Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike"

Transkripcija

1 Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike

2 Avtorske pravice 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v ZDA zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez obvestila. Edine garancije za izdelke in storitve HP so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Nobenega dela tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Prva izdaja: januar 2007 Št. dela dokumenta: BA1

3 Kazalo 1 Kazalne naprave Sledilna ploščica... 2 Uporaba sledilne ploščice... 2 Nastavitev možnosti sledilne ploščice... 3 Kazalna palica... 4 Uporaba kazalne palice... 4 Uporaba zunanje miške Tipkovnica Bližnjice... 5 Hitri vodič po bližnjicah... 6 Postopki bližnjic... 6 Prikaz informacij o sistemu (fn+esc)... 6 Vključite spanje (fn+f3)... 6 Preklop slike na zaslonu (fn+f4)... 7 Pregled informacij o napolnjenosti akumulatorja (fn+f8)... 7 Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9)... 7 Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10)... 7 Vklop tipala okoliške svetlobe (fn+f11) HP-jevi gumbi za hitri zagon Gumb za predstavitve Gumb Info Center HP-jeva nadzorna plošča z gumbi za hitri zagon Odpiranje nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon Nastavitev možnosti gumbov Prikaz menija Q Nastavitev možnosti menija Q Odstranjevanje elementov iz menija Q Dodajanje elementa seznama v meni Q Dodajanje uporabniško določenih elementov v meni Q Spreminjanje uporabniško določenega elementa Sprememba položaja elementa v meniju Q Odstranjevanje elementov s seznama Items to display on Q Menu (Elementi za prikaz v meniju Q) Nastavljanje možnosti razporeditve Nastavljanje tipala okoliške svetlobe Nastavljanje drugih možnosti SLWW iii

4 4 Tipkovnice Uporaba vgrajene številske tipkovnice Omogočanje in onemogočanje vgrajene številske tipkovnice Preklop funkcij tipk na vgrajeni številski tipkovnici Uporaba zunanje številske tipkovnice Omogočanje in onemogočanje načina num lock med delom Stvarno kazalo iv SLWW

5 1 Kazalne naprave Naslednje poglavje opisuje uporabo sledilne ploščice in kazalnih naprav. SLWW 1

6 Sledilna ploščica Naslednja slika in tabela opisujeta računalniško sledilno ploščico. Komponenta Opis (1) Sledilna ploščica* Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu. Nastaviti jo je mogoče, da izvaja druge miškine funkcije, npr. drsenje, izbiranje in dvoklikanje. (2) Levi gumb sledilne ploščice* Deluje kot levi gumb zunanje miške. (3) Območje za pomikanje na sledilni ploščici* Drsi gor ali dol. (4) Desni gumb sledilne ploščice* Deluje kot desni gumb zunanje miške. *V tej tabeli so opisane tovarniške nastavitve. Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve kazalne naprave, izberite Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Mouse (Miška). Uporaba sledilne ploščice Kazalec premikate z drsenjem prsta po površini sledilne ploščice v smeri, v katero želite premakniti kazalec. Uporaba gumbov sledilne ploščice kot bi ustrezne gumbe na zunanji miški. Za drsenje navzgor in navzdol premikajte prst preko črt gor ali dol na navpičnem drsnem območju sledilne ploščice. Opomba Če uporabljate sledilno ploščico za premikanje kazalca, morate dvigniti prst s površine sledilne ploščice in ga prestaviti na drsno območje. Funkcija drsenja se ne bo aktivirala, če prst samo podrsate od sledilne ploščice do drsnega območja. 2 Poglavje 1 Kazalne naprave SLWW

7 Nastavitev možnosti sledilne ploščice Da odprete lastnosti miške, izberite Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Mouse (Miška). Za prilagoditev lastnosti kazalnih naprav uporabite lastnosti miške v operacijskem sistemu Windows, kjer lahko nastavite gumbe, hitrost klikanja in možnosti kazalca. SLWW Sledilna ploščica 3

8 Kazalna palica Naslednja slika in tabela opisujeta računalniške kazalne naprave. Komponenta Opis (1) Levi gumb kazalne palice Deluje kot levi gumb zunanje miške. (2) Kazalna palica Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu. (3) Desni gumb kazalne palice Deluje kot desni gumb zunanje miške. *V tej tabeli so opisane tovarniške nastavitve. Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve kazalne naprave, izberite Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Mouse (Miška). Uporaba kazalne palice Kazalno palico pritisnite v smeri, v katero želite premakniti kazalec na zaslonu. Levi in desni gumb kazalne palice se uporabljata podobno, kot levi in desni gumb zunanje miške. Uporaba zunanje miške Za priključitev zunanje miške USB na računalnik lahko uporabite katera koli prosta vrata USB na računalniku. Miško USB lahko priključite na računalnik tudi prek vrat na dodatni združitvena naprava. 4 Poglavje 1 Kazalne naprave SLWW

9 2 Tipkovnica Bližnjice Naslednji razdelki opisujejo funkcije tipkovnice na prenosnem računalniku. Bližnjice so kombinacije tipke fn (2) in tipke esc (1) ali ene od funkcijskih tipk (3). Ikone tipk f3, f4 in od f8 do f11 predstavljajo funkcije bližnjic. Funkcije in postopki bližnjic so podrobno predstavljeni v naslednjih razdelkih. SLWW Bližnjice 5

10 Hitri vodič po bližnjicah Namen Prikaz informacij o sistemu. Kombinacija tipk fn+esc Čiščenje informacij o sistemu fn+esc ali kliknite OK (V redu) Sprožitev spanja. Preklop slike med zaslonom računalnika in zunanjim zaslonom. Prikaz informacij o akumulatorju. Čiščenje informacij o akumulatorju. Zmanjšanje svetlosti zaslona. Povečanje svetlosti zaslona. Vklop in izklop tipala okoliške svetlobe. fn+f3 fn+f4 fn+f8 fn+f8 fn+f9 fn+f10 fn+f11 Postopki bližnjic Bližnjice na tipkovnici računalnika uporabite takole: Na kratko pritisnite tipko fn in za tem na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice. ali Pritisnite in zadržite tipko fn in na kratko pritisnite drugo tipko bližnjice ter obe tipki istočasno izpustite. Prikaz informacij o sistemu (fn+esc) Z bližnjico fn+esc lahko prikažete informacije o sistemski strojni opremi in številko različice sistemskega BIOS. Če v sistemu Windows pritisnete bližnjico fn+esc, se prikaže različica sistemskega BIOS (osnovni vhodno-izhodni sistem) v obliki datuma BIOS. Na nekaterih računalniških modelih se datum BIOS prikaže v decimalnem zapisu. Datum sistemskega BIOS včasih imenujemo številka različice sistemskega ROM. Vključite spanje (fn+f3) Za vključitev spanja pritisnite fn+f3. Ko računalnik preklopi v spanje, se podatki shranijo v delovni pomnilnik (RAM), zaslon se izklopi in poraba energije se zmanjša. Ko je računalnik v spanju, lučka za napajanje utripa. OPOZORILO podatkov. Pred preklopom v spanje shranite svoje delo in tako zmanjšajte nevarnost izgube Pred preklopom v spanje mora biti računalnik vklopljen. 6 Poglavje 2 Tipkovnica SLWW

11 Opomba Če se akumulator med spanjem računalnika izprazni do kritične ravni, se računalnik preklopi v mirovanje, podatke, shranjene v RAM, pa prenese na trdi disk. Tovarniška nastavitev ob kritični ravni akumulatorja je mirovanje, vendar lahko to nastavitev spremenite v naprednih nastavitvah za porabo energije. Za izhod iz spanja na kratko pritisnite gumb za napajanje. Funkcijo bližnjice fn+f3 lahko spremenite. Bližnjico fn+f3 lahko na primer nastavite za preklop v mirovanje namesto v spanje. Opomba V vseh oknih operacijskega sistema Windows se vse, kar se imenuje sleep button (gumb za prehod v spanje), nanaša na bližnjico fn+f3. Preklop slike na zaslonu (fn+f4) S pritiskom na tipki fn+f4 preklapljate sliko med napravami za zaslonski prikaz, ki so priključene na sistem. Če je na primer na računalnik priključen monitor, z vsakim pritiskom tipk fn+f4 preklopite sliko med zaslonom na računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh zaslonih. Večina zunanjih monitorjev uporablja video standard VGA za sprejem videosignala iz računalnika. Bližnjica fn+f4 lahko preklaplja sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika sprejemajo video signal, na primer S-Video. Bližnjica fn+f4 podpira naslednje vrste prenosa video signala. Podani so tudi primeri naprav, ki jih uporabljajo: LCD (zaslon računalnika) zunanji VGA (večina zunanjih monitorjev) S-Video (televizijski sprejemniki, ročne kamere, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom za S-Video, pri nekaterih modelih) kompozitni video (televizijski sprejemniki, ročne kamere, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom za kompozitni video) Opomba Naprave za kompozitni video lahko priključite na računalnik le z dodatno združitveno napravo. Pregled informacij o napolnjenosti akumulatorja (fn+f8) Pritisnite fn+f8 za prikaz informacij o napolnjenosti nameščenih akumulatorjev. Izpis pokaže, kateri akumulatorji se polnijo in kakšna je raven napolnjenosti vsakega akumulatorja. Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f9) Pritisnite fn+f9 za zmanjšanje svetlosti zaslona. Če bližnjico pritisnete in jo pridržite, se bo svetlost zmanjševala postopoma. Povečanje svetlosti zaslona (fn+f10) Pritisnite fn+f10 za povečanje svetlosti zaslona. Če bližnjico pritisnete in pridržite, se bo svetlost povečevala postopoma. SLWW Bližnjice 7

12 Vklop tipala okoliške svetlobe (fn+f11) Pritisnite fn+f11 za vklop in izklop tipala okoliške svetlobe. 8 Poglavje 2 Tipkovnica SLWW

13 3 HP-jevi gumbi za hitri zagon HP-jevi gumbi za hitri zagon se uporabljajo za odpiranje pogosto uporabljenih programov, ki so na HPjevi nadzorni plošči za hitri zagon včasih poimenovani aplikacije. Komponenta Opis (1) Gumb Info Center Zažene Info Center, kjer lahko odprete različne programske rešitve. Gumb lahko nastavite tudi tako, da izvaja eno od teh funkcij: Zagon funkcije predstavitve ali odpiranje menija Q. Odpiranje programa za pisanje elektronske pošte. Odpiranje polja za iskanje, s katerim lahko poiščete spletno mesto. (2) Gumb za predstavitve Zažene funkcijo predstavitve. Funkcija odpre program, mapo, datoteko ali spletno mesto in jih istočasno prikaže na zaslonu računalnika in na zunanji napravi. SLWW 9

14 Komponenta Opis Gumb za predstavitve lahko nastavite tako, da bo izvajal eno od teh funkcij: Odpiranje menija Q ali Info Centra. Odpiranje programa za pisanje elektronske pošte. Odpiranje polja za iskanje, s katerim lahko poiščete spletno mesto. 10 Poglavje 3 HP-jevi gumbi za hitri zagon SLWW

15 Gumb za predstavitve Ko prvič pritisnete gumb za predstavitve, se odpre pogovorno okno Presentation Settings (Nastavitve predstavitve). V tem pogovornem oknu lahko nastavite gumb, da izvaja eno od naslednjih aktivnosti: Odpiranje programa, mape, datoteke ali spletnega mesta, ki ga določite. Izbiranje nastavitev zaslona. Slika se istočasno prikaže na zaslonu računalnika in na zunanji napravi, ki je priključena na: Vrata za zunanji monitor. Izhodni priključek S-Video na zadnji plošči. Vrata in priključki na dodatni napravi za združitev. Gumb za predstavitve lahko nastavite, da izvaja eno od naslednjih aktivnosti, če ne želite uporabljati privzetih nastavitev: Odpiranje menija Q ali Info Centra. Odpiranje programa za pisanje elektronske pošte. Odpiranje polja za iskanje, s katerim lahko poiščete spletno mesto. SLWW Gumb za predstavitve 11

16 Gumb Info Center Ko prvič pritisnete gumb Info Center, se odpre Info Center, ki vam omogoča odpiranje prednastavljenih rešitev programske opreme. Gumb Info Center lahko nastavite tako, da izvaja eno od naslednjih aktivnosti, če ne želite uporabljati privzetih nastavitev: Odpiranje menija Q ali pa zagon funkcije predstavitve. Odpiranje programa za pisanje elektronske pošte. Odpiranje polja za iskanje, s katerim lahko poiščete spletno mesto. 12 Poglavje 3 HP-jevi gumbi za hitri zagon SLWW

17 HP-jeva nadzorna plošča z gumbi za hitri zagon Opomba Nekaterih nastavitev, ki so navedene na HP-jevi nadzorni plošči z gumb za hitri zagon vaš računalnik morda ne podpira. HP-jeve gumbe za hitri zagon uporabljajte za naslednja opravila: Programiranje gumba za predstavitve in gumba Info Center ter spreminjanje nastavitev za vsak gumb. Dodajanje, spreminjanje in odstranjevanje elementov iz menija Q. Določanje nastavitev razporeditve oken na namizju Windows. Določanje ostalih nastavitev, vključno s temi: Nastavitve za prikaz ikone gumbov za hitri zagon HP Quick Launch. Prikaz obvestil na namizju za gumbe za hitri zagon HP Quick Launch. Omogočanje ali onemogočanje samodejne menjave načina. Omogočanje ali onemogočanje hitrega stikala. Omogočanje in onemogočanje funkcije za zaznavo spremembe ločljivosti zaslona. V naslednjih razdelkih boste našli navodila za spreminjanje nastavitev na nadzorni plošči. Za dodatne informacije o elementih nadzorne plošče, kliknite gumb za pomoč, ki je v zgornjem desnem kotu okna. Odpiranje nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon Nadzorno ploščo z gumbi za hitri zagon HP Quick Launch lahko odprete takole: Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) > Quick Launch Buttons (Gumbi za hitri zagon). Dvokliknite ikono HP Quick Launch Buttons (HP-jevi gumbi za hitri zagon) v obvestilnem področju na skrajni desni strani opravilne vrstice. Z desno miškino tipko kliknite ikono HP Quick Launch Buttons (HP-jevi gumbi za hitri zagon) v obvestilnem območju in izberite Adjust HP Quick Launch Buttons Properties (Nastavi lastnosti HP-jevih gumbov za hitri zagon). Nastavitev možnosti gumbov Gumbe lahko nastavite za odpiranje menija Q, Info Centra, programa za urejanje pošte, za iskanje spletnega mesta ali odpiranje programa, mape, datoteke ali spletnega mesta, ko jih pritisnete. Odpiranje menija Q ali Info Centra ob pritisku gumba nastavite takole: 1. Na nadzorni plošči HP gumbov za hitri zagon kliknite jeziček Programmable Buttons (Nastavljivi gumbi). 2. Poleg gumba, ki ga želite nastaviti, kliknite puščico navzdol, nato pa Q Menu (Meni Q) ali HP Info Center. 3. Da shranite nastavitve in zaprete nadzorno ploščo, kliknite Apply (Uporabi) in nato še OK (V redu). SLWW HP-jeva nadzorna plošča z gumbi za hitri zagon 13

18 Odpiranje programa za urejanje pošte ali iskanje spletnega mesta ob pritisku gumba nastavite takole: 1. Na nadzorni plošči HP gumbov za hitri zagon kliknite jeziček Programmable Buttons (Nastavljivi gumbi). 2. Poleg gumba, ki ga želite nastaviti, kliknite puščico dol in nato Launch (Zaženi elektronsko pošto) ali Search URL (Išči URL). 3. Da shranite nastavitve in zaprete nadzorno ploščo, kliknite Apply (Uporabi) in nato še OK (V redu). Odpiranje programa, mape, datoteke ali spletnega mesta ob pritisku gumba nastavite takole: 1. Na nadzorni plošči HP gumbov za hitri zagon kliknite jeziček Programmable Buttons (Nastavljivi gumbi). 2. Poleg gumba, ki ga želite nastaviti, kliknite puščico dol in nato Presentation (Predstavitev). 3. Kliknite gumb Configure (Konfiguriraj). 4. V polju pod Program to Start (Zagon programa) vpišite ime programa, mape, datoteke ali naslov URL spletnega mesta. ali Kliknite Browse (Prebrskaj) in poiščite ustrezen program, mapo, datoteko ali spletno mesto, ki je na voljo. 5. Da shranite nastavitve in zaprete nadzorno ploščo, kliknite Apply (Uporabi) in nato OK (V redu). Prikaz menija Q Meni Q omogoča hiter dostop do mnogih sistemskih opravil prek gumbov tipk in bližnjic, ki jih najdete na večini računalnikov. Meni Q prikažete na namizju takole: Z desno miškino tipko kliknite ikono HP gumbov za hitri zagon in izberite Launch Q Menu (Zaženi meni Q). Nastavitev možnosti menija Q Meni Q lahko vsebuje do 40 elementov: nekaj sistemsko definiranih elementov je že tovarniško nastavljenih. Izberete lahko, ali naj bodo ti elementi prikazani ali ne. Dodajate lahko samo uporabniško določene elemente. Odstranite lahko vse elemente, vključno s tovarniško nastavljenimi. Elementi v meniju Q se upravljajo na seznamu Items to display on Q menu (Elementi za prikaz v meniju Q). 14 Poglavje 3 HP-jevi gumbi za hitri zagon SLWW

19 Odstranjevanje elementov iz menija Q Da odstranite elemente iz menija Q: 1. Na nadzorni plošči HP gumbov za hitri zagon kliknite jeziček Q Menu (Meni Q). 2. Na seznamu Items to display on Q Menu (Elementi za prikaz v meniju Q) počistite polje za vsak element, ki ga želite odstraniti. 3. Da shranite nastavitve in zaprete nadzorno ploščo, kliknite Apply (Uporabi) in nato še OK (V redu). Dodajanje elementa seznama v meni Q Da dodate element s seznama Items to display on Q Menu (Elementi za prikaz v meniju Q) v meni Q, storite naslednje: 1. Na nadzorni plošči HP gumbov za hitri zagon kliknite jeziček Q Menu (Meni Q). 2. Potrdite polje za element, ki ga želite dodati. 3. Da shranite nastavitve in zaprete nadzorno ploščo, kliknite Apply (Uporabi) in nato še OK (V redu). Dodajanje uporabniško določenih elementov v meni Q Da dodate element na seznam Items to display on Q Menu (Element za prikaz v meniju Q) in hkrati v meni Q, če elementa ni na seznamu Items to display on Q Menu (Element za prikaz v meniju Q), na primer element, ki je na pogonu, v omrežju ali v internetu, storite naslednje: 1. Na nadzorni plošči HP gumbov za hitri zagon kliknite jeziček Q Menu (Meni Q). 2. Kliknite Add (Dodaj). 3. V pogovornem oknu Add New Menu Entry (Dodaj nov menijski vnos) lahko dodate element tako, da ga vpišete ali poiščete: Da dodate element s tipkovnico, vnesite ime elementa v polje Display Name (Ime za prikaz) in vnesite pot do elementa v polje File Name (Ime datoteke). Če bi raje vnesli ime za prikaz, namesto iskali ime datoteke, lahko pustite polje File Name (Ime datoteke) prazno. Če želite element dodati z iskanjem, kliknite gumb Browse (Prebrskaj). V oknu izberite ustrezni element. (Celotno ime elementa je prikazano v polju File Name (Ime datoteke). Če predhodno niste vnesli imena v polje Display Name (Ime za prikaz), se ime za prikaz generira iz imena elementa in je prikazano v polju Display Name (Ime za prikaz). 4. Da shranite nastavitve in zaprete nadzorno ploščo, kliknite Apply (Uporabi) in nato še OK (V redu). SLWW HP-jeva nadzorna plošča z gumbi za hitri zagon 15

20 Spreminjanje uporabniško določenega elementa Uporabniško določene elemente je mogoče spreminjati, sistemsko določenih elementov pa ne. Če na seznamu Items to display on Q Menu (Elementi za prikaz v meniju Q) izberete sistemsko določen element, gumb Modify (Spremeni) ne bo na voljo. Da spremenite ime za prikaz in/ali ime datoteke uporabniško določenega elementa, storite naslednje: 1. Na nadzorni plošči HP gumbov za hitri zagon kliknite jeziček Q Menu (Meni Q). 2. Na seznamu Items to display on Q Menu (Elementi za prikaz v meniju Q) kliknite element. 3. Kliknite Modify (Spremeni). Če želite spremeniti ime za prikaz in ime datoteke elementa s tipkovnico, vnesite novo ime elementa v polje Display Name (Ime za prikaz) ali vnesite novo pot do elementa v polje File Name (Ime datoteke). Če bi raje vnesli ime za prikaz, namesto iskali ime datoteke, lahko pustite polje File Name (Ime datoteke) prazno. Če želite spremeniti ime za prikaz in ime datoteke z iskanjem, kliknite gumb Browse (Prebrskaj). V oknu izberite ustrezni element. (Celotno ime elementa je prikazano v polju File Name (Ime datoteke). Če predhodno niste vnesli imena v polje Display Name (Ime za prikaz), se ime za prikaz generira iz imena elementa in je prikazano v polju Display Name (Ime za prikaz). 4. Da shranite nastavitve in zaprete nadzorno ploščo, kliknite Apply (Uporabi) in nato še OK (V redu). Sprememba položaja elementa v meniju Q Položaj elementa v meniju Q spremenite takole: 1. Na nadzorni plošči HP gumbov za hitri zagon kliknite jeziček Q Menu (Meni Q). 2. Izberite element na seznamu Items to display on Q Menu (Elementi za prikaz v meniju Q). Nato Element premaknete po seznamu navzgor tako, da pritisnete gumb Move Up (Premakni gor). Element premaknete po seznamu navzdol tako, da pritisnete gumb Move Down (Premakni dol). 3. Da shranite nastavitve in zaprete nadzorno ploščo, kliknite Apply (Uporabi) in nato še OK (V redu). Odstranjevanje elementov s seznama Items to display on Q Menu (Elementi za prikaz v meniju Q) Sistemsko določenih elementov s seznama elementov za prikaz v meniju Q ni mogoče odstraniti. Uporabniško določen element odstranite takole: 1. Na nadzorni plošči HP gumbov za hitri zagon kliknite jeziček Q Menu (Meni Q). 2. Izberite element, ki ga želite odstraniti. 16 Poglavje 3 HP-jevi gumbi za hitri zagon SLWW

21 3. Kliknite Remove (Odstrani). 4. Da shranite nastavitve in zaprete nadzorno ploščo, kliknite Apply (Uporabi) in nato še OK (V redu). Nastavljanje možnosti razporeditve Možnosti razporeditve na namizju Windows nastavite takole: 1. Na nadzorni plošči HP gumbov za hitri zagon kliknite jeziček Quick Tile (Hitra razporeditev). 2. Kliknite Vertical Tile (Navpična razporeditev) ali Horizontal Tile (Vodoravna razporeditev), nato pa v razdelku Applications currently running (Trenutno zagnani programi) izberite programe, ki jih želite prerazporediti. 3. Da shranite nastavitve in zaprete nadzorno ploščo, kliknite OK (V redu). Nastavljanje tipala okoliške svetlobe Računalnik ima vgrajeno posebno tipalo, ki samodejno uravnava svetlost zaslona glede na svetlobne pogoje v okolju. Tipalo okoliške svetlobe lahko vklopite in izklopite na dva načina: Pritisnete lahko fn+f1. Lahko pa z desno miškino tipko kliknete ikono gumbov za hitri zagon v obvestilnem območju, na skrajni desni opravilne vrstice in kliknete Turn Ambient light sensor on/off (Vklopi/izklopi tipalo okoliške svetlobe). Nastavljanje drugih možnosti Na nadzorni plošči gumbov za hitri zagon lahko nastavljate tudi druge možnosti. Opomba Nekaterih nastavitev, ki so navedene na kartici Preferences (Nastavitve) vaš računalnik morda ne podpira. Možnosti nastavljate takole: 1. Na nadzorni plošči HP gumbov za hitri zagon kliknite jeziček Preferences (Nastavitve). 2. Da prikažete ali omogočite nastavitev, potrdite polje poleg elementa. ali Da počistite ali onemogočite nastavitev, počistite potrdilno polje poleg elementa. Opomba Za dodatne informacije o elementih na kartici Preferences (Nastavitve) kliknite gumb za pomoč, ki je v zgornjem desnem kotu okna, nato pa kliknite element. SLWW HP-jeva nadzorna plošča z gumbi za hitri zagon 17

22 4 Tipkovnice Računalnik ima vgrajeno številčno tipkovnico, omogoča pa tudi uporabo zunanje številčne tipkovnice ali dodatne zunanje tipkovnice, ki vsebuje številčno tipkovnico. Komponenta (1) Tipka fn (2) Lučka num lock (3) Tipka num lk (4) Vgrajena številska tipkovnica 18 Poglavje 4 Tipkovnice SLWW

23 Uporaba vgrajene številske tipkovnice Vseh 15 tipk vgrajene številske tipkovnice lahko uporabljamo tako, kot tipke na zunanji tipkovnici. Ko vgrajeno številsko tipkovnico vklopite, vsaka tipka prevzame funkcijo, ki je označena v zgornjem desnem kotu tipke. Omogočanje in onemogočanje vgrajene številske tipkovnice Vgrajeno številsko tipkovnico vklopite s pritiskom tipk fn+num lk. Lučka num lock sveti. Znova pritisnite fn+num lk in tipke bodo zopet prevzele svoje standardne funkcije. Opomba Vgrajena številska tipkovnica ne bo delovala, če imate hkrati priklopljeno zunanjo tipkovnico ali številsko tipkovnico na računalnik ali dodatno združitveno napravo. Preklop funkcij tipk na vgrajeni številski tipkovnici Funkcije tip na vgrajeni številčni tipkovnici lahko preklopite tudi samo začasno in sicer tako, da pritisnete tipko fn ali pa kombinacijo tipk fn+shift. Če želite spremeniti funkcijo tipke v tisto, ki bi jo imela, če bi bila številska tipkovnice vklopljena, pritisnite in zadržite tipko fn ob tem pa pritisnite tipko številske tipkovnice. Ko je številska tipkovnica vklopljena, funkcije tipk začasno preklopite na standardno funkcijo takole: Pritisnite in zadržite tipko fn, če želite pisati z malimi črkami. Pritisnite in zadržite tipko fn+shift, če želite pisati z veliki črkami. Uporaba zunanje številske tipkovnice Večina tipk na zunanji številski tipkovnici ima različno funkcijo glede na to, ali je vklopljen način num lock ali ne. (Privzeto je način num lock izklopljen.) Na primer: Ko je način num lock vklopljen, večina tipk piše številke. Ko pa je način num lock izklopljen, ima večina tipk funkcijo puščičnih tipk ter tipke page up ali page down. Lučka num lock sveti, ko je vklopljen način num lock na zunanji številski tipkovnici. Lučka num lock na računalniku preneha svetiti, če na zunanji tipkovnici izklopite način num lock. Ko je na računalnik priključena zunanja tipkovnica, vgrajene številske tipkovnice ni mogoče vklopiti. Omogočanje in onemogočanje načina num lock med delom Med delom način num lock na zunanji tipkovnici vklopite in izklopite takole: Pritisnite tipko num lk na zunanji tipkovnici, ne na računalniku. SLWW Uporaba vgrajene številske tipkovnice 19

24 Stvarno kazalo B Bližnjica za informacije o sistemu 6 Bližnjica za spanje 6 Bližnjice čiščenje informacij o sistemu 6 hitri vodič 6 informacije o stanju napolnjenosti akumulatorja 6, 7 opis 5 povečanje svetlosti zaslona 6, 7 preklop slike na zaslonu 6, 7 preklop v spanje 6 prikaz informacij o sistemu 6 sprožitev spanja 6 tipalo okoliške svetlobe 8 uporaba 6 vklop tipala okoliške svetlobe 6 zmanjšanje svetlosti zaslona 6, 7 Bližnjice tipkovnice 5 Bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 6, 7 F Funkcijske tipke 5 G gumbi Kazalna palica 4 Gumbi Gumbi za hitri zagon HP 9 Info Center 12 Predstavitev 11 Programska oprema gumbov za hitri zagon 13 Sledilna ploščica 2 Gumb Info Center 12 Gumbi za hitri zagon 9 Gumb za predstavitve 11 I Informacije o sistemu bližnjica 6 Informacije o stanju napolnjenosti akumulatorja 6, 7 K Kazalna palica gumbi 4 prepoznavanje 4 uporaba 4 Kazalne naprave prepoznavanje 4 uporaba 4 Kompozitni video 7 M Meni Q 14 Miška, zunanja nastavitev možnosti 3 uporaba 4 Možnosti razporeditve 17 N Način num lock, zunanja številska tipkovnica 19 Nastavitve ikon 17 P Programska oprema Gumbi za hitri zagon 13 Programska oprema gumbov za hitri zagon 13 S Sledilna ploščica gumbi 2 nastavitev možnosti 3 uporaba 2 Slika na zaslonu, preklop 6, 7 S-video 7 T Tipalo okoliške svetlobe nastavitev 17 Tipka fn 5 Tipkovnica, vgrajena način num lock 19 preklop funkcij tipk 19 prepoznavanje 18 uporaba 19 vklop in izklop 19 V Vklop tipala okoliške svetlobe bližnjica 8 Vrste prenosa video signala 7 Z Zaslon bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 6, 7 slika, preklop 6, 7 Zunanje nastavitve tipkovnice Stvarno kazalo SLWW

25

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik

Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Sledilna ploščica in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Informacije v tem

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik

Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Kazalne naprave in tipkovnica Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku V

Prikaži več

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve

Prikaži več

User Guide

User Guide Uporabniški vodnik Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard Company. Intel

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik CNR-BTU3 Bluetooth vmesnik A. Vsebina pakiranja Bluetooth USB Adapter Bluetooth programska oprema in CD z gonilniki Navodila za uporabo in CD 1. Namestitev Bluetooth programske opreme za Windowse 1. Vstavite

Prikaži več

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski naslov: podpora@coks.si

Prikaži več

User Guide

User Guide Priročnik za uporabo Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je blagovna znamka družbe Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je blagovna znamka ustreznega lastnika, ki jo družba Hewlett-Packard

Prikaži več

User Guide

User Guide Priročnik za uporabo Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo družba Hewlett-Packard Company uporablja na podlagi licence. Intel in

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

Uvod Prenosni računalnik HP

Uvod Prenosni računalnik HP Uvod Prenosni računalnik HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka zadevnega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard Company.

Prikaži več

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc PRIROČNIK ZA UPORABO manual Version 5.0 SI TABLET TB-1100 / TB2100 TABLET TB-3100 / TB-4200 1 A B TABLET TB-2100-3100-4200 2 3 4 5 A 6 7 B 8 9 10 11 B A C D 12 A B 13 14 C 15 16 17 18 PRIROČNIK ZA UPORABO

Prikaži več

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Priročnik za uporabo Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD je blagovna znamka družbe Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je blagovna znamka ustreznega lastnika, ki jo družba HP Inc. uporablja

Prikaži več

Compaq Mini uporabniški priročnik

Compaq Mini uporabniški priročnik Compaq Mini uporabniški priročnik Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Microsoft

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah O opozorilih OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. Dell Vostro 430 List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah Pogled s sprednje in zadnje strani

Prikaži več

Adaptive Sound Technology Dodatek

Adaptive Sound Technology Dodatek Adaptive Sound Technology Dodatek Prva namestitev televizorja Sistem je opremljen s funkcijo Adaptive Pregled prve namestitve Sound Technology, ki omogoča optimalno doživetje zvoka pri postavitvi več zvočnikov,

Prikaži več

Spoznajmo PowerPoint 2013

Spoznajmo PowerPoint 2013 Spoznajmo PowerPoint 2013 13 Nova predstavitev Besedilo v predstavitvi Besedilo, ki se pojavlja v predstavitvah lahko premaknemo kamorkoli v diapozitivu. Kadar izdelamo diapozitiv z že ustvarjenimi okvirji

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV2 Opozorilo: Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem CD mediju. Opozorilo: Pred uporabo napolnite

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

G400/G500/G410/G510/G405/G505 UserGuide V1.0

G400/G500/G410/G510/G405/G505 UserGuide V1.0 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Priročnik za uporabnike Pred uporabo računalnika preberite varnostna opozorila in pomembne nasvete v priloženih priročnikih. Opombe Pred uporabo izdelka obvezno najprej

Prikaži več

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L KRATKA NAVODILA ZA UPORABO VSEBINA PAKETA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPAJALNI ADAPTER ADAPTER ETHERNET KABEL (CAT5 UTP) MED POSTAVITVIJO,

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

Prenosni računalnik HP Referenčni priročnik

Prenosni računalnik HP Referenčni priročnik Prenosni računalnik HP Referenčni priročnik Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard

Prikaži več

Uvod Prenosni računalnik HP

Uvod Prenosni računalnik HP Uvod Prenosni računalnik HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard Company. Microsoft

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi AC750 Model EX3800 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini snemalnik

Navodila za uporabo Mini snemalnik Navodila za uporabo Mini snemalnik www.spyshop.eu Pred vami so navodila za pravilno uporabo mini snemalnika in opis funkcionalnosti. Lastnosti snemalnika: Naziv Mere Teža Kapaciteta spomina Snemanje Format

Prikaži več

Priročnik za odpravljanje težav modeli mikrostolp dx2390, dx2400 in dx2450 Poslovni računalniki HP Compaq

Priročnik za odpravljanje težav modeli mikrostolp dx2390, dx2400 in dx2450 Poslovni računalniki HP Compaq Priročnik za odpravljanje težav modeli mikrostolp dx2390, dx2400 in dx2450 Poslovni računalniki HP Compaq Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uporaba storitve Office 365 v napravi iphone ali ipad Priročnik za hiter začetek dela Ogled e-pošte Nastavite napravo iphone ali ipad tako, da boste lahko pošiljali in prejemali e-pošto iz računa v storitvi

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INTRANET - DETEKTIV Detektivska zbornica Republike Slovenije Pozdravljeni, v kratki predstaviti in navodilih za delo z intranet sistemom Detektiv. Intranet članom Detektivske zbornice RS omogoča, da: -

Prikaži več

Priročnik za odpravljanje težav HP-jevi računalniki serije Elite 7000 MT

Priročnik za odpravljanje težav HP-jevi računalniki serije Elite 7000 MT Priročnik za odpravljanje težav HP-jevi računalniki serije Elite 7000 MT Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev TIK terminal nima povezave s strežnikom Ob vpisu v TIK Admin se pojavi napis ni povezave s strežnikom Na terminalu je ikona 1. preverimo ali je pravilno nastavljen IP strežnika 1. Preverimo datoteko TIKSAdmin.INI

Prikaži več

Linksys PLEK500 User Guide

Linksys PLEK500 User Guide Uporabniški priročnik Linksys PLEK500 Omrežni vmesnik Powerline Vsebina Pregled............... 2 Funkcije..................... 2 Kako deluje omrežje Powerline 3 Primer namestitve 3 Namestitev omrežja Powerline.....

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6250 Smart WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več

ISOFT , računalniški inženiring

ISOFT , računalniški inženiring ISOFT, računalniški inženiring Marko Kastelic s.p. Sad 2, 1296 Šentvid pri stični Spletna stran podjetja:http://www.isoft.si podjetja ISOFT Spletna stran sistema sledenja vozil track.si: http://www.track.si

Prikaži več

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika Gimnazija Bežigrad Peričeva 4 1000 Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika KAZALO 1. Uvod...3 2. Predstavitev programa Windows 98...5 3. Raziskovanje računalnika...5 4. Raziskovanje Interneta...6

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

SL9102 Prva izdaja Marec 2014 Prenosni računalnik E-priročnik

SL9102 Prva izdaja Marec 2014 Prenosni računalnik E-priročnik SL9102 Prva izdaja Marec 2014 Prenosni računalnik E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno,

Prikaži več

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf Navodila za uporabo MT40X Vsebina 1 1 Glej pregled... 1 Tipka za vklop/izklop... 1 2 2 Odstranite trakove... 2 Pripenjanje novih trakov... 3 3 3... 3... 4 Vklop ure... 4... 4 Jezik... 4 4 5 5 5 6 6 7...

Prikaži več

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI Bluetooth Dongle Artikel: CN-BTU4 NAVODILA v1.0 Sistemske zahteve Zahteve za PC: - Proc.: Intel Pentium III 500MHz or above. - Ram: 256MB ali več. - Disk: vsaj 50MB. - OS: Windows 98SE/Me/2000/XP - Prost

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 31 33 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: 75 31 33 KAZALO 1. PRIKLOP STROJNE OPREME...3 2. KONFIGURACIJA

Prikaži več

User Guide

User Guide Uporabniški priročnik Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki skupine podjetij Microsoft. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo

Prikaži več

Okolje SupportAssist OS Recovery Navodila za uporabo

Okolje SupportAssist OS Recovery Navodila za uporabo Okolje SupportAssist OS Recovery Navodila za uporabo Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost izdelka. POZOR: PREVIDNO označuje

Prikaži več

Večpredstavnost Uporabniški priročnik

Večpredstavnost Uporabniški priročnik Večpredstavnost Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v ZDA registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation. Informacije v tem priročniku

Prikaži več

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega pro

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega pro Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Prenosni računalnik E-priročnik

Prenosni računalnik E-priročnik Prenosni računalnik E-priročnik SL8123 Prva izdaja Marec 2013 Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno,

Prikaži več

Prenosni računalnik E-priročnik 15.6 : X551 Serija 14.0 : X451 Serija

Prenosni računalnik E-priročnik 15.6 : X551 Serija 14.0 : X451 Serija Prenosni računalnik E-priročnik 15.6 : X551 Serija 14.0 : X451 Serija SL8290 Prva izdaja Junij 2013 Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani,

Prikaži več

SL10362 Prva izdaja April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik

SL10362 Prva izdaja April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik SL10362 Prva izdaja April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno,

Prikaži več

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364 E-priročnik SL9364 SL9364 Revidirana izdaja V2 Lahko 2014 INFORMACIJE O AVTORSKIH PRAVICAH Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano,

Prikaži več

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Inspiron 13 5000 Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 13-5368 Regulativni model: P69G Regulativni tip: P69G001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne

Prikaži več

HP LaserJet Pro 200 color M251 Series Printer - SLWW

HP LaserJet Pro 200 color M251 Series Printer - SLWW LASERJET PRO 200 COLOR Uporabniški priročnik M251n M251nw Barvni tiskalnik HP LaserJet Pro 200 M251 Series Uporabniški priročnik Avtorske pravice in licenca 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Prikaži več

Vaja04_Ver02

Vaja04_Ver02 Vaja 04 Varnost: Zaščita aplikacije, omejitev dostopa 1. Uredite prijavo in odjavo uporabnika brez uporabe menuja Special/Security. Nadgradite aplikacijo iz vaje 2. Kreirajte okno tipa Replace Začetno

Prikaži več

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide

Universal WiFi Range Extender WN3000RP Installation Guide Navodila za namestitev kompleta Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno reproducirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistemu

Prikaži več

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

Pogoni Uporabniški priročnik

Pogoni Uporabniški priročnik Pogoni Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku Ta priročnik opisuje funkcije,

Prikaži več

Cover inside MD98510 E6220 M10A2 SI RC1.FH11

Cover inside MD98510 E6220 M10A2 SI RC1.FH11 39,6 cm / 15,6" Dizajnerski prenosnik MEDION AKOYA E6220 (MD 98650) 39,6 cm 15,6" zaslon LED z osvetljenim ozadjem in visoko ločljivostjo (HD) Navodila za uporabo MD 98650 Odprt prenosnik Sprednja stran

Prikaži več

CD190/195 Slovenian Quick start guide

CD190/195 Slovenian Quick start guide Registrirajte izdelek in pridobite podporo na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Vodnik za hiter začetek 1 Povezava z drugimi napravami 2 Začetek uporabe 3 Uporaba Pomembna varnostna navodila Uporabljajte

Prikaži več

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 Kaj je EB-Therm 205 EB-Therm 205 je termostat z mikroprocesorjem in zaslonom LCD. Zaslon ima zatemnjeno ozadje, ki se v celoti osvetli, ko pritisnete enega od

Prikaži več

SL10292 Revidirana izdanja verzija 3 April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik

SL10292 Revidirana izdanja verzija 3 April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik SL10292 Revidirana izdanja verzija 3 April 2015 Prenosni računalnik E-priročnik Informacije o avtorskih pravicah Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano,

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 105 06 50 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 105 06 50 KAZALO 1. VSEBINA PAKETA...3 2. SESTAVNI DELI

Prikaži več

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 za Windows x64 IZUM, 2019 IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod...

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in preje

ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in preje ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in prejemate obvestila o tem, kdaj je perilo pripravljeno.

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 00 143 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Skrita nadzorna kamera v kemičnem svinčniku Technaxx Kataloška št.: 10 00 143 Kazalo Izjava o skladnosti... 2

Prikaži več

Večpredstavnost Uporabniški priročnik

Večpredstavnost Uporabniški priročnik Večpredstavnost Uporabniški priročnik Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA. Opomba o izdelku

Prikaži več

IJS EDS IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut "Jožef Stefan" Ljubljana

IJS EDS IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut Jožef Stefan Ljubljana IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut "Jožef Stefan" Ljubljana Projekt: (RD JN19 16) Naročnik projekta: Institut "Jožef Stefan" Izvajalec projekta: BuyITC

Prikaži več

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8

Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 Nameščanje Adopt Open Java Development Kit 8 za Windows x64 IZUM, 2019 IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod...

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model WN2000RPTv3 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefonih. Obstaja precej različic, sam pa sem sestavil meni

Prikaži več

MT40X Kratka navodila

MT40X Kratka navodila MT40X Kratka navodila Spoznajte svojo uro Kamera Mikro vrata USB Tipka za vklop/ izklop Reža kartice SIM 2 Tipka za vklop/izklop Pritisnite in zadržite 3 sekunde za vklop. Pritisnite in zadržite 3 sekunde,

Prikaži več

SM-G390F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2017. Rev.1.0

SM-G390F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2017. Rev.1.0 SM-G390F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2017. Rev.1.0 www.samsung.com Vsebina Osnove 4 Preberi najprej 5 Primeri pregrevanja naprave in rešitve 8 Zadrževanje vode in odpornost na prah 9 Vsebina paketa

Prikaži več

SM-G925F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2015. Rev.1.0

SM-G925F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2015. Rev.1.0 SM-G925F Navodila za uporabo Slovenian. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Vsebina Osnove 4 Preberi najprej 5 Vsebina paketa 6 Postavitev naprave 8 Kartica SIM ali USIM 10 Baterija 15 Vklop ali izklop naprave

Prikaži več

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7303 series www.philips.com/tvsupport Navodila 43PUS7303 50PUS7303 55PUS7303 65PUS7303 Vsebina 1 Novosti 9.4 Zaklepanje aplikacij 9.5 Upravljanje aplikacij 9.6

Prikaži več

Priročnik za uporabnika SLO _09

Priročnik za uporabnika SLO _09 24849802-04_09 KAZALO SPLOŠNE INFORMACIJE................................................................. Pag. 4 Tehnične značilnosti.................................................................................

Prikaži več

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Navodila Vsebina 1 Vaš novi televizor 3 1.1 EasyLink 3 2 Nastavitev 4 2.1 Preberite varnostna navodila 4 2.2 TV-stojalo in namestitev na

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO TP LINK dvopasovni gigabitni WLANusmerjevalnik N600 Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO TP LINK dvopasovni gigabitni WLANusmerjevalnik N600 Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 98 68 78 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO TP LINK dvopasovni gigabitni WLANusmerjevalnik N600 Kataloška št.: 98 68 78 KAZALO 1. VSEBINA PAKETA...3 2. PRIKLOP

Prikaži več

Monitorji LCD HP

Monitorji LCD HP Monitorji LCD HP Referenčni vodnik 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows in Windows Vista so ali blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SAFE.SI VODIČ Nastavitve zasebnosti in varnosti na Instagramu 2017/1 Nastavitev zasebnega računa Račun na Instagramu je privzeto nastavljen tako, da lahko objave vidi vsakdo. Zato moramo nastavitve zasebnosti

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za uporabo 1.1.doc

Microsoft Word - Navodila za uporabo 1.1.doc PhotoOrder Navodila za uporabo 1 Kazalo 1 Kazalo... 2 2 Kazalo slik... 3 3 PhotoOrder... 4 4 Nameščanje programa... 5 4.1 Internet Explorer... 5 4.1.1 "Save" ("Shrani")... 5 4.1.2 "Run" ("Odpri")... 6

Prikaži več

99570 E4214 Hofer SLO Content MSN RC1.indb

99570 E4214 Hofer SLO Content MSN RC1.indb Navodila za uporabo 35,6 CM 14 PRENOSNIK MEDION AKOYA E4214 V NEMČIJI IZDELANO myhanse myhansecontrol.com trol.com myhansecontrol.com yha r. o Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto

Prikaži več

SL6591 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik Maj 2011

SL6591 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik Maj 2011 SL6591 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik Maj 2011 Kazalo Poglavje 1: Predstavitev prenosnika O navodilih za uporabo... 6 Opozorila v navodilih... 6 Varnostna opozorila... 7 Priprava vašega prenosnika...11

Prikaži več

Safety and Regulatory Information

Safety and Regulatory Information WayteQ GPS Navigacija X980BT Navodila za uporabo Slovenska verzija Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje z uporabo WAYTEQ izdelkov! WAYTEQ si pridružuje pravico do končne verzije navodil za uporabo.

Prikaži več

PodroĊje uporabe

PodroĊje uporabe Regulator Dialog za sisteme s toplotno črpalko Področje uporabe Regulator DIALOG tč je namenjen vodenju ogrevanja in hlajenja v družinskih hišah s pomočjo toplotne črpalke kot samostojnim virom ali v kombinaciji

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV4A quick guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV4A quick guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV4A Hitra navodila za uporabo v1.0 Varnostna opozorila Pred uporabo si pozorno preberite vsa varnostna navodila. Sledite vsem navodilom v teh hitrih

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Napredovanja v plačne razrede javnih uslužbencev 2019 S pomočjo SAOP programa Kadrovska evidenca lahko ob dokupljeni kodi vodimo napredovanja javnih uslužbencev. Za napredovanja v letu 2019 je potrebno

Prikaži več

SL6947 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik U47A/ U47VC Marec 2012

SL6947 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik U47A/ U47VC Marec 2012 SL6947 Uporabniški priročnik za prenosni računalnik U47A/ U47VC Marec 2012 Kazalo Poglavje 1: Predstavitev prenosnika O navodilih za uporabo... 6 Opozorila v navodilih... 6 Varnostna opozorila... 7 Priprava

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx NAVODILA ZA UPORABO VODILO CCM-18A/N-E (K02-MODBUS) Hvala ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo rabo. Vsebina

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Brezžični nadzorni komplet Technaxx TX 28 Kataloška št.: 129

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Brezžični nadzorni komplet Technaxx TX 28 Kataloška št.: 129 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 129 59 04 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Brezžični nadzorni komplet Technaxx TX 28 Kataloška št.: 129 59 04 KAZALO LASTNOSTI...3 SESTAVNI DELI NAPRAVE...3

Prikaži več

SM-J330FN SM-J530F SM-J530F/DS SM-J730F/DS Navodila za uporabo Slovenian. 06/2017. Rev.1.0

SM-J330FN SM-J530F SM-J530F/DS SM-J730F/DS Navodila za uporabo Slovenian. 06/2017. Rev.1.0 SM-J330FN SM-J530F SM-J530F/DS SM-J730F/DS Navodila za uporabo Slovenian. 06/2017. Rev.1.0 www.samsung.com Vsebina Osnove 4 Preberi najprej 5 Primeri pregrevanja naprave in rešitve 8 Vsebina paketa 9 Postavitev

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več