untitled

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "untitled"

Transkripcija

1 2. poglavje: Povprečni dosežki po področjih matematike PODPOGLAVJA 2.1 Kakšne so razlike v dosežkih po posameznih področjih matematike? 2.2 Razlike med učenci in učenkami v dosežkih po področjih matematike Oblikovanje preizkusa iz matematike je potekalo v več fazah in na podlagi izsledkov predpilotne in pilotne študije ter primerjave kurikulumov. Rezultat teh preizkusov je dal 6 področij matematike, ki se poučujejo v vseh sodelujočih državah: ulomki in pomen števil, merjenje, razmerja, delo s podatki, analiza in verjetnost, geometrija, in algebra. 2.1 Kakšne so razlike v dosežkih po posameznih področjih matematike? Razlike v povprečnih dosežkih med državami nam ne povedo dovolj o notranji strukturi dosežkov. Bolj natančne razlike so vidne iz analize dosežkov po posameznih področjih. Dosežki v Tabelah 2.1 in 2.2 so prikazani kot odstotek pravilnih odgovorov na naloge po posameznih področjih tako za osmošolce kot za sedmošolce. Enako kot v predhodnem poglavju so države zapisane po svojih skupnih povprečnih dosežkih, prevedenih v odstotke. Iz prikazov po področjih je razvidno, da so v posameznih državah nekatera področja težja za osnovnošolce od drugih. Na tej podlagi je možno izpeljati več razlag. Razlike so lahko posledica razlik v kurikularni pokritosti področij med državami, razlik v pristopih poučevanja, lahko so posledica šibkega predhodnega znanja ipd. Rezultati kažejo, da so učenci najbolje reševali naloge iz predstavljanja podatkov, analize in verjetnosti, kar 82% osmošolcev in 57% sedmošolcev je v povprečju znalo pravilno odgovoriti na te naloge. Slovenski učenci so relativno najbolje reševali naloge iz algebre in naloge iz merjenja, najslabše pa iz geometrije, razmerij ter predstavljanja podatkov, analize in verjetnosti. Zadnje področje, ki je mednarodno najboljše, je za slovenske osmošolce najtežje. Sedmošolci pa so pri reševanju nalog iz razmerij celo pod mednarodnim povprečjem.

2 Tabela 2.1 Matematika - višja stopnja (osmi razred*) Odstotki pravilnih odgovorov po področjih Matematika skupno Ulomki in pomen števil Geometrija Algebra Podatki Merjenje Razmerja (151 nalog) (51 nalog) (23 nalog) (27 nalog) (21 nalog) (18 nalog) (11 nalog) Singapur 79 (0,9) 84 (0,8) 76 (1,0) 76 (1,1) 79 (0,8) 77 (1,0) 75 (1,0) Japonska 73 (0,4) 75 (0,4) 80 (0,4) 72 (0,6) 78 (0,4) 67 (0,5) 61 (0,5) Koreja 72 (0,5) 74 (0,5) 75 (0,6) 69 (0,6) 78 (0,6) 66 (0,7) 62 (0,6) Hong Kong 70 (1,4) 72 (1,4) 73 (1,5) 70 (1,5) 72 (1,3) 65 (1,7) 62 (1,4) Belgija (Fl) 66 (1,4) 71 (1,2) 64 (1,5) 63 (1,7) 73 (1,3) 60 (1,3) 53 (1,8) Češka 66 (1,1) 69 (1,1) 66 (1,1) 65 (1,3) 68 (0,9) 62 (1,2) 52 (1,3) Madžarska 62 (0,7) 65 (0,8) 60 (0,8) 63 (0,9) 66 (0,7) 56 (0,8) 47 (0,9) Slovaška 62 (0,8) 66 (0,8) 63 (0,8) 62 (0,9) 62 (0,7) 60 (0,9) 49 (1,0) 1 Švica 62 (0,6) 67 (0,7) 60 (0,8) 53 (0,7) 72 (0,7) 61 (0,8) 52 (0,7) Francija 61 (0,8) 64 (0,8) 66 (0,8) 54 (1,0) 71 (0,8) 57 (0,9) 49 (0,9) Slovenija 61 (0,7) 63 (0,7) 60 (0,9) 61 (0,8) 66 (0,7) 59 (0,9) 49 (0,8) Rusija 60 (1,3) 62 (1,2) 63 (1,4) 63 (1,5) 60 (1,2) 56 (1,5) 48 (1,5) Irska 59 (1,2) 65 (1,2) 51 (1,3) 53 (1,3) 69 (1,1) 53 (1,3) 51 (1,2) Kanada 59 (0,5) 64 (0,6) 58 (0,6) 54 (0,7) 69 (0,5) 51 (0,7) 48 (0,7) Švedska 56 (0,7) 62 (0,8) 48 (0,7) 44 (0,9) 70 (0,7) 56 (0,9) 44 (0,9) 1 Nemčija 54 (1,1) 58 (1,1) 51 (1,4) 48 (1,3) 64 (1,2) 51 (1,1) 42 (1,3) Nova Zelandija 54 (1,0) 57 (1,1) 54 (1,1) 49 (1,1) 66 (1,0) 48 (1,2) 42 (1,0) Norveška 54 (0,5) 58 (0,6) 51 (0,6) 45 (0,7) 66 (0,6) 51 (0,6) 40 (0,6) 2 Anglija 53 (0,7) 54 (0,8) 54 (1,0) 49 (0,9) 66 (0,7) 50 (0,9) 41 (1,1) ZDA 53 (1,1) 59 (1,1) 48 (1,2) 51 (1,2) 65 (1,1) 40 (1,1) 42 (1,1) 1 Latvija (LSS) 51 (0,8) 53 (0,9) 57 (0,8) 51 (0,9) 56 (0,8) 47 (0,9) 39 (0,9) Španija 51 (0,5) 52 (0,5) 49 (0,6) 54 (0,8) 60 (0,7) 44 (0,7) 40 (0,8) Islandija 50 (1,1) 54 (1,2) 51 (1,4) 40 (1,3) 63 (1,1) 45 (1,4) 38 (1,4) Romunija 49 (1,0) 48 (1,0) 52 (0,9) 52 (1,3) 49 (1,0) 48 (1,1) 42 (1,2) Ciper 48 (0,5) 50 (0,6) 47 (0,6) 48 (0,7) 53 (0,6) 44 (0,9) 40 (0,7) 1 Litva 48 (0,9) 51 (1,0) 53 (1,1) 47 (1,2) 52 (1,0) 43 (0,9) 35 (0,9) Portugalska 43 (0,7) 44 (0,7) 44 (0,8) 40 (0,8) 54 (0,7) 39 (0,7) 32 (0,8) Iran 38 (0,6) 39 (0,6) 43 (0,8) 37 (0,8) 41 (0,6) 29 (1,2) 36 (0,8) Kolumbija 29 (0,8) 31 (0,9) 29 (0,9) 28 (0,9) 37 (1,0) 25 (1,5) 23 (0,9) Avstralija 58 (0,9) 61 (0,9) 57 (1,0) 55 (1,0) 67 (0,8) 54 (1,0) 47 (0,9) Avstrija 62 (0,8) 66 (0,8) 57 (1,0) 59 (0,8) 68 (0,8) 62 (1,0) 49 (0,9) Belgija (Fr) 59 (0,9) 62 (1,0) 58 (1,0) 53 (1,1) 68 (1,0) 56 (1,0) 48 (0,9) Bolgarija 60 (1,2) 60 (1,4) 65 (1,3) 62 (1,5) 62 (1,1) 54 (1,6) 47 (1,5) Danska 52 (0,7) 53 (0,9) 54 (0,9) 45 (0,7) 67 (0,9) 49 (1,0) 41 (0,8) Grčija 49 (0,7) 53 (0,8) 51 (0,7) 46 (0,8) 56 (0,8) 43 (0,9) 39 (1,1) 1 Izrael 57 (1,3) 60 (1,4) 57 (1,4) 61 (1,6) 63 (1,3) 48 (1,6) 43 (1,6) Južnoafriška rep. 24 (1,1) 26 (1,4) 24 (1,0) 23 (1,1) 26 (1,2) 18 (1,1) 21 (0,9) Kuvajt 30 (0,7) 27 (0,8) 38 (1,0) 30 (1,0) 38 (1,0) 23 (1,0) 21 (0,7) Nizozemska 60 (1,6) 62 (1,6) 59 (1,8) 53 (1,6) 72 (1,7) 57 (1,6) 51 (1,9) Škotska 52 (1,3) 53 (1,3) 52 (1,4) 46 (1,5) 65 (1,3) 48 (1,6) 40 (1,4) Tajska 57 (1,4) 60 (1,5) 62 (1,3) 53 (1,7) 63 (1,1) 50 (1,4) 51 (1,5) Povp. odstotek 55 (0,1) 58 (0,1) 56 (0,1) 53 (0,2) 63 (0,1) 51 (0,1) 45 (0,2) pravilnih odg. *Osmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2.

3 Tabela 2.2 Matematika - nižja stopnja (sedmi razred*) Odstotki pravilnih odgovorov po področjih Matematika skupno Ulomki in pomen števil Geometrija Algebra Podatki Merjenje Razmerja (151 nalog) (51 nalog) (23 nalog) (27 nalog) (21 nalog) (18 nalog) (11 nalog) Singapur 73 (1,3) 79 (1,2) 69 (1,4) 68 (1,4) 72 (1,2) 70 (1,5) 71 (1,4) Japonska 67 (0,4) 71 (0,4) 70 (0,4) 64 (0,6) 73 (0,5) 62 (0,6) 55 (0,6) Koreja 67 (0,6) 70 (0,6) 70 (0,7) 64 (0,7) 73 (0,5) 62 (0,8) 55 (0,7) Belgija (Fl) 65 (0,8) 72 (0,8) 59 (0,9) 60 (1,0) 73 (0,9) 59 (1,0) 54 (1,0) Hong Kong 65 (1,8) 67 (1,7) 68 (1,9) 66 (2,0) 69 (1,5) 62 (2,0) 55 (1,7) Češka 57 (1,2) 61 (1,4) 58 (1,1) 55 (1,2) 61 (1,1) 55 (1,2) 41 (1,3) Belgija (Fr) 54 (0,9) 59 (1,0) 55 (1,0) 44 (1,0) 64 (1,0) 53 (1,0) 44 (1,0) Madžarska 54 (0,8) 59 (0,9) 52 (0,9) 52 (1,1) 60 (0,8) 49 (1,0) 38 (1,0) Slovaška 54 (0,8) 58 (0,9) 57 (0,8) 50 (1,0) 56 (0,7) 52 (1,0) 41 (1,0) Irska 53 (1,0) 62 (1,1) 43 (0,9) 47 (1,1) 64 (0,9) 46 (1,1) 46 (1,1) Rusija 53 (0,9) 56 (1,0) 55 (1,2) 55 (1,0) 55 (1,0) 47 (1,0) 40 (1,1) Slovenija 53 (0,7) 56 (0,7) 52 (0,8) 48 (0,8) 60 (0,7) 50 (0,8) 39 (0,9) 1 Švica 53 (0,5) 60 (0,7) 46 (0,6) 41 (0,6) 65 (0,7) 53 (0,8) 44 (0,7) Kanada 52 (0,5) 58 (0,6) 50 (0,7) 43 (0,7) 63 (0,6) 44 (0,6) 42 (0,7) Francija 51 (0,8) 53 (0,8) 58 (0,9) 39 (0,8) 63 (0,8) 49 (1,0) 41 (1,0) 1 Nemčija 49 (1,0) 55 (1,2) 46 (1,1) 39 (1,4) 61 (1,1) 46 (0,9) 37 (1,0) ZDA 48 (1,2) 54 (1,4) 44 (1,1) 44 (1,3) 60 (1,2) 36 (1,4) 38 (1,2) 2 Anglija 47 (0,9) 48 (1,0) 49 (0,9) 41 (1,0) 62 (0,9) 43 (0,9) 38 (1,0) Švedska 47 (0,6) 51 (0,8) 43 (0,6) 35 (0,6) 64 (0,9) 47 (0,7) 36 (0,8) Nova Zelandija 46 (0,9) 50 (0,9) 46 (1,1) 39 (0,9) 59 (1,0) 40 (1,0) 38 (1,0) 1 Latvija (LSS) 44 (0,7) 46 (0,8) 48 (0,8) 43 (1,0) 49 (0,8) 41 (0,8) 33 (1,0) Norveška 44 (0,7) 49 (0,9) 42 (0,7) 32 (0,7) 59 (0,9) 44 (0,9) 34 (0,7) Škotska 44 (0,9) 47 (1,0) 46 (1,1) 36 (0,8) 58 (1,0) 40 (0,9) 34 (0,8) Islandija 43 (0,7) 49 (1,0) 47 (0,7) 31 (0,6) 56 (0,8) 38 (0,8) 33 (0,7) Romunija 43 (0,8) 43 (0,8) 48 (1,0) 46 (1,0) 44 (0,7) 42 (1,1) 35 (0,9) Ciper 42 (0,4) 46 (0,5) 43 (0,6) 39 (0,5) 48 (0,6) 34 (0,5) 36 (0,7) Španija 42 (0,6) 43 (0,6) 43 (0,7) 41 (0,7) 52 (0,7) 38 (0,7) 35 (0,7) 1 Litva 38 (0,8) 41 (0,9) 38 (1,0) 38 (1,0) 44 (0,9) 32 (0,9) 25 (0,7) Portugalska 37 (0,6) 39 (0,6) 38 (0,8) 31 (0,7) 46 (0,6) 34 (0,7) 25 (0,6) Iran 32 (0,5) 34 (0,6) 40 (0,9) 28 (0,6) 36 (0,7) 23 (0,7) 30 (0,7) Kolumbija 26 (0,6) 28 (0,7) 26 (0,9) 24 (0,8) 32 (0,8) 22 (0,7) 21 (0,9) Avstralija 52 (0,8) 56 (0,9) 52 (0,8) 47 (1,0) 63 (0,9) 48 (1,0) 41 (0,9) Avstrija 56 (0,7) 61 (0,8) 52 (0,9) 48 (0,8) 63 (0,8) 55 (0,8) 44 (1,0) Bolgarija 55 (1,7) 56 (1,8) 61 (1,8) 58 (2,2) 56 (1,1) 52 (1,8) 44 (2,1) Danska 44 (0,5) 45 (0,7) 46 (0,8) 36 (0,7) 59 (0,8) 41 (0,7) 34 (0,7) Grčija 40 (0,6) 47 (0,7) 39 (0,7) 33 (0,7) 46 (0,7) 35 (0,8) 34 (0,7) Južnoafriška rep. 23 (0,9) 26 (1,1) 22 (0,9) 20 (0,8) 25 (1,1) 17 (1,0) 20 (0,8) Nizozemska 55 (1,0) 60 (1,2) 54 (1,1) 42 (1,0) 69 (1,0) 52 (1,2) 51 (1,2) Tajska 52 (1,2) 56 (1,3) 57 (1,0) 45 (1,3) 57 (1,1) 44 (1,4) 46 (1,3) Povp. odstotek 49 (0,1) 53 (0,1) 50 (0,1) 44 (0,2) 58 (0,1) 45 (0,2) 40 (0,2) pravilnih odg. *Sedmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2.

4 Za lažje razumevanje primerjav med državami po področjih smo v TIMSS-u pripravili tabelo, ki strnjeno prikazuje razlike v relativnih dosežkih po področjih za vsako državo posebej ter za obe razredni stopnji. Relativna razlika za vsako državo je prikazana kot odstopanje od svojega povprečja 1. Glede na uravnoteženo težavnost po področjih je primerjava med področji verodostojna za presojo težavnosti za učence. Samo v enem primeru so učenci relativno enako dobro reševali naloge po področjih. To je primer Nizozemske, kjer sedmošolci niso reševali nobenega področja bolje ali slabše od drugih področij. Singapur, Belgija FL, Madžarska, Irska, Švica, Kanada, ZDA in Nemčija so bolje reševale naloge iz ulomkov in pomena števil kot iz drugih področij na obeh razrednih stopnjah. Japonska, Koreja, Hong Kong, Rusija, Francija, Latvija, Iran, Romunija in Tajska so bolje reševale naloge iz geometrije prav tako na obeh razrednih stopnjah. Podobno so reševali na obeh razrednih stopnjah relativno bolje naloge iz algebre učenci iz Japonske, Hong Konga, Rusije, Češke, Slovaške, Madžarske, Španije, Cipra, Romunije in Južnoafriške republike. Ti dosežki se ujemajo z ugotovitvami o razlikah v učnih načrtih ter razlikami v pristopih, ki so povzeti v poročilu o kurikularni analizi in analizi učbenikov (Schmidt et al 1997). 1 Zaradi različne težavnosti nalog po naravoslovnih področjih so bili odstotki prirejeni tako, da so vsa področja enako težka. Ti odstotki so odšteti od povprečnega odstotka čez vseh pet področij. Razlika nič za posamezno področje pomeni, da so učenci to področje reševali na ravni svojega povprečja. Izračun standardnih napak pove ali so razlike statistično pomembne ali ne. Pomembnost je prirejena po Bonferonijevi metodi, ki upošteva 5 krat 41 (področja krat države) primerjav za osmošolce in 5 krat 39 primerjav za sedmošolce.

5 Tabela 2.3 Matematika - nižja in višja stopnja (sedmi in osmi razred*) Relativni dosežki glede na posamezna področja - prikazana je statistična pomembnost odstopanja od skupnega odstotka pravilnih odgovorov Sedmi razred Osmi razred Ulomki in pom men števil eometrija Ge Algebra A Podatki P Merjenje Razmerja R Ulomki in pom men števil eometrija Ge Algebra A Podatki P Merjenje Razmerja R Singapur s t l t s s Singapur s t l t s s Japonska l s s t l t Japonska t s s t t t Koreja l s s t l t Koreja l s l l l l Belgija (Fl) s t l l l l Hong Kong l s s t l s Hong Kong t s s t l l Belgija (Fl) s t l l l t Češka l l s t s t Češka l l s t s t Belgija (Fr) l l t l s l Madžarska s l s t l t Madžarska s l s l l t Slovaška s l s t s t Slovaška l s s t s t 1 Švica s t t s s l Irska s t l s t s Francija l s t s l t Rusija l s s t l t Slovenija l l s t s l Slovenija l l l l s t Rusija l s s t l l 1 Švica s t t s s l Irska s t t s l s Kanada s l t s t l Kanada s l t s t l Francija t s t s l l Švedska s t t s s l 1 Nemčija s t t s s t 1 Nemčija s t t s s l ZDA s t s s t l Nova Zelandija l l t s l l 2 Anglija t l l s l l Norveška s t t s s t Švedska l t t s s t Nova Zelandija l l t s t l 1 Latvija (LSS) t s s t l t 2 Anglija t l t s l l ZDA s t l s t l 1 Latvija (LSS) t s l t l t Norveška l t t s s l Španija t t s l t l Škotska t l t s l l Islandija s l t s l l Islandija l s t s l l Romunija t s s t s s Romunija t s s t l l Ciper l l s t l l Ciper l l s t t s 1 Litva l s l t l t Španija t l s l l s Portugalska t l l s l l 1 Litva l l s t l t Iran t s l t t s Portugalska t l l s l t Kolumbija l l l l l s Iran t s l t t s Kolumbija t l s t l s Avstralija s t l l s l Avstralija l t l s l l Avstrija t s s t l l Avstrija s t l l s t Bolgarija l t t s l s Belgija (Fr) l l t s s l Danska t l t s l l Bolgarija t s s t l l Grčija s l t t l s Danska t l t s l l Južnoafriška rep. l t s t t s Grčija l l l l t l Nizozemska l l l l l l 1 Izrael l l s l t t Tajska l s t t t s Južnoafriška rep. l l s t t s Kuvajt t s l l t l Nizozemska l l t s l l Škotska t l t s l l Tajska l s t t t s s = statistično pomembno višje od skupnega povprečja l = ni statistično pomembne razlike od skupnega povprečja t = statistično pomembno nižje od skupnega povprečja *Sedmi in osmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2.

6 2.2 Razlike med učenci in učenkami v dosežkih po področjih matematike TIMSS potrjuje dosedanje empirične ugotovitve o razlikah med spoloma v dosežkih na preizkusih znanja iz matematike. Slovenski osmošolci, kot po pravilu, rešujejo bolje po vseh področjih razen pri algebri, kjer so dečki in deklice izenačeni. Tega pravila še ni na ravni primerjave sedmošolk in sedmošolcev. Naloge iz geometrije in algebre so reševale sedmošolke bolje od svojih vrstnikov. Prelom, ko postanejo fantje v matematiki boljši od deklet, se po vsej verjetnosti zgodi ravno v obdobju, ki ga pokrivajo zadnji trije razredi osnovne šole. Razlike se proti koncu srednje šole povečajo.

7 Tabela 2.4 Matematika - višja stopnja (osmi razred*) Odstotki pravilnih odgovorov za dečke in deklice po področjih Matematika skupno Ulomki in pomen števil Geometrija Algebra dečki deklice dečki deklice dečki deklice dečki deklice 2 Anglija 53 (1,3) 53 (0,9) 54 (1,3) 53 (1,0) 54 (1,5) 54 (1,3) 47 (1,6) 51 (1,1) Belgija (Fl) 65 (2,0) 66 (1,9) 71 (1,8) 72 (1,7) 63 (2,1) 64 (2,1) 60 (2,5) 65 (2,4) Ciper 47 (0,6) 48 (0,6) 50 (0,7) 50 (0,8) 47 (0,9) 48 (0,8) 46 (0,9) 49 (1,0) Češka 67 (1,0) 64 (1,3) 70 (1,1) 68 (1,3) 68 (1,1) 65 (1,4) 64 (1,4) 66 (1,4) Francija 62 (0,8) 61 (0,9) 65 (0,9) 64 (1,0) 67 (1,0) 65 (1,1) 54 (1,1) 54 (1,3) Hong Kong 72 (1,7) 68 (1,7) 74 (1,7) 70 (1,7) 74 (1,8) 71 (1,9) 71 (1,8) 69 (2,0) Iran 39 (0,8) 36 (0,8) 40 (0,9) 37 (0,8) 45 (1,1) 40 (1,2) 36 (0,9) 38 (1,2) Irska 60 (1,6) 58 (1,4) 65 (1,7) 64 (1,5) 54 (1,7) 49 (1,6) 54 (1,7) 53 (1,7) Islandija 49 (1,3) 50 (1,3) 54 (1,8) 55 (1,4) 50 (1,3) 52 (1,6) 39 (1,1) 41 (1,9) Japonska 74 (0,5) 73 (0,4) 76 (0,6) 75 (0,5) 79 (0,6) 80 (0,5) 72 (0,7) 72 (0,7) Kanada 59 (0,7) 59 (0,6) 63 (0,8) 64 (0,7) 58 (0,9) 58 (0,7) 52 (0,9) 55 (1,0) Kolumbija 30 (1,6) 29 (0,9) 31 (1,8) 30 (0,7) 29 (1,6) 29 (1,1) 28 (1,7) 28 (1,0) Koreja s 73 (0,6) 70 (0,7) s 76 (0,7) 72 (0,8) 77 (0,8) 73 (0,8) 70 (0,8) 69 (0,9) 1 Latvija (LSS) 52 (1,0) 51 (0,8) 53 (1,2) 53 (1,0) 58 (1,0) 56 (1,1) 50 (1,3) 51 (0,9) 1 Litva 48 (1,1) 49 (1,0) 51 (1,2) 52 (1,2) 54 (1,2) 53 (1,2) 45 (1,5) 49 (1,4) Madžarska 61 (0,8) 62 (0,8) 64 (1,0) 65 (0,9) 61 (1,0) 60 (1,0) 61 (1,0) 66 (1,1) 1 Nemčija 54 (1,3) 54 (1,2) 60 (1,3) 57 (1,3) 51 (1,5) 53 (1,5) 47 (1,5) 49 (1,4) Norveška 54 (0,6) 53 (0,6) 58 (0,7) 58 (0,7) 50 (0,8) 51 (0,9) 44 (0,9) 46 (0,9) Nova Zelandija 55 (1,4) 53 (1,3) 58 (1,4) 55 (1,3) 54 (1,5) 55 (1,4) 48 (1,5) 49 (1,3) Portugalska 44 (0,8) 42 (0,7) 45 (0,9) 42 (0,8) 46 (1,2) 42 (0,9) 39 (1,0) 40 (1,0) Romunija 49 (1,1) 49 (1,0) 48 (1,2) 48 (1,0) 53 (1,1) 51 (1,1) 50 (1,5) 54 (1,2) Rusija 59 (1,4) 61 (1,3) 61 (1,5) 62 (1,1) 62 (1,7) 64 (1,4) 61 (1,8) 64 (1,3) Singapur 79 (1,1) 79 (1,0) 83 (1,0) 84 (0,8) 76 (1,3) 77 (1,2) 75 (1,3) 77 (1,3) Slovaška 63 (0,9) 62 (0,8) 66 (1,0) 66 (0,8) 65 (0,9) 62 (1,0) 60 (1,1) 64 (1,0) Slovenija 62 (0,8) 60 (0,7) 64 (0,9) 62 (0,8) 61 (1,1) 59 (1,1) 61 (1,0) 61 (0,9) Španija 52 (0,7) 50 (0,7) 53 (0,7) 51 (0,7) 51 (0,8) 48 (0,8) 54 (1,0) 54 (0,9) Švedska 56 (0,8) 56 (0,8) 62 (0,9) 62 (0,9) 48 (0,8) 49 (0,8) 43 (1,0) 45 (1,1) 1 Švica 63 (0,8) 61 (0,7) 67 (0,8) 66 (0,9) 60 (1,1) 59 (0,9) 53 (1,1) 53 (0,9) ZDA 53 (1,2) 53 (1,1) 60 (1,3) 59 (1,2) 49 (1,4) 47 (1,1) 50 (1,4) 51 (1,2) Avstralija 57 (1,2) 59 (1,1) 60 (1,2) 61 (1,1) 57 (1,3) 58 (1,2) 53 (1,3) 57 (1,2) Avstrija 63 (0,8) 61 (1,2) 67 (0,9) 65 (1,1) 57 (1,3) 57 (1,4) 59 (0,9) 60 (1,2) Belgija (Fr) 59 (1,1) 58 (1,0) 62 (1,4) 62 (0,9) 60 (1,3) 57 (1,1) 52 (1,6) 55 (1,3) Danska s 54 (0,8) 50 (0,9) 55 (1,0) 51 (1,1) 56 (1,1) 53 (1,3) 47 (0,8) 44 (1,0) Grčija 51 (0,9) 48 (0,7) 54 (1,0) 51 (0,8) s 53 (0,9) 48 (0,9) 46 (1,0) 46 (0,9) 1 Izrael 61 (1,5) 55 (1,5) 64 (1,6) 58 (1,6) 61 (1,3) 55 (1,8) 63 (1,7) 59 (1,9) Južnoafriška rep. 25 (1,7) 22 (1,0) 28 (2,0) 24 (1,2) 25 (1,6) 24 (0,9) 24 (1,5) 23 (1,2) Nizozemska 61 (1,8) 59 (1,6) 63 (1,8) 60 (1,7) 61 (2,1) 58 (1,8) 52 (1,8) 53 (1,8) Škotska 53 (1,7) 50 (1,3) 55 (1,5) 51 (1,3) 54 (1,8) 50 (1,4) 46 (2,0) 46 (1,4) Tajska 56 (1,4) 58 (1,7) 59 (1,5) 61 (1,8) 60 (1,3) 63 (1,5) 51 (1,8) 55 (2,0) s = razlika med spoloma je statistično pomembna na ravni.05. *Osmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2.

8 Tabela 2.4 (nadaljevanje) Matematika - višja stopnja (osmi razred*) Odstotki pravilnih odgovorov za dečke in deklice po področjih Podatki Merjenje Razmerja dečki deklice dečki deklice dečki deklice 2 Anglija 67 (1,2) 65 (1,1) 51 (1,5) 48 (1,1) 42 (1,5) 40 (1,3) Belgija (Fl) 72 (2,2) 73 (1,4) 60 (1,9) 59 (2,0) 52 (2,2) 53 (2,7) Ciper 52 (0,9) 54 (0,9) 44 (1,1) 43 (1,1) 40 (1,0) 39 (0,9) Češka 70 (0,9) 67 (1,4) 64 (1,2) 60 (1,5) 54 (1,4) 49 (1,7) Francija 72 (0,8) 70 (1,1) 58 (1,0) 56 (1,1) 50 (1,2) 48 (1,2) Hong Kong 73 (1,6) 69 (1,4) 68 (1,9) 62 (2,1) 63 (1,5) 60 (1,9) Iran 42 (0,8) 40 (0,9) 32 (1,7) 26 (1,4) 38 (1,3) 34 (1,1) Irska 70 (1,6) 68 (1,3) 55 (1,9) 51 (1,6) 52 (1,8) 49 (1,2) Islandija 63 (1,6) 62 (1,4) 45 (1,8) 45 (2,0) 40 (1,6) 37 (1,4) Japonska 79 (0,5) 77 (0,5) 68 (0,6) 67 (0,6) 62 (0,8) 60 (0,8) Kanada 69 (0,9) 69 (0,6) 52 (0,9) 50 (0,8) 48 (0,9) 48 (1,0) Kolumbija 38 (1,9) 36 (1,1) 25 (1,9) 25 (2,5) 24 (1,5) 22 (0,9) Koreja s 80 (0,7) 75 (0,8) s 69 (0,9) 62 (1,0) 62 (0,9) 61 (0,9) 1 Latvija (LSS) 57 (1,0) 55 (1,0) 49 (1,2) 46 (1,1) 41 (1,1) 37 (1,0) 1 Litva 52 (1,2) 52 (1,1) 44 (1,1) 41 (1,2) 34 (1,1) 35 (1,2) Madžarska 66 (0,9) 65 (0,9) 57 (1,0) 56 (1,0) 47 (1,2) 46 (1,1) 1 Nemčija 65 (1,3) 64 (1,3) 52 (1,3) 50 (1,3) 44 (1,6) 41 (1,3) Norveška 67 (0,8) 66 (0,8) 53 (0,8) 50 (0,7) 41 (0,8) 40 (0,8) Nova Zelandija 67 (1,3) 65 (1,3) 50 (1,5) 46 (1,4) 44 (1,5) 40 (1,4) Portugalska 55 (0,9) 53 (0,8) s 41 (0,9) 36 (0,8) 33 (1,0) 30 (0,9) Romunija 49 (1,2) 48 (1,1) 49 (1,4) 47 (1,3) 41 (1,3) 42 (1,3) Rusija 60 (1,2) 60 (1,4) 56 (1,3) 56 (1,8) 48 (1,6) 49 (1,6) Singapur 79 (1,1) 79 (1,0) 77 (1,3) 77 (1,0) 75 (1,2) 76 (1,1) Slovaška 62 (0,9) 61 (0,8) 62 (1,1) 59 (1,0) 50 (1,1) 48 (1,3) Slovenija 67 (0,9) 65 (0,8) 60 (1,1) 57 (1,0) 50 (1,1) 48 (1,2) Španija 61 (0,8) 59 (0,8) s 47 (1,0) 42 (0,9) 42 (1,1) 38 (0,9) Švedska 70 (0,9) 69 (0,9) 57 (1,1) 55 (1,0) 46 (1,1) 43 (1,1) 1 Švica 73 (1,0) 71 (0,7) 62 (1,0) 59 (1,0) 53 (1,0) 52 (0,9) ZDA 65 (1,1) 66 (1,2) 42 (1,2) 38 (1,2) 43 (1,1) 42 (1,2) Avstralija 66 (1,1) 69 (1,0) 54 (1,2) 53 (1,1) 47 (1,3) 46 (1,1) Avstrija 69 (0,9) 68 (1,2) 64 (1,0) 60 (1,6) 50 (1,0) 48 (1,3) Belgija (Fr) 69 (1,4) 67 (1,1) 56 (1,2) 55 (1,2) 49 (1,1) 46 (1,2) Danska 69 (1,0) 64 (1,3) s 52 (1,0) 47 (1,2) 43 (1,2) 39 (0,9) 1 Grčija 58 (1,2) 55 (0,8) 45 (1,0) 41 (1,0) 41 (1,3) 38 (1,1) 1 Izrael 67 (1,6) 60 (1,6) 52 (1,9) 46 (1,8) 48 (2,0) 40 (1,6) Južnoafriška rep. 28 (1,9) 25 (1,1) 20 (1,8) 16 (1,0) 23 (1,4) 20 (0,9) Nizozemska 74 (2,0) 70 (1,5) 58 (1,8) 56 (1,7) 54 (2,4) 49 (1,9) Škotska 67 (1,6) 63 (1,3) 50 (2,0) 45 (1,4) 43 (1,7) 37 (1,4) Tajska 62 (1,3) 63 (1,4) 50 (1,5) 51 (1,8) 50 (1,7) 52 (1,9) s = razlika med spoloma je statistično pomembna na ravni.05. *Osmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2.

9 Tabela 2.5 Matematika - nižja stopnja (sedmi razred*) Odstotki pravilnih odgovorov za dečke in deklice po področjih Matematika skupno Ulomki in pomen števil Geometrija Algebra dečki deklice dečki deklice dečki deklice dečki deklice 2 Anglija 49 (1,4) 45 (1,0) 49 (1,7) 46 (1,1) 51 (1,4) 47 (1,2) 42 (1,6) 40 (1,2) Belgija (Fl) 65 (1,1) 66 (1,1) 72 (1,1) 73 (1,0) 58 (1,2) 59 (1,3) 59 (1,5) 62 (1,2) Belgija (Fr) 56 (1,0) 53 (1,1) 61 (1,2) 58 (1,2) 56 (1,4) 53 (1,4) 44 (1,1) 43 (1,3) Ciper 42 (0,6) 42 (0,5) 46 (0,7) 45 (0,6) 43 (0,9) 43 (0,9) 38 (0,8) 39 (0,8) Češka 58 (1,1) 57 (1,3) 62 (1,4) 60 (1,4) 59 (1,0) 58 (1,5) 54 (1,2) 57 (1,4) Francija 52 (0,9) 50 (0,8) 54 (1,0) 52 (1,0) 59 (1,1) 57 (1,1) 39 (0,9) 39 (0,9) Hong Kong 66 (2,2) 64 (2,0) 67 (2,2) 66 (1,9) 69 (2,4) 66 (2,0) 66 (2,5) 65 (2,3) Iran 33 (0,7) 31 (0,7) 35 (0,8) 33 (0,8) 41 (1,5) 38 (0,9) 29 (0,9) 28 (0,8) Irska 55 (1,5) 52 (1,1) 64 (1,6) 61 (1,3) 44 (1,4) 41 (1,1) 48 (1,7) 46 (1,4) Islandija 43 (0,7) 43 (0,7) 49 (1,1) 49 (0,9) 46 (1,0) 48 (0,8) 30 (0,6) 32 (0,8) Japonska 68 (0,6) 66 (0,4) 72 (0,5) 70 (0,5) 71 (0,7) 70 (0,5) 64 (0,7) 63 (0,7) Kanada 52 (0,6) 52 (0,6) 58 (0,6) 58 (0,7) 51 (1,0) 50 (0,8) s 41 (0,8) 44 (0,8) Kolumbija 27 (0,8) 25 (1,0) 29 (1,0) 27 (0,9) 27 (1,2) 25 (1,3) 24 (1,0) 23 (1,4) 1 Koreja 68 (0,8) 65 (0,9) 71 (0,8) 67 (1,0) 72 (1,0) 69 (1,1) 65 (1,1) 63 (1,1) 1 Latvija (LSS) 44 (1,0) 44 (0,8) 46 (1,0) 45 (0,9) 48 (1,1) 47 (1,0) 42 (1,3) 44 (1,1) 1 Litva 37 (0,9) 39 (0,9) 39 (1,1) 43 (1,1) 38 (1,1) 39 (1,3) s 36 (1,1) 42 (1,4) Madžarska 53 (0,9) 54 (1,0) 58 (1,0) 59 (1,0) 53 (1,0) 51 (1,1) 50 (1,1) 54 (1,3) 1 Nemčija 49 (1,3) 49 (1,1) 55 (1,4) 55 (1,3) 45 (1,4) 48 (1,3) 39 (1,6) 38 (1,4) Norveška 45 (0,8) 43 (0,8) 50 (1,0) 48 (1,0) 42 (0,9) 42 (1,1) 33 (0,8) 32 (1,1) Nova Zelandija 46 (1,0) 46 (0,9) 49 (1,1) 50 (1,0) 45 (1,3) 46 (1,2) 39 (1,0) 40 (1,0) Portugalska 37 (0,7) 36 (0,6) 39 (0,8) 39 (0,6) 40 (1,0) 36 (1,0) 31 (1,0) 31 (0,7) Romunija 43 (0,9) 43 (0,9) 43 (1,0) 42 (0,9) 48 (1,1) 47 (1,1) 44 (1,2) 47 (1,2) Rusija 53 (1,2) 53 (0,8) 56 (1,3) 56 (0,8) 55 (1,4) 54 (1,2) 53 (1,5) 56 (0,9) Singapur 73 (1,4) 73 (1,6) 79 (1,3) 79 (1,5) 68 (1,5) 69 (1,8) 68 (1,6) 68 (1,8) Slovaška 55 (1,1) 54 (0,8) 59 (1,1) 58 (0,9) 58 (1,3) 55 (0,9) 49 (1,3) 52 (1,0) Slovenija 53 (0,8) 52 (0,8) 56 (0,9) 56 (0,8) 52 (1,1) 53 (0,9) 47 (1,1) 49 (0,9) Škotska 45 (1,1) 44 (0,9) 48 (1,2) 47 (1,1) 46 (1,3) 46 (1,1) 36 (1,1) 37 (0,9) Španija 43 (0,6) 42 (0,7) 43 (0,7) 42 (0,7) 44 (0,8) 42 (1,0) 41 (0,9) 41 (0,9) Švedska 47 (0,7) 47 (0,8) 51 (0,8) 52 (1,0) 44 (0,8) 42 (1,0) 35 (0,7) 36 (0,8) 1 Švica 54 (0,6) 52 (0,6) 61 (0,8) 58 (0,7) 48 (0,9) 44 (0,9) 41 (0,6) 41 (0,8) ZDA 48 (1,3) 48 (1,3) 54 (1,4) 54 (1,5) 44 (1,3) 43 (1,2) 42 (1,4) 45 (1,4) Avstralija 52 (1,2) 53 (1,0) 56 (1,3) 57 (1,1) 50 (1,1) 53 (1,1) 45 (1,3) 48 (1,1) Avstrija 55 (1,1) 56 (0,8) 60 (1,2) 61 (0,9) 52 (1,4) 53 (1,2) 46 (1,2) 50 (0,9) 1 Danska 45 (0,7) 43 (0,7) 46 (0,9) 44 (0,9) 47 (1,0) 46 (1,1) 37 (0,9) 35 (0,9) Grčija 40 (0,7) 41 (0,6) 47 (0,8) 47 (0,8) 39 (0,8) 39 (0,9) 32 (0,9) 34 (0,7) Južnoafriška rep. 24 (1,4) 22 (0,8) 27 (1,5) 25 (1,0) 23 (1,4) 21 (0,8) 21 (1,3) 20 (0,7) Nizozemska 56 (1,3) 55 (1,1) 61 (1,5) 59 (1,2) 55 (1,5) 53 (1,2) 41 (1,3) 42 (1,1) Tajska 51 (1,2) 52 (1,4) 56 (1,4) 56 (1,6) 57 (1,1) 58 (1,2) 44 (1,3) 46 (1,5) s = razlika med spoloma je statistično pomembna na ravni.05. *Sedmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2.

10 Tabela 2.5 (nadaljevanje) Matematika - nižja stopnja (sedmi razred*) Odstotki pravilnih odgovorov za dečke in deklice po področjih Podatki Merjenje Razmerja dečki deklice dečki deklice dečki deklice 2 Anglija 42 (1,6) 40 (1,2) 63 (1,3) 61 (1,4) 46 (1,5) 40 (1,1) Belgija (Fl) 59 (1,5) 62 (1,2) 73 (1,1) 73 (1,2) 60 (1,2) 59 (1,4) Belgija (Fr) 44 (1,1) 43 (1,3) 66 (1,3) 62 (1,4) 55 (1,1) 52 (1,4) Ciper 38 (0,8) 39 (0,8) 48 (0,9) 48 (0,7) 36 (0,9) 33 (0,8) Češka 54 (1,2) 57 (1,4) 63 (1,1) 60 (1,3) 57 (1,2) 52 (1,4) Francija 39 (0,9) 39 (0,9) 64 (1,0) 61 (0,9) 50 (1,1) 47 (1,1) Hong Kong 66 (2,5) 65 (2,3) 69 (2,0) 67 (1,5) 63 (2,4) 60 (2,2) Iran 29 (0,9) 28 (0,8) s 37 (0,9) 34 (1,0) 25 (1,1) 21 (0,9) Irska 48 (1,7) 46 (1,4) 65 (1,3) 62 (1,2) 49 (1,7) 43 (1,3) Islandija 30 (0,6) 32 (0,8) 56 (0,9) 55 (1,1) s 38 (0,9) 38 (1,0) Japonska 64 (0,7) 63 (0,7) 73 (0,6) 72 (0,6) s 63 (0,8) 60 (0,6) Kanada 41 (0,8) 44 (0,8) 63 (0,9) 62 (0,8) 45 (0,7) 43 (0,8) Kolumbija 24 (1,0) 23 (1,4) 33 (1,0) 32 (1,3) 23 (1,0) 21 (0,9) Koreja s 65 (1,1) 63 (1,1) 75 (0,7) 70 (0,9) 64 (1,2) 60 (1,0) 1 Latvija (LSS) 42 (1,3) 44 (1,1) 49 (1,1) 49 (0,9) 43 (1,1) 39 (1,0) 1 Litva 36 (1,1) 42 (1,4) 43 (1,1) 44 (0,9) 33 (1,1) 32 (1,0) Madžarska 50 (1,1) 54 (1,3) 60 (1,0) 60 (1,0) 50 (1,1) 48 (1,2) 1 Nemčija 39 (1,6) 38 (1,4) 62 (1,3) 61 (1,2) 48 (1,1) 44 (1,0) Norveška 33 (0,8) 32 (1,1) 60 (1,1) 57 (1,0) 45 (1,1) 42 (1,1) Nova Zelandija 39 (1,0) 40 (1,0) 58 (1,2) 59 (1,1) 42 (1,2) 39 (1,1) Portugalska 31 (1,0) 31 (0,7) 48 (0,9) 45 (0,8) 36 (0,8) 32 (0,9) Romunija 44 (1,2) 47 (1,2) 44 (0,9) 43 (0,9) 42 (1,3) 41 (1,0) Rusija 53 (1,5) 56 (0,9) 56 (1,3) 53 (0,9) 48 (1,2) 47 (1,0) Singapur 68 (1,6) 68 (1,8) 72 (1,5) 73 (1,5) 70 (1,7) 70 (1,9) Slovaška 49 (1,3) 52 (1,0) 57 (0,9) 55 (0,8) 54 (1,2) 50 (1,0) Slovenija 47 (1,1) 49 (0,9) 61 (0,8) 59 (0,9) 51 (0,9) 48 (1,1) Škotska 36 (1,1) 37 (0,9) 58 (1,2) 57 (1,0) 42 (1,2) 39 (1,1) Španija 41 (0,9) 41 (0,9) 53 (0,8) 51 (0,9) 39 (0,9) 36 (0,9) Švedska 35 (0,7) 36 (0,8) 64 (1,0) 64 (1,1) 48 (1,0) 45 (1,0) 1 Švica 41 (0,6) 41 (0,8) 67 (0,9) 64 (0,8) 54 (1,0) 51 (0,9) ZDA 42 (1,4) 45 (1,4) 60 (1,3) 60 (1,4) 37 (1,4) 35 (1,6) Avstralija 45 (1,3) 48 (1,1) 62 (1,2) 63 (1,0) 48 (1,3) 47 (1,1) Avstrija 46 (1,2) 50 (0,9) 62 (1,1) 64 (1,0) 56 (1,1) 54 (0,9) Danska 37 (0,9) 35 (0,9) 61 (1,1) 57 (1,0) s 42 (1,0) 40 (0,9) Grčija 32 (0,9) 34 (0,7) 46 (1,0) 46 (0,7) 36 (0,8) 34 (0,9) Južnoafriška rep. 21 (1,3) 20 (0,7) 26 (1,6) 24 (0,9) 19 (1,5) 16 (0,8) Nizozemska 41 (1,3) 42 (1,1) 69 (1,3) 68 (1,2) 53 (1,4) 52 (1,3) Tajska 44 (1,3) 46 (1,5) 57 (1,2) 57 (1,2) 44 (1,3) 44 (1,7) s = razlika med spoloma je statistično pomembna na ravni.05. *Sedmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2.

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje 3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave, smo s preizkusi znanja preverjali znanje različnih matematičnih vsebin na več kognitivnih področjih. Naloge

Prikaži več

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano)

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano) 78 5. Šolski viri za poučevanje branja Šola je prostor, kjer opismenjevanje poteka sistematično in kjer poučujejo formalno usposobljeni strokovnjaki učiteljice in učitelji. Učenec ne more vsega v zvezi

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

1

1 Vsebina je nastala v okviru dejavnosti projekta Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij, ki ga omogoča sofinanciranje Evropskega socialnega

Prikaži več

timsszakupmF_krajse.pptx

timsszakupmF_krajse.pptx Poučevanje MATEMATIKE za vrhunsko znanje slovenskih otrok Barbara Japelj Pavešić Pedagoški inštitut, Ljubjana Trendi TIMSS 1995-: mat. narašča manj kot nar. 2 550 Naravoslovje 8 525 500 475 450 425 Matematika,

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

PRILOGA 1 A ZAVEZANEC: Številka izdaje: Priloga 1 B ZADEVA: OBRAZEC B1 ZA IZRAČUN NAJVIŠJE DOVOLJENE CENE ZDRAVILA NA DEBELO Lauer-Taxe (spletni vir ali elektronska izdaja) C ABDA Datenbank D Vidal (spletni

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop poročanja za podatke iz leta 2016 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela družbo

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx Analiza dosežkov pri predmetu matematika za NPZ 28 6. razred NPZ matematika 28 Dosežek šole Povprečno število točk v % Državno povprečje Povprečno število točk v % Odstopanje v % 49,55 52,52 2,97 Povprečni

Prikaži več

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija 3 19 Slovenija Napoved zaposlovanja ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja za tretje četrtletje 19 je bila v Sloveniji opravljena na reprezentativnem

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

LOGO

LOGO DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) Davčna številka po vsebini: 1. AT Avstrija https://www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm ni na voljo 2. BE Belgija http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/ https://www.checkdoc.be/checkdoc/homepage.do

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev

Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev dodatno obračunajo tudi vsakokratni neposredni stroški

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx) ČAS JE ZA NAŠE PLAČE Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka Ljubljana, 16. 2. 217 KRIZE JE ZA NEKATERE KONEC RastBDP, rastzaposlenosti, izboljšujese poslovanjegd, netočistidobički, povečuje se pruktivnost,

Prikaži več

ENV2:

ENV2: . Kazalo. KAZALO.... UVOD... 3. ANALIZA POPULACIJE DRŽAV EU...5 4. VSEBINSKE UGOTOVITVE...8 5. LITERATURA... . Uvod Vir podatkov za izdelavo statistične naloge je Eurostat ali Statistični urad Evropske

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop za poročanje o podatkih iz leta 2017 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela

Prikaži več

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od /3 do 5/6 Ljubljana, 6. april 7 Avtor: Luka Kronegger Kazalo Tabele 3 Slike 5 Uvod 7 Odhajajoči mobilni študenti.

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA SOFINA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA SOFINA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI

Prikaži več

Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62

Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62 Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62 1000 Ljubljana IEA, 2011 Vprašalnik za učiteljice in

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a Erasmus Intenzivni Programi Delavnica za prijavitelje 2013 mag. Robert Marinšek Program VŽU kje najdemo projekte IP 2/ 28 Namen IP Učinkovito, večnacionalno poučevanje, teme, ki se sicer ne poučujejo,

Prikaži več

Arimidex, INN-anastrozole

Arimidex, INN-anastrozole DODATEK I SEZNAM IMEN, FARMACEVTSKIH OBLIK, JAKOSTI ZDRAVILA, POTI UPORABE ZDRAVILA, IMETNIKOV DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM V DRŽAVAH ČLANICAH Država članica Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Prikaži več

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019 PROGRAM DELA 2019 TEKMOVANJA 2019 ODBOJKA TEKOČA TEKMOVANJA, SEZONA 2018/2019 DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKALNO TEKMOVANJE MOŠKI ŽENSKE POKAL SLOVENIJE POKAL SLOVENIJE 1. DOL 1A. DOL 2. DOL 1B. DOL 3. DOL VZHOD

Prikaži več

Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije: Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016)

Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije: Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016) Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education STATISTIČNI PODATKI O INKLUZIVNEM

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

210X297

210X297 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Slovenian HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Povzetek Evropske države so v zadnjih desetletjih dosegle velik napredek na področju

Prikaži več

»Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih« (PIAAC) Predstavitev projekta

»Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih« (PIAAC)  Predstavitev projekta FUNKCIONALNA PISMENOST MLADIH Predstavitev projekta PIAAC, s poudarki na mlajših odraslih s končano V. stopnjo izobrazbe Strokovni dogodek EPUO, Šolski center Celje, 20. april 2015 Mag. E. Možina, Andragoški

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

MergedFile

MergedFile CENIK TRGOVALNE PLATFORME OPTIMTRADER PREMIUM PAKET PREMIUM paket je določen glede na mesečni obseg trgovanja.. Pri trgovanju preko platforme OptimTrader veljajo splošni pogoji poslovanja podjetja CM-Equity.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.10.2018 COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA MOBILN

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA MOBILN VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA DIGITALNE KOMPETENCE KAJ, ZAKAJ, KAKO NIKO SCHLAMBERGER Slovensko društvo INFORMATIKA INDUSTRIJA 4.0 IN SLOVENIJA 4.0 ZGLED: Industrija 4.0 orodja stroji avtomati roboti Slovenija 4.0 Vojvodina Kranjska

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev POVEČANJE ZAKONSKIH PREDNOSTI V KORIST EMAS REGISTRACIJI Projekt Delavnica: SHEMA EMAS V SLOVENIJI dr. KLAVDIJA RIŽNAR 14. september 2017, Ljubljana PREDSTAVITEV Znanstveno-raziskovalno središče Bistra

Prikaži več

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar Si želite? 1. Študirati v neposredni bližini pomembnejših mest in pravnih prestolnic v EU? (Bruselj 90min vožnje; Pariz 6 ur Flixbus; Amsterdam

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Pridelava in poraba žita v Sloveniji, Svetu in EU Marjeta Bizjak Direktorat za kmetijstvo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana, 25. 11. 2015 Vsebina Splošni podatki o kmetijstvu

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev PREDSTAVITEV MOBILNOSTI NA PODROČJU POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA Špela Langus, koordinatorica projektov PROJEKTNA PISARNA ERASMUS+ KA1-VET-14/16 Ime projekta: Let's cross borders school for

Prikaži več

Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani

Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje

Prikaži več

Enakost, pravičnost in učinkovitost izobraževalnih sistemov SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU učinkovitost in pravičnost v evropskih s

Enakost, pravičnost in učinkovitost izobraževalnih sistemov SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU učinkovitost in pravičnost v evropskih s Enakost, pravičnost in učinkovitost izobraževalnih sistemov SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU učinkovitost in pravičnost v evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja {SEC(2006) 1096}

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 377 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov za

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 377 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov za EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.6.2018 COM(2018) 377 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in členom 12 Pogojev za zaposlitev

Prikaži več

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za projektno leto 2018

Prikaži več

Uradni list C 372 Evropske unije Letnik 61 Slovenska izdaja Informacije in objave 15. oktober 2018 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGA

Uradni list C 372 Evropske unije Letnik 61 Slovenska izdaja Informacije in objave 15. oktober 2018 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGA Uradni list C 372 Evropske unije Letnik 61 Slovenska izdaja Informacije in objave 15. oktober 2018 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Evropska komisija

Prikaži več

Hidrasec 100 mg kapsule

Hidrasec 100 mg kapsule NAVODILO ZA UPORABO 100 mg trde kapsule racekadotril Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

Kratka predstavitev EU

Kratka predstavitev EU OŠ Dr. Aleš Bebler Primož, Hrvatini Evropska Unija Možnosti in priložnosti mladih Seminarska naloga pri predmetu geografija Kolomban, 25.11.2007 Mentorica: Verica Peterle Grahonja Izdelal: Saško Lončina,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2016) 85 final ANNEX 9 PRILOGA k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o stanju izvajanja prednos

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2016) 85 final ANNEX 9 PRILOGA k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o stanju izvajanja prednos EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 9 PRILOGA k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o stanju izvajanja prednostnih ukrepov v okviru evropske agende o migracijah

Prikaži več

Microsoft Word - porocilo-ucitelji_primerjave_v015.doc

Microsoft Word - porocilo-ucitelji_primerjave_v015.doc CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Pogodba CRP 3311-02-828651,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevan

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevan EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 23.11.2017 COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevanju nacionalnih ciljev glede energijske učinkovitosti

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji E

SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji E 21.6.2005 SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija V skladu s členom 2 Pogodbe o pristopu

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Europa,

Svet Evropske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Europa, Svet Evrpske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Eurpa, Bruselj 3. in 4. julij 2019 (10.00, 9.00) SREDA, 3.

Prikaži več

Loeb Gronholm Rally WRC 1

Loeb Gronholm Rally WRC 1 Loeb Gronholm Rally WRC 1 Predstavitev Opis voznikov Vse rally proge Opis proge (Korzika) Opis proge (Argentina) Predstavitev Moštev 2 Sebastien Loeb Priimek: Loeb Ime: Sebastien Rojen: 26.02.1974 v Haguenau

Prikaži več

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard matematika Opisi dosežkov učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja Slika: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred 1 ZELENO OBMOČJE

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Microsoft Word - Okvirni plan dela JZS za leto 2018

Microsoft Word - Okvirni plan dela JZS za leto 2018 Okvirni program dela JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE za leto 2018 1. Vizija 2. Temeljni cilji 3. Politika financiranja 4. Politika izobraževanj 5. Politika nastopanja v javnosti 6. Plan reprezentančnih nastopov

Prikaži več

AB ppt

AB ppt Računalništvo in informatika je... Andrej Brodnik, UL FRI, andrej.brodnik@fri.uni-lj.si Računalništvo in informatika za področje obdelave podatkov (informacij) sta se oblikovala izraza: Computer Science

Prikaži več

Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja

Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja Aleš Kotnik, OŠ Rada Robiča Limbuš Boštjan Repovž, OŠ Krmelj Struktura NPZ za 6. razred Struktura NPZ za 9. razred Taksonomska stopnja (raven) po Gagneju I

Prikaži več

SL Hiter pregled primera Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje marec 2019

SL Hiter pregled primera Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje marec 2019 SL Hiter pregled primera Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje 2021 2027 marec 2019 2 Vsebina Odstavek Glosar Povzetek I VII Uvod 01 02 Načela dodeljevanja in pregled

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 585 konč. POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive Sveta 2003/109/ES o stat

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 585 konč. POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive Sveta 2003/109/ES o stat EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.9.2011 COM(2011) 585 konč. POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Mreža NORFACE dr. Mark Perdih, ARRS, član Netwrk Bard, NORFACE Kaj je NORFACE? Mreža evrpskih raziskvalnih agencij d 2004, ARRS članica d leta 2005 ERA-NET (Plus, Cfund) Nalge in cilji: RAZSKOVALNA SKUPNOST

Prikaži več

(Microsoft Word - Razpis-mobilnost z namenom pou\350evanja-ERASMUS+2016 GC-FP.doc)

(Microsoft Word - Razpis-mobilnost z namenom pou\350evanja-ERASMUS+2016 GC-FP.doc) RAZPIS ERASMUS+ (PROGRAMSKO LETO 2016) Program Erasmus +, KA1 - mobilnost osebja z namenom poučevanja v tujini V okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1, GEA College Fakulteta za podjetništvo, razpisuje

Prikaži več

Matej Čehovin

Matej Čehovin UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO VLOGA UKREPA TEHNIČNE POMOČI PRI ČRPANJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE Ljubljana, maj 2016 KATARINA KAVČIČ IZJAVA O AVTORSTVU Podpisana

Prikaži več

Četrtletno naložbeno poročilo Skupnega pokojninskega sklad

Četrtletno naložbeno poročilo Skupnega pokojninskega sklad Ljubljana, 31. december 2016 1 DELNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD... 3 2 MEŠANI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD... 5 3 OBVEZNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD Z ZAJAMČENIM DONOSOM... 6 ČETRTLETNO NALOŽBENO POROČILO

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 4.9.2015 COM(2015) 421 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Poročilo Komisije o izvajanju Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem

Prikaži več

Strategija_IO_priloge

Strategija_IO_priloge PRILOGE KAZALO PRILOG Priloga 1: Število osvojenih medalj na svetovnih prvenstvih v moški športni gimnastiki med letoma 2005 in 2009 in primerjava z drugimi državami... 1 Priloga 2: Število osvojenih

Prikaži več

Tvoja prva zaposlitev EURES Vodnik za iskalce zaposlitve in delodajalce

Tvoja prva zaposlitev EURES Vodnik za iskalce zaposlitve in delodajalce Tvoja prva zaposlitev EURES 2014-2015 Vodnik za iskalce zaposlitve in delodajalce eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Socialna Evropa Tvoja prva zaposlitev EURES Enostavnejše - gibanje

Prikaži več

KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO ODSTOPANJE POVPREČJE 6. RA

KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO ODSTOPANJE POVPREČJE 6. RA KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU 2012-13 REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO POVPREČJE 6. RAZRED Slovenščina 45,45% 49,79% -4,34% Matematika 57,95% 67,91%

Prikaži več

Problemi sodobnega sveta Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1

Problemi sodobnega sveta Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1 Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1 UVOD V tej seminarski nalogi vam bom opisal probleme, ki se trenutno dogajajo po vsem svetu, tudi pri nas,

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 20.3.2019 A8-0170/34 34 o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom Odstavek 211 211. obžaluje dejstvo, da države članice v določenem roku niso uspele v celoti ali delno prenesti četrte direktive

Prikaži več

ŠTUDIJ NA PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI

ŠTUDIJ NA PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI INFORMATIVNI SESTANEK ERASMUS RAZPISA NA PF UL ZA ŠT. LETO 2018/19 doc. dr. Luka Tičar, Erasmus koordinator Darja Rabzelj, Mednarodna pisarna Ljubljana, 28. in 29. november 2017 ERASMUS+ Erasmus+ je program

Prikaži več

PRILOGE PRILOGE O MEDSEBOJNEM PREVZEMANJU INDUSTRIJSKIH IZDELKOV (za zapis) PRILOGE O MEDSEBOJNEM PRIZNAVANJU REZULTATOV UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI Vsebi

PRILOGE PRILOGE O MEDSEBOJNEM PREVZEMANJU INDUSTRIJSKIH IZDELKOV (za zapis) PRILOGE O MEDSEBOJNEM PRIZNAVANJU REZULTATOV UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI Vsebi PRILOGE PRILOGE O MEDSEBOJNEM PREVZEMANJU INDUSTRIJSKIH IZDELKOV (za zapis) PRILOGE O MEDSEBOJNEM PRIZNAVANJU REZULTATOV UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI Vsebina (1) Električna varnost (2) Elektromagnetna združljivost

Prikaži več

Poročilo o spremljanju EZTS za leto Povzetek

Poročilo o spremljanju EZTS za leto Povzetek Poročilo o spremljanju EZTS za leto 2013 V smeri nove kohezijske politike Povzetek SL Povzetek je pripravilo podjetje METIS GmbH (avtorji: Jürgen Pucher, Alexandra Frangenheim in Alice Radzyner) in ne

Prikaži več

LAST MINUTE PONUDBE ZA ODHODE V APRILU IN MAJU COSTA DELIZIOSA, VZHODNO SREDOZEMLJE, ODHOD IZ BENETK: BENETKE -BARI KRF PIREJ (ATENE) KOTOR DUBROVNIK

LAST MINUTE PONUDBE ZA ODHODE V APRILU IN MAJU COSTA DELIZIOSA, VZHODNO SREDOZEMLJE, ODHOD IZ BENETK: BENETKE -BARI KRF PIREJ (ATENE) KOTOR DUBROVNIK COSTA DELIZIOSA, VZHODNO SREDOZEMLJE, ODHOD IZ BENETK: BENETKE -BARI KRF PIREJ (ATENE) KOTOR DUBROVNIK ODHOD 21.04.2019, 8 DNI / 7 NOČI: - Garantirana notranja kabina basic: od 579 na osebo - Garantirana

Prikaži več

Priloga II: Opombe iz 5. člena Pravilnika o radiokomunikacijah ITU 5.53 Uprave, ki odobrijo uporabo radijskih frekvenc pod 9 khz, morajo zagotoviti, d

Priloga II: Opombe iz 5. člena Pravilnika o radiokomunikacijah ITU 5.53 Uprave, ki odobrijo uporabo radijskih frekvenc pod 9 khz, morajo zagotoviti, d Priloga II: Opombe iz 5. člena Pravilnika o radiokomunikacijah ITU 5.53 Uprave, ki odobrijo uporabo radijskih frekvenc pod 9 khz, morajo zagotoviti, da ta uporaba ne povzroča škodljivega motenja radijskim

Prikaži več

SPLETNO OKO POROCILO

SPLETNO OKO POROCILO SPLETNO OKO POROCILO 00-009 Spletno oko je sofinancirano s strani Evropske komisije in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Spletno oko je član INHOPE organizacije. Letno poročilo Spletno

Prikaži več

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC MATEMATIKA 1.razred OSNOVE PREDMETA POKAZATELJI ZNANJA SPRETNOSTI KOMPETENCE Naravna števila -pozna štiri osnovne računske operacije in njihove lastnosti, -izračuna številske izraze z uporabo štirih računskih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Obravnava kotov za učence s posebnimi potrebami Reading of angles for pupils with special needs Petra Premrl OŠ Danila Lokarja Ajdovščina OSNOVNA ŠOLA ENAKOVREDNI IZOBRAZBENI STANDARD NIŽJI IZOBRAZBENI

Prikaži več

31999L0037_001sl

31999L0037_001sl 07/Zv. 4 351 31999L0037 1.6.1999 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI L 138/57 DIREKTIVA SVETA 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju

Prikaži več

Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike

Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike Avtorji: dr. Darjo Felda, dr. Lea Kozel, Alenka Lončarič,

Prikaži več

Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENO

Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko   ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENO Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko www.trojina.si ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENOSTI PISA 2009 TEMA POROČILA PISA (The Programme for

Prikaži več

Identifikacija Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja Vprašalnik za učitelje Matematika International Association for the Eval

Identifikacija Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja Vprašalnik za učitelje Matematika International Association for the Eval Identifikacija Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja Vprašalnik za učitelje Matematika International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2008

Prikaži več

rm.dvi

rm.dvi 1 2 3 4 5 6 7 Ime, priimek Razred 14. DRŽAVNO TEKMOVANJE V RAZVEDRILNI MATEMATIKI NALOGE ZA PETI IN ŠESTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE Čas reševanja nalog: 90 minut Točkovanje 1., 2., in 7. naloge je opisano v

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 29.03.2013 Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji in severni Evropi urbano kolesarstvo vsestransko podprt

Prikaži več

Športni dosežki v šolskem letu 2017/2018 Prvenstvo OŠ Ljubljane v tenisu Učenka Nika Završki je usvojila prvo mesto v kategoriji mlajših deklic. Prven

Športni dosežki v šolskem letu 2017/2018 Prvenstvo OŠ Ljubljane v tenisu Učenka Nika Završki je usvojila prvo mesto v kategoriji mlajših deklic. Prven Športni dosežki v šolskem letu 2017/2018 Prvenstvo OŠ Ljubljane v tenisu Učenka Nika Završki je usvojila prvo mesto v kategoriji mlajših deklic. Prvenstvo OŠ Ljubljane v krosu (skupina B) 1. mesto Žiga

Prikaži več

JAGIC3575

JAGIC3575 UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO RAZVOJ POMENA PREDSEDUJOČE DRŽAVE V EVROPSKI UNIJI Ljubljana, oktober 2008 KATARINA JAGIČ IZJAVA Študentka Katarina Jagič izjavljam, da sem avtorica

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 11.12.2013 Andrej Klemenc, Regionalni center za okolje Pisarna Ljubljana Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IDENTIFIKACIJA TRŽNEGA POTENCIALA Primerjalno poročilo raziskave med anketiranimi državami: Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Poljska, Združeno Kraljestvo, Rusija, Belgija, Češka, Danska,

Prikaži več

Upravičene države

Upravičene države Upravičene države V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države: Države Programa Naslednje države lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+: Države članice Evropske unije (EU)1

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

diplomska naloga

diplomska naloga UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Smer: športno treniranje - nogomet DIPLOMSKO DELO ANALIZA ZADETKOV NA EVROPSKEM PRVENSTVU V NOGOMETU LETA 2004 Avtor: Tomaž Petrovič Mentor: dr. Aleks Leo Vest Somentor:

Prikaži več

Zbirka medijskih objav

Zbirka medijskih objav Zbirka medijskih objav INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, za obdobje 16. 7. 2019 Število objav: 10 Internet: 4 Tisk: 6 Spremljane teme: Inženirska dejavnost,...: 0 Inženirska zbornica...: 0 Barbara Škraba

Prikaži več

Microsoft Word - Seštevamo stotice.doc

Microsoft Word - Seštevamo stotice.doc UČNA PRIPRAVA: MATEMATIKA UČNI SKLOP: Računske operacije UČNA TEMA: Seštevamo in odštevamo stotice Seštevamo stotice UČNE METODE: razlaga, prikazovanje, demonstracija, grafično in pisno delo UČNE OBLIKE:

Prikaži več

Microsoft Word - PRISTAVEC_Porocilo ekipe za prosti slog 2016.docx

Microsoft Word - PRISTAVEC_Porocilo ekipe za prosti slog 2016.docx POROČILO DELA EKIPE ZA PROSTI SLOG Pripravil: Matevž Pristavec Datum: April 2016 Kraj: Polje Sestava Ekip Ekipa A 1. Tim-Kevin Ravnjak, 2. Tit Štante, 3. Aljoša Krivec, 4. Max Kralj Kos, 5. Urška Pribošič

Prikaži več