Diapozitiv 1

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Diapozitiv 1"

Transkripcija

1 Vhodno-izhodne naprave naprave 1 Uvod VIN , Igor Škraba, FRI

2 Vsebina 1 Uvod Signal električni signal Zvezni signal Diskretni signal Digitalni signal Lastnosti prenosnih medijev Slabljenje Pasovna širina Hitrost prenosa Šum Popačenje Karakteristična impedanca Z 0 Zakasnitev Vrste prenosnih medijev Električne povezave Optične povezave Brezžične povezave VIN Igor Škraba, FRI

3 1 Signal električni signal Signal: je neka fizikalna veličina, ki se spreminja v odvisnosti od časa. Električni signal: običajno nas zanima napetost signala in kako se spreminja s časom. Zakaj? Ker sta stanji 0 in 1 predstavljeni z napetostjo signala (nizka 0V in visoka od 0,1V do 15V odvisno od tehnologije) u(t) [V] 0 t [s] VIN , Igor Škraba, FRI

4 Signal Signal: je neka fizikalna veličina, ki se spreminja v odvisnosti od časa. Električni signal: običajno nas zanima napetost signala in kako se spreminja s časom. Zakaj? Ker sta stanji 0 in 1 predstavljeni z napetostjo signala (nizka 0V in visoka od 0,1V do 15V odvisno od tehnologije) u(t) [V] VH min VL max 0 t [s] Napetostni pas za stanje 1 Napetostni pas za stanje 0 VIN , Igor Škraba, FRI

5 Signal Signal: je neka fizikalna veličina, ki se spreminja v odvisnosti od časa. Električni signal: običajno nas zanima napetost signala in kako se spreminja s časom. Zakaj? Ker sta stanji 0 in 1 predstavljeni z napetostjo signala (nizka 0V in visoka od 0,1V do 15V odvisno od tehnologije) u(t) [V] VH min VL max 0 Idealni digitalni signal t [s] Napetostni pas za stanje 1 Napetostni pas za stanje 0 VIN , Igor Škraba, FRI

6 Signal Lastnosti signala: npr. sinusni signal: x ( t ) A sin(2ft ) x(t): trenutna amplituda signala (velikost signala - npr. pri električnem signalu napetost signala u(t), ali tok i(t)) ob času t A: amplituda signala f: frekvenca signala (signal je periodičen, zato je f število period v sekundi) : faza (tudi fazni kot) premik signala glede na začetno stanje ali glede na drug signal u(t) u(t-) u(t) A u(t 1 ) u ( t 1) A sin(2f t 1) t 1 t perioda T = 1/f VIN , Igor Škraba, FRI

7 Signal Zvezni signal: Trenutna amplituda signala je definirana za vse vrednosti časa (t = zvezni čas). u(t) [V] u(t 1 ) u(t 2 ) u(t 3 ) 0 t 1 t 2 t 3 t [s] VIN , Igor Škraba, FRI

8 Signal Diskretni signal: Trenutna amplituda signala je definirana samo za določene vrednosti časa (n = celo število = diskretni čas) Vmes signal ni definiran (ni enak 0, temveč ne vemo kakšen je) u(n) [V] n VIN , Igor Škraba, FRI

9 Signal Diskretni signal: Trenutna amplituda signala je definirana samo za določene vrednosti časa (n = celo število = diskretni čas) Vmes signal ni definiran (ni enak 0, temveč ne vemo kakšen je) u(n) [V] n VIN , Igor Škraba, FRI

10 Signal Digitalni signal (idealni): Zvezni signal, ki po amplitudi zavzame samo dve vrednosti, ki predstavljata stanji 0 in 1 stanje 1 stanje 0 0 t [s] VIN , Igor Škraba, FRI

11 Signal Prednosti predstavitve podatkov v digitalni obliki? Digitalne podatke prenašamo preko prenosnih medijev: Na kratke razdalje kar v obliki pravokotnih (zveznih) napetostnih signalov Na večje razdalje digitalne informacije vtisnemo običajno na zvezni sinusni signal ( moduliramo zvezni sinusni signal) VIN , Igor Škraba, FRI

12 Prenosni mediji Vrste prenosnih medijev Električne povezave Optične povezave Brezžični medij VIN , Igor Škraba, FRI

13 2 Lastnosti prenosnih medijev Slabljenje signala (Attenuation) Pasovna širina (Bandwidth, frekvenčni pas, frekvenčni odziv) Hitrost prenosa Občutljivost na šum (Razmerje Signal/Šum, S/N = Signal-to-Noise Ratio) Popačenje Karakteristična impedanca Zakasnitev Cena VIN , Igor Škraba, FRI

14 Slabljenje Slabljenje: (Attenuation) se nanaša na zmanjšanje jakosti (slabljenje) signala pri prenosu na večje razdalje. Slabljenje narašča z razdaljo in s frekvenco signala. Slabljenje se podaja z logaritemskim razmerjem moči ali napetosti oddanega in sprejetega signala v decibelih. A[ db ] 10 log10 P P oddana sprejeta [ W ] [ W ] Razmerje moči U A[ db ] 20 log10 U oddana sprejeta [ V ] [ V ] Razmerje napetosti VIN , Igor Škraba, FRI

15 Pasovna širina Pasovna širina: (Bandwidth = B enota [Hz]) je v teoriji signalov in elektronskih komunikacijah frekvenčno območje, ki ga signali uporabljajo na določenem prenosnem mediju. B[Hz] = fmax fmin Pasovna širina signala je razlika med najvišjo frekvenco in najnižjo frekvenco komponent signala. Pasovna širina medija je razlika med najvišjo in najnižjo frekvenco, ki jo medij še lahko prenaša (- 3 db) VIN , Igor Škraba, FRI

16 Pasovna širina Pasovna širina: (Bandwidth, označimo z B) v računalništvu in računalniških komunikacijah je količina podatkov, ki se lahko prenesejo od ene do druge točke v določenem času. Enota je [biti/s = b/s], lahko tudi [bajti/s = B/s] ali [prenosi/s = T/s]. Pasovna širina se v računalništvu običajno uporablja kot sinonim za hitrost prenosa podatkov v bitih na sekundo (oziroma bitna hitrost). Vrsta povezave Pasovna širina (bitna hitrost) Klicni modem ADSL2+ Wi-Fi g Fast Ethernet Wi-Fi n Gigabit Ethernet USB 3.0 PCIe 2.0 (x16) 56Kb/s 24/1,1 Mb/s 54 Mb/s 100 Mb/s 600 Mb/s 1 Gb/s 5 Gb/s 64 Gb/s VIN , Igor Škraba, FRI

17 Šum Šum: je neželen električni signal, ki poslabša kvaliteto signala ali podatkov. Z imenom šum označujemo vse možne motilne vplive, ki se pojavijo na nekem prenosnem mediju in se dodajo koristnemu signalu. Razmerje Signal/Šum (Signal to Noise Ratio = S/N ali SNR) je logaritemsko razmerje med napetostjo signala in napetostjo šuma, ali med močjo signala in močjo šuma in se podaja v decibelih (db). U SNR[ db ] 20 log10 U signal šum [ V ] [ V ] Razmerje napetosti SNR[ db ] 10 log10 P signal P šum [ W ] [ W ] Razmerje moči VIN , Igor Škraba, FRI

18 Popačenje oblike Popačenje: Na obliko signala vpliva slabljenje, pasovna širina in šum. Samo sinusnemu signalu se pri prehodu skozi linearna vezja oblika ne spremeni (spremeni se lahko samo amplituda in faza). Pravokotni signal sestavljajo sinusne komponente višjih frekvenc kot pa je frekvenca pravokotnega signala. Primer: f = 100MHz tr = 1ns tr =1ns t =10ns Največja frekvenca, ki jo je pri prenosu še smiselno upoštevati je: f max 0,5 0, , t r 1 10 s Hz 500MHz VIN , Igor Škraba, FRI

19 Pasovna širina Karakteristična impedanca Z 0 : impedanca (upornost), ki jo čuti signal, ko potuje po liniji. Definicija: Karakteristična impedanca Z 0 [ ] je vhodna impedanca neskončno dolge linije. Vrsta linije Koaksialni kabel UTP kabel Cat 5e USB kabel VGA kabel HDMI kabel PCIe kabel Linije na tiskanem vezju Karakteristčna impedanca 50 ali VIN , Igor Škraba, FRI

20 Pasovna širina Zakasnitev [ns/m]: je čas v katerem signal prepotuje razdaljo 1m. Teoretična hitrost električnega signala je enaka svetlobni hitrosti to je km/s = m/s. Signal bi s to hitrostjo prepotoval razdaljo 1m v času 3,3 ns. Resnična hitrost je odvisna od vrste povezave in je približno 2/3 svetlobne hitrosti. Vrsta linije Koaksialni kabel UTP kabel Cat 5e Linije na tiskanem vezju Zakasnitev < 5 ns/m 5,3 ns/m 5 7 ns/m VIN , Igor Škraba, FRI

21 Grafična predstavitev signalov ali 1 0 Signal je stabilen Signal se spreminja iz stanja 0 v stanje 1 Signal se spreminja iz stanja 1 v stanje 0 D0 - D31 npr. 0x0000F02B Predstavitev skupine signalov npr. na podatkovnih linijah Vsaka od linij je lahko v stanju 0 ali 1 Vse linije so odklopljene - tretje stanje (Hi-Z izhod) VIN , Igor Škraba, FRI

22 Grafična predstavitev signalov urin signal Urin signal - periodičen pravokoten signal T1 T2 Tn Ura t =10ns Perioda - cikel 1 sekunda Pri f = 100 MHz je v 1 sekundi period Frekvenca periodičnega signala f = število period (ciklov) v 1 sekundi Enota za frekvenco je Hertz (Hz) : 1 Hz = 1 perioda/s = 1 s -1 Čas trajanja ene periode t = 1 / f Primer: f = 100 MHz t 0,01 10 s 0,01s 10ns f 100MHz s RA , Igor Škraba, FRI

23 Grafična predstavitev signalov Uporaba urinega signala Signali se spreminjajo Signali so stabilni Signali se spreminjajo D0 - D31 Urin signal Signali na D0 D31 se preberejo npr. ob prvi pozitivni fronti ure po vzpostavitvi stabilnega stanja na D0 - D31 VIN , Igor Škraba, FRI

24 3 Vrste prenosnih medijev Električne povezave Optične povezave Brezžične povezave VIN , Igor Škraba, FRI

25 Električne povezave Električna povezava: 2 žici (sklenjen tokokrog) najpogosteje bakreni Najpogostejše oblike električnih povezav: Ploščati kabel (dve ali več vzporednih žic) Parica (twisted pair prepleteni žici)) Koaksialni kabel Povezave na tiskanem vezju Ploščati kabel Neoklopljena parica Koaksialni kabel Bakreni vodnik Izolacija Pleten zunanji vodnik Plašč Linije na tiskanem vezju VIN , Igor Škraba, FRI

26 Električne povezave Primer lastnosti električnih linij: Parica UTP Cat 5e (Unshielded Twisted Pair) Frekvenčni pas: do 100MHz Slabljenje pri f = 1MHz 1,8 db/100m pri f = 100 MHz 20,7 db/100m Hitrost prenosa 100 Mb/s Karakteristična impedanca Z 0 = 100 ± 15 Zakasnitev = 5,3 ns/m com/sites/eu/datasheets/supercat5_24_u_utp_install.pdf VIN , Igor Škraba, FRI

27 125m Optične povezave Optične povezave - optični vodniki Zelo čisto kremenčevo steklo, na krajše razdalje tudi plastika Standardni premer: sredica (jedro) z oblogo 125μm Primarna zaščita Sekundarna zaščita Svetloba z valovno dolžino 850 nm na krajše razdalje in 1300 nm na daljše Zgradba optičnega kabla Jedro Obloga Plašč Ojačitev Plašč kabla VIN , Igor Škraba, FRI

28 Optične povezave Multimode Mnogorodovno optično vlakno Stopničast profil lomnega količnika Nestandardiziran premer sredice Gradientni profil lomnega količnika Single mode Enorodovno optično vlakno VIN , Igor Škraba, FRI

29 Single mode Multimode Optične povezave Jedro Obloga Plašč Ojačitev Plašč kabla Lomni količnik Vhodni signal Izhodni signal VIN , Igor Škraba, FRI

30 Optične povezave Multimode optični kabel s stopničastim lomnim količnikom. Rumeni žarek zaradi prevelikega vstopnega kota uide iz kabla Multimode optični kabel z gradientnim (zvezno spreminjajočim) lomnim količnikom. Singlemode optični kabel VIN , Igor Škraba, FRI

31 Brezžične povezave On uporablja WLAN VIN , Igor Škraba, FRI

32 Brezžične povezave Signali se po brezžičnem mediju razširjajo z elektromagnetnim valovanjem. Elektromagnetni valovi različnih frekvenc (različnih valovnih dolžin) imajo različne lastnosti razširjanja. Višja kot je frekvenca valovanja (krajša valovna dolžina) manjši je obseg pokritosti s signalom pri enaki moči oddajnika. Elektromagnetni signali so podvrženi atmosferskim vplivom in vplivom okolja. Nižja frekvenca signala Višja frekvenca signala Manjša hitrost - večji domet 2,4 GHz 5 GHz Večja hitrost - manjši domet VIN , Igor Škraba, FRI

33 Brezžične povezave Elektromagnetno valovanje področja uporabe različnih frekvenc Koaksialni kabel Optični kabel UTP TV Satelitske kom. AM FM Mikrovalovne kom frekvenca [Hz] 10 KHz 1 MHz 100 MHz 10 GHz 1 THz 100THz Radijski valovi Mikrovalovi IR Svetloba UV Infra Rdeča Ultra Vijolična 2,4 GHz in 5 GHz frekvenca 430 THz Vidna svetloba 790 THz valovna dolžina 700 nm 400 nm VIN , Igor Škraba, FRI

VIN Lab 1

VIN Lab 1 Vhodno izhodne naprave Laboratorijska vaja 1 - AV 1 Signali, OE, Linije VIN - LV 1 Rozman,Škraba, FRI Laboratorijske vaje VIN Ocena iz vaj je sestavljena iz ocene dveh kolokvijev (50% ocene) in iz poročil

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vhodno izhodne naprave Laboratorijska vaja 5 - LV 1 Meritve dolžine in karakteristične impedance linije VIN - LV 1 Rozman,Škraba, FRI Model linije Rs Z 0, Vs u i u l R L V S - Napetost izvora [V] R S -

Prikaži več

15. Seminar Optične Komunikacije Laboratorij za Sevanje in Optiko Fakulteta za Elektrotehniko Ljubljana, 30.jan - 1.feb 2008 Osnovne omejitve svetlobn

15. Seminar Optične Komunikacije Laboratorij za Sevanje in Optiko Fakulteta za Elektrotehniko Ljubljana, 30.jan - 1.feb 2008 Osnovne omejitve svetlobn 15. Seminar Optične Komunikacije Laboratorij za Sevanje in Optiko Fakulteta za Elektrotehniko Ljubljana, 30.jan - 1.feb 2008 Osnovne omejitve svetlobnega vlakna Matjaž Vidmar Seznam prosojnic: Slika 1

Prikaži več

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k 10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, ki ga sprejme antena in dodatni šum T S radijskega sprejemnika.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vhodno izhodne naprave Laboratorijska vaja 4 - AV 4 Linije LTSpice, simulacija elektronskih vezij VIN - LV 1 Rozman,Škraba, FRI LTSpice LTSpice: http://www.linear.com/designtools/software/ https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-andcalculators/ltspice-simulator.html

Prikaži več

TrLin Praktikum II Lastnosti transmisijske linije Uvod Visokofrekvenčne signale in energijo večkrat vodimo po kablih imenovanih transmisijske linije.

TrLin Praktikum II Lastnosti transmisijske linije Uvod Visokofrekvenčne signale in energijo večkrat vodimo po kablih imenovanih transmisijske linije. Lastnosti transmisijske lije Uvod Visokofrekvenčne signale energijo večkrat vodimo po kablih imenovanih transmisijske lije. V fiziki pogosto prenašamo signale v obliki kratkih napetostnih ali tokovnih

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

1. Električne lastnosti varikap diode Vsaka polprevodniška dioda ima zaporno plast, debelina katere narašča z zaporno napetostjo. Dioda se v zaporni s

1. Električne lastnosti varikap diode Vsaka polprevodniška dioda ima zaporno plast, debelina katere narašča z zaporno napetostjo. Dioda se v zaporni s 1. Električne lastnosti varikap diode Vsaka polprevodniška dioda ima zaporno plast, debelina katere narašča z zaporno napetostjo. Dioda se v zaporni smeri obnaša kot nelinearen kondenzator, ki mu z višanjem

Prikaži več

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2 Šifra kandidata: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ELEKTROTEHNIKA PISNA IZPITNA POLA 1 12. junij 2013 Čas pisanja 40 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - MBTLO7_Mikrostrukturna opti\350na vlakna [Read-Only] [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - MBTLO7_Mikrostrukturna opti\350na vlakna [Read-Only] [Compatibility Mode]) Teme prihodnjih predavanj Uvod v nastanek optičnih komunikacij Temeljni optični pojavi Optično vlakno Slabljenje v optičnem vlaknu Disperzija v optičnem vlaknu Kompenzacija disperzije Nelinearnost v optičnem

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - MBTLO17_Razvr\232\350anje WDM [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - MBTLO17_Razvr\232\350anje WDM [Compatibility Mode]) 1 Valovno razvrščanje Multipleksiranje WDM Mobitel d.d., izobraževanje 1. 10. 2010, predavanje 17 Prof. dr. Jožko Budin Vsebina 2 1. Valovno (barvno) razvrščanje: 2-WDM, CWDM, DWDM, UDWDM (po gostoti optičnih

Prikaži več

Darko Pevec 1.a Informatika

Darko Pevec 1.a Informatika Darko Pevec 1.a Informatika Kazalo KAZALO...2 UVOD...3 DANAŠNJE RAZMERE...4 DSL...4 TEHNOLOGIJE XDSL...4 UPORABA HITRIH POVEZAV...5 PASOVNA ŠIRINA PRENOSA...6 NAČIN DELOVANJA XDSL TEHNOLOGIJ...6 TEHNOLOGIJA

Prikaži več

23. Seminar Optične Komunikacije Laboratorij za Sevanje in Optiko Fakulteta za Elektrotehniko Ljubljana, februar 2017 Optične ali radijske kom

23. Seminar Optične Komunikacije Laboratorij za Sevanje in Optiko Fakulteta za Elektrotehniko Ljubljana, februar 2017 Optične ali radijske kom 23. Seminar Optične Komunikacije Laboratorij za Sevanje in Optiko Fakulteta za Elektrotehniko Ljubljana, 1. - 3. februar 2017 Optične ali radijske komunikacije? Matjaž Vidmar ... Seznam prosojnic:... Slika

Prikaži več

Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Tr

Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Tr Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Trditev: idealni enosmerni tokovni vir obratuje z močjo

Prikaži več

17. Karakteristična impedanca LC sita Eden osnovnih gradnikov visokofrekvenčnih vezij so frekvenčna sita: nizko-prepustna, visoko-prepustna, pasovno-p

17. Karakteristična impedanca LC sita Eden osnovnih gradnikov visokofrekvenčnih vezij so frekvenčna sita: nizko-prepustna, visoko-prepustna, pasovno-p 17. Karakteristična impedanca LC sita Eden osnovnih gradnikov visokofrekvenčnih vezij so frekvenčna sita: nizko-prepustna, visoko-prepustna, pasovno-prepustna in pasovno-zaporna. Frekvenčna sita gradimo

Prikaži več

Člen 11(1): Frekvenčna območja Frekvenčna območja Časovna perioda obratovanja 47,0 Hz-47,5 Hz Najmanj 60 sekund 47,5 Hz-48,5 Hz Neomejeno 48,5 Hz-49,0

Člen 11(1): Frekvenčna območja Frekvenčna območja Časovna perioda obratovanja 47,0 Hz-47,5 Hz Najmanj 60 sekund 47,5 Hz-48,5 Hz Neomejeno 48,5 Hz-49,0 Člen 11(1): Frekvenčna območja Frekvenčna območja Časovna perioda obratovanja 47,0 Hz-47,5 Hz Najmanj 60 sekund 47,5 Hz-48,5 Hz Neomejeno 48,5 Hz-49,0 Hz Neomejeno 49,0 Hz-51,0 Hz Neomejeno 51,0 Hz-51,5

Prikaži več

OSNOVE RAČUNALNIŠKE ARHITEKTURE II

OSNOVE RAČUNALNIŠKE ARHITEKTURE II VHODNO-IZHODNE NAPRAVE 4 Povezovalni standardi VIN - 4 2018, Igor Škraba, FRI 4 Povezovalni standardi 4.1 EIA/TIA-232 (RS-232) 4.2 EIA/TIA-485 (RS-485) 4.3 USB - Universal serial bus 4.4 PCI Express -

Prikaži več

DES11_realno

DES11_realno Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Delovanje realnega vezja Omejitve modela vezja 1 Model v VHDLu je poenostavljeno

Prikaži več

Microsoft Word - Avditorne.docx

Microsoft Word - Avditorne.docx 1. Naloga Delovanje oscilatorja je odvisno od kapacitivnosti kondenzatorja C. Dopustno območje izhodnih frekvenc je podano z dopustnim območjem kapacitivnosti C od 1,35 do 1,61 nf. Uporabljen je kondenzator

Prikaži več

Microsoft Word - M

Microsoft Word - M Državni izpitni center *M773* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 4. junij SPLOŠNA MATRA RIC M-77--3 IZPITNA POLA ' ' Q Q ( Q Q)/ Zapisan izraz za naboja ' ' 6 6 6 Q Q (6 4 ) / C

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - MBTLO4_Slabljenje opti\350nega vlakna [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - MBTLO4_Slabljenje opti\350nega vlakna [Compatibility Mode]) Slabljenje v vlaknu Slabljenje (db/km) Prvo okno (O) 1980 Drugo okno (S) Tretje okno (L) Mobitel d.d., izobraževanje 2. 4. 2010, predavanje 4 1990 Vlakno danes Min 0,16 db/km Prof.dr.Jožko Budin Valovna

Prikaži več

Uradni list RS - 12(71)/2005, Mednarodne pogodbe

Uradni list RS - 12(71)/2005, Mednarodne pogodbe PRILOGA 3 Osnovne značilnosti, ki se sporočajo za usklajevanje 1. Zgradba podatkovne zbirke Podatkovno zbirko sestavljajo zapisi, ločeni po znakovnih parih "pomik na začetek vrstice pomik v novo vrstico"

Prikaži več

FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA

FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA SE SPOMNITE SREDNJEŠOLSKE FIZIKE IN BIOLOGIJE? Saša Galonja univ. dipl. inž. arh. ZAPS marec, april 2012 Vsebina Kaj je zvok? Kako slišimo? Arhitekturna akustika

Prikaži več

Fizikalne osnove svetlobe

Fizikalne osnove svetlobe Fizikalne osnove svetlobe Svetloba Svetloba - skrivnostna in fascinantna spremljevalka človekove zgodovine Kako deluje vid? Svetloba in vid Dva pojma, ki sta danes neločljivo povezana. Vendar ni bilo vedno

Prikaži več

LINEARNA ELEKTRONIKA

LINEARNA ELEKTRONIKA Linearna elektronika - Laboratorijske vaje 1 LINERN ELEKTRONIK LBORTORIJSKE VJE Priimek in ime : Skpina : Datm : 1. vaja : LSTNOSTI DVOVHODNEG VEZJ Naloga : Za podano ojačevalno stopnjo izmerite h parametre,

Prikaži več

M-Tel

M-Tel Poročilo o meritvah / Test report Št. / No. 16-159-M-Tel Datum / Date 16.03.2016 Zadeva / Subject Pooblastilo / Authorization Meritve visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS) Ministrstvo za okolje

Prikaži več

DES

DES Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Digitalni sistemi Vgrajeni digitalni sistemi Digitalni sistem: osebni računalnik

Prikaži več

Uvodno predavanje

Uvodno predavanje RAČUNALNIŠKA ORODJA Simulacije elektronskih vezij M. Jankovec Pomagala za hitrejšo/boljšo konvergenco Modifikacija vezja s prevodnostimi Med vsa vozlišča in maso se dodajo upori Velikost uporov določa

Prikaži več

Uvodno predavanje

Uvodno predavanje RAČUNALNIŠKA ORODJA Simulacije elektronskih vezij M. Jankovec 2.TRAN analiza (Analiza v časovnem prostoru) Iskanje odziva nelinearnega dinamičnega vezja v časovnem prostoru Prehodni pojavi Stacionarno

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 61 90 90 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: 61 90 90 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI DELI NAPRAVE...3

Prikaži več

Procesorski sistemi v telekomunikacijah

Procesorski sistemi v telekomunikacijah Procesorski sistemi v telekomunikacijah Komunikacija v procesorskih sistemih (c) Arpad Bűrmen, 2010-2012 Sinhrona komunikacija Podatkovne linije + sinhronizacijski signal Sihnronizacijski signal določa

Prikaži več

Microsoft Word - EV,N_Poglavje o modulacijah.doc

Microsoft Word - EV,N_Poglavje o  modulacijah.doc E,VN- Elektronska vezja, naprave 8 MODULACIJSKE TEHNIKE Modulacijske tehnike 8.1 SPLOŠNO O MODULACIJAH Modulacija je postopek, ki omogoča zapis koristnega signala na nosilni signal. Za nosilni signal je

Prikaži več

Microsoft Word - 2. Merski sistemi-b.doc

Microsoft Word - 2. Merski sistemi-b.doc 2.3 Etaloni Definicija enote je največkrat šele natančno formulirana naloga, kako enoto realizirati. Primarni etaloni Naprava, s katero realiziramo osnovno ali izpeljano enoto je primarni etalon. Ima največjo

Prikaži več

Samostojni projekt pri predmetu Antene in razširjanje valov Izdelava antene poročilo 16. januar 2019 Peter Kmecl

Samostojni projekt pri predmetu Antene in razširjanje valov Izdelava antene poročilo 16. januar 2019 Peter Kmecl Samostojni projekt pri predmetu Antene in razširjanje valov Izdelava antene poročilo 16. januar 219 Peter Kmecl 1 Vsebina 1. Uvod... 3 2. Izdelava nosilca... 4 2.1. Program»Yagi Calculator«... 4 2.2. Tabele

Prikaži več

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_11. junij 2104

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_11. junij 2104 Šifra kandidata: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ELEKTROTEHNIKA PISNA IZPITNA POLA 1 11. junij 2014 Čas pisanja 40 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik

Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Modem in krajevno omrežje Uporabniški priročnik Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve

Prikaži več

CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.pdf

CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.pdf Elektrotehniški praktikum Osnove digitalnih vezij Namen vaje Videti, kako delujejo osnovna dvovhodna logi na vezja v obliki integriranih vezij oziroma, kako opravljajo logi ne funkcije Boolove algebre.

Prikaži več

Installation manual

Installation manual EKRTR EKRTETS 1 2 1 2 3 60 87 170 161 ±1.5 m >0.2 m 3 5 4 34 125 4 5 28 50 EKRTR EKRTETS Vsebina Pred zagonom naprave pozorno preberite ta priročnik. Ne zavrzite ga. Spravite ga na varno mesto, ker ga

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 51 08 22 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vtični napajalnik Dehner SYS1308 15~24 W Kataloška št.: 51 08 22 Osnovne informacije Država proizvajalka:... Kitajska

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

AME 110 NL / AME 120 NL

AME 110 NL / AME 120 NL Pogoni za zvezni regulacijski signal AME 110 NL, AME 120 NL Opis Ti pogoni se uporabljajo skupaj z kombiniranimi avtomatskimi omejevalniki pretoka z regulacijskim ventilom AB-QM DN 10 - DN 32. Ta pogon

Prikaži več

Univerza v Ljubljani FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana Realizacija n-bitnega polnega seštevalnika z uporabo kvan

Univerza v Ljubljani FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana Realizacija n-bitnega polnega seštevalnika z uporabo kvan Univerza v Ljubljani FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana Realizacija n-bitnega polnega seštevalnika z uporabo kvantnih celičnih avtomatov SEMINARSKA NALOGA Univerzitetna

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx Osnove visokonapetostne tehnike Izolacijski materiali Boštjan Blažič bostjan.blazic@fe.uni lj.si leon.fe.uni lj.si 01 4768 414 013/14 Izolacijski materiali Delitev: plinasti, tekoči, trdni Plinasti dielektriki

Prikaži več

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ Border Memorial: Frontera de los Muertos, avtor John Craig Freeman, javno umetniško delo obogatene resničnosti,

Prikaži več

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Jernej Plankar IR vmesnik za prenos zvoka Seminarska naloga pri predmetu Elektronska vezja V Ljubljani, avgust 2011 Jernej Plankar IR prenos zvoka 2 1 UVOD

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - MBTLO13_Opti\350ni oja\350evalniki [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - MBTLO13_Opti\350ni oja\350evalniki [Compatibility Mode]) Optični ojačevalniki Diskretni in porazdeljeni ojačevalniki G Mobitel d.d., izobraževanje 8. 5. 010, predavanje 11 (nm) Prof. dr. Jožko Budin 1 Vsebina 1. Mehanizmi ojačevanja. Diskretni in porazdeljeni

Prikaži več

Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019 Ljubljana, julij 20

Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019 Ljubljana, julij 20 Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019 Ljubljana, julij 2019 Predmetno poročilo je informativne narave. Vsebuje

Prikaži več

DES11_vmesniki

DES11_vmesniki Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Vmesniki in sekvenčna vezja Zaporedna in vzporedna vodila 1 Vmesniki in vodila

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M77* SPOMLADANSK ZPTN OK NAVODLA ZA OCENJEVANJE Petek, 7. junij 0 SPLOŠNA MATA C 0 M-77-- ZPTNA POLA ' ' QQ QQ ' ' Q QQ Q 0 5 0 5 C Zapisan izraz za naboj... točka zračunan naboj...

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Zaščina ehnika in avomaizacija Diskreni Fourierev ransform Digialna zaščia Razvoj numeričnih meod Upoševanje višjih harmonskih komponen, šuma, frekvence odbiih valov, Za pravilno obdelavo signalov je ključna

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ORS-1.ppt

Microsoft PowerPoint - ORS-1.ppt ORGANIZACIJA RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV Lastnosti integriranih digitalnih vezij ORS 2013, Igor Škraba, FRI Von Neumannov model računalnika (= matematični model in dejanski računalnik) ne določa tehnologije,

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc Borovniško naselje 7 1412 Kisovec Slovenija Tel.: +386(0) 356 72 050 Fax.: +368(0)356 71 119 www.tevel.si Lastno varni napajalnik Tip NSB2/xx (NAVODILA ZA UPORABO) Navodila_NSB2_SLO.doc2/xx Stran 1 od

Prikaži več

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s predpisi Za sestavne dele sistema GRADE 1 Kazalo vsebine stran Varnostni znaki in oznake... 3 Varnostna sporočila... 4 Druge nalepke...

Prikaži več

Vaje pri predmetu Elektronika za študente FMT Andrej Studen June 4, marec 2013 Določi tok skozi 5 V baterijo, ko vežemo dva 1kΩ upornika a) zap

Vaje pri predmetu Elektronika za študente FMT Andrej Studen June 4, marec 2013 Določi tok skozi 5 V baterijo, ko vežemo dva 1kΩ upornika a) zap Vaje pri predmetu Elektronika za študente FMT Andrej Studen June 4, 2013 5.marec 2013 Določi tok skozi 5 V baterijo, ko vežemo dva 1kΩ upornika a) zaporedno ali b) vzporedno Določi nadomestno upornost

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 RAČUNALNIŠKA ARHITEKTURA 9 Pomnilniška hierarhija RA - 9 2018, Škraba, Rozman, FRI Pomnilniška hierarhija - vsebina 9 Pomnilniška hierarhija - cilji: Osnovno razumevanje : Lokalnosti pomnilniških dostopov

Prikaži več

VPRAŠANJA ZA USTNI IZPIT PRI PREDMETU OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II PREDAVATELJ PROF. DR. DEJAN KRIŽAJ Vprašanja so v osnovi sestavljena iz naslovov poglav

VPRAŠANJA ZA USTNI IZPIT PRI PREDMETU OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II PREDAVATELJ PROF. DR. DEJAN KRIŽAJ Vprašanja so v osnovi sestavljena iz naslovov poglav VPRAŠANJA ZA USTNI IZPIT PRI PREDMETU OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II PREDAVATELJ PROF. DR. DEJAN KRIŽAJ Vprašanja so v osnovi sestavljena iz naslovov poglavij v učbeniku Magnetika in skripti Izmenični signali.

Prikaži več

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah O opozorilih OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. Dell Vostro 430 List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah Pogled s sprednje in zadnje strani

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M15178112* SPOMLNSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Četrtek, 4. junij 2015 / 90 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali

Prikaži več

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(2) (SI) Multi Channel AV Receiver Referenčni priročnik STR-DH550 OPOZORILO Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate slabim vremenskim pogojem ali

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 943577 www.conrad.si SISTEM BREZŽIČNEGA VIDEO PRENOSA PHILIPS SLV4200 Št. izdelka: 943577 1 KAZALO 1 POMEMBNE INFORMACIJE... 3 1.1 Priključitev na električno

Prikaži več

Diploma.dvi

Diploma.dvi UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PONUDBA ŠIROKOPASOVNEGA DOSTOPA DO INTERNETA V SLOVENIJI Ljubljana, julij 2006 KATJA MIHELIČ IZJAVA Študent/ka Katja Mihelič izjavljam, da sem avtor/ica

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO EVALVACIJA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ ZA RAZŠIRITEV ZMOGLJIVEJŠIH OPTIČNIH OMREŽIJ Ljubljana, oktobe

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO EVALVACIJA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ ZA RAZŠIRITEV ZMOGLJIVEJŠIH OPTIČNIH OMREŽIJ Ljubljana, oktobe UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO EVALVACIJA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ ZA RAZŠIRITEV ZMOGLJIVEJŠIH OPTIČNIH OMREŽIJ Ljubljana, oktober 2005 MARKO ROŽMAN IZJAVA Študent Marko Rožman izjavljam,

Prikaži več

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 91 60 80 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB digitalni zvočniki Logitech S-150 Kataloška št.: 91 60 80 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI... 3 2. NASTAVITEV VAŠIH

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Behringer frekvenčna kretnica SUPER X PRO CX2310 Kataloška št.

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Behringer frekvenčna kretnica SUPER X PRO CX2310 Kataloška št. SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 30 26 77 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Behringer frekvenčna kretnica SUPER X PRO CX2310 Kataloška št.: 30 26 77 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI...3 2. UVOD...5

Prikaži več

Enota za samodejno odlaganje umazanije Clean Base Za robotske sesalnike Roomba serije s Uporabniški priročnik

Enota za samodejno odlaganje umazanije Clean Base Za robotske sesalnike Roomba serije s Uporabniški priročnik Enota za samodejno odlaganje umazanije Clean Base Za robotske sesalnike Roomba serije s Uporabniški priročnik Varnostne informacije Pomembne varnostne informacije V tem uporabniškem priročniku so informacije

Prikaži več

Osnovne informacije o harmonikih Fenomen, ki se je pojavil v zadnih nekaj desetletjih, to je harmonski tokovi v električnih inštalacijah, postaja vedn

Osnovne informacije o harmonikih Fenomen, ki se je pojavil v zadnih nekaj desetletjih, to je harmonski tokovi v električnih inštalacijah, postaja vedn Osnovne informacije o harmonikih Fenomen, ki se je pojavil v zadnih nekaj desetletjih, to je harmonski tokovi v električnih inštalacijah, postaja vedno večji problem. Kot družba se moramo prilagoditi prisotnosti

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - cigre_c2_15.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - cigre_c2_15.ppt [Compatibility Mode] Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Boštjan Polajžer, Drago Dolinar, Jožef Ritonja (FERI) bostjan.polajzer@um.si Andrej Semprimožnik (ELES) KAZALNIKI KAKOVOSTI

Prikaži več

7. tekmovanje v znanju astronomije 8. razred OŠ Državno tekmovanje, 9. januar 2016 REŠITVE NALOG IN TOČKOVNIK SKLOP A V sklopu A je pravilen odgovor o

7. tekmovanje v znanju astronomije 8. razred OŠ Državno tekmovanje, 9. januar 2016 REŠITVE NALOG IN TOČKOVNIK SKLOP A V sklopu A je pravilen odgovor o 7. tekmovanje v znanju astronomije 8. razred OŠ Državno tekmovanje, 9. januar 2016 REŠITVE NALOG IN TOČKOVNIK SKLOP A V sklopu A je pravilen odgovor ovrednoten z 2 točkama; če ni obkrožen noben odgovor

Prikaži več

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU DIPLOMSKA NALOGA UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE GREGOR DOLINŠEK

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU DIPLOMSKA NALOGA UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE GREGOR DOLINŠEK FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU DIPLOMSKA NALOGA UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE GREGOR DOLINŠEK FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU DIPLOMSKA NALOGA ŠIROKOPASOVNA

Prikaži več

1 Naloge iz Matematične fizike II /14 1. Enakomerno segreto kocko vržemo v hladnejšo vodo stalne temperature. Kako se spreminja s časom temperat

1 Naloge iz Matematične fizike II /14 1. Enakomerno segreto kocko vržemo v hladnejšo vodo stalne temperature. Kako se spreminja s časom temperat 1 Naloge iz Matematične fizike II - 2013/14 1. Enakomerno segreto kocko vržemo v hladnejšo vodo stalne temperature. Kako se spreminja s časom temperatura v kocki? Kakšna je časovna odvisnost toplotnega

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Gjorgji Nusev Meritve bližnjega magnetnega in električnega polja za določanje elektromagnetne združlj

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Gjorgji Nusev Meritve bližnjega magnetnega in električnega polja za določanje elektromagnetne združlj Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Gjorgji Nusev Meritve bližnjega magnetnega in električnega polja za določanje elektromagnetne združljivosti naprav Diplomsko delo Mentor: doc. dr. Marko

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Specifikacije Leto modela LETO MODELA 2019 Dimenzije in teža ŠIRINA STOJALA Pribl. 72,8 cm VELIKOST ZASLONA (PALCI, PO DIAGONALI) 50 palcev (49,5 palca) VELIKOST ZASLONA (CENTIMETRI, PO DIAGONALI) 125,7

Prikaži več

MB_Studenci

MB_Studenci RAZISKOVALNI PROJEKT TRAJNE MERITVE ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ V SLOVENSKIH OBČINAH Mestna občina Maribor (Mestna četrt Studenci) 13.12. - 15.12. 2009 MERILNA KAMPANJA OBČINA MARIBOR (MČ STUDENCI) stran 2

Prikaži več

Vrste

Vrste Matematika 1 17. - 24. november 2009 Funkcija, ki ni algebraična, se imenuje transcendentna funkcija. Podrobneje si bomo ogledali naslednje transcendentne funkcije: eksponentno, logaritemsko, kotne, ciklometrične,

Prikaži več

REALIZACIJA ELEKTRONSKIH SKLOPOV

REALIZACIJA ELEKTRONSKIH SKLOPOV Načrtovanje zaemc = elektronike 2 1 Katedra za elektroniko 2 Čemu? 3 Kdo? Katedra za elektroniko 4 Izziv: DC/DC stikalni napajalnik navzdol U vhod Vhodno sito Krmilno integrirano vezje NMOSFET NMOSFET

Prikaži več

Organizacija računalnikov

Organizacija računalnikov ORGANIZACIJA RAČUNALNIKOV 6 Prenosne poti in vrste prenosov OR 6 Povzetki predavanj 1 2018, Rozman, FRI 6. Prenosne poti in vrste prenosov Namen in cilji 6. poglavja: Večno vprašanje: kako prenesti več

Prikaži več

UPS naprave Socomec Netys PL (Plug in) UPS naprava Socomec Netys PL moč: 600VA/360W; tehnologija: off-line delovanje; vhod: 1-fazni šuko 230VAC; izhod

UPS naprave Socomec Netys PL (Plug in) UPS naprava Socomec Netys PL moč: 600VA/360W; tehnologija: off-line delovanje; vhod: 1-fazni šuko 230VAC; izhod UPS naprave Socomec Netys PL (Plug in) UPS naprava Socomec Netys PL moč: 600VA/360W; tehnologija: off-line delovanje; vhod: 1-fazni šuko 230VAC; izhod: 1-fazni 230VAC; 4 šuko vtičnica preko UPS-a; 2 šuko

Prikaži več

Prevodnik_v_polju_14_

Prevodnik_v_polju_14_ 14. Prevodnik v električnem polju Vsebina poglavja: prevodnik v zunanjem električnem polju, površina prevodnika je ekvipotencialna ploskev, elektrostatična indukcija (influenca), polje znotraj votline

Prikaži več

DES

DES Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Model vezja Računalniški model in realno vezje Model logičnega negatorja Načini

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

11 Barvni izvlečki-HELENA TGP06

11 Barvni izvlečki-HELENA TGP06 Študijsko leto 2006/07 TISKARSKI POSTOPKI 1 predavateljica: doc. dr. Tadeja Muck asistentka: dr. Helena Gabrijelčič BARVNI IZVLEČKI www.europapier.at Grafične in interaktivne komunikacije 1. letnik http://www.vermillion-inc.com

Prikaži več

Ime in priimek

Ime in priimek Polje v osi tokovne zanke Seminar pri predmetu Osnove Elektrotehnike II, VSŠ (Uporaba programskih orodij v elektrotehniki) Ime Priimek, vpisna številka, skupina Ljubljana,.. Kratka navodila: Seminar mora

Prikaži več

Linksys PLEK500 User Guide

Linksys PLEK500 User Guide Uporabniški priročnik Linksys PLEK500 Omrežni vmesnik Powerline Vsebina Pregled............... 2 Funkcije..................... 2 Kako deluje omrežje Powerline 3 Primer namestitve 3 Namestitev omrežja Powerline.....

Prikaži več

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "električno" nihalo, sestavljeno iz vzporedne vezave

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lasersko obarvanje kovin Motivacija: Z laserskim obsevanjem je možno spremeniti tudi barvo kovinskih površin, kar odpira povsem nove možnosti označevanja in dekoracije najrazličnejših sestavnih delov in

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ads

Microsoft PowerPoint - ads Novosti pri analogni video-nadzorni opremi Junij 2012 1. Dnevno/nočna kamera ADS-CAM-K2DNC 2. Snemalniki ADS-LIGHT: ADS-0404DH ADS-0804DH ADS-1604DH ADS-0404HED ADS-CAM-K2DNC Dnevno / nočna kamera z IR

Prikaži več

Microsoft Word - microtronic1.06

Microsoft Word - microtronic1.06 Konfekcioniranje kablov Konfekcioniranje kablov je ena izmed glavnih dejavnosti s katero se ukvarja podjetje Microtronic. Večletne izkušnje na področju konfekcioniranja, tehnično znanje in primerna orodja,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 RAČUNALNIŠKA ARHITEKTURA 8 Pomnilniške tehnologije RA - 8 2018, Škraba, Rozman, FRI Pomnilniške tehnologije - cilji 8 Pomnilniške tehnologije - cilji: Osnovno razumevanje pojmov: Hitrost in način dostopa

Prikaži več

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364

ASUS Miracast Dongle E-priročnik SL9364 E-priročnik SL9364 SL9364 Revidirana izdaja V2 Lahko 2014 INFORMACIJE O AVTORSKIH PRAVICAH Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano,

Prikaži več

Base NET.cdr

Base NET.cdr Rešitev fiksnega radijskega odčitavanja Delovanje BaseNet je način odčitavanja porabe vode, toplote, elektrike, plina in delilnikov toplote v fiksnem radijskem omrežju. Merilnike v Sensus Base sistemu

Prikaži več

Cenik Cenik paketov, ki niso več v prodaji Skupine Telemach Paketi Analogni Dvojčki (paketi niso več v prodaji) Mesečna naročnina v EUR DUO INT S....2

Cenik Cenik paketov, ki niso več v prodaji Skupine Telemach Paketi Analogni Dvojčki (paketi niso več v prodaji) Mesečna naročnina v EUR DUO INT S....2 paketov, ki niso več v prodaji Paketi Analogni Dvojčki (paketi niso več v prodaji) DUO INT S....26,75 KTV paket L 1 + internet (6 Mbps/1 Mbps) DUO INT M...37,94 KTV paket L 1 + internet (13,3 Mbps/1,5

Prikaži več

Statistika, Prakticna matematika, , izrocki

Statistika, Prakticna matematika, , izrocki Srednje vrednosti Srednja vrednost...... številske spremenljivke X je tako število, s katerim skušamo kar najbolje naenkrat povzeti vrednosti na posameznih enotah: Polovica zaposlenih oseb ima bruto osebni

Prikaži več

Microsoft Word - Astronomija-Projekt19fin

Microsoft Word - Astronomija-Projekt19fin Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Jure Hribar, Rok Capuder Radialna odvisnost površinske svetlosti za eliptične galaksije Projektna naloga pri predmetu astronomija Ljubljana, april

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 750963 www.conrad.si KOMPLET ZA VIDEO NADZOR Z BARVNO KAMERO Št. artikla: 750963 Ta navodila za uporabo so priložena izdelku, kateremu so namenjena. Vsebujejo

Prikaži več

seminarska_naloga_za_ev

seminarska_naloga_za_ev Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Matevž Seliger 8-kanalni Lightshow Seminarska naloga pri predmetu: V Horjulu, junij 2008 Kazalo: 1 Uvod... 3 1.1 Namen in uporaba izdelka... 3 2 Delovanje...

Prikaži več

Slikovne transformacije_2017_18_DKT

Slikovne transformacije_2017_18_DKT DEJAVNIKI KAKOVOSTI V TISKU Deja Muck Pri obdelavi digitalnih slik se večinoma srečujamo s slikami v prostorski domeni, a določeni postopki, npr. filtriranje, lahko potekajo tudi v t. i. frekvenčni domeni.

Prikaži več

ŠOLA: SŠTS Šiška

ŠOLA: SŠTS Šiška Naslov vaje: MEHKO SPAJKANJE Ime in priimek: 1 1.) WW tehnika (Wire-Wrap) Nekoč, v prvih dneh radio-tehnike se spajkanje elementov ni izvajalo s spajkanjem, ampak z navijanjem žic in sponami. Takšni spoji

Prikaži več

STAVKI _5_

STAVKI _5_ 5. Stavki (Teoremi) Vsebina: Stavek superpozicije, stavek Thévenina in Nortona, maksimalna moč na bremenu (drugič), stavek Tellegena. 1. Stavek superpozicije Ta stavek določa, da lahko poljubno vezje sestavljeno

Prikaži več