Diapozitiv 1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Diapozitiv 1"

Transkripcija

1 TARČNO ZDRAVLJENJE KLL IN NHL NATAŠA FIKFAK SB NOVA GORICA MARIBOR, OKTOBER 2015

2 IDELALIZIB

3

4

5

6 SMERNICE ZDRAVLJENJA R/R KLL IN R INDOLENTNEGA NHL SMERNICE ESMO 2015 PRIPOROČILA NCCN 2015

7 ŠTUDIJA (DELTA) INHIBICIJA PI3KDELTA Z IDELALISIBOM PRI PACIENTIH S PONOVITVIJO INDOLENTNEGA LIMFOMA GOPAL A.K.6 AL; THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, FEB, 2014

8 ZASNOVA ŠTUDIJE

9 ZNAČILNOSTI BOLNIKOV OB IZHODIŠČU Značilnosti bolnikov ob izhodišču n = 125 Moški/ženske, n (%) 80/45 (64 %/36 %) Starost, (leta) mediana, [razpon] 64 [33-87] Vrsta bolezni, n (%) FL 72 (58 %) SLL 28 (22 %) LPL/WM 10 (8 %) MZL 15 (12 %) LDH (> ULN), n (%) 38 (30 %) Obsežna ( bulky ) bolezen [ 5 cm] 59 (47 %) Obsežna ( bulky ) bolezen [ 7 cm] 33 (26 %)

10 PREDHODNA ZDRAVLJENJA Značilnosti n = 125 Mediano število predhodnih režimov zdravljenja [razpon] Predhodno zdravljenje 4 [2-12] Rituksimab 125 (100 %) Alkilirajoče sredstvo 124 (99 %) Bendamustin 81 (65 %) Antraciklin 80 (64 %) Analog purina 42 (33 %) Presaditev matičnih celic 14 (11 %) Mediani čas od zadnjega zdravljenja do vstopa v študijo 3,9 mesecev

11 RAZPOREDITEV GLEDE NA ZDRAVLJENJE Razporeditev bolnikov glede na zdravljenje n (%) Nadaljevanje zdravljenja 40 (32) Prekinitev zdravljenja 85 (68) Napredovanje bolezni 41 (32) Neželeni dogodki 25 (20) Smrt 8 (6,4) Zahteva preiskovalca (3 bolniki so bili napoteni na transplantacijo) 7 (5,6) Odstop od soglasja 4 (3,2) Povprečno trajanje zdravljenja z idelalizibom (meseci), [SD] 8,1 [5,7] Mediana trajanja zdravljenja z idelalizibom (meseci), [razpon] 6,6 [0,6-23,9]

12 UČINKOVITOST ZDRAVLJENJA ( OCENA ODGOVORA) Značilnosti n = 125 Response rate( celokupni odg ), n (%) 71 (57 %) popolni odgovor 7 (6 %) Delni odgovor 63 (50 %) Manjši odgovor 1 (1 %) Stabilna bolezen 42 (34 %) Napredovala bolezen 10 (8 %) Ni bilo ocenjeno 2 (2 %) Čas do odziva, meseci (n = 71), mediana (kvartilni razmik) 1,9 (1,8; 3,7)

13 ODZIV BEZGAVK

14 CELOKUPNA STOPNJA ODZIVA /FORREST PLOT)

15 TRAJANJE ODZIVA (DOR)

16 PREŽIVETJE BREZ NAPREDOVANJA BOLEZNI(PFS)

17 NEŽELENI DOGODKI (> 10 %) Neželeni dogodek vsi, n (%) 103(82) 3. stopnja, n (%) 68(54) Driska 54 (43 %) 16 (13 %) Utrujenost 37 (30 %) 2 (2 %) Navzea 37 (30 %) 2 (2 %) Kašelj 36 (29 %) - Povečana temperatura 35 (28 %) 2 (2 %) Dispneja 22 (18 %) 4 (3 %) Zmanjšan apetit 22 (18 %) 1 (1 %) Bolečine v trebuhu 20 (16 %) 3 (2 %) Bruhanje 19 (15 %) 3 (2 %) Okužba zgornjih dihal 18 (14 %) - Zmanjšanje telesne teže 17 (13 %) - Izpuščaj 16 (13 %) 2 (2 %) Astenija 14 (11 %) 3 (2 %) Nočno potenje 14 (11 %) - Pljučnica 14 (11 %) 9 (7 %)

18 NENORMALNI LABORATORIJSKI IZVIDI HEMATOLOŠKIH PREISKAV Ob izhodišču Katera koli stopnja 3. stopnja nevtropenija 30 (24 %) 6 (5 %) anemija 64 (51 %) 1 (1 %) trombocitopenija 43 (34 %) 4 (3 %) V študiji Katera koli stopnja 3. stopnja nevtropenija 70 (56 %) 34 (27 %) anemija 35 (28 %) 2 (2 %) trombocitopenija 32 (26 %) 8 (6 %)

19 ZAKLJUČEK RR 57% CR 6% SREDNJI ČAS DO ODGOVORA SREDNJE TRAJANJE ODGOVORA 1,9 MES 12,5 MES PFS 11 MES NAJPOGOSTEJŠI NEŽELENI UČINKI ST>3 : NEVTROPENIJA, POVEČANJE AKTIVNOSTI TRANSAMINAZ, DRISKA, PLJUČNICA

20 ZAKLJUČEK IDELALISIB JE UČINKOVITO ZDRAVILO ZA ZDRAVLJENJE PREDHODNO ZDRAVLJENIH INDOLENTNIH NHL STRANSKI UČINKI ZDRAVLJENJA SO SPREJEMLJIVI NADALJNJE ŠTUDIJE MOGOČIH KOMBINIRANIH ZDRAVIL

21 ŠTUDIJA IDELALISIB IN RITUXIMAB PRI PONOVITVI KLL FURMAN R. & AL ; NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, JAN.2014

22 ZASNOVA ŠTUDIJE

23 Merila Ponovitev KLL Limfadenopatija IZBOR PACIENTOV Zahteva napredovanje KLL < 24 mesecev po zadnjem zdravljenju glede na IWCLL kriterije je zdravljenje upravičeno prisotnost 1 merljive lezije Predhodno zdravljenje 1 terapija, ki je vključevala anti-cd20 protitelo ali 2 predhodni citotoksični zdravljenji Primernost za citotoksično terapijo CIRS > 6 ali očistek kreatinina < 60 ml/min ( 30 ml/min) ali nevtropenija ali trombocitopenija 3./4. stopnje zaradi predhodne mielotoksičnosti Funkcija kostnega mozga anemija katere koli stopnje, nevtropenija in trombocitopenija sta dovoljeni Izid Karnofsky 40

24 ZNAČILNOSTI BOLNIKOV OB IZHODIŠČU Idelalizib + rituksimab (n = 110) Placebo + rituksimab (n = 110) Spol, moški, % Starost, mediana [razpon], leta 71 [48-90] 71 [47-92] Rai stadij 0/I-II/III-IV, % 0/31/64 1/26/66 Čas od diagnoze, mediana, leta 7,9 8,6 Predhodno zdravljenje, mediana [razpon] 3 [1-12] 3 [1-10] Predhodno zdravljenje, zdravilo, % Rituksimab (R) Ciklofosfamid (C) Fludarabin (F) Bendamustin (B) Klorambucil (Chl) Predhodno zdravljenje, režim, % BR FCR R FR Chl 18 15

25 ZNAČILNOSTI BOLNIKOV OB IZHODIŠČU (2) Citopenija, katera koli stopnja, 3./4. stopnja, % Idelalizib + rituksimab (n = 110) Placebo + rituksimab (n = 110) Anemija 76, 6 73, 11 Nevtropenija 34, 17 35, 17 Trombocitopenija 62, 16 62, 29 Absolutno število limfocitov, mediana [razpon], celice, x 1Kμ/l 32 [0-263] 31 [0-399] KLL genetika, % Del 17p/mutacija TP Nemutirani IGHV CIRS rezultat Končen CIRS rezultat, mediana [razpon] 8,5 [3-18] 8 [1-18] Osebe s končnim CIRS rezultatom > 6, % Ocena 1 organski sistema z 3, % Ocenjen očistek kreatinina Mediana [razpon], ml/min 62 [32-161] 67 [23-199] Osebe z ocenjenim očistkom kreatinina < 60 ml/min, % 44 36

26 RAZPOREDITEV BOLNIKOV IN IZPOSTAVLJENOST ZDRAVLJENJU Idelalizib + R Randomizacija bolnikov, n (%) Placebo + R Bolniki, ki so dobili študijsko zdravilo 110 (100) 108 (98) Nadaljevanje s sodelovanjem v študiji 83 (76) 50 (46) Prekinitev sodelovanja v študiji, n (%) 27 (25) 60 (55) Napredovanje bolezni 7 (6) 41 (37) Smrt 5 (5) 9 (8) Neželeni dogodek 5 (5) 6 (6) Odstop od soglasja 9 (8) 3 (3) Odločitev glavnega preiskovalca 1 (1) 1 (1) Izpostavitev, mediana [razpon], meseci Študijsko zdravilo (idelalizib ali placebo) 5,0 [0-17] 3,7 [0-15]

27 PRIMARNI OPAZOVANI DOGODEK: PREŽIVETJE BREZ NAPREDOVANJA BOLEZNI (PFS)

28 PFS ANALIZA PRI DOLOČENIH PODSKUPINAH

29 STOPNJE ODZIVA Celokupni odziv a %, (95 % IZ) (n = 102; 101)* Odziv bezgavk b %, (95% IZ) (n = 102; 101)* Idelalizib + R Placebo + R 77 (68-85) 15 (9-23) 92 (85-97) 6 (2-13) Odgovor organomegalije % Vranica (n = 76; 64)* Jetra (n = 52; 59)* Hematološki odziv % Hemoglobin (n = 59; 57) Nevtrofilci (n = 27; 25)* Trombociti (n = 48, 49)* a ORR, p < 0,0001; b 50 % zmanjšanje vsote zmnožkov premerov (SPD), p < 0,0001; * število ocenjenih bolnikov (idelalizib, placebo)

30 ODZIV BEZGAVK

31 MEDIANA ABSOLUTNEGA ŠTEVILA LIMFOCITOV

32 CELOKUPNO PREŽIVETJE

33 NEŽELENI DOGODKI Kategorija neželenega dogodka, n (%) Idelalizib + R (n = 110) Placebo + R (n = 108) Kateri koli neželeni dogodek 106 (96) 106 (98) Neželeni dogodki 3. stopnje 70 (64) 56 (52) Resni neželeni dogodki 54 (49) 41 (38) Neželeni dogodki, ki so vodili k zmanjšanju odmerka študijskega zdravila Neželeni dogodki, ki so vodili k prekinitvi študijskega zdravila 8 (7) 0 11 (10) 13 (12) Neželeni dogodki, ki so vodili v smrt 3 (3) 12 (11)

34 NEŽELENI DOGODKI 10 % V KATERI KOLI ŠTUDIJSKI SKUPINI Neželeni dogodki, n (%) Idelalizib + rituksimab (n = 110) Placebo + rituksimab (n = 108) Katera koli stopnja 3. stopnja Katera koli stopnja 3. stopnja Bolniki s katerim koli neželenim dogodkom 106 (96) 70 (64) 106 (98) 56 (52) Pireksija 38 (35) 3 (3) 18 (17) 1 (1) Utrujenost 28 (26) 5 (5) 30 (28) 3 (3) Navzea 28 (26) 0 23 (21) 0 Mrzlica 23 (21) 2 (2) 17 (16) 0 Driska* 21 (19) 4 (4) 16 (15) 0 Reakcija, povezana z infundiranjem 21 (19) 0 32 (30) 4 (4) Kašelj 19 (17) 1 (1) 30 (28) 2 (2) Krvavitev** 15 (14) 1 (1) 20 (19) 1 (1) Dispneja 14 (13) 3 (3) 21 (19) 3 (3) Zaprtje 14 (13) 0 12 (11) 0 Bruhanje 14 (13) 0 9 (8) 0 Zmanjšan apetit 13 (12) 0 11 (10) 2 (2) Nočno potenje 12 (11) 0 11 (10) 0 Pljučnica 11 (10) 9 (8) 14 (13) 10 (9) Izpuščaj 11 (10) 1 (1) 5 (5) 0 Glavobol 11 (10) 1 (1) 5 (5) 0 Periferni edemi 11 (10) 0 10 (9) 2 (2) Okužba zgornjih dihal 8 (7) 2 (2) 12 (11) 2 (2) * 3/5 bolnikov s kolitisom na kombinaciji idelalizib + R je poročalo tudi o driski; ** vključuje 16 priporočenih izrazov

35 RESNI NEŽELENI DOGODKI PRI 2 BOLNIKIH NA KOMBINACIJI IDELALIZIB + R Resni neželeni dogodki, n (%) Idelalizib + R (n = 110) Placebo + R (n = 108) Bolniki s katerim koli resnim neželenim dogodkom 54 (49) 41 (38) Pljučnica 10 (9) 11 (10) Pireksija 10 (9) 3 (3) Febrilna nevtropenija 5 (5) 5 (5) Sepsa 5 (5) 3 (3) Pnevmonitis 4 (4) 1 (1) Pljučnica Pneumocystis jirovecii 3 (3) 1 (1) Driska 3 (3) 0 Hiperkalcemija 2 (2) 2 (2) Bolečine v trebuhu 2 (2) 1 (1) Hipoksija 2 (2) 1 (1) Kolitis 2 (2) 0 Globoka venska tromboza 2 (2) 0 Septični sindrom 2 (2) 0 Nevtropenija 2 (2) 0 Nevtropenična sepsa 2 (2) 0 Okužba pljuč 2 (2) 0 Tranzitorna ishemična ataka 2 (2) 0

36 NENORMALNI LABORATORIJSKI IZVIDI Kategorija, n (%) Idelalizib + R (n = 110) Placebo + R (n = 108) Katera koli stopnja 3./4. stopnja Katera koli stopnja 3./4. stopnja Anemija 32 (29) 8 (7) 35 (32) 18 (17) Nevtropenija 66 (60) 41 (37) 55 (51) 29 (27) Trombocitopenija 21 (19) 12 (11) 34 (32) 19 (18) Dvig ALT/AST* 44 (40) 9 (8) 22 (20) 1 (1) *7 od 9 bolnikov v študijski skupini z idelalizibom + R je bilo uspešno ponovno zdravljenih: 3 s 150 mg 2x dnevno, 4 z zmanjšanim odmerkom 100 mg 2x dnevno dvig transaminaze enega bolnika je bil povezan s transformacijo KLL (Richter) v jetrih (napredujoča bolezen)

37 ZAKLJUČEK IDELALIZIB +R JE BOLJ UČINKOVITO KOT R V MONOTERAPIJI ZA ZDRAVLJENJE KLL BOLNIKOV, KI NISO SPOSOBNI KT IN S SLABŠIMI PROGNOSTIČNIMI KAZALCI IDELA +R JE VARNA KRATKOROČNO

38 SMERNICE ZDRAVLJENJA R/R KLL IN R INDOLENTNEGA NHL SMERNICE ESMO 2015 PRIPOROČILA NCCN 2015

39

40

41 NCCN 2015 KLL, NHL

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

zdravljenje s trombocitnimi koncentrati

zdravljenje s trombocitnimi koncentrati KO za hematologijo, UKCL zdravljenje s trombocitnimi koncentrati Barbara Skopec poraba KT na KOH 2012 2013 2014 Trombo afereza 2159 2048 1712 trombo zlitje 1551 1822 1781 skupaj 3710 3870 3493 indikacije

Prikaži več

National mozobil expirirence

National mozobil expirirence Zdravljenje z azacitidinom - naše izkušnje Matjaž Sever, dr. med. KO za hematologijo Univerzitetni klinični center Ljubljana Uvod Mielodisplastični sindromi so heterogena skupina klonskih bolezni. Značilna

Prikaži več

Besponsa, INN-inotuzumab ozogamicin

Besponsa, INN-inotuzumab ozogamicin PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

LASTNOSTI BOLNIKOV Z AKUTNIMI LEVKEMIJAMI, ZDRAVLJENIH NA ODDELKU ZA HEMATOLOGIJO UKC MARIBOR V OBDOBJU 2014 – 2015

LASTNOSTI BOLNIKOV Z AKUTNIMI LEVKEMIJAMI, ZDRAVLJENIH NA ODDELKU ZA HEMATOLOGIJO UKC MARIBOR V OBDOBJU 2014 – 2015 Jasmina Hauptman, Maja Majal UKC Maribor Laško,7.4. - 9.4.2016 AKUTNE LEVKEMIJE Heterogena skupina klonskih bolezni, ki so posledica pridobljene somatske mutacije in nato nenadzorovane rasti multipotentne

Prikaži več

Caelyx, INN-doxorubicin

Caelyx, INN-doxorubicin PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Caelyx 2 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA En ml zdravila Caelyx vsebuje 2 mg doksorubicinijevega

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Olicef 2 g prašek za raztopino za infundiranje ceftriakson Pred uporabo natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn 1 Številka: 1382-18/2014 Datum: 31.7.2014 Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2013 V poročilu želimo na kratko predstaviti poročanje o domnevnih neželenih

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Bolnica s hipogamaglobulinemijo prikaz primera Pomladanski strokovni sestanek Združenja hematologov Slovenije Podčetrtek, 4. in 5. aprila 2014 Irena Umek Bricman Navadna spremenljiva imunska pomanjkljivost

Prikaži več

a Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pom

a Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pom Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno

Prikaži več

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila

Prikaži več

Docetaxel Teva Pharma, docetaxel

Docetaxel Teva Pharma, docetaxel DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrat in vehikel za raztopino za infundiranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena enoodmerna viala

Prikaži več

5a POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Bendamustin Sandoz 2,5 mg/ml prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje 2. KAKO

5a POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Bendamustin Sandoz 2,5 mg/ml prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje 2. KAKO POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Bendamustin Sandoz 2,5 mg/ml prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena 20 ml viala vsebuje 25 mg bendamustinijevega

Prikaži več

Nika

Nika šč š š č š č š š č č č šč ž č š ž š ž š š č š č č ž š š č ž š ž č š š č č č č šč č š č ž š ž šč č š č šč ž š č č č č šč č š č šč žč č č ž č š Š Š Č č č š š š š č š č š Š Ž Ž Č š š š ž č č Ž Ž Č Š Ž Č Č

Prikaži več

Daleron za otroke susp PIL

Daleron za otroke susp PIL NAVODILO ZA UPORABO Daleron za otroke 120 mg/5 ml peroralna suspenzija paracetamol proti vročini in bolečinam Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je

Prikaži več

H-613-PI-sl

H-613-PI-sl DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Evoltra 1 mg/ml koncentrat za pripravo raztopine za infundiranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA En ml koncentrata vsebuje 1 mg klofarabina.

Prikaži več

IMUNOONKOLOGIJA Nov pristop k zdravljenju raka

IMUNOONKOLOGIJA Nov pristop k zdravljenju raka IMUNOONKOLOGIJA Nov pristop k zdravljenju raka Ne bojte se napredovati počasi, bojte se le tega, da bi se ustavili. Kitajska modrost Imunoonkologija je nov način zdravljenja raka, ki prinaša novo upanje

Prikaži več

Lynparza, INN-olaparib

Lynparza, INN-olaparib PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

Pred uporabo natančno preberite to navodilo

Pred uporabo natančno preberite to navodilo Navodilo za uporabo Elmogan 450 mg filmsko obložene tablete gemfibrozil Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste

Prikaži več

Bolnišnični register tumorjev prsnega koša klinike golnik

Bolnišnični register tumorjev prsnega koša klinike golnik POROČILO BOLNIŠNIČNEGA REGISTRA TUMORJEV PRSNEGA KOŠA KLINIKE GOLNIK 2010 2017 Razlaga uporabljenih kratic KG OP RT KT + RT ST KT BSC RP N Me Univerzitetna klinika Golnik Operacija, kirurško zdravljenje

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO Plivit C 500 mg tablete acidum ascorbicum Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati

Prikaži več

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš () OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Stakeholder Meeting NIJZ, 31. maj 2019 ZARADI KATERIH BOLEZNI UMIRAMO

Prikaži več

Pomalidomide Celgene, INN-pomalidomide

Pomalidomide Celgene, INN-pomalidomide PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

AUBAGIO, INN-teriflunomide

AUBAGIO, INN-teriflunomide PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA AUBAGIO 14 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 14 mg teriflunomida.

Prikaži več

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc PREVENTIVA in PRESEJANJE v RADM MATEJA BULC Vrste preventive Priložnost ali breme? 2002 Vzrok smrti SKUPAJ Neoplazme Bolezni obtočil Bolezni dihal Bolezni prebavil Poškodbe, zastrupitve Spol - SKUPAJ 18.701

Prikaži več

Exjade, INN-deferasirox

Exjade, INN-deferasirox PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

Kalydeco, INN-ivacaftor

Kalydeco, INN-ivacaftor PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Kalydeco 150 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obložena tableta vsebuje 150 mg ivakaftorja (ivacaftorum).

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev smernic - osteoporoza mag. Suzana Kert, dr. med., spec. spl. med. Zdravstveni dom Maribor Katedra za DM MF Maribor 28. modularna skupina 01.03.2013 1 Viri 1. http://www.endodiab.si/ priporocila/osteoporoza/

Prikaži več

Hidrasec 100 mg kapsule

Hidrasec 100 mg kapsule NAVODILO ZA UPORABO 100 mg trde kapsule racekadotril Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke

Prikaži več

Microsoft Word - a doc

Microsoft Word - a doc NAVODILO ZA UPORABO Gabapentin»Torrex«300 mg trde kapsule Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte

Prikaži več

Lekadol 500 mg tablete

Lekadol 500 mg tablete Navodilo za uporabo LEKADOL 500 mg tablete PARACETAMOLUM proti bolečinam in zvišani telesni temperaturi Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO Canesten3 200 mg vaginalne tablete klotrimazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate

Prikaži več

Pomen zgodnje vključitve bolnika na čakalni seznam za presaditev ledvice Miha Arnol Ljubljana, 28. marec 2019

Pomen zgodnje vključitve bolnika na čakalni seznam za presaditev ledvice Miha Arnol Ljubljana, 28. marec 2019 Pomen zgodnje vključitve bolnika na čakalni seznam za presaditev ledvice Miha Arnol Ljubljana, 28. marec 2019 Presaditev ledvice je najboljši način nadomestnega zdravljenja KOL... ...za bolnike, ki so

Prikaži več

][][#][[/

][][#][[/ Navodilo za uporabo CAFFETIN tablete Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu

Prikaži več

Izločanje arzenovih spojin pri pacientih zdravljenih z arzenovim trioksidom

Izločanje arzenovih spojin pri pacientih zdravljenih z arzenovim trioksidom Izločanje arzenovih spojin pri pacientih zdravljenih z arzenovim trioksidom Zdenka Šlejkovec, Helena Podgo Peter Černelč in Ingrid Falnog Akutna promielocitna levkemija (APL) Večina primerov APL (98%)

Prikaži več

Version 1

Version 1 Navodilo za uporabo Meaxin 400 mg filmsko obložene tablete imatinib Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Seldiar 2 mg trde kapsule loperamidijev klorid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo LEKADOL 500 mg filmsko obložene tablete PARACETAMOLUM proti bolečinam in zvišani telesni temperaturi Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

21st century? RE-THINK DEVELOPMENT

21st century? RE-THINK DEVELOPMENT Redni letni strokovni posvet, Rogaška Slatina, 13. november 2015 SKUPINE OTROK, KI SO POSEBEJ OGROŽENE ZA RESEN POTEK RESPIRATORNIH OBOLENJ Kornhauser Cerar Lilijana, KO za perinatologijo, UKC Ljubljana

Prikaži več

Zdravljenje raka debelega črevesa in danke Pomen napovednih bioloških označevalcev RAS slovenija

Zdravljenje raka debelega črevesa in danke Pomen napovednih bioloških označevalcev RAS slovenija Zdravljenje raka debelega črevesa in danke Pomen napovednih bioloških označevalcev RAS slovenija Izdalo: Združenje Europacolon Slovenija Strokovni pregled vsebine: doc. dr. Janja Ocvirk dr. med. Pozdravljeni,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MOŽNOSTI ZDRAVLJEN HEMODIALIZA Razumeti ledvično bolezen, njen potek in vedeti za možnosti zdravljenja KAJ DELAJO LEDVICE čistijo kri in odstranjujejo odvečno vodo iz telesa odstranjujejo presnovke vzdržujejo

Prikaži več

Xeljanz, INN-tofacitinib citrate

Xeljanz, INN-tofacitinib citrate PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Sulfasalazin Krka 500 mg filmsko obložene tablete Sulfasalazin Krka 500 mg gastrorezistentne tablete sulfasalazin Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje

Prikaži več

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc PREVENTIVA in PRESEJANJE v RADM MATEJA BULC Vrste preventive Priložnost ali breme? Benefits Mortality 2018 Men die younger, but life expectancy is rising quicker men: death at 74 (average) +10 y in 30

Prikaži več

Cepljenje proti okužbam s HPV (predavanje za starše)

Cepljenje proti okužbam s HPV (predavanje za starše) Cepljenje proti okužbam s humanimi papilomavirusi (HPV) predstavitev za starše Cepljenje in cepiva S cepljenjem izzovemo imunost tako, da s cepivom v telo vnesemo oslabljene ali uničene bakterije, viruse

Prikaži več

Protokol preiskav za presaditev ledvice Manca Oblak Klinični oddelek za nefrologijo Center za transplantacijo ledvic Ljubljana,

Protokol preiskav za presaditev ledvice Manca Oblak Klinični oddelek za nefrologijo Center za transplantacijo ledvic Ljubljana, Protokol preiskav za presaditev ledvice Manca Oblak Klinični oddelek za nefrologijo Center za transplantacijo ledvic Ljubljana, 28.03.2019 Uvod Načini izboljšanja izbire bolnikov za zdravljenje s presaditvijo

Prikaži več

ALIMTA, INN-pemetrexed

ALIMTA, INN-pemetrexed PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA ALIMTA 100 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje ALIMTA 500 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje 2. KAKOVOSTNA

Prikaži več

Tysabri, INN: natalizumab

Tysabri, INN: natalizumab 25/04/2016 EMA/266665/2016 EMA potrjuje priporočila za zmanjševanje tveganja za možgansko okužbo PML pri Pri bolnikih s povečanim tveganjem je treba razmisliti o pogostejšem magnetnoresonačnem slikanju.

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo LEKADOL PLUS C 500 mg/300 mg zrnca za peroralno raztopino za pripravo toplega napitka pri gripi in prehladu PARACETAMOLUM/ACIDUM ASCORBICUM Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, NA STIČIŠČU: PALIATIVNA OSKRBA IN ONKOLOGIJA 9.10.2018, Onkološki inštitut Ljubljana Vloga Internistične prve pomoči pri oskrbi bolnikov z rakom v paliativni

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo Amoksiklav SOLVO 875 mg/125 mg disperzibilne tablete amoksicilin/klavulanska kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

Version 1

Version 1 Navodilo za uporabo Betaklav 500 mg/125 mg filmsko obložene tablete Betaklav 875 mg/125 mg filmsko obložene tablete amoksicilin/klavulanska kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo,

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Holetar 20 mg tablete Holetar 40 mg tablete lovastatin Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste ţeleli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

TRULICITY,INN-dulaglutide

TRULICITY,INN-dulaglutide PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

Kronični Nebakterijski Osteomielitis/Osteitis (ali CRMO) Različica 1. KAJ JE CRMO? 1.1. Kaj je t

Kronični Nebakterijski Osteomielitis/Osteitis (ali CRMO) Različica 1. KAJ JE CRMO? 1.1. Kaj je t https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/si/intro Kronični Nebakterijski Osteomielitis/Osteitis (ali CRMO) Različica 1. KAJ JE CRMO? 1.1. Kaj je to? Kronični rekurentni multifokalni osteomielitis (angl.

Prikaži več

Suspenzija PANADOL* BABY AND INFANT (paracetamol)

Suspenzija PANADOL* BABY AND INFANT (paracetamol) NAVODILO ZA UPORABO CALPOL 120 mg/5 ml peroralna suspenzija paracetamol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno

Prikaži več

OCENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE PRI OSEBAH S KRONIČNO RAZŠIRJENO BOLEČINO

OCENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE PRI OSEBAH S KRONIČNO RAZŠIRJENO BOLEČINO TELESNA VADBA/ŠORT ZA LJUDI PO PREBOLELI MOŽGANSKI KAPI Doc.dr.Nika Goljar, dr.med. 13. KONGRES ŠPORTA ZA VSE ŠPORTNA REKREACIJA INVALIDOV Ljubljana, 30.11.2018 Uvod 15 milj. ljudi doživi MK / leto, t.j.

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc Navodila za prijavo raziskav na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) Definicije raziskav Na OI izvajamo več oblik raziskovalnega dela v vseh organizacijskih enotah. Raziskovalno delo delimo na tri kategorije:

Prikaži več

Canesten 3 - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si

Canesten 3  - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si NAVODILO ZA UPORABO Canesten3 200 mg vaginalne tablete klotrimazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO JAZMP-IB/

NAVODILO ZA UPORABO JAZMP-IB/ NAVODILO ZA UPORABO JAZMP-IB/002-29.09.2017 1 Navodilo za uporabo Lomexin 200 mg mehke vaginalne kapsule Lomexin 600 mg mehke vaginalne kapsule fentikonazolijev nitrat Pred začetkom uporabe zdravila natančno

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Seznam predoperativnih preiskav in testov za pripravo pacienta na poseg v osnovnem zdravstvu Zahtevnost posega MALI SREDNJE VELIKI VELIKI ASA razred ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA

Prikaži več

Qarziba, INN-dinutuximab beta

Qarziba, INN-dinutuximab beta PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

Tarceva, INN-erlotinib

Tarceva, INN-erlotinib PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Tarceva 25 mg filmsko obložene tablete Tarceva 1 mg filmsko obložene tablete Tarceva 15 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA

Prikaži več

Modul družinska medicina marec 2019

Modul družinska medicina marec 2019 SODELOVANJE ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE in KLINIČNEGA FARMACEVTA: Program Farmacevtskega svetovanja Modul multimorbidnost in predpisovanje zdravil Ljubljana, 22.3.2019 Tanja Tomšič, mag. farm., spec.

Prikaži več

1

1 Navodilo za uporabo ELEVIT PRONATAL filmsko obložene tablete 12 vitaminov in 7 mineralov in elementov v sledeh Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19)

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) Želja nas vseh, tako staršev kot tistih, ki delamo z otroki v vrtcu je, da bi bili otroci zdravi in bi se v vrtcu dobro počutili.

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* Navodilo za uporabo Aspirin plus C 400 mg/240 mg šumeče tablete acetilsalicilna kislina/askorbinska kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

Xaluprine, INN-mercaptopurine

Xaluprine, INN-mercaptopurine PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Xaluprine 20 mg/ml peroralna suspenzija 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA En ml suspenzije vsebuje 20 mg merkaptopurina (v obliki monohidrata).

Prikaži več

DIALIZNI KATETRI KOT DOLGOTRAJNI ŽILNI PRISTOP IN PRI AKUTNI HD/MPF PRI

DIALIZNI KATETRI KOT DOLGOTRAJNI ŽILNI PRISTOP IN PRI AKUTNI HD/MPF PRI DIALIZNI KATETRI KOT DOLGOTRAJNI ŽILNI PRISTOP IN PRISTOP PRI AKUTNI HD/PF PRI OTROCIH Rina Rus Klinični oddelek za nefrologijo Pediatrična klinika KRANJSKA GORA, november 2013 Otroci, ki potrebujejo zaradi

Prikaži več

EDiploma_Fende_Upostevanje_zdravstvenovzgojnih_priporocil_pljucni_rak

EDiploma_Fende_Upostevanje_zdravstvenovzgojnih_priporocil_pljucni_rak visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje ZDRAVSTVENA NEGA UPOŠTEVANJE ZDRAVSTVENOVZGOJNIH PRIPOROČIL PRI PACIENTIH NA SISTEMSKEM ZDRAVLJENJU PLJUČNEGA RAKA Mentor: Marjana Bernot, dipl.m.s.,

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO 1

NAVODILO ZA UPORABO 1 NAVODILO ZA UPORABO 1 Navodilo za uporabo Lomexin 20 mg/g vaginalna krema fentikonazolijev nitrat Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi

Prikaži več

VODNIK ZA BOLNIKE z nedrobnoceličnim pljučnim rakom v stadiju III Martina Vrankar Karmen Stanič 1

VODNIK ZA BOLNIKE z nedrobnoceličnim pljučnim rakom v stadiju III Martina Vrankar Karmen Stanič 1 VODNIK ZA BOLNIKE z nedrobnoceličnim pljučnim rakom v stadiju III Martina Vrankar Karmen Stanič 1 KAZALO VODNIK ZA BOLNIKE z nedrobnoceličnim pljučnim rakom v stadiju III Avtorici: doc. dr. Martina Vrankar,

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Kventiax 25 mg filmsko obložene tablete Kventiax 100 mg filmsko obložene tablete Kventiax 150 mg filmsko obložene tablete Kventiax 200 mg filmsko obložene tablete Kventiax 300 mg filmsko

Prikaži več

Carmustine Obvius, INN-carmustine

Carmustine Obvius, INN-carmustine PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Karmustin Obvius 100 mg prašek in vehikel za koncentrat za raztopino za infundiranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Vsaka viala s praškom

Prikaži več

UPUTA

UPUTA Navodilo za uporabo PORTALAK 667 mg/ml sirup Lactulosum liquidum Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte

Prikaži več

Povratne informacije pri 74 bolnikih

Povratne informacije pri  74 bolnikih Primarij Tatjana Erjavec, dr.med., specialistka interne medicine Telesna vadba po možganski kapi v bivalnem okolju V projekt smo vključili vse v letu 2006 obstoječe klube v Sloveniji. Odzvalo se jih je

Prikaži več

Zdravstveno zavarovanje Best Doctors

Zdravstveno zavarovanje Best Doctors Zdravstveno zavarovanje Best Doctors Best Doctors Zdravljenje pri najboljših zdravnikih Zdravje vam prinaša največje obresti. Zato ne oklevajte in se odločite za zavarovanje Best Doctors. Kaj je zavarovanje

Prikaži več

ZDRAVSTVENOVZGOJNI NASTOP

ZDRAVSTVENOVZGOJNI NASTOP Strokovno srečanje Programa Svit SVITOV DAN 2016 Ocenjevanje bolečine pri kolonoskopiji 13. december 2016 Austria Trend Hotel Ljubljana Avtorji: Viki Kotar dipl.zn., Maja Košele dipl. ms., Zoran Georgiev

Prikaži več

Trevicta, INN-paliperidone palmitate

Trevicta, INN-paliperidone palmitate PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA TREVICTA 175 mg suspenzija za injiciranje s podaljšanim sproščanjem TREVICTA 263 mg suspenzija za injiciranje s podaljšanim sproščanjem

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO 166 Navodilo za uporabo EXODERIL 10 mg/g krema naftifinijev klorid pri glivičnih okužbah stopal, dimelj ali neporaščene kože Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas

Prikaži več

PIL

PIL Navodilo za uporabo Aspirin direkt 500 mg žvečljive tablete acetilsalicilna kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila

Prikaži več

BOLEZNI KOSTI

BOLEZNI KOSTI BOLEZNI KOSTI Glavni vzroki za osteoporozo so: družinska nagnjenost k osteoporozi, pomanjkanje kalcija v prehrani, pomanjkanje gibanja, kajenje, pretirano pitje alkohola in zgodnja menopavza. Zdravljenje:

Prikaži več

rešuje življenja dr žavni progr a m pre se janja in zgodnjeg a odkrivanja predr ak avih sprememb in r ak a na debelem čre ve su in danki Čas je, da po

rešuje življenja dr žavni progr a m pre se janja in zgodnjeg a odkrivanja predr ak avih sprememb in r ak a na debelem čre ve su in danki Čas je, da po rešuje življenja dr žavni progr a m pre se janja in zgodnjeg a odkrivanja predr ak avih sprememb in r ak a na debelem čre ve su in danki Čas je, da pomislite nase. 1 Rak debelega črevesa in danke prikriti

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Cefotaksim Lek 1 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje Cefotaksim Lek 2 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje 2. KAKOVOSTNA

Prikaži več

Primotren® tablete 80/400

Primotren® tablete 80/400 Navodilo za uporabo Primotren 80 mg/400 mg tablete trimetoprim/sulfametoksazol Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo Ranital 150 mg filmsko obložene tablete Ranital 300 mg filmsko obložene tablete RANITIDINUM Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA PANCEF 400 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Zdravilna učinkovina: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 400 mg cefiksima,

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Coryol 3,125 mg tablete Coryol 6,25 mg tablete Coryol 12,5 mg tablete Coryol 25 mg tablete karvedilol Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas

Prikaži več

Version 1

Version 1 NAVODILO ZA UPORABO SmPCPIL128255_2 18.03.2019 Updated: 22.05.2019 Page 1 of 6 Navodilo za uporabo Noctiben Mea 15 mg filmsko obložene tablete doksilaminijev hidrogensukcinat Pred začetkom jemanja zdravila

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO DICYNONE 125 mg/ml raztopina za injiciranje etamsilat Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA PANCEF 100 mg /5 ml prašek za peroralno suspenzijo 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Zdravilna učinkovina: 5 ml peroralne suspenzije (ena merilna

Prikaži več

Canespor - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si

Canespor - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si Canespor 10 mg/g krema bifonazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 MODEL ODLIČNOSTI REFERENČNE AMBULANTE Darinka Klančar NAMEN PREDSTAVITVE European Practice Assessment EPA Evropski model poslovne odličnosti EFQM Samoocena ambulante/odličnost ambulante EPA European Practice

Prikaži več

3a Navodilo za uporabo Fluimukan 20 mg/ml peroralna raztopina z okusom češnje za odrasle, mladostnike in otroke, starejše od 2 let acetilcistein Pred

3a Navodilo za uporabo Fluimukan 20 mg/ml peroralna raztopina z okusom češnje za odrasle, mladostnike in otroke, starejše od 2 let acetilcistein Pred Navodilo za uporabo Fluimukan 20 mg/ml peroralna raztopina z okusom češnje za odrasle, mladostnike in otroke, starejše od 2 let acetilcistein Pred začetkom uporabe tega zdravila natančno preberite navodilo,

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA DICYNONE 125 mg/ml raztopina za injiciranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Dva ml raztopine za injiciranje (ena ampula) vsebuje 250 mg etamsilata.

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO Ospamox 500 mg disperzibilne tablete Ospamox 750 mg disperzibilne tablete Ospamox 1000 mg disperzibilne tablete Amoksicilin Pred začetkom jemanja tega zdravila natančno preberite navodilo,

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Prenessa 2 mg tablete Prenessa 4 mg tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Prenessa 2 mg tablete Ena tableta vsebuje 2 mg terc-butilaminijevega perindoprilata, kar ustreza 1,669 mg

Prikaži več

Femar Art 30 Joint Referral response AR_3 - CLEAN

Femar Art 30 Joint Referral response AR_3 - CLEAN Priloga I Seznam imen, farmacevtske oblike, jakosti zdravila, načina uporabe, imetnikov dovoljenja za promet z zdravilom v državah članicah 1 Država članica EU/EGP Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Prikaži več