PowerPointova predstavitev

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PowerPointova predstavitev"

Transkripcija

1 Tehnološki vidik pridobivanja lesa v varovalnih gozdovih pod Ljubeljem As. Matevž Mihelič Prof. Boštjan Košir 2012

2 Izhodišča Varovalni gozdovi, kjer razmišljamo o posegih, morajo zadovoljevati več pogojem. Najpomembnejši faktorji so lastništvo, omejitve zaradi drugih funkcij in dostopnost. Poglavitni cilj je ohranjanje stabilnosti in obnova gozda. Kjer je cilj tudi izdelava gozdnih sortimentov, je pridobivanje lesa dodatni strošek, vrednost sortimentov pa dohodek. Tehnologije pridobivanja lesa v varovalnih in ostalih gozdovih so enake.

3 Izhodišča Pogosta spravilna oblika na težkih terenih so gozdne žičnice: Metoda kombiniranih sortimentov: kombinacija med klasično sečnjo in izdelavo kombiniranih sortimentov v večjih dolžinah ter spravilo z žičnico. Metoda za redčenja v vseh fazah. Drevesna metoda: kombinacija med podiranjem z motorno žago in izdelavo sortimentov pri žičnici s procesorjem (ta je lahko sestavni del žičnice ali pa ločen stroj). Metoda zahteva izbiro drevja, ki je prilagojeno transportu celih dreves (možnost uporabe sečnih ostankov v energetske namene).

4 Cilji Za izbran objekt ter dano tehnologijo ugotoviti: Učinke dela po tehnoloških fazah. Poškodbe na preostalem drevju na površini, kjer smo izvršili sečnjo in spravilo. Sortimentno strukturo. In izračunati vrednost poseka, stroške sečnje in spravila okroglega lesa in gozdnih lesnih sekancev ter primerjati ekonomiko dela v varovalnem gozdu s podobnimi tehnologijami in razmerami v gospodarskem gozdu.

5 Metode Varovalni gozd na Ljubelju porašča strm, skalovit in prepaden teren med 1150 in 1336 m nmv. Sestoj leži nad cesto, možno je žičnično spravilo navzdol. Izbira drevja za posek je bila prilagojena terenu, sestoju in tehnologiji. Lesna zaloga in predvideni posek sta bila nad povprečjem varovalnih gozdov.

6 Metode Izdelava sortimentov na cesti, drevesna metoda, izdelava sekancev ob cesti Postopek Gozd Gozdna cesta Terminal Uporabnik Podiranje Spravilo dreves do ceste, krojenje žagovcev in celuloze Prevoz oblovine Les za žago itd.. Izdelava sekancev Prevoz sekancev Sekanci

7 Nadmorska višina (m) Metode Merilo višin = merilo dolžin Cesta = stojišče žičnice Stacionaža (m) Delovišče = 0,73 ha Koncentracija = 1,22 m 3 /m Horizontalna dolžina linije je bila 260 m. Na objektu je bilo za posek označeno 151,99 m 3 listavcev ter 164,24 m 3 iglavcev.

8 Delež vrednosti sortimentov (%) Sortimentna struktura je neugodna: primerjava z NGP Povprečno bruto drevo iglavcev je 1,91 m 3, listavcev pa 0,73 m ! Iglavci NGP Iglavci Ljubelj Listavci NGP Listavci Ljubelj Hlodovina A, B, C D, ostali tehnični les

9 Varovalni gozd na Ljubelju poraba časa (min/m 3 ) Faza Skupaj z montažo (fm = 1,4); Bonifikacije sečnja 1,5, spravilo 1,4; fn = 1,4; Predsečnja = 20% posekanega lesa; Razmerje iglavci : listavci = 1 : 2 Razdalja (m) d.v. Bruto (m3) 0,25 0,75 1,25 1,75 2,00 Varovalni gozd na Ljubelju, stroški ( /m 3 ) Faza Skupaj z montažo (fm = 1,4); Bonifikacije sečnja 1,5, spravilo 1,4; fn = 1,4; Predsečnja = 20% posekanega lesa; Razmerje iglavci : listavci = 1 : 2 Predsečnja Iglavci Listavci 111,03 12,42 4,48 2,29 1,76 23,94 5,22 2,57 1,61 1,34 Razdalja (m), d.v. Bruto (m3) 0,25 0,75 1,25 1,75 2,25 Sečnja in spravilo 50 54,79 19,15 11,74 8,51 7, ,27 22,46 13,78 9,98 8, ,59 24,67 15,13 10,96 9, ,92 26,88 16,49 11,95 10,51 Izdelava sekancev 6,26 Predsečnja Iglavci Listavci Sečnja in spravilo Izdelava sekancev 34,79 3,89 1,40 0,72 0,44 7,50 1,63 0,80 0,50 0,36 145,18 50,74 31,12 22,55 17,73 170,31 59,52 36,50 26,45 20,80 187,07 65,37 40,09 29,06 22,84 203,82 71,23 43,69 31,66 24,89 5,84

10 Primerjali smo stroške dela v varovalnem gozdu in razliko med stroški in vrednostjo sortimentov (kot delež vrednosti sortimentov) s stroški, ki smo jih izračunali z modeloma sečnje in spravila v podobnih delovnih razmerah v gospodarskih gozdovih: 1. Model stroškov na podlagi normativov za sečnjo in izdelavo kombiniranih sortimentov ter spravila z veliko žičnico brez procesorja (državni normativi iz uredbe). 2. Model stroškov na podlagi študije iz območja Tolmin drevesne metode z žičnico s procesorjem v gospodarskih gozdovih, sečnja je potekala hkrati s spravilom.

11 Indeksi stroškov izračunani iz primerjave modelov in študije na Ljubelju (indeks nad 100 pomeni večje stroške, pod 100 pa manjše stroške na Ljubelju) Primerjava med skupnimi stroški sečnje in spravila Indeks: Ljubelj / Model normativi Indeks: Ljubelj / Model Tolmin Razd. (m) Bruto drevo (m3) 0,25 0,75 1,25 1,75 2, Drevesna metoda v varovalnem gozdu je cenejša od sečnje kombiniranih sortimentov in spravila z žičnico brez procesorja

12 Razdalja (m) Ljubelj varovalni gozd, drevesna metoda 100*(Vrednost - Stroški)/Vrednost 225 Sečnja in spravilo nad 1,5 m3 je rentabilna na razdaljah pod 150m Sečnja in spravilo do 1,0 m3 je nerentabilna na vseh razdaljah 50 Večja razdalja zmanjšuje rentabilnost Bruto drevo (m3) 2,25 m3 1,75 m3 1,25 m3 0,75 m3 0,25 m3

13 Razdalja (m) Model normativi, gospodarski gozd, metoda kombiniranih sortimentov 100*(Vrednost - Stroški)/Vrednost Sečnja in spravilo nad 0,5 m3 je rentabilna Sečnja in spravilo do 125 0,5 m3 je nerentabilna 50 Večja razdalja zmanjšuje rentabilnost 2,25 m3 1,75 m3 1,25 m3 0,75 m3 0,25 m Bruto drevo (m3)

14 Razdalja (m) Model Tolmin, gospodarski gozd, drevesna metoda 100*(Vrednost - Stroški)/Vrednost 225 Sečnja in spravilo nad 1 m3 je rentabilna Sečnja in spravilo do 1 m3 je nerentabilna 50 Večja razdalja zmanjšuje rentabilnost 2,25 m3 1,75 m3 1,25 m3 0,75 m3 0,25 m Bruto drevo (m3)

15 Izdelava gozdnih lesnih sekancev Izdelali so 151 nm sekancev oz. približno 40 t sečnih ostankov. Učinek na delovno uro je okrog 40 nm/h, kar je t/h. Stroške izdelave sekancev smo ocenili (hitra metoda)na okoli 70 /h. Preračunano na 1t bi bilo to med 4,5 in 7 /t. V teh stroških ni stroškov sečnje in izdelave, ker se sečni ostanki ob cesti štejejo kot ostanek pri izdelavi okroglega lesa.

16 Poškodbe drevja smo merili nad in pod linijo. V varovalnih gozdovih na strminah je veliko poškodb zaradi naravnih vzrokov (staranje drevja, sneg, veter in padajoče oz. kotaleče kamenje). Poškodb zaradi sečnje in spravila je nad linijo manj, vendar se tu meša vpliv sečnje (smer podiranja) in spravila (vedno debelejši konec naprej). Nad 2/3 poškodb je na deblu in koreničniku in koreninah, poškodb krošnje in vej ob deblu je le med 3 in 7 % vseh poškodb. Poškodb je manj kot pri drevesni metodi v redčenjih, kjer ponekod presegajo 30%.

17 Delež drevja na mejnem pasu (%) Vse nove poškodbe Pod linijo je več poškodb na deblu in manj na koreninah in v krošnji kot nad linijo, razlika je majhna Deblo Koreničnik Korenine Krošnja Nad linijo Pod linijo

18 Delež (%) Stare poškodbe so veliko večje od novih, sledijo poškodbe pod linijo, najmanjše poškodbe so nad linijo Velikostni razred poškodb (cm2) Nad linijo Pod linijo Povprečno stare poškodbe

19 Zaključki Delež pokritja stroškov zaradi pridobivanja sortimentov je odvisno od sortimentne strukture, debeline drevja ter spravilne razdalje. V varovalnem gozdu je razlika pozitivna pri debelem drevju. Pri klasični sečnji ter spravilu z žičnico in pri žičnici s procesorjem so pozitivne razlike tudi pri drobnejšem drevju in večje kot v varovalnem gozdu. Predpogoj za ukrepanje je primerna odprtost sestoja ter strojna oprema. Delavske ekipe morajo biti izkušene ter usposobljene za delo v ekstremnih razmerah. Izdelava sekancev je ločen proces, ki je mogoč pri drevesni metodi.

20 Zaključki Delež poškodovanega drevja je manjši od povprečja poškodovanosti sestojev po klasičnih tehnologijah v gospodarskih gozdovih. Način izbire drevja v koridorjih zbiranja je pozitivno vplival na sprejemljiv obseg novih poškodb. Povsod, kjer je mogoča drevesna metoda, bi takšno tehnologijo priporočili, vendar z dosledno uporabo koridorjev zbiranja lesa, ki jih priporočamo tudi za uporabo v gospodarskih gozdovih. Sprejemljivost drevesne metode je določena tudi z ekološko občutljivostjo sestojev na odstranitev vse drevesne nadzemne biomase in v listnatih sestojih s tem tudi s sezono dela.

21 Hvala za pozornost

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Izbira drevja za posek v mlajših enomernih sestojih (pretežno) ene drevesne vrste neposredno ob sečnji s strojem Mag. Živan Veselič Izbira drevja za posek Izbira drevja je zadnje dejanje v procesu določitve

Prikaži več

Pravilno podiranje drevesa. Ogromne količine lesa. (sliki iz: Spravilo lesa s pomočjo velikega tovornjaka. Veliki

Pravilno podiranje drevesa. Ogromne količine lesa. (sliki iz:   Spravilo lesa s pomočjo velikega tovornjaka. Veliki Pravilno podiranje drevesa. Ogromne količine lesa. (sliki iz: http://www.ggsg.si/gozdarstvo.aspx) Spravilo lesa s pomočjo velikega tovornjaka. Veliki kompleksi gozda. Kaj je gozdarstvo... Gozdarstvo je

Prikaži več

Zbornik predavanj in referatov 13. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo Rimske Toplice, marec 2017 ZDRAVJE SLOVENSKI

Zbornik predavanj in referatov 13. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo Rimske Toplice, marec 2017 ZDRAVJE SLOVENSKI ZDRAVJE SLOVENSKIH GOZDOV TRETJE LETO PO ŽLEDOLOMU V LETU 2014 Marija KOLŠEK 1 ZGS, Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana 230 IZVLEČEK Posledice katastrofalnega žledoloma, ki je v letu 2014 prizadel več

Prikaži več

Priročnik za popis izbranih gozdnih habitatnih tipov 91E0 in 91F0 ob Muri dr. Kovač Marko, dr. Mali Boštjan, Žlogar Jure, mag. Planinšek Špela, Vochl

Priročnik za popis izbranih gozdnih habitatnih tipov 91E0 in 91F0 ob Muri dr. Kovač Marko, dr. Mali Boštjan, Žlogar Jure, mag. Planinšek Špela, Vochl Priročnik za popis izbranih gozdnih habitatnih tipov 91E0 in 91F0 ob Muri dr. Kovač Marko, dr. Mali Boštjan, Žlogar Jure, mag. Planinšek Špela, Vochl Saša Ljubljana, maj 2015 Popisni obrazec SPLOŠNI PODATKI

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - Porgozd10_Solc1.doc

Microsoft Word - Porgozd10_Solc1.doc POROČILO ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE O GOZDOVIH ZA LETO 2010 Ljubljana, februar 2011 2 V S E B I N A POVZETEK......... 5 1 POVRŠINA GOZDOV IN POSEGI V GOZDOVE...... 8 1.1 Površina gozdov.... 8 1.2 Posegi

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Predlogi načrtovalskih rešitev PUN2000 za gozdove Dragan Matijašić, ZGS Ljubljana, 6.5.2015 Maribor, 7.5.2015 Namen predstavitve Dopolnitve Priročnika o izdelavi GGN GGE Ekocelice Pregled stanja Izločanje

Prikaži več

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dr. Nike KRAJNC Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dejanski tržni potenciali lesa slabše kakovosti Podatki na nivoju občin so dostopni na: http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov-okroglega-lesa

Prikaži več

Microsoft Word - Porgozd06a.doc

Microsoft Word - Porgozd06a.doc POROČILO ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE O GOZDOVIH ZA LETO 2006 Ljubljana, februar 2007 2 V S E B I N A POVZETEK... 5 1 POVRŠINA GOZDOV IN POSEGI V GOZDOVE... 8 1.1 Površina gozdov... 8 1.2 Posegi v gozdove.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - MK 3 tehnicni sistemi.ppt

Microsoft PowerPoint - MK 3 tehnicni sistemi.ppt Opredelitev tehničnega sistema Proces prenosa naravnih sistemov v tehnični sisteme, kot posledica človekovega ustvarjanja 1 Uvod - kaj predstavlja tehnični sistem, splošni primeri Predstavitev primera

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - predavanje_april2010_1.ppt

Microsoft PowerPoint - predavanje_april2010_1.ppt STROJNA SEČNJA Z VIDIKA PRESOJE PRIMERNOSTI RABE IN KAKOVOSTI IZVEDBE J. Krč Kranjsko gozdarsko društvo, 23.4.2010 VSEBINA 1. PRIMERNOST DELOVIŠČ 2. NAČRTOVANJE IZVEDBE 3. MOŽNOSTI V POSAMEZNIH SEKTORJIH

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - MK 3 tehnicni sistemi.ppt

Microsoft PowerPoint - MK 3 tehnicni sistemi.ppt Opredelitev tehničnega sistema Proces prenosa naravnih sistemov v tehnični sisteme, kot posledica človekovega ustvarjanja 1 Uvod - kaj predstavlja tehnični sistem, splošni primeri Predstavitev primera

Prikaži več

Poročilo stanja Študija in analiza stanja potencialov, proizvodnje lesne biomase ter politik povezanih s proizvodnjo in rabo lesne biomase v Sloveniji

Poročilo stanja Študija in analiza stanja potencialov, proizvodnje lesne biomase ter politik povezanih s proizvodnjo in rabo lesne biomase v Sloveniji Poročilo stanja Študija in analiza stanja potencialov, proizvodnje lesne biomase ter politik povezanih s proizvodnjo in rabo lesne biomase v Sloveniji Avtorji dokumenta: Tina Jemec, Darja Kocjan, dr. Nike

Prikaži več

Microsoft Word - Primeri vprašanj gozdarski sekač zadnja verzija (po sklopih in ključnih delih).docx

Microsoft Word - Primeri vprašanj gozdarski sekač zadnja verzija (po sklopih in ključnih delih).docx KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI Gozdarski sekač 6230.002.4.1 NPK GOZDARSKI SEKAČ USTNI ZAGOVOR Navodila za izvedbo ustnega zagovora: Po opravljeni storitvi kandidat opravi še ustni zagovor. Ustni

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Gozdnogospodarsko načrtovanje in NATURA 2000 Gospodarjenje z gozdovi NAMEN gospodarjenja z gozdovi ohranitev in trajnostni razvoj gozdov, to je zagotavljanje in vzdrževanje vseh ekoloških, socialnih in

Prikaži več

Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri IZVEDENI VARSTVENI UKREPI Štefan Kovač Dr. Gregor Božič Zaključna

Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri IZVEDENI VARSTVENI UKREPI Štefan Kovač Dr. Gregor Božič Zaključna Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri Štefan Kovač Dr. Gregor Božič Zaključna konferenca, Radenci, 29. 11. 2016 CILJI IZVEDENIH VARSTVENIH UKREPOV A/Krepitev

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA LOGISTIKO Franc Judež UMESTITEV BIOMASNEGA LOGISTIČNEGA CENTRA V DEGRADIRANO OBMOČJE VOJAŠNICE PUŠČAVA magistrsko del

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA LOGISTIKO Franc Judež UMESTITEV BIOMASNEGA LOGISTIČNEGA CENTRA V DEGRADIRANO OBMOČJE VOJAŠNICE PUŠČAVA magistrsko del UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA LOGISTIKO Franc Judež UMESTITEV BIOMASNEGA LOGISTIČNEGA CENTRA V DEGRADIRANO OBMOČJE VOJAŠNICE PUŠČAVA magistrsko delo Celje, marec 2014 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA

Prikaži več

##8,ZAŠTITA NA RADU,STRANO,SLOVE Mirko MEDVED Boštjan KOŠIR VARNO DELO PRI SEČNJI ZVEZA GOZDARSKIH. DRUŠTEV SLOVENIJE ZAVOD ZA GOZDOVE GOZDARSKI NASVE

##8,ZAŠTITA NA RADU,STRANO,SLOVE Mirko MEDVED Boštjan KOŠIR VARNO DELO PRI SEČNJI ZVEZA GOZDARSKIH. DRUŠTEV SLOVENIJE ZAVOD ZA GOZDOVE GOZDARSKI NASVE ##8,ZAŠTITA NA RADU,STRANO,SLOVE Mirko MEDVED Boštjan KOŠIR VARNO DELO PRI SEČNJI ZVEZA GOZDARSKIH. DRUŠTEV SLOVENIJE ZAVOD ZA GOZDOVE GOZDARSKI NASVETI SVEŽA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE GOZDARSKA ZALOŽBA

Prikaži več

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis

Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z vis Predlog za javno obravnavo 22.1.2019 PREDLOG (EVA 2014-2430-0044) Na podlagi šestnajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Prikaži več

STROJNA SEČNJA Z VIDIKA PRESOJE PRIMERNOSTI RABE IN KAKOVOSTI IZVEDBE

STROJNA SEČNJA Z VIDIKA PRESOJE PRIMERNOSTI RABE IN KAKOVOSTI IZVEDBE Predavanje št.1: STROJNA SEČNJA Z VIDIKA PRESOJE PRIMERNOSTI RABE IN KAKOVOSTI IZVEDBE J. Krč Predmet: Načrtovanje tehnologij in pridobivanje lesa MSC ŠTUDIJ GOZDRSTVO 2012/13 VSEBINA 1. PRIMERNOST DELOVIŠČ

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Izvajanje ukrepov na območju Natura 2000 Jelovica Davor Krepfl, ZRSVN, Ljubljana, 6.5.2015 Kvalifikacijske vrste (SPA) sokol selec (Falco peregrinus) planinski orel (Aquila chrysaetos) črna žolna (Dryocopus

Prikaži več

Gozd

Gozd PROJEKTNA NALOGA PRIPRAVA IN PREDELAVA LESNE BIOMASE NARAVOVARSTVENI TEHNIK Mentor: Simon Gračner, univ. dipl. inž. kmet. Izdelala: Klemen Krčovnik Urh Hohnjec Maribor, april 2012 KAZALO VSEBINE KAZALO

Prikaži več

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! je v zadnjih letih pridobil številne izkušnje in znanja za podporo privlačnejšemu vzgojnoizobraževalnemu

Prikaži več

Uporaba SVP za ocenjevanje poseka

Uporaba SVP za ocenjevanje poseka Uporaba SVP za ocenjevanje poseka Matija Majcen Uvod 1946 1972 pri nas klasična kontrolna metoda s polno premerbo Začetek 70. let se začne uporabljati kontrolna vzorčna metoda 1998: Pravilnik o gozdnogospodarskih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

ANALIZA NEZGOD PRI DELU V GOZDU MED NEPOKLICNIMI DELAVCI, S POUDARKOM NA ANALIZI NEZGOD PRI SANACIJI ŽLEDOLOMA ANALYSIS OF FORESTRY ACCIDENTS INVOLVIN

ANALIZA NEZGOD PRI DELU V GOZDU MED NEPOKLICNIMI DELAVCI, S POUDARKOM NA ANALIZI NEZGOD PRI SANACIJI ŽLEDOLOMA ANALYSIS OF FORESTRY ACCIDENTS INVOLVIN ANALIZA NEZGOD PRI DELU V GOZDU MED NEPOKLICNIMI DELAVCI, S POUDARKOM NA ANALIZI NEZGOD PRI SANACIJI ŽLEDOLOMA ANALYSIS OF FORESTRY ACCIDENTS INVOLVING NON-PROFESSIONAL WORKERS WITH AN EMPHASIS ON ACCIDENTS

Prikaži več

(Microsoft Word - \310LANEK doc)

(Microsoft Word - \310LANEK doc) ENERGETSKO SVETOVANJE ENSVET OBJAVA STROKOVNEGA ČLANKA 1 / 7 En. svetovalna pisarna Energetski svetovalec Naziv: JESENICE Ime in priimek: AVRELIJ RAVNIK Podpis svetovalca: RA1 Objava članka Naslov: Ponovljena

Prikaži več

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm 1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekmovanje. Končni izdelek mora biti produkt lastnega dela

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

(PZI_predra\350un.xls)

(PZI_predra\350un.xls) POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.

Prikaži več

Številka: /15-8/ EPA 484-VII

Številka: /15-8/      EPA 484-VII Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Številka: 323-01/16-3/ Ljubljana, 7. 11. 2016 EPA 1534-VII Komisija Drţavnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je, na podlagi drugega odstavka

Prikaži več

Najpomembnejša dejstva in pojmi

Najpomembnejša dejstva in pojmi Najpomembnejša dejstva in pojmi ABC STIHL TIMBERSPORTS SERIES Kaj je STIHL TIMBERSPORTS SERIES STIHL TIMBERSPORTS SERIES je serija mednarodnih tekmovanj v športni sečnji lesa, ki se odvijajo na štirih

Prikaži več

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr CENIK 2019 Vse cene so v evrih. Cenik velja od 1.3.2019 do preklica, oziroma objave novega cenika! Telefon: 07/30 48 350, 07/34 89 706, fax: 07/30 48 610, gsm: 040 666 627 www.gorec.info j.gorec@siol.net

Prikaži več

Microsoft Word - Primeri vprašanj gozdarski traktorist zadnja verzija (po sklopih in ključnih delih).docx

Microsoft Word - Primeri vprašanj gozdarski traktorist zadnja verzija (po sklopih in ključnih delih).docx KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI Gozdarski traktorist NPK GOZDARSKI TRAKTORIST USTNI ZAGOVOR Navodila za izvedbo ustnega zagovora: Po opravljeni storitvi kandidat opravi še ustni zagovor. Ustni zagovor

Prikaži več

Diploma

Diploma UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE Tina ŽUNIČ RAZVOJ GOZDNEGA SESTOJA NA RAZISKOVALNIH PLOSKVAH V ALPSKEM GOZDU SMREKE NA POKLJUKI DIPLOMSKO DELO

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 18. 8. 2017 / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja dolžina: - motorno vozilo razen avtobusa 12,00 m -

Prikaži več

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEPREKINJENOST NAPAJANJA 1.1. Ciljna raven neprekinjenosti

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

DREVO - GOZD & TEHNIKE VARNEGA DEL A Z MOTORNO ŽAGO Ivan Božičko Franc Stopajnik PTUJ, 2014

DREVO - GOZD & TEHNIKE VARNEGA DEL A Z MOTORNO ŽAGO Ivan Božičko Franc Stopajnik PTUJ, 2014 DREVO - GOZD & TEHNIKE VARNEGA DEL A Z MOTORNO ŽAGO Ivan Božičko Franc Stopajnik PTUJ, 2014 Spoštovani, pred vami je skripta, dveh avtorjev, ki sta vsak na svojem delovnem področju uveljavljena strokovnjaka.

Prikaži več

##8,RAZVOJ,POLITIKA,ŠUMARSTVO,DRVNA INDUSTRIJA,SLOVENIJA,J:S ZVEZA INŽENIRJEV IN TEHNIKOV GOZDARSTVA IN INDUSTRIJE ZA PREDELAVO LESA SR SLOVENIJE RAZV

##8,RAZVOJ,POLITIKA,ŠUMARSTVO,DRVNA INDUSTRIJA,SLOVENIJA,J:S ZVEZA INŽENIRJEV IN TEHNIKOV GOZDARSTVA IN INDUSTRIJE ZA PREDELAVO LESA SR SLOVENIJE RAZV ##8,RAZVOJ,POLITIKA,ŠUMARSTVO,DRVNA INDUSTRIJA,SLOVENIJA,J:S ZVEZA INŽENIRJEV IN TEHNIKOV GOZDARSTVA IN INDUSTRIJE ZA PREDELAVO LESA SR SLOVENIJE RAZVOJNI PROGRAMI GOZDARSTVA IN PREDELAVE LESA V SR SLOVENIJI

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in]) 6. mesto OBČINA RAZKRIŽJE Razkrižje Razkrižje: uvrstitve Kvalitativna analiza: 33 točk (11. mesto) UČINKOVITOST Investicije 28 Rast odhodkov za javno upravo 8 Prihodki iz EU 9 Rast priha 1 GOSPODARSTVO

Prikaži več

Male vetrne elektrarne

Male vetrne elektrarne Možnosti izgradnje malih vetrnih elektrarn ENERGO MAKS, energija d.o.o. dr. Ksenija Golob Predstavitev Ksenija Golob Naziv, ime in priimek: dr. Ksenija Golob, univ. dipl. gosp. inž. Delovna področja: 1.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Toplotni pasovi in podnebni tipi Toplotni pasovi: so območja, ki se v obliki pasov raztezajo okrog zemeljske oble. Ločimo: Tropski pas Subtropski pas Zmerno topli pas Subpolarni pas Polarni pas Znotraj

Prikaži več

Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja

Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja Aleš Kotnik, OŠ Rada Robiča Limbuš Boštjan Repovž, OŠ Krmelj Struktura NPZ za 6. razred Struktura NPZ za 9. razred Taksonomska stopnja (raven) po Gagneju I

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Matjaž Česen Fouad Al Mansour Koliko je Slovenija do sedaj izboljšala energetsko učinkovitost in kam jo to uvršča v EU? Seminar:»Ali je Slovenija uspešna pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti?«rcp-ijs,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Javnega poziva 74SUB-OB19 Predstavitev novosti izvajalcem pri dodeljevanju spodbud za občane Ljubljana in Maribor 10., 19. in 20. junij 2019 Javni poziv 74 SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

GLASILO OBČINE VELIKE LAŠČE Datum izida: 31. januar 2018 ISSN Številka: 1 Letnik izdaje: 24

GLASILO OBČINE VELIKE LAŠČE Datum izida: 31. januar 2018 ISSN Številka: 1 Letnik izdaje: 24 GLASILO OBČINE VELIKE LAŠČE Datum izida: 31. januar 2018 ISSN 1408-5852 2536-4022 Številka: 1 Letnik izdaje: 24 Kazalo: Urednikova stran.............................. 3 OBČINSKE STRANI Intervju z županom.............................4

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v fina

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v fina UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v financah Ljubljana, 2010 1. Klasični pristop k analizi

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana Številka: / Datum: MESTNA OBČINA LJUB

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana Številka: / Datum: MESTNA OBČINA LJUB MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10 306-12-14 Številka: 007-26/2008-29 Datum: 23. 4. 2009 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: PRIPRAVIL: NASLOV:

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 »ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PRIDELAVE IN PREDELAVE SLADKORNE PESE«dr. Črtomir Rozman, dr. Karmen Pažek, dr. Janez Petek Namen pričujoče študije je: Deskriptivna analiza trga s sladkorjem in implikacije

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Podnebni in energetski občine Simona Pestotnik Predstavitev za javnost: Koliko nas stane ogrevanje z Zemljino toploto? Kakšne so perspektive za občino Cerkno? Cilji občine in razumevanje aktivnosti na

Prikaži več

Microsoft Word - Osnovni podatki FACOST november 2018.docx

Microsoft Word - Osnovni podatki FACOST november 2018.docx OSNOVNI VHODNI PODATKI ZA PROGRAM OPCOST, NIVO CEN NOVEMBER 2018 Osnove za izračun: Navodila za izdelavo študij upravičenosti cest (DORSCH consult, 1974) Guide to Cost benefit Analysis of Investment Projects,

Prikaži več

Microsoft Word - varno-delo-pri-secnji-lesa.doc

Microsoft Word - varno-delo-pri-secnji-lesa.doc OSNOVNA ŠOLA NAZARJE Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA VARNO DELO PRI SEČNJI LESA Tematsko področje: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Avtorja: David

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

Slika izdelka / product picture BENCINSKE KOSILNICE BENZINSKE KOSILICE GASOLINE LAWNMOWERS Opis / description SI MALOPRODAJNAN CENA Z DDV BENCINSKE KO

Slika izdelka / product picture BENCINSKE KOSILNICE BENZINSKE KOSILICE GASOLINE LAWNMOWERS Opis / description SI MALOPRODAJNAN CENA Z DDV BENCINSKE KO / / Naziv BENCINSKA KOSILNICA BN46SMH-S 8433115900 EAN koda 3830042567936 Ugodna cena NEW Moč: 2,5 kw Prostornina posode za gorivo: 1,2 L Prostornina posode za olje: 0,6 L Nastavljiva višina reza: 25-75

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ID02_ANALIZA REZULTATOV JAMOMERSKIH MERITEV ZA IZGRADNJO JAŠKA NOP II - predstavitev skok čez kožo.pptx

Microsoft PowerPoint - ID02_ANALIZA REZULTATOV JAMOMERSKIH MERITEV ZA IZGRADNJO JAŠKA NOP II - predstavitev skok čez kožo.pptx 43. SKOK ČEZ KOŽO Analiza rezultatov jamomerskih meritev za izgradnjo jaška NOP II Matjaž Koželj 1, Jure Slatinšek 2, Tomaž Ambrožič 3 1 Premogovnik Velenje d.d., Velenje 2 PV Invest, d.o.o., Velenje 3

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VRANSKO URE IN OVE Franc Sušnik Piran, oktober 2012 Lokacija Občina Vransko Prebivalcev 2.614 Površina 53,3 km 2 Zelo aktivni pri osveščanju varovanja okolja, Osnovna šola Vransko vključena v sistem Eko

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Statistika, Prakticna matematika, , izrocki

Statistika, Prakticna matematika, , izrocki Srednje vrednosti Srednja vrednost...... številske spremenljivke X je tako število, s katerim skušamo kar najbolje naenkrat povzeti vrednosti na posameznih enotah: Polovica zaposlenih oseb ima bruto osebni

Prikaži več

NAVODILA IN UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazo

NAVODILA IN UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazo Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov, ter izvajati druge ukrepe za varstvo pred požarom

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud Datum objave: 25.09.2017 10:54 prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tudi poddigestorijske omarice in kakšne, za kakšen namen shranjevanja? Hvala,

Prikaži več

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA za OBNOVO EVIDENCE DEJANSKE RABE KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ (območje V in Z del SLO) Verzija 1.0 Ljubljana, marec 2016 KAZALO 1 UVOD... 3 1.1 OBMOČJE PROJEKTA... 4 1.2 ČASOVNICA

Prikaži več

SLO wintherwax

SLO wintherwax O projektu Naslov projekta: WINTHERWAX Celoten naslov projekta: WINdow based on THERmally modified wood with high performance WAX coating Številka projekta: 666206 Razpis: H2020-SMEINST-2-2014 Datum začetka

Prikaži več

Microsoft Word - Matevz_TRIPLAT.doc

Microsoft Word - Matevz_TRIPLAT.doc UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE Matevž TRIPLAT PRIMERJAVA RAZLIČNIH NAČINOV REDČENJA V BUKOVIH DROGOVNJAKIH DIPLOMSKO DELO Univerzitetni študij

Prikaži več

UNI-bet plus 

UNI-bet plus  NAVODILO ZA UPORABO PLEZALK UNI-Met+400, UN-Met+450, UNI-Met+550 Univerzalne plezalke za plezanje na betonske, plastične in železne drogove. Navodilo za uporabo UNI-met + plezalk za plezanje na betonske,

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard matematika Opisi dosežkov učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja Slika: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred 1 ZELENO OBMOČJE

Prikaži več

Uradni list RS - 32/2004, Uredbeni del

Uradni list RS - 32/2004, Uredbeni del PRILOGA VI POTRDILA O SKLADNOSTI (Vzorci vsebine) Stran 1 A) POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA (1) (številka potrdila o skladnosti:)

Prikaži več

Številka:

Številka: ANALIZA STANJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI PO USKLADITVI Z ZAKONOM O KMETIJSTVU IN UREDBAH O DOPOLNILNIH DEJAVNOSTIH NA KMETIJI Dopolnilne dejavnosti kmetijam omogočajo boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti,

Prikaži več

Masivni gotovi parketi Hitrost vgradnje Enostavnost vgradnje Življenjska doba Cenovna ugodnost Talno ogrevanje Obseg programa Možnost obnove Toplina /

Masivni gotovi parketi Hitrost vgradnje Enostavnost vgradnje Življenjska doba Cenovna ugodnost Talno ogrevanje Obseg programa Možnost obnove Toplina / Masivni gotovi parketi Hitrost vgradnje Enostavnost vgradnje Življenjska doba Cenovna ugodnost Talno ogrevanje Obseg programa Možnost obnove Toplina / karakter... so naložba za več generacij, saj so zaradi

Prikaži več

Model

Model PRVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA Mizendol - Podčelo, LC 226112, km 0,8+25 do 2,4+50 (L = 1.625,00 m) polni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometerski položaj začetka, konca ali sredine objekta

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

Predloga za diplomsko nalogo BF

Predloga za diplomsko nalogo BF UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE Tilen ERJAVEC PRIMERJAVA OBREMENITVE SEKAČA Z ROPOTOM PRI SEČNJI MLAJŠIH SESTOJEV IGLAVCEV Z AKUMULATORSKO (MAKITA

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 17 / / Stran 2557 Verzija: v1.0 Datum: Priloga 1: Manevri in tolerance zadovoljive izurjeno

Uradni list Republike Slovenije Št. 17 / / Stran 2557 Verzija: v1.0 Datum: Priloga 1: Manevri in tolerance zadovoljive izurjeno Uradni list Republike Slovenije Št. 17 / 10. 4. 2017 / Stran 2557 Verzija: v1.0 Datum: 26.07.2016 Priloga 1: Manevri in tolerance zadovoljive izurjenosti V nadaljevanju je opisan programa leta in s tem

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev »ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PRIDELAVE IN PREDELAVE SLADKORNE PESE«Državni svet. 14.11. 2013 Prof. dr. Črtomir Rozman Svetovna proizvodnja sladkorja 123 držav: 80% sladk. Trs, 20 % sladk. Pesa 43

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Sestavni deli in vzdrževanje motorne žage Naziv ukrepa: Ukrep prenos znanja in dejavnosti informiranja Naziv aktivnosti: Usposabljanja na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja

Prikaži več

Na podlagi Navodil o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št

Na podlagi Navodil o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št PRIJAVNI OBRAZEC 5 ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA V OBČINI TOLMIN V LETU 2018 POMOČ ZA NALOŽBE V NAKUP OPREME ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA 1. PODATKI O

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Predloga za diplomsko nalogo BF

Predloga za diplomsko nalogo BF UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE Jurij TURK ANALIZA UČINKOVITOSTI APLIKACIJ ZA PAMETNE TELEFONE PRI MERJENJU SESTOJNIH PARAMETROV DIPLOMSKO DELO

Prikaži več

Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in

Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in 12.11.2010 Uradni list Evropske unije L 295/23 UREDBA (EU) št. 995/2010 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

Acta Silvae et Ligni 115 (2018), Izvirni znanstveni članek / Original scientific paper VPLIVNI DEJAVNIKI POSEKA V ZASEBNIH GOZDOVIH SLOVENIJE V

Acta Silvae et Ligni 115 (2018), Izvirni znanstveni članek / Original scientific paper VPLIVNI DEJAVNIKI POSEKA V ZASEBNIH GOZDOVIH SLOVENIJE V Acta Silvae et Ligni 115 (2018), 29-42 Izvirni znanstveni članek / Original scientific paper VPLIVNI DEJAVNIKI POSEKA V ZASEBNIH GOZDOVIH SLOVENIJE V OBDOBJU 1995 2014 FACTORS INFLUENCING TIMBER HARVESTING

Prikaži več

MODEL PRIMERNOSTI OBMOČIJ ZA POVEZOVANJE

MODEL PRIMERNOSTI OBMOČIJ ZA POVEZOVANJE MODEL PRIMERNOSTI OBMOČIJ ZA POVEZOVANJE doc. dr. Špela Pezdevšek Malovrh prof. dr. Lidija Zadnik Stirn prof. dr. Janez Krč VSEBINA Raziskovalni problem UVOD GOSPODARJENJE V ZASEBNIH GOZDOVIH Ni optimalno

Prikaži več

Mladi za napredek Maribora srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 2015

Mladi za napredek Maribora srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 2015 Mladi za napredek Maribora 015 3. srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 015 Kazalo 1. Povzetek...3. Uvod...4 3. Spirala 1...5 4. Spirala...6 5. Spirala 3...8 6. Pitagorejsko drevo...10

Prikaži več

Predloga za diplomsko nalogo BF

Predloga za diplomsko nalogo BF UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE Luka MESEC PRIMERJAVA OBREMENITVE SEKAČA S TRESENJEM PRI SEČNJI MLAJŠIH SESTOJEV IGLAVCEV Z AKUMULATORSKO (MAKITA

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

LEV omare TIPSKA KARTA original.cdr

LEV omare TIPSKA KARTA original.cdr program garderobnih omar S KLASIČNIM ali DRSNIM ODPIRANJEM VRAT LEV LEV Edinstven individulen program garderobnih omar, ki izpolnjuje vse vaše zahteve. Tako glede velikosti, funkcij in izgleda. Na izbiro

Prikaži več

Gregor Rabič, janja čeh Ploščina štirikotnika Vsebina dokumenta je avtorsko zaščitena. Gradivo je v dani obliki dostopno brezplačno in povsem in brez

Gregor Rabič, janja čeh Ploščina štirikotnika Vsebina dokumenta je avtorsko zaščitena. Gradivo je v dani obliki dostopno brezplačno in povsem in brez Gregor Rabič, janja čeh Ploščina štirikotnika Vsebina dokumenta je avtorsko zaščitena. Gradivo je v dani obliki dostopno brezplačno in povsem in brez omejitev uporabnikom na voljo za osebno uporabo kot

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

Microsoft Word - bilten doc

Microsoft Word - bilten doc Dekadni bilten stanja vodne bilance kmetijskih tal v Sloveniji 11. do 20. avgusta 2011 OBVESTILO Spet je nastopila vročina. Vremenske razmere so idealne za dozorevanje zgodnjih sort hrušk in jablan, ki

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več