Installation manuals

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Installation manuals"

Transkripcija

1 /7 [6.8.2] =... ID66F4 Upoštevne enote EWAQ6BAVP EWAQ8BAVP EWYQ6BAVP EWYQ8BAVP Opombe (*) EWYQ* (*2) EWAQ* 4P

2 2/7 Uporab. nastavitve Prednastavljene vred. Temp. prostora Udobno (ogrevanje) R/W [3-7]~[3-6], korak: A C Varčno (ogrevanje) R/W [3-7]~[3-6], korak: A C Udobno (hlajenje) R/W [3-8]~[3-9], korak: A C Varčno (hlajenje) R/W [3-8]~[3-9], korak: A C Gl. T izh. vode [8-9] Udobno (ogrevanje) [8-A] Varčno (ogrevanje) [8-7] Udobno (hlajenje) [8-8] Varčno (hlajenje) Udobno (ogrevanje) Varčno (ogrevanje) Udobno (hlajenje) Varčno (hlajenje) Stopnja tihega del R/W : Nivo : Nivo 2 2: Nivo 3 Tarifa el. en [C-C] Velika R/W,~99/kWh [D-C] /kwh [C-D] Srednje R/W,~99/kWh [D-D] /kwh [C-E] [D-E] Majhna R/W,~99/kWh /kwh Cena kuriva R/W,~99/kWh,~29/MBtu 8,/kWh Nas. vremen. vod. Glavno Nas. vremensko vodeno ogrevanje [-] Nas. vremensko vodeno ogrevanjenizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja [-] Nas. vremensko vodeno ogrevanjevisoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja [-2] Nas. vremensko vodeno ogrevanjevrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja [-3] Nas. vremensko vodeno ogrevanjevrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja R/W -4~, korak: C - R/W ~2, korak: C R/W [9-]~[9-] C, korak: C R/W [9-]~min(45, [9-]) C, korak: C Nas. vremensko vodeno hlajenje [-6] Nas. vremensko vodeno hlajenje Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja [-7] Nas. vremensko vodeno hlajenje Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja [-8] Nas. vremensko vodeno hlajenje Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja [-9] Nas. vremensko vodeno hlajenje Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja Nastavitve monterja Postavitev sistema Standard. A.2.. [E-] Vrsta enote R/O ~5 R/W ~2, korak: C R/W 25~43 C, korak: C R/W [9-3]~[9-2] C, korak: C 2 R/W [9-3]~[9-2] C, korak: C : Mini hladilnik A.2..2 [E-] Vrsta kompresorja R/O ~ : 6 A.2..3 [E-2] Tip prog.op. N enote R/O : Tip (*) : Tip 2 (*2) A.2..7 [C-7] Način upr. enote R/W : Nadzor T izh.v. : Nadzor Z sob.t. 2: Nadzor sob.t. A.2..8 [7-2] Št. območij T izh. vode R/O : obm. T izh.v. A.2..9 [F-D] Način del. črpalke prekinjeno : Vzorec 2: Zahteva A.2..A [E-4] Možno varčno del. R/O : Ne A.2..B Mesto upravljalnika R/W : Na enoti : V prostoru A.2..C [E-D] Glik. mešanica je prisotna Možnosti A.2.2.B [C-8] Zunanje tipalo : Zunanje tipalo 2: Sobno tipalo Nadzorna plošča A.2.2.E. [E-3] Stopnje rez. grel. R/W : Ni rez. grel. : stopnja 2: 2 stopnja 4P (*) EWYQ*_(*2) EWAQ*

3 3/7 A.2.2.E.2 [5-D] Vrsta rez. grel. R/W ~5 : P,(/+2) 4: 3PN,(/2) 5: 3PN,(/+2) A.2.2.E.3 [D-] Prednos. tarifa kwh : Aktivno odprto 2: Aktivno zaprto A.2.2.E.5 [C-5] Vrsta gl. kontakta R/W : VKL/IZKL termo 2: Zah. hlaj/ogr Opcijska plošča A.2.2.F. [C-2] Z rez.gr. src : Bivalentno 2: - 3: - A.2.2.F.2 [C-9] Izhod alarma R/W : Običajno odprt : Običajno zaprt A.2.2.F.3 [D-8] Zunanji števec kwh A.2.2.F.4 [D-9] Zunanji števec kwh 2 A.2.2.F.5 [C-8] Zunanje tipalo : Zunanje tipalo 2: Sobno tipalo A.2.2.F.6 [D-4] Omejitev toka z dig. vhodi Zmogljivosti A [6-3] Rez.grel.:.korak 3 kw A [6-4] Rez.grel.: 2.korak kw Funkcija prostora Nastavitve T izh. vode Glavno A.3... Način nas.t. T izh.v. R/W : Absolutna : Vreme. vodena 2: Abs. + urnik 3: Vrem. + urnik A [9-] Temperaturno območje Min. temp. (ogrevanje) R/W 5~37 C, korak: C 2 A [9-] Temperaturno območje Maks.temp. (ogrevanje) R/W 37~, korak: C A [9-3] Temperaturno območje Min. temp. (hlajenje) R/W 5~, korak: C A [9-2] Temperaturno območje Maks. temp. (hlajenje) R/W 8~2, korak: C 2 A [8-5] Modulirana T izh. vode A [9-B] Vrsta oddajnika toplo. R/W : Hitro : Počasi Vir razlike T A [9-9] Ogrev. R/W 3~, korak: C A [9-A] Hlaj. R/W 3~, korak: C Sobni termostat A [3-7] Temp. območje pros. Min. temp. (ogrevanje) R/W 2~, korak: A C A [3-6] Temp. območje pros. Maks.temp. (ogrevanje) R/W 8~3, korak: A A [3-9] Temp. območje pros. Min. temp. (hlajenje) R/W 5~2, korak: A A [3-8] Temp. območje pros. Maks. temp. (hlajenje) R/W 25~, korak: A A [2-A] Zamik temp. pros. R/W -5~, korak:, A [2-9] Zamik zun. sob. tipala R/W -5~, korak:, A Korak temp. prostora R/W :, : C Območje delovanja A.3.3. [4-2] Izkl. T ogr. pros. R/W 4~35 C, korak: C 9 C A [F-] Vkl. T hlaj. pros. R/W ~, korak: C Viri toplote Rezervni grelnik A.5.. [4-] Način : Onemogočeno A.5..3 [4-7] Omogoči 2.stopnjo rez.gr. A.5..4 [5-] Ravnotež. temp. R/W -5~, korak: C -4 C Delovanje sistema Samodejni ponovni zagon A.6. [3-] Prednos. tarifa kwh A.6.2. [D-] Omog. grelnik R/W ~3 2: Samo rez.grel. 3: Vsi grelniki A [D-5] Prisilni izkl. črp. R/W : Prisilni izklop : Kot običajno Nadzor energijske porabe (*) EWYQ*_(*2) EWAQ* 4P

4 4/7 A.6.3. [4-8] Način R/W omejitve : Neprekinjeno 2: Digitalni vhodi A [4-9] Tip R/W : Tok : Moč A [5-5] Vred. A A [5-9] Vred. kw kw, korak:,5 kw A [5-5] Omej. A za dig. vh. Omej. dig.vh. A [5-6] Omej. A za dig. vh. Omej. dig.vh.2 A [5-7] Omej. A za dig. vh. Omej. dig.vh.3 A [5-8] Omej. A za dig. vh. Omej. dig.vh.4 A [5-9] Omej. kw za dig. vh. Omej. dig.vh. kw, korak:,5 kw A [5-A] Omej. kw za dig. vh. Omej. dig.vh.2 kw, korak:,5 kw A [5-B] Omej. kw za dig. vh. Omej. dig.vh.3 kw, korak:,5 kw A [5-C] Omej. kw za dig. vh. Omej. dig.vh.4 kw, korak:,5 kw A [4-] Prednost 2: Rez. grelnik Povprečenje časa A.6.4 [-A] R/W povpr. : 2 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h Zamik Z tipala okol. A.6.5 [2-B] R/W -5~, korak:, učinkovitost kotla A.6.A [7-5] R/W : Zelo vis. : Velika 2: Srednje 3: Majhna 4: Zelo niz. Zasilno del. A.6.C R/W : Ročno : Samodejno Pregled nastavitev A.8 [-] -- A.8 [-] -- A.8 [-2] -- A.8 [-3] -- - A.8 [-4] -- 8 C A.8 [-5] -- A.8 [-6] -- A.8 [-7] -- A.8 [-B] -- A.8 [-C] -- 6 A.8 [-D] -- A.8 [-E] -- A.8 [-] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W -4~, korak: C ogrevanja - A.8 [-] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W ~2, korak: C ogrevanja A.8 [-2] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja A.8 [-3] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko R/W [9-]~min(45, [9-]) C, korak: C vodeno upravljanje ogrevanja A.8 [-4] Vremensko vodeno hlajenje glavnega območja temperature izhodne vode. A.8 [-5] -- A.8 [-6] Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W ~2, korak: C hlajenja A.8 [-7] Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje R/W 25~43 C, korak: C hlajenja A.8 [-8] Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko R/W [9-3]~[9-2] C, korak: C vodeno upravljanje hlajenja 2 A.8 [-9] Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko R/W [9-3]~[9-2] C, korak: C vodeno upravljanje hlajenja A.8 [-A] Kolikšen je čas povprečenja zunanje temperature? R/W povpr. : 2 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h A.8 [2-] -- 5 A.8 [2-] -- A.8 [2-2] A.8 [2-3] -- 7 A.8 [2-4] -- A.8 [2-5] Temperatura zaščite prostora pred zmrzovanjem R/W 4~6 C, korak: C 6 C A.8 [2-6] Zaščita pred zmrzovanjem A.8 [2-9] Nas. zamik izmerjene temperature prostora R/W -5~, korak:, A.8 [2-A] Nas. zamik izmerjene temperature prostora R/W -5~, korak:, A.8 [2-B] Kolikšen je potrebni zamik izmerjene zunanje temp.? R/W -5~, korak:, A.8 [3-] Ali je dovoljen samodejni ponovni zagon enote? A.8 [3-] -- A.8 [3-2] -- A.8 [3-3] -- 4 A.8 [3-4] -- 2 A.8 [3-5] -- 4P (*) EWYQ*_(*2) EWAQ*

5 5/7 A.8 [3-6] Kolikšna je maks. želena temp. prostora pri ogrevanju? R/W 8~3, korak: A A.8 [3-7] Kolikšna je minimalna želena temperatura prostora pri ogrevanju? R/W 2~, korak: A C A.8 [3-8] Kolikšna je maks. želena temp. prostora pri hlajenju? R/W 25~, korak: A A.8 [3-9] Kolikšna je min. želena temp. prostora pri hlajenju? R/W 5~2, korak: A A.8 [4-] V katerem načinu deluje rez. grelnik? : Onemogočeno A.8 [4-] Kateri el. grelnik ima prednost? A.8 [4-2] Pod kakšno vred. zunanje temp. je dovoljeno ogrevanje? R/W 4~35 C, korak: C 9 C A.8 [4-3] -- 3 A.8 [4-4] Zašč. vodovod. cevi pred zmrz. prekinjeno delovanje črpalke : Prekinitveno delovanje črpalke 2: Brez zaščite A.8 [4-5] -- A.8 [4-6] -- (Ne spreminjajte te vrednosti) / A.8 [4-7] Želite omogočiti drugi korak rez. grelnika? A.8 [4-8] Kateri način omej. moči je potreben v sistemu? R/W omejitve : Neprekinjeno 2: Digitalni vhodi A.8 [4-9] Katera vrsta omej. moči je potrebna? R/W : Tok : Moč A.8 [4-A] -- A.8 [4-B] Histereza samodejnega preklopa ogrevanja/hlajenja. R/W ~, korak:, C A.8 [4-D] Zamik samodejnega preklopa ogrevanja/hlajenja. R/W ~, korak:, 3 C A.8 [4-E] Ali je monter na lokaciji? A.8 [5-] Ali je delovanje rezervnega grelnika omogočeno nad ravnotežno temperaturo med R/W : Dovoljeno ogrevanjem prostora? : Ni dovoljeno A.8 [5-] Kolikšna je ravnotežna temperatura za stavbo? R/W -5~, korak: C -4 C A.8 [5-2] Prednostno ogrevanje prostora. A.8 [5-3] Temperatura prednostnega ogrevanja prostora. R/W -5~, korak: C A.8 [5-4] -- A.8 [5-5] Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh.? A.8 [5-6] Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 2? A.8 [5-7] Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 3? A.8 [5-8] Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 4? A.8 [5-9] Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh.? kw, korak:,5 kw A.8 [5-A] Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 2? kw, korak:,5 kw A.8 [5-B] Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 3? kw, korak:,5 kw A.8 [5-C] Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 4? kw, korak:,5 kw A.8 [5-D] Katera vrsta namestitve rez. grelnika se uporablja? R/W ~5 : P,(/+2) 4: 3PN,(/2) 5: 3PN,(/+2) A.8 [5-E] -- A.8 [6-] Temperaturna razlika, ki določa vklopno temperaturo toplotne črpalke. R/W 2~, korak: C A.8 [6-] Temperaturna razlika, ki določa izklopno temperaturo toplotne črpalke. R/W ~, korak: C A.8 [6-2] -- A.8 [6-3] Kolikšna je zmogljivost. koraka rezervnega grelnika? 3 kw A.8 [6-4] Kolikšna je zmogljivost 2. koraka rezervnega grelnika? kw A.8 [6-5] -- A.8 [6-6] -- A.8 [6-7] -- A.8 [6-8] -- A.8 [6-9] -- A.8 [6-A] -- A.8 [6-B] -- A.8 [6-C] -- A.8 [6-D] -- A.8 [6-E] -- 6 A.8 [7-] -- A.8 [7-] -- A.8 [7-2] Koliko območij temperature izh. vode se uporablja? R/O : obm. T izh.v. A.8 [7-3] -- 2,5 A.8 [7-4] -- A.8 [7-5] učinkovitost kotla R/W : Zelo vis. : Velika 2: Srednje 3: Majhna 4: Zelo niz. A.8 [8-] -- min A.8 [8-] -- 3 A.8 [8-2] --,5 A.8 [8-3] -- 5 A.8 [8-4] Dodatni čas delovanja za maksimalni čas delovanja. R/W ~95 min, korak: 5 min 95 min A.8 [8-5] Želite omogočiti modul. T izh. vode za nadzor prostora? A.8 [8-6] Modulacija maksimalne temperature izhodne vode. R/W ~, korak: C 3 C (*) EWYQ*_(*2) EWAQ* 4P

6 6/7 A.8 [8-7] Kolikšna je želena udobna gl. T izh. vode pri hlajenju? A.8 [8-8] Kakšna je želena varčna gl. T izh. vode pri hlajenju? A.8 [8-9] Kolikšna je želena udobna gl. T izh. vode pri ogrevanju? A.8 [8-A] Kolikšna je želena varčna gl. T izh. vode pri ogrevanju? 4 A.8 [8-B] -- 3 A.8 [8-C] -- A.8 [8-D] -- 6 A.8 [9-] Kolikšna je maks. želena T izh. vode za osred. obm. pri ogrev.? R/W 37~, korak: C A.8 [9-] Kolikšna je minimalna želena T izhodne vode za glavno območje pri ogrevanju? R/W 5~37 C, korak: C 2 A.8 [9-2] Kolikšna je maks. želena T izh. vode za osred. obm. pri hlaj.? R/W 8~2, korak: C 2 A.8 [9-3] Kolikšna je minimalna želena T izhodne vode za glavno območje pri hlajenju? R/W 5~, korak: C A.8 [9-4] Presežna temperatura izhodne vode. R/W ~4 C, korak: C C A.8 [9-5] A.8 [9-6] A.8 [9-7] -- 5 A.8 [9-8] A.8 [9-9] Kolikšna je želena razlika T pri ogrevanju? R/W 3~, korak: C A.8 [9-A] Kolikšna je želena razlika T pri hlajenju? R/W 3~, korak: C A.8 [9-B] Katera vrsta oddajnika je prik. na osred. obm. temp. izh. vode? R/W : Hitro : Počasi A.8 [9-C] Histereza temperature prostora. R/W ~6 C, korak:, C A.8 [9-D] Omejitev hitrosti črpalke R/W ~8, korak: : % ~4 : 8~5% 5~8 : 8~5% 6 A.8 [9-E] -- 6 A.8 [A-] -- A.8 [A-] -- A.8 [A-2] -- A.8 [A-3] -- A.8 [A-4] -- A.8 [B-] -- A.8 [B-] -- A.8 [B-2] -- A.8 [B-3] -- A.8 [B-4] -- A.8 [C-] -- A.8 [C-] -- A.8 [C-2] Ali je priključen zunanji rezervni vir toplote? : Bivalentno 2: - 3: - A.8 [C-3] Temperatura za aktiviranje bivalentnega delovanja. R/W -25~2, korak: C A.8 [C-4] Temperatura histereze bivalentnega delovanja. R/W 2~, korak: C 3 C A.8 [C-5] Kakšen kontakt za toplot. zah. se uporablja za osred. obm.? R/W : VKL/IZKL termo 2: Zah. hlaj/ogr A.8 [C-6] -- A.8 [C-7] Kateri način nadzora enote se uporablja za funkcije pros.? R/W : Nadzor T izh.v. : Nadzor Z sob.t. 2: Nadzor sob.t. A.8 [C-8] Kakšno zunanje tipalo je nameščeno? : Zunanje tipalo 2: Sobno tipalo A.8 [C-9] Kakšna vrsta izh. kontakta alarma je potrebna? R/W : Običajno odprt : Običajno zaprt A.8 [C-A] -- A.8 [C-C] Decimalka pri visoki tarifi električne energije (Ne uporabljajte) R/W ~7 A.8 [C-D] Decimalka pri srednji tarifi električne energije (Ne uporabljajte) R/W ~7 A.8 [C-E] Decimalka pri nizki tarifi električne energije (Ne uporabljajte) R/W ~7 A.8 [D-] Kateri grelniki so dovoljeni, če je napaj. pred. kwh odk.? R/W ~3 2: Samo rez.grel. 3: Vsi grelniki A.8 [D-] Tip kontakta prisilni izklop R/W ~3 : Ne : Tip kontakta prisilni izklop 2: Zaprta tarifa A.8 [D-2] -- A.8 [D-3] Kompenzacija temperature izhodne vode okrog., sprememba (od -2 do ) 2: Omogočeno, sprememba 4 C (od -2 do ) 3: Omogočeno, sprememba (od -4 do 4 C) 4: Omogočeno, sprememba 4 C (od -4 do 4 C) A.8 [D-4] Je uporabljeno dodatno vezje za omejitev toka A.8 [D-5] Ali črpalka lahko deluje, če je napaj. pred. kwh odk.? R/W : Prisilni izklop : Kot običajno A.8 [D-7] -- 4P (*) EWYQ*_(*2) EWAQ*

7 7/7 A.8 [D-8] Ali se za merjenje moči uporablja zunanji števec kwh? A.8 [D-9] Ali se za merjenje moči uporablja zunanji števec kwh? A.8 [D-A] -- A.8 [D-B] -- 2 A.8 [D-C] Kolikšna je visoka tarifa električne energije (Ne uporabljajte) R/W ~49 A.8 [D-D] Kolikšna je srednja tarifa električne energije (Ne uporabljajte) R/W ~49 A.8 [D-E] Kolikšna je nizka tarifa električne energije (Ne uporabljajte) R/W ~49 A.8 [E-] Katera vrsta enote je nameščena? R/O : Mini hladilnik A.8 [E-] Kateri tip kompresorja je nameščen? R/O ~ : 6 A.8 [E-2] Kakšne vrste je prog. oprema notranje enote? R/O : Tip (*) : Tip 2 (*2) A.8 [E-3] Koliko korakov ima rezervni grelnik? R/W : Ni rez. grel. : stopnja 2: 2 stopnja A.8 [E-4] Ali zunanja enota omogoča varčno delovanje? R/O : Ne A.8 [E-5] -- A.8 [E-6] -- A.8 [E-7] -- A.8 [E-8] Funkcija varčne rabe za zunanjo enoto. A.8 [E-9] -- A.8 [E-A] -- A.8 [E-B] -- A.8 [E-C] -- A.8 [E-D] Je sistem napolnjen z glikolno mešanico? A.8 [E-E] -- A.8 [F-] Delovanje črpalke je dovoljeno izven območja. A.8 [F-] Nad kakšno vred. zunanje temp. je dovoljeno hlajenje? R/W ~, korak: C A.8 [F-2] -- 3 A.8 [F-3] -- 5 A.8 [F-4] -- A.8 [F-5] -- A.8 [F-6] -- A.8 [F-9] Delovanje črpalke med nepravilnim pretokom. A.8 [F-A] -- A.8 [F-B] -- A.8 [F-C] -- A.8 [F-D] V katerem načinu deluje črpalka? prekinjeno : Vzorec 2: Zahteva (*) EWYQ*_(*2) EWAQ* 4P

Operation manuals

Operation manuals Daikin Altherma nizkotemperaturna enota monoblok EBLQ0CAV3 EBLQ04CAV3 EBLQ06CAV3 EBLQ0CAW EBLQ04CAW EBLQ06CAW EDLQ0CAV3 EDLQ04CAV3 EDLQ06CAV3 EDLQ0CAW EDLQ04CAW EDLQ06CAW Slovenščina Kazalo Kazalo Ciljni

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

4PSL _2015_02

4PSL _2015_02 EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB Slovenščina Kazalo Kazalo 1 Splošni varnostni ukrepi 2 1.1 O dokumentaciji... 2 1.1.1 Pomen opozoril in simbolov... 2 1.2 Za uporabnika... 3 2 O tem dokumentu 3 3 O

Prikaži več

Zbirni center

Zbirni center OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.

Prikaži več

Einsatzgrenzendiagramm

Einsatzgrenzendiagramm Tehnični podatki LA 6ASR Informacije o napravi LA 6ASR Izvedba - Izvor toplote Zunanji zrak - Različica - Reguliranje - Mesto postavitve Zunanje - Stopnje moči Meje uporabe - Min. temperatura vode / Maks.

Prikaži več

Področje uporabe

Področje uporabe Regulator Področja uporabe Regulator DIALOG EQ je namenjen predvsem vodenju in nadziranju sistemov ogrevanja in hlajenja, lahko pa se uporabi tudi na različnih področjih avtomatizacije in inteligentnih

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v TERMOSOLAR d.o.o.,

Prikaži več

Cenik cene so brez DDV OG REVALN A TEHN I KA KONDENZACIJSKI KOTLI NA KURILNO OLJE Oljni kondenzacijski kotel - GTU C Lastnosti: Kompakten

Cenik cene so brez DDV OG REVALN A TEHN I KA KONDENZACIJSKI KOTLI NA KURILNO OLJE Oljni kondenzacijski kotel - GTU C Lastnosti: Kompakten KONDENZACIJSKI KOTLI NA KURILNO OLJE Oljni kondenzacijski kotel - GTU C Lastnosti: Kompakten kondenzacijski kotel na kurilno olje Tovarniško prigrajen in nastavljen EcoNOx gorilnik (NOx

Prikaži več

CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C MODEL Grelna moč kw Hladilna moč kw CENA brez DDV ERLQ004CV3* 1,80-4

CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C MODEL Grelna moč kw Hladilna moč kw CENA brez DDV ERLQ004CV3* 1,80-4 CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: 004-006 - 008 ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C ERLQ004CV3* 1,80-4,40-5,12 5,00 1.428 ERLQ006CV3 1,80-6,00-8,35 6,76 1.573 ERLQ008CV3 1,80-7,40-10,02 6,86 2.048 NOTRANJE

Prikaži več

2019_ katalog_stenski_plinski_kotel_Evodens_De_Dietrich

2019_ katalog_stenski_plinski_kotel_Evodens_De_Dietrich EVODENS STENSKI PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTLI CELOVITA IN VISOKO UČINKOVITA REŠITEV NA PODLAGI NAJNOVEJŠIH INOVACIJ www.dedietrich-thermique.fr ADVANCE OBČUTNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI BIVANJA OB NAMESTITVI

Prikaži več

PodroĊje uporabe

PodroĊje uporabe Regulator Dialog za sisteme s toplotno črpalko Področje uporabe Regulator DIALOG tč je namenjen vodenju ogrevanja in hlajenja v družinskih hišah s pomočjo toplotne črpalke kot samostojnim virom ali v kombinaciji

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več

Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016

Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016 Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016 Osa S vsebuje vse v 18 centimetrih. barva vašega stila Sprednje plošče

Prikaži več

NOVA GENERACIJA KOMPAKTNIH TOPLOTNIH ČRPALK

NOVA GENERACIJA KOMPAKTNIH TOPLOTNIH ČRPALK NOVA GENERACIJA KOMPAKTNIH TOPLOTNIH ČRPALK LASTNOSTI TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK/VODA AEROGOR COMPACT W Kompaktna toplotna črpalka zrak/voda je postavljena na prostem Aeorogor Compact (zunanja enota). Pogosto

Prikaži več

OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si

OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE OLJNI RADIATORJI gorenje.si OBČUTEK TOPLINE ZA DOBRO POČUTJE Oljni radiatorji so odlična izbira za dodatno ogrevanje najrazličnejših prostorov. S pomočjo koles jih z lahkoto

Prikaži več

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom IMI HEIMEIER / Termostatske glave in radiatorski ventili / Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo se uporablja

Prikaži več

Naravna izbira DAIKIN ALTHERMA NIZKO TEMPERATURNA TOPLOTNA ČRPALKA

Naravna izbira DAIKIN ALTHERMA NIZKO TEMPERATURNA TOPLOTNA ČRPALKA Naravna izbira DAIKIN ALTHERMA NIZKO TEMPERATURNA TOPLOTNA ČRPALKA 2 Štiri prednosti nizko temperaturne toplotne črpalke aikin Altherma 99 Prihranite pri obratovalnih stroških, ohranite najvišjo raven

Prikaži več

Installation manual

Installation manual EKRTR EKRTETS 1 2 1 2 3 60 87 170 161 ±1.5 m >0.2 m 3 5 4 34 125 4 5 28 50 EKRTR EKRTETS Vsebina Pred zagonom naprave pozorno preberite ta priročnik. Ne zavrzite ga. Spravite ga na varno mesto, ker ga

Prikaži več

BM2

BM2 MOBILNI PROSTORSKI PLINSKI GRELNIK Z DIREKTNIM Za gradbišča, manjše delavnice, plastenjake, steklenjake Direktno zgorevanje, ne potrebuje dimnika. Zelo hitra montaža ker priklopimo samo plinsko jeklenko

Prikaži več

SLV Navodila za uporabo in nastavitev Navodila za servisne nastavitve Navodila za montaţo PROMATIC WDC10B - regulator mešalnega ali direktnega ogreval

SLV Navodila za uporabo in nastavitev Navodila za servisne nastavitve Navodila za montaţo PROMATIC WDC10B - regulator mešalnega ali direktnega ogreval SLV Navodila za uporabo in nastavitev Navodila za servisne nastavitve Navodila za montaţo PROMATIC WDC10B - regulator mešalnega ali direktnega ogrevalnega kroga - regulator ogrevanja sanitarne vode - regulator

Prikaži več

NOVELAN 44 db 60 db H1422 LAD 77-HID kw kw

NOVELAN 44 db 60 db H1422 LAD 77-HID kw kw 44 60 103602H1422 10 12 103602H1422 Komplet (toplotna črpalka in kombinirani grelnik s toplot črpalko) Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov s toplot črpalko (ηs) Nazivna izhodna toplota

Prikaži več

NOVELAN 44 db 65 db H1622 LAD 97-HID kw kw

NOVELAN 44 db 65 db H1622 LAD 97-HID kw kw 44 65 103609H1622 12 14 19 103609H1622 Komplet (toplotna črpalka in kombinirani grelnik s toplot črpalko) Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov s toplot črpalko (ηs) Nazivna izhodna

Prikaži več

untitled

untitled Energija iz zraka Weishauptove Split toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje To je zanesljivost. Ogrevanje in hlajenje z Weishauptovimi Split toplotnimi črpalkami Split toplotne črpalke so vse bolj priljubljene.

Prikaži več

ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA

ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA 2 ECOTERM Inovativen pristop ter uporaba edinstvene tehnologije v svetu toplotnih črpalk omogočata vrsto uporabnih prednosti, ki jih nudi toplotna

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št. in cene na zahtevo VITOMAX 200-HW Tip M72A Visokotlačni

Prikaži več

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc Kontrolna tabela za energetski pregled HLADILNIK 1. Število hladilnikov (hladilniki in kombinirani hladilniki) na električnem priključku: 2. Poraba posameznega hladilnika: 3. Ocena izvedbe ukrepov: izveden

Prikaži več

1. Distributivni elementi.indd

1. Distributivni elementi.indd Kompaktna klimatska naprava SMRTY / 119 Tehnični list Namestitev: Stanovanja, Stanovanjske hiše, Vile, Pasivne hiše Prezračevalna naprava za stanovanjske hiše Smarty X z EPP ohišjem je sinonim za najvišjo

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

Navodila za namestitev DEVIreg Touch Inteligentni elektronski termostat

Navodila za namestitev DEVIreg Touch Inteligentni elektronski termostat Navodila za namestitev Inteligentni elektronski termostat www.devi.com Vsebina 1 Uvod................... 3 1.1 Tehnični podatki......... 4 1.2 Varnostna navodila....... 7 2 Navodila za montažo.........

Prikaži več

Uporaba OVE v stavbah

Uporaba OVE v stavbah Sončna energija in stavbe Ogrevanje in hlajenje stavb s soncem Dr. Sašo Medved, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Vrste SOS pasivni sistemi ; integrirani v stavbe aktivni sistemi ; ogrevalni

Prikaži več

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 5, 40) AFQ/VFQ ( povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pretoka in pogonom z regulacijsko membrano. Na voljo sta

Prikaži več

AKCIJA - lesna biomasa

AKCIJA - lesna biomasa PAKETI BIOMASA 209 Ogrevajte se z lesno biomaso! Cenik velja od 0.0.209 Uplinjevalni kotli na polena ETA SH Imejte popolni nadzor nad kotlom in varčno porabo energenta Kotel z najsodobnejšo tehnologijo

Prikaži več

REGULACIJA-OGREVANJE-HLAJENJE-CENIK-PILREMAG-19-DDV

REGULACIJA-OGREVANJE-HLAJENJE-CENIK-PILREMAG-19-DDV SERIJA SMART HOME *Po naročilu VS10BRF * Podometni sobni termostat, napajanje 230V, črn 120,78 VS10WRF Podometni sobni termostat, bel 120,78 Uporaba: programski termostat, časovnik za toplo vodo. Brezžična

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

untitled

untitled ROTEX Sanicube: Kombinacija pretočnega grelnika in hranilnika toplote. ROTEX Sanicube: Higienski grelnik sanitarne vode. Topla sanitarna voda - vedno na voljo, ko jo potrebujete. Del kakovosti življenja

Prikaži več

Ekskluzivni zastopnik in uvoznik GREE v Sloveniji: Atlas Trading d.o.o. Celjska cesta 45, 3212 Vojnik

Ekskluzivni zastopnik in uvoznik GREE v Sloveniji: Atlas Trading d.o.o. Celjska cesta 45, 3212 Vojnik Ekskluzivni zastopnik in uvoznik GREE v Sloveniji: Atlas Trading d.o.o. Celjska cesta 45, 3212 Vojnik Zidne klimatske naprave U-Crown Delovno območje hlajenje: -18 C do 54 C Delovno območje gretje: -30

Prikaži več

NT_DD_DIEMASOL_A-21B.mif

NT_DD_DIEMASOL_A-21B.mif SI Solarni upravljalnik DIEMASOL A Navodila za vgradnjo in servisiranje 300002798-001-A-B . Impresum Ta Navodila za vgradnjo in upravljanje, vključno z vsemi sestavnimi deli, so avtorsko zaščitena. Morebitna

Prikaži več

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za zemeljski plin lažja, vam ponujamo: ¾¾celovito energetsko

Prikaži več

AME 110 NL / AME 120 NL

AME 110 NL / AME 120 NL Pogoni za zvezni regulacijski signal AME 110 NL, AME 120 NL Opis Ti pogoni se uporabljajo skupaj z kombiniranimi avtomatskimi omejevalniki pretoka z regulacijskim ventilom AB-QM DN 10 - DN 32. Ta pogon

Prikaži več

AKCIJA - lesna biomasa

AKCIJA - lesna biomasa PAKETI BIOMASA 209 Ogrevajte se z lesno biomaso! Cenik velja od 0.0.209 Uplinjevalni kotli na polena ETA SH Imejte popolni nadzor nad kotlom in varčno porabo energenta Kotel z najsodobnejšo tehnologijo

Prikaži več

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENČNI PRETVORNIKI NAVODILA ZA NASTAVITEV PARAMETROV PREDGOVOR VACON 3 PREDGOVOR ID dokumenta: DPD01560E Datum: 18.3.2016 Različica programske opreme: FW0159V013 O TEM PRIROČNIKU Avtorske

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER PRIROČNIK ZA UPORABO MODELI FTX25KMV1B FTX35KMV1B

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER PRIROČNIK ZA UPORABO MODELI FTX25KMV1B FTX35KMV1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER PRIROČNIK ZA UPORABO MODELI FTX25KMV1B FTX35KMV1B VSEBINA PRED UPORABO PREBERITE Napotki za varnost... 2 Imena delov...4 Priprava pred uporabo... 7 UPRAVLJANJE Načini delovanja

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k

30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k 30 Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, kjer se zahtevajo velike dometne razdalje in nizka stopnja šumnosti. S postavitvijo

Prikaži več

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotlom - z energijo drugih naprav 3. Primer poslovne stavbe

Prikaži več

Obrazec 2 priloga 1.xlsx

Obrazec 2 priloga 1.xlsx POPIS MATERIALA IN DEL: URI - SOČA: KLIMATIZACIJA PROSTOROV V OBJEKTU VRTNICA A. POHLAJEVANJE PROSTOROV 1. ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, uparjalniki ter zračno hlajenimi

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

WAT24460BY PDF

WAT24460BY PDF BOSCH WAT24460BY Redna cena: 642,78 Spletna cena: 487,16 Slike 1 Kratek opis Prostostoječi pralni stroj BOSCH WAT24460BY z vgrajenim tihim invertnim elektromotorjem se ponaša z odličnim energijskim razredom

Prikaži več

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Toplotna črpalka zrak-voda 6 720 809 065-00.1I 6 720 816 545 (2015/04) SI Navodila za uporabo Logatherm WPL AR 6-14 zunanje in notranje enote 230 V 1N~/400 V 3N~ Pred montažo in vzdrževanjem skrbno preberite.

Prikaži več

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE OGREVANJE PROSTOROV TOPLA VODA KLImA Pridobite si energijo za vsakdanje potrebe. TOPLOTNE ČRPALKE ZEMLJA/VODA IN voda/voda 02

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE OGREVANJE PROSTOROV TOPLA VODA KLImA Pridobite si energijo za vsakdanje potrebe. TOPLOTNE ČRPALKE ZEMLJA/VODA IN voda/voda 02 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE OGREVANJE PROSTOROV TOPLA VODA KLImA Pridobite si energijo za vsakdanje potrebe. TOPLOTNE ČRPALKE ZEMLJA/VODA IN voda/voda 02 2012 Kakovost ne nastane kar tako, temveč iz zelo

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

4PWSL H

4PWSL H Priročnik za montažo in uporabo Solarni komplet za sistem s toplotno črpalko zrak - voda 4 EKHW*150* EKHW*150* EKHW*200* EKHW*300* EKHW*200+300* 4 10 13 13 12 2 5 3 2 5 3 EKHW*200* EKHW*150* 1 9 19 19

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VRANSKO URE IN OVE Franc Sušnik Piran, oktober 2012 Lokacija Občina Vransko Prebivalcev 2.614 Površina 53,3 km 2 Zelo aktivni pri osveščanju varovanja okolja, Osnovna šola Vransko vključena v sistem Eko

Prikaži več

Operation manuals

Operation manuals DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Priročnik za uporabo R410A R32 FVXS25FV1B FVXM25FV1B FVXS35FV1B FVXM35FV1B FVXS50FV1B FVXM50FV1B VSEBINA PRED UPORABO PREBERITE Napotki za varnost... 2 Imena delov... 6 Priprava

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke FOTOVOLTAIČNI SISTEMI VGRAJENI V TOPLO ZRAČNE SPREJEMNIKE SONČNE ENERGIJE Pri snovanju ogrevalnih sistemov za nizkoenergijske hiše (NEH) v veliko primerih koristimo toplo zračne sprejemnike sončne energije

Prikaži več

untitled

untitled Projektantska navodila Plinski/oljni kondenzacijski kotel Uni Condens 8000 F UC8000F... 115 UC8000F 145... 640 UC8000F 800... 1200 6 720 884 166 (2018/05) SI Kazalo vsebine Kazalo vsebine 1 Primeri sistemskih

Prikaži več

OVERRIDE NAVODILA ZA UPORABO Navodila za uporabo brezžičnega upravljalnika Slovenščina AUTO MON TUE WED THU FRI SAT SUN ALL ROOM DRY AUTO COO

OVERRIDE NAVODILA ZA UPORABO Navodila za uporabo brezžičnega upravljalnika Slovenščina AUTO MON TUE WED THU FRI SAT SUN ALL ROOM DRY AUTO COO OVERRIDE NAVODILA ZA UPORABO Navodila za uporabo brezžičnega upravljalnika Slovenščina AUTO MON TUE WED THU FRI SAT SUN ALL 12 12 12 ROOM DRY AUTO COOL HEAT FAN TEMP. SET TEMP. TURBO QUIET SWING SLEEP

Prikaži več

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2 Šifra kandidata: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ELEKTROTEHNIKA PISNA IZPITNA POLA 1 12. junij 2013 Čas pisanja 40 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

Microsoft Word - ge-v01-osnove

Microsoft Word - ge-v01-osnove .. Hidroelektrarna Gladina akumulacijskega jezera hidroelektrarne je 4 m nad gladino umirjevalnega bazena za elektrarno. Skozi turbino teče 45 kg/s vode. Temperatura okolice in vode je 0 C, zračni tlak

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 51 08 22 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vtični napajalnik Dehner SYS1308 15~24 W Kataloška št.: 51 08 22 Osnovne informacije Država proizvajalka:... Kitajska

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke Prihranek energije pri posobitvi ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe V primeru posobitve ogrevalnega sistema stanovanjske zgradbe je potrebno ugotoviti letno porabo toplotne energije. Približno

Prikaži več

_01.pdf

_01.pdf Navodila za uporabo Za upravljavca Navodila za uporabo calormatic 332 VRT 332 SI Impressum Tip dokumenta: Navodila za uporabo Izdelek: calormatic 332 Ciljna skupina: Jezik: Upravljavec SL Številka_verzija

Prikaži več

Operation manuals

Operation manuals 3PSL19444-5G.book Page 1 Tuesday, May 30, 2017 2:21 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELI Priročnik za uporabo ON OFF FLXS25BVMB FLKS25BVMB FLXS35BVMB FLKS35BVMB FLXS50BVMB FLKS50BVMB FLXS60BVMB FLKS60BVMB

Prikaži več

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm 6720813680-0.1TD Plinski kondenzacijski grelniki Condens 5000 W ZBR 70-3 ZBR 100-3 Navodila za uporabo SI 2 Varnostna navodila in znaki za nevarnost Kazalo vsebine 1 Varnostna navodila in znaki za nevarnost.................

Prikaži več

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205

EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 EB-Therm 205 SL PRIROČNIK ZA EB-Therm 205 Kaj je EB-Therm 205 EB-Therm 205 je termostat z mikroprocesorjem in zaslonom LCD. Zaslon ima zatemnjeno ozadje, ki se v celoti osvetli, ko pritisnete enega od

Prikaži več

ATT

ATT PODATKI O HIŠI V LESCAH NA GORENJSKEM 1. Lokacija: Lesce na Gorenjskem, nadmorska višina 500 m 2. ogrevana površina: 200 m2 3. neogrevana klet, pritličje, nadstropje in del mansarde 4. okna: dvoslojna

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

VrtecLaporjePZI

VrtecLaporjePZI Naprava za koriščenje deževnice A 15- MC 35 Izkoriščanje Deževnice Č7.1-Č7. - 1,,39 3 P ₂ 1,3 / kw,5 NPS,91 η / % 5,3 Izkoristek 36,7%,3,,1 Področje uporabe Moč na gredi P NPSH-vrednosti Hidravlični izkoristek,75

Prikaži več

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm 6 720 814 470-00.2I Split toplotna črpalka zrak-voda 230 V 1 N~ 400 V 3 N~ Navodila za uporabo SI 2 Vsebina Vsebina 1 Varnostna navodila in znaki za nevarnost................. 2 1.1 Pomen uporabljenih

Prikaži več

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER PRIROČNIK ZA UPORABO R32 MODELI FTXJ20MV1BW FTXJ25MV1BW FTXJ35MV1BW FTXJ50MV1BW FTXJ20MV1BS FTXJ25MV1BS FTXJ35MV1BS FTXJ50

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER PRIROČNIK ZA UPORABO R32 MODELI FTXJ20MV1BW FTXJ25MV1BW FTXJ35MV1BW FTXJ50MV1BW FTXJ20MV1BS FTXJ25MV1BS FTXJ35MV1BS FTXJ50 DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER PRIROČNIK ZA UPORABO R32 MODELI FTXJ20MV1BW FTXJ25MV1BW FTXJ35MV1BW FTXJ50MV1BW FTXJ20MV1BS FTXJ25MV1BS FTXJ35MV1BS FTXJ50MV1BS Funkcije Za vaše udobje in varčno rabo energije

Prikaži več

Zloženka klime Mitsubishi Electric_2018.pdf

Zloženka klime Mitsubishi Electric_2018.pdf R SERIJ SPLOŠN UPOR za zeleno prihodnost LN Model razkošne serije LUXURY z najvišjo sezonsko učinkovitostjo sistema (SEER), Plasma Quad Plus filtrirnim sistemom, ki očisti zrak bakterij, virusov, alergenov,

Prikaži več

Operating Instructions

Operating Instructions SL Navodilo za uporabo Klimatske naprave za mornarico Marine BlueCool A-Series Ventilatorski izmenjevalnik toplote Veljavno za BlueCool A-Series od indeksa sprememb B (2017 ->): 1 O tem dokumentu 1.1 Namen

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 16 61 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Regulator sobne temperature TX2 Kataloška št.: 55 16 61 Kazalo 1. Namen uporabe... 3 2. Vsebina paketa... 3 3. Pomen

Prikaži več

Delavnica_3_6_2015 [Združljivostni način]

Delavnica_3_6_2015 [Združljivostni način] KI Energija 2015 Škofja loka 3. junij 2015 Prof. dr. Sašo Medved vodja LOTZ vodja usposabljanja za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo EI LOTZ Laboratorij za okoljske tehnologije v

Prikaži več

SKF Technical Bulletin

SKF Technical Bulletin SKF Tehnični bilten Rešitve za zamenjavo in popravilo vodnih črpalk VKMC 01278, / VKMC 01278-1, Motorji VAG: 1.6 TDI, 2.0 TDI (EA288 motor) SKF Rešitve za zamenjavo in popravilo z navodili za vgradnjo

Prikaži več

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf

Watch 40_MT40X_UM_SL.pdf Navodila za uporabo MT40X Vsebina 1 1 Glej pregled... 1 Tipka za vklop/izklop... 1 2 2 Odstranite trakove... 2 Pripenjanje novih trakov... 3 3 3... 3... 4 Vklop ure... 4... 4 Jezik... 4 4 5 5 5 6 6 7...

Prikaži več

_01.pdf

_01.pdf Navodila za uporabo Za upravljavca Navodila za uporabo Postaja za pitno vodo aguaflow exclusiv SI Izdajatelj/proizvajalec Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Prikaži več

Operation manuals

Operation manuals DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER PRIROČNIK ZA UPORABO R32 MODELI FTXJ20MV1BW FTXJ25MV1BW FTXJ35MV1BW FTXJ50MV1BW FTXJ20MV1BS FTXJ25MV1BS FTXJ35MV1BS FTXJ50MV1BS Funkcije Za vaše udobje in varčno rabo energije

Prikaži več

Talni konvektorji TKH Tehnični katalog

Talni konvektorji TKH Tehnični katalog Talni konvektorji TKH Tehnični katalog Splošno Splošno Vse meritve na talnih konvektorjih za ogrevanje in hlajenje so izvedene skladno z Evropskimi direktivami in Evropskimi normami, ki predpisujejo delovanje

Prikaži več

BENCIN Dom-vrt & Delavnica jesen - zima 2016 AGREGAT GSEm 7250 TBE Skupna max. izhodna moč:5,0 kva/230v (2x2,5) Max. izhodna

BENCIN Dom-vrt & Delavnica jesen - zima 2016 AGREGAT GSEm 7250 TBE Skupna max. izhodna moč:5,0 kva/230v (2x2,5) Max. izhodna BENCIN 08 2000 940 www.dilex.si Dom-vrt & Delavnica jesen - zima 2016 AGREGAT GSEm 7250 TBE Skupna max. izhodna moč:5,0 kva/230v (2x2,5) Max. izhodna moč: 7,25 kva/400v Prostornina motorja: 420 cm 3 Napetost:

Prikaži več

Erweiterungsmodul_WWPEMHK_xxxx

Erweiterungsmodul_WWPEMHK_xxxx 83310617 1/2017-11 EU-izjava o skladnosti Jezik 17 Oznaka izdelka Tip Proizvajalec Naslov dodatni modul WWP-EM-HK Max Weishaupt GmbH Max-Weishaupt-Straße 14, DE-88475 Schwendi Izključno odgovornost za

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

Microsoft Word - Avditorne.docx

Microsoft Word - Avditorne.docx 1. Naloga Delovanje oscilatorja je odvisno od kapacitivnosti kondenzatorja C. Dopustno območje izhodnih frekvenc je podano z dopustnim območjem kapacitivnosti C od 1,35 do 1,61 nf. Uporabljen je kondenzator

Prikaži več

UPS naprave Socomec Netys PL (Plug in) UPS naprava Socomec Netys PL moč: 600VA/360W; tehnologija: off-line delovanje; vhod: 1-fazni šuko 230VAC; izhod

UPS naprave Socomec Netys PL (Plug in) UPS naprava Socomec Netys PL moč: 600VA/360W; tehnologija: off-line delovanje; vhod: 1-fazni šuko 230VAC; izhod UPS naprave Socomec Netys PL (Plug in) UPS naprava Socomec Netys PL moč: 600VA/360W; tehnologija: off-line delovanje; vhod: 1-fazni šuko 230VAC; izhod: 1-fazni 230VAC; 4 šuko vtičnica preko UPS-a; 2 šuko

Prikaži več

Slika izdelka / product picture OGREVALNA TEHNIKA OPREMA ZA GRIJANJE HEATING APPLIANCES KONVEKTORSKI GRELNIKI / KONVEKTORSKI GRIJAČI / CONVECTOR HEAER

Slika izdelka / product picture OGREVALNA TEHNIKA OPREMA ZA GRIJANJE HEATING APPLIANCES KONVEKTORSKI GRELNIKI / KONVEKTORSKI GRIJAČI / CONVECTOR HEAER Slika izdelka / product picture OGREVALNA TEHNIKA OPREMA ZA GRIJANJE HEATING APPLIANCES KONVEKTORSKI GRELNIKI / KONVEKTORSKI GRIJAČI / CONVECTOR HEAERS Opis / description SI Naziv KONVEKTORSKI GRELNIK

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc Študija izvedljivosti solarnega sistema Doma upokojencev Sežana Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6, Ljubljana T: 01/4771234 F: 01/2518567 E: ciril.arkar@fs.uni-lj.si November 2007

Prikaži več

Poskusi s kondenzatorji

Poskusi s kondenzatorji Poskusi s kondenzatorji Samo Lasič, Fakulteta za Matematiko in Fiziko, Oddelek za fiziko, Ljubljana Povzetek Opisani so nekateri poskusi s kondenzatorji, ki smo jih izvedli z merilnim vmesnikom LabPro.

Prikaži več

Uživajte in delajte to, kar vas veseli! GARDENA robotske kosilnice gardena.si 1

Uživajte in delajte to, kar vas veseli! GARDENA robotske kosilnice gardena.si 1 Uživajte in delajte to, kar vas veseli! GARDENA robotske kosilnice gardena.si 1 Zakaj je SILENO najboljša izbira? ZANESLJIVE 20 LET ˇ ZE VEC KOT ˇ NE BO MOTILA DELA TIHO VASIH SOSEDOV ˇ 2 3 Pustite, da

Prikaži več

OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK-VODA Katalog izdelkov Desetletja ogrevanja. Desetletja udobja.

OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK-VODA Katalog izdelkov Desetletja ogrevanja. Desetletja udobja. OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK-VODA Katalog izdelkov Desetletja ogrevanja. Desetletja udobja. Zamujate življenje zaradi nepotrebnih stroškov ogrevanja? Ste pomislili, kolikim priboljškom se odpoveste

Prikaži več

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Različni pogledi na proizvodnjo in rabo energije v prometu, stavbah in v industriji Andrej Kitanovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo EPC - Energy Policy Consideration, GZS, Ljubljana 2019

Prikaži več

Avtor: Nace Rabič Por, 1L Biotehniški center Naklo UČINKOVITA RABA ENERGIJE V GOSPODINJSTVU Avtor: Nace RABIČ POR Program: Strokovna gimnazija Mentori

Avtor: Nace Rabič Por, 1L Biotehniški center Naklo UČINKOVITA RABA ENERGIJE V GOSPODINJSTVU Avtor: Nace RABIČ POR Program: Strokovna gimnazija Mentori Biotehniški center Naklo UČINKOVITA RABA ENERGIJE V GOSPODINJSTVU Avtor: Nace RABIČ POR Mentorica: Bernarda BOŽNAR, prof. geo. in soc. Dovje, december 2017 1 1. UVOD Energetska učinkovitost je svetovno

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: , NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: , NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.:19 69 79, 19 69 94 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška št.: 19 69 79 in 19 69 94 KAZALO 1. NAMEN UPORABE...3

Prikaži več

seminarska_naloga_za_ev

seminarska_naloga_za_ev Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Matevž Seliger 8-kanalni Lightshow Seminarska naloga pri predmetu: V Horjulu, junij 2008 Kazalo: 1 Uvod... 3 1.1 Namen in uporaba izdelka... 3 2 Delovanje...

Prikaži več

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 8/00 - popr.), 16. Člena Statuta Občine Polzela (Uradni list R

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 8/00 - popr.), 16. Člena Statuta Občine Polzela (Uradni list R Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 8/00 - popr.), 16. Člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, 78/2013), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih

Prikaži več

NAVODILA UPORABA TC_VZRTE_500_AVT_NT

NAVODILA UPORABA TC_VZRTE_500_AVT_NT SLO Navodila za uporabo in montažo Toplotna črpalka za sanitarno vodo WP-W2/PV P Navodila se naj predajo uporabniku! Id.: 17-14-23-0834-06 / 08.2015 Navodila za uporabo in montažo - Verzija 06 - Stanje

Prikaži več