Pravila o tekmovanjih –

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Pravila o tekmovanjih –"

Transkripcija

1 IZVRŠNI ODBOR BALINARSKE ZVEZE SLOVENIJE Pravila o tekmovanjih Ljubljana,

2 Na osnovi določil 52. člena Statuta Balinarske zveze Slovenije je Izvršni odbor BZS na svoji seji dne, 21. marca 2016 sprejel: PRAVILA O TEKMOVANJIH S pravili o tekmovanjih se določijo podrobnejši predpisi za naslednja tekmovanja: I. DRŽAVNA TEKMOVANJA II. POKALNA TEKMOVANJA III. TURNIRJI DRŽAVNEGA POMENA IV. KAZNI V. PREHODNE DOLOČBE VI. KONČNE DOLOČBE I. DRŽAVNA TEKMOVANJA 1. člen S Pravili o tekmovanjih se ureja državna prvenstva v vseh kategorijah, ligaško tekmovanje članov in članic za tekmovalno sezono in ligaško tekmovanje mladinci U-18 in dečki U-14 za tekmovalno leto. 2. člen Skladno z določili statuta BZS se organizira tekmovanje pod nazivom: DISCIPLINA Prvenstvo Slovenije v disciplini: KATEGORIJA člani članice U 18 U - 14 starejši člani posamezno igra v krog dvojice natančno zbijanje hitrostno zbijanje štafetno zbijanje masters pokal BZS ekipno I.1. PRVENSTVO SLOVENIJE V POSAMEZNIH DISCIPLINAH I.1.1. SPLOŠNI DEL 2

3 3. člen Dečki U-14 so igralci, ki so dopolnili starost 8 let in v letu tekmovanja dopolnijo starost 14 let. Mladinci U-18 so igralci, ki so v letu tekmovanja dopolnili starost 14 let in v letu tekmovanja dopolnijo starost 18 let. Mladinke nastopajo v kategoriji članic, deklice pa v k ategoriji d e č k i U-14. V ligaškem tekmovanju članov (-ic) lahko nastopijo tudi igralci (-ke), ki spadajo v starostno kategorijo mladinci U-18 in morajo imeti za tekmovanje opravljen zdravniški pregled, ki je veljaven eno leto od datuma opravljenega zdravniškega pregleda in izdaje spričevala oziroma vpisa v balinarsko knjižico. V ligaškem tekmovanju dečki U-14, nastopajo igralci, od dopolnjenega 8 leta in do konca leta, v katerem so dopolnili 14 let. 4. člen Na prvenstvu sodelujejo tekmovalci iz vseh območnih zvez, ki so včlanjene v Balinarsko zvezo Slovenije. V kvalifikacijskem in državnem ligaškem tekmovanju (razen v tekmovanju v super ligi) so Območne balinarske zveze razdeljene v dve skupini in sicer: zahod: OBZ Notranjska, OBZ Nova Gorica, OBZ Postojna, OBZ Sežana in OBZ Slovenska Istra vzhod: OBZ Dolenjska, OBZ Gorenjska, OBZ Ljubljana, OBZ Maribor in OBZ Šaleška Prvenstvo v disciplinah, določenih v 1. členu teh pravil je na sporedu vsako leto, skladno s koledarjem, ki ga sprejme izvršni odbor BZS. I ORGANIZACIJA TEKMOVANJA, PRIJAVE, NASTOPANJE 5. člen Organizacijo posameznega državnega prvenstva dodeljuje BZS balinarskim društvom - klubom ali območnim zvezam, ki ponudi na objavljeni letni razpis za pridobivanje ponudb za organizacijo državnih prvenstev najugodnejše pogoje za prevzem organizacije. (nagrade igralcem, stroški organizacije itd). 6. člen Za kontrolo organizacije prvenstva v pripravljalnem obdobju in za izvedbo prvenstva je odgovorna tekmovalna komisija BZS. 7. člen Območne zveze so dolžne prijaviti tekmovalni komisiji BZS poimenski seznam nastopajočih do datuma objavljenega v propozicijah in Koledarju tekmovanj za tekmovalno leto. 3

4 Pred prijavo so območne zveze dolžne poravnati vse finančne obveznosti do BZS, sicer nimajo pravice do udeležbe na prvenstvu. Ob prihodu na prvenstvo so tekmovalci dolžni izpolniti obrazec»prijava za tekmovanje «in ga posredovati vodstvu tekmovanja skupaj s člansko izkaznico. 8. člen Pravico nastopa na državnih prvenstvih imajo vsi pravilno registrirani igralci, na osnovi uvrstitev v tekmovanju v območnih zvezah. Igralci, ki so bili izločeni v predtekmovanju nimajo pravice nastopa na državnih prvestvih, kar pa ne velja za disciplino dvojic, kjer igralce določa klub, ki se je uvrstil na tekmovanje. Igralci lahko nastopajo le v svojih starostnih kategorijah, razen v primerih, določenih v 2. in 3. odstavku 3. člena. 9. člen V primeru upravičene odsotnosti prijavljenega igralca iz določene OBZ, se zamenjava opravi s tekmovalcem, ki je naslednji uvrščen v območni zvezi. V primeru, da posamezna območna zveza nima tekmovalca, se manjkajoči tekmovalec lahko nadomesti s tekmovalcem območne zveze, ki je organizator prvenstva, lahko pa po odobritvi tekmovalne komisije tudi s tekmovalcem druge območne zveze, vendar ob pogoju, da je nadomestitev opravljena pred žrebanjem. I.1.3. IGRIŠČA S PRIPADAJOČIMI REKVIZITI 10. člen Za organizacijo prvenstva, kjer nastopa na določeni stopnji tekmovanja 16 ali več igralcev ali ekip in se tekme igrajo v skupinah po cup sistemu sta potrebni 2 igrišči s po 4 stezami. Na kvalifikacijah (polfinalnih) tekmovanjih sta lahko igrišči v različnih krajih, finalno tekmovanje pa se obvezno vedno igra v istem kraju, kar velja tudi za organizacijo ostalih prvenstev. V balinarskih dvoranah in na zunanjih igriščih je za tekmovanje dovoljena najnižja temperatura 14 C. V primeru, da je temperatura nižja od predpisane, mora pri tekmovanju v dvorani sodnik določiti čas kasnejšega pričetka igranja tekme, pri tekmovanju na zunanjih igriščih pa odloči zamenjavo igrišča. Zoper odločitve sodnika o tekmovanjih ni ugovora in je njegova odločitev dokončna. Dimenzije igrišč so določene z MTP. Igrišča morajo biti ravna, brez udornin in 4

5 primerno navlažena. Debelina peska 1-4 mm, minimalna obvezna debelina nasutja najmanj 3 mm. V kolikor je površina igrišča suha jo je potrebno na zahtevo sodnika navlažiti. Na dnu balinišča mora biti deska, višine najmanj 20 cm in mrežasta ograja višine najmanj 70 cm (zaradi zaščite gledalcev). Na vsakem igrišču morajo biti predpisane številčnice, nosilci za krogle in napisne tablice z imeni udeležencev tekmovanja. Ta določila veljajo tudi za ligaška tekmovanja. Za ograjo na dnu balinišča mora biti prostor za rezervne igralce in vodstva ekip. Kadar pa izvedba igrišča to ne dovoljuje se ta prostor lahko določi na sredini zunanje igralne steze. Na igriščih niso dovoljene vmesne mrežaste ograje. Na vseh igriščih, kjer se igrajo tekme državnega ligaškega tekmovanja ali prvenstev morajo biti osnovne črte igrišča (črte 1.linije) popolnoma ravne in čim ožje. To pravilo se zahteva tudi za vsa igrišča, ki nimajo asfaltne podlage. Za merjenje uradnega igralnega časa morajo imeti igrišča za tekme v državnih tekmovanjih vgrajene ure z zvočnim signalom. V slučaju kakršne koli okvare ure je za merjenje uradnega igralnega časa merodajna ura z zvočnim signalom sodnika tekme. Kadar igralci zbijajo na dveh igralnih stezah hkrati, mora biti med stezami s strani igrišča, kjer je preproga, pregrada dolga 7, 5 m. Za hitrostno in natančno zbijanje se lahko uporabljajo le predpisane preproge, ki omogočajo pravilno postavitev predmetov, debeline 6 mm (± 0, 5 mm) v enotni (praviloma v zeleni barvi). Zaradi zaščite igrišča je pri hitrostnem in štafetnem zbijanju dovoljeno pod tekmovalno preprogo namestiti dodatno preprogo, v izrezane prostore pa je za lažjo presojo pravilnosti udarca, obvezno nasuti zadostno količino (sodniška presoja) peska. Kontrolo ustreznosti igralnih stez opravi najmanj 30 minut pred pričetkom tekmovanja sodnik srečanja. 11. člen Vsa igrišča državnih ligašev morajo imeti certifikat o izpolnjevanju pogojev za organizacijo državnih tekmovanj. 5

6 12. člen Na igriščih mora biti urejena električna razsvetljava in to tako, da je razsvetljava igrišč enaka in onemogoča osenčenje. Svetlobna telesa ne smejo motiti igralcev v igri. Jakost osvetlitve igrišča mora zagotoviti osvetljenost najmanj 250 luksov na igralni površini. 13. člen Na vsakem igrišču mora biti na dnu balinišča zagotovljen prihod z ene strani na dve igralni stezi. V primeru, da pogoji ne dovoljujejo prihod na igrišče na dnu balinišča se lahko zagotovi prihod na obe stranski igralni stezi. 14. člen Igrišča morajo biti praviloma pokrita, v kolikor s sklepom skupščine BZS ni podana možnost igranja na odprtih igriščih. 15. člen Organizator tekmovanja je za nemoteno izvedbo prvenstva dolžan v celoti upoštevati določila tega poglavja, za poenoteno urejenost igrišč pa: za vsako tekmo (igro) namestiti kartone z imeni ekip (igralcev) pod številčnico točk (uro) posamezne ekipe (igralca); na vidno mesto ob igrišču pritrditi pano z razporedom prvenstva in pregled točkovnih rezultatov posameznih tekem (iger). I a.) TEHNIČNE NORME, ŽREB, URNIK, VRSTNI RED, ŠPORTNA OPREMA, NAGRADE, VODENJE TEKMOVANJA, PRITOŽBE POSAMEZNIKI, IGRA V KROG, DVOJICE 16. člen Na prvenstvu v disciplinah posamezno, dvojice in igra v krog, nastopa na finalnem tekmovanju 8 (osem) posameznikov ali dvojic, ravno tako v kategoriji članic. Na finalno tekmovanje se uvrstijo iz kvalifikacijskih tekmovanj v medobmočnem tekmovanju. Število udeležencev iz posameznih kvalifikacij je praviloma enako za vse discipline. 17. člen Število udeležencev po posameznih disciplinah v vseh kategorijah igralcev, kakor tudi število udeležencev iz posameznih območnih zvez, se določa na osnovi izračunane 6

7 participacije, upoštevajoč, število klubov v območnih zvezah in njihovo stopnjo tekmovanja. 18. člen Tekmovanja pričnejo po tekmovalnem koledarju, če ni drugače določeno ob 9.00 uri, prihod ekip do 8.30, na igrišče organizatorja tekmovanja. 19. člen Tekmovalna komisija BZS za vsako prvenstvo pred pričetkom, opravi žreb skupin na osnovi prijav, tekmovanje pa se odvija skladno z razporedom izdelanim na posebnem grafikonu. 20. člen Igralni čas v disciplini posameznikov in dvojic traja 1,5 ure (90 minut), oziroma do 13 točk. Igra se po MTP. V kategoriji dečki U-14, mladinci U-18 in članic se lahko igralni čas skrajša, vendar le v okviru MTP (minimalno 60 minut). Pred vsako igro v posameznem kolu, je dovoljeno ogrevanje igralcev v dveh obratih (gor - dol). Posamezni igralec ali ekipa ne sme igrati dveh tekem zaporedoma na isti igralni stezi, kar mora biti navedeno v grafikonu za izvedbo državnega prvenstva. 21. člen Na prvenstvu dvojic nastopata dva igralca - igralke, kar pa ne velja v kategoriji dečki U-14 in mladinci U-18, kjer dvojico lahko sestavljajo trije igralci (dovoljena je menjava igralcev). Na finalu državnega prvenstva dvojic je izjemoma dovoljena zamenjava enega igralca ekipe, (ki je igral v polfinalu 16 ekip), v primeru dokumentirane opravičene odsotnosti igralca naprimer iz zdravstvenih razlogov. 22. člen Na državna prvenstva se lahko prijavi v naslednjih disciplinah neomejeno število tekmovalcev: kategorija natančno zbijanje hitrostno zbijanje štafetno zbijanje igra v krog posamezno dvojice člani članice mladinci dečki 7

8 Državna prvenstva za člane se organizirajo posebno, za članice pa natančno in hitrostno zbijanje skupaj. Na odprta prvenstva so se tekmovalci (tekmovalke) dolžni prijaviti najmanj 14 dni pred tekmovanjem. V kolikor je za posamezno disciplino prijavljenih manj kot 8 tekmovalcev oziroma ekip se tekmovanje ne izvede. Državno prvenstvo je regularno, če nastopi najmanj 8 tekmovalcev oziroma ekip. b.) ZBIJANJA 23. člen V času, ko igralci zbijajo hkrati na dveh igralnih stezah mora biti zaradi preprečitve prehoda krogel na igrišče drugega igralca postavljena med igralnimi stezami pregrada v dolžini 7,50 m na strani igrišča, kjer se izvaja zbijanje. Pregrada je pravilo iz lesa v višini najmanj 20 cm. Žreb za prvenstva v natančnem, hitrostnem in štafetnem zbijanju se izvede 30 minut pred pričetkom tekmovanja v prisotnosti vodstva tekmovanja, sodnikov in tekmovalcev. b1.) NATANČNO ZBIJANJE 24. člen Tekmovanje v natančnem zbijanju poteka po naslednjem razporedu: 1.faza kvalifikacije Vsi tekmovalci na osnovi žreba zbijajo eno serijo z eno kroglo na vsako pozicijo. Zbijajo štirje tekmovalci na dveh preprogah, izmenično na vsako pozicijo (praviloma na igriščih 1 in 3). Osem tekmovalcev z najboljšim rezultatom se uvrsti v nadalnje tekmovanje 2. faza - polfinale Nastopa 8 tekmovalcev iz predhodnega tekmovanja, izbijati pričnejo štirje tekmovalci s slabšim rezultatom. V finale se uvrstijo štirje tekmovalci z najboljšim izidom. 3. faza - finale Nastopajo 4 tekmovalci istočasno. Vrstni red nastopanja se določi na osnovi doseženih rezultatov v 2 fazi zbijanja. Način zbijanja se določi na enak način, kot je določeno za ligaško tekmovanje. Zbijanje se praviloma ne izvaja na peščenih igriščih. 8

9 Kadar med tekmo pride do prekinitve zaradi višje sile (54/6a člen MTP), se igra nadaljuje v skladu s pravili. 25. člen Za določitev vrstnega reda od 1. do 4. mesta se upošteva rezultat dosežen v finalni seriji, (seštevka iz serij ni). V primeru enakih rezultatov za uvrstitev v nadalnjo fazo tekmovanja ali za določitev vrstnega reda v finalu se izvede dodatno zbijanje z eno kroglo na vsako pozicijo. Če še vedno obstoja enakost se zbijanje nadaljuje do prve ugotovljene razlike v točkah. 26. člen Ogrevanje igralcev, določenih za zbijanje, prične takoj po končanem predhodnem zbijanju in traja v igrah hitrostnega zbijanja 3 minute, v igri natančno zbijanje pa z 8. kroglami. Za postavljanje krogel na pozicije so zadolžene osebe, ki jih določi organizator prvenstva, kontrolo izvaja sodnik. b2.) HITROSTNO ZBIJANJE 1. faza - kvalifikacije 27. člen Tekmovanje v hitrostnem zbijanju poteka po naslednjem razporedu: Tekmovalci so razvščeni z žrebom. Zbijata hkrati 2 tekmovalca vzporedno vsak na svojem igrišču (praviloma na 1 in 4). Čas zbijanja 5 minut. Osem tekmovalcev z najboljšem rezultatom se uvrsti v nadaljne tekmovanje. 2. faza - polfinale Nastopa 8 tekmovalcev iz predhodnega tekmovanja, izbijati pričneta tekmovalca s slabšim rezultatom. V finale se uvrstijo štirje tekmovalci z najboljšim rezultatom. 3. faza - finale Nastopajo 4 tekmovalci, zbijati pričneta tekmovalca s slabšim rezultatom. V primeru nastanka višje sile (55/7 člen MTP), kadar zbijamo v paru dvoboj in je zbijanje prekinjeno, se zbijanje ponovi od začetka. b3.) ŠTAFETNO ZBIJANJE 9

10 Dotatna pojasnitev: Da bo menjava v štafeti pravilna se morata igralca dotakniti z roko po roki. Dotik mora biti na delu roke od lakta do dlani (pesti). Nepravilni dotiki niso več omejeni (na tri). 28. člen Tekmovanje v štafetnem zbijanju poteka po naslednjem razporedu: 1. faza - kvalifikacije Štafete so razvrščene z žrebom. Zbijata hkrati 2 štafeti vzporedno vsaka na svojem igrišču (praviloma na 1 in 4). Čas zbijanja 5 minut. Osem štafet z najboljšim rezultatom se uvrsti v nadaljne tekmovanje. 2. faza - polfinale Nastopa 8 štafet iz predhodnega tekmovanja, izbijati pričneta štafeti s slabšim rezultatom. V finale se uvrstijo štiri štafete z najboljšim rezultatom. 3. faza - finale Nastopajo 4 štafete, zbijati pričneta štafeti s slabšim rezultatom. V primeru nastanka višje sile (55/7 člen MTP), kadar zbijamo v paru dvoboj in je zbijanje prekinjeno, se zbijanje ponovi od začetka. 29. člen Za določitev vrstnega reda od 1 do 4 mesta se upošteva rezultat dosežen v finalni seriji, (seštevka iz serij ni). V primeru enakih rezultatov za uvrstitev v naslednjo fazo tekmovanja ali za določitev vrstnega reda v finalu se izvede dodatno zbijanje v trajanju 2, 5 minute. Če še vedno obstoja enakost je potrebno upoštevati: skupno število zadetkov v vseh predhodnih serijah, v primeru ponovne enakosti pa odstotek uspešnosti vseh predhodnih serij. 30. člen Ogrevanje igralcev, postavljanje ciljev in kontrola poteka na način, kot je določen za natančno zbijanje. V kolikor organizator ne zagotovi ustreznih oseb za postavljanje 10

11 krogel na pozicije opravljajo to nalogo posamezni igralci po odločitvi vodje tekmovanja. c) SPLOŠNO 31. člen Vsi tekmovalci morajo biti v času predstavljanja in podelitve nagrade oblečeni v enake klubske drese. Napis kluba na dresu ali trenirki nadomešča emblem. V času nastopanja na isti igralni stezi so igralci iste ekipe lahko različno oblečeni: ali v dolge ali kratke hlače, različna pa so lahko tudi zgornja oblačila (bodisi majica ali trenirka z dolgimi rokavi), vendar pa obvezno z napisom ali emblemom kluba. Vsa oblačila pa morajo biti enake barve in kroja. Igralci lahko nastopajo v pokrivalih istega modela in barve (v primeru izredno vročega ali deževnega vremena). 32. člen Tekmovanje vodijo, vodja tekmovanja in sodniki, ki jih določi BZS. Vodstvo tekmovanja je dolžno objavljati rezultate in posredovati vse informacije vezane za tekmovanje. Rezultate tekmovanja, je vodstvo tekmovanja dolžno sporočati na način, predpisan za ligaška tekmovanja. Vodstvo tekmovanja lahko določi tudi uradnega napovedovalca. 33. člen Vodstvo tekmovanja je pri svojem delu samostojno in odloča o predloženih ugovorih. Vodstvo tekmovanja o ugovoru odloča takoj in njegova odločitev je dokončna. I.1.5. NASTANITEV, PREHRANA IN NAGRADE 34. člen Organizator je dolžan zagotoviti brezplačno toplo prehrano za vse udeležence prvenstva (tekmovalce, vodstvo tekmovanja, sodnike, vodje posameznih ekip in povabljene goste). I.1.6. PROTOKOL OTVORITVE IN ZAKLJUČK PRVENSTVA 35. člen Pred pričetkom prvenstva, se izvrši predstavljanje ekip (igralcev), vodstva tekmovanja in sodnikov. 11

12 Igralci prihajajo na igrišče praviloma ob zvokih igrane koračnice in to v sprevodu na čelu katerega so vodja tekmovanja, sodniki, sledijo pa vodje ekip s svojimi ekipami, razvrščeni po abecednem redu območnih zvez, pri čemer so ekipe (igralci) območne zveze organizatorja vedno zadnje (-i) v sprevodu. Nato sledijo pozdravni nagovori predstavnikov BZS, občine, območnih in športnih zvez. Vodja tekmovanja pa predstavi sistem in pravila, ki bodo veljala na prvenstvu. Po odigrani državni himni Slovenije prične tekmovanje. 36. člen Po končanem tekmovanju se izvede svečana razglasitev rezultatov in podelitev nagrad. Pri predstavljanju in svečani razglasitvi se obvezno odigra himna države Slovenije, za ves čas tekmovanja pa se izobesi državno zastavo in zastavo BZS. 37. člen Na svečano otvoritev in zaključek prvenstva organizator lahko povabi predsednika BZS, druge zaslužne balinarske in športne delavce, občinske funkcionarje in predstavnike športnih medijev. I.1.7. FINANCIRANJE 38. člen Stroške bivanja na tekmovanjih plačajo udeleženci. Stroške vodje tekmovanja, sodnikov, pokalov in medalj pokrije Balinarska zveza Slovenije. Vse ostale stroške v zvezi z izvedbo prvenstva pokrije organizator. 39. člen Za organizacijo prvenstva organizator lahko zahteva kadrovsko in materialno pomoč od pristojnih športnih organov občine ali mesta. I.2. EKIPNA DRŽAVNA PRVENSTVA 40. člen Udeleženec tekmovanja na določeni stopnji tekmovanja je klub, ki si je pravico nastopa pridobil na osnovi izpolnjevanja določil, predpisanih za določeno stopnjo tekmovanja in izpolnjuje tudi naslednje pogoje: plačilo obveznosti do Balinarske zveze Slovenije za posamezno leto ima strokovnega delavca s predpisano stopnjo amaterskega poklica za določeno stopnjo tekmovanja 12

13 urejena igrišča s pripadajočimi rekviziti, na način določen v teh pravilih napeljana voda pri igrišču, za potrebe vlaženja igrišča in za potrebe igralcev sanitarije ob igrišču; za igralce, sodnike in obiskovalce Udeleženec tekmovanja (ne glede na vrsto po kategoriji igralcev podpoglavje od do ) mora imeti za vzgojo in izpopolnjevanje igralcev izmed svojih članov strokovnega sodelavca, ki bo imel najmanj naziv inštruktor balinanja. Udeleženec tekmovanja - član super lige pa dodatno: strokovnega delavca z nazivom trener balinanja 41. člen Naloge trenerja v klubu lahko opravlja tudi strokovni delavec s takim nazivom, ki je član drugega kluba in imata kluba o opravljanju te naloge sklenjeno medsebojno pogodbo. Pogodbo s klubom mora imeti tudi oseba, ki ni član kluba a opravlja za klub naloge trenerja. Iz pogodb pa morajo biti razvidne medsebojne pravice in obveznosti. V kolikor BZS pred pričetkom tekmovalnega leta ne izvede usposabljanja za naziv inštruktorja balinanja lahko klubi, ki postanejo novi člani 2. državne lige izpolnejo pogoj za tekmovanje, določen v 2. alinei prejšnjega člena, na enak način kot je določeno za trenerja balinanja v tem členu. 42. člen Potrjevanje izpolnjevanja pogojev za tekmovanje posameznega kluba, se bo izvajalo z izdajo licenc za posamezno tekmovalno leto. Izdaja licenc se bo opravljala po registraciji igralcev oziroma strokovnih delavcev, a najkasneje do 14 dni pred pričetkom ligaškega tekmovanja. 43. člen Kadar se na tekmah, ki se igrajo na zmagovalca rezultat neodločen, se igra na naslednji način: Razigrava se z bližanjem in zbijanjem z določenim številom igralcev vsakega moštva s po eno kroglo. Igralce ekipe prijavi vodja ekipe na obrazcu-prijava z navedbo igralcev za bližanje in igralcev za zbijanje. Po opravljeni prijavi igralcev se opravi žreb o vrstnem redu igranja disciplin in vrstnem redu izmeničnega nastopanja igralcev obeh ekip na način kot je predpisan za igro v krog. Prijavljeni vrstni red igralcev pomeni tudi vrstni red nastopanja v posamezni disciplini. Za pravilno približan ali zadet predmet veljajo pravila, ki so določena za igro v krog s tem, da pravilno približan ali zadet predmet šteje vedno samo 1 točko. 13

14 Zmagovalec tekme je ekipa, ki doseže po končanih dvobojih igralcev večje število točk. V primeru neodločenega rezultata po končani igri se po ponovljenem žrebanju izvaja izmenično igranje v dvobojih igralcev vse do prvega zgrešenega meta enega izmed igralcev dvoboja. Podroben potek igranja te igre je naveden v prilogi tem pravilom. Koledar tekmovanj sprejme IO BZS. 44. člen Vsaka tekma se mora odigrati na dan, določen v Koledarju tekmovanj in ob uri, določeni v teh pravilih za posamezno tekmovanje. Igranje tekem na drugi dan ali s pričetkom ob drugi uri kot je določeno v teh pravilih, lahko opravi tekmovalna komisija pred objavo Koledarja tekmovanj v primerih, kadar so ugotovljeni upravičeni razlogi za spremembo zaradi specifičnosti tekmovanja v posameznih krajih ali krajevnih običajev. Igranje tekme se lahko prestavi na drug dan ali ob drugi uri kot je določen v Koledarju tekmovanj zaradi obveznosti v odsotnosti igralca kluba zaradi reprezentančnih ali drugih obveznostih v organih F.I.B in to v primerih in na način določen v 33. členu Pravilnika o tekmovanjih. Izjemoma pa lahko tudi v drugih opravičenih primerih, ki jih na prošnjo ene od prizadetih ekip dovoli TK BZS z izdajo posebnega sklepa ali določbe. 45. člen Organizator tekme, ki bi omogočil odigranje tekme na drugi dan ali ob drugi uri brez dovoljenja TK BZS se preda v disciplinski postopek, avtomatično pa se mu odvzame število točk določenih za zmago v rednem delu. Organizator tekme, ki v primeru dežja ni zagotovil rezervnega štiristeznega pokritega igrišča izgubi tekmo. Ekipa, ki je po razporedu tekmovanja gostitelj srečanja je odgovorna za uspešno organizacijo Balinarski zvezi Slovenije. V primeru dovoljenja za prestavitev tekme pa mora tekmovalna komisija zagotoviti, da bo tekma obvezno odigrana pred naslednjim kolom. Prestavitev tekme pa ni mogoča, kadar je s sklepom Izvršnega odbora pogojeno, da se tekme odigrajo na isti dan. Koledar ligaškega tekmovanja za tekmovalno leto bo objavljen po opravljenem žrebanju ekip, ki bodo v tekmovalnem letu igrale v državnem ligaškem tekmovanju. 46. člen Organizator srečanja mora namestiti na vidno mesto ob igrišču pano za pregled rezultatov iger, ki mora vsebovati: 14

15 naziv klubov, ki nastopajo na tekmi naziv posameznih disciplin (iger), ki sestavljajo kombinacijo iger po zaporedju, kot je določen za vrstni red iger v posamezni tekmi. Za napisi klubov, ter za napisi posameznih disciplin mora biti prostor za vpis končnega rezultata iger. Na vsakem igrišču morajo biti ustrezne številčnice za pisanje rezultatov posamezne discipline in z napisnimi tablicami z imeni nastopajočih ekip. Na ogrevanih igriščih mora biti obešen termometer za merjenje temperature na mestu, kjer ni direktnega ogrevanja prostora, ravno tako ob zunanjih igriščih. Določila, ki predpisujejo urejenost igrišč v poglavju veljajo tudi za vsa državna tekmovanja. 47. člen V tekmovanju morajo biti vsi nastopajoči igralci posamezne ekipe obvezno oblečeni v oblačila, kot je predpisano za tekmovanje na državnih prvenstvih. 48. člen Na tekmovanjih lahko v kolektivnih igrah in v igrah posamezno vodja ekipe (v njegovi odsotnosti pa igralec, ki igra) zahteva TIME - OUT v trajanju 1 minute. Prekinitev ne podaljša čas igranja. Vsaka ekipa lahko zahteva koriščenje time - outa enkrat v posamezni igri, pri čemer je potrebno upoštevati, da se že najavljeno koriščenje time - outa tudi obvezno opravi. Pričetek izrabe time - outa pa mora biti pred začetkom zadnjih 10 minut igralnega časa. V igri v krog se lahko time out koristi tudi po končanem 7. obratu igre. 49. člen Za državna ligaška tekmovanja v kategoriji članic, mladinci U-18 in dečki U-14 podrobnejša navodila o izvajanju tekmovanja urejajo Propozicije o tekmovanju, ki jih izdela pristojna komisija in jih po potrditvi objavi tekmovalna komisija. S propozicijami tekmovanja se mora posebej urediti vsa vprašanja, ki niso predpisana s Pravili o tekmovanju, a posebno pa: udeležence tekmovanja v državnem ligaškem tekmovanju način izvedbe tekmovanja vrstni red igranja posameznih iger v tekmi določanje vrstnega reda v tekmovanju odgovornost za pripravo toplega obroka (za kategorijo mladinci in dečki) druga vprašanja, potrebna za nemoteno izvedbo tekmovanja Propozicije tekmovanja na državnem tekmovanju morajo biti javno objavljene pred pričetkom prvenstva. 15

16 50. člen Srečanja vodijo sodniki, ki jih določi sodniška komisija BZS. Kadar pa so za sojenje potrebni pomožni sodniki, te sodnike določi Zbor sodnikov v OBZ. Sodniške stroške v državnih ligah za člane in članice poravna klub gostitelj, ki jih v obliki kotizacije, pred začetkom državne lige, za vse domače tekme, plača na račun Balinarske zveze Slovenije ta pa jih na osnovi poročila sodnikov in specifikacije sodniških in potnih stroškov, ob vsakem tromesečju izplača sodnikom. 51. člen V primeru, da na tekmo ni pomožnega sodnika, ki je določen za sojenje lahko sodnik poveri opravljanje naloge pomožnega sodnika v igrah zbijanja igralcu ene od ekip, če ima naziv sodnika, v kolikor pa takega ni, pa nalogo pomožnega sodnika opravljata vodji ekip pod kontrolo sodnika. 52. člen V vseh ekipnih državnih tekmovanjih se pritožba najavi na sodniški zapisnik, pritožbo pa je potrebno pisno utemeljiti v roku 48 ur po končani tekmi in dostaviti tekmovalni komisiji BZS, skupaj s potrdilom o plačani taksi za pritožbo v višini 104,00 EUROV. V primeru najave pritožbe na sodniški zapisnik, mora sodnik srečanja obvezno podati pisno poročilo in ga posredovati tekmovalni komisiji BZS v roku 48 ur po končani tekmi. V kolikor tekmovalna komisija na podlagi pritožbe kluba ali na podlagi lastne ugotovitve spremeni registracijo posamezne (določene) igre in po opravljeni registraciji igre pride do neodločenega rezultata tekme je zmagovalec tekme klub, ki ni kršil pravil s katerimi je urejeno tekmovanje. 53. člen Klubi, ki imajo pokrita igrišča so dolžni za tekmovanja le - ta odstopiti klubu, ki je podal zahtevo za uporabo igrišča pod pogoji, dogovorjeni v sklenjeni pogodbi. 54. člen Vsi klubi, ki nastopajo v ekipnem državnem tekmovanju si morajo v primeru slabega vremena zagotoviti rezervna pokrita igrišča, oziroma dvorane. O prehodu igranja tekme na rezervno pokrito igrišče odloča le sodnik. 55. člen Za vsa novozgrajena igrišča klubov članov državnih lig in igrišča novih članov 2. državne lige morajo klubi pred pričetkom tekmovanja pridobiti registracijo igrišča, 16

17 ki jo na prošnjo kluba izda po opravljenem pregledu tekmovalna komisija BZS, z izdajo certifikata. To pravilo velja tudi za rezervna igrišča, kadar ta niso v uporabi klubov - članov državnih lig. 56. člen Prvo uvrščena ekipa na posameznem državnem tekmovanju prejme pokal. V tekmovanju članov v super ligi, članic, mladinci U-18 in dečki U-14 pa prejmejo igralci prvih štirih uvrščenih ekip tudi medalje BZS in sicer v številu najvišje dovoljenega števila prijavljenih igralcev za posamezno tekmo + 1. ekipe dečki U-14 uvrščene od 5. mesta dalje prejmejo pismena priznanja. I.2.1. SPLOŠNO DRŽAVNO TEKMOVANJE ČLANOV 57. člen Ligaško tekmovanje se igra po dvokrožnem tekmovalnem sistemu. V prvi polovici koledarskega leta se nadaljuje drugi del ligaškega tekmovanja za tekočo tekmovalno sezono, v drugi polovici koledarskega leta pa se že prične tekmovanje za naslednjo tekmovalno sezono v vseh državnih ligah. Vsa srečanja so obvezno na štirih igriščih, kar velja tudi za pokrita igrišča in dvorane 58. člen Vsako srečanje se sestoji iz: v super ligi iz 13 iger v 1. in 2. državni ligi iz 11 iger, po vrstnem redu igranja kot je navedeno v naslednjem členu. Vsak igralec lahko na posameznem srečanju igra največ 3 igre. 59. člen Razpored iger za super ligo je sledeč: trojka, dvojka, posamezno - klasično, igra v krog - igralni čas 90 minut, oziroma do 13 točk hitrostno zbijanje (2x) - igralni čas 5 minut, steza 1 in 4 natančno zbijanje (2x) - po eno kroglo na posamezno pozicijo, istočasno, steza 2 in 3 štafetno zbijanje (1x) - igralni čas 5 minut, steza 1 in 4 17

18 trojka, dvojka, dvojka - igra v krog, posamezno - klasično - igralni čas 90 minut, oziroma do 13 točk Razpored iger po posameznih igriščih se določi na podlagi žreba, ki ga opravi vodja gostujoče ekipe ob prisotnosti domače ekipe in sodnikov najkasneje 5 minut pred pričetkom ogrevanja za prve igre. Žrebanje se opravlja po vrstnem redu iger, navedenih v sodniškem poročilu. Razpored iger za 1. in 2. državno ligo je sledeč: dvojica, trojka, posamezno - klasično, posamezno - igra v krog igralni čas je 75 minut oziroma do 13 točk v klasičnih disciplinah, oziroma 8 obratov v igri v krog hitrostno zbijanje (1x) - igralni čas 5 minut - (ogrevanje 3 minute) natančno zbijanje (ogrevanje 8 krogel - dva obrata) štafetno zbijanje (1x) - igralni čas 5 minut - (ogrevanje 3 minute) dvojica, trojka, posamezno - klasično, posamezno - igra v krog - (ogrevanje 2 obrata) 60. člen Vse igre v posamezni tekmi se točkuje: zmaga 2 točki, neodločeno 1 točka, poraz 0 točk. Najvišje možno število točk v tekmi je: v super ligi 26 točk, v 1. in 2. ligi 22 točk. Neodločen končni rezultat v tekmi je dovoljen. Tekme se točkujejo: zmaga 2 točki, neodločeno 1, poraz 0 točk. 61. člen Na tekmah ekipo vodi vodja ekipe z veljavno licenco za tekoče tekmovalno leto. Licenco za opravljanje nalog vodje ekipe bo dobila le oseba, ki si je pridobila naziv strokovnega delavca v naši organizaciji (mentor, inštruktor, trener). Ekipo lahko izjemoma vodi tudi strokovni delavec z licenco, ki je član drugega kluba in mu je za vodenje ekipe izdano pismeno soglasje matičnega kluba, kakor tudi strokovni sodelavec z licenco, ki ni registrirani igralec kakega kluba pod pogojem, da ima s klubom sklenjeno pogodbo iz katere bodo razvidne medsebojne pravice in obveznosti. Registracija za vodenje ekipe se vpisuje v člansko izkaznico. 18

19 V primeru, ko prijavljeni vodja ekipe nastopa kot igralec, v času ko igra, nima pravice do zahteve time - outa za svojo ekipo. 62. člen Vsaka ekipa lahko prijavi za posamezno tekmo najmanj 7 in največ 11 igralcev. Ob začetku tekmovanja pa mora biti prisotna najmanj toliko igralcev kolikor je potrebnih za 1. igre v tekmi. Vodja ekipe prijavi igralce za tekmo in posamezne igre na obrazcu» Prijava za tekmovanje «. Prijava igralcev za prve igre se opravi najkasneje 15 minut pred otvoritvijo tekme, za ostale igre pa takoj po končanih predhodnih igrah in opravljeni prijavi igralcev. Ob prijavi igralcev za kolektivne igre se opravi tudi žreb igrišč. Vrstni red prijave igralcev v kolektivnih igrah ni pomenben za vrstni red igranja posameznega prijavljenega igralca. Vsak igralec lahko nastopi v isti disciplini tekme samo enkrat, kar pa ne velja za igro trojke in dvojice, ko mora biti ves čas trajanja druge igre v igri en nov igralec, ki ni igral v prvi igri določene discipline. V kolikor ekipa ne upošteva tega pravila izgubi to igro s 13 : 0. Rezervne igralce za igre trojka in dvojica ni potrebno prijavljati. V teh igrah je dovoljena menjava enega igralca, ki se opravi po končanem obratu igre, v katerem je s strani vodje najavljena menjava. V času trajanja tekme veljajo za vse igralce in ekipe, ko ne igrajo, enake pravice glede discipline, kot veljajo za igralce, ki igrajo. 63. člen Na srečanju se izpolnjuje obrazec» Sodniško poročilo «v treh izvodih. Po en izvod sodniškega poročila preda sodnik vodjem nastopajočih ekip, en izvod pa najkasneje naslednji dan po odigrani tekmi pošlje na naslov Balinarske zveze Slovenije. Sodniki so dolžni takoj po končani tekmi sporočiti rezultat tekme na telefonsko številko določeno v propozicijah tekmovanja. 64. člen Ogrevanje igralcev za tekmo prične največ 30 minut pred določenim časom za pričetek tekme in traja 15 minut. Ogrevanje igralcev za prve igre prične po opravljenem žrebanju igralnih stez za posamezne igre na določeni igralni stezi in traja 10 minut pred določenim časom za otvoritev tekme. Ogrevanje se opravlja s številom krogel, predpisanih za posamezno igro. Igralci, ki za prve igre niso prijavljeni se lahko ogrevajo na igriščih, kjer se bodo igrale kolektivne igre. 19

20 V igrah hitrostno in štafetno zbijanje je dovoljeno ogrevanje v trajanju 3 minute, v igrah natančno zbijanje pa z 8. kroglami. Pred ogrevanjem zadnjih iger tekme se opravi žreb za določitev igrišč za posamezne igre na način, ki je določen za prve igre tekme. 65. člen Tekma se prične točno ob napovedani uri, ki je objavljena v Koledarju tekmovanj. Otvoritev tekme (vključno s predstavitvijo igralcev in sodnikov) se opravi 5 minut pred napovedanem začetkom tekme. Za otvoritev in samo vodenje tekme mora poskrbeti organizator srečanja primerno ozvočenje. 66. člen Igralec, ki iz neupravičenega razloga zapusti igrišče ali odstopi v posamezni igri izgubi pravico nastopa v preostalih igrah na tekmi. V vsakem primeru se mu že dosežene točke v igri ne upoštevajo. V primeru, da v igrah zbijanja eden od igralcev odstopi od tekmovanja drugi igralec nadaljuje z zbijanjem. V navedem primeru se igre v posameznih disciplinah registrirajo: v klasičnih igrah 13 : 0 v igri v krog nasprotnik beleži za vsak neodigran obrat po 6 točk v igrah zbijanja z doseženim rezultatom igralca, ki je nadaljeval z zbijanjem 67. člen Postavljanje predmetov opravlja eden od soigralcev tekmovalcev pod kontrolo sodnika tekme. Zbijanje posameznih pozicij predmetov se izvaja s po eno kroglo izmeničnem zaporedju igralcev, glede na opravljeno žrebanje vrstnega reda zbijanja. V igri natančno zbijanje se v primeru prekinitve zaradi nastanka višje sile (54/6a člen MTP), igra nadaljuje v skladu s pravili (od doseženega števila točk po zaključenem zbijanju na določeni poziciji dalje). 68. člen Kadar pride v igrah zbijanja med igro do prekinitve igre zaradi višje sile se igra ponovi takoj, ko je mogoče. Pravico do ponovitve igre gre tudi igralcu, kadar zbija v igri kot posamezni zbijalec (1. in 2. liga). V primeru, da je eden od tekmovalcev že opravil zbijanje v celoti, se njegov rezultat prizna. 69. člen Disciplina štafetno zbijanje se izvaja na osnovi žreba. 20

21 Za vsako ekipo nastopata dva tekmovalca, ki izmenično zbijata 2x kroglo na poziciji 4 in poziciji 2. Zbijanje prične s pozicijo 4. Da bo menjava v štafeti pravilna se morata igralca dotakniti z roko po roki. Dotik mora biti na delu roke od lakta do dlani (pesti) in to izza črte 2. linije. Vodje ekip so dolžni v igrah zbijanja voditi pisno evidenco o doseženih točkah na predpisanih obrazcih. Glede prekinitve posamezne igre v primeru nastanka višje sile veljajo določila, navedena za igro hitrostnega zbijanja. 70. člen Žreb za tekmovanje v državnih ligah članov opravi tekmovalna komisija v 15. dneh po končanem tekmovanju v letu za prihodnjo tekmovalno sezono. 71. člen Iz posamezne državne lige vedno obvezno izpade toliko klubov, da bo liga štela v naslednjem letu 8 članov (2. liga - sever pa 6 članov). V primeru, da bi po zaključku tekmovanja v kateri od državnih lig od tekmovanja izstopil klub, ki ni bil uvrščen na eno od zadnjih mest ob zaključku prvenstva in bi tako nova liga štela samo 7 (oziroma 5) ekip bo ligo izpopolnila 2.uvrščena ekipa v nižji ligi. Kadar pa določeno stopnjo tekmovanja sestavlja več lig pa poražena ekipa iz dvoboja prvo uvrščenih ekip v nižjih ligah. Obrazložitev: Pravila o tekmovanjih nikjer ne predpisujejo, da iz posamezne lige izpade zadnje uvrščeni klub v posamezni ligi. To izhaja iz besedila v podpoglavju Super liga v povezavi z besedilom v podpoglavju 1.državna liga, ki ne predpisuje dolžnosti prvaku 1.lig oziroma zmagovalcu dvoboja prvakov obveznega tekmovanja v Super ligi v naslednjem tekmovalnem letu. To pa pomeni, da je lahko zadnje uvrščeni klub po končani tekmovalni sezoni član Super lige tudi v naslednji tekmovalni sezoni. Iz posamezne lige vedno obvezno izpade toliko klubov, da bo liga v naslednjem letu štela 8 članov. Sledimo uporabi tega člena v praksi: Uporaba tega besedila člena pa pomeni, da iz 1. lige lahko ne izpade noben klub, lahko pa izpadeta celo dva kluba, iz 2. lige pa lahko celo 4 klubi. Obrazložitev s primeri: izpadeta 2 kluba: prvak se odpove napredovanju v višjo ligo, v ligo se uvrsti prvak nižje lige in izpadli klub iz višje lige (8 klubov po zaključku lige = 10-2 = 8 21

22 v primeru pa, da bi se odločila izpopolniti 2. ligo 2 kluba iz območnega tekmovanja pa to lahko pomeni: = 12-4 = 8 izpade 1 klub: prvak lige napreduje v višjo ligo, v ligo se uvrsti prvak nižje lige in izpadli klub izvišjelige: = 9-1 = 8 ni izpada kluba: prvak lige se odloči za tekmovanje v višji ligi, v ligo se uvrsti prvak nižje lige: = 8 V vseh členih v podpoglavjih o posameznih ligah je povsod določeno, da prvak posamezne lige po končanem tekmovanju napreduje v višjo ligo. Napredovanje prvaka posamezne lige v višjo državno ligo pa postane resnično šele po podani njegovi izjavi o tekmovanju v višji državni ligi v naslednji tekmovalni sezoni! Napredovanje 2. uvrščenega kluba v višjo državno ligo: Nikler v pravilih o tekmovanjih niti v drugih aktih BZS ni navedeno, da po končani tekmovalni sezoni lahko napreduje 2. uvrščeni klub v višje tekmovanje! Uporaba 2.stavka 71.člena Pravil o tekmovanju o napredovanju 2.uvrščene ekipe na posamezni stopnji tekmovanja v višji rang tekmovanja!! Z besedilom tega člena se izključno ureja način izpopolnjevanja posameznih lig v primeru, da bi po izpopolnitvi posameznih lig za naslednjo tekmovalno sezono (1.odstavek 71.člena), vendar po končani registraciji klubov in pridobivanju izjav o tekmovanju v naslednji tekmovalni sezoni kateri izmed klubov podal pismeno izjavo, da zaradi določenih okoliščin odstopa od tekmovanja v naslednji tekmovalni sezoni. Zato tudi besedilo: Napredovanje 2.uvrščenega kluba v višje tekmovanje je možno edino v primeru, če po zaključku tekmovanja poda izjavo o odstopu od tekmovanja klub, ki ni bil uvrščen na eno od zadnjih mest po zaključku prvenstva. Z navedeno vsebino besedila tega člena se želi samo v naprej določiti način izpopolnjevanja posamezne lige, da ne bi bilo po takem nastalem primeru potrebno iskati način primernega izpopolnjenja v posamezni ligi preko potrebnih kasnejših sklepov organov zveze. a). SUPER LIGA 72. člen Pravico nastopa v super ligi ima 8 ekip. Število klubov v super ligi v naslednjem tekmovalnem letu izpopolnjuje zmagovalna ekipa v dvokrožnem dvoboju 1.uvrščenih ekip v obeh 1.državnih ligah v preteklem letu. 22

23 73. člen Tekme v super ligi so praviloma ob sobotah, s pričetkom ob urah, objavljenih v koledarju tekmovanj. 74. člen Po zaključku dvokrožnega tekmovanja tekmujejo prve 4 uvrščene ekipe za naslov državnega prvaka. Tekmovanje se izvede po turnirskem sistemu " Final four" s prednostno pravico organiziranja turnirja po višje uvrščeni ekipi po rednem delu tekmovanja. Na turnirju se igra na eno dobljeno tekmo. V primeru neodločenega rezultata tekme pa se zmagovalca tekme ugotavlja z razigravanjem. Tekmovanje se odigra v dveh zaporednih dnevih. 75. člen V primeru, da imata obe ekipi po končanih srečanjih (dvobojih) po eno zmago, je zmagovalec srečanj (dvobojev) ekipa, ki ima boljši skupni rezultat v seštevku točkovanja vseh iger iz obeh srečanj. V primeru enakega seštevka točkovanja vseh iger pa je zmagovalec ekipa, ki ima boljši seštevek rezultatov vseh iger v obeh srečanjih. V primeru, da je tudi končni seštevek točkovanja vseh iger enak pa je zmagovalec ekipa, ki je bila višje uvrščena po končanem dvokrožnem tekmovanju. Višje uvrščena ekipa po rednem delu dvokrožnega tekmovanja, igra povratno srečanje vedno na domačem igrišču. 76. člen Za prvaka v Super ligi se po končanih prvih dvobojih, igra samo dvoboj za prvaka Super lige. 77. člen Proglasitev ekipnega državnega prvaka se izvede na svečan način po zadnji tekmi razigravanja za prvaka super lige. Prvak prejme v trajno last pokal, igralci in vodje ekip, ki sta osvojili 1. in 2. mesto v super ligi pa prejmejo medalje BZS. Za proglasitev ekipnega državnega prvaka veljajo določila za proglasitev na državnih prvenstvih (poglavje ). b). 1. DRŽAVNI LIGI 78. člen Tekmovanje v 1.državni ligi se izvaja v dveh ligah, ki se imenujeta: 1.državna liga - vzhod in 1.državna liga - zahod 23

24 79. člen Zmagovalca obeh lig igrata po zaključnem tekmovanju medsebojni dvokrožni dvoboj za novega člana super lige. V primeru, da kateri izmed zmagovalcev 1.lig poda po končanem tekmovanju pismeno izjavo, da v primeru zmage v dvokrožnem srečanju ne bo sodeloval v super ligi, ker ne izpolnjuje pogojev za tekmovanje, se dvokrožni dvoboj prvakov 1.lig ne izvede. 80. člen Tekme v 1.državni ligi se igrajo ob petkih in sobotah s pričetkom ob urah objavljenem v koledarju. c). 2. DRŽAVNE LIGE 81. člen Tekmovanje v 2.državni balinarski ligi se izvaja v dveh ligah in sicer: 2.državna liga - vzhod in 2.državna liga - zahod 2.državna - vzhod je v tekmovanju razdeljena na: 2.državno ligo vzhod-center v kateri tekmujejo klubi iz OBZ Dolenjska, OBZ Gorenjska in OBZ Ljubljana in šteje 8 ekip. in 2.državno ligo vzhod-sever v kateri tekmujejo klubi iz OBZ Maribor in OBZ Šaleška, ki šteje 5 ekip. V 2.državni ligi - zahod nastopa 8 ekip. 82.člen V tekmovanju v 2. državni ligi - vzhod igrata zmagovalca 2. državne lige - vzhod - center in sever dvokrožni dvoboj za prvaka 2. državne lige - vzhod. Prvaka obeh lig se uvrstita v 1. državno ligo - vzhod in 1. državno ligo - zahod. 83. člen V primeru, da katera območna balinarska zveza ne bo izvedla ligaškega tekmovanja v svoji območni ligi, klubi njene zveze ne morejo sodelovati na kvalifikacijskem tekmovanju za uvrstitev v 2. državno ligo v naslednji tekmovalni sezoni. 84.člen V naslednjem tekmovalnem letu se uvrstita v 2. ligo: zahod: prva dva uvrščena kluba iz kvalifikacijskega tekmovanja prvakov lig iz Območnih balinarskih zvez, ki se vključujejo v tekmovanje na zahodu, vzhod - center: prva dva uvrščena kluba iz kvalifikacijskega tekmovanja prvakov lig iz Območnih balinarskih zvez Dolenjska, Gorenjska in Ljubljana, 24

25 vzhod - sever: prvo uvrščena kluba iz medobmočnega tekmovanja klubov iz Območnih balinarskih zvez Maribor in Šaleška. 85. člen Tekme v 2. državni ligi se igrajo ob petkih. V 2. državni ligi vzhod - center je začetek tekem vedno ob uri, v državni ligi zahod in vzhod - sever pa tudi ob sobotah. Dan in uro tekem v 2. državni ligi zahod in vzhod - sever se določi v Koledarju tekmovanj. I.2.2. DRŽAVNO TEKMOVANJE ČLANIC 86. člen Državno ligaško tekmovanje članic se izvaja v enotni 1. državni ligi - za tekmovalno leto. Tekmovanje je dvokrožno, v ligi pa tekmuje 8 ekip. 87. člen Vsako srečanje se sestoji iz 11 iger po naslednjem razporedu: 2 x dvojica, posamezno - klasično, posamezno - igra v krog - igralni čas je 75 minut v klasičnih disciplinah oziroma 8 obratov v igri v krog hitrostno zbijanje (1x) - igralni čas 5 minut natančno zbijanje (2x) - po eno kroglo na posamezno pozicijo 2 x dvojica, posamezno - klasično, posamezno - igra v krog Maksimalna posamezna ekipna zmaga je 22 točk. 88. člen Vsaka ekipa lahko za tekmo prijavi najmanj 6 in največ 10 igralk. Vsa ostala določila, ki so predpisana za državno tekmovanje članov se uporabljajo tudi za državno tekmovanje članic (razen vodenja ekipe na tekmi). 89. člen Prvo uvrščena ekipa v 1. državni ligi po končanem tekmovanju si pridobi naslov državnega prvaka. 90. člen Tekme v ligaškem tekmovanju članic so ob sobotah s pričetkom ob uri, določeni v Koledarju tekmovanj. 25

26 91. člen Za vse druge primere, ki v tem poglavju niso navedeni, se uporabljajo določila, ki so navedena v podpoglavju Državno tekmovanje članov. I.2.3. DRŽAVNO TEKMOVANJE mladinci U člen Za izvedbo tekmovanja je odgovorna Območna balinarska zveza na katerem območju se izvaja tekmovanje, oziroma klub, če ekipo sestavljajo samo njegovi igralci. 93. člen Ekipe nastopajo pod imenom Območne balinarske zveze. Kadar pa ekipo OBZ sestavljajo samo člani istega kluba pa pod imenom OBZ in imenom kluba. Ekipa lahko za posamezno tekmo prijavi najmanj 3 igralce največ 7 igralcev. Posamezni igralec lahko odigra v tekmi največ 3 igre. 94. člen Vsaka tekma se sestoji iz 7. iger in sicer: 1 x dvojica; 1 x posamezno - klasično; 2 x igra v krog; 1 x hitrostno zbijanje; 1 x natančno zbijanje; 1 x štafetno zbijanje. Igralni čas v klasičnih igrah je 75 minut, oziroma do 13 točk. Maksimalna posamezna ekipna zmaga je 14 : člen Sistem ligaškega tekmovanja mladincev sprejme IO BZS. Podroben način ligaškega tekmovanja mladincev pripravi s propozicijami Komisija za mladino in ga objavi po opravljeni potrditvi s strani Tekmovalne komisije. S propozicijami o ligaškem tekmovanju se mora posebej urediti in objaviti: 1. udeležence ligaškega tekmovanja 2. sistem izvedbe ligaškega tekmovanja 3. kraj in uro igranja posameznih tekem 4. določanje vrstnega reda iger v posamezni tekmi 5. druga vprašanja, potrebna za nemoteno izvedbo tekmovanja I.2.4. DRŽAVNO TEKMOVANJE dečki U-14 26

27 96. člen Ekipe dečkov nastopajo v državnem ligaškem tekmovanju pod imenom kluba. Klub je odgovoren za izvedbo posamezne tekme. Ekipa lahko za posamezno tekmo prijavi najmanj 3 in največ 7 igralcev. 97. člen Vsaka tekma se sestoji iz 7. iger in sicer: dvojica; posamezno - klasično; posamezno - igra v krog; posamezno - bližanje v krog; natančno zbijanje; hitrostno zbijanje in štafetno zbijanje. Igralni čas v klasičnih igrah je 75 minut, oziroma do 13 točk. Maksimalna posamezna ekipna zmaga je 14 : člen Sistem ligaškega tekmovanja dečkov sprejme IO BZS. Podroben način ligaškega tekmovanja pripravi s propozicijami Komisija za mladino in ga objavi po opravljeni odobritvi s strani Tekmovalne komisije. S propozicijami o ligaškem tekmovanju se mora posebej urediti in objaviti: 1. udeležence ligaškega tekmovanja 2. sistem izvedbe ligaškega tekmovanja 3. kraj in uro igranja posameznih tekem 4. določanje vrstnega reda iger v posamezni tekmi 5. način igranja v igri posamezno - bližanje v krog 6. druga vprašanja, potrebna za nemoteno izvedbo tekmovanja. II. POKALNA TEKMOVANJA 99. člen Pokalna tekmovanja se izvajajo po turnirskem sistemu v disciplini četverk po sistemu izpadanja. Dovoljeno število prijavljenih igralcev na pokalnem tekmovanju je 6 igralcev oziroma igralk. Igralni čas iger je 90 minut oziroma do 13 točk. 27

28 100. člen Stroške prevoza in bivanja nosijo udeleženci tekmovanja. Zmagovalec pokalnega tekmovanja prejme pokal, ki ga prispeva BZS, prve štiri uvrščene ekipe pa tudi medalje. II.1. POKALNO PRVENSTVO SLOVENIJE 101. člen Na pokalnem prvenstvu Slovenije nastopa 16 ekip, ki so si pridobile pravico nastopa na tekmovanjih v območnih zvezah. Število udeležencev iz območnih zvez določi vsako leto tekmovalna komisija BZS na podlagi števila registriranih klubov po posameznih območnih zvezah. II.2. PRVENSTVO STAREJŠIH ČLANOV 102. člen Z organizacijo tega prvenstva se želi zagotoviti vzdrževanje in obujanje tekmovalnega duha, ter obnavljanje in navezovanje stikov med igralci člen Na prvenstvu starejših članov nastopajo samo registrirani igralci kluba, ki bodo v koledarskem letu dopolnili 55 let člen Na prvenstvu starejših članov nastopa 16 ekip, ki so si pridobile pravico nastopa na območnem prvenstvu. Število udeležencev iz posameznih območnih zvez določi vsako leto Izvršni odbor BZS na podlagi števila klubov, ki tekmujejo v tej kategoriji igralcev v območnem ali medobmočnem tekmovanju. III. a). MEDNARODNI IN TURNIRJI DRŽAVNEGA POMENA MEDNARODNA TEKMOVANJA 105. člen Mednarodna tekmovanja so navedena v razpredelnici mednarodnih tekmovanj selekcij naše zveze. Propozicije za mednarodna tekmovanja vedno izdaja organizator posameznih mednarodnih tekmovanj. 28

29 106. člen Na dan mednarodnega tekmovanja v Sloveniji se ne organizira klubskih turnirjev, niti se ne igrajo tekme državne lige člen Območne zveze ali klubi lahko organizirajo turnirje državnega pomena. Na turnirju mora nastopati najmanj 12 ekip, od tega najmanj 60 % članov državnih lig. b). TURNIRJI 108. člen Program in pogoje nastopanja določi organizator turnirja najmanj 30 dni pred izvedbo turnirja. Tekmovanje mora biti skladno z določili Pravilnika o tekmovanjih BZS člen Koledar turnirjev državnega pomena sprejme skupno s koledarjem tekmovanj IO BZS. Turnirji se praviloma organizirajo izven terminov tekmovanj BZS. c). ŽENSKI MASTERS 110. člen Po zaključku tekmovalne sezone se organizira turnir 8 najboljših igralk v tekmovalnem letu pod nazivom» Ženski masters «. Tekmovalke izbere komisija za žensko balinanje na osnovi točkovanja za balinarko leta. Glede programa in pogojev tekmovanja se uporablja določilo, predpisano za turnirje člen Izbrane tekmovalke morajo obvezno nastopiti v vseh štirih disciplinah (krog, posamezno, natančno in hitrostno zbijanje). Neudeležba na zaključnem turnirju je opravičljiva zaradi bolezni ali drugih nepredvidenih opravičljivih razlogov. V primeru neudeležbe katere izmed prvih osmih tekmovalk se na tekmovanje povabi naslednjo rangirano tekmovalko. b). TURNIRJI 112. člen V vseh ligah se glede zakasnitev in prekinitev tekem upoštevajo določila Pravilnika o tekmovanjih BZS. 29

30 113. člen Na koncu tekmovalne sezone se skladno s kriteriji za določanje najboljšega tekmovalca v Sloveniji izbere najboljšega tekmovalca v vseh kategorijah. Najboljši tekmovalec v posamezni kategoriji prejme posebno priznanje. Obliko in način podelitve določi Izvršni odbor BZS člen Na vseh državnih prvenstvih in ekipnih tekmovanjih se vodijo rekordi v disciplinah hitrostnega in natančnega zbijanja. Rekorde registrira in vodi evidenco tekmovalna komisija BZS. Med potekom iger v ekipnem tekmovanju v disciplinah: hitrostno, štafetno, natančno zbijanje in igra v krog morajo vodje posameznih ekip voditi evidenco o doseženih rezultatih na predpisanih obrazcih člen Za registracijo in priznanje državnih rekordov morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: Tekmovanje mora soditi najmanj sodnik I. kategorije. Doseženi rezultat mora biti razviden iz evidence v igri. Evidenca mora biti podpisana s strani sodnika in vodij ekip v ekipnem tekmovanju, ter vodje tekmovanja na državnem prvenstvu. V igri morajo biti uporabljeni pripomočki in krogle, predpisane z MTP oziroma določeni s strani BZS člen Vsa tekmovanja vodi tekmovalna komisija BZS, ki je pristojna tudi za tolmačenje teh Pravil člen Za pravilno izvajanje državnega ligaškega tekmovanja je Tekmovalna komisija zadolžena, da v vsakem tekmovalnem letu pred razpisom licenciranja izda Navodila o tekmovanju v posamezni članski državni balinarski ligi. potek tekme v super ligi potek tekme v 1, in 2. Ligi potek tekme v 1. ligi za članice potek tekme v 1.ligi za dečki U-14 potek tekme v 1.ligi za mladinci U-18 30

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja:

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: sobota, 7. september 2019 ob 15.30 uri, nedelja, 8.

Prikaži več

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc PROPOZICIJE ZA EKIPNA ČLANSKA LIGAŠKA TEKMOVANJA OZ. EKIPNO ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO KEGLJAŠKE ZVEZE SLOVENIJE V SEZONI 2012/2013 1. člen Vsa ekipna ligaška tekmovanja bodo v sezoni 2012/2013 potekala

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2017 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa na mivki za leto 2017. Na turnirjih prejmejo prve

Prikaži več

5

5 PRAVILNIK EKIPNIH REKREATIVNIH TENIŠKIH LIG 1.0. SPLOŠNO Ta pravila določajo način igranja rekreativnih teniških lig GERTL Gorenjske ekipne rekreativne teniške lige (v nadaljnjem besedilu GERTL). Podroben

Prikaži več

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc Pravilnik NZS za futsal V1.0; Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor za nujne zadeve na seji dne 29.08.2011 sprejel 2 PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE ZA FUTSAL I. SPLOŠNE

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA ZA POKAL MNZ (ČLANI IN

Prikaži več

Microsoft Word _KOŀARKA_Oŀ_mlajši

Microsoft Word _KOÅ€ARKA_OÅ€_mlajÅ¡i Košarka za učence in učenke, letnik 2005 in mlajši Datum in kraj tekmovanja Šolska tekmovanja: od oktobra 2017 do maja 2018. Občinska tekmovanja: od decembra 2017 do februarja 2018. Področna tekmovanja:

Prikaži več

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v kolikor tekmovalna komisija na podlagi prijav ne odloči

Prikaži več

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/ člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pra

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/ člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pra PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/2020 1. člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pravil odbojkarske igre (FIVB), Pravilnika o tekmovanju

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. S

Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. S Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. SNL V 1.0; 16.08.2017 Na podlagi določil Statuta NZS

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA MNZ STAREJŠI DEČKI U15

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 RAZPIS MESTNEGA PRVENSTVA OŠ LJUBLJANE V ATLETIKI Ljubljana, 27. maj 2015 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema,

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 Ljubljana, 31. maj 2018 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema, tekmovalkama v vsaki disciplini in štafeto. Točke

Prikaži več

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx)

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx) SODNIŠKA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO 2016/2017 Na podlagi sodniških navodil in sklepa Predsedstva KZS, Sodniška komisija KZS izdaja sodnikom navodila o načinu dela na ekipnih in drugih tekmovanjih KZS

Prikaži več

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25 1000 LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo naslednja moštva: 1. Hk Triglav Kranj 2. Hk Olimpija

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

POVOD

POVOD RAZPIS 21. VAŠKA OLIMPIJADA OBČINE GORIŠNICA Športna zveza občine Gorišnica prireja 21. vaško olimpijado, ki bo v soboto, 13. julija 2019 s pričetkom ob 8.30 uri v Športnem parku Gorišnica TEKMOVANJA Tekmovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc ORGANIZIRA XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA POKROVITELJ TRIJE KRALJI, 3. 3. 2017 XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA pod pokroviteljem TENZOR d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 PTUJ in organizatorjem SMUČARSKI

Prikaži več

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11. memoriala 2013-U13

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11.  memoriala 2013-U13 MEDNARODNI DVORANSKI NOGOMETNI TURNIR 11. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA RAZPORED TEKMOVANJA U - 13 Dravograd-Dvorana Špic D, 07. DECEMBER 2013 Igralni dan SOBOTA, 07. DECEMBRA 2013 U - 13(2001 in mlajši)

Prikaži več

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE YUGO POKAL 2015 DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2015 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a

Prikaži več

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem jahališču Hipodroma Lipica. Splošne informacije: Tekmovanje

Prikaži več

POKAL YUGO 2011

POKAL YUGO 2011 AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2018 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a 5263 Dobravlje

Prikaži več

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, 11. 4. 2018 Popravek 5.7.2018 sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 od 8 KAZALO: 1. Razpis članskega in mladinskega gasilskega

Prikaži več

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 UVOD Krajevna skupnost Drska organizira 2. Olimpijado KS Novega mesta. Vabljeni vsi rekreativci in ostali

Prikaži več

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5,

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, 2241 Spodnji Duplek) Prijave tekmovalcev: od 8. do

Prikaži več

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Napovedovalec: Vodja tajništva: Vodja tehnične službe: Vodja prijavnice: Meritve

Prikaži več

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski sezoni 2015/2016. V ta namen vam pošiljamo gradivo, ki

Prikaži več

Navodila_1819_Regions' Cup

Navodila_1819_Regions' Cup NZS STANDARD Št. / ozn. : NAV_1819_RC Verzija: V1.0 Zadeva: NAVODILA ZA KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE REPREZENTANC MNZ ZA 11. UEFA POKAL REGIJ 2018/2019 1. ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 1.1. Splošno Nogometne

Prikaži več

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne 23. 08. 2014 sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KOMISIJE INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE

Prikaži več

PRAVILNIK Osveženo:

PRAVILNIK Osveženo: PRAVILNIK Osveženo: 29.6.2016 RED BULL 400 WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 PLANICA OSNOVNI PODATKI Red Bull 400 letos ponovno vabi tekače, gorske tekače, kolesarje, pohodnike in ostale adrenalina željne športnike

Prikaži več

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info:

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: http://www.vknautilus.si http://regate.veslanje.si 1. VABILO:

Prikaži več

Microsoft Word - tp streljanju.doc

Microsoft Word - tp streljanju.doc Štev: PJ/JO-112-19.02/15 Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je Komisija za tekmovalni

Prikaži več

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL čl

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL čl HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25 1000 LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL članov bodo nastopala moštva naslednjih klubov: 1. SKHL

Prikaži več

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi Športno društvo TABLA Bresterniška graba 9 2354 Bresternica tel 041 655 561 e-mail : boris.majer@kzs.si BILTEN št. 01 STAREJŠI UČENCI I N UČENKE PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL ŠOLSKO LETO 2014/2015 Maribor,18.11.2014

Prikaži več

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 1 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 2 1. TEMELJNE DOLOČBE.3 1.1 Splošna

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA SKRAJŠANI DISCIPLINSKI PRAVILNIK KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA PARKL 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL DISCIPLINSKI PRAVILNIK 1 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 2. DISCIPLINSKI

Prikaži več

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM:

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM: NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA 2018 2019 komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: 01 520 10 15 GSM: 031 878 805 e-mail: gorazd.trontelj@kzs.si 1. DEKLETA U13 1.

Prikaži več

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA GORIŠNICA 83 2272 GORIŠNICA gor.sport@gmail.com Na podlagi 5., 6., 9., 15., 18. in 29. člena statuta Športne zveze občine Gorišnica so predstavniki društev in klubov na 7.

Prikaži več

Microsoft Word - TEKMOVALNI PRAVILNIK 2018.doc

Microsoft Word - TEKMOVALNI PRAVILNIK 2018.doc TEKMOVALNI PRAVILNIK ZA UMETNOSTNO DRSANJE I. SPLOŠNA PRAVILA 1. člen Tekmovalni pravilnik ZDŠS je v razmerju do pravilnika mednarodne drsalne zveze ISU poseben pravilnik in ni v nasprotju z odločitvami

Prikaži več

NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2019 (Novigrad, Istra) polmaraton (21 km) štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km dirka na 10 km dirka na 5 km otroška dirka FUN

NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2019 (Novigrad, Istra) polmaraton (21 km) štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km dirka na 10 km dirka na 5 km otroška dirka FUN NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2019 (Novigrad, Istra) polmaraton (21 km) štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km dirka na 10 km dirka na 5 km otroška dirka FUN RUN na 200 in 500 m ORGANIZATOR: Hoteli in kampi Aminess

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev Na podlagi 10., 11., 13. in 28. člena Statuta Judo zveze Slovenije je Izvršilni odbor Judo zveze Slovenije (IO) na svoji 22. redni seji, 14. 4. 2016 sprejel: P R A V I L N I K o registraciji članic Judo

Prikaži več

I. mladinci I. dečki I. članice II. zahod II. sever II. center I. zahod I. vzhod super liga I. mla I. d I. čla II. z II. s II. c I. za I. vz supe DRŽA

I. mladinci I. dečki I. članice II. zahod II. sever II. center I. zahod I. vzhod super liga I. mla I. d I. čla II. z II. s II. c I. za I. vz supe DRŽA II. sever II. center I. zahod I. vzhod I. mla I. d I. čla II. z II. s II. c I. za I. vz supe DRŽAVE LIGE, RVEVA I V LEU 2019 datum dan državno prvenstvo kategorija kraj kraj tekmovnja 1 1.jan 2 2.jan 3

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word - navodila1SMLSKLjesen 09.doc

Microsoft Word - navodila1SMLSKLjesen 09.doc NAVODILA - OPOZORILA za 1. SML in 1. SKL JESEN TL 2009/2010 Klubom, ki so lastniki prostorov (igrišč) ali imajo sklenjeno pisno pogodbo z lastnikom o uporabi in ob upoštevanju še drugega pogoja, da imajo

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

2

2 2. PRAVILA TENIŠKIH TEKMOVANJ TZS 2.1 SPLOŠNO 2.1.1 SPLOŠNE DOLOČBE Ta pravilnik - vsebuje osnove za sestavljanje razpisov in razpisnih pogojev tekmovanj, ki jih vodi Tekmovalno registracijska komisija

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - Osnutek zapisnika 7. seje IO MNZ Maribor.doc

Microsoft Word - Osnutek zapisnika 7. seje IO MNZ Maribor.doc MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR Ulica Vita Kraigherja 008, 2000 Maribor Tel: 02/250-99-90 fax: 02/250-99-91 02/250-99-99 fax: 02/250-99-98 e-mail: mnzm-mb@siol.net, mnzm-3snl@siol.net, info@mnzveza-mb.si

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

TEE BALL KO ŽIVLJENJE NIKOLI NI DOLGOČASNO! Kaj je Tee ball Tee ball je športni program, namenjen otrokom od 6 do 12 leta. Vodilo tega programa je: za

TEE BALL KO ŽIVLJENJE NIKOLI NI DOLGOČASNO! Kaj je Tee ball Tee ball je športni program, namenjen otrokom od 6 do 12 leta. Vodilo tega programa je: za TEE BALL KO ŽIVLJENJE NIKOLI NI DOLGOČASNO! Kaj je Tee ball Tee ball je športni program, namenjen otrokom od 6 do 12 leta. Vodilo tega programa je: zabava in učenje osnovnih veščin baseballa: odbijanje

Prikaži več

smucanje_regijsko_2012

smucanje_regijsko_2012 REGIJA LJUBLJANA I. MLADINSKA KOMISIJA Datum: 25. januar 2012 GASILSKIM ZVEZAM Regija Ljubljana I. v skladu s programom dela Mladinske komisije RAZPISUJE 7. REGIJSKO TEKMOVANJE GASILSKE MLADINE V SMUČANJU

Prikaži več

RC MNZ - kategorija U12 in U13 TRENING 3-4 SKLOP: Igra 1:1 USMERITEV TRENINGA: CILJ: Igra 1:1 v napadu Utrjevanje uspešnosti igre 1:1 v napadu UVODNI

RC MNZ - kategorija U12 in U13 TRENING 3-4 SKLOP: Igra 1:1 USMERITEV TRENINGA: CILJ: Igra 1:1 v napadu Utrjevanje uspešnosti igre 1:1 v napadu UVODNI RC MNZ - kategorija U12 in U13 TRENING 3-4 SKLOP: Igra 1:1 USMERITEV TRENINGA: CILJ: Igra 1:1 v napadu Utrjevanje uspešnosti igre 1:1 v napadu UVODNI DEL (20 minut) 1. NAVAJANJE NA ŽOGO (12 minut) S klobučki

Prikaži več

Zavod ŠKL Ljubljana Brezovce Trzin Šolsko leto PRAVILA TEKMOVANJA ŠKL TEE BALL Tee ball je športni program, namenjen otrokom od 6 do

Zavod ŠKL Ljubljana Brezovce Trzin Šolsko leto PRAVILA TEKMOVANJA ŠKL TEE BALL Tee ball je športni program, namenjen otrokom od 6 do Zavod ŠKL Ljubljana Brezovce 9 1230 Trzin Šolsko leto 2015-2016 PRAVILA TEKMOVANJA ŠKL TEE BALL Tee ball je športni program, namenjen otrokom od 6 do 12 leta. Vodilo tega programa je: zabava in učenje

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Tekmovalno registracijska komisija BILTEN TZS 2005/2 SEZNAM PRILOG 1. UVOD V BILTEN 1.1. SPREMEMBE V KOLEDARJU TEKMOVANJ TZS 2

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Tekmovalno registracijska komisija BILTEN TZS 2005/2 SEZNAM PRILOG 1. UVOD V BILTEN 1.1. SPREMEMBE V KOLEDARJU TEKMOVANJ TZS 2 TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Tekmovalno registracijska komisija BILTEN TZS 2005/2 SEZNAM PRILOG 1. UVOD V BILTEN 1.1. SPREMEMBE V KOLEDARJU TEKMOVANJ TZS 2005 1.2. LIGAŠKO TEKMOVANJE m2, m3, ž1, ž2, liga do

Prikaži več

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Predsedstvo) je na svoji 150. seji, dne 27.2.2017, v posledici sprejema novega Pravilnika o tekmovanju hokeja na ledu Hokejske zveze Slovenije, sprejelo

Prikaži več

Bilten - Zaključni turnir ciklusa turnirjev mladih _docx

Bilten - Zaključni turnir ciklusa turnirjev mladih _docx ZAKLJUČNI turnir MLADIH 2017/2018 Komenda; 15. 6. 2018 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. PRAVILNIK 1. Šahovski klub Komenda organizira CIKLUS ŠAHOVSKIH TURNIRJEV MLADIH. 2. Ciklus šahovskih turnirjev

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

ZVEZA KOTALKKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE

ZVEZA KOTALKKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE MEMORANDUM št. 12 Člen 1 kategorije Tekmovalci umetnostnega kotalkanja se od sezone 2014 registrirajo pri ZKŠS v naslednje kategorije: a) Začetniki - vsi, ki niso do 1. januarja tekočega leta dopolnili

Prikaži več

15 Klubi člani TZS

15 Klubi člani TZS TEKMOVALNI BILTEN Teniške zveze Slovenije 2012/2 LIGAŠKO TEKMOVANJE 2012 (1.STLŽ,2.STLM, 3.STLM, LIGA 12 let) Teniška zveza Slovenije Vurnikova 2 1000 Ljubljana Telefon: +386 14306690 Fax: +386 14306695

Prikaži več

Microsoft Word - pravil.doc

Microsoft Word - pravil.doc S P L O Š N I Š P O R T N I P R A V I L N I K December 2000 Prične veljati 21. december 2000 Športna komisija pri LZS Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana Tel: 01 422 3333 - Fax: 01 422 3330 - email : lzs@guest.arnes.si

Prikaži več

JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turn

JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turn JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turnir za Pokal Slovenije v preskakovanju zaprek za mlajše

Prikaži več

1

1 ROKOMET IGRIŠČE Igrišče je pravokotnik, dolg 40m in širok 20m. Sestavljen je iz dveh enakih polj za igro in dveh vratarjevih prostorov. Daljši stranici se imenujeta vzdolžne črte, krajše pa prečne črte

Prikaži več

Z A P I S N I K 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS, dne , ob uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. Prisotni člani IO

Z A P I S N I K 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS, dne , ob uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. Prisotni člani IO Z A P I S N I K 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS, dne 03.09.2013, ob 16.00 uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. Prisotni člani IO: Marjan Hribar, Robert Smodiš, Božo Šetina, Danijel

Prikaži več

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, 10. 7. 2018 NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom o športu in opravljenih pogovorih v okviru Direktorata

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

PRAVILA TEKMOVANJ LETNIH ŠPORTNIH IGER EDS

PRAVILA TEKMOVANJ LETNIH ŠPORTNIH IGER EDS PRAVILA TEKMOVANJ LETNIH ŠPORTNIH IGER EDS SPLOŠNO 1. Pravico nastopa na letnih ali zimskih športnih igrah Elektro distribucijskih podjetij (EDS) imajo delavci, ki so v rednem delovnem razmerju v naslednjih

Prikaži več

PRAVILNIK DRŽAVNE LIGE TEKMOVANJ S PIŠTOLO IN REVOLVERJEM VELIKEGA KALIBRA

PRAVILNIK DRŽAVNE LIGE TEKMOVANJ S PIŠTOLO IN REVOLVERJEM VELIKEGA KALIBRA PRAVILNIK MEDNARODNE LIGE ALPE - ADRIA V STRELJANJU S PIŠTOLO IN REVOLVERJEM 1. člen Pravilnik Mednarodne lige Alpe - Adria v streljanju s pištolo in revolverjem (v nadaljevanju: pravilnik) ureja pogoje

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

ŠPORTNI CENTER ŽALEC

ŠPORTNI CENTER ŽALEC ŠPORTNI CENTER ŽALEC Žalec Prva omemba mesta Žalec je iz leta 1182, dandanes pa je Žalec mesto z živahnim utripom. Žalcu in okolici dajejo pečat nasadi hmelja, po katerem dolino imenujejo tudi dolina zelenega

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - Program teniskih reprezentanc TZS v letu 2013.doc

Microsoft Word - Program teniskih reprezentanc TZS v letu 2013.doc PROGRAM TENIŠKIH REPREZENTANC TZS 2013 Kapetana koordinatorja in strokovni svet TZS so pripravili program mladih reprezentac TZS v letu 2013. Vsebine programa: - prisotojnosti kapetanov in strokovnega

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

ZAPISNIK 4

ZAPISNIK 4 REGISTER SKLEPOV UPRAVNEGA ODBORA TZS 219 Predsednik: Mitja Tašler Člani UO: Miro Kregar, Sandi Ivančič, Uroš Medvedec, Matjaž Zupan, Matjaž Merhar, Bojan Trojar, Urška Ganc, Ana Seliškar Sekretar: Tomaž

Prikaži več

SIQHA Slovensko Združenje Quarter Konja, PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvod

SIQHA Slovensko Združenje Quarter Konja,   PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvod PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvodne določbe Za zagotavljanje rejskega napredka se izvajajo ukrepi iz rejskih programov za pasme ameriški quarter konj, ameriški

Prikaži več

Pravila tekmovanja FE, 15. in verzija pravil: 4; Opis naloge Robot vsake ekipe prične s poskusom v coni»start«(zelena cona).

Pravila tekmovanja FE, 15. in verzija pravil: 4; Opis naloge Robot vsake ekipe prične s poskusom v coni»start«(zelena cona). Pravila tekmovanja FE, 15. in 16. 5. 2013 verzija pravil: 4; 9. 5. 2013 1. Opis naloge Robot vsake ekipe prične s poskusom v coni»start«(zelena cona). Njegova naloga je, da barvne objekte, ki se nahajajo

Prikaži več

Okrožnica 40/12 Ljubljana, Št.: 40/12 Ozn.: GP EČ/AZ Zadeva: Spremembe koledarja futsal tekmovanj NZS 2012/2013 Spoštovani, obveščamo vas,

Okrožnica 40/12 Ljubljana, Št.: 40/12 Ozn.: GP EČ/AZ Zadeva: Spremembe koledarja futsal tekmovanj NZS 2012/2013 Spoštovani, obveščamo vas, Okrožnica 4/ Ljubljana,.. Št.: 4/ Ozn.: GP Č/Z Zadeva: Spremembe koledarja futsal tekmovanj NZS / Spoštovani, obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS zaradi sprememb sistema kvalifikacijskega tekmovanja

Prikaži več

POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof.

POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof. POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof. Predstavitev šole 3 Zgodovina košarke v Rogaški Slatini Moška

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA PRAVILA VEDENJA V ŽTK MARIBOR (KODEKS) APRIL, 2016 1 VSEBINA 1 UVOD 4 2 PRAVICE IN OBVEZNOSTI TENIŠKIH IGRALCEV 5 2.1 Pravice igralcev, ki obiskujejo teniško šolo in tekmovalne programe: 5 2.2 Pravila,

Prikaži več

21-11_Futsal_Priloga 1_koledar_ xls

21-11_Futsal_Priloga 1_koledar_ xls esec, datum. SFL. SFL 8 5 3 Pokal ep. ep. - ep. 9 azno F reprez. azno F klubsko Sreda Četrtek 3 Petek 4 Sobota 5 Nedelja 6 Ponedeljek 7 Torek 8 Sreda N 9 Četrtek Petek I Sobota Nedelja 3 Ponedeljek 4 Torek

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - bilten4-3.doc

Microsoft Word - bilten4-3.doc Simon LIČEN MEHANIKA SOJENJA ZA KOŠARKARSKE SODNIKE PRIPRAVNIKE V začetku leta 2003 bo izšel priročnik z naslovom:»mehanika sojenja za košarkarske sodnike pripravnike«. Napisala sta ga Simon Ličen in Brane

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne 26. 3. 2019 sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO ZVEZE SLOVENIJE SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta pravilnik

Prikaži več

U 11 Qualifikationsturnier

U 11 Qualifikationsturnier Razpored tekem kategorija U 11 NK Radomlje/Slovenija Sobota, 13. april 2019 Ura Ekipa Ekipa Rezultat Igrišče NK DREN VRHNIKA : NK OLIMPIJA BELI Igrišče 1 ND BILJE : NK ŠAMPION Igrišče 2 9:00 NK BARTOG

Prikaži več