Priloga B k PK VF, datum: /77 Attachment B to PK VF, date:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Priloga B k PK VF, datum: /77 Attachment B to PK VF, date:"

Transkripcija

1 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano 1. SOP 173, verzija 3 interna metoda/in-house method 2. SOP 305, verzija 4 interna metoda Določanje histamina v ribah in ribjih izdelkih s HPTLC presejalna metoda Determining histamine in fish and fish with HPTLC screening method Določanje ostankov skupnih metabolitov nitrofuranov z LC-MS/MS, Determining residues of total nitrofurans metabolites with LC-MS/MS Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded ribe in ribji proizvodi (razen proizvodi v slanici) / fish and fish (except in salt water) ( mg/kg) LOQ = 50 mg/kg ±28 mg/kg meso / meat (0,5 5,0) μg/kg 3-amino-2-oxolidinone (AOZ) CCα = 0,63 μg/kg CCβ = 0,76 μg/kg (1,0 ± 0,37) μg/kg (1,5 ± 0,65) μg/kg (2,0 ± 0,43) μg/kg 5-methylmorfolino-3-amino-2-oxazolidinone (AMOZ) CCα = 0,57 μg/kg CCβ = 0,63 μg/kg (1,0 ± 0,64) μg/kg (1,5 ± 0,50) μg/kg (2,0 ± 1,00) μg/kg 1-amino-hydantoine hydrochloride (AHD) CCα = 0,58 μg/kg CCβ = 0,66 μg/kg (1,0 ± 0,38) μg/kg (1,5 ± 0,77) μg/kg (2,0 ± 0,59) μg/kg semicarbazide hydrochloride (SEM) CCα = 0,59 μg/kg CCβ = 0,68 μg/kg (1,0 ± 0,61) μg/kg (1,5 ± 0,46) μg/kg (2,0 ± 0,55) μg/kg 3,5-dinitro-salicylic acid hydrazine (DNSAH) presejalna metoda / screening method: CCβ = 0,5 μg/kg AOZ, AMOZ, AHD, SEM DNSAH Akreditirano* Da/Ne jajca / eggs (0,5 5,0) μg/kg 3-amino-2-oxolidinone (AOZ) CCα = 0,54μg/kg CCβ = 0,59 μg/kg (0,5 ± 0,10) μg/kg (1,0 ± 0,10) μg/kg (1,5 ± 0,19) μg/kg 5-methylmorfolino-3-amino-2-oxazolidinone (AMOZ) CCα = 0,57 μg/kg CCβ = 0,64 μg/kg (0,5 ± 0,15) μg/kg (1,0 ± 0,25) μg/kg (1,5 ± 0,34) μg/kg 1-amino-hydantoine hydrochloride (AHD) CCα = 0,57 μg/kg CCβ = 0,63 μg/kg (0,5 ± 0,16) μg/kg (1,0 ± 0,13) μg/kg (1,5 ± 0,30) μg/kg semicarbazide hydrochloride (SEM) CCα = 0,50 μg/kg CCβ = 0,51 μg/kg (0,5 ± 0,004) μg/kg (1,0 ± 0,02) μg/kg (1,5 ± 0,03) μg/kg 3,5-dinitro-salicylic acid hydrazine (DNSAH) presejalna metoda / screening method: CCβ = 0,5 μg/kg AOZ, AMOZ, AHD, SEM DNSAH

2 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano 3. SOP 372, verzija 3 Določanje domoične kisline v školjkah s HPLC z UV detektorjem 4. SOP 300, verzija 4 interna metoda Determination of Domoic acid in mussles and finfish by HPLC with UV detection Določanje vsebnosti klorida (kot NaCl) v mesnih izdelkih Mohrova metoda Determination of chloride (as NaCl) content in meat Mohr method 5. ISO 1871: 2009 Določanje dušika in beljakovin po Kjeldahlu Preračun za % beljakovin: faktor 6,25 6. AOAC Official Method : 2007 Determination of nitrogenand proteins by the Kjeldahl method Calculation to % of protein: factor 6,25 SOP 424, verzija 3 Postopek za določanje maščobe, vode in beljakovin z NIR spektrometrijo Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded školjke / shellfish užitna klapavica (Mytillus galloprovincialis) domoična kislina / domoic acid (3 75) μg/kg LOQ = 3 μg/kg mesni izdelki / meat (1 7) g/100g ± 9 % za vsebnost NaCl 1,5 g/100 g ± 5 % za vsebnost NaCl > 1,5 g/100 g meso in mesni izdelki / meat and meat N: (1 6,5) g/100g ± 3,4 % mleko / milk N: (0,4 1) g/100g ±2,5 % meso in mesni izdelki/ meat and meat Akreditirano* Da/Ne 7. SOP 155, verzija 5 interna metoda/in-house method Procedure for determination of fat, moisture and protein in meat and meat SOP 484, verzija 1 Ugotavljanje ostankov makrocikličnih laktonov s HPLC-fluorescenco Determining macrocyclic lactone residues by HPLC-fluorescence Beljakovine/protein 9 30 g/100 g ± 6,7 % Maščobe/fat: 6 40 g/100 g ± 10 % 1 5,9 g/100 g ± 28 % Voda/moisture: g/100 g ± 4,5 % mleko / milk ivermektin / ivermectin (IVM) (0,1 60) μg H2B1a/kg CCα = 0,1 μg H2B1a/kg CCβ = 0,14 μg H2B1a/kg ±0,27 μg H2B1a/kg (2 μgh2b1a/kg) doramektin / doramectin (DOR) (0,1 60) μg/kg CCα = 0,1 μg/kg CCβ = 0,14 μg/kg ±0,35 μg/kg (2 μg/kg) abamektin / abamectin (ABM) (0,1 60) μg B1a /kg CCα = 0,1 μg/kg CCβ = 0,14 μg B1a /kg ±0,35 μg B1a /kg (2 μg B1a /kg) eprinomektin / eprinomectin (EPR) (0,2 60) μg EPR B1a/kg CCα = 24,8 μg EPR B1a/kg CCβ = 27,8 μg EPR B1a/kg ±3,7 μg EPR B1a/kg (20 μg EPR B1a/kg) LOD = 0,2 μg EPR B1a/kg moksidektin / moxidectin (MOX) (0,2 60) μg/kg CCα = 50,6 μg/kg CCβ = 55,2 μg/kg ±6,2 μg/kg (40 μg/kg) LOD = 0,2 μg/kg emamektin / eprinomectin (EMA) (0,2 60) μg EMA B1a/kg CCα = 0,2 μg EMA B1a/kg CCβ = 0,27 μg EMA B1a/kg ±0,6 μg EMA B1a/kg (2 μg EMA B1a/kg) nemadektin / nemadectin (NEM) (0,2 60) μg/kg CCα = 0,2 μg/kg CCβ = 0,25 μg/kg ±0,3 μg/kg (2 μg/kg)

3 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded maščoba perutnine / poultry fat ivermektin / ivermectin (IVM) (1 100) μg H2B1a/kg CCα = 1,1 μg/kg CCβ = 1,2 μg/kg doramectin / doramectin (DOR) (1 100) μg/kg CCα = 1,1 μg/kg CCβ = 1,3 μg/kg abamectin / abamectin (ABM) (1 100) μg B1a /kg CCα = 1,1 μg/kg CCβ = 1,4 μg/kg eprinomektin / eprinomectin (EPR) (1 100) μg EPR B1a/kg CCα = 1,2 μg/kg CCβ = 1,3 μg/kg moksidektin / moxidectin (MOX) (1 100) μg/kg CCα = 1,1 μg/kg CCβ = 1,2 μg/kg emamektin / emamectin (EMA) (1 100) μg EMA B1a/kg CCα = 1,2 μg/kg CCβ = 1,5 μg/kg nemadektin / nemadectin (1 100) μg/kg CCα = 1,1 μg/kg CCβ = 1,2 μg/kg prašičja maščoba / porcine fat ivermektin / ivermectin (IVM) (1 200) μg H2B1a/kg CCα = 108 μg/kg CCβ = 118 μg/kg doramectin / doramectin (DOR) (1 250) μg/kg CCα = 183 μg/kg CCβ = 204 μg/kg abamectin / abamectin (ABM) (1 100) μg B1a /kg CCα = 1,1 μg/kg CCβ = 1,3 μg/kg eprinomektin / eprinomectin (EPR) (1 100) μg EPR B1a/kg CCα = 1,2 μg/kg CCβ = 1,4 μg/kg moksidektin / moxidectin (MOX) (1 100) μg/kg CCα = 1,1 μg/kg CCβ = 1,2 μg/kg emamektin /emamectin (EMA) (1 100) μg EMA B1a/kg CCα = 1,2 μg/kg CCβ = 1,5 μg/kg nemadektin / nemadectin (NEM) (1 100) μg/kg CCα = 1,2 μg/kg CCβ = 1,3 μg/kg goveja maščoba / bovine fat ivermektin / ivermectin (IVM) (1 200) μg H2B1a/kg CCα = 107 μg/kg CCβ = 114 μg/kg doramectin / doramectin (DOR) (1 250) μg/kg CCα = 166 μg/kg CCβ = 179 μg/kg Akreditirano* Da/Ne

4 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded abamectin / abamectin (ABM) (1 100) μg B1a /kg CCα = 12 μg/kg CCβ = 14 μg/kg eprinomektin / eprinomectin (EPR) (1 400) μg EPR B1a/kg CCα = 276 μg/kg CCβ = 294 μg/kg moksidektin / moxidectin (MOX) (1 800) μg/kg CCα = 531 μg/kg CCβ = 572 μg/kg emamektin / emamectin (EMA) (1 100) μg EMA B1a/kg CCα = 1,2 μg/kg CCβ = 1,5 μg/kg Akreditirano* Da/Ne 8. SOP 295, verzija 4 interna metoda/in-house method Določanje ostankov sulfonamidov s HPLC fluorescenčno detekcijo Determining sulfonamide residues by HPLCfluorescence nemadektin / nemadectin (NEM) (1 100) μg/kg CCα = 1,2 μg/kg CCβ = 1,4 μg/kg meso / meat (25 250) μg/kg sulfatiazol / sulfathiazole (STZ), ±16 μg/kg (100 μg/kg) CCα = 113 μg/kg CCβ = 126 μg/kg sulfadiazin / sulfadiazine (SDZ), ±17 μg/kg (100 μg/kg) CCα = 112 μg/kg CCβ = 124 μg/kg sulfamerazin / sulfamerazine (SRZ), ±15 μg/kg (100 μg/kg) CCα = 112 μg/kg CCβ = 124 μg/kg sulfametazin / sulfamethazine (SMZ), ±14 μg/kg (100 μg/kg) CCα = 111 μg/kg CCβ = 123 μg/kg sulfamoksol / sulfamoxole (SMO), ±20 μg/kg (100 μg/kg) CCα = 116 μg/kg CCβ = 133 μg/kg sulfamonometoksin / sulfamonomethoxine (SMM), ±15 μg/kg (100 μg/kg) CCα = 113 μg/kg CCβ = 125 μg/kg sulfametizol / sulfamethizole (SMTZ), ±38 μg/kg (100 μg/kg) CCα = 112 μg/kg CCβ = 124 μg/kg sulfakloropiridazin / sulfachloropyridazine (SCP), ±17 μg/kg (100 μg/kg) CCα = 114 μg/kg CCβ = 128 μg/kg sulfadoksin / sulfadoxine (SDX), ±16 μg/kg (100 μg/kg) CCα = 113 μg/kg CCβ = 127 μg/kg sulfametoksazol / sulfamethoxazole (SMX), ±17 μg/kg (100 μg/kg) CCα = 114 μg/kg CCβ = 129 μg/kg sulfisoksazol / sulfisoxasole (SFX), ±20 μg/kg (100 μg/kg) CCα = 115 μg/kg CCβ = 131 μg/kg

5 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded sulfadimetoksin / sulfadimethoxine (SDM), ±16 μg/kg (100 μg/kg) CCα = 113 μg/kg CCβ = 126 μg/kg Akreditirano* Da/Ne sulfakinoksolin / sulfaquinoxaline (SQX), ±22 μg/kg (100 μg/kg) CCα = 118 μg/kg CCβ = 137 μg/kg sulfafenazol / sulfaphenazole (SPZ) ±18 μg/kg (100 μg/kg) CCα = 114 μg/kg CCβ = 129 μg/kg jajca / eggs presejalna metoda / screening method CCβ = 20 μg/kg sulfisoksazol / sulfisoxasole (SFX) CCβ = 10 μg/kg sulfamoksol / sulfamoxole (SMO) sulfakloropiridazin / sulfachloropyridazine (SCP) 9. SOP 274, verzija 1 interna metoda/in-house method Ugotavljanje prisotnosti sulfonamidov HPTLC - presejalna metoda Determining of sulfonamides HPTLC - screening method CCβ = 5 μg/kg sulfatiazol / sulfathiazole (STZ) sulfadiazin / sulfadiazine (SDZ) sulfamerazin / sulfamerazine (SRZ) sulfametazin / sulfamethazine (SMZ) sulfamonometoksin / sulfamonomethoxine (SMM) sulfadoksin / sulfadoxine (SDX) sulfametoksazol / sulfamethoxazole (SMX) sulfadimetoksin / sulfadimethoxine (SDM) sulfakinoksalin / sulfaquinoxaline (SQX) sulfafenazol / sulfaphenazole (SPZ) sulfapiridin / sulfapyridine (SPY) sulfanilamid / sulfanilamide (SAD) sulfagvanidin / sulfaguanidine (SG) meso / meat sulfagvanidin / sulfaguanidine (SG) sulfanilamid / sulfanilamide (SAD) sulfatiazol / sulfathiazole (STZ) sulfapiridin / sulfapyridine (SPY) sulfadiazin / sulfadiazine (SDZ) sulfamerazin / sulfamerazine (SRZ) sulfametazin / sulfamethazine (SMZ) sulfamonometoksin / sulfamonomethoxine (SMM) sulfametizol / sulfamethizole (SMTZ) sulfakloropiridazin / sulfachloropyridazine (SCP) sulfametoksazol / sulfamethoxazole (SMX) sulfisoksazol / sulfisoxasole (SFX) sulfadimetoksin / sulfadimethoxine (SDM) sulfakvinoksalin // sulfaquinoxaline (SQX) sulfadoksin / sulfadoxine (SDX) sulfafenazol / sulfaphenazole (SPZ) sulfamoksol / sulfamoxole (SMO) sulfametoksipiridazin / sulfachloropyridazine (SMP) 10. SOP 438, verzija 1 interna metoda Določanje PSP toksinov v školjkah s HPLC- FLD presejalna metoda Determination of PSP toxins in shellfish with HPLC-FLD screening method CCβ = 25 μg/kg školjke / mussels užitna klapavica (Mytilus galloprovincialis) CCβ = 300 μg/kg neosaxitoxin (NEO) gonyautoxin 1 in / and gonyautoxin 4 (GTX1,4) 11. SOP 439, verzija 3 interna metoda Določanje lipofilnih toksinov v školjkah s LC-MS/MS - presejalna metoda Determination of lipophilic toxins in shellfish with LC-MS/MS screening method CCβ = 100 μg/kg saxitoxin (STX) decarbamoylsaxitoxin (dc STX) gonyautoxin 5 (GTX 5) gonyautoxin 2 in / and gonyautoxin 3 (GTX2,3) decarbamoylgonyautoxin 2 in / and decarbamoylgonyautoxin 3 (dc GTX2,3) N-sulfocarbamoyl-gonyautoxin 1 in / and N- sulfocarbamoyl-gonyautoxin 2 (C1,2) školjke / mussels užitna klapavica (Mytillus galloprovincialis) Presejalna metoda/ screening method

6 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Potrditvena metoda / Confirmatory method Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded CCβ = 32 μg/kg okadaic acid group (OA, DTX1, DTX2, DTX3) pectenotoxins group (PTX1, PTX2) azaspiracids group (AZA1, AZA2, AZA3) SPX1 GYM CCβ = 200 μg/kg yessotoxins group (YTX, 45 OH YTX, homo YTX, 45 OH homo YTX) Potrditvena metoda /Confirmatory method okadaic acid group(oa) (32 320) μg/kg CCα = 173 μg/kg CCβ = 186 μg/kg (80 ± 8.6 μg/kg) (160 ± 17 μg/kg) (240 ± 25 μg/kg) pectenotoxins group (PTX) (32 320) μg/kg CCα = 187 μg/kg CCβ = 214 μg/kg (80 ± 15 μg/kg) (160 ± 36 μg/kg) (240 ± 42 μg/kg) azaspiracids group (AZA) (32 320) μg/kg CCα = 182 μg/kg CCβ = 203 μg/kg (80 ± 11 μg/kg) (160 ± 26 μg/kg) (240 ± 50 μg/kg) SPX1 (32 320) μg/kg CCα = 179 μg/kg CCβ = 199 μg/kg (80 ± 17 μg/kg) (160 ± 41 μg/kg) (240 ± 43 μg/kg) GYM (32 320) μg/kg CCα = 182 μg/kg CCβ = 204 μg/kg (80 ± 7.9 μg/kg) (160 ± 27 μg/kg) (240 ± 32 μg/kg) yessotoxins group (YTX) ( ) μg/kg CCα = 4450 μg/kg CCβ = 5150 μg/kg (500 ± 99 μg/kg) (1000 ± 186 μg/kg) (2000 ± 341 μg/kg) Akreditirano* Da/Ne 12. SOP 184, verzija 5 interna metoda/in-house method Določanje ostankov nitroimidazolov in pripadajočih metabolitov s HPLC-DAD Determining nitroimidazoles and methabolites with HPLC-DAD Plazma / Plasma: (2 12) ng/ml dimetridazol / dimetridazole (DMZ): CCα = 2 ng/ml CCβ = 2,5 ng/ml ±1,2 ng/ml (5 ng/ml) Da / Yes ronidazol / ronidazole (RNZ): CCα = 2 ng/ml CCβ = 2,4 ng/ml ±1,3 ng/ml (5 ng/ml) Da / Yes hidroksidimetridazol / hydroxymetridazole (DMZ- OH): CCα = 2 ng/ml CCβ = 2,3 ng/ml ±1,6 ng/ml (5 ng/ml) metronidazol / metronidazole (MNZ): CCα = 2 ng/ml CCβ = 2,3 ng/ml ±1,3 ng/ml (5 ng/ml) Da / Yes Da / Yes

7 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded hidroksimetronidazol / hydroxymetronidazole (MNZ- OH): CCα = 2 ng/ml CCβ = 2,2 ng/ml ±0,8 ng/ml (5 ng/ml) seknidazol / secnidazole (SNZ) CCα = 2 ng/ml tinidatzol / tinidazole (TNZ) CCα = 2 ng/ml hidroksiipronidazol / hydroxyiprondazole (IPZOH) CCα = 2 ng/ml ornidazol / ornidazole (ONZ) CCα = 2 ng/ml Mleko / Milk dimetridazol / dimetridazole (DMZ) (0,5 12) µg/kg CCα = 0,5 µg/kg CCβ = 0,6 µg/kg (1 12) µg/kg ronidazol / ronidazole (RNZ) CCα = 1 µg/kg CCβ = 1,3 µg/kg hidroksidimetridazol / hydroxymetridazole (DMZ- OH) CCα = 1 µg/kg CCβ = 1,2 µg/kg metronidazol / metronidazole (MNZ) CCα = 1 µg/kg CCβ = 1,3 µg/kg hidroksimetronidazol / hydroxymetronidazole (MNZ- OH) CCα = 1 µg/kg CCβ = 1,2 µg/kg seknidazol / secnidazole (SNZ) CCα = 1 µg/kg tinidatzol / tinidazole (TNZ) CCα = 1 µg/kg hidroksiipronidazol / hydroxyiprondazole (IPZOH) CCα = 1 µg/kg ornidazol / ornidazole (ONZ) CCα = 1 µg/kg Jajca / Eggs dimetridazol / dimetridazole (DMZ) (0,5 12) µg/kg CCα = 0,5 µg/kg CCβ = 1,0 µg/kg (1 12) µg/kg ronidazol / ronidazole (RNZ) CCα = 1 µg/kg CCβ = 1,4 µg/kg hidroksidimetridazol / hydroxymetridazole (DMZ- OH) CCα = 1 µg/kg CCβ = 1,1 µg/kg metronidazol / metronidazole (MNZ) CCα = 1 µg/kg CCβ = 1,2 µg/kg hidroksimetronidazol / hydroxymetronidazole (MNZ- OH) CCα = 1 µg/kg CCβ = 1,2 µg/kg seknidazol / secnidazole (SNZ) CCα = 1 µg/kg tinidatzol / tinidazole (TNZ) CCα = 1 µg/kg hidroksiipronidazol / hydroxyiprondazole (IPZOH) CCα = 1 µg/kg ornidazol / ornidazole (ONZ) CCα = 1 µg/kg Akreditirano* Da/Ne Da / Yes Ne / No Ne / No Ne / No Ne / No Da / Yes Da / Yes Da / Yes Da / Yes Da / Yes Ne / No Ne / No Ne / No Ne / No Da / Yes Da / Yes Da / Yes Da / Yes Da / Yes Ne / No Ne / No Ne / No Ne / No

8 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano 13. SOP 297, verzija 3 interna metoda/in-house method Ugotavljanje ostankov kinolonov s HPLCfluorescenco Determining quinolone residues by HPLCfluorescence Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded meso / meat norfloksacin / norfloxacin (NOR) (20 60) µg/kg LOQ = 20 μg/kg ±2,5 μg/kg (20 μg/kg) ±3,2 μg/kg (40 μg/kg) ±5,9 μg/kg (60 μg/kg) ofloksacin / orbifloxacin (OFC) (30 90) µg/kg LOQ = 30 μg/kg ±5,8 μg/kg (30 μg/kg) ±10,0 μg/kg (60 μg/kg) ±19,4 μg/kg (90 μg/kg) Akreditirano* Da/Ne ciprofloksacin / ciprofloxacin (CPF) (20 150) µg/kg ±3,6 μg/kg (50 μg/kg) ±5,9 μg/kg (100 μg/kg) ±13,0 μg/kg (150 μg/kg) perutnina, svinjina, zajci / poultry, porcine, rabbit: CCα = 105 µg/kg CCβ = 110 µg/kg govedina, ovčetina, koze / bovine, ovine, caprine: CCα = 104 µg/kg CCβ = 109 µg/kg ribe / fish: CCα = 106 µg/kg CCβ = 112 µg/kg enrofloksacin / enrofloxacin (EFC) (5 150) µg/kg ±7,9 μg/kg (50 μg/kg) ±12,0 μg/kg (100 μg/kg) ±24,6 μg/kg (150 μg/kg) perutnina, ovčetina, koze / poultry, ovine, caprine: CCα = 110 µg/kg CCβ = 121 µg/kg govedina, zajci / bovine, rabbit: CCα = 106 µg/kg CCβ = 111 µg/kg svinjina / porcine: CCα = 107 µg/kg CCβ = 115 µg/kg ribe / fish: CCα = 108 µg/kg CCβ = 116 µg/kg sarafloksacin / sarafloxacin (SAR) (10 30) µg/kg LOQ = 10 μg /kg ±1,1 μg/kg (10 μg/kg) ±1,3 μg/kg (20 μg/kg) ±2,8 μg/kg (30 μg/kg) difloksacin / difloxacin (DIF) (5 450) µg/kg ±35,1 μg/kg (150 μg/kg) ±68,4 μg/kg (300 μg/kg) ±124,0 μg/kg (450 μg/kg) perutnina / poultry: CCα = 358 µg/kg CCβ = 416 µg/kg ovčetina in koze / ovine and caprine: CCα = 463 µg/kg CCβ = 526 µg/kg govedina / bovine: CCα = 423 µg/kg CCβ = 446 µg/kg zajci / rabbit: CCα = 326 µg/kg CCβ = 352 µg/kg svinjina / porcine: CCα = 436 µg/kg CCβ = 473 µg/kg ribe / fish: CCα = 327 µg/kg CCβ = 354 µg/kg oksolinska kislina / oxolinic acid (OXO) (20 150) µg/kg ±8,8 μg/kg (50 μg/kg) ±14,5 μg/kg (100 μg/kg)

9 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded ±31,3 μg/kg (150 μg/kg) perutnina / poultry: CCα = 112 µg/kg CCβ = 125 µg/kg svinjina, ovčetina in koze / porcine, ovine and caprine: CCα = 105 µg/kg CCβ = 110 µg/kg govedina in zajci / bovine and rabbit: CCα = 104 µg/kg CCβ = 109 µg/kg ribe / fish: CCα = 105 µg/kg CCβ = 110 µg/kg nalidiksična kislina / nalidixic acid (NAL) (20 60) µg/kg LOQ = 20 μg /kg ±5,1 μg/kg (20 μg/kg) ±8,8 μg/kg (40 μg/kg) ±18,6 μg/kg (60 μg/kg) flumekvin / flumequin (FLU) (10 600) µg/kg ±53,7 μg/kg (200 μg/kg) ±120,8 μg/kg (400 μg/kg) ±220,3 μg/kg (600 μg/kg) perutnina / poultry: CCα = 501 µg/kg CCβ = 616 µg/kg ovčetina in koze / ovine and caprine: CCα = 241 µg/kg CCβ = 281 µg/kg govedina / bovine: CCα = 220 µg/kg CCβ = 240 µg/kg zajci / rabbit: CCα = 227 µg/kg CCβ = 255 µg/kg svinjina / porcine: CCα = 229 µg/kg CCβ = 258 µg/kg ribe / fish: CCα = 686 µg/kg CCβ = 772 µg/kg marbofloksacin / marbofloxacin (MAR) (20 60) µg/kg ±2,1 μg/kg (20 μg/kg) ±3,1 μg/kg (40 μg/kg) ±5,8 μg/kg (60 μg/kg) govedina / bovine: CCα = 158 µg/kg CCβ = 165 µg/kg Svinjina: CCα = 160 µg/kg CCβ = 170 µg/kg danofloksacin / danofloxacin (DAN) (5 300) µg/kg ±7,8 μg/kg (100 μg/kg) ±12,2 μg/kg (200 μg/kg) ±27,9 μg/kg (300 μg/kg) perutnina, govedina, ovčetina in koze / poultry, bovine, ovine and caprine: CCα = 212 µg/kg CCβ = 224 µg/kg svinjina in zajci / porcine and rabbit: CCα = 107 µg/kg CCβ = 115 µg/kg ribe / fish: CCα = 109 µg/kg CCβ = 118 µg/kg orbifloksacin / orbifloxacin (ORB) µg/kg LOQ = 10 μg /kg ±2,6 μg/kg (10 μg/kg) ±4,2 μg/kg (20 μg/kg) ±6,9 μg/kg (30 μg/kg) jajca / eggs Akreditirano* Da/Ne norfloksacin / norfloxacin (NOR)

10 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded ( ) µg/kg LOQ = 20 μg /kg CCα = 20,7 µg/kg CCβ = 21,4 µg/kg ±1,0 μg/kg (20 μg/kg) ±1,9 μg/kg (40 μg/kg) ±2,5 μg/kg (60 μg/kg) ofloksacin / ofloxacin (OFC) ( ) µg/kg LOQ = 30 μg /kg CCα = 33,3 µg/kg CCβ = 36,5 µg/kg ±5,9 μg/kg (30 μg/kg) ±5,2 μg/kg (60 μg/kg) ±5,8 μg/kg (90 μg/kg) ciprofloksacin / ciprofloxacin (CPF) ( ) µg/kg LOQ = 10 μg /kg CCα = 10,8 µg/kg CCβ = 11,5 µg/kg ±1,4 μg/kg (10 μg/kg) ±1,9 μg/kg (20 μg/kg) ±1,4 μg/kg (30 μg/kg) enrofloksacin / enrofloxacin (EFC) (5 1000) µg/kg LOQ = 5 μg /kg CCα = 6,03 µg/kg CCβ = 7,05 µg/kg ±1,2 μg/kg (5 μg/kg) ±1,2 μg/kg (10 μg/kg) ±1,4 μg/kg (15 μg/kg) sarafloksacin / sarafloxacin (SAR) ( ) µg/kg LOQ = 10 μg /kg CCα = 10,2 µg/kg CCβ = 10,5 µg/kg ±0,31 μg/kg (10 μg/kg) ±0,97 μg/kg (20 μg/kg) ±1,6 μg/kg (30 μg/kg) difloksacin / difloxacin (DIF) (5 1000) µg/kg LOQ = 5 μg /kg CCα = 5,35 µg/kg CCβ = 5,69 µg/kg ±0,28 μg/kg (5 μg/kg) ±0,62 μg/kg (10 μg/kg) ±0,92 μg/kg (15 μg/kg) oksolinska kislina / oxolinic acid (OXO) ( ) µg/kg LOQ = 20 μg /kg CCα = 21,1 µg/kg CCβ = 22,3 µg/kg ±0,87 μg/kg (20 μg/kg) ±1,7 μg/kg (40 μg/kg) ±3,4 μg/kg (60 μg/kg) nalidiksična kislina / nalidixic acid (NAL) ( ) µg/kg LOQ = 20 μg /kg CCα = 21,3 µg/kg CCβ = 22,7 µg/kg ±1,4 μg/kg (20 μg/kg) ±2,1 μg/kg (40 μg/kg) ±3,8 μg/kg (60 μg/kg) flumekvin / flumequin (FLU) ( ) µg/kg LOQ = 10 μg /kg CCα = 11,7 µg/kg CCβ = 13,3 µg/kg ±2,5 μg/kg (10 μg/kg) ±1,3 μg/kg (20 μg/kg) ±1,7 μg/kg (30 μg/kg) marbofloksacin / marbofloxacin (MAR) ( ) µg/kg LOQ = 20 μg /kg Akreditirano* Da/Ne

11 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded CCα = 21,7 µg/kg CCβ = 23,3 µg/kg ±2,8 μg/kg (20 μg/kg) ±4,2 μg/kg (40 μg/kg) ±6,2 μg/kg (60 μg/kg) danofloksacin / danofloxacin (DAN) (5 300) µg/kg LOQ = 5 μg /kg CCα = 5,23 µg/kg CCβ = 5,47 µg/kg ±0,39 μg/kg (5 μg/kg) ±0,67 μg/kg (10 μg/kg) ±0,95 μg/kg (15 μg/kg) Akreditirano* Da/Ne 14. SOP 338, verzija 4 interna metoda Določanje ostankov NSAID z LC-MS/MS Determining residues of NSAID with LC- MS/MS orbifloksacin / orbifloxacin (ORB) ( ) µg/kg LOQ = 10 μg /kg CCα = 10,5 µg/kg CCβ = 11,0 µg/kg ±0,54 μg/kg (10 μg/kg) ±0,98 μg/kg (20 μg/kg) ±1,4 μg/kg (30 μg/kg) mleko / milk: karprofen/carprofen (CPF): ( ) μg/kg CCα = 64,7 μg/kg CCβ = 84,1 μg/kg (50 ± 23,1 μg/kg) (100 ± 31 μg/kg) (150 ± 41 μg/kg) ketoprofen / ketoprofen (KPF): (2 1000) μg/kg CCα = 2,49 μg/kg CCβ = 2,97μg/kg (1,0 ± 0,50 μg/kg) (2,0 ± 0,66 μg/kg) (3,0 ± 0,90 μg/kg) fluniksin / flunixin (FLU): (1 1000) μg/kg CCα = 45,4 μg/kg CCβ = 51,9 μg/kg (20 ± 2,3 μg/kg) (40 ± 3,6 μg/kg) (60 ± 9,3 μg/kg) tolfenamska kislina / tolfenamic acid (TFA): (5 1000) μg/kg CCα = 55,7 μg/kg CCβ = 62,6 μg/kg (25 ± 4,5 μg/kg) (50 ± 8,1 μg/kg) (75 ± 13,1 μg/kg) meloksikam / meloxicam (MLX): (1 1000) μg/kg CCα = 16,5 μg/kg CCβ = 17,9 μg/kg (7,5 ± 1,38 μg/kg) (15 ± 1,7 μg/kg) (23 ± 3,2 μg/kg) 5-hidroksifluniksin / 5-hydroxyflunixin (FLU-OH): (1 1000) μg/kg CCα = 47,1 μg/kg CCβ = 50,7 μg/kg (20 ± 4,1 μg/kg) (40 ± 8,2 μg/kg) (60 ± 12,6 μg/kg) oksifenilbutazon / oxyphenbutazon (OBZ): (5 1000) μg/kg CCα = 5,89 μg/kg CCβ = 6,89 μg/kg (5,0 ± 3,74 μg/kg) (10 ± 3,8 μg/kg) (15 ± 2,9 μg/kg) diklofenak / diclofenac (DCL): (2 1000) μg/kg CCα = 3,03 μg/kg CCβ = 3,65 μg/kg (1,0 ± 1,12 μg/kg) (2,0 ± 1,08 μg/kg) (3,0 ± 1,16 μg/kg) fenilbutazon / phenylbutazone (PBZ): (5 1000) μg/kg CCα = 6,52 μg/kg

12 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded CCβ = 8,31 μg/kg (5,0 ± 1,70 μg/kg) (10 ± 2,4 μg/kg) (15 ± 2,7 μg/kg) plazma / plasma karprofen / carprofen CPF): ( ) μg/kg CCα = 62 μg/kg CCβ = 79 μg/kg (50 ± 7,1 μg/kg) (100 ± 6,9 μg/kg) (150 ± 6,2 μg/kg) ketoprofen / ketoprofen (KPF): (10 100) μg/kg CCα = 11 μg/kg CCβ = 12 μg/kg (10 ± 1,7 μg/kg) (20 ± 3,0 μg/kg) (30 ± 3,6 μg/kg) fluniksin / flunixin (FLU): (1 20) μg/kg CCα = 1,1 μg/kg CCβ = 1,3 μg/kg (1,0 ± 0,16 μg/kg) (2,0 ± 0,31 μg/kg) (3,0 ± 0,38 μg/kg) tolfenamska kislina / tolfenamic acid (TFA): (20 200) μg/kg CCα = 23 μg/kg CCβ = 24 μg/kg (20 ± 1,6 μg/kg) (40 ± 1,7 μg/kg) (60 ± 4,2 μg/kg) meloksikam / meloxicam (MLX): (5 100) μg/kg CCα = 5,6 μg/kg CCβ = 6,2 μg/kg (5,0 ± 1,0 μg/kg) (10 ± 1,6 μg/kg) (15 ± 2,6 μg/kg) 5-hidroksifluniksin / 5-hydroxyflunixin (FLU-OH): (1 20) μg/kg CCα = 1,2 μg/kg CCβ = 1,4 μg/kg (1,0 ± 0,32 μg/kg μg/kg) (2,0 ± 0,38 μg/kg) (3,0 ± 0,38 μg/kg) oksifenilbutazon / oxyphenbutazon (OBZ): (20 200) μg/kg e CCα = 25 μg/kg CCβ = 29 μg/kg (20 ± 6,2 μg/kg) (40 ± 8,6 μg/kg) (60 ± 7,2 μg/kg) diklofenak / diclofenac (DCL): (10 200) μg/kg CCα = 12 μg/kg CCβ = 13 μg/kg (10 ± 3,1 μg/kg) (20 ± 3,2 μg/kg) (30 ± 3,5 μg/kg) fenilbutazon / phenylbutazone (PBZ): (20 200) μg/kg CCα = 26 μg/kg CCβ = 33 μg/kg (20 ± 4,0 μg/kg) (40 ± 8,0 μg/kg) (60 ± 5,5 μg/kg) meso / meat: karprofen / carprofen CPF): ( ) μg/kg CCα = 592 μg/kg CCβ = 684 μg/kg (250 ±32 μg/kg) (500 ±127 μg/kg) (750 ±262 μg/kg) ketoprofen / ketoprofen (KPF): (2,5 25) μg/kg Akreditirano* Da/Ne

13 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded CCα = 2,71 μg/kg CCβ = 2,91μg/kg (2,5 ± 0,46 μg/kg) (5,0 ± 0,75 μg/kg) (7,5 ± 1,91 μg/kg) fluniksin / flunixin (FLU): (5 50) μg/kg CCα = 12,8 μg/kg CCβ = 15,7 μg/kg (5,0 ± 2,0 μg/kg) (10 ± 3,8 μg/kg) (15 ± 4,5 μg/kg) tolfenamska kislina / tolfenamic acid (TFA): (25 250) μg/kg CCα = 68,5 μg/kg CCβ = 87,0 μg/kg (25 ± 16 μg/kg) (50 ± 23 μg/kg) (75 ± 35 μg/kg) meloksikam / meloxicam (MLX): (10 100) μg/kg CCα = 24,7 μg/kg CCβ = 29,4 μg/kg (10 ± 3,2 μg/kg) (20 ± 6,9 μg/kg) (30 ± 10,6 μg/kg) 5-hidroksifluniksin / 5-hydroxyflunixin (FLU-OH): (2,5 25) μg/kg CCα = 3,53 μg/kg CCβ = 4,55 μg/kg (2,5 ± 1,75 μg/kg) (5,0 ± 1,72 μg/kg) (7,5 ± 2,15 μg/kg) oksifenilbutazon / oxyphenbutazon (OBZ): (2,5 25) μg/kg e CCα = 3,06 μg/kg CCβ = 3,61 μg/kg (2,5 ± 0,86 μg/kg) (5,0 ± 2,12 μg/kg) (7,5 ± 2,34 μg/kg) diklofenak / diclofenac (DCL): (2,5 25) μg/kg CCα = 2,98 μg/kg CCβ = 3,46 μg/kg (2,5 ± 0,72 μg/kg) (5,0 ± 1,37 μg/kg) (7,5 ± 2,63 μg/kg) fenilbutazon / phenylbutazone (PBZ): (2,5 25) μg/kg CCα = 3,00 μg/kg CCβ = 3,43 μg/kg (2,5 ± 0,81 μg/kg) (5,0 ± 0,97 μg/kg) (7,5 ± 2,15 μg/kg) Akreditirano* Da/Ne 15. SOP 373, verzija 5 interna metoda Določanje ostankov kokcidiostatikov z LC- MS/MS Determining residues of coccidiostats with LC-MS/MS jajca / eggs potrditvena metoda / confirmatory method: amprol / amprolium (AMP): (5 50) µg/kg CCα = 11 µg/kg CCβ = 13 µg/kg ±3,5 μg/kg (5 μg/kg) ±1,7 μg/kg (10 μg/kg) ±3,1 μg/kg (15 μg/kg) klopidol / clopidol CL): (5 50) µg/kg CCα = 11 µg/kg CCβ = 13 µg/kg ±1,9 μg/kg (5 μg/kg) ±2,5 μg/kg (10 μg/kg) ±3,8 μg/kg (15 μg/kg) dekokvinat / decoquinate (DEQ):: (10 100) µg/kg CCα = 23 µg/kg CCβ = 26 µg/kg ±4,2 μg/kg (10 μg/kg) ±3,4 μg/kg (20 μg/kg) ±8,1 μg/kg (30 μg/kg)

14 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded diklazuril / diclazuril (DI): (1 10) µg/kg CCα = 2,2 µg/kg CCβ = 2,5 µg/kg ±0,29 μg/kg (1 μg/kg) ±0,32 μg/kg (2 μg/kg) ±0,49 μg/kg (3 μg/kg) nikarbazin / nicarbazin (DNC): (50 500) µg/kg CCα = 107 µg/kg CCβ = 114 µg/kg ±12,0 μg/kg (50 μg/kg) ±10,0 μg/kg (100 μg/kg) ±12,5 μg/kg (150 μg/kg) halofuginon / halofuginone (HAL): (3 30) µg/kg CCα = 6,8 µg/kg CCβ = 7,7 µg/kg ±1,49 μg/kg (3 μg/kg) ±1,01 μg/kg (6 μg/kg) ±1,87 μg/kg (9 μg/kg) lasalocid / lasalocid (LA) (75 750) µg/kg CCα = 172 μg/kg CCβ = 196 μg/kg ±29,0 μg/kg (75 μg/kg) ±27,9 μg/kg (150 μg/kg) ±50,7 μg/kg (225 μg/kg) maduramicin / maduramicin (MA): (1 10) µg/kg CCα = 2,1 µg/kg CCβ = 2,3 µg/kg ±0,27 μg/kg (1 μg/kg) ±0,28 μg/kg (2 μg/kg) ±0,35 μg/kg (3 μg/kg) monensin / monensin (MO): (1,5 15) µg/kg CCα = 3,2 µg/kg CCβ = 3,5 µg/kg ±0,30 μg/kg (1,5 μg/kg) ±0,33 μg/kg (3 μg/kg) ±0,51 μg/kg (4,5 μg/kg) narasin / narasin (NA): (1 10) µg/kg CCα = 2,3 µg/kg CCβ = 2,7 µg/kg ±0,28 μg/kg (1 μg /kg) ±0,40 μg/kg (2 μg /kg) ±0,39 μg/kg (3 μg /kg) robenidin / robenidin (ROB): (12,5 125) µg/kg CCα = 29 µg/kg CCβ = 33 µg/kg ±3,5 μg/kg (12,5 μg/kg) ±4,6 μg/kg (25 μg/kg) ±10,9 μg/kg (37,5 μg/kg) salinomicin / salinomicin (SA): (1,5 15) µg/kg CCα = 3,6 µg/kg CCβ = 4,3 µg/kg ±0,72 μg/kg (1,5 μg/kg) ±0,98 μg/kg (3 μg/kg) ±1,13 μg/kg (4,5 μg/kg) semduramicin / semduramicin (SED): (1,0 10) µg/kg CCα = 2,2 µg/kg CCβ = 2,4 µg/kg ±0,35 μg/kg (1 μg/kg) ±0,48 μg/kg (2 μg/kg) ±0,34 μg/kg (3 μg/kg) presejalna metoda / screening method: amprol / amprolium (AMP): CCβ = 10 µg/kg Akreditirano* Da/Ne

15 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded klopidol / clopidol CL): CCβ = 10 µg/kg dekokvinat / decoquinate (DEQ): CCβ = 10 µg/kg diklazuril / diclazuril (DI): CCβ = 1,0 µg/kg nikarbazin / nicarbazin (DNC): CCβ = 50 µg/kg halofuginon / halofuginone (HAL): CCβ = 3,0 µg/kg lasalocid / lasalocid (LA): CCβ = 75 μg/kg maduramicin / maduramicin (MA): CCβ = 1,0 µg/kg monensin / monensin (MO): CCβ = 1,5 µg/kg narasin / narasin (NA): CCβ = 1,0 µg/kg robenidin / robenidin (ROB): CCβ = 25 µg/kg salinomicin / salinomicin (SA): CCβ = 1,5 µg/kg semduramicin / semduramicin (SED): CCβ = 1,0 µg/kg jetra / liver potrditvena metoda / confirmatory method: amprol / amprolium (AMP): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other (10 100) µg/kg CCα = 25 µg/kg CCβ = 29 µg/kg ±3,3 μg/kg (10 μg/kg) ±6,1 μg/kg (20 μg/kg) ±7,8 μg/kg (30 μg/kg) klopidol / clopidol CL): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other (10 100) µg/kg CCα = 26 µg/kg CCβ = 32 µg/kg ±4,6 μg/kg (10 μg/kg) ±7,6 μg/kg (20 μg/kg) ±8,2 μg/kg (30 μg/kg) dekokvinat / decoquinate (DEQ): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other (10 100) µg/kg CCα = 25 µg/kg CCβ = 29 µg/kg ±3,9 μg/kg (10 μg/kg) ±5,8 μg/kg (20 μg/kg) ±6,1 μg/kg (30 μg/kg) diklazuril / diclazuril (DI): purani, govedo, svinjina, ostalo / poultry, bovine, porcine, other (20 200) µg/kg CCα = 48 µg/kg CCβ = 57 µg/kg ±4,8 μg/kg (20 μg/kg) ±10,1 μg/kg (40 μg/kg) ±16,9 μg/kg (60 μg/kg) piščanci, kunci / broiler, rabbit ( ) µg/kg CCα = 551 µg/kg CCβ = 602 µg/kg ±35,6 μg/kg (250 μg/kg) ±125,5 μg/kg (500 μg/kg) ±136,4 μg/kg (1000 μg/kg) nikarbazin / nicarbazin (DNC): purani, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other (50 500) µg/kg CCα = 107 µg/kg CCβ = 114 µg/kg ±12,5 μg/kg (50 μg/kg) ±12,9 μg/kg (100 μg/kg) Akreditirano* Da/Ne

16 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded ±24,3 μg/kg (150 μg/kg) piščanci / broiler ( ) µg/kg CCα = 538 µg/kg CCβ = 575 µg/kg ±75,3 μg/kg (250 μg/kg) ±92,4 μg/kg (500 μg/kg) ±121,5 μg/kg (1000 μg/kg) halofuginon / halofuginone (HAL): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other (15 150) µg/kg CCα = 34 µg/kg CCβ = 38 µg/kg ±4,9 μg/kg (15 μg/kg) ±5,0 μg/kg (30 μg/kg) ±13,4 μg/kg (45 μg/kg) lasalocid / lasalocid (LA): svinjina, kunci, ostalo / porcine, rabbit, other (50 400) µg/kg CCα = 63 μg/kg CCβ = 76 μg/kg ±8,1 μg/kg (25 μg/kg) ±16,0 μg/kg (50 μg/kg) ±25,5 μg/kg (100 μg/kg) perutnina, govedo / poultry, bovine (25 250) µg/kg CCα = 113 μg/kg CCβ = 127 μg/kg ±9,4 μg/kg (50 μg/kg) ±20,1 μg/kg (100 μg/kg) ±22,5 μg/kg (150 μg/kg) maduramicin / maduramicin (MA): purani, govedo, svinjina, kunci, ostalo / turkey, bovine, porcine, rabbit, other (1 10) µg/kg CCα = 2,6 µg/kg CCβ = 3,2 µg/kg ±0,38 μg/kg (1 μg/kg) ±0,71 μg/kg (2 μg/kg) ±0,67 μg/kg (3 μg/kg) piščanci / broiler: (75 600) µg/kg CCα = 175 μg/kg CCβ = 200 μg/kg ±12,7 μg/kg (75 μg/kg) ±30,7 μg/kg (150 μg/kg) ±45,4 μg/kg (225 μg/kg) Akreditirano* Da/Ne monensin / monensin (MO): perutnina, svinjina, kunci, ostalo / poultry, porcine, rabbit, other: (4 40) µg/kg CCα = 11 µg/kg CCβ = 14 µg/kg ±1,5 μg/kg (4 μg/kg) ±3,4 μg/kg (8 μg/kg) ±2,8 μg/kg (12 μg/kg) govedo / bovine: (15 90) µg/kg CCα = 35 μg/kg CCβ = 41 μg/kg ±2,6 μg/kg (15 μg/kg) ±7,5 μg/kg (30 μg/kg) ±14,7 μg/kg (45 μg/kg) narasin / narasin (NA): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other (25 250) µg/kg CCα = 66 µg/kg CCβ = 83 µg/kg ±11,4 μg/kg (25 μg/kg) ±19,8 μg/kg (50 μg/kg) ±33,8 μg/kg (75 μg/kg) robenidin / robenidin (ROB): govedo, svinjina, kunci, ostalo / bovine, porcine, rabbit, other:

17 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded (25 250) µg/kg CCα = 29 µg/kg CCβ = 33 µg/kg ±16,8 μg/kg (25 μg/kg) ±41,0 μg/kg (50 μg/kg) ±44,3 μg/kg (75 μg/kg) perutnina / poultry: ( ) µg/kg CCα = 491 μg/kg CCβ = 583 μg/kg ±92,4 μg/kg (200 μg/kg) ±121,3 μg/kg (400 μg/kg) ±243,7 μg/kg (600 μg/kg) salinomicin / salinomicin (SA): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other: (2,5 25) µg/kg CCα = 7,1 µg/kg CCβ = 9,3 µg/kg ±1,50 μg/kg (2,5 μg/kg) ±3,09 μg/kg (5 μg/kg) ±2,95 μg/kg (7,5 μg/kg) semduramicin / semduramicin (SED): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other: (1,0 10) µg/kg CCα = 2,7 µg/kg CCβ = 3,4 µg/kg ±0,49 μg/kg (1 μg/kg) ±0,87 μg/kg (2 μg/kg) ±0,95 μg/kg (3 μg/kg) Akreditirano* Da/Ne presejalna metoda / screening method: amprol / amprolium (AMP): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other: CCβ = 20 µg/kg clopidol / clopidol (CL): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other: CCβ = 20 µg/kg dekokvinat / decoquinate (DEQ): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other: CCβ = 10 µg/kg diklazuril / diclazuril (DI): purani, govedo, svinjina, ostalo / turkey, bovine, porcine, other: CCβ = 20 µg/kg piščanci, kunci / broiler, rabbit: CCβ = 500 µg/kg nikarbazin / nicarbazin (DNC): purani, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other: CCβ = 50 µg/kg piščanci / broiler: CCβ = 500 µg/kg halofuginon / halofuginone (HAL): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other: CCβ = 15 µg/kg lasalocid / lasalocid (LA): svinjina, kunci, ostalo / porcine, rabbit, other: CCβ = 25 μg/kg perutnina, govedo / poultry, bovine CCβ = 50 μg/kg maduramicin / maduramicin (MA): purani, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other: CCβ = 1,0 µg/kg piščanci / broiler: CCβ = 75 µg/kg

18 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded Akreditirano* Da/Ne monensin / monensin (MO): perutnina, svinjina, kunci, ostalo / poultry, porcine, rabbit, other: CCβ = 4,0 µg/kg govedo / bovine: CCβ = 15 µg/kg narasin / narasin (NA): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other: CCβ = 25 µg/kg robenidin / robenidin (ROB): govedo, svinjina, kunci, ostalo / bovine, porcine, rabbit, other: CCβ = 25 µg/kg perutnina / poultry: CCβ = 200 μg/kg salinomicin / salinomicin (SA): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other: CCβ = 2,5 µg/kg 16. SOP 188, verzija 5 interna metoda 17. SOP 298, verzija 3 interna metoda Postopek za določanje vsebnosti zaostankov dapsona v vzorcih mesa, jajc,urina in mleka, presejalna metoda (HPLC-UV) Procedure for the determination residues of dapson in meet, eggs urin and milk, screening method (HPLC-UV) Ugotavljanje in potrditev ostankov tetraciklinov z LC-MS/MS Identification and confirmation of Tetracyclines residues with Lc-MS/MS semduramicin / / semduramicin (SED): perutnina, govedo, svinjina, kunci, ostalo / poultry, bovine, porcine, rabbit, other: CCβ = 1,0 µg/kg jajca / eggs CCβ = 2,5 µg/kg meso / meat CCβ = 2,5 µg/kg mleko / milk CCβ = 2,5 µg/kg mleko / milk klortetraciklin / chlortetracycline (CTC): (5 200) µg/kg CCα = 112 μg/kg CCβ = 124 μg/kg ±3,7 μg/kg (50 μg/kg) ±16,0 μg/kg (100 μg/kg) ±21,6 μg/kg (150 μg/kg) oksitetraciklin / oxytetracycline (OTC): (5 200) µg/kg CCα = 110 μg/kg CCβ = 120 μg/kg ±6,6 μg/kg (50 μg/kg) ±12,7 μg/kg (100 μg/kg) ±34,2 μg/kg (150 μg/kg) tetraciklin / tetracycline (TC): (5 200) µg/kg CCα = 110 μg/kg CCβ = 120 μg/kg ±5,6 μg/kg (50 μg/kg) ±12,9 μg/kg (100 μg/kg) ±13,2 μg/kg (150 μg/kg) doksiciklin / doxycycline (DC):: (5 20) µg/kg CCα = 5,8 μg/kg CCβ = 6,7 μg/kg ±1,6 μg/kg (5 μg/kg) ±1,8 μg/kg (10 μg/kg) ±3,5 μg/kg (15 μg/kg) krma/feed CTC, OTC, TC in DC: LOQ = 50 μg/kg 18. SOP 422, verzija 3 interna metoda/in-house method Določanje antimikrobnih substanc z UPLC- MS/MS - mleko Z UPLC-MS/MS Determination of antimicrobic substances with UPLC-MS/MS - milk mleko / milk potrditvena metoda / confirmatory method: penicilin G / penicillin G: (2 20) µg/kg CCα = 4,3 μg/kg CCβ = 4,6 μg/kg ±0,20 μg/kg (2 μg/kg) ±0,31 μg/kg (4 μg/kg)

19 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded ±0,62 μg/kg (6 μg/kg) Akreditirano* Da/Ne ampicilin / ampicillin: (2 20) µg/kg CCα = 4,5 μg/kg CCβ = 4,9 μg/kg ±0,33 μg/kg (2 μg/kg) ±0,70 μg/kg (4 μg/kg) ±0,82 μg/kg (6 μg/kg) linkomicin / lincomicin: (75 750) µg/kg CCα = 155 μg/kg CCβ = 160 μg/kg ±6,0 μg/kg (75 μg/kg) ±8,7 μg/kg (150 μg/kg) ±12,0 μg/kg (225 μg/kg) kloksacilin / cloxacillin: (15 150) µg/kg CCα = 34 μg/kg CCβ = 37 μg/kg ±2,9 μg/kg (15 μg/kg) ±4,6 μg/kg (30 μg/kg) ±6,9 μg/kg (45 μg/kg) nafcilin / nafcillin: (15 150) µg/kg CCα = 33 μg/kg CCβ = 36 μg/kg ±1,5 μg/kg (15 μg/kg) ±3,1 μg/kg (30 μg/kg) ±4,0 μg/kg (45 μg/kg) novobiocin / novobiocin: (25 250) µg/kg CCα = 56 μg/kg CCβ = 62 μg/kg ±4,6 μg/kg (25 μg/kg) ±11 μg/kg (50 μg/kg) ±17 μg/kg (75 μg/kg) cefoperazon / cefoperazone: (25 250) µg/kg CCα = 54 μg/kg CCβ = 58 μg/kg ±2,4 μg/kg (25 μg/kg) ±3,0 μg/kg (50 μg/kg) ±33 μg/kg (75 μg/kg) ceftiofur / ceftiofur: (50 500) µg/kg CCα = 106 μg/kg CCβ = 113 μg/kg ±3,5 μg/kg (50 μg/kg) ±8,8 μg/kg (100 μg/kg) ±14 μg/kg (150 μg/kg) eritromicin / eritromicin:: (20 200) µg/kg CCα = 42 μg/kg CCβ = 43 μg/kg ±1,4 μg/kg (20 μg/kg) ±2,2 μg/kg (40 μg/kg) ±4,4 μg/kg (60 μg/kg) presejalna metoda / screening method: amoksicilin / amoksicillin: CCβ = 2,0 μg/kg 19. SOP 425, verzija 4 interna metoda/in-house method Določanje kovin v živilih z ICP MS Determination of metals in food with ICP-MS krma/feed linkomicin / lincomicin: LOQ = 75 μg/kg mleko / milk: Pb: (0,007 1,000) mg/kg LOD Pb = 0,002 mg/kg LOQ Pb = 0,007 mg/kg ± 20 % mg/kg (0,007 0,100 mg/kg) ± 15 % mg/kg (0,101 1,000 mg/kg) DA/YES

20 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded Cd: (0,002-0,500) mg/kg LOD Cd = 0,0007 mg/kg LOQ Cd = 0,002 mg/kg ± 20 % (0,002 0,020 mg/kg) ± 10 % (0,021 0,500 mg/kg) meso / meat Pb: (0,01 5,000) mg/kg LOD Pb = 0,003 mg/kg LOQ Pb = 0,010 mg/kg ± 15 % mg/kg (0,010 0,100 mg/kg) ± 10 % mg/kg (0,101 5,000 mg/kg) Cd: (0,005 2,500) mg/kg LOD Cd = 0,0015 mg/kg LOQ Cd = 0,005 mg/kg ± 25 % (0,005 0,020 mg/kg) ± 10 % (0,021 2,500 mg/kg) jetra in ledvica / liver and kidney Pb: (0,06 4,00) mg/kg LOD Pb = 0,018 mg/kg LOQ Pb = 0,06 mg/kg ± 20 % mg/kg (0,06 0,100 mg/kg) ± 10 % mg/kg (0,101 4,00 mg/kg) Cd: (0,01 2,00) mg/kg LOD Cd = 0,003 mg/kg LOQ Cd = 0,01 mg/kg ± 20 % (0,01 0,050 mg/kg) ± 10 % (0,051 2,00 mg/kg jajca in med/egg and honey Pb: (0,01 5,000) mg/kg LOQ Pb = 0,010 mg/kg Cd: (0,005 2,500) mg/kg LOQ Cd = 0,005 mg/kg morski sadeži/seafood Pb: (0,06 4,00) mg/kg LOQ Pb = 0,06 mg/kg Cd: (0,01 2,00) mg/kg LOQ Cd = 0,01 mg/kg Akreditirano* Da/Ne DA/YES DA/YES NE/NO NE/NO 20. SOP 462, verzija 4 Ugotavljanje ostankov pomirjeval Determination of sedatives screening method jajca / eggs Klorpromazin / Chlorpromazin: CC = 2,5 μg/kg Karazolol / Carazolol: CC = 0,5 μg/kg urin / urine Klorpromazin / Chlorpromazin: CC = 2,5 μg/kg Karazolol / Carazolol: CC = 0,5 μg/kg Azaperon / Azaperon: CC = 2,5 μg/kg Azaperol / Azaperol: CC = 2,5 μg/kg ledvice / kidney Klorpromazin / Chlorpromazin: CC = 2,5 μg/kg Karazolol / Carazolol:

21 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded CC = 0,5 μg/kg Azaperon / Azaperon: CC = 2,5 μg/kg Azaperol / Azaperol: CC = 2,5 μg/kg Acepromazine / Acepromazine: CC = 25 μg/kg Propiopromazin / Propiopromazine: CC = 25 μg/kg mleko / milk: Klorpromazin / Chlorpromazin: CC = 2,5 μg/kg Karazolol / Carazolol: CC = 0,5 μg/kg Akreditirano* Da/Ne 21. SOP 296, verzija 3 interna metoda / Ugotavljanje ostankov kloramfenikola, florfenikola in tiamfenikola z LC-MS/MS Determination of chloramphenicol, florfenicole and tiamphenicol residues with LC-MS/MS potrditvena metoda / confirmatory method: jajca / eggs kloramfenikol / chloramphenicol (CAP) (0,1 10) μg/kg CCα = 0,14 μg/kg CCβ = 0,18 μg/kg ±0,05 μg/kg (0,1 μg/kg) ±0,10 μg/kg (0,3 μg/kg) ±0,12 μg/kg (0,4 μg/kg) florfenikol / florfenicol (FF) (0,5 50) μg/kg CCα = 1,83 μg/kg CCβ = 2,16 μg/kg ±0,15 μg/kg (0,5 μg/kg) ±0,35 μg/kg (1,5 μg/kg) ±0,69 μg/kg (5,0 μg/kg) tiamfenikol / tiamphenicol (TP) (1 100) μg/kg CCα = 3,62 μg/kg CCβ = 4,24 μg/kg ±0,45 μg/kg (1 μg/kg) ±0,69 μg/kg (3 μg/kg) ±2,05 μg/kg (10 μg/kg) mleko / milk kloramfenikol / chloramphenicol (CAP) (0.1 10) μg/kg CCα = 0.15 μg/kg CCβ = 0.20 μg/kg ±0.06 μg/kg (0.1 μg/kg) ±0.09 μg/kg (0.3 μg/kg) ±0.11 μg/kg (0.4 μg/kg) florfenikol / florfenicol (FF) (0.5 50) μg/kg CCα = 2.17 μg/kg CCβ = 2.48 μg/kg ±0.25 μg/kg (0.5 μg/kg) ±0.67 μg/kg (1,5 μg/kg) ±0.96 μg/kg (5.0 μg/kg) tiamfenikol / tiamphenicol (TP) (1 100) μg/kg CCα = 59 μg/kg CCβ = 69 μg/kg ±5.4 μg/kg (25 μg/kg) ±10.3 μg/kg (50 μg/kg) ±14.4 μg/kg (75 μg/kg) presejalna metoda / screening method: jajca / eggs kloramfenikol / chloramphenicol (CAP) CCβ = 0,1 μg/kg florfenikol / florfenicol (FF) CCβ = 0,5 μg/kg florfenikol amin / florfenicol amine (FFA) CCβ = 0,5 μg/kg tiamfenikol / tiamphenicol (TP)

22 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded CCβ = 1,0 μg/kg Akreditirano* Da/Ne 22. SOP 154, verzija 4 interna metoda/in-house method Določanje sulfonamidov in dapsona v mleku (s HPLC - DAD) Determining sulfonamides and dapsone in milk (by HPLC - DAD) mleko / milk kloramfenikol / chloramphenicol (CAP) CCβ = 0.1 μg/kg florfenikol / florfenicol (FF) CCβ = 0.5 μg/kg florfenikol amin / florfenicol amine (FFA) CCβ = 0.5 μg/kg tiamfenikol / tiamphenicol (TP) CCβ = 25 μg/kg mleko / milk potrditvena metoda / confirmatory method: (25 150) μg/l sulfatiazol / sulfathiazole (STZ) ±11 μg/l (100 μg/kg) CCα = 109 μg/kg CCβ = 117 μg/kg sulfakloropiridazin / sulfachloropyridazine (SCP) ±9 μg/l (100 μg/kg) CCα = 107 μg/kg CCβ = 114 μg/kg sulfadimetoksin / sulfadimetoxine (SDM) ±8 μg/l (100 μg/kg) CCα = 107 μg/kg CCβ = 113 μg/kg sulfadiazin / sulfadiazne (SDZ) ±9 μg/l (100 μg/kg) CCα = 107 μg/kg CCβ = 115 μg/kg sulfamonometoksin / sulfamonometoxine (SMM) ±9 μg/l (100 μg/kg) CCα = 108 μg/kg CCβ = 115 μg/kg sulfapiridin / sulfapyridine (SPY) ±12 μg/l (100 μg/kg) CCα = 110 μg/kg CCβ = 120 μg/kg sulfametazin / sulfametazine (SMZ) ±11 μg/l (100 μg/kg) CCα = 109 μg/kg CCβ = 118 μg/kg sulfamerazin / sulfamerazine (SRZ) ±10 μg/l (100 μg/kg) CCα = 109 μg/kg CCβ = 117 μg/kg sulfakinoksalin / sulfaquinoxaline (SQX) ±10 μg/l (100 μg/kg) CCα = 109 μg/kg CCβ = 117 μg/kg sulfisoksazol / sulfisoxazole (SFX) ±11 μg/l (100 μg/kg) CCα = 109 μg/kg CCβ = 118 μg/kg 23. SOP 159, verzija 2 interna metoda/in-house method Določanje sulfonamidov v medu s HPLC fluorescenčno detekcijo Determining sulfonamides in honey by HPLC fluorescence detection presejalna metoda / screening method: dapson / dapsone (DP) CCβ = 2,5 µg/kg med / honey (5 50) μg/kg sulfanilamide / sulfanilamide (SAD) ±7 μg/kg (10 μg/kg) CCα = 8 μg/kg sulfatiazol / sulfathiazole (STZ) ±4 μg/kg (10 μg/kg) CCα = 8 μg/kg sulfapiridin / sulfapyridine (SPY) ±4 μg/kg (10 μg/kg) CCα = 9 μg/kg

23 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded Akreditirano* Da/Ne sulfadiazine / sulfadiazine (SDZ) ±3μg/kg (10 μg/kg) CCα = 6 μg/kg sulfamerazin / sulfamerazine (SRZ) ±4 μg/kg (10 μg/kg) CCα = 9 μg/kg sulfametazin / sulfamethazine (SMZ) ±10 μg/kg (10 μg/kg) CCα = 8 μg/kg sulfamonometoksin / sulfamonomethoxine (SMM) ±5 μg/kg (10 μg/kg) CCα = 8 μg/kg sulfametizol / sulfamethizole (SMTZ) ±3μg/kg (10 μg/kg) CCα = 7 μg/kg sulfametoksazol / sulfamethoxazole (SMX) ±3μg/kg (10 μg/kg) CCα = 6 μg/kg sulfisoksazol / sulfisoxasole (SFX) ±3μg/kg (10 μg/kg) CCα = 6 μg/kg sulfadimetoksin / sulfadimethoxine (SDM) ±1μg/kg (10 μg/kg) CCα = 6 μg/kg 24. SOP 186, verzija 2 interna metoda/in-house method Določevanje malahitnega in levkomalahitnega zelenila v ribah s HPLC z UV-VIS in FLD Detection of malachite and leuco-malachite green in fish with HPLC withuv-vis and FLD presejalna metoda / screening method: CCβ = 5 μg/kg sulfanilamide / sulfanilamide (SAD) sulfatiazol / sulfathiazole (STZ) sulfapiridin / sulfapyridine (SPY) sulfadiazine / sulfadiazine (SDZ) sulfamerazin / sulfamerazine (SRZ) sulfametazin / sulfamethazine (SMZ) sulfamonometoksin / sulfamonomethoxine (SMM) sulfametizol / sulfamethizole (SMTZ) sulfametoksazol / sulfamethoxazole (SMX) sulfisoksazol / sulfisoxasole (SFX) sulfadimetoksin / sulfadimethoxine (SDM) ribe / fish malahitno zelenilo / malahit green 0,5 10 μg/kg CCα = 0,6 μg/kg CCβ = 1,0 μg/kg ± 0,32 μg/kg (2 g/kg) ± 0,44 μg/kg (3 g/kg) ± 0,57 μg/kg (4 g/kg) Ne / No leukomalahitno zelenilo / leucomalahit green 0,5 10 μg/kg CCα = 0,5 μg/kg CCβ = 0,9 μg/kg ± 0,46 μg/kg (2 g/kg) ± 0,44 μg/kg (3 g/kg) ± 0,36 μg/kg (4 g/kg) Ne / No kristal vijolično LOQ = 1,0 μg/kg Ne / No leukokristal vijolično LOQ = 1,0 μg/kg Ne / No 25. ISO 13730:1996 Modificirana/Modified 26. ISO 3496:1994 Modificirana/Modified Spektrofotometrična metoda določanja polifosfatov v mesnih izdelkih Meat and meat Determination of total phosphorus content Spectrometric method SOP 148, verzija 7 Določanje vsebnosti hidroksiprolina meso in mesni izdelki - spektrofotometrična metoda briljant zeleno LOQ = 1,0 μg/kg mesni izdelki / meat P2O5: 1 7 g/kg ± 6 % sušene mesnine / dry meat ± 7 % meso in mesni izdelki / meat and meat Ne / No

24 Priloga B k PK VF, datum: /77 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje; Enota za varno hrano Meat and meat Determination of hydroxyproline content SOP 164, verzija 3 Materiali, proizvodi; Merilna negotovost (podana kot razširjena merilna negotovost U); Meje metode Material, ; Measurement uncertainty (expressed as expanded (0,05 0,5) g/100g Vzorci z > 0,1 g/100 g hidroksiprolina ± 12 % Vzorci z 0,1 g/100g hidroksiprolina ± 18 % Akreditirano* Da/Ne 27. ISO 1442:1997 Modificirana/Modified 28. ISO 1443:1973 Modificirana/Modified Določanje vsebnosti vode v mesu in mesnih izdelkih - gravimetrična metoda, sušenje Meat and meat Determination of moisture content SOP 170, verzija 5 Določanje vsebnosti celokupne maščobe v mesu in mesnih izdelkih - gravimetrična metoda, kislinska hidroliza, ekstrakcija Meat and meat Determination of total fat content SOP 179, verzija 4 meso in mesni izdelki / meat and meat (20 80) g/100g ± 1,0 % sušene mesnine / dry meat ± 2,3 % meso in mesni izdelki / meat and meat (1 50) g/100g Vzorci s vsebnostjo maščobe < 6 g/100 g ± 14 % Vzorci s vsebnostjo maščobe 6 g/100 g ± 5 % 29. AOAC official method ed (Ch 93 p 8-9) Modificirana/Modified Določanje vsebnosti nitritov v mesnih izdelkih - Spektrofotometrična metoda Nitrites in cured meat Colorimetric method SOP 2, verzija 7 mesni izdelki / meat (5 140) mg/kg NaNO2: (5 10) mg/kg ± 50 % (10 30) mg/kg ± 20 % 30. ISO 936:1998 Določanje vsebnosti celokupnega pepela v mesu in mesnih izdelkih - gravimetrična, sežig (30 140) mg/kg ± 13 % meso in mesni izdelki / meat and meat 31. SOP 17, verzija 4 interna metoda Meat and meat -- Determination of total ash SOP 281, verzija 2 Ugotavljanje prisotnosti zaviralnih substanc z mikrobiološko metodo Detection of antimicrobial residues with microbiological method (1 7,5) g/100g ± 3,6 % mleko / milk tetraciklini / tetracyclines tetraciklin / tetracycline (TC) CCβ = 100 µg/kg klortetraciklin / chlortetracycline (CTC) CCβ = 80 µg/kg oksitetraciklin / oxytetracycline (OTC) CCβ = 100 µg/kg doksiciklin / doxycycline (DC) CCβ = 30 µg/kg Da / Yes aminoglikozidi / aminoglycosides streptomicin / streptomycin CCβ = 200 µg/kg dihidrostreptomicin / dihydrostreptomycin CCβ = 200 µg/kg gentamicin / gentamycin CCβ = 100 µg/kg neomicin / neomycin CCβ = 100 µg/kg rifaksimin / rifaximin CCβ = 50 µg/kg kanamicin / kanamycin CCβ = 300 µg/kg (very low sensitivity) Da / Yes meso / meat tetraciklini / tetracyclines tetraciklin / tetracycline (TC) CCβ = 50 µg/kg klortetraciklin / chlortetracycline (CTC) CCβ = 30 µg/kg oksitetraciklin / oxytetracycline (OTC) CCβ = 70 µg/kg doksiciklin / doxycycline (DC) CCβ = 30 µg/kg Da / Yes aminoglikozidi / aminoglycosides apramicin / apramycin Da / Yes