(PZI_predra\350un.xls)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(PZI_predra\350un.xls)"

Transkripcija

1 POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2

2 1. PREDDELA 1.1. Geodetska dela Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu km 0, Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu kos 39, Čiščenje terena Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno Odstranitev prometne signalizacije in opreme m 2 50, Demontaža prometnega znaka na enem podstavku Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže kos 7,00 m 1 50, Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm m , Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline 6 do 10cm m 2 80,00 m 1 155, Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona m 1 50,00 Stran 3

3 1.3 Ostala preddela Omejitve prometa Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji dan 40, Začasni objekti Organizacija gradbišča-postavitev začasnih objektov Organizacija gradbišča-odstranitev začasnih objektov kos 1,0 kos 1,0 2. ZEMELJSKA DELA 2.1 Izkopi Površinski izkop plodne zemljine 1.kategorije strojno z nakladanjem m 3 380, Širok izkop zrnate kamnine 3. kategorije strojno z nakladanjem m , Planum temeljnih tal Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine 3. kategorije 2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj m , Vgraditev nasipa iz mehke kamnine- 4. kategorije m 3 566, Brežine in zelenice Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm strojno m 2 615, Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm strojno 2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala m 2 584, Prevoz materiala na razdaljo nad 1000 do 2000 m t 3.260,00 Stran 4

4 Razprostiranje odvečne zrnate kamnine 3. kategorije Razprostiranje odvečnega drugega materiala m ,00 m 3 240,00 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 3.1 Nosilne plasti Nevezane nosilne plasti Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm - cesta m , Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm -pločnik m 3 252, Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/16S mm (AC 16 base B50/70, A3) v debelini 5 cm m , Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/16S mm (AC 16 base B50/70) v debelini 5 cm - kolesarska m 2 225, Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/16S mm (AC 16 base B50/70, A3) v debelini 5 cm - priključki m 2 200,00 Stran 5

5 3.2 Obrabne plasti Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna (AC 8 surf B70/100, A4) v debelini 40mm - pločnik Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB8ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih,drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna (AC 8 surf B50/70, A3) v debelini 30 mm - cesta Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB8ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih,drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna (AC 8 surf B50/70, A3) v debelini 30 mm - kolesarska Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB8ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih,drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna (AC 8 surf B50/70, A3) v debelini 30 mm - priključki m ,0 m ,0 m 2 225,0 m 2 200,0 Stran 6

6 3.5 Robni elementi vozišč Robniki Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm m 1 785,0 m 1 285,0 m 1 100,0 3.6 Bankine Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m m 3 8, Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m m 3 20, Izdelava bankine, berme iz drobljenca, široke nad 1,00 m m 3 28,0 Stran 7

7 4. ODVODNJAVANJE 4.1 Površinsko odvodnjavanje Izdelava betonske mulde širine 0,45m in debeline 0,2m m 1 95,0 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 5.1 Zidovi 1 Izdelava armirano betonskega opornega zidu z oblogo iz kamna (presek 1,72 m 2 ); komplet opaž, armatura, beton, dolžine cca 25 m 2 Izdelava nadvišanja armirano betonskega zidu s krono (presek 0,035 m 2 ), dobava in montaža ograje, dolžine cca 7 m m 1 25,0 m 1 7,0 Stran 8

8 6. OPREMA CEST 6.1. Pokončna oprema cest Izdelava temelja iz cementnega betonac 12/15, globine 80 cm, premera 40 cm Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolge 3000 mm Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolge 3500 mm Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600mm (II-4, II-40, II-43, II-45, III- 25.1) Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600mm (II-2) kos 9,0 kos 8,0 kos 1,0 kos 6,0 kos 3, Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, velikosti od 0,21 do 0,40 m 2 (III- 2, III-5) kos 2,0 Stran 9

9 6.2. Označbe na vozišču Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m 2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 12 cm m 1 220, Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m 2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 50 cm Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m 2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, površina m 2 15,0 označbe nad 1,5 m 2 m 2 6,0 6.3 Oprema za vodenje prometa Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom "katadioptrom" kos 20,0 6.4 Oprema za zavarovanje prometa Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 1900 mm Dobava in vgraditev enostranskega enojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza kos 50,0 m 1 200,0 Stran 10

10 7. TUJE STORITVE 7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija Projektantski nadzor Geotehnični nadzor Nadzor upravljalcev komunalnih vodov ur 10,0 kos 1,0 ur 5,0 Stran 11

(Popis del - plo\350nik Nor\232inci-\212alinci.xls)

(Popis del - plo\350nik Nor\232inci-\212alinci.xls) INVESTITOR: OBČINA LJUTOMER Vrazova ulica 1 9240 Ljutomer OBJEKT: IZGRADNJA HODNIKA IN KOL. STEZE NORŠINCI - ŠALINCI OB REGIONALNI CESTI R1-230 SKUPNA REKAPITULACIJA - HODNIK, KOL. STEZA 1. PREDDELA -

Prikaži več

POPIS DEL Ureditev lokalne ceste LC Rogačnik - Lenart - Mačkin kot - Amer Sanacija I. FAZE lokalne ceste je v dolžini 688 m in II. FAZE v dolži

POPIS DEL Ureditev lokalne ceste LC Rogačnik - Lenart - Mačkin kot - Amer Sanacija I. FAZE lokalne ceste je v dolžini 688 m in II. FAZE v dolži POPIS DEL Ureditev lokalne ceste LC 107020 Rogačnik - Lenart - Mačkin kot - Amer Sanacija I. FAZE lokalne ceste je v dolžini 688 m in II. FAZE v dolžini 1120 m, skupaj 1808 m REKAPITULACIJA FAZA I.: Kosov

Prikaži več

Projektant: PS PROSTOR d.o.o. Koper Investitor: MESTNA OBČINA KOPER KS Gradin Objekt: LC R SIRČI - BELVEDUR - HRVOJI III. PODODSEK km 0,

Projektant: PS PROSTOR d.o.o. Koper Investitor: MESTNA OBČINA KOPER KS Gradin Objekt: LC R SIRČI - BELVEDUR - HRVOJI III. PODODSEK km 0, Projektant: PS PROSTOR d.o.o. Koper Investitor: MESTNA OBČINA KOPER KS Gradin Objekt: LC 177250 R3-626 - SIRČI - BELVEDUR - HRVOJI III. PODODSEK km 0,100-0,400 ( 300 m ) Obnova ceste Vrsta projekta: PZI

Prikaži več

d.o.o. SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, CESTA V GORICE 36, 1000 LJUBLJANA TEL.: , FAX: NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI POD

d.o.o. SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, CESTA V GORICE 36, 1000 LJUBLJANA TEL.: , FAX: NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI POD d.o.o. SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, CESTA V GORICE 36, 1000 LJUBLJANA TEL.: 256 09 05, FAX: 256 09 06 3.2.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU 3.2 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ INVESTITOR:

Prikaži več

JR za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku:»izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava posledic škode po neurjih in poplav

JR za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku:»izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava posledic škode po neurjih in poplav PONUDBENI PREDRAČUN PO POSAMEZNIH DELIH IN STORITVAH PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe): SKLOP 1: VZDRŽEVALNA IN OBNOVITVENA DELA TER ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO NEURJIH IN POPLAVAH NA CESTAH

Prikaži več

1

1 1. NASLOVNA STRAN NAČRTA 3/1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ Investitor: OBČINA HOČE-SLIVNICA Pohorska cesta 15, 2311 Hoče Objekt: Vrsta projektne dokumentacije: PZR Za gradnjo: Rekonstrukcija Projektant:

Prikaži več

Model

Model PRVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA Mizendol - Podčelo, LC 226112, km 0,8+25 do 2,4+50 (L = 1.625,00 m) polni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometerski položaj začetka, konca ali sredine objekta

Prikaži več

GRADBENE KONSTRUKCIJE INVESTITOR REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA RS ZA IFRASTRUKTURO Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana in

GRADBENE KONSTRUKCIJE INVESTITOR REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA RS ZA IFRASTRUKTURO Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana in GRADBENE KONSTRUKCIJE INVESTITOR REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA RS ZA IFRASTRUKTURO Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana in OBČINA ŠENTJUR Mestni trg 10, 3230 Šentjur OBJEKT

Prikaži več

T.1 Tehnično poročilo 1. Opis obstoječega stanja in nameravanih posegov Investitor Občina Zreče je pristopila k projektu rekonstrukcije javne poti 985

T.1 Tehnično poročilo 1. Opis obstoječega stanja in nameravanih posegov Investitor Občina Zreče je pristopila k projektu rekonstrukcije javne poti 985 T.1 Tehnično poročilo 1. Opis obstoječega stanja in nameravanih posegov Investitor Občina Zreče je pristopila k projektu rekonstrukcije javne poti 985431 Stranice center. V sklop ureditve JP spada ureditev

Prikaži več

STATIKON PROJEKTIRANJE GRADBENIH KONSTRUKCIJ, ARHITEKTURA IN INŽENIRING d.o.o. Slovenska ulica 25, 9000 MURSKA SOBOTA, SI Tel.: , fax.: 02

STATIKON PROJEKTIRANJE GRADBENIH KONSTRUKCIJ, ARHITEKTURA IN INŽENIRING d.o.o. Slovenska ulica 25, 9000 MURSKA SOBOTA, SI Tel.: , fax.: 02 Str.: 1 1. TEHNIČNO POROČILO 1.1. ZASNOVA MOSTU Most se nahaja v razpotju vasi Markišavci in Polana in premošča Puconski potok. Zasnovan je kot ploščni most 3x svetle razpetine 4.44+5.28+4.41m in neregularne

Prikaži več

Microsoft Word - Document15

Microsoft Word - Document15 3.4 TEHNI NO PORO ILO 3.4.1 SPLO NO Mestna ob ina Nova Gorica je naro ila izdelavo PZI projekta za ureditev prehoda za pe ce ob vrtcu Najdihojca na Gregor i evi ulici v Novi Gorici (slika 1). Namen predvidene

Prikaži več

3.4.1 TEHNIČNO POROČILO 1.0 Splošni podatki Investitor: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale Objekt: Rekonstrukcija ceste Dob Češenik Tu

3.4.1 TEHNIČNO POROČILO 1.0 Splošni podatki Investitor: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale Objekt: Rekonstrukcija ceste Dob Češenik Tu 3.4.1 TEHNIČNO POROČILO 1.0 Splošni podatki Investitor: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale Objekt: Rekonstrukcija ceste Dob Češenik Turnše, 2. FAZA Vrsta proj.: PZI Št. projekta : 11-671/18

Prikaži več

3.6 TEHNIČNI DEL (opisi in izračuni) T.1 Tehnično poročilo 1. Opis obstoječega stanja in nameravanih posegov Investitor Mestna skupnost Šentjur je pri

3.6 TEHNIČNI DEL (opisi in izračuni) T.1 Tehnično poročilo 1. Opis obstoječega stanja in nameravanih posegov Investitor Mestna skupnost Šentjur je pri 3.6 TEHNIČNI DEL (opisi in izračuni) T.1 Tehnično poročilo 1. Opis obstoječega stanja in nameravanih posegov Investitor Mestna skupnost Šentjur je pristopila k projektu za ureditve JP 897821 Cesta Kozjanskega

Prikaži več

Microsoft Word pzi.doc

Microsoft Word pzi.doc 3.1.1. NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU številčna oznaka načrta in vrsta načrta: 3.1 načrt zunanje ureditve in kanalizacije št. 3/13 investitor: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

Prikaži več

Microsoft Word - 3_načrt_PZI_SavaB.doc

Microsoft Word - 3_načrt_PZI_SavaB.doc 0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE 0.1 Naslovna stran 0.2 Kazalo vsebine vodilne mape 0.3 Kazalo vsebine projekta 0.4 Splošni podatki o objektu in soglasjih 0.5 Podatki o izdelovalcih projekta 0.6 Izjava

Prikaži več

1

1 1. NASLOVNA STRAN NAČRTA 3/1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ Investitor: OBČINA HOČE-SLIVNICA ohorska cesta 15, 2311 Hoče Objekt: Vrsta projektne dokumentacije: ZI Za gradnjo: Rekonstrukcija rojektant: ŠTAJERSKI

Prikaži več

UPORABA BBTM IN UTLAC V PRAKSI

UPORABA BBTM IN UTLAC V PRAKSI V ŠIŠKI NAJMODERNEJŠE IN INOVATIVNO NAKUPOVALNO SREDIŠČE SPAR dr. Dejan HRIBAR (STRABAG, TPA) DAN ZBS 2019 INOVACIJE RAZVOJ Ali gremo naprej? VSEBINA 1. SPLOŠNO O PROJEKTU 2. VAROVANJE GRADBENE JAME (1.

Prikaži več

1

1 1. NASLOVNA STRAN NAČRTA 3/1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ Investitor: OBČINA HOČE-SLIVNICA ohorska cesta 15, 2311 Hoče Objekt: Vrsta projektne dokumentacije: ZI Za gradnjo: Rekonstrukcija rojektant: ŠTAJERSKI

Prikaži več

GRADING d.o.o.

GRADING d.o.o. Glavni trg 17/b, 2000 Maribor, tel.: 02/2295371, e-mail: ISB@isb.si POROČILO O IZVEDENIH TERENSKIH PREISKAVAH Za stabilizacijo ceste JP 111 111-Stojnšek Obdelal: Metod Krajnc Datum: Avgust 2016 Arh. štev.:

Prikaži več

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm 1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekmovanje. Končni izdelek mora biti produkt lastnega dela

Prikaži več

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr CENIK 2019 Vse cene so v evrih. Cenik velja od 1.3.2019 do preklica, oziroma objave novega cenika! Telefon: 07/30 48 350, 07/34 89 706, fax: 07/30 48 610, gsm: 040 666 627 www.gorec.info j.gorec@siol.net

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje

Prikaži več

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne sile. Poleg tega prenaša tudi izmenične vodoravne sile. 111 Razvrstitev elementov Prerez pri vgrajevanju zunaj znotraj

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 3_MACS+_Pozarni_testi_slo.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 3_MACS+_Pozarni_testi_slo.ppt [Compatibility Mode] Obnašanje jeklenih in sovprežnih stropnih konstrukcij v požaru Vsebina novih požarnih testov Izvedeni so bili požarni preizkusi v okviru projektov FRACOF (ISO požar) COSSFIRE (ISO požar) FICEB (Naravni

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Sektor za evropske zadeve in tehnično egulativo Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana Izvajalec za

Prikaži več

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o.

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o. Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09

Prikaži več

Občina Komen

Občina Komen številka: 431-2/2016-2 datum: 07. julij 2016 - sprememba Javno naročilo gradnje 3. DEL 3.1. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 3.1.2. Tehnične specifikacije - SPREMEMBA Opomba: v točki 3.1.2.

Prikaži več

BETONSKI IZDELKI

BETONSKI IZDELKI CENIK BETONSKIH IZDELKOV 5.8.2019 Naziv (mere v cm) cena EUR ZIDAKI Betonski zidak za stebre 20 19x19x19 0,85 Betonski zidak za stebre 30 29x29x19 1,25 Betonski zidak za stebre 40 39x39x19 2,20 Betonski

Prikaži več

DODATKI 138 ŠKARPNIK BOTANIKO 139 ŠKARPNIK FLORA 139 ŠKARPNIK CVETLIČNI 140 HUMUSNIK 140 MULDA IN KANALETA 141 LINIJSKI POŽIRALNIK 141 BETONSKA PLOHA

DODATKI 138 ŠKARPNIK BOTANIKO 139 ŠKARPNIK FLORA 139 ŠKARPNIK CVETLIČNI 140 HUMUSNIK 140 MULDA IN KANALETA 141 LINIJSKI POŽIRALNIK 141 BETONSKA PLOHA 138 139 FLORA 139 140 HUMUSNIK 140 141 141 BETONSKA PLOHA IN TEMELJ 142 ZIDAK BETONSKI 143 PESEK IN AGREGATI 143 DROBLJENA STREŠNA OPEKA 143 ZEMLJA 143 ELEMENTI 143 NEGA IN VZDRŽEVANJE 143 PLEMENITENJE

Prikaži več

Številka projekta:

Številka projekta: Kolektor CPG d.o.o Industrijska cesta 2 Kromberk SI-5000 Nova Gorica Slovenija T: +386 5 338 48 00 F: +386 5 338 48 04 cpg@kolektor.com www.kolektorcpg.com www.kolektorgradbeniinzeniring.com 0.1 NASLOVNA

Prikaži več

3.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: MAPA 3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI I

3.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: MAPA 3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI I 3.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: MAPA 3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI INVESTITOR: OBČINA GORJE, Zgornje Gorje 6 b, 4247 Zgornje

Prikaži več

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09 info@prosigmaplus.si, www.prosigmaplus.si DŠ: SI19873662 Tehnična dokumentacija Podzemni univerzalni zbiralnik Aqua King

Prikaži več

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc 1 NAČRT ARHITEKTURE INVESTITOR: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota OBJEKT: ENERGETSKA SANACIJA VRTEC MURSKA SOBOTA ENOTA»KRTEK«BAKOVCI VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PROJEKT ZA

Prikaži več

1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI Načrt: Investitor: Objekt: 3/1 NAČRT ZUNANJE UREDITVE Občina Slovenska Bistrica Kolodvorska ulica 10, SI-2310 Slo

1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI Načrt: Investitor: Objekt: 3/1 NAČRT ZUNANJE UREDITVE Občina Slovenska Bistrica Kolodvorska ulica 10, SI-2310 Slo 1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI Načrt: Investitor: Objekt: 3/1 NAČRT ZUNANJE UREDITVE Občina Slovenska Bistrica Kolodvorska ulica 10, SI-2310 Slovenska Bistrica VRTEC LAPORJE Vrsta projektne dokumentacije:

Prikaži več

Cenik 2019 Cenik velja od Termoizolacije IZOLIRAMO OD TEMELJEV DO STREHE

Cenik 2019 Cenik velja od Termoizolacije IZOLIRAMO OD TEMELJEV DO STREHE Cenik 2019 Cenik velja od 15. 2. 2019. Termoizolacije IZOLIRAMO OD TELJEV DO STREHE A1 - EPS fasadne plošče FRAGMAT EPS F λ D = 0,039 W/(m.K) razplastna trdnost TR100 A1 *601890 1 100 50 m 2 25 500 0,84

Prikaži več

Microsoft Word - TehnPoroē_PešpotCerkevRavne_IZn dec2016

Microsoft Word - TehnPoroÄ“_PeÅ¡potCerkevRavne_IZn dec2016 3.1.1 PRVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA OBNOVA PEŠPOTI DO CERKVE IZ JUGA STARA ULICA RAVNE NA KOROŠKEM š=1,75m do 3,50m; d=44,00m od km 0+000,00 do km 0+044,00 polni naziv objekta s številko ceste/cestnega

Prikaži več

ING-BIRO doo

ING-BIRO doo 1 SPLOŠNI DEL -356 Investitor/naročnik: Vrta in naziv objekta: Občina Pesnica Pesnica pri Mariboru 39a SI-2211 Pesnica pri Mariboru Objekt javne prometne infrastrukture: vzdrževalna dela v javno korist

Prikaži več

1

1 NASLOVNA STRAN NAČRTA VODOVOD MAPA 5.1 NAČRT VODOVODA INVESTITOR OBJEKT LOKACIJA OBČINA CIRKULANE CIRKULANE 58 2282 CIRKULANE GRADNJA LOKALNE CESTE V EKONOMSKO POSLOVNI CONI DOLANE OBČINA CIRKULANE DOLANE

Prikaži več

Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija PROSIGMA PLUS d.o.o. Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09 info@prosigmaplus.si, www.prosigmaplus.si DŠ: SI19873662 Tehnična dokumentacija Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine

Prikaži več

VAJE

VAJE UČNI LIST Geometrijska telesa Opomba: pri nalogah, kjer računaš maso jeklenih teles, upoštevaj gostoto jekla 7,86 g / cm ; gostote morebitnih ostalih materialov pa so navedene pri samih nalogah! Fe 1)

Prikaži več

UREDITEV IGRIŠČ ZA OSNOVNOŠOLO ELVIRE VATOVEC V PRADAH Investitor: OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE - KOPER Pobeška cesta Koper * * * * Opomb

UREDITEV IGRIŠČ ZA OSNOVNOŠOLO ELVIRE VATOVEC V PRADAH Investitor: OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE - KOPER Pobeška cesta Koper * * * * Opomb UREDITEV IGRIŠČ ZA OSNOVNOŠOLO ELVIRE VATOVEC V PRADAH Investitor: OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE - KOPER Pobeška cesta 52 6000 Koper * * * * Opomba: ter ostala dela povezana z geodestkimi storitvami

Prikaži več

Tehnično poročilo

Tehnično poročilo Tehnično poročilo 1.0 Projektne osnove 1.1 Splošno Lokalna cesta LC 348041 predstavlja povezavo Mišače Otoče. Investitor Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica je naročila projekt rekonstrukcije

Prikaži več

3.1 NASLOVNA STRAN PZI K ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: 3 - NAČRT GRADB. KONSTR. IN DRUGI GRADBENI NAČRTI NAROČNIK: OBČINA ŽIROVNICA,

3.1 NASLOVNA STRAN PZI K ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: 3 - NAČRT GRADB. KONSTR. IN DRUGI GRADBENI NAČRTI NAROČNIK: OBČINA ŽIROVNICA, 3.1 NASLOVNA STRAN PZI K 122390 ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: 3 - NAČRT GRADB. KONSTR. IN DRUGI GRADBENI NAČRTI NAROČNIK: OBČINA ŽIROVNICA, Breznica 3, 4274 Žirovnica (ime, priimek in naslov

Prikaži več

DRI 2019

DRI 2019 POVZETEK PREDAVANJ 7. MEDNARODNE KONFERENCE O BETONSKIH VOZIŠČIH V PRAGI 1. Modernizacija avtocestnega odseka D1 (Ing. Radek Matl, Direkcija za cestni promet in AC v ČR) Leta 2011 leti začeli modernizacijo

Prikaži več

CENIK

CENIK SLIKOPLESKARSKE STORITVE 1. Slikanje in brizganje fino ometanih površin sten in stropov z apnenimi barvami na že zidarsko beljeno podlago 2. Glajenje sten in stropov z disperzijskim kitom na ometane površine

Prikaži več

1

1 Betonska vozišča pregled izvedenih del v Sloveniji in trendi v Evropi Mag. Franci Kavčič, univ.dipl.inž.grad. IGMAT d.d. Jernej Mrzelj, inž.grad. Gorenjska gradbena družba d.d. Povzetek Betonska vozišča

Prikaži več

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud Datum objave: 25.09.2017 10:54 prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tudi poddigestorijske omarice in kakšne, za kakšen namen shranjevanja? Hvala,

Prikaži več

5_1_Wand_Details

5_1_Wand_Details Načrtovanje in gradnja s sistemi Rigips. 5.10.01 do 5.10.02 Montažne stene Rigips Tesen in nepropusten priključek ima pomembno vlogo pri zvočni zaščiti. Zato je nameščanje priključnega tesnila enako pomembno

Prikaži več

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF ( ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Brez vsebnosti halogenih snovi Majhna količina

Prikaži več

Cesta "D" Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta "B"

Cesta D Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta B Cesta "D" 2.35 15 955 5 Cesta "B" 341 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 519 1 2 3 4 5 6 7 197,19m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 192,35m 2 51 3 3 3 3 3 39 Cesta "E" Cesta "A" 9 1

Prikaži več

1

1 1. NASLOVNA STRAN NAČRTA 3/1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ Investitor: ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje Objekt: Vrsta projektne dokumentacije: PZI Za gradnjo: Novogradnja Projektant: ŠTAJERSKI

Prikaži več

Cesta "D" Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta "B"

Cesta D Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta B Cesta "D" 2.35 15 955 5 Cesta "B" 341 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 519 1 2 3 4 5 6 7 197,19m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 192,35m 2 851 83 83 83 83 83 839 Cesta "E" Cesta

Prikaži več

PGD-Trboje _ -1. Story

PGD-Trboje _ -1. Story 11,85 50 1,35 40 2,70 40 3,10 40 2,50 50 10 30 10 1,35 10 20 10 2,70 10 20 10 3,10 10 20 10 2,50 10 30 10 6,80 30 1,20 30 2,20 30 2,20 30 5,30 30 2,20 30 2,20 30 ET, Ø150, l=1,00m, 2% 7,50 50 3,95 50 2,05

Prikaži več

NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA 3. NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI INVESTITOR

NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA 3. NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI INVESTITOR NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA 3. NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI INVESTITOR KOBILARNA LIPICA, Lipica 5, 6210 Sežana OBJEKT POSEG

Prikaži več

(Microsoft Word - 2 TP PZI kidri\350eva ulica.doc)

(Microsoft Word - 2 TP PZI kidri\350eva ulica.doc) AMBIENS projektiranje in inženiring, Črnomelj d. o. o. 3.4.1 TEHNIČNO POROČILO NAČRTA CESTE Objekt: Investitor: REKONSTRUKCIJA KIDRIČEVE ULICE V ČRNOMLJU OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3, 8340 ČRNOMELJ Št.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ID02_ANALIZA REZULTATOV JAMOMERSKIH MERITEV ZA IZGRADNJO JAŠKA NOP II - predstavitev skok čez kožo.pptx

Microsoft PowerPoint - ID02_ANALIZA REZULTATOV JAMOMERSKIH MERITEV ZA IZGRADNJO JAŠKA NOP II - predstavitev skok čez kožo.pptx 43. SKOK ČEZ KOŽO Analiza rezultatov jamomerskih meritev za izgradnjo jaška NOP II Matjaž Koželj 1, Jure Slatinšek 2, Tomaž Ambrožič 3 1 Premogovnik Velenje d.d., Velenje 2 PV Invest, d.o.o., Velenje 3

Prikaži več

CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019

CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019 CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019 Kazalo 1. ZAMENJAVA SIJALKE (BREZ DOBAVE IN MONTAŽE)... 3 2. ZAMENJAVA DUŠILK IN VŽIGALNIH NAPRAV (BREZ DOBAVE IN MONTAŽE)... 4 3.

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOGI AVP in presojevalci

Microsoft Word - PREDLOGI AVP in presojevalci PREDLOGI SPREMEMB PRAVILNIKA O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH 1. PREDLOGI JAVNE AGENCIJE RS ZA VARNOST PROMETA: - 13. člen (izvedbe znakov za nevarnost) 1117 Kolesarji na vozišču B

Prikaži več

1. NALOGA DoloEi zvar med nosilcem in jekleno podlago! Skatlast prerez nosilca je sestavljen iz dveh Ul00 profilov. 2. NALOGA S235 Psd = 140 kn Dimenz

1. NALOGA DoloEi zvar med nosilcem in jekleno podlago! Skatlast prerez nosilca je sestavljen iz dveh Ul00 profilov. 2. NALOGA S235 Psd = 140 kn Dimenz DoloEi zvar med nosilcem in jekleno podlago! Skatlast prerez nosilca je sestavljen iz dveh Ul00 profilov. S235 Psd = 140 kn Dimenzioniraj steber! zberi U profil. PreEni prerez obrni tako, da bo nosilnost

Prikaži več

Podatki o investitorju

Podatki o investitorju 3.1 NASLOVNA STRAN NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: NAROČNIK: 3 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ 3.2 - NAČRT VODOVODA OBČINA PODČETRTELK TRŠKA CESTA 59 3254 PODČETRTEK OBJEKT: VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Prikaži več

OBČINA RADLJE OB DRAVI ŽUPAN K TOČKI 10 Številka: / Datum: OBČINSKI SVET OBČINE RADLJE OB DRAVI ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENT

OBČINA RADLJE OB DRAVI ŽUPAN K TOČKI 10 Številka: / Datum: OBČINSKI SVET OBČINE RADLJE OB DRAVI ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENT OBČINA RADLJE OB DRAVI ŽUPAN K TOČKI 10 Številka: 4110-0026/2016-14 Datum: 23. 1. 2017 OBČINSKI SVET OBČINE RADLJE OB DRAVI ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 9. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 odl. US, 46/15 in 10/18) izdaja minister za infrastrukt

Na podlagi sedmega odstavka 9. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 odl. US, 46/15 in 10/18) izdaja minister za infrastrukt Na podlagi sedmega odstavka 9. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 odl. US, 46/15 in 10/18) izdaja minister za infrastrukturo P R A V I L N I K o kolesarskih površinah I. SPLOŠNE

Prikaži več

Betonarna Sava, d.o.o. BREZPLAČNI TELEFON Blejska Dobrava 123 B obrat Hrušica, 4276 Hrušica CENIK BETONOV ozn. vrste

Betonarna Sava, d.o.o. BREZPLAČNI TELEFON Blejska Dobrava 123 B obrat Hrušica, 4276 Hrušica CENIK BETONOV ozn. vrste CENIK BETONOV ozn. vrste betonov namen EM cena v brez DDV cena v z 22% DDV ČRPNI BETON granulacije Dmax 16 in 32 mm R1 C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax16 S3 temelji, plošče, stebri, vezi, industrijski tlaki m3 61,00

Prikaži več

4. SISTEM ZA ODVODNJAVANJE Obrobe po vasi meri Izbira nakita za vašo hišo! OBROBE Valovitke, betonske in opečne kritine VETRNA OBROBA UNI T1 VETRNA OB

4. SISTEM ZA ODVODNJAVANJE Obrobe po vasi meri Izbira nakita za vašo hišo! OBROBE Valovitke, betonske in opečne kritine VETRNA OBROBA UNI T1 VETRNA OB Valovitke, betonske in opečne kritine VETRNA OBROBA UNI T1 VETRNA OBROBA Z OKRASNIM TRIKOTNIKOM UNI T5 OBROBA ZA ČOP COP T1 OBROBA ZA ČOP COP T2 r. š.* 25, 28 ali 33 (odvisno od debeline strešne kritine

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Tehnološki vidik pridobivanja lesa v varovalnih gozdovih pod Ljubeljem As. Matevž Mihelič Prof. Boštjan Košir 2012 Izhodišča Varovalni gozdovi, kjer razmišljamo o posegih, morajo zadovoljevati več pogojem.

Prikaži več

Prof.dr. Tomaž Tollazzi Vzdržnost in izboljšanje cestne infrastrukture - primeri ukrepov in novosti Obdobno strokovno usposabljanje za presojevalce va

Prof.dr. Tomaž Tollazzi Vzdržnost in izboljšanje cestne infrastrukture - primeri ukrepov in novosti Obdobno strokovno usposabljanje za presojevalce va Prof.dr. Tomaž Tollazzi Vzdržnost in izboljšanje cestne infrastrukture - primeri ukrepov in novosti Obdobno strokovno usposabljanje za presojevalce varnosti cest Ljubljana, 18. in 19. september 2014 Kaj

Prikaži več

Tehnična specifikacija odtočnega sistema MEAFLUID CW 100 MEAFLUID 100 kanaleta z GRP robom A15 B125 C250 MEAFLUID Ø110 MEAFLUI

Tehnična specifikacija odtočnega sistema MEAFLUID CW 100 MEAFLUID 100 kanaleta z GRP robom A15 B125 C250 MEAFLUID Ø110 MEAFLUI MEAFLUID 100 kanaleta z GRP robom MEAFLUID 100 1000 136 100 127 68 Ø110 MEAFLUID 100 Lastnosti a: o Material mulde: ojačan poliester s steklenimi vlakni, z naravnimi minerali Zaščita robov o ojačani poliester

Prikaži več

Cerc-net

Cerc-net ponikovalnica fi800 dno -3,60 drenažna cev H=80cm, dno -3,38 H=80cm, dno -3,38 drenažna cev peskolov fi300 dno -0,60 PVC, fi50, l=1,50m, 2% H=40cm, dno -2,98 H=40cm, dno -2,98 BET, fi100, l=7,50m, 2% odtočni

Prikaži več

21. usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2017

21. usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2017 Organizator Pokrovitelj 21. USPOSABLJANJE TEHNIČNEGA ASFALTERSKEGA KADRA mag. Slovenko Henigman predsednik ZAS ZAG, 15. in 16. marec 2017 Vsebina predstavitve Asfalterska industrija v Evropi kje so poudarki?

Prikaži več

NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI RTP PODVELKA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR Podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Vetrinj

NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI RTP PODVELKA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR Podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Vetrinj NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI RTP PODVELKA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR Podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Vetrinjska ul. 2 2000 Maribor Objekt: RTP 110/20 kv PODVELKA

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah OBJEKT: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: OPREMA VINSKE KLETI OBJEKT CELJSKA CESTA 6

NAROČNIK: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah OBJEKT: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: OPREMA VINSKE KLETI OBJEKT CELJSKA CESTA 6 NAROČNIK: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah OBJEKT: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: OPREMA VINSKE KLETI OBJEKT CELJSKA CESTA 6, ŠMARJE PRI JELŠAH ARHITEKTURA - PZI ŠT. NAČRTA: 100/18

Prikaži več

Microsoft Word - 9.vaja_metoda porusnih linij.docx

Microsoft Word - 9.vaja_metoda porusnih linij.docx 9. vaja: RAČUN EJNE NOSILNOSTI AB PLOŠČ PO ETODI PORUŠNIH LINIJ 1. ZASNOVA S pomočjo analize plošč po metodi porušnih linij bomo določili mejno obtežbo plošče, za katero poznamo geometrijo, robne pogoje

Prikaži več

(Microsoft Word - plan ob\350inske ceste zaklju\350no poro\350ilo doc)

(Microsoft Word - plan ob\350inske ceste zaklju\350no poro\350ilo doc) Občina Kranjska Gora Komisija za pripravo plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest POROČILO O REALIZACIJI PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST za obdobje 2007-2010 Kranjska Gora, januar 2011

Prikaži več

Solarni montažni sistemi Gradimo temelje za zeleno prihodnost POŠEVNE STREHE RAVNE STREHE POSTAVITVE NA ZEMLJINO NADSTREŠNICE

Solarni montažni sistemi Gradimo temelje za zeleno prihodnost POŠEVNE STREHE RAVNE STREHE POSTAVITVE NA ZEMLJINO NADSTREŠNICE Solarni montažni sistemi Gradimo temelje za zeleno prihodnost POŠEVNE STREHE RAVNE STREHE POSTAVITVE NA ZEMLJINO NADSTREŠNICE 0 Solarni montažni sistemi Gradimo temelje za zeleno prihodnost 0 SOLARNI

Prikaži več

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št. in cene na zahtevo VITOMAX 200-HW Tip M72A Visokotlačni

Prikaži več

Napotki za izbiro gibljivih verig Stegne 25, 1000 Ljubljana, tel: , fax:

Napotki za izbiro gibljivih verig   Stegne 25, 1000 Ljubljana, tel: , fax: Napotki za izbiro gibljivih verig Postopek za izbiro verige Vrsta gibanja Izračun teže instalacij Izbira verige glede na težo Hod verige Dolžina verige Radij verige Hitrost in pospešek gibanja Instalacije

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

1/51

1/51 projektiranje inženiring storitve Kettejeva 16, 2000 Maribor biro@trasa.si Tel.: 02 320 26 10 Fax: 02 320 26 10 1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O ELABORATU ZAKOLIČBENI ELABORAT INVESTITOR: Občina

Prikaži več

SESTAVA ASFALTNIH ZMESI S PODPORO RAČUNALNIŠKE TOPOGRAFIJE mag. Dejan HRIBAR, univ. dipl. inž. grad. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za prometni

SESTAVA ASFALTNIH ZMESI S PODPORO RAČUNALNIŠKE TOPOGRAFIJE mag. Dejan HRIBAR, univ. dipl. inž. grad. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za prometni SESTAVA ASFALTNIH ZMESI S PODPORO RAČUNALNIŠKE TOPOGRAFIJE mag. Dejan HRIBAR, univ. dipl. inž. grad. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za prometnice 1. UVOD Človek uporablja asfaltne zmesi že nekaj

Prikaži več

Microsoft Word - VKOPI2003.doc

Microsoft Word - VKOPI2003.doc GRADNJA VKOPOV Gradnja vkopov je eden najbolj tveganih gradbenih posegov, saj vkop pomeni zavestno spremembo geometrije prostora v manj varno stanje. Ker je natančna struktura tal in lastnosti slojev,

Prikaži več

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T pred požarnim preskokom Q FO za požarni preskok polnorazviti

Prikaži več

KOPALIŠČE KOLEZIJA - PZI - POPIS ZA RAZPIS _ZAKLENJEN, za objavo, XLSX

KOPALIŠČE KOLEZIJA - PZI - POPIS ZA RAZPIS _ZAKLENJEN, za objavo, XLSX KOPALIŠČE KOLEZIJA: SPLOŠNE OPOMBE: Pojektantski popis in projektantski predračun je izdelan izdelan na podlagi PZI projekta, ogleda lokacije, fotodokumentacije ter razgovora s projektantom. V primeru,

Prikaži več

INVESTITOR:

INVESTITOR: OBČINA ŠENTRUPERT ŠENTRUPERT 33 8232 ŠENTRUPERT PROJEKT: LC 425312 HRASTNO HOM DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Šentrupert, februar 2018 Župan: Rupert Gole PODPISI INVESTITOR: Naziv: Občina

Prikaži več

Microsoft Word - 9.vaja_metoda porusnih linij_17-18

Microsoft Word - 9.vaja_metoda porusnih linij_17-18 9. vaja: RAČUN EJNE NOSILNOSTI AB PLOŠČ PO ETODI PORUŠNIH LINIJ S pomočjo analize plošč po metodi porušnih linij določite mejno obtežbo plošče, za katero poznate geometrijo, robne pogoje ter razporeditev

Prikaži več

30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k

30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k 30 Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, kjer se zahtevajo velike dometne razdalje in nizka stopnja šumnosti. S postavitvijo

Prikaži več

KAMENOL

KAMENOL KAMENOL Malta za polaganje kamna Visoke trdnosti Odpornost na vlago in vodo Za zunanjo in notranjo uporabo Zmrzlinska odpornost Dobra obdelovalnost Izdatnost OPIS PROIZVODA PODROČJE UPORABE Srednjeslojna

Prikaži več

biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o. T 1.1 TEHNIČNO POROČILO 1. Splošno Po naročilu občine Kidričevo smo izdelali sekund

biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o. T 1.1 TEHNIČNO POROČILO 1. Splošno Po naročilu občine Kidričevo smo izdelali sekund T 1.1 TEHNIČNO POROČILO 1. Splošno Po naročilu občine Kidričevo smo izdelali sekundarni vakuumski kanalizacijski sistem območja Kidričevo. Kanalizacijski sistem je v funkciji odvodnje komunalnih odpadnih

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Cenik 2019 Betonu dajemo obliko od leta

Cenik 2019 Betonu dajemo obliko od leta Cenik 2019 Betonu dajemo obliko od leta 1901 1 2 3 Spoštovani Vse cene, ki so navedene v tem ceniku veljajo FCO kupec cela Slovenija ob najmanjšem naročilu v vrednosti 600 Eur + DDV za eno razkladalno

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Prevod SIOEN prezentacije

Microsoft PowerPoint - Prevod SIOEN prezentacije ZAŠČITA NA PODLAGI INOVACIJ Kratek pregled fasadnih oblog iz tekstilnih materialov Obrazložitev razlike med fasadnimi materiali in različnimi fasadnimi sistemi: Razlikujemo med sistemi oblog in prezračevanimi

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

IZDANI CERTIFIKATI O SKLADNOSTI SISTEMA KONTROLE PROIZVODNJE IN NADZORA NAD NJO (PO SISTEMU 2+)

IZDANI CERTIFIKATI O SKLADNOSTI SISTEMA KONTROLE PROIZVODNJE IN NADZORA NAD NJO (PO SISTEMU 2+) IZDANI CERTIFIKATI O SKLADNOSTI TOVARNIŠKE KONTROLE PROIZVODNJE (po sistemu AVCP 2+) v skladu z Uredbo št.305/11 in ZGPro-1 - VELJAVNI PREJEMNIK CERTIFIKATA OBRAT ŠTEVILKA CERTIFIKATA DATUM 1. IZDAJE DATUM

Prikaži več

PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni grad

PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni grad PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø 120 200 mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni gradnji. Primeren je za priklop dveh kurilnih naprav, npr.

Prikaži več

Objavljeno v»našem časopisu«št.: 443/16 z dne Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 Z

Objavljeno v»našem časopisu«št.: 443/16 z dne Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 Z Objavljeno v»našem časopisu«št.: 443/16 z dne 28. 11. 2016 Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 106/10 popr. ZUPUDPP,

Prikaži več

POROČILO O IZVEDENIH IN PLANIRANIH DELIH V OBČINI TOČKA: 2 AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO DECEMBRA oz. 21. redne seje Občinskega sveta občine Dobr

POROČILO O IZVEDENIH IN PLANIRANIH DELIH V OBČINI TOČKA: 2 AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO DECEMBRA oz. 21. redne seje Občinskega sveta občine Dobr POROČILO O IZVEDENIH IN PLANIRANIH DELIH V OBČINI TOČKA: 2 PROTIPOPLAVNA UREDITEV NASELJA KOMPOLJE - Predstavitev primerjave najprimernejših variant protipoplavnih ukrepov naselja Kompolje na OS Občine

Prikaži več

Kazalo:

Kazalo: 3.4.1 TEHNIČNI OPIS NOVOGRADNJA KANALIZACIJE GAVCE Novogradnja kanalizacije Gavce, 65/1-KA/09-PZI 1/16 1. Kazalo: 1. Kazalo:... 2 2. Uvod s seznamom kanalizacijskih (hišnih) priključkov... 3 Soglasja v

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 18. 8. 2017 / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja dolžina: - motorno vozilo razen avtobusa 12,00 m -

Prikaži več