MUM-HD8762-V2-SL-00.indd

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MUM-HD8762-V2-SL-00.indd"

Transkripcija

1 19 Slovenščina NAVODILA ZA UPORABO Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865 Pred uporabo aparata pozorno preberite ta navodila za uporabo. 19 SL Registrirajte izdelek in si pridobite pomoč na spletni strani

2 2 SLOVENŠČINA Čestitamo vam ob nakupu superavtomatskega kavnega aparata Saeco Minuto avtomatski penilec mleka! Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo nudi Saeco, registrirajte vaš izdelek na Aparat je namenjen pripravi ekspres kave iz celih kavnih zrn, kot tudi za točenje pare in tople vode. V tem priročniku boste našli vse potrebne informacije za namestitev, uporabo, čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna vašega aparata.

3 SLOVENŠČINA 3 VSEBINA POMEMBNO... 4 Varnostna navodila... 4 Pozor... 4 Opozorila... 6 Elektromagnetna sevanja... 7 Odstranitev... 7 NAMESTITEV... 8 Prikaz izdelka... 8 Splošni opis... 9 PREDHODNI POSTOPKI...10 Embalaža aparata Namestitev aparata PRVI VKLOP...13 Polnjenje sistema Samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja Ročni cikel splakovanja Merjenje in programiranje trdote vode Vgradnja filtra vode INTENZA Zamenjava filtra vode INTENZA NASTAVITVE...22 Saeco Adapting System Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka...22 Nastavitev arome (intenzitete kave) Reguliranje pipe za točenje kave Nastavitev dolžine kave v skodelici TOČENJE KAVE IN EKSPRES KAVE...26 Točenje kave in ekspres kave s kavo v zrnju Točenje kave in ekspres kave s predhodno zmleto kavo KAKO SPENIMO MLEKO IN PRIPRAVIMO KAPUČIN...28 Kako spenimo mleko Kako pripravimo kapučin TOČENJE VROČE VODE...31 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE...33 Dnevno čiščenje aparata Dnevno čiščenje rezervoarja za vodo Dnevno čiščenje avtomatskega penilca mleka Tedensko čiščenje aparata Tedensko čiščenje sklopa za kavo Mesečno čiščenje avtomatskega penilca mleka Mesečno mazanje sklopa za kavo Mesečno čiščenje sklopa za kavo s tabletami za razmastitev Mesečno čiščenje vsebnika za kavo v zrnju ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA...50 NENAMERNA PREKINITEV CIKLA ODSTRANJEVANJA VODNEGA KAMNA...56 PROGRAMIRANJE...57 Nastaviti je možno naslednje parametre Kako programirati aparat POMEN SIMBOLOV NA ZASLONU...60 REŠEVANJE TEŽAV...64 VARČEVANJE Z ENERGIJO...67 Stand-by TEHNIČNE ZNAČILNOSTI...68 GARANCIJA IN PODPORA...68 Garancija Podpora NAROČANJE IZDELKOV ZA VZDRŽEVANJE...69

4 4 SLOVENŠČINA POMEMBNO Varnostna navodila Aparat je opremljen z varnostnimi napravami. Vseeno je treba pozorno prebrati in slediti navodilom za varno uporabo, ki so opisana v tem priročniku za uporabo, in se tako izogniti nezgodnim poškodbam oseb ali stvari zaradi napačne uporabe aparata. Ta priročnik shranite za morebitno uporabo v prihodnosti. Izraz POZOR in ta simbol uporabnika opozarjata na tvegane situacije, ki lahko povzročijo hujše poškodbe oseb, nevarnost za življenje in/ali škodo na aparatu. Izraz OPOZORILO in ta simbol uporabnika opozarjata na tvegane situacije, ki lahko povzročijo lažje poškodbe oseb in/ ali stvari. Pozor Priključite aparat v ustrezno stensko vtičnico, katere glavna napetost ustreza tehničnim podatkom aparata. Aparat vklopite v ozemljeno stensko vtičnico. Ne dovolite, da napajalni kabel visi z mize ali delovne površine ali se dotika toplih površin. Aparata, električnega vtiča ali napajalnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo: nevarnost električnega udara! Ne zlivajte tekočin na vtič napajalnega kabla. Curka vroče vode nikoli ne usmerite proti delom telesa: nevarnost opeklin!

5 SLOVENŠČINA 5 Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje in ročke. Ko aparat izklopite s stikalom na zadnji strani, vtič odstranite iz vtičnice: - če pride do nepravilnosti; - če bo aparat dolgo časa neuporabljen; - pred začetkom čiščenja aparata. Povlecite vtič in ne napajalnega kabla. Ne dotikajte se vtiča z vlažnimi rokami. Ne uporabljajte aparata, če so vtič, napajalni kabel ali aparat poškodovani. Aparata in napajalnega kabla v nobenem primeru ne spreminjajte. Vsa popravila mora izvesti pooblaščeni servisni center Philips zato, da se izognete kakršnikoli nevarnosti. Ni predvideno, da bi aparat lahko uporabljali otroci starosti do 8 let. Otroci starosti 8 let (in več) lahko aparat uporabljajo, če so bili prej poučeni o načinu pravilne uporabe aparata in se zavedajo možnih nevarnosti ali pa jih nadzira odrasla oseba. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen, če so starejši od 8 let in so pod nadzorom odrasle osebe. Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let. Osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo in/ali z nezadostnimi izkušnjami oziroma znanjem aparata ne smejo uporabljati, če niso bile prej poučene o načinu pravilne uporabe aparata in se zavedajo možnih nevarnosti ali pa jih nadzira odrasla oseba. Otroke je potrebno nadzirati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom. Nikoli ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v kavni mlinček.

6 6 SLOVENŠČINA Opozorila Aparat je predviden samo za domačo uporabo in ni primeren za uporabo v okoljih, kot so menze ali kuhinjski kotički v trgovinah, pisarnah, tovarnah ali drugih delovnih okoljih. Aparat vedno postavite na ravno in stabilno površino. Ne postavljajte aparata na vroče površine v bližino vročih peči, grelcev ali podobnih virov toplote. V vsebnik vstavite vedno le praženo kavo v zrnju. Mleta, topna ali surova kava in tudi drugi predmeti, če jih vstavite v vsebnik za kavo v zrnju, aparat poškodujejo. Preden vstavite ali odstranite kateri koli del počakajte, da se aparat ohladi. Grelne površine potrebujejo določen čas, da se ohladijo. V rezervoar nikoli ne nalivajte vroče ali vrele vode. Uporabite samo hladno, negazirano pitno vodo. Za čiščenje ne uporabljajte grobih praškov ali agresivnih čistilnih sredstev. Zadostuje mehka krpa, namočena v vodo. Redno odstranjujte vodni kamen iz aparata. Če tega postopka ne boste izvedli, lahko aparat preneha pravilno delovati. V tem primeru garancija ne vključuje popravila! Aparata ne hranite pri temperaturi, nižji od 0 C. Preostala voda v sistemu za segrevanje lahko zamrzne in poškoduje aparat. Ne puščajte vode v rezervoarju, če aparata ne boste uporabljali dalj časa. Voda bi se lahko onesnažila. Ob vsaki uporabi aparata uporabite svežo vodo.

7 SLOVENŠČINA 7 Elektromagnetna sevanja Ta aparat je skladen z vsemi standardi in predpisi s področja izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju. Odstranitev Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek razvrščen v skladu z direktivo 2012/19/EU. Pozanimajte se o veljavnem načinu ločenega zbiranja električne in elektronske opreme. Upoštevajte lokalne predpise in izdelka ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pomagate preprečevati negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

8 8 NAMESTITEV Prikaz izdelka

9 Splošni opis SLOVENŠČINA 9 1. Gumb za reguliranje mletja 2. Vsebnik za kavo v zrnju 3. Predal za predhodno mleto kavo 4. Rezervoar za vodo + Pokrov 5. Pokrov vsebnika za kavo v zrnju 6. Ukazna plošča 7. Pipa za točenje kave 8. Indikator polnega pladnja za zbiranje tekočine 9. Rešetka za postavitev skodelic 10. Pladenj za zbiranje tekočine 11. Predal za zbiranje usedlin 12. Sklop za kavo 13. Servisni pokrov 14. Mast sklopa za kavo (opcija) 15. Napajalni kabel 16. Avtomatski penilec mleka 17. Sesalna cev za avtomatski penilec mleka 18. Ključ za nastavitev kavnega mlinčka + Merica za predhodno zmleto kavo 19. Vtičnica napajalnega kabla 20. Glavno stikalo 21. Preizkusni vzorec za testiranje trdote vode 22. Čopič za čiščenje (opcija) 23. Tipka ON/OFF 24. Tipka za točenje ekspres kave 25. Tipka za točenje kave 26. Tipka "Aroma" - Predhodno zmleta kava 27. Tipka za paro 28. Tipka vroča voda 29. Tipka Meni 30. Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna - prodaja se ločeno 31. Gumijasta zaščita 32. Predal za zbiranje kave 34. Kromirani pokrovček

10 10 SLOVENŠČINA PREDHODNI POSTOPKI Embalaža aparata Originalna embalaža je načrtovana in izdelana za zaščito aparata pri pošiljanju. Svetujemo vam, da jo shranite za morebitne bodoče prevoze. Namestitev aparata 1 Aparat vzemite iz embalaže. 2 Za najboljšo uporabo vam svetujemo: izberite si varno podlago, dobro uravnano, kjer nihče ne more aparata prevrniti ali se z njim poškodovati; izberite si dovolj osvetljeno in čisto okolje, z lahko dostopno omrežno vtičnico; predvidite najmanjšo oddaljenost aparata od stene, kot je prikazano na sliki. 3 Dvignite pokrov rezervoarja za vodo. 4 Izvlecite rezervoar za vodo, primite za ročaj.

11 SLOVENŠČINA 11 5 Rezervoar za vodo splaknite s svežo vodo. 6 Rezervoar za vodo napolnite s svežo pitno vodo do nivoja "MAX" in ga vstavite v aparat. Preverite, da je vstavljen do konca. Opozorilo: Ne polnite rezervoarja s toplo, vročo, gazirano vodo ali drugimi vrstami tekočin, ki bi lahko poškodovale rezervoar in aparat. 7 Dvignite pokrov vsebnika za kavo v zrnju. 8 Kavo v zrnju počasi vsujte v vsebnik za kavo v zrnju. Opomba: V vsebnik za kavo v zrnju ne nasujte preveč kave v zrnju zaradi zagotavljanja učinkovitega mletja kave. Opozorilo: V vsebnik vedno vstavite le kavo v zrnju. Mleta, topna, karamelizirana ali surova kava in tudi drugi predmeti, če jih vstavite v vsebnik za kavo v zrnju, aparat poškodujejo. 9 Na vsebnik za kavo v zrnju ponovno postavite pokrov Vtič vstavite v omrežno vtičnico, ki se nahaja na zadnji strani aparata. 11 Vtič na drugem koncu napajalnega kabla vstavite v stensko omrežno vtičnico z ustrezno napetostjo. 2

12 12 SLOVENŠČINA 12 Glavno stikalo premaknite na I. Tipka " " utripa. 13 Za vklop aparata zadostuje pritisk na tipko. Opomba: S pridržanjem tipke za več kot osem sekund, aparat prične izvajati demo program. Za izhod iz demo programa odklopite napajalni kabel in aparat znova vklopite. Rumena 14 Ukazna plošča prikazuje, da je potrebno opraviti polnjenje sistema.

13 PRVI VKLOP SLOVENŠČINA 13 Pred začetkom uporabe je potrebno narediti naslednje: 1) napolniti obtok; 2) aparat izvede samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja; 3) vključiti ročni cikel splakovanja. Polnjenje sistema Med tem postopkom sveža voda teče v notranjem obtoku in segreje aparat. Postopek traja nekaj minut. 1 Pod cev za paro postavite posodo. Rumena 2 Pritisnite tipko za začetek cikla. Aparat nato izvede samodejno polnjenje sistema, pri tem manjša količina vode priteče skozi cev za paro. Rumena 3 Vrstica pod simbolom označuje stanje izvajanja postopka. Po končanem postopku aparat samodejno prekine točenje. Rumena 4 Sedaj se na ukazni plošči prikaže simbol za segrevanje aparata.

14 14 SLOVENŠČINA Samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja Po končanem segrevanju aparat opravi samodejni ciklus splakovanja/ samodejnega čiščenja notranjih cevovodov s svežo vodo. Postopek traja manj kot eno minuto. 5 Postavite posodo pod pipo za točenje kave in vanjo ujemite manjšo količino vode, ki se iztoči. Rumena 6 Na aparatu se prikaže zaslon ob strani. Počakajte, da se cikel samodejno zaključi. Opomba: Pritisnite tipko za zaustavitev točenja. Zelena 7 Ko se zgoraj opisani postopki zaključijo, aparat prikaže zaslon ob strani. Sedaj je možno izvesti ročni cikel splakovanja.

15 Ročni cikel splakovanja SLOVENŠČINA 15 Med tem postopkom se vključi cikel točenja kave, kjer sveža voda teče skozi vodni obtok. Postopek traja nekaj minut. 1 Pod pipo za točenje kave postavite posodo. Zelena 2 Preverite, da se na aparatu prikaže zaslon ob strani. Zelena 3 S pritiskom na tipko izberite funkcijo točenja predhodno zmlete kave. Na aparatu se prikaže zaslon ob strani. Opomba: V predal ne dodajajte predhodno zmlete kave. 4 Pritisnite tipko. Aparat začne s točenjem vode. 5 Ob zaključku točenja izpraznite posodo. Dvakrat ponovite postopke od točke 1 do točke 4, nato pojdite na točko 6. 6 Pod cev za paro postavite posodo.

16 16 SLOVENŠČINA 7 Pritisnite tipko za začetek točenja vroče vode. Zelena Rdeča 8 Vodo točite, dokler se na aparatu ne prikaže simbol odsotnosti vode. Opomba: Ročni cikel splakovanja lahko začasno prekinete s pritiskom na tipko. 9 Na koncu rezervoar za vodo ponovno napolnite do oznake nivoja MAX. Sedaj je aparat pripravljen na točenje kave. Pojavi se zaslon, ki je prikazan na levi. Opomba: Samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja se sproži, ko aparat ostane v načinu stand-by, ali je aparat bil ugasnjen pred več kot 15 minutami. Če aparata niste uporabljali dva ali več tednov, je ob vklopu potrebno zagnati ročni cikel splakovanja. Ob zaključku cikla je možno točiti kavo.

17 SLOVENŠČINA 17 Merjenje in programiranje trdote vode Merjenje trdote vode je zelo pomembno zaradi določanja pogostosti odstranjevanja vodnega kamna iz aparata in za namestitev filtra vode INTENZA+ (podrobnejše informacije o filtru vode so navedene v naslednjem poglavju). Za meritev trdote vode sledite naslednjim navodilom: 1 Za 1 sekundo potopite v vodo listič za ugotavljanje trdote vode (priložen aparatu). Opomba: Preizkusni vzorec se lahko uporabi samo za eno meritev. 2 Počakajte eno minuto. 3 Preverite koliko kvadratkov se obarva rdeče in primerjajte s tabelo. Intenza Aroma System A B C Nastavitev trdote vode v aparatu Opomba: Številke na preizkusnem vzorcu se ujemajo z nastavitvami za nastavitev trdote vode. Natančneje: 1 = 1 (zelo mehka voda) 2 = 2 (mehka voda) 3 = 3 (trda voda) 4 = 4 (zelo trda voda) Črke se nanašajo na oznake, ki se nahajajo na dnu filtra vode INTENZA+ (glejte naslednje poglavje). 1

18 18 SLOVENŠČINA Rumena 4 Pritisnite tipko in s pritiskanjem tipke listajte možnosti, dokler se ne prikaže simbol ob strani. Opomba: Aparat je ob nakupu nastavljen na standardno trdoto vodo, ki ustreza večini vrst vode. Rumena 5 Pritisnite tipko za povečanje vrednosti in tipko za zmanjšanje vrednosti. 6 Pritisnite tipko za potrditev nastavitve. Zelena 7 Pritisnite tipko za izhod iz MENIJA programiranja. Aparat prikaže zaslon ob strani in je pripravljen za točenje.

19 Vgradnja filtra vode INTENZA+ SLOVENŠČINA 19 Priporočamo vam, da vgradite filter vode INTENZA+, ki preprečuje nastajanje vodnega kamna v aparatu in vaši ekspres kavi daje bolj intenzivno aromo. Filter vode "INTENZA+" lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo. Voda je bistvena sestavina pri pripravi ekspres kave: zato je zelo pomembno, da se jo vedno strokovno filtrira. Filter vode "INTENZA+" lahko prepreči nastajanje mineralnih usedlin in na ta način izboljša kakovost vode. 1 Odstranite mali beli filter iz rezervoarja za vodo in ga shranite na suho mesto. 2 Odstranite filter vode INTENZA+ iz embalaže, potopite ga navpično (z odprtino navzgor) v mrzlo vodo in rahlo pritisnite ob straneh tako, da spustite ven zračne mehurčke. 3 Filter vode INTENZA+ nastavite glede na opravljene meritve (glejte prejšnje poglavje), ki so podrobneje navedene na dnu filtra: A = mehka voda - ustreza številki 1 ali 2 na preizkusnem vzorcu B = trda voda (standard) ustreza številki 3 na preizkusnem vzorcu C = zelo trda voda ustreza številki 4 na preizkusnem vzorcu

20 20 SLOVENŠČINA 4 Filter vode "INTENZA+" vstavite v prazen rezervoar za vodo. Potisnite ga kolikor gre navzdol. 5 Rezervoar za vodo napolnite s svežo vodo in ga vstavite v aparat. 6 Natočite vso vodo iz rezervoarja s funkcijo vroče vode (glejte poglavje "Točenje vroče vode"). 7 Rezervoar za vodo ponovno napolnite. Rumena 8 Pritisnite tipko in s pritiskanjem tipke listajte možnosti, dokler se ne prikaže zaslon ob strani. Rumena 9 Pritisnite tipko za izbiro ON in nato pritisnite tipko za potrditev. Zelena 10 Za izhod pritisnite tipko. Aparat prikaže zaslon ob strani in je pripravljen za točenje. S tem je aparat programiran za obveščanje uporabnika, kdaj je potrebno filter vode INTENZA+ zamenjati.

21 Zamenjava filtra vode INTENZA+ SLOVENŠČINA 21 Ko je potrebno zamenjati filter vode INTENZA+, se pojavi simbol ob strani. Rumena 1 Zamenjavo filtra vode INTENZA+ opravite tako, kot je opisano v prejšnjem poglavju. Rumena 2 Pritisnite tipko in s pritiskanjem tipke listajte možnosti, dokler se ne prikaže simbol ob strani. Rumena 3 Izberite možnost RESET. Pritisnite tipko za potrditev. Zelena 4 Za izhod pritisnite tipko. Aparat prikaže zaslon ob strani in je pripravljen za točenje. Sedaj je aparat programiran za upravljanje z novim filtrom vode "INTEN- ZA+". Rumena Opomba: Če je filter vode INTENZA+ že montiran in ga želite odstraniti, ne da bi ga zamenjali, izberite opcijo "OFF". Če filter vode "INTENZA+" ni prisoten, morate v rezervoar vstaviti mali beli filter, ki ste ga prej odstranili.

22 22 SLOVENŠČINA NASTAVITVE Aparat ima nekaj nastavitev, ki vam omogočajo točenje najboljše možne kave. Saeco Adapting System Kava je naravni proizvod in njene lastnosti se lahko spreminjajo glede na njen izvor, mešanico in praženje. Aparat je opremljen s sistemom samodejnega nastavljanja, ki omogoča uporabo vseh vrst kave v zrnju, na voljo v prodaji, razen surovih zrn, karamelizirane ali aromatizirane. Stroj se po nekaj iztočenih kavah samodejno nastavi za čim boljšo ekstrakcijo kave. Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka Keramični kavni mlinčki zagotavljajo vedno odlično stopnjo mletja in specifično granulometrijo za vsako specialiteto kave. Ta tehnologija nudi popolno ohranitev arome, vsaka skodelica pa zagotavlja pravi italijanski okus. Pozor: Keramični kavni mlinček ima gibljive dele, ki so lahko nevarni. Zato je vanj prepovedano vstavljati prste ali druge predmete. Keramični kavni mlinček nastavite izključno s pomočjo ključa za nastavitev mletja. Keramične mlinčke lahko nastavite tako, da je mletje kave prilagojeno vašem osebnem okusu. Pozor: Nastavitve kavnega mlinčka lahko regulirate samo medtem, ko kavni mlinček melje kavo v zrnju. 1 Pod pipo za točenje kave postavite skodelico. Pritisnite tipko " " za točenje ekspres kave.

23 SLOVENŠČINA 23 2 Ko mlinček melje, pritisnite gumb za reguliranje mletja, ki se nahaja v notranjosti vsebnika za kavo v zrnju, in ga obračajte po eno stopnjo. Uporabite poseben ključ za nastavitev kavnega mlinčka v priboru. Razliko v okusu boste lahko zaznali po 2-3 iztočenih ekspres kavah Oznake v notranjosti vsebnika za kavo v zrnju kažejo na nastavljeno stopnjo mletja. Možna je nastavitev 5 različnih stopenj mletja, od 1. stopnje ( ) za grobo mletje in blažji okus, do 2. stopnje ( ) za fino mletje in močnejši okus. Če je kava preveč vodnata in počasi izteka, spremenite nastavitev kavnega mlinčka. Nastavitev arome (intenzitete kave) Izberite vašo priljubljeno mešanico kave in nastavite količino kave, ki naj se zmelje glede na vaš osebni okus. Lahko izberete tudi funkcijo predhodno zmlete kave. Opomba: Regulacijo morate opraviti pred izbiro kave. Zelena Zelena S pritiskom na tipko lahko izbirate med petimi možnostmi. Ob vsakem pritisku na tipko se aroma spremeni za eno stopnjo glede na izbrano količino: = izredno lahka aroma = lahka aroma = srednja aroma = močna aroma = izredno močna aroma = predhodno zmleta kava

24 24 SLOVENŠČINA Reguliranje pipe za točenje kave Pipo za točenje kave lahko nastavite po višini, da se bolje prilagodi velikosti skodelic, ki jih želite uporabiti. Nastavite tako, da s prsti ročno dvignite ali znižajte pipo za točenje kave, kot je prikazano na sliki. Priporočeni položaji so: Za uporabo malih skodelic; Za uporabo velikih skodelic. Pod pipo za točenje kave lahko postavite dve skodelici za sočasno točenje dveh kav ali dveh ekspres kav.

25 Nastavitev dolžine kave v skodelici SLOVENŠČINA 25 Aparat omogoča nastavitev količine natočene kave glede na vaš okus oziroma velikost skodelic. Z vsakim posameznim pritiskom na tipko ali aparat natoči programirano količino kave. Z vsako tipko je povezano eno točenje; to se opravi na neodvisen način. 1 Pod pipo za točenje kave postavite skodelico. Zelena Zelena Zelena 2 Pridržite tipko dokler se ne pojavi simbol MEMO za programiranje ekspres kave, ali tipko " " za programiranje kave. Spustite tipko. Aparat je v programiranju in prične točiti izbrani napitek. 3 Pritisnite tipko takoj, ko je bila natočena želena količina ekspres kave ali kave. Sedaj je prej izbrana tipka ali " " programirana; z vsakim pritiskom aparat iztoči enako količino ekspres kave ali kave, kot je bila programirana.

26 26 SLOVENŠČINA TOČENJE KAVE IN EKSPRES KAVE Pred točenjem kave preverite, da na ukazni plošči ni sporočil in da sta rezervoar za vodo in vsebnik za kavo v zrnju napolnjena. Točenje kave in ekspres kave s kavo v zrnju 1 Pod pipo za točenje kave postavite 1 ali 2 skodelici. 2 Za točenje ekspres kave ali kave pritisnite tipko in izberite želeno aromo. Zelena 3 Pritisnite tipko za pripravo ekspres kave in tipko za kavo. Zelena 4 Za točenje dveh ekspres kav ali dveh kav pritisnite želeno tipko dvakrat zaporedoma. Prikaže se simbol ob strani. Opomba: V tem načinu delovanja aparat samodejno poskrbi za mletje in doziranje prave količine kave. Priprava dveh ekspres kav ali dveh kav zahteva dva cikla mletja in dva cikla točenja, ki ju aparat izvede samodejno. 5 Po izvedbi cikla predkuhavanja prične kava iztekati iz pipe za točenje kave. 6 Točenje kave se samodejno prekine, ko je dosežen nastavljeni nivo; točenje kave lahko prekinete tudi prej s pritiskom na tipko.

27 Točenje kave in ekspres kave s predhodno zmleto kavo Ta funkcija omogoča uporabo predhodno zmlete kave. SLOVENŠČINA 27 S funkcijo predhodno zmlete kave lahko vsakokrat natočite samo po eno kavo. Zelena 1 Pritisnite tipko za izbiro točenja s predhodno zmleto kavo.. 2 Dvignite pokrov z ustreznega predala in dodajte eno merico predhodno zmlete kave. Uporabljajte samo merico, ki je priložena aparatu in nato zaprite pokrov predela za predhodno zmleto kavo. Pozor: V predal za predhodno mleto kavo vsujte samo predhodno zmleto kavo. Vnos drugih snovi in predmetov lahko povzroči hude poškodbe aparata. Tovrstne poškodbe niso krite z garancijo. 3 Pritisnite tipko za pripravo ekspres kave in tipko za kavo. Za tem se zažene cikel točenja. 4 Po izvedbi cikla predkuhavanja prične kava iztekati iz pipe za točenje kave. 5 Točenje kave se samodejno prekine, ko je dosežen nastavljeni nivo; točenje kave lahko prekinete tudi prej s pritiskom na tipko. Po končanem točenju se aparat vrne v glavni meni. Za točenje naslednjih kav s predhodno zmleto kavo ponovite ravnokar opisane postopke. Opomba: Če v predal ne vstavite predhodno zmlete kave, aparat ne bo natočil predhodno zmlete kave, ampak se bo natočila le voda. Če je odmerek prevelik ali se nasuje 2 merici ali več, aparat ne bo natočil proizvoda in mleta kava se bo izločila v predal za zbiranje usedlin.

28 28 SLOVENŠČINA KAKO SPENIMO MLEKO IN PRIPRAVIMO KAPUČIN Kako spenimo mleko Pozor: Nevarnost za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode. Ko uporabljate paro, se cev za paro in kromirani pokrovček lahko segrejeta do visoke temperature. Izogibajte se neposrednemu stiku z rokami. Avtomatski penilec mleka lahko premikate le tako, da ga primete za narebreno plastično držalo. 1 Posodo do 1/3 napolnite s hladnim mlekom. Opomba: Za kakovosten kapučino uporabite hladno mleko (~5 C / 41 F) z vsebnostjo beljakovin najmanj 3%. Uporabite lahko polnomastno ali posneto mleko, odvisno od vašega osebnega okusa. Opomba: Če želite peniti mleko ob vklopu aparata ali po točenju kave, je pred tem morda potrebno iztočiti vodo, ki je še v obtoku. V ta namen za nekaj sekund pritisnite tipko za točenje pare. Nato pritisnite tipko za prekinitev točenja in pojdite na točko 2. Zelena 2 Pred penjenjem mleka preverite, da je aparat pripravljen za uporabo in da je rezervoar za vodo poln.

29 SLOVENŠČINA 29 3 V avtomatski penilec mleka vstavite sesalno cev. 4 Namestite avtomatski penilec mleka na nastavek cevi za paro. 5 Preverite, da je pravilno vstavljen. Če ga ne morete vstaviti, morate kromirani pokrovček obrniti. Avtomatski penilec mleka je pravilno nameščen, ko je zob vstavljen v utor. 6 Vstavite sesalno cev v posodo za mleko. Opozorilo: Zaradi higiene se prepričajte, da je zunanja površina sesalne cevi čista.

30 30 SLOVENŠČINA 7 Pod avtomatski penilec mleka postavite skodelico. 8 Pritisnite tipko za začetek penjenja mleka. Zelena 9 Aparat potrebuje določen čas predhodnega segrevanja; v tej fazi je prikazan simbol ob strani. Zelena 10 Ko se prikaže simbol ob strani, aparat prične točiti penjeno mleko neposredno v skodelico. 11 Pritisnite tipko za prekinitev točenja. Opomba: Počakati morate nekaj sekund, da aparat povsem preneha s točenjem penjenega mleka. Opomba: Točenje penjenega mleka se prekine po 3 minutah. Za ponovno točenje pritisnite tipko " ". 12 Po uporabi namestite sesalno cev kot kaže slika.

31 SLOVENŠČINA 31 Opozorilo: Po penjenju mleka morate iztočiti manjšo količino vroče vode v posodo. Glejte poglavje "Dnevno čiščenje avtomatskega penilca mleka" za podrobna navodila v zvezi s čiščenjem. Opomba: Po penjenju mleka lahko takoj pričnete s točenjem ekspres kave ali vroče vode. Kako pripravimo kapučin Za pripravo kapučina postavite skodelico s penjenim mlekom pod pipo za točenje kave in natočite ekspres kavo. TOČENJE VROČE VODE Pozor: Nevarnost za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode. Cev za paro in kromirani pokrovček se lahko segrejeta na visoko temperaturo. Zelena Pred točenjem vroče vode preverite, da je aparat pripravljen za uporabo in da je rezervoar za vodo poln. 1 Avtomatski penilec mleka odstranite s cevi za paro.

32 32 SLOVENŠČINA 2 Pod cev za paro postavite posodo. 3 Pritisnite tipko za začetek točenja vroče vode. Zelena Zelena 4 Aparat potrebuje določen čas predhodnega segrevanja; v tej fazi je prikazan simbol ob strani. 5 Iztočite želeno količino vroče vode. Za prekinitev točenja vroče vode pritisnite tipko.

33 SLOVENŠČINA 33 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE Dnevno čiščenje aparata Opozorilo: redno čiščenje in vzdrževanje aparata sta bistvenega pomena za dolgo življenjsko dobo aparata. Vaš aparat je stalno izpostavljen vlažnosti, kavi in apnencu! V tem poglavju so podrobno prikazani postopki, ki jih je potrebno izvajati in njihova pogostost. V nasprotnem primeru aparat ne bo več deloval pravilno. Tovrstna popravila NISO krita z garancijo. Opomba: - Za čiščenje aparata uporabljajte z vodo navlaženo mehko krpo. - V pomivalnem stroju operite le rešetko za postavitev skodelic. Vse ostale komponente morate oprati z mlačno vodo. - Aparata ne potapljajte v vodo. - Ne uporabljajte alkohola, topil in/ali abrazivnih predmetov za čiščenje aparata. - Aparata in/ali njegovih delov ne sušite v mikrovalovni in/ali v navadni pečici. 1 1 Vsakodnevno, z vklopljenim aparatom, izpraznite in očistite predal za zbiranje usedlin in pladenj za zbiranje tekočine. 3 2 Druga vzdrževalna dela lahko opravljate samo, ko je aparat ugasnjen in izklopljen iz električnega omrežja. 2 Odstranite predal za zbiranje usedlin in ga izpraznite. 3 Izpraznite in operite pladenj za zbiranje tekočine.

34 34 SLOVENŠČINA 1 4 Vstavite predal za zbiranje usedlin v pladenj za zbiranje tekočine in slednjega ponovno vstavite v aparat. 2 3 Opomba: Izpraznite pladenj za zbiranje tekočine tudi, ko je indikator polnega pladnja za zbiranje tekočine dvignjen. Dnevno čiščenje rezervoarja za vodo 1 Odstranite mali beli filter ali filter vode "INTENZA+" (če obstaja) iz rezervoarja za vodo in ga operite pod tekočo vodo. 2 Ponovno namestite mali beli filter ali filter vode "INTENZA+" (če obstaja) na njegovo mesto tako, da ga rahlo pritisnete in sočasno obrnete. 3 Rezervoar napolnite s svežo vodo.

35 Dnevno čiščenje avtomatskega penilca mleka SLOVENŠČINA 35 Pomembno je, da avtomatski penilec mleka očistite po vsaki uporabi zaradi vzdrževanja higiene in zagotavljanja priprave mlečne pene najboljše konsistence. Pozor: Nevarnost za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode. Po penjenju mleka je vedno potrebno: 1 Sesalno cev potopite v posodo, napolnjeno s svežo vodo. 2 Pod avtomatski penilec mleka namestite prazno posodo. 3 Pritisnite tipko za izbiro pare. Zelena 4 Aparat potrebuje določen čas predhodnega segrevanja; v tej fazi je prikazan simbol ob strani. Zelena 5 V fazi točenja se pojavi simbol, ki ga vidite ob strani. Vodo točite iz avtomatskega penilca mleka, dokler ne začne iztekati čista voda. Pritisnite tipko za prekinitev točenja. 6 Sesalno cev očistite z vlažno krpo.

36 36 SLOVENŠČINA Tedensko čiščenje aparata 1 Očistite ležišče pladnja za zbiranje tekočine. Tedensko čiščenje sklopa za kavo Sklop za kavo morate očistiti vsakokrat, ko polnite vsebnik za kavo v zrnju ali vsaj enkrat tedensko. 1 Aparat izklopite s pritiskom na tipko in odklopite napajalni kabel. 1 2 Odstranite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedlin Odprite servisni pokrov.

37 SLOVENŠČINA 37 4 Za odstranitev sklopa za kavo pritisnite tipko «PUSH» in povlecite za ročico. Izvlecite ga vodoravno, brez obračanja. 5 Kavni obtok temeljito očistite s posebnim orodjem za čiščenje, ki je priloženo v priboru aparata, ali z ročajem žličke. Posebno orodje za čiščenje vstavite kot je prikazano na sliki. 6 Odstranite predal za zbiranje kave in ga temeljito operite. 7 Sklop za kavo skrbno operite s svežo in mlačno vodo; skrbno operite zgornji filter. Opozorilo: Za čiščenje sklopa za kavo ne uporabljajte čistilnih sredstev ali mila. 8 Sklop za kavo pustite na zraku, dokler se popolnoma ne osuši. 9 Pozorno očistite notranji del aparata z mehko krpo, navlaženo z vodo.

38 38 SLOVENŠČINA 10 Prepričajte se, da je sklop za kavo v položaju mirovanja; dve oznaki se morata ujemati. V nasprotnem primeru nadaljujte kot je opisano v točki Rahlo pritisnite ročico navzdol, dokler se ne dotakne dna sklopa za kavo in tako, da se dve referenčni oznaki na stranskem delu sklopa za kavo ujemata. 12 Močno pritisnite tipko PUSH. 13 Prepričajte se, da je sponka za pritrditev sklopa za kavo v pravilnem položaju. Če je še vedno v spodnjem položaju, jo potisnite navzgor, da se pravilno vklopi.

39 SLOVENŠČINA Vstavite predal za zbiranje kave na mesto in preverite, ali je pravilno nameščen. Opomba: Če je predal za zbiranje kave napačno nameščen, sklopa za kavo morda ne bo možno vstaviti v aparat. 15 Sklop za kavo ponovno vstavite v ležišče tako, da se zaskoči brez pritiskanja na tipko "PUSH". 16 Vstavite predal za zbiranje usedlin in pladenj za zbiranje tekočine v aparat in zaprite servisni pokrov.

40 40 SLOVENŠČINA Mesečno čiščenje avtomatskega penilca mleka Avtomatski penilec mleka je potrebno vsak mesec podrobneje očistiti s sistemom čiščenja obtoka mleka "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo. Pozor: Nevarnost za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode. 1 Preverite, da je avtomatski penilec mleka pravilno nameščen. 2 Zlijte sredstvo za čiščenje obtoka za mleko v posodo. Dodajte ½ l mlačne vode in počakajte, da se izdelek v celoti raztopi. 3 V posodo vstavite sesalno cev. 4 Pod avtomatski penilec mleka postavite večjo posodo (1,5 l). 5 Pritisnite tipko " " za točenje pare. Zelena 6 Aparat potrebuje določen čas predhodnega segrevanja; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.

41 SLOVENŠČINA 41 Zelena 7 Med točenjem se pojavi simbol, ki ga vidite ob strani. Ko se vsa raztopina iztoči, pritisnite tipko " " za prekinitev točenja. Pozor: Ne pijte med tem postopkom natočene raztopine. 8 Posodo dobro operite in napolnite s ½ l sveže vode, ki se bo uporabila za cikel splakovanja. 9 V posodo vstavite sesalno cev. 10 Izpraznite posodo in jo ponovno postavite pod avtomatski penilec mleka. 11 Pritisnite tipko " " za točenje pare. Zelena 12 Aparat potrebuje določen čas predhodnega segrevanja; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.

42 42 SLOVENŠČINA Zelena 13 Med točenjem se pojavi simbol, ki ga vidite ob strani. Ko se vsa voda iztoči, pritisnite tipko " " za prekinitev točenja. 14 Izpraznite posodo. Opozorilo: Počakajte nekaj minut, da se cev za paro ohladi. 15 S cevi za paro odstranite avtomatski penilec mleka. 16 S cevi za paro odstranite kromirani pokrovček z gumijasto zaščito. 17 S kromiranega pokrovčka odstranite gumijasto zaščito.

43 SLOVENŠČINA Odstranite sesalno cev. 19 Avtomatski penilec mleka odstranite tako, da primete stranici in izvlečete z rahlimi premiki vstran, kot kaže slika. 20 Dvignite gumijast pokrov tako, kot prikazuje slika. 21 Vse komponente operite z mlačno vodo. 22 Pokrov montirajte s pritiskom na sredinski del in se prepričajte, da je dobro pritrjen.

44 44 SLOVENŠČINA 23 Montirajte avtomatski penilec mleka na priključek in se prepričajte, da je dobro pritrjen na označenih mestih. 24 Namestite sesalno cev. 25 V kromirani pokrovček vstavite gumijasto zaščito. 26 Znova ju vstavite na cev za paro. Opozorilo: Če je bil aparat pred kratkim uporabljen, pazite, saj je cev morda topla! Gumijaste zaščite ne potiskajte preko označenega mesta. V nasprotnem primeru avtomatski penilec mleka ne deluje pravilno, ker ne more vsesati mleka.

45 SLOVENŠČINA Avtomatski penilec mleka vstavite v gumijasto zaščito. 28 Preverite, da je pravilno vstavljen. Če ga ne morete vstaviti, morate kromirani pokrovček obrniti. Avtomatski penilec mleka je pravilno nameščen, ko je zob vstavljen v utor.

46 46 SLOVENŠČINA Mesečno mazanje sklopa za kavo Sklop za kavo namažite po približno 500 skodelicah ali enkrat mesečno. Mast, ki se uporablja za mazanje sklopa za kavo, lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo. Opozorilo: Pred mazanjem sklop za kavo očistite s tekočo vodo in pustite, da se osuši, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo". 1 Mast enakomerno nanesite na obe stranski vodili. 2 Namažite tudi gred.

47 SLOVENŠČINA 47 3 Sklop za kavo vstavite v ležišče tako, da se zaskoči v pravilen položaj (glejte poglavje "Tedensko čiščenje sklopa za kavo ). 4 Zaprite servisni pokrov in vstavite predal za zbiranje usedlin in pladenj za zbiranje tekočine. Mesečno čiščenje sklopa za kavo s tabletami za razmastitev Svetujemo vam, da poleg tedenskega čiščenja, po približno 500 skodelicah kave ali enkrat mesečno opravite cikel čiščenja s tabletami za razmastitev. Ta postopek dopolnjuje postopek vzdrževanja sklopa za kavo. Tablete za razmastitev se prodajajo ločeno. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo. Opozorilo: Tablete za razmastitev se uporabljajo samo za čiščenje in ne morejo odstraniti vodnega kamna. Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte posebno Saeco sredstvo po navodilih, ki so opisana v poglavju "Odstranjevanje vodnega kamna". 1 Pod pipo za točenje kave postavite posodo. 2 Prepričajte se, da je rezervoar za vodo napolnjen s svežo vodo do oznake nivoja MAX.

48 48 SLOVENŠČINA 3 V predal za predhodno zmleto kavo vstavite eno tableto za razmastitev. Zelena 4 Enkrat ali večkrat pritisnite tipko za izbiro funkcije predhodno zmlete kave, ne da bi v predal dodali mleto kavo. 5 Pritisnite tipko za začetek cikla točenja kave. 6 Počakajte, da aparat iztoči polovico skodelice vode. 7 Glavno stikalo na zadnji strani aparata premaknite na 0. 8 Raztopino pustite delovati 15 minut. Natočeno vodo zavrzite. 9 Glavno stikalo na zadnji strani aparata premaknite na I. Za vklop aparata pritisnite tipko. Počakajte, da se cikel samodejnega splakovanja zaključi. 10 Odstranite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedlin ter odprite servisni pokrov. Izvlecite sklop za kavo.

49 SLOVENŠČINA Sklop za kavo skrbno operite s svežo vodo. 12 Po opravljenem splakovanju sklopa za kavo, tega ponovno vstavite v ležišče, dokler se ne zaskoči v pravilnem položaju (glejte poglavje "Tedensko čiščenje sklopa za kavo ). Vstavite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedlin. Zaprite servisni pokrov. Zelena 13 Pritisnite tipko " za izbiro funkcije predhodno zmlete kave, ne da bi v predal dodali predhodno mleto kavo. 14 Pritisnite tipko za začetek cikla točenja kave. 15 Dvakrat ponovite postopke od točke 13 do točke 14. Natočeno vodo zavrzite Pri čiščenju pladnja za zbiranje tekočine v pladenj položite eno tableto za razmastitev in ga do 2/3 napolnite z vročo vodo. Počakajte približno 30 minut, da raztopina doseže svoj učinek, nato obilno splaknite. Mesečno čiščenje vsebnika za kavo v zrnju Vsebnik za kavo v zrnju očistite enkrat na mesec z vlažno krpo, kadar je prazen in odstranite oljne snovi iz kave. Nato ga ponovno napolnite s kavo v zrnju.

50 50 SLOVENŠČINA ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA Ko se prikaže simbol CALC CLEAN je potrebno odstraniti vodni kamen. Rumena Cikel odstranjevanja vodnega kamna traja približno 30 minut. Opozorilo: Če tega postopka ne boste izvedli, lahko aparat preneha pravilno delovati; v takem primeru popravilo NI krito z garancijo. Pozor: Uporabite samo raztopino za odstranjevanje vodnega kamna Saeco, ki je posebej izdelana za doseganje najboljše učinkovitosti aparata. Uporaba drugih izdelkov je lahko vzrok za poškodovanje aparata in ostanke sredstva v vodi. Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna Saeco je v prodaji samostojno. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v teh navodilih za uporabo. Pozor: Ne pijte raztopine za odstranjevanje vodnega kamna in iztočenih proizvodov, dokler se cikel ne zaključi. Za odstranjevanje vodnega kamna v nobenem primeru ne uporabljajte kisa. Opomba: Med procesom odstranjevanja vodnega kamna sklopa za kavo ne smete odstraniti. Za izvedbo cikla odstranjevanja vodnega kamna sledite naslednjim navodilom: 1 Pred začetkom odstranjevanja vodnega kamna: 1 Izpraznite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedlin. 2 3

51 SLOVENŠČINA 51 2 Odstranite avtomatski penilec mleka s cevi za paro/vročo vodo. Rumena 3 Pritisnite tipko. Opomba: Če ste tipko pritisnili pomotoma, prekinite s pritiskom na tipko. 4 Snemite filter vode INTENZA+ (če je prisoten) iz rezervoarja za vodo in ga zamenjajte z originalnim malim belim filtrom. V rezervoar za vodo nalijte vso raztopino za odstranjevanje vodnega kamna. CALC CLEAN 5 Rezervoar za vodo napolnite s svežo vodo do oznake nivoja CALC CLEAN in ga ponovno vstavite. 6 Pod cev za paro/vročo vodo in pod pipo za točenje kave postavite večjo posodo (1,5 l).

52 52 SLOVENŠČINA Rumena 7 Pritisnite tipko za zagon procesa odstranjevanja vodnega kamna. Rumena 8 Aparat prične v rednih presledkih približno 20 minut točiti raztopino za odstranjevanje vodnega kamna. Vrstica na ukazni plošči prikazuje stanje napredovanja postopka. Rumena Opomba: Cikel odstranjevanja vodnega kamna lahko začasno ustavite s pritiskom na tipko ; za nadaljevanje cikla ponovno pritisnite tipko. Na ta način lahko posodo izpraznite in se za krajši čas oddaljite. Rdeča 9 Ko se prikaže ta simbol, je rezervoar za vodo prazen. 10 Izvlecite rezervoar za vodo, ga splaknite in napolnite s svežo vodo do oznake MAX. Ponovno ga vstavite v aparat.

53 SLOVENŠČINA Izpraznite pladenj za zbiranje tekočine in ga ponovno vstavite na mesto Izpraznite posodo in jo ponovno postavite pod cev za paro/vročo vodo in pipo za točenje kave. Rumena 13 Pritisnite tipko za začetek cikla splakovanja. Rumena Opomba: Cikel splakovanja lahko začasno ustavite s pritiskom na tipko ; za nadaljevanje cikla ponovno pritisnite tipko. Na ta način lahko posodo izpraznite in se za krajši čas oddaljite.

54 54 SLOVENŠČINA Rdeča 14 Ko se iztoči vsa voda za splakovanje, aparat prikaže naslednji simbol. Pritisnite tipko za izhod iz cikla odstranjevanja vodnega kamna. Opomba: Če rezervoarja ne napolni do oznake nivoja MAX, lahko aparat zahteva ponovno izvedbo cikla izpiranja. Napolnite rezervoar za vodo in ga vstavite v aparat. Ponovite od točke Aparat samodejno opravi segrevanje in splakovanje. Odstranite in izpraznite posodo. Izpraznite pladenj za zbiranje tekočine in ga ponovno vstavite na mesto. 16 Odstranite mali beli filter in ponovno vstavite filter vode INTENZA+ (če je prisoten) v rezervoar za vodo. 17 Ponovno vstavite avtomatski penilec mleka.

55 SLOVENŠČINA Preverite, da je pravilno vstavljen. Če ga ne morete vstaviti, morate kromirani pokrovček obrniti. Avtomatski penilec mleka je pravilno nameščen, ko je zob vstavljen v utor. 19 Očistite sklop za kavo. Za nadaljnja navodila glejte poglavje "Tedensko čiščenje sklopa za kavo". 20 Aparat je pripravljen za točenje kave.

56 56 SLOVENŠČINA NENAMERNA PREKINITEV CIKLA ODSTRANJEVANJA VODNEGA KAMNA Ko se proces odstranjevanja vodnega kamna prične, se mora tudi dokončati brez izklapljanja aparata. Če se proces odstranjevanja vodnega kamna nenamerno prekine (zaradi izpada električne energije ali izklopa napajalnega kabla), sledite naslednjim navodilom. 1 Preverite, da je stikalo v položaju "I. 2 Pritisnite tipko " " za vklop aparata. Rumena 3 Če je bil prekinjen, se bo cikel odstranjevanja vodnega kamna nadaljeval od točke 8 poglavja "Odstranjevanje vodnega kamna" dalje. Za ponovni zagon cikla pritisnite tipko " ". Rumena 4 Če pa je bil prekinjen med fazo splakovanja, se bo nadaljeval od točke 13 poglavja "Odstranjevanje vodnega kamna" dalje. Za ponovni zagon cikla pritisnite tipko " ".

57 PROGRAMIRANJE SLOVENŠČINA 57 Funkcije aparata je možno prilagoditi z vstopom v meni za programiranje. Rumena Nastaviti je možno naslednje parametre Temperatura kave Ta funkcija omogoča nastavitev temperature iztočene kave. Rumena Časovnik (stand-by) Ta funkcija omogoča nastavitev časa za prehod v stand-by način po zadnjem točenju. Rumena Kontrast Ta funkcija omogoča nastavitev kontrasta na zaslonu za najboljšo vidnost sporočil. Rumena Trdota vode Ta funkcija omogoča reguliranje nastavitev glede na trdoto vode na vašem območju. 1 = zelo mehka voda 2 = mehka voda 3 = trda voda 4 = zelo trda voda Za podrobnosti glejte poglavje "Meritev in programiranje trdote vode". Rumena Filter vode "INTENZA+" Ta funkcija omogoča upravljanje filtra vode "INTENZA+". Za podrobnosti glejte poglavje v zvezi z upravljanjem filtra. Rumena Cikel odstranjevanja vodnega kamna Ta funkcija omogoča izvedbo cikla odstranjevanja vodnega kamna.

58 58 SLOVENŠČINA Rumena Tovarniške nastavitve Ta funkcija omogoča vzpostavitev tovarniško nastavljenih vrednosti. Kako programirati aparat Ta primer pojasnjuje, kako se programira kontrast zaslona. Na enak način programirajte druge funkcije. Zelena V meni programiranja lahko vstopite samo, ko je aparat vklopljen in je prikazan zaslon ob strani. 1 Pritisnite tipko za vstop v programiranje. Rumena 2 Prikaže se glavni zaslon. 3 Pritisnite tipko in prelistajte možnosti, dokler se ne prikaže funkcija za kontrast zaslona. Rumena

59 SLOVENŠČINA 59 4 Pritisnite tipki in za povečanje ali zmanjšanje vrednosti funkcije. Rumena 5 Ko je bila vrednost spremenjena, se pojavi sporočilo OK. Pritisnite tipko za potrditev spremembe. 6 Pritisnite tipko za izhod iz programiranja. Opomba: Aparat avtomatsko zapusti način programiranja, če v roku 3 minut ni pritisnjena nobena tipka. Spremenjene, toda ne potrjene vrednosti ne bodo shranjene.

60 60 SLOVENŠČINA POMEN SIMBOLOV NA ZASLONU Aparat za kavo je opremljen s sistemom prikazovanja v barvah za lažje razumevanje signalov na zaslonu. Barvne oznake simbolov temeljijo na principu semaforja. Signali pripravljenosti (zeleni) Aparat je pripravljen za točenje izdelkov. Aparat je pripravljen za točenje s predhodno zmleto kavo. Točenje vroče vode. Točenje pare. Aparat je v fazi točenja ekspres kave. Aparat je v fazi točenja ene kave. Aparat je v fazi točenja dveh ekspres kav. Aparat je v fazi točenja dveh kav. Aparat je v fazi programiranja količine ekspres kave za točenje.

61 SLOVENŠČINA 61 Signali pripravljenosti (zeleni) Aparat je v fazi programiranja količine kave za točenje. Točenje ekspres kave s predhodno zmleto kavo. Točenje kave s predhodno zmleto kavo. Aparat v fazi segrevanja za točenje napitkov.

62 62 SLOVENŠČINA Opozorilni signali (rumeni) Aparat je v fazi segrevanja. Aparat je v fazi splakovanja. Počakajte, da aparat zaključi cikel. Aparat javlja, da se mora filter vode INTENZA+ zamenjati. Sklop za kavo je v fazi nastavitev po resetiranju aparata. Vsebnik za kavo ponovno napolnite s kavo v zrnju. Napolnite sistem. Iz aparata je potrebno odstraniti vodni kamen. Pritisnite tipko za zagon procesa odstranjevanja vodnega kamna. Sledite postopkom, ki so opisani v poglavju "Odstranjevanje vodnega kamna" v tem priročniku. Za ponovni zagon odstranjevanja vodnega kamna in nadaljnjo uporabo aparata pritisnite tipko. Opomba: v primeru, da ne odstranite vodnega kamna, aparat ne bo več deloval pravilno. V tem primeru garancija NE vključuje popravila.

63 SLOVENŠČINA 63 Signali alarma (rdeči) V aparat do konca vstavite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedlin ter zaprite servisni pokrov. Napolnite vsebnik za kavo v zrnju. Sklop za kavo morate vstaviti v aparat. Izpraznite predal za zbiranje usedlin. Počakajte približno 5 sekund, preden ga ponovno vstavite. Napolnite rezervoar za vodo. Aparat ne deluje. V spodnjem desnem vogalu zaslona je prikazana koda napake. Za kode napak glejte poglavje "Reševanje težav", pri ostalih kodah napak sledite naslednjim navodilom: Ugasnite aparat. Ponovno ga vklopite po 30 sekundah. Poskusite dvakrat ali trikrat. Če se aparat ne vklopi, pokličite dežurno linijo Philips SAECO v vaši državi in sporočite šifro, ki se javlja na zaslonu. Kontaktni podatki so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na spletnem mestu

64 64 SLOVENŠČINA REŠEVANJE TEŽAV To poglavje navaja najpogostejše težave, ki lahko doletijo vaš aparat. Če vam spodaj navedeni podatki ne pomagajo pri reševanju težav, poglejte stran z najpogosteje zastavljenimi vprašanji na spletnem mestu www. saeco.com/support ali se obrnite na dežurno linijo Philips Saeco v vaši državi. Kontaktni podatki so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na spletnem mestu Delovanje Vzroki Rešitve Koda napake 1 Blokiran kavni mlinček. Koda napake 3-4 Blokiran sklop, ni ga mogoče odstraniti. Koda napake 5 Napaka v vodnem obtoku. Zamašen kavni obtok. Sklop za kavo ni na mestu. Prisotnost zraka v vodnem obtoku. Obtok aparata je zamašen z vodnim kamnom. Kavni obtok dobro očistite, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo". Zaprite servisni pokrov. Aparat izklopite in ga po ponovno vklopite. Sklop za kavo se samodejno vrne v začetni položaj. Rezervoar za vodo nekajkrat odstranite in ponovno vstavite, pazite, da ga pravilno namestite. Preverite, da je predal rezervoarja za vodo čist. Če je filter Intenza+ prisoten, ga odstranite. Aparat izklopite in ga po ponovno vklopite. Odstranite vodni kamen iz aparata.

65 SLOVENŠČINA 65 Delovanje Vzroki Rešitve Aparat se ne vklopi. Pladenj za zbiranje tekočine se napolni tudi, če vode ne iztočite. Aparat vedno prikaže rdeč simbol. Aparat ni povezan na električno omrežje ali je glavno stikalo v položaju "O". Včasih aparat samodejno iztoči vodo v pladenj za zbiranje tekočine in tako upravlja s splakovanjem obtokov ter zagotovi optimalno delovanje. Predal za zbiranje usedlin je bil izpraznjen z izklopljenim aparatom. Povežite aparat z električnim omrežjem in premaknite glavno stikalo v položaj "I". To delovanje je običajno. Ta postopek morate vedno opraviti, ko je aparat vklopljen. Preden ponovno vstavite predal počakajte, da se prikaže simbol. Kava ni dovolj topla. Skodelice so hladne. Skodelice segrejte s toplo vodo. Temperatura ni pravilno nastavljena. Temperaturo nastavite kot je opisano v poglavju "Programiranje". Obtok aparata je zamašen z vodnim Odstranite vodni kamen iz aparata. kamnom. Topla voda ali para ne izteka. Odprtina cevi za paro/vročo vodo je zamašena. Cev za paro očistite z iglo. Pred izvedbo tega postopka se prepričajte, da je aparat izklopljen in ohlajen. Kava ima malo pene (glejte opombo). Aparat potrebuje preveč časa za segrevanje ali je količina vode, ki izteka skozi cev, nezadostna. Sklopa za kavo ni mogoče izvleči. Sklopa za kavo ni mogoče vstaviti. Mešanica kave ni ustrezna, kava ni sveže pražena oziroma je pregrobo zmleta. Obtok aparata je zamašen z vodnim kamnom. Sklop za kavo ni na mestu. Predal za zbiranje usedlin je vstavljen. Sklop za kavo ni v položaju mirovanja. Motor z reduktorjem ni v pravilnem položaju. Zamenjajte mešanico kave ali nastavite stopnjo mletja kot je opisano v poglavju "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka". Odstranite vodni kamen iz aparata. Vklopite aparat. Zaprite servisni pokrov. Sklop za kavo se samodejno vrne v začetni položaj. Izvlecite predal za zbiranje usedlin preden odstranite sklop za kavo. Prepričajte se, da je sklop za kavo v položaju mirovanja, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo". Vstavite pladenj za zbiranje tekočine in predal za zbiranje usedline. Zaprite servisni pokrov. Aparat vklopite brez vstavljenega sklopa za kavo. Motor z reduktorjem se vrne v pravilen položaj. Aparat izklopite in sklop znova vstavite, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".

66 66 SLOVENŠČINA Delovanje Vzroki Rešitve Aparat melje kavna zrna, vendar kava ne priteče (glejte opombo). Kava je preveč vodena (glejte opombo). Kava izteka zelo počasi (glejte opombo). Kava izteka po zunanji strani pipe za točenje kave. Mleko se ne peni. Sklop za kavo je umazan. To se lahko pojavi, ko aparat samodejno regulira odmerek. Pipa za točenje kave je zamazana. To se lahko pojavi, ko aparat samodejno regulira odmerek. Kava je preveč drobna. Obtok ni napolnjen. Sklop za kavo je umazan. Pipa za točenje kave je zamašena. Avtomatski penilec mleka je vstavljen pregloboko. Vsesavanje mleka ni uspešno. Sklop za kavo očistite (poglavje "Tedensko čiščenje sklopa za kavo"). Natočite nekaj kav kot je opisano v poglavju Saeco Adapting System. Pipo za točenje kave očistite. Natočite nekaj kav kot je opisano v poglavju Saeco Adapting System. Zamenjajte mešanico kave in nastavite mletje kot je opisano v poglavju "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka". Napolnite obtok (poglavje "Prvi vklop"). Sklop za kavo očistite (poglavje "Tedensko čiščenje sklopa za kavo"). Očistite pipo za točenje kave in izstopne odprtine. Počakajte, da se avtomatski penilec mleka ohladi. Narahlo ga pomaknite navzdol. Namestite ga ponovno na pravo mesto. Penjeno mleko je prehladno. Skodelice so hladne. Skodelice segrejte s toplo vodo. Aparat je v načinu demo. Tipko " " ste držali pritisnjeno več kot 8 sekund. Odklopite napajalni kabel in aparat znova vklopite. Opomba: Te težave se običajno pojavijo ob zamenjavi mešanice kave ali v primeru, ko se izvede prva postavitev; v teh primerih počakajte, da aparat opravi samodejno regulacijo kot je opisano v poglavju Saeco Adapting System.

67 SLOVENŠČINA 67 VARČEVANJE Z ENERGIJO Stand-by Superavtomatski aparat za ekspresno kavo Saeco je projektiran za varčevanje z energijo, kot kaže energetska oznaka Razreda A. Po 15 minutah nedejavnosti se aparat samodejno ugasne (razen če je bil čas načina stand-by drugače programiran). Po iztočenem izdelku aparat izvede cikel splakovanja. V načinu Stand-by je poraba energija manjša od 1Wh. Za vklop aparata pritisnite tipko (če je glavno stikalo, ki se nahaja na zadnji strani aparata, na I ). Če je kotliček hladen, aparat izvede cikel splakovanja.

68 68 SLOVENŠČINA TEHNIČNE ZNAČILNOSTI Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb tehničnih lastnosti izdelka. Nazivna napetost - Nazivna moč - Napajanje Material ohišja Dimenzije (d x v x g) Teža Dolžina kabla Ukazna plošča Avtomatski penilec mleka Dimenzije skodelic Rezervoar za vodo Kapaciteta vsebnika za kavo v zrnju Kapaciteta predala za zbiranje usedlin Tlak črpalke Kotliček Varnostne naprave Glejte tablico, nameščeno na notranji strani servisnega pokrova Termoplastičen 215 x 330 x 429 mm 6,7 kg mm Sprednji del Posebej za kapučino Do 152 mm 1,8 litra - Snemljiv 250 g barov Kotliček iz nerjavnega jekla Varovalka GARANCIJA IN PODPORA Garancija Za podrobne informacije o garanciji in njenih pogojih, glejte garancijski list, ki ste ga dobili posebej. Podpora Želimo se prepričati o vašem zadovoljstvu s kavnim avtomatom. Če tega še niste storili, registrirajte izdelek na spletnem naslovu Tako bomo lahko ostali v stiku z vami in vam pošiljali opomnike za postopke čiščenja in odstranjevanja vodnega kamna. Če potrebujete pomoč ali podporo, obiščite spletno stran Philips ali se obrnite na dežurni telefon Philips Saeco v vaši državi. Kontaktne številke so navedene v vaši knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na spletnem mestu

69 NAROČANJE IZDELKOV ZA VZDRŽEVANJE SLOVENŠČINA 69 Za čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte samo izdelke za vzdrževanje Saeco. Te izdelke lahko kupite v spletni trgovini Philips na naslovu pri vašem prodajalcu ali pooblaščenih servisnih centrih. Če imate pri nakupu dodatkov za vzdrževanje vašega aparata težave, vas prosimo, da se obrnete na dežurno linijo Philips Saeco v vaši državi. Kontaktni podatki so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na spletnem mestu Prikaz izdelkov za vzdrževanje: - Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna CA Vložek filtra vode INTENZA+ CA Mast HD5061

70 70 SLOVENŠČINA - Tablete za razmastitev CA Sistem čiščenja obtoka mleka: CA Komplet za vzdrževanje CA 6706

MUM-HD8753-SL-06.indd

MUM-HD8753-SL-06.indd Registrirajte izdelek in si pridobite pomoč na spletni strani www.philips.com/welcome 19 Slovenščina Type HD8753 NAVODILA ZA UPORABO 19 SL PRED UPORABO APARATA POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. 2

Prikaži več

HD8920-R-GC-SL-00.indd

HD8920-R-GC-SL-00.indd Registrirajte izdelek in si pridobite pomoč na spletni strani www.philips.com/welcome 19 Slovenščina Type HD8920 NAVODILA ZA UPORABO 19 SL PRED UPORABO APARATA POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. 2

Prikaži več

Luxury A5 BW New branding 2015

Luxury A5 BW New branding 2015 INCANTO HD8914 4219.460.3596.1 HD8914 SAECO_INCANTO AMF_WE_COVER_A5_FC.indd 1 01-09-16 15:15 ESPRESSO 1 2 MILK FROTH 8 3 ESPRESSO LUNGO HOT WATER 7 11 4 AROMA STRENGTH MENU 6 12 5 13 9 10 16 15 14 17

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 81 60 12 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Toaster z vgrajenim stojalom za kruh Severin AT2288 AT2288 Kataloška št.: 81 60 12 Kazalo 1. Priključitev na električno

Prikaži več

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd KONVEKCIJSKI GRELEC 10006588 10006589 10011265 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd Zitruspresse orange ICE6 Icemeister 10028097 10028098 Dragi Nakupovalec / Draga Nakupovalka, Čestitamo Vam za nakup Klarstein opreme. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 29 72 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška št.: 48 29 72 KAZALO SESTAVNI DELI NAPRAVE...3 NAMEN

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 512375 www.conrad.si DC-AC RAZSMERNIK PI 75-12 Št. artikla: 512375 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 RAZLAGA SIMBOLOV... 3 3 VARNOSTNA OPOZORILA...

Prikaži več

Oblikovanje: Luca Trazzi Navodila za uporabo kavnega aparata PODALJŠAN ESPRESSO ESPRESSO KRATEK ESPRESSO (RISTRETTO)

Oblikovanje: Luca Trazzi Navodila za uporabo kavnega aparata PODALJŠAN ESPRESSO ESPRESSO KRATEK ESPRESSO (RISTRETTO) Oblikovanje: Luca Trazzi Navodila za uporabo kavnega aparata PODALJŠAN ESPRESSO ESPRESSO KRATEK ESPRESSO (RISTRETTO) 2 1 2 3 4 5 6 7 8 3 9 10A 10B 10C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 4 KAZALO

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo 4P359542-1N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Domača stran: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Prikaži več

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 75 222 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Neprava nadzorna kamera z utripajočo LED Kataloška št.: 11 75 222 KAZALO PRAVILNA UPORABA... 3 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 16 57 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317 3 Kataloška št.: 10 16 57 KAZALO NAMEN UPORABE...3 TEHNIČNI PODATKI...3

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Katal

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Katal SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 57 74 69 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Kataloška št.: 57 74 69 KAZALO TEHNIČNI PODATKI...3 SESTAVNI

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343712 www.conrad.si RADIO BUDILKA SANGEAN RCR-3 Št. izdelka: 343712 1 KAZALO 1 POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI...3 2 UPRAVLJALNI ELEMENTI...4 3 LCD ZASLON...6

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 860750 www.conrad.si HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: 860750 1 AKCIJSKA KAMERA XTC 200 Zahvaljujemo se vam za nakup akcijske kamere

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 83 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška št.: 86 83 42 KAZALO 1. UVOD...3 2. OPOZORILO! POMEMBNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 84 18 17 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Ogrevana masažna blazina MM 5568 Kataloška št.: 84 18 17 Kazalo 1. Varnostni napotki... 3 2. Namen uporabe... 4 3.

Prikaži več

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

SL6A22 (01)_SLV_ pdf

SL6A22 (01)_SLV_ pdf SL 6-A22 Slovenščina SL 6-A22 Originalna navodila za uporabo 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno

Prikaži več

Adaptive Sound Technology Dodatek

Adaptive Sound Technology Dodatek Adaptive Sound Technology Dodatek Prva namestitev televizorja Sistem je opremljen s funkcijo Adaptive Pregled prve namestitve Sound Technology, ki omogoča optimalno doživetje zvoka pri postavitvi več zvočnikov,

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi AC750 Model EX3800 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

_01.pdf

_01.pdf Navodila za uporabo Za upravljavca Navodila za uporabo Postaja za pitno vodo aguaflow exclusiv SI Izdajatelj/proizvajalec Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Prikaži več

UPORABNIŠKI PRIROCNIK MULTIPRAKTIK CODICE ART.: V~50Hz, 350W

UPORABNIŠKI PRIROCNIK MULTIPRAKTIK CODICE ART.: V~50Hz, 350W UPORABNIŠKI PRIROCNIK MULTIPRAKTIK CODICE ART.: 117709.01 230V~50Hz, 350W Pomembna navodila za montažo in razstavo Montaža 1: Blokirajte pokrov na posodi. 2: Blokirajte posodo na motorni enoti. Pokrov

Prikaži več

Enota za samodejno odlaganje umazanije Clean Base Za robotske sesalnike Roomba serije s Uporabniški priročnik

Enota za samodejno odlaganje umazanije Clean Base Za robotske sesalnike Roomba serije s Uporabniški priročnik Enota za samodejno odlaganje umazanije Clean Base Za robotske sesalnike Roomba serije s Uporabniški priročnik Varnostne informacije Pomembne varnostne informacije V tem uporabniškem priročniku so informacije

Prikaži več

11-01

11-01 Keramični prah za vlivanje Reliefco 250 in visoko kakovosten keramični prah za vlivanje Reliefco 300 Keramični prah za vlivanje Reliefco 250 je preprost za uporabo. Odlitek ima gladko belo površino. Mešalno

Prikaži več

LE2017_SLO_BA_PRINT.indd

LE2017_SLO_BA_PRINT.indd Navodila za uporabo RAZVLAŽILNIK ZRAKA S kodo QR hitro in enostavno do cilja Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelku, nadomestne dele ali dodatno opremo, iščete podatke o proizvajalčevi garanciji

Prikaži več

Serija ZT400™ Kratka navodila

Serija ZT400™ Kratka navodila Serija ZT400 Kratka navodila S temi navodili si lahko pomagate pri vsakodnevni uporabi tiskalnika. Podrobnejša navodila poiščite v Uporabniškem priročniku. Komponente tiskalnika Slika 1 prikazuje komponente

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

AME 110 NL / AME 120 NL

AME 110 NL / AME 120 NL Pogoni za zvezni regulacijski signal AME 110 NL, AME 120 NL Opis Ti pogoni se uporabljajo skupaj z kombiniranimi avtomatskimi omejevalniki pretoka z regulacijskim ventilom AB-QM DN 10 - DN 32. Ta pogon

Prikaži več

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 Kaj je EB-Therm 205 EB-Therm 205 je termostat z mikroprocesorjem in zaslonom LCD. Zaslon ima zatemnjeno ozadje, ki se v celoti osvetli, ko pritisnete enega od

Prikaži več

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 130 76 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vodoodporna prenosna polnilna postaja Powerbank Beltrona Camouflage 5200mAh Kataloška št.: 130 76 00 KAZALO 1.

Prikaži več

A B 1 SCF875 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF875 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF875 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 03312 100% recycled paper Uporabniški

Prikaži več

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc PRIROČNIK ZA UPORABO manual Version 5.0 SI TABLET TB-1100 / TB2100 TABLET TB-3100 / TB-4200 1 A B TABLET TB-2100-3100-4200 2 3 4 5 A 6 7 B 8 9 10 11 B A C D 12 A B 13 14 C 15 16 17 18 PRIROČNIK ZA UPORABO

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 884008 www.conrad.si SKENER CONRAD MOBILE SCAN COMFORT, 2 GB Št. izdelka: 884008 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE... 3 2 OBSEG DOBAVE... 3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...

Prikaži več

Navodila za uporabo Z NA- VODILI Kuhalnik za jajca Informacije o izdelku IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna

Navodila za uporabo Z NA- VODILI Kuhalnik za jajca Informacije o izdelku IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna Navodila za uporabo Z NA- VODILI Kuhalnik za jajca Informacije o izdelku IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 www.hofer-servis.si + VIDEO Hitro

Prikaži več

SKF Technical Bulletin

SKF Technical Bulletin SKF Tehnični bilten Rešitve za zamenjavo in popravilo vodnih črpalk VKMC 01278, / VKMC 01278-1, Motorji VAG: 1.6 TDI, 2.0 TDI (EA288 motor) SKF Rešitve za zamenjavo in popravilo z navodili za vgradnjo

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 646217 www.conrad.si BREZŽIČNI MERILNIK TEMPERATURE IN ZRAČNE VLAGE Št. izdelka: 646217 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 NAVODILA ZA VARNOST...

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

Navodila_SteamShark_Maj03-14_OK.qxd

Navodila_SteamShark_Maj03-14_OK.qxd SESALNIKI LIKALNIKI ČISTILNA TEHNIKA PARNI ČISTILNIK STEAM SHARK Navodila za uporabo in vzdrževanje 2 Parni čistilnik Steam Shark Navodila za uporabo in vzdrževanje Varnostna opozorila Pred prvo uporabo

Prikaži več

Linksys PLEK500 User Guide

Linksys PLEK500 User Guide Uporabniški priročnik Linksys PLEK500 Omrežni vmesnik Powerline Vsebina Pregled............... 2 Funkcije..................... 2 Kako deluje omrežje Powerline 3 Primer namestitve 3 Namestitev omrežja Powerline.....

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 132 63 11 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 63 11 KAZALO UVOD...3 VSEBINA PAKETA...3 SESTAVNI

Prikaži več

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina Pred začetkom uporabe kontaktnih leč Sentina vam svetujemo, da si preberete naslednja navodila. Četudi kontaktne leče uporabljate že dlje časa, je dobro

Prikaži več

CD190/195 Slovenian Quick start guide

CD190/195 Slovenian Quick start guide Registrirajte izdelek in pridobite podporo na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Vodnik za hiter začetek 1 Povezava z drugimi napravami 2 Začetek uporabe 3 Uporaba Pomembna varnostna navodila Uporabljajte

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

DOK-Projekt_System_DWP 10_SLV_DWP_10_Papier-A5_30_05_ _59_38.pdf

DOK-Projekt_System_DWP 10_SLV_DWP_10_Papier-A5_30_05_ _59_38.pdf DWP 10 Slovenščina 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo. Upoštevajte varnostna navodila

Prikaži več

SBU 7730NP SBU 7790NP SI Super mešalnik Copyright 2016, Fast ČR, a.s /2016

SBU 7730NP SBU 7790NP SI Super mešalnik Copyright 2016, Fast ČR, a.s /2016 SBU 7730NP SBU 7790NP SI Super mešalnik - 1 - SI Super mešalnik Pomembna varnostna navodila NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO. Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, ter neizkušene

Prikaži več

NAVODILA ZA KALIBRACIJO IN VZDRŽEVANJE WTW QuadroLine ph 296 Oxi 296 Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi orig

NAVODILA ZA KALIBRACIJO IN VZDRŽEVANJE WTW QuadroLine ph 296 Oxi 296 Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi orig NAVODILA ZA KALIBRACIJO IN VZDRŽEVANJE WTW QuadroLine ph 296 Oxi 296 Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

Microsoft Word - KFR-09_12NC2_OM_SLO.doc

Microsoft Word - KFR-09_12NC2_OM_SLO.doc SI Stenska klimatska naprava Navodila za uporabo KFR-09NC2, KFR-12NC2 Zahvaljujemo se Vam za nakup naprave COOLEXPERT. Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo in jih dobro shranite. Namestitev

Prikaži več

SL.fm

SL.fm VSEINA KRATKA NAVODILA ZA UPORAO PRIPRAVA PERILA RAZPREDELNICA PROGRAMOV IZIRA PROGRAMA IN FUNKCIJ ZAGON IN DOKONČANJE PROGRAMA SPREMINJANJE PROGRAMA PREKINITEV PROGRAMA DNEVNO ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Prikaži več

Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navod

Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navod Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navodila za uporabo skrbno hranite na varnem mestu. Od prodajalca

Prikaži več

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 28 43 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Računalniški zvočniki Hercules XPS 2.1 Bassboost Kataloška št.: 28 43 00 KAZALO 1. PREDSTAVITEV... 3 1.1 VSEBINA

Prikaži več

AZ_sredstva_katalog_140306

AZ_sredstva_katalog_140306 Sredstva za zaščito vseh vrst ogrevalnih Najboljša zmogljivost v ogrevalnih sistemih in zagotovitev popolne varnosti za uporabnika in okolje Praktični napotki za uporabo AZ sredstev Ogrevalni sistemi radiatorji

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO Smart watch JW018 POZOR! Ura vsebuje magnetne sestavine. Osebe z vgrajenim srčnim spodbujevalnikom (pacemaker) ali kakršnimi drugi

NAVODILA ZA UPORABO Smart watch JW018 POZOR! Ura vsebuje magnetne sestavine. Osebe z vgrajenim srčnim spodbujevalnikom (pacemaker) ali kakršnimi drugi NAVODILA ZA UPORABO Smart watch JW018 POZOR! Ura vsebuje magnetne sestavine. Osebe z vgrajenim srčnim spodbujevalnikom (pacemaker) ali kakršnimi drugimi elektromagnetnimi aparati ne smejo uporabljati tega

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV2 Opozorilo: Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem CD mediju. Opozorilo: Pred uporabo napolnite

Prikaži več

NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app

NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app Uporabniški račun V aplikacijo se je treba prijaviti z uporabniškim računom. Ob prvem zagonu vas bo aplikacija pozvala k registraciji (sign up) ali prijavi (sign

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO Sydney 4 Rio 3 Basic CHICAGO Delux

NAVODILA ZA UPORABO Sydney 4 Rio 3 Basic CHICAGO Delux NAVODILA ZA UPORABO Sydney 4 Rio 3 Basic CHICAGO Delux Skrbno preberite ta navodila in poskrbite, da je vaš žar pravilno nameščen, sestavljen, vzdrževan in servisiran v skladu s temi navodili. Ne upoštevanje

Prikaži več

(Slovenian) DM-HB Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT2

(Slovenian) DM-HB Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT2 (Slovenian) DM-HB0005-04 Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT200-B HB-RM33 FH-RM33 FH-RM35 HB-TX505 FH-TX505 Prednje

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 66 10 34 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Ročni sesalnik za prah Clatronic HS 2631 Kataloška št.: 66 10 34 Kazalo Splošni varnostni napotki... 2 Otroci in

Prikaži več

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L KRATKA NAVODILA ZA UPORABO VSEBINA PAKETA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPAJALNI ADAPTER ADAPTER ETHERNET KABEL (CAT5 UTP) MED POSTAVITVIJO,

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 121 41 10 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška št.: 121 41 10 KAZALO GLAVNE ZNAČILNOSTI...3 VSEBINA

Prikaži več

SLO Navodila za uporabo Pregled desno LED STROPNA SVETILKA SLO 10/2016 Št. art.: Tip: /12

SLO Navodila za uporabo Pregled desno LED STROPNA SVETILKA SLO 10/2016 Št. art.: Tip: /12 Navodila za uporabo Pregled desno LED STROPNA SVETILKA 10/2016 Št. art.: 53836 Tip: 54453 1/12 Kazalo Splošno... 3 Preberite navodila za uporabo in jih shranite... 3 Varnostna opozorila... 3 Namenska uporaba...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 31 33 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: 75 31 33 KAZALO 1. PRIKLOP STROJNE OPREME...3 2. KONFIGURACIJA

Prikaži več

HM2018_BA_SI_PRINT2.indd

HM2018_BA_SI_PRINT2.indd Navodila za uporabo ROČNI MEŠALNIK S kodo QR hitro in enostavno do cilja Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelku, nadomestne dele ali dodatno opremo, iščete podatke o proizvajalčevi garanciji

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 80 09 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Števec za kolo Micro WirelessCC-MC 200 W 003524051, oprema za kolo Cateye Kataloška št.: 86 80 09 Kazalo 1. Varnostna

Prikaži več

UNI-bet plus 

UNI-bet plus  NAVODILO ZA UPORABO PLEZALK UNI-Met+400, UN-Met+450, UNI-Met+550 Univerzalne plezalke za plezanje na betonske, plastične in železne drogove. Navodilo za uporabo UNI-met + plezalk za plezanje na betonske,

Prikaži več

Robot za mokro čiščenje Uporabniški priročnik

Robot za mokro čiščenje Uporabniški priročnik Robot za mokro čiščenje Uporabniški priročnik O robotu za mokro čiščenje Braava jet m6 Pogled od zgoraj Zadnji senzor priključitve na polnilno postajo Kamera Ročaj za preprosto prenašanje Zapah pokrova

Prikaži več

OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si

OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE Oljni radiatorji so odlična izbira za dodatno ogrevanje najrazličnejših prostorov. S pomočjo koles jih z lahkoto

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev TIK terminal nima povezave s strežnikom Ob vpisu v TIK Admin se pojavi napis ni povezave s strežnikom Na terminalu je ikona 1. preverimo ali je pravilno nastavljen IP strežnika 1. Preverimo datoteko TIKSAdmin.INI

Prikaži več

an-01-sl-Akumulatorski_sesalnik_za_prah_Clatronic_AKS_828

an-01-sl-Akumulatorski_sesalnik_za_prah_Clatronic_AKS_828 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 70 03 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski sesalnik za prah Clatronic AKS 828 Kataloška št.: 48 70 03 Kazalo Uvod... 2 Simboli v teh navodilih

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 77 93 47 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tester zavorne tekočine SecoRüt RSDOT Kataloška št.: 77 93 47 Ta navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo

Prikaži več

aSL.fm

aSL.fm NAVODILA ZA UPORABO NASVETI ZA ZAŠČITO OKOLJA OPOZORILA PRED UPORABO PEČICE DODATNA OPREMA PEČICE VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE VODIČ ZA ISKANJE OKVAR SERVISNA SLUŽBA Za čim boljšo uporabo pečice, vam priporočamo,

Prikaži več

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 96 95 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Polnilnik za baterije Ansmann Powerline 8 Kataloška št.: 75 96 95 KAZALO Slika... 2 Uvod... 2 Varnostni napotki...

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc Borovniško naselje 7 1412 Kisovec Slovenija Tel.: +386(0) 356 72 050 Fax.: +368(0)356 71 119 www.tevel.si Lastno varni napajalnik Tip NSB2/xx (NAVODILA ZA UPORABO) Navodila_NSB2_SLO.doc2/xx Stran 1 od

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 672647-672648 www.conrad.si MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka: 672647-672648 1 NAMEN UPORABE Izdelka sta namenjena za merjenje temperatur

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 202600 www.conrad.si UNIVERZALNI POLNILNIK P600-LCD Št. izdelka: 202600 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 OBSEG DOBAVE...3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...4 4 UPRAVLJALNI

Prikaži več

Nova paleta izdelkov za profesionalce!

Nova paleta izdelkov za profesionalce! Nova paleta izdelkov za profesionalce! Popravilo barvanih površin AUTOSOL COMPOUND AUTOSOL POLISH AUTOSOL FINISH AUTOSOL NANO WAX Predstavitev osnove Zakaj se polirne paste uporabljajo? Kakšne poškodbe

Prikaži več

No Slide Title

No Slide Title Glavne napake-pomoč KRONOS 1 Diagnostika in dostop do sistema PEČICA NAPAKA NAPAKA PRIKAZANA Z KODO NAPAKE NAPAKA BREZ INDIKACIJE KODE NAPAKE 2 Diagnostika in dostop do sistema Prikaz kode napake Informacije

Prikaži več

OM_23_SI.indd

OM_23_SI.indd VARNOSTNA OPOZORILA Preden upravljate z enoto, pozorno preberite opozorila v tem priročniku. Ta naprava je napolnjena z R3. Ta priročnik shranite na mestu, kjer ga lahko operater zlahka najde. Še preden

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 973911 www.conrad.si OJAČEVALNIK SIGNALA NETGEAR WN2000RPT Št. izdelka: 973911 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 LED PRIKAZI OJAČEVALNIKA SIGNALA... 3 3

Prikaži več

DOK-Projekt_System_PSA _80_SLV_PSA_PUA_Papier-A5_29_09_ _34_02.pdf

DOK-Projekt_System_PSA _80_SLV_PSA_PUA_Papier-A5_29_09_ _34_02.pdf PSA / PUA Slovenščina 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo. Upoštevajte varnostna navodila

Prikaži več

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 91 60 80 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB digitalni zvočniki Logitech S-150 Kataloška št.: 91 60 80 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI... 3 2. NASTAVITEV VAŠIH

Prikaži več