Quadrisol, INN-Vedaprofen

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Quadrisol, INN-Vedaprofen"

Transkripcija

1 PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1

2 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI Quadrisol 100 mg/ml, peroralni gel za konje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 ml peroralnega gela Quadrisol vsebuje: Učinkovina(e): Vedaprofen 100 mg Pomožna (pomožne) snov(i): Propilenglikol 130 mg Za celoten seznam pomožnih snovi, glejte poglavje FARMACEVTSKA OBLIKA Peroralni gel. 4. KLINIČNI PODATKI 4.1 Ciljne živalske vrste Konj 4.2 Indikacije za uporabo pri ciljnih živalskih vrstah Zmanjšanje vnetja in bolečine pri mišično-skeletnih obolenjih in poškodbah mehkega tkiva (travmatskih poškodbah in kirurških travmah). Če je kirurška travma pričakovana, lahko dajemo Quadrisol profilaktično najmanj 3 ure pred operativnim posegom. 4.3 Kontraindikacije Ne uporabite pri živalih, ki imajo obolenja prebavil ali srčne, jetrne ali ledvične okvare. Ne uporabite pri žrebičkih, mlajših od 6 mesecev. Ne uporabljajte pri kobilah v obdobju laktacije. Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zdravilno učinkovino ali na katero koli pomožno snov. 4.4 Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto Dirkalne in tekmovalne konje je treba zdraviti v skladu z nacionalnimi zahtevami. Pri teh konjih je treba paziti, da je zdravljenje v skladu s tekmovalnimi predpisi. V primeru dvoma je priporočljiva preiskava urina. 4.5 Posebni previdnostni ukrepi Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih Če se pojavijo neželeni učinki, je treba zdravljenje prekiniti. Pri konjih s poškodbami v ustni votlini je treba stanje klinično oceniti, veterinar pa mora odločiti o nadaljevanju zdravljenja. Če trajajo poškodbe v ustni votlini dlje časa, je treba zdravljenje prekiniti. Konje je treba med zdravljenjem opazovati, da bi odkrili morebitne poškodbe v ustni votlini. Uporabi zdravila se je treba izogibati pri dehidriranih, hipovolemičnih ali hipotenzivnih živalih, ker se pri njih lahko poveča nevarnost toksičnih učinkov na ledvice. 2

3 Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino. 4.6 Neželeni učinki (pogostnost in resnost) Zasledili so značilne neželene učinke nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAID), kot so poškodbe v prebavilih, mehko blato, urtikarija in letargija. Neželeni učinki so reverzibilni. 4.7 Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti Lahko se uporablja v obdobju brejosti. Varnost zdravila v obdobju laktacije ni bila ugotovljena. 4.8 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Druga nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), diuretiki in snovi z veliko vezavo na beljakovine lahko tekmujejo za vezna mesta, zaradi česar lahko pride do toksičnih učinkov. Quadrisola ne smemo dajati hkrati z drugimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili (NSAID) ali glukokortikosteroidi. 4.9 Odmerjanje in pot uporabe Za peroralno dajanje. Zdravilo dajemo 2-krat na dan. Začetni odmerek je 2 mg/kg (2,0 ml/100 kg), nato dajemo vzdrževalni odmerek po 1 mg/kg (1,0 ml/100 kg) vsakih 12 ur. Zdravljenje lahko traja največ 14 zaporednih dni. Pri profilaktičnem zdravljenju zadošča zdravljenje 7 zaporednih dni. Da bi se izognili prevelikemu odmerjanju, je treba natančno določiti telesno maso. Gel dajemo peroralno, tako da konico brizge potisnemo skozi medzobni prostor in potrebno količino gela iztisnemo na zadnjo stran jezika. Pred dajanjem s pomikom objemke na batu brizgo nastavimo na izračunani odmerek. Zdravilo je priporočljivo dajati pred krmljenjem. Če je kirurška travma pričakovana, lahko dajemo Quadrisol profilaktično najmanj 3 ure pred kirurškim posegom Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi) (če je potrebno) Pojavijo se lahko poškodbe in krvavitve v prebavilih, driska, urtikarija, letargija in zmanjšan tek. Če se pojavijo ti simptomi, je treba zdravljenje prekiniti. Simptomi so reverzibilni. Preveliki odmerki lahko povzročijo smrt zdravljenih živali Karenca Meso in organi: 12 dni Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. 5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI Farmakoterapevtska skupina: nesteroidno protivnetno zdravilo Oznaka ATCvet: QM01AE90 3

4 5.1 Farmakodinamične lastnosti Vedaprofen je nesteroidno protivnetno zdravilo (NSAID) iz skupine derivatov aril-propionske kisline. Vedaprofen zavira encim sinteze prostaglandinov (ciklooksigenazo) in deluje protivnetno, antipiretično in analgetično. Raziskave pri konjih so pokazale, da močno zavira sintezo prostaglandina E 2 (Pg E 2 ) v eksudatu in sintezo tromboksana B 2 v serumu in eksudatu.vsebuje nesimetrični ogljikov atom in je zato racemna zmes (+) enantiomera in (-) enantiomera. Oba enantiomera prispevata k terapevtskim učinkom racemata. (+) enantiomer močneje zavira sintezo prostaglandinov. Oba enantiomera sta enako močna antagonista PGF 2 α 5.2 Farmakokinetični podatki Vedaprofen se po peroralnem dajanju hitro absorbira. Njegova biološka uporabnost po peroralnem dajanju je 80 do 90 % vendar pa je znatno manjša, če zdravilo dajemo ob obroku hrane. Končna razpolovna doba je po peroralnem dajanju 350 do 500 minut, po večkratnem peroralnem dajanju ne prihaja do kopičenja. Ravnovesno stanje doseže hitro po začetku zdravljenja. Vedaprofen se obsežno veže na beljakovine v plazmi in v veliki količini presnavlja. Presnovek, ki nastaja v največji količini, je monohidroksilirani derivat. Vsi presnovki vedaprofena so manj učinkoviti kot matična spojina, kar je pokazal preizkus zaviranja nastajanja tromboksana B 2. Približno 70 % peroralno vnesenega odmerka se izloči z urinom. 6. FARMACEVTSKI PODATKI 6.1 Seznam pomožnih snovi Voda (najmanj prečiščene kakovosti) Propilenglikol Hidroksietilceluloza Kalijev hidroksid (E525) Klorovodikova kislina Čokoladna aroma 6.2 Glavne inkompatibilnosti Niso znane. 6.3 Rok uporabnosti Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo: 3 leta Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 2 meseca 6.4 Posebna navodila za shranjevanje Za shranjevanje ni posebnih navodil. 6.5 Vrsta ovojnine in vsebina Nastavljiva večodmerna brizga po 30 ml, izdelana iz polietilena visoke gostote (bele barve) in polietilena nizke gostote (bele in naravne barve). Brizga ima oznake po 1 ml in je opremljena z nastavkom za različne odmerke, ki jih lahko prilagajamo v stopnjah po 0,5 ml. Na voljo so zloženke z eno brizgo ali tremi brizgami. 6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje neporabljenega zdravila ali odpadnih snovi Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. 4

5 7. IMETNIK(I) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat Louvain-la-Neuve Belgija VETCOOL B.V. Otto Hahnweg AX Utrecht NIZOZEMSKA 8. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET EU/2/97/005/001 EU/2/97/005/ DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Datum pridobitve dovoljenja za promet: 4 december 1997 Datum podaljšanja dovoljenja za promet: 13 november DATUM REVIZIJE BESEDILA Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency) PREPOVED PRODAJE, OSKRBE IN/ALI UPORABE Ni smiselno. 5

6 PRILOGA II A. PROIZVAJALEC (PROIZVAJALCI) BIOLOŠKE (BIOLOŠKIH) UČINKOVINE (UČINKOVIN) IN PROIZVAJALEC (PROIZVAJALCI) ZDRAVILA ODGOVOREN(ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE SERIJE B. POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE C. NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL) 6

7 A. PROIZVAJALEC (PROIZVAJALCI) BIOLOŠKE (BIOLOŠKIH) UČINKOVINE (UČINKOVIN) IN PROIZVAJALEC (PROIZVAJALCI) ODGOVOREN(ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE SERIJE Ime in naslov proizvajalca (proizvajalcev )zdravila, odgovornega (odgovornih) za sprostitev serije Purna Pharmaceuticals N.V. Rijksweg 17 B-2870 Puurs BELGIJA B POGOJI TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE Na veterinarski recept. C. NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL) Zdravilna učinkovina v Quadrisol je dovoljena učinkovina, kot je navedena v tabeli 1(dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št.37/2010: Farmakološko aktivna snov Marker zaostanek Živalska vrsta Najvišje dovoljene količine zaostankov (MRL) vedaprofen vedaprofen kopitarji 1000 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 20 µg/kg Ciljna tkiva ledvice jetra mišice maščevje Druge določbe Za pomožne snovi, navedene v poglavju 6.1 SPC, tabela 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo(ES) št. 470/

8 PRILOGA III OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO 8

9 A. OZNAČEVANJE 9

10 PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI 100 mg/ml, peroralni gel za konje 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI Quadrisol 100 mg/ml, peroralni gel za konje 2. NAVEDBA UČINKOVIN(E) Vedaprofen 100 mg/ml 3. FARMACEVTSKA OBLIKA Peroralni gel 4. VELIKOST PAKIRANJA Brizga z nastavljivo velikostjo odmerka s po 30 ml gela 3 brizge z nastavljivo velikostjo odmerka s po 30 ml gela 5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE Konj 6. INDIKACIJA(E) Zmanjšanje vnetja in bolečine. 7. NAČIN IN POT(I) UPORABE Za peroralno dajanje Pred uporabo preberite navodilo za uporabo. 8. KARENCA Karenca: Meso in organi: 12 dni Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. 9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A) Če se pojavijo stranski učinki, moramo zdravljenje prekiniti. Ne uporabite pri kobilah v obdobju laktacije. Podrobni podatki o kontraindikacijah so v priloženem navodilu. 10

11 10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA EXP {mesec/leto} 11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE Za shranjevanje ni posebnih navodil. Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 2 meseca 12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO Odstranjevanje: preberite navodilo za uorabo. 13. BESEDILO SAMO ZA ŽIVALI IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO Samo za živali. Rp-Vet. 14. BESEDILO ''ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM'' Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom. 15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM VETCOOL B.V. Otto Hahnweg AX Utrecht NETHERLANDS 16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET EU/2/97/005/001 (1 x 30 ml) EU/2/97/005/005 (3 x 30 ml) 17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE Lot {številka} 11

12 PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH {nalepka na injektorju} 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI Quadrisol 100 mg/ml, peroralni gel za konje 2. KOLIČINA UČINKOVIN(E) Vedaprofen: Propilenglikol: 100 mg/ml 130 mg/ml 3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV 30 ml 4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA Za peroralno uporabo. 5. KARENCA Karenca: Meso in organi: 12 dni 6. ŠTEVILKA SERIJE Lot {številka} 7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA EXP {mesec/leto} 8. BESEDILO SAMO ZA ŽIVALI Samo za živali. 12

13 B. NAVODILO ZA UPORABO 13

14 NAVODILO ZA UPORABO Quadrisol 100 mg/ml, peroralni gel za konje 1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ, ČE STA RAZLIČNA Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: VETCOOL B.V. Otto Hahnweg AX Utrecht NETHERLANDS Proizvajalec odgovoren za sproščanje serij: Purna Pharmaceuticals N.V. Rijksweg 17 B-2870 Puurs BELGIJA 2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI Quadrisol 100 mg/ml, peroralni gel za konje 3. NAVEDBA UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SESTAVIN Vedaprofen: Propilenglikol: 100 mg/ml 130 mg/ml 4. INDIKACIJA(E) Zmanjšanje vnetja in bolečine pri mišično-skeletnih obolenjih in poškodbah mehkega tkiva (travmatskih poškodbah in kirurških travmah). Če je kirurška travma pričakovana, lahko dajemo Quadrisol profilaktično najmanj 3 ure pred operativnim posegom. 5. KONTRAINDIKACIJE Ne uporabite pri živalih, ki imajo obolenja prebavil ali srčne, jetrne ali ledvične okvare. Ne uporabljajte pri žrebičkih, mlajših od 6 mesecev. Ne uporabite pri kobilah v obdobju laktacije. Quadrisola ne smete dajati hkrati z drugimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili (NSAID) ali glukokortikosteroidi. Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zdravilno učinkovino ali na katerokoli pomožno snov. 6. NEŽELENI UČINKI Zasledili so značilne neželene učinke nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAID), kot so poškodbe in krvavitve v prebavilih, driska, urtikarija, letargija in zmanjšan tek. Če se ti simptomi pojavijo, je treba zdravljenje prekiniti. Simptomi so reverzibilni. Preveliko odmerjanje lahko povzroči smrt živali. Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo ali mislite, da zdravilo ni delovalo, obvestite svojega veterinarja. 14

15 7. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE Konj 8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA Quadrisol dajemo 2-krat na dan. Priporočeno odmerjanje je začetni odmerek po 2 mg/kg (2,0 ml/100 kg), nato zdravljenje nadaljujemo z vzdrževalnim odmerkom po 1 mg/kg (1,0 ml/100 kg) vsakih 12 ur. Za peroralno dajanje. 9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA Zdravljenje lahko traja največ 14 zaporednih dni. Da bi se izognili prevelikemu odmerjanje, je treba natančno določiti telesno maso in odmerjanje. Pri profilaktičnem zdravljenju zadošča 7-dnevno dajanje zdravila. Gel dajemo peroralno, tako da konico brizge potisnemo skozi medzobni prostor in potrebno količino gela iztisnemo na zadnjo stran jezika. Pred dajanjem s pomikom objemke na batu brizgo nastavimo na izračunani odmerek. Zdravilo je priporočljivo dajati pred krmljenjem. 10. KARENCA Meso in organi: 12 dni Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. 11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom. Za shranjevanje ni posebnih navodil. Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 2 meseca Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini po EXP. 12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A) Varnost zdravila ni dokazana med laktacijo. Quadrisol 100 mg/ml se sme dajati v obdobju brejosti. Pri konjih s poškodbami v ustni votlini je treba stanje klinično oceniti, lečeči veterinar pa mora odločiti o nadaljevanju zdravljenja. Če trajajo poškodbe v ustni votlini dlje časa, je treba zdravljenje prekiniti. Konje je treba med zdravljenjem opazovati, da bi odkrili morebitne poškodbe v ustni votlini. Uporabi zdravila se je treba izogibati pri dehidriranih, hipovolemičnih ali hipotenzivnih živalih, ker se pri njih lahko poveča nevarnost toksičnih učinkov na ledvice. Dirkalne in tekmovalne konje je treba zdraviti v skladu z nacionalnimi zahtevami. Pri teh konjih je treba paziti, da je zdravljenje v skladu s tekmovalnimi predpisi. V primeru dvoma je priporočljiva preiskava urina. V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino. 15

16 13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO Vsako neporabljeno zdravilo ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z nacionalnimi zahtevami. 14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency) DRUGE INFORMACIJE Samo za živali. 16

Porcilis Porcoli, INN Adjuvanted vaccine against enterotoxicosis of piglets due to E. coli

Porcilis Porcoli, INN Adjuvanted vaccine against enterotoxicosis of piglets due to E. coli DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1/22 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI Porcilis Porcoli Diluvac Forte 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA V odmerku po dva ml: Zdravilne

Prikaži več

Zulvac 1 Bovis, INN-Inactivated Bluetongue Virus, serotype 1

Zulvac 1 Bovis, INN-Inactivated Bluetongue Virus, serotype 1 DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI Zulvac 1 Bovis suspenzija za injiciranje za govedo 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Vsak odmerek

Prikaži več

Microsoft Word - V-145-PI-sl.doc

Microsoft Word - V-145-PI-sl.doc DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1/17 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI ZULVAC 8 Bovis suspenzija za injiciranje za govedo 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Vsak odmerek

Prikaži več

Zulvac 8 Bovis, INN-Inactivated Bluetongue Virus, Serotype 8

Zulvac 8 Bovis, INN-Inactivated Bluetongue Virus, Serotype 8 DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI ZULVAC 8 Bovis suspenzija za injiciranje za govedo 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA En 2 ml odmerek:

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO Milprazon 2,5 mg/25 mg tablete za majhne pse in mladiče, ki tehtajo najmanj 0,5 kg Milprazon 12,5 mg/125 mg tablete za pse, ki teh

NAVODILO ZA UPORABO Milprazon 2,5 mg/25 mg tablete za majhne pse in mladiče, ki tehtajo najmanj 0,5 kg Milprazon 12,5 mg/125 mg tablete za pse, ki teh NAVODILO ZA UPORABO Milprazon 2,5 mg/25 mg tablete za majhne pse in mladiče, ki tehtajo najmanj 0,5 kg Milprazon 12,5 mg/125 mg tablete za pse, ki tehtajo najmanj 5 kg 1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA

Prikaži več

Daleron za otroke susp PIL

Daleron za otroke susp PIL NAVODILO ZA UPORABO Daleron za otroke 120 mg/5 ml peroralna suspenzija paracetamol proti vročini in bolečinam Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA DICYNONE 125 mg/ml raztopina za injiciranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Dva ml raztopine za injiciranje (ena ampula) vsebuje 250 mg etamsilata.

Prikaži več

a Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pom

a Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pom Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Daleron za otroke 120 mg/5 ml peroralna suspenzija 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 5 ml peroralne suspenzije (1 brizga za peroralno dajanje) vsebuje 120 mg paracetamola. 1 ml peroralne

Prikaži več

DODATEK I

DODATEK I Navodilo za uporabo IBUBEL COMBO 50 mg/30 mg v 1 g gel ibuprofen/levomentol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Selehold 30 mg kožni nanos, raztopina za pse od 2,6 do 5,0 kg Selehold 60 mg kožni nanos, raztopina za pse od 5,1 do 10,0 kg Selehold 120 mg kožni nanos, raztopina za pse od 10,1 do

Prikaži več

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO DICYNONE 125 mg/ml raztopina za injiciranje etamsilat Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Kalcijev karbonat Krka 1 g tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena tableta vsebuje 1 g kalcijevega karbonata. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 3. FARMACEVTSKA

Prikaži več

Hidrasec 100 mg kapsule

Hidrasec 100 mg kapsule NAVODILO ZA UPORABO 100 mg trde kapsule racekadotril Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke

Prikaži več

Version 1

Version 1 NAVODILO ZA UPORABO SmPCPIL128255_2 18.03.2019 Updated: 22.05.2019 Page 1 of 6 Navodilo za uporabo Noctiben Mea 15 mg filmsko obložene tablete doksilaminijev hidrogensukcinat Pred začetkom jemanja zdravila

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Rutacid 500 mg žvečljive tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 žvečljiva tableta vsebuje 500 mg hidrotalcita. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 3. FARMACEVTSKA

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo 1,5 mg/5 mg v 1 ml oralno pršilo, raztopina benzidaminijev klorid/cetilpiridinijev klorid Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

Microsoft Word - SI_PIL_Voltaren_Emulgel_11,6 mgg_

Microsoft Word - SI_PIL_Voltaren_Emulgel_11,6 mgg_ NAVODILO ZA UPORABO dietilamonijev diklofenakat Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo

Prikaži več

Bravecto, INN-Fluralaner

Bravecto, INN-Fluralaner PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI Bravecto 112,5 mg žvečljive tablete za zelo majhne pse (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg žvečljive tablete

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Septabene 1,5 mg/5 mg v 1 ml oralno pršilo, raztopina 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 ml oralnega pršila, raztopine, vsebuje 1,5 mg benzidaminijevega klorida in 5 mg cetilpiridinijevega

Prikaži več

Calcium - Calvive - navodila za uporabo - lekarnanaklik.si

Calcium - Calvive - navodila za uporabo - lekarnanaklik.si Stran 1 NAVODILO ZA UPORABO kalcij Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam

Prikaži več

Suspenzija PANADOL* BABY AND INFANT (paracetamol)

Suspenzija PANADOL* BABY AND INFANT (paracetamol) NAVODILO ZA UPORABO CALPOL 120 mg/5 ml peroralna suspenzija paracetamol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno

Prikaži več

UPUTA

UPUTA Navodilo za uporabo PORTALAK 667 mg/ml sirup Lactulosum liquidum Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO Canesten3 200 mg vaginalne tablete klotrimazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Rutacid 500 mg žvečljive tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena žvečljiva tableta vsebuje 500 mg hidrotalcita. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 3. FARMACEVTSKA

Prikaži več

Suprelorin

Suprelorin DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI Suprelorin 4,7 mg implantat za pse 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Zdravilna učinkovina: Deslorelin

Prikaži več

Dectomax - Art. 34 referral - Annexes

Dectomax - Art. 34 referral - Annexes DODATEK I SEZNAM IMEN, FARMACEVTSKIH OBLIK, JAKOSTI, NAČINA UPORABE, ŽIVALSKIH VRST IN IMETNIKOV DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM V ZADEVNIH DRŽAVAH ČLANICAH, ISLANDIJI IN NA NORVEŠKEM dne 8. decembra

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO 1

NAVODILO ZA UPORABO 1 NAVODILO ZA UPORABO 1 Navodilo za uporabo Lomexin 20 mg/g vaginalna krema fentikonazolijev nitrat Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi

Prikaži več

Prevomax, maropitant

Prevomax, maropitant PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI Prevomax 10 mg/ml raztopina za injiciranje za pse in mačke 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 ml

Prikaži več

Ca C Sandoz PIL

Ca C Sandoz PIL Navodilo za uporabo Ca-C Calvive 260 mg/1000 mg šumeče tablete kalcij/askorbinska kislina (vitamin C) Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO Plivit C 500 mg tablete acidum ascorbicum Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO 166 Navodilo za uporabo EXODERIL 10 mg/g krema naftifinijev klorid pri glivičnih okužbah stopal, dimelj ali neporaščene kože Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO JAZMP-IB/

NAVODILO ZA UPORABO JAZMP-IB/ NAVODILO ZA UPORABO JAZMP-IB/002-29.09.2017 1 Navodilo za uporabo Lomexin 200 mg mehke vaginalne kapsule Lomexin 600 mg mehke vaginalne kapsule fentikonazolijev nitrat Pred začetkom uporabe zdravila natančno

Prikaži več

Spremembe v SmPC ob podaljšanju registracije

Spremembe v SmPC ob podaljšanju registracije POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Flonidan S 10 mg tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena tableta vsebuje 10 mg loratadina. Pomožne snovi z znanim učinkom: laktoza monohidrat

Prikaži več

Canesten 3 - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si

Canesten 3  - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si NAVODILO ZA UPORABO Canesten3 200 mg vaginalne tablete klotrimazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate

Prikaži več

Canespor - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si

Canespor - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si Canespor 10 mg/g krema bifonazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Daleron C za otroke 120 mg/10 mg zrnca za peroralno raztopino 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 5 g zrnc za peroralno raztopino (1 vrečica) vsebuje 120 mg paracetamola in 10 mg askorbinske

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Seldiar 2 mg trde kapsule loperamidijev klorid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli

Prikaži več

Microsoft Word - Convenia-PI-Final SL

Microsoft Word - Convenia-PI-Final SL DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1/23 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI Convenia 80 mg/ml prašek in topilo za raztopino za injiciranje za pse in mačke 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA

Prikaži več

Pred uporabo natančno preberite to navodilo

Pred uporabo natančno preberite to navodilo NAVODILO ZA UPORABO Dermazin mg/g krema SREBROV SULFADIAZIN Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. Če

Prikaži več

3a Navodilo za uporabo Fluimukan 20 mg/ml peroralna raztopina z okusom češnje za odrasle, mladostnike in otroke, starejše od 2 let acetilcistein Pred

3a Navodilo za uporabo Fluimukan 20 mg/ml peroralna raztopina z okusom češnje za odrasle, mladostnike in otroke, starejše od 2 let acetilcistein Pred Navodilo za uporabo Fluimukan 20 mg/ml peroralna raztopina z okusom češnje za odrasle, mladostnike in otroke, starejše od 2 let acetilcistein Pred začetkom uporabe tega zdravila natančno preberite navodilo,

Prikaži več

Angiotensin-II- receptor antagonists (sartans) containing a tetrazole group EMEA/H/A-31/1471

Angiotensin-II- receptor antagonists (sartans) containing a tetrazole group EMEA/H/A-31/1471 Priloga IV Znanstveni zaključki 1 Znanstveni zaključki Zdravila, ki vsebujejo sartan, so pomembna možnost za zdravljenje resnih in morebitno resnih stanj, kot so hipertenzija in določene bolezni srca ali

Prikaži več

Parsabiv, INN-etelcalcetide

Parsabiv, INN-etelcalcetide PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

Pred uporabo natančno preberite to navodilo

Pred uporabo natančno preberite to navodilo Navodilo za uporabo Elmogan 450 mg filmsko obložene tablete gemfibrozil Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste

Prikaži več

Navodilo za uporabo Itami 140 mg zdravilni obliž za uporabo pri mladostnikih, starejših od 16 let in odraslih natrijev diklofenakat Pred začetkom upor

Navodilo za uporabo Itami 140 mg zdravilni obliž za uporabo pri mladostnikih, starejših od 16 let in odraslih natrijev diklofenakat Pred začetkom upor Navodilo za uporabo Itami 140 mg zdravilni obliž za uporabo pri mladostnikih, starejših od 16 let in odraslih natrijev diklofenakat Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje

Prikaži več

Version 1

Version 1 POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA SmPCPIL128254_2 18.03.2019 Updated: 22.05.2019 Page 1 of 7 1. IME ZDRAVILA Noctiben Mea 15 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA CalciumvitaC 260 mg/500 mg šumeče tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena šumeča tableta vsebuje 260 mg kalcija v obliki 327 mg kalcijevega karbonata in 1000 mg kalcijevega laktoglukonata

Prikaži več

3a Navodilo za uporabo Xapimant 10 mg filmsko obložene tablete Xapimant 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid Pred začetkom jemanj

3a Navodilo za uporabo Xapimant 10 mg filmsko obložene tablete Xapimant 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid Pred začetkom jemanj Navodilo za uporabo 10 mg filmsko obložene tablete 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Olicef 2 g prašek za raztopino za infundiranje ceftriakson Pred uporabo natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* NAVODILO ZA UPORABO Aspirin direkt 500 mg žvečljive tablete acetilsalicilna kislina Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* NAVODILO ZA UPORABO ASPIRIN migran 500 mg šumeče tablete acetilsalicilna kislina Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub

Prikaži več

Pred uporabo natančno preberite to navodilo

Pred uporabo natančno preberite to navodilo Navodilo za uporabo Canesten3 set 200 mg vaginalne tablete in 10 mg/g krema klotrimazol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega

Prikaži več

Lekadol 500 mg tablete

Lekadol 500 mg tablete Navodilo za uporabo LEKADOL 500 mg tablete PARACETAMOLUM proti bolečinam in zvišani telesni temperaturi Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju

Prikaži več

Leucofeligen feLV/RCP, INN - FeLV, Live attenuated Feline Calicivirus (strain F9),Live attenuated Feline Viral Rhinotracheitis virus (strain F2),Live

Leucofeligen feLV/RCP, INN - FeLV, Live attenuated Feline Calicivirus (strain F9),Live attenuated Feline Viral Rhinotracheitis virus (strain F2),Live PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI LEUCOFELIGEN FeLV/RCP liofilizat in suspenzija za suspenzijo za injiciranje za mačke 2. KAKOVOSTNA IN

Prikaži več

No Slide Title

No Slide Title Interakcije zdravil Marija Bogataj Interakcije zdravil: farmacevtske: fizikalna ali kemijska inkompatibilnost običajno napovedljive skoraj vedno se jim je mogočeizogniti parenteralne oblike, peroralne:

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* Navodilo za uporabo Aspirin plus C 400 mg/240 mg šumeče tablete acetilsalicilna kislina/askorbinska kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo LEKADOL PLUS C 500 mg/300 mg zrnca za peroralno raztopino za pripravo toplega napitka pri gripi in prehladu PARACETAMOLUM/ACIDUM ASCORBICUM Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite

Prikaži več

POVZETEK TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Ferrum Lek 100 mg žvečljive tablete Ferrum Lek 50 mg/5 ml 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 žvečljiva tableta vsebuje 100 mg železa (Fe 3+ ), kar

Prikaži več

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn 1 Številka: 1382-18/2014 Datum: 31.7.2014 Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2013 V poročilu želimo na kratko predstaviti poročanje o domnevnih neželenih

Prikaži več

04

04 POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA CARDIOPIRIN 100 mg gastrorezistentne tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena gastrorezistentna tableta vsebuje 100 mg acetilsalicilne kisline.

Prikaži več

antifibrinolytics art 31(TXA)_annexI_III_sl

antifibrinolytics art 31(TXA)_annexI_III_sl Dodatek III Predlagano besedilo za povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za uporabo 12 POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA IN NAVODILO ZA UPORABO 13 POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

Prikaži več

Acrobat Document

Acrobat Document Navodilo za uporabo: Informacije za bolnika donepezilijev klorid Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo LEKADOL 500 mg filmsko obložene tablete PARACETAMOLUM proti bolečinam in zvišani telesni temperaturi Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

Sinupret exera (204SDE) Navodilo za uporabo Št. MA : Različica: 002 NAVODILO ZA UPORABO Sinupret exera obložene tablete Zdravilna učinkovina: suhi eks

Sinupret exera (204SDE) Navodilo za uporabo Št. MA : Različica: 002 NAVODILO ZA UPORABO Sinupret exera obložene tablete Zdravilna učinkovina: suhi eks NAVODILO ZA UPORABO Sinupret exera obložene tablete Zdravilna učinkovina: suhi ekstrakt korenine rumenega svišča, cveta jegliča, zeli kodrastolistne kislice, cveta črnega bezga in zeli navadnega sporiša

Prikaži več

Navodilo za uporabo ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo acetilsalicilna kislina/psevdoefedrinijev klorid Pred začetkom jemanja

Navodilo za uporabo ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo acetilsalicilna kislina/psevdoefedrinijev klorid Pred začetkom jemanja Navodilo za uporabo ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo acetilsalicilna kislina/psevdoefedrinijev klorid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za

Prikaži več

Modul družinska medicina marec 2019

Modul družinska medicina marec 2019 SODELOVANJE ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE in KLINIČNEGA FARMACEVTA: Program Farmacevtskega svetovanja Modul multimorbidnost in predpisovanje zdravil Ljubljana, 22.3.2019 Tanja Tomšič, mag. farm., spec.

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* Navodilo za uporabo Canespor 10 mg/g krema bifonazol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA PANCEF 100 mg /5 ml prašek za peroralno suspenzijo 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Zdravilna učinkovina: 5 ml peroralne suspenzije (ena merilna

Prikaži več

DODATEK I

DODATEK I NAVODILO ZA UPORABO Ibuprofen Belupo 20 mg/ml peroralna suspenzija ibuprofenum Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. Če imate dodatna

Prikaži več

5a NAVODILO ZA UPORABO: PODATKI ZA UPORABNIKA Ospamox 125 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo Ospamox 250 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo Os

5a NAVODILO ZA UPORABO: PODATKI ZA UPORABNIKA Ospamox 125 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo Ospamox 250 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo Os NAVODILO ZA UPORABO: PODATKI ZA UPORABNIKA Ospamox 125 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo Ospamox 250 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo Ospamox 500 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo amoksicilin

Prikaži več

RAS-acting agents

RAS-acting agents Priloga IV Znanstveni zaključki, podlaga za spremembo pogojev dovoljenj za promet z zdravilom ter podrobna obrazložitev znanstvenih razlogov za odstopanja od priporočila odbora PRAC 1 Znanstveni zaključki

Prikaži več

Omidria, INN-phenylephrine hydrochloride / ketorolac trometamol

Omidria, INN-phenylephrine hydrochloride / ketorolac trometamol PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Omidria 10 mg/ml + 3 mg/ml koncentrat za raztopino za intraokularno izpiranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena viala s 4 ml raztopine

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO SmPCPIL087691_2 29.12.2016 Updated: 20.01.2017 Page 1 of 7 Navodilo za uporabo Septanazal za odrasle 1 mg/50 mg v 1 ml pršilo za nos, raztopina ksilometazolinijev klorid/dekspantenol

Prikaži več

PIL

PIL Navodilo za uporabo Aspirin direkt 500 mg žvečljive tablete acetilsalicilna kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila

Prikaži več

POVZETEK TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Ferrum Lek 100 mg žvečljive tablete Ferrum Lek 50 mg/5 ml 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 žvečljiva tableta vsebuje 100 mg železa (Fe 3+ ), kar

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Holetar 20 mg tablete Holetar 40 mg tablete lovastatin Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste ţeleli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

IPI

IPI Navodilo za uporabo Encepur za odrasle 1,5 mikrograma/0,5 ml suspenzija za injiciranje cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu z inaktiviranimi virusi Pred začetkom uporabe cepiva natančno preberite

Prikaži več

Micotil 300 Injectie; Art.34 - Annexes I,II&III

Micotil 300 Injectie; Art.34 - Annexes I,II&III Dodatek I Seznam imen, farmacevtskih oblik, jakosti zdravila za uporabo v veterinarski medicini, živalskih vrst, poti uporabe in imetnikov dovoljenja za promet z zdravilom v državah članicah 1/32 Država

Prikaži več

Aspirin protect 100 _CCDS_ - SmPC

Aspirin protect 100 _CCDS_ - SmPC POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Aspirin protect 100 mg gastrorezistentne tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena gastrorezistentna tableta vsebuje 100 mg acetilsalicilne kisline.

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI VITAMIN AD 3 EC KRKA peroralna emulzija 2. KAKOVOSTNA IN KOLI

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI VITAMIN AD 3 EC KRKA peroralna emulzija 2. KAKOVOSTNA IN KOLI POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI VITAMIN AD 3 EC KRKA peroralna emulzija 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Učinkovine: 1 ml peroralne emulzije

Prikaži več

Somatropin Art Annexes I-II-III-IV-SL

Somatropin Art Annexes I-II-III-IV-SL Priloga II Znanstveni zaključki in podlaga za dopolnilo povzetkov glavnih značilnosti zdravila in navodil za uporabo, ki jih je predstavila Evropska agencija za zdravila 75 Znanstveni zaključki Splošni

Prikaži več

Cablivi, INN-caplacizumab

Cablivi, INN-caplacizumab PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

New product information wording - Dec 2018_SL

New product information wording - Dec 2018_SL 4 January 2019 1 EMA/PRAC/855010/2018 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Novo besedilo informacij o zdravilu izvlečki iz priporočil odbora PRAC o signalih Sprejeto na seji odbora PRAC,

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO SmPCPIL126789_3 05.02.2019 Updated: 25.04.2019 Page 1 of 7 Navodilo za uporabo Septanazal za odrasle 1 mg/50 mg v 1 ml pršilo za nos, raztopina ksilometazolinijev klorid/dekspantenol

Prikaži več

Soludox - Art.13 - Annexes - SL

Soludox - Art.13 - Annexes - SL DODATEK I SEZNAM IMEN, FARMACEVTSKIH OBLIK, JAKOSTI ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI, ŽIVALSKIH VRST, POTI UPORABE IN IMETNIKOV DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM V DRŽAVAH ČLANICAH 1 Država Imetnik

Prikaži več

Skilarence, INN-dimethyl fumarate

Skilarence, INN-dimethyl fumarate PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Skilarence 30 mg gastrorezistentne tablete Skilarence 120 mg gastrorezistentne tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Skilarence 30

Prikaži več

zdravljenje s trombocitnimi koncentrati

zdravljenje s trombocitnimi koncentrati KO za hematologijo, UKCL zdravljenje s trombocitnimi koncentrati Barbara Skopec poraba KT na KOH 2012 2013 2014 Trombo afereza 2159 2048 1712 trombo zlitje 1551 1822 1781 skupaj 3710 3870 3493 indikacije

Prikaži več

Suanovil-Captalin - Art.35 - Annexes

Suanovil-Captalin - Art.35 - Annexes Priloga I Seznam imen, farmacevtskih oblik, jakosti zdravil za uporabo v veterinarski medicini, živalskih vrst in predlagateljev/imetnikov dovoljenj za promet z zdravilom v državah članicah Država članica

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Infectoscab 5 % krema 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 g kreme vsebuje 50 mg permetrina. Pomožni snovi z znanim učinkom: 90 mg/g emulgirajoči

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Canesten1 500 mg vaginalne tablete Canesten1 set 500 mg vaginalne tablete in 10 mg/g krema Canes

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Canesten1 500 mg vaginalne tablete Canesten1 set 500 mg vaginalne tablete in 10 mg/g krema Canes POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Canesten1 500 mg vaginalne tablete Canesten1 set 500 mg vaginalne tablete in 10 mg/g krema Canesten3 200 mg vaginalne tablete Canesten3 20 mg/g vaginalna

Prikaži več

Enyglid, INN-repaglinide

Enyglid, INN-repaglinide PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Enyglid 0,5 mg tablete Enyglid 1 mg tablete Enyglid 2 mg tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Enyglid 0,5 mg tablete Ena tableta

Prikaži več

Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami mag.Nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, decembe

Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami    mag.Nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, decembe Nadzor UVHVVR nad prehranskimi in zdravstvenimi trditvami mag.nadja Škrk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ljubljana, december 2018 Glavni cilj živilske zakonodaje je zagotoviti varovanje

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Vasilip 10 mg filmsko obložene tablete Vasilip 20 mg filmsko obložene tablete Vasilip 40 mg filmsko obložene tablete simvastatin Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo,

Prikaži več

DISTRIBUCIJA

DISTRIBUCIJA DISTRIBUCIJA ZDRAVILNIH UČINKOVIN V ORGANIZMU Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo doc. dr. Mojca Kerec Kos Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani (L)ADME SISTEM MESTO DELOVANJA OSTALA TKIVA

Prikaži več

SANCO/12328/2013-EN Rev. 5

SANCO/12328/2013-EN Rev. 5 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.9.2014 COM(2014) 556 final 2014/0255 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o proizvodnji, dajanju na trg in uporabi medicirane krme ter razveljavitvi Direktive

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Coryol 3,125 mg tablete Coryol 6,25 mg tablete Coryol 12,5 mg tablete Coryol 25 mg tablete karvedilol Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO Sirdalud 2 mg tablete Sirdalud 4 mg tablete tizanidin Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za v

NAVODILO ZA UPORABO Sirdalud 2 mg tablete Sirdalud 4 mg tablete tizanidin Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za v NAVODILO ZA UPORABO Sirdalud 2 mg tablete Sirdalud 4 mg tablete tizanidin Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga

Prikaži več