Chapter 1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Chapter 1"

Transkripcija

1 - 1 - Poglavje 1 Uvod v podatkovne baze

2 - 2 - Poglavje 1 Cilji (Teme).. Nekatere domene, kjer se uporabljajo podatkovne baze Značilnosti datotečnih sistemov Problemi vezani na datotečne sisteme Pomen izraza Podatkovna baza Pomen izraza Sistem za upravljanje podatkovnih baz (SUPB, DBMS)

3 - 3 - Poglavje 1 Cilji (Teme) Tipične funkcije SUPB Pomembnejše komponente SUPB Vloge, ki so del konteksta podatkovnih baz Zgodovina razvoja na področju SUPB Prednosti in slabosti uporabe SUPB

4 - 4 - Primeri uporabe podatkovne baze Nakupovanje v trgovini Plačilo s plačilno/kreditno kartico Rezervacija počitniškega aranžmaja pri agenciji Dejavnosti v knjižnici Področje zavarovalništva Izposoja filmov (DVD ali VHS) Spletne trgovine in spletne strani Študijska informatika

5 - 5 - Opozorilo Podatkovno bazo in podatke v njen uporabljamo bodisi preko aplikacij, bodisi preko posebnih orodij Pri našem predmetu se osredotočamo na podatkovno bazo

6 - 6 - Datotečni sistemi Včasih so aplikacije uporabljale datotečne sisteme Vsaka aplikacija je uporabljala svoje podatke Praviloma je ena datoteka predstavljala eno tabelo

7 Arhitektura aplikacij, ki uporabljajo datotečne sisteme - 7 -

8 - 8 - Omejitve datotečnih sistemov.. Ločevanje in izolacija podatkov Vsaka aplikacija upravlja s svojimi podatki Neka aplikacija uporablja lahko le svoje podatke oz. uporabniki ene aplikacije ne poznajo razpoložljivih podatkov in njihovega pomena v drugih aplikacijah Dupliciranje podatkov En in isti podatek je potrebno vnesti in vzdrževati preko več aplikacij Odvečna poraba prostora na disku ter potencialna možnost za nekonsistentnost Različni formati podatkov

9 Omejitve datotečnih sistemov Podatkovna odvisnost Struktura je definirana v aplikaciji, sprememba v strukturi podatkov zahteva spremembo v aplikaciji Nekompatibilni formati datotek Programi, napisani v različnih programskih jezikih ne morejo enostavno dostopati do datotek drugih sistemov - 9 -

10 Pristop uporabe podatkovnih baz Se je pojavil: Zaradi težav oz. neučinkovitosti zaradi dejstva, ker so bile podatkovne strukture definirane v aplikacijah, namesto da bi bile definirane in shranjene ločeno od aplikacij Zaradi dejstva, da datotečni sistem ne omogoča nadzora nad dostopom in upravljanja s podatki drugače, kot preko aplikacij Posledica: Pojavili so se SUPB

11 Podatkovna baza PB je zbirka (lahko) medsebojno logično povezanih podatkov (in opisov podatkov), ki zadovoljujejo informacijske potrebe organizacije in njenih poslovnih procesov Sistemski katalog (meta podatki) vsebuje opise podatkovnih struktur in omogoča fizično podatkovno neodvisnost Logična povezanost podatkov je določena s konceptualnim podatkovnim modelom (entitetami, razmerji med njimi in atributi)

12 Sistem za upravljanje podatkovnih baz (SUPB).. Skupek programske opreme, ki omogoča kreiranje, vzdrževanje in nadzor nad dostopom do podatkov v podatkovni bazi: Kreiranje podatkovnih struktur je omogočeno preko DDL (Data Definition Language) Vzdrževanje podatkov (Create, Insert, Update, Delete) pa preko DML (Data Manipulation Language) Povpraševalni jeziki (query language)

13 Sistem za upravljanje podatkovnih baz (SUPB).. DDL: Omogoča definiranje podatkovnih struktur, podatkovnih tipov ter integritetnih omejitev Vse specifikacije oz. definicije so shranjene v podatkovni bazi (podatkovni slovar, sistemski katalog). Kreiranje tabele pomeni poseg v sistemski katalog

14 Sistem za upravljanje podatkovnih baz (SUPB).. Nadzor nad dostopom do podatkov obsega več področij: Sistem varnosti: dostop do podatkov v skladu z avtorizacijo Sistem nadzora integritete: zagotavlja integriteto (smiselno vsebino, konsistenco) podatkov Sistem nadzora sočasnega dostopa Sistem obnove podatkovne baze (recovery) Sistemski katalog (data dictionary) Aplikacija (aplikacijski sistem, aplikativni sistem): program, ki v okviru informacijskega sistema delno ali v celoti podpira enega ali več poslovnih procesov in za shranjevanje podatkov uporablja podatkovno bazo

15 Sistem za upravljanje podatkovnih baz (SUPB)

16 Komponente SUPB

17 Komponente SUPB.. Strojna oprema Podatkovni strežnik Pomembna parametra strežnika: pomnilnik in diskovni prostor Ostala oprema Programska oprema SUPB, operacijski sistem, omrežna programska oprema Aplikacije, različna orodja (razvojna in orodja za dostop do podatkov) Podatki

18 Komponente SUPB Postopki Načini logiranja (prijave) Uporaba posameznih orodij Zagon in zaustavitev podatkovne baze Izdelava varnostnih kopij Obvladovanje nesreč/okvar Ljudje, njihove vloge

19 Vloge, vezane na področje PB Skrbnik podatkov Skrbnik podatkovne baze (DBA Database Administrator) Analitik in načrtovalec Razvijalci Končni uporabniki (izkušeni, neizkušeni)

20 Zgodovina SUPB Prva generacija Hierarhične in mrežne PB Druga generacija Relacijske PB Tretja generacija Objektno-relacijske PB Objektne PB

21 Prednosti uporabe SUPB.. Omogoča obvladovanje redundance podatkov, a je ne odpravlja Omogoča konsistentne podatke (ob odpravi redundance) Možnost pridobivanja več informacij iz iste količine podatkov Možnost sočasne uporabe podatkov Večje možnosti za vzpostavljanje in zagotavljanje integritete podatkov

22 Prednosti uporabe SUPB Zagotavljanje varnosti in zaupnosti Vpeljava standardov Relativno nižja cena Izdelava varnostnih kopij podatkov in možnost obnavljanja PB Krajši čas potreben za razvoj aplikacij

23 Slabosti uporabe SUPB Kompleksnost Velikost Cena nabave in strošek obratovanja Stroški nadgradenj strojne opreme (diski in pomnilnik) Strošek in napor pretvorbe podatkov

24 Zgodovina shranjevanja podatkov.. zgodnja 60 :Charles Bachman iz General Electric a je razvil prvi splošno namenski SUPB (Integrated Data Store). Predstavljal je osnovo za mrežni podatkovni model. Imel velik vpliv na SUPB je v 60 letih. pozna 60 : IBM razvije Information Management System (IMS), ki se uporablja še danes. Predstavljal je osnovo za hierarhični podatkovni model. American Airlines in IBM razvijeta sistem SABRE za letalske rezervacije, ki je več uporabnikom omogočal dostop do istih podatkov preko mreže. ZANIMIVOST: isti SABRE se še danes uporablja za spletni servis Travelocity

25 Zgodovina shranjevanja podatkov.. 70 : Edgar Codd predlaga relacijski podatkovni mode (IBM). Razvije se obilo relacijskih PB. Podatkovne baze postanejo akademsko področje. Relacijske podatkovne baze postanejo standard za upravljanje s podatki. 80 : Relacijski model si še utrdi položaj, kot SUPB. SQL postane standardni jezik za izvajanje poizvedb v relacijski PB. SQL je bil standardiziran v poznih 80 SQL 92. Standard prevzamejo American National Standard Institute (ANSI) in International Standards Organization (ISO). Pojavi se programiranje transakcij

26 Zgodovina shranjevanja podatkov.. pozna 80 in 90 : veliko napredka na podpodročjih PB. Veliko raziskav se opravi na področju poizvedovalnih jezikov in bogatejših podatkovnih modelov. Velik poudarek na kompleksnih analizah podatkov iz vseh področij organizacijskih sistemov. Veliko proizvajalcev SUPB jev (IBM DB2, Orale 8, Informix UDS) razširi svoje sisteme s podporo novim podatkovnim tipom: slike, text in s podporo kompleksnejšim poizvedbam. Razvijejo se podatkovna skladišča, ki združujejo (povzemajo) podatke iz večih PB in omogočajo izvajanje specializiranih analiz (iskanje zakonitosti v podatkih)

27 Zgodovina shranjevanja podatkov.. Pojavi se zlivanje različnih paketov za enterprise resource planning (ERP) in management resource planning (MRP). Primeri takih paketov: Baan, Oracle, PeopleSoft, SAP in Siebel. Vsi omenjeni paketi omogočajo: upravljanje s premoženjem, planiranje človeških virov in finančne analize. Podatki so v teh paketih shranjeni v relacijskih PB, praviloma podpirajo uporabo vseh pomembnejših SUPB

28 Zgodovina shranjevanja podatkov Naslednjo stopnjo razvoja predstavlja vstop SUPB jev v svet Interneta. Prva generacija spletih strani je shranjevala podatke v datotekah OS. Uporaba PB za shranjevanje podatkov, ki so dostopni preko Interneta, postaja vsakdanja. Poizvedbe se generira preko spletnih form, odgovore pa se nazaj posreduje v obliki jezika HTML, za lažji prikaz v spletnem brskalniku. Vsi proizvajalci dodajajo svojim SUPB jem možnosti za čim lažjo uporabo v spletu. State of the Art: multimediske podatkovne baze, PB za interaktivni video, digitalne knjižnice,... Raziskovanje in obvladovanje področja se nedvomno izplača!!!

PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE KATALOGOV ZNANJA ZA MODULE V PROGRAMIH VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE KATALOGOV ZNANJA ZA MODULE V PROGRAMIH VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA KATALOG ZNANJA 1. IME PREDMETA ZBIRKE PODATKOV I ZBIRKE PODATKOV II 2. SPLOŠNI CILJI Splošni cilji predmeta so: razvijanje sposobnosti za uporabo znanstvenih metod in sredstev, razvijanje odgovornosti

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Računalništvo in informatika Program: Mehatronika dr. Hubert Fröhlich, univ. dipl. el. Podatkovne baze 2 Podatkovne baze Podatki osnova za odločanje in izvajanje akcij tiskana oblika elektronska oblika

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sequi_SecDAy.ppt

Microsoft PowerPoint - Sequi_SecDAy.ppt Sistem za zagotavljanje revizijske sledi zbirk podatkov Marko Hočevar Premisa d.o.o. Iztok Lasič Hic Salta d.o.o. O revizijski sledi Namen revizijske sledi Znane težave pri zajemanju revizijske sledi Zakaj

Prikaži več

VPELJAVA MDM V DRŽAVEM ZBORU MATJAŽ ZADRAVEC

VPELJAVA MDM V DRŽAVEM ZBORU MATJAŽ ZADRAVEC VPELJAVA MDM V DRŽAVEM ZBORU MATJAŽ ZADRAVEC Državni zbor v številkah 90 poslancev 9 + 1 poslanska skupina 150+ mobilnih naprav (OS Android, ios) 500+ internih uporabnikov, 650+ osebnih računalnikov, 1100+

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Dostopnost elektronskih virov za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja Kristina Janc ZSSML - 27. Seja TIFLO sekcije 22.3.2012 Možnost izkoriščanja elektronskih virov za slepe, slabovidne in

Prikaži več

Vse na svojem mestu. informacijski sistem za vodenje skladišč

Vse na svojem mestu. informacijski sistem za vodenje skladišč Vse na svojem mestu. informacijski sistem za vodenje skladišč Kaj je AtlasWMS? Izpopolnjen sistem za upravljanje skladišča (WMS) AtlasWMS podpira tako procese avtomatiziranega (blago k človeku) kot ročnega

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 1 Course title: Data bases 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 1 Course title: Data bases 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 1 Course title: Data bases 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Visokošolski strokovni študijski program Praktična matematika

Prikaži več

Macoma katalog copy

Macoma katalog copy POSLOVNE APLIKACIJE PO ŽELJAH NAROČNIKA Poročilni sistem Finance in kontroling Poprodaja Podatkovna skladišča Prodaja Proizvodnja Obstoječi ERP Partnerji Implementacija rešitev prilagojena po željah naročnika

Prikaži več

UPRAVLJANJE RAZPRŠENIH PODATKOV Shranjevanje, zaščita in vzdrževanje informacij, ki jih najbolj potrebujete

UPRAVLJANJE RAZPRŠENIH PODATKOV Shranjevanje, zaščita in vzdrževanje informacij, ki jih najbolj potrebujete UPRAVLJANJE RAZPRŠENIH PODATKOV Shranjevanje, zaščita in vzdrževanje informacij, ki jih najbolj potrebujete ELEKTRONSKI PODATKI, KI JIH ORGANIZACIJA USTVARJA IN POTREBUJE ZA DOSTOP, SE KAŽEJO V RAZLIČNIH

Prikaži več

IZGRADNJA PREDSTAVITVENE SPLETNE STRANI GLUCOWATCH Avtor: Marko Zajko Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada

IZGRADNJA PREDSTAVITVENE SPLETNE STRANI GLUCOWATCH Avtor: Marko Zajko Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada IZGRADNJA PREDSTAVITVENE SPLETNE STRANI GLUCOWATCH Avtor: Marko Zajko UPORABLJENE TEHNOLOGIJE Za izdelavo predstavitvene spletne strani smo izbrali tehnologije, ki zagotavljajo: Hitro delovanje spletne

Prikaži več

Diplomska naloga

Diplomska naloga UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer Informatika v organizaciji in managementu AVTOMATIZACIJA PROCESA VARNOSTNEGA KOPIRANJA PODATKOV Mentor: doc. dr. Borut Werber Kandidat: Marko Praprotnik

Prikaži več

Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje

Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX 3.5 1. Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje 2. Kopiranje Win2003 strežnika in registracija na

Prikaži več

Vzpostavitev več nivojske varnostne infrastrukture S pomočjo Elektro Maribor, McAfee SIEM, CISCO ISE, NGFW Zorna Varga, Sfera IT d.o.o in Klemen Bačak

Vzpostavitev več nivojske varnostne infrastrukture S pomočjo Elektro Maribor, McAfee SIEM, CISCO ISE, NGFW Zorna Varga, Sfera IT d.o.o in Klemen Bačak Vzpostavitev več nivojske varnostne infrastrukture S pomočjo Elektro Maribor, McAfee SIEM, CISCO ISE, NGFW Zorna Varga, Sfera IT d.o.o in Klemen Bačak, Sfera IT d.o.o. 1 Priprava na: Vzpostavitev več nivojske

Prikaži več

DES

DES Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Digitalni sistemi Vgrajeni digitalni sistemi Digitalni sistem: osebni računalnik

Prikaži več

Podatkovni model ER

Podatkovni model ER Podatkovni model Entiteta- Razmerje Iztok Savnik, FAMNIT 2018/19 Pregled: Načrtovanje podatkovnih baz Konceptualno načtrovanje: (ER Model) Kaj so entite in razmerja v aplikacijskem okolju? Katere podatke

Prikaži več

SQL doc. dr. Evelin Krmac RELACIJSKE PODATKOVNE BAZE Relacijski model organizacije podatkov podatki predstavljeni preko relacij 2D tabel operacije se

SQL doc. dr. Evelin Krmac RELACIJSKE PODATKOVNE BAZE Relacijski model organizacije podatkov podatki predstavljeni preko relacij 2D tabel operacije se SQL RELACIJSKE PODATKOVNE BAZE Relacijski model organizacije podatkov podatki predstavljeni preko relacij 2D tabel operacije se izvajajo preko enega jezika (npr. SQL) omogoča izvajanje osnovnih relacijskih

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev IZKUŠNJE PRI PRILAGODITVI E-STORITEV AJPES ZAHTEVAM EIDAS ZA ČEZMEJNO PRIZNAVANJE MARJAN BABIČ, AJPES Vsebina Razlogi za vključitev v projekt CEF Telecom Izvajalno okolje AJPES in način integracije s SI-PASS

Prikaži več

Nove različice programske opreme GE Podjetje GE Digital, vodilni svetovni proizvajalec programske opreme za področje avtomatike, je izdalo kar nekaj n

Nove različice programske opreme GE Podjetje GE Digital, vodilni svetovni proizvajalec programske opreme za področje avtomatike, je izdalo kar nekaj n Nove različice programske opreme GE Podjetje GE Digital, vodilni svetovni proizvajalec programske opreme za področje avtomatike, je izdalo kar nekaj novosti na področju SCADA sistemov (ifix Productivity

Prikaži več

Vprašanja za 2. izpitno enoto poklicne mature Strokovni predmet NPA Vprašanja Visual C# (4. letnik) 1. Uporabniški vmesnik razvojnega okolja Visual C#

Vprašanja za 2. izpitno enoto poklicne mature Strokovni predmet NPA Vprašanja Visual C# (4. letnik) 1. Uporabniški vmesnik razvojnega okolja Visual C# Vprašanja za 2. izpitno enoto poklicne mature Strokovni predmet NPA Vprašanja Visual C# (4. letnik) 1. Uporabniški vmesnik razvojnega okolja Visual C# Pomen posameznih oken uporabniškega vmesnika, urejevalnik

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Tehnike programiranja PREDAVANJE 10 Uvod v binarni svet in računalništvo (nadaljevanje) Logične operacije Ponovitev in ilustracija Logične operacije Negacija (eniški komplement) Negiramo vse bite v besedi

Prikaži več

Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v naravoslovju in tehniki

Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v naravoslovju in tehniki Predavatelj: izr. prof. Uroš Lotrič Asistent: Davor Sluga Vsebina 5 x V Problemi velikih podatkov Apache Hadoop kot rešitev Kaj je Hadoop HDFS YARN MapReduce Hadoop ekosistem VVVVV Volume (Količina) Količina

Prikaži več

DSI 2019

DSI 2019 SINERGIJA PROTOKOLA IPFS IN TEHNOLOGIJE VERIŽENJA BLOKOV Aida Kamišalić Latifić, Muhamed Turkanović, Blaž Podgorelec, Marjan Heričko TEHNOLOGIJA VERIŽENJA BLOKOV in IPFS Porazdeljena & decentralizirana

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFORMACIJSKI SISTEM MFERAC - LETA 2022 mag. Andreja Sladoje Jemec, Sanja Štumberger Kovačič Ministrstvo za finance 10.12.2018 Vsebina predstavitve 1. Projekt MFERAC05 in izhodišča prenove 2. Izvajanje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - PIS_2005_03_02.ppt

Microsoft PowerPoint - PIS_2005_03_02.ppt Utišajmo mobilne telefone! 1 Vsebina predmeta Osnove poslovnih informacijskih sistemov Modeliranje poslovnih procesov Podatkovne baze in modeliranje podatkov 2. del Osnove jezika SQL Življenjski cikel

Prikaži več

Najboljša skupaj Kontrola pristopa + registracija delovnega časa

Najboljša skupaj Kontrola pristopa + registracija delovnega časa Najboljša skupaj Kontrola pristopa + registracija delovnega časa Globalna rešitev prilagojena lokalnemu okolju Rešitev Time&Space je na voljo v 15-ih jezikih ter podpira latinico, cirilico in arabsko pisavo.

Prikaži več

II-RIS-Primer Seminarske Naloge Redni-LJ

II-RIS-Primer Seminarske Naloge Redni-LJ UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Študijski program: Visokošolski strokovni program Uprava Prva stopnja (bolonjski) Način študija: redni ČIŠČENJE VOZIL V AVTOPRALNICI Seminarska naloga Predmet:

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Magistrsko delo UPRAVLJANJE OSKRBNE VERIGE S POSLOVNO INFORMACIJSKIM SISTEMOM MICROSOFT DYNAMICS NAV

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Magistrsko delo UPRAVLJANJE OSKRBNE VERIGE S POSLOVNO INFORMACIJSKIM SISTEMOM MICROSOFT DYNAMICS NAV UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Magistrsko delo UPRAVLJANJE OSKRBNE VERIGE S POSLOVNO INFORMACIJSKIM SISTEMOM MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Junij, 2016 Aljaž Bednjanič UNIVERZA V MARIBORU

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA

NASLOV PREDAVANJA Dobrodošli! Welcome! Tomi Dolenc info@arnes.si Arnesove novosti in Campus Best Practice, srečanje informatikov, Tehnološki park Ljubljana 20. 10. 2011 Namen srečanja Povezujemo znanje Nadaljevanje? Sodelovanje?

Prikaži več

Šolski center Celje Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo ELEKTRONSKA REDOVALNICA RAZISKOVALNA NALOGA AVTORJI Aleš Budna Jure Ulaga

Šolski center Celje Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo ELEKTRONSKA REDOVALNICA RAZISKOVALNA NALOGA AVTORJI Aleš Budna Jure Ulaga Šolski center Celje Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo ELEKTRONSKA REDOVALNICA RAZISKOVALNA NALOGA AVTORJI Aleš Budna Jure Ulaga Nik Perčič MENTOR Dušan Fugina, prof. Celje, marec

Prikaži več

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX 3.5 1. Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nastavitve strežnika ESX 3. Namestitev in nastavitve VM

Prikaži več

PowerApps

PowerApps ko tehnologija postane brezmejna strast Microsoft PowerApps Uporabniška navodila Avtorji Brina Gomboc, Lucija Kos, Damjana Krampač Mentorici dr. Simona Sternad Zabukovšek Sara Cokan, mag. ekon. in posl.

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE KATALOGOV ZNANJA ZA MODULE V PROGRAMIH VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE KATALOGOV ZNANJA ZA MODULE V PROGRAMIH VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA KATALOG ZNANJA 1. IME PREDMETA OPERACIJSKI SISTEMI I OPERACIJSKI SISTEMI II 2. SPLOŠNI CILJI Splošni cilji predmeta so: ustvarjanje zmožnosti za vključevanje v procese skupin in organizacij (identifikacije

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

Orodje za izvoz podatkov

Orodje za izvoz podatkov Pomoč uporabnikom -NA-SI-200, V6.13-00 IZUM, 2018 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Predstavitev orodja za izvoz podatkov...

Prikaži več

SETCCE Uporabniška navodila za namestitev in upravljanje komponente SETCCE proxsign v2.0.5 za MAC OS X [Nova generacija komponent SETCCE proxsign ] Id

SETCCE Uporabniška navodila za namestitev in upravljanje komponente SETCCE proxsign v2.0.5 za MAC OS X [Nova generacija komponent SETCCE proxsign ] Id SETCCE Uporabniška navodila za namestitev in upravljanje komponente SETCCE proxsign v2.0.5 za MAC OS X [Nova generacija komponent SETCCE proxsign ] Identifikacijska oznaka dokumenta: n/a Različica dokumenta:

Prikaži več

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: 17.07.2013 Ver. 2.9.1.2 Spletni portal članov uporabniška navodila

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Uroš Ipavec Izdelava varnostnih kopij podatkov v okolju SharePoint DIPLOMSKO DELO NA VI

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Uroš Ipavec Izdelava varnostnih kopij podatkov v okolju SharePoint DIPLOMSKO DELO NA VI UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Uroš Ipavec Izdelava varnostnih kopij podatkov v okolju SharePoint DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU Mentor: doc. dr. Janez

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Izkušnje pri prilagoditvi e-storitev AJPES zahtevam eidas za čezmejno priznavanje Marjan Babič, AJPES 11. 12. 2018 Vsebina Razlogi za vključitev v projekt CEF Telecom Izvajalno okolje AJPES in način integracije

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

COBISS3/Medknjižnična izposoja

COBISS3/Medknjižnična izposoja 3/Medknjižnična izposoja 2.2 KATALOG Katalog nam omogoča: iskanje gradiva prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC vpogled v stanje

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Državni izpitni center *M11145113* INFORMATIKA SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Petek, 10. junij 2011 SPLOŠNA MATURA RIC 2011 2 M111-451-1-3 IZPITNA POLA 1 1. b 2. a 3. Pojem se povezuje

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO TINE BOROVNIK SODOBNI PRISTOPI K NAČRTOVANJU PODATKOVNIH SKLADIŠČ MAGISTRSKO DELO Mento

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO TINE BOROVNIK SODOBNI PRISTOPI K NAČRTOVANJU PODATKOVNIH SKLADIŠČ MAGISTRSKO DELO Mento UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO TINE BOROVNIK SODOBNI PRISTOPI K NAČRTOVANJU PODATKOVNIH SKLADIŠČ MAGISTRSKO DELO Mentor prof. dr. Viljan Mahnič Ljubljana, 2010 I Z J A

Prikaži več

Protokoli v računalniškem komuniciranju TCP, IP, nivojski model, paket informacij.

Protokoli v računalniškem komuniciranju TCP, IP, nivojski model, paket informacij. Protokoli v računalniškem komuniciranju TCP, IP, nivojski model, paket informacij. Protokoli - uvod Protokol je pravilo ali zbirka pravil, ki določajo načine transporta sporočil po računalniškem omrežju

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M15178112* SPOMLNSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Četrtek, 4. junij 2015 / 90 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali

Prikaži več

Zagotavljanje trajnosti podatkov v ogrodju .Net

Zagotavljanje trajnosti podatkov v ogrodju .Net Rok Žontar ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI OBJEKTOV V OGRODJU.NET Diplomsko delo Maribor, marec 2009 I Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI OBJEKTOV V OGRODJU.NET Študent:

Prikaži več

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski naslov: podpora@coks.si

Prikaži več

Uradni list RS - 12(71)/2005, Mednarodne pogodbe

Uradni list RS - 12(71)/2005, Mednarodne pogodbe PRILOGA 3 Osnovne značilnosti, ki se sporočajo za usklajevanje 1. Zgradba podatkovne zbirke Podatkovno zbirko sestavljajo zapisi, ločeni po znakovnih parih "pomik na začetek vrstice pomik v novo vrstico"

Prikaži več

1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatk

1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatk 1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatkov in njihov prenos med spletnimi mesti. Obrazec v

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode] RAZVOJ IKT KOMPETENC ali Z RAZVOJEM IKT KOMPETENC do E-POUČEVANJA Jožica Senica Zabret OŠ Marije Vere Kamnik Kranjska gora, 17. 4.2009 Razvoj IKT kompetenc? IKT veščine niso nadstandard, temveč baza za

Prikaži več

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove 1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.2 Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.3 Okrajšani naslov - 1.4 Globalni

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik CNR-BTU3 Bluetooth vmesnik A. Vsebina pakiranja Bluetooth USB Adapter Bluetooth programska oprema in CD z gonilniki Navodila za uporabo in CD 1. Namestitev Bluetooth programske opreme za Windowse 1. Vstavite

Prikaži več

Protege, I.Savnik

Protege, I.Savnik Protégé Iztok Savnik Uporabljeni viri: A Practical Guide To Building OWL Ontologies Using Protege 4 and CO ODE Tools, Edition 1.1 http://protege.stanford.edu/ Protégé OWL ontologije za Semantični splet

Prikaži več

Za vaše podjetje ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane.

Za vaše podjetje ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane. Za vaše podjetje ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane. A Analitična orodja: Programska oprema, s katero je mogoče zbirati in meriti poslovne podatke ter o njih poročati.

Prikaži več

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / uporabnikih, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe; redno

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

CMSC 838T Lecture

CMSC 838T Lecture Uvod v UML Iztok Savnik Uvod Standarden jezik za pisanje specifikacij programske opreme. Poslovni informacijski sistemi Porazdeljene spletne aplikacije Vgnezdeni sistemi v realnem času Kreiranje konceptualnega

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA PODATKI VLADNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV MED ZAHTEVAMI PO JAVNI DOSTOPNOSTI IN VAROVANJEM V ZAPRTIH SISTEMIH mag. Samo Maček, mag. Franci Mulec, mag. Franc Močilar UVOD Razvrščanje dokumentov: odprta družba,

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR MAGISTRSKO DELO RAZVOJ IN UVEDBA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z AVTORSKIMI PRAVICAM

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR MAGISTRSKO DELO RAZVOJ IN UVEDBA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z AVTORSKIMI PRAVICAM UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR MAGISTRSKO DELO RAZVOJ IN UVEDBA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z AVTORSKIMI PRAVICAMI NA RTV SLOVENIJA DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

2

2 Drsni ležaj Strojni elementi 1 Predloga za vaje Pripravila: doc. dr. Domen Šruga as. dr. Ivan Okorn Ljubljana, 2016 STROJNI ELEMENTI.1. 1 Kazalo 1. Definicija naloge... 3 1.1 Eksperimentalni del vaje...

Prikaži več

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika Gimnazija Bežigrad Peričeva 4 1000 Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika KAZALO 1. Uvod...3 2. Predstavitev programa Windows 98...5 3. Raziskovanje računalnika...5 4. Raziskovanje Interneta...6

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Projektno vodenje PREDAVANJE 7 doc. dr. M. Zajc matej.zajc@fe.uni-lj.si Projektno vodenje z orodjem Excel Predstavitev Najbolj razširjeno orodje za delo s preglednicami Dva sklopa funkcij: Obdelava številk

Prikaži več

Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, m

Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, m Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, marec 2019 Vsebina 1 Dostop do aplikacije... 3 1.1 Android...

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet IBM-ovi pogoji uporabe pogoji posebne ponudbe SaaS IBM BigInsights on Cloud Pogoje uporabe ("pogoji uporabe") sestavljajo ti IBM-ovi pogoji uporabe pogoji posebne ponudbe SaaS ("pogoji posebne ponudbe

Prikaži več

TNUV Lab

TNUV Lab TNUV - VAJA 5 doc. dr. Marko Meža 2013/14 Cilji vaje Predvajanje multimedijskih vsebin MediaPlayer http://developer.android.com/training/building-multimedia.html http://developer.android.com/guide/topics/media/mediaplayer.html

Prikaži več

VSEBINSKI NASLOV SEMINARSKE NALOGE

VSEBINSKI NASLOV SEMINARSKE NALOGE Univerza v Ljubljani Naravoslovnoteniška fakulteta Oddelek za tekstilstvo VSEBINSKI NASLOV SEMINARSKE NALOGE TITLE IN ENGLISH Avtorja: Študijska smer: Predmet: Informatika in metodologija diplomskega dela

Prikaži več

PowerPoint Template

PowerPoint Template IV. Strateško planiranje v splošnem Strateško planiranje ni izolirano področje od managementa Dve vrsti managementa: Strateški management Operativni management Strateški managemenet šele v zadnjem obdobju

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - IBM Celovito Obvladovanje Varnosti Bostjan Gabrijelcic.ppt

Microsoft PowerPoint - IBM Celovito Obvladovanje Varnosti Bostjan Gabrijelcic.ppt IBM Software Group Najbolj iskane rešitve in znanja na področju varnosti informacijskih sistemov Boštjan Gabrijelčič IBM Software Group bostjan.gabrijelcic@si.ibm.com Ključne varnostne zahteve Poslovni

Prikaži več

EU-TPD 1 PODROBNOSTI KODIRANJA Informacije za trgovino JB za DCTA, (Final 1.2) Obveznost kodiranja izdelka, urejena s predpisom EU-TPD se n

EU-TPD 1 PODROBNOSTI KODIRANJA Informacije za trgovino JB za DCTA, (Final 1.2) Obveznost kodiranja izdelka, urejena s predpisom EU-TPD se n EU-TPD 1 PODROBNOSTI KODIRANJA Informacije za trgovino Obveznost kodiranja izdelka, urejena s predpisom EU-TPD se nanaša na tobačne izdelke na trgu EU in na tobačne izdelke, izdelane v EU, vključno s tistimi

Prikaži več

Navodila za nastavitev mail odjemalca na ios in Android napravah TELEFONI iphone (ios 12) Predlagamo, da do svoje študentske e-pošte dostopate s pomoč

Navodila za nastavitev mail odjemalca na ios in Android napravah TELEFONI iphone (ios 12) Predlagamo, da do svoje študentske e-pošte dostopate s pomoč TELEFONI iphone (ios 12) Predlagamo, da do svoje študentske e-pošte dostopate s pomočjo aplikacije Outlook, katero lahko prenesete s pomočjo trgovine App Store. Ko aplikacijo zaženete se vam pojavi naslednje

Prikaži več

LAMP, MEAN, ANNE – kaj izbrati za razvoj spletne aplikacije?

LAMP, MEAN, ANNE – kaj izbrati za razvoj spletne aplikacije? Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Tim Cestnik LAMP, MEAN, ANNE kaj izbrati za razvoj spletne aplikacije? DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet IBM-ovi pogoji uporabe pogoji posebne ponudbe SaaS IBM IoT Continuous Engineering on Cloud in IBM Collaborative Lifecycle Management on Cloud Pogoje uporabe ("pogoji uporabe") sestavljajo ti IBM-ovi pogoji

Prikaži več

-

- Informatika v organizaciji in managementu PROGRAMSKA REŠITEV ZA SLEDENJE MATERIALA Mentor: doc. dr. Borut Werber Kandidat: Stojan Erker Kranj, junij 2016 ZAHVALA Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Borutu

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo 11.12.2018 ... 2000 2001 2015 2018 Overitelj na MJU Državni center za storitve zaupanja Novosti v letu

Prikaži več

TNUV Lab5

TNUV Lab5 TNUV - VAJA 5 doc. dr. Marko Meža Cilji vaje Predvajanje multimedijskih vsebin MediaPlayer http://developer.android.com/training/building-multimedia.html http://developer.android.com/guide/topics/media/mediaplayer.html

Prikaži več

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI Bluetooth Dongle Artikel: CN-BTU4 NAVODILA v1.0 Sistemske zahteve Zahteve za PC: - Proc.: Intel Pentium III 500MHz or above. - Ram: 256MB ali več. - Disk: vsaj 50MB. - OS: Windows 98SE/Me/2000/XP - Prost

Prikaži več

Slajd 1

Slajd 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 1 EU ENOTNI DIGITALNI PORTAL: PRIHAJA NOVA EU UREDBA Alenka Žužek Nemec, Tina Kuliš DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 18. april 2018 Ko podjetja ali državljani

Prikaži več

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB NRGTSKI INŽNIRING energetsko upravljanje in knjigovodstvo nergy management and bookkeeping Notranje usposabljanje podjetja UTRIP, d. o. o. Celje, 21. januar 2014 Cveto Fendre cveto.fendre@guest.arnes.si

Prikaži več

Gradbeništvo kot Industrija 4.0

Gradbeništvo kot Industrija 4.0 Povzetek: Kot vse druge panoge se mora gradbeništvo modernizirati Industrija 4.0 koncept, ki daje modernizaciji okvir, motivacijo, zagon Industrija 4.0 je stapljanje fizičnega in digitalnega sveta Gradbeništvo

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 2 Course title: Data bases 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 2 Course title: Data bases 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 2 Course title: Data bases 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Visokošolski strokovni študijski program Praktična matematika

Prikaži več

IKT-PODJ Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/12) Sporoča

IKT-PODJ Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/12) Sporoča IKT-PODJ Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/12) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMATIKA Tečaj za višjega gasilca OGZ PTUJ 2017 PRIPRAVIL: ANTON KUHAR BOMBEK, GČ VSEBINA TEORETIČNA PREDAVANJA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI PRAKTIČNE VAJE ISKANJE

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Okolje SupportAssist OS Recovery Navodila za uporabo

Okolje SupportAssist OS Recovery Navodila za uporabo Okolje SupportAssist OS Recovery Navodila za uporabo Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost izdelka. POZOR: PREVIDNO označuje

Prikaži več

11_RomanaMuhvic

11_RomanaMuhvic Romana Muhvič Šumandl Šolske knjižnice v sistemu COBISS.SI Projekt Vključitev ŠOLSKIH knjižnic v sistem COBISS.SI Decembra 2015: Razglasitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A)

Prikaži več

Microsoft Word - KZ_Restavratorske tehnike_les

Microsoft Word - KZ_Restavratorske tehnike_les KATALOG ZNANJA IME PREDMETA: RESTAVRATORSKE TEHNIKE LES (RTL) SPLOŠNI CILJI Splošni cilji predmeta so: spozna osnovne postopke zaščite in obnavljanja dediščine iz lesa in tvoriv, načrtuje izvedbo in dokumentiranje

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Milan Derlink Testiranje primernosti uporabe NoSQL v okviru računovodske aplikacije DIP

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Milan Derlink Testiranje primernosti uporabe NoSQL v okviru računovodske aplikacije DIP UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Milan Derlink Testiranje primernosti uporabe NoSQL v okviru računovodske aplikacije DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Operativni center kibernetske varnosti in DDoS zaščita Aleš Skubic Glavna napaka je teoretizirati, preden imamo zadostno količino podatkov. Nezavedno začnemo izkrivljati dejstva, da bi ustrezala teorijam,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Dnevi slovenske informatike 2019 NOVOSTI NA PODROČJU STORTEV ZAUPANJA DRŽAVNEGA CENTRA SI-TRUST Dr. Alenka Žužek Nemec 16. april 2019 e-identitete v Sloveniji

Prikaži več

Microsoft Word - Vaja5.doc

Microsoft Word - Vaja5.doc VAJA 5 1. Navodila za izdelavo seminarske naloge Študent (lahko tudi skupina do treh študentov) izbere eno od predlaganih tem (ali enega od predlaganih člankov) ali predlaga svojo v potrditev izvajalcu

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - p_TK_inzeniring_1_dan_v5_shortTS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - p_TK_inzeniring_1_dan_v5_shortTS.ppt [Compatibility Mode] Telekomunikacijski inženiring dr. Iztok Humar Vsebina Značilnosti TK prometa, preprosti modeli, uporaba Uvod Značilnosti telekomunikacijskega prometa Modeliranje vodovno komutiranih zvez Erlang B Erlang

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Rok Erjavec Aplikacija za upravljanje identifikatorjev in podatkov v sistemu z NFC nadz

Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Rok Erjavec Aplikacija za upravljanje identifikatorjev in podatkov v sistemu z NFC nadz Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko Rok Erjavec Aplikacija za upravljanje identifikatorjev in podatkov v sistemu z NFC nadzorom temperatur DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI

Prikaži več

Event name or presentation title

Event name or  presentation title Marko Škufca Vodja programa BI, ADD d.o.o. Gorazd Cah Specialist področja Služba za informatiko, DARS d.d. Izziv Rešitev Rezultati... PROCESI + TEHNOLOGIJA + LJUDJE Poslanstvo: s sodobnimi pristopi in

Prikaži več

Slovenska Web

Slovenska Web Evropski projekt CHAMP združuje vodilna evropska mesta na področju kolesarjenja. CHAMP mesta želijo s pomočjo medsebojne primerjave najti načine za izboljšanje kolesarske politike in pridobiti nove ideje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ales_casar_v5.ppt [Samo za branje]

Microsoft PowerPoint - ales_casar_v5.ppt [Samo za branje] Varnostne rešitve in storitve Distribuirani napadi onemogočitve storitve s preplavljanjem Aleš Časar casar@uni-mb.si Univerza v Mariboru, Računalniški center Slomškov trg 15, 2000 Maribor Brdo pri Kranju,

Prikaži več