Orodje za izvoz podatkov

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Orodje za izvoz podatkov"

Transkripcija

1 Pomoč uporabnikom -NA-SI-200, V

2 IZUM, 2018 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM.

3 KAZALO VSEBINE 1 Uvod Predstavitev orodja za izvoz podatkov Izbira vhodnega razreda Okno Izvoz podatkov Atributi izbranega razreda Povezave izbranega razreda Izvoz podatkov Postopek izvoza podatkov Priprava definicije za izvoz podatkov Oblikovanje poizvedb Izbira atributov Izvoz podatkov Ostale možnosti Prikaz definicije za izvoz podatkov Prikaz števila najdenih zadetkov Razveljavitev definicije za izvoz podatkov Shranjevanje definicije za izvoz podatkov Primer uporabe orodja za izvoz podatkov Opredelitev podatkov in kriterijev za izbor Izbira vhodnega razreda Priprava definicije za izvoz podatkov Oblikovanje poizvedbe Izbor atributov Izvoz podatkov IZUM, , -NA-SI-200, V i

4 KAZALO SLIK Slika 1: Osnovno okno... 1 Slika 2: Osnovno okno izbrani segment... 2 Slika 3: Osnovno okno označeni razred... 2 Slika 4: Okno izbranega razreda... 4 Slika 5: Atributi izbranega razreda... 5 Slika 6: Povezave izbranega razreda... 7 Slika 7: Okno izbranega razreda nivoji povezav... 8 Slika 8: Okno izbranega razreda oblikovanje poizvedb Slika 9: Okno Izvoz podatkov Slika 10: Besedilna datoteka z izvoženimi podatki Slika 11: Prikaz definicije izpisa osnovni Slika 12: Prikaz definicije izpisa razširjen Slika 13: Prikaz definicije izpisa vpogled v poizvedbo Slika 14: Seznam shranjenih definicij za izvoz podatkov Slika 15: Izbira vhodnega razreda Polje 996/ Slika 16: Oblikovanje poizvedbe v vhodnem razredu Polje 996/ Slika 17: Oblikovanje poizvedbe Slika 18: Vpogled v število zadetkov, ki ustrezajo poizvedbi Slika 19: Vpogled v definicijo za izvoz podatkov Slika 20: Izbor atributov v razredu Polje 996/ Slika 21: Izbor atributov v povezanem razredu Nabavni p Slika 22: Izbor atributov v povezanem razredu Gradivo Slika 23: Pregled celotne definicije za izvoz podatkov Slika 24: Izvoz izbranih podatkov Slika 25: Izvoženi podatki (del vsebine datoteke) Slika 26: Podatki, uvoženi v MS Excel ii IZUM, , -NA-SI-200, V

5 1 Uvod V segmentu COBISS3/Izpisi so pripravljeni različni izpisi, ki jih knjižnice lahko vsakodnevno uporabljajo pri svojem delu, da si pripravijo različne preglednice in statistične podatke. Ti izpisi se pripravljajo na osnovi zahtev knjižnic. Priprava posameznega izpisa je vsebinsko in tehnično relativno zahteven postopek, priprava in namestitev posameznega izpisa pa zahteva precej časa. V primeru, ko izpis zajema večjo količino podatkov, postopek izdelave posameznega izpisa traja veliko časa. Knjižnice večkrat potrebujejo hiter vpogled v svoje podatke in obdelavo teh podatkov za različne izpise ali statistične preglede. V ta namen smo razvili orodje, ki knjižnicam omogoča izvoz njihovih lokalnih podatkov. Izvoženi podatki se pripravijo tako, da jih je mogoče uvoziti v različna orodja za obdelavo podatkov (npr. MS Excel). nam omogoča, da oblikujemo poizvedbe, s katerimi v lokalni bazi poiščemo želene podatke, in da med najdenimi podatki izberemo tiste, ki jih želimo izvoziti. Za uporabo orodja ne potrebujemo posebnega pooblastila, je pa namenjeno tistim uporabnikom programske opreme COBISS3, ki podrobneje poznajo delo v programski opremi COBISS3. Za učinkovito rabo orodja in izvoženih podatkov je potrebno tudi dobro poznavanje orodja, s katerim se bodo ti podatki obdelovali v nadaljnjih postopkih (npr. MS Excel). V navodilih je predstavljeno orodje za izvoz podatkov, opisani so vsi koraki izvoza podatkov. V zadnjem delu dokumenta je predstavljen primer priprave seznama inventariziranega gradiva na osnovi izvoza podatkov. 2 Predstavitev orodja za izvoz podatkov zaženemo v osnovnem oknu uporabniškega vmesnika programske opreme COBISS3. Izberemo metodo Izpisi / Izvozi podatke. Odpre se osnovno okno za izvoz podatkov, v katerem so prikazani segmenti programske opreme COBISS3 (Slika 1). Slika 1: Osnovno okno IZUM, , -NA-SI-200, V /27

6 2.1 Izbira vhodnega razreda V osnovnem oknu izberemo segment, v katerem bomo lahko poiskali in izbrali podatke, ki jih želimo izvoziti. Dvakrat kliknemo na ikono pred imenom segmenta ali na ime segmenta. Prikaže se struktura izbranega segmenta njegovi razredi (Slika 2). izbrani segment Slika 2: Osnovno okno izbrani segment Razred, ki ga želimo izbrati kot vhodni razred, označimo. Izbor potrdimo tako, da dvakrat kliknemo na izbrani razred, ali pa kliknemo gumb V redu. označeni razred Slika 3: Osnovno okno označeni razred Po potrditvi se odpre okno za izvoz podatkov izbranega razreda (Slika 4). 2/27 IZUM, , -NA-SI-200, V

7 Opozorilo: Razred, ki ga izberemo t. i. vhodni razred, ima pomembno vlogo pri iskanju in izbiri podatkov, ki jih želimo izvoziti. Po izbiri razreda lahko namreč v tem razredu in v razredih, ki so z njim povezani, poiščemo in izberemo podatke, ki jih želimo izvoziti. V primeru, ko je vhodni razred vključen v več segmentov, je vseeno, v katerem segmentu ga izberemo. Primer takšnega razreda je npr. Partner, ki ga lahko izberemo v segmentih Nabava, Serijske publikacije, Elektronski viri, Izposoja, Medknjižnična izposoja in Upravljanje aplikacij. 2.2 Okno Izvoz podatkov Elementi okna za izvoz podatkov so (Slika 4): naslovna vrstica, v kateri je izpisano, kateri vhodni razred smo izbrali za izvoz podatkov (Izvoz podatkov <ime vhodnega razreda>) osrednji del okna, v katerem so: ikona za oblikovanje poizvedbe v izbranem razredu seznam atributov izbranega razreda seznam povezav (razredi, ki so povezani z izbranim razredom) statusna vrstica, v kateri so gumbi: Izvozi (omogoča izvoz podatkov iz lokalne baze podatkov v besedilno datoteko) Dodaj podpolje (omogoča dodajanje podpolja v razredih Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR) in CORES) izmenjaje Prikaži izbor (omogoča prikaz definicije za izvoz podatkov) ali Prikaži vse (omogoča prikaz atributov in povezav izbranega razreda) Počisti izbor (omogoča razveljavitev definicije za izvoz podatkov) Poišči (omogoča prikaz števila objektov, ki jih program najde v bazi podatkov na osnovi oblikovanih poizvedb) Shrani (omogoča shranjevanje definicije za izvoz podatkov) Izhod (omogoča zapiranje okna izbranega razreda) IZUM, , -NA-SI-200, V /27

8 izbrani razred ikona za oblikovanje poizvedbe grafična oznaka pred imenom atributa ime atributa atributi izbranega razreda grafična oznaka za prikaz/skrivanje strukture razreda ikona razreda ime razreda povezave izbranega razreda gumb za izvoz podatkov gumb za dodajanje podpolja gumb za prikaz definicije za izvoz podatkov gumb za razveljavitev definicije za izvoz podatkov gumb za prikaz števila zadetkov gumb za shranjevanje definicije za izvoz podatkov gumb za zapiranje okna Slika 4: Okno izbranega razreda Atributi izbranega razreda Običajno ne želimo izvoziti vseh podatkov, temveč le nekatere. Podatke, ki jih želimo izvoziti, določimo z izborom atributov. Seznam atributov izbranega razreda je namenjen izbiri atributov, katerih vrednosti želimo izvoziti. V seznamu atributov se izpišejo: atributi izbranega razreda (izpišejo se isti atributi kot v brskalniku v delu okna s seznamom atributov, če na delovnem področju izberemo objekt iz tega razreda) 4/27 IZUM, , -NA-SI-200, V

9 atributi iz izpisov, ki jih za potrebe izvoza podatkov v seznam atributov doda IZUM po potrebi (npr. na zahtevo določene knjižnice) neizbrani atribut izbrani atribut enovrednostni atribut večvrednostni atribut atribut iz izpisov (dodan na zahtevo) Slika 5: Atributi izbranega razreda Pred imenom vsakega atributa je grafična oznaka, ki kaže, ali je atribut izbran ( ) ali ne ( ). Seznam atributov je urejen abecedno, atributi pa so grafično predstavljeni s tremi barvami (Slika 5): črna barva enovrednostni atributi modra barva atributi, ki lahko imajo več vrednosti (večvrednostni oz. ponovljivi atributi) zelena barva atributi iz izpisov, ki so za potrebe izvoza podatkov v seznam atributov dodani na zahtevo IZUM, , -NA-SI-200, V /27

10 Primer (Slika 5): Pri inventarizaciji gradiva lahko vnesemo eno inventarno številko in en datum inventarizacije, zato sta oba atributa iz razreda Polje 996/997 ("Inventarna številka (f)" in "Datum inventariz. (o)") izpisana v črni barvi. Med podatke o zalogi lahko vpišemo več inventarnih opomb, zato je atribut "Opombe (r)" iz razreda Polje 996/997 izpisan v modri barvi. Za potrebe priprave izpisov statistik za zalogo je bil v izpisih definiran atribut "Razvrstitev knjižnega in neknjižnega gradiva (NUK)". Atribut je bil dodan tudi za potrebe izvoza podatkov, zato je v seznamu atributov razreda Polje 996/997 izpisan v zeleni barvi. Napotki: Glede na to, katere podatke želimo izvoziti, lahko ustrezne atribute izberemo v izbranem razredu in med njegovimi povezavami. Z gumbom Dodaj podpolje lahko v razredih Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR) in CORES (ko je ta izbran kot vhodni ali kot povezani razred) dodamo podpolje, katerega vrednost želimo vključiti v izvoz podatkov. Dodano podpolje se uvrsti za atributi izbranega razreda in je na razpolago le pri pripravi aktualne definicije za izvoz podatkov. To pomeni, da se z izhodom iz orodja za izvoz podatkov ne shrani Povezave izbranega razreda V oknu izbranega razreda se med povezavami izpišejo vsi razredi, ki so povezani z izbranim razredom. Pred ikono razreda je grafična oznaka, ki pokaže, ali njegova struktura (atributi in povezave tega razreda) prikazana ( ) ali skrita ( ). Povezave so predstavljene z dvema barvama (Slika 6): zelena barva povezave s števnostjo razmerja ena proti ena (1:1) modra barva povezave s števnostjo razmerja ena proti več (1:M) Seznam povezav izbranega razreda je urejen na enak način kot seznam objektov v delu okna s povezavami v brskalniku, če na delovnem področju izberemo objekt iz tega razreda. V oknu izbranega razreda je seznam povezav obsežnejši, saj so v njem vsi razredi, v katerih se shranjujejo objekti, s katerimi je objekt izbranega razreda lahko povezan. 6/27 IZUM, , -NA-SI-200, V

11 Primer (Slika 6): Eno naročilo za medknjižnično izposojo lahko pošljemo enemu dobavitelju (povezava 1:1), zato so razredi (povezani z naročilom), v katerih so lahko shranjeni podatki o enem dobavitelju (to so razredi Dobavitelj (Partner), Dobavitelj (Kontaktni oddelek), Dobavitelj (Kontaktna oseba)) izpisani v zeleni barvi. V medknjižnični izposoji lahko za naročnika rezerviramo gradivo domače knjižnice posamezni izvod (povezava 1:1) ali komplet gradiva, sestavljen iz več enot (povezava 1:M). Zato sta razreda (povezana z naročilom), v katerih so shranjeni nekateri podatki o rezerviranem gradivu (bibliografski podatki in podatki o zalogi), prikazana dvakrat enkrat v zeleni barvi (to sta razreda Bibliografski zapis in Polje 996/997) in drugič v modri barvi (to sta razreda Bibliografski zapis in Polja 996/997). povezavi (1:M) skrita struktura razreda povezave (1:1) prikazana struktura razreda Slika 6: Povezave izbranega razreda IZUM, , -NA-SI-200, V /27

12 Opozorilo: V oknu izbranega razreda lahko prikažemo štiri nivoje povezav. nivo 4 nivo 3 nivo 2 nivo 1 Slika 7: Okno izbranega razreda nivoji povezav Pri razredu, ki ga izberemo med povezavami, se izpišejo: ikona za oblikovanje poizvedbe v tem razredu seznam atributov tega razreda seznam povezav tega razreda Tudi v razredih med povezavami lahko oblikujemo poizvedbo in izberemo atribute za izvoz podatkov. 8/27 IZUM, , -NA-SI-200, V

13 3 Izvoz podatkov V tem poglavju je opisano, kako pripravimo definicijo za izvoz podatkov in kako podatke izvozimo. Opisane so tudi druge možnosti, ki so nam na voljo po izbiri vhodnega razreda. 3.1 Postopek izvoza podatkov Izvoz podatkov izvedemo po naslednjih korakih: 1. V osnovnem oknu programske opreme COBISS3 izberemo metodo Izpisi / Izvozi podatke. Odpre se osnovno okno za izvoz podatkov. 2. Izberemo vhodni razred, na osnovi katerega bomo lahko poiskali in izbrali podatke, ki jih želimo izvoziti. 3. Pripravimo definicijo za izvoz podatkov. 4. Izvozimo podatke. Preden podatke izvozimo, lahko še pogledamo definicijo za izvoz podatkov (gl. pogl ) in preverimo število zadetkov, ki jih program najde v lokalni bazi podatkov na osnovi oblikovanih poizvedb (gl. pogl ). Pripravljeno definicijo za izvoz podatkov lahko tudi razveljavimo (gl. pogl ) in oblikujemo novo ali pa jo shranimo in kasneje ponovno uporabimo (gl. pogl ) Priprava definicije za izvoz podatkov Priprava definicije za izvoz podatkov je sestavljena iz dveh korakov: 1. oblikovanja poizvedb, s katerimi v lokalni bazi podatkov poiščemo želene objekte, in 2. izbire atributov, katerih vrednosti želimo izvoziti Oblikovanje poizvedb Po izbiri vhodnega razreda lahko oblikujemo poizvedbo, s katero v tem razredu poiščemo podatke, ki jih želimo izvoziti. 1. V oknu izbranega razreda dvakrat kliknemo na ikono ali na besedo "POIZVEDBA" (Slika 8). Odpre se okno za oblikovanje poizvedbe. 2. Določimo iskalne zahteve. Vnesene iskalne zahteve sestavljajo poizvedbo, na osnovi katere bo program poiskal podatke v lokalni bazi. IZUM, , -NA-SI-200, V /27

14 3. Kliknemo gumb V redu. Okno za oblikovanje poizvedbe se zapre, poizvedba pa se nastavi. V oknu izbranega razreda je pri ikoni dodana oznaka, ki kaže na oblikovano poizvedbo ( ). oblikovanje poizvedbe v izbranem razredu oblikovanje poizvedbe (filtriranje podatkov) v povezanem razredu povezava, za katero ni mogoče oblikovati poizvedbe (niti s filtriranjem podatkov) Slika 8: Okno izbranega razreda oblikovanje poizvedb Če je zraven ikone izpisana beseda "POIZVEDBA", program zažene poizvedbo in izvede iskanje takoj, ko okno za oblikovanje poizvedbe zapremo s klikom na gumb V redu. Zato lahko še pred izvozom podatkov preverimo rezultat iskanja, tj. število objektov, ki jih program najde na osnovi oblikovane poizvedbe (ali več poizvedb) v lokalni bazi. Pri nekaterih razredih, ki jih lahko izberemo v osnovnem oknu (kot vhodne razrede) ali v oknu izbranega razreda (med povezavami), je zraven ikone namesto besede "POIZVEDBA" izpisana beseda "FILTER". Tudi v teh razredih lahko oblikujemo poizvedbo, vendar rezultata nastavljene poizvedbe (število zadetkov) ne moremo preveriti, ker se filtriranje podatkov izvede šele ob izvozu podatkov, tako da je rezultat iskanja viden šele v tekstovni datoteki z izvoženi podatki. 10/27 IZUM, , -NA-SI-200, V

15 Opozorila in napotki: Če v vhodnem razredu ali v razredih, ki so z njim povezani, ne oblikujemo poizvedb za iskanje podatkov, bodo v izvoz zajeti vsi objekti iz vhodnega razreda, izvoženi pa bodo samo tisti podatki, ki smo jih izbrali. Če s poizvedbo v izbranem razredu ne moremo poiskati želenih podatkov, lahko dodatne poizvedbe oblikujemo tudi v razredih, ki so povezani z izbranim razredom. Če je definicija za izvoz podatkov sestavljena iz več poizvedb, med poizvedbami velja logični operator "IN". Pri nekaterih razredih oblikovanje poizvedb ni možno (niti s filtriranjem podatkov). Takšne razrede lahko izberemo samo v oknu izbranega razreda (med povezavami) Izbira atributov Običajno ne želimo izvoziti vseh najdenih podatkov, temveč le nekatere. Podatke, ki jih želimo izvoziti, določimo z izborom atributov, katerih vrednosti želimo izvoziti. V oknu izbranega razreda dvakrat kliknemo na ime atributa ali na grafično oznako pred njegovim imenom ( ). S tem se grafična oznaka spremeni v (Slika 5). Če želimo preklicati izbor atributa, dvakrat kliknemo na njegovo ime ali grafično oznako njegovim imenom. pred Izvoz podatkov Po pripravi definicije za izvoz podatkov lahko najdene in izbrane podatke izvozimo v besedilno datoteko: 1. V oknu izbranega razreda kliknemo gumb Izvozi. Če v definicijo za izvoz podatkov nismo vključili nobene poizvedbe, program izpiše opozorilo, da bodo v izvoz zajeti vsi objekti iz izbranega razreda, in nam ponudi možnost nadaljevanja ali prekinitve izvoza. Opozorilo: Program izpiše opozorilo tudi v primeru, ko smo oblikovali poizvedbo samo v razredu, v katerem program izvede filtriranje podatkov šele ob izvozu podatkov (to so tisti razredi, kjer je zraven ikone namesto besede "POIZVEDBA" izpisana beseda "FILTER"). Če se odločimo, da bomo pred izvozom podatkov oblikovali poizvedbo, okno z opozorilom zapremo s klikom na gumb Ne. Če želimo v izvoz res vključiti vse objekte iz izbranega razreda, okno z opozorilom zapremo s klikom na gumb Da. Odpre se okno Izvoz podatkov. IZUM, , -NA-SI-200, V /27

16 Slika 9: Okno Izvoz podatkov 2. V oknu Izvoz podatkov, ki se odpre, pri "Ime datoteke za izvoz" vpišemo ime datoteke, v katero se bodo shranili podatki. Če vpišemo ime datoteke, ki že obstaja, se bo vsebina obstoječe datoteke posodobila podatki, shranjeni v datoteki, se bodo prekrili s podatki iz novega izvoza. Pri "Predvideni čas izvoza" vpišemo oz. nastavimo datum in čas, ko naj se izvoz izvede. Če vnosnega polja ne izpolnimo, se bo izvoz zagnal takoj. Če vpišemo kasnejši čas izvajanja, se izvoz shrani med opravila (opravilo exportdatabase_<zaporedna_št._opravila>). Med opravila je lahko shranjenih več izvozov podatkov. Shranjena opravila lahko naknadno uredimo in zbrišemo (postopek urejanja opravil je opisan v priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.8) 3. S klikom na gumb V redu potrdimo izvoz podatkov. Program izpiše sporočilo, da se je postopek izvoza podatkov začel in da bomo obvestilo o zaključku postopka prejeli po e-pošti. 4. Ko je postopek za izvoz podatkov zaključen, po e-pošti prejmemo obvestilo, v katerem je povezava do datoteke z izvoženimi podatki (datoteka je stisnjena (zip) in je tipa txt). S klikom na povezavo lahko datoteko odpremo in jo shranimo v poljubno mapo na svojem računalniku. V besedilni datoteki z izvoženimi podatki so naslednji podatki (Slika 10): ime izbranega (vhodnega) razreda oblikovana poizvedba (ali več poizvedb) vrstica z izbranimi atributi (pri atributih, ki smo jih izbrali med povezavami, se pred imenom atributa izpiše ime povezave) izvoženi podatki (med vrednostmi izvoženih atributov je znak " "): če je vrednost atributa, polja ali podpolja opisna, se izvozi vpisana vrednost (v takšni obliki, kot je bila vnesena) če je vrednost atributa, polja ali podpolja kodirana, se izvozita koda in vrednost pri ponovljivih atributih se izvozijo vse vnesene vrednosti; vrednosti so med seboj ločene z vejico (",") pri potrditvenih poljih se izvozi vrednost Da ali Ne v atribut Polje z lokalno definirano vsebino (993) se izvozijo podatki vseh črkovnih in številčnih podpolj polja 993 v strukturirani obliki; ponovljiva podpolja istega polja 993 so med seboj ločena s poševnicami ("/"), med različnimi podpolji istega polja 993 so vejice (","), za zadnjim podatkom ponovljivega polja 993 pa je podpičje (";") 12/27 IZUM, , -NA-SI-200, V

17 Opozorilo: Vrstni red izvoženih podatkov je določen z definicijo izpisa. vhodni razred oblikovane poizvedbe atribut, izbran v vhodnem razredu atribut, izbran v povezanem razredu vrstica z izbranimi atributi izvoženi podatki Slika 10: Besedilna datoteka z izvoženimi podatki Podatke iz te datoteke lahko uvozimo npr. s programom MS Excel in jih nato obdelamo. Opozorilo: Shranimo lahko opravila za več izvozov podatkov, če želimo, da se izvedejo kasneje (npr. zunaj delovnega časa). 3.2 Ostale možnosti Prikaz definicije za izvoz podatkov V oknu izbranega razreda je lahko vpogled v definicijo za izvoz podatkov, ki smo jo pripravili, zelo nepregleden. To je odvisno od izbranega vhodnega razreda in poizvedb, ki smo jih oblikovali med povezavami, in atributov, ki smo jih prav tako izbrali med povezavami (na različnih nivojih). IZUM, , -NA-SI-200, V /27

18 gumb za prikaz vseh atributov in povezav izbranega razreda Slika 11: Prikaz definicije izpisa osnovni Pripravljeno definicijo za izvoz podatkov lahko zato pogledamo v bolj pregledni obliki. V oknu izbranega razreda kliknemo gumb Prikaži izbor. V osrednjem delu okna se prikažejo samo razredi, v katerih smo poiskali in/ali izbrali podatke za izvoz. V statusni vrstici je namesto gumba Prikaži izbor prikazan gumb Prikaži vse (Slika 11). V strukturi vsakega od razredov, ki je vključen v definicijo za izvoz podatkov, je lahko: ikona, ki omogoča vpogled v oblikovano poizvedbo seznam izbranih atributov, katerih vrednosti nameravamo izvoziti Strukturo posameznega razreda prikažemo s klikom na grafično oznako razreda. pred ikono in imenom 14/27 IZUM, , -NA-SI-200, V

19 razred, v katerem smo oblikovali poizvedbo in izbrali dva atributa, katerih vrednosti želimo izvoziti izbrani atribut, katerega vrednost želimo izvoziti ikona, ki omogoča vpogled v oblikovano poizvedbo Slika 12: Prikaz definicije izpisa razširjen Iz prikazane strukture je razvidno tudi, kako bodo izbrani podatki razvrščeni v besedilni datoteki, v katero bodo izvoženi. Primer: Iz definicije izpisa (Slika 12) je razvidno, da bodo izvoženi podatki v besedilni datoteki navedeni v naslednjem vrstnem redu: COBISS.SI-ID, vrsta gradiva, način nabave, inventarna številka. Če s kazalcem miške pokažemo na ikono prikaže oblikovano poizvedbo (Slika 13). ali na besedo "POIZVEDBA" ("FILTER"), program IZUM, , -NA-SI-200, V /27

20 vpogled v poizvedbo Slika 13: Prikaz definicije izpisa vpogled v poizvedbo Če želimo poizvedbo razveljaviti ali jo preoblikovati, dvakrat kliknemo na ikono ali na besedo "POIZVEDBA" ("FILTER"), ki je izpisana zraven te ikone. Izpiše se vprašanje "Ali želite razveljaviti poizvedbo?" Za razveljavitev poizvedbe kliknemo gumb Da. Če kliknemo gumb Ne, se odpre okno za oblikovanje poizvedbe, v katerem lahko trenutno poizvedbo preoblikujemo. Okno s prikazano poizvedbo lahko zapremo s klikom na gumb V redu ali Prekliči. Gumb V redu kliknemo, če smo poizvedbo preoblikovali, in želimo spremembe shraniti. Opozorilo: V oknu za oblikovanje poizvedbe prikazane poizvedbe ne moremo razveljaviti (npr. z brisanjem vnesenih iskalnih zahtev in shranjevanjem sprememb). Poizvedbo lahko razveljavimo samo v oknu izbranega razreda tako, da dvakrat kliknemo na ikono ali na besedo "POIZVEDBA" ("FILTER") (ne glede na to, ali je v oknu prikazana celotna struktura izbranega razreda ali pa samo definicija izpisa). 16/27 IZUM, , -NA-SI-200, V

21 Če želimo določen atribut odznačiti oz. preklicati njegov izbor, dvakrat kliknemo na njegovo ime ali grafično oznako, ki je izpisana pred njegovim imenom. Za ponovni prikaz vseh atributov in povezav izbranega razreda kliknemo gumb Prikaži vse (Slika 11) Prikaz števila najdenih zadetkov Če želimo prikazati število objektov (tj. število zadetkov), ki jih program najde v bazi podatkov na osnovi oblikovanih poizvedb, v oknu izbranega razreda kliknemo gumb Poišči. Program izpiše sporočilo "Število zadetkov: <število>". Opozorilo: Če nismo oblikovali nobene poizvedbe, bo po kliku na gumb Poišči število zadetkov ustrezalo številu vseh objektov, ki so shranjeni v izbranem razredu. Če smo oblikovali poizvedbo samo v razredu, v katerem je zraven ikone izpisana beseda "FILTER", bo število najdenih zadetkov prav tako ustrezalo številu vseh objektov, ki so shranjeni v izbranem razredu (saj bo program filtriral podatke šele ob izvozu). Če smo oblikovali več poizvedb, bo med zagnanimi poizvedbami veljal logični operator "IN" Razveljavitev definicije za izvoz podatkov Pripravljeno definicijo za izvoz podatkov lahko razveljavimo. V oknu izbranega razreda kliknemo gumb Počisti izbor. Program izpiše vprašanje "Ali res želite razveljaviti definicijo za izvoz podatkov?" Če kliknemo gumb Da, se vse oblikovane poizvedbe počistijo, vsi izbrani atributi pa postanejo neizbrani. Okno izbranega razreda ostane odprto Shranjevanje definicije za izvoz podatkov Pripravljeno definicijo za izvoz podatkov lahko shranimo. V oknu za izvoz podatkov izbranega razreda kliknemo gumb Shrani. Odpre se okno Shranjevanje definicije za izvoz podatkov. Pri "Ime" vpišemo ime, pod katerim bomo shranili definicijo za izvoz podatkov, po potrebi pa lahko definicijo še na kratko dodatno opišemo besedilo vnesemo pri "Opis". Definicijo shranimo s klikom na gumb V redu. Če vpišemo že obstoječe ime, nas program na to opozori in ne shrani definicije. Do shranjenih definicij za izvoz podatkov dostopamo iz osnovnega okna za izvoz podatkov (metoda Izpisi / Izvozi podatke) (Slika 1). Po kliku na gumb Definicije se odpre okno s seznamom vseh definicij za izvoz podatkov, ki smo jih sami shranili, ter definicij, ki so jih pripravili drugi uporabniki in jih dali v skupno rabo. Seznam je urejen kronološko. Izpišeta se IZUM, , -NA-SI-200, V /27

22 ime in opis definicije. Pri definicijah v skupni rabi se pred imenom izpiše uporabniško ime uporabnika, ki je definicijo pripravil in jo dodal v skupno rabo (Slika 14). ime definicije opis definicije Slika 14: Seznam shranjenih definicij za izvoz podatkov V oknu so gumbi: Skupna raba (omogoča shranjevanje definicije na nivo knjižnice) Zbriši (omogoča brisanje shranjene definicije) Izberi (omogoča izbiro shranjene definicije; po izbiri definicije lahko zaženemo izvoz podatkov, lahko pa definicijo tudi samo pogledamo ali pa jo preoblikujemo in shranimo kot novo definicijo) Izhod (omogoča zapiranje okna s seznamom shranjenih definicij) Opozorilo: Shranjene definicije za izvoz podatkov so vezane na uporabniško ime. Vsak uporabnik sistema lahko vsako definicijo, ki jo je sam pripravil in shranil, doda v skupno rabo. Definicijo za izvoz podatkov, ki je dodana v skupno rabo, lahko zbriše samo tisti uporabnik sistema, ki jo je pripravil in dodal v skupno rabo. 4 Primer uporabe orodja za izvoz podatkov V poglavju je opisan primer priprave izvoza podatkov, ki jih lahko sicer v pridobimo tudi s pripravo seznama Z-SEZ-01 Inventarna knjiga v programskem segmentu COBISS3/Izpisi. Na tem primeru prikazujemo, kako v skladu s podatki, ki jih želimo izvoziti, pripravimo definicijo za izvoz podatkov in podatke izvozimo. 18/27 IZUM, , -NA-SI-200, V

23 4.1 Opredelitev podatkov in kriterijev za izbor Najprej razmislimo, katere podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano v izbranem obdobju, želimo izvoziti. Želimo, da se o tem gradivu izvozijo naslednji podatki: Inventarna številka Datum inventarizacije Bibliografski opis enote Signatura (postavitev) Način nabave Dobavitelj Številka in datum računa Cena Inventarna opomba. Nato razmislimo, kateri bodo kriteriji za izbor gradiva, ki ga želimo vključiti v izvoz podatkov. Izbrani kriteriji naj bodo: Datum inventarizacije: Podlokacija gradiva: Knjižnica FHŠ Način nabave: nakup 4.2 Izbira vhodnega razreda Po določitvi kriterijev za izbor podatkov izberemo ustrezni vhodni razred. Ker nas zanimajo podatki o inventariziranem gradivu, bomo vhodni razred izbrali v segmentu Zaloga. Kot vhodni razred bomo izbrali razred Polje 996/997. V tem razredu se shranjujejo podatki o inventarizaciji gradiva. V osnovnem oknu izberemo segment Zaloga. Nato izberemo razred Polje 996/997. Odpre se okno Izvoz podatkov Polje 996/997. IZUM, , -NA-SI-200, V /27

24 Slika 15: Izbira vhodnega razreda Polje 996/ Priprava definicije za izvoz podatkov Oblikovanje poizvedbe Oblikujemo poizvedbo tako, da bo upoštevala kriterije za izbor gradiva, ki smo jih postavili (gl. pogl. 4.1). Da bo izvoz podatkov zajel le gradivo, ki je bilo inventarizirano v izbranem obdobju, v oknu Izvoz podatkov Polje 996/997 dvakrat kliknemo na POIZVEDBA. Slika 16: Oblikovanje poizvedbe v vhodnem razredu Polje 996/997 Odpre se okno Iskanje Polje 996/997. Oblikujemo poizvedbo, s katero poiščemo gradivo v skladu s postavljenimi kriteriji. 20/27 IZUM, , -NA-SI-200, V

25 Slika 17: Oblikovanje poizvedbe Kliknemo gumb V redu. Okno za oblikovanje poizvedbe se zapre, poizvedba se nastavi. Če v oknu Izvoz podatkov Polje 996/997 kliknemo gumb Poišči, lahko preverimo število zadetkov, ki ustrezajo nastavljeni poizvedbi. Slika 18: Vpogled v število zadetkov, ki ustrezajo poizvedbi Če kliknemo gumb Prikaži izbor, lahko preverimo definicijo za izvoz podatkov. Slika 19: Vpogled v definicijo za izvoz podatkov IZUM, , -NA-SI-200, V /27

26 4.3.2 Izbor atributov Glede na našo odločitev, kateri podatki o gradivu nas zanimajo, izberemo ustrezne atribute za izvoz podatkov. V oknu Izvoz podatkov Polje 996/997 kliknemo na atribute Inventarna številka, Datum inventariz. (o), Signatura postavitev (d), Način nabave, Dobavitelj, Cena, Opombe (r) Slika 20. Slika 20: Izbor atributov v razredu Polje 996/997 Podatke o računu bomo našli v povezanem razredu Nabavni p. Kliknemo na ta povezani razred in tam izberemo atribut Račun (1) Slika /27 IZUM, , -NA-SI-200, V

27 Slika 21: Izbor atributov v povezanem razredu Nabavni p. Osnovne bibliografske podatke, ki jih o gradivu želimo izvoziti, bomo našli v povezanem razredu Gradivo. Zato med povezavami kliknemo na ta razred in izberemo atribute, ki omogočajo izvoz želenih podatkov (npr. COBISS.SI-ID, Avtor, Naslov, ISBN, ISSN, Leto izida, Založnik in Fizični opis) Slika 22. IZUM, , -NA-SI-200, V /27

28 Slika 22: Izbor atributov v povezanem razredu Gradivo Pred potrditvijo izvoza podatkov lahko še preverimo celotno definicijo za izvoz podatkov. V oknu Izvoz podatkov Polje 996/997 kliknemo na gumb Prikaži izbor Slika /27 IZUM, , -NA-SI-200, V

29 Slika 23: Pregled celotne definicije za izvoz podatkov Iz definicije je razviden tudi vrstni red, v katerem se bodo podatki izvozili v besedilno datoteko: Cena Datum inventarizacije Dobavitelj Inventarna številka Način nabave Opombe Signatura Avtor COBISS.SI-ID Fizični opis IZUM, , -NA-SI-200, V /27

30 4.4 Izvoz podatkov Potem ko smo določili kriterije, izvozimo izbrane podatke o gradivu. Kliknemo na gumb Izvozi. V oknu Izvoz podatkov vpišemo ime datoteke. Ker želimo podatke izvoziti takoj, predvidenega časa izvoza ne vpišemo. Slika 24: Izvoz izbranih podatkov Ko je izvoz podatkov zaključen, dobimo sporočilo. V elektronski pošti kliknemo na povezavo do podatkov in odpremo besedilno datoteko z izvoženimi podatki. Datoteko s podatki shranimo. 26/27 IZUM, , -NA-SI-200, V

31 Slika 25: Izvoženi podatki (del vsebine datoteke) Podatke za nadaljnje urejanje uvozimo v ustrezni program, npr. v MS Excel, kjer jih uredimo v skladu z našimi potrebami. Slika 26: Podatki, uvoženi v MS Excel IZUM, , -NA-SI-200, V /27

COBISS3/Medknjižnična izposoja

COBISS3/Medknjižnična izposoja 3/Medknjižnična izposoja 2.2 KATALOG Katalog nam omogoča: iskanje gradiva prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC vpogled v stanje

Prikaži več

Programska sprememba oddelka šole

Programska sprememba oddelka šole Pomoč uporabnikom Programska sprememba oddelka šole -NA-SI-355, V1.0 IZUM, 2018 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Navodila... 1 2 Postopek...

Prikaži več

COBISS3\Zaloga

COBISS3\Zaloga V4.6-02 Priročnik za uporabnike IZUM, 2011, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. Java, JavaBeans, JavaMail, Solaris so zaščitene blagovne znamke v lasti podjetja

Prikaži več

COMARC/H Format

COMARC/H Format PODATKI O STANJU ZALOGE SEZNAM POLJ 996 Podatki o stanju zaloge monografskih publikacij 997 Podatki o stanju zaloge serijskih publikacij 998 Zbirni podatki o stanju zaloge Polja 996, 997 in 998 so ponovljiva.

Prikaži več

COBISS COBISS3/Katalogizacija 7.3 VNOS PODATKOV Podatke vnašamo ali spreminjamo z vpisom v vnosno polje, z izbiro iz šifranta ali spustnega seznama. 7

COBISS COBISS3/Katalogizacija 7.3 VNOS PODATKOV Podatke vnašamo ali spreminjamo z vpisom v vnosno polje, z izbiro iz šifranta ali spustnega seznama. 7 3/Katalogizacija 7.3 VNOS PODATKOV Podatke vnašamo ali spreminjamo z vpisom v vnosno polje, z izbiro iz šifranta ali spustnega seznama. 7.3.1 Vnos vsebine podpolja Vsebino podpolj vnašamo v vnosna polja.

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

Navodila za izvajanje inventure

Navodila za izvajanje inventure Pomoč uporabnikom -NA-SI-37, V13.0 IZUM, 2019 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Priprava pred začetkom odčitavanja... 1 3

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Predstavitev novosti COBISS_OPAC_V60_17-18_06_2010_za objavo.ppt

Microsoft PowerPoint - Predstavitev novosti COBISS_OPAC_V60_17-18_06_2010_za objavo.ppt Predstavitev novosti: COBISS/OPAC, V6.0 (1. del) Maribor, 17. junij 2010 Ljubljana, 18. junij 2010 Program predstavite Uvod v predstavitev Marta Seljak Predstavitev COBISS/OPAC, V6.0 Robert Vehovec Predstavitev

Prikaži več

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Napredovanja v plačne razrede javnih uslužbencev 2019 S pomočjo SAOP programa Kadrovska evidenca lahko ob dokupljeni kodi vodimo napredovanja javnih uslužbencev. Za napredovanja v letu 2019 je potrebno

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

DODATEK_F8

DODATEK_F8 COMARC/B F.8 F.8 Tabela polj/podpolj s stopnjo obveznosti za posamezen bibliografski nivo V tabeli je podana obveznost polj/podpolj (o - obvezen podatek, p - obvezen podatek, če obstaja, in n - neobvezen

Prikaži več

IJS EDS IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut "Jožef Stefan" Ljubljana

IJS EDS IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut Jožef Stefan Ljubljana IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut "Jožef Stefan" Ljubljana Projekt: (RD JN19 16) Naročnik projekta: Institut "Jožef Stefan" Izvajalec projekta: BuyITC

Prikaži več

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: 17.07.2013 Ver. 2.9.1.2 Spletni portal članov uporabniška navodila

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, 12.11.2018 Verzija 1.0 KAZALO 1 REGISTRACIJA... 3 1.1 Katere podatke potrebujem za registracijo/kreiranje

Prikaži več

Navodilo Telemach

Navodilo Telemach Nastavitve za: MOJ TELEMACH Registracija: Na spletni strani Moj Telemach (http://moj.telemach.si) se pomaknite na spodnji del strani in pritisnite gumb REGISTRIRAJ SE. 1. korak Odpre se novo okence, kamor

Prikaži več

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski naslov: podpora@coks.si

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Spoznajmo PowerPoint 2013

Spoznajmo PowerPoint 2013 Spoznajmo PowerPoint 2013 13 Nova predstavitev Besedilo v predstavitvi Besedilo, ki se pojavlja v predstavitvah lahko premaknemo kamorkoli v diapozitivu. Kadar izdelamo diapozitiv z že ustvarjenimi okvirji

Prikaži več

Microsoft Word - Milicevic-Anica.doc

Microsoft Word - Milicevic-Anica.doc UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR INFORMATIZACIJA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI NA PRIMERU UVAJANJA COBISS 3 DIPLOMSKO DELO Študentka: Anica Miličević Naslov: Lipoglav 50, 3215 Loče Št.

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uporaba storitve Office 365 v napravi iphone ali ipad Priročnik za hiter začetek dela Ogled e-pošte Nastavite napravo iphone ali ipad tako, da boste lahko pošiljali in prejemali e-pošto iz računa v storitvi

Prikaži več

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 za Windows x64 IZUM, 2019 IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod...

Prikaži več

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 za Windows x64 IZUM, 2019 IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod...

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik CNR-BTU3 Bluetooth vmesnik A. Vsebina pakiranja Bluetooth USB Adapter Bluetooth programska oprema in CD z gonilniki Navodila za uporabo in CD 1. Namestitev Bluetooth programske opreme za Windowse 1. Vstavite

Prikaži več

Obračun storitev v vrtcu in šoli

Obračun storitev v vrtcu in šoli Obračun storitev v vrtcu in šoli mag. Jana Trbižan Pripravili: mag. Jana Trbižan, Nuša Peternelj, Mitja Živko Podpora uporabnikom Dnevni red 1. Pogoste napake pri obračunu v vrtcu in šoli 2. Kaj pomeni

Prikaži več

EndNote Basic Online navodila za uporabo Vsebina 1 Kaj je EndNote Online? Dostop in prijava Ustvarjanje računa Uporaba

EndNote Basic Online navodila za uporabo Vsebina 1 Kaj je EndNote Online? Dostop in prijava Ustvarjanje računa Uporaba EndNote Basic Online navodila za uporabo Vsebina 1 Kaj je EndNote Online?... 2 2 Dostop in prijava... 3 2.1 Ustvarjanje računa... 3 3 Uporaba... 5 3.1 Dodajanje referenc... 5 3.2 Navodila za pripravo in

Prikaži več

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI Bluetooth Dongle Artikel: CN-BTU4 NAVODILA v1.0 Sistemske zahteve Zahteve za PC: - Proc.: Intel Pentium III 500MHz or above. - Ram: 256MB ali več. - Disk: vsaj 50MB. - OS: Windows 98SE/Me/2000/XP - Prost

Prikaži več

POMOČ PREDSTAVITEV EKOSKLADOVNICE UPORABLJENA TERMINOLOGIJA REGISTRACIJA V EKOSKLADOVNICO PRIJAVA V EKOSKLADOVNICO OBJAVA PRISPEVKA ISKANJE PRISPEVKOV

POMOČ PREDSTAVITEV EKOSKLADOVNICE UPORABLJENA TERMINOLOGIJA REGISTRACIJA V EKOSKLADOVNICO PRIJAVA V EKOSKLADOVNICO OBJAVA PRISPEVKA ISKANJE PRISPEVKOV POMOČ PREDSTAVITEV EKOSKLADOVNICE UPORABLJENA TERMINOLOGIJA REGISTRACIJA V EKOSKLADOVNICO PRIJAVA V EKOSKLADOVNICO OBJAVA PRISPEVKA ISKANJE PRISPEVKOV OCENJEVANJE PRISPEVKOV KOMENTIRANJE PRISPEVKOV KONTAKT

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail Naročniški portal MOJ TELEMACH. Junij 2015 Uredite naročilo, ne da bi vstali iz naslanjača. Za preprostejši pregled naročenih storitev, računov in opravljenih klicev ter naročanje dodatnih storitev ipd.

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za uporabo 1.1.doc

Microsoft Word - Navodila za uporabo 1.1.doc PhotoOrder Navodila za uporabo 1 Kazalo 1 Kazalo... 2 2 Kazalo slik... 3 3 PhotoOrder... 4 4 Nameščanje programa... 5 4.1 Internet Explorer... 5 4.1.1 "Save" ("Shrani")... 5 4.1.2 "Run" ("Odpri")... 6

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INTRANET - DETEKTIV Detektivska zbornica Republike Slovenije Pozdravljeni, v kratki predstaviti in navodilih za delo z intranet sistemom Detektiv. Intranet članom Detektivske zbornice RS omogoča, da: -

Prikaži več

Navodila za študente

Navodila za študente Moodle UM Verzija 3.5.1 Navodila za študente RCUM, Služba za IS Maribor, 2019 Kazalo 1 Prijava v Moodle UM... 3 2 Odjava iz Moodla UM... 3 3 Seznam učnih enot... 4 4 Navigacijski trak... 4 5 Bloki... 5

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx NAVODILA ZA UPORABO VODILO CCM-18A/N-E (K02-MODBUS) Hvala ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo rabo. Vsebina

Prikaži več

Zadeva: Ponudba

Zadeva: Ponudba Navodila za urejanje Spletne strani CTEK.si 1. Dodajanje novega polnilnika Za dodajanje novega polnilnika nikoli ne prepisujte že objavljenih vsebin, ampak sledite tem navodilom. Ta so zagotovilo, da bodo

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

ISOFT , računalniški inženiring

ISOFT , računalniški inženiring ISOFT, računalniški inženiring Marko Kastelic s.p. Sad 2, 1296 Šentvid pri stični Spletna stran podjetja:http://www.isoft.si podjetja ISOFT Spletna stran sistema sledenja vozil track.si: http://www.track.si

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

Prevzemanje zapisov za kontinuirane vire iz baze podatkov ISSN

Prevzemanje zapisov za kontinuirane vire iz baze podatkov ISSN Prevzemanje zapisov za kontinuirane vire iz baze podatkov ISSN IZUM, 2019 IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Osnovne

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - seminar_ pptx

Microsoft PowerPoint - seminar_ pptx Leatalske informacije in ARO Slovenia Control Igor Čučnik, ARO Aleš Omahne, NOTAM Uroš Grošelj, AIP Brnik, 12.5.2018 Letalske informacije AIP AIP AMDT AIP SUP AIC NOTAM Serija A, B in C VFR karta Spletna

Prikaži več

CT_SLO_White Paper_ENG

CT_SLO_White Paper_ENG UPORABNIŠKI PRIROČNIK //COMTRADE/ UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA PORTAL IN VARNOSTNO SHEMO MIZKŠ Priročnik za ravnatelje Priročnik pokriva glavne akcije, ki jih ravnatelji opravljajo v Varnostni shemi: upravljanje

Prikaži več

Navodila za uporabo programske opreme OTRS verzija Administracijska navodila Avtor navodil: Sebastijan Šilec Datum: December 2007 Center odprte

Navodila za uporabo programske opreme OTRS verzija Administracijska navodila Avtor navodil: Sebastijan Šilec Datum: December 2007 Center odprte Navodila za uporabo programske opreme OTRS verzija 2.2.3 Administracijska navodila Avtor navodil: Sebastijan Šilec Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski

Prikaži več

OSNOVNE INFORMACIJE O TRGOSKOPU Kaj je Trgoskop? TRGOSKOP je orodje za pregled podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami, nepogrešljivo za investi

OSNOVNE INFORMACIJE O TRGOSKOPU Kaj je Trgoskop? TRGOSKOP je orodje za pregled podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami, nepogrešljivo za investi OSNOVNE INFORMACIJE O TRGOSKOPU Kaj je Trgoskop? TRGOSKOP je orodje za pregled podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami, nepogrešljivo za investitorje, cenilce, banke, zavarovalnice, nepremičninske

Prikaži več

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga uporabljate tudi za portal Lo.Polis (www.lopolis.si), kjer

Prikaži več

Generic

Generic GD Finance 8. november 2016 E-JAVNA NAROČILA ECB ODDAJA ODGOVORA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA (»RFX«) Če v postopku javnega naročanja želite oddati odgovor (npr. (popravljeno) ponudbo/predlog, prijavo

Prikaži več

Novosti verzije 6

Novosti verzije 6 Poletni seminar 2012 SAOP icenter Trgovina in proizvodnja Gradivo je namenjeno izključno uporabnikom SAOP icentra! Julij 2012 SAOP računalništvo Cesta Goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici Slovenija

Prikaži več

ACAD-BAU-Analiza-prostorov

ACAD-BAU-Analiza-prostorov ANALIZA PROSTOROV Ko obdelujemo večje projekte, je analiza prostorov zelo pomembna v vseh fazah projektiranja. Pri idejnem snovanju moramo npr. za določeno površino trgovske namembnosti zagotoviti primerno

Prikaži več

Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju

Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju Vrsta dokumenta: Uporabniška navodila Pripravil/i: Za: Naviservice +386 1 548 3999 naviservice@adacta.si Adacta d.o.o. Verovškova 55a, 1000 Ljubljana

Prikaži več

Excel 2016

Excel 2016 PRIDOBIVANJE TEMELJN IH IN POKLICNIH KOMPETENC OD 2019 DO 2022 HIPERPOVEZAVA Gradivo za interno uporabo AVTOR: Belinda Lovrenčič Gradivo ni lektorirano V Maj 2019 Operacijo sofinancira Evropska unija,

Prikaži več

Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje

Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX 3.5 1. Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje 2. Kopiranje Win2003 strežnika in registracija na

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

Microsoft Word KR navodila za CMS.doc

Microsoft Word KR navodila za CMS.doc Navodila za objavo vsebin s CMS sistemom Izvajalec: Gooya IT, interaktivni mediji, d.o.o., Ljubljana, julij 2011 stran 1 od 31 Vsebina Navodila vsebujejo informacije, ki jih potrebujejo uredniki spletnega

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi AC750 Model EX3800 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatk

1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatk 1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatkov in njihov prenos med spletnimi mesti. Obrazec v

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M15178112* SPOMLNSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Četrtek, 4. junij 2015 / 90 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev TIK terminal nima povezave s strežnikom Ob vpisu v TIK Admin se pojavi napis ni povezave s strežnikom Na terminalu je ikona 1. preverimo ali je pravilno nastavljen IP strežnika 1. Preverimo datoteko TIKSAdmin.INI

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03.2019 Verzija 1.1 KAZALO 1 NAMEN...3 2 REGISTRACIJA...4 3 VNOS GESLA IN AKTIVACIJA RAČUNA...6

Prikaži več

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

11_RomanaMuhvic

11_RomanaMuhvic Romana Muhvič Šumandl Šolske knjižnice v sistemu COBISS.SI Projekt Vključitev ŠOLSKIH knjižnic v sistem COBISS.SI Decembra 2015: Razglasitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A)

Prikaži več

Pripomoček.NET za Windows različica Navodila za uporabo

Pripomoček.NET za Windows različica Navodila za uporabo Pripomoček.NET za Windows različica 1.0.18 Navodila za uporabo Pripomoček.NET za Windows različica 1.0.18 (februar 2014) Navodila za uporabo CREA plus d.o.o. www.creaplus.si info@creaplus.si Morebitna

Prikaži več

Navodila za uporabo SAOPpp

Navodila za uporabo SAOPpp Navodila za uporabo SAOPpp Plačilni promet SAOP d.o.o. Vsebina SAOP plačilni promet 1 O programu 1 Glavni menu 2 Glavni menu 2 Nastavitve programa 3 Nastavitve programa 3 Zavihek Povezave 3 Zavihek APP

Prikaži več

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc)

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc) 1. Pogoji uporabe programske opreme Pred uporabo programske opreme iz programa MSDNAA morate prebrati in se strinjati s pogoji in določili Licenčne pogodbe za končnega uporabnika programske opreme MSDN

Prikaži več

Navodila za uporabo uporabniškega programa Vpis v dijaške domove VPIS V DIJAŠKE DOMOVE VPIS V DIJAŠKE DOMOVE... 1 OSNOVNI OPIS PROGRAMA... 2 Dostop do

Navodila za uporabo uporabniškega programa Vpis v dijaške domove VPIS V DIJAŠKE DOMOVE VPIS V DIJAŠKE DOMOVE... 1 OSNOVNI OPIS PROGRAMA... 2 Dostop do Navodila za uporabo uporabniškega programa Vpis v dijaške domove VPIS V DIJAŠKE DOMOVE VPIS V DIJAŠKE DOMOVE... 1 OSNOVNI OPIS PROGRAMA... 2 Dostop do programa... 2 Osnovni meni... 5 Razdelitev glavnega

Prikaži več

Prodajna knjižica

Prodajna knjižica Fakturiranje Programska rešitev je namenjena fakturiranju blaga in storitev v domači in tujih denarnih enotah. Računi se lahko izdajajo tako za davčne zavezance kot končne potrošnike. Račune/predračune

Prikaži več

(Microsoft Word - Nakupovalni vodi\350 po angle\232kih spletnih trgovinah - IzAnglije)

(Microsoft Word - Nakupovalni vodi\350 po angle\232kih spletnih trgovinah - IzAnglije) Nakupovalni vodič po angleških spletnih trgovinah Vedno več ljudi se odloča za nakupe preko spleta. Cene na spletu so pogosto ugodnejše, izbira bolj široka, nakupovanje pa je enostavno in udobno. Dandanes

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Knjiženje izdanih računov iz modula Fakturiranje glede na način plačila V navodilih, ki sledijo obravnavamo tematiko priprave temeljnice izdanih računov, ki smo jih fakturirali v modulu Fakturiranje. Glede

Prikaži več

StageCLIENT Navodila za uporabo uporabniškega vmesnika spletne interaktivne aplikacije za prikazovanje in posredovanje geostatističnih podatkov Ljublj

StageCLIENT Navodila za uporabo uporabniškega vmesnika spletne interaktivne aplikacije za prikazovanje in posredovanje geostatističnih podatkov Ljublj StageCLIENT Navodila za uporabo uporabniškega vmesnika spletne interaktivne aplikacije za prikazovanje in posredovanje geostatističnih podatkov Ljubljana, avgust 2014 PODATKI O PROJEKTU Naročnik: Statistični

Prikaži več

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni RAM stroj Nataša Naglič 4. junij 2009 1 RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni trak, pomnilnik ter program. Bralni trak- zaporedje

Prikaži več

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc PRIROČNIK ZA UPORABO manual Version 5.0 SI TABLET TB-1100 / TB2100 TABLET TB-3100 / TB-4200 1 A B TABLET TB-2100-3100-4200 2 3 4 5 A 6 7 B 8 9 10 11 B A C D 12 A B 13 14 C 15 16 17 18 PRIROČNIK ZA UPORABO

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Računalništvo in informatika Program: Mehatronika dr. Hubert Fröhlich, univ. dipl. el. Podatkovne baze 2 Podatkovne baze Podatki osnova za odločanje in izvajanje akcij tiskana oblika elektronska oblika

Prikaži več

Si.mobil Si.most Najkrajša pot do vaših strank. Ljubljana,

Si.mobil Si.most Najkrajša pot do vaših strank. Ljubljana, Si.mobil Si.most Najkrajša pot do vaših strank. Ljubljana, 3. 06. 13 Si.most SMS nagradna igra SMS nagradna igra Dostop do aplikacije http://www.simost.si SMS nagradna igra Ko se logirate v aplikacijo

Prikaži več

Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, m

Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, m Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, marec 2019 Vsebina 1 Dostop do aplikacije... 3 1.1 Android...

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO NAVODILA ZA PRIJAVO LISTIN NA ZZI V PRIMERU PRO RATA V

REPUBLIKA SLOVENIJA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO NAVODILA ZA PRIJAVO LISTIN NA ZZI V PRIMERU PRO RATA V REPUBLIKA SLOVENIJA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO NAVODILA ZA PRIJAVO LISTIN NA ZZI V PRIMERU PRO RATA V IS e-ma Ljubljana, avgust 2019 1 Vsebina 1. UVOD...

Prikaži več

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L KRATKA NAVODILA ZA UPORABO VSEBINA PAKETA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPAJALNI ADAPTER ADAPTER ETHERNET KABEL (CAT5 UTP) MED POSTAVITVIJO,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefonih. Obstaja precej različic, sam pa sem sestavil meni

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Splošno o pripravi podatkov za Dohodnino v icentru Podatki za odmero dohodnine se za leto 2017 pripravijo na enak način, kot je to veljalo za preteklo leto. Skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za

Prikaži več

PowerApps

PowerApps ko tehnologija postane brezmejna strast Microsoft PowerApps Uporabniška navodila Avtorji Brina Gomboc, Lucija Kos, Damjana Krampač Mentorici dr. Simona Sternad Zabukovšek Sara Cokan, mag. ekon. in posl.

Prikaži več

Linksys PLEK500 User Guide

Linksys PLEK500 User Guide Uporabniški priročnik Linksys PLEK500 Omrežni vmesnik Powerline Vsebina Pregled............... 2 Funkcije..................... 2 Kako deluje omrežje Powerline 3 Primer namestitve 3 Namestitev omrežja Powerline.....

Prikaži več

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika Gimnazija Bežigrad Peričeva 4 1000 Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika KAZALO 1. Uvod...3 2. Predstavitev programa Windows 98...5 3. Raziskovanje računalnika...5 4. Raziskovanje Interneta...6

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

Navodila za nastavitev mail odjemalca na ios in Android napravah TELEFONI iphone (ios 12) Predlagamo, da do svoje študentske e-pošte dostopate s pomoč

Navodila za nastavitev mail odjemalca na ios in Android napravah TELEFONI iphone (ios 12) Predlagamo, da do svoje študentske e-pošte dostopate s pomoč TELEFONI iphone (ios 12) Predlagamo, da do svoje študentske e-pošte dostopate s pomočjo aplikacije Outlook, katero lahko prenesete s pomočjo trgovine App Store. Ko aplikacijo zaženete se vam pojavi naslednje

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAVODILO ZA UPORABO PRIPOMOČKA ZA PRIPRAVO STROŠKOVNEGA NAČRTA PROJEKTA»Piano finanziario Stroskovni nacrt«dokument»piano finanziario Stroskovni nacrt«v Microsoft Excel obliki lahko uporabite kot pripomoček

Prikaži več

Analiza vpliva materiala, maziva in aktuatorja na dinamiko pnevmatičnega ventila

Analiza vpliva materiala, maziva in aktuatorja na dinamiko pnevmatičnega ventila Programsko orodje LabVIEW za kreiranje, zajem in obdelavo signalov (statične in dinamične karakteristike hidravličnih proporcionalnih ventilov) Marko Šimic Telefon: +386 1 4771 727 e-mail: marko.simic@fs.uni-lj.si

Prikaži več

GHOSTBUSTERS navodila za učitelje O PROJEKTU S tem projektom se učenci sami naučijo izdelati igro. Ustvariti morajo več ikon (duhcov ali kaj drugega)

GHOSTBUSTERS navodila za učitelje O PROJEKTU S tem projektom se učenci sami naučijo izdelati igro. Ustvariti morajo več ikon (duhcov ali kaj drugega) GHOSTBUSTERS navodila za učitelje O PROJEKTU S tem projektom se učenci sami naučijo izdelati igro. Ustvariti morajo več ikon (duhcov ali kaj drugega) in za vsako napisati svojo kodo. Dve ikoni imata isto

Prikaži več

ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in preje

ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in preje ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in prejemate obvestila o tem, kdaj je perilo pripravljeno.

Prikaži več

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve

Prikaži več

Prostorski informacijski sistem občin e-mesečnik 4 / 2008, Vsebina vsebinske novosti 1 poslovni subjekti 84. občina v sistemu pomoč uporabniko

Prostorski informacijski sistem občin e-mesečnik 4 / 2008, Vsebina vsebinske novosti 1 poslovni subjekti 84. občina v sistemu pomoč uporabniko Prostorski informacijski sistem občin e-mesečnik 4 / 2008, 14.5.08 Vsebina vsebinske novosti 1 poslovni subjekti 84. občina v sistemu pomoč uporabnikom Izbran nasvet Vas zanima opis posameznega sloja ali

Prikaži več

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega pro

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega pro Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SAFE.SI VODIČ Nastavitve zasebnosti in varnosti na Instagramu 2017/1 Nastavitev zasebnega računa Račun na Instagramu je privzeto nastavljen tako, da lahko objave vidi vsakdo. Zato moramo nastavitve zasebnosti

Prikaži več

eFin

eFin HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Uvod Najboljše rešitve izhajajo iz prakse Avtor: Gregor SLABE Programiranje poslovnih aplikacij je bilo vse od iznajdbe

Prikaži več

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo Navodila za izdajo kartic Julijske Alpe: Bled Pripravil: Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled 045 780 500, info@visitbled.si Bled, maj 2019 SPLOŠNE INFORMACIJE 2

Prikaži več

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX 3.5 1. Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nastavitve strežnika ESX 3. Namestitev in nastavitve VM

Prikaži več

COBISS2/Izposoja

COBISS2/Izposoja Priročnik za uporabnike IZUM, 2011 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. Druge uporabljene blagovne znamke pripadajo njihovim lastnikom. Priročnik vključuje

Prikaži več