Trg Celjskih knezov

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Trg Celjskih knezov"

Transkripcija

1 MENGEŠ OSNOVNA ŠOLA PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE VREDNOTENJE ARHEOLOŠKEGA POTENCIALA Arheološko vrednotenje geo-vrtin stopnja obdelave: Dodatek k poročiloma M.Novšak, A.Šinkovec, T.Verbič, Arheološko vrednotenje vrtin na lokaciji Mengeš Osnovna šola, Poročilo, Sevnica, februar 2008 in M.Novšak, R.Erjavec, T.Verbič, Arheološko vrednotenje dveh vrtin na lokaciji OŠ Mengeš, Poročilo, Sevnica, avgust 2009 naročnik: Občina Mengeš Slovenska cesta Mengeš izvajalec: ARHEJ d.o.o., Drožanjska 23,Sevnica naročilo: 0083/2010 kulturnovarstveno soglasje: št.: /2010/2, z dne odgovorni konservator: konservatorski svetnik, dr.milan Sagadin, univ.dipl.arheol. in univ.dipl.um.zgod. avtorja: Matjaž Novšak, univ. dipl. arheol. dr. Tomaž Verbič, Robert Erjavec, univ. dipl. arheol. in geovrtalni tehnik Sevnica, junij, od 18

2 KAZALO 1. Uvod in postopki dela Opis vrtin in analiza sedimentov... 4 Vrtina Vrtina Vrtina Geološka ocena vrtin Sklep Priloge od 18

3 1. Uvod in postopki dela Zemljišče predvidenega prizidka k Osnovni šoli Mengeš, na parc št. 11/12 in 11/19, k.o. Mengeš, se nahaja znotraj arheološkega območja EŠD 9707 (Mengeš, arheološko območje Osnovna šola). V letih 2008 in 2009 je bilo v okviru predhodnega arheološkega vrednotenja že preverjeno ca 5700 m 2 površine z metodo jedrnega vrtanja. Takrat je bilo izvedenih 11 vrtin in ugotovljena intenzivnost arheološkega potenciala za področje obravnave. Na severnem delu se je potrdila intenzivna prisotnost arheoloških depozitov, jugovzhodni in del vzhodnega področja raziskave pa je bil ocenjen kot arheološko manj perspektiven. 1 Na osnovi ugotovljenega je investitor nadaljeval z iskanjem najbolj optimalne rešitve pri izvedbi projekta. Tako je v letošnjem letu želel preveriti še del področja južno od šolske stavbe. Skladno s predlogom naročnika in kulturnovarstvenim soglasjem smo tri vrtine (št ) locirali ob šoli na medsebojni razdalji 35m in s tem razširili doslej obravnavan prostor za dodatnih ca 1000m 2. (priloga 1) Vrtanje smo izvedli Metodologija vrtanja in nadaljnja obdelava vzorcev sta potekali povsem enako kot pri predhodnih enajstih vrtinah zato so rezultati primerljivi in se dopolnjujejo. 3 Sl. 1: Vrtina 12 jugovzhodno od osnovne šole med vrtanjem. 1 M.Novšak, A.Šinkovec, T.Verbič, Arheološko vrednotenje vrtin na lokaciji Mengeš Osnovna šola, Poročilo, Sevnica, februar 2008 in M.Novšak, R.Erjavec, T.Verbič, Arheološko vrednotenje dveh vrtin na lokaciji OŠ Mengeš, Poročilo, Sevnica, avgust tloris ovrednotenja v prilogi 1. 2 Pri delu so sodelovali: VRTALNA EKIPA Jaka Trontelj, Vinko Tacer, Peter Rogelj in Tadej Koželj (vsi ER-TAC d.o.o.), KOORDINATOR Robert Erjavec, FOTOGRAFIJA Robert Erjavec, IZPIRANJE Kristina Hrast, ARHEOLOŠKA OPREDELITEV Matjaž Novšak (Arhej d.o.o.), Robert Erjavec (Arheologija IDR s.p.), GEOLOŠKA OPREDELITEV Tomaž Verbič (Arhej d.o.o.). 3 M.Novšak, A.Šinkovec 2008, 3 podroben opis postopka raziskave. 3 od 18

4 2. Opis vrtin in analiza sedimentov Pri opisih vrtin so združena geologova in arheologova opažanja. Po definiranju mejnih površin med plastmi je bila vsebina jeder mokro sejana in najdbe ovrednotene (priloga 2; slike najdb: priloga 3). Glede na zbir teh informacij smo kategorizirali pet kategorij intenzivnosti arheološkega potenciala za posamezne nivoje. Vrh vrtine in zgornji nivo arheološko sterilne podlage sta navedena z absolutnimi kotami, ostale plasti pa navedene v relativnih dimenzijah (od vrha, oz ocenjena debelina - podatki v drugem stolpcu so v cm). 4 od 18

5 Legenda: 294,91 arheološko nezanimive plasti - sodobna zasutja in izravnava novodobnega terena; absolutna nadmorska višina vrha vrtine Šibek arheološki potencial - plasti, ki vključujejo arheološke informacije 0,50 m arheološka plast z zmernimi arheološkimi indici; ocenjena debelina plasti 0,80 m arheološka plast z intenzivnimi indici arheološkega potenciala (omemba najdb, struktur ipd.); ocenjena debelina ca 292,50 arheološko sterilna plast - t.i. geološka podlaga; abs. nadmorska višina Vrtina 12; vrh: 317,15m nmv; globina: 5 m Datum vrtanja: ruša 317,15 temno rjava zemljena plast z drobci opeke in oglja sivkasto rjava meljasta glina z lomljenim dolomitom (velikosti 3 cm), in drobci opeke, malte in oglja 0,3m temno rjava meljasta glina z drobci kosti 0,4m rjava peščena glina z lomljenim dolomitom (velikosti 1cm) in drobci keramike 0,5m rjavo sivkasta sipka peščena plast z lomljenimi dolomiti in prodniki (velikosti 10 cm); drobci keramike 0,4m nivo erozije na 180 cm? svetlo rjava peščena plast s prodniki (velikosti do 3cm) nanos reke Pšate; svetlo sivkasta plast zamuljenega peščenega produ (velikosti prodnikov - 2 cm) delno oksidirana bledorumena plast glinastega peska s prodniki (velikosti 5cm) 314, rahlo zamuljena plast bledorumenega peska s prodniki (velikosti - 4 cm) mokra bledorumena plast glinastega peska s prodniki (velikosti - 10 cm) moker bledorumen zazamuljen pesek s prodniki (velikosti - 5 cm) mokra bledorumena plast finega peska (mivka) 440 moker bledorumen močno zamuljen pesek s prodniki (velikosti - 5 cm) Sl. 2: Opisi plasti z razdelitvijo v arheološke kategorije v vrtini od 18

6 Vrtina 13; vrh: 316,83m nmv; globina: 5 m Datum vrtanja: ruša 316,83 temno rjava zemljena plast; drobci opeke in oglja nasutje sivkasto rjave meljaste gline z lomljenim dolomitom (velikosti 3 cm) ter drobci opeke in kosti 0,2m rjava meljasta glina z drobci keramike 0,3m temno rjava meljasta glina z drobci keramike 0,2m rjavo sivkasta sipka peščena plast z lomljenimi dolomiti in prodniki (velikosti 4 cm); 0,45m nivo erozije na 150 cm? svetlo rjava peščena plast nanos reke Pšate; vsebuje drobce keramike mokra bledorumena plast glinastega peska mokra svetlo sivkasta sipka plast peska, premešanega s prodniki (velikosti - 10 cm) 314,88 mokra bledorumena plast glinastega peska s prodniki (velikosti - 2 cm) moker bledorumen močno zamuljen pesek 470 moker rjav močno zamuljen pesek Sl. 3: Opisi plasti z razdelitvijo v arheološke kategorije v vrtini od 18

7 Vrtina 14; vrh: 316,67m nmv; globina: 5 m Datum vrtanja: ruša 316,67 temno rjava zemljena plast z drobci opeke sivkasto rjava meljasta glina z lomljenim dolomitom (velikosti 3 cm), prodniki (velikosti 4 cm) in kosi žlindre 0,5m temno rjava meljasta glina z drobci lomljenega dolomita, keramike in oglja 0,35m rjavo sivkasta sipka peščena plast z lomljenimi dolomiti in prodniki (velikosti 6 cm); 0,25m nivo erozije na 135 cm? svetlo rjava peščena plast nanos reke Pšate; vsebuje drobce keramike 0,20m delno oksidirana rumenkasto rjava peščena plast z drobci keramike bledo rumenkasto rjava plast glinastega peska; naplavina 1m svetlo sivkasta sipka plast peska, premešanega s prodniki (velikosti - 8 cm); naplavina 0,2m temnejša rjava plast glinenega peska s prodniki (velikosti 3 cm); pokopana tla z drobcem prazgodovinske keramike 313, bledorumen močno zamuljen pesek Sl. 4: Opisi plasti z razdelitvijo v arheološke kategorije v vrtini od 18

8 3. Geološka ocena vrtin Vrtina 12 globina pedologija sedimentologija 0-35 A horizont, humozen, skelet do 10% AC horizont, skelet 25% A b horizont, humozen, do 10% skeleta AC b horizont, prodnat, skeleta več kot 30% Peščen prod, nekoliko zamuljen, predvsem na določenjih globinah se pojavlja bolj zamuljen prod, npr cm Obrečna dvoslojna tla na peščenem, delno zamuljenem karbonatnem produ. Dvoslojnost tal je posledica naplavljanja vrhnjih 55 cm po nastanku spodnjih tal ( cm). Odsotnost B horizonta kaže na mlada, vendar dobro razvita obrečna tla. Vrtina 13 globina pedologija sedimentologija 0-25 A horizont AC horizont, peščen, skeleta le okoli 5% A b horizont, AC b horizont, peščen, skeleta le okoli 15% Peščen prod, nekoliko zamuljen Obrečna dvoslojna tla na peščenem, delno zamuljenem karbonatnem produ. Dvoslojnost tal je posledica naplavljanja vrhnjih po nastanku spodnjih tal. Odsotnost B horizonta kaže na mlada, vendar dobro razvita obrečna tla. 8 od 18

9 Vrtina 14 globina pedologija sedimentologija 0-20 A horizont, humozen, skelet do 15% AC horizont A b horizont, humozen, do 15% skeleta AC b horizont, skeleta več kot 70% Peščen prod, nekoliko zamuljen; na globini cm se pojavljajo tka v inicialni fazi (začetek nastajanja, pa tudi hitra prekinitev pedogeneze Obrečna dvoslojna tla na peščenem, delno zamuljenem karbonatnem produ. Dvoslojnost tal je posledica naplavljanja vrhnjih po nastanku spodnjih tal Odsotnost B horizonta kaže na mlada, vendar dobro razvita obrečna tla. 9 od 18

10 4. Sklep Podatki iz vrtin 12, 13 in 14 dopolnjujejo analizo predhodnih raziskav v letu 2008 in 2009 z naslednjimi dejstvi: območje južno od šolske stavbe ima velik arheološki potencial; v jedrih je pridobljenih 6 (!) opredeljivih rimskodobnih in prazgodovinskih odlomkov lončenine, poleg teh pa še veliko drugih antropogenih sledov (kovina, žlindra, steklo, oglje, ožgane kosti...); vzorec treh vrtin na prostoru obravnave (ca 1000 m 2 ) sicer predstavlja manj kot 0,001% površine, vendarle lahko ugotovimo, da je stratigrafska sekvenca podobna tisti iz vrtin 2-6 in 10, količina odkritih najdb pa je nekoliko manjša; najdb glede na zajet vzorec nakazuje na ca sto tisoč arheoloških artefaktov na obravnavanem območju; intenzivnost arheološkega potenciala raste od jugovzhoda proti vznožju Gobavice; prav tako pa tudi paleorelief, ki se blago dviga v tej osi. št. vrtine arheološki potencial šibek arheološki potencial zmeren arheološki potencial intenziven arheološki potencial SKUPAJ - arheološka plast VRTINA 12 DA 0,90 0,70 0,00 1,60 VRTINA 13 DA 0,40 0,75 0,00 1,15 VRTINA 14 DA 0,45 0,85 0,20 1,50 Sl. 5: Ocena debeline plasti z arheološkimi vsebinami po kategorijah. Ugotavljamo, da je prostor južno od mengeške osnovne šole arheološko bogat. Kot je bilo že pred tem ugotovljeno, je manjša verjetnost odkritij ob regulirani strugi Pšate vzhodno od OŠ. Drobec prazgodovinske keramike odkrit na globini cm v najbolj proti jugu ležeči vrtini 14, kaže na antropogeno rabo pokopanih tal, ki so bila ugotovljena tudi geološko. V približno 50 meterskem pasu, v vrtinah 1,7 in 8 nismo ugotovili arheološke plasti. 4 Nasprotno pa le nekaj metrov zahodneje, severnozahodneje in jugozahodneje na celem prostoru sledimo ca 1,6 metrov debele arheološke depozite. Skoraj polovična debelina le-teh nakazuje večslojne (antičnoprazgodovinske) sedimente s strukturami, katerih raziskave sodijo v najzahtevnejši metodološki razred. 4 Novšak, Šinkovec Vendar na tem mestu poudarjamo, da ni izključena možnost arheoloških ostalin v neposredni bližini. Za celovitejše vrednotenje potenciala je bil namreč naročen premajhen vzorec vrtin in kot smo opazili med vrtino 9 in 10 (na razdalji 15m) pride do dramatičnega prehoda med arheološko negativno vrtino (9) in 1,65m debelimi depoziti v vrtini od 18

11 5. Priloge PRILOGA 1 11 od 18

12 12 od 18

13 PRILOGA 2 Razprostranjenost najdb v jedru vrtin glede na določene plasti (centimetri od vstopne točke). KERAMIKA - Neopredeljivo/sodobno KERAMIKA - antika KERAMIKAprazgodovina KOST KAMEN-ARTEFAKT STEKLO ŽELEZO BRON OGLJE ŽLINDRA MALTA skupaj vrtina faktor 1,00 0,40 0,40 0,33 0,25 0,20 0,25 0,50 0,20 0,33 0,20 0,20 0, vrednost 0,00 4,80 4,00 1,33 0,75 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 vrednost 0,00 0,00 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, vrednost 0,00 0,40 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, vrednost 0,00 2,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, vrednost 0,00 2,00 2,80 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, vrednost 0,00 0,80 4,00 1,67 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 28,00 20,00 6,00 5,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 10,00 11,20 6,67 1,50 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 od 18

14 KERAMIKA - Neopredeljivo/sodobno KERAMIKA - antika KERAMIKAprazgodovina KOST KAMEN-ARTEFAKT STEKLO ŽELEZO BRON OGLJE ŽLINDRA MALTA skupaj vrtina faktor 0,50 0,33 0,33 0,50 0,33 0,50 0,22 0,10 0,25 0,08 1, vrednost 0,00 5,00 2,33 0,00 2,00 0,50 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, vrednost 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 vrednost 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, vrednost 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 18,00 0,00 9,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 5,00 6,00 0,00 3,00 1,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 od 18

15 KERAMIKA - Neopredeljivo/sodobno KERAMIKA - antika KERAMIKAprazgodovina KOST KAMEN-ARTEFAKT STEKLO ŽELEZO BRON OGLJE ŽLINDRA MALTA skupaj vrtina faktor 1,00 0,50 0,50 0,20 0,29 0,40 0,50 0,25 0,17 0, vrednost 0,00 1,50 3,50 0,20 0,00 1,60 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, vrednost 0,00 0,00 0,00 0,20 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 3 vrednost 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, vrednost 0,00 0,00 0,00 0,60 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, vrednost 0,00 0,00 10,00 0,20 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 vrednost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 30,00 6,00 3,00 4,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 vrednost 0,00 1,50 15,00 1,20 0,86 1,60 1,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 15 od 18

16 PRILOGA 3 Najdbe iz jedra vrtine 12 po določenih plasteh (centimetri od vstopne točke). 16 od 18

17 Najdbe iz jedra vrtine 13 po določenih plasteh (centimetri od vstopne točke). 17 od 18

18 Najdbe iz jedra vrtine 14 po določenih plasteh (centimetri od vstopne točke). 18 od 18

GRADING d.o.o.

GRADING d.o.o. Glavni trg 17/b, 2000 Maribor, tel.: 02/2295371, e-mail: ISB@isb.si POROČILO O IZVEDENIH TERENSKIH PREISKAVAH Za stabilizacijo ceste JP 111 111-Stojnšek Obdelal: Metod Krajnc Datum: Avgust 2016 Arh. štev.:

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Podatki o tleh Parametri izpostavljenosti Enote glina (privzeto) min max reference glinasta ilovica (privzeto) min max reference ilovica (privzeto) ef

Podatki o tleh Parametri izpostavljenosti Enote glina (privzeto) min max reference glinasta ilovica (privzeto) min max reference ilovica (privzeto) ef Podatki o tleh Enote glina glinasta (privzeto) cm3/cm3 0,06 0,001 RESRAD Data Collection Doc. (citirano po McWhorter and 1 Sunada 1977) 0,1 0,001 strokovna ocena, nekoliko višje 1 kot pri glini 0,2 cm3/cm3

Prikaži več

POROČILO O GEOLOŠKO - GEOMEHANSKI SESTAVI TAL za izvedbo projektne dokumentacije faza PGD za dozidavo OŠ Koprivnica na parc. št. 12/1 k. o Kopri

POROČILO O GEOLOŠKO - GEOMEHANSKI SESTAVI TAL za izvedbo projektne dokumentacije faza PGD za dozidavo OŠ Koprivnica na parc. št. 12/1 k. o Kopri POROČILO O GEOLOŠKO - GEOMEHANSKI SESTAVI TAL za izvedbo projektne dokumentacije faza PGD za dozidavo OŠ Koprivnica na parc. št. 12/1 k. o. 1341 Koprivnica Arh.št.: Datum: 11.4.2018 Obdelala: Direktor:

Prikaži več

marec, 2010

marec, 2010 Kosti Luske, ploščate, brez sklenine Škrge so prekrite s škržnim poklopcem Plavalni mehur Organi: zadnjična odprtina, sečni mehur, škržni lok, srce, jetra, pilorični žepki, črevesje, vranica, jajčnik ali

Prikaži več

(PZI_predra\350un.xls)

(PZI_predra\350un.xls) POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.

Prikaži več

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: 03 492 93 10 - Fax: 03 492 93 11 NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt električnih instalacij in električne opreme, št. 691-2/14, mapa 4 NAROČNIK: OBČINA ŽALEC

Prikaži več

DODATKI 138 ŠKARPNIK BOTANIKO 139 ŠKARPNIK FLORA 139 ŠKARPNIK CVETLIČNI 140 HUMUSNIK 140 MULDA IN KANALETA 141 LINIJSKI POŽIRALNIK 141 BETONSKA PLOHA

DODATKI 138 ŠKARPNIK BOTANIKO 139 ŠKARPNIK FLORA 139 ŠKARPNIK CVETLIČNI 140 HUMUSNIK 140 MULDA IN KANALETA 141 LINIJSKI POŽIRALNIK 141 BETONSKA PLOHA 138 139 FLORA 139 140 HUMUSNIK 140 141 141 BETONSKA PLOHA IN TEMELJ 142 ZIDAK BETONSKI 143 PESEK IN AGREGATI 143 DROBLJENA STREŠNA OPEKA 143 ZEMLJA 143 ELEMENTI 143 NEGA IN VZDRŽEVANJE 143 PLEMENITENJE

Prikaži več

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor:

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor: Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 806714PGD Številka projekta: 806714PGD Investitor: OBČINA PODČETRTEK Ulica in hišna številka: Trška cesta

Prikaži več

Microsoft Word - agrobilten_ doc

Microsoft Word - agrobilten_ doc Dekadni bilten vodnobilančnega stanja v Sloveniji 1. april 3. april 9 OBVESTILO Ob prehodu v drugo polovico aprila so se tla že zelo izsušila. A visoke temperature zraka so popustile in po večini Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

Microsoft Word - OBILNE_PADAVINE_20-22_avgust.doc

Microsoft Word - OBILNE_PADAVINE_20-22_avgust.doc REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608 tel.: 01 478 40 00 faks.: 01 478 40 52 OBILNE PADAVINE MED 20. IN 22. AVGUSTOM 2005 Ob Sredozemskem ciklonu običajno

Prikaži več

Cesta "D" Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta "B"

Cesta D Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta B Cesta "D" 2.35 15 955 5 Cesta "B" 341 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 519 1 2 3 4 5 6 7 197,19m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 192,35m 2 851 83 83 83 83 83 839 Cesta "E" Cesta

Prikaži več

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana,. 1. 1 Zelo milo vreme od. decembra 13 do 3. januarja 1 Splošna vremenska slika Od konca decembra do sredine januarja je nad našimi kraji prevladoval južni do

Prikaži več

Betonarna Sava, d.o.o. BREZPLAČNI TELEFON Blejska Dobrava 123 B obrat Hrušica, 4276 Hrušica CENIK BETONOV ozn. vrste

Betonarna Sava, d.o.o. BREZPLAČNI TELEFON Blejska Dobrava 123 B obrat Hrušica, 4276 Hrušica CENIK BETONOV ozn. vrste CENIK BETONOV ozn. vrste betonov namen EM cena v brez DDV cena v z 22% DDV ČRPNI BETON granulacije Dmax 16 in 32 mm R1 C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax16 S3 temelji, plošče, stebri, vezi, industrijski tlaki m3 61,00

Prikaži več

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc 1 NAČRT ARHITEKTURE INVESTITOR: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota OBJEKT: ENERGETSKA SANACIJA VRTEC MURSKA SOBOTA ENOTA»KRTEK«BAKOVCI VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PROJEKT ZA

Prikaži več

SE 233 KORTINCA SPODNJE ŠKOFIJE Matjaž Novšak, Rafko Urankar, Jure Krajšek, Bojana Rozman 76Arheologija na avtocestah Slovenije

SE 233 KORTINCA SPODNJE ŠKOFIJE Matjaž Novšak, Rafko Urankar, Jure Krajšek, Bojana Rozman 76Arheologija na avtocestah Slovenije SE 233 KORTINCA SPODNJE ŠKOFIJE Matjaž Novšak, Rafko Urankar, Jure Krajšek, Bojana Rozman 76Arheologija na avtocestah Slovenije KORTINCA SPODNJE ŠKOFIJE Matjaž Novšak, Rafko Urankar, Jure Krajšek, Bojana

Prikaži več

Arheološki vestnik (Arh. vest.) 44, 1993, str Podmol pri Kastelcu - novo večplastno arheološko najdišče na Krasu, Slovenija Ivan TURK, Zvezd

Arheološki vestnik (Arh. vest.) 44, 1993, str Podmol pri Kastelcu - novo večplastno arheološko najdišče na Krasu, Slovenija Ivan TURK, Zvezd Arheološki vestnik (Arh. vest.) 44, 1993, str. 45-96 45 Podmol pri Kastelcu - novo večplastno arheološko najdišče na Krasu, Slovenija Ivan TURK, Zvezdana MODRIJAN, Tomaž PRUS, Metka CULIBERG, Alojz ŠERCELJ,

Prikaži več

Cerc-net

Cerc-net ponikovalnica fi800 dno -3,60 drenažna cev H=80cm, dno -3,38 H=80cm, dno -3,38 drenažna cev peskolov fi300 dno -0,60 PVC, fi50, l=1,50m, 2% H=40cm, dno -2,98 H=40cm, dno -2,98 BET, fi100, l=7,50m, 2% odtočni

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Model

Model PRVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA Mizendol - Podčelo, LC 226112, km 0,8+25 do 2,4+50 (L = 1.625,00 m) polni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometerski položaj začetka, konca ali sredine objekta

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Tehnološki vidik pridobivanja lesa v varovalnih gozdovih pod Ljubeljem As. Matevž Mihelič Prof. Boštjan Košir 2012 Izhodišča Varovalni gozdovi, kjer razmišljamo o posegih, morajo zadovoljevati več pogojem.

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2141a-18/49640-19/93398 20.02.7774 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA KARDOŠEVA ULICA 2 9000 Murska Sobota Izvajalci: Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prikaži več

LEV omare TIPSKA KARTA original.cdr

LEV omare TIPSKA KARTA original.cdr program garderobnih omar S KLASIČNIM ali DRSNIM ODPIRANJEM VRAT LEV LEV Edinstven individulen program garderobnih omar, ki izpolnjuje vse vaše zahteve. Tako glede velikosti, funkcij in izgleda. Na izbiro

Prikaži več

Uradni list RS - 63/2005, Uredbeni del

Uradni list RS - 63/2005, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 63 Ljubljana, ponedeljek 4. 7. 2005 Cena 880 SIT ISSN 1318-0576 Leto XV VLADA 2794. Uredba o koncesiji

Prikaži več

PH in NEH - dobra praksa

PH in NEH - dobra praksa Strokovno izpopolnjevanje, UL-FA, 5.4.2019 SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE JAVNE STAVBE V SLOVENIJI Pravočasno in celovito načrtovanje ter zagotavljanje kakovosti pri gradnji sodobnih opečnih javnih skoraj nič-energijskih

Prikaži več

Microsoft Word - IRDO doc

Microsoft Word - IRDO doc ANALIZA MEDIJSKEGA POJAVLJANJA IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 1. 3. 21 28. 2. 211 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2 Maribor, Slovenija, tel.: +386 ()2 / 25-4-1, fax: +386

Prikaži več

Cesta "D" Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta "B"

Cesta D Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta B Cesta "D" 2.35 15 955 5 Cesta "B" 341 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 519 1 2 3 4 5 6 7 197,19m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 192,35m 2 51 3 3 3 3 3 39 Cesta "E" Cesta "A" 9 1

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija PROSIGMA PLUS d.o.o. Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09 info@prosigmaplus.si, www.prosigmaplus.si DŠ: SI19873662 Tehnična dokumentacija Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine

Prikaži več

Poročilo o opravljenem delu pri praktičnem pouku fizike: MERJENJE S KLJUNASTIM MERILOM Ime in priimek: Mitja Kočevar Razred: 1. f Učitelj: Otmar Uranj

Poročilo o opravljenem delu pri praktičnem pouku fizike: MERJENJE S KLJUNASTIM MERILOM Ime in priimek: Mitja Kočevar Razred: 1. f Učitelj: Otmar Uranj Poročilo o opravljenem delu pri praktičnem pouku fizike: MERJENJE S KLJUNASTIM MERILOM Ime in priimek: Mitja Kočevar Razred: 1. f Učitelj: Otmar Uranjek, prof. fizike Datum izvedbe vaje: 11. 11. 2005 Uvod

Prikaži več

t , e. Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA V

t , e.   Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA V t. 05 99 9 58, 03 870 70 e. info@galas.si, www.galas.si Gimnazijska cesta 6, 40 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA VODOVODNE SISTEME V UPRAVLJANJU OBČINE ZAGORJE OB SAVI V LETU

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ID02_ANALIZA REZULTATOV JAMOMERSKIH MERITEV ZA IZGRADNJO JAŠKA NOP II - predstavitev skok čez kožo.pptx

Microsoft PowerPoint - ID02_ANALIZA REZULTATOV JAMOMERSKIH MERITEV ZA IZGRADNJO JAŠKA NOP II - predstavitev skok čez kožo.pptx 43. SKOK ČEZ KOŽO Analiza rezultatov jamomerskih meritev za izgradnjo jaška NOP II Matjaž Koželj 1, Jure Slatinšek 2, Tomaž Ambrožič 3 1 Premogovnik Velenje d.d., Velenje 2 PV Invest, d.o.o., Velenje 3

Prikaži več

Jupiter Seminarska naloga Šola: O.Š.Antona Martina Slomška Vrhnika Predmet: Fizika Copyright by: Doman Blagojević

Jupiter Seminarska naloga Šola: O.Š.Antona Martina Slomška Vrhnika Predmet: Fizika Copyright by: Doman Blagojević Jupiter Seminarska naloga Šola: O.Š.Antona Martina Slomška Vrhnika Predmet: Fizika Copyright by: Doman Blagojević www.cd-copy.tk Jupiter je peti planet od Sonca in daleč največji. Jupitrova masa je več

Prikaži več

PGD-Trboje _ -1. Story

PGD-Trboje _ -1. Story 11,85 50 1,35 40 2,70 40 3,10 40 2,50 50 10 30 10 1,35 10 20 10 2,70 10 20 10 3,10 10 20 10 2,50 10 30 10 6,80 30 1,20 30 2,20 30 2,20 30 5,30 30 2,20 30 2,20 30 ET, Ø150, l=1,00m, 2% 7,50 50 3,95 50 2,05

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE UVOD LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE V tem šolskem letu ste se odločili za fiziko kot izbirni predmet. Laboratorijske vaje boste opravljali med poukom od začetka oktobra do konca aprila. Zunanji kandidati

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi

Poročilo o izvedeni nalogi Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-17/40464 06.06.13140 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr CENIK 2019 Vse cene so v evrih. Cenik velja od 1.3.2019 do preklica, oziroma objave novega cenika! Telefon: 07/30 48 350, 07/34 89 706, fax: 07/30 48 610, gsm: 040 666 627 www.gorec.info j.gorec@siol.net

Prikaži več

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o.

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o. Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09

Prikaži več

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09 info@prosigmaplus.si, www.prosigmaplus.si DŠ: SI19873662 Tehnična dokumentacija Podzemni univerzalni zbiralnik Aqua King

Prikaži več

OCENA VREDNOSTI STANOVANJA Z RAZLIČNIMI NAČINI KOT PODLAGA ZA IZRAČUN NAJEMNINE Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in iz

OCENA VREDNOSTI STANOVANJA Z RAZLIČNIMI NAČINI KOT PODLAGA ZA IZRAČUN NAJEMNINE Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in iz OCENA VREDNOSTI STANOVANJA Z RAZLIČNIMI NAČINI KOT PODLAGA ZA IZRAČUN NAJEMNINE Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti

Prikaži več

Microsoft Word - končno poročilo o nadzoru porabe sredstev za ureditev nogometnaga igraišla z umetno travo.odt

Microsoft Word - končno poročilo o nadzoru porabe sredstev za ureditev nogometnaga igraišla z umetno travo.odt Trg Osvoboditve 7 Številka: 032-2/2015 Datum: 24. avgust 2018 ŽUPAN mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. ZADEVA: ZVEZA: KONČNO POROČILO O NADZORU PORABE SREDSTEV ZA UREDITEV NOGOMETNEGA IGRIŠČA Z UMETNO

Prikaži več

Številka projekta:

Številka projekta: Kolektor CPG d.o.o Industrijska cesta 2 Kromberk SI-5000 Nova Gorica Slovenija T: +386 5 338 48 00 F: +386 5 338 48 04 cpg@kolektor.com www.kolektorcpg.com www.kolektorgradbeniinzeniring.com 0.1 NASLOVNA

Prikaži več

LIFE13 NAT/SI/ Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, L

LIFE13 NAT/SI/ Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, L LIFE13 NAT/SI/000314 Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje Popis onesnaženosti

Prikaži več

Microsoft Word - bilten doc

Microsoft Word - bilten doc Dekadni bilten stanja vodne bilance kmetijskih tal v Sloveniji 11. do 20. avgusta 2011 OBVESTILO Spet je nastopila vročina. Vremenske razmere so idealne za dozorevanje zgodnjih sort hrušk in jablan, ki

Prikaži več

KOVA d

KOVA d INFORMACIJA ZA JAVNOST O VARNOSTNIH UKREPIH na podlagi 19. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic (Ur. list RS, št. 22/2016) AGRORUŠE d.o.o. Tovarniška cesta 27, 2342

Prikaži več

ARHEOLOGIJA v letu 2018 dediščina za javnost Strokovno srečanje Slovenskega arheološkega društva Ljubljana, Narodni muzej Slovenije Metelkova ap

ARHEOLOGIJA v letu 2018 dediščina za javnost Strokovno srečanje Slovenskega arheološkega društva Ljubljana, Narodni muzej Slovenije Metelkova ap ARHEOLOGIJA v letu 2018 dediščina za javnost Strokovno srečanje Slovenskega arheološkega društva Ljubljana, Narodni muzej Slovenije Metelkova 3. 4. april 2019 SLOVENSK O ARHEOLOŠK O DRUŠTVO ARHEOLOGIJA

Prikaži več

KATALOG ROCAJI.CDR

KATALOG ROCAJI.CDR Pohištveni roèaji POHIŠTVENI ROČAJI leseni 01-05 kovinski 06-23 plastièni 24-28 aktivno kazalo plastika + les 28 kovina + les 29 kovina + plastika 42-45 kovina + usnje 46 kliknite z miško na skupino (

Prikaži več

NAJBOLJŠE PRAKSE ZA VARNO IN UČINKOVITO NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV Zmanjšajte zanašanje in obdržite fitofarmacevtska sredstva na svojem pose

NAJBOLJŠE PRAKSE ZA VARNO IN UČINKOVITO NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV Zmanjšajte zanašanje in obdržite fitofarmacevtska sredstva na svojem pose NAJBOLJŠE PRAKSE ZA VARNO IN UČINKOVITO NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV Zmanjšajte zanašanje in obdržite fitofarmacevtska sredstva na svojem posevku Ta letak vam nudi informacije o dobrih kmetijskih

Prikaži več

S rdf

S rdf Stran 1/10 Puhova cona Stranka : ELTRIS d.o.o. Projektiral : Sloluks Sledeče vrednosti bazirajo na natančnem izračunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do

Prikaži več

1/51

1/51 projektiranje inženiring storitve Kettejeva 16, 2000 Maribor biro@trasa.si Tel.: 02 320 26 10 Fax: 02 320 26 10 1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O ELABORATU ZAKOLIČBENI ELABORAT INVESTITOR: Občina

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

GEOINŽENIRING d.o.o. 9949/18 GEOTEHNIČNO POROČILO INVESTITOR: Občina Domžale, oddelek za investicije, Ljubljanska ulica 69, 1230 Domžale OBJEKT: Kopal

GEOINŽENIRING d.o.o. 9949/18 GEOTEHNIČNO POROČILO INVESTITOR: Občina Domžale, oddelek za investicije, Ljubljanska ulica 69, 1230 Domžale OBJEKT: Kopal GEOINŽENIRING d.o.o. 9949/18 GEOTEHNIČNO POROČILO INVESTITOR: Občina Domžale, oddelek za investicije, Ljubljanska ulica 69, 1230 Domžale OBJEKT: Kopališče Domžale ZA GRADNJO: Rekonstrukcija, nova gradnja

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

STATISTIČNA ANALIZA SIMPLIA»NOČI V STARI LJUBLJANI«

STATISTIČNA ANALIZA SIMPLIA»NOČI V STARI LJUBLJANI« STATISTIČNA ANALIZA SIMPLIA»NOČI V STARI LJUBLJANI«1. 6. 214 13. 1. 214 OSNOVNI POJMI Objava Samostojna, od drugih objav ločena enota sporočanja, ki vsebuje geslo (trigger). Publiciteta Zbirka objav, ki

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

HEXA_design_StanovanjeY_2018.cdr

HEXA_design_StanovanjeY_2018.cdr PROJEKT: NOTRANJA OPREMA STANOVANJA LOKACIJA: LJUBLJANA LETO: 2018 PROJEKTNA MAPA WWW.-DESIGN.COM Idejna zasnova Projekt notranje opreme stanovanja v objektu Y Idejna zasnova: marec 2018 Predviden zaključek

Prikaži več

FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA

FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA SE SPOMNITE SREDNJEŠOLSKE FIZIKE IN BIOLOGIJE? Saša Galonja univ. dipl. inž. arh. ZAPS marec, april 2012 Vsebina Kaj je zvok? Kako slišimo? Arhitekturna akustika

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Microsoft Word - TEKST PZI STOPORKO.doc

Microsoft Word - TEKST PZI  STOPORKO.doc ProBiro Božo GAJŠEK s.p. Maribor stran 1/3 tel. 02/2521-025, E-mail: bozo.gajsek@triera.net 4.1.) NASLOVNA STRAN NAČRTA NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME MAPA 4 INVESTITOR : OBJEKT: OBČINA

Prikaži več

12

12 napajano direktno iz RG 5 0 9 8 7 6 5 5x 05,5 cm Peč Buderus 55 kw -,50 krmiljenje črpalk preko Novi avtomatike bojler komplet nova napeljava V = 0 l 8 5 RK 060 v.p.=50 KOTLOVNICA beton 8 9 0,9 m² 6 7

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikal

OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikal OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikalni in horizontalni osi Odpornost proti obremenitvam

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

Prikaži več

Strešni sistemi Cenik 2019 Cenik velja od

Strešni sistemi Cenik 2019 Cenik velja od Strešni sistemi Cenik 2019 Cenik velja od 11. 2. 2019 Kazalo strani Kategorije proizvodov...3 Barve...4 Modern line Saturn...5 Figaro...6 Figaro Deluxe... 7 Bobrovec...8 Bobrovec ravno rezan... 10 Bobrovec

Prikaži več

Ponudba rokovnikov Univerze v Ljubljani

Ponudba rokovnikov Univerze v Ljubljani Izzivi pri namakanju jagod prof. dr. Marina PINTAR Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Ljubljana, Slovenija marina.pintar@bf.uni-lj.si 17. posvet o jagodi Ljubljana, 28. nov. 2018 ??? Cca 20 m2

Prikaži več

KREMEN

KREMEN ŠOLSKI CENTER CELJE TEHNOLOGIJA S KEMIJO REFERAT KREMEN ANDRAŽ SEBIČ, E-2.c Mentorica: Mihela Jug Ljubečna, april 2007 Kazalo UVOD V referatu bom predstavil kaj je kremen, za kaj se uporablja in opisal

Prikaži več

Poročilo

Poročilo Močan veter od 16. do 19. januarja 17 Splošna vremenska slika Že v petek, 13. januarja, je hladen in vlažen polarni zrak iznad severnega Atlantika preplavil zahodno Evropo, hladna fronta pa je popoldne

Prikaži več

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc Ljubljana, 10. oktober 2014 Padavine med 15. junijem in 15. septembrom 2014 Poletje 2014 je izstopalo po nadpovprečni višini padavin, še posebej po 15. juniju; pogoste in občasno tudi zelo obilne padavine

Prikaži več

Nova paleta izdelkov za profesionalce!

Nova paleta izdelkov za profesionalce! Nova paleta izdelkov za profesionalce! Popravilo barvanih površin AUTOSOL COMPOUND AUTOSOL POLISH AUTOSOL FINISH AUTOSOL NANO WAX Predstavitev osnove Zakaj se polirne paste uporabljajo? Kakšne poškodbe

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Matematika 2

Matematika 2 Matematika 2 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 23. april 2014 Soda in liha Fourierjeva vrsta Opomba Pri razvoju sode periodične funkcije f v Fourierjevo vrsto v razvoju nastopajo

Prikaži več

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_ Prednostne snovi v luči Načrta upravljanja voda 2009 do 2015 Dr. Tanja Mohorko, uni. dipl. inž. kem. inž. Ljubljana, 03.07.2012 Pregled predstavitve Evropska zakonodaja za področje prednostnih snovi Metodologija

Prikaži več

CENIK NELSKAMP 2011 Velja od Zastopa in prodaja v Sloveniji: Aretta d.o.o. Ulica talcev 1a, 3310 Žalec tel.: fax: E

CENIK NELSKAMP 2011 Velja od Zastopa in prodaja v Sloveniji: Aretta d.o.o. Ulica talcev 1a, 3310 Žalec tel.: fax: E CENIK NELSKAMP 2011 Velja od 1.7.2011 Zastopa in prodaja v Sloveniji: Aretta d.o.o. Ulica talcev 1a, 3310 Žalec tel.: 03 710-18-50 fax: 03 710-18-51 E-pošta: aretta@siol.net E-pošta: info@aretta.si splet.:

Prikaži več

7. tekmovanje v znanju astronomije 8. razred OŠ Državno tekmovanje, 9. januar 2016 REŠITVE NALOG IN TOČKOVNIK SKLOP A V sklopu A je pravilen odgovor o

7. tekmovanje v znanju astronomije 8. razred OŠ Državno tekmovanje, 9. januar 2016 REŠITVE NALOG IN TOČKOVNIK SKLOP A V sklopu A je pravilen odgovor o 7. tekmovanje v znanju astronomije 8. razred OŠ Državno tekmovanje, 9. januar 2016 REŠITVE NALOG IN TOČKOVNIK SKLOP A V sklopu A je pravilen odgovor ovrednoten z 2 točkama; če ni obkrožen noben odgovor

Prikaži več

30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k

30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k 30 Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, kjer se zahtevajo velike dometne razdalje in nizka stopnja šumnosti. S postavitvijo

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Celostna obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju NASTJA SALMIČ TISOVEC, UNIV. DIPL. PSIH., CERTIFICIRANA EUROPSY PSIHOLOGINJA Š E N T, S LOV E N S KO Z D R U Ž E N J E Z A D U Š E V N O Z D R AVJ

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

Osnove statistike v fizični geografiji 2

Osnove statistike v fizični geografiji 2 Osnove statistike v geografiji - Metodologija geografskega raziskovanja - dr. Gregor Kovačič, doc. Bivariantna analiza Lastnosti so med sabo odvisne (vzročnoposledično povezane), kadar ena lastnost (spremenljivka

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

Interno narocilo, ver.4

Interno narocilo, ver.4 Poročilo o izvedeni nalogi Monitoring površinske kopalne vode na Vogrščku MONG Evidenčna oznaka: 2106-17/35569-18/63482 27.05.43138 Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA TRG EDVARDA KARDELJA 1 5000 Nova

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DOMINIK ZRIMŠEK LJUBLJANA 2019

UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DOMINIK ZRIMŠEK LJUBLJANA 2019 UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DOMINIK ZRIMŠEK LJUBLJANA 2019 UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GEOTEHNOLOGIJO DIGITALIZACIJA IN INTERPRETACIJA

Prikaži več

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove 1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.2 Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.3 Okrajšani naslov - 1.4 Globalni

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve Številka: 3505-38/2010-58 Datum: 19. 2. 2013 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Mestna uprava Mestne občine

Prikaži več

PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni grad

PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni grad PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø 120 200 mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni gradnji. Primeren je za priklop dveh kurilnih naprav, npr.

Prikaži več

Microsoft Word - TL SikaTop Armatec -110 EpoCem .doc

Microsoft Word - TL SikaTop Armatec -110 EpoCem .doc Tehnični list Izdaja 06/08/2012 Identifikacijska št.: 02 03 02 01 001 0 000001 SikaTop Armatec -110 EpoCem SikaTop Armatec -110 EpoCem Kontaktni premaz in protikorozijska zaščita armature Construction

Prikaži več

INO WinterAktion Flyer ALTHOLZ SI-1 bc.cdr

INO WinterAktion Flyer ALTHOLZ SI-1 bc.cdr EKSKLUZIVNA VHODNA VRATA POSEBNA PONUDBA RUSTIKAL Vhodna vrata iz aluminija z lesnimi dekorji rustikalnega videza. Z obojestransko prekrivnim polnilom in faktorjem toplotne izolativnosti W/m2K. Ustvarjena

Prikaži več

97 Original scientific paper Vrednotenje slovenskih glinišč glede na njihovo perspektivnost Evaluation of clay deposits in Slovenia refering to their

97 Original scientific paper Vrednotenje slovenskih glinišč glede na njihovo perspektivnost Evaluation of clay deposits in Slovenia refering to their 97 Original scientific paper Vrednotenje slovenskih glinišč glede na njihovo st Evaluation of clay deposits in Slovenia refering to their prospects Received: October 14, 2014 Accepted: October 20, 2014

Prikaži več

Microsoft Word - Visoko_citirane_3.doc

Microsoft Word - Visoko_citirane_3.doc Visoko citirane objave (1%) v obdobju 23-213 glede na predhodno obdobje Visoko citirane objave so znanstvene objave, ki se po številu citatov uvrščajo v zgornji odstotek najbolj citiranih objav. Gibanje

Prikaži več

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota PRIPRAVLJAVEC: MESTNA OBČINA MARIBOR Sektor za urejanje

Prikaži več

LETNO POROČILO O PITNI VODI

LETNO POROČILO O PITNI VODI LETNO POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2017 V Kamniku pod Krimom, 12.3.2018 1 / 8 Kazalo PODATKI VOODOOSKRBNEGA SISTEMA... 3 PORABA V VODOOSKRBNEM SISTEMU... 4 DOBAVA PITNE V SISTEM IZ DRUGEGA SISTEMA...

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Podnebni in energetski občine Simona Pestotnik Predstavitev za javnost: Koliko nas stane ogrevanje z Zemljino toploto? Kakšne so perspektive za občino Cerkno? Cilji občine in razumevanje aktivnosti na

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več

KEMAGLET G

KEMAGLET G KEMAGLET G Bela cementna izravnalna masa Odličen oprijem na podlago Paropropustnost Odpornost na vlago in vodo Primerno za zunanjo in notranjo uporabo Lahka obdelovalnost Ne poka, se ne krči in ne nabreka

Prikaži več

KEMASAN 590 F

KEMASAN 590 F KEMASAN 590 F Fini sanirni omet na osnovi Romanskega apna Za stalno razvlaževanje zelo vlažnih zidov Difuzijska odprtost Za ročni nanos Ustreza zahtevam za omet R po EN 998-1:2004 Odpornost na vlago, soli

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek OSNUTEK Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.

Prikaži več