Navodila Trgovina iCenter

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Navodila Trgovina iCenter"

Transkripcija

1 Napredovanja v plačne razrede javnih uslužbencev 2019 S pomočjo SAOP programa Kadrovska evidenca lahko ob dokupljeni kodi vodimo napredovanja javnih uslužbencev. Za napredovanja v letu 2019 je potrebno (zaradi posebnosti, opisanih v nadaljevanju) imeti pred vnosom podatkov nameščeno verzijo icentra 2019_04_001 oziroma novejšo. Na osnovnem meniju programa Kadrovska evidenca kliknemo na Obdelave, pregledi in izpisi Napredovanje zaposlenih Napredovanja. Pri prvi prijavi v modul napredovanja program zahteva vnos aktivacijske kode. Na tem mestu vpišemo kodo, ki smo jo predhodno pridobili s strani Saop-ja. Kodo vnesemo in potrdimo s klikom na gumb. Bližnjica do modula Napredovanja Bližnjice do modula Napredovanja se lahko poslužujejo vsi, kjer je za oceno javnih uslužbencev odgovorna npr. ena oseba oz. več oseb. Preko bližnjice taki zaposleni dostopajo hitro in enostavno. Saop 1

2 Kaj s tem pridobimo? Oseba, ki je zadolžena za ocenjevanje zaposlenih, z uporabo te bližnjice enostavno dostopa do vnosa ocenjevalnih listov, kar pomeni, da lahko ocene javnega uslužbenca, (ki bi jih sicer mogli ročno vpisovati na predloge obrazca) neposredno vnese v program za napredovanja. Že izpolnjene ocenjevalne liste naknadno izpišemo ter jih zaposlenim predložimo v podpis. Tak način vnosa podatkov svetujemo strankam, pri katerih je za ocenjevanje zaposlenih zadolženo manjše število oseb. Npr. ravnatelj na šoli oceni vse zaposlene, zato je smiselno, da svoje podrejene direktno oceni v Saop programu ter naknadno izpiše že izpolnjene ocenjevalne liste, katere predloži zaposlenim v podpis. V takem primeru mora imeti npr. ravnatelj bližnjico do Saop icentra na svojem računalniku. Kljub napisanemu, se lahko tudi v takem primeru najprej izpiše ročne predloge ocenjevalnih listov, katere se naknadno vpiše v program. V tem primeru se poslužujete postopka, ki je opisan v nadaljevanju tega navodila. V primeru ocenitve zaposlenih npr. v domovih starejših občanov, zdravstvenih domovih, kjer je ocenjevalcev več (načeloma so to vodje oddelkov), ni smiselno, da bi vsakemu vodji dodelili bližnjico do modula napredovanja, ker je teh preveč. Take stranke se bodo posluževale postopka (ročne izpolnitve ocenjevalnih listov), ki je opisan v nadaljevanju tega navodila. Priprava oz. izpis OCENJEVALNIH LISTOV predloge za javne uslužbence Prazen obrazec Ocenjevalni list natisnemo tako, da v programu kliknemo na Obdelave, pregledi in izpisi Napredovanje zaposlenih Napredovanja odpre se nam naslednja preglednica: Saop 2

3 Kliknemo na ikono za tiskanje ter izberemo Tiskanje ocenjevalnih listov predloge. Odpre se nam okno, kjer si po potrebi določimo kriterije za izpis predloge. Vpišemo datumske meje ocenjevalnega obdobja ter kliknemo na gumb Tiskaj. Lahko pa preko ikone za Predogled ocenjevalne liste najprej pregledamo in jih potem iz Predogleda natisnemo. Program iz šifranta zaposlenih izpiše vse trenutno aktivne zaposlene. Na izpisu ni javnih delavcev, saj se njih ne ocenjuje. Tako izpisane predloge ocenjevalnih listov razdelimo vodjem, kateri bodo ocenili svoje podrejene. Vodje ocenijo javnega uslužbenca ter pod polje Ocena vpišejo oceno, s katero so ocenili uslužbenca. Možne ocene so: - odlično - zelo dobro - dobro - zadovoljivo - nezadovoljivo Saop 3

4 Prav je, da so ocene na ocenjevalnem listu napisane opisno in ne s številko. Ocenjevalno obdobje se izpiše na podlagi predhodne nastavitve. Pod utemeljitev vpišemo pisno utemeljitev ocene javnega uslužbenca. Sledijo polja s podpisi ocenjevalca in javnega uslužbenca. Na podlagi izpolnjenih ocenjevalnih listov podatke vnesemo v program. Postopek vnosa podatkov iz ocenjevalnih listov je opisan v naslednjem koraku. Posebnost pri napredovanjih Zaradi uvrstitve delovnih mest v višje plačne razrede z dnem , je potrebno povišanja plačnih razredov upoštevati tudi pri pripravi napredovanj na dan Na evidenčnem listu za zaposlene, ki bodo s napredovali, mora biti, kot plačni razred javnega uslužbenca naveden plačni razred zaposlenega, do katerega je upravičen na dan (vključno z vsemi povišanji, ki jih bo zaposleni prejel postopoma). V ta namen smo vnos podatkov v napredovalno obdobje dopolnili z novim podatkom Št. Razredov povišanja glede na aneks Polje je namenjeno vpisu števila razredov povišanja, do katerega je zaposleni za določeno delovno mesto upravičen na podlagi aneksa, ki ste ga pripravili v januarju Ker pa ste zaposlenim pri plači za januar Saop 4

5 že povišali en plačni razred, v to polje vpišete en plačni razred manj (npr. če je imel zaposleni v januarskem aneksu povišanje za 2 plačna razreda, v to polje sedaj vpišete število 1). Napredovalno obdobje, vnos ocenjevalnih listov Obdelave, pregledi in izpisi Napredovanje zaposlenih Napredovanja odpre se preglednica, na kateri imate lahko že vpisana predhodna ocenjevanja. V primeru, da imate pri zaposlenem že odprto, nezaključeno napredovalno obdobje, novo oceno vnašate tako, da se postavite na zapis in kliknete na popravi zapis. Ocenjevalni list dodate po navodilu z naslovom Razdelek ocenjevalni listi. V primeru, ko morate zaposlenemu na novo odpreti napredovalno obdobje, dodamo nov zapis. Ob kliku na Vnesi zapis dodamo zapis za zaposlenega. Za vsakega zaposlenega bo potrebno vnesti svojo vrstico oz. več vrstic, če imamo zaposlene na več delovnih mestih (DM) in smo take zaposlene ocenili za vsako DM posebej. Zaposleni: Iz šifranta zaposlenih izberemo zaposlenega, za katerega bomo pripravljali podatke. Podatek je obvezen. Delovno mesto: Delovno mesto zaposlenega program sam predlaga. Če izbiramo zaposlenega, kateri dela na dveh oz. več DM, je potrebno delovno mesto zaposlenega obvezno izbrati. Podatek je obvezen. Odgovorna oseba: Odgovorno osebo (npr. ravnatelja) izberemo iz šifranta zaposlenih. Odgovorno osebo izberemo iz šifranta ob vnosu podatkov za prvega zaposlenega, za vsakega naslednjega zaposlenega se odgovorna oseba sama predlaga. Podatek je obvezen. Datum zadnjega napredovanja: Po potrebi vpišemo datum zadnjega napredovanja. Podatek je pomemben pri vseh tistih zaposlenih, kateri izpolnjujejo pogoje za napredovanje s Ta podatek se pri zaposlenih, kateri izpolnjujejo pogoje za napredovanje s izpiše na izpis Evidenčni list Saop 5

6 napredovanja javnega uslužbenca. Pri tistih zaposlenih, kateri bodo imeli zaključeno napredovalno obdobje, se bo pri vnosu novega napredovalnega obdobja podatek avtomatsko predlagal na podlagi predhodnih zapisov. Za sam vnos podatkov za pripravo ocenjevalnega lista zaposlenega podatek ni potreben. Število preteklih napredovanj: Vpišemo št. preteklih napredovanj, tudi če je to 0. Podatek je pomemben zaradi avtomatizma pri preverjanju pogojev za napredovanje za en oz. dva plačna razreda. Pri tistih zaposlenih, kateri bodo imeli zaključeno napredovalno obdobje, se bo pri vnosu novega napredovalnega obdobja podatek avtomatsko predlagal na podlagi predhodnih zapisov. Za sam vnos podatkov za pripravo ocenjevalnega lista zaposlenega podatek ni potreben. Št. razredov povišanja glede na aneks 2019: Vpišete število razredov iz januarskega aneksa zmanjšano za 1. Razdelek Napredovalno obdobje napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oz. prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje (najmanj 3 leta) Začetek obdobja: Podatek je obvezen, vpišemo začetek napredovalnega obdobja. Tisti zaposleni, kateri bodo s izpolnili pogoje za napredovanje in imajo pri podatku datum zadnjega napredovanja vpisan datum npr , morajo imeti pri podatku začetek obdobja vpisan podatek Za sam vnos podatkov za pripravo ocenjevalnega lista zaposlenega je ta podatek obvezen. V primeru, da ocenjevalec ne pozna začetka napredovalnega obdobja zaposlenega predlagamo, da vpiše npr. podatek Slednji podatek bo potem oseba, ki je odgovorna za napredovanja zaposlenih sama naknadno popravila na pravilni datum začetka obdobja. Konec obdobja: Podatek je obvezen, vpišemo konec napredovalnega obdobja. Tisti zaposleni, kateri bodo s izpolnili pogoje za napredovanje, imajo na tem mestu vpisan podatek Za sam vnos podatkov za pripravo ocenjevalnega lista zaposlenega podatek ni potreben. Število točk: Program bo št. točk sam izračunal ter vpisal na podlagi minimalno treh zaključenih ocenjevalnih listov. Za sam vnos podatkov za pripravo ocenjevalnega lista zaposlenega podatek ni potreben. Napreduje za št. razredov: Na podlagi min. treh zaključenih ocenjevalnih listov in na podlagi predhodno vnesenih podatkov št. preteklih napredovanj, program (na podlagi predhodno definiranih parametrov s strani SAOP-ja) sam izračuna in predlaga pogoje za napredovanje za en oz. dva plačna razreda. Za sam vnos podatkov za pripravo ocenjevalnega lista zaposlenega podatek ni potreben. Število napredovalnih razredov lahko ročno spremenite, če pri zaposlenem obstajajo posebnosti. Datum napredovanja: Vsem zaposlenim, kateri bodo napredovali s , bomo na tem mestu vpisali podatek Če zaposleni ne bo izpolnjeval pogojev za napredovanje bo ta podatek ostal prazen. Pri tistih zaposlenih, kateri bodo imeli zaključeno napredovalno obdobje, se bo pri vnosu novega Saop 6

7 napredovalnega obdobja podatek avtomatsko predlagal na podlagi predhodnih zapisov zadnjega napredovanja. Za sam vnos podatkov za pripravo ocenjevalnega lista zaposlenega podatek ni potreben. Utemeljitev: Po potrebi vpišemo poljubni tekst, ki se ne izpiše na noben izpis. Zaključeno: Na podlagi min. treh zaključenih ocenjevalnih listov ter če zaposleni izpolnjuje pogoje za napredovanje sami zaključimo napredovalno obdobje zaposlenega. Ob zaključku napredovalnega obdobja lahko izpišemo evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca, obvestilo o napredovanju ter aneks javnega uslužbenca. Razdelek ocenjevalni listi Ocenjevalni list za zaposlenega dodamo ob kliku na ikono Vnesi nov zapis. Podatki zaposlenega, delovnega mesta, napredovalnega obdobja se izpišejo glede na predhodno vnesene podatke Razdelek Ocenjevalno obdobje: je obdobje od 1. januarja do 31. decembra v katerem se javnega uslužbenca oceni Datum ocenjevanja: program ponudi tekoči datum, po potrebi datum spremenimo Začetek ocenjevalnega obdobja: program ponudi datume, lahko jih tudi spremenimo Konec ocenjevalnega obdobja: program ponudi datume, lahko jih tudi spremenimo Saop 7

8 Razdelek Ocena: izberemo oceno 0, 2, 3, 4, ali 5 Za ocenjevanja od leta 2018 dalje smo vnos ocen na željo uporabnikov dopolnili z novim razdelkom, kjer lahko zaposlenemu vnesete oceno tudi po posameznih področjih: Rezultati dela, Samostojnost, ustvarjalnost in natančnost, Zanesljivost, Kvaliteta sodelovanja in organizacija dela in Druge sposobnosti. Program deluje tako, da zaposlenemu v polje Ocena najprej vpišete skupno oceno (ta se bo potem izpisala na evidenčnem listu). Ob tem, ko v polje Ocena vpišete ustrezno oceno, se ta avtomatično prepiše na vseh 5 področij. Po področjih lahko ocene spremenite. Primer na spodnji sliki: zaposleni ima skupno oceno 5, vendar za področje Kvalitete sodelovanja oceno 4. Saop 8

9 Utemeljitev: vpišemo utemeljitev, katera se bo izpisala na ocenjevalnem listu zaposlenega. V program smo vgradili opise po posameznih področjih. V Utemeljitev jih lahko dodate tako, da s kljukico označite polje Utemeljitev iz vzorca. V polje Utemeljitev se s tem prepišejo utemeljitve, ki smo jih po vzorcu dodali v program. Za vsako oceno se glede na to, katero oceno ste v zgornjih poljih izbrali, izpiše ustrezno besedilo. Npr. pri oceni Odlično visoko na pričakovanji, pri oceni Zelo dobro zelo dobro, nad pričakovanji. Besedilo, ki se ponudi, je samo predlagano besedilo, ki je lahko po želji spremenite. V primeru, ko tega besedila v Utemeljitvi ne želite, pustite polje Utemeljitev iz vzorca brez kljukice in v polje vpišite sami svoje besedilo. Saop 9

10 Odgovorna oseba: izberemo odgovorno osebo iz šifranta Ne upoštevaj v napredovalno obdobje: v primeru, da vpisujemo oceno za obdobje, ki se ne šteje v napredovalno obdobje, v to polje ne damo kljukice, sicer ja. Zaključeno: ko izpolnimo vse podatke ocenjevalni list zaključimo. Vnesene podatke potrdimo s klikom na gumb Potrdi. Ob zaključku ocenjevalnega lista niso dovoljene več spremembe podatkov, tudi brisanje ocenjevalnega lista je onemogočeno. Če pa želimo podatke spreminjati, ocenjevalni list lahko ponovno odklenemo ter podatke ustrezno dopolnimo oz. izbrišemo ter nato spet zaključimo. Ob zaključku ocenjevalnega lista po potrebi natisnemo izpolnjen ocenjevalni list za posameznega zaposlenega ter ga predložimo vodji in zaposlenemu v podpis. Ocenjevalni list lahko natisnemo ob kliku na gumb. Izberemo Ocenjevalni list. Predlagamo, da se izpis ocenjevalnega lista izpiše direktno na tiskalnik z izbiro na Tiskaj (ne pa iz predogleda), saj se le direktno natisnjeni shranijo na dokumentacijo personalno mapo zaposlenega v mapo Napredovanja. Ob zaključku tiskanja program vpraša ali želimo ocenjevalne liste shraniti v dokumentacijo zaposlenega. Potrdimo. Z izbiro tiskanja preko izbire Ocenjevalni list, natisnete ocenjevalni list z besedilom, katero smo programsko pripravili. Možnost oblikovanja besedila v utemeljitvi Na ikoni za tiskanje imate tudi možnost izbire Word vzorec. Tu lahko pripravite svoj vzorec ocenjevalnega lista (spremenite besedilo). Saop 10

11 Opozorilo: V primeru, da se odločite za oblikovanje svojega vzorca preko možnosti Word vzorec, boste lahko ocenjevalne liste tiskali samo ločeno, za vsakega zaposlenega ločen izpis (v tem primeru ni možnosti množičnega tiskanje ocenjevalnih listov). Svoj vzorec izpisa pripravite tako, da kliknete na Word vzorec. Odpre se vzorec, ki smo ga programsko dodali. Postavite se na obstoječi vzorec, kliknite na ikono za Vnesi zapis. V polje Naziv vpišete poljubni naziv, označite, da je Izpis v skupni rabi in Potrdite. S tem ustvarite nov vzorec, ki ga lahko sami oblikujete. S klikom na gumb se odpre Word vzorec izpisa. Besedilo izpisa lahko spremenite. Pri tem morate paziti, da ne spreminjate besedila, ki je med znakoma <> (spodaj obkroženo rdeče). Saop 11

12 Ko spremenite besedilo, vzorec shranite. Ocenjevalni list za posameznega zaposlenega nato tiskate iz tega vzorca. Izpolnjene ocenjevalne liste natisnemo le, če ocene javnih uslužbencev vnašamo direktno v program. Če smo ocenjevalne liste že predhodno ročno izpolnili, ponovno tiskanje izpolnjenih ocenjevalnih listov ni potrebno. Primer izpisa izpolnjenega ocenjevalnega lista: Saop 12

13 Na ta način vnesemo ocenjevalne liste za vse zaposlene. Če želimo natisniti izpolnjene ocenjevalne liste za vse zaposlene, to storimo na naslednji način. Na osnovni preglednici Napredovanja kliknemo na tiskanje ter izberemo Tiskanje zaključne dokumentacije Ocenjevalni list. Tu lahko tiskamo ocenjevalne liste samo v primeru, da si besedila niste oblikovali sami. Saop 13

14 V nadaljevanju določimo še pogoje izpisa pomembno je, da vpišemo Datum ocenjevanja od do, sicer bo program tiskal vse ocenjevalne liste, tudi tiste iz preteklih ocenjevanj. Predlagamo, da se izpise ocenjevalnih listov za vse zaposlene izpiše direktno na tiskalnik (ne pa iz predogleda), saj se le tako natisnjeni shranijo v dokumentacijo personalno mapo zaposlenega. Obvezen vnos podatkov ocenjevalnih listov iz preteklih let za tiste zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje s Za vse zaposlene, ki s izpolnjujejo pogoje za napredovanje in za njih še niste nič vnesli v napredovanja, je potrebno najprej odpreti napredovalno obdobje po navodilu za vnos novega napredovalnega obdobja. Zaposlenim je potrebno vnesti pretekla ocenjevalna obdobja, sicer program ne bo imel pogojev za pravilen izračun napredovanja. Program namreč preverja pogoje za napredovanje. Če zaposleni nima vnesenih vsaj treh ocenjevalnih listov, nas ob zaključku ocenjevalnega obdobja opozori, da zaposleni ne izpolnjuje pogojev za napredovanje. Saop 14

15 Ocenjevalne liste za pretekla ocenjevalna obdobja dodamo na enak način kot ocenjevalni list za leto Na preglednico Evidenčni list dodamo s pomočjo gumba Vnesi zapis še min. dva ocenjevalna lista, pri tem pazimo, da imamo pri podatku Napredovalno obdobje Od vpisan ustrezen datum glede na ocenjevalno obdobje (če bomo vnesli na ocenjevalni list začetek ocenjevalnega obdobja , moramo imeti na napredovalnem obdobju pri podatku Začetek obdobja od ), v nasprotnem primeru, nam program javi opozorilo in vnos ni mogoč. Ko imamo na zaposlenemu vnesene vse ocenjevalne liste in te označene, da so zaključeni, moramo izpolniti še podatke o Koncu napredovalnega obdobja ter vpisati Datum napredovanja Opozorilo! Zaključeni ocenjevalni listi so obarvani sivo. V primeru, da ste kakšnega od ocenjevalnih listov pozabili zaključiti, je ta vrstica obarvana z belo barvo. Če želimo, da se upošteva v skupno oceno, ga je potrebno zaključiti. Program sam, glede na št. predhodnih napredovanj in zbranega št. točk tega napredovalnega obdobja, izračuna in predlaga št. razredov napredovanja. Saop 15

16 Ponujen podatek lahko tudi ročno popravimo (npr. v primeru kakšnih posebnosti pri zaposlenem). Tako pripravljene podatke lahko Zaključimo. Ob zaključku se aktivira ikona. Preden kliknemo na ikono, vnosno okno Potrdimo, se ponovno vrnemo nanj in kliknemo na. Priprava Aneksa ter Obvestila o napredovanju S klikom na se odpre okno za vnos dogodka v skupino dogodkov Delo in kariera. Prvič je potrebno Skupino dogodkov in Dogodek vnesti. To storimo tako, da kliknemo pri polju Skupina dogodkov na. Saop 16

17 S pomočjo ikone za vnesi nov zapis dodamo novo skupino dogodkov, katero bomo uporabljali pri dodajanju. V šifro vpišemo npr. NAPR, v naziv pa Napredovanja (npr. kot na sliki spodaj). Potrdimo in izberemo. Postopek ponovimo še v polju Dogodek. Kliknemo na. Odpre se šifrant dogodkov. Dodamo nov zapis. V polje Šifra vpišemo poljubno šifro. Vpišemo polje Naziv (npr. kot na sliki spodaj) ter v polju Šifra skupine iz šifranta izberemo skupino dogodkov, ki smo jo predhodno vnesli. V primeru, da želimo dokument, ki se bo tu pripravil (aneks) shraniti na točno določeno vrsto dokumentov, vrsto dokumenta izberemo v polju Vrsta dokumenta za shranjevanje. Če vrste dokumenta tu ne izberemo, se bo aneks shranil na vrsto dokumenta Z-Zaposleni. Saop 17

18 Potrdimo in izberemo. Za pravilen izpis Aneksa in Obvestila o napredovanju je pomembno, da v polje Dokument, ki je na označeno na spodnji sliki, vpišete številko aneksa. Ta številka se bo prepisala na sam dokument aneks, kot številka aneksa. Saop 18

19 Nato kliknete na gumb ter izberete Tiskanje Word vzorcev. Odpre se okno, kamor je potrebno v polje Številka pogodbe vpisati pogodbo zaposlenega, na katero se aneks nanaša ter datum te pogodbe. Ta dva podatka se bosta tiskala na Aneksu. Polje Šifra osnove pustite prazno. Kliknete na. Postavite se na dokument z nazivom Aneks napredovanje in kliknete na Pripravi. Saop 19

20 Odpre se dokument z Obvestilom in Aneksom. Ker je dokument v Word vzorcu, ga lahko sami, preden ga natisnete, tudi še poljubno spremenite. Ko se dokument pripravlja, bodite pozorni, saj se lahko odpre tudi v ozadju in ga odprete spodaj v opravilni vrstici. Vzorec Obvestila in Aneksa na vzorcu Aneksa je označeno, kam se bodo polnili podatki, katere morate pred izpisom vnesti. Obvestilo in Aneks natisnete. Ko dokument in okno z vzorci izpisov zaprete, program javi opozorilo: Izberite Da, če želite izpis shraniti v dokumentni sistem zaposlenega. Ob kliku na Da, se odpre še okno, kjer določite ime ter vrsto dokumenta. V polje Dokument program sam predlaga ime, katerega lahko spremenite. Vrsto dokumenta program izpolni, če ste jo določili na dogodku, sicer vrsto dokumenta izberete iz šifranta. Potrdite. Saop 20

21 (vrst dokumenta na sliki je testna) Program vas vrne na vnos napredovanj. Na spodnjem delu ekrana se po pripravi Aneksa odpreta dodatni možnosti: Odpri aneks in Briši aneks. Saop 21

22 s klikom na Odpri aneks, se odpre prej vnesen dogodek. Za dostop do že natisnjenega aneksa kliknemo na. Odpre se prej natisnjen in shranjen aneks. - s klikom na Briši aneks program naprej vpraša ali to res želite narediti. S klikom na Da, program izbriše tako aneks, kot tudi dogodek, na osnovi katerega smo aneks pripravili. Po brisanju ponovimo postopek priprave novega aneksa. Ker smo Aneks pripravili preko dogodkov zaposlenih se ta nahaja tudi na dogodku Delo na zaposlenemu. Izpis Evidenčnega lista za javnega uslužbenca Izpis evidenčnega lista napredovanja za javnega uslužbenca pripravimo na zaključenem evidenčnem listu s klikom na gumbu za tiskanje. Saop 22

23 Če želimo hkrati natisniti vse evidenčne liste zaposlenih, kateri imajo zaključeno napredovalno obdobje, lahko to storimo na naslednji način. Na osnovni preglednici Napredovanja kliknemo na tiskanje ter izberemo Tiskanje zaključne dokumentacije Evidenčni list. V nadaljevanju določimo še pogoje izpisa. Predlagamo, da se izpise Evidenčnih listov direktno tiska na tiskalnik (ne pa iz predogleda), saj se le direktno natisnjeni shranijo v dokumenti sistem personalno mapo zaposlenega. Primer izpisa Evidenčnega lista iz programa KE: Saop 23

24 Na evidenčnem listu se izpišejo vsi vneseni podatki iz šifrantov. Opozorili bi na naslednje podatke: Šifra in ime DM oz. naziva: trenutno veljavno delovno mesto zaposlenega iz šifranta zaposlenih Osnovni plačni razred DM: v šifrantu delovnih mest ima vsako DM na tretjem zavihku Podatki za JS določen PR brez napredovanja MIN ta podatek se izpisuje na tem mestu Datum zadnjega napredovanja se izpiše, če je ta predhodno na evidenčnem listu izpolnjen. Plačni razred javnega uslužbenca: za napredovanja s je to plačni razred zaposlenega, ki ga bo pridobil na osnovi aneksa, pripravljenega v januarju 2019 to je plačni razred javnega uslužbenca na dan (iz 2. člena januarskega aneksa). Nov plačni razred: To je plačni razred javnega uslužbenca na dan število razredov napredovanj na osnovi teh napredovanj Št. in datum aneksa: v našem primeru je izpisana številka dokumenta, ki smo jo predhodno ročno vpisali na dogodku zaposlenega. Kot Datum dokumenta program jemlje datum aneksa. Saop 24

25 Kam se shranijo dokumenti napredovanja Pripravljeni dokumenti se ob tiskanju shranijo v dokumentacijo zaposlenega, kar prikazuje spodnja slika. Na zaposlenem kliknemo na ikono Saop raziskovalec oz. dostop do eregistratorja. V mapo Napredovanja se shranijo Ocenjevalni in Evidenčni list. Izpisan aneks pa se shrani v mapo Delo in kariera. Če želimo, lahko na isto mesto shranimo tudi skenirane podpisane dokumente. Saop 25

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Knjiženje izdanih računov iz modula Fakturiranje glede na način plačila V navodilih, ki sledijo obravnavamo tematiko priprave temeljnice izdanih računov, ki smo jih fakturirali v modulu Fakturiranje. Glede

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Obračun storitev v vrtcu in šoli

Obračun storitev v vrtcu in šoli Obračun storitev v vrtcu in šoli mag. Jana Trbižan Pripravili: mag. Jana Trbižan, Nuša Peternelj, Mitja Živko Podpora uporabnikom Dnevni red 1. Pogoste napake pri obračunu v vrtcu in šoli 2. Kaj pomeni

Prikaži več

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: 17.07.2013 Ver. 2.9.1.2 Spletni portal članov uporabniška navodila

Prikaži več

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski naslov: podpora@coks.si

Prikaži več

Navodila za uporabo SAOPpp

Navodila za uporabo SAOPpp Navodila za uporabo SAOPpp Plačilni promet SAOP d.o.o. Vsebina SAOP plačilni promet 1 O programu 1 Glavni menu 2 Glavni menu 2 Nastavitve programa 3 Nastavitve programa 3 Zavihek Povezave 3 Zavihek APP

Prikaži več

Zadeva: Ponudba

Zadeva: Ponudba Navodila za urejanje Spletne strani CTEK.si 1. Dodajanje novega polnilnika Za dodajanje novega polnilnika nikoli ne prepisujte že objavljenih vsebin, ampak sledite tem navodilom. Ta so zagotovilo, da bodo

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Splošno o pripravi podatkov za Dohodnino v icentru Podatki za odmero dohodnine se za leto 2017 pripravijo na enak način, kot je to veljalo za preteklo leto. Skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za

Prikaži več

Programska sprememba oddelka šole

Programska sprememba oddelka šole Pomoč uporabnikom Programska sprememba oddelka šole -NA-SI-355, V1.0 IZUM, 2018 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Navodila... 1 2 Postopek...

Prikaži več

Postopek poracuna 2007 za JU

Postopek poracuna 2007 za JU POSTOPEK PORAČUNA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2007 Ljubljana, julij 2007 verzija 1.00 Stran - 1 Skladno z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Prikaži več

Navodilo Telemach

Navodilo Telemach Nastavitve za: MOJ TELEMACH Registracija: Na spletni strani Moj Telemach (http://moj.telemach.si) se pomaknite na spodnji del strani in pritisnite gumb REGISTRIRAJ SE. 1. korak Odpre se novo okence, kamor

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INTRANET - DETEKTIV Detektivska zbornica Republike Slovenije Pozdravljeni, v kratki predstaviti in navodilih za delo z intranet sistemom Detektiv. Intranet članom Detektivske zbornice RS omogoča, da: -

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, 12.11.2018 Verzija 1.0 KAZALO 1 REGISTRACIJA... 3 1.1 Katere podatke potrebujem za registracijo/kreiranje

Prikaži več

Microsoft Word - DGSF - Preverjanje veljavnosti ZPIZ e-dokumentov - V.1.0

Microsoft Word - DGSF - Preverjanje veljavnosti ZPIZ e-dokumentov - V.1.0 Upravljanje z dokumentarnim gradivom (DGSF) Zgodovina dokumenta Verzije # Oznaka verzije Spremembe Avtorji Datum 1.0 Osnovni dokument Upravljanje z dokumentarnim gradivom (DGSF) Stran 2 od 13 Kazalo 1

Prikaži več

COBISS3/Medknjižnična izposoja

COBISS3/Medknjižnična izposoja 3/Medknjižnična izposoja 2.2 KATALOG Katalog nam omogoča: iskanje gradiva prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC vpogled v stanje

Prikaži več

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo Navodila za izdajo kartic Julijske Alpe: Bled Pripravil: Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled 045 780 500, info@visitbled.si Bled, maj 2019 SPLOŠNE INFORMACIJE 2

Prikaži več

Navodila za študente

Navodila za študente Moodle UM Verzija 3.5.1 Navodila za študente RCUM, Služba za IS Maribor, 2019 Kazalo 1 Prijava v Moodle UM... 3 2 Odjava iz Moodla UM... 3 3 Seznam učnih enot... 4 4 Navigacijski trak... 4 5 Bloki... 5

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Navodila za izdajo kartic.pptx

Microsoft PowerPoint - Navodila za izdajo kartic.pptx Navodila za izdajo kartic Julijske Alpe: Bled Pripravil: Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled 045 780 500, info@visitbled.si Bled, maj 2019 SPLOŠNE INFORMACIJE 2

Prikaži več

IJS EDS IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut "Jožef Stefan" Ljubljana

IJS EDS IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut Jožef Stefan Ljubljana IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut "Jožef Stefan" Ljubljana Projekt: (RD JN19 16) Naročnik projekta: Institut "Jožef Stefan" Izvajalec projekta: BuyITC

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Navodila za uporabo uporabniškega programa Vpis v dijaške domove VPIS V DIJAŠKE DOMOVE VPIS V DIJAŠKE DOMOVE... 1 OSNOVNI OPIS PROGRAMA... 2 Dostop do

Navodila za uporabo uporabniškega programa Vpis v dijaške domove VPIS V DIJAŠKE DOMOVE VPIS V DIJAŠKE DOMOVE... 1 OSNOVNI OPIS PROGRAMA... 2 Dostop do Navodila za uporabo uporabniškega programa Vpis v dijaške domove VPIS V DIJAŠKE DOMOVE VPIS V DIJAŠKE DOMOVE... 1 OSNOVNI OPIS PROGRAMA... 2 Dostop do programa... 2 Osnovni meni... 5 Razdelitev glavnega

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

ACAD-BAU-Analiza-prostorov

ACAD-BAU-Analiza-prostorov ANALIZA PROSTOROV Ko obdelujemo večje projekte, je analiza prostorov zelo pomembna v vseh fazah projektiranja. Pri idejnem snovanju moramo npr. za določeno površino trgovske namembnosti zagotoviti primerno

Prikaži več

CT_SLO_White Paper_ENG

CT_SLO_White Paper_ENG UPORABNIŠKI PRIROČNIK //COMTRADE/ UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA PORTAL IN VARNOSTNO SHEMO MIZKŠ Priročnik za ravnatelje Priročnik pokriva glavne akcije, ki jih ravnatelji opravljajo v Varnostni shemi: upravljanje

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAVODILO ZA UPORABO PRIPOMOČKA ZA PRIPRAVO STROŠKOVNEGA NAČRTA PROJEKTA»Piano finanziario Stroskovni nacrt«dokument»piano finanziario Stroskovni nacrt«v Microsoft Excel obliki lahko uporabite kot pripomoček

Prikaži več

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga uporabljate tudi za portal Lo.Polis (www.lopolis.si), kjer

Prikaži več

Orodje za izvoz podatkov

Orodje za izvoz podatkov Pomoč uporabnikom -NA-SI-200, V6.13-00 IZUM, 2018 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Predstavitev orodja za izvoz podatkov...

Prikaži več

Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju

Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju Vrsta dokumenta: Uporabniška navodila Pripravil/i: Za: Naviservice +386 1 548 3999 naviservice@adacta.si Adacta d.o.o. Verovškova 55a, 1000 Ljubljana

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO NAVODILA ZA PRIJAVO LISTIN NA ZZI V PRIMERU PRO RATA V

REPUBLIKA SLOVENIJA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO NAVODILA ZA PRIJAVO LISTIN NA ZZI V PRIMERU PRO RATA V REPUBLIKA SLOVENIJA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO NAVODILA ZA PRIJAVO LISTIN NA ZZI V PRIMERU PRO RATA V IS e-ma Ljubljana, avgust 2019 1 Vsebina 1. UVOD...

Prikaži več

Spoznajmo PowerPoint 2013

Spoznajmo PowerPoint 2013 Spoznajmo PowerPoint 2013 13 Nova predstavitev Besedilo v predstavitvi Besedilo, ki se pojavlja v predstavitvah lahko premaknemo kamorkoli v diapozitivu. Kadar izdelamo diapozitiv z že ustvarjenimi okvirji

Prikaži več

Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, m

Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, m Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, marec 2019 Vsebina 1 Dostop do aplikacije... 3 1.1 Android...

Prikaži več

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI Bluetooth Dongle Artikel: CN-BTU4 NAVODILA v1.0 Sistemske zahteve Zahteve za PC: - Proc.: Intel Pentium III 500MHz or above. - Ram: 256MB ali več. - Disk: vsaj 50MB. - OS: Windows 98SE/Me/2000/XP - Prost

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007 Novosti v REK-1 po 1.1.2014 v programu POTNI NALOGI (posodobljeno 17.1.2014) V skladu s spremenjeno zakonodajo glede poročanja na REK obrazcih oziroma Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word KR navodila za CMS.doc

Microsoft Word KR navodila za CMS.doc Navodila za objavo vsebin s CMS sistemom Izvajalec: Gooya IT, interaktivni mediji, d.o.o., Ljubljana, julij 2011 stran 1 od 31 Vsebina Navodila vsebujejo informacije, ki jih potrebujejo uredniki spletnega

Prikaži več

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail Naročniški portal MOJ TELEMACH. Junij 2015 Uredite naročilo, ne da bi vstali iz naslanjača. Za preprostejši pregled naročenih storitev, računov in opravljenih klicev ter naročanje dodatnih storitev ipd.

Prikaži več

Microsoft Word - IPIN slovenska navodila za pridobitev

Microsoft Word - IPIN slovenska navodila za pridobitev IPIN MEDNARODNA IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA IGRALCA Spoštovani igralec tenisa! Vsak, ki želi igrati na tekmovanjih pod okriljem mednarodne teniške zveze (ITF), mora pridobiti mednarodno identifikacijsko

Prikaži več

Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo programa ZŽS Zbirni obrazec Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število do

Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo programa ZŽS Zbirni obrazec Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število do Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo programa ZŽS 2014-2015 Zbirni obrazec Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število doseženih točk pri vrednotenju vaše vloge. Pogoj za vrednotenje

Prikaži več

Novosti verzije 6

Novosti verzije 6 Poletni seminar 2012 SAOP icenter Trgovina in proizvodnja Gradivo je namenjeno izključno uporabnikom SAOP icentra! Julij 2012 SAOP računalništvo Cesta Goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici Slovenija

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uporaba storitve Office 365 v napravi iphone ali ipad Priročnik za hiter začetek dela Ogled e-pošte Nastavite napravo iphone ali ipad tako, da boste lahko pošiljali in prejemali e-pošto iz računa v storitvi

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev TIK terminal nima povezave s strežnikom Ob vpisu v TIK Admin se pojavi napis ni povezave s strežnikom Na terminalu je ikona 1. preverimo ali je pravilno nastavljen IP strežnika 1. Preverimo datoteko TIKSAdmin.INI

Prikaži več

Navodila za uporabo programske opreme OTRS verzija Administracijska navodila Avtor navodil: Sebastijan Šilec Datum: December 2007 Center odprte

Navodila za uporabo programske opreme OTRS verzija Administracijska navodila Avtor navodil: Sebastijan Šilec Datum: December 2007 Center odprte Navodila za uporabo programske opreme OTRS verzija 2.2.3 Administracijska navodila Avtor navodil: Sebastijan Šilec Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski

Prikaži več

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc Navodila za uporabo osebnega portala člana 13.11.08 Pozor: Ta navodila so le v pomoč uporabnikom. V kolikor so navodila v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja kluba, veljajo splošni pogoji poslovanja

Prikaži več

Excel 2016

Excel 2016 PRIDOBIVANJE TEMELJN IH IN POKLICNIH KOMPETENC OD 2019 DO 2022 HIPERPOVEZAVA Gradivo za interno uporabo AVTOR: Belinda Lovrenčič Gradivo ni lektorirano V Maj 2019 Operacijo sofinancira Evropska unija,

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

eFin

eFin HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Uvod Najboljše rešitve izhajajo iz prakse Avtor: Gregor SLABE Programiranje poslovnih aplikacij je bilo vse od iznajdbe

Prikaži več

Davčno potrjevanje računov s programsko opremo PCA 3000 PCA davčna blagajna verzija 768 1

Davčno potrjevanje računov s programsko opremo PCA 3000 PCA davčna blagajna verzija 768 1 Davčno potrjevanje računov s programsko opremo PCA 3000 PCA davčna blagajna verzija 768 1 1. Uvod S 02.0.1.2016 se v Sloveniji uvaja sistem davčnega potrjevanja računov. Zakon in pravilnik o davčnem potrjevanju

Prikaži več

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika Gimnazija Bežigrad Peričeva 4 1000 Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika KAZALO 1. Uvod...3 2. Predstavitev programa Windows 98...5 3. Raziskovanje računalnika...5 4. Raziskovanje Interneta...6

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03.2019 Verzija 1.1 KAZALO 1 NAMEN...3 2 REGISTRACIJA...4 3 VNOS GESLA IN AKTIVACIJA RAČUNA...6

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik CNR-BTU3 Bluetooth vmesnik A. Vsebina pakiranja Bluetooth USB Adapter Bluetooth programska oprema in CD z gonilniki Navodila za uporabo in CD 1. Namestitev Bluetooth programske opreme za Windowse 1. Vstavite

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

ISOFT , računalniški inženiring

ISOFT , računalniški inženiring ISOFT, računalniški inženiring Marko Kastelic s.p. Sad 2, 1296 Šentvid pri stični Spletna stran podjetja:http://www.isoft.si podjetja ISOFT Spletna stran sistema sledenja vozil track.si: http://www.track.si

Prikaži več

GHOSTBUSTERS navodila za učitelje O PROJEKTU S tem projektom se učenci sami naučijo izdelati igro. Ustvariti morajo več ikon (duhcov ali kaj drugega)

GHOSTBUSTERS navodila za učitelje O PROJEKTU S tem projektom se učenci sami naučijo izdelati igro. Ustvariti morajo več ikon (duhcov ali kaj drugega) GHOSTBUSTERS navodila za učitelje O PROJEKTU S tem projektom se učenci sami naučijo izdelati igro. Ustvariti morajo več ikon (duhcov ali kaj drugega) in za vsako napisati svojo kodo. Dve ikoni imata isto

Prikaži več

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc)

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc) 1. Pogoji uporabe programske opreme Pred uporabo programske opreme iz programa MSDNAA morate prebrati in se strinjati s pogoji in določili Licenčne pogodbe za končnega uporabnika programske opreme MSDN

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Davčno potrjevanje računov skupno icenter icenter je v celoti prilagojen glede na zakonodajo o davčnem potrjevanju računov. Ker omogočamo izdajo računov iz več različnih modulov: Fakturiranje Trgovina

Prikaži več

POMOČ PREDSTAVITEV EKOSKLADOVNICE UPORABLJENA TERMINOLOGIJA REGISTRACIJA V EKOSKLADOVNICO PRIJAVA V EKOSKLADOVNICO OBJAVA PRISPEVKA ISKANJE PRISPEVKOV

POMOČ PREDSTAVITEV EKOSKLADOVNICE UPORABLJENA TERMINOLOGIJA REGISTRACIJA V EKOSKLADOVNICO PRIJAVA V EKOSKLADOVNICO OBJAVA PRISPEVKA ISKANJE PRISPEVKOV POMOČ PREDSTAVITEV EKOSKLADOVNICE UPORABLJENA TERMINOLOGIJA REGISTRACIJA V EKOSKLADOVNICO PRIJAVA V EKOSKLADOVNICO OBJAVA PRISPEVKA ISKANJE PRISPEVKOV OCENJEVANJE PRISPEVKOV KOMENTIRANJE PRISPEVKOV KONTAKT

Prikaži več

GOALS

GOALS BELGIAN DEFENCE FORCES General Directorate Material Resources Section Ammunition Risk Management HQ Queen ELISABETH Rue d'evere, 1 1140 BRUSSELS BELGIUM (BE)AC326(SG5) IWP 2012-01(I) 26. marec 2012 ORODJE

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx NAVODILA ZA UPORABO VODILO CCM-18A/N-E (K02-MODBUS) Hvala ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo rabo. Vsebina

Prikaži več

NOVICE

NOVICE VASCO NOVICE SEPTEMBER 2017 Zakonske novosti - V Uradnem listu RS, št. 46/2017 dne 29.8.2017 je bil objavljen Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), ki nalaga odpravo anomalij do vključno

Prikaži več

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefonih. Obstaja precej različic, sam pa sem sestavil meni

Prikaži več

Prodajna knjižica

Prodajna knjižica Fakturiranje Programska rešitev je namenjena fakturiranju blaga in storitev v domači in tujih denarnih enotah. Računi se lahko izdajajo tako za davčne zavezance kot končne potrošnike. Račune/predračune

Prikaži več

Davčno potrjevanje računov skupno icenter icenter je v celoti prilagojen glede na zakonodajo o davčnem potrjevanju računov. Ker omogočamo izdajo račun

Davčno potrjevanje računov skupno icenter icenter je v celoti prilagojen glede na zakonodajo o davčnem potrjevanju računov. Ker omogočamo izdajo račun Davčno potrjevanje računov skupno icenter icenter je v celoti prilagojen glede na zakonodajo o davčnem potrjevanju računov. Ker omogočamo izdajo računov iz več različnih modulov: Fakturiranje Trgovina

Prikaži več

(Microsoft Word - U\350enje telegrafije po Kochovi metodi.doc)

(Microsoft Word - U\350enje telegrafije po Kochovi metodi.doc) MORSE UČENJE PO KOCHOVI METODI Računalniški program za učenje skupaj z nekaterimi dodatnimi datotekami dobite na spletni strani avtorja: http://www.g4fon.net/. Zanimive strani so tudi: - http://www.qsl.net/n1irz/finley.morse.html

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatk

1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatk 1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatkov in njihov prenos med spletnimi mesti. Obrazec v

Prikaži več

COBISS COBISS3/Katalogizacija 7.3 VNOS PODATKOV Podatke vnašamo ali spreminjamo z vpisom v vnosno polje, z izbiro iz šifranta ali spustnega seznama. 7

COBISS COBISS3/Katalogizacija 7.3 VNOS PODATKOV Podatke vnašamo ali spreminjamo z vpisom v vnosno polje, z izbiro iz šifranta ali spustnega seznama. 7 3/Katalogizacija 7.3 VNOS PODATKOV Podatke vnašamo ali spreminjamo z vpisom v vnosno polje, z izbiro iz šifranta ali spustnega seznama. 7.3.1 Vnos vsebine podpolja Vsebino podpolj vnašamo v vnosna polja.

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M15245112* JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik in računalo.

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

Generic

Generic GD Finance 8. november 2016 E-JAVNA NAROČILA ECB ODDAJA ODGOVORA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA (»RFX«) Če v postopku javnega naročanja želite oddati odgovor (npr. (popravljeno) ponudbo/predlog, prijavo

Prikaži več

Vprašanja in odgovori v zvezi z aplikacijo CEUVIZ Povezave do posameznih vsebin Vnos podatkov o tujih državljanih Vnos podatkov o povprečnih ocenah Ma

Vprašanja in odgovori v zvezi z aplikacijo CEUVIZ Povezave do posameznih vsebin Vnos podatkov o tujih državljanih Vnos podatkov o povprečnih ocenah Ma Vprašanja in odgovori v zvezi z aplikacijo CEUVIZ Povezave do posameznih vsebin Vnos podatkov o tujih državljanih Vnos podatkov o povprečnih ocenah Masovni vnos Splošna vprašanja Vrtci Osnovne in glasbene

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z dne 31. 05. 2019) PRIJAVNA VLOGA A. SPLOŠNI PODATKI

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za uporabo 1.1.doc

Microsoft Word - Navodila za uporabo 1.1.doc PhotoOrder Navodila za uporabo 1 Kazalo 1 Kazalo... 2 2 Kazalo slik... 3 3 PhotoOrder... 4 4 Nameščanje programa... 5 4.1 Internet Explorer... 5 4.1.1 "Save" ("Shrani")... 5 4.1.2 "Run" ("Odpri")... 6

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Miluma Trader Miluma Trader navodila: V nadaljevanju sledijo osnovna navodila, kako začeli uporabljati Miluma Trader. 1. Preverite spletno stran Ta po

Miluma Trader Miluma Trader navodila: V nadaljevanju sledijo osnovna navodila, kako začeli uporabljati Miluma Trader. 1. Preverite spletno stran Ta po navodila: V nadaljevanju sledijo osnovna navodila, kako začeli uporabljati. 1. Preverite spletno stran Ta posnetek zaslona vam prikazuje, da morate v levem vrhnjem kotu preveriti, če se nahajate na pravi

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - seminar_ pptx

Microsoft PowerPoint - seminar_ pptx Leatalske informacije in ARO Slovenia Control Igor Čučnik, ARO Aleš Omahne, NOTAM Uroš Grošelj, AIP Brnik, 12.5.2018 Letalske informacije AIP AIP AMDT AIP SUP AIC NOTAM Serija A, B in C VFR karta Spletna

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

KAZALO

KAZALO VPIS V SREDJE ŠOLE aplikacija za podporo vpisa v srednje šole KAZALO VPIS V SREDJE ŠOLE... 1 KAZALO... 1 1. OSNOVNI OPIS PROGRAMA... 2 1.1. Dostop do programa... 2 1.2. Veljavnost certifikata... 3 1.3.

Prikaži več

Prostorski informacijski sistem občin e-mesečnik 4 / 2008, Vsebina vsebinske novosti 1 poslovni subjekti 84. občina v sistemu pomoč uporabniko

Prostorski informacijski sistem občin e-mesečnik 4 / 2008, Vsebina vsebinske novosti 1 poslovni subjekti 84. občina v sistemu pomoč uporabniko Prostorski informacijski sistem občin e-mesečnik 4 / 2008, 14.5.08 Vsebina vsebinske novosti 1 poslovni subjekti 84. občina v sistemu pomoč uporabnikom Izbran nasvet Vas zanima opis posameznega sloja ali

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE APLIKACIJE

NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE APLIKACIJE NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE APLIKACIJE Kazalo 1. Namen spletne aplikacije... 3 2. Prijava v sistem... 3 3. Sprememba gesla... 3 4. Izbira časovnega obdobja... 4 4.1. Način je preko grafičnega koledarja...

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Si.mobil Si.most Najkrajša pot do vaših strank. Ljubljana,

Si.mobil Si.most Najkrajša pot do vaših strank. Ljubljana, Si.mobil Si.most Najkrajša pot do vaših strank. Ljubljana, 3. 06. 13 Si.most SMS nagradna igra SMS nagradna igra Dostop do aplikacije http://www.simost.si SMS nagradna igra Ko se logirate v aplikacijo

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

COBISS3\Zaloga

COBISS3\Zaloga V4.6-02 Priročnik za uporabnike IZUM, 2011, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. Java, JavaBeans, JavaMail, Solaris so zaščitene blagovne znamke v lasti podjetja

Prikaži več

Vprašanja za 2. izpitno enoto poklicne mature Strokovni predmet NPA Vprašanja Visual C# (4. letnik) 1. Uporabniški vmesnik razvojnega okolja Visual C#

Vprašanja za 2. izpitno enoto poklicne mature Strokovni predmet NPA Vprašanja Visual C# (4. letnik) 1. Uporabniški vmesnik razvojnega okolja Visual C# Vprašanja za 2. izpitno enoto poklicne mature Strokovni predmet NPA Vprašanja Visual C# (4. letnik) 1. Uporabniški vmesnik razvojnega okolja Visual C# Pomen posameznih oken uporabniškega vmesnika, urejevalnik

Prikaži več

DODATEK_F8

DODATEK_F8 COMARC/B F.8 F.8 Tabela polj/podpolj s stopnjo obveznosti za posamezen bibliografski nivo V tabeli je podana obveznost polj/podpolj (o - obvezen podatek, p - obvezen podatek, če obstaja, in n - neobvezen

Prikaži več