(Microsoft Word - LDN Sve\350ina doc)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word - LDN Sve\350ina doc)"

Transkripcija

1 LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2010/2011

2 KAZALO 1. UVOD OSNOVNI PODATKI O ŠOLI ODDELKI IN ŠTEVILO UČENCEV ŠOLSKI KOLEDAR VSEBINE IN ORGANIZACIJE VZG. IZOBRAŽ. DELA V OBSEGU ZAGOTOVLJENEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA PRIREDITVE, SREČANJA, TEKMOVANJA ZAGOTOVLJENI PROGRAM OBSEG POUKA Z OBVEZNOSTJO POSAMEZNIH UČITELJEV IN STROKOVNIH DELAVCEV PO RAZREDIH DOPOLNILNI IN DODATNI POUK DNEVI DEJAVNOSTI... 5, ZAKLJUČNA EKSKURZIJA, KNJIŽNICA, SPLETNA STRAN, TEKMOVANJA... 6, INTERESNE DEJAVNOSTI... 7, RAZŠIRJENI PROGRAM PROJEKTI POVEZAVA ŠOLE Z OKOLJEM SODELOVANJE S STARŠI PROGRAM NABAVE IN VZDRŽEVALNA DELA PROGRAM DELA UČITELJSKEGA ZBORA SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE DELOVNEGA NAČRTA PROJEKT KNJIGOBUBE PROJEKT : SODOBNA PROMETNA SREDSTVA. 13 2

3 1. UVOD Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim šola zagotavlja sistematično uresničevanje z zakonom določenih družbenih ciljev. Sestavljen je na osnovi posvetovanja s pedagoškimi delavci šole, strokovnimi delavci in starši ter zajema cilje vsestranskega osebnostnega razvoja učencev. Z letnim načrtom bodo seznanjeni starši na roditeljskem sestanku, člani sveta staršev, pedagoški zbor in člani zavoda. Letni delovni načrt PŠ Svečina je priloga Letnega delovnega načrta OŠ Kungota in se sprejema in potrjuje kot le-ta. 2. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI PŠ Svečina zajema šolski okoliš vaške skupnosti Svečina: Plač, Ciringa, Zg. Vrtiče, Špičnik, Slatinski Dol, Slatina, Podigrac, Svečina in Sp. Vrtiče. Z avtobusom se pripelje v šolo osem otrok. Imamo tri redne oddelke, od tega dva kombinirana oddelka in sicer 1. in 2. razred ter 4. in 5. razred in samostojni 3. razred. Na šoli je še oddelek in pol podaljšanega bivanja, v katerega so vključeni otroci od razreda. OPB obiskuje 34 otrok. Na šoli poučujejo in skrbijo za delo učiteljice Božidara Kavčič, Barbara Plečko Oberčkal,, Andreja Cigula, Sonja Marko in vzgojiteljica Silva Vnuk. Jutranje varstvo poteka od 6.00 do 8.00 ure in ga izvaja Bernarda Černoga. Vodja podružnične šole je odgovorna za organizacijo, izvajanje in potek vzgojno izobraževalnega dela ODDELKI IN ŠTEVILO UČENCEV RAZRED MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 1. / / / / / SKUPAJ ŠOLSKI KOLEDAR Dejavnosti bodo potekale po šolskem koledarju, ki je v Letnem delovnem načrtu OŠ Kungota. 3. VSEBINE IN ORGANIZACIJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA V OBSEGU ZAGOTOVLJENEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA Šolski koledar za šolsko leto je operativno naravnan, v njem so opredeljena ocenjevalna obdobja, redovalne konference, dnevi dejavnosti, počitnice in pouka prosti dnevi. 3

4 3.1. PRIREDITVE, SREČANJA, TEKMOVANJA SEPTEMBER - sprejem novincev - varna učna pot - KMEČKI PRAZNIK (otroške športne igre, kulturni program, okrasitev vasi) OKTOBER - teden otroka - jesenska okenska dekoracija - spomin na mrtve - obisk gasilcev - Beremo skupaj - pogovor o 1. knjigi NOVEMBER - izdelava voščilnic - krasitev razredov, šole DECEMBER - prireditev ob dnevu samostojnosti - Cankarjevo tekmovanje - novoletna jelka - novoletna delavnica za starše in učence: darilni bazar JANUAR - natečaj kultura (literarni in likovni) FEBRUAR - kulturni praznik - razstave likovnih izdelkov na temo pust - Beremo skupaj pogovor o 2. knjigi MAREC - srečanje plesnih skupin - tekmovanje Kenguru - prireditev za žene - razstava likovnih izdelkov - grafični bienale APRIL - revija pevskih zborov - varnostna olimpijada - šola v naravi Pot v hribe MAJ - srečanje s pisateljem - srečanje ob meji JUNIJ - prireditev za starejše občane in botrstvo Karitas - zaključna prireditev - druženje s starši in družabne igre - zaključna ekskurzija (Velenje) Andreja Cigula policist in razredniki Andreja Cigula, Barbara P.Oberčkal, Sonja Marko, Silva Vnuk, Razredniki + OPB Razredniki + OPB Sonja Marko Silva Vnuk Božidara Kavčič, Alda Stojanović, Barbara P. Oberčkal Razredniki + OPB Andreja Cigula razredničarke Sonja Marko, Andreja Cigula, Silva Vnuk, Razredniki + OPB Silva Vnuk Razredniki + OPB Barbara P. Oberčkal Božidara Kavčič, Alda Stojanović Barbara Plečko Oberčkal Barbara P. Oberčkal Razredniki + OPB Sonja Marko, Andreja Cigula Božidara Kavčič Silva Vnuk Alda Stojanović Učiteljski kolektiv Božidara Kavčič Učiteljski kolektiv Božidara Kavčič 4

5 3.2. ZAGOTOVLJENI PROGRAM OBSEG POUKA Z OBVEZNOSTJO POSAMEZNIH UČITELJEV IN STROKOVNIH DELAVCEV PO RAZREDIH Silva Vnuk Sonja Marko Andreja Cigula Božidara Kavčič Barbara P. Oberčkal Bernarda Černoga Nataša Podgoršek Alda Stojanovič Tanja Branisel Sanja Brumen Nataša Satler Alenka Ketiš Kombinacija 1. in 2. r. + 0,5 DP + 1ura OPB 3. razred: SPO, SLJ, MAT, ŠVZ, LVZ + 1 ura DP Kombinacija 1. in 2. r. + 0,5 DP 4. r.: SLJ, MAT, 0,5 DP, Kombinacija 4. in 5. r.: SD, LVZ + 7 ur OPB 5. razred: SLJ, MAT, GOS, 0,5 DP kombinacija 4. in 5. razred : NIT, ŠVZ + 6ur OPB 2 uri PZ, 2 urigvz 3., 4. in 5.r. GVZ, 17 ur OPB 10 ur jutranjega varstva, 5ur OPB 2 uri (4.r.) oz. 3 ure (5.r.) ANG knjižničarka 1 ura tedensko ( ob sredah) psihologinja delo z učenci z učnimi težavami 4 ure tedensko mobilna spec. pedagoginja iz Kamnika delo z učenci IP(odločba) - 3 ure tedensko spec. pedagoginja delo z učenci IP(odločba) - 3 ure tedensko spec. pedagoginja - delo z učenci IP(odločba) 2 uri tedensko DOPOLNILNI IN DODATNI POUK Dopolnilni in dodatni pouk je organiziran v vseh razredih. Izvajale ga bodo razredničarke. Učencem z učnimi težavami in učencem z IP se bo nudila pomoč glede na odločbo DNEVI DEJAVNOSTI Kulturni dnevi čas vsebina razred organizator November 2010 Musical- Show time (ll. Gimnazija) 4. in 5.r. razredničarki Gledališka predstava 1.-5.r. Božidara Kavčič JANKO IN METKA Jelkovanje (2 uri) 1.-5.r. razredniki Maj 2011 Bralna značka (2 uri/3 ure) Kultura 1.-3.r. razredniki (likovni in literarni natečaj) April 2011 Lutkovna predstava in galerija 1.-3.r. Sonja Marko 5

6 Športni dnevi čas vsebina razred organizator Pohod na Kebl in nabiranje kostanjev 1.-5.r. Andreja Cigula Zimsko veselje r. Barbara P. Oberčkal Šport špas r. Sonja Marko Atletika r. Božidara Kavčič April oz. maj 2011 Orientacija r. Silva Vnuk Naravoslovni dnevi čas vsebina razred organizator Vače - Pastirci 1.-5.r. Sonja Marko Oktober 2010 Prirodoslovni muzej Ljubljana 4.r. B. Kavčič, Marec 2011 Gospodarske dejavnosti 5.r. Barbara P. Oberčkal Pašnik 1.-5.r. razredniki Junij 2011 Naravni rezervat Rače 1.-5.r. Andreja Cigula Tehniški dnevi čas vsebina razred Osnove reševanja iz vode 4.r. B. Kavčič Vas praznuje 1., 2.,3.,5.r. Razredniki Sodobna prevozna sredstva 1.-5.r. Razredniki oktober Hiša eksperimentov in muzej Lj 5.r. B.P. Oberčkal Dan zemlje eko izdelek 1.,2.,3.,5. r. razredniki april Varnostna olimpijada 4.r. B. Kavčič ZAKLJUČNA EKSKURZIJA, KNJIŽNICA, SPLETNA STRAN, TEKMOVANJA ZAKLJUČNA EKSKURZIJA Zaključna ekskurzija bo organizirana za vse učence. Odpravili se bomo v Velenje. Ekskurzija bo v juniju. PRODAJA MLADINSKEGA TISKA Mladinski tisk bo organizirano vodila in predstavila Barbara Plečko Oberčkal. 6

7 ŠOLSKA HRANILNICA Šolsko hranilnico bo imela Sonja Marko in sicer enkrat tedensko (ob sredah). SPLETNA STRAN Internetno stran bo urejala. TEKMOVANJA Matematika (Kenguru) Računanje je igra Cankarjevo tekmovanje Zobna higiena Likovni natečaji Literarni natečaji Sonja Marko Andreja Cigula razredničarke razredniki RAZSTAVE Sproti bomo urejali razstavne prostore na naši šoli (učilnice, hodnike), z izdelki bomo sodelovali na razstavah v kraju, OŠ Kungoti, KUD Zg. Kungota, na Grafičnem bienalu v Žalcu ter na likovnih natečajih, ki bodo razpisani in zanimivi za našo šolo. ŠOLSKA KNJIŽNICA Šolska knjižnica je odprta enkrat tedensko in sicer ob sredah. Knjižničarka bo nudila pomoč pri bralnih uricah, bralni znački, v katero so vključeni vsi učenci, ter tematskih knjižnih razstavah. V razredih bo izvajala bibliopedagoške ure in knjižničnih informacijskih znanj. Z učiteljicama 4. in 5. razreda bo izvedla projektno branje Beremo skupaj učenci, starši, učiteljica in knjižničarka; na takšen način bosta prebrani v 5. razredu 2 knjigi in izvedena bosta dva pogovora o prebranih knjigah, v 4. razredu pa bodo trem prebranim knjigam sledili trije pogovori. SKUPNOST UČENCEV Skupnost učencev bo vodila in usmerjala Božidara Kavčič INTERESNE DEJAVNOSTI Interesne dejavnosti: Pevski zbor Plesni krožek LIF Palčke Planinski Barbara P. Oberčkal Andreja Cigula Andreja Cigula Silva Vnuk 7

8 Zlati sonček Martin Krpan Oblikovalni krožek Šolski kino Gledališki krožek Spoznavamo naravo Dejan Čepe Bernarda Černoga Sonja Marko Sonja Marko Silva Vnuk Božidara Kavčič 3.3. RAZŠIRJENI PROGRAM 1. Pomladna šola v naravi (maj): razreda Pot v hribe 2. Poletna šola v naravi za učence četrtih razredov v Savudriji. 3. Prometna vzgoja za petošolce. 4. Plavalni tečaj za tretješolce (maj 2011) 5. Bowling 6. Folklora 7. Tečaj nemščine za učence od razreda. 8. Tečaj angleščine za učence od razreda. V popoldanskem času se učenci aktivno vključujejo še v glasbeno šolo, nogometni klub v Sp. Kungoti in badminton v Zg. Kungoti. 4. PROJEKTI V letošnjem šolskem letu bomo izvajali naslednje projekte: - Raziskovalna naloga: Prometna sredstva skozi čas sodobna prometna sredstva, - LIF - Knjigobube, - Beremo skupaj (po programu knjižničarke) - Recipročno učenje v petem razredu (po programu razrednikov 5.r.), - varnostna olimpijada, - pridružili se bomo projektu matične šole, - Angleška bralna značka, - Prežihova bralna značka (po programu knjižničarke). 5. POVEZAVA ŠOLE Z OKOLJEM Šola se kot zavod povezuje z različnimi institucijami v skupnih akcijah, ki so pomembne za učno vzgojno delo, kulturo, delovne akcije, zdravje in prometno varnost. Pedagoški delavci redno sodelujemo s ped. in drugimi strokovnimi delavci matične šole in podružnice Sp. Kungota na pedagoških, študijskih in redovalnih konferencah in ob vsakodnevnih aktivnostih, kjer je sodelovanje potrebno. Z učenci sodelujemo na vseh športnih in kulturnih prireditvah, ki so organizirane za učence matične šole in obeh podružnic. Sodelujemo s/z: VINAG-om Obrat Svečina, Vaško skupnostjo Svečina, TD Svečina, TD Zg. Kungota, Zdravstveno preventivo, JSKD Pesnica, Nova KBM Maribor d.o.o., Policijo Šentilj, KUD Jožeta Stupnika, Občino Kungota in g. župnikom v Svečini, Biotehniško šolo Maribor, Karitas Maribor. 8

9 5. 1. Povezovanje šole s svetovalno in z zdravstveno službo : Sodelovali bomo s Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike Maribor, saj nam vsako leto pripravijo predavanje za starše in sodelujejo z razredničarkami, ko potrebujemo svetovalno pomoč pri šolarjih (timski sestanki). Prav tako bomo sodelovali s Centrom za korekcijo govora in sluha Maribor, saj potrebujejo otroci naše šole tudi logopedske obravnave, ter s Šolskim dispanzerjem za pedopsihiatrijo in Zdravstvenim domom Adolfa Drolca Maribor (osebni zdravniki in zobozdravniki otrok) ter Zobno preventivo (pregledi čistoče zobovja in predavanja za učence). Učence seznanjamo z zdravim načinom življenja, pri pouku in dejavnostih skušamo vpletati v proces pouka čim več športnih aktivnosti. Skrbimo za zdravo prehrano, sadne malice, pitje vode ter ekološko ozaveščamo otroke glede zbiranja papirja in sortiranja odpadkov Sodelovanje s PŠ Prevorje Že več let sodelujemo s PŠ Prevorje. Sodelovanje zajema druženje in organizacijo šol v naravi. Učiteljice sodelujemo še z drugimi šolami s kombiniranimi oddelki pri izvajanju pouka. 6. SODELOVANJE S STARŠI Redne oblike sodelovanja s starši so roditeljski sestanki, pogovorne ure in obiski na domu. Med druge oblike sodelovanja s starši spadajo še različne prireditve, srečanja, ustvarjalne delavnice za otroke in starše, zaključni piknik Pogovorne ure Delo s starši poteka na pogovornih urah in roditeljskih sestankih. Popoldanska pogovorna ura za vse razrede bo vsako drugo sredo v mesecu od do ure. Dopoldanska pogovorna ura pa: zap. št. učiteljica dop.pogov. ura 1. Andreja Cigula Sreda Silva Vnuk Četrtek Sonja Marko Ponedeljek torek Barbara Plečko Oberčkal petek Božidara Kavčič torek

10 Za druge časovne termine se bomo učiteljice dogovarjale s starši po dogovoru oz. po potrebi Roditeljski sestanki vsebina datum Smernice v šol. letu 2010/ Predavanje Heliodor Cvetko: Dileme današnje vzgoje Dejavnosti v zadnjem tromesečju (ŠN, izlet, ) Po potrebi opravljamo skupaj s socialno pedagoginjo tudi obiske na domu Svet staršev: Svet staršev je posvetovalni organ. Naloge so opredeljene v statutu šole. Sestajali se bomo po programu Sveta podružnične šole v Svečini. Izvoljeni in potrjeni so naslednji predstavniki razredov: 1. razred Aleš Kapun 2. razred - Katarina Duh, 3. razred Sonja Štelcl, 4. razred Marko Radmilovič, 5. razred Nataša Pliberšek 7. PROGRAM NABAVE IN VZDRŽEVALNA DELA V šolskem letu imamo v načrtu : - menjava oken, - adaptacija sanitarij 8. PROGRAM DELA UČITELJSKEGA ZBORA Sestajal se bo ob rednih, redovalnih in izobraževalnih konferencah po programu centralne šole. Spremljanje in uresničevanje Letnega delovnega načrta bodo ugotavljali: - učiteljski zbor na rednih mesečnih konferencah, - ravnatelj šole, - vodja podružnične šole pripravi zaključno poročilo. 9. SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE DELOVNEGA NAČRTA Uresničevanje Letnega delovnega načrta bo spremljal učiteljski zbor, svet staršev in vodstvo šole. Na zaključnem roditeljskem sestanku bodo starši seznanjeni z realizacijo 10

11 delovnega načrta, zaključno poročilo pa bo obravnaval učiteljski zbor, svet staršev in svet zavoda. Vodja PŠ Svečina V Svečini, Sonja Marko PRILOGE: Knigobube, Sodobna prometna sredstva 11

12 PROGRAM Knjigobube je množičen in zelo priljubljen strokovni program, namenjen povečanju kompetenc in funkcionalne pismenosti otrok, ki na osnovi sodobne znanstvene metodologije AKTIVNO, UČINKOVITO IN CELOSTNO SPODBUJA IN PODPIRA RAZVOJ POTENCIALOV PRI OTROKU oz. UČENCU. Program je namenjen temu, da otroka, preko celega leta, spodbuja pri njegovi notranji rasti in razvoju. Skozi te aktivnosti se otroku nudi spodbudo za večjo motivacijo, zbranost, ustvarjalnost in sodelovanje v skupini oz. pri pouku, boljše socialno-emocionalne odnose in bralne navade ter boljšo samopodobo in večjo funkcionalno pismenost. Program v letošnjem letu praznuje svojo 15. letnico, zato to leto obeležuje jubilejna Zlata Pobarvana pravljica, t.j. interaktivni delovni zvezek, ki ga otrok, skupaj z učiteljico in pa starši (ki v programu aktivno sodelujejo), preko šolskega leta spremeni v enkratno spominsko knjigo, ki je njemu in njegovim staršem dragocen spomin. V programu Knjigobube je v 14. letih sodelovalo preko slovenskih družin. Je del študijskega programa na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in je bil leta 2004 predlagan za prestižno svetovno nagrado IBBY-ASAHI Reading Promotion Award, ki se podeljuje za izjemne dosežke na področju promocije branja. Družinski program Knjigobube vodijo strokovno usposobljene vzgojiteljice in učiteljice - Mentorice in poteka preko celega šolskega leta. Vzgojno-zabavne aktivnosti potekajo v vrtcu ali šoli in se dopolnjujejo z delom doma, ki je zelo pomembno, ker otroku utrjujejo naučeno v vrtcu ali šoli. Ob koncu šolskega leta pa celotna družina prejme posebno diplomo, kot priznanje za sodelovanje v programu. Mentorica Andreja Cigula 12

13 SODOBNA PROMETNA SREDSTVA V šolskem letu 2010/2011 bomo v PŠ Svečina skozi vse leto izvajali projekt z naslovom Sodobna prometna sredstva. Temo smo izbrali zato, ker je blizu učencem in hkrati nudi veliko možnosti raziskovanja, oblikovanja v različnih tehnikah, daje navdih za literarno in likovno izražanje in je primerna za vse učence od 1. do 5. razreda. Načrt bomo izdelali na začetku šol. leta v posameznih oddelčnih skupnostih. Doseči bomo želeli skupne cilje: - ločiti prevozna sredstva, ki vozijo po cestah, v zraku, v vodi, po tirih, - prepoznati sodobna prevozna sredstva, - spoznati zgodovino posameznih vozil (koles, avtomobilov, letal ), - preučiti uporabo sodobnih prevoznih sredstev v naših krajih, - spodbuditi voznike k čim manjši rabi vozil zaradi varovanja okolja (ekologija), - izdelati makete različnih vozil iz različnih materialov, - se likovno izražati o domišljijskih vozilih prihodnosti (pomembno: kaj jih bo poganjalo?) - se literarno izražati o vozilih, - vnesti ritem v pesmi o vozilih, - anketirati ali intervjuvati krajane Svečine o rabi prevoznih sredstev v prihodnosti Projekt vodi Božidara Kavčič. 13

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1 LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1 1. UVOD Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim šola zagotavlja sistematično uresničevanje z zakonom določenih družbenih

Prikaži več

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc)

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc) OSNOVNA ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽETI LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2006 / 2007 AVGUST 2006 ORGANIZACIJA POUKA Šolski okoliš PŠ Senožeti je območje vasi Senožeti. Šolo obiskuje

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji Dnevi dejavnosti na razredni stopnji 1. Simfonična matineja Simona Trtnik april Baletna predstava Klara Jerina februar Obisk knjižnice Simona Trtnik oktober Lutkovna predstava Mojca Avbelj december Tabor

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. razred V skladu z 20. a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013

Prikaži več

OSNOVNA FRANCETA SOLA fjevi(atolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin TeL: OO Fax.: ~ ZAPISNIK 4.

OSNOVNA FRANCETA SOLA fjevi(atolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin TeL: OO Fax.: ~ ZAPISNIK 4. OSNOVNA FRANCETA SOLA fjevi(atolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin TeL: 05 380 12 OO Fax.: 05380 12 18 E-mail: os.tolrnin@guest.ornes.si ~6.2012 ZAPISNIK 4. SEJESVETA STARŠEV, dne 20. junija 2012 ob 19. uri v

Prikaži več

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda september 6 četrtek september 7 petek september 8 sobota september 9 nedelja september 10 ponedeljek september

Prikaži več

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) oddelka v šolskem letu 2016/2017 se želim udeležiti

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu je potekalo v skladu

OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu je potekalo v skladu OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu je potekalo v skladu s šolskim koledarjem ter Letnim delovnim načrtom za

Prikaži več

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA VSEBINA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLSKO LETO 2018 /19 I. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CILJI V ŠOLSKEM LETU 2018/19 3 II. OCENA STANJA IN RAZVOJNIH MOŽNOSTI ŠOLE 5 a) materialni, prostorski in kadrovski pogoji

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

(Microsoft Word - O\212T - Koledar prireditev \(1\) \(2\))

(Microsoft Word - O\212T - Koledar prireditev \(1\) \(2\)) Občina KOLEDAR PRIREDITEV 2014 / informacije JANUAR Novoletni pohod Pohod - Vinji vrh Predstavitev v Promocija Qulandiji v Novem mestu Sejem 002014 Športno turistično Novo mesto 18.02014 Turistično Predstavitev

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

OŠ Gabrovka Dole, Vrtec Čebelica KAZALO: UVOD... 3 OSNOVNI PODATKI VRTCA... 3 POSLOVNI ČAS VRTCA... 3 ORGANIZACIJA DELA V POSAMEZNIH ODDELKIH... 4 OSN

OŠ Gabrovka Dole, Vrtec Čebelica KAZALO: UVOD... 3 OSNOVNI PODATKI VRTCA... 3 POSLOVNI ČAS VRTCA... 3 ORGANIZACIJA DELA V POSAMEZNIH ODDELKIH... 4 OSN KAZALO: UVOD... 3 OSNOVNI PODATKI VRTCA... 3 POSLOVNI ČAS VRTCA... 3 ORGANIZACIJA DELA V POSAMEZNIH ODDELKIH... 4 OSNOVNA VIZIJA VRTCA... 5 PREDNOSTNO PODROČJE V LETU 2015/2016... 5 ELEMENTI KURIKULUMA...

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti Teden dejavnosti (od 18. 9. do 22. 9. 2017) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti/id) 1. a 1. b ** Sistematski zdravstveni preg. 1. skupina: 7.50 9.30 2. skupina: 10.30

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, razvoj ustvarjalnih kapacitet

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V

Prikaži več

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav LOKACIJA PREDAVANJ: UP, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predavalnica za naravoslovje in tehniko Predavalnica UP FM3, FM4 (FM3, FM4) I.

Prikaži več

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN VODNIK OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE IN ZAINTERESIRANE UČENCE ŠOLSKO LETO 2017/2018 Učenci in starši Delo z nadarjenimi učenci, ki na naši šoli poteka tako v okviru pouka kot drugih načrtovanih

Prikaži več

VRTEC ČEPOVAN

VRTEC ČEPOVAN VRTEC ČEPOVAN SPOŠTOVANI STARŠI, zahtevajte od svojih otrok najboljše, kar zmorejo. Zahtevajte, da so v odnosu do vas, sovrstnikov, zaposlenih v vrtcu in v šoli in ostalih ljudi spoštljivi. Pomagajte jim

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT

LETNI DELOVNI NAČRT 2014/2015 LETNI DELOVNI NAČRT Osnovna šola Bistrica OSNOVNA ŠOLA BISTRICA Begunjska cesta 2, 4290 TRŽIČ 2014/2015 Predsednica sveta šole: Dina Pintarič Ravnatelj: dr. Štefan Žun OSNOVNA ŠOLA BISTRICA Begunjska

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce OBISK KNJIŽNICE IN IZPOSOJA GRADIVA Za tak obisk knjižnice se skupini iz vrtca ni potrebno

Prikaži več

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom UTRINKI IZ AKCIJ http://www.fzpo.org/sl/star_papir.php?id=55 (1 of 5)17.11.2005 11:10:02 http://www.fzpo.org/sl/star_papir.php?id=55 (2 of 5)17.11.2005 11:10:02 Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj Župan i eva

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

KULTURNI DNEVNIK

KULTURNI DNEVNIK KULTURNI DNEVNIK ŠOLSKO LETO 2016/2017 Že deveto leto izvedbe! Zakaj je zaživel KULTURNI DNEVNIK, kulturno izobraževalni abonma za učence OŠ? Ideja in nastanek: - leto 2007, - priprava elaborata za EPK

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU Predstavitev študijskega krožka Obudimo kulturno življenje na vasi Mentorica Alenka Furlan Obudimo kulturno življenje v Lokavcu Lokavec - vas pod Čavnom LOKAVEC razpotegnjena vas 13 zaselkov ljudje se

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V letu 2018

Prikaži več

POŠ Spodnja Kungota Poročilo o realizaciji LDN 2017/2018 POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA OŠ KUNGOTA, PODRUŽNICA SPODNJA KUNGOTA ŠOLSKO

POŠ Spodnja Kungota Poročilo o realizaciji LDN 2017/2018 POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA OŠ KUNGOTA, PODRUŽNICA SPODNJA KUNGOTA ŠOLSKO POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA OŠ KUNGOTA, PODRUŽNICA SPODNJA KUNGOTA ŠOLSKO LETO 2017/2018 1. UVOD V šolskem letu 2017/2018 je vzgojno-izobraževalno delo potekalo po predmetniku, učnem

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

I. POGOJI IN URESNIČEVANJE PROGRAMA ŽIVLJENJA IN DELA ŠOLE

I. POGOJI IN URESNIČEVANJE PROGRAMA ŽIVLJENJA IN DELA ŠOLE OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR, Žolgarjeva ulica 2 Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela Osnovne šole FRANCETA PREŠERNA Maribor s samoevalvacijo za šolsko leto 2012/2013 Maribor,

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016

LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016 LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016 KAZALO VSEBINE 1. UVOD... 3 2. GLOBALNA OCENA STANJA IN RAZVOJNE MOŽNOSTI... 4 2. 1. PROSTORSKI POGOJI... 4 2. 2. MATERIALNI POGOJI... 4 2.

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA Na osnovi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 70/05 in 102/07) in 11. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 100/05, 25/08

Prikaži več

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI V uvodu delavnice bodo udeleženci osvežili pojmovanja o bralni pismenosti in se seznanili z opredelitvijo, ki ji sledimo v projektu

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE Februar 2019 1 KAZALO Uvod 1 Temeljne vrednote in vzgojna načela naše šole str. 3 2 Vzgojne dejavnosti šole str. 4 2. 1 Preventivne dejavnosti 2. 2 Svetovanje in usmerjanje

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

Prijetno dopoldan v vrtcu

Prijetno dopoldan v vrtcu DOPOLDANSKO DRUŽENJE TREH GENERACIJ V VRTCU (BRALNA DELAVNICA Z USTVARJANJEM) VRTEC PRI OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ DIPL. VZG. VLADKA ŽAJBER PREDNOSTNO PODROČJE VRTCA V 2018/19 GOVORNO JEZIKOVNO Opažamo,

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU VRTEC Vrtiljak in Ciciban Cesta v Dobrovce 21 2204 Miklavž na Dravskem polju 02/629-02-55; 02/629-02-55 Miklavž na Dravskem polju, 18.9.2015 ZAPISNIK 1. REDNE SEJE

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

Urnik Treningov 3K Velenje_2017_2018

Urnik Treningov 3K Velenje_2017_2018 Triatlon klub Velenje +386 41334028 info@trivelenje.com Gubčeva cesta 20, 3320 Velenje, Slovenija 17. september 2017 SODELOVANJE TRIATLON KLUBA VELENJE s PLAVALNIM KLUBOM VELENJE (PK) ter ŠRK VELENJE in

Prikaži več

Vodnik16_17

Vodnik16_17 VODNIK 2019/20 Zbirajmo žarke. tiste od sonca in tiste, ki gredo iz srca v srce. (M.A.J.) Kazalo 1 OSNOVNI PODATKI O ŠOLI... 7 2 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE... 8 2.1 ORGANI UPRAVLJANJA... 8 2.1.1 SVET ZAVODA...

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2017/2018

Prikaži več

VOZI ME VLAK V DALJAVE

VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V DALJAVE P R O J E K T D R U Ž I N S K E P I S M E N O S T I M O D E R A T O R K A M A G. H E L E N A K R A M P L N I K A Č N A K L O, M A J 2 0 1 8 VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O Šolska publikacija 1 Z modro do ZNANJA Z oranžno do LJUDI Z zeleno do čistega OKOLJA Spoštovani starši, učenke in učenci! Pred nami je novo šolsko leto z novo publikacijo in našo vizijo. Vizija oz. vrednote

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O Šolska publikacija 2017/18 1 Z modro do ZNANJA Z oranžno do LJUDI Z zeleno do čistega OKOLJA Spoštovani starši, učenke in učenci! Pred nami je novo šolsko leto z novo publikacijo in našo vizijo. Vizija

Prikaži več

Za Uk Net - Marec 2009.indd

Za Uk Net - Marec 2009.indd za in UK UM Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 3, št. 3 / marec 2009 Želi tudi vaša šola imeti svoj solarni avto? Show dr. Klime Točka vseživljenjskega učenja Jezikovna in računalniška znanja

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE

OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE MARIBOR POROČILO O OPRAVLJENEM DELU PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 KAZALO UVODNO POJASNILO... 5 1 ORGANIZACIJSKI PODATKI... 6 2 UČNI USPEH... 7 2.1 UČNI

Prikaži več

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf SEPTEMBER Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 49. Predmet: SPO Ura: 30. Datum: Učna enota: NAŠ MALI PROJEKT: Sestavimo druţino Prepoznajo oblike druţinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do njih. Uporabljajo poimenovanja za druţinske

Prikaži več

PRIPRAVILA: Nevenka Šalamon

PRIPRAVILA: Nevenka Šalamon PRIPRAVILA: JANUAR PON 7.jan 14.jan Nastop Velenje 21.jan 28.jan TOR 1.jan 8.jan Skupna tombola 15.jan 22.jan 29.jan SRE 2.jan 9.jan 16.jan 23.jan 30.jan Sv. maša ČET 3.jan Nastop RD Polzela 10.jan 17.jan

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo sta skupaj z dvema dijakoma iz Gimnazije Bežigrad in

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št 63/13), ki določa tudi izvajanje

Prikaži več

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 TAJNIŠTVO Branka Bandur 02 42 94 100 fax:02 42 94 110 info@prometna.net SREDNJA PROMETNA ŠOLA Preradovičeva

Prikaži več

.. ime in priimek.. razred.. razrednik.. naslov.. domači telefon.. telefon oče.. telefon mama

.. ime in priimek.. razred.. razrednik.. naslov.. domači telefon.. telefon oče.. telefon mama .. ime in priimek.. razred.. razrednik.. naslov.. domači telefon.. telefon oče.. telefon mama Dragi učenci, spoštovani starši! Pred vami je publikacija o delu, ki ga načrtujemo za šolsko leto 2014/2015,

Prikaži več

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OBMOČNA IZPOSTAVA PESNICA Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavl

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OBMOČNA IZPOSTAVA PESNICA Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavl JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OBMOČNA IZPOSTAVA PESNICA Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2018/2019 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2016/2017 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

eko projet in ostali za spletno stran

eko projet in ostali za spletno stran VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA N Rozina Kramar Daniela Huber Tkalec, Gizela Vidak Cilji: -razumevanje pomena vode za živa bitja, -spodbujati otroke k razmišljanju o pomenu vode, -iskati izvirne ideje za

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA CELJE POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN EVALVACIJA DELA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 Celje, 31. avgust

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA CELJE POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN EVALVACIJA DELA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 Celje, 31. avgust OSNOVNA ŠOLA HUDINJA CELJE POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN EVALVACIJA DELA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 Celje, 31. avgust 2018 1 VSEBINA 1. UVODNI KOMENTAR RAVNATELJA... 5 2. Organizacija

Prikaži več

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano)

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano) 78 5. Šolski viri za poučevanje branja Šola je prostor, kjer opismenjevanje poteka sistematično in kjer poučujejo formalno usposobljeni strokovnjaki učiteljice in učitelji. Učenec ne more vsega v zvezi

Prikaži več

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA. 4.1. SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA

Prikaži več