Enyglid, INN-repaglinide

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Enyglid, INN-repaglinide"

Transkripcija

1 PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1

2 1. IME ZDRAVILA Enyglid 0,5 mg tablete Enyglid 1 mg tablete Enyglid 2 mg tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Enyglid 0,5 mg tablete Ena tableta vsebuje 0,5 mg repaglinida. Enyglid 1 mg tablete Ena tableta vsebuje 1 mg repaglinida. Enyglid 2 mg tablete Ena tableta vsebuje 2 mg repaglinida. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje FARMACEVTSKA OBLIKA tableta Enyglid 0,5 mg tablete Tablete so bele, okrogle in izbočene, s posnetim robom. Enyglid 1 mg tablete Tablete so bledo rjavo-rumene, okrogle, izbočene, s posnetim robom in z možnimi temnejšimi pikami. Enyglid 2 mg tablete Tablete so roza, marmorirane, okrogle, izbočene, s posnetim robom in z možnimi temnejšimi pikami. 4. KLINIČNI PODATKI 4.1 Terapevtske indikacije Uporaba repaglinida je indicirana pri odraslih bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2, pri katerih hiperglikemije ni več mogoče zadovoljivo obvladovati z dieto, zmanjšanjem telesne mase in s telesno dejavnostjo. Uporaba repaglinida je indicirana tudi v kombinaciji z metforminom pri odraslih bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2, pri katerih glikemija samo z metforminom ni zadovoljivo urejena. Zdravljenje je treba uvesti kot dodatek k dieti in telesni dejavnosti za znižanje koncentracije glukoze v krvi ob obrokih. 4.2 Odmerjanje in način uporabe Odmerjanje Repaglinid se uporablja predprandialno in ga je treba za optimiranje urejenosti glikemije individualno prilagoditi. Poleg običajne samokontrole glukoze v krvi in/ali urinu, ki jo izvaja bolnik, mora bolnikovo glukozo v krvi redno nadzirati tudi zdravnik, da določi za bolnika najmanjši učinkoviti odmerek. Za spremljanje bolnikovega odziva na zdravljenje je pomembna tudi koncentracija glikoziliranega hemoglobina. Redno spremljanje je potrebno zato, da bi odkrili nezadostno znižanje glukoze v krvi ob priporočenem največjem odmerka (tj. primarna odpoved), ali nezadostno znižanje 2

3 glukoze po uvodnem obdobju učinkovitosti (tj. sekundarna odpoved). Kratkotrajna uporaba repaglinida lahko zadošča v obdobjih prehodne izgube urejenosti sladkorne bolezni tipa 2 pri bolnikih, pri katerih je bolezen ponavadi dobro urejena z dieto. Začetni odmerek Odmerek mora določiti zdravnik glede na bolnikove potrebe. Priporočeni začetni odmerek je 0,5 mg. Med posameznimi prilagoditvami odmerka mora miniti teden ali dva (glede na odziv glukoze v krvi). Če bolnik preide na repaglinid z drugega peroralnega antidiabetika, je priporočeni začetni odmerek repaglinida 1 mg. Vzdrževanje Priporočeni največji posamični odmerek repaglinida je 4 mg ob glavnih obrokih. Skupni največji dnevni odmerek ne sme preseči 16 mg. Posebne skupine bolnikov Starostniki Klinične študije pri bolnikih, starejših od 75 let, niso bile izvedene. Okvara ledvic Bolezni ledvic ne vplivajo na repaglinid (glejte poglavje 5.2). Preko ledvic se izloči osem odstotkov posameznega odmerka repaglinida. Celoten plazemski očistek zdravila je pri bolnikih z ledvično okvaro manjši. Ker je občutljivost za inzulin pri diabetikih z ledvično okvaro večja, je treba prilagajanje odmerka pri teh bolnikih opraviti še posebej previdno. Okvara jeter Pri bolnikih z jetrno insuficienco klinične študije niso bile izvedene. Oslabeli in podhranjeni bolniki Pri oslabelih in podhranjenih bolnikih mora biti začetno in vzdrževalno odmerjanje konzervativno. Odmerek je treba skrbno titrirati, da bi preprečili hipoglikemične reakcije. Bolniki, ki se zdravijo z drugimi peroralnimi antidiabetiki Bolnike je mogoče na repaglinid prevesti neposredno z drugih peroralnih antidiabetikov. Vendar pa med odmerjanjem repaglinida in drugih peroralnih antidiabetikov ni natančnega razmerja. Priporočeni največji začetni odmerek za bolnike, pri katerih uvajamo repaglinid, je 1 mg pred glavnimi obroki. Repaglinid se lahko uporablja v kombinaciji z metforminom, če urejenost glikemije samo z metforminom ni zadostna. V tem primeru je treba odmerjanje metformina ohraniti in sočasno uporabljati še repaglinid. Začetni odmerek repaglinida je 0,5 mg pred glavnimi obroki, prilagajanje odmerka pa poteka glede na odziv glukoze v krvi, tako kot pri monoterapiji. Pediatrična populacija Varnost in učinkovitost repaglinida pri otrocih, mlajših od 18 let, še nista bili dokazani. Podatki niso na voljo. Način uporabe Bolnik mora repaglinid vzeti pred glavnimi obroki (tj. predprandialno). Odmerek se običajno vzame 15 minut pred obrokom, vendar pa lahko čas zaužitja sega od 30 minut pred obrokom do tik pred njim (tj. predprandialno, v primeru 2, 3 ali 4 obrokov na dan). Bolniku morate naročiti, naj v primeru, če izpusti (ali zaužije dodatni) obrok, izpusti (ali vzame dodatni) 3

4 odmerek za tisti obrok. Za določitev odmerka v primeru sočasne uporabe z drugimi zdravilnimi učinkovinami glejte poglavji 4.4 in Kontraindikacije - Preobčutljivost na repaglinid ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju Sladkorna bolezen tipa 1 (na C-peptid negativna). - Diabetična ketoacidoza s komo ali brez nje. - Hudo moteno delovanje jeter. - Sočasna uporaba gemfibrozila (glejte poglavje 4.5). 4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi Splošno Repaglinid se sme predpisati le, če se slaba urejenost glikemije in simptomi sladkorne bolezni nadaljujejo kljub ustrezni dieti, telesni dejavnosti in zmanjšanju telesne mase. Dejavniki stresa, kot so zvišana telesna temperatura, poškodba, okužba ali kirurški poseg, lahko pri bolnikih, katerih stanje je pri uporabi peroralnega antidiabetika stabilno, povzročijo izgubo urejenosti glikemije. V takšnih primerih utegne biti potrebna prekinitev uporabe repaglinida in začasno zdravljenje z insulinom. Hipoglikemija Kot drugi sekretagogi inzulina lahko tudi repaglinid povzroči hipoglikemijo. Kombinacija s sekretagogi inzulina Učinkovitost zniževanja glukoze v krvi s peroralnimi antidiabetiki se pri številnih bolnikih sčasoma zmanjša. To je lahko posledica napredovanja sladkorne bolezni ali zmanjšanja odzivnosti na zdravilo. Pojav je poznan kot sekundarna odpoved, za razliko od primarne odpovedi, pri kateri je zdravilo neučinkovito, že ko ga bolnik vzame prvič. Preden stanje opredelimo kot sekundarno odpoved, je treba preveriti, ali je odmerek uravnan in ali se bolnik drži diete in telesne dejavnosti. Repaglinid deluje prek posebnega vezavnega mesta s kratkim delovanjem na celice. Uporaba repaglinida v primerih sekundarne odpovedi sekretagogov inzulina v kliničnih preskušanjih ni bila raziskana. Preskušanja, ki bi proučila kombinacijo z drugimi sekretagogi inzulina, niso bila izvedena. Kombinacija z inzulinom NPH (Neutral Protamine Hagedorn) ali s tiazolidindioni Preskušanja s kombiniranim zdravljenjem z inzulinom NPH ali s tiazolidindioni so bila izvedena, vendar pa je treba profil koristi in tveganj v primerjavi z drugimi kombiniranimi zdravljenji še ugotoviti. Kombinacija z metforminom Kombinirano zdravljenje z metforminom spremlja večje tveganje za pojav hipoglikemije. Akutni koronarni sindrom Uporabo repaglinida lahko spremlja večja pojavnost akutnega koronarnega sindroma (npr. miokardni infarkt), glejte poglavji 4.8 in 5.1. Sočasna uporaba drugih zdravil 4

5 Pri bolnikih, ki se zdravijo z zdravili z vplivom na presnovo repaglinida, je treba repaglinid uporabljati previdno ali pa se njegovi uporabi izogniti (glejte poglavje 4.5). Če je sočasno jemanje teh dveh zdravil nujno, je treba pazljivo nadzirati vrednosti glukoze v krvi in bolnika natančno klinično spremljati Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Na presnovo repaglinida lahko vplivajo številna zdravila, zato mora zdravnik upoštevati možne interakcije. Podatki iz raziskav in vitro kažejo, da se repaglinid presnavlja pretežno z encimom CYP2C8, vendar pa tudi s CYP3A4. Klinični podatki, pridobljeni na zdravih prostovoljcih, potrjujejo domnevo, da je CYP2C8 najpomembnejši encim pri presnovi repaglinida in da ima CYP3A4 pri tem le manjšo vlogo, vendar pa se relativen prispevek CYP3A4 v primeru zavrtja CYP2C8 lahko poveča. V primeru uporabe učinkovin, ki vplivajo na ta encima citokroma P-450, bodisi z inhibicijo bodisi z indukcijo, se presnova in s tem tudi očistek repaglinida lahko spremeni. Posebna previdnost je potrebna v primeru sočasne uporabe repaglinida in zdravil, ki zavirajo tako CYP2C8 kot 3A4. Podatki pridobljeni in vitro kažejo, da je repaglinid substrat aktivnega prevzema v jetrih (transportna beljakovina organskih anionov OATP1B1). Učinkovine, ki zavirajo OATP1B1, lahko morda povečajo koncentracijo repaglinida v plazmi zvišajo podobno, kot je ugotovljeno za ciklosporin (glejte v nadaljevanju). Naslednje učinkovine lahko povečajo in/ali podaljšajo hipoglikemični učinek repaglinida: gemfibrozil, klaritromicin, itrakonazol, ketokonazol, trimetoprim, ciklosporin, drugi antidiabetiki, deferasiroks, klopidogrel, zaviralci monoaminooksidaz (zaviralci MAO), neselektivni antagonisti adrenergičnih receptorjev beta, zaviralci angiotenzinske konvertaze (zaviralci ACE), salicilati, nesteroidna protivnetna zdravila, oktreotid, alkohol in anabolni steroidi. Pri sočasni uporabi gemfibrozila (v odmerku 600 mg dvakrat na dan), zaviralca CYP2C8, in repaglinida (v enkratnem odmerku 0,25-mg) se je pri zdravih prostovoljcih vrednost AUC repaglinida povečala za 8,1-krat, vrednost C max pa za 2,4-krat. Pri sočasni uporabi gemfibrozila se je razpolovni čas z 1,3 ure podaljšal na 3,7 ure, kar bi lahko okrepilo in podaljšalo učinek repaglinida na znižanje vrednosti glukoze v krvi, koncentracija repaglinida v plazmi pa je bila po 7 urah 28,6-krat večja. Sočasna uporaba gemfibrozila in repaglinida je tako kontraindicirana (glejte poglavje 4.3). Pri sočasni uporabi trimetoprima (v odmerku160 mg dvakrat na dan), srednje močnega zaviralca CYP2C8, in repaglinida (v enkratnem odmerku 0,25-mg) se je vrednost AUC repaglinida povečala, za 1,6-krat, vrednost C max za 1,4-krat,vrednost t 1/2 pa za 1,2-krat, brez statistično pomembnega vpliva na vrednosti glukoze v krvi. Tako odsotnost farmakodinamičnega učinka so opazili pri odmerkih repaglinida, ki so bili manjši od terapevtskih. Ker profil varnosti te kombinacije zdravil pri odmerkih, višjih od 0,25 mg za repaglinid in 320 mg za trimetoprim še ni bil ugotovoljen, se je treba sočasni uporabi trimetoprima in repaglinida izogibati. Če je sočasna uporaba obeh zdravil nujna, je treba skrbno nadzirati vrednosti glukoze v krvi in bolnika natančno klinično spremljati (glejte poglavje 4.4). Rifampicin, ki je močan induktor tako CYP3A4kot CYP2C8, deluje kot induktor in zaviralec presnove repaglinida. Pri sedemdnevnem predzdravljenju z rifampicinom (v odmerku 600 mg) in kasnejšemu dodatku repaglinida (v enkratnem odmerku 4 mg) sedmi dan, se je vrednost AUC znižala za 50 % (kombinirani učinek indukcije in inhibicije). Če so osebe repaglinid prejele 24 ur po zadnjem odmerku rifampicina, so opazili 80 % zmanjšanje vrednosti AUC repaglinida (učinek samo indukcije). Zaradi sočasne uporabe rifampicina in repaglinida lahko torej pride do potrebe po prilagajanju odmerka repaglinida, ki mora temeljiti na skrbnem nadziranju vrednosti glukoze v krvi, tako ob uvedbi zdravljenja z rifampicinom (akutna inhibicija) kot ob nadaljnjevanju (mešana inhibicija in indukcija) ter ukinitvi zdravljenja (samo indukcija) in še približno do dva tedna po ukinitvi rifampicina, ko indukcijski učinek rifampicina izzveni. Podobnega učinka drugih induktorjev, kot so fenitoin, karbamazepin, fenobarbital in šentjanževka, ni mogoče izključiti. 5

6 Vpliv ketokonazola (prototip močnega in kompetitivnega zaviralca CYP3A4) na farmakokinetiko repaglinida so raziskovali pri zdravih prostovoljcih. Pri sočasni uporabi ketokonazola v odmerku 200 mg sta se vrednosti AUC in C max repaglinida povečali za 1,2-krat, profil koncentracij glukoze v krvi pa se je spremenil za manj kot 8 %, če so osebe zdravili prejele sočasno (repaglinid v enkratnem odmerku 4 mg). Pri zdravih prostovoljcih so raziskovali tudi sočasno uporabo itrakonazola v odmerku 100 mg, ki je zaviralec CYP3A4. Vrednost AUC se je povečala za 1,4-krat, pomembnega vpliva na koncentracijo glukoze pa niso zaznali. V študiji medsebojnega delovanja z drugimi zdravili, izvedeni pri zdravih prostovoljcih, se je pri sočasni uporabi klaritromicina v odmerku 250 mg, ki močno zavira encimski mehanizem CYP3A4, vrednost AUC repaglinida zvečala za 1,4-krat, vrednost C max pa za 1,7-krat. Povprečna vrednost AUC inzulina v serumu se je postopno povečala za 1,5-krat, največja koncentracija pa za 1,6-krat. Natančen mehanizem te interakcije ni pojasnjen. V študiji pri zdravih prostovoljcih se je pri sočasni uporabi repaglinida (enkratni 0,25-mg odmerek) in ciklosporina (ponavljajoči se 100-mg odmerki) vrednost AUC repaglinida povečala za približno 2,5- krat, vrednost C max pa za približno 1,8-krat. Ker to medsebojno delovanje ni ovrednoteno pri odmerkih, večjih od 0,25 mg repaglinida, se je treba sočasni uporabi ciklosporina in repaglinida izogibati. Če pa je uporaba te kombinacije nujna, sta potrebna natančen klinični nadzor in kontrola glukoze v krvi (glejte poglavje 4.4). V študiji medsebojnega delovanja z drugimi zdravili, izvedeni pri zdravih prostovoljcih, se je pri sočasni uporabi deferasiroksa (4 dni v odmerku 30 mg/kg/dan), ki je zmeren zaviralec tako CYP2C8 kot CYP3A4, ter repaglinida (enkratni odmerek 0,5 mg) sistemska izpostavljenost (AUC) repaglinidu povečala za 2,3-krat (90-odstotni interval zaupanja [2,03-2,63]) kontrolne vrednosti, vrednost C max povečala za 1,6-krat (90-odstotni interval zaupanja [1,42-1,84]), vrednost glukoze v krvi pa nekoliko pomembno zmanjšala. Ker študije medsebojnega delovanja z repaglinidom v odmerkih, večjih od 0,5 mg, niso bile izvedene, se je treba sočasni uporabi deferasiroksa in repaglinida izogibati. Če je sočasna uporaba nujna, je treba bolnika skrbno klinično spremljati in nadzirati vrednosti glukoze v krvi (glejte poglavje 4.4). V študiji medsebojnega delovanja z drugimi zdravili, izvedeni pri zdravih prostovoljcih, se je pri sočasni uporabi klopidogrela (zaviralec CYP2C8) sistemska izpostavljenost repaglinidu (AUC0 ) povečala 5,1-krat, če so uporabili začetni odmerek 300 mg klopidogrela, ter 3,9-krat pri nadaljnji uporabi 75 mg klopidogrela na dan. Prav tako so opazili majhno statistično značilno zmanjšanje koncentracije glukoze v krvi. Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta lahko prikrijejo simptome hipoglikemije. Pri sočasni uporabi repaglinida in drugih učinkovin, ki se presnavljajo s CYP3A4, kot so cimetidin, nifedipin, estrogen ali simvastatin se farmakokinetične lastnosti repaglinida niso pomembneje spremenile. Repaglinid pri zdravih prostovoljcih ni imel klinično pomembnega vpliva na farmakokinetične lastnosti digoksina, teofilina ali varfarina v stanju dinamičnega ravnovesja. Prilagoditev odmerka teh zdravil pri sočasni uporabi ni potrebna. Naslednje učinkovine lahko zmanjšajo hipoglikemični učinek repaglinida: peroralni kontraceptivi, tiazidi, kortikosteroidi, danazol, ščitnični hormoni in simpatikomimetiki. Ob uvedbi ali ukinitvi zdravljenja s temi zdravili je bolnika, ki jemlje repaglinid, treba skrbno nadzirati, da bi odkrili spremembe v urejenosti glikemije. Če se repaglinid uporablja skupaj z drugimi zdravili, ki se izločajo predvsem z žolčem, tako kot repaglinid, je treba upoštevati morebitne interakcije. Pediatrična populacija 6

7 Študij medsebojnega delovanja z drugimi zdravili pri otrocih in mladostnikih niso izvedli. 4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje Nosečnost Študije o uporabi repaglinida pri nosečnicah niso bile izvedene. Med nosečnostjo se je treba uporabi repaglinida izogibati. Dojenje Študije o uporabi repaglinida pri doječih materah niso bile izvedene. Doječe matere repaglinida ne smejo uporabljati. Plodnost Podatki iz študij na živalih, ki so preučevale vplive na embrio-fetalni razvoj in razvoj potomstva ter izločanje v mleko, so opisani v poglavju Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji Zdravilo Enyglid nima ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji, vendar pa lahko povzroči hipoglikemijo. Bolnikom je treba svetovati, da morajo upoštevati ustrezne varnostne ukrepe, da med upravljanjem vozila ne bi prišlo do hipoglikemije. To je še posebej pomembno pri tistih bolnikih, pri katerih je zaznavanje opozorilnih znakov hipoglikemije zmanjšano ali odsotno, in pri bolnikih, pri katerih so hipoglikemije pogoste. V takšnih okoliščinah je treba presoditi, če je sploh priporočljivo, da bolnik vozi. 4.8 Neželeni učinki Povzetek profila varnosti Neželeni učinki, o katerih so poročali najpogosteje, so spremembe vrednosti glukoze v krvi, kot je hipoglikemija. Pojavnost takšnih reakcij je odvisna od individualnih dejavnikov, kot so prehranske navade, uporabljen odmerek, telesna dejavnost in stres. Tabelarni pregled neželenih učinkov V nadaljevanju so navedeni neželeni učinki, ki so bili ugotovljeni na podlagi izkušenj z repaglinidom in drugimi antidiabetiki. Pogostnost je opredeljena kot: pogosti ( 1/100 do < 1/10), občasni ( 1/1.000 do < 1/100), redki ( 1/ do < 1/1.000), zelo redki (< 1/10.000) in neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). Bolezni imunskega sistema alergijske reakcije* zelo redki Presnovne in prehranske motnje hipoglikemija pogosti hipoglikemična koma in neznana pogostnost hipoglikemična nezavest Očesne bolezni okvare refrakcije* zelo redki Srčne bolezni kardiovaskularna bolezen redki Bolezni prebavil bolečina v trebuhu, driska pogosti bruhanje, zaprtost zelo redki navzea neznana pogostnost Bolezni jeter, žolčnika in moteno delovanje jeter, zvišana zelo redki žolčevodov vrednost jetrnih encimov* Bolezni kože in podkožja preobčutljivost* neznana pogostnost 7

8 * glejte poglavje Opis izbranih neželenih učinkov v nadaljevanju Opis izbranih neželenih učinkov Alergijske reakcije Generalizirane preobčutljivostne reakcije (npr. anafilaktična reakcija) ali imunološke reakcije, npr. vaskulitis. Okvare refrakcije Znano je, da spremembe v koncentraciji glukoze v krvi povzročijo prehodne motnje vida, še posebej na začetku zdravljenja. Po uvedbi zdravljenja z repaglinidom so o takšnih motnjah poročali le v zelo redkih primerih. V kliničnih preskušanjih v nobenem od takšnih primerov zdravljenja z repaglinidom ni bilo treba prekiniti. Moteno delovanje jeter, zvišana vrednost jetrnih encimov Med zdravljenjem z repaglinidom so poročali o posameznih primerih zvišanja vrednosti jetrnih encimov. Zvišanje je bilo večinoma blago in prehodno, zaradi njega pa je bilo treba zdravljenje prekiniti pri zelo majhnem številu bolnikov. V zelo redkih primerih so poročali o pojavu zelo hudih motenj delovanja jeter. Preobčutljivost Preobčutljivostne kožne reakcije se lahko pojavijo kot rdečina, srbenje, izpuščaj ali urtikarija. Navzkrižne alergenosti z derivati sulfonilsečnine zaradi različne kemične zgradbe ni pričakovati. Poročanje o domnevnih neželenih učinkih Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. 4.9 Preveliko odmerjanje Simptomi Repaglinid so uporabljali v tedensko naraščajočih odmerkih od 4 do 20 mg štirikrat na dan 6 tednov. Težav z varnostjo niso ugotovili. Ker so se hipoglikemiji v tej študiji izognili z večjim kaloričnim vnosom; lahko relativno preveliko odmerjanje povzroči čezmerno znižanje glukoze in pojav simptomov hipoglikemije (omotica, znojenje, tremor, glavobol, ipd.). Zdravljenje Če se ti simptomi pojavijo, je treba ustrezno ukrepati, da bi odpravili nizko koncentracijo glukoze v krvi (zaužitje ogljikovih hidratov). Hujšo hipoglikemijo s krči, izgubo zavesti ali komo je treba zdraviti z intravensko aplikacijo glukoze. 5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI 5.1 Farmakodinamične lastnosti Farmakoterapevtska skupina: zdravila za zdravljenje diabetesa, drugi antidiabetiki razen insulinov, oznaka ATC: A10BX02. Mehanizem delovanja Repaglinid je nov kratkotrajno delujoči peroralni sekretagog. Koncentracijo glukoze v krvi hitro zmanjša tako. da stimulira sproščanje inzulina iz trebušne slinavke. Ta učinek je odvisen od obstoja 8

9 delujočih celic β v pankreasnih otočkih. Repaglinid v membrani celic β zapre od ATP-ja odvisne kalijeve kanalčke, in sicer prek tarčne beljakovine, ki pa ni ista kot pri ostalih sekretagogih. To depolarizira celico β in povzroči odprtje kalcijevih kanalov. Vtok kalcija se zato zveča in to sproži izločanje inzulina iz celic β. Farmakodinamični učinki Pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 se je inzulinotropni odziv na obrok pojavil v 30 minutah po peroralnem odmerku repaglinida. To je povzročilo znižanje glukoze v krvi v celotnem obdobju obroka. Zvečana koncentracija inzulina ni trajala dlje izziv z obrokom. Koncentracija repaglinida v plazmi se hitro zmanjša. Nizko koncentracijo so v plazmi bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 ugotovili 4 ure po uporabi. Klinična učinkovitost in varnost Pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 so pri uporabi repaglinida v odmerkih od 0,5 do 4 mg dokazali od odmerka odvisno znižanje glukoze v krvi. Izsledki kliničnih študij kažejo, da je repaglinid optimalno uporabiti ob glavnih obrokih (predprandialno odmerjanje). Odmerek se običajno vzame v 15 minutah pred obrokom, vendar pa se lahko ta čas giblje v razponu od tik pred obrokom do 30 minut pred njim. Ena epidemiološka študija je nakazala večje tveganje za razvoj akutnega koronarnega sindroma pri bolnikih, zdravljenih z repaglinidom, v primerjavi z bolniki, zdravljenimi z derivati sulfonilsečnine (glejte poglavji 4.4 in 4.8). 5.2 Farmakokinetične lastnosti Absorpcija Repaglinid se hitro absorbira iz prebavil, zato se njegova koncentracija zdravilne učinkovine v plazmi hitro zveča. Največjo koncentracijo v plazmi doseže eno uro po zaužitju. Potem ko doseže največjo vrednost, se plazemska koncentracija hitro zmanjša. Za farmakokinetiko repaglinida je značilna 63-% povprečna absolutna biološka uporabnost (koeficient variabilnosti je 11 %). Pri uporabi repaglinida 0, 15 ali 30 minut pred obrokom ali na tešče niso opazili klinično pomembnih razlik v farmakokinetiki repaglinida. V kliničnih preskušanjih so opazili močno variabilnost plazemskih koncentracij repaglinida med posameznimi bolniki (60 %). Variabilnost pri posameznem bolniku je majhna do zmerna (35 %), odmerek repaglinida pa je treba titrirati do dosege kliničnega odziva. Variabilnost med posameznimi bolniki ne vpliva na učinkovitost zdravila. Porazdelitev Za farmakokinetiko repaglinida je značilen majhen volumen porazdelitve (30 l), kar je v skladu s porazdelitvijo v znotrajcelični tekočini, vezava na plazemske proteine pri človeku pa je obsežna (več kot 98 %).. Izločanje Repaglinid se iz krvi hitro izloči, v 4 do 6 urah. Plazemski razpolovni čas izločanja znaša približno 1 uro. Repaglinid se skoraj v celoti presnovi. Presnovkov s klinično pomembnim hipoglikemičnim učinkom niso odkrili. 9

10 Presnovki repaglinida se v glavnem izločajo z žolčem. Manjši del (manj kot 8 %) uporabljenega odmerka se izloči z urinom, v glavnem v obliki presnovkov. Z blatom se izloči manj kot 1 % repaglinida. Posebne skupine bolnikov Pri bolnikih z insuficienco jeter in starostnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 je izpostavljenost repaglinidu povečana. Po posamičnem odmerku 2-mg (4-mg pri bolnikih z insuficienco jeter) je vrednost AUC (SD) pri zdravih prostovoljcih znašala 31,4 ng/ml/h (28,3), pri bolnikih z insuficienco jeter 304,9 ng/ml/h (228), pri starostnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 pa 117,9 ng/ml/h (83,8). Pri bolnikih s hudo okvaro ledvičnega delovanja (očistek kreatinina ml/min) so rezultati po 5- dnevnem zdravljenju z repaglinidom (2 mg 3-krat na dan) pokazali pomembno 2-kratno zvečanje izpostavljenosti (AUC) in razpolovnega časa (t 1/2 ) v primerjavi z bolniki z normalnim ledvičnim delovanjem. Pediatrična populacija Podatki niso na voljo. 5.3 Predklinični podatki o varnosti Neklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih, genotoksičnosti in kancerogenega potenciala ne kažejo posebnega tveganja za človeka. Študije na živalih so pokazale, da repaglinid ne deluje teratogeno. Pri zarodkih in mladičih podgan, katerih matere so bile v zadnjem obdobju brejosti in med laktacijo izpostavljene visokim odmerkom repaglinida, so opazili embriotoksične učinke in nenormalen razvoj okončin. Repaglinid so zasledili v mleku živali. 6. FARMACEVTSKI PODATKI 6.1 Seznam pomožnih snovi mikrokristalna celuloza (E460) brezvodni kalcijev hidrogenfosfat premreženi natrijev karmelozat povidon K25 glicerol magnezijev stearat meglumin polokasmer rumeni železov oksid (E172) samo v 1-mg tabletah rdeči železov oksid (E172) samo v 2-mg tabletah 6.2 Inkompatibilnosti Navedba smiselno ni potrebna. 6.3 Rok uporabnosti 3 leta 6.4 Posebna navodila za shranjevanje Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. 10

11 6.5 Vrsta ovojnine in vsebina Pretisni omot (OPA/Al/PVC-Al): 30, 60, 90, 120, 180, 270 in 360 tablet v škatli. Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj. 6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje Ni posebnih zahtev. 7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija 8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM Enyglid 0,5 mg tablete 30 tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/006 Enyglid 1 mg tablete 30 tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/012 Enyglid 2 mg tablete 30 tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM Datum prve odobritve: 14. oktober 2009 Datum zadnjega podaljšanja: 22 avgust DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA 11

12 Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila 12

13 PRILOGA II A. IZDELOVALEC (IZDELOVALCI), ODGOVOREN (ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE SERIJ B. POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE C. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM D. POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO ZDRAVILA 13

14 A. IZDELOVALEC (IZDELOVALCI), ODGOVOREN (ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE SERIJ Ime in naslov izdelovalca (izdelovalcev), odgovornega (odgovornih) za sproščanje serij KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta Novo mesto Slovenija TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Straße Cuxhaven Nemčija KRKA - FARMA d.o.o. V. Holjevca 20/E Jastrebarsko Hrvaška V natisnjenem navodilu za uporabo zdravila morata biti navedena ime in naslov izdelovalca, odgovornega za sprostitev zadevne serije. B. POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. C. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR) Zahteve glede predložitve rednega posodobljenega poročila o varnosti zdravila za to zdravilo so določene v seznamu referenčnih datumov EU (seznamu EURD), opredeljenem v členu 107c(7) Direktive 2001/83/ES, in vseh kasnejših posodobitvah, objavljenih na evropskem spletnem portalu o zdravilih. D. POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO ZDRAVILA Načrt za obvladovanje tveganj (RMP) Navedba smiselno ni potrebna. 14

15 PRILOGA III OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO 15

16 A. OZNAČEVANJE 16

17 PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA 1. IME ZDRAVILA Enyglid 0,5 mg tablete repaglinid 2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN Ena tableta vsebuje 0,5 mg repaglinida. 3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA tableta 30 tablet 60 tablet 90 tablet 120 tablet 180 tablet 270 tablet 360 tablet 5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA Pred uporabo preberite priloženo navodilo. za peroralno uporabo 6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA EXP 9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 17

18 Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. 10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija 12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET 30 tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ ŠTEVILKA SERIJE Lot 14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 15. NAVODILA ZA UPORABO 16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI Enyglid 0,5 mg 18

19 PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU PRETISNI OMOT 1. IME ZDRAVILA Enyglid 0,5 mg tablete repaglinid 2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM KRKA 3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA EXP 4. ŠTEVILKA SERIJE Lot 5. DRUGI PODATKI 19

20 PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA 1. IME ZDRAVILA Enyglid 1 mg tablete repaglinid 2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN Ena tableta vsebuje 1 mg repaglinida. 3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA tableta 30 tablet 60 tablet 90 tablet 120 tablet 180 tablet 270 tablet 360 tablet 5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA Pred uporabo preberite priloženo navodilo. za peroralno uporabo 6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA EXP 9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 20

21 Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. 10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija 12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET 30 tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ ŠTEVILKA SERIJE 14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 15. NAVODILA ZA UPORABO 16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI Enyglid 1 mg 21

22 PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU PRETISNI OMOT 1. IME ZDRAVILA Enyglid 1 mg tablete repaglinid 2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM KRKA 3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA EXP 4. ŠTEVILKA SERIJE Lot 5. DRUGI PODATKI 22

23 PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA 1. IME ZDRAVILA Enyglid 2 mg tablete repaglinid 2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN Ena tableta vsebuje2 mg repaglinida. 3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA tableta 30 tablet 60 tablet 90 tablet 120 tablet 180 tablet 270 tablet 360 tablet 5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA Pred uporabo preberite priloženo navodilo. za peroralno uporabo 6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA EXP 9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 23

24 Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. 10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija 12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET 30 tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ tablet: EU/1/09/580/ ŠTEVILKA SERIJE Lot 14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 15. NAVODILA ZA UPORABO 16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI Enyglid 2 mg 24

25 PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU PRETISNI OMOT 1. IME ZDRAVILA Enyglid 2 mg tablete repaglinid 2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM KRKA 3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA EXP 4. ŠTEVILKA SERIJE Lot 5. DRUGI PODATKI 25

26 B. NAVODILO ZA UPORABO 26

27 Navodilo za uporabo Enyglid 0,5 mg tablete Enyglid 1 mg tablete Enyglid 2 mg tablete repaglinid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. - Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. - Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim. - Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4. Kaj vsebuje navodilo 1. Kaj je zdravilo Enyglid in za kaj ga uporabljamo 2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Enyglid 3. Kako jemati zdravilo Enyglid 4. Možni neželeni učinki 5. Shranjevanje zdravila Enyglid 6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 1. Kaj je zdravilo Enyglid in za kaj ga uporabljamo Zdravilo Enyglid je peroralni antidiabetik. Zdravilna učinkovina zdravila Enyglid je repaglinid, ki trebušni slinavki pomaga, da tvori več inzulina in tako znižuje vrednost krvnega sladkorja (glukoze). Sladkorna bolezen tipa 2 je bolezen, pri kateri trebušna slinavka (pankreas) ne tvori dovolj inzulina, da bi uravnal koncentracijo sladkorja v krvi ali pa se telo ne odziva normalno na inzulin, ki ga sam proizvaja. Zdravilo Enyglid uporabljamo za obvladovanje sladkorne bolezni tipa 2 pri odraslih bolnikih kot dodatek k dieti in telesni dejavnosti: zdravljenje je treba uvesti, če samo z dieto, telesno dejavnostjo in zmanjšanjem telesne mase vrednosti sladkorja v krvi ni mogoče nadzirati (ali znižati). Zdravilo Enyglid se lahko jemlje skupaj z metforminom, drugim zdravilom za zdravljenje sladkorne bolezni. Zdravilo Enyglid dokazano znižuje vrednost krvnega sladkorja, kar pomaga preprečiti razvoj zapletov zaradi sladkorne bolezni. 2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Enyglid Ne jemljite zdravila Enyglid - če ste alergični na repaglinid ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6), - če imate sladkorno bolezen tipa 1, - če imate zvišano koncentracijo kislin v krvi (diabetična ketoacidoza), - če imate hudo bolezen jeter, - če jemljete gemfibrozil (zdravilo za znižanje zvišanih vrednosti maščob v krvi). Opozorila in previdnostni ukrepi Pred začetkom jemanja zdravila Enyglid se posvetujte z zdravnikom: - če imate težave z jetri. Uporaba zdravila Enyglid pri bolnikih z zmerno boleznijo jeter ni priporočljiva. Bolniki s hudo boleznijo jeter pa zdravila Enyglid ne smejo jemati (glejte 27

28 odstavek Ne jemljite zdravila Enyglid). - če imate težave z ledvicami. V tem primeru morate zdravilo Enyglid uporabljati previdno. - če imate predvideno večjo operacijo ali ste pred kratkim preboleli hudo bolezen ali okužbo. V takšnih primerih lahko sladkorna bolezen postane neurejena. - če ste mlajši od 18 ali starejši od 75 let. Uporaba zdravila Enyglid ni priporočljiva, saj njegova uporaba v teh starostnih skupinah ni bila raziskana. Obvestite zdravnika, če se karkoli od naštetega nanaša na vas. Zdravljenje z zdravilom Enyglid pri vas morda ni primerno. O tem vam bo svetoval zdravnik. Otroci in mladostniki Bolniki, mlajši od 18 let, tega zdravila ne smejo jemati. V primeru pojava hipe (nizka vrednost krvnega sladkorja) Če se vam krvni sladkor prekomerno zniža, lahko doživite hipo (hipa je okrajšava za hipoglikemijo in pomeni simptome nizkega krvnega sladkorja). To se lahko zgodi: - če ste vzeli prevelik odmerek zdravila Enyglid, - če ste telesno bolj dejavni kot ponavadi, - če uporabljate druga zdravila ali imate težave z jetri ali ledvicami (glejte ostale dele poglavja 2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Enyglid). Opozorilni znaki hipe se lahko pojavijo nenadoma in lahko vključujejo: hladno znojenje, hladno in bledo kožo, glavobol, hitro bitje srca, občutek slabosti, hudo lakoto, prehodne spremembe vida, zaspanost, nenavadno utrujenost in šibkost, živčnost ali tresenje, občutek tesnobe, občutek zmedenosti in težave s koncentracijo. Če se vam krvni sladkor preveč zniža ali začutite pojav hipe, zaužijte tablete glukoze ali prigrizek z veliko sladkorja in nato počivajte. Ko simptomi hipoglikemije izzvenijo ali se koncentracija krvnega sladkorja ustali, nadaljujte zdravljenje z repaglinidom. Ljudem povejte, da ste sladkorni bolnik in naj vas v primeru, če se onesvestite (izgubite zavest), položijo na bok in nemudoma poiščejo zdravniško pomoč. Ne smejo vam dajati hrane ali pijače. Lahko vas zaduši. - Dolgotrajna nezdravljena huda hipoglikemija lahko povzroči (prehodno ali trajno) okvaro možganov in celo smrt. - Če doživite hipo, zaradi katere se onesvestite, ali doživljate veliko hip, se posvetujte s svojim zdravnikom. Morda bo treba prilagoditi odmerek zdravila Enyglid, količino zaužite hrane ali stopnjo telesne dejavnosti. V primeru prekomernega zvišanja vrednosti krvnega sladkorja Krvni sladkor v krvi se vam lahko tudi preveč zviša (to imenujemo hiperglikemija). To se lahko zgodi: - če ste vzeli premajhen odmerek zdravila Enyglid, - če imate okužbo ali zvišano telesno temperaturo, - če jeste več kot ponavadi, - če ste telesno manj dejavni kot ponavadi. Opozorilni znaki previsokega krvnega sladkorja se pojavijo postopoma in vključujejo:.pogostejše uriniranje, občutek žeje, suho kožo in suha usta. Posvetujte se s svojim zdravnikom. Morda bo treba prilagoditi odmerek zdravila Enyglid, količino zaužite hrane ali stopnjo telesne dejavnosti. Druga zdravila in zdravilo Enyglid Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo. Zdravilo Enyglid lahko vzamete jemljete skupaj z metforminom, drugim zdravilom za zdravljenje sladkorne bolezni, če vam takšno zdravljenje predpiše zdravnik tako predpiše. 28

29 Če jemljete gemfibrozil (zdravilo za zdravljenje zvišane vrednosti maščob v krvi), zdravila Enyglid ne smete jemati. Odziv na zdravilo Enyglid se lahko spremeni, če jemljete še druga zdravila, še posebno: - zaviralce monoaminooksidaz (zaviralci MAO, uporabljamo jih za zdravljenje depresije), - zaviralce adrenergičnih receptorjev beta (uporabljamo jih za zdravljenje visokega krvnega tlaka ali bolezni srca), - zaviralce angiotenzinske konvertaze (zaviralci ACE, uporabljamo jih za zdravljenje bolezni srca), - salicilate (npr. aspirin), - oktreotid (uporabljamo ga za zdravljenje raka), - nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID, vrsta zdravil proti bolečinam), - steroide (anabolne steroide in kortikosteroide, ki jih uporabljamo za zdravljenje anemije ali vnetja), - peroralne kontraceptive (tablete za preprečevanje zanositev), - tiazide (diuretiki ali zdravila za odvajanje vode ), - danazol (uporabljamo ga za zdravljenje cist na dojkah in endometrioze), - zdravila za ščitnico (uporabljamo jih za zdravljenje nizke ravni ščitničnih hormonov), - simpatikomimetike (uporabljamo jih za zdravljenje astme), - klaritromicin, trimetoprim, rifampicin (antibiotiki), - itrakonazol, ketokonazol (zdravila za zdravljenje glivičnih okužb), - gemfibrozil (zdravilo za zdravljenje zvišane vrednosti maščob v krvi), - ciklosporin (uporabljamo ga za zaviranje imunskega sistema), - deferasiroks (uporabljamo ga za zdravljenje kronične preobremenitve z železom), - klopidogrel (zdravilo, ki preprečuje nastajanje krvnih strdkov), - fenitoin, karbamazepin, fenobarbital (uporabljamo jih pri zdravljenju epilepsije), - šentjanževko (zdravilo rastlinskega izvora). Zdravila Enyglid skupaj z alkoholom Alkohol lahko spremeni sposobnost zdravila Enyglid, da zniža vrednost krvnega sladkorja. Bodite pozorni na znake hipoglikemije. Nosečnost in dojenje Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete to zdravilo. Če ste noseči ali nameravate zanositi, zdravila Enyglid ne smete jemati. Če dojite, zdravila Enyglid, ne smete jemati. Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev Previsok ali prenizek krvni sladkor lahko vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev. Vedite, da s tem lahko ogrozite sebe ali druge. Posvetujte se s svojim zdravnikom, če sploh smete voziti ali upravljati s stroji: - če doživljate veliko hip ali - če se hipe pojavijo z malo ali brez predhodnih opozorilnih znakov. 3. Kako jemati zdravilo Enyglid Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom. Odmerek zdravila vam bo predpisal zdravnik. - Običajni začetni odmerek je 0,5 mg tik pred vsakim glavnim obrokom. Tablete vzemite s kozarcem vode tik pred ali do 30 minut pred vsakim glavnim obrokom. - Zdravnik lahko odmerek zviša do 4 mg, ki ga vzemite tik pred ali do 30 minut pred glavnimi 29

30 obroki. Največji priporočeni dnevni odmerek je 16 mg. Ne jemljite večjega odmerka zdravila Enyglid, kot vam ga je predpisal zdravnik. Če ste vzeli večji odmerek zdravila Enyglid, kot bi smeli Če vzamete preveč tablet, se vam lahko krvni sladkor preveč zniža, kar lahko vodi do hipe. Za razlago in navodila za ukrepanje v primeru pojava hipe glejte odstavek V primeru pojava hipe. Če ste pozabili vzeti zdravilo Enyglid Če ste pozabili vzeti odmerek, naslednji odmerek vzemite kot ponavadi. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Če ste prenehali jemati zdravilo Enyglid Vedite, da s prenehanjem jemanja zdravila Enyglid izgubite želeni učinek na znižanje krvnega sladkorja. Urejenost sladkorne bolezni se lahko poslabša. Če je potrebna kakršnakoli sprememba zdravljenja, se najprej posvetujte s svojim zdravnikom. Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila Enyglid, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 4. Možni neželeni učinki Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Hipoglikemija Hipoglikemija je najpogostejši neželeni učinek, ki se lahko pojavi pri največ 1 od 10 bolnikov (glejte odstavek V primeru pojava hipe v poglavju 2). Hipoglikemične reakcije so običajno blage/zmerne, v posameznih primerih pa lahko napredujejo do hipoglikemične nezavesti ali kome. V takšnih primerih morate nemudoma poiskati zdravniško pomoč. Alergija Alergija je zelo redka (lahko se pojavi pri največ 1 od bolnikov). Simptomi, kot so otekanje, težave z dihanjem, pospešeno bitje srca, omotica in znojenje, so lahko znaki anafilaktične reakcije. Nemudoma se posvetujte s svojim zdravnikom. Drugi neželeni učinki Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov) - bolečina v trebuhu - driska Redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od bolnikov) - akutni koronarni sindrom (ki pa ni nujno povezan z uporabo zdravila) Zelo redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od bolnikov) - bruhanje - zaprtost - motnje vida - hude težave z jetri, moteno delovanje jeter, zvišana vrednost jetrnih encimov v krvi Neželeni učinki neznane pogostnosti - preobčutljivost (npr. izpuščaj, srbeča koža, pordelost kože, oteklost kože) - siljenje na bruhanje (navzeja) Poročanje o neželenih učinkih Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. S tem, ko 30

31 poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila. 5. Shranjevanje zdravila Enyglid Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na pretisnem omotu in škatli. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje. 6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije Kaj vsebuje zdravilo Enyglid - Zdravilna učinkovina je repaglinid. Ena tableta vsebuje 0,5 mg, 1 mg, 2 mg repaglinida. - Druge sestavine zdravila so mikrokristalna celuloza (E460), brezvodni kalcijev hidrogenfosfat, premreženi natrijev karmelozat, povidon K 25, glicerol, magnezijev stearat, meglumin, polokasmer, rumeni železov oksid (E172) samo v 1-mg tabletah in rdeči železov oksid (E172) samo v 2-mg tabletah. Izgled zdravila Enyglid in vsebina pakiranja 0,5-mg tablete so bele, okrogle in izbočene, s posnetim robom. 1-mg tablete so bledo rjavo-rumene, okrogle, izbočene, s posnetim robom in z možnimi temnejšimi pikami. 2-mg tablete so roza, marmorirane, okrogle, izbočene, s posnetim robom in z možnimi temnejšimi pikami. Na voljo so škatle s 30, 60, 90, 120, 180, 270 ali 360 tabletami v pretisnih omotih. Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj. Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija Izdelovalec KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, Cuxhaven, Nemčija KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, Jastrebarsko, Hrvaška Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom: België/Belgique/Belgien KRKA Belgium, SA. Tél/Tel: + 32 (0) България КРКАБългария ЕООД Teл.: (02) Lietuva UAB KRKA Lietuva Tel: Luxembourg/Luxemburg KRKA Belgium, SA. Tél/Tel: + 32 (0) (BE) 31

32 Česká republika KRKA ČR, s.r.o. Tel: (0) Danmark KRKA Sverige AB Tlf: + 46 (0) (SE) Deutschland TAD Pharma GmbH Tel: + 49 (0) Eesti KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Tel: (0) Ελλάδα ELOGIS PHARMA S.A. Τηλ: España KRKA Farmacéutica, S.L. Tel: France KRKA France Eurl Tél: + 33 (0) Hrvatska KRKA FARMA d.o.o. Tel: Ireland KRKA Pharma Dublin, Ltd. Tel: Ísland KRKA Sverige AB Sími: + 46 (0) (SE) Italia KRKA Farmaceutici Milano S.r.l. Tel: Κύπρος Kipa Pharmacal Ltd. Τηλ: Latvija KRKA Latvija SIA Tel: Magyarország KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft. Tel.: (0) Malta KRKA Pharma Dublin, Ltd. Tel: Nederland KRKA Belgium, SA. Tel: + 32 (0) (BE) Norge KRKA Sverige AB Tlf: + 46 (0) (SE) Österreich KRKA Pharma GmbH, Wien Tel: + 43 (0) Polska KRKA-POLSKA Sp.z o.o. Tel.: + 48 (0) Portugal KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda. Tel: (0) România KRKA Romania S.R.L., Bucharest Tel: Slovenija KRKA, d.d., Novo mesto Tel: (0) Slovenská republika KRKA Slovensko, s.r.o. Tel: (0) Suomi/Finland KRKA Finland Oy Puh/Tel: Sverige KRKA Sverige AB Tel: + 46 (0) (SE) United Kingdom Consilient Health (UK) Ltd. Tel: + 44 (0) Navodilo je bilo nazadnje revidirano Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila 32

33 33

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila

Prikaži več

Version 1

Version 1 NAVODILO ZA UPORABO SmPCPIL128255_2 18.03.2019 Updated: 22.05.2019 Page 1 of 6 Navodilo za uporabo Noctiben Mea 15 mg filmsko obložene tablete doksilaminijev hidrogensukcinat Pred začetkom jemanja zdravila

Prikaži več

a Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pom

a Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pom Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno

Prikaži več

Pred uporabo natančno preberite to navodilo

Pred uporabo natančno preberite to navodilo Navodilo za uporabo Elmogan 450 mg filmsko obložene tablete gemfibrozil Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste

Prikaži več

Hidrasec 100 mg kapsule

Hidrasec 100 mg kapsule NAVODILO ZA UPORABO 100 mg trde kapsule racekadotril Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke

Prikaži več

Daleron za otroke susp PIL

Daleron za otroke susp PIL NAVODILO ZA UPORABO Daleron za otroke 120 mg/5 ml peroralna suspenzija paracetamol proti vročini in bolečinam Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je

Prikaži več

Navodilo za uporabo Tolura 80 mg tablete telmisartan Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Navodilo za uporabo Tolura 80 mg tablete telmisartan Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo za uporabo Tolura 80 mg tablete telmisartan Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno

Prikaži več

Lekadol 500 mg tablete

Lekadol 500 mg tablete Navodilo za uporabo LEKADOL 500 mg tablete PARACETAMOLUM proti bolečinam in zvišani telesni temperaturi Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO Plivit C 500 mg tablete acidum ascorbicum Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO Canesten3 200 mg vaginalne tablete klotrimazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Kalcijev karbonat Krka 1 g tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena tableta vsebuje 1 g kalcijevega karbonata. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 3. FARMACEVTSKA

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Seldiar 2 mg trde kapsule loperamidijev klorid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Holetar 20 mg tablete Holetar 40 mg tablete lovastatin Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste ţeleli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

DODATEK I

DODATEK I Navodilo za uporabo IBUBEL COMBO 50 mg/30 mg v 1 g gel ibuprofen/levomentol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno

Prikaži več

Suspenzija PANADOL* BABY AND INFANT (paracetamol)

Suspenzija PANADOL* BABY AND INFANT (paracetamol) NAVODILO ZA UPORABO CALPOL 120 mg/5 ml peroralna suspenzija paracetamol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno

Prikaži več

Calcium - Calvive - navodila za uporabo - lekarnanaklik.si

Calcium - Calvive - navodila za uporabo - lekarnanaklik.si Stran 1 NAVODILO ZA UPORABO kalcij Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo LEKADOL 500 mg filmsko obložene tablete PARACETAMOLUM proti bolečinam in zvišani telesni temperaturi Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Coryol 3,125 mg tablete Coryol 6,25 mg tablete Coryol 12,5 mg tablete Coryol 25 mg tablete karvedilol Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO DICYNONE 125 mg/ml raztopina za injiciranje etamsilat Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

Version 1

Version 1 Navodilo za uporabo Gliclada 90 mg tablete s prirejenim sproščanjem gliklazid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda

Prikaži več

Canesten 3 - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si

Canesten 3  - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si NAVODILO ZA UPORABO Canesten3 200 mg vaginalne tablete klotrimazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO 166 Navodilo za uporabo EXODERIL 10 mg/g krema naftifinijev klorid pri glivičnih okužbah stopal, dimelj ali neporaščene kože Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO JAZMP-IB/

NAVODILO ZA UPORABO JAZMP-IB/ NAVODILO ZA UPORABO JAZMP-IB/002-29.09.2017 1 Navodilo za uporabo Lomexin 200 mg mehke vaginalne kapsule Lomexin 600 mg mehke vaginalne kapsule fentikonazolijev nitrat Pred začetkom uporabe zdravila natančno

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Kventiax 25 mg filmsko obložene tablete Kventiax 100 mg filmsko obložene tablete Kventiax 150 mg filmsko obložene tablete Kventiax 200 mg filmsko obložene tablete Kventiax 300 mg filmsko

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA DICYNONE 125 mg/ml raztopina za injiciranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Dva ml raztopine za injiciranje (ena ampula) vsebuje 250 mg etamsilata.

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo 1,5 mg/5 mg v 1 ml oralno pršilo, raztopina benzidaminijev klorid/cetilpiridinijev klorid Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

1

1 Navodilo za uporabo ELEVIT PRONATAL filmsko obložene tablete 12 vitaminov in 7 mineralov in elementov v sledeh Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO Milprazon 2,5 mg/25 mg tablete za majhne pse in mladiče, ki tehtajo najmanj 0,5 kg Milprazon 12,5 mg/125 mg tablete za pse, ki teh

NAVODILO ZA UPORABO Milprazon 2,5 mg/25 mg tablete za majhne pse in mladiče, ki tehtajo najmanj 0,5 kg Milprazon 12,5 mg/125 mg tablete za pse, ki teh NAVODILO ZA UPORABO Milprazon 2,5 mg/25 mg tablete za majhne pse in mladiče, ki tehtajo najmanj 0,5 kg Milprazon 12,5 mg/125 mg tablete za pse, ki tehtajo najmanj 5 kg 1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA

Prikaži več

3a Navodilo za uporabo Xapimant 10 mg filmsko obložene tablete Xapimant 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid Pred začetkom jemanj

3a Navodilo za uporabo Xapimant 10 mg filmsko obložene tablete Xapimant 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid Pred začetkom jemanj Navodilo za uporabo 10 mg filmsko obložene tablete 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo

Prikaži več

Ca C Sandoz PIL

Ca C Sandoz PIL Navodilo za uporabo Ca-C Calvive 260 mg/1000 mg šumeče tablete kalcij/askorbinska kislina (vitamin C) Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO 1

NAVODILO ZA UPORABO 1 NAVODILO ZA UPORABO 1 Navodilo za uporabo Lomexin 20 mg/g vaginalna krema fentikonazolijev nitrat Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Olicef 2 g prašek za raztopino za infundiranje ceftriakson Pred uporabo natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO Sirdalud 2 mg tablete Sirdalud 4 mg tablete tizanidin Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za v

NAVODILO ZA UPORABO Sirdalud 2 mg tablete Sirdalud 4 mg tablete tizanidin Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za v NAVODILO ZA UPORABO Sirdalud 2 mg tablete Sirdalud 4 mg tablete tizanidin Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Daleron za otroke 120 mg/5 ml peroralna suspenzija 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 5 ml peroralne suspenzije (1 brizga za peroralno dajanje) vsebuje 120 mg paracetamola. 1 ml peroralne

Prikaži več

Acrobat Document

Acrobat Document Navodilo za uporabo: Informacije za bolnika donepezilijev klorid Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* Navodilo za uporabo Aspirin plus C 400 mg/240 mg šumeče tablete acetilsalicilna kislina/askorbinska kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

No Slide Title

No Slide Title Interakcije zdravil Marija Bogataj Interakcije zdravil: farmacevtske: fizikalna ali kemijska inkompatibilnost običajno napovedljive skoraj vedno se jim je mogočeizogniti parenteralne oblike, peroralne:

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo LEKADOL PLUS C 500 mg/300 mg zrnca za peroralno raztopino za pripravo toplega napitka pri gripi in prehladu PARACETAMOLUM/ACIDUM ASCORBICUM Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite

Prikaži več

][][#][[/

][][#][[/ Navodilo za uporabo CAFFETIN tablete Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu

Prikaži več

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn 1 Številka: 1382-18/2014 Datum: 31.7.2014 Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2013 V poročilu želimo na kratko predstaviti poročanje o domnevnih neželenih

Prikaži več

Version 1

Version 1 Navodilo za uporabo Betaklav 500 mg/125 mg filmsko obložene tablete Betaklav 875 mg/125 mg filmsko obložene tablete amoksicilin/klavulanska kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo,

Prikaži več

21b ChID Navodilo za uporabo Tulip 10 mg filmsko obložene tablete Tulip 20 mg filmsko obložene tablete Tulip 30 mg filmsko obložene tablete Tuli

21b ChID Navodilo za uporabo Tulip 10 mg filmsko obložene tablete Tulip 20 mg filmsko obložene tablete Tulip 30 mg filmsko obložene tablete Tuli Navodilo za uporabo Tulip 10 mg filmsko obložene tablete Tulip 20 mg filmsko obložene tablete Tulip 30 mg filmsko obložene tablete Tulip 40 mg filmsko obložene tablete Tulip 80 mg filmsko obložene tablete

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Septabene 1,5 mg/5 mg v 1 ml oralno pršilo, raztopina 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 ml oralnega pršila, raztopine, vsebuje 1,5 mg benzidaminijevega klorida in 5 mg cetilpiridinijevega

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Vasilip 10 mg filmsko obložene tablete Vasilip 20 mg filmsko obložene tablete Vasilip 40 mg filmsko obložene tablete simvastatin Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo,

Prikaži več

Spremembe v SmPC ob podaljšanju registracije

Spremembe v SmPC ob podaljšanju registracije POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Flonidan S 10 mg tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena tableta vsebuje 10 mg loratadina. Pomožne snovi z znanim učinkom: laktoza monohidrat

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Rutacid 500 mg žvečljive tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 žvečljiva tableta vsebuje 500 mg hidrotalcita. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 3. FARMACEVTSKA

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Lorista 12,5 mg filmsko obložene tablete Lorista 25 mg filmsko obložene tablete Lorista 50 mg filmsko obložene tablete Lorista 100 mg filmsko obložene tablete kalijev losartanat Pred

Prikaži več

Pred uporabo natančno preberite to navodilo

Pred uporabo natančno preberite to navodilo Navodilo za uporabo Canesten3 set 200 mg vaginalne tablete in 10 mg/g krema klotrimazol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega

Prikaži več

New product information wording - Dec 2018_SL

New product information wording - Dec 2018_SL 4 January 2019 1 EMA/PRAC/855010/2018 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Novo besedilo informacij o zdravilu izvlečki iz priporočil odbora PRAC o signalih Sprejeto na seji odbora PRAC,

Prikaži več

Version 1

Version 1 POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA SmPCPIL128254_2 18.03.2019 Updated: 22.05.2019 Page 1 of 7 1. IME ZDRAVILA Noctiben Mea 15 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko

Prikaži več

Microsoft Word - a doc

Microsoft Word - a doc NAVODILO ZA UPORABO Gabapentin»Torrex«300 mg trde kapsule Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte

Prikaži več

Zulvac 1 Bovis, INN-Inactivated Bluetongue Virus, serotype 1

Zulvac 1 Bovis, INN-Inactivated Bluetongue Virus, serotype 1 DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI Zulvac 1 Bovis suspenzija za injiciranje za govedo 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Vsak odmerek

Prikaži več

Sinupret exera (204SDE) Navodilo za uporabo Št. MA : Različica: 002 NAVODILO ZA UPORABO Sinupret exera obložene tablete Zdravilna učinkovina: suhi eks

Sinupret exera (204SDE) Navodilo za uporabo Št. MA : Različica: 002 NAVODILO ZA UPORABO Sinupret exera obložene tablete Zdravilna učinkovina: suhi eks NAVODILO ZA UPORABO Sinupret exera obložene tablete Zdravilna učinkovina: suhi ekstrakt korenine rumenega svišča, cveta jegliča, zeli kodrastolistne kislice, cveta črnega bezga in zeli navadnega sporiša

Prikaži več

Canespor - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si

Canespor - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si Canespor 10 mg/g krema bifonazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da

Prikaži več

Navodilo za uporabo Itami 140 mg zdravilni obliž za uporabo pri mladostnikih, starejših od 16 let in odraslih natrijev diklofenakat Pred začetkom upor

Navodilo za uporabo Itami 140 mg zdravilni obliž za uporabo pri mladostnikih, starejših od 16 let in odraslih natrijev diklofenakat Pred začetkom upor Navodilo za uporabo Itami 140 mg zdravilni obliž za uporabo pri mladostnikih, starejših od 16 let in odraslih natrijev diklofenakat Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* NAVODILO ZA UPORABO ASPIRIN migran 500 mg šumeče tablete acetilsalicilna kislina Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub

Prikaži več

PIL

PIL Navodilo za uporabo Aspirin direkt 500 mg žvečljive tablete acetilsalicilna kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Rawel SR 1,5 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem indapamid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Enap 2,5 mg tablete Enap 5 mg tablete Enap 10 mg tablete Enap 20 mg tablete enalaprili maleas Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Rutacid 500 mg žvečljive tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena žvečljiva tableta vsebuje 500 mg hidrotalcita. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 3. FARMACEVTSKA

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* NAVODILO ZA UPORABO Aspirin direkt 500 mg žvečljive tablete acetilsalicilna kislina Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo Amoksiklav SOLVO 875 mg/125 mg disperzibilne tablete amoksicilin/klavulanska kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

UPUTA

UPUTA Navodilo za uporabo PORTALAK 667 mg/ml sirup Lactulosum liquidum Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* Navodilo za uporabo Canespor 10 mg/g krema bifonazol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke

Prikaži več

Acrobat Document

Acrobat Document NAVODILO ZA UPORABO: Informacije za uporabnika amisulprid Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovo prebrati.

Prikaži več

Version 1

Version 1 Navodilo za uporabo Meaxin 400 mg filmsko obložene tablete imatinib Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste

Prikaži več

Procoralan, INN-ivabradine

Procoralan, INN-ivabradine Navodilo za uporabo Procoralan 5 mg filmsko obložene tablete Procoralan 7,5 mg filmsko obložene tablete ivabradin Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

Quadrisol, INN-Vedaprofen

Quadrisol, INN-Vedaprofen PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI Quadrisol 100 mg/ml, peroralni gel za konje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 ml peroralnega gela

Prikaži več

3a Navodilo za uporabo Fluimukan 20 mg/ml peroralna raztopina z okusom češnje za odrasle, mladostnike in otroke, starejše od 2 let acetilcistein Pred

3a Navodilo za uporabo Fluimukan 20 mg/ml peroralna raztopina z okusom češnje za odrasle, mladostnike in otroke, starejše od 2 let acetilcistein Pred Navodilo za uporabo Fluimukan 20 mg/ml peroralna raztopina z okusom češnje za odrasle, mladostnike in otroke, starejše od 2 let acetilcistein Pred začetkom uporabe tega zdravila natančno preberite navodilo,

Prikaži več

9 ChID NAVODILO ZA UPORABO Miktan 0,4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem tamsulozinijev klorid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preber

9 ChID NAVODILO ZA UPORABO Miktan 0,4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem tamsulozinijev klorid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preber ChID 15426 NAVODILO ZA UPORABO Miktan 0,4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem tamsulozinijev klorid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke. Navodilo

Prikaži več

Microsoft Word - SI_PIL_Voltaren_Emulgel_11,6 mgg_

Microsoft Word - SI_PIL_Voltaren_Emulgel_11,6 mgg_ NAVODILO ZA UPORABO dietilamonijev diklofenakat Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo

Prikaži več

RAS-acting agents

RAS-acting agents Priloga IV Znanstveni zaključki, podlaga za spremembo pogojev dovoljenj za promet z zdravilom ter podrobna obrazložitev znanstvenih razlogov za odstopanja od priporočila odbora PRAC 1 Znanstveni zaključki

Prikaži več

Zulvac 8 Bovis, INN-Inactivated Bluetongue Virus, Serotype 8

Zulvac 8 Bovis, INN-Inactivated Bluetongue Virus, Serotype 8 DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI ZULVAC 8 Bovis suspenzija za injiciranje za govedo 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA En 2 ml odmerek:

Prikaži več

Modul družinska medicina marec 2019

Modul družinska medicina marec 2019 SODELOVANJE ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE in KLINIČNEGA FARMACEVTA: Program Farmacevtskega svetovanja Modul multimorbidnost in predpisovanje zdravil Ljubljana, 22.3.2019 Tanja Tomšič, mag. farm., spec.

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo Ranital 150 mg filmsko obložene tablete Ranital 300 mg filmsko obložene tablete RANITIDINUM Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 30 mg gliklazida. Ena tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 60 mg gliklazida. Pomožna snov z znanim

Prikaži več

Microsoft Word - H-795-PI-sl-revised

Microsoft Word - H-795-PI-sl-revised DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Tyverb 250 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obložena tableta vsebuje lapatinibijev ditosilat

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO SmPCPIL087691_2 29.12.2016 Updated: 20.01.2017 Page 1 of 7 Navodilo za uporabo Septanazal za odrasle 1 mg/50 mg v 1 ml pršilo za nos, raztopina ksilometazolinijev klorid/dekspantenol

Prikaži več

Microsoft Word - H-863-PI-sl

Microsoft Word - H-863-PI-sl DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Vimpat 50 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obložena tableta vsebuje 50 mg lakozamida. Pomožne

Prikaži več

Exjade, INN-deferasirox

Exjade, INN-deferasirox PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA PANCEF 400 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Zdravilna učinkovina: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 400 mg cefiksima,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MOŽNOSTI ZDRAVLJEN DIETA PRI LEDVIČNI BOLEZNI Razumeti ledvično bolezen, njen potek in vedeti za možnosti zdravljenja KAJ DELAJO LEDVICE čistijo kri in odstranjujejo odvečno vodo iz telesa odstranjujejo

Prikaži več

Microsoft Word Tadalafil_Lek - PIL_10 mg ( )+IB001 ( ) - CL

Microsoft Word Tadalafil_Lek - PIL_10 mg ( )+IB001 ( ) - CL Navodilo za uporabo Tadalafil Lek 10 mg filmsko obložene tablete tadalafil Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste

Prikaži več

Navodilo za uporabo ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo acetilsalicilna kislina/psevdoefedrinijev klorid Pred začetkom jemanja

Navodilo za uporabo ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo acetilsalicilna kislina/psevdoefedrinijev klorid Pred začetkom jemanja Navodilo za uporabo ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo acetilsalicilna kislina/psevdoefedrinijev klorid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za

Prikaži več

Kalydeco, INN-ivacaftor

Kalydeco, INN-ivacaftor PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Kalydeco 150 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obložena tableta vsebuje 150 mg ivakaftorja (ivacaftorum).

Prikaži več

6a Qrd 10.0 Navodilo za uporabo Ketonal 50 mg trde kapsule Ketonal 100 mg filmsko obložene tablete ketoprofen Pred začetkom jemanja zdravila natančno

6a Qrd 10.0 Navodilo za uporabo Ketonal 50 mg trde kapsule Ketonal 100 mg filmsko obložene tablete ketoprofen Pred začetkom jemanja zdravila natančno Qrd 10.0 Navodilo za uporabo Ketonal 50 mg trde kapsule Ketonal 100 mg filmsko obložene tablete ketoprofen Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

Novartis Pharma Services Inc. Podružnica v Sloveniji Povzetek glavnih značilnosti zdravila SIRDALUD 2 mg tablete in SIRDALUD 4 mg tablete (tizanidin)

Novartis Pharma Services Inc. Podružnica v Sloveniji Povzetek glavnih značilnosti zdravila SIRDALUD 2 mg tablete in SIRDALUD 4 mg tablete (tizanidin) Novartis Pharma Services Inc. Podružnica v Sloveniji Povzetek glavnih značilnosti zdravila SIRDALUD 2 mg tablete in SIRDALUD 4 mg tablete (tizanidin) stran 2/11 1. IME ZDRAVILA Sirdalud 2 mg tablete Sirdalud

Prikaži več

POVZETEK TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Ferrum Lek 100 mg žvečljive tablete Ferrum Lek 50 mg/5 ml 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 žvečljiva tableta vsebuje 100 mg železa (Fe 3+ ), kar

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Prenessa 2 mg tablete Prenessa 4 mg tablete terc-butilaminijev perindoprilat Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo

Prikaži več

TRULICITY,INN-dulaglutide

TRULICITY,INN-dulaglutide PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO Simvastatin Lek 10 mg SIMVASTATINUM Pred uporabo natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. - Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte

Prikaži več

antifibrinolytics art 31(TXA)_annexI_III_sl

antifibrinolytics art 31(TXA)_annexI_III_sl Dodatek III Predlagano besedilo za povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za uporabo 12 POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA IN NAVODILO ZA UPORABO 13 POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO SmPCPIL126789_3 05.02.2019 Updated: 25.04.2019 Page 1 of 7 Navodilo za uporabo Septanazal za odrasle 1 mg/50 mg v 1 ml pršilo za nos, raztopina ksilometazolinijev klorid/dekspantenol

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MOŽNOSTI ZDRAVLJEN HEMODIALIZA Razumeti ledvično bolezen, njen potek in vedeti za možnosti zdravljenja KAJ DELAJO LEDVICE čistijo kri in odstranjujejo odvečno vodo iz telesa odstranjujejo presnovke vzdržujejo

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo Lamisil 10 mg/g krema terbinafinijev klorid Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO Ospamox 500 mg disperzibilne tablete Ospamox 750 mg disperzibilne tablete Ospamox 1000 mg disperzibilne tablete Amoksicilin Pred začetkom jemanja tega zdravila natančno preberite navodilo,

Prikaži več

Pred uporabo natančno preberite to navodilo

Pred uporabo natančno preberite to navodilo NAVODILO ZA UPORABO Dermazin mg/g krema SREBROV SULFADIAZIN Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. Če

Prikaži več

Angiotensin-II- receptor antagonists (sartans) containing a tetrazole group EMEA/H/A-31/1471

Angiotensin-II- receptor antagonists (sartans) containing a tetrazole group EMEA/H/A-31/1471 Priloga IV Znanstveni zaključki 1 Znanstveni zaključki Zdravila, ki vsebujejo sartan, so pomembna možnost za zdravljenje resnih in morebitno resnih stanj, kot so hipertenzija in določene bolezni srca ali

Prikaži več