Gorka reševalna služba v Sloveniji. Začetki reševanja v gorah

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Gorka reševalna služba v Sloveniji. Začetki reševanja v gorah"

Transkripcija

1 Gorka reševalna služba v Sloveniji Začetki reševanja v gorah Nesreče pri delu, povezane z gorami, so se dogajale že precej nazaj. Tako lahko beremo v knjigi dr. Franceta Malešiča Spomin in opomin gora (Didakta 2005) zanimive zgodbe za katere pa je skupno, da so se vse končale žalostno. Tako so 2. januarja 1777 iz Srednjega Vrha nad Martuljkom odšli domačini, da bi nakrmili ovce. Plaz novega snega je zasul vseh osem skupaj s psom, ki ga je eden od lastnikov imel s seboj. Domačini so lahko šele dan kasneje izpod debele snežne odeje izkopali trupla osmih vaščanov. Pes je preživel. Če so v prvih začetkih pomagali ponesrečenim le tisti, ki so bili»pri roki«, pa se je z razvojem»turistike«začelo spreminjati tudi pri reševanju v gorah. Turiste so najprej začeli voditi po gorah pastirji ali lovci, ki so ta področja najbolj poznali. Prav ti pa so priskočili na pomoč tudi v nesreči. Prav prvo znano reševanje je bilo na vrhu Triglava, ko je strela ubila Antona Korošca, leta 1822, ko so vodniki spremljali stotnika Antonia von Bosia, ki je imel nalogo sestaviti trigonometrično omrežje Kranjske. Šele pomoč vodnikov in nosačev z Bohinja je zadostovala, da so truplo prenesli v dolino. Naše gore so vedno bolj postale zanimive za avstrijsko-nemško planinsko društvo. To je v krajih pod gorami organiziralo reševalne skupine iz domačih vodnikov. Ti so ob nesreči odšli pomagat. Tako so na primer v Mojstrani imeli leta 1902 reševalno službo, ki jo je vodil Filip Winzig. Nosači ponesrečencev so bili najeti in za to delo plačani, vodniki-reševalci pa so svoje akcije opravljali prostovoljno in brezplačno. V gostilni Košir je planinska organizacija imela omarico prve pomoči z nekaj sanitetnega materiala. Prvo reševalno akcijo so imeli na novo odprti Tominškovi poti septembra 1903, ko se je poškodoval fotograf Anton Gregorc. Ponesrečeni je tri dni klical na pomoč in slabel, preden so ga slišali. Rešili so ga lovci in gorski vodniki. Za zasluge pri reševanju pa sta Janez Rabič in Tomaž Lakota prejela posebno pohvalo od dunajskega ministra za zunanje zadeve. Ustanovitev prve reševalne postaje v Kranjski Gori Na novo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo (SPD), je prav tako želelo ustanoviti reševalne skupine za pomoč ponesrečenim. Po nesreči dr. Josipa Cerka na Stolu aprila 1912 sta zdravnika dr. Josip Tičar in dr. Jernej Demšar dala pobudo za ustanovitev prve gorsko reševalne postaje v Kranjski Gori. Po prvi svetovni vojni se je SPD ukvarjal predvsem z urejanjem planinskih poti in gospodarjenja s kočami. To ni bilo za mlade alpiniste, ki so se zaradi tega združili v Turistovki klub Skala. In prav iz vrst skalašev so prihajali reševalci, ki so bili kos zahtevnim reševanjem, ki so se pojavljala. Prav to je bilo vzrok, da so reševalne odseke pri SPD združili v Centralni reševalni odsek. Zanimivo, da so imeli tudi poseben sklad iz katerega so plačevali stroške reševalnih odprav. Reševalni prispevek v sklad so nabirali v kočah SPD. Načrtno so začeli urejati vzgojo reševalcev, nabavo opreme in sodelovati z avstrijskimi in nemškimi reševalci. Pomemben mejnik je bila izdaja knjige dr. Bogdana Breclja Prva pomoč in reševanje v gorah. Poleg uporabnih napotkov iz prve pomoči in reševalne tehnike je bila opisana tudi organizacijska struktura službe. Druga svetovna vojna je zahtevala krvni davek tudi med reševalci. Po vojni so na Jesenicah organizirali Centralo GRS, ustanavljati pa so začeli postaje po različnih krajih v Sloveniji. Organizacija se je krepila in pripravljena je bila na zahtevne akcije. Leta 1952 je v Špiku v nesreči umrlo pet alpinistov. Ta nesreča je povzročila spor med reševalci, kar je povzročilo reorganizacijo službe. Sedež se je iz Jesenic

2 preselil v Ljubljano in služba se je oblikovala kot Komisija za GRS pri Planinski zvezi Slovenije (KGRS). Naloga Komisije je bila povezati postaje s terena in urejati skupne zadeve kot so doktrina GRS, enotna vzgoja in sodelovanje s policijo in vojsko. Tako sta že leta 1955 načelnik GRS dr. Miha Potočnik in dr. Andrej Robič sodelovala na ustanovnem sestanku novo nastale Mednarodne komisije za reševanje v gorah (IKAR). Zanimivo za IKAR je, da so ustanovni člani gorsko reševalno organizacijo zasnovali kot samostojno organizacijo. Niso jo vezali na Mednarodno zvezo planinskih organizacij (UIAA). Mednarodno sodelovanje je bilo pomembno predvsem na področju tehnične opreme in vzgoje. Naloge KGRS Po vzoru IKAR-ja KGRS ustanovila svoja delovna telesa v obliki podkomisij. Podkomisija za vzgojo in tehniko je bila tista, ki vseskozi skrbi nad usposobljenostjo reševalcev, spremlja tehniko reševanja in razvoj tehnične opreme ne samo doma ampak se uspešno vključuje v mednarodno izmenjavo. Pomemben je prispevek pri razvoju tehnike GRS in izdelavi učbenika. Tako je Pavle Oman napisal Priročnik Osnovna tehnika GRSS (leta 2001). V priročniku so opisane in s skicami nazorno prikazani postopki gorskega reševanja. Od vsega začetka je bila zdravniška podkomisija. Naloga te je, da usposablja gorske reševalce za nudenje prve pomoči ponesrečenim ali poškodovanim, zdravniki pa v okviru svoje strokovne usposobljenosti prenašajo znanja iz zdravniške stroke v delo GRS in tudi obratno izkušnje pri delu s ponesrečenci v gorah vključujejo v svoje strokovno delo. Prav tako je od vsega začetka tudi podkomisija za reševanje iz plazov. V tej podkomisiji so strokovnjaki na področju reševanja iz plazov. Kljub raznim tehničnim pomagalom, ki jih uporabljamo za primere, če nas zasuje plaz, je še vedno pes tisti katerega lastnosti uporabljamo pri iskanju zasutih ali pogrešanih oseb. V tej podkomisiji so tudi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s proučevanjem snežnih plazov. Pavle Šegula je v okviru IKAR-ja pripravil šest jezični slovar z naslovom Sneg in plazovi (leta 1995). Pomembna je podkomisija za opremo, ki skrbi za nabavo sodobne in funkcionalne opreme. Z uvajanjem helikopterja kot sredstva za pomoč pri prevozu in reševanju se je oblikovala tudi podkomisija za letalsko reševanje. Naloga te podkomisije je, da skrbi za vzgojo in usposabljanje reševalcev za delo s helikopterjem. Z uvajanjem helikopterja se je predvsem skrajšal čas da pride reševalno moštvo do ponesrečenca in pa sam prevoz ponesrečenca do bolnice. Na ta način je bilo rešeno marsikatero življenje. Po nesreči na Okrešlju je vlada RS potrdila Uredbo o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov. V tem dokumentu so za reševalce opredeljeni postopki za delo s helikopterji. Z razvojem tehnike so se razvijale tudi radijske postaje, ki jih reševalci potrebujemo za medsebojno sporazumevanje. Zveze so pomembne pri komuniciranju s helikopterji, centri za obveščanje, policijo, vojsko in planinskimi postojankami. Za stike mediji in analizo reševalnega dela skrbi podkomisija za informiranje. Zaključke takih analiz potem predstavlja na tiskovnih konferencah z namenom obveščanja gorniške javnosti o delu reševalcev. Financiranje od začetka ni bilo urejeno sistemsko. Najprej je bilo to v okviru vsakoletnih dogovor o sofinanciranju posebnih enot civilne zaščite. Po sprejetju Zakona o naravnih in drugih nesrečah (ZNDN) je GRS dobila status javne službe in s tem tudi sofinanciranje dejavnosti. Sofinanciranje države je preko Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). Zakon pa reševalcem nalaga tudi dolžnosti, da poleg reševanja v gorah s svojim znanjem in opremo rešujemo tudi ljudi in premoženje ob naravnih in drugih nesrečah (Log pod Mangartom leta 2000, poplave Gorenjska v letu 2007). Drugi pomemben del sofinanciranja je preko Fundacije humanitarnih in invalidskih organizacij (FIHO), ki je bila ustanovljena 1998 leta.

3 Petinosemdesetletnica GRS V letu ko se je KGRS pripravljala, da obeleži petinosemdeset let uspešnega delovanja GRS se je na Okrešlju zgodila huda nesreča pri usposabljanju reševalcev letalcev za delo s helikopterjem. Na vaji je umrlo pet gorskih reševalcev. To je bil hud udarec ne samo za svojce ponesrečenih ampak vse reševalce. Reševalci so skupaj s podporniki ustanovili Sklad Okrešelj za pomoč otrokom ponesrečenih reševalcev pri šolanju. Pojavila se je težnja po reorganizaciji KGRS. Dodatno je temu prispevalo dejstvo, da pri FIHU kot Komisija pri PZS nismo mogli prikazati šifro dejavnosti humanitarne organizacije. Vodstvo PZS ni bilo navdušeno nad tem, da bi KGRS uredila na način, da se postaje GRS (17) preimenujejo v samostojna društva, ki se potem povežejo v zvezo društev GRS. Vodstvi PZS in KGRS sta neuspešno iskali različne možnosti, dokler ni prevladalo mnenje reševalcev, da zamisel izpeljejo do konca. V zvezo so se poleg samostojnih društev GRS vključila tudi Planinski društvi s postajo GRS. Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) je bila ustanovljena 15. maja 2006 v Ribnem pri Bledu, je samostojna pravna oseba s statusom humanitarne organizacije. Sofinanciranje dejavnosti iz državnih sredstev preko URSZR, prav tako pa tudi od FIHO. Zveza ima svoj sedež v Gasilnem domu v Kranju. Reševalno delo Pri primerjavi podatkov iz analiz, ki jih skrbno pripravlja komisija za informiranje in analitiko lahko naredimo naslednjo primerjavo desetletnega povprečja reševalnih akcij nekaterih postaj/društev GRS: Postaja (društvo) GRS Bohinj 13,6 35,4 Bovec 13 24,9 Kamnik 10,6 22,5 Mojstrana 18,1 21,6 Tolmin 8,2 35,2 Leta 1997 je bilo v Sloveniji skupaj 203 reševalnih akcij, leta 2007 pa 348 akcij. Iz tabele vidimo, da se je v obdobju od desetletno povprečje reševalnih akcij močno povečalo (Tolmin, Bohinj, Bovec), kjer so se v tem obdobju pojavili adrenalinski športi. To so predvsem jadralni padalci, športi na rekah in potokih, gorski kolesarji ter tudi delo na težko dostopnih terenih. Postajam, ki pa imajo predvsem gorsko reševanje pa se v tem obdobju število akcij ni tako močno povečalo (Mojstrana). Zelo slikovito je povečanje števila reševalnih akcij orisal načelnik GRS Tolmin Žarko Trušnovec na tiskovni konferenci, ki je bila ob dnevu reševalcev in ob 60 letnici postaje GRS Tolmin. Za prvih 100 reševalnih intervencij je bilo potrebnih nad 40 let, za drugih 100 deset let, na 300 intervencij smo prišli v vsega petih letih, za številki 400 in 500 intervencij pa sta zadoščali po dve leti! Reševanje se seli iz visokogorja v sredogorje, kjer večina obiskovalcev lahko svojo aktivnost izvaja preko celega leta. V visokogorju je za množice obiskovalcev primeren le poletni čas. Ena od ugotovitev je povezana tudi z vključevanjem držav v Evropsko unijo. Za planince iz vzhodnih držav so se odprle tudi gore Dolomitov in Centralnih Alp, kar potrjujejo reševalci s povečanjem reševanj na teh področjih. Pogostejši so primeri reševanja mladih planincev, ki se podajo v gore neprimerno oblečeni in brez potrebnega znanja kam sploh gredo (belgijski skavti 2008). Taki obiskovalci gora živijo v svetu računalniških iger kjer imajo junaki tudi več

4 življenj. Na splošno velja prepričanje, da hiter način življenja pomeni tudi v gorah v kratkem času veliko doživeti in adrenalin je gonilo tega. Ugotavljamo, da je pogostost nesreč večja ob koncu tedna in v poletnih mesecih. Zaradi tega smo reševalci že leta 2000 skupaj z URSZR, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za notranje zadeve, na Brniku organizirali dežurstvo. V dežurni ekipi so poleg posadk helikopterjev policije ali vojske še reševalec letalec, zdravnik reševalec letalec in policist. Ob sporočilu o nesreči dežurna ekipa takoj poleti na kraj nesreče. Napotki obiskovalcem gora Preden se odpravimo na turo si doma naredimo podroben plan dogodkov kako bo tura potekala. V plan moramo vgraditi tudi vse možne spremembe med turo zaradi vremenskih sprememb ali težave članov skupine. V visokih gorah so še dolgo v poletje posamezne grape preko katerih vodijo poti zasnežene, za varen prehod nam bodo v pomoč dereze in cepin. Saj sta v statistikah reševalcev vsako leto zdrs in padec najpogostejša vzroka za nesreče. Z veseljem ugotavljamo, da vedno več obiskovalcev gora ne samo alpinistov nosi čelado. Med tehnično opremo za hojo po zavarovanih planinskih poteh sodi komplet za samovarovanje. Osebna zaščitna oprema kakor tudi tehnična oprema mora biti skrbno vzdrževana in pomembno je, da tehnično opremo znamo uporabljati. V vročih poletnih dneh imejmo s seboj zadosti osvežilne tekočine, kreme za zaščito pred sončnimi opeklinami in pokrivalo za zaščito glave. Vremensko dogajanje preko dneva je dinamično (nevihte, strele) in zato upoštevajmo, da turo začnemo zgodaj zjutraj. V nahrbtnik poleg zaščitne opreme, hrane sodi še oprema za prvo pomoč. V zadnjih letih ko je pokritost gorskega sveta s signali mobilnih operaterjev zelo dobra zato nam bo ob nesreči za klic na pomoč veliko pomagal mobilni telefon. Kličemo na brezplačno telefonsko številko 112. V centrih za obveščanje je operater, ki pozna postopke kako aktivirati gorske reševalce. Gorska reševalna služba v prihodnosti GRZS kot»mlada«organizacija sedaj ureja svoj status in status gorskega reševalca v okviru sistema civilne zaščite. V bodoče se bo zagotovo nadgrajeval sistem dežurstev na Brniku. Gorski reševalci smo samo del te ekipe, tako da bo potrebno skupno sodelovanje na državni ravni. Verificirati program prve pomoči, ki ga izvajajo zdravniki GRS pri usposabljanju gorskih reševalcev. V sodelovanju z URSZR urediti za vse reševalne službe status reševalec delodajalec. Ob odmevnih akcijah se pojavlja vedno vprašanje plačevanja akcij. Naloga gorskih reševalcev je reševanje. V ZNDR je opredeljeno v katerih primerih se akcije zaračunava. Vlada RS pa določi dejavnosti pri katerih morajo udeleženci pokriti sorazmerni delež stroškov akcije. Odprto vprašanje ostaja zavarovanje za primer reševanja. Urediti bo potrebno vprašanje reševanja ponesrečencev pri adrenalinskih športih. Stekla so že dogovarjanja za reševanje z žičnic in gondol. Prav gotovo, se bo našlo še kakšno področje, kjer bomo reševalci lahko pomagali ali reševali, kot na primer čiščenje ostankov letala na Korziki v letu Pomembno za zvezo bo, da bo imela zadosti usposobljenih članov, ki bodo pripravljeni opravljati humanitarno poslanstvo gorskega reševanja prostovoljno in prostočasno tudi v bodoče. Podatki: arhiv GRSS, III. Zbornik GRSS (1997), analize reševalnega dela GRS in spletna stran GRZS

5

6 GRZS in njeni organi Sodelovanje GRZS z sorodnimi organizacijami Dušan Polajnar

borovnik2234

borovnik2234 UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA DELOVANJA GRS SLOVENIJE Ljubljana, marec 2006 NATAŠA BOROVNIK IZJAVA Študent/ka Nataša Borovnik izjavljam, da sem avtor/ica tega diplomskega

Prikaži več

PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK M L A D I N S K I O D S E K VABI NA POLETNI TABOR ZA OTROKE V esele Gorice od 4. do 8. avgust 2014 na Jezerskem infor

PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK M L A D I N S K I O D S E K VABI NA POLETNI TABOR ZA OTROKE V esele Gorice od 4. do 8. avgust 2014 na Jezerskem infor 1 8 9 3 PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK M L A D I N S K I O D S E K VABI NA POLETNI TABOR ZA OTROKE V esele Gorice od 4. do 8. avgust 2014 na Jezerskem informacije in prijave na: 041 874 887 (Marko) pdkamnik@siol.net

Prikaži več

INFORMATIKA TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA

INFORMATIKA TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA INFORMATIKA TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA Damjan Munda, GČ, II.st. VSEBINA PREDMETA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI GASILSKI INFORMACIJSKI SISTEM KAJ JE INFORMATIKA? Informatika

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

POŽAR EKO PLASTKOM LJUTOMER

POŽAR EKO PLASTKOM LJUTOMER POŽAR EKO PLASTKOM LJUTOMER Četrtek 8.6.2017 Poveljnik PGD Ljutomer: Dušan HUNJADI Lokacija požara: Eko plastkom je oddaljen od gasilskega doma 1,3 km. Panoga, ki jo opravljajo: - Predelava odpadnih sveč

Prikaži več

6. sept. 2017, FM po objavi članka Marjana Raztresena v Delovi prilogi Utrip Super 50, v ponedeljek, 4. septembra na 1. in 22. strani Hribi v belem in

6. sept. 2017, FM po objavi članka Marjana Raztresena v Delovi prilogi Utrip Super 50, v ponedeljek, 4. septembra na 1. in 22. strani Hribi v belem in 6. sept. 2017, FM po objavi članka Marjana Raztresena v Delovi prilogi Utrip Super 50, v ponedeljek, 4. septembra na 1. in 22. strani Hribi v belem in črnem Na slovenski knjižni trg je prišla knjiga Zavetje

Prikaži več

Microsoft Word _statut_pzs

Microsoft Word _statut_pzs Na podlagi 4. člena, 9. člena in prvega odstavka 13. člena zakona o društvih (Uradni list RS, 61/2006, z dne 13. 6. 2006) je skupščina Planinske zveze Slovenije, dne 19. maja 2007 v Ilirski Bistrici, sprejela

Prikaži več

untitled

untitled Skupščina PZS je na zasedanju 19. maja 2007 v Ilirski Bistrici sprejela in potrdila spremembe Statuta PZS. V nadaljevanju objavljamo čistopis Statuta PZS, potrjenega s strani Upravne enote Ljubljana. Na

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMATIKA Tečaj za višjega gasilca OGZ PTUJ 2017 PRIPRAVIL: ANTON KUHAR BOMBEK, GČ VSEBINA TEORETIČNA PREDAVANJA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI PRAKTIČNE VAJE ISKANJE

Prikaži več

Poročilo 2015

Poročilo 2015 ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU, MASARYKOVA 23,00 LJUBLJANA Poročilo 2015 o delu UVOD ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU je nepridobitna, prostovoljna, nevladna organizacija s statusom humanitarne

Prikaži več

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE GORSKA REŠEVALNA ZVEZA SLOVENIJE Komisija za reševanje iz plazov SI - 4101 Kranj, Bleiweisova 34, p.p.245 Tel: +386 4 238 27 27 Fax: +386 4 238 27 25 E-mail: grzs@siol.net Mojstrana; 09.10.2012 Klemen

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

21

21 PROTOKOL o čezmejnem sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Civilno zaščito Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Republike

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

ODBOR “PLANINSTVO ZA INVALIDE/OPP”

ODBOR “PLANINSTVO ZA INVALIDE/OPP” Odbor Planinstvo za invalide/opp Marjeta, Jurček, Maja, Miloš, Daša; Kongres športa za vse, 30. november 2018 1 VZPOD- BUDA GIBANJE GIBALO POČUTJA INKLUZIJA BESEDA Kongres športa za vse, 30. november 2018

Prikaži več

REVIJA ZA LJUBITELJE GORA ŽE OD LETA 1895 Planinski V E S T N I K ,90 EUR TEMA MESECA Nevarnosti v gorah INTERVJU Jack Tackle Alenka Pavlovčič

REVIJA ZA LJUBITELJE GORA ŽE OD LETA 1895 Planinski V E S T N I K ,90 EUR TEMA MESECA Nevarnosti v gorah INTERVJU Jack Tackle Alenka Pavlovčič REVIJA ZA LJUBITELJE GORA ŽE OD LETA 1895 Planinski V E S T N I K 4 2016 3,90 EUR TEMA MESECA Nevarnosti v gorah INTERVJU Jack Tackle Alenka Pavlovčič Klemenčič SPOMIN NA POVOJNA LETA Z razstrelivom in

Prikaži več

Zloženka športni dan 2018_2019.cdr

Zloženka športni dan 2018_2019.cdr zimski športni dan 18 / 19 osnovne in srednje šole Poslovalnice KRANJ AP Bleiweisova 5 00 Kranj tel. 04/ 13 222, 13 2 faks 04/ 13 221 kranj@alpetour.si ŠKOFJA LOKA Kapucinski trg 13 42 Škofja Loka tel.

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22 F: 01 431 81 17 E: gp.dgzr@urszr.si www.sos112.si DNEVNI INFORMATIVNI

Prikaži več

MB_Studenci

MB_Studenci RAZISKOVALNI PROJEKT TRAJNE MERITVE ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ V SLOVENSKIH OBČINAH Mestna občina Maribor (Mestna četrt Studenci) 13.12. - 15.12. 2009 MERILNA KAMPANJA OBČINA MARIBOR (MČ STUDENCI) stran 2

Prikaži več

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26 Na podlagi 1. vrstice 47. člena Statuta PZS in na predlog Zbora načelnikov mladinskih odsekov z dne 29. novembra 1997 je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na 19. redni seji dne 27. februarja 1998

Prikaži več

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri VSEBINA Sklic Skupščine Planinske zveze Slovenije 3 Program praznovanja 120-letnice organiziranega planinstva v

Prikaži več

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc Mojca Gubanc I. poglavje Požar se je že tri dni razplamteval po gozdu nad vasjo. Zdelo se je, da bo ogenj dosegel naselje pod hribom. Gasilci iz vasi in okolice

Prikaži več

SZGG_2019-Pavsek_Pavle_Segula_in_kriosfera_ODDANO

SZGG_2019-Pavsek_Pavle_Segula_in_kriosfera_ODDANO Pavle Šegula (1923 2017) in njegov pomen za poznavanje domačih in tujih raziskav s področja kriosfere Miha Pavšek * Konec leta 2017 smo se na kranjskem pokopališču planinski prijatelji poslovili od Pavleta

Prikaži več

Na podlagi Zakona o društvih (Ur

Na podlagi Zakona o društvih (Ur Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS, Št. 64/11) in Statuta Planinske zveze Slovenije, sprejetega 14. 4. 2012, je Planinsko društvo Dobrna na občnem zboru dne 15.2.2014 sprejelo spremembe in dopolnitve

Prikaži več

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2012 MESTNI OBČINI NOVA GORICA Spoštovani svečani zbor! Prisrčen pozdrav v imenu Projektnega sveta»občina po meri invalidov«zveze delovnih

Prikaži več

Ob železnici 30a SI 1001 Ljubljana Slovenija p. p. 214 Mladinska komisija T +386 (0) F +386 (0) E W ht

Ob železnici 30a SI 1001 Ljubljana Slovenija p. p. 214 Mladinska komisija T +386 (0) F +386 (0) E W ht AKCIJE MK PZS V LETU 2018 KAZALO SPLOŠNE INFORMACIJE... 3 KDO ORGANIZIRA USPOSABLJANJA... 3 KAKO SE PRIJAVIŠ... 3 PRIJAVNI POGOJI... 3 VODSTVA USPOSABLJANJ... 3 PREDVIDENI STROŠKI USPOSABLJANJ IN PLAČILNI

Prikaži več

SAR DO VAS HITREJE TAKRAT, KO VSAKA MINUTA ŠTEJE SL

SAR DO VAS HITREJE TAKRAT, KO VSAKA MINUTA ŠTEJE SL SAR DO VAS HITREJE TAKRAT, KO VSAKA MINUTA ŠTEJE SL COSPAS-SARSAT Zmogljivosti SAR v okviru sistema Galileo so vključene v mednarodni program COSPAS-SARSAT, tj. satelitski program za zaznavanje klicev

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Številka:

Številka: Datum: 26. 01. 2015 POROČILO O DELU GK PZS V LETU 2014 I. UVOD: Gospodarska komisija (GK) obravnava vprašanja s področja gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov. Usklajuje normative za gradnjo,

Prikaži več

01. OPREDELITEV NESREČE

01. OPREDELITEV NESREČE Zap. št. Vsebina Stran 1. NESREČA V PREDORU 4 1.1. Uvod 4 1.2. Podatki o avtocestnem odseku državna meja-hrušica 5 1.3. Podatki o državni cesti Podtabor državna meja z Avstrijo G2-101 5 1.4. Podatki o

Prikaži več

ZELENA DOLINA

ZELENA DOLINA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO CENTER ZA OBVEŠČANJE Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22 F: 01 431 81 17 E: gp.dgzr@urszr.si www.sos112.si DNEVNI INFORMATIVNI BILTEN I. POMEMBNEJŠI

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

Article

Article Površina: 1.668 cm 2 1 / 5 Mladi člani planinskih društev svoje veščine za prijetno planinarjenje in tudi za življenje že 30 let brusijo na posebnem tekmovanju Nabirajo, kar bodo želi vse življenje Recimo,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

PREDLOG ZA KURIKULUM ZA USPOSABLJANJE TURISTIČNIH VODNIKOV - SPLOŠNI DEL KURIKULUM ZA USPOSABLJANJE TURISTIČNIH VODNIKOV SPLOŠNI DEL 2018/ NAME

PREDLOG ZA KURIKULUM ZA USPOSABLJANJE TURISTIČNIH VODNIKOV - SPLOŠNI DEL KURIKULUM ZA USPOSABLJANJE TURISTIČNIH VODNIKOV SPLOŠNI DEL 2018/ NAME KURIKULUM ZA USPOSABLJANJE TURISTIČNIH VODNIKOV SPLOŠNI DEL 2018/2019 1. NAMEN USPOSABLJANJA Ker je turistični vodnik eden najpomembnejših veznih členov med destinacijo, lokalnimi ponudniki in obiskovalci,

Prikaži več

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU , F

Občina Ivančna Gorica Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU , F Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 obc.ivancna.gorica@siol.net ivancna-gorica.si Številka: 430-0005/2018-142 Datum: 1. 3.

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

16

16 20. M E M O R I A L L U K E K A R N I Č A R J A I N R A D A M A R K I Č A 22. TURNO SM UČARSKO TEKM OVANJE Tekm o va n je g o r sk ih r eševalcev Dr žavn o p r ve n st vo - p a r i in r ekr e a t ivci

Prikaži več

Microsoft Word - podnebne razmere slovenije71_00_internet.doc

Microsoft Word - podnebne razmere slovenije71_00_internet.doc PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI (OBDOBJE -2) 2 1 21 3 2 1 - -1 Ljubljana, november 26 1 PODNEBJE SLOVENIJE Podnebje v Sloveniji določajo številni dejavniki, najpomembnejši so njena geografska lega, razgiban

Prikaži več

OBČINA GORJE

OBČINA GORJE Številka: Datum: OCENA IZVAJANJA SKUPNEGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI ZA OBMOČJE OBČINE TOLMIN ZA LETO 2018 Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu (UR. l. RS, št. 139/06 in 9/17,

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

SPLOSNICELPDF

SPLOSNICELPDF OBČINA RADOVLJICA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NARAVNI ALI DRUGI NESREČI Izvod št. 1 Naziv organa Datum Odgov. oseba Podpis Pripravil Občina Radovljica Občinska uprava Objava osnutka na oglasni deski 15.10.2006

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

KOVA d

KOVA d INFORMACIJA ZA JAVNOST O VARNOSTNIH UKREPIH na podlagi 19. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic (Ur. list RS, št. 22/2016) AGRORUŠE d.o.o. Tovarniška cesta 27, 2342

Prikaži več

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji 26. 11. 30. 11. 2018 1. dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob 15 čez 6 zjutraj, v Kavalo pa smo prispele ob 18.00

Prikaži več

MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijan

MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijan MLADINSKA KOMISIJA REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE Selo pri Bledu, 14.6.2008 MLAJŠE PIONIRKE EKIPA GASILSKA ZŠT. ČAS V 1.KT 2.KT 3.KT 4.KT. SKUPAJ Zbijanje tarčvezanje vozlprenos žogic Testi TOČKE PGD ZVEZA

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 214 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Promotion of Health at the Workplace

Promotion of Health at the Workplace SIMPOZIJ VARNO IN ZDRAVO DELO PRIMER DOBRE PRAKSE ZDRAVA DELOVNA MESTA ZA VSE GENERACIJE PROMOCIJA DUŠEVNEGA IN TELESNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V POLICIJI VEDENIK LEON Ministrstvo za notranje zadeve

Prikaži več

PRILOGA I: Zahteve za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih pooblastil in potrdil V tej prilogi so pravila konvencije STCW dopolnjena z določbami,

PRILOGA I: Zahteve za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih pooblastil in potrdil V tej prilogi so pravila konvencije STCW dopolnjena z določbami, PRILOGA I: Zahteve za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih pooblastil in potrdil V tej prilogi so pravila konvencije dopolnjena z določbami, ki se nanašajo na usposobljenost pomorščaka, plovbno dobo,

Prikaži več

Številka:

Številka: Datum: 15.1.2019 POROČILO O DELU GOSPODARSKE KOMISIJE PZS V LETU 2018 Foto: Janko Vodlan I. UVOD: Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju GK PZS) usklajuje dejavnosti planinske organizacije

Prikaži več

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE GORSKA REŠEVALNA ZVEZA SLOVENIJE Komisija za reševanje iz plazov SI - 4101 Kranj, Bleiweisova 34, p.p.245 Tel: +386 4 238 27 27 Fax: +386 4 238 27 25 E-mail: grzs@siol.net Mojstrana; 23.10.2016 Klemen

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA UČNA PRIPRAVA ZA URO VZOJE (1. razred) MALI POTEPUH Skladatelj: W. A. Mozart Besedilo: Jože Humer MENTOR: Mateja Petrič PRIPRAVNICA: Urška Zevnik Ljubljana, 24. 1.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Katalonija, Reus julij 2017 POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE Ime, priimek, letnik: Maša Lukež, 6. letnik (za več informacij me lahko konta

Katalonija, Reus julij 2017 POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE Ime, priimek, letnik: Maša Lukež, 6. letnik (za več informacij me lahko konta Katalonija, Reus julij 2017 POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE Ime, priimek, letnik: Maša Lukež, 6. letnik (za več informacij me lahko kontaktiraš na 041 529 631 ali pišeš na masa.lukez@gmail.com)

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25 1000 LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo naslednja moštva: 1. Hk Triglav Kranj 2. Hk Olimpija

Prikaži več

Porocilo_Sinergija_ _ok.indd

Porocilo_Sinergija_ _ok.indd M r e ž a d r u ž b e n e k o r i s t n o s t i Kaj se dogaja v okviru kampanje Energija si, bodi učinkovit? - Akcija Varčna sijalka v vsak dom se je zaključila (rezultate bomo posredovali kasneje). -

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 KAKO JE NAPOLEON USTVARIL EVROPSKI IMPERIJ učb.75-76 Učenec: > opiše, kako je Napoleon prišel na oblast, > opiše spremembe, ki jih je uvedel Napoleon in jih vrednoti, > pozna glavne vzroke in posledice

Prikaži več

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG SLOVENIJE 2019 Web stran projekta: FB stran projekta:

Prikaži več

PRAVILNIK Osveženo:

PRAVILNIK Osveženo: PRAVILNIK Osveženo: 29.6.2016 RED BULL 400 WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 PLANICA OSNOVNI PODATKI Red Bull 400 letos ponovno vabi tekače, gorske tekače, kolesarje, pohodnike in ostale adrenalina željne športnike

Prikaži več

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarja 2019 v Skladu Viljem Julijan podajamo pobudo za izboljšanje

Prikaži več

Številka:

Številka: Datum: 25. 05. 2016 ZAPISNIK 15. REDNE SEJE KOMISIJE ZA ALPINIZEM PZS Zapisnik 15. redne seje Komisije za alpinizem PZS, ki je bila v sredo, 25. 05. 2016 v prostorih PZS v Ljubljani, Dvorakova 9 (velika

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O.

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O. POVZETEK POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012 ČRNOMELJ 2012 KAZALO 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVALNE HIŠE LUIČ D.O.O 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 3. ZAVAROVANJA 4. DEJAVNOSTI 5. POROČILO O POSLOVANJU ZA POSLOVNO LETO

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO CENTER ZA OBVEŠČANJE Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22 F: 01 431 81 17 E: gp.dgzr@urszr.si www.sos112.si DNEVNI INFORMATIVNI BILTEN I. POMEMBNEJŠI

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO CENTER ZA OBVEŠČANJE Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22 F: 01 431 81 17 E: gp.dgzr@urszr.si www.sos112.si DNEVNI INFORMATIVNI BILTEN I. POMEMBNEJŠI

Prikaži več

ULN Novi predpisi in pravila za pilote ultralahkih letalnih naprav

ULN Novi predpisi in pravila za pilote ultralahkih letalnih naprav ULN Novi predpisi in pravila za pilote ultralahkih letalnih naprav UVOD IN VSEBINA Uvod Po vzoru evropske zakonodaje, ki določa pravila za pridobitev in ohranjanje licenc pilotov zrakoplovov, ki sodijo

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, 01. 07. 2014 Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teletekst: 0 Spremljane teme: Leopold Pogačar Občina Žirovnica

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

1 2 Planica je eden najbolj odmevnih in najbolje organiziranih zimsko-športnih dogodkov v Evropi in ponuja priložnost za sprostitev z družino, prijate

1 2 Planica je eden najbolj odmevnih in najbolje organiziranih zimsko-športnih dogodkov v Evropi in ponuja priložnost za sprostitev z družino, prijate 1 2 Planica je eden najbolj odmevnih in najbolje organiziranih zimsko-športnih dogodkov v Evropi in ponuja priložnost za sprostitev z družino, prijatelji, sodelavci. Dogodki v Planici omogočajo tudi edinstvene

Prikaži več

Microsoft Word - Porocilo docx

Microsoft Word - Porocilo docx Oktober, 2017 Poročilo o raziskavi Raziskava javnega mnenja o poznavanju številke 112 v Republiki Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana 0590 777 55 Pripravljeno za: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito

Prikaži več

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo sta skupaj z dvema dijakoma iz Gimnazije Bežigrad in

Prikaži več

NAVODILA IN UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazo

NAVODILA IN UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazo Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov, ter izvajati druge ukrepe za varstvo pred požarom

Prikaži več

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc Ljubljana, 10. oktober 2014 Padavine med 15. junijem in 15. septembrom 2014 Poletje 2014 je izstopalo po nadpovprečni višini padavin, še posebej po 15. juniju; pogoste in občasno tudi zelo obilne padavine

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Microsoft Word - OBILNE_PADAVINE_20-22_avgust.doc

Microsoft Word - OBILNE_PADAVINE_20-22_avgust.doc REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608 tel.: 01 478 40 00 faks.: 01 478 40 52 OBILNE PADAVINE MED 20. IN 22. AVGUSTOM 2005 Ob Sredozemskem ciklonu običajno

Prikaži več