Microsoft Word - H-863-PI-sl

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - H-863-PI-sl"

Transkripcija

1 DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1

2 1. IME ZDRAVILA Vimpat 50 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obložena tableta vsebuje 50 mg lakozamida. Pomožne snovi: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 0,17 mg sojinega lecitina. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje FARMACEVTSKA OBLIKA Filmsko obložena tableta Rožnata, ovalna filmsko obložena tableta z vtisnjeno oznako SP na eni strani in oznako 50 na drugi strani. 4. KLINIČNI PODATKI 4.1 Terapevtske indikacije Zdravilo Vimpat je pri bolnikih z epilepsijo, starih 16 let ali več, indicirano kot dodatna terapija pri zdravljenju parcialnih napadov s sekundarno generalizacijo ali brez nje. 4.2 Odmerjanje in način uporabe Zdravilo Vimpat mora bolnik vzeti dvakrat na dan. Priporočen začetni odmerek je 50 mg dvakrat na dan, ki ga moramo po enem tednu povečati do začetnega terapevtskega odmerka 100 mg dvakrat na dan. Glede na odziv posameznega bolnika in njegovo prenašanja zdravila lahko vzdrževalni odmerek vsak teden še naprej povečujemo za 50 mg dvakrat na dan do največjega priporočenega dnevnega odmerka 400 mg (200 mg dvakrat na dan). Zdravilo Vimpat lahko bolnik vzame s hrano ali brez nje. V skladu s trenutno klinično prakso je priporočljivo, da je prekinitev zdravljenja z zdravilom Vimpat postopna (npr. zmanjševanje dnevnega odmerka za 200 mg/teden). Uporaba pri bolnikih z ledvično okvaro Pri blagi in zmerni ledvični okvari prilagoditev odmerka ni potrebna (CL CR > 30 ml/min). Za bolnike z resnimi motnjami v delovanju ledvic (CL CR 30 ml/min) in bolnike s končno ledvično odpovedjo je največji priporočen odmerek 250 mg/dan. Bolnikom na dializi je priporočljivo takoj po koncu dialize dati dodatno še 50 % razdeljenega dnevnega odmerka. Pri zdravljenju bolnikov s končno ledvično odpovedjo je potrebna previdnost, saj je na voljo malo kliničnih izkušenj, poleg tega pa pride do akumulacije presnovka (z neznano farmakološko aktivnostjo). Pri vseh bolnikih z ledvično okvaro je pri titraciji odmerka potrebna previdnost (glejte poglavje 5.2). Uporaba pri bolnikih z jetrno okvaro Pri bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro prilagoditev odmerka ni potrebna. Pri tovrstnih bolnikih je pri titraciji odmerka potrebna previdnost, še posebej če je hkrati prisotna tudi ledvična okvara. Pri bolnikih s hudo okvaro jeter farmakokinetike lakozamida niso preučevali (glejte poglavje 5.2). Uporaba pri starejših bolnikih (starejših od 65 let) Pri starejših bolnikih zmanjšanje odmerka ni potrebno. 2

3 Izkušnje z uporabo lakozamida pri starejših bolnikih z epilepsijo so omejene. Pri starejših bolnikih je treba upoštevati zaradi starosti zmanjšan ledvični očistek in povečanje AUC (glejte zgoraj Uporaba pri bolnikih z ledvično okvaro' in poglavje 5.2). Otroci Zaradi nezadostnih podatkov o varnosti in učinkovitosti uporaba zdravila Vimpat pri otrocih in mladostnikih pod 16 let ni priporočljiva 4.3 Kontraindikacije Preobčutljivost za zdravilno učinkovino, arašide, sojo ali katerokoli pomožno snov. Znan atrioventrikularni blok druge ali tretje stopnje. 4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi Zdravljenje z lakozamidom je povezano z omotico, kar lahko poveča pojav naključnih poškodb ali padcev. Bolnikom je zato treba svetovati naj bodo previdni, dokler niso seznanjeni z možnimi učinki zdravila (glejte poglavje 4.8). V kliničnih študijah so pri zdravljenju z lakozamidom opazili podaljšanje intervala P-R. Lakozamid je treba uporabljati previdno pri bolnikih z motnjami prevodnosti ali pri bolnikih z resnimi srčnimi obolenji, kot sta miokardni infarkt v anamnezi ali srčno popuščanje. Previdnost je še posebej potrebna pri zdravljenju starejših bolnikov, saj imajo lahko ti bolniki povečano tveganje za srčna obolenja, ali pri uporabi lakozamida skupaj z drugimi zdravili, za katera je znano, da podaljšajo interval P-R. 4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Lakozamid je treba uporabljati previdno pri bolnikih, ki se že zdravijo z zdravili, za katera je znano, da podaljšajo interval P-R (npr. karbamazepin, lamotrigin in pregabalin), ter pri bolnikih, ki se zdravijo z antiaritmiki skupine I. Vendar pa analiza podskupin ni pokazala povečane stopnje podaljšanja intervala P-R pri bolnikih, ki so v kliničnih preskušanjih sočasno jemali karbamazepin ali lamotrigin. V splošnem podatki kažejo, da ima lakozamid majhen potencial medsebojnega delovanja z drugimi zdravili. Študije in vitro kažejo, da lakozamid v plazemskih koncentracijah, izmerjenih v kliničnih preskušanjih, ne inducira encimov CYP1A2, 2B6 in 2C9 ter ne zavira encimov CYP1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6 in 2E1. In vitro študija je pokazala, da se lakozamid v črevesju ne prenaša preko glikoproteina P. Lakozamid in vivo ne zavira ali inducira encima CYP2C19. In vitro študije so pokazale, da bi lahko bil lakozamid šibek zaviralec in induktor CYP3A4. Klinični pomen tega dejstva trenutno ni znan. Študije medsebojnega delovanja s karbamazapinom niso pri terapevtskih odmerkih lakozamida pokazale značilnega inhibitornega učinka na presnovo, ki jo katalizira CYP3A4. Močni induktorji encimov, kot sta rifampicin ali šentjanževka (Hypericum perforatum) lahko zmerno zmanjšata sistemsko izpostavljenost lakozamidu. Ob začetku ali prekinitvi zdravljenja z omenjenimi induktorji encimov je zato potrebna previdnost. Antiepileptiki V preskušanjih medsebojnega delovanja z drugimi zdravili lakozamid ni pomembno vplival na plazemske koncentracije karbamazepina in valprojske kisline, prav tako pa niso bile ob uporabi karbamazepina in valprojske kisline spremenjene plazemske koncentracije lakozamida. S farmakokinetično analizo populacije so ocenili, da sočasno zdravljenje z drugimi antiepileptiki, ki so znani induktorji encimov (različni odmerki karbamazepina, fenitoina, fenobarbitala), zmanjša skupno sistemsko izpostavljenost lakozamida za 25 %. Peroralni kontraceptivi V preskušanjih medsebojnega delovanja z drugimi zdravili niso opazili klinično pomembnih interakcij med lakozamidom in peroralnima kontraceptivoma etinilestradiolom in levonorgestrelom. Pri sočasni 3

4 uporabi s progesteronom ni bilo vpliva na njegove koncentracije. Drugo Preskušanja medsebojnega delovanja z drugimi zdravili so pokazala, da lakozamid nima vpliva na farmakokinetiko digoksina, opazili pa niso tudi klinično pomembnih interakcij med lakozamidom in metforminom. Omeprazol v odmerku 40 mg na dan poveča AUC lakozamida za 19 %, vendar učinek klinično verjeno ni pomemben. Lakozamid ne vpliva na farmakokinetiko enkratnega odmerka omeprezola. Podatki o medsebojnem delovanju lakozamida z alkoholom niso na voljo. Manj kot 15 % lakozamida se veže na beljakovine, zato klinično pomembne interakcije z drugimi zdravili zaradi kompeticije za vezavna mesta na beljakovinah niso verjetne. 4.6 Nosečnost in dojenje Nosečnost Tveganje, povezano z epilepsijo in antiepileptiki na splošno Pri vse antiepileptikih se je pokazalo, da je pri potomcih žensk, ki se zdravijo zaradi epilepsije, prevalenca malformacij dva do trikrat večja kot pri normalni populaciji, kjer je ta približno 3 %. Pri zdravljenih bolnicah se opazili povečanje števila malformacij pri ženskah, ki jemljejo hkrati več zdravil. V kolikšni meri je za to odgovorno zdravljenje in/ali sama bolezen ni pojasnjeno. Poleg tega, učinkovitega antiepileptičnega zdravljenja ne smemo prekiniti, ker lahko poslabšanje bolezni škodi tako materi kot tudi plodu. Tveganje, povezano z lakozamidom Ni zadostnih podatkov o uporabi lakozamida pri nosečnicah. Študije na živalih niso pokazale teratogenih učinkov pri podganah ali kuncih, vendar so pri podganah in kuncih opazili embriotoksičnost pri odmerkih, ki so bili toksični tudi za mater (glejte poglavje 5.3). Možno tveganje za ljudi ni znano. Lakozamida bolnica ne sme uporabljati med nosečnostjo, razen če je nujno potrebno (če korist za mater nedvomno odtehta možno tveganje za otroka). Če se ženska odloči, da bo zanosila, je treba uporabo tega zdravila ponovno ovrednotiti. Dojenje Ni znano, ali se lakozamid izloča v materino mleko. Študije na živalih so pokazale, da se lakozamid izloča v mleko samic. Iz previdnosti je treba v času zdravljenja z lakozamidom dojenje prekiniti. 4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji Zdravilo Vimpat ima blag ali zmeren vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Zdravljenje z zdravilom Vipmat lahko povzroči omotico ali zamegljen vid. V skladu s tem je treba bolnikom svetovati, da ne vozijo avtomobila ali upravljajo z drugimi potencialno nevarnimi stroji, dokler niso seznanjeni z učinki zdravila Vimpat na njihovo sposobnost izvajanja omenjenih aktivnosti. 4.8 Neželeni učinki Na osnovi analiz združenih, s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanj na bolnikih s parcialnimi napadi so vsaj o enem neželenem učinku poročali pri skupaj 61,9 % bolnikov, ki so randomizirano jemali lakozamid in pri 35,2 % bolnikov, ki so randomizirano jemali placebo. Neželeni učinki, o katerih so pri zdravljenju z lakozamidom najpogosteje poročali, so bili omotica, glavobol, slabost in dvojni vid. Učinki so bili po intenziteti običajno blagi do zmerni. Nekateri so bili odvisni od odmerka in so se po zmanjšanju odmerka ublažili. Incidenca in resnost neželenih učinkov, povezanih z osrednjim živčnim sistemom in prebavili, sta se običajno s časom zmanjševali. V vseh nadzorovanih študijah je zaradi neželenih učinkov zdravljenje prekinilo 12,2 % bolnikov, ki so randomizirano jemali lakozamid, in 1,6 % bolnikov, ki so randomizirano jemali placebo. Neželeni učinek, zaradi katerega so bolniki najpogosteje prekinili zdravljenje z lakozamidom, je bila omotica. 4

5 Spodnja preglednica prikazuje pogostnost neželenih učinkov, o katerih so poročali v združenih, s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanjih. Pogostnost je navedena kot: zelo pogosti ( 1/10), pogosti ( 1/100 do < 1/10), občasni ( 1/1.000 do < 1/100). V vsaki od skupin pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti. organski sistem zelo pogosti pogosti Psihiatrične motnje depresija Bolezni živčevja omotica glavobol motnje ravnotežja težave s koordinacijo motnje spomina kognitivna motnja zaspanost tremor nistagmus Očesne bolezni diplopija zamegljen vid Ušesne bolezni, vrtoglavica vključno z motnjami labirinta Bolezni prebavil slabost bruhanje zaprtost flatulenca Bolezni kože in pruritus podkožja Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije težave pri hoji astenija utrujenost Poškodbe, zastrupitve in zapleti pri posegih padec kožna laceracija Uporaba lakozamida je povezana s podaljšanjem intervala P-R, ki je odvisno od odmerka. Pojavijo se lahko neželeni učinki, povezani s podaljšanjem intervala P-R (npr. atrioventrikularni blok, sinkopa, bradikardija). Pri bolnikih z epilepsijo je bila incidenca atrioventrikularnega bloka prve stopnje opredeljena kot občasni neželeni učinek, ki se je pojavil pri 0,7 %, 0 %, 0,5 % oziroma 0 % bolnikov, ki so jemali lakozamid v odmerku 200 mg, 400 mg, 600 mg oziroma placebo. Pri bolnikih, ki so se zdravili z lakozamidom, se atrioventrikularni blok druge ali višje stopnje ni pojavil. Glede na incidenco je bila sinkopa opredeljena kot občasen neželeni učinek, incidenci pa se med bolniki z epilepsijo, ki se zdravijo z lakozamidom (0,1 %), in bolniki z epilepsijo, ki prejemajo placebo (0,3 %), nista razlikovali. 4.9 Preveliko odmerjanje Pri ljudeh so klinične izkušnje s prevelikim odmerjanjem lakozamida omejene. Klinični simptomi (omotica in slabost) pri odmerkih 1200 mg/dan so bili povezani predvsem z osrednjim živčnim sistemom in prebavili ter so po ustrezni prilagoditvi odmerka izginili. Največji odmerek, o katerem so poročali v programu kliničnega razvoja zdravila, je bil 12 g lakozamida, ki ga je bolnik vzel skupaj s toksičnimi odmerki več drugih antiepileptikov. Bolnik je bil v začetku komatozen, vendar si je popolnoma opomogel brez trajnih posledic. Za preveliko odmerjanje lakozamida ni na voljo specifičnega antidota. Zdravljenje prevelikega odmerjanja lakozamida mora vključevati splošne podporne ukrepe, po potrebi lahko tudi dializo (glejte poglavje 5.2). 5

6 5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI 5.1 Farmakodinamične lastnosti Farmakoterapevtske skupina: drugi antiepileptiki, oznaka ATC: N03AX18 Zdravilna učinkovina lakozamid (R-2-acetamido-N-benzil-3-metoksipropionamid) je delujoča aminokislina. Mehanizem delovanja Natančen mehanizem, preko katerega lakozamid doseže svoj antiepileptični učinek pri ljudeh, še ni natančno pojasnjen. Dve opažanji, ki sta morda pomembni za opažene terapevtske učinke, sta: In vitro elektrofiziološke študije so pokazale, da lakozamid selektivno poveča počasno aktivacijo napetostnih natrijevih kanalčkov, kar vodi do stabilizacije hiperekscitabilnih nevronskih membran. Poleg tega se lakozamid veže na kolapsin odzivni mediatorski protein 2 (CRMP-2), fosfoprotein, ki se izraža predvsem v živčevju in sodeluje pri diferenciaciji nevronov in nadzoruje pretirano rast aksonov. Farmakodinamični učinki Na širokem spektru živalskih modelov s parcialnimi in primarnimi generaliziranimi napadi so pokazali, da lakozamid varuje pred epileptičnimi napadi in zakasni razvoj epileptogenih sprememb. V nekliničnih poskusih je lakozamid v kombinaciji z levetiracetamom, karbamazepinom, fenitoinom, valproatom, lamotriginom, topiramatom ali gabapentinom pokazal sinergistične ali aditivne antikonvulzivne učinke. Klinične izkušnje Učinkovitost zdravila Vimpat kot dodatnega zdravljenja v priporočenih odmerkih (200 mg/dan, 400 mg/dan) so preučevali v 3 multicentričnih, randomiziranih, s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanjih z 12-tedenskim obdobjem vzdrževalnega zdravljenja. Zdravilo Vimpat v odmerku 600 mg/dan je bilo v nadzorovanem dodatnem zdravljenju učinkovito, vendar je bila učinkovitost podobna kot pri odmerku 400 mg/dan. Bolniki so odmerek 600 mg/dan slabše prenašali zaradi neželenih učinkov, povezanih z osrednjim živčnim sistemom in prebavili, zato odmerek 600 mg/dan ni priporočljiv. Največji priporočeni odmerek je zato 400 mg/dan. Preskušanja, v katera je bilo vključenih bolnikov, ki so imeli po anamnezi parcialne napade v povprečju 23 let, so bila načrtovana za oceno učinkovitosti in varnosti lakozamida pri sočasnem jemanju z 1 do 3 antiepileptiki pri bolnikih z nenadzorovanimi parcialnimi napadi s sekundarno generalizacijo ali brez nje. V celoti je bil delež bolnikov, pri katerih se je pogostnost napadov zmanjšala za 50 %, 23 % pri placebu, 34 % pri bolnikih, ki so jemali lakozamid v odmerku 200 mg/dan, in 40 % pri bolnikih, ki so jemali lakozamid v odmerku 400 mg/dan. Za doseganje monoterapije z lakozamidom ni na voljo zadostnih podatkov o prekinitvi zdravljenja z drugimi antiepileptiki, ki jih bolnik jemlje sočasno. 5.2 Farmakokinetične lastnosti Absorpcija Lakozamid se po peroralni aplikaciji hitro in popolnoma absorbira. Biološka uporabnost tablet lakozamida po peroralni uporabi je približno 100 %. Po peroralni aplikaciji se plazemska koncentracija nespremenjenega lakozamida hitro poveča in doseže C max okoli 0,5 do 4 ure po odmerku. Tablete in peroralni sirup zdravila Vimpat sta bioekvivalentna. Hrana ne vpliva na hitrost in obseg absorpcije. Porazdelitev Volumen porazdelitve je približno 0,6 L/kg. Na plazemske beljakovine se veže manj kot 15 % lakozamida. Presnova 95 % odmerka se izloči s sečem v obliki nespremenjenega zdravila in njegovih presnovkov. Presnova lakozamida ni popolnoma pojasnjena. Glavni spojini, ki se izločata s sečem, sta nespremenjeni lakozamid (približno 40 % odmerka) in 6

7 njegov O-demetilni presnovek (manj kot 30 %). Polarna frakcija, ki jo verjetno sestavljajo derivati serina, predstavlja približno 20 % odmerka, izločenega s sečem, v človeški plazmi pa so jo v majhnih količinah (0 2 %) določili pri nekaterih preiskovancih. V seču so našli tudi majhne količine (0,5 2 %) drugih presnovkov. Za tvorbo O-demetilnega presnovka je odgovoren predvsem CYP2C19. Vendar pri primerjavi farmakokinetike preiskovancev s hitro (funkcionalen encim CYP2C19) in počasno presnovo (pomanjkanje funkcionalnega encima CYP2C19) niso opazili klinično pomembnih razlik v izpostavljenosti lakozamidu. Poleg tega preskušanje medsebojnega delovanja z omeprazolom (zaviralec CYP2C19) ni pokazalo klinično pomembnih sprememb plazemskih koncentracij lakozamida, kar kaže, da je ta presnovna pot manj pomembna. Identificirali niso nobenih drugih encimov, vključenih v presnovo lakozamida. Plazemska koncentracija O-demetil-lakozamida predstavlja približno 15 % plazemske koncentracije lakozamida. Glavni presnovek nima znane farmakološke aktivnosti. Izločanje Lakozamid se primarno iz sistemskega krvnega obtoka izloča z ledvično ekskrecijo in biotransformacijo. Po peroralni in intravenski aplikaciji radioaktivno označenega lakozamida so približno 95 % radioaktivnosti zaznali v seču in manj kot 0,5 % v blatu. Biološka razpolovna doba izločanja nespremenjenega zdravila je približno 13 ur. Farmakokinetika je sorazmerna z odmerkom in časovno konstantna, z nizko intra- in interindividualno variabilnostjo. Pri dvakrat dnevnem odmerjanju dosežemo plazemske koncentracije v stanju dinamičnega ravnovesja po 3 dneh. Plazemska koncentracije narašča s faktorjem akumulacije približno 2. Farmakokinetika pri posebnih skupinah bolnikov Spol Klinična preskušanja kažejo, da spol nima klinično pomembnega vpliva na plazemske koncentracije lakozamida. Ledvična okvara V primerjavi z zdravimi preiskovanci, pri katerih je bila c max nespremenjena, se je pri bolnikih z blago do zmerno ledvično okvaro AUC lakozamida povečala za približno 30 %, pri bolnikih s hudo ledvično okvaro in bolnikih s končno ledvično odpovedjo, ki potrebujejo dializo pa za 60 %. Lakozamid lahko iz plazme učinkovito odstranimo z dializo. Po 4-urni dializi se AUC lakozamida zmanjša za približno 50 %, zato je po dializi priporočljivo dodatno odmerjanje zdravila (glejte poglavje 4.2). Pri bolnikih z zmerno do hudo ledvično okvaro se je izpostavljenost O-demetilnemu presnovku nekajkrat povečala. Če bolniki s končno ledvično odpovedjo niso na dializi, se njihove koncentracije povečujejo in med 24-urnim vzorčenjem vztrajno rastejo. Ni znano, ali povečana izpostavljenost presnovku pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo vodi tudi do povečanja neželenih učinkov, čeprav niso opazili farmakološke aktivnosti presnovkov. Jetrna okvara Plazemske koncentracije lakozamida so bile pri bolnikih z zmerno jetrno okvaro (Child-Pugh B) povečane (približno 50 % večje kot AUC norm ). Večja izpostavljenost je bila deloma posledica zmanjšanega delovanja ledvic pri preiskovancih. Ocenjujejo, da je zmanjšanje neledvičnega očistka pri bolnikih v študiji povzročilo 20 % povečanje AUC lakozamida. Farmakokinetike lakozamida niso ovrednotili pri bolnikih s hudo jetrno okvaro (glejte poglavje 4.2). Starejši bolniki (starejši od 65 let) V študiji pri starejših moških in ženskah, v kateri so sodelovali tudi 4 bolniki, starejši od 75 let, je bila AUC v primerjavi z mladimi moškimi povečana za 30 oz. 50 %, kar je deloma povezano z manjšo telesno maso. Normalizirana razlika telesne mase je bila 26 % pri moških in 23 % pri ženskah. Opazili so tudi povečano variabilnost v izpostavljenosti. Ledvični očistek lakozamida je bil v tej študiji pri starejših ljudeh le malo zmanjšan. Splošno zmanjševanje odmerka ni potrebno, razen če je to indicirano zaradi zmanjšanega delovanja ledvic (glejte poglavje 4.2). 7

8 5.3 Predklinični podatki o varnosti V študijah toksičnosti so bile plazemske koncentracije lakozamida podobne ali le mejno povečane glede na koncentracije, ki so jih opazili pri bolnikih, kar dovoljuje majhne ali neobstoječe mejne vrednosti izpostavljenosti pri človeku. Študije farmakološke varnosti pri intravenski aplikaciji lakozamida anesteziranim psom so pokazale prehodno podaljšanje intervala P-R in trajanje kompleksa Q-R-S ter zmanjšanje krvnega tlaka, najverjetneje zaradi zaviralnega delovanja na srce. Te prehodne spremembe so se pojavile v enakem koncentracijskem območju kot ga dosežemo pri največjih priporočenih kliničnih odmerkih. Pri anesteziranih psih in opicah vrste Cynomolgus so pri intravenskih odmerkih mg/kg opazili zmanjšanje atrijske in ventrikularne prevodnosti, atrioventrikularni blok in atrioventrikularno disociacijo. Pri študijah toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih so pri podganah opazili blage, reverzibilne spremembe jeter, ki so se pojavile pri koncentracijah, ki so približno 3-kratnik klinične izpostavljenosti. Spremembe so vključevale povečano maso organa, hipertrofijo hepatocitov, povečanje serumskih koncentracij jetrnih encimov in povečanje koncentracije celokupnega holesterola in trigliceridov. Poleg hipertrofije hepatocitov niso opazili drugih histopatoloških sprememb. V študijah vplivov na sposobnost razmoževanja in toksičnosti za razvoj zarodka pri glodavcih in kuncih niso pri za samico podgane toksičnih odmerkih, ki ustrezajo sistemski izpostavljenosti, podobni pričakovani klinični izpostavljenosti, opazili teratogenih učinkov, prišlo pa je do povečanja števila mrtvorojenih mladičev in smrti mladičev v peripartalnem obdobju ter do nekoliko zmanjšanega števila živega zaroda in telesne mase mladičev. Ker pri živalih niso mogli preučevati večjih stopenj izpostavljenosti zaradi toksičnosti za samico, so podatki nezadostni za popolno opredelitev embriofeto-toksičnega in teratogenega potenciala lakozamida. Študije pri podganah so pokazale, da lakozamid in/ali njegovi presnovki brez težav prehajajo placento. 6. FARMACEVTSKE LASTNOSTI 6.1 Seznam pomožnih snovi Jedro tablete: Mikrokristalna celuloza hidroksipropilceluloza hidroksipropilceluloza (delno substituirana) silicijev dioksid, koloidni, brezvodni krospovidon magnezijev stearat Obloga tablete: polivinilalkohol polietilenglikol 400, 3350 in 8000 smukec sojin lecitin hipromeloza titanov dioksid (E171) rdeči železov oksid (E172), črni železov oksid (E172), indigotin (E132) 6.2 Inkompatibilnosti Navedba smiselno ni potrebna. 6.3 Rok uporabnosti 3 leta. 8

9 6.4 Posebna navodila za shranjevenje Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila. 6.5 Vrsta ovojnine in vsebina PVC/PVDC pretisni omot, pokrit z aluminijasto folijo. Pakiranja po 14, 56 in 168 filmsko obloženih tablet Na trgu ni vseh navedenih pakiranj. 6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje Ni posebnih zahtev. 7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruxelles Belgija 8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET 9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET <{DD/MM/LLLL}> <{DD mesec YYYY}> 10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA {MM/LLLL} Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila (EMEA) 9

10 1. IME ZDRAVILA Vimpat 100 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obložena tableta vsebuje 100 mg lakozamida. Pomožne snovi: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 0,34 mg sojinega lecitina. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje FARMACEVTSKA OBLIKA Filmsko obložena tableta Temno rumena, ovalna filmsko obložena tableta z vtisnjeno oznako SP na eni strani in oznako 100 na drugi strani. 4. KLINIČNI PODATKI 4.1 Terapevtske indikacije Zdravilo Vimpat je pri bolnikih z epilepsijo, starih 16 let ali več, indicirano kot dodatna terapija pri zdravljenju parcialnih napadov s sekundarno generalizacijo ali brez nje. 4.2 Odmerjanje in način uporabe Zdravilo Vimpat mora bolnik vzeti dvakrat na dan. Priporočen začetni odmerek je 50 mg dvakrat na dan, ki ga moramo po enem tednu povečati do začetnega terapevtskega odmerka 100 mg dvakrat na dan. Glede na odziv posameznega bolnika in njegovo prenašanja zdravila lahko vzdrževalni odmerek vsak teden še naprej povečujemo za 50 mg dvakrat na dan do največjega priporočenega dnevnega odmerka 400 mg (200 mg dvakrat na dan). Zdravilo Vimpat lahko bolnik vzame s hrano ali brez nje. V skladu s trenutno klinično prakso je priporočljivo, da je prekinitev zdravljenja z zdravilom Vimpat postopna (npr. zmanjševanje dnevnega odmerka za 200 mg/teden). Uporaba pri bolnikih z ledvično okvaro Pri blagi in zmerni ledvični okvari prilagoditev odmerka ni potrebna (CL CR > 30 ml/min). Za bolnike z resnimi motnjami v delovanju ledvic (CL CR 30 ml/min) in bolnike s končno ledvično odpovedjo je največji priporočen odmerek 250 mg/dan. Bolnikom na dializi je priporočljivo takoj po koncu dialize dati dodatno še 50 % razdeljenega dnevnega odmerka. Pri zdravljenju bolnikov s končno ledvično odpovedjo je potrebna previdnost, saj je na voljo malo kliničnih izkušenj, poleg tega pa pride do akumulacije presnovka (z neznano farmakološko aktivnostjo). Pri vseh bolnikih z ledvično okvaro je pri titraciji odmerka potrebna previdnost (glejte poglavje 5.2). Uporaba pri bolnikih z jetrno okvaro Pri bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro prilagoditev odmerka ni potrebna. Pri tovrstnih bolnikih je pri titraciji odmerka potrebna previdnost, še posebej če je hkrati prisotna tudi ledvična okvara. Pri bolnikih s hudo okvaro jeter farmakokinetike lakozamida niso preučevali (glejte poglavje 5.2). Uporaba pri starejših bolnikih (starejših od 65 let) Pri starejših bolnikih zmanjšanje odmerka ni potrebno. 10

11 Izkušnje z uporabo lakozamida pri starejših bolnikih z epilepsijo so omejene. Pri starejših bolnikih je treba upoštevati zaradi starosti zmanjšan ledvični očistek in povečanje AUC (glejte zgoraj Uporaba pri bolnikih z ledvično okvaro in poglavje 5.2). Otroci Zaradi nezadostnih podatkov o varnosti in učinkovitosti uporaba zdravila Vimpat pri otrocih in mladostnikih pod 16 let ni priporočljiva 4.3 Kontraindikacije Preobčutljivost za zdravilno učinkovino, arašide, sojo ali katerokoli pomožno snov. Znan atrioventrikularni blok druge ali tretje stopnje. 4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi Zdravljenje z lakozamidom je povezano z omotico, kar lahko poveča pojav naključnih poškodb ali padcev. Bolnikom je zato treba svetovati naj bodo previdni, dokler niso seznanjeni z možnimi učinki zdravila (glejte poglavje 4.8). V kliničnih študijah so pri zdravljenju z lakozamidom opazili podaljšanje intervala P-R. Lakozamid je treba uporabljati previdno pri bolnikih z motnjami prevodnosti ali pri bolnikih z resnimi srčnimi obolenji, kot sta miokardni infarkt v anamnezi ali srčno popuščanje. Previdnost je še posebej potrebna pri zdravljenju starejših bolnikov, saj imajo lahko ti bolniki povečano tveganje za srčna obolenja, ali pri uporabi lakozamida skupaj z drugimi zdravili, za katera je znano, da podaljšajo interval P-R. 4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Lakozamid je treba uporabljati previdno pri bolnikih, ki se že zdravijo z zdravili, za katera je znano, da podaljšajo interval P-R (npr. karbamazepin, lamotrigin in pregabalin), ter pri bolnikih, ki se zdravijo z antiaritmiki skupine I. Vendar pa analiza podskupin ni pokazala povečane stopnje podaljšanja intervala P-R pri bolnikih, ki so v kliničnih preskušanjih sočasno jemali karbamazepin ali lamotrigin. V splošnem podatki kažejo, da ima lakozamid majhen potencial medsebojnega delovanja z drugimi zdravili. Študije in vitro kažejo, da lakozamid v plazemskih koncentracijah, izmerjenih v kliničnih preskušanjih, ne inducira encimov CYP1A2, 2B6 in 2C9 ter ne zavira encimov CYP1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6 in 2E1. In vitro študija je pokazala, da se lakozamid v črevesju ne prenaša preko glikoproteina P. Lakozamid in vivo ne zavira ali inducira encima CYP2C19. In vitro študije so pokazale, da bi lahko bil lakozamid šibek zaviralec in induktor CYP3A4. Klinični pomen tega dejstva trenutno ni znan. Študije medsebojnega delovanja s karbamazapinom niso pri terapevtskih odmerkih lakozamida pokazale značilnega inhibitornega učinka na presnovo, ki jo katalizira CYP3A4. Močni induktorji encimov, kot sta rifampicin ali šentjanževka (Hypericum perforatum) lahko zmerno zmanjšata sistemsko izpostavljenost lakozamidu. Ob začetku ali prekinitvi zdravljenja z omenjenimi induktorji encimov je zato potrebna previdnost. Antiepileptiki V preskušanjih medsebojnega delovanja z drugimi zdravili lakozamid ni pomembno vplival na plazemske koncentracije karbamazepina in valprojske kisline, prav tako pa niso bile ob uporabi karbamazepina in valprojske kisline spremenjene plazemske koncentracije lakozamida. S farmakokinetično analizo populacije so ocenili, da sočasno zdravljenje z drugimi antiepileptiki, ki so znani induktorji encimov (različni odmerki karbamazepina, fenitoina, fenobarbitala), zmanjša skupno sistemsko izpostavljenost lakozamida za 25 %. Peroralni kontraceptivi V preskušanjih medsebojnega delovanja z drugimi zdravili niso opazili klinično pomembnih interakcij med lakozamidom in peroralnima kontraceptivoma etinilestradiolom in levonorgestrelom. Pri sočasni 11

12 uporabi s progesteronom ni bilo vpliva na njegove koncentracije. Drugo Preskušanja medsebojnega delovanja z drugimi zdravili so pokazala, da lakozamid nima vpliva na farmakokinetiko digoksina, opazili pa niso tudi klinično pomembnih interakcij med lakozamidom in metforminom. Omeprazol v odmerku 40 mg na dan poveča AUC lakozamida za 19 %, vendar učinek klinično verjeno ni pomemben. Lakozamid ne vpliva na farmakokinetiko enkratnega odmerka omeprezola. Podatki o medsebojnem delovanju lakozamida z alkoholom niso na voljo. Manj kot 15 % lakozamida se veže na beljakovine, zato klinično pomembne interakcije z drugimi zdravili zaradi kompeticije za vezavna mesta na beljakovinah niso verjetne. 4.6 Nosečnost in dojenje Nosečnost Tveganje, povezano z epilepsijo in antiepileptiki na splošno Pri vse antiepileptikih se je pokazalo, da je pri potomcih žensk, ki se zdravijo zaradi epilepsije, prevalenca malformacij dva do trikrat večja kot pri normalni populaciji, kjer je ta približno 3 %. Pri zdravljenih bolnicah se opazili povečanje števila malformacij pri ženskah, ki jemljejo hkrati več zdravil. V kolikšni meri je za to odgovorno zdravljenje in/ali sama bolezen ni pojasnjeno. Poleg tega, učinkovitega antiepileptičnega zdravljenja ne smemo prekiniti, ker lahko poslabšanje bolezni škodi tako materi kot tudi plodu. Tveganje, povezano z lakozamidom Ni zadostnih podatkov o uporabi lakozamida pri nosečnicah. Študije na živalih niso pokazale teratogenih učinkov pri podganah ali kuncih, vendar so pri podganah in kuncih opazili embriotoksičnost pri odmerkih, ki so bili toksični tudi za mater (glejte poglavje 5.3). Možno tveganje za ljudi ni znano. Lakozamida bolnica ne sme uporabljati med nosečnostjo, razen če je nujno potrebno (če korist za mater nedvomno odtehta možno tveganje za otroka). Če se ženska odloči, da bo zanosila, je treba uporabo tega zdravila ponovno ovrednotiti. Dojenje Ni znano, ali se lakozamid izloča v materino mleko. Študije na živalih so pokazale, da se lakozamid izloča v mleko samic. Iz previdnosti je treba v času zdravljenja z lakozamidom dojenje prekiniti. 4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji Zdravilo Vimpat ima blag ali zmeren vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Zdravljenje z zdravilom Vipmat lahko povzroči omotico ali zamegljen vid. V skladu s tem je treba bolnikom svetovati, da ne vozijo avtomobila ali upravljajo z drugimi potencialno nevarnimi stroji, dokler niso seznanjeni z učinki zdravila Vimpat na njihovo sposobnost izvajanja omenjenih aktivnosti. 4.8 Neželeni učinki Na osnovi analiz združenih, s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanj na bolnikih s parcialnimi napadi so vsaj o enem neželenem učinku poročali pri skupaj 61,9 % bolnikov, ki so randomizirano jemali lakozamid in pri 35,2 % bolnikov, ki so randomizirano jemali placebo. Neželeni učinki, o katerih so pri zdravljenju z lakozamidom najpogosteje poročali, so bili omotica, glavobol, slabost in dvojni vid. Učinki so bili po intenziteti običajno blagi do zmerni. Nekateri so bili odvisni od odmerka in so se po zmanjšanju odmerka ublažili. Incidenca in resnost neželenih učinkov, povezanih z osrednjim živčnim sistemom in prebavili, sta se običajno s časom zmanjševali. V vseh nadzorovanih študijah je zaradi neželenih učinkov zdravljenje prekinilo 12,2 % bolnikov, ki so randomizirano jemali lakozamid, in 1,6 % bolnikov, ki so randomizirano jemali placebo. Neželeni učinek, zaradi katerega so bolniki najpogosteje prekinili zdravljenje z lakozamidom, je bila omotica. 12

13 Spodnja preglednica prikazuje pogostnost neželenih učinkov, o katerih so poročali v združenih, s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanjih. Pogostnost je navedena kot: zelo pogosti ( 1/10), pogosti ( 1/100 do < 1/10), občasni ( 1/1.000 do < 1/100). V vsaki od skupin pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti. organski sistem zelo pogosti pogosti Psihiatrične motnje depresija Bolezni živčevja omotica glavobol motnje ravnotežja težave s koordinacijo motnje spomina kognitivna motnja zaspanost tremor nistagmus Očesne bolezni diplopija zamegljen vid Ušesne bolezni, vrtoglavica vključno z motnjami labirinta Bolezni prebavil slabost bruhanje zaprtost flatulenca Bolezni kože in pruritus podkožja Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije težave pri hoji astenija utrujenost Poškodbe, zastrupitve in zapleti pri posegih padec kožna laceracija Uporaba lakozamida je povezana s podaljšanjem intervala P-R, ki je odvisno od odmerka. Pojavijo se lahko neželeni učinki, povezani s podaljšanjem intervala P-R (npr. atrioventrikularni blok, sinkopa, bradikardija). Pri bolnikih z epilepsijo je bila incidenca atrioventrikularnega bloka prve stopnje opredeljena kot občasni neželeni učinek, ki se je pojavil pri 0,7 %, 0 %, 0,5 % oziroma 0 % bolnikov, ki so jemali lakozamid v odmerku 200 mg, 400 mg, 600 mg oziroma placebo. Pri bolnikih, ki so se zdravili z lakozamidom, se atrioventrikularni blok druge ali višje stopnje ni pojavil. Glede na incidenco je bila sinkopa opredeljena kot občasen neželeni učinek, incidenci pa se med bolniki z epilepsijo, ki se zdravijo z lakozamidom (0,1 %), in bolniki z epilepsijo, ki prejemajo placebo (0,3 %), nista razlikovali. 4.9 Preveliko odmerjanje Pri ljudeh so klinične izkušnje s prevelikim odmerjanjem lakozamida omejene. Klinični simptomi (omotica in slabost) pri odmerkih 1200 mg/dan so bili povezani predvsem z osrednjim živčnim sistemom in prebavili ter so po ustrezni prilagoditvi odmerka izginili. Največji odmerek, o katerem so poročali v programu kliničnega razvoja zdravila, je bil 12 g lakozamida, ki ga je bolnik vzel skupaj s toksičnimi odmerki več drugih antiepileptikov. Bolnik je bil v začetku komatozen, vendar si je popolnoma opomogel brez trajnih posledic. Za preveliko odmerjanje lakozamida ni na voljo specifičnega antidota. Zdravljenje prevelikega odmerjanja lakozamida mora vključevati splošne podporne ukrepe, po potrebi lahko tudi dializo (glejte poglavje 5.2). 13

14 5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI 5.1 Farmakodinamične lastnosti Farmakoterapevtske skupina: drugi antiepileptiki, oznaka ATC: N03AX18 Zdravilna učinkovina lakozamid (R-2-acetamido-N-benzil-3-metoksipropionamid) je delujoča aminokislina. Mehanizem delovanja Natančen mehanizem, preko katerega lakozamid doseže svoj antiepileptični učinek pri ljudeh, še ni natančno pojasnjen. Dve opažanji, ki sta morda pomembni za opažene terapevtske učinke, sta: In vitro elektrofiziološke študije so pokazale, da lakozamid selektivno poveča počasno aktivacijo napetostnih natrijevih kanalčkov, kar vodi do stabilizacije hiperekscitabilnih nevronskih membran. Poleg tega se lakozamid veže na kolapsin odzivni mediatorski protein 2 (CRMP-2), fosfoprotein, ki se izraža predvsem v živčevju in sodeluje pri diferenciaciji nevronov in nadzoruje pretirano rast aksonov. Farmakodinamični učinki Na širokem spektru živalskih modelov s parcialnimi in primarnimi generaliziranimi napadi so pokazali, da lakozamid varuje pred epileptičnimi napadi in zakasni razvoj epileptogenih sprememb. V nekliničnih poskusih je lakozamid v kombinaciji z levetiracetamom, karbamazepinom, fenitoinom, valproatom, lamotriginom, topiramatom ali gabapentinom pokazal sinergistične ali aditivne antikonvulzivne učinke. Klinične izkušnje Učinkovitost zdravila Vimpat kot dodatnega zdravljenja v priporočenih odmerkih (200 mg/dan, 400 mg/dan) so preučevali v 3 multicentričnih, randomiziranih, s placebom nadzorovanih kliničnih preskušanjih z 12-tedenskim obdobjem vzdrževalnega zdravljenja. Zdravilo Vimpat v odmerku 600 mg/dan je bilo v nadzorovanem dodatnem zdravljenju učinkovito, vendar je bila učinkovitost podobna kot pri odmerku 400 mg/dan. Bolniki so odmerek 600 mg/dan slabše prenašali zaradi neželenih učinkov, povezanih z osrednjim živčnim sistemom in prebavili, zato odmerek 600 mg/dan ni priporočljiv. Največji priporočeni odmerek je zato 400 mg/dan. Preskušanja, v katera je bilo vključenih bolnikov, ki so imeli po anamnezi parcialne napade v povprečju 23 let, so bila načrtovana za oceno učinkovitosti in varnosti lakozamida pri sočasnem jemanju z 1 do 3 antiepileptiki pri bolnikih z nenadzorovanimi parcialnimi napadi s sekundarno generalizacijo ali brez nje. V celoti je bil delež bolnikov, pri katerih se je pogostnost napadov zmanjšala za 50 %, 23 % pri placebu, 34 % pri bolnikih, ki so jemali lakozamid v odmerku 200 mg/dan, in 40 % pri bolnikih, ki so jemali lakozamid v odmerku 400 mg/dan. Za doseganje monoterapije z lakozamidom ni na voljo zadostnih podatkov o prekinitvi zdravljenja z drugimi antiepileptiki, ki jih bolnik jemlje sočasno. 5.2 Farmakokinetične lastnosti Absorpcija Lakozamid se po peroralni aplikaciji hitro in popolnoma absorbira. Biološka uporabnost tablet lakozamida po peroralni uporabi je približno 100 %. Po peroralni aplikaciji se plazemska koncentracija nespremenjenega lakozamida hitro poveča in doseže C max okoli 0,5 do 4 ure po odmerku. Tablete in peroralni sirup zdravila Vimpat sta bioekvivalentna. Hrana ne vpliva na hitrost in obseg absorpcije. Porazdelitev Volumen porazdelitve je približno 0,6 L/kg. Na plazemske beljakovine se veže manj kot 15 % lakozamida. Presnova 95 % odmerka se izloči s sečem v obliki nespremenjenega zdravila in njegovih presnovkov. Presnova lakozamida ni popolnoma pojasnjena. Glavni spojini, ki se izločata s sečem, sta nespremenjeni lakozamid (približno 40 % odmerka) in 14

15 njegov O-demetilni presnovek (manj kot 30 %). Polarna frakcija, ki jo verjetno sestavljajo derivati serina, predstavlja približno 20 % odmerka, izločenega s sečem, v človeški plazmi pa so jo v majhnih količinah (0 2 %) določili pri nekaterih preiskovancih. V seču so našli tudi majhne količine (0,5 2 %) drugih presnovkov. Za tvorbo O-demetilnega presnovka je odgovoren predvsem CYP2C19. Vendar pri primerjavi farmakokinetike preiskovancev s hitro (funkcionalen encim CYP2C19) in počasno presnovo (pomanjkanje funkcionalnega encima CYP2C19) niso opazili klinično pomembnih razlik v izpostavljenosti lakozamidu. Poleg tega preskušanje medsebojnega delovanja z omeprazolom (zaviralec CYP2C19) ni pokazalo klinično pomembnih sprememb plazemskih koncentracij lakozamida, kar kaže, da je ta presnovna pot manj pomembna. Identificirali niso nobenih drugih encimov, vključenih v presnovo lakozamida. Plazemska koncentracija O-demetil-lakozamida predstavlja približno 15 % plazemske koncentracije lakozamida. Glavni presnovek nima znane farmakološke aktivnosti. Izločanje Lakozamid se primarno iz sistemskega krvnega obtoka izloča z ledvično ekskrecijo in biotransformacijo. Po peroralni in intravenski aplikaciji radioaktivno označenega lakozamida so približno 95 % radioaktivnosti zaznali v seču in manj kot 0,5 % v blatu. Biološka razpolovna doba izločanja nespremenjenega zdravila je približno 13 ur. Farmakokinetika je sorazmerna z odmerkom in časovno konstantna, z nizko intra- in interindividualno variabilnostjo. Pri dvakrat dnevnem odmerjanju dosežemo plazemske koncentracije v stanju dinamičnega ravnovesja po 3 dneh. Plazemska koncentracije narašča s faktorjem akumulacije približno 2. Farmakokinetika pri posebnih skupinah bolnikov Spol Klinična preskušanja kažejo, da spol nima klinično pomembnega vpliva na plazemske koncentracije lakozamida. Ledvična okvara V primerjavi z zdravimi preiskovanci, pri katerih je bila c max nespremenjena, se je pri bolnikih z blago do zmerno ledvično okvaro AUC lakozamida povečala za približno 30 %, pri bolnikih s hudo ledvično okvaro in bolnikih s končno ledvično odpovedjo, ki potrebujejo dializo pa za 60 %. Lakozamid lahko iz plazme učinkovito odstranimo z dializo. Po 4-urni dializi se AUC lakozamida zmanjša za približno 50 %, zato je po dializi priporočljivo dodatno odmerjanje zdravila (glejte poglavje 4.2). Pri bolnikih z zmerno do hudo ledvično okvaro se je izpostavljenost O-demetilnemu presnovku nekajkrat povečala. Če bolniki s končno ledvično odpovedjo niso na dializi, se njihove koncentracije povečujejo in med 24-urnim vzorčenjem vztrajno rastejo. Ni znano, ali povečana izpostavljenost presnovku pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo vodi tudi do povečanja neželenih učinkov, čeprav niso opazili farmakološke aktivnosti presnovkov. Jetrna okvara Plazemske koncentracije lakozamida so bile pri bolnikih z zmerno jetrno okvaro (Child- Pugh B) povečane (približno 50 % večje kot AUC norm ). Večja izpostavljenost je bila deloma posledica zmanjšanega delovanja ledvic pri preiskovancih. Ocenjujejo, da je zmanjšanje neledvičnega očistka pri bolnikih v študiji povzročilo 20 % povečanje AUC lakozamida. Farmakokinetike lakozamida niso ovrednotili pri bolnikih s hudo jetrno okvaro (glejte poglavje 4.2). Starejši bolniki (starejši od 65 let) V študiji pri starejših moških in ženskah, v kateri so sodelovali tudi 4 bolniki, starejši od 75 let, je bila AUC v primerjavi z mladimi moškimi povečana za 30 oz. 50 %, kar je deloma povezano z manjšo telesno maso. Normalizirana razlika telesne mase je bila 26 % pri moških in 23 % pri ženskah. Opazili so tudi povečano variabilnost v izpostavljenosti. Ledvični očistek lakozamida je bil v tej študiji pri starejših ljudeh le malo zmanjšan. Splošno zmanjševanje odmerka ni potrebno, razen če je to indicirano zaradi zmanjšanega delovanja ledvic (glejte poglavje 4.2). 15

16 5.3 Predklinični podatki o varnosti V študijah toksičnosti so bile plazemske koncentracije lakozamida podobne ali le mejno povečane glede na koncentracije, ki so jih opazili pri bolnikih, kar dovoljuje majhne ali neobstoječe mejne vrednosti izpostavljenosti pri človeku. Študije farmakološke varnosti pri intravenski aplikaciji lakozamida anesteziranim psom so pokazale prehodno podaljšanje intervala P-R in trajanje kompleksa Q-R-S ter zmanjšanje krvnega tlaka, najverjetneje zaradi zaviralnega delovanja na srce. Te prehodne spremembe so se pojavile v enakem koncentracijskem območju kot ga dosežemo pri največjih priporočenih kliničnih odmerkih. Pri anesteziranih psih in opicah vrste Cynomolgus so pri intravenskih odmerkih mg/kg opazili zmanjšanje atrijske in ventrikularne prevodnosti, atrioventrikularni blok in atrioventrikularno disociacijo. Pri študijah toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih so pri podganah opazili blage, reverzibilne spremembe jeter, ki so se pojavile pri koncentracijah, ki so približno 3-kratnik klinične izpostavljenosti. Spremembe so vključevale povečano maso organa, hipertrofijo hepatocitov, povečanje serumskih koncentracij jetrnih encimov in povečanje koncentracije celokupnega holesterola in trigliceridov. Poleg hipertrofije hepatocitov niso opazili drugih histopatoloških sprememb. V študijah vplivov na sposobnost razmoževanja in toksičnosti za razvoj zarodka pri glodavcih in kuncih niso pri za samico podgane toksičnih odmerkih, ki ustrezajo sistemski izpostavljenosti, podobni pričakovani klinični izpostavljenosti, opazili teratogenih učinkov, prišlo pa je do povečanja števila mrtvorojenih mladičev in smrti mladičev v peripartalnem obdobju ter do nekoliko zmanjšanega števila živega zaroda in telesne mase mladičev. Ker pri živalih niso mogli preučevati večjih stopenj izpostavljenosti zaradi toksičnosti za samico, so podatki nezadostni za popolno opredelitev embriofeto-toksičnega in teratogenega potenciala lakozamida. Študije pri podganah so pokazale, da lakozamid in/ali njegovi presnovki brez težav prehajajo placento. 6. FARMACEVTSKE LASTNOSTI 6.1 Seznam pomožnih snovi Jedro tablete: Mikrokristalna celuloza hidroksipropilceluloza hidroksipropilceluloza (delno substituirana) silicijev dioksid, koloidni, brezvodni krospovidon magnezijev stearat Obloga tablete: polivinilalkohol polietilenglikol 400, 3350 in 8000 smukec sojin lecitin hipromeloza titanov dioksid (E171) rumeni železov oksid (E172) 6.2 Inkompatibilnosti Navedba smiselno ni potrebna. 6.3 Rok uporabnosti 3 leta. 16

17 6.4 Posebna navodila za shranjevenje Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila. 6.5 Vrsta ovojnine in vsebina PVC/PVDC pretisni omot, pokrit z aluminijasto folijo. Pakiranja po 14, 56 in 168 filmsko obloženih tablet Na trgu ni vseh navedenih pakiranj. 6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje Ni posebnih zahtev. 7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruxelles Belgija 8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET 9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET <{DD/MM/LLLL}> <{DD mesec YYYY}> 10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA {MM/LLLL} Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila (EMEA) 17

18 1. IME ZDRAVILA Vimpat 150 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obložena tableta vsebuje 150 mg lakozamida. Pomožne snovi: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 0,50 mg sojinega lecitina. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje FARMACEVTSKA OBLIKA Filmsko obložena tableta Lososove barve, ovalna filmsko obložena tableta z vtisnjeno oznako SP na eni strani in oznako 150 na drugi strani. 4. KLINIČNI PODATKI 4.1 Terapevtske indikacije Zdravilo Vimpat je pri bolnikih z epilepsijo, starih 16 let ali več, indicirano kot dodatna terapija pri zdravljenju parcialnih napadov s sekundarno generalizacijo ali brez nje. 4.2 Odmerjanje in način uporabe Zdravilo Vimpat mora bolnik vzeti dvakrat na dan. Priporočen začetni odmerek je 50 mg dvakrat na dan, ki ga moramo po enem tednu povečati do začetnega terapevtskega odmerka 100 mg dvakrat na dan. Glede na odziv posameznega bolnika in njegovo prenašanja zdravila lahko vzdrževalni odmerek vsak teden še naprej povečujemo za 50 mg dvakrat na dan do največjega priporočenega dnevnega odmerka 400 mg (200 mg dvakrat na dan). Zdravilo Vimpat lahko bolnik vzame s hrano ali brez nje. V skladu s trenutno klinično prakso je priporočljivo, da je prekinitev zdravljenja z zdravilom Vimpat postopna (npr. zmanjševanje dnevnega odmerka za 200 mg/teden). Uporaba pri bolnikih z ledvično okvaro Pri blagi in zmerni ledvični okvari prilagoditev odmerka ni potrebna (CL CR > 30 ml/min). Za bolnike z resnimi motnjami v delovanju ledvic (CL CR 30 ml/min) in bolnike s končno ledvično odpovedjo je največji priporočen odmerek 250 mg/dan. Bolnikom na dializi je priporočljivo takoj po koncu dialize dati dodatno še 50 % razdeljenega dnevnega odmerka. Pri zdravljenju bolnikov s končno ledvično odpovedjo je potrebna previdnost, saj je na voljo malo kliničnih izkušenj, poleg tega pa pride do akumulacije presnovka (z neznano farmakološko aktivnostjo). Pri vseh bolnikih z ledvično okvaro je pri titraciji odmerka potrebna previdnost (glejte poglavje 5.2). Uporaba pri bolnikih z jetrno okvaro Pri bolnikih z blago do zmerno jetrno okvaro prilagoditev odmerka ni potrebna. Pri tovrstnih bolnikih je pri titraciji odmerka potrebna previdnost, še posebej če je hkrati prisotna tudi ledvična okvara. Pri bolnikih s hudo okvaro jeter farmakokinetike lakozamida niso preučevali (glejte poglavje 5.2). Uporaba pri starejših bolnikih (starejših od 65 let) Pri starejših bolnikih zmanjšanje odmerka ni potrebno. 18

19 Izkušnje z uporabo lakozamida pri starejših bolnikih z epilepsijo so omejene. Pri starejših bolnikih je treba upoštevati zaradi starosti zmanjšan ledvični očistek in povečanje AUC (glejte zgoraj Uporaba pri bolnikih z ledvično okvaro in poglavje 5.2). Otroci Zaradi nezadostnih podatkov o varnosti in učinkovitosti uporaba zdravila Vimpat pri otrocih in mladostnikih pod 16 let ni priporočljiva 4.3 Kontraindikacije Preobčutljivost za zdravilno učinkovino, arašide, sojo ali katerokoli pomožno snov. Znan atrioventrikularni blok druge ali tretje stopnje. 4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi Zdravljenje z lakozamidom je povezano z omotico, kar lahko poveča pojav naključnih poškodb ali padcev. Bolnikom je zato treba svetovati naj bodo previdni, dokler niso seznanjeni z možnimi učinki zdravila (glejte poglavje 4.8). V kliničnih študijah so pri zdravljenju z lakozamidom opazili podaljšanje intervala P-R. Lakozamid je treba uporabljati previdno pri bolnikih z motnjami prevodnosti ali pri bolnikih z resnimi srčnimi obolenji, kot sta miokardni infarkt v anamnezi ali srčno popuščanje. Previdnost je še posebej potrebna pri zdravljenju starejših bolnikov, saj imajo lahko ti bolniki povečano tveganje za srčna obolenja, ali pri uporabi lakozamida skupaj z drugimi zdravili, za katera je znano, da podaljšajo interval P-R. 4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Lakozamid je treba uporabljati previdno pri bolnikih, ki se že zdravijo z zdravili, za katera je znano, da podaljšajo interval P-R (npr. karbamazepin, lamotrigin in pregabalin), ter pri bolnikih, ki se zdravijo z antiaritmiki skupine I. Vendar pa analiza podskupin ni pokazala povečane stopnje podaljšanja intervala P-R pri bolnikih, ki so v kliničnih preskušanjih sočasno jemali karbamazepin ali lamotrigin. V splošnem podatki kažejo, da ima lakozamid majhen potencial medsebojnega delovanja z drugimi zdravili. Študije in vitro kažejo, da lakozamid v plazemskih koncentracijah, izmerjenih v kliničnih preskušanjih, ne inducira encimov CYP1A2, 2B6 in 2C9 ter ne zavira encimov CYP1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6 in 2E1. In vitro študija je pokazala, da se lakozamid v črevesju ne prenaša preko glikoproteina P. Lakozamid in vivo ne zavira ali inducira encima CYP2C19. In vitro študije so pokazale, da bi lahko bil lakozamid šibek zaviralec in induktor CYP3A4. Klinični pomen tega dejstva trenutno ni znan. Študije medsebojnega delovanja s karbamazapinom niso pri terapevtskih odmerkih lakozamida pokazale značilnega inhibitornega učinka na presnovo, ki jo katalizira CYP3A4. Močni induktorji encimov, kot sta rifampicin ali šentjanževka (Hypericum perforatum) lahko zmerno zmanjšata sistemsko izpostavljenost lakozamidu. Ob začetku ali prekinitvi zdravljenja z omenjenimi induktorji encimov je zato potrebna previdnost. Antiepileptiki V preskušanjih medsebojnega delovanja z drugimi zdravili lakozamid ni pomembno vplival na plazemske koncentracije karbamazepina in valprojske kisline, prav tako pa niso bile ob uporabi karbamazepina in valprojske kisline spremenjene plazemske koncentracije lakozamida. S farmakokinetično analizo populacije so ocenili, da sočasno zdravljenje z drugimi antiepileptiki, ki so znani induktorji encimov (različni odmerki karbamazepina, fenitoina, fenobarbitala), zmanjša skupno sistemsko izpostavljenost lakozamida za 25 %. Peroralni kontraceptivi V preskušanjih medsebojnega delovanja z drugimi zdravili niso opazili klinično pomembnih interakcij med lakozamidom in peroralnima kontraceptivoma etinilestradiolom in levonorgestrelom. Pri sočasni 19

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Kalcijev karbonat Krka 1 g tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena tableta vsebuje 1 g kalcijevega karbonata. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 3. FARMACEVTSKA

Prikaži več

Version 1

Version 1 NAVODILO ZA UPORABO SmPCPIL128255_2 18.03.2019 Updated: 22.05.2019 Page 1 of 6 Navodilo za uporabo Noctiben Mea 15 mg filmsko obložene tablete doksilaminijev hidrogensukcinat Pred začetkom jemanja zdravila

Prikaži več

Spremembe v SmPC ob podaljšanju registracije

Spremembe v SmPC ob podaljšanju registracije POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Flonidan S 10 mg tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena tableta vsebuje 10 mg loratadina. Pomožne snovi z znanim učinkom: laktoza monohidrat

Prikaži več

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p

8c ChID ChID Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno p Navodilo za uporabo Flonidan S 10 mg tablete loratadin pri alergijskih boleznih Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA DICYNONE 125 mg/ml raztopina za injiciranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Dva ml raztopine za injiciranje (ena ampula) vsebuje 250 mg etamsilata.

Prikaži več

a Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pom

a Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pom Navodilo za uporabo LEKADOL 1000 mg tablete paracetamolum Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno

Prikaži več

Daleron za otroke susp PIL

Daleron za otroke susp PIL NAVODILO ZA UPORABO Daleron za otroke 120 mg/5 ml peroralna suspenzija paracetamol proti vročini in bolečinam Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je

Prikaži več

Version 1

Version 1 POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA SmPCPIL128254_2 18.03.2019 Updated: 22.05.2019 Page 1 of 7 1. IME ZDRAVILA Noctiben Mea 15 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Rutacid 500 mg žvečljive tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 žvečljiva tableta vsebuje 500 mg hidrotalcita. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 3. FARMACEVTSKA

Prikaži več

3a Navodilo za uporabo Xapimant 10 mg filmsko obložene tablete Xapimant 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid Pred začetkom jemanj

3a Navodilo za uporabo Xapimant 10 mg filmsko obložene tablete Xapimant 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid Pred začetkom jemanj Navodilo za uporabo 10 mg filmsko obložene tablete 20 mg filmsko obložene tablete memantinijev klorid Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Daleron za otroke 120 mg/5 ml peroralna suspenzija 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 5 ml peroralne suspenzije (1 brizga za peroralno dajanje) vsebuje 120 mg paracetamola. 1 ml peroralne

Prikaži več

Hidrasec 100 mg kapsule

Hidrasec 100 mg kapsule NAVODILO ZA UPORABO 100 mg trde kapsule racekadotril Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke

Prikaži več

Pred uporabo natančno preberite to navodilo

Pred uporabo natančno preberite to navodilo Navodilo za uporabo Elmogan 450 mg filmsko obložene tablete gemfibrozil Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo LEKADOL 500 mg filmsko obložene tablete PARACETAMOLUM proti bolečinam in zvišani telesni temperaturi Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO Canesten3 200 mg vaginalne tablete klotrimazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Gazylan 8 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem Gazylan 16 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem Gazylan 24 mg trde kapsule s podaljšanim

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Rutacid 500 mg žvečljive tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena žvečljiva tableta vsebuje 500 mg hidrotalcita. Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 3. FARMACEVTSKA

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO Plivit C 500 mg tablete acidum ascorbicum Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati

Prikaži več

Suspenzija PANADOL* BABY AND INFANT (paracetamol)

Suspenzija PANADOL* BABY AND INFANT (paracetamol) NAVODILO ZA UPORABO CALPOL 120 mg/5 ml peroralna suspenzija paracetamol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno

Prikaži več

No Slide Title

No Slide Title Interakcije zdravil Marija Bogataj Interakcije zdravil: farmacevtske: fizikalna ali kemijska inkompatibilnost običajno napovedljive skoraj vedno se jim je mogočeizogniti parenteralne oblike, peroralne:

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO DICYNONE 125 mg/ml raztopina za injiciranje etamsilat Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

Lekadol 500 mg tablete

Lekadol 500 mg tablete Navodilo za uporabo LEKADOL 500 mg tablete PARACETAMOLUM proti bolečinam in zvišani telesni temperaturi Pred začetkom uporabe natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju

Prikaži več

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu Številka: /2014 Datum: Poročanje o domnevn 1 Številka: 1382-18/2014 Datum: 31.7.2014 Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2013 V poročilu želimo na kratko predstaviti poročanje o domnevnih neželenih

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Septabene 1,5 mg/5 mg v 1 ml oralno pršilo, raztopina 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 ml oralnega pršila, raztopine, vsebuje 1,5 mg benzidaminijevega klorida in 5 mg cetilpiridinijevega

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO Milprazon 2,5 mg/25 mg tablete za majhne pse in mladiče, ki tehtajo najmanj 0,5 kg Milprazon 12,5 mg/125 mg tablete za pse, ki teh

NAVODILO ZA UPORABO Milprazon 2,5 mg/25 mg tablete za majhne pse in mladiče, ki tehtajo najmanj 0,5 kg Milprazon 12,5 mg/125 mg tablete za pse, ki teh NAVODILO ZA UPORABO Milprazon 2,5 mg/25 mg tablete za majhne pse in mladiče, ki tehtajo najmanj 0,5 kg Milprazon 12,5 mg/125 mg tablete za pse, ki tehtajo najmanj 5 kg 1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Coryol 3,125 mg tablete Coryol 6,25 mg tablete Coryol 12,5 mg tablete Coryol 25 mg tablete karvedilol Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Daleron C za otroke 120 mg/10 mg zrnca za peroralno raztopino 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 5 g zrnc za peroralno raztopino (1 vrečica) vsebuje 120 mg paracetamola in 10 mg askorbinske

Prikaži več

Canesten 3 - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si

Canesten 3  - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si NAVODILO ZA UPORABO Canesten3 200 mg vaginalne tablete klotrimazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate

Prikaži več

Microsoft Word Gingium_SmPC_120 mg IB012 clean.doc

Microsoft Word Gingium_SmPC_120 mg  IB012 clean.doc POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA GINGIUM 120 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 filmsko obložena tableta vsebuje 120 mg suhega kvantificiranega ekstrakta

Prikaži več

][][#][[/

][][#][[/ Navodilo za uporabo CAFFETIN tablete Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu

Prikaži več

POVZETEK TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Ferrum Lek 100 mg žvečljive tablete Ferrum Lek 50 mg/5 ml 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 žvečljiva tableta vsebuje 100 mg železa (Fe 3+ ), kar

Prikaži več

Kalydeco, INN-ivacaftor

Kalydeco, INN-ivacaftor PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Kalydeco 150 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obložena tableta vsebuje 150 mg ivakaftorja (ivacaftorum).

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA PANCEF 400 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Zdravilna učinkovina: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 400 mg cefiksima,

Prikaži več

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA REMINYL 8 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem REMINYL 16 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem REMINYL 24 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Zolsana 5 mg filmsko obložene tablete Zolsana 10 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obložena tableta vsebuje 5 mg ali 10 mg zolpidemijevega tartrata.

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Seldiar 2 mg trde kapsule loperamidijev klorid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli

Prikaži več

TRULICITY,INN-dulaglutide

TRULICITY,INN-dulaglutide PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA CalciumvitaC 260 mg/500 mg šumeče tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena šumeča tableta vsebuje 260 mg kalcija v obliki 327 mg kalcijevega karbonata in 1000 mg kalcijevega laktoglukonata

Prikaži več

Version 1

Version 1 1. IME ZDRAVILA Galsya SR 8 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem Galsya SR 16 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem Galsya SR 24 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA

Prikaži več

Modul družinska medicina marec 2019

Modul družinska medicina marec 2019 SODELOVANJE ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE in KLINIČNEGA FARMACEVTA: Program Farmacevtskega svetovanja Modul multimorbidnost in predpisovanje zdravil Ljubljana, 22.3.2019 Tanja Tomšič, mag. farm., spec.

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO JAZMP-IB/

NAVODILO ZA UPORABO JAZMP-IB/ NAVODILO ZA UPORABO JAZMP-IB/002-29.09.2017 1 Navodilo za uporabo Lomexin 200 mg mehke vaginalne kapsule Lomexin 600 mg mehke vaginalne kapsule fentikonazolijev nitrat Pred začetkom uporabe zdravila natančno

Prikaži več

Calcium - Calvive - navodila za uporabo - lekarnanaklik.si

Calcium - Calvive - navodila za uporabo - lekarnanaklik.si Stran 1 NAVODILO ZA UPORABO kalcij Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam

Prikaži več

antifibrinolytics art 31(TXA)_annexI_III_sl

antifibrinolytics art 31(TXA)_annexI_III_sl Dodatek III Predlagano besedilo za povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za uporabo 12 POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA IN NAVODILO ZA UPORABO 13 POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Acipan 20 mg gastrorezistentne tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena gastrorezistentna

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Acipan 20 mg gastrorezistentne tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena gastrorezistentna POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Acipan 20 mg gastrorezistentne tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena gastrorezistentna tableta vsebuje 20 mg pantoprazola (v obliki natrijevega

Prikaži več

RAS-acting agents

RAS-acting agents Priloga IV Znanstveni zaključki, podlaga za spremembo pogojev dovoljenj za promet z zdravilom ter podrobna obrazložitev znanstvenih razlogov za odstopanja od priporočila odbora PRAC 1 Znanstveni zaključki

Prikaži več

POVZETEK TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Ferrum Lek 100 mg žvečljive tablete Ferrum Lek 50 mg/5 ml 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 žvečljiva tableta vsebuje 100 mg železa (Fe 3+ ), kar

Prikaži več

1

1 Navodilo za uporabo ELEVIT PRONATAL filmsko obložene tablete 12 vitaminov in 7 mineralov in elementov v sledeh Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

Ultibro Breezhaler, INN-indacaterol/glycopyrronium

Ultibro Breezhaler, INN-indacaterol/glycopyrronium PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Navodilo za uporabo Lorista 12,5 mg filmsko obložene tablete Lorista 25 mg filmsko obložene tablete Lorista 50 mg filmsko obložene tablete Lorista 100 mg filmsko obložene tablete kalijev losartanat Pred

Prikaži več

DISTRIBUCIJA

DISTRIBUCIJA PORAZDELITEV (DISTRIBUCIJA) ZDRAVILNIH UČINKOVIN V ORGANIZMU Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo dr. Igor Locatelli doc. dr. Mojca Kerec Kos Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani (L)ADME

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Holetar 20 mg tablete Holetar 40 mg tablete lovastatin Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste ţeleli ponovno prebrati. - Če imate dodatna

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO Sirdalud 2 mg tablete Sirdalud 4 mg tablete tizanidin Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za v

NAVODILO ZA UPORABO Sirdalud 2 mg tablete Sirdalud 4 mg tablete tizanidin Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za v NAVODILO ZA UPORABO Sirdalud 2 mg tablete Sirdalud 4 mg tablete tizanidin Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* NAVODILO ZA UPORABO ASPIRIN migran 500 mg šumeče tablete acetilsalicilna kislina Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo LEKADOL PLUS C 500 mg/300 mg zrnca za peroralno raztopino za pripravo toplega napitka pri gripi in prehladu PARACETAMOLUM/ACIDUM ASCORBICUM Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite

Prikaži več

POVZETEK TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Solian 100 mg tablete Solian 200 mg tablete Solian 400 mg filmsko obložene tablete POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena tableta vsebuje 100 mg,

Prikaži več

Version 1

Version 1 POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA SmPCPIL108081_3 27.02.2018 Updated: 13.07.2018 Page 1 of 17 1. IME ZDRAVILA Bixebra 5 mg filmsko obložene tablete Bixebra 7,5 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Canesten1 500 mg vaginalne tablete Canesten1 set 500 mg vaginalne tablete in 10 mg/g krema Canes

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Canesten1 500 mg vaginalne tablete Canesten1 set 500 mg vaginalne tablete in 10 mg/g krema Canes POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Canesten1 500 mg vaginalne tablete Canesten1 set 500 mg vaginalne tablete in 10 mg/g krema Canesten3 200 mg vaginalne tablete Canesten3 20 mg/g vaginalna

Prikaži več

Quadrisol, INN-Vedaprofen

Quadrisol, INN-Vedaprofen PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI Quadrisol 100 mg/ml, peroralni gel za konje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 ml peroralnega gela

Prikaži več

Acrobat Document

Acrobat Document Navodilo za uporabo: Informacije za bolnika donepezilijev klorid Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* Navodilo za uporabo Aspirin plus C 400 mg/240 mg šumeče tablete acetilsalicilna kislina/askorbinska kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO Navodilo za uporabo Ranital 150 mg filmsko obložene tablete Ranital 300 mg filmsko obložene tablete RANITIDINUM Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Prikaži več

1. IME ZDRAVILA 3a Xapimant 10 mg filmsko obložene tablete Xapimant 20 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena film

1. IME ZDRAVILA 3a Xapimant 10 mg filmsko obložene tablete Xapimant 20 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena film 1. IME ZDRAVILA Xapimant 10 mg filmsko obložene tablete Xapimant 20 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg memantinijevega klorida, kar

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Enap 2,5 mg tablete Enap 5 mg tablete Enap 10 mg tablete Enap 20 mg tablete enalaprili maleas Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste

Prikaži več

Novartis Pharma Services Inc. Podružnica v Sloveniji Povzetek glavnih značilnosti zdravila SIRDALUD 2 mg tablete in SIRDALUD 4 mg tablete (tizanidin)

Novartis Pharma Services Inc. Podružnica v Sloveniji Povzetek glavnih značilnosti zdravila SIRDALUD 2 mg tablete in SIRDALUD 4 mg tablete (tizanidin) Novartis Pharma Services Inc. Podružnica v Sloveniji Povzetek glavnih značilnosti zdravila SIRDALUD 2 mg tablete in SIRDALUD 4 mg tablete (tizanidin) stran 2/11 1. IME ZDRAVILA Sirdalud 2 mg tablete Sirdalud

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA SmPCPIL039788/1 14.05.2013 Updated: 14.05.2013 JAZMP-T-15.05.2013 Page 1 of 10 1. IME ZDRAVILA Memaxa 10 mg filmsko obložene tablete Memaxa 20 mg filmsko obložene

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO 166 Navodilo za uporabo EXODERIL 10 mg/g krema naftifinijev klorid pri glivičnih okužbah stopal, dimelj ali neporaščene kože Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas

Prikaži več

Ca C Sandoz PIL

Ca C Sandoz PIL Navodilo za uporabo Ca-C Calvive 260 mg/1000 mg šumeče tablete kalcij/askorbinska kislina (vitamin C) Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Coryol 3,125 mg tablete Coryol 6,25 mg tablete Coryol 12,5 mg tablete Coryol 25 mg tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena tableta vsebuje 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg ali 25 mg karvedilola.

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Memaxa 10 mg filmsko obložene tablete Memaxa 20 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Memaxa 10 mg filmsko obložene tablete Ena filmsko obložena tableta vsebuje

Prikaži več

ASPIRIN*

ASPIRIN* NAVODILO ZA UPORABO Aspirin direkt 500 mg žvečljive tablete acetilsalicilna kislina Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub

Prikaži več

1. IME ZDRAVILA Combodart 0,5 mg/0,4 mg trde kapsule 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena trda kapsula vsebuje 0,5 mg dutasterida in 0,4 mg tamsulo

1. IME ZDRAVILA Combodart 0,5 mg/0,4 mg trde kapsule 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena trda kapsula vsebuje 0,5 mg dutasterida in 0,4 mg tamsulo 1. IME ZDRAVILA Combodart 0,5 mg/0,4 mg trde kapsule 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena trda kapsula vsebuje 0,5 mg dutasterida in 0,4 mg tamsulozinijevega klorida (to ustreza 0,367 mg tamsulozina).

Prikaži več

Sinupret exera (204SDE) Navodilo za uporabo Št. MA : Različica: 002 NAVODILO ZA UPORABO Sinupret exera obložene tablete Zdravilna učinkovina: suhi eks

Sinupret exera (204SDE) Navodilo za uporabo Št. MA : Različica: 002 NAVODILO ZA UPORABO Sinupret exera obložene tablete Zdravilna učinkovina: suhi eks NAVODILO ZA UPORABO Sinupret exera obložene tablete Zdravilna učinkovina: suhi ekstrakt korenine rumenega svišča, cveta jegliča, zeli kodrastolistne kislice, cveta črnega bezga in zeli navadnega sporiša

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Sanval 5 mg filmsko obložene tablete Sanval 10 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obložena tableta vsebuje

Prikaži več

Xeljanz, INN-tofacitinib citrate

Xeljanz, INN-tofacitinib citrate PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

9 ChID NAVODILO ZA UPORABO Miktan 0,4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem tamsulozinijev klorid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preber

9 ChID NAVODILO ZA UPORABO Miktan 0,4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem tamsulozinijev klorid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preber ChID 15426 NAVODILO ZA UPORABO Miktan 0,4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem tamsulozinijev klorid Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke. Navodilo

Prikaži več

DISTRIBUCIJA

DISTRIBUCIJA DISTRIBUCIJA ZDRAVILNIH UČINKOVIN V ORGANIZMU Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo doc. dr. Mojca Kerec Kos Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani (L)ADME SISTEM MESTO DELOVANJA OSTALA TKIVA

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> NAVODILO ZA UPORABO Kventiax 25 mg filmsko obložene tablete Kventiax 100 mg filmsko obložene tablete Kventiax 150 mg filmsko obložene tablete Kventiax 200 mg filmsko obložene tablete Kventiax 300 mg filmsko

Prikaži več

Suboxone, INN- buprenorphine/naloxone

Suboxone, INN- buprenorphine/naloxone PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Suboxone 2 mg/0,5 mg podjezične tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena podjezična tableta vsebuje 2 mg buprenorfina (v obliki

Prikaži več

Memantine Mylan, INN-memantine

Memantine Mylan, INN-memantine PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Memantin Mylan 10 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg memantinijevega

Prikaži več

Microsoft Word - s doc

Microsoft Word - s doc POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA WELLBUTRIN XR 150 mg tablete s prirejenim sproščanjem WELLBUTRIN XR 300 mg tablete s prirejenim sproščanjem 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Vsaka

Prikaži več

Microsoft Word - H-795-PI-sl-revised

Microsoft Word - H-795-PI-sl-revised DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Tyverb 250 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obložena tableta vsebuje lapatinibijev ditosilat

Prikaži več

4a POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA Ondansetron Ebewe 4 mg filmsko obložene tablete Ondansetron Ebewe 8 mg filmsko obložene tablete ondansetron 1

4a POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA Ondansetron Ebewe 4 mg filmsko obložene tablete Ondansetron Ebewe 8 mg filmsko obložene tablete ondansetron 1 POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA Ondansetron Ebewe 4 mg filmsko obložene tablete Ondansetron Ebewe 8 mg filmsko obložene tablete ondansetron 1 IME ZDRAVILA Ondansetron Ebewe 4 mg filmsko obložene

Prikaži več

Pred uporabo natančno preberite to navodilo

Pred uporabo natančno preberite to navodilo Navodilo za uporabo Canesten3 set 200 mg vaginalne tablete in 10 mg/g krema klotrimazol Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Alventa 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA

Prikaži več

Wakix, INN-Pitolisant

Wakix, INN-Pitolisant PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

Enyglid, INN-repaglinide

Enyglid, INN-repaglinide PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Enyglid 0,5 mg tablete Enyglid 1 mg tablete Enyglid 2 mg tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Enyglid 0,5 mg tablete Ena tableta

Prikaži več

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> 1. IME ZDRAVILA Sorvasta 5 mg filmsko obložene tablete Sorvasta 10 mg filmsko obložene tablete Sorvasta 15 mg filmsko obložene tablete Sorvasta 20 mg filmsko obložene tablete Sorvasta 30 mg filmsko obložene

Prikaži več

Exjade, INN-deferasirox

Exjade, INN-deferasirox PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Prikaži več

Microsoft Word - a doc

Microsoft Word - a doc NAVODILO ZA UPORABO Gabapentin»Torrex«300 mg trde kapsule Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte

Prikaži več

Memantine Merz, INN-memantine hydrochloride

Memantine Merz, INN-memantine hydrochloride DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Memantine Merz 10 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg memantinijevega

Prikaži več

Galantamin Stada AnnexI-II-sl

Galantamin Stada AnnexI-II-sl Dodatek I Seznam imen, farmacevtskih oblik, jakosti zdravil, poti uporabe zdravila, predlagateljev v državah članicah 1 Država članica EU/EGP Avstrija Avstrija Avstrija Češka Češka Češka Danska Danska

Prikaži več

Summary of Product Characteristics

Summary of Product Characteristics POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Amcandin 8 mg/5 mg trde kapsule Amcandin 8 mg/10 mg trde kapsule Amcandin 16 mg/5 mg trde kapsule Amcandin 16 mg/10 mg trde kapsule 2. KAKOVOSTNA IN

Prikaži več

Microsoft Word Tadalafil_Lek - PIL_10 mg ( )+IB001 ( ) - CL

Microsoft Word Tadalafil_Lek - PIL_10 mg ( )+IB001 ( ) - CL Navodilo za uporabo Tadalafil Lek 10 mg filmsko obložene tablete tadalafil Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Navodilo shranite. Morda ga boste

Prikaži več

Brilique, INN-ticagrelor

Brilique, INN-ticagrelor DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Brilique 90 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena tableta vsebuje 90 mg tikagrelorja. Za celoten seznam pomožnih

Prikaži več

Version 1

Version 1 Navodilo za uporabo Betaklav 500 mg/125 mg filmsko obložene tablete Betaklav 875 mg/125 mg filmsko obložene tablete amoksicilin/klavulanska kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo,

Prikaži več

Canespor - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si

Canespor - navodilo za uporabo - lekarnanaklik.si Canespor 10 mg/g krema bifonazol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO NAVODILO ZA UPORABO Simvastatin Lek 10 mg SIMVASTATINUM Pred uporabo natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. - Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte

Prikaži več

PIL

PIL Navodilo za uporabo Aspirin direkt 500 mg žvečljive tablete acetilsalicilna kislina Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila

Prikaži več