KVIZ CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KVIZ CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA"

Transkripcija

1 KVIZ CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA NAMEN AKTIVNOSTI: Udeleženci obnovijo ali spoznajo Cilje trajnostnega in skozi kviz spoznajo dejstva o dostopu do kakovostnega izobraževanja. AKTIVNOST JE PRIMERNA ZA: Osnovnošolce (3. triada); Srednješolce. Približno trajanje: POTREBNO GRADIVO: 40 min Potek aktivnosti: Uvodna aktivnost 10 minut Kviz o CTR 4 Kakovostno izobraževanje 20 minut Zaključna aktivnost 10 minut Računalnik ali pametni telefon in dostop do spleta. Aktivnost je del izobraževalnih gradiv Šole človekovih pravic. Za več gradiv obiščite

2 Uvodna aktivnost 10 minut Udeležence prosite, naj razmislijo, kateri cilj trajnostnega oz. problematika, ki jo zadeva, je trenutno največji izziv globalno. Za lažji razmislek lahko najprej z nevihto možganov obnovite, katere tematike obravnavajo CTR. Nato jih prosite, naj delijo svoje odgovore, kaj so največji izzivi. Pri tem si lahko pomagate z brezplačnim orodjem Mentimeter ( ki omogoča interaktivno grajenje tako imenovanih besednih oblakov udeleženci lahko s pomočjo pametnega telefona in kode PIN vnesejo svoje odgovore in hkrati na vašem/skupnem ekranu spremljajo odgovore. Če udeleženci CTR še ne poznajo, jih lahko za uvod prosite, naj razmislijo, kaj bi CTR lahko bili in delijo svoje ideje. Tudi pri tem si lahko pomagate z Mentimetrom. Kviz o CTR 4 Kakovostno izobraževanje 20 minut Udeležencem povejte, da bodo s pomočjo interaktivnega kviza spoznali (ali obnovili) nekaj dejstev o 4. Cilju trajnostnega razvoja Kakovostno izobraževanje. Razložite jim, da kakovostno izobraževanje pomeni več kot le dostop do osnovnošolskega izobraževanja, temveč tudi poklicno izobraževanje in usposabljanje. Osredotoča se tudi na nepristransko kakovostno izobraževanje in povečevanje možnosti za vseživljenjsko učenje za vse. Izobrazba prispeva k bolj varnemu, trajnsotnemu in soodvisnemu svetu. Za igranje kviza boste tako vi kot udeleženci potrebovali dostop do spleta ter računalnik ali pametni telefon. Da boste lahko gostili kviz, kliknite na povezavo do platforme Kahoot: Kviz lahko gostite kot gost ali registriran uporabnik platofrme. Izberite, ali bodo udeleženci odgovarjali samostojno (Classic) ali v skupinah (Team mode - primerno, če kviz izvajate v živo oziroma v razredu, ko si udeleženci lahko delijo eno napravo in se posvetujejo, preden odgovarjajo). Udeležence povabite, naj na telefonu ali računalniku obiščejo naslov kahoot.it in vpišejo PIN, ki se vam je generirala, potem ko ste izbrali vrsto kviza. Pomembno je, da za izvajanje kviza delite svoje okno, saj se bodo vprašanja in možni odgovori izpisali na vašem zaslonu, udeleženci pa bodo na svojih zaslonih videli le simbole za posamezni odgovor. Levo je primer zaslona udeleženca, desno pa zaslon, kot ga boste videli vi kot gostitelj kviza. KVIZ: 2

3 Počakajte, da se vsi udeleženci pridružijo kvizu, preden kliknite začetek kviza. Ko se izteče čas za odgovor, se bo na vašem zaslonu izpisal pravi odgovor in statistika pravilnih in napačnih odgovorov. Za nadaljevanje kviza kliknite»next«, da se prikaže naslednje vprašanje. Vsak odgovor lahko obrazložite celoten kviz z vprašanji in odgovori najdete v nadaljevanju tega dokumenta. Kviz: CTR 4 Kakovostno izobraževanje 1. Koliko odraslih ljudi na svetu ne zna brati in pisati? A) 2 od 10 B) 3 od 10 C) 4 od Od leta 2000 se je število študentk in študentov, vpisanih v visokošolsko izobraževanje A) Zmanjšalo B) Podvojilo C) Ostalo nespremenjeno 3. Kje živi polovica otrok, ki niso vpisani v šolo? A) V Vzhodni Evropi B) V Jugovzhodni Aziji C) V Severni Ameriki D) V Podsaharski Afriki 4. Koliko otrok v razvijajočih še državah gre vsak dan v šolo s praznim želodcem? A) otrok B) 10 milijonov otrok C) 66 milijonov otrok 5. Od leta 1990 se je število otrok (starih med 3 in 6 let), ki so začeli obiskovati šolo, povečalo za: A) 10 % B) 20 % C) 30 % 6. Drži ali ne drži? Eden glavnih ciljev 4. CTR je zagotoviti brezplačno izobrazbo za vse. A) Drži B) Ne drži 7. Kakšen delež sredstev, ki so na voljo za izobraževanje, je namenjenih predšolskemu izobraževanju? 3

4 A) 2 % B) 10 % C) 20 % 8. Učenje zavedanja o enakopravnosti in pravičnosti bi se moralo začeti v/na: A) Prvem triletju osnovne šole B) Tretjem triletju osnovne šole C) Srednji šoli D) Fakulteti 9. Koliko otrok in mladih na svetu v šolah trpi nasilje in nadlegovanje? A) 1 od 100 šolarjev B) 1 od 30 šolarjev C) 1 od 15 šolarjev 10. Kakšen odstotek otrok na svetu mora delati? A) 1 % B) 5 % C) 11 % Odgovori in obrazložitve: 1. A) 2 od milijonov ljudi na svetu, starejših od 15 let (oziroma 16 % ljudi v tej starostni skupini), ne zna brati in pisati. V bogatih državah skoraj vsi ljudje znajo brati in pisati. 410 milijonov od teh, ki ne znajo brati in pisati, živi v južni in zahodni Aziji, 187 milijonov pa v Podsaharski Afriki. V teh regijah je število ljudi, ki ne znajo brati in pisati, od 1990 naraslo s 156 na 187 milijonov v Podsaharski Afriki in s 390 na 410 milijonov v južni in zahodni Aziji. 2. B) Podvojilo Število vpisanih v visokošolsko izobraževanje se je med letoma 2000 in 2014 podvojilo, in sicer naraslo s 100 na 270 milijonov. Oblasti se neuspešno spopadajo z vse večjimi potrebami po visokošolskem izobraževanju in z neskladjem pri dostopu do izobraževanja, breme visokih stroškov izobraževanja pa nosijo družine, ki nimajo vedno denarja za plačilo študija. 3. D) Podsaharski Afriki 61,3 milijona otrok na svetu nima dostopa do osnovnošolskega izobraževanja. Problematika je še vedno zaskrbljujoča, čeprav se izboljšuje: leta 2000 je bilo takšnih otrok 100 milijonov. 32,5 otrok, ki ne hodijo v šolo, živi v Podsaharski Afriki visoko število, čeprav se je to število zmanjšalo za 9 milijonov med letoma 2000 in 2015 kljub velikemu demografskemu pritisku. V Aziji je 18 milijonov otrok, ki ne hodijo v osnovno šolo, v razvitem svetu jih je»le«1,9 milijona. 4. C) 66 milijonov V razvijajočih se državah gre 66 milijonov otrok vsak dan v šolo s praznim želodcem samo v Afriki 23 milijonov. 5. C) 30 % V minulih 25 letih se je sistem vpisovanja otrok v šole zelo izboljšal, v šolo je zdaj vpisanih 30 % najmlajših šolarjev, vendar pa se je rast tega števila zdaj ustavila. Še vedno je preveč otrok izključenih iz 4

5 izobraževanja 9 % oz. 58 milijonov otrok ne hodi v šolo in 17 % oz. 63 milijonov šolarjev najstnikov ne hodi v šolo. 6. A) Drži 94 od 107 držav z nizkim ali srednjim prihodkom je že legaliziralo brezplačno izobraževanje od 5. razreda dalje. Le še nekatere države imajo šolnine za te razrede osnovne šole, vključno z Bocvano, Gvinejo, Papuo Novo Gvinejo, Južno Afriko in Tanzanijo. 7. A) 2 % Kljub temu, da vse študije kažejo, da se investicija v predšolsko izobraževanje v prihodnosti več kot povrne. Otroci iz revnih gospodinjstev, ki so deležni predšolskega izobraževanja, kot odrasli v povprečju zaslužijo 25 % več kot otroci iz revnih gospodinjstev, ki nimajo predšolskega izobraževanja. 8. A) Prvem triletju osnovne šole Izobraževalni kodeksi nas opominjajo, da se mora učenje vrednot spolne enakosti začeti ob vstopu v osnovno šolo. Takšne javne politike so nujne za to, da bodo stereotipi sčasoma izginili ter da se bodo uveljavila ravnanja, ki ne diskriminirajo na podlagi spola in ne opravičujejo nasilja. Cilj je kultura enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja. 9. C) 1 od 15 Po ocenah vsako leto 246 milijonov otrok in najstnikov po svetu trpi nasilje in nadlegovanje v takšni ali drugačni obliki. 10. C) 11 % 168 milijonov otrok po svetu je prikrajšanih za izobraževanje, ker morajo delati, 115 milijonov od tega jih opravlja nevarna dela. Zaključna aktivnost 10 minut Če ste za uvodno aktivnost uporabili Mentimeter, udeležence povabite, naj spet odgovorijo na isto vprašanje, kot so odgovarjali na začetku aktivnosti primerjajte besedna oblaka. Sta drugačna? Zakaj so spremenili mnenje? Če niste uporabili Mentimetra, aktivnost zaključite z razpravo: - Ali so vas podatki v kvizu presenetili? Zakaj (ne)? - Kaj vas je najbolj presenetilo? - Kako bi izboljšali dostop do izobraževanja za vse? - Kako lahko kot posamezniki prispevate k boljši izobrazbi vseh v lokalni skupnosti in/ali širše? Aktivnost je povzeta po gradivih Agence Française de Développement na strani 5