Uporaba programske opreme COBISS3 v praksi Elektronske prosojnice V1.0

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uporaba programske opreme COBISS3 v praksi Elektronske prosojnice V1.0"

Transkripcija

1 Uporaba programske opreme 3 v praksi Uporaba programske opreme 3 v praksi Elektronske prosojnice V1.0 IZUM, , T91-IZO-EP-SI, V1.0 1/2

2 IZUM, 2020 IZUM,, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM.

3 Uporaba programske opreme 3 v praksi Uporaba programske opreme 3 v praksi Vsebina delavnice Novosti in dopolnitve v segmentih 3/Zaloga in 3/Izposoja Optimizacija dela v programski opremi 3 Praktični primeri Predstavitev in uporaba segmenta 3/Izpisi IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 2/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 1/23

4 Uporaba programske opreme 3 v praksi Prijava Dvakrat kliknemo bližnjico na namizju (ikona 3 tecajx1) X okolje a, b ali c Prijava uporabniško ime: tecajnikxx geslo: **** (xx = številka za prijavo, npr. 01, 02, 03...) IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 3/45 Uporaba programske opreme 3 v praksi PREDSTAVITEV NOVOSTI IN DOPOLNITEV IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 4/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 2/23

5 Uporaba programske opreme 3 v praksi 3/Zaloga ( ) V razredu Polje 996/997 je dodana metoda Predloge za dodajanje polja 996/997 Ta metoda omogoča kreiranje in urejanje predlog, ki jih lahko uporabimo pri dodajanju novega polja 996/997. Uporabimo jo pri vnosu večjega števila polj 996/997, ki vsebujejo večinoma enake podatke. Smiselno je kreirati vsaj predlogo, v kateri je vrednost podpolja Status (q) prazna. Kreiramo lahko več različnih predlog. Predlogo moramo pred njeno uporabo določiti kot privzeto. IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 5/45 3/Zaloga ( ) Nastavitev hitrega gumba v orodni vrstici Hitri gumb dodamo v orodni vrstici z desnim klikom na miški. S seznama možnosti izberemo metodo (ali več metod) in spremembe shranimo. Možnost: Gradivo / Prevzemi v lokalno bazo podatkov zapis iz vzajemne baze IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 6/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 3/23

6 Uporaba programske opreme 3 v praksi 3/Zaloga ( ) Dopolnjen iskalnik razreda Polje 996/997 V iskalniku so dodani atributi: o Številka računa (1\m) o Interna številka računa (7\1) o Cena (3) Uporabni so predvsem za hitro preverjanje vnosa cen pri vnesenih poljih za zalogo. Spremenjen je vrstni red atributov v prikazu rezultatov iskanja: Indikator postavitve (2), Vsi elementi signature, Inventarna številka (f), Datum inventarizacije (o), Status (q), Datum statusa (t), Stopnja dostopnosti (p), Način nabave (v), Dobavitelj (2), Cena (3) IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 7/45 3/Zaloga ( ) Spremenjen je način urejanja omejenega nabora bibliografskih podatkov, pri čemer se nabor bibliografskih podatkov ni spremenil. Odpre se okno Bibliografski zapis. Ta način urejanja najpogosteje uporabimo za vnos prosto oblikovanih predmetnih oznak (gesel) v podpolje 610a. IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 8/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 4/23

7 Uporaba programske opreme 3 v praksi 3/Zaloga ( ) Omogočeno Evidentiranje učnega gradiva Na zahtevo MIZŠ je pripravljena nova metoda za vodenje zaloge učnih gradiv. Cilj je olajšati vnos zaloge delovnih zvezkov, ki preidejo v trajno rabo učencev. Pomoč: lj.si/solske/faq.php IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 9/45 3/Zaloga ( ) Za potrebe šolskih knjižnic pri vodenju učbeniškega sklada je dodana metoda Gradivo / Prikaz izposoje in odpisa učbeniškega sklada. S to metodo pripravimo izpis o izposoji in odpisu gradiva v učbeniškem skladu. IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 10/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 5/23

8 Uporaba programske opreme 3 v praksi 3/Izposoja ( ) Dopolnitve v iskalnikih: iskanje po ključnih besedah o iskanje po imenu, priimku, opombi o ne upoštevajo se ločila, diakritični znaki o možno krajšanje z * spremenjen vrstni red atributov v iskalniku član IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 11/45 3/Izposoja ( ) Nastavitev hitrega gumba v orodni vrstici možno je dodati naslednje razredne metode: Gradivo / Katalog Član / Gradivo domače knjižnice Neprosto gradivo / Vračanje, brisanje Oddelek / Prehod v drug oddelek IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 12/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 6/23

9 Uporaba programske opreme 3 v praksi 3/Izposoja ( ) Dopolnitve v oknu Gradivo domače knjižnice: izpisan naslov zadnjega vrnjenega gradiva možnost izključitve kontrole za isti.si ID v istem oddelku podatek o številu izposojenih izvodov se izpiše poudarjeno in v rdeči barvi opomba v GDK bolj poudarjena, možnost neposrednega vnosa Omogočeno iskanje po ključu pri razredni metodi Član / Gradivo domače knjižnice IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 13/45 3/Izposoja ( ) Dopolnitve v oknu Katalog: V oknu Katalog se izpiše tudi število bibliografskih zapisov. Meja pri iskanju gradiva je povišana na 2000 izvodov. IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 14/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 7/23

10 Uporaba programske opreme 3 v praksi 3/Izposoja ( ) Možnost izključitve kontrole starosti za kategorije: 001 predšolski otroci 002 osnovnošolci 003 srednješolci Dodana statusna vrstica, ki zmanjša število pojavnih oken in s tem število odvečnih klikov IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 15/45 3/Izposoja ( ) Omogočena uporaba hitrih tipk na tipkovnici: <I> = Član / Gradivo domače knjižnice <V> = Neprosto gradivo / Vračanje, brisanje <K> = Gradivo / Katalog <E> = Član / Evidentiraj obisk <O> = Oddelek / Prehod v drug oddelek <M> = Mesto za obdelavo rezervacij / Spremljanje in obdelava rezervacij prostega gradiva IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 16/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 8/23

11 Uporaba programske opreme 3 v praksi 3/Izposoja ( ) Dopolnjena funkcionalnost spletnega vpisa: vključeno e obveščanje članov ob programskem vpisu v bazo omogočena možnost prijave z identiteto AAI IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 17/45 3/Izpisi ( ) Pripravljeni novi izpisi: statistike BibSiSt (NUK CeZaR), pripravljene enotne statistike za različne vrste knjižnic, usklajeno in potrjeno s strani CeZaR ja o I BibSiSt 01: Člani knjižnice o I BibSiSt 02: Izposoja gradiva (se nadaljuje...) IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 18/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 9/23

12 Uporaba programske opreme 3 v praksi 3/Izpisi ( ) I CG 09: Člani in iztekajoči se rok izposoje (brez podatkov o gradivu) I G 09: Seznam gradiva brez transakcij (po izvodih) pripravljen še izpis I G 08: Seznam gradiva s štev. vseh in izposojenih/rezerviranih izvodov o prikazuje seznam gradiva (npr. s podlokacijami za učbeniški sklad) ali posamezni naslov s podatki o številu izvodov (izvzeti so odpisani izvodi) in številu izposojenih ali rezerviranih izvodov IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 19/45 Uporaba programske opreme 3 v praksi DELO V PRAKSI IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 20/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 10/23

13 Uporaba programske opreme 3 v praksi Uporaba bližnjic v OS Windows Brskalnik 3 podpira večino kombinacij tipk za hitrejše delo, ki jih podpira OS Windows: Izberi vse Ctrl + A Kopiraj Ctrl + C Prilepi Ctrl + V Izreži Ctrl + X Združevanje podatkov klik miške + Ctrl ali klik miške + Shift Prehajanje med vnosnimi polji Tab IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 21/45 Prehajanje iz GDK v druga okna Pri delu v izposoji je najpomembnejše okno GDK in zato je podprto tudi prehajanje v druga okna: prehod v urejevalnik Član prehod v okno Evidentiranje in poravnava terjatev prehod v okno za evidentiranje inventarja dostop do polja za vnos opomb pri članu prehod v Katalog IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 22/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 11/23

14 Uporaba programske opreme 3 v praksi Uporaba povezav v brskalniku Pri delu je zelo uporabno tudi okno s povezavami. Prikažejo se povezave trenutno izbranega objekta na delovnem področju. Zmeraj so prikazani trenutno aktualni podatki. PRIMERA: polje 996, povezano z nabavnimi podatki trenutno izposojeno gradivo v vseh oddelkih IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 23/45 Parameter za vračilo gradiva US v katerem koli oddelku Na zahtevo knjižnice se lahko vključi parameter, ki omogoča vračilo gradiva učbeniškega sklada v katerem koli oddelku. Parameter je privzeto vključen v šolskih knjižnicah. Parameter bistveno olajša delo ob koncu šolskega leta, ko člani hkrati vračajo knjižnično gradivo in učbenike. IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 24/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 12/23

15 Uporaba programske opreme 3 v praksi Opomba pri gradivu in pri članu v izposoji Opomba pri gradivu Za določeno gradivo (ki ga kljub morebitni pomanjkljivosti želimo izposojati svojim članom) lahko v izposoji vpišemo opombo, ki je vidna v oknu GDK (npr. poškodovano ). Opomba pri članu V oknu GDK zabeležimo posebnosti pri članu (npr. kaj rad bere ). IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 25/45 Multimedijske vsebine (naslovnice ) Na objektu Bibliografski zapis metoda Dodaj multimedijsko vsebino Vsebina vidna v + POZOR: Septembra 2019 smo dokončno umaknili podporo spletnemu brskalniku Internet Explorer (od IE9 do IE11) v programski opremi +. IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 26/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 13/23

16 Uporaba programske opreme 3 v praksi Vračilo gradiva v drugem oddelku Programska oprema omogoča tudi vračilo gradiva v drugem oddelku POZOR: Gradivo dobi status v izposoji b zadržano in ga je treba naknadno razdolžiti. Omogočen poseben parameter samo za vračilo gradiva učbeniškega sklada v drugih oddelkih Ob vključenem parametru se član za gradivo učbeniškega sklada takoj dokončno razdolži in gradivo ne dobi statusa b zadržano. IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 27/45 Uporaba iskalnikov Označimo razred, v katerem bomo iskali objekte. Izberemo metodo Razred / Išči ali Razred / Išči po ključu. Metoda omogoča iskanje objektov (Poišči, Poišči vse) izbiro objektov za nadaljnjo obdelavo (Izberi) shranjevanje poizvedb (Shrani poizvedbo) IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 28/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 14/23

17 Uporaba programske opreme 3 v praksi Uporaba iskalnikov Izbirno iskanje logična operatorja (AND, OR) dodatni operatorji (EMPTY, NOT, NOTEMPTY) upoštevanje vrstnega reda operatorjev Pri izvajanju iskanja imajo prednost operatorji NOT, EMPTY in NOTEMPTY, nato operatorja AND in OR. Ukazno iskanje iskalne predpone (npr. "IN=" ali "HIN=") pomoč: priročnik 3/Zaloga, dodatek H IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 29/45 Uporaba iskalnikov Pri iskanju v razredu Polje 996/997 s predponami za iskanje po podatkih o zalogi so rezultat iskanja le tista polja 996/997, ki ustrezajo iskalnemu nizu. Pri iskanju v razredu Polje 996/997 z dodatnimi indeksi podatkov o zalogi v bibliografskih bazah podatkov pa so rezultat iskanja vsa polja 996/997, ki pripadajo zapisom, pri katerih vsaj eno polje 996/997 ustreza iskalnemu nizu. Pri iskanju v razredu Polje 996/997 s predpono "HDA= " so rezultat iskanja polja 996/997, ki ustrezajo datumu inventarizacije pri "HDA=". Pri iskanju v razredu Polje 996/997 s predpono "DA= " so rezultat iskanja vsa polja 996/997, ki pripadajo zapisom, pri katerih vsaj eno polje 996/997 ustreza pogoju pri "DA=". IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 30/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 15/23

18 Uporaba programske opreme 3 v praksi Uporaba iskalnikov Iskanje podatkov o članih v razredu Član Zavihki: Član, Poštni naslov, Telefon, E naslov, Alternativne/neveljavne številke, Privilegiji, Omejitve, Nadrejeni član Iskanje gradiva v katalogu Iskanje izposojenega in rezerviranega gradiva v razredu Neprosto gradivo IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 31/45 Iskalniki in preverjanje stanja v bazi Iskalniki so zelo uporabno orodje pri preverjanju trenutnega stanja v bazi. Pravila delovanja iskalnikov so v vseh segmentih enaka. Na osnovi prilagojenih prikazov rezultatov iskanja lahko hitro hkrati preverimo več atributov, ki nas zanimajo. Omogočeno je preprosto kopiranje podatkov v druge programe za nadaljnjo obdelavo (npr. Excel). Za hitro preverjanje lahko uporabimo gumb pregled pojmov Cena (3), Datum inventarizacije (o), Status (q) IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 32/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 16/23

19 Uporaba programske opreme 3 v praksi Prikaz rezultatov iskanja Označimo razred, v katerem bomo ustvarili nov prikaz. Izberemo metodo Razred / Prikazi rezultatov iskanja. Metoda omogoča pripravo novih prikazov rezultatov iskanja (Dodaj) urejanje obstoječih prikazov rezultatov iskanja (Uredi) brisanje obstoječih prikazov rezultatov iskanja (Zbriši) IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 33/45 Prikaz rezultatov iskanja Prikazi rezultatov iskanja so vezani na uporabniško ime. Pri posameznem razredu si lahko pripravimo več različnih prikazov rezultatov iskanja. Prikaz rezultatov iskanja se lahko uporabi tudi v povezavah npr. prikazi rezultatov iskanja pri razredu Neprosto gradivo so vidni tudi v povezavi Gradivo domače knjižnice (n). IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 34/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 17/23

20 Uporaba programske opreme 3 v praksi Prikaz rezultatov iskanja pregled stanja v bazi Inv. številka, Datum inventarizacije, Vsi elementi signature, Status, Datum statusa, Način nabave, Cena, Številka in datum računa Člani z izposojenim gradivom, s terjatvami, z opombo IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 35/45 Uporaba programske opreme 3 v praksi IZPISI IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 36/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 18/23

21 Uporaba programske opreme 3 v praksi 3/Izpisi Za delo v segmentu potrebujemo pooblastilo RPT dostop do segmenta 3/Izpisi ter pregled in izpis podatkov. Omogočena je priprava izpisov na osnovi podatkov, ki jih vpisujemo v drugih segmentih (3/Katalogizacija, 3/Zaloga, 3/Izposoja itd.). Določene izpise pripravljamo, izpisujemo ali pošiljamo po e pošti kar v posameznih segmentih (npr. nalepka za gradivo, zadolžnica, naročilo za medknjižnično izposojo itd.). Druge izpise pripravljamo in izpisujemo ali pošiljamo po e pošti v segmentu 3/Izpisi (npr. inventarne knjige, statistike itd.). IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 37/45 3/Izpisi Izpisi so zbrani po segmentih programske opreme 3 dodatna mapa za izpise za inventuro (aktivna samo v inventurnih okoljih) V okviru segmenta glede na vsebino v podmapah izpisi v mapi z imenom segmenta (pripravljajo se ob izvajanju postopkov v posameznem segmentu) Seznami Statistike Podatki za nadaljnjo obdelavo v nekaterih segmentih pa še vsebinski sklopi, npr. Poraba sredstev, Dobavljeno gradivo IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 38/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 19/23

22 Uporaba programske opreme 3 v praksi 3/Izpisi priprava Priprava izpisov z metodo na razredu ali objektu v segmentu 3/Izpisi Segment 3/Izpisi priprava izpisa priprava izpisa po urniku raziskovanje pripravljenih izpisov brisanje pripravljenih izpisov IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 39/45 3/Izpisi priprava V meniju Izpisi izberemo segment Izpisi. V oknu s skupinami definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga. Označimo želeno skupino izpisov (Seznami, Statistike itd.), znotraj skupine pa ustrezen izpis. Z desno tipko miške kliknemo izbrani izpis in izberemo metodo Pripravi izpis. Vnesemo vhodne parametre za pripravo izpisa in kliknemo gumb V redu. Ko je izpis pripravljen, se odpre okno Pregled in pošiljanje izpisa. IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 40/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 20/23

23 Uporaba programske opreme 3 v praksi Okno Pregled in pošiljanje izpisa Pregledamo pripravljeni izpis ali posamezni obrazec Predogled Predogled v PDF Shranimo izpis ali posamezni obrazec Shrani (shrani na strežnik) Shrani kot (shrani na lokalni računalnik) Določimo številko prve strani izpisa. IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 41/45 Priprava izpisa po urniku Priprava opravila za pripravo izpisa za izbrani izpis določimo čas začetka izvedbe možnost periodičnega ponavljanja opravila (npr. vsak dan, vsak teden, vsak mesec itd.) Shranjevanje izpisa Izpis se samodejno shrani v vnaprej definirano mapo, uporabnik prejme obvestilo po e pošti. Dostop do vnaprej definiranih map za shranjevanje pripravljenih izpisov Izpisovanje / Razišči pripravljene izpise... Izpisovanje / Izbriši pripravljene izpise... IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 42/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 21/23

24 Uporaba programske opreme 3 v praksi Pogosto uporabljeni izpisi Z SEZ 01: Inventarna knjiga Z SEZ 02: Seznam odpisanega gradiva Z PL B02: Zaloga z datumom statusa Z STA 02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva Z STA 03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva Izpisi v mapi BibSiSt (NUK CeZaR) I C 08: Seznam članov z dolgom I G 02: Najbolj iskano gradivo I CG 03: Člani in iztekajoči se rok izposoje I STA G06: Po vrsti gradiva/kategoriji člana (šolske knjižnice) I STA A01: Po kategoriji člana (šolske knjižnice) IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 43/45 Priprava inventarne knjige Kontrola vnesene zaloge ob zaključku inventarizacijskega obdobja (pred pripravo inventarne knjige) Porabimo morebitne neporabljene inventarne številke. Po potrebi dopolnimo ali popravimo podatke, npr. manjkajoče podlokacije, cene, načine nabave Priprava izpisa Z PL B08: Rekapitulacija podatkov o zalogi neposredno iz brskalnika (hitro preverjanje) Z SEZ 01: Inventarna knjiga Z SEZ 01: Inventarna knjiga (iskalnik) Možnost konfiguracije parametrov izpisa za prihodnjo uporabo po istih pogojih izpisa IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 44/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 22/23

25 Uporaba programske opreme 3 v praksi Komuniciranje z IZUM om Elektronski naslov Pomoč po telefonu od ponedeljka do petka od 7.30 do ob sobotah od 7.30 do (0) IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 45/45 IZUM, , T91 IZO EP SI, V1.0 23/23