Microsoft Word - Propozicije za ligo doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Propozicije za ligo doc"

Transkripcija

1 PROPOZICIJE ZA EKIPNA ČLANSKA LIGAŠKA TEKMOVANJA OZ. EKIPNO ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO KEGLJAŠKE ZVEZE SLOVENIJE V SEZONI 2012/ člen Vsa ekipna ligaška tekmovanja bodo v sezoni 2012/2013 potekala v skladu s Statutom Kegljaške zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS), Športnim pravilnikom KZ Slovenije, z določili Mednarodnega športnega pravilnika WNBA NBC, ter s temi propozicijami, s katerimi se določajo tudi nekatere zadeve, ki niso opredeljene v športnih pravilnikih in drugih sprejetih aktih. 2. člen 1. V 1. A slovenski ligi za moške in ženske s po 10 ekipami se tekmuje po dvokrožnem liga sistemu. Iz lige izpade zadnje uvrščena ekipa. V ligo se uvrsti prvak 1. B lige. 2. V 1. B slovenski ligi za moške in ženske s po 10 ekipami se tekmuje po dvokrožnem liga sistemu. Prvak lige se uvrsti v 1. A slovensko ligo. Iz lige izpadeta zadnji dve uvrščeni ekipi. 3. a) V 2. slovenski ligi za moške (VZHOD in ZAHOD) se tekmuje po dvokrožnem liga sistemu. Prvaka obeh skupin 2. lige se uvrstita v 1. B slovensko ligo. Število ekip, ki izpadejo v tretjo ligo, je lahko 0, 1 ali 2 in je odvisno od tega, koliko ekip izpade iz 1. B lige v ustrezno 2. ligo (0, 1 ali 2). 3. b) V 2. slovenski ligi (VZHOD in ZAHOD) za ženske se tekmuje po dvokrožnem liga sistemu. Prvaka obeh skupin 2. lige se uvrstita v 1. B ligo pod pogojem, da je v ligi nastopilo najmanj 6 ekip. V kolikor bo v kateri od teh dveh lig sodelovalo manj kot 6 ekip, bo prvak te lige igral kvalifikacije z deveto uvrščeno ekipo v 1. B slovenski ligi. Če v obeh skupinah 2. lige ne nastopa zadostno število ekip, potem prvaka obeh 2. lig ter deveto uvrščena ekipa v 1. B ligi igrajo troboj za dve prosti mesti (dva nastopa na nevtralnem kegljišču). V primeru, da v ligi nastopa 10 ekip, zadnje uvrščena ekipa izpade, nadomesti pa jo zmagovalna ekipa iz kvalifikacij. 4. V 3. slovenski ligi za moške (VZHOD in ZAHOD) se tekmuje po dvokrožnem liga sistemu. Prvak lige se uvrsti v ustrezno 2. slovensko ligo. Število ekip, ki izpadejo iz 3. lige je lahko 0, 1 ali 2 in je odvisno od tega, koliko ekip izpade iz 2. lige v ustrezno 3. ligo (0, 1 ali 2). 5. V 3. ligo za moške (VZHOD oz. ZAHOD) se uvrsti zmagovalec kvalifikacij med prvaki OTS (VZHOD oz. ZAHOD). 6. Vse tekme v vseh slovenskih ligah se morajo odigrati na štiri ali šest steznih kegljiščih. 1/10

2 7. Prvaka v 1. A slovenski ligi v moški in ženski konkurenci se uvrstita na Svetovni pokal, drugo uvrščeni ekipi na Evropski pokal, tretje in četrto uvrščeni ekipi na NBC pokal. 8. V slovenskih ligah nastopajo tudi klubi z več ekipami, ki pa ne morejo nastopati v isti ligi. Če ekipa, ki nastopa v višji ligi, izpade v ligo v kateri nastopa druga ekipa tega kluba, se mora ta ekipa preseliti v nižji rang tekmovanja. Prav tako druga ekipa kljub uvrstitvi na mesto, ki prinaša napredovanje v višjo ligo, ne more nadomestiti prve ekipe, ki iz te lige izpada. 3. člen Ligaške tekme se lahko odigrajo le na kegljiščih, ki so bila pregledana in kategorizirana s strani Komisije za registracijo kegljišč ter imajo odločbo z zahtevano kategorijo za določen rang tekmovanja in na katerih so do začetka tekmovanj odpravljene vse pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila navedena komisija. NA KEGLJIŠČIH MORAJO BITI NA VSAKI LIGAŠKI TEKMI V VSEH SLOVENSKIH LIGAH IZPOLNJENE ŠE NASLEDNJE ZAHTEVE: očiščene in namazane steze, tekmovalni prostor ter kegeljni križ, ustrezno število stolov za sodnike in trenerje oz. sekundante tekmovalcev, predstavnik gostujoče ekipe lahko skupaj s sodnikom pred tekmo preveri ali je kegljišče ustrezno namazano ter po potrebi tudi zahteva, da se pred začetkom tekme dodatno namažejo v prvi alinei navedene površine kegljišča. USTREZNOST KEGLJIŠČA se s soglasjem gostujoče in domače ekipe zabeleži v zapisnik! Če kegljišče ne ustreza, se pripombe zabeležijo v rubriki opombe ali se najavi pisno poročilo o neustreznosti! 4. člen Organizator tekmovanj je KZS, izvajalec pa Tekmovalna komisija KZS (v nadaljevanju: TK KZS) v okviru svojih pristojnosti. 5. člen Tekmovanje vodi TK KZS, katere delo je javno. TK KZS se sestaja po potrebi zaradi verifikacije doseženih rezultatov v posameznih krogih tekmovanja ter zaradi reševanja morebitnih pritožb ali drugih zadev. 6. člen Pristojnosti TK KZS so: priprava propozicij in urnikov za vsa ligaška tekmovanja, registracija in verifikacija rezultatov ligaških tekem, reševanje zahtevkov za prestavitev tekem in določanje novih terminov, delegiranje delegatov za posamezne tekme, določanje vrstnega reda v ligah, posredovanje rezultatov medijem, reševanje pritožb na I. stopnji, podelitev pokalov in medalj. 2/10

3 OBJAVA REZULTATOV 7. člen V vseh ligah mora klub domačin tekme takoj ali najkasneje 30 minut po odigrani tekmi poslati skupni zapisnik predsedniku TK KZS na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (excelu) na gornik@siol.net Klub domačin, ki ne posreduje rezultata tekme v predpisanem roku, se kaznuje z denarno kaznijo 50,00, katero je dolžan plačati v roku 8 dni po prejetju računa. V primeru, da klub kazni ne plača, se njegova ekipa, ki je nastopila na tej tekmi suspendira do poravnave obveznosti. Ekipe, ki bi morale v tem času igrati s suspendirano ekipo, pa dobijo dvoboj z rezultatom 2:0 (8:0 ekipne točke, 24:0 set točke). 8. člen Sodniška komisija KZS določi način delegiranja sodnikov za vsa ligaška tekmovanja. Vsi glavni sodniki morajo imeti LICENCO ZA VODENJE TEKEM V SLOVENSKIH LIGAH. Sodniška ekipa mora delo na tekmah opravljati v naslednjem sestavu: glavni sodnik in ustrezno število usposobljenih oseb za upravljanje z avtomati. Sodnik oz. usposobljena oseba za delo z avtomati, ki je v sodniški ekipi, v nobenem primeru na tej tekmi ne sme nastopiti kot tekmovalec, trener, sekundant ali predstavnik ekipe. TK KZS lahko za posamezne tekme ali tekmovanja delegira tudi delegata. Člani tekmovalne komisije so delegati na vseh tekmovanjih, na katerih se pojavijo, pod pogojem, da se ob svojem prihodu na kegljišče javijo glavnemu sodniku in mu sporočijo, da opravljajo funkcijo delegata. 9. člen Na vseh tekmah v slovenskih kegljaških ligah nastopajo vsi tekmovalci na lastno odgovornost. Zdravniški pregledi niso obvezni. Vsi tekmovalci se morajo pridržavati pravil Proti dopingškega pravilnika nacionalne antidopingške komisije. 10. člen Klubi domačini imajo še naslednje dodatne obveznosti: zagotoviti morajo, da je kegljišče očiščeno in namazano, zagotoviti morajo ustrezno temperaturo na kegljišču (najmanj 15 stopinj), poskrbeti morajo za dežurno osebo za odpravo morebitnih okvar, da na vidnem mestu morajo namestiti odločbo o registraciji kegljišča, na vidnem mestu (za ali pred tekmovalcem na stezi) morajo biti objavljene set točke igralcev po vsakem setu da pred začetkom tekmovanja morajo izobesiti zastavo Republike Slovenije, omogočiti morajo prost vstop članom organov KZS in novinarjem, kegljišče morajo odpreti najmanj 1 uro pred tekmovanjem. Predstavnik gostujoče ekipe lahko skupaj z glavnim sodnikom in vodjo domače ekipe preveri, če so zgornje zahteve izpolnjene, v nasprotnem primeru lahko zahteva, da 3/10

4 se nepravilnosti odpravijo. V primeru kršenja zahtev 10. člena teh Propozicij, se klub domačin na osnovi prijave gostujoče ekipe, sodnika ali delegata tekmovanja, prvič kaznuje z denarno kaznijo 50,00, vsaka naslednja kršitev tega člena, pa se kaznuje s kaznijo 150, člen V primeru okvare steze, ki je ni možno v roku 30 minut odpraviti, se tekma prekine. Prekinjena tekma se odigra v soglasju med obema kluboma, najkasneje do naslednjega kroga. V primeru, da se kluba ne moreta sporazumno dogovoriti, TK KZS določi dan in uro odigravanja prekinjene tekme ter način povračila nastalih stroškov. Klub domačin je dolžan povrniti potne stroške gostujoči ekipi (2 avtomobila; 0,25 /km) 12. člen Pravico nastopa za posamezne klube imajo vsi tekmovalci, ki so registrirani za ta klub (register tekmovalcev je priloga Propozicij) ter tekmovalci, ki bodo registrirani med sezono in imajo pravico do nastopa. Klubi bodo o vseh novih registracijah med sezono pravočasno obveščeni. V ligi nastopajo tudi klubi z dvema ali tremi ekipami. Pri teh klubih velja pravilo, da sme tekmovalec za svoj klub nastopiti samo za eno ekipo v enem krogu (šteje se celoten teden od ponedeljka do nedelje). Izjema so tekmovalci kadetske in mladinske kategorije (za sezono 2012/2013 rojeni po ), ki lahko nastopajo za dve ekipi ter odigrajo tudi dva nastopa v enem krogu. Spisek prvih 6 tekmovalcev, ki imajo pravico nastopati samo za prvo ekipo kluba ter drugih 6 tekmovalcev (od 7 do 12), ki smejo nastopati za prvo in drugo ekipo svojega kluba, določi TK KZS na osnovi rezultatov pretekle sezone (to pravilo velja tudi za mladince in kadete). Spiski 6 oziroma 12 tekmovalcev tistih klubov, ki imajo dve ali tri ekipe, so objavljeni v knjižici»ekipno PRVENSTVO 2012/2013«. Za tekmovalce, ki v prestopnem roku prestopijo v drug klub, določi ustrezno mesto v teh spiskih TK KZS. Po prvem delu sezone lahko TK KZS na osnovi argumentirane pisne zahteve kluba ali po lastni presoji vrstni red tekmovalcev na navedenih spiskih spremeni. V primeru, da je na sporedu dvojni krog (petek, sobota ali nedelja), lahko vsi tekmovalci, ki nastopajo v ligah nižjega ranga, drugi dan nastopijo za svojo ekipo v višjem rangu. V nobenem primeru pa ne sme tekmovalec v enem dnevu odigrati dveh ligaških tekem, pri čemer se za nastop ne šteje, če je bil tekmovalec prijavljen kot rezerva, vendar ni nastopil. Tekmovalci, ki so mlajši od 15 let, lahko nastopajo s kroglo premera 150 mm, vendar po pravilih za kroglo premera 16 mm. Na vseh tekmovanjih v okviru Kegljaške zveze Slovenije (ligaška tekmovanja, ekipna in posamezna prvenstva v vseh kategorijah) lahko nastopijo tekmovalci in tekmovalke, ki so na dan nastopa napolnili 12 let starosti. 4/10

5 13. člen Klub lahko nastopi z najmanj 5 tekmovalci. V primeru, da ekipa ne nastopi v popolni postavi (vseh 6 tekmovalcev), se kaznuje z denarno kaznijo 50,00. Vse ekipe imajo med tekmo pravico do zamenjave dveh tekmovalcev. Rezervni igralec lahko nastopi poljubno, ne glede na prijavljeni vrstni red. Rezervni igralec lahko zamenja tudi rezervnega igralca. 14. člen Vodstvo tekmovanja lahko dovoli nastop brez tekmovalnih knjižic. V tem primeru morajo vsi tekmovalci dokazati svojo identiteto z enim od osebnih dokumentov, ki vsebuje tudi sliko imetnika (veljavna je tudi fotokopija tekmovalnih knjižic). Možna je tudi naknadna dostava tekmovalnih knjižic do konca tekme. Če eden ali več tekmovalcev nima nobenega osebnega dokumenta, se tekma odigra, ekipa pa se kaznuje z denarno kaznijo 50,00. Če se identiteta tekmovalca kasneje ne more dokazati, se njegov rezultat v zapisniku tekme razveljavi. 15. člen Tekmovanje se v vseh ligah odvija po dvokrožnem liga sistemu. Ekipe nastopajo v disciplinah: Moški: 6 x 120 lučajev mešano Ženske: 6 x 120 lučajev mešano Pet minutno uigravanje je sestavni del nastopa in se mora opraviti v tekmovalni športni opremi. Odigrajo se 4 seti po 30 lučajev (15 lučajev na polno in 15 lučajev na čiščenje) na štirih stezah. Menjava stez se opravi po sistemu dvojic. Dovoljeni čas nastopanja za 30 lučajev je 12 minut. Točkovanje rezultatov se izvaja na naslednji način: a) set točke v dvoboju tekmovalec proti tekmovalcu: v posameznem dvoboju dveh tekmovalcev prejme zmagovalec na osnovi večjega števila podrtih kegljev v posameznem setu (set = serija 30 metov mešano) 1 set točko. Če je v posameznem setu število podrtih kegljev enako, prejmeta oba tekmovalca po 0,5 set točke. Po končanih štirih setih je lahko rezultat po set točkah naslednji: 4:0 3,5:0,5 3:1 2,5:1,5 2:2 1,5:2,5 1:3 0,5:3,5 0:4. b) ekipne točke v dvobojih tekmovalcev in za skupno število podrtih kegljev: zmagovalec direktnega dvoboja med dvema tekmovalcema prejme na osnovi večjega števila set točk iz štirih setov (4 x 30 lučajev mešano) 1 ekipno točko. Ekipno točko torej prejme tekmovalec, ki je dobil več kot 2 set točki. Če je rezultat v set točkah 2:2, dobi ekipno točko tisti tekmovalec, ki je v štirih setih skupno podrl več kegljev. 5/10

6 Če so set točke in število kegljev enake, dobi vsak tekmovalec za svojo ekipo po 0,5 ekipne točke. Dodatni 2 ekipni točki dobi tista ekipa, ki je v seštevku rezultatov vseh šestih tekmovalcev podrla več kegljev. V primeru enakega števila skupno podrtih kegljev, prejme vsaka ekipa po 1 ekipno točko. Skupno je torej možno dobiti 8 ekipnih točk, 6 iz medsebojnih dvobojev tekmovalcev in 2 na osnovi večjega skupnega števila kegljev celotne ekipe. Po končani tekmi se rezultat lahko glasi: 8:0 7,5:0,5 7:1 6,5:1,5 6:2 5,5:2,5 5:3 4,5:3,5 4:4 3,5:4,5 3:5 2,5:5,5 2:6 1,5:6,5 1:7 0,5:7,5 0:8. c) točke za lestvico v dvoboju ekipa proti ekipi: ekipa, ki v dvoboju dobi večje število ekipnih točk (glej točko b), zmaga z 2:0 in dobi 2 točki za lestvico. Nasprotno moštvo pa torej izgubi z 0:2 ter dobi 0 točk za lestvico. Pri enakem številu ekipnih točk (4:4) je rezultat dvoboja 1:1 in dobi vsaka ekipa 1 točko za lestvico. V lestvici se prikazujejo točke za lestvico in ekipne točke. Primer izgleda lestvice: 12 (tekem) 8 (zmag) 1 (neodločeno) 3 (porazi) 16 (točk za lestvico) 61:35 (ekipne točke). Število podrtih kegljev se v lestvici ne prikazuje. 16. člen Tekme v 1. A slovenski ligi se praviloma odigrajo ob sobotah. V ostalih ligah se tekme lahko odigrajo tudi ob petkih ali ob nedeljah. Klub domačin določi dan (petek, sobota ali nedelja) in uro začetka tekem. 17. člen Tekmo vodi delegirani glavni sodnik, ki je odgovoren za nemoten potek tekme. Tekmovalno komisijo na tekmi sestavljajo glavni sodnik in predstavnika obeh ekip. 18. člen Navodila za delo sodniške ekipe pripravi Sodniška komisija KZS in so sestavni del teh Propozicij. 19. člen V ekipnem ligaškem tekmovanju se na osnovi določila Mednarodnega športnega pravilnika za tekmo lahko prijavi do 10 tekmovalcev s predložitvijo veljavnih tekmovalnih knjižic (ali drugih osebnih dokumentov). Od teh jih lahko dejansko na tekmi nastopi 8 (šest tekmovalcev, ki so začeli s serijo prvih metov in dve zamenjavi). Domača ekipa mora najmanj 30 minut pred začetkom tekme oddati prijavo sestave svoje ekipe. Ob prijavi je treba navesti tudi točen vrstni red šestih predvidenih tekmovalcev, ki bodo aktivno nastopili na tekmi. Navesti je treba tudi rezervne tekmovalce (katerih število je lahko od 0 do 4 in so napisani poljubno na pozicijah od 7 do 10). 6/10

7 Gost, ki tako pozna sestavo domače ekipe, najpozneje 20 minut pred začetkom tekme odda prijavo sestave svoje ekipe (na enak način kot domača ekipa). Če kateri izmed prijavljenih šestih tekmovalcev ne more nastopiti, je možen nastop kateregakoli tekmovalca, ki je prijavljen na seznamu rezervnih tekmovalcev za tekmo. Takšna zamenjava je možna pred vsakim blokom tekmovalcev in ne šteje kot zamenjava, če je bila opravljena preden je glavni sodnik dal znak za začetek uigravanja. Tekmovalec, ki je bil zamenjan na takšen način, ne sme več nastopiti na tej tekmi. O spremembi vrstnega reda nastopajočih mora glavni sodnik vse prisotne, še posebej pa vodjo druge ekipe, takoj obvestiti (preko ozvočenja in informativne table). Če je tekmovalec zamenjan v času uigravanja, se to šteje že kot ena od dveh možnih menjav. Novi tekmovalec lahko izkoristi preostali čas za ogrevanje. Rezervni tekmovalec je lahko zamenjan z drugim rezervnim tekmovalcem. Vodja ekipe mora izročiti glavnemu sodniku izpolnjeno prijavnico ter tekmovalne knjižice, Na prijavnici morajo biti po vrstnem redu napisani nastopajoči in rezervni tekmovalci (priimek in ime ter matična številka registracije) ter navedeni vsi trenerji oz. osebe, ki bodo sekundirale tekmovalcem ter vodja ekipe. Nastopajočim tekmovalcem lahko sekundirajo samo osebe, ki so navedene na prijavnici. Po objavi sestave ekip glavni sodnik preda tekmovalne knjižice tekmovalcev posameznih ekip v pregled predstavniku nasprotne ekipe, ki mora knjižice vrniti pred nastopom prvega bloka tekmovalcev. Pritožba na neupravičeni nastop tekmovalca je mogoča samo pred začetkom tekme. Na vseh tekmovanjih je nastop dovoljen samo v športnih oblačilih. Ekipe morajo nastopiti v enotnih športnih oblačilih (dres, hlače ali krilo in nogavice le-te morajo biti v enotni osnovni barvi). Barve športnih oblačil niso predpisane. V izjemnih utemeljenih primerih se lahko dovoli nastop v enako barvnih kratkih ali dolgih hlačah (tudi kolesarskih), odnosno kratkih hlačah in krilu, kar se prizna kot enotna oblačila. Vsem klubskim ekipam je dovoljeno na dresu nositi imena in oznake firm. Pet minut pred predvidenim začetkom tekme je skupni pozdrav obeh ekip v enotni športni opremi. Na pozdravu mora biti v vsaki ekipi najmanj 5 tekmovalcev s predložene prijavnice. V primeru kršenja tega določila se klub kaznuje s kaznijo 50, člen Tekme se na zahtevo klubov lahko prestavijo, kadar ima eden ali več tekmovalcev kluba reprezentančne obveznosti, zaradi nastopa ekipe ali posameznikov na tekmovanju, ki ga razpiše WNBA NBC ali v izjemnih primerih (epidemija, prometna nesreča, elementarna nesreča). Prestavljena tekma mora biti odigrana najkasneje v osmih dneh od datuma, ki je bil po tekmovalnem koledarju predviden za odigravanje tekme. Če je bil vzrok preložitve tekme okvara kegljaških naprav, o novem terminu tekme odloča TK KZS. 7/10

8 Klub, ki želi prestaviti tekmo, mora pisno zaprositi za soglasje nasprotno ekipo in TK KZS. Če se ekipi za prestavitev ne sporazumeta, TK KZS glede na utemeljenost zahteve odloči o upravičenosti prestavitve tekme ter določi datum in uro odigravanja tekme. Sklep TK KZS je dokončen. Tekme zadnjega kroga ni možno prestaviti na kasnejši datum, razen v primeru višje sile, o čemer odloča TK KZS. V primeru, da se tekma rednega kroga odigra pred soboto ali nedeljo (na primer v četrtek ali v petek), ni potrebno soglasje TK KZS, ampak je o prestavitvi potrebno ustrezno pisno obvestiti samo predsednika TK KZS. 21. člen V primeru, da se ob predvidenem času za začetek tekme ena od ekip ne pojavi na kegljišču, se počaka največ 60 minut, nato glavni sodnik tekmo zaključi z rezultatom 2:0 (8:0, 24:0) za prisotno ekipo. Ekipa, ki ni nastopila na tekmi, je dolžna v roku 48 ur od predvidenega začetka tekme TK KZS poslati pisno obrazložitev izostanka z ustreznimi dokazili. Če je bil izostanek upravičen, se tekma odigra v dogovorjenem novem terminu v skladu z določili 20. člena teh Propozicij. Ekipa, ki je neupravičeno zamudila na predvideni začetek tekme, se kaznuje z denarno kaznijo 50,00. DOLOČANJE VRSTNEGA REDA: 22. člen Končni vrstni red ekip se določi na osnovi večjega števila osvojenih točk za lestvico to je točk, ki so jih ekipe prejele za zmago 2:0 ali za neodločen rezultata 1:1. Če imajo dve ali več ekip te točke enake, se vrstni red določi po zaporedju naslednjih kriterijev: 1. večja razlika med pozitivnimi in negativnimi ekipnimi točkami (točke iz dvobojev tekmovalcev in skupnega števila podrtih kegljev); 2. medsebojni dvoboji (dveh ali več ekip) po zaporedju naslednjih kriterijev: a) večje število točk za lestvico, b) večja razlika med pozitivnimi in negativnimi ekipnimi točkami, c) večja razlika med pozitivnimi in negativnimi set točkami; 3. razlika med celotnimi pozitivnimi in negativnimi set točkami; 4. če po predhodnih kriterijih vrstnega reda ni možno določiti, si te ekipe mesta delijo, razen v primeru, ko uvrstitev odloča o izpadu, napredovanju ali uvrstitvi na eno izmed prvih treh mest v ligi. V tem primeru ekipe, ki so izenačene po vseh kriterijih, odigrajo eno dodatno srečanje na nevtralnem kegljišču. O končni uvrstitvi odloča število podrtih kegljev (ni medsebojnih dvobojev). 8/10

9 23. člen Po končani ligi prejmejo prve tri ekipe v vsaki ligi pokal in 11 medalj za tekmovalce in trenerja. V primeru, da so uvrstitve znane, se podelitev opravi v zadnjem krogu, ali pa kasneje ob drugi priložnosti, če to želi klub. 24. člen Pritožba se napove med ali po končani tekmi glavnemu sodniku. Sodnik v zapisnik zabeleži najavo pritožbe. Pritožbena taksa je 50,00 in jo je potrebno vplačati v roku 48 ur na transakcijski račun KZS številka Predlagatelj pritožbe je dolžan v roku 48 ur poslati vso dokazno gradivo, obrazložitev pritožbe ter dokazilo o plačilu pritožbene takse predsedniku TK KZS na fax ali po pošti na njegov naslov. Če pritožba ni popolna, je TK KZS ne obravnava. V primeru pozitivne rešitve pritožbe, se pritožbena taksa klubu vrne. 25. člen Pritožbe na I. stopnji rešuje TK KZS, na II. stopnji pa Predsedstvo KZS, katerega odločitev je dokončna. 26. člen Tekmovalec, sekundant, trener ali drug funkcionar, ki je na tekmi prejel rdeči karton (izključitev), je avtomatsko kaznovan s prepovedjo nastopanja oziroma opravljanja tiste funkcije, v vlogi katere je bil izključen, na 1 (eni) tekmi. Kazen se mora odslužiti na prvi naslednji tekmi. Če pride do izključitve v zadnjem krogu lige, se kazen avtomatično preloži v prvi krog naslednje tekmovalne sezone. Kazen za izključitev na ligaški tekmi se ne prenaša v druga tekmovanja (DP posamezno, dvojice, itn.) 27. člen Ekipa, ki pred žrebom lige odpove svoje sodelovanje, izpade v ustrezno nižjo ligo, nadomesti pa jo najvišje uvrščena ekipa v pretekli sezoni iz te lige. Če ekipa odpove sodelovanje po že opravljenem žrebu za ligo, lahko nastopi samo v tekmovanju svoje OTS, ustrezna liga pa se odigra v nepopolni sestavi (manj ekip). Ekipa, ki izstopi iz tekmovanja med ligo, se kaznuje z denarno kaznijo 100,00 in izpade v ustrezni nižji rang tekmovanja. Vsi rezultati ekipe, ki je izstopila iz tekmovanja, se brišejo. 28. člen Ekipa, ki ne nastopi na eni tekmi, se kaznuje z denarno kaznijo 50,00 in odvzemom dveh točk. Ekipa, ki ne nastopi na dveh tekmah, se diskvalificira iz nadaljnjega tekmovanja in kaznuje z denarno kaznijo 200,00 ter izpade v najnižji rang ekipnega 9/10

10 tekmovanja (v OTS). Pravico do ponovnega nastopa ima šele, ko poravna vse denarne obveznosti. Vsi doseženi rezultati diskvalificirane ekipe se brišejo. 29. člen Kotizacija za sezono 2012/2013 znaša 250,00 za vsako prijavljeno ekipo. Klubi, ki ne poravnajo kotizacije, članarine ali kazni v predpisanem roku po prejemu računa od KZS, se suspendirajo do poravnave obveznosti. 30. člen Sodniške stroške in najemnino kegljišča plača klub domačin. 31. člen Te Propozicije veljajo za sezono 2012/ člen Za tolmačenje teh Propozicij sta pristojni TK KZS in Predsedstvo KZS. Propozicije je sprejelo Predsedstvo KZS na svoji seji dne /10

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx)

(Microsoft Word - SODNI\212KA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO docx) SODNIŠKA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO 2016/2017 Na podlagi sodniških navodil in sklepa Predsedstva KZS, Sodniška komisija KZS izdaja sodnikom navodila o načinu dela na ekipnih in drugih tekmovanjih KZS

Prikaži več

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc Pravilnik NZS za futsal V1.0; Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor za nujne zadeve na seji dne 29.08.2011 sprejel 2 PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE ZA FUTSAL I. SPLOŠNE

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2017 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa na mivki za leto 2017. Na turnirjih prejmejo prve

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva

Prikaži več

5

5 PRAVILNIK EKIPNIH REKREATIVNIH TENIŠKIH LIG 1.0. SPLOŠNO Ta pravila določajo način igranja rekreativnih teniških lig GERTL Gorenjske ekipne rekreativne teniške lige (v nadaljnjem besedilu GERTL). Podroben

Prikaži več

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/ člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pra

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/ člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pra PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/2020 1. člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pravil odbojkarske igre (FIVB), Pravilnika o tekmovanju

Prikaži več

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v kolikor tekmovalna komisija na podlagi prijav ne odloči

Prikaži več

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja:

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: sobota, 7. september 2019 ob 15.30 uri, nedelja, 8.

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA ZA POKAL MNZ (ČLANI IN

Prikaži več

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info:

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: http://www.vknautilus.si http://regate.veslanje.si 1. VABILO:

Prikaži več

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev Na podlagi 10., 11., 13. in 28. člena Statuta Judo zveze Slovenije je Izvršilni odbor Judo zveze Slovenije (IO) na svoji 22. redni seji, 14. 4. 2016 sprejel: P R A V I L N I K o registraciji članic Judo

Prikaži več

POKAL YUGO 2011

POKAL YUGO 2011 AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2018 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a 5263 Dobravlje

Prikaži več

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE YUGO POKAL 2015 DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2015 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA MNZ STAREJŠI DEČKI U15

Prikaži več

Pravila o tekmovanjih –

Pravila o tekmovanjih – IZVRŠNI ODBOR BALINARSKE ZVEZE SLOVENIJE Pravila o tekmovanjih Ljubljana, 21.03.2016 1 Na osnovi določil 52. člena Statuta Balinarske zveze Slovenije je Izvršni odbor BZS na svoji seji dne, 21. marca 2016

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski sezoni 2015/2016. V ta namen vam pošiljamo gradivo, ki

Prikaži več

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Napovedovalec: Vodja tajništva: Vodja tehnične službe: Vodja prijavnice: Meritve

Prikaži več

Microsoft Word _KOŀARKA_Oŀ_mlajši

Microsoft Word _KOÅ€ARKA_OÅ€_mlajÅ¡i Košarka za učence in učenke, letnik 2005 in mlajši Datum in kraj tekmovanja Šolska tekmovanja: od oktobra 2017 do maja 2018. Občinska tekmovanja: od decembra 2017 do februarja 2018. Področna tekmovanja:

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. S

Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. S Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. SNL V 1.0; 16.08.2017 Na podlagi določil Statuta NZS

Prikaži več

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem jahališču Hipodroma Lipica. Splošne informacije: Tekmovanje

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 RAZPIS MESTNEGA PRVENSTVA OŠ LJUBLJANE V ATLETIKI Ljubljana, 27. maj 2015 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema,

Prikaži več

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5,

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, 2241 Spodnji Duplek) Prijave tekmovalcev: od 8. do

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, 10. 7. 2018 NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom o športu in opravljenih pogovorih v okviru Direktorata

Prikaži več

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA SKRAJŠANI DISCIPLINSKI PRAVILNIK KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA PARKL 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL DISCIPLINSKI PRAVILNIK 1 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 2. DISCIPLINSKI

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 Ljubljana, 31. maj 2018 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema, tekmovalkama v vsaki disciplini in štafeto. Točke

Prikaži več

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc ORGANIZIRA XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA POKROVITELJ TRIJE KRALJI, 3. 3. 2017 XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA pod pokroviteljem TENZOR d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 PTUJ in organizatorjem SMUČARSKI

Prikaži več

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx

Microsoft Word - HZS - Registracijski pravilnik (1).docx Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Predsedstvo) je na svoji 150. seji, dne 27.2.2017, v posledici sprejema novega Pravilnika o tekmovanju hokeja na ledu Hokejske zveze Slovenije, sprejelo

Prikaži več

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11. memoriala 2013-U13

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11.  memoriala 2013-U13 MEDNARODNI DVORANSKI NOGOMETNI TURNIR 11. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA RAZPORED TEKMOVANJA U - 13 Dravograd-Dvorana Špic D, 07. DECEMBER 2013 Igralni dan SOBOTA, 07. DECEMBRA 2013 U - 13(2001 in mlajši)

Prikaži več

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 1 PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA 2 1. TEMELJNE DOLOČBE.3 1.1 Splošna

Prikaži več

POVOD

POVOD RAZPIS 21. VAŠKA OLIMPIJADA OBČINE GORIŠNICA Športna zveza občine Gorišnica prireja 21. vaško olimpijado, ki bo v soboto, 13. julija 2019 s pričetkom ob 8.30 uri v Športnem parku Gorišnica TEKMOVANJA Tekmovanja

Prikaži več

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25 1000 LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo naslednja moštva: 1. Hk Triglav Kranj 2. Hk Olimpija

Prikaži več

Microsoft Word - Osnutek zapisnika 7. seje IO MNZ Maribor.doc

Microsoft Word - Osnutek zapisnika 7. seje IO MNZ Maribor.doc MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR Ulica Vita Kraigherja 008, 2000 Maribor Tel: 02/250-99-90 fax: 02/250-99-91 02/250-99-99 fax: 02/250-99-98 e-mail: mnzm-mb@siol.net, mnzm-3snl@siol.net, info@mnzveza-mb.si

Prikaži več

Navodila_1819_Regions' Cup

Navodila_1819_Regions' Cup NZS STANDARD Št. / ozn. : NAV_1819_RC Verzija: V1.0 Zadeva: NAVODILA ZA KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE REPREZENTANC MNZ ZA 11. UEFA POKAL REGIJ 2018/2019 1. ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 1.1. Splošno Nogometne

Prikaži več

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, 11. 4. 2018 Popravek 5.7.2018 sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 od 8 KAZALO: 1. Razpis članskega in mladinskega gasilskega

Prikaži več

Microsoft Word - tp streljanju.doc

Microsoft Word - tp streljanju.doc Štev: PJ/JO-112-19.02/15 Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je Komisija za tekmovalni

Prikaži več

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA GORIŠNICA 83 2272 GORIŠNICA gor.sport@gmail.com Na podlagi 5., 6., 9., 15., 18. in 29. člena statuta Športne zveze občine Gorišnica so predstavniki društev in klubov na 7.

Prikaži več

Microsoft Word - navodila1SMLSKLjesen 09.doc

Microsoft Word - navodila1SMLSKLjesen 09.doc NAVODILA - OPOZORILA za 1. SML in 1. SKL JESEN TL 2009/2010 Klubom, ki so lastniki prostorov (igrišč) ali imajo sklenjeno pisno pogodbo z lastnikom o uporabi in ob upoštevanju še drugega pogoja, da imajo

Prikaži več

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne 23. 08. 2014 sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KOMISIJE INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE

Prikaži več

PRAVILNIK Osveženo:

PRAVILNIK Osveženo: PRAVILNIK Osveženo: 29.6.2016 RED BULL 400 WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 PLANICA OSNOVNI PODATKI Red Bull 400 letos ponovno vabi tekače, gorske tekače, kolesarje, pohodnike in ostale adrenalina željne športnike

Prikaži več

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi

Microsoft Word - Bilten_01_2014_2015_starejsi Športno društvo TABLA Bresterniška graba 9 2354 Bresternica tel 041 655 561 e-mail : boris.majer@kzs.si BILTEN št. 01 STAREJŠI UČENCI I N UČENKE PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL ŠOLSKO LETO 2014/2015 Maribor,18.11.2014

Prikaži več

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM:

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM: NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA 2018 2019 komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: 01 520 10 15 GSM: 031 878 805 e-mail: gorazd.trontelj@kzs.si 1. DEKLETA U13 1.

Prikaži več

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne 26. 3. 2019 sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO ZVEZE SLOVENIJE SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta pravilnik

Prikaži več

Microsoft Word - pravil.doc

Microsoft Word - pravil.doc S P L O Š N I Š P O R T N I P R A V I L N I K December 2000 Prične veljati 21. december 2000 Športna komisija pri LZS Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana Tel: 01 422 3333 - Fax: 01 422 3330 - email : lzs@guest.arnes.si

Prikaži več

ZAPISNIK 4

ZAPISNIK 4 REGISTER SKLEPOV UPRAVNEGA ODBORA TZS 219 Predsednik: Mitja Tašler Člani UO: Miro Kregar, Sandi Ivančič, Uroš Medvedec, Matjaž Zupan, Matjaž Merhar, Bojan Trojar, Urška Ganc, Ana Seliškar Sekretar: Tomaž

Prikaži več

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 UVOD Krajevna skupnost Drska organizira 2. Olimpijado KS Novega mesta. Vabljeni vsi rekreativci in ostali

Prikaži več

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL čl

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL čl HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25 1000 LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL članov bodo nastopala moštva naslednjih klubov: 1. SKHL

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

(Microsoft Word - Mednarodni \232portni pravilnik doc)

(Microsoft Word - Mednarodni \232portni pravilnik doc) SEKCIJA I EPI -BOWLI G-CLASSIC v W BA MED AROD I ŠPORT I PRAVIL IK TEMELJ A DOLOČILA W BA DOLOČILA SEKCIJE I EPI -BOWLI G-CLASSIC V W BA verzija po sprejetju sprememb na KO FERE CI BC v maju 2003 v AUGSBURGU

Prikaži več

Microsoft Word - TEKMOVALNI PRAVILNIK 2018.doc

Microsoft Word - TEKMOVALNI PRAVILNIK 2018.doc TEKMOVALNI PRAVILNIK ZA UMETNOSTNO DRSANJE I. SPLOŠNA PRAVILA 1. člen Tekmovalni pravilnik ZDŠS je v razmerju do pravilnika mednarodne drsalne zveze ISU poseben pravilnik in ni v nasprotju z odločitvami

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Animacijski program aktivnosti za otroke do 11 leta starosti in Tekmovalne propozicije za tekmovalke/ce starosti 11 let in starejše/i za športnice/ke

Animacijski program aktivnosti za otroke do 11 leta starosti in Tekmovalne propozicije za tekmovalke/ce starosti 11 let in starejše/i za športnice/ke Animacijski program aktivnosti za otroke do 11 leta starosti in Tekmovalne propozicije za tekmovalke/ce starosti 11 let in starejše/i za športnice/ke v panogi SMUČARSKI SKOKI in NORDIJSKA KOMBINACIJA Uvod:

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

PRAVILA TEKMOVANJ LETNIH ŠPORTNIH IGER EDS

PRAVILA TEKMOVANJ LETNIH ŠPORTNIH IGER EDS PRAVILA TEKMOVANJ LETNIH ŠPORTNIH IGER EDS SPLOŠNO 1. Pravico nastopa na letnih ali zimskih športnih igrah Elektro distribucijskih podjetij (EDS) imajo delavci, ki so v rednem delovnem razmerju v naslednjih

Prikaži več

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Tekmovalno registracijska komisija BILTEN TZS 2005/2 SEZNAM PRILOG 1. UVOD V BILTEN 1.1. SPREMEMBE V KOLEDARJU TEKMOVANJ TZS 2

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Tekmovalno registracijska komisija BILTEN TZS 2005/2 SEZNAM PRILOG 1. UVOD V BILTEN 1.1. SPREMEMBE V KOLEDARJU TEKMOVANJ TZS 2 TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Tekmovalno registracijska komisija BILTEN TZS 2005/2 SEZNAM PRILOG 1. UVOD V BILTEN 1.1. SPREMEMBE V KOLEDARJU TEKMOVANJ TZS 2005 1.2. LIGAŠKO TEKMOVANJE m2, m3, ž1, ž2, liga do

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

15 Klubi člani TZS

15 Klubi člani TZS TEKMOVALNI BILTEN Teniške zveze Slovenije 2012/2 LIGAŠKO TEKMOVANJE 2012 (1.STLŽ,2.STLM, 3.STLM, LIGA 12 let) Teniška zveza Slovenije Vurnikova 2 1000 Ljubljana Telefon: +386 14306690 Fax: +386 14306695

Prikaži več

JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turn

JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turn JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turnir za Pokal Slovenije v preskakovanju zaprek za mlajše

Prikaži več

TEHNIČNO NAVODILO

TEHNIČNO NAVODILO 48. VELIKA NAGRADA KRANJA MEMORIAL FILIPA MAJCNA NEDELJA, 31. julij 2016 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Kolesarsko dirko za 48. Veliko nagrado Kranja Memorial Filipa Majcna organizira: Kolesarski

Prikaži več

14. ŠPORTNE IGRE PSS

14. ŠPORTNE IGRE PSS Organizacija iger Mitja Tavčer 041 464 998 Anton Vodopivec 051 325 100 Aleš Pribožič 070 710 361 Tuji gostje Aleksander Žnidarko 031 704 501 Damjan Stopar 041 491 481 Medijska podpora in nastanitve Klemen

Prikaži več

Okrožnica 40/12 Ljubljana, Št.: 40/12 Ozn.: GP EČ/AZ Zadeva: Spremembe koledarja futsal tekmovanj NZS 2012/2013 Spoštovani, obveščamo vas,

Okrožnica 40/12 Ljubljana, Št.: 40/12 Ozn.: GP EČ/AZ Zadeva: Spremembe koledarja futsal tekmovanj NZS 2012/2013 Spoštovani, obveščamo vas, Okrožnica 4/ Ljubljana,.. Št.: 4/ Ozn.: GP Č/Z Zadeva: Spremembe koledarja futsal tekmovanj NZS / Spoštovani, obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS zaradi sprememb sistema kvalifikacijskega tekmovanja

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

TEHNIČNO NAVODILO

TEHNIČNO NAVODILO 50. VELIKA NAGRADA KRANJA MEMORIAL FILIPA MAJCNA NEDELJA, 29. julij 2018 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Kolesarsko dirko za 50. Veliko nagrado Kranja Memorial Filipa Majcna organizira: Kolesarski

Prikaži več

(MDPSJL 2019 bulletin 1 \226 SLO)

(MDPSJL 2019 bulletin 1 \226 SLO) MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V JADRALNEM LETENJU 2019 in MEDNARODNO ODPRTO PRVENSTVO ZA POKAL SPONZORJA Organizator Aeroklub Ptuj in Jadralna komisija pri LZS Bilten št.1 Januar 2019 Aeroklub

Prikaži več

Microsoft Word - Sklepi DS doc

Microsoft Word - Sklepi DS doc MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR Ulica Vita Kraigherja 008, 2000 Maribor Tel: 02/250-99 90 fax: 02/250 99 91 02/250-99 99 fax: 02/250 99 98 e-mail: mnzm-mb@siol.net, mnzm-3snl@siol.net, info@mnzveza-mb.si

Prikaži več

Na osnovi 21

Na osnovi 21 Na osnovi 31. člena Statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na seji dne 11.07.2019 sprejelo : REGISTRACIJSKI PRAVILNIK I. POJMI 1. člen Pravilnik je napisan v moški

Prikaži več

PRAVILNIK TEKMOVANJA V PODVODNEM RIBOLOVU 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Pod pojmom podvodni ribolov se razume iskanje in ulov rib s podvodno puško v morj

PRAVILNIK TEKMOVANJA V PODVODNEM RIBOLOVU 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Pod pojmom podvodni ribolov se razume iskanje in ulov rib s podvodno puško v morj PRAVILNIK TEKMOVANJA V PODVODNEM RIBOLOVU 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen P pojmom pvni ribolov se razume iskanje in ulov rib s pvno puško v morju samo s plavanjem in potapljanjem na dah. 2. člen Stem pravilnikom

Prikaži več

PRAVILNIK DRŽAVNE LIGE TEKMOVANJ S PIŠTOLO IN REVOLVERJEM VELIKEGA KALIBRA

PRAVILNIK DRŽAVNE LIGE TEKMOVANJ S PIŠTOLO IN REVOLVERJEM VELIKEGA KALIBRA PRAVILNIK MEDNARODNE LIGE ALPE - ADRIA V STRELJANJU S PIŠTOLO IN REVOLVERJEM 1. člen Pravilnik Mednarodne lige Alpe - Adria v streljanju s pištolo in revolverjem (v nadaljevanju: pravilnik) ureja pogoje

Prikaži več

ZVEZA KOTALKKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE

ZVEZA KOTALKKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE MEMORANDUM št. 12 Člen 1 kategorije Tekmovalci umetnostnega kotalkanja se od sezone 2014 registrirajo pri ZKŠS v naslednje kategorije: a) Začetniki - vsi, ki niso do 1. januarja tekočega leta dopolnili

Prikaži več

NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2019 (Novigrad, Istra) polmaraton (21 km) štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km dirka na 10 km dirka na 5 km otroška dirka FUN

NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2019 (Novigrad, Istra) polmaraton (21 km) štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km dirka na 10 km dirka na 5 km otroška dirka FUN NOVIGRAD CITTANOVA RUN 2019 (Novigrad, Istra) polmaraton (21 km) štafeta - polmaraton 10,5 km + 10,5 km dirka na 10 km dirka na 5 km otroška dirka FUN RUN na 200 in 500 m ORGANIZATOR: Hoteli in kampi Aminess

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

smucanje_regijsko_2012

smucanje_regijsko_2012 REGIJA LJUBLJANA I. MLADINSKA KOMISIJA Datum: 25. januar 2012 GASILSKIM ZVEZAM Regija Ljubljana I. v skladu s programom dela Mladinske komisije RAZPISUJE 7. REGIJSKO TEKMOVANJE GASILSKE MLADINE V SMUČANJU

Prikaži več

2

2 2. PRAVILA TENIŠKIH TEKMOVANJ TZS 2.1 SPLOŠNO 2.1.1 SPLOŠNE DOLOČBE Ta pravilnik - vsebuje osnove za sestavljanje razpisov in razpisnih pogojev tekmovanj, ki jih vodi Tekmovalno registracijska komisija

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Predsedstvo ZOSS 1 ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE PREDSEDSTVO ZOSS Datum: 24. september 2013 ZAPISNIK 7. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS Seja predsedstva

Predsedstvo ZOSS 1 ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE PREDSEDSTVO ZOSS Datum: 24. september 2013 ZAPISNIK 7. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS Seja predsedstva 1 ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE PREDSEDSTVO ZOSS Datum: 24. september 2013 ZAPISNIK 7. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS Seja predsedstva ZOSS je bila 24.09.2013 v prostorih OZS/ZOSS Seja se je začela ob 18.10

Prikaži več

Z A P I S N I K 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS, dne , ob uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. Prisotni člani IO

Z A P I S N I K 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS, dne , ob uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. Prisotni člani IO Z A P I S N I K 23. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS, dne 03.09.2013, ob 16.00 uri, sejna soba Varnost Maribor, Šmartinska 106, Ljubljana. Prisotni člani IO: Marjan Hribar, Robert Smodiš, Božo Šetina, Danijel

Prikaži več

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019 PROGRAM DELA 2019 TEKMOVANJA 2019 ODBOJKA TEKOČA TEKMOVANJA, SEZONA 2018/2019 DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKALNO TEKMOVANJE MOŠKI ŽENSKE POKAL SLOVENIJE POKAL SLOVENIJE 1. DOL 1A. DOL 2. DOL 1B. DOL 3. DOL VZHOD

Prikaži več

Microsoft Word - Sklepi DS doc

Microsoft Word - Sklepi DS doc MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR Ulica Vita Kraigherja 008, 2000 Maribor Tel: 02/250-99 90 fax: 02/250 99 91 02/250-99 99 fax: 02/250 99 98 e-mail: mnzm-mb@siol.net, mnzm-3snl@siol.net, info@mnzveza-mb.si

Prikaži več

Microsoft Word - original razpis 2017

Microsoft Word - original razpis 2017 Spoštovani mojster, trener, učenci in starši. V čast mi je, da vas povabim na turnir KATANA CUP BOHINJ OPEN 07. Tudi letos smo se potrudili in z pomočjo občine Bohinj in Karate zveze Slovenije še izboljšali

Prikaži več

1. VELIKA NAGRADA IZOLE BUTAN PLINA Nedelja 23. februar 2014 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Organizator 1. Velike nagrade Izole Butan plina je

1. VELIKA NAGRADA IZOLE BUTAN PLINA Nedelja 23. februar 2014 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Organizator 1. Velike nagrade Izole Butan plina je 1. VELIKA NAGRADA IZOLE BUTAN PLINA Nedelja 23. februar 2014 TEHNIČNA NAVODILA 1. člen ORGANIZACIJA Organizator 1. Velike nagrade Izole Butan plina je: Kolesarska zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000

Prikaži več

KOBILARNA LIPICA d.o.o. Lipica Sežana, SLOVENIJA T: +386 (0) F: E: KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE E

KOBILARNA LIPICA d.o.o. Lipica Sežana, SLOVENIJA T: +386 (0) F: E: KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE E KOBILARNA LIPICA d.o.o. Lipica 5 6210 Sežana, SLOVENIJA T: +386 (0)5 7391 706 F: +386 5 7391 750 E: showoffice@lipica.org KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE EQUESTRIAN FEDERATION OF SLOVENIA Celovška 25, 1000

Prikaži več

POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof.

POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof. POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof. Predstavitev šole 3 Zgodovina košarke v Rogaški Slatini Moška

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: 333-16-22 Ljubljana, 23. 8. 2016 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE DNE 21. 5. 2015 IZDALA ODLOČBO ŠT. 46101-7/2015/4,

Prikaži več

SIQHA Slovensko Združenje Quarter Konja, PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvod

SIQHA Slovensko Združenje Quarter Konja,   PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvod PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA 1. Člen Uvodne določbe Za zagotavljanje rejskega napredka se izvajajo ukrepi iz rejskih programov za pasme ameriški quarter konj, ameriški

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

21-11_Futsal_Priloga 1_koledar_ xls

21-11_Futsal_Priloga 1_koledar_ xls esec, datum. SFL. SFL 8 5 3 Pokal ep. ep. - ep. 9 azno F reprez. azno F klubsko Sreda Četrtek 3 Petek 4 Sobota 5 Nedelja 6 Ponedeljek 7 Torek 8 Sreda N 9 Četrtek Petek I Sobota Nedelja 3 Ponedeljek 4 Torek

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

Urnik Treningov 3K Velenje_2017_2018

Urnik Treningov 3K Velenje_2017_2018 Triatlon klub Velenje +386 41334028 info@trivelenje.com Gubčeva cesta 20, 3320 Velenje, Slovenija 17. september 2017 SODELOVANJE TRIATLON KLUBA VELENJE s PLAVALNIM KLUBOM VELENJE (PK) ter ŠRK VELENJE in

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

16

16 20. M E M O R I A L L U K E K A R N I Č A R J A I N R A D A M A R K I Č A 22. TURNO SM UČARSKO TEKM OVANJE Tekm o va n je g o r sk ih r eševalcev Dr žavn o p r ve n st vo - p a r i in r ekr e a t ivci

Prikaži več