Diapozitiv 1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Diapozitiv 1"

Transkripcija

1 PRIROČNIK O VARČNI PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO 2 ZA VOZILA HONDA

2 Nasveti voznikom Pravilna uporaba vozila, redno vzdrževanje in način vožnje (izogibanje agresivni vožnji, vožnja pri nižjih hitrostih, predvidevanj zaviranja, ustrezno napolnjene pnevmatike, izogibanje težkim bremenom) izboljšajo porabo goriva ter zmanjšajo emisije CO 2 iz vozila. Evropska komisija in Evropska naftna industrija sta zbrali nekaj nasvetov s katerimi lahko vplivamo, da bomo pri vožnji zmanjšali porabo goriva ter na ta način prispevali k izboljšanju porabe goriva in zmanjšanju emisij CO 2 iz vozila. 1. Poskrbite, da bo vaše vozilo redno in dobro vzdrževano. Stalno preverjajte nivo olja. Pravilno vzdrževana vozila delujejo bolj učinkovito in pripomorejo k zniževanju emisij CO Vklopite klimatsko napravo samo, kadar je potrebno. Prekomerna uporaba klimatske naprave povečuje porabo goriva in emisije CO 2 do 5%. 3. Vsak mesec preverite tlak v pnevmatikah. Premalo napolnjene pnevmatike lahko povečajo porabo goriva do 4%. 4. Zaprite okna, še zlasti pri višjih hitrostih in odstranite prazne strešne prtljažnike. Ta ukrep bo zmanjšal upor vetra in lahko zmanjša porabo goriva in emisije C0 2 do 10%. 5. Vozite premišljeno in predvsem s prilagojeno hitrostjo. Vsakič, ko nenadoma pospešujete ali zavirate, motor porabi več goriva in proizvaja več CO Pri pospeševanju čim hitreje prestavite v višjo prestavo. Višje prestave (4., 5. in 6.) so varčnejše z vidika porabe goriva. 7. Odstranite nepotrebno težo iz prtljažnika in zadnjih sedežev. Bolj kot je avto obremenjen, težje deluje motor in višja je poraba goriva. 8. Takoj po zagonu motorja začnite z vožnjo in ugasnite motor, ko stojite na mestu več kot minuto. Sodobni motorji vam omogočajo takojšen začetek vožnje in tako nižjo porabo goriva. 9. Poskušajte predvideti prometni pretok. Spremljajte dogajanje pred vami s čim večje razdalje, da se v toku prometa izognete nepotrebnemu zaustavljanju in speljevanju. 10. Razmislite o možnosti, da se z drugimi dogovorite za skupno vožnjo v službo ali na prostočasne aktivnosti. Pripomogli boste k zmanjšanju prometnih zamaškov in porabe goriva.

3 Razlaga o učinkih emisij toplogrednih plinov, podnebnih spremembah in vlogi uporabe motornih vozil pri tem EU je vodilna na področju mednarodnih prizadevanj za boj proti podnebnim spremembam in mora zmanjšati emisije toplogrednih plinov, k čemur se je zavezala s Kjotskim protokolom. Komisija je januarja 2007 predlagala, da EU v okviru mednarodnih pogajanj uveljavlja cilj 30-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v razvitih državah do leta 2020 (v primerjavi z vrednostmi iz leta 1990) in, da mora EU že zdaj sprejeti trdno neodvisno zavezo, da bo do leta 2020 dosegla najmanj 20% znižanje emisij toplogrednih plinov (v primerjav z vrednostmi iz leta 1990). Da se prepreči izkrivljanje konkurence ter zagotovi pravičnost na gospodarskem in socialnem področju, morajo k zmanjšanju emisij prispevati vsi sektorji. Osebna vozila so pomemben del vsakdanjega življenja številnih Evropejcev, avtomobilska industrija pa je pomemben vir zaposlovanja in rasti v mnogih regijah EU. Vendar uporaba osebnih vozil bistveno vpliva na podnebne spremembe, saj približno 12% vseh emisij ogljikovega dioksida (CO 2 ), glavnega toplogrednega plina, v EU nastane zaradi porabe goriva osebnih vozil. Kljub bistvenemu izboljšanju na področju tehnologije vozil zlasti učinkovitosti porabe goriva, ki zmanjšuje tudi emisije CO 2 se vpliv večjega prometa in velikosti osebnih vozil ni nevtraliziral. Čeprav je celotna EU v obdobju zmanjšala emisije toplogrednih plinov za malo manj kot 5% so se emisije CO 2 zaradi cestnega prometa povečale za 26%. Zato je Evropski svet junija 2006 soglasno potrdil, da mora v skladu s strategijo EU o emisijah CO 2 lahkih tovornih vozil ( ) povprečen nov vozni park doseči emisije CO 2 v višini 140g CO 2 /km (2008/09) in 130 g CO 2 /km (2015). Evropski parlament je pozval k politiki odločnih ukrepov za zmanjšanje emisij v prometu, vključno z uvedbo predpisanih mejnih vrednosti emisij CO 2 za nova vozila, z namenom srednjeročnega doseganja 80 do 100 g CO 2 /km emisij za nova vozila ter s pomočjo trgovanja z emisijami med proizvajalci motornih vozil.

4 V akcijskem načrtu energetske učinkovitosti je Komisija oktobra 2006 opozorila, da bo treba za obravnavo energetske učinkovitosti in emisij CO 2 iz avtomobilov v zakonodaji 2007 predlagati, da se do leta 2015 zagotovi doseganje cilja 130g CO 2 /km s celovitim in doslednim pristopom v skladu z dogovorjenim ciljem EU. Komisija je v paketu o energiji in podnebju januarja 2007 poudarila, da bodo nadaljnji ukrepi za zmanjševanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov predlagani v prihodnjem sporočilu, da bi s celovitim in doslednim pristopom dosegli cilj 130g CO 2 /km do leta Proučile se bodo tudi možnosti za nadaljnje zmanjševanje po letu Če ukrepi ne bodo učinkoviti, se bodo emisije zaradi potniškega cestnega prometa v naslednjih letih še povečale, kar bo ogrozilo prizadevanja EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom in tistih, ki ta okvir presegajo, posledice prizadevanj pa bodo čutili tudi drugi sektorji, ki so v okviru mednarodne konkurence bolj izpostavljeni. Nasprotno bo zmanjšanje emisij iz osebnih vozil pripevalo k zmanjšanju podnebnih sprememb in odvisnosti od uvoženega goriva ter k izboljšanju kakovosti zraka in s tem zdravja evropskih državljanov. K doseganju tega bosta bistveno prispevala boljša učinkovitost porabe goriva v vozilih in večja uporaba alternativnih goriv, zlasti biogoriv.

5 Alternativna goriva Danes poznamo kar nekaj alternativnih in naprednih goriv, ki so v uporabi ali v razvoju. Res je, da je za enkrat na naših bencinskih servisih na voljo le plin kot alternativa in na nekaterih črpalkah tudi čisti biodizel, vseeno pa se vse več navadnih smrtnikov zanima za takšna goriva. Od leta 1920 poznamo naslednja alternativna goriva, ki so bila oz. so možna za komercialne namene: Biodizel metan Elektrikanaravni plin Etanol propan Vodik bioetanol Veliko pa je goriv v razvoju, za katere obstaja velika verjetnost, da postanejo priznana kot alternativna goriva, saj prav tako pomaga zniževati emisije. Najdostopnejši in najmanj problematični alternativni vir za avtomobile je trenutno hibridni pogon, ki omogoča majhno porabo, poganja pa ga navadno bencinsko ali dizelsko gorivo, dostopno na vsaki črpalki. Uporaba bioetanola je pri nas še bolj v povojih, medtem ko na Švedskem že desetino vseh kupljenih vozil predstavljajo vozila na bioetanol., v Braziliji pa se ta delež giblje okrog 80 odstotkov. V Sloveniji je od alternativnih goriv na voljo biodizel v čisti obliki in mešanici do petih odstotkov v navadnem dizelskem gorivu, k čemur distributerje goriv zavezuje pravilnik o vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil. Električni avtomobili predstavljajo korak k reševanju in ne ustvarjanju problemov povezanih s podnebnimi spremembami in pomanjkanjem zalog fosilnih goriv: neposredno ne ustvarjajo toplogrednih plinov, poleg tega jih lahko napajamo z elektriko iz obnovljivih virov energije (OVE), a tudi uporaba elektrike iz fosilnih goriv zmanjšuje raven emisij CO 2. Električni avto prav tako prepotuje dvakrat tolikšno razdaljo z enako količino energije kot klasično vozilo; zaradi maloštevilnih premikajočih se delov (klasično vozilo jih ima sto ) potrebuje bistveno manj vzdrževanja, prav tako ni menjalnika, sklopke, motornega olja; vsakič ko zaviramo celo proizvajamo elektriko. Glede prevoznih sredstev je Komisija opredelila vrsto ukrepov, ki bi lahko prispevali k doseganju cilja EU, zlasti strožja merila učinkovitosti goriv za osebna vozila in lahka tovorna vozila ter druge tehnološke izboljšave. To sporočilo zagotavlja podlago za izmenjavo z drugimi evropskimi institucijami in vsemi zainteresiranimi stranmi v zvezi z izvajanjem naslednje stopnje strategije Skupnosti za zmanjšanje emisij CO 2 iz lahko tovornih vozil in povečanje učinkovitosti porabe goriva, d se doseže cilj EU 130g CO 2 /km do leta 2015.

6 Cilj glede povprečnih emisij CO 2 pri novih osebnih vozilih in kdaj bo ta cilj dosežen Komisija si bo s celostnim pristopom prizadevala za dosego cilja 130g CO 2 /km do leta To je mogoče doseči s povezavo ukrepov EU in ukrepov držav članic zlasti z: 1. določitvijo minimalnih zahtev učinkovitosti za klimatske naprave; 2. obvezno vgradnjo sistemov za nadzor tlaka pnevmatik; 3. določitvijo najvišjih mej kotalnega upora pnevmatik v EU za pnevmatike na osebnih vozilih in lahkih gospodarskih vozilih; 4. uporabo indikatorjev prestavnega položaja, pri čemer bo upoštevala, do kakšne mere potrošniki med dejansko vožnjo te naprave tudi uporabljajo; 5. učinkovitejšo porabo goriva pri lahkih gospodarskih vozilih; 6. povečano uporabo biogoriv, kar bo zmanjšalo vpliv na okolje.

7 Prostornina Moč Prenos moči - menjalnik (M - mehanski, A- avtomatski) mestna izvenmestna kombinirana Ogljikov dioksid (CO 2 ) - kombinirana Emisijska stopnja vozila Dušikovi oksidi (NOx) Število delcev Ogljikov monoksid (CO) Skupni ogljikovodiki (THC) Skupni ogljikovodiki in dušikovi oksidi (THC+NOx) Nemetanski ogljikovodiki (NMHC) PORABA GORIVA IN EMISIJE CO 2 PRI NOVIH OSEBNIH VOZILIH HONDA Znamka motorneg a vozila kategorije M1* Vrsta goriva Model Motor Poraba goriva Emisije toplogrednih plinov Emisije onesnaževal zunanjega zraka Trdni delci cm 3 kw M/A l/100 km g/km g/km g/km x g/km g/km g/km g/km HONDA dizel CR-V 1,6L Executive 4WD Navi AT 18YM A 6,0 4,9 5,3 139 Euro 6 0, , ,08 0,00450 / 0, HONDA dizel Civic GRAND 1,6L M 3,5 3,4 3,4 91 Euro 6 0, , ,03 0, , , HONDA dizel Civic 1,6D M 3,7 3,5 3,5 93 Euro 6 0, , ,03 0, , , HONDA dizel Civic 1,6D AT A 4,7 3,8 4,1 109 Euro 6 0, , ,01 0, , , HONDA bencin Civic GRAND 1,5L 17YM M 7,0 4,6 5,5 125 Euro 6 0, , ,48 0, , ,00900 HONDA bencin Civic GRAND 1,5L M 7,0 4,6 5,5 125 Euro 6 0, , ,48 0, , ,00750 HONDA bencin Civic GRAND 1,5L CVT A 7,5 4,7 5,7 130 Euro 6 0, , ,64 0, , ,00350 HONDA bencin Civic 1,0L Elegance CVT 17YM A 5,2 4,4 4,7 107 Euro 6 0, , ,41 0, , ,28220 HONDA bencin Civic 1,0L Executive CVT 17YM A 5,2 4,4 4,7 107 Euro 6 0, , ,41 0, , ,28220 HONDA bencin Civic 1,0 CVT A 5,2 4,4 4,7 107 Euro 6 0, , ,41 0, , ,28200 HONDA bencin Civic 1,0L Comfort 17YM M 5,9 4,2 4,8 110 Euro 6 0, , ,41 0, , ,21980 HONDA bencin Civic 1, M 5,9 4,2 4,8 110 Euro 6 0, , ,41 0, , ,22000 HONDA bencin Civic 1,5L M 7,1 4,8 4,8 128 Euro 6 0, , ,48 0, , ,00750 HONDA bencin Civic 1,5L Sport CVT 17YM A 7,7 5,0 6,0 137 Euro 6 0, , ,64 0, , ,00550 HONDA bencin Civic 1,5L CVT A 7,7 5,0 6,0 137 Euro 6 0, , ,64 0, , ,00350 HONDA bencin Civic Type R 2,0 17YM M 9,8 6,5 7,7 178 Euro 6 0, , ,5 0, , ,03790 HONDA bencin Civic Type R 2, M 9,1 7,1 7,8 178 Euro 6 0, , ,43 0, , ,01110 HONDA bencin CR-V 1,5 / 2WD / 5S M 7,4 5,6 6,3 143 Euro 6 0, , ,92 0, , ,01140 HONDA bencin CR-V 1,5 / 4WD / 5S M 7,6 6,0 6,6 151 Euro 6 0, , ,44 0, , ,01370 HONDA bencin CR-V 1,5 / 4WD / 7S M 7,6 6,0 6,6 151 Euro 6 0, , ,44 0, , ,01370 HONDA bencin CR-V 1,5 / 4WD / 5S / CVT A 8,6 6,2 7,1 162 Euro 6 0, , ,09 0, , ,00950 HONDA bencin CR-V 1,5 / 4WD / 7S / CVT A 8,6 6,2 7,1 162 Euro 6 0, , ,09 0, , , Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO 2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka s podatki za vse modele novih osebnih avtomobilov je brezplačno na voljo na vsakem prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega vozila. 2. Ogljikov dioksid (CO 2 ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalnega segrevanja. 3. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂₅ dušikovih oksidov. 4. Na porabo goriva, emisije CO 2 in emisije onesnaževal zunanjega zraka posameznega osebnega avtomobila poleg njegove učinkovitosti pri porabi goriva vplivajo tudi način vožnje in drugi ne tehnični dejavniki.

8 Prostornina Moč Prenos moči - menjalnik (M - mehanski, A- avtomatski) mestna izvenmestna kombinirana Ogljikov dioksid (CO 2 ) - kombinirana Emisijska stopnja vozila Dušikovi oksidi (NOx) Število delcev Ogljikov monoksid (CO) Skupni ogljikovodiki (THC) Skupni ogljikovodiki in dušikovi oksidi (THC+NOx) Nemetanski ogljikovodiki (NMHC) PORABA GORIVA IN EMISIJE CO 2 PRI NOVIH OSEBNIH VOZILIH HONDA Znamka motorneg a vozila kategorije M1* Vrsta goriva Model Motor Poraba goriva Emisije toplogrednih plinov Emisije onesnaževal zunanjega zraka Trdni delci cm 3 kw M/A l/100 km g/km g/km g/km x g/km g/km g/km g/km HONDA bencin HR-V 1,5 Elegance CVT A 6,3 4,7 5,3 121 Euro 6 0, , ,98 0, , ,01280 HONDA bencin HR-V 1,5 Executive CVT A 6,3 4,8 5,3 122 Euro 6 0, , ,98 0, , ,01280 HONDA bencin HR-V 1,5 Comfort M 7,0 5,0 5,7 130 Euro 6 0, , ,96 0, , ,01010 HONDA bencin HR-V 1,5 Elegance M 7,0 5,0 5,7 130 Euro 6 0, , ,96 0, , ,01010 HONDA bencin HR-V 1,5 Executive M 7,1 5,0 5,8 132 Euro 6 0, , ,96 0, , ,01010 HONDA bencin Jazz 1,3L Trend CVT 18YM A 5,3 4,1 4,6 106 Euro 6 0, , , ,01500 HONDA bencin Jazz 1,3L Trend CVT A 5,3 4,3 4,7 106 Euro 6 0, , , ,01090 HONDA bencin Jazz 1,3L Comfort CVT A 5,3 4,4 4,8 109 Euro 6 0, , , ,01260 HONDA bencin Jazz 1,3L Comfort CVT 18YM A 5,5 4,5 4,9 111 Euro 6 0, , , ,02230 HONDA bencin Jazz 1,3L Elegance CVT A 5,4 4,5 4,9 111 Euro 6 0, , , ,01260 HONDA bencin Jazz 1,3L Trend 18YM M 6,2 4,4 5,1 116 Euro 6 0, , , ,01610 HONDA bencin Jazz 1,3L Comfort 18YM M 6,2 4,4 5,1 116 Euro 6 0, , , ,01610 HONDA bencin Jazz 1,3L Comfort M 6,0 4,6 5,1 117 Euro 6 0, , , ,01090 HONDA bencin Jazz 1,3L Elegance M 6,1 4,7 5,2 117 Euro 6 0, , , ,01090 HONDA bencin Jazz 1,3L Trend M 6,0 4,6 5,1 117 Euro 6 0, , , ,01090 HONDA bencin Jazz 1,5L Dynamic CVT A 6,4 4,9 5,5 125 Euro 6 0, , ,74 0, , ,00810 HONDA bencin Jazz 1,5L Dynamic M 7,0 5,2 5,9 134 Euro 6 0, , ,28 0, , ,00730 HONDA bencin/ee CR-V 2,0L Hibrid / 2WD A 5,0 5,4 5,3 120 Euro 6 0, , , ,01580 HONDA bencin/ee CR-V 2,0L Hibrid / 4WD A 5,1 5,7 5,5 126 Euro 6 0, , , , Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO 2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka s podatki za vse modele novih osebnih avtomobilov je brezplačno na voljo na vsakem prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega vozila. 2. Ogljikov dioksid (CO 2 ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalnega segrevanja. 3. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂₅ dušikovih oksidov. 4. Na porabo goriva, emisije CO 2 in emisije onesnaževal zunanjega zraka posameznega osebnega avtomobila poleg njegove učinkovitosti pri porabi goriva vplivajo tudi način vožnje in drugi ne tehnični dejavniki.

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PRIROČNIK O VARČNI PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO 2 ZA VOZILA MITSUBSIHI Nasveti voznikom Pravilna uporaba vozila, redno vzdrževanje in način vožnje (izogibanje agresivni vožnji, vožnja pri nižjih hitrostih,

Prikaži več

Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO in emisijah onesnaževal 2 zunanjega zraka s podatki za vse modele novih osebnih avtomobilov

Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO in emisijah onesnaževal 2 zunanjega zraka s podatki za vse modele novih osebnih avtomobilov Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO in emisijah onesnaževal 2 zunanjega zraka s podatki za vse modele novih osebnih avtomobilov Seznam novih modelov Suzuki v Sloveniji Nasveti voznikom za

Prikaži več

PRIROČNIK O VARČNI PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO2

PRIROČNIK O VARČNI PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO2 PRIROČNIK O VARČNI PORAI GORIVA IN EMISIJAH CO2 Seznam novih modelov Suzuki v Sloveniji Nasveti voznikom za varčno vožnjo Seznam vseh novih modelov osebnih vozil znamke Suzuki, ki so v tekočem letu naprodaj

Prikaži več

Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka osebnih vozil smart

Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka osebnih vozil smart Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO 2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka osebnih vozil smart. Izdaja: oktober 2018 www.smart.com smart znamka Daimlerja Poraba goriva, emisije CO 2 in

Prikaži več

Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO Priročnik - PRILOGA 2 Stran 1 od 7 Seznam modelov novih osebnih avtomobilov s podatki o varčnosti porabe goriva

Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO Priročnik - PRILOGA 2 Stran 1 od 7 Seznam modelov novih osebnih avtomobilov s podatki o varčnosti porabe goriva Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO Priročnik - PRILOGA 2 Stran 1 od 7 Seznam modelov novih osebnih avtomobilov s podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka,

Prikaži več

SEAT Tarraco.

SEAT Tarraco. SEAT Tarraco. Tehnični podatki. Motor 1.5 EcoTSI 150 KM (110 kw) MQ-6 Start/Stop Valji/ventili (skupaj) 4/16 4/16 Gibna prostornina (cm 3 ) 1.498 1.984 Premer in hod bata (mm) 74,5/85,9 82,5/92,8 Kompresijsko

Prikaži več

SEAT Ateca.

SEAT Ateca. SEAT Ateca. Tehnični podatki. Motor 1.0 EcoTSI 115 KM (85 kw) MQ-6 Start/Stop 1.5 EcoTSI 150 KM (110 kw) ACT MQ-6 Start/Stop ACT DSG-7 Start/Stop Valji/ventili (skupaj) 3/12 4/16 4/16 Gibna prostornina

Prikaži več

SEAT Arona.

SEAT Arona. SEAT Arona. Tehnični podatki. Motor 1.0 EcoTSI 95 KM (70 kw) Start/Stop 1.0 EcoTSI 115 KM (85 kw) Start/Stop DSG Valji/ventili (skupaj) 3/12 3/12 4/16 Gibna prostornina (cm 3 ) 999 999 1.498 Premer in

Prikaži več

Novi SEAT Tarraco.

Novi SEAT Tarraco. Novi SEAT Tarraco. Tehnični podatki. 1.5 EcoTSI 150 KM (110 kw) 2.0 EcoTSI 190 KM (140 kw) ACT DSG-7 4Drive Start/Stop 2.0 TDI 150 KM (110 kw) 2.0 TDI 190 KM (140 kw) CR DSG-7 4Drive Start/Stop Motor CR

Prikaži več

CIVIC 5 DOOR PROSPEKT 210x260 WEB

CIVIC 5 DOOR PROSPEKT 210x260 WEB 5 VRATNI ZUNANJI DIZAJN Nesporno drugačen, nedvomno eleganten in športen. Sodoben dizajn Civic-a je edinstvena mešanica dramatičnih kiparskih linij in gladke športne krivulje. Avto, ki je zasnovan tako,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1»Projekcije prometnega dela«uporaba projekcij prometnega dela v analizi scenarijev za Dolgoročno strategijo za nizke emisije Matjaž Česen, IJS-CEU Reaktorski center Podgorica, Ljubljana, 21.11.2018 2

Prikaži več

AUSTRALIAN OPEN PONUDBA

AUSTRALIAN OPEN PONUDBA AUSTRALIAN OPEN PONUDBA Motor Oprema Koda Menjalnik Redna MPC z DDV EOM 0% popust EOM 0% CENA Gotovinski popust Gotovinska cena Bencin 1.25 MPI 62 kw (84 KM) 1.0 T-GDI 73,6 kw (100 KM) 1.4 MPI 73,3 kw

Prikaži več

CITROËN C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO TEHNIČNI PODATKI

CITROËN C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO TEHNIČNI PODATKI CITROËN C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO TEHNIČNI PODATKI CITROËN C4 PICASSO TEHNIČNI PODATKI Oktober 2015 PureTech 130 THP 165 S&S EAT6 BlueHDi 100 S&S BVM MOTOR Administrativna uvrstitev (CV) 7 9 5 Tip

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

PRIROČNIK VARČNE VOŽNJE

PRIROČNIK VARČNE VOŽNJE PRIROČNIK VARČNE VOŽNJE PROSTORNINA MOČ MOTORJA VRSTA PORABA MODEL MOTOR RAZLIČICA V cm 3 (kw/km) POGONA MENJALNIK/PRENOS MOČI MESTNA VOŽNJA ZUNAJMESTNA VOŽNJA KOMBINIRANO EMISIJA CO 2 (g/km) Opel Astra

Prikaži več

CT_JumpyVU_0417.indd

CT_JumpyVU_0417.indd CITROËN JUMPY TEHNIČNI PODATKI CITROËN JUMPY TEHNIČNI PODATKI April 2017 IZVEDENKE BlueHDi 95 BVM BlueHDi 95 S&S ETG6 BlueHDi 115 S&S BVM6 BlueHDi 120 S&S BVM6 BlueHDi 150 S&S BVM6 BlueHDi 180 S&S EAT6

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter

Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter Motorji. Crafter z emisijsko stopnjo Euro 6/EURO VI Motor 2.0 TDI s 75 kw (102 KM) s SCR/Adlue 1) Motor 2.0 TDI z 90 kw (122 KM) s SCR/Adlue 1) Vrsta

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

EKS - Priloga 1

EKS - Priloga 1 Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 80 00 F: 01 478 81 39 E: gp.mzi@gov.si www.mzi.gov.si PROJEKCIJA DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE Povzetek strokovnih podlag za projekcijo dolgoročnih energetskih

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

OPEL Movano Cenik velja za vozila modelskega leta 17.5 Cenik ne vključuje akcijskih popustov. Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem po

OPEL Movano Cenik velja za vozila modelskega leta 17.5 Cenik ne vključuje akcijskih popustov. Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem po OPEL Movano Cenik velja za vozila modelskega leta 17.5 Cenik ne vključuje akcijskih popustov. Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Datum izdaje: 17.

Prikaži več

NOVA H Y BR I D

NOVA H Y BR I D NOVA H Y BR I D PREFINJENOST HIBRIDA HIBRID Nova Toyota Camry Hybrid je limuzina, v kateri se združujeta prefinjena eleganca in izjemne zmogljivosti naslednje generacije hibridnega pogona. Z izjemno obliko,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Matjaž Česen Fouad Al Mansour Koliko je Slovenija do sedaj izboljšala energetsko učinkovitost in kam jo to uvršča v EU? Seminar:»Ali je Slovenija uspešna pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti?«rcp-ijs,

Prikaži več

Uradni list RS - 32/2004, Uredbeni del

Uradni list RS - 32/2004, Uredbeni del PRILOGA VI POTRDILA O SKLADNOSTI (Vzorci vsebine) Stran 1 A) POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA (1) (številka potrdila o skladnosti:)

Prikaži več

Paketi serijske opreme Paket serijske opreme START Paket serijske opreme COMFORT Paket serijske opreme PREMIUM Paket serijske opreme ELEGANCE PNEVMATI

Paketi serijske opreme Paket serijske opreme START Paket serijske opreme COMFORT Paket serijske opreme PREMIUM Paket serijske opreme ELEGANCE PNEVMATI Paketi serijske opreme Paket serijske opreme START Paket serijske opreme COMFORT Paket serijske opreme PREMIUM Paket serijske opreme ELEGANCE PNEVMATIKE IN PLATIŠČA 205/60R16 + jeklena platišča (polni

Prikaži več

Sedite in se pripnite! Tivoli je pripravljen, da vas odpelje v nove kraje Vznemirljiv na videz in enostaven za vožnjo Tivoli nudi izjemen slog, najsod

Sedite in se pripnite! Tivoli je pripravljen, da vas odpelje v nove kraje Vznemirljiv na videz in enostaven za vožnjo Tivoli nudi izjemen slog, najsod Sedite in se pripnite! Tivoli je pripravljen, da vas odpelje v nove kraje Vznemirljiv na videz in enostaven za vožnjo Tivoli nudi izjemen slog, najsodobnejšo varnost in dinamične vozne lastnosti za aktivne

Prikaži več

ZUNANJOST Življenje je polno izzivov in lepih trenutkov. Naj nemir prebudi čustva in notranjo lepoto. 1 4 Vstopite v svet presežkov, kjer sanje odseva

ZUNANJOST Življenje je polno izzivov in lepih trenutkov. Naj nemir prebudi čustva in notranjo lepoto. 1 4 Vstopite v svet presežkov, kjer sanje odseva ZUNANJOST Življenje je polno izzivov in lepih trenutkov. Naj nemir prebudi čustva in notranjo lepoto. 1 4 Vstopite v svet presežkov, kjer sanje odsevajo resničnost. Odkrite globine lastne osebnosti. Naj

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Podnebni in energetski občine Simona Pestotnik Predstavitev za javnost: Koliko nas stane ogrevanje z Zemljino toploto? Kakšne so perspektive za občino Cerkno? Cilji občine in razumevanje aktivnosti na

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

e-Golf_ML2019_Februar_2019.xlsx

e-Golf_ML2019_Februar_2019.xlsx Cenik Veljaven od 05.02.2019 Proizvajalec: VOLKSWAGEN AG, Nemčija Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana Modeli Moč Emisija Vrata Izvedba Menjalnik Koda kw (KM) CO 2 MPC * 100 (136)

Prikaži več

Microsoft Word - Osnovni podatki FACOST november 2018.docx

Microsoft Word - Osnovni podatki FACOST november 2018.docx OSNOVNI VHODNI PODATKI ZA PROGRAM OPCOST, NIVO CEN NOVEMBER 2018 Osnove za izračun: Navodila za izdelavo študij upravičenosti cest (DORSCH consult, 1974) Guide to Cost benefit Analysis of Investment Projects,

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

AM_Com_LegOpinion

AM_Com_LegOpinion EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 12.5.2015 2014/0012(COD) PREDLOGI SPREMEMB 14 75 Osnutek mnenja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PE552.114v01-00) Zmanjšanje

Prikaži več

RENAULT LAGUNA COUPE Generacija 2013 CENIK VOZIL N 07 Model: LC3 Datum: Verzije z dizelskim motorjem Monaco GP 2.0 dci 175 BVA 4 Control MG

RENAULT LAGUNA COUPE Generacija 2013 CENIK VOZIL N 07 Model: LC3 Datum: Verzije z dizelskim motorjem Monaco GP 2.0 dci 175 BVA 4 Control MG RENAULT LAGUNA COUPE Generacija 2013 CENIK VOZIL N 07 Model: LC3 Datum: 01.09.2014 Verzije z dizelskim motorjem 2.0 dci 175 BVA 4 Control MG2 20D180A5 127 (175) 150 5,7 28.434 34.690 Podaljšano jamstvo

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tehnološki izzivi proizvodnja biometana in njegovo injiciranje v plinovodno omrežje prof. dr. Iztok Golobič Predstojnik Katedre za toplotno in procesno tehniko Vodja Laboratorija za toplotno tehniko Fakulteta

Prikaži več

Predstavitev projekta

Predstavitev projekta Delavnica Projekcije cen energije Primerjava mednarodnih projekcij cen energije mag. Andreja Urbančič, IJS Ljubljana, 21. 6. 2018 2 Cene na mednarodnih trgih svetovne cene nafte na mednarodnih trgih zemeljskega

Prikaži več

Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO BLAGA

Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO BLAGA Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO BLAGA po odprtem postopku Predmet naročila: TRANSPORTNA

Prikaži več

Dolgoročna zanesljivost.

Dolgoročna zanesljivost. Dolgoročna zanesljivost. WWW.OKTRUCKS.COM OK TRUCKS: IVECO nudi celovito ponudbo rabljenih vozil najboljših blagovnih znamk skupaj z vseobsegajočimi storitvami in poslovnimi rešitvami. O nas OK TRUCKS

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Nizkoogljične tehnologije tudi v industriji Marko KOVAČ Institut Jožef Stefan Center za energetsko učinkovitost Portorož, Slovenija 16. april 2019 Večjega znižanja emisij v industriji ne bo mogoče doseči

Prikaži več

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Različni pogledi na proizvodnjo in rabo energije v prometu, stavbah in v industriji Andrej Kitanovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo EPC - Energy Policy Consideration, GZS, Ljubljana 2019

Prikaži več

Družba Butan plin Družba Butan plin na slovenskem trgu nastopa kot eden vodilnih ponudnikov energije, strateško pa smo povezani tudi z največjim distr

Družba Butan plin Družba Butan plin na slovenskem trgu nastopa kot eden vodilnih ponudnikov energije, strateško pa smo povezani tudi z največjim distr Družba Butan plin Družba Butan plin na slovenskem trgu nastopa kot eden vodilnih ponudnikov energije, strateško pa smo povezani tudi z največjim distributerjem utekočinjenega naftnega plina, koncernom

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Renault MEGANE LIMITED Berline & Grandtour Cenik vozil Bencinski motor kw (KM) CO 2 (g/km) - WLTP LIMITED TCe 100 FAP 75 (100)

Renault MEGANE LIMITED Berline & Grandtour Cenik vozil Bencinski motor kw (KM) CO 2 (g/km) - WLTP LIMITED TCe 100 FAP 75 (100) Berline & Grandtour Cenik vozil 01.04.2019 Bencinski motor kw (KM) CO 2 (g/km) - WLTP TCe 100 FAP 75 (100) 138-152 15.240 TCe 115 FAP 85 (115) 136-152 15.840 Dizelski motor kw (KM) CO 2 (g/km) - WLTP Blue

Prikaži več

Paketi serijske opreme Barvna paleta zunanjosti Paket serijske opreme COMFORT Paket serijske opreme DELUXE Paket serijske opreme SPORT PNEVMATIKE IN P

Paketi serijske opreme Barvna paleta zunanjosti Paket serijske opreme COMFORT Paket serijske opreme DELUXE Paket serijske opreme SPORT PNEVMATIKE IN P Paketi serijske opreme Barvna paleta zunanjosti Paket serijske opreme COMFORT Paket serijske opreme DELUXE Paket serijske opreme SPORT 175/65R15 + jeklena platiča (polni kolesni pokrovi) Začasno rezervno

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

Renault MEGANE GrandCoupé LIMITED Cenik vozil Bencinski motor kw (KM) CO 2 (g/km) - WLTP LIMITED TCe 115 FAP 85 (115) Dizels

Renault MEGANE GrandCoupé LIMITED Cenik vozil Bencinski motor kw (KM) CO 2 (g/km) - WLTP LIMITED TCe 115 FAP 85 (115) Dizels Renault MEGANE GrandCoupé Cenik vozil 01.09.2019 Bencinski motor kw (KM) CO 2 (g/km) - WLTP TCe 115 FAP 85 (115) 136-152 15.990 Dizelski motor kw (KM) CO 2 (g/km) - WLTP Blue dci 95 70 (95) 115-125 16.690

Prikaži več

OPEL Vivaro

OPEL Vivaro OPEL Vivaro Opel Vivaro 1 Verzija Teža (66 kw/90 KM) (85 kw/115 KM) (88 kw/120 KM) (103 kw/140 KM) Dizel L1H1 L1H1 2700 kg 2900 kg 26 657,00 26 901,00 27 407,00 27 651,00 28 157,00 28 401,00 28 757,00

Prikaži več

ŠKODA SUPERB INFORMATIVNI CENIK ZA MODELSKO LETO 2020 Cene Motorne različice Serijska oprema

ŠKODA SUPERB INFORMATIVNI CENIK ZA MODELSKO LETO 2020 Cene Motorne različice Serijska oprema ŠKODA SUPERB INFORMATIVNI CENIK ZA MODELSKO LETO 2020 Cene Motorne različice Serijska oprema Datum izdaje: 26.6.2019 Veljavnost cen od: 26.6.2019 Informativni cenik modelsko leto 2020 Modeli MPC* z bencinskimi

Prikaži več

Microsoft Word - RAZISKOVALNA NALOGA.doc

Microsoft Word - RAZISKOVALNA NALOGA.doc RAZISKOVALNA NALOGA Ime šole: poklicna in tehniška strojna šola Avtorji: Jože Škoflek, Rok Ovčar, Rok Kotnik Mentor: Jože Prezelj, uni.dipl.ing. Letnik: 4. letnik poklicne in tehniške strojne šole KAZALO:

Prikaži več

31999L0037_001sl

31999L0037_001sl 07/Zv. 4 351 31999L0037 1.6.1999 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI L 138/57 DIREKTIVA SVETA 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

Jetta_ML2018.xlsx

Jetta_ML2018.xlsx Cenik Jetta Veljaven od 25.04.2017 Proizvajalec: VOLKSWAGEN AG, Nemčija Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana Modeli Nova Jetta Modeli z bencinskim motorjem: Izvedba Moč kw (KM)

Prikaži več

21. usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2017

21. usposabljanje tehničnega asfalterskega kadra 2017 Organizator Pokrovitelj 21. USPOSABLJANJE TEHNIČNEGA ASFALTERSKEGA KADRA mag. Slovenko Henigman predsednik ZAS ZAG, 15. in 16. marec 2017 Vsebina predstavitve Asfalterska industrija v Evropi kje so poudarki?

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 17. januar 2017 (OR. en) 5365/17 ADD 7 ENT 13 ENV 28 MI 46 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: Evropska komisija Datum prejema: 16

Svet Evropske unije Bruselj, 17. januar 2017 (OR. en) 5365/17 ADD 7 ENT 13 ENV 28 MI 46 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: Evropska komisija Datum prejema: 16 Svet Evropske unije Bruselj, 17. januar 2017 (OR. en) 5365/17 ADD 7 ENT 13 ENV 28 MI 46 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: Evropska komisija Datum prejema: 16. januar 2017 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta

Prikaži več

OPEL Combo Cenik velja za vozila modelskega leta 16.5 Datum izdaje: 13. april 2016

OPEL Combo Cenik velja za vozila modelskega leta 16.5 Datum izdaje: 13. april 2016 OPEL Combo Cenik velja za vozila modelskega leta 16.5 Datum izdaje: 13. april 2016 Opel Combo 1 Bencin 1.4 ECOTEC 70 kw/95 KM Motor Combo Menjalnik 5stopenjski ročni L2H1 Povečana 15 0 Motor Combo Menjalnik

Prikaži več

PRIMER DOBRE PRAKSE Projekt MESA- Mechatronics in energy saving applications, projekt Leonardo da Vinci, Prenos inovacij With the support of the Lifel

PRIMER DOBRE PRAKSE Projekt MESA- Mechatronics in energy saving applications, projekt Leonardo da Vinci, Prenos inovacij With the support of the Lifel PRIMER DOBRE PRAKSE Projekt MESA- Mechatronics in energy saving applications, projekt Leonardo da Vinci, Prenos inovacij This project has been funded with support from the European Commission. 1 Pri predelavi

Prikaži več

Slika izdelka / product picture BENCINSKE KOSILNICE BENZINSKE KOSILICE GASOLINE LAWNMOWERS Opis / description SI MALOPRODAJNAN CENA Z DDV BENCINSKE KO

Slika izdelka / product picture BENCINSKE KOSILNICE BENZINSKE KOSILICE GASOLINE LAWNMOWERS Opis / description SI MALOPRODAJNAN CENA Z DDV BENCINSKE KO / / Naziv BENCINSKA KOSILNICA BN46SMH-S 8433115900 EAN koda 3830042567936 Ugodna cena NEW Moč: 2,5 kw Prostornina posode za gorivo: 1,2 L Prostornina posode za olje: 0,6 L Nastavljiva višina reza: 25-75

Prikaži več

Microsoft Word - meritve-portal1.doc

Microsoft Word - meritve-portal1.doc MERITVE ONESNAŽENOSTI ZRAKA V KOPRU IN IZOLI OD JULIJA DO SEPTEMBRA 2002 Povzetek Avtomatska mobilna ekološka-meteorološka postaja je bila postavljena v Izoli in Kopru, na treh razlinih tipih lokacij od

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 18. 8. 2017 / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja dolžina: - motorno vozilo razen avtobusa 12,00 m -

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 330 final SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN OD

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 330 final SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN OD EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 17.5.2018 COM(2018) 330 final SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Evropa, ki varuje: čist zrak za vse SL SL

Prikaži več

2018 FJR1300A

2018 FJR1300A Neskončni zavoji S tem izjemno zmogljivim motornim kolesom je v zadnjem desetletju več tisoč voznikov izkusilo neverjetno udobno vožnjo na ravni razreda Supersport. Model športno-potovalnega motornega

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Microsoft Word - KME-PMG_2005.doc

Microsoft Word - KME-PMG_2005.doc KME-PMG 1 1 5 3 2 4 Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 99/05) Posredovanje podatkov je za pravne osebe obvezno. VPRAŠALNIK

Prikaži več

Bodi moder zgled

Bodi moder zgled www.modra-energija.si Bodi moder zgled Moč je v vaših rokah Naredite kaj za bolj zdravo okolje.naredite nekaj koristnega. Prevzemite del skrbi in odgovornosti za naravo. Kar storimo dobrega za naravo,

Prikaži več

OPEL Combo Cargo Cenik velja za vozila modelskega leta 17 Cenik ne vključuje akcijskih popustov. Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem

OPEL Combo Cargo Cenik velja za vozila modelskega leta 17 Cenik ne vključuje akcijskih popustov. Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem OPEL Combo Cargo Cenik velja za vozila modelskega leta 17 Cenik ne vključuje akcijskih popustov. Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Datum izdaje:

Prikaži več

1. TERENSKA VAJA V DOMAČEM KRAJU ŠTETJE PROMETA Datum izvedbe vaje: UVOD

1. TERENSKA VAJA V DOMAČEM KRAJU ŠTETJE PROMETA Datum izvedbe vaje: UVOD 1. TERENSKA VAJA V DOMAČEM KRAJU ŠTETJE PROMETA Datum izvedbe vaje: UVOD Velika večina ljudi si dandanes življenja brez avtomobila ne more predstavljati. Hitro napredujeta tako avtomobilska industrija

Prikaži več

Razred E limuzina

Razred E limuzina Razred E limuzina Intuitivno zaznamuje slog Limuzina razreda E uteleša sodoben slog in kultivirano športnost vse to z nenavadno lahkoto. Vsaka linija sledi načelu čutne jasnosti. Poleg serijske opreme

Prikaži več

Microsoft Word - KME-PMG 07.doc

Microsoft Word - KME-PMG 07.doc KME-PMG 1 1 5 3 2 4 Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 117/07) Posredovanje podatkov je za pravne osebe obvezno.

Prikaži več

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA NALOGA Mentor: Andrej Prašnikar (tehnično komuniciranje)

Prikaži več

(ZPN - Nata\232a Gaberc pdf)

(ZPN - Nata\232a Gaberc pdf) NATAŠA GABERC ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 2016 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA NATAŠA GABERC KOPER, 2016 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT Zaključna

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več

Tehnicni podatki in oprema

Tehnicni podatki in oprema Tehnični podatki in oprema Touareg Motorji Motor, menjalnik, elektrika Vrsta motorja Gibna prostornina, l/cm 3 Vrtina/gib, mm Največja moč, kw (KM) pri 1/min Največji navor, Nm pri 1/min Kompresijsko razmerje

Prikaži več

UPORABA VODIKOVIH TEHNOLOGIJ V CESTNEM PROMETU V SLOVENIJI magistrsko delo Študent: Študijski program: Mentor: Lektorica: Matej Jamnik magistrski štud

UPORABA VODIKOVIH TEHNOLOGIJ V CESTNEM PROMETU V SLOVENIJI magistrsko delo Študent: Študijski program: Mentor: Lektorica: Matej Jamnik magistrski štud UPORABA VODIKOVIH TEHNOLOGIJ V CESTNEM PROMETU V SLOVENIJI magistrsko delo Študent: Študijski program: Mentor: Lektorica: Matej Jamnik magistrski študijski program 2. stopnje Energetika red. prof. dr.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

Telefon: (01) Cenik FIAT Panda Vozilo Model Prost. mot. bencin - limuzina 5v Moč mot. kw/km MPC EUR Popust EUR Cena s popustom EUR 1.2 8v Eas

Telefon: (01) Cenik FIAT Panda Vozilo Model Prost. mot. bencin - limuzina 5v Moč mot. kw/km MPC EUR Popust EUR Cena s popustom EUR 1.2 8v Eas Cenik FIAT Panda Vozilo Model Prost. mot. bencin - limuzina 5v Moč mot. kw/km MPC Popust Cena s popustom 1.2 8v Easy 319.12B.3 1242 51/69 114 9.490 1.000 8.490 1.2 8v City Cross 319.1CB.3 1242 51/69 129

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

Dia 1

Dia 1 SPTE z uplinjanjem lesne biomase Eko vas Kempele, Finska Radoslav Irgl COGENERA, Artim d.o.o. rado.irgl@artim.si Kaj je uplinjanje lesne biomase? Termalna razgradnja biomase Termalna reakcija Delež kisika

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Uradni list Evropske unije ISSN L 120 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek maj 2009 Vsebina I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogo

Uradni list Evropske unije ISSN L 120 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek maj 2009 Vsebina I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogo Uradni list Evropske unije ISSN 1725-5155 L 120 Slovenska izdaja Zakonodaja Zvezek 52 15. maj 2009 Vsebina I Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna UREDBE Uredba

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 11. decembra o spremembi Direktive 2012/ 27/ EU o energetski

DIREKTIVA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 11. decembra o spremembi Direktive 2012/ 27/ EU o energetski L 328/210 DIREKTIVA (EU) 2018/2002 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET

Prikaži več

CT_C-Elysee_0117.indd

CT_C-Elysee_0117.indd 15X65 NOVI CITROËN C-ELYSÉE TEHNIČNI PODATKI NOVI CITROËN C-ELYSÉE TEHNIČNI PODATKI Januar 2017 IZVEDENKE PureTech 82 BlueHDi 100 MOTORJI Administrativna uvrstitev (CV) 4 5 Tip Bencinski Večtočkovno elektronsko

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

Problemi sodobnega sveta Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1

Problemi sodobnega sveta Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1 Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1 UVOD V tej seminarski nalogi vam bom opisal probleme, ki se trenutno dogajajo po vsem svetu, tudi pri nas,

Prikaži več

Novi Polo_ML_2015.xlsx

Novi Polo_ML_2015.xlsx Cenik Novi Polo Veljaven od 25.04.2014 Proizvajalec: VOLKSWAGEN AG, Nemčija Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana *MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila)

Prikaži več

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo 18. Slovenska marketinška konferenca Energija za prihodnost PETROL Mag. Tomaž Berločnik Portorož, 21.5.2013 1. POSLOVANJE SKUPINE PETROL Predstavitev skupine Petrol Vodilna slovenska energetska družba

Prikaži več

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

SNAGA, d.o.o. Nasipna ulica 64 SI 2000 Maribor E: W: Številka: JN 05/15 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO P

SNAGA, d.o.o. Nasipna ulica 64 SI 2000 Maribor E: W:  Številka: JN 05/15 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO P SNAGA, d.o.o. Nasipna ulica 64 SI 2000 Maribor E: info@snaga-mb.si W: www.snaga-mb.si Številka: JN 05/15 Datum: 14.05.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN

Prikaži več

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dr. Nike KRAJNC Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dejanski tržni potenciali lesa slabše kakovosti Podatki na nivoju občin so dostopni na: http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov-okroglega-lesa

Prikaži več

Cenik in cenik opcij 208 GTi _ (1_2015)

Cenik in cenik opcij 208 GTi _ (1_2015) PEUGEOT NOVI 208 GTi CENIK VOZIL, OPCIJSKE OPREME IN TEHNIČNE LASTNOSTI Veljavnost od 01.06.2015 V1.0 Proizvajalec: Automobiles Peugeot, Francija. Generalni uvoznik in distributer : Peugeot Slovenija,

Prikaži več

2017 TMAX SX

2017 TMAX SX . Postavite nova pravila MAX Poleg glavnih značilnosti modela TMAX, ki jih je mogoče najti na standardni različici, je športni opremljen s številnimi namenskimi funkcijami. Sistem D-MODE omogoča izbiro

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Tehnološki vidik pridobivanja lesa v varovalnih gozdovih pod Ljubeljem As. Matevž Mihelič Prof. Boštjan Košir 2012 Izhodišča Varovalni gozdovi, kjer razmišljamo o posegih, morajo zadovoljevati več pogojem.

Prikaži več

COM(2018)773/F2 - SL

COM(2018)773/F2 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2018 COM(2018) 773 final/2 SPOROČILO KOMISIJE TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF

Prikaži več

Slovenska predloga za KE 2001

Slovenska predloga za KE 2001 22. posvetovanje "KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINEERING", Maribor, 2013 1 INTELIGENTNA PROMETNA POLITIKA KOT ORODJE ZA IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA V MESTU METODE SPODBUJANJA UPORABE ELEKTRIČNIH

Prikaži več