GARJE V USTANOVI

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "GARJE V USTANOVI"

Transkripcija

1 IZBRUH GARIJ V USTANOVI (domovi za ostarele, bolnišnice) Dokument je v elektronski obliki objavljen na spletni strani Ljubljana, november /11 November 2017

2 UVOD Zgodnja zaznava, zdravljenje in izvajanje učinkovitih preventivnih ukrepov so ključnega pomena za preprečevanje izbruhov garij v ustanovi. Pri prepoznavanju garij je pomembno, da so zaposleni v ustanovah, kot so vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice in drugi zavodi seznanjeni z možnostjo, značilnostmi in načinom prenosa garij. Zaposleni morajo biti osveščeni, da je potrebno vsak nediagnosticiran izpuščaj resno obravnavati, preden pride do izbruha v skupini. Pri obravnavi pacientov s kožnimi izpuščaji moramo vedno pomisliti tudi na možnost garij. Predvsem moramo biti pozorni pri otrocih, ki so se vrnili z izpuščajem z letovanja ali taborjenja. V teh primerih je zelo pomembna epidemiološka anamneza, ki nam pove ali je v družini oziroma v skupini več oseb, ki imajo kožne izpuščaje in pri katerih se je nenadoma pojavilo srbenje kože. Tudi pri sprejemu novih varovancev ali bolnikov v domove za ostarele ali bolnišnice moramo biti pozorni na kožne izpuščaje. Vsak izpuščaj, ki je sumljiv za garje je potrebno čimprej diagnostično obdelati in v primeru potrditve takoj izvesti vse potrebne preventivne ukrepe (izolacija, osebna zaščitna). V primeru pojava Norveških garij pri imunsko oslabljenih osebah (bolnišnica, domovi za ostarele) moramo biti še posebno pozorni in dosledni. PREVENTIVNI UKREPI OB POJAVU IZBRUHA Kadar v ustanovi zaznamo izbruh, je od pojava prvih primerov verjetno minilo že več tednov oziroma mesecev in v tem času so ti primeri že prenesli okužbo na druge bolnike ali oskrbovance, zaposleno osebje in tudi izven ustanove v domačo okolje. Načrtovanje preventivnih ukrepov je odvisno od števila potrjenih ali sumljivih primerov, koliko časa je minilo od pojava prvih primerov in od tega ali so med primeri tudi Norveške garje, ki so zelo nalezljive. Po Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB) spadajo garje med nalezljive bolezni, zaradi katerih se izvajajo splošni in posebni ukrepi. Po Pravilniku o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo prepričevanje in obvladovanje jih razvrščamo v 2. skupino. Zdravnik mora nalezljivo bolezen oziroma smrt zaradi nalezljive bolezni iz 2. in 3. skupine v treh dneh po postavitvi diagnoze prijaviti ZZV. V primeru pojava posameznega primera običajnih garij, moramo pozorno spremljati in čimprej zaznati nove primere ter izvajati vse potrebne preventivne ukrepe (izogibanje direktnih stikov koža koža z bolnikom, umivanje rok), hitra potrditev diagnoze, zgodnje zdravljenje in spremljanje primerov, preventivno zdravljenje* osebja, drugih varovancev in družinskih članov kontaktov, ki so s primerom imeli stik, ki omogoča prenos okužbe (daljši stik koža-koža). Direktnih stikov z bolnikom z garjami se moramo izogibati vsaj še 8 ur po uvedbi terapije pri bolniku. Tudi ob pojavu več primerov običajnih garij izvajamo vse potrebne ukrepe, kot pri pojavu posameznega primera. 2/11 November 2017

3 V primeru izbruha garij je, poleg izvajanja potrebnih preventivnih ukrepov za zaposlene in varovance, potrebno pripraviti izobraževalni program, s katerim jih seznanimo o sami bolezni, načinu širjenja in načrtovanih preventivnih ukrepih. Na podlagi epidemioloških in kliničnih podatkov ocenimo razsežnost izbruha in rizične dejavnike, ki vplivajo na širjenje. V primeru pojava enega ali več primerov Norveških garij moramo takoj pričeti z vsemi ukrepi, ki vključujejo hitro zaznavo primerov ter striktno pričnemo z izvajanjem vseh preventivnih ukrepov. V bolnišnici KOBO določi odgovorno osebo, ki sodeluje pri pripravi in izvajanju preventivnih ukrepov, po potrebi vključimo tudi dermatologa. Za zaposlene in varovance pripravimo izobraževalni program, s katerim jih seznanimo o sami bolezni, načinu širjenja in načrtovanih preventivnih ukrepih. Bolnik s hudo obliko garij mora biti kohortno izoliran od drugih varovancev ali bolnikov z lažjo obliko garij, vse dokler zdravljenje ni uspešno zaključeno. Potrebna je stroga kontaktna izolacija, da ne pride do direktnega stika z osebjem, drugimi varovanci in obiskovalci. Tudi osebje kohortno izoliramo, tako da skrbijo samo za bolnike s krustoznimi garjami in s tem zmanjšamo tveganje za širjenje v ustanovi. Pri negi bolnika ali drugih opravilih je potrebna uporaba rokavic, zaščitnega plašča in pokrivala za čevlje. Bolnikovo sobo je potrebno redno čistiti, bolnikovo posteljnino in perilo pa strojno oprati. Vse osebe, ki so bile v direktnem stiku z bolnikom (osebje, obiskovalci, družinski člani) ali z njegovo posteljnino ali perilom je potrebno poiskati ter pričeti s preventivnim zdravljenjem. Prvi simptomi okužbe se pojavijo šele nekaj tednov po okužbi, čeprav je človek kužen tudi že v asimptomatskem obdobju. Bolnike z Norveškimi garjami zdravimo lokalno in sistemsko, ponavadi terapijo čez teden ali dva ponovimo. Za uspešno odpravo krustoznih garij v ustanovi je potrebno dolgotrajno budno spremljanje vseh novo prihajajočih varovancev in osebja. Tudi v primeru premestitve varovancev ali bolnikov v drugo ustanovo, moramo o tem obvestiti odgovorno osebo. O izbruhu moramo obvestiti tudi epidemiološko službo regijskega Zavoda za zdravstveno varstvo, ki nam pri pripravi in izvajanju preventivnih ukrepov lahko pomaga. * preventivno (profilaktično) zdravljenje V primeru tesnega stika z bolniki vse osebe, ki so prišle z njimi v tesen stik, preventivno zdravimo, da preprečimo ponovne reinfestacije. Zdravljenje je enako kot pri bolnikih. 3/11 November 2017

4 UKREPI OB POJAVU POSAMEZNIH PRIMEROV NAVADNIH GARIJ V skladu s Pravilnikom o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje, obolenje prijavimo epidemiološki službi Zavoda. Vzpostavimo epidemiološko spremljanje vzpostavimo sistem hitre zaznave okužb pri bolnikih, varovancih in osebju, vsi nediagnosticirani primeri kožnih izpuščajev, sumljivi primeri garij morajo biti čimprej diagnosticirani tako, da garje potrdimo ali ovržemo, vzpostavimo»screening«na garje pri vseh novih bolnikih, varovancih in osebju. Zagotovimo diagnostiko garij zagotovimo pomoč izkušenega dermatologa za potrjevanje garij in diferencialno diagnostiko kožnih izpuščajev, Izvajamo preventivne ukrepe in zdravljenje okuženih pri bolniku pridobimo naslednje podatke: ime in priimek, spol, starost, številka sobe, ime in priimek sostanovalcev v bolnikovi sobi, imena zaposlenih, ki so skrbeli za bolnika, preden je pričel z zdravljenjem, zagotovimo zdravljenje bolnika, postopek pri bolniku ponovimo čez 7 dni, zmanjšamo tveganje za sekundarne bakterijske okužbe pri bolniku z garjami, izogibamo se direktnih stikov s kožo pri bolniku s potrjenimi ali sumljivimi garjami, izvajamo preventivne ukrepe (uporaba rokavic pri negi bolnika, umivanje rok), izogibamo se direktnega stika s kožo bolnika z garjami vsaj še 8 ur po aplikaciji zdravila, identificiramo in preventivno zdravimo vse osebe (osebje, drugi varovanci, obiski), ki so imeli zadosten tesen stik z bolnikom z garjami, vsi iz skupine, kjer se je pojavil primer, osebje in tesni kontakti prejmejo terapijo istočasno, po možnosti na isti dan, preventivno zdravljenje zagotovimo tudi družinskim članom zaposlenih, ki so bili izpostavljeni garjam in so se zdravili, osebje se lahko vrne na delo 8 ur po aplikaciji zdravila, naslednjih 6 tednov bodimo pozorni na pojav novih bolnikov. Zagotovimo ustrezne ukrepe v bolnikovem okolju bolnikovo posteljnino in perilo strojno operemo, bolnikovo sobo čistimo po ustaljenem načinu, dezinfestacija sobe ni potrebna Komunikacija, obveščanje zagotovite informiranje osebja in varovancev o dogajanju, načrtovanih preventivnih ukrepih ter o osnovnih značilnostih bolezni, vzpostavite in vzdržujte zaupanje med varovanci in osebjem. 4/11 November 2017

5 UKREPI OB POJAVU IZBRUHA GARIJ V skladu s Pravilniku o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje obvestimo epidemiološko službo Zavoda, ter se dogovorimo za pomoč pri obvladovanju izbruha. Vspostavimo epidemiološko spremljanje vzpostavimo aktiven sistem za hitro zaznavo okužb pri bolnikih, varovancih in osebju, vsi nediagnosticirani primeri kožnih izpuščajev, sumljivi primeri garij morajo biti čimprej diagnosticirani, tako, da garje potrdimo ali ovržemo, vzpostavimo»screening«na garje pri vseh novih bolnikih, varovancih in osebju, obvestimo vse ustanove iz katerih prihajajo varovanci in v katere so premeščeni varovanci, s pomočjo epidemiološke službe pridobimo informacije o morebitnem izbruhu izven ustanove, pripravimo si obrazec (line-listing), v katerega vpisujemo vse primere z naslednjimi podatki : ime in priimek bolnika, spol, starost, številka sobe, datum obolenja, imena sostanovalcev, status kožne izpraskanine (odvzeta- da,ne), rezultat (poz., neg.), obolele zaposlene vpisujemo v drug obrazec, namesto imena sostanovalca pridobimo podatke o okuženih varovancih, za katere je to obolelo osebje skrbelo pred uvedbo terapije. Primer IP (inicialke) spol starost št. sobe Datum obolenja sostanovalci (ime in priimek) Izpraskanina odvzeta (da,ne) Rezultat (poz.,neg.) Zagotovimo diagnostiko garij zagotovimo pomoč izkušenega dermatologa za potrjevanje garij in diferencialno diagnostiko kožnih izpuščajev, Izvajamo preventivne ukrepe in zdravljenje okuženih pregledamo in si zapišemo distribucijo primerov glede na prostor, čas in na zaposlitve (po sobah, nadstropjih, čas obolenja, varovanec, osebje), oceno tveganja za osebje in zaposlene, oceno razsežnosti in medsebojne povezanosti primerov, zagotovimo zdravljenje primerov, postopek pri primerih ponovimo čez 7 dni, zmanjšamo tveganje za sekundarne bakterijske okužbe pri bolnikih z garjami, izogibamo se direktnih stikov s kožo bolnikov s potrjenimi ali sumljivimi garjami, izvajamo preventivne ukrepe (uporaba rokavic pri negi bolnika, umivanje rok), izogibamo se direktnega stika s kožo bolnikov z garjami vsaj še 8 ur po aplikaciji zdravila, identificiramo in preventivno zdravimo vse osebe (osebje, drugi varovanci, obiski), ki so imeli zadosten tesen stik z bolniki z garjami, 5/11 November 2017

6 vsi iz skupine s primerom garij ter osebje in tesni kontakti prejmejo terapijo istočasno, po možnosti na isti dan, zdravljenje zagotovimo tudi družinskim članom zaposlenih, ki so bili izpostavljeni garjam in so se zdravili, osebje se lahko vrne na delo 8 ur po aplikaciji zdravila, naslednjih 6 tednov bodimo pozorni na pojav novih bolnikov, Zagotovimo ustrezne ukrepe v bolnikovem okolju bolnikovo posteljnino in perilo strojno operemo, bolnikovo sobo redno čistimo po ustaljenem načinu, dezinfestacija sobe ni potrebna Komunikacija, obveščanje zagotovite informiranje osebja in varovancev o dogajanju, načrtovanih preventivnih ukrepih ter o osnovnih značilnostih bolezni, vspostavite in vzdržujte zaupanje med varovanci in osebjem. 6/11 November 2017

7 UKREPI OB POJAVU POSAMEZNEGA PRIMERA ALI IZBRUHA NORVEŠKIH GARIJ V skladu s Pravilniku o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje obolenje/izbruh prijavimo epidemiološki službi Zavoda in zaprosimo za pomoč. Vspostavimo epidemiološko spremljanje vzpostavimo sistem hitre zaznave okužb pri bolnikih, varovancih in osebju, prepozno prepoznan primer krustoznih garij je lahko vzrok za izbruh, vsi nediagnosticirani primeri kožnih izpuščajev ter sumljivi primeri garij morajo biti čimprej diagnosticirani tako, da garje potrdimo ali ovržemo, vspostavimo»screening«na garje pri vseh novih bolnikih, varovancih in osebju, obvestimo vse ustanove, iz katerih prihajajo varovanci in v katere so premeščeni varovanci, vzpostavimo sistem hitre zaznave novih okužb ali neuspešno zdravljenih okužb pri bolnikih, varovancih in osebju, pripravimo si obrazec (line-listing), v katerega vpisujemo vse primere z naslednjimi podatki : ime in priimek bolnika, spol, starost, številka sobe, datum obolenja, imena sostanovalcev, status kožne izpraskanine (odvzeta -da,ne), rezultat (poz., neg.), obolele zaposlene vpisujemo v drug obrazec, namesto imena sostanovalca, pridobimo podatke o okuženih varovancih, za katere je to obolelo osebje skrbelo pred uvedbo terapije. Primer IP (inicialke) spol starost št. sobe datum obolenja sostanovalci (ime in priimek) Izpraskanina odvzeta (da,ne) Rezultat (poz.,neg.) Zagotovimo diagnostiko garij zagotovimo pomoč izkušenega dermatologa za potrjevanje garij in diferencialno diagnostiko kožnih izpuščajev, Izvajamo preventivne ukrepe in zdravljenje okuženih bolnik s krustoznimi garjami je okužen z velikim številom pršic, zato je za prenos okužbe na drugo osebo potreben kratkotrajen direkten stik s kožo ali njegovim perilom in posteljnino, pregledamo in si zapišemo distribucijo primerov glede na prostor, čas in na zaposlitve (po sobah, nadstropjih, čas obolenja, varovanec, osebje), ocenimo tveganje za osebje in zaposlene, ocenimo razsežnosti in medsebojne povezanosti primerov, bolnike s krustoznimi garjami kohortno izoliramo, omejimo obiske, zagotovimo zdravljenje vseh primerov, postopek pri bolniku ponovimo čez 7 dni, zmanjšamo tveganje za sekundarne bakterijske okužbe pri bolniku z garjami, kohortno izoliramo tudi zaposlene, izogibamo se direktnih stikov s kožo bolnika s potrjenimi ali sumljivimi garjami, izvajamo preventivne ukrepe kontaktne izolacije (uporaba rokavic pri negi bolnika, zaščitnih oblačil, umivanje rok), 7/11 November 2017

8 izogibamo se direktnega stika s kožo bolnika z garjami vsaj še 8 ur po za aplikaciji zdravila, identificiramo in zdravimo vse osebe (osebje, drugi varovanci, obiski), ki so imeli zadosten tesen stik z bolnikom z garjami, vsi iz skupine s primerom ter osebje in tesni kontakti prejmejo preventivno terapijo istočasno, po možnosti na isti dan, preventivno zdravljenje zagotovimo tudi družinskim članom zaposlenih, ki so bili izpostavljeni garjam in so se zdravili, osebje se lahko vrne na delo 8 ur po aplikaciji zdravila, naslednjih 6 tednov bodimo pozorni na pojav novih bolnikov. Zagotovimo ustrezne ukrepe v bolnikovem okolju bolnikovo posteljnino in perilo zbiramo v plastičnih vrečkah in ga ne zbiramo z drugim perilom, bolnikovo posteljnino in perilo strojno operemo pri temperaturi 50 C ali več, bolnikovo sobo redno čistimo po ustaljenem načinu, dezinfestacija sobe ni potrebna. Komunikacija, obveščanje zagotovite informiranje osebja in varovancev o dogajanju, načrtovanih preventivnih ukrepih ter o osnovnih značilnostih bolezni, vspostavite in vzdržujte zaupanje med varovanci in osebjem. 8/11 November 2017

9 ALGORITEM UKREPANJA OB POJAVU PRVEGA PRIMERA GARIJ V USTANOVI ( internat, dom za starostnike, bolnišnica) POSTAVLJEN JE SUM NA GARJE POTRDITE DIAGNOZO! (lečeči zdravnik, dermatolog) GARJE PRI VAROVANCU GARJE PRI OSEBJU Epidemiološko spremljanje Zdravljenje Preventivni ukrepi Ukrepi v okolici Komunikacija, informiranje Epidemiološko spremljanje Zdravljenje Preventivni ukrepi Ukrepi v okolici Komunikacija, informiranje NASLEDNJIH 6 TEDNOV BODITE POZORNI NA KOŽNE IZPUŠČAJE PRI VAROVANCIH IN OSEBJU TER POROČAJTE ODGOVORNI OSEBI! 9/11 November 2017

10 NAVODILA ZA UPORABO SREDSTVA PROTI GARJAM Za zdravljenje garij ali srbečice ste prejeli Za uspešno zdravljenje je zelo pomembno, da upoštevate navodilo zdravnika in proizvajalca zdravila. Mazilo vedno nanesemo na hladno, suho kožo, nikoli takoj po topli kopeli. Osebe z garjami in vsi tesni kontakti se morajo zdraviti (mazati) istočasno. To so: vsi družinski člani, ki živijo v isti hiši, stanovanju, ter vsi kontakti, ki so imeli z okuženim stik koža-koža ali spolni kontakt. Pomembno je, da namažemo vsak košček kože, posebej predel pazduhe, zapestja, kolena, gležnja, komolcev, penisa, dojke, kože med prsti in stopala. Pri nanosu kreme si lahko pomagamo z gobico ali čopičem. Za nanos na mesta, ki jih ne dosežemo, prosimo nekoga za pomoč. Mazilo nanesimo na kožo celega telesa, paziti moramo, da nam mazilo ne pride v očesno veznico ali v usta. Če si po nanosu umijemo roke ali druge dele telesa, mazilo na te predele ponovno nanesemo. Kremo ali mazilo pustimo na koži 8 ur (najbolje čez noč), odvisno od vrste zdravila, ter se nato umijemo najprej s hladno vodo in šele nato z milom in toplo vodo. Perilo in posteljnino operemo v pralnem stroju, kot to delamo običajno! Srbenje je posledica alergične reakcije na pršico, zato bo verjetno trajalo še 2-3 tedne, dokler koža ne bo izločila pršice. To ne pomeni, da je bilo zdravljenje neuspešno! Zdravnika prosimo, da nam predpiše zdravilo, ki bo zmanjšalo srbež kože. Če srbenje po treh tednih še vedno traja, se ponovno posvetujte z zdravnikom. 10/11 November 2017

11 VIRI Infection Control Branch, Centre for Health Protection.10.3 Scabies Management. Dostopno na Centers for Disease Control and Prevention. Scabies. Institutional Settings. Dostopno na

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO 166 Navodilo za uporabo EXODERIL 10 mg/g krema naftifinijev klorid pri glivičnih okužbah stopal, dimelj ali neporaščene kože Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas

Prikaži več

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19)

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) Želja nas vseh, tako staršev kot tistih, ki delamo z otroki v vrtcu je, da bi bili otroci zdravi in bi se v vrtcu dobro počutili.

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* Navodilo za uporabo Canespor 10 mg/g krema bifonazol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke

Prikaži več

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarja 2019 v Skladu Viljem Julijan podajamo pobudo za izboljšanje

Prikaži več

DODATEK I

DODATEK I Navodilo za uporabo IBUBEL COMBO 50 mg/30 mg v 1 g gel ibuprofen/levomentol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje]

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje] VLOGA PATRONAŽNE SLUŽBE V KONTINUIRANI ZDRAVSTVENI NEGI PACIENTA USTREZNA IN PRAVOČASNA INFORMACIJA PODLAGA ZA VARNO IN KAKOVOSTNO OBRAVNAVO Murska Sobota, 15. Marec 2007 Martina Horvat, dipl. med. sestra

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo Lamisil 10 mg/g krema terbinafinijev klorid Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte

Prikaži več

Canespor - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si

Canespor - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si Canespor 10 mg/g krema bifonazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da

Prikaži več

Microsoft Word - SI_PIL_Voltaren_Emulgel_11,6 mgg_

Microsoft Word - SI_PIL_Voltaren_Emulgel_11,6 mgg_ NAVODILO ZA UPORABO dietilamonijev diklofenakat Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo

Prikaži več

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn 1 Številka: 1382-18/2014 Datum: 31.7.2014 Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2013 V poročilu želimo na kratko predstaviti poročanje o domnevnih neželenih

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Infectoscab 5 % krema 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 g kreme vsebuje 50 mg permetrina. Pomožni snovi z znanim učinkom: 90 mg/g emulgirajoči

Prikaži več

Okužba s HIV v Sloveniji Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra

Okužba s HIV v Sloveniji Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra Okužba s HIV v Sloveniji Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra 2017 1 Pregled vsebine Ključni poudarki 3 Priporočila 3 1 Nove diagnoze okužb s HIV 4 2 Pozne diagnoze 6 3 Aids in smrt

Prikaži več

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO Canesten3 200 mg vaginalne tablete klotrimazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate

Prikaži več

Canesten 3 - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si

Canesten 3 - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si NAVODILO ZA UPORABO Canesten3 200 mg vaginalne tablete klotrimazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc Navodila za prijavo raziskav na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) Definicije raziskav Na OI izvajamo več oblik raziskovalnega dela v vseh organizacijskih enotah. Raziskovalno delo delimo na tri kategorije:

Prikaži več

(Microsoft Word - KLINI\310NA POT ZA ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA.doc)

(Microsoft Word - KLINI\310NA POT ZA ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA.doc) Javni zdravstveni zavod SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Černelčeva cesta 15 8250 BREŽICE KLINIČNA POT ZA ODSTRANITEV OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA ( OSM ) Prostor za nalepko SPREJEMNI ZDRAVNIK DATUM OPERACIJE

Prikaži več

PALLIARE PROJECT Medprofesionalno izkustveno učenje: usposabljanje kvalificirane delovne sile na področju demence za uporabo na dokazih temelječih izb

PALLIARE PROJECT Medprofesionalno izkustveno učenje: usposabljanje kvalificirane delovne sile na področju demence za uporabo na dokazih temelječih izb PALLIARE PROJECT Medprofesionalno izkustveno učenje: usposabljanje kvalificirane delovne sile na področju demence za uporabo na dokazih temelječih izboljšav v okviru oskrbe pri napredovani demenci in družinske

Prikaži več

Hidrasec 100 mg kapsule

Hidrasec 100 mg kapsule NAVODILO ZA UPORABO 100 mg trde kapsule racekadotril Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke

Prikaži več

Pred uporabo natančno preberite to navodilo

Pred uporabo natančno preberite to navodilo NAVODILO ZA UPORABO Dermazin mg/g krema SREBROV SULFADIAZIN Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. Če

Prikaži več

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc PREVENTIVA in PRESEJANJE v RADM MATEJA BULC Vrste preventive Priložnost ali breme? 2002 Vzrok smrti SKUPAJ Neoplazme Bolezni obtočil Bolezni dihal Bolezni prebavil Poškodbe, zastrupitve Spol - SKUPAJ 18.701

Prikaži več

RE_QO

RE_QO Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0514/2018 5.11.2018 PREDLOG RESOLUCIJE k vprašanju za ustni odgovor B8-0417/2018 v skladu s členom 128(5) Poslovnika o lymski boreliozi (2018/2774(RSP))

Prikaži več

Pred uporabo natančno preberite to navodilo

Pred uporabo natančno preberite to navodilo Navodilo za uporabo Canesten3 set 200 mg vaginalne tablete in 10 mg/g krema klotrimazol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Programa pripravništva

Prikaži več

BOLEZNI KOSTI

BOLEZNI KOSTI BOLEZNI KOSTI Glavni vzroki za osteoporozo so: družinska nagnjenost k osteoporozi, pomanjkanje kalcija v prehrani, pomanjkanje gibanja, kajenje, pretirano pitje alkohola in zgodnja menopavza. Zdravljenje:

Prikaži več

Cepljenje proti okužbam s HPV (predavanje za starše)

Cepljenje proti okužbam s HPV (predavanje za starše) Cepljenje proti okužbam s humanimi papilomavirusi (HPV) predstavitev za starše Cepljenje in cepiva S cepljenjem izzovemo imunost tako, da s cepivom v telo vnesemo oslabljene ali uničene bakterije, viruse

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO 1

NAVODILO ZA UPORABO 1 NAVODILO ZA UPORABO 1 Navodilo za uporabo Lomexin 20 mg/g vaginalna krema fentikonazolijev nitrat Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 MODEL ODLIČNOSTI REFERENČNE AMBULANTE Darinka Klančar NAMEN PREDSTAVITVE European Practice Assessment EPA Evropski model poslovne odličnosti EFQM Samoocena ambulante/odličnost ambulante EPA European Practice

Prikaži več

a Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pom

a Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pom Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo 1,5 mg/5 mg v 1 ml oralno pršilo, raztopina benzidaminijev klorid/cetilpiridinijev klorid Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc PREVENTIVA in PRESEJANJE v RADM MATEJA BULC Vrste preventive Priložnost ali breme? Benefits Mortality 2018 Men die younger, but life expectancy is rising quicker men: death at 74 (average) +10 y in 30

Prikaži več

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina Pred začetkom uporabe kontaktnih leč Sentina vam svetujemo, da si preberete naslednja navodila. Četudi kontaktne leče uporabljate že dlje časa, je dobro

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00 in 36

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00 in 36 Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00 in 36/00), 12. ter 15. člena pravilnika o pripravništvu

Prikaži več

Kronični Nebakterijski Osteomielitis/Osteitis (ali CRMO) Različica 1. KAJ JE CRMO? 1.1. Kaj je t

Kronični Nebakterijski Osteomielitis/Osteitis (ali CRMO) Različica 1. KAJ JE CRMO? 1.1. Kaj je t https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/si/intro Kronični Nebakterijski Osteomielitis/Osteitis (ali CRMO) Različica 1. KAJ JE CRMO? 1.1. Kaj je to? Kronični rekurentni multifokalni osteomielitis (angl.

Prikaži več

Tysabri, INN: natalizumab

Tysabri, INN: natalizumab 25/04/2016 EMA/266665/2016 EMA potrjuje priporočila za zmanjševanje tveganja za možgansko okužbo PML pri Pri bolnikih s povečanim tveganjem je treba razmisliti o pogostejšem magnetnoresonačnem slikanju.

Prikaži več

EVROPSKE REFERENČNE MREŽE POMOČ PACIENTOM Z REDKIMI ALI KOMPLEKSNIMI BOLEZNIMI Share. Care. Cure. zdravje

EVROPSKE REFERENČNE MREŽE POMOČ PACIENTOM Z REDKIMI ALI KOMPLEKSNIMI BOLEZNIMI Share. Care. Cure. zdravje EVROPSKE REFERENČNE MREŽE POMOČ PACIENTOM Z REDKIMI ALI KOMPLEKSNIMI BOLEZNIMI Share. Care. Cure. zdravje KAJ SO EVROPSKE REFERENČNE MREŽE? Evropske referenčne mreže združujejo zdravnike in raziskovalce

Prikaži več

zdr04.doc

zdr04.doc Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil Q0) anketar oznaci ali odgovarja... 1 skrbnik 2 ostali Q1) ZA ZACETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM ZDRAVJU IN ZDRAVSTVENIH NAVADAH. KAJ BI REKLI,

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - SPREMLJANJE IN PREPRE\310EVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - SPREMLJANJE IN PREPRE\310EVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI [Zdru\236ljivostni na\350in]) Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih Mag. Eva Grilc, dr.med. XVII. Strokovno srečanje ravnateljev in ravnateljic vrtcev Portorož, 10.-11. oktober 2011

Prikaži več

Navodilo za uporabo Itami 140 mg zdravilni obliž za uporabo pri mladostnikih, starejših od 16 let in odraslih natrijev diklofenakat Pred začetkom upor

Navodilo za uporabo Itami 140 mg zdravilni obliž za uporabo pri mladostnikih, starejših od 16 let in odraslih natrijev diklofenakat Pred začetkom upor Navodilo za uporabo Itami 140 mg zdravilni obliž za uporabo pri mladostnikih, starejših od 16 let in odraslih natrijev diklofenakat Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo LEKADOL 500 mg filmsko obložene tablete PARACETAMOLUM proti bolečinam in zvišani telesni temperaturi Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

Oznaka: DN ZHR V VRTCU Številka: 2 Datum: / 8 ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU MOJCA Interno navodilo Pripravila: organizatorka PZHR,

Oznaka: DN ZHR V VRTCU Številka: 2 Datum: / 8 ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU MOJCA Interno navodilo Pripravila: organizatorka PZHR, Oznaka: DN ZHR V VRTCU Številka: 2 Datum: 10.09.2012 1 / 8 ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU MOJCA Interno navodilo Pripravila: organizatorka PZHR, Jana But ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM ZA IGRALNICE VRTCA

Prikaži več

Tekst

Tekst Služba za odnose z javnostmi Sporočilo za medije Zaloška cesta 2 1525 Ljubljana E soj@kclj.si W www.kclj.s Ob poteku mednarodnega srečanja v Ljubljani:»3. konferenca o virusnih hepatitisih in sookužbi

Prikaži več

Lekadol 500 mg tablete

Lekadol 500 mg tablete Navodilo za uporabo LEKADOL 500 mg tablete PARACETAMOLUM proti bolečinam in zvišani telesni temperaturi Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Selehold 30 mg kožni nanos, raztopina za pse od 2,6 do 5,0 kg Selehold 60 mg kožni nanos, raztopina za pse od 5,1 do 10,0 kg Selehold 120 mg kožni nanos, raztopina za pse od 10,1 do

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO JAZMP-IB/

NAVODILO ZA UPORABO JAZMP-IB/ NAVODILO ZA UPORABO JAZMP-IB/002-29.09.2017 1 Navodilo za uporabo Lomexin 200 mg mehke vaginalne kapsule Lomexin 600 mg mehke vaginalne kapsule fentikonazolijev nitrat Pred začetkom uporabe zdravila natančno

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tina Kamhi Trop, Anja Koren Jeverica, Nataša Marčun Varda,

Prikaži več

Daleron za otroke susp PIL

Daleron za otroke susp PIL NAVODILO ZA UPORABO Daleron za otroke 120 mg/5 ml peroralna suspenzija paracetamol proti vročini in bolečinam Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, NA STIČIŠČU: PALIATIVNA OSKRBA IN ONKOLOGIJA 9.10.2018, Onkološki inštitut Ljubljana Vloga Internistične prve pomoči pri oskrbi bolnikov z rakom v paliativni

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo LEKADOL PLUS C 500 mg/300 mg zrnca za peroralno raztopino za pripravo toplega napitka pri gripi in prehladu PARACETAMOLUM/ACIDUM ASCORBICUM Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite

Prikaži več

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : 25.2.2016 Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpita: * Šol. leto vpisa : * 3351 Slovenščina 1 2012/13

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Zdravstveno zavarovanje12a_brez pik_poceckana.indd

Zdravstveno zavarovanje12a_brez pik_poceckana.indd Zdravstveno zavarovanje in socialna varnost bolnika s kronično ledvično boleznijo Zdravstveno zavarovanje12a_brez pik_poceckana.indd 1 Igor Rus 1.7.2010 11:49:18 Podlaga za vse so človekove pravice, ki

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MOŽNOSTI ZDRAVLJEN HEMODIALIZA Razumeti ledvično bolezen, njen potek in vedeti za možnosti zdravljenja KAJ DELAJO LEDVICE čistijo kri in odstranjujejo odvečno vodo iz telesa odstranjujejo presnovke vzdržujejo

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO DICYNONE 125 mg/ml raztopina za injiciranje etamsilat Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Seldiar 2 mg trde kapsule loperamidijev klorid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 15/08 ZPacP, 23/08, 58/0

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 15/08 ZPacP, 23/08, 58/0 Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 15/08 ZPacP, 23/08, 58/08 ZZdrS-E in 77/08 ZDZdr) ter drugega odstavka 4. člena

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

Bolnišnični register tumorjev prsnega koša klinike golnik

Bolnišnični register tumorjev prsnega koša klinike golnik POROČILO BOLNIŠNIČNEGA REGISTRA TUMORJEV PRSNEGA KOŠA KLINIKE GOLNIK 2010 2017 Razlaga uporabljenih kratic KG OP RT KT + RT ST KT BSC RP N Me Univerzitetna klinika Golnik Operacija, kirurško zdravljenje

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev smernic - osteoporoza mag. Suzana Kert, dr. med., spec. spl. med. Zdravstveni dom Maribor Katedra za DM MF Maribor 28. modularna skupina 01.03.2013 1 Viri 1. http://www.endodiab.si/ priporocila/osteoporoza/

Prikaži več

ZDRAVSTVENOVZGOJNI NASTOP

ZDRAVSTVENOVZGOJNI NASTOP Strokovno srečanje Programa Svit SVITOV DAN 2016 Ocenjevanje bolečine pri kolonoskopiji 13. december 2016 Austria Trend Hotel Ljubljana Avtorji: Viki Kotar dipl.zn., Maja Košele dipl. ms., Zoran Georgiev

Prikaži več

IMUNOONKOLOGIJA Nov pristop k zdravljenju raka

IMUNOONKOLOGIJA Nov pristop k zdravljenju raka IMUNOONKOLOGIJA Nov pristop k zdravljenju raka Ne bojte se napredovati počasi, bojte se le tega, da bi se ustavili. Kitajska modrost Imunoonkologija je nov način zdravljenja raka, ki prinaša novo upanje

Prikaži več

Microsoft Word - 6.1splmed.doc

Microsoft Word - 6.1splmed.doc 6.1. Zdravstve služba splošne medice je e od zdravstvenih služb, ki izvaja dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva. Uporabniku zdravstvenega varstva je dostop brez potnice praviloma predstavlja prvi

Prikaži več

Nika

Nika šč š š č š č š š č č č šč ž č š ž š ž š š č š č č ž š š č ž š ž č š š č č č č šč č š č ž š ž šč č š č šč ž š č č č č šč č š č šč žč č č ž č š Š Š Č č č š š š š č š č š Š Ž Ž Č š š š ž č č Ž Ž Č Š Ž Č Č

Prikaži več

MRSA DOMAČEGA OKOLJA (Community associated MRSA- CA MRSA) Irena Grmek Košnik Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) OE Kranj Tatjana Frelih Maja

MRSA DOMAČEGA OKOLJA (Community associated MRSA- CA MRSA) Irena Grmek Košnik Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) OE Kranj Tatjana Frelih Maja MRSA DOMAČEGA OKOLJA (Community associated MRSA- CA MRSA) Irena Grmek Košnik Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) OE Kranj Tatjana Frelih Maja Sočan Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) CA

Prikaži več

Priloga PROGRAM CEPLJENJA IN ZAŠČITE Z ZDRAVILI ZA LETO 2019 na podlagi 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS št. 33/06) I. Program

Priloga PROGRAM CEPLJENJA IN ZAŠČITE Z ZDRAVILI ZA LETO 2019 na podlagi 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS št. 33/06) I. Program Priloga PROGRAM CEPLJENJA IN ZAŠČITE Z ZDRAVILI ZA LETO 2019 na podlagi 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS št. 33/06) I. Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019 (v nadaljnjem

Prikaži več

Version 1

Version 1 NAVODILO ZA UPORABO SmPCPIL128255_2 18.03.2019 Updated: 22.05.2019 Page 1 of 6 Navodilo za uporabo Noctiben Mea 15 mg filmsko obložene tablete doksilaminijev hidrogensukcinat Pred začetkom jemanja zdravila

Prikaži več

MEDICINSKO NEPOJASNJENA STANJA (modul za specializante družinske medicine) Vodja modula: Vojislav Ivetić Namestnik vodje modula: Klemen Pašić Soizvaja

MEDICINSKO NEPOJASNJENA STANJA (modul za specializante družinske medicine) Vodja modula: Vojislav Ivetić Namestnik vodje modula: Klemen Pašić Soizvaja MEDICINSKO NEPOJASNJENA STANJA (modul za specializante družinske medicine) Vodja modula: Vojislav Ivetić Namestnik vodje modula: Soizvajalci:, Erika Zelko, Maja Rus Makovec, Datumi 2018/2019: 23. skupina:

Prikaži več

univerzitetni klinični center ljubljana University Medical Centre Ljubljana PEDIATRIČNA KLINIKA Klinični oddelek za neonatologijo Bohoričeva L

univerzitetni klinični center ljubljana University Medical Centre Ljubljana PEDIATRIČNA KLINIKA Klinični oddelek za neonatologijo Bohoričeva L univerzitetni klinični center ljubljana University Medical Centre Ljubljana PEDIATRIČNA KLINIKA Klinični oddelek za neonatologijo Bohoričeva 20 1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: (01) 522 34 01 Fax.: (01)

Prikaži več

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš () OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Stakeholder Meeting NIJZ, 31. maj 2019 ZARADI KATERIH BOLEZNI UMIRAMO

Prikaži več

0 Osnovni podatki o zbirki

0 Osnovni podatki o zbirki EVIDENCA BOLEZNI, ZASTRUPITEV IN POŠKODB, KI ZAHTEVAJO ZDRAVLJENJE V BOLNIŠNICI (BOLOB) Kontaktni podatki Nacionalni inštitut za javno zdravje Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija Ga. Ana Zgaga, sbo@nijz.si

Prikaži več

AIDS A - aquired - pridobljen I - immuno - imunski D - deficiency - pomanjkljivost S - syndrome sindrom O aidsu (sindromu pridobljene imunske pomanjkl

AIDS A - aquired - pridobljen I - immuno - imunski D - deficiency - pomanjkljivost S - syndrome sindrom O aidsu (sindromu pridobljene imunske pomanjkl AIDS A - aquired - pridobljen I - immuno - imunski D - deficiency - pomanjkljivost S - syndrome sindrom O aidsu (sindromu pridobljene imunske pomanjkljivosti) govorimo, kadar virus HIV tako oslabi bolnikov

Prikaži več

New product information wording - Dec 2018_SL

New product information wording - Dec 2018_SL 4 January 2019 1 EMA/PRAC/855010/2018 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Novo besedilo informacij o zdravilu izvlečki iz priporočil odbora PRAC o signalih Sprejeto na seji odbora PRAC,

Prikaži več

LASTNOSTI BOLNIKOV Z AKUTNIMI LEVKEMIJAMI, ZDRAVLJENIH NA ODDELKU ZA HEMATOLOGIJO UKC MARIBOR V OBDOBJU 2014 – 2015

LASTNOSTI BOLNIKOV Z AKUTNIMI LEVKEMIJAMI, ZDRAVLJENIH NA ODDELKU ZA HEMATOLOGIJO UKC MARIBOR V OBDOBJU 2014 – 2015 Jasmina Hauptman, Maja Majal UKC Maribor Laško,7.4. - 9.4.2016 AKUTNE LEVKEMIJE Heterogena skupina klonskih bolezni, ki so posledica pridobljene somatske mutacije in nato nenadzorovane rasti multipotentne

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IV. Mednarodna znanstvena konferenca: ZA ČLOVEKA GRE: DRUŽBA IN ZNANOST V CELOSTNI SKRBI ZA ČLOVEKA Alma Mater Europaea - ECM Maribor, 11-12. marec 2016 ODZIVANJE ZDRAVSTVENEGA OSEBJA V PRIMERIH NASILJA

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Preventivna konferenca na področju drog Skupaj zmoremo več Preventivni pristopi v sistemu socialnega varstva PORTOROŽ, 20. 10. 2016 Marjeta

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MOŽNOSTI ZDRAVLJEN DIETA PRI LEDVIČNI BOLEZNI Razumeti ledvično bolezen, njen potek in vedeti za možnosti zdravljenja KAJ DELAJO LEDVICE čistijo kri in odstranjujejo odvečno vodo iz telesa odstranjujejo

Prikaži več

Pred uporabo natančno preberite to navodilo

Pred uporabo natančno preberite to navodilo Navodilo za uporabo Elmogan 450 mg filmsko obložene tablete gemfibrozil Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - VARNOST IN KULTURA VARNOSTI V DM.pptx

Microsoft PowerPoint - VARNOST IN KULTURA VARNOSTI V DM.pptx KAJ JE KULTURA VARNOSTI? VARNOST IN KULTURA VARNOSTI V DRUŽINSKI MEDICINI Izr. prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš Produkt individualnih in skupinskih vrednot, stališč, zaznavanj, kompetenc in vzorcev vedenja,

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

NAPRAVA ZA ČIŠČENJE IN ANTI-AGING

NAPRAVA ZA ČIŠČENJE IN ANTI-AGING NAPRAVA ZA ČIŠČENJE IN ANTI-AGING NAVODILA ZA UPORABO UVOD Čestitamo vam na prvem koraku do brezhibno lepe kože, ki jo boste dosegli z uporabo naprave LUNA TM go T- Sonic TM za čiščenje obraza in anti-aginig.

Prikaži več

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc Navodila za uporabo osebnega portala člana 13.11.08 Pozor: Ta navodila so le v pomoč uporabnikom. V kolikor so navodila v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja kluba, veljajo splošni pogoji poslovanja

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Holetar 20 mg tablete Holetar 40 mg tablete lovastatin Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste ţeleli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

SPOROČILO ZA JAVNOST Več časa za kontrolne preglede Izsledki preliminarnih rezultatov raziskave ''Komunikacija bolnik vs. zdravnik specialist'' Ljublj

SPOROČILO ZA JAVNOST Več časa za kontrolne preglede Izsledki preliminarnih rezultatov raziskave ''Komunikacija bolnik vs. zdravnik specialist'' Ljublj SPOROČILO ZA JAVNOST Več časa za kontrolne preglede Izsledki preliminarnih rezultatov raziskave ''Komunikacija bolnik vs. zdravnik specialist'' Ljubljana, 1. oktobra 218 Ob 35. obletnici delovanja in ob

Prikaži več

Suspenzija PANADOL* BABY AND INFANT (paracetamol)

Suspenzija PANADOL* BABY AND INFANT (paracetamol) NAVODILO ZA UPORABO CALPOL 120 mg/5 ml peroralna suspenzija paracetamol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno

Prikaži več

Nova gripa – kaj je to

Nova gripa – kaj je to - 1 - Prašičja gripa Smrtonosna nevarnost na pragu vaših vrat E-knjiga s kratkimi & učinkovitimi nasveti za preprečevanje in zdravljenje nove gripe. Jesenskim in zimskim dnem pogosto rečemo tudi sezona

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, 12.11.2018 Verzija 1.0 KAZALO 1 REGISTRACIJA... 3 1.1 Katere podatke potrebujem za registracijo/kreiranje

Prikaži več

O Č E S N I C E N T E R ODPRAVA DIOPTRIJE ŽIVLJENJE BREZ OČAL IN KONTAKTNIH LEČ

O Č E S N I C E N T E R ODPRAVA DIOPTRIJE ŽIVLJENJE BREZ OČAL IN KONTAKTNIH LEČ O Č E S N I C E N T E R ODPRAVA DIOPTRIJE ŽIVLJENJE BREZ OČAL IN KONTAKTNIH LEČ LASERSKA ODPRAVA DIOPTRIJE Kaj je laserska korekcija dioptrije? Laserska operacija oči je postopek, s katerim se trajno odpravi

Prikaži več

Izločanje arzenovih spojin pri pacientih zdravljenih z arzenovim trioksidom

Izločanje arzenovih spojin pri pacientih zdravljenih z arzenovim trioksidom Izločanje arzenovih spojin pri pacientih zdravljenih z arzenovim trioksidom Zdenka Šlejkovec, Helena Podgo Peter Černelč in Ingrid Falnog Akutna promielocitna levkemija (APL) Večina primerov APL (98%)

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO Plivit C 500 mg tablete acidum ascorbicum Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati

Prikaži več

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE IN MLADINO Srednješolsko obdobje je obdobje velikih sprememb, tako na telesnem kot duševnem področju. Istočasno pa

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Kadar nas je strah, da bi si kdo lahko vzel življenje

Kadar nas je strah, da bi si kdo lahko vzel življenje Kadar nas je strah, da bi si kdo lahko vzel življenje Večina ljudi, ki naredijo samomor, pred tem opozarjajo na svoj namen. Samomor prijatelja, znanca ali bližnjega lahko mnogokrat preprečimo, če prepoznamo,

Prikaži več

Microsoft Word - a doc

Microsoft Word - a doc NAVODILO ZA UPORABO Gabapentin»Torrex«300 mg trde kapsule Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte

Prikaži več