NOVO MESTO, 4. JUNIJA 1958

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NOVO MESTO, 4. JUNIJA 1958"

Transkripcija

1 G L A S I L S C I A L I S I Č N E Z E Z E L A S N I K I N I Z D A J A E L J? b S Z D L N I P š 0 L E N A N A R Č N I N A č 20 ; č. Z E K. R A Č U N K b N S. 60-KB B P R I H D U N I H 82 B R I G A D N A A M Z b b G šb M D B fč c ž. M č: b č ž L bž 3000 b^ č č ž -- ž. M č ž č č b. R b ž b b č b b b. D P K c. b š D č 2000 b šf. 4 b P B š ž Dž ž ž Z f š Mč N b. :»D 30. N 5.8 ž; 5. 4.? * S b č.. P č b ž b. Sč č 6 č 30 č K B š B I D S fcčc ž b. Z J S. 5.?«b b 0L0 Z č c L 5. b b b. N b : č š f Š č b Č» B fc' J * b. č š.' žb č č b č b'. b» S U J E S K R «DL c C A Z S b J D c b b»s«& 0 b» b»b «b S. E S. L 22 N E G A L J U D S L E (428) B R A S A I N K B J * A N M E S U R E J U J E š b Gš N A S L U R E D N I Š A IN U P R A E : N C S S Pš N 33 E L E F N š 27 Nčb č I S K A Č»S čc«lb DL N MES 4. JUNIJA 958 C E S. E N N S I HBRIG 28.. šč ž c c š b. P č š 62 b bž 7000 b š 82 b b ž š N B č Z K J c š: K c G ^b M D B č? B I L S K D P š. š. R L ž f š :»K b b ž šc! L c šc b. Dž b ž. ž b b b č b ž. Z č ž b b b. D b ž b. P č I b č b f. č b č. č b.. «Z ž. I b ž b K ž. č č :»K š b... «č š š š b. b c b č b. G R A D I Š Bžc ž 25. G šb č c b b ž b c ž J. Dc č ž. \' b c b. b c š č ; š. b č I I. Z K J. b 7000 c 5 č D : b b I š c c b c. N b b š b bž c G šb. S č b bš b bž P bš b»s«m ž 0 39! P fc c 7. N. K? Kfc c š bš š b š b b. š c Č ž. 3 c č b č ž č c č!. Z b b. K b š b š č. Z. K č. š b Z ; 53 b.. Z K J 830 b. A b b Z K J č. N bč š b ž b š. Z 364. S c L R S. Dc P B b š. b b - đ. š b 70 b b. S G P P I N I R b < 23 c -. I b b? Č b b b 2 c č b b b b. B b č č š č b č č c š č ž. b ž ž. b č # - b c č. Z č 82 b. 'I-!'::;..: Sč š c c b b. B B š š c č 66.. Dc 7 G šb MDB Mć Nč b ZKJ c N Bč č č č b šč. P b š K č c š. D b ««. Z žb b P P b Lč c. P J b č b b cf. b b S S š. č č č žb č R žb č bl N b b P žb 958 žb b R c S : 28*78! W» (" b ) b 77 0 b»/f S 957 b 2 4 % č 956 žb J 23 24%>. P žb «/«f»..* žb 25 / 24. š 958 č b '. D b č bč b č. b b (N 2. ) f 0 č B š B b č. š * b c. b b č. D š b ž č 024 š b č š č. M b b čc c bšc Bž c N L b Č š bč š bč b b bč Č b š. Z b b 0. č ; fč ž cb š b č -. č š. D bž b š «š š š č ž č. ( Nc Č R N M E L J : b 2 č šč c M. bšč b bc S M f 5 b -» bš J b % 94. č b -bš 6. P š b c. P ž. Pb - b ž č b.» b 3 b čc c č bž č. E c b : c ž / Š b bš b žb č šb š S žc š c č žbc H č b *. bb b č c š č LMJ. Nč b b č č ž c b. Db č č č c žb bb b. š bb b b b č b šč č. Z c ff. Š S bč b b b bč. L N 27 č D S č b žb č. š»mladsi«c. P b c MDB ž c. K č b b c č. š : 6. b fc bč Sč 2. b bč č č šč. PD I REME P b c b S. S J ž *. c ŠENJERNEJ:. čc š č. P b Š bš c \% č b. M. «* č čc c c b b ž 2«. 22. J. M»P«. C A S D J U N I J A Jc ^P ž ZA M čc +. Jč. P ž b b š»d č«. Z b / b»m S«S č b č f c bšc c. M c š š G Č b č č bšc. Č č b b č ž ž b b bšc ž č.- < Nš» N 785 b č c»k?«š c. P š b : Z b b č c bšc č š (b -c bšc.) č b č b č c S b b bš c b c b K bšc..85 c č š š c 897.

2 » D L E N J S K I S S b ž bc Č bč P b K č š «*. b. Lš J š b c fšč S š S c c š b. Ž č S I Č Kžc. P bc»č«č c I bc č. Gc č č c č Sc - P - K R c Bžc Pš H bč Č. Pč ž č b. Š bč L J Zč b SZDL M Ž bč. ZKS MI Rb bč. ]»K č b šf c š b c č b š č b c š. B c šf b b. b b bž 30. D c ž š. N šč...«n š b š b. b c L N N Bč bš c č š LRS N N S c S Sc š b c : ž 800. b b č b b. L : b c. R š š Rč fcž. * č. Z I Sc' b š b. Z č Rč Pf. š. K. P P b b b c č c žc c. Iž Mš š b šč. N : b ž SGP P B šc P ž č š č. P ž. S ž N.» b b Sč š b. P b č č ž. N č b c. b 20 č 0 š cšč. D č 9.. M 600 ž č f. Z č ž č. B c ž b. Pč bš. M b b č. b bž 800 bč b ž. Nžš ž b. Z ž b č fc. N b b b ž b č PRESENEČEN IN ESEL... MIĆ PRELIČ š P Bšč bc D Z K H I. bč b c šč ž c b. Z J č b ~ b šč c. Z bž 35 c b š b 60 č č b šc b ž š K ž š. c b. K b č b b«z ž. š c. B b b ž ž b b.»g ž b š č?«'»n š č! D b b š b š b č!«n č Š == == H H ^= === H H = = 8. b Č b 6.30 š č B Gfč L b. W b č č b. b ž b č č š b. P b š c b č b. J.. (P. ) K Z c c č b b. č RGSKE G b š bč b č c' c. G c b b b ž č. U b b šč žc c b žb. G b b c. D b ž b b L ž žb ; b b č. U b bč b žb č. Pč»PARIZANKA«č bž šč KPER AJENCE R G. PMČNIKE - ž š šc P f f. N č b b. D P ) š Z b š : G? A b c č S A f? C b š. N A K R M I L U K b b c? č. š č " š b š č 'f. c. H b b ž b š b K Z. R b c J b ž. b bš. č bč. bč š. Pč.050 c P b č č H č 957 b ' -000 «b č bč N 600. G b b bč š J š. P M Hž b.. ž b c Mž š č č ; 3 50 c 8 % / š č... P K b b 36 š ž 25 b b b «b š c b Hž žb 438. b b K 40 % š šc. K b b ž b č b b ž f b šč. b c b. b c. N č b c b b L. b b c b b b č J Š. B b b b š č. (S č bb č b!) U b. Zb žb ž b b b š. Kč c b 0 / č b c. S b b ž b č b š č č c. b b ž c ž c b b c. P c 0 ž 0 č c ž 2 3 /«č. R č PDJEJE SRIARJEA S f š «c. b č c bč b. M bč f. S b č č. J c č: čš:. b š. b c. 8 š ć f I. č I b ž. c I č. G A U L L E b. č b č b. P f b č ž. P b b š šč b. P b c Mš Jšč b b b b! bč žbc b č b. Kč b b b L č. b b bč b žb c b č b ž ž. K ž b '; č * c. ^ P c b] č...b. ž N b b -»b - ž b b. b ; č š R bč b b c b c. Zb c b c N b L b b c b c žb č b ; M c P J š H Č c ^ c L J b Z b. ž bš č c ' š Š J b š. D š S Z b L Č J 2c b č K «M R b A P. RAZPIS ZA EČAJ PLIIČNE SLE PRI C K Z K S ( 2. b J» K I N A «DE : č f RGSK..» F c. P» č š b š šč š G b č b. č b. K č b. D G b. I š. Až M b b č bš S»b«F c b - S bč 2. š ž I šč P J č Č F I A c K č cšč. Z c J b č b c J š. I č Dbčc Kžc. Pčc bž I b š č. K c D š bžč J c č č. L b š f č š c. J š ž b M c Č Kč b F I A 60. Mš š b. PREGLED G b L. U b : ž Až G b ž b S č F c.. S b : b G č» č? A b c J š I b. D š Fc«. K R G č G. b č č: š K :» c. R č b Až ( ž c Z ž b ); b c«. P ž š G š š ( G ) š f č fc. S c c b c. b b N b b G b ; č 90. F c c f č š bš P f. G šč. R f b b šč č š š č f. D G č E f f. č Až. č! c c. Z č c ž ž. b č ž. b. Z č š. P c b č č č \ š žb. č č č c b. D b b. P b č č b b S. N b» «. R ') I b č. c č č» b b č č č f č. b f č. č G š b š b b. Z č b č. b b b č. Č b č č Z. : G c š b b b Až č. P J č I šč b J J c Z bc c. PRMENE N E S R E Č E == === š ~ =! HH N * U č: G š b. b b b c č. Ž b b b» «ž»«. Uš c I ccb čc ž š b I. P ž bb c c b f č. b I Č. K š Č Č f. A P b. č c c»rč c«n b 2000 č I J. N šč J b ž. N 272 c J 690 Z š c. Z š č G ž 8. Z c c « EDENSKI ZUNANJEPLIIČNI c N Bč S š ž č b. Z č bc J Žč «bč. bš bc č č b č ž ž b S. š S Z - J. P š b c b. S ž 0. R b J c 5 S c 0 š f 5 36 c ž. E * I S ULICA LJUBLJANA 7 (šč I. ) b ' b. š š c č č žbc f c š J J č J f č š ž. S f b b b č ž. šš č f I b. Z š č b c. P č b. č S f b c. S f ^ b č š. R b č b f ]. P b B. G I. š J š č c I f žc :» č č č b š *. EM EDNU NABIRAM: 959). č Pč Š c C b (200 ) c (230 ) (220 ). L c (80 ) (00 ) šc b c (IG ) (40 ). R š (40 ) č (05 ) č (L0 ) č b- bš b (W) ). K (0 ) b (260 ) b b (36 ). Lb Čš (65 ) (54 ). R E S I L! Nbc b b c b č I! žb P b I č Š č š č 25. c. c ž f c č c žb š ž I b I č \ 958 Pč Š C K ZKS. S I bč š Lb. č b I c 4 č č. Pbš I f c b S. ' bč bč. 'Mf. - ' N U č b»p K c «b š č č b»h C I «(). b č * š šč ( F : R B.

3 4. J 958 DLENJSK KMEIJS «šč š c č N š š ž š«. S č šč č ž. c žč š šč «šč š «b šč č š b *. D «žb č «JB č «č šč. L J šč; š š š. Z č š šč ž b K šč? K I šč ž 600 ž š š č š š c č b č č š č š. N b c D ž 600 šč. Z č ; č b č S š š šč.. b šc šc č c. *.. č * ž b«z c b c D D Z U b č č š š šc.! šb č b b. K č c č š š G N..«. P č. Z bš č b š.. Ub Š cš b 02«M *0 š š S č š š b M 2*0 «0 300 č J J š cš b Ub Šc c c š č - cš č šč č ž b šh. Z Šc č šč š bč Z b š b č - «š č ž 5 b bč 300 M b M b -. Z b* šc. Z žb bč b ž b fc. N «šc b b ž c ž Ic! Sžb š */* b č š žb J b bč b c Z š. š šč šc b b bč b č J č šc b š čš * šc č b č S bč - c P b c č b š L R S c Š c č bč b J č b č č ^b š. N ' ~ * - * Bf. N K «: Kš «šč ž I č ] bč b. D b b bč b ž šc c. L š b b b šc. *^^«^^^«>^^*^*^M^AA*A* BČINSKI LJUDSKI DBRI: b bc č šč! Z č č! b šč b ž ž! KMEIJSKE ZADRUGE NA DLENJSKEM: ž I G šč šč č! N šc! S žb č č žč c č! KMEJE Č L A N I KMEIJSKIH ZADRUG: ž č č Šc. N š č š č ž. Iš I I I. L L Z š N š b ž š D. č ž c bb b S č b č * b b b c ž 9«b «c š c. P 70*/». R č č c D č č ž šč c ž»č b c č; š b b cmffc šc ž * š č b č š š Jc. č «žšč č b.. č b. Sb šč D b ž č b cš b S.000 š b K Z b c š cč b č č b c fč. Sb «c C U «b c b č. J b č. * b> šč c. č P b šc č b J č. b 92 ž N b 30. L b I b S K bč b Ub ž b ž N b b > č š b ž bč.. b b M-* č c. Š š M Sš- č b J š š ž. Š f Sč «0 - ZC U b š š;. J J č b ž «bč f b b P bč b - «P b b b b b š šč b b - b š š J c. b Šc ž š b š b Š b c D b b šš M.000 Z č c. šč. ž c šc. P ž b.. b š č.. P 0 č S š š c b š ž č P ff bč š. š č «2 «b š ž š š š č ; U š č. P b b b «b J č č b K Z «b š c. ž šc č bč ž«n. «b b軫č č š b S č c. b č b b č š š š b CC č: š- žč ««b «) Z b Z «S š č c. Pč c.. c č «šc D č. c«c š c š č c S«ž c G c š «; S 3. b b š b. š b -. b b š. 7 «. P «c U. B b K Z š š b b» «b).. b K Z š b b J& b. J c šč. R šcč c b f b M č č N č č b «b J b J P J «. č ««č «b b č «b» 4. 5 fb J b M b ščc. & K Z - «č ž b č J.0» ž J c. č K b č? K b č S č *f š č š 870 š č c š č c b ž b b č č čc«c č 280 š č c c b c ž. * 3S. J - b c b č b «b c >**č č Šf«b b š 5. f b. K šč. č b č? Z Z «b < c? P J c b č š'. b ž č č č č b S I š. b. Z ««. š č c Z š b Lš * c c. K šč «* b ««č č ' b b J «c«z - «b. S c ** KI S7 b č š Gč! P K Z šč c š. 3 «ž. 32 šč MJc č š. «M. č * b. U š. ž Z «b š. f b b «c «b K Z KJB«S c c S č č C b 7 š š ) č. P č ž č č J I. š š Čž. Z c č 308. ž. b Ufc č ž c č č š «N b! x. c ; b č š. š š «3027 b ž č ščc b ž C š b. J. b c. S ž bž. b.. C. K Z A D šč SCM Z! S bč H Sc 4900 ščc G Zč ž Č c J Lš b Zž č č b 9 b fcx> b. č c š.» & H S. Uč - P Z b K b c. P š c. P č b bc. N č š c Jčc «b č č*. K J b J «. b š č... S č P * J«c :» b š šč.. A Z J«b. I P. *.»K b«čš?«ž šč.»p L -M ; šlj«l «I b bs š b! Jčc š J! b «buš «*«:».. «P b b J c «! K. šč«č «; b «bu U. 5. J š b M. I bž K «J«. M b c š. Z» b...* «b č š. Pb J«ž c b. Zč «J««J Š «JJJ. K DšJ c MJ š M. «IG* đ 3 M š 3*2 c šc 2 ' 50 š «407. Z č H žb) D b«č. «f č žb. Hš I K Iš I B S «I «b»! PILNICE Uf KLRADAR «š č K Z P Š M č M -c c š c ž. «f. šc šč. «Š b b 5 č Šc. Z '. č b. Hž č č ž b ž žc. J č š b b -MS š. Z b ž š č N č š. Z Č b ž b. Y U bč b 0ZZ N R bč b ZZ b 6.. N b č c c Z č č. P č b bč' b š š c. Hb f b š b ž ž b č č b c č. ž S b bš ž č J č b š b b I š L šc ž A) N Z - bc F L R J J šc bš. S b š č šc bc š; ž b 36 b šc S bšc 3500? b b \' ž. I 2200 b b 360 c ž 7.ž ž c. K bš šc b fc; š - K A b b šč. R c ; b - š. Sč šč š b b. W A - š. R - b ) ž b - š š ; š c ž - c. L č L - S b šč ž b č č. K c šč c b šč š b. S L «c š.. bš J D c. Pšč J Až Š«* c šč c ž. S ž J. P b šč ž č b - šč -! š wx š š š. Z b Jšč b ž* š ž šč č š. K c šč «. W«x «ž b. Db č c. Sc b - š b č č š. I b c. Pč b L b J šč 82.. Z š Š žšč. Sč - c K b š 50 /. c x ffc šč M b c 8- K G Dž S - b š b b b «- b K Z K c. K «šc. U - b š š G «- žšč. č b š. č 2 * S ^ 5 ^ "* c b ž ž - š D č. S b Kš b š ; č ž c b c «0» c č. č. č šc. S J č. N š b c K c b šč K«c b^ ž ž b b b č c b- č ž D. bš«š«* Nč ž wx šč. D * b šč. K c J č - c.. č č š 4 Š bč- : š č Nč 0 0. R - žb š č. b J č - š. š šč wx. L» č ž. J. M.

4 5.22 (428) B I S ŽENA I N D M * S D B N G S P D I N J S & ŽENA IN D M SDBN GSPDINJS b M S šč. N b b ; b bšc š b. č č ž šc. S» K bč ž b P : č c? * b N» M b č b * 0 b! «E č c. šc P - * b. Z š b č. L č š» Z č A ' č š š. b?*» Č bšc Z č»db «.. b č ž M č b - K?«b š š č b č b» č š č š b M ž bbc Z...* * '-"- č š b P. š ž Z. č B b č ž. P č Nč ž. D bšč č šč ž š. «b ; b.*. P ž č b R. E bž š D. M ž c -;. š š ž b b. N č č G Č. K č "bš«c bč š ž:»a b b c?«š č c»p b! Nb b ž.» ž b š. b š! K b ž b č žb. K š ž. I : P... «š c?«d B č bč S ž ž š b ž šč b č š ž b.»s b XXX š b ž š č š... č č š ž č š bč ž b č... L ž ž š b. ž. c ž b ž XXX ž. Z. Z...* Mž b b»c«k š č š Č b ž b b ž. č ž^! b b š ž b ž č š šc č ž b šč ž b b š ž. E Š» ž. ž. Z b č č XXX č ž b b š R. K š b b bšc š b b š. NE ^' b bc č :.; ; 9 čb č. č c ; č cč č č cc. ; b b f b b Gb č č ; ž čš č č ; ž č ž žc f. b ; b ž č b ž čb; 9 c č. 9. LU N Dš P č. U č f žž- b L b bč ž. I b c b L.. ; b Žžb. D b f c c. š Zb; c. č R f č c š b ž b c. P * c čš.. č.č č; b š. P c b č Žžb č -3 b č b b»»kardinal GREH«b 8. b P D J Jčč b W ; c - G»KARDINALEGA GREHA«7. Sc 'I b J G ^. b Z S P Lb. b fc; b šč š b š č. c S. D K. M. -JEZUSI APSLI«N 4. b b P D D K š č šč b c čšč D L P L F» J «J. J. D ž žb N軚«c b b I. b! N LEALIŠČE b Zb č č b č N šč b B c. ž. U Đ I B E G R A D U b c šč b 7 N šč Sč b č ž E ; b 35 ž U-4. b šč 40. INSIU Z A Z E N E PARIZU. P I ž žb ;b c. N. DELNA BLEKA Z š č b. b č c b š ž. ELIKA UMRLJIS ZENA IN RK AZIJI A b b c č b.; šč. P bbc ž ž š b K š >;>: č b š. š č č č ž. č c U b f.? P - b b;.»k b š b č b š!«! č b š! č M bž. b J b S b M č. b b b c b š š b; c Š bšč č. JJ žc» b «. D b M b.. L č b b c c bč č. C b š ;.I c. Sš. b. bč! N bž b b c š b č. P č bč č. č ž b c C b. b b b b č č č I R š š ž; c č J S. č č b b. C č b c š b b K C E K H š š b» *. b M b - Z A SARŠE AK NE š. Nč č ž. U N I C E F b. b š 500 č b b c b ž S žb. Z A H D N I H N A R A Š Č A EČIN HDKA b NARDNEGA S! b M č š! šč... AK č : I b š? P b č. M b»? N c N. Pb š H b bčiji. R I š č b b. č b c»m b č c c. P ščc N č. ščc ( c). š b P č b č» - *. Z J N š D. b č.. ZDRANIŠKI b š bž b J. N č č Ib č ) P c č ž bž J J ž w! C S š č. S č I 4 š. U J * c b. K b J b č č b * bž. č š b žc P šč. b* NW. J.. žc* b b č!. š b.» š! C č b J b ž!«k š.»i «š š č»s «. P ; b b č S. K f c b b š č č ž ž ( š!) č c b () ž. S č b žb š N» «č» č * ( š c b c»«!). N»«c :»S b č b b!«(z»«b Aff) P š b. Nč b č c. P b : š č..! N b M b bc. c J J ž b c č. bž b b š šč c ( ) b č. Sš š b b š. P š b č bč žc I čc. A b b b č b c S b b č ; š! P b J čc 3. c c š c c b bč bšč M. D Mč b b č š c! c. D. KIČEK B : N P b bš čš šč b b č b ž. b Z b c žš ž c c. š. b č b. č č bč š. č. R Db b b b č b. S c č b b č b. č. b b Z č č š. šč ž č b (č c ). R c b čž b š b ž b. Č b ž ž ž Š. P b ž č. b. P č č ž č c č. P š č š J. Z šč č. D b b č š č.. E b f b b f c č b. ž š. P č ž b - č c b š č. Z -. D ; b ž š c c. P š I I b. b b b. b. š b b č bč č č c. N č b č". P č b ž c b čč č b ž č č č c c c č. N ž š c. P c ž. N š š f b. S : - S č b bš- - šč š b. č. * I. č b. D ž ; P š J b ž J ž č J č ž c) č b J c b. N č č. D c c b. Z c. c K b b. P š b c š č č čš ž bž š c ž č c. S b č b. Z č č ž č J ž! č č b Čš š N b. B b. ž! b J b (P. S. P b š c b L.. N. P č. P b ž b c Kš Sš b bšč šč N. Z bc R... P I č. Z b J b Bč ž J b bč. ž c f. P č č f b HQ. P c bfch č b..). I > f ž ^ (KNEC) c Čš b ž. B AMPAK Z ŽENSKA L. 552 H G W. š 60. P b ž «f ž«. š. D ZENE F c A B Zž ž A. Z ž b žb ž š ž bš. b f b b. b. A J E N K GSPDARIJ NAJBGAEJŠA č : K š? I č č? M š č? K š! ( b.) L č č D R Ž A A H Š E I L P b* ž š č 20. Z č č č š. b MELICAMI 9 M š š. b J b. R ž bč b bč b I šč bč ž. ŽENE SEU č đc PZABIE fc. PS»K.«

5 f.22 (439)» D L E N J S K I S 8 L I S Učšč 0-c D0LIN3SKI BEŠČEALEC P b c š čšč b» «ž b š \ bč. b 3. b b. č f b. Rc f. EMA MU SER b : K ZKJ JŽEA BRSNARJA L FRANCA PIRKIČA L NIKA BELPALČA š LRS. JŽKA PREZLJA bl MAK SA ALEA š L bl š š L. ž čšč D. Z D šč čž J. S c D č šč. š č b č čšč. Č ž ž č č žb D. G b č č M Kc čc M. b č č č. b b. c c. N b J č č. Z D š čšč. Pf. KAREL BAČER š. '' š č f b c. D čšč b ž f čšč š č. K č b c c b š č. c. Pb š S- ; c b bž č č čšč č. Z f š b čk. N ž š č b š š BGDAN SLNIK ZKJ N Jž Bš. P Pč. S b č č c. G. B b bč cč žb. č ž Sc š Š c š b 3. c b I I I. 06 žc I I I ž žc. U č c š b c ; š ; c č c b H ž ' Š b. L 953 b b (š ž) ( ) ( ) ( ) c 957 J.980 (8.584 š ž). P č č ž c š S. š * : :;:;;!'!!!!! '!!!!'; :!'; :!!!!!'!:!!!.:>:'.:;" "!:''!!! :!"' f C >»P žb«s F. N b :»I č š b c«. b š»hb šč«b ž f. D. Mc L -c čšč f. Nš M S. \ ; S 4. F c Č 5. F P 6 M S b 7. Z c N 8. M P 9 P ž 0. M L U N A : 9. b 7.59 c % NCJ B DRAMASKI DSEK D K ž f.. L F»J «b b bb N č. SB 7. JUNIJA b š c čšč b Uč M. NEDELJ Z E Č E R b bb K c. b čščš ž K b -* INDUSRIJSKA PRIZD NJA S šč. č L R S 3 c č. 9. Nč č č ( 2 7 % ) (22''*) (5%) č (6»/«). ž- (4'U).» K *. \ ; c š b f»b&k bč« & b cc f» S b«. D J L A N : f» N « b f» c«. Cf: š f»č b « š b f»d b«. Kc: 4. čš f»c č«. 8. š f»s «. b : š f» N «. P b 6. D c : 4. f c f»e K.. 7. b f»dšč B«. 8. š b f»bb «Sč: 8. š f»d «. S š c P N Q E K S c " M L ; č Z š ;. M č ž č b c b ž. N b š b: N E K S A. 400 č b b. 20. b b č (JEDAUŠCE KSANJEICA N A K R K I NEDELJA 8. b 5. : R. B»M«! I. G SNG C. N 8. b 0. S N : A b P»Hb šč«. L b c čšč. ČEBELARJI PZR! P 5 č b š b. b 26. f S Lb šc PARIZANA Č RZS L SBDA :5 N LRS b b P c : č č. K b š b C c č c b bš b čc č. L b S b ; ž b š. č šc b. P š bš. N c š c b c K. b čš (b č G. Lb D) f bš b S b č P c» K»D «. K Kč L b š č b b. S b D 4:. č D P Č C č b bš č Pš J 30. R Lb B Ač š D b b c. Z Nč č b L. č 5:5. D b č č S b. ž C č b ž č. L b č š č š šč. Z b : C Zč č b b ž Cč. č 5: (2:). J b. b M I b č č. C b b b. : R A. 2č F M. fcč W Bčč C b L. Bž. Žc K c. P S b č. G c ( J b č B c L b č!) S b I. č J ž Č. R S č č b C č S f c b ( ) b b ž. N č ž b f c č b b. P b š č č P b č f. Z č š «F c M :»Dš č. š. b c. K š š b š.«m Cč ž I č! Fc Mc š b N bč š bč b. č c š š. Sš b b č cšč! DDELEK ZA ZDRAS IN SCIAL N ARS bl N MES bšč Gbč Hčč 2. ž č Š Čš K c H*24- R. Z č D b š b bč K. Hš b. š bšc. A H. Pč. Šc. N MES č b č 8 c. Pč ; Z Fc bčc. D N U : C J c K 88 ; J K ščc Kč 43 ; Gb Jž c b.' 52. c G A B c J & N c. B A c ~. C c č b R Sč* č M č P P č Gč J * B č S B c Č c. K S c. P K P č Lš M M L č Šb M c č B ž č GNA AS Fčš D S č R b č.. B č S Sbč U : Bč Fčš - č S M žc P 73 M - Bč c F c č č S. 6 PREČNA U : R Jž c D. K 7 b Aš c Pč 74. P š Pšc : K A c G Gšč c. G č A > L b č Zčč Jžf L b č S J žf K šc Jšč P c. C c č M M Č č H f M Kč R c P c Gč M H č š M D. Pbš c. Jš R P bš č B c S K č č. Z F L č H P G B c č. L ž P K c - Pbćc M š š č bč š.ž šč. S-š č šč c b b. Z č bč ' c č ž b č č.' G šž b šč. Č š b š D ( š ) F: F. M c 9. I Dš D 65-c. J b č ž D c Ašč.. P L 0-c č šč b. b L J č č šč N b b č š č... N P č. b J 2 č b b c b. c P. L čšč c J ž N J. B. P Mč S č š b 5 š. Š N š bb. č čšč. Z b. P L N č» N. č M bč D R P Dž B Jč M š. J b Sžc š. Š. Kc? P b D š c S. P b b M M Sč Ž b ž M S J žb b č šfc L. P b»l. č b š c. ž č«. E P Sž š ščč. ž c J b Nšč.. ž R b b L b b. f c bš b š c ««b b J. D ž b. P.! č - š» > J I š. b č b.. IM A U f č b b I b č JI b c! c. b ž. S č D HJš č J ž b b. J«š) 72. J b b»je D čšč č š č č ž b - ž K M š /- č š. I Pč A. ž N J b L J b ž. > Š P R N E E S I M P c III b b M c š «bč Lš Sc.. Nbš- S b D c š R 90 ž Š N J I š S J b M J L A. Š Z L M S N P bb -š ;(! «B š P N> c' J b J J N <Z. H ' Kč R. M c ) 99 " I b b K.cc. J A č - J L A N č H fh 5 6. Nbš b H č. M IIČ 57 P M. H. S š J C. N š 2 Sč Z bč L M N K E K K c. G C. K - č c š H- A I. IR. Jš ; ~= Z ' «" : Z Lb. š ( N Ac H A Ib Jš ( S. f c. Fčč) 2 ' Mc K. č Z b 2. M ž * (Bš. B č P. f H č f f) 34 ' ž b b Z c _ 2: S š 3 M ' M I Bš- (>: M c Lbč Č M c C c ' ) 33 I. -Jš 2:- f I «; č M c H. 4. bč L M S N L 2: (4:6. 6:4. 6:4). (Mč Z ž Db -š c P ) 24 H S b J. J č > I Đ3 KM-" ( P C J -. F b N. b b b G ) 24. š b U b U J / N b š. ff. š c ž K č Mc D. ( Z b ) SJ )»2. S C F. A c ( b b N č č. M ž c «ž b žb. Jž Mč G. K 7 P č č š b šc: B c A L š š š. G- č G. ž : š. N Jž P ž F c Sč š b. Z M P = š. R. G š L b b. L M c. G b b. C PUS. Rč. š. S ' č č M S b. Sč F c G L c š. I M c D 6 MIZARSKI PMČNIK b žb Mč Jb. M č. ŠP KLJUČE b 27. G. N D.. (306-58) ELIK MEDENINAS JJAK š b š bč b b Lč c Žc Lšc. Pš L M N bč b š b. ' č b ž č b šč. č b b ž. N č c š čšč š I ž. K č b č»b-«. S b ž! čšč č š. D š š. J č č b b c č. U bš č šč f. Nš S \: č. N c š čšč b š š b ž. M. D. S Af Š c K A M Z S b b č š č c A M D Š Sč č b P žč L č b č J A M D Š b č šf K. č & c X. Lb b. E č ; b M M b č «b bš J b č K č I A b š Š Z Z L b.. J. P. Š b Ašč š b č G ^ c B. P Kč S B B c. K c ž ž ž b č cč c ž č J. ^ žb š. D b č ' F. b b č ž š č. R. bč b R K Š Š ž š Rč ž. č c č ž 000. b Š «b : Dč c B c Db «Š. N b bč 23b bč b R K. U ž ; c. b. R K b č. M c Š N. P č c S b c K bč Kč b šc b. P b č-; b c.. c š b b č b) š č.č b šč b š č; ž ž. N bč b b b čč č c žč. č ž b b. b b ž ž ž č % š. S P S. ž b b š!. K. S D 0 Nš bč K MARIBR : D PARIZAN N M E S 3:2 5:8. 7:J5 3:5 5:9. 5:8) J b L žš ž M b č. M b č š b č ž. N c b Nšč č. P č č ; b č. č bb č Mb č ]5:7 5:3.. Mbč ž. b N b č č > ž b čc Bč č b b b b 8. b N K A R N A b P c Kč. S b L R S č b š b š č $ b š b. P S bš b. L š b 22 B. b bš S. š b c. K b b b b 8 J šč L č b. I š č š* š ž. Z J č šš žb b bš š. M c. b š b š J b č ; H > ' J. K.

6 '». 33 (428) D L E N J S K I S. 22 (428) L I S * P b P. N D š bš» c«b Č. c Dž b b f. M Pč b c I. B č š M Šc.. P. J č B b ž N B bž B E L S A D. b b č b š č. c š K. M b ž č č. F š; š b č š P Rč b P č F c b b č c. 942 I S. P č 3 S I KPS b š f. 22. š žc š - S Z bc Č D bš b č bš B š č b ' č! S b č š D > 5 b c b S. S c š c š b b b. I ž c! š š b ž bč č č š c : >... N Zž b S : b b č čš žb b cč c b b b ; b Č b b b b...«č K c P č N b c >«c š š K č. P Rč P č c. č b č Z b c š č f b b š š. S š NA LAŽ J A B x č b b.»p č P Rč b č L D P b 94 b K c č b ž b š c K ž c. č Z b c K c. N š. R č b č ž. \/ č ; š č b c P F c I M š P đ. -> b b š K c. N c K b ščš č b. Nš. Cf š č b č. b b b š č b. Pš c č č b č «P. 'H «J» c.«galanns»j c š!? S....* J SE JE PREDIDEN šm*'» b N «c.» šc: č b.«blagajniška SE ENA BREZ BESED.. B 864 bšč M c P b ; č. P ž š Šc Rč b 7. P P č b B D b. M b šč c b č b F S. > ž 6 c b «b b š č č. R č b š Sc F c. b š b b b c č č ž. Z š 35. š I š b b b S. 5. b čš. N Db č c Č L P M. š b c (č 70 c bč) š c. > b 94...«ž M Sc «b b. S š ž M b š ž c b c b. Z c Kžc b š š P b 94 b bc. K» < š K c. Z č. S. b - (»š «B» š č. č š c b c«j?* f. M D b š f J č G b. S č b š ž bšč č š č č. c b č č b. f č č K c P b B c ž. K b č b b. Pš b č c.»gš?n;..«m A R I J A N G R A K A L I C : SUJESKA Bč S. Bč č. Jš S. R š. S. S. S č. P b č š. D b ž b b š. N b b b b b b čš. N b b 軫. A č. R b b ž. S š! P b č. Ič ž.. Z š x>b c. S č. S. M š b ž. «šb c č. č b bb ž c. M b Sc ; ž. N š ž ž. P č š Zb. I b S. Fž K c ž c. Jž S P. I. Š. č S. Nš. S. N bc b J. Pc bb S. Bč S. D. Bwč č. Jš S. R š. S. S. S č. S S! (I» P ž š «) 97. N Š *\. R b č c b S. " č. K ' * A ž bc c b č. f č č.-. š Až c. Rč b c * b č. 98. I ž Hb c c. K šč. K š A b ž K b. U b č. K ) š I žž. I ž ž. Č: PHHJE Z b L B č č D S Z 40 - bš.^ č b č b č š ž N Sž Č L Š b B. c č ž š b b 2 (S b M c b 25. c 97 A ) L 400-c Pbž b K b č b č B. S Db (864 ) č B b š b c Šc š. M b b L č bč č š M š č b b. D ž M. č D.. 94 b č... I ž bč. N š č b č b. S bc c b č š c č. š žc b c : >B š b š... Z š b š. N č b b I c. N š š č «b Z b. b. S. H M 520 č š Č P bč b c š č. D b č P b č I 00. Z b b. b Pbž b K (K) čš B. S č b š š š ž b. S ž b č K č b. N Pbž b H č ž. N C č č č b b č č b K b čc bč. B š B c M c č č K ž L G c Pč (. 886) č M G (č J G ) č ( b ) č B c Kć. N č b b ž. N č č b Pbž č č b f f. P b b šč š b f M G Pbž B (936) c c :»Pbš b K bš. b bc.«g č c ( ) J.. ( 689) b I Z b ( 903) F c Kčč (2. 923). K b šč ž b b b b D c č L b c. P šč č 30' C K. A č š b b b. L b č. P č b b Pbž (945) c b S. S b š ž b b š - ž b š b b c. šč b c š č ž. Z bž žc -Jč " b š f bš c. ž b š (890) f I S 20. b č. Z b b 900 b ž ž f L 6.. b b žšč b b U š B. c (3. 6.) ž c K G c b č č ž. Z b ž' č b Pbž 4 č b b b P P. U Pbž b žbš I L č š c b b B č ž. L b š ž B b š fčš c» P b š «( H L w c F C ) č b š b č K : čc Rč P c M M. L č b H š (č) L b b b J č c č š Zčč č Sšč c c š»čč* F c M c č M č bž L ž. LEEČI L E. E I c žc. D č S I ž c. K č»b«žc č D č Pbž b ; b ž č č. L ž b č š č c š. N ž Pbž č 400- b c ž š. R b ž č. 99. K č č J K b c. I č Š. J I I č b J. J č. Pb I b ž. Gč S. Jž» ž b «; I ž. 00. H č b ž. J b č. N I b č c č ž. B * b K č. R bc I. N I b J«S' I ** č šč. 0