Microsoft Word - si-45.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - si-45.doc"

Transkripcija

1 19. FEBRUAR FEBRUARY 2004 št./no 45 4 CENE PRICES št./no 6 INDEKSI CEN ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN, SLOVENIJA, JANUAR 2004 CONSUMER PRICE INDICES, SLOVENIA, JANUARY 2004 Cene življenjskih potrebščin so se januarja 2004 v primerjavi s preteklim mesecem v povprečju zvišale za 0,4 %, na letni ravni pa so bile višje za 4 %. V januarju so se najbolj zvišale cene v skupinah: izobraževanje (za 7,4 %) alkoholne pijače in tobak (za 2,8 %) hrana in brezalkoholne pijače (za 2 %). Znižale so se cene v skupinah: obleka in obutev (za 4,9 %) rekreacija in kultura (za 0,5 %). Letna stopnja inflacije v državah EU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je decembra 2003 v povprečju znašala 1,8 %. Najvišjo je imela Grčija (3,1 %), najnižjo pa Nemčija (1,1 %). V Sloveniji pa je bila rast cen v tem mesecu, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, 4,7 %. Compared to December 2003, in January 2004 prices of consumer goods rose on average by 0.4%. The annual inflation rate was 4%. In January prices rose the most in the following groups: education (by 7.4%) alcoholic beverages and tobacco (by 2.8%) food and non-alcoholic beverages (by 2%). Prices fell in the groups: clothing and footwear (by 4.9%) recreation and culture (by 0.5%). The annual inflation rate in EU Member States, measured with the harmonised index of consumer prices, was in December 2003 on average 1.8%. It was the highest in Greece (3.1%) and the lowest in Germany (1.1%). In Slovenia, prices in the same month, measured with the harmonised index of consumer prices, rose by 4.7%. Slika 1: Deleži glavnih skupin v indeksu cen življenjskih potrebščin v letih 2003 in 2004 Chart 1: Shares of main groups in the consumer price index in 2003 and SURS

2 2 Rapid Reports No 45/ Indeksi cen življenjskih potrebščin po COICOP/HICP, po skupinah in podskupinah, januar 2004 Consumer price indices by COICOP/HICP by groups and subgroups, January 2004 Struktura Structure (%) 00 S K U P A J 100,0 100,4 104,0 125,2 00 T O T A L 01 Hrana in brezalkoholne pijače 19,7 102,0 104,6 125,3 01 Food and non-alcoholic beverages 011 Hrana 17,8 102,1 104,6 126,0 011 Food 0111 Kruh in drugi izdelki iz žit 3,8 101,8 104,5 139, Bread and cereals 0112 Meso 4,9 100,0 99,8 121, Meat 0113 Ribe 0,4 98,9 100,2 126, Fish 0114 Mleko, mlečni izdelki in jajca 2,7 100,1 100,8 113, Milk, cheese and eggs 0115 Olje in maščoba 0,7 100,8 100,0 131, Oils and fats 0116 Sadje, sveže in predelano 1,4 103,3 112,4 114, Fruit 0117 Zelenjava, sveža in predelana 1,7 115,1 124,5 144, Vegetables 0118 Sladkor in konditorski izdelki 1,4 99,9 103,0 121, Sugar, jam chocolate and confectionery 0119 Drugi prehrambeni izdelki 0,7 99,7 102,8 121, Food products n.e.c. 012 Brezalkoholne pijače 1,9 101,2 105,0 119,6 012 Non-alcoholic beverages 0121 Kava, čaj in kakav 0,6 101,5 104,1 112, Coffee, tea and cocoa 0122 Gazirane in negazirane pijače 1,3 101,0 105,5 123, Mineral waters, soft drinks and juices 02 Alkoholne pijače in tobak 4,8 102,8 108,2 145,4 02 Alcoholic beverages and tobacco 021 Alkoholne pijače 2,0 100,4 101,5 118,4 021 Alcoholic beverages 0211 Žgane pijače 0,2 99,3 97,9 128, Spirits 0212 Vino 0,7 101,7 100,9 119, Wine 0213 Pivo 1,1 99,9 102,6 115, Beer 022 Tobačni izdelki 2,7 104,6 113,1 168,0 022 Tobacco 03 Obleka in obutev 8,5 95,1 96,3 108,7 03 Clothing and footwear 031 Obleka in storitve za obleko 6,6 95,5 96,7 108,2 031 Clothing 0311 Tkanine 0,1 100,8 102,6 111, Clothing materials 0312 Oblačila 6,1 95,2 96,0 107, Garments 0313 Drugi tekstilni izdelki in dodatki 0,2 97,7 104,2 126, Other articles of clothing and clothing accessories 0314 Storitve za obleko 0,2 100,1 105,9 123, Services for clothing 032 Obutev in čevljarske storitve 1,9 93,7 95,3 110,7 032 Footwear 0321 Obutev 1,9 93,6 95,0 109, Shoes and other footwear 04 Stanovanje 11,8 100,6 104,9 129,5 04 Housing, water, electricity, gas and other 041 Najemnina 1,6 104,5 117,3 151,5 041 Actual rents for housing 043 Redno vzdrževanje in popravilo 1,2 100,4 104,8 121,0 043 Maintenance and repair of dwelling 0431 Material za vzdrževanje in popravilo 0,6 100,3 104,3 129, Materials for the maintenance and repair of the dwelling 0432 Storitve za vzdrževanje in popravilo 0,7 100,6 105,4 114, Services for the maintenance and repair of the dwelling 044 Komunalne storitve 2,5 100,4 107,5 167,7 044 Municipal services 0441 Voda 1,1 100,0 103,4 146, Water supply 0442 Odvoz smeti 0,5 101,3 96,8 213, Refuse collection 0443 Kanalščina 0,3 100,0 143,9 221, Sewerage collection 0444 Druge storitve za stanovanje 0,5 100,7 108,6 135, Other services relating to the dwelling 045 Goriva in energija 6,5 99,7 100,9 117,4 045 Electricity, gas and other fuels 0451 Električna energija 2,8 100,0 103,9 117, Electricity 0452 Plin 0,8 98,4 102,1 123, Gas 0453 Tekoča goriva 1,8 100,1 95,6 105, Liquid fuels 0454 Trda goriva 0,4 99,2 100,5 135, Solid fuels 0455 Daljinska energija 0,7 99,6 100,5 136, Heat energy 05 Stanovanjska oprema 7,2 100,4 103,5 120,6 05 Furnishing, household equipment and maintenance 051 Pohištvo in talne obloge 2,4 100,4 103,0 126,5 051 Furniture and furnishing, carpets 0511 Pohištvo in oprema 2,3 100,5 103,6 127, Furniture and furnishings 0512 Talne obloge 0,1 100,2 93,5 114, Carpets and other floor coverings 052 Tekstilni izdelki za gospodinjstvo 0,6 100,2 103,6 120,7 052 Household textiles 053 Naprave in aparati za gospodinjstvo 1,3 100,5 103,0 113,7 053 Household appliances 0531 Gospodinjske naprave 1,0 100,7 100,8 109, Major household appliances 0532 Mali gospodinjski aparati 0,1 99,5 102,7 113, Small electronic household appliances 0533 Popravilo gospodinjskih naprav 0,2 100,0 118,6 139, Repair of household appliances 054 Steklenina, posoda in pribor 0,5 99,9 104,5 120,2 054 Glassware, tableware and household utensils 055 Orodje in pripomočki za hišo in vrt 0,2 99,9 106,0 119,3 055 Tools and equipment for house and garden 056 Izdelki za vzdrževanje gospodinjstva 2,1 100,5 103,8 119,9 056 Goods for routine household maintenance 06 Zdravje 3,7 100,0 103,6 128,1 06 Health 061 Zdravila in medicinski izdelki 2,2 99,6 102,4 122,3 061 Medical products and appliances 0611 Zdravila 1,7 100,0 103,2 124, Pharmaceutical products 0612 Medicinski in terapevtski izdelki 0,5 98,4 99,6 112, Other medical products and therapeutic appliances 062 Zdravstvene in zobozdravstvene storitve 1,0 100,8 104,9 134,1 062 Out-patient services I 03 Ø 00

3 Rapid Reports No 45/ Indeksi cen življenjskih potrebščin po COICOP/HICP, po skupinah in podskupinah, januar 2004 (nadaljevanje) Consumer price indices by COICOP/HICP by groups and subgroups, January 2004 (continued) Struktura Structure (%) 07 Prevoz 17,0 100,1 105,6 127,3 07 Transport 071 Prometna sredstva 5,8 99,8 107,4 117,7 071 Purchase of vehicles 0711 Osebni avtomobili 5,5 99,9 107,8 118, Motor cars 0712 Motorna kolesa in kolesa 0,2 99,2 97,5 110, Motor cycles and bicycles 072 Izdelki in storitve povezani z 9,8 100,3 104,2 130,9 072 Operation of personal transport equipment delovanjem prometnih sredstev 0721 Rezervni deli 1,0 100,3 104,4 121, Spare parts and accessories 0722 Goriva in maziva 5,3 100,2 101,9 129, Fuels and lubricants 0723 Vzdrževanje in popravilo vozil 2,0 100,6 110,9 142, Maintenance and repairs 0724 Druge storitve 1,5 100,2 102,6 123, Other services 073 Prevozne storitve 1,4 100,2 107,7 148,3 073 Transport services 0731 Železniški potniški prevozi 0,2 100,0 104,4 144, Passenger transport by railway 0732 Cestni potniški prevozi 1,1 100,2 109,4 150, Passenger transport by road 0733 Letalski potniški prevozi 0,2 100,8 99,9 140, Passenger transport by air 08 Komunikacije 3,7 101,4 100,4 129,1 08 Communication 081 Poštne storitve 0,1 100,0 102,7 176,1 081 Postal services 082 Telefonske storitve in izdelki 3,6 101,4 100,3 126,5 082 Telephone 09 Rekreacija in kultura 9,4 99,5 103,2 119,1 09 Recreation and culture 091 Avdio, video, foto in računalniška oprema 0,9 99,7 93,9 75,2 091 Audio-visual, photographic and information processing equipment 0911 Avdio, video in hi-fi oprema 0,3 99,5 96,2 101, Audio, video and hi-fi devices 0913 Računalniška oprema 0,3 98,7 87,0 40, Information processing equipment 0914 Snemalni mediji za sliko in zvok 0,2 100,5 101,3 110, Recording media for picture and accessories 0915 Popravilo opreme in izdelkov 0,1 100,8 98,9 116, Repairs of equipment and accessories 093 Manjši izdelki za zabavo, šport in razvedrilo 2,4 99,7 104,4 130,4 093 Other recreational items and equipment, gardens and pets 0931 Igre in igrače 0,4 99,8 101,5 124, Games, toys and hobbies 0932 Športna oprema 0,5 96,6 105,5 123, Sports equipment 0933 Cvetje in izdelki za vrtnarstvo 1,0 101,0 103,9 134, Gardens, plants and flowers 0934 Domače hišne živali 0,5 100,0 105,8 130, Pets and related products 094 Storitve za rekreacijo, kulturo in šport 2,6 100,3 105,7 131,0 094 Recreational and cultural services 0941 Storitve za rekreacijo in šport 0,8 100,2 107,0 129, Recreational and sport services 0942 Kulturne storitve 1,8 100,4 105,3 130, Cultural services 095 Časopisi, knjige in pisalne potrbščine 1,8 100,4 103,2 123,8 095 Newspapers, books and stationery 0951 Knjige in učbeniki 0,5 101,2 104,1 118, Books 0952 Časopisi 1,0 100,0 102,4 128, Newspapers and periodicals 0953 Razne tiskovine, pisalne potrebščine 0,3 100,2 104,3 121, Miscellaneous printed matter and drawing materials 096 Počitnice v paketu 1,7 97,1 105,7 126,8 096 Package holidays 10 Izobraževanje 1,4 104,2 108,0 132,7 10 Education 101 Predšolsko izobraževanje 0,8 107,4 110,4 136,3 101 Pre-primary education 104 Izobraževalni tečaji 0,3 100,0 105,9 127,3 104 Education not definable by level 11 Gostinske in nastanitvene storitve 6,3 100,8 105,8 128,3 11 Restaurants and hotels 111 Gostinske storitve 5,4 100,2 105,1 126,0 111 Catering services 1111 Gostinski lokali 4,6 100,2 105,3 125, Restaurants and cafes 1112 Storitve v menzah 0,8 99,9 103,8 128, Canteens 112 Nastanitvene storitve 1,0 104,3 110,0 140,5 112 Accommodation services 1121 Prenočevanje v hotelih 0,5 108,3 112,9 142, Accommodation services in hotels 1122 Prenočevanje v domovih 0,5 100,4 107,5 140, Accommodation services in students homes 12 Raznovrstno blago in storitve 6,5 100,4 104,3 126,9 12 Miscellaneous goods and services 121 Izdelki in storitve za osebno nego 2,9 100,5 103,4 120,0 121 Personal care 1211 Storitve za osebno nego 0,9 100,0 104,8 119, Personal services 1212 Izdelki za osebno nego 2,1 100,7 102,8 120, Products for personal care 123 Osebni predmeti 0,7 100,6 104,7 129,3 123 Personal effects n.e.c Nakit in ure 0,3 103,3 103,5 132, Jewelry, clocks and watches 1232 Drugi osebni predmeti 0,4 98,5 105,4 127, Other personal effects 125 Zavarovanje 1,9 100,0 102,7 138,3 125 Insurance 1253 Zdravstveno zavarovanje 0,9 100,0 100,0 137, Insurance connected with health 1254 Zavarovanje prometnih sredstev 0,9 100,0 104,9 139, Insurance connected with transport 126 Finančne storitve 0,2 102,4 115,9 146,3 126 Financial services n.e.c. 127 Druge storitve 0,7 100,6 107,9 129,5 127 Other services n.e.c. I 03 Ø 00

4 4 Rapid Reports No 45/ Indeksi cen življenjskih potrebščin po COICOP/HICP, po posebnih skupinah, januar 2004 Consumer price indices by COICOP/HICP by selected groups, January 2004 Struktura Structure (%) I 03 Ø 00 SKUPAJ 100,0 100,4 104,0 125,2 TOTAL Skupaj brez sezonskih proizvodov 96,5 100,1 103,5 124,9 Total without seasonal products Skupaj brez alkoholnih pijač in tobaka 95,3 100,2 103,8 124,2 Total without alcoholic beverage and tobacco Skupaj brez goriv in energije 88,1 100,4 104,3 125,3 Total without fuels and energy Skupaj brez hrane, pijače in tobaka 75,6 99,8 103,5 123,9 Total without food, beverages and tobacco Sezonski proizvodi 3,5 108,4 116,6 129,3 Seasonal products Goriva in energija 11,9 99,9 101,4 122,3 Fuels and energy Hrana, pijače in tobak 24,4 102,1 105,3 128,7 Food, beverages and tobacco Blago 69,9 100,2 103,0 121,7 Goods Trajno blago 10,4 100,1 104,3 113,4 Durable goods Poltrajno blago 12,4 96,5 98,8 112,5 Semi-durable goods Blago dnevne porabe 47,1 101,2 103,8 126,5 Non-durable goods Storitve 30,1 100,8 106,4 134,2 Services 3. Indeksi cen življenjskih potrebščin , januar 2004 Consumer price indices, , January 2004 (predhodni mesec / previous month = 100) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,6 112,6 110,7 106,4 107,1 104,4 100,7 100,2 103,5 103,9 103,5 100, ,8 101,8 101,6 100,8 102,0 100,6 100,8 100,7 102,1 102,6 102,3 101, ,9 101,3 101,5 102,4 101,1 101,5 101,4 100,8 101,7 101,7 101,9 100, ,0 101,2 100,4 99,8 101,1 100,5 100,1 99,7 101,0 100,5 101,4 101, ,4 101,2 101,6 101,4 100,6 100,2 100,3 99,4 100,4 100,9 100,5 100, ,3 100,7 100,5 101,2 101,6 100,0 100,6 100,2 100,6 100,5 100,8 100, ,4 100,9 100,8 100,9 100,9 100,0 100,0 100,1 100,1 100,3 100,4 100, ,0 100,4 100,3 100,4 100,6 100,0 101,7 100,9 100,8 100,5 100,5 100, ,8 100,9 100,9 100,6 100,5 100,6 100,9 100,3 101,4 100,6 101,1 100, ,4 101,1 101,1 100,7 101,1 100,4 100,2 100,0 100,9 100,5 100,4 100, ,6 100,9 100,7 101,4 100,3 99,8 100,5 100,1 100,8 100,5 100,0 100, ,0 100,5 100,7 100,5 100,5 100,3 100,5 99,6 100,3 100,3 100,3 100, ,4 4. Indeksi cen življenjskih potrebščin , januar 2004 Consumer price indices, , January 2004 (december preteklega leta / December previous year = 100) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,3 102,0 102,5 103,7 105,4 105,4 106,0 106,2 106,8 107,3 108,2 108, ,4 102,3 103,1 104,0 104,9 104,9 104,9 105,0 105,1 105,4 105,8 106, ,0 101,4 101,7 102,1 102,7 102,7 104,4 105,3 106,1 106,6 107,1 108, ,8 101,7 102,6 103,2 103,7 104,3 105,2 105,5 107,0 107,6 108,8 108, ,4 101,5 102,6 103,3 104,5 104,9 105,1 105,1 106,0 106,5 106,9 107, ,6 102,5 103,2 104,6 104,9 104,7 105,2 105,3 106,1 106,6 106,6 107, ,0 101,5 102,2 102,7 103,2 103,5 104,6 103,6 103,9 104,2 104,5 104, ,4 5. Indeksi cen življenjskih potrebščin , januar 2004 Consumer price indices, , January 2004 (Ø 2000 = 100) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,9 71,7 72,8 73,9 74,3 74,4 74,6 74,2 74,5 75,2 75,5 76, ,2 77,7 78,1 79,0 80,3 80,3 80,7 80,9 81,4 81,7 82,4 82, ,0 84,8 85,4 86,2 86,9 86,9 86,9 87,0 87,1 87,4 87,7 88, ,2 89,5 89,8 90,1 90,7 90,7 92,2 92,9 93,7 94,1 94,5 95, ,1 96,9 97,8 98,4 98,9 99,4 100,3 100,6 102,0 102,6 103,7 103, ,2 105,4 106,5 107,2 108,5 108,9 109,1 109,1 110,0 110,5 111,0 111, ,9 113,9 114,7 116,2 116,6 116,3 117,0 117,1 118,0 118,5 118,5 119, ,4 121,0 121,9 122,4 123,1 123,4 124,0 123,5 123,8 124,2 124,6 124, ,2

5 Rapid Reports No 45/ Indeksi cen življenjskih potrebščin brez sezonskega vpliva, , januar 2004 Seasonally adjusted consumer price indices, , January 2004 (Ø 2000 = 100) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,0 71,7 72,6 73,4 73,6 74,1 74,5 74,5 74,8 75,6 75,9 76, ,3 77,6 77,9 78,5 79,6 80,0 80,6 81,2 81,7 82,1 82,8 83, ,1 84,7 85,1 85,7 86,2 86,6 86,8 87,3 87,4 87,8 88,1 88, ,3 89,4 89,5 89,6 90,0 90,4 92,1 93,2 93,9 94,4 94,9 95, ,2 96,8 97,5 97,9 98,2 99,1 100,2 101,0 102,2 102,9 104,1 104, ,4 105,3 106,2 106,6 107,7 108,6 108,9 109,5 110,2 110,9 111,5 111, ,1 113,8 114,4 115,6 115,8 116,0 116,8 117,5 118,3 118,9 119,0 119, ,6 121,0 121,6 121,8 122,2 123,0 123,8 123,9 124,1 124,6 125,1 125, ,5 7. Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin po glavnih skupinah, januar 2004 Harmonized consumer price indices by groups, January 2004 Struktura Structure (%) I 03 (stopnje rasti v % / rates of increase in %) 00 S K U P A J 100,0 0,5 4,0 00 T O T A L 01 Hrana in brezalkoholne pijače 18,5 1,8 4,2 01 Food and non-alcoholic beverages 02 Alkoholne pijače in tobak 6,0 2,9 7,5 02 Alcoholic beverages and tobacco 03 Obleka in obutev 7,3-5,4-4,3 03 Clothing and footwear 04 Stanovanje 10,8 0,5 3,5 04 Housing, water, electricity, gas and other 05 Stanovanjska oprema 6,7 0,4 3,7 05 Furnishing, household equipment and maintenance 06 Zdravje 3,7 0,0 3,7 06 Health 07 Prevoz 17,2 0,1 5,2 07 Transport 08 Komunikacije 3,3 1,4 0,0 08 Communication 09 Rekreacija in kultura 9,0-0,8 3,4 09 Recreation and culture 10 Izobraževanje 1,4 4,7 8,7 10 Education 11 Gostinske in nastanitvene storitve 9,0 1,9 7,0 11 Restaurants and hotels 12 Raznovrstno blago in storitve 7,1 0,5 5,3 12 Miscellaneous goods and services 8. Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v EU, december 2003 Harmonized consumer price indices in EU, December 2003 (stopnje rasti v % / rates of increase in %) XII 02 Ø 03 Ø 02 XII 02 Ø 03 Ø 02 EU 15 1) 1,8p 2,0p Italija / Italy 2,5p 2,8p Avstrija / Austria 1,3 1,3 Luksemburg / Luxembourg 2,4 2,5 Belgija / Belgium 1,7 1,5 Nemčija / Germany 1,1 1,0 Danska / Denmark 1,2 2,0 Nizozemska / Netherlands 1,6p 2,2p Finska / Finland 1,2 1,3 Portugalska / Portugal 2,3 3,3 Francija / France 2,4p 2,2p Španija / Spain 2,7 3,1 Grčija / Greece 3,1 n. a. Švedska / Sweden 1,8 2,3 Irska / Ireland 2,9 4,0 Velika Britanija / United Kingdom 1,3 1,4 n.a. data not available p začasni podatek / provisional data Vir: / Source: Eurostat press release, No 11/2004 1) Evropski indeks cen življenjskih potrebščin (EICP). European index of Consumer Prices (EICP).

6 6 Rapid Reports No 45/2004 METODOLOŠKA POJASNILA Namen Indeks cen življenjskih potrebščin meri spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na strukturo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini (nacionalni princip potrošnje). Zajetje Košarico za izračun indeksov cen življenjskih potrebščin sestavlja 620 reprezentativnih proizvodov. V košarico so izbrani tisti proizvodi, ki imajo najpomembnejši delež v skupni potrošnji, in katerih gibanje cen obenem najbolje odraža gibanje cen sorodnih proizvodov. Metode zbiranja podatkov Podatke o cenah reprezentativnih izdelkov in storitev vsak mesec zberejo opazovalci cen, in sicer neposredno na okoli 1000 izbranih opazovalnih mestih (kot so trgovine, tržnice, obrtne delavnice, storitvene in druge organizacije) v Kopru, Ljubljani, Mariboru in Novem mestu. Mesečno je v izračun indeksa tako zajetih okrog cen. METHODOLOGICAL EXPLANATIONS Purpose The consumer price index measures changes of the level of retail prices of goods and services from the point of view of expenditure structure, which residential population intends for final consumption at home and abroad (national concept). Coverage The basket for calculating consumer price indices contains 620 representative products. Selected for the basket are goods that have the most important share in total consumption and whose changes of prices reflect best changes of prices of related products. Data collection method Data on prices for representative goods and services are collected monthly by price collectors in Koper, Ljubljana, Maribor and Novo mesto in about 1000 selected shops, marketplaces, at craftsmen and in other organisations. On average about 12,000 prices are used for calculating the index every month. Proizvodi so, za potrebe izvajanja oz. razporeditve časa opazovanja v posameznem mesecu razvrščeni v naslednje sorodne skupine: For the purpose of organising the observation time in individual months, products are classified into the following related groups: - kmetijski pridelki (čas opazovanja 1. in 3. teden v mesecu) - agricultural products (observed in the 1st and 3rd week) - živilski izdelki (med 16. in 21. v mesecu) -- food products (between 16th and 21st of the month) - neživilski izdelki (med 1. in 15. v mesecu) -- non-food products (between 1st and 15th of the month) - storitve (med 22. in 25. v mesecu) -- services (between 22nd and 25th of the month) - naftni derivati (med 1. in 25. v mesecu) -- fuels (between 1st and 25th of the month) Ponderacija Uteži, ki veljajo za izračun indeksa v določenem letu, temeljijo na izdatkih iz anket o potrošnji gospodinjstev kot glavnemu viru podatkov. Te podatke dopolnjujemo in preverjamo še z drugimi statističnimi in ostalimi dosegljivimi viri. Letošnje uteži temeljijo na triletnem povprečju izdatkov iz anket za leta 2000, 2001 in 2002 preračunanih (indeksiranih) na cene decembra 2003, ki je tudi bazni mesec za izračun indeksov. Izračun Ko so v posameznem mesecu zbrane vse cene, sledijo izračuni najprej poprečnih cen in nato indeksov cen. Poprečno ceno vsakega posameznega proizvoda v kraju izračunamo z navadno aritmetično sredino iz cen, zbranih na vseh opazovalnih mestih v tem kraju. Poprečno nacionalno ceno vsakega proizvoda izračunamo s tehtano aritmetično sredino iz predhodno izračunanih poprečnih krajevnih cen. Iz poprečnih nacionalnih cen vsakega tekočega in baznega meseca (december predhodnega leta) izračunamo za vsak posamezen proizvod individualne indekse. Iz individualnih indeksov nato s tehtano aritmetično sredino izračunamo agregatne indekse, to je indekse skupin in skupni indeks po naslednji formuli: Weighting Weights for calculating the index in a certain year are based on expenditure from household budget surveys as a main data source. These data are supplemented and verified with other statistical and non-statistical sources. This year s weights are based on the three-year average of expenditure from surveys in 2000, 2001 and 2002 recalculated (indexed) to the prices of December 2003, which is also the index base month. Calculation When in particular month all prices are collected, than first average prices are computed and than price indices. The average price of each individual product in the locality is calculated with simple arithmetic mean from prices collected in all places of observation in that locality. The average national price of each product is calculated with weighted arithmetic mean from previously calculated average prices in the locality. From average national prices in each current and base month (December of the previous year) we calculate individual indices for each individual product. From individual indices we calculate with weighted arithmetic mean aggregate indices, i.e. indices of groups and the total price index according to the following formula:

7 Rapid Reports No 45/ I t / d = n p p ti i= 1 di n i= 1 w * w di di x 100 I t / d = n p p ti i= 1 di n i= 1 w * w di di x 100 Kjer je: Whereby: It/d indeks skupin oz. skupni indeks It/d index of groups or the total index pti poprečna nacionalna cena i-tega proizvoda v tekočem mesecu pti average national price of product i in the current month pdi poprečna nacionalna cena i-tega proizvoda v decembru pdi average national price of product i in December wdi utež (ponder) za posamezen proizvod v decembru wdi weight for an individual product in December n število izdelkov in storitev n number of goods and services Vsak tako izračunan agregatni indeks (december predhodnega leta = 100) je Laspeyresov indeks fiksnega tipa, kar pomeni da je izračunan z utežmi iz istega baznega ponderacijskega obdobja in z istim zajemom proizvodov. Indeksi, ki so izračunani na podlagi uteži iz različnih obdobij in z različnim zajemom proizvodov pa so verižno povezani indeksi. Z letom 2001 smo indekse verižno povezali preko nove indeksne baze t.j. leta 2000 (poprečje 2000 = 100). Vsi indeksi so sedaj izvedeni in izračunani preko poprečja 2000, in sicer na naslednje načine: Each aggregate index (December of the previous year = 100) calculated in this way and all other indices derived from this index and calculated with weights of the weight base period and with the same coverage of products are Laspeyres' indices of fixed type. Indices, which are calculated on the basis of weights from various periods and with different coverage of products, are chain indices. Since 2001 indices have been linked through new index reference period year 2000 (average 2000 = 100). All indices are now derived and calculated through average 2000 in the following ways: - I FEB 01 / JAN 01 = I FEB 01/ 00 I JAN 01/ I FEB 01 / JAN 01 = I FEB 01/ 00 I JAN 01/ I FEB 01 / DEC 00 = I FEB 01/ 00 I DEC 00/ I FEB 01 / DEC 00 = I FEB 01/ 00 I DEC 00/ I FEB 01 / FEB 00 = I FEB 01/ 00 I FEB 00/ I FEB 01 / FEB 00 = I FEB 01/ 00 I FEB 00/ I (JAN-FEB 01) / (JAN-FEB 00) = - I (JAN-FEB 01) / (JAN-FEB 00) = I (JAN 01 + FEB 01)/ 00 I (JAN 00 + FEB 00)/ I (JAN 01 + FEB 01)/ 00 I (JAN 00 + FEB 00)/ I (JAN-FEB 01) / XII 00 = (I JAN 01/XII 00 + I FEB 01/XII 00) 2 - I (JAN-FEB 01) / XII 00 = (I JAN 01/XII 00 + I FEB 01/XII 00) 2 Kjer je: Whereby: I FEB 01 / JAN 01 indeks februar 2001 v primerjavi z indeks januar 2001 I FEB 01 / JAN 01 index February 2001 in comparison to index January 2001 Po stari nacionalni klasifikaciji pa so serije verižno povezanih indeksov še vedno zagotovljene na ravni osmih skupin po stari klasifikaciji do leta 1992 (poprečje 1992 = 100). Klasifikacija Od leta 1997 razvrščamo proizvode in računamo indekse cen življenjskih potrebščin po novi klasifikaciji individualne porabe sredstev (COICOP/HICP). Klasifikacija je bila z letom 2000 usklajena z dokončno različico COICOP, sprejete v letu Series of chain indices are still provided at the level of eight groups by the old classification until 1992 (average 1992 = 100). Classification Since 1997 we have been using COICOP/HICP (Classification of Individual Consumption by Purpose) for classifying products and calculating consumer price indices. In 2000 the classification was adapted to the final version of COICOP, which was adopted in Po omenjeni klasifikaciji razvrščamo proizvode (za namene računanja in objavljanja indeksov) v: According to the mentioned classification for the purpose of calculating and publishing indices we classify products into 01 oddelke (npr. Hrana in brezalkoholne pijače), 01 divisions (e.g. Food and non-alcoholic beverages), 011 skupine (npr. Hrana) in 011 groups (e.g. food) and 0111 razrede (npr. Kruh in izdelki iz žit) classes (e.g. Bread and cereals). Indekse praviloma objavljamo do ravni razreda, razen v primerih, ko je njegova utež manjša od 0,1 %, ali v primerih, ko je razred zastopan le z enim proizvodom. As a rule, indices are published at the level of class, except in cases when the weight of the class is below 0.1% or in cases when the class in represented by one product only.

8 8 Rapid Reports No 45/2004 Od leta 2000 v skladu z novo klasifikacijo izračunavamo še indekse za posebne skupine, kot so * blago, * blago dnevne rabe, * poltrajno blago, * trajno blago, * storitve, * goriva in energija, * sezonski proizvodi, * skupni indeks brez alkohola in tobaka ter * skupni indeks brez sezonskih proizvodov. V letu 2001 pa smo omenjenim skupinam dodali še tri: * hrana, pijače in tobak, * skupni indeks brez hrane, pijač in tobaka ter * skupni indeks brez goriv in energije. Proizvodi pa so po namenu uporabe razvrščeni tudi še po stari nacionalni klasifikaciji blaga in storitev v 8 skupin. Desezoniranje Z januarjem 2002 smo spremenili metodologijo desezoniranja indeksov cen življenjskih potrebščin in indeksov cen na drobno. Metodo X-11 smo nadomestili z metodo TRAMO/SEATS, ki temelji na uporabi modelov ARIMA. Pri oblikovanju modela smo upoštevali obdobje od januarja 1996 do januarja Desezonirane vrednosti vsebujejo trend-cikel in naključno komponento, vpliv sezone je izključen. Indeksi cen življenjskih potrebščin za storitve ne vključujejo sezonske komponente. Zaradi narave podatkov se model za leto 2004 pri indeksu cen življenjskih potrebščin za blago razlikuje v primerjavi z modelom za leto Definicije Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICŽP) meri spremembe v ravni drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih potrošniki (domači in tuji) namenjajo za nakupe predmetom končne porabe na ozemlju Slovenije (domače načelo porabe). Uteži temeljijo na podatkih o strukturi izdatkov za življenjske potrebščine, pridobljenih iz anket o porabi gospodinjstev, ki so pri določenih skupinah popravljeni s podatki iz nacionalnih računov. Je tudi primerljiv indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga računajo države članice Evropske zveze (EZ) in se uporablja za primerjanje inflacijskih stopenj v teh državah oz. s temi državami. COICOP/HICP (Classification of Individual Consumption by Purpose / Harmonized Index of Consumer Prices) je klasifikacija oz. razvrstitev proizvodov po namenu v 12 glavnih skupin, prilagojena potrebam računanja harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin. Uteži pomenijo deleže potrošnje posameznega izdelka oz. storitve v skupni potrošnji in so namenjene tudi merjenju prispevka vpliva spremembe cene posameznega izdelka oz. storitve k skupni spremembi cene. Referenčno (bazno) obdobje uteži je obdobje, običajno izbrano leto, na katerega se nanašajo ocenjene vrednosti potrošnje, uporabljene pri izračunu uteži. Referenčno (bazno) obdobje cen je obdobje, s katerega cenami se ob vsakem izračunu indeksov primerjajo cene iz tekočega obdobja. V našem primeru je bazno cenovno obdobje december preteklega leta (od leta 1994). Referenčno (bazno) obdobje indeksov je obdobje, običajno izbrano leto, v katerem je indeks enak 100. Blago dnevne rabe so proizvodi, katerih rok trajanja je zelo kratek, običajno do enega leta (npr. hrana, pijače). In accordance with the new classification, since January 2000 we calculate indices for special groups such as * goods, * non-durable goods, * semidurable goods, * durable goods, * services, * fuel and energy, * seasonal products, * total index without alcoholic beverages and tobacco, and * total index without seasonal products. In 2001 we added three new special groups: * food, beverages and tobacco, * total index without food, beverages and tobacco and * total index without fuels and energy. Products are classified by end use by the old National Classification of Goods and Services into eight groups. Seasonal adjustment In January 2002 we changed the methodology of seasonal adjustment of consumer prices indices and retail price indices. The X-11 method was replaced by the TRAMO/SEATS method, which is based on the use of ARIMA models. In designing the model we took into account the period from January 1996 to January Seasonally adjusted values contain the trend-cycle and the random component with the seasonal component being eliminated. In consumer price indices for services the seasonal component is not present. Because of the nature of data, the model for 2004 in consumer price indices for goods differs from the 2003 model. Definitions Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) measures changes in the level of retail prices of goods and services from the point of view of the expenditure structure, which consumers (domestic and foreign) intend for final consumption in the territory of Slovenia (domestic concept). Weighting has been based on the data on the structure of expenditure for Household budget survey, which are by selected groups corrected with data from national accounts. It is the comparable index of consumer prices produced by each Member State and used for international comparison of consumer price inflation. COICOP/HICP (Classification of Individual Consumption by Purpose / Harmonised Index of Consumer Prices) is a classification of products by purpose into 12 main groups, adapted to the needs of the harmonised index of consumer prices. Weights are shares of consumption of individual goods or services in the total consumption and are intended for measuring the impact of the change in the price of individual goods or services in the total change of the price. Weight reference (base) period is the period, usually the selected year, to which the estimated values of consumption, used for calculating weights, refer. Price reference (base) period is the period, the prices of which are in the index calculation compared to the prices of the current period. In our case the price base period is December of the previous year (since 1994). Index reference (base) period is the period, usually the selected year, in which the index base is set to 100. Non-durable goods are products with very short durability, usually up to one year (e.g. food).

9 Rapid Reports No 45/ Poltrajno blago so proizvodi, katerih predvidena življenjska doba je okoli enega leta in, katerih vrednost ni prav velika (npr. obleka in obutev). Trajno blago so proizvodi z daljšo življenjsko dobo, obenem pa je tudi njihova vrednost precej velika (npr. pohištvo, prometna sredstva). Sezonski proizvodi so proizvodi, katerih obseg ponudbe na trgu in s tem tudi njihova cena sta zelo odvisni od letnega časa oz. drugih dejavnikov. V našem primeru so med sezonske proizvode uvrščeni sadje, zelenjava in ribe. Goriva in energija je ena od posebnih skupin, ki jo sestavljajo proizvodi za ogrevanje in razsvetljavo stanovanj (045 Goriva in energija) ter pogonska goriva (0722 Goriva in maziva). Publiciranje Semi-durable goods are products with durability of about one year. They must not be very valuable (e.g. clothing and footwear). Durable goods are products with long durability. At the same time they can be quite valuable (e.g. furniture, means of transport). Seasonal goods are products whose market supply and price depend very much on the season and other factors. In our case seasonal products are fruit, vegetables and fishes. Fuels and energy is one of the special groups, which is composite from items for heating and lightning (045 Electricity, gas and other fuels) and juices (0711 Fuels and lubricants). Publishing Mesečno: Monthly: Statistične informacije. Cene. Indeksi cen življenjskih potrebščin (med 10. in 15. v naslednjem mesecu, Prva skrajšana objava pa zadnji delovni dan v tekočem mesecu) Rapid Reports. Prices. Consumer Price Indices (between the 10th and 15th day of the next month, Topical Data on the last day of the current month) Mesečni statistični pregled Monthly Statistical Review Nekateri pomembnejši podatki RS Some Important Data of the Republic of Slovenia Letno: Yearly: Statistični letopis Statistical Yearbook KOMENTAR COMMENT Inflacija v januarju 0,4 odstotna January inflation rate at 0.4% Januarska mesečna inflacija je znašala 0,4 odstotka; za toliko so se namreč v primerjavi z decembrom 2003 povečale cene življenjskih potrebščin (lani 1,0 odstotek). Letna inflacija (januar 2004/januar 2003) tako znaša 4,0 odstotke (lani 6,6 odstotka), povprečna dvanajstmesečna (februar 2003 januar 2004/februar 2002 januar 2003) pa 5,4 odstotka. Januarska mesečna inflacija, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je znašala 0,5 odstotka. Letna, v višini 4,0 odstotkov, je bila dvakrat višja od ocenjene januarske letne stopnje za dvanajsterico držav v območju evra. 0,4 odstotna januarska inflacija je posledica kratkoročnega sezonskega vpliva Na podlagi januarske inflacije še ni mogoče sklepati o nadaljevanju trenda zniževanja splošne rasti cen, ki se je začel v drugi polovici lani. Na skupen januarski rezultat so imeli namreč pomemben vpliv popusti in redne sezonske razprodaje obleke in obutve. Nasploh sta za letošnja znižanja cen obleke in obutve značilni večja ponudba oz. razširjenost tako z vidika prodajnih mest kot vrst blaga. Podražitve hrane, pijače in tobaka največji prispevek k skupni rasti cen Skupine proizvodov in storitev, ki so se v povprečju podražili, so: hrana in brezalkoholne pijače (2,0 %), alkoholne pijače in tobak (2,8 %), stanovanje (0,6 %), stanovanjska oprema (0,4 %), prevoz (0,1 %), komunikacije (1,4 %), izobraževanje (4,2 %), gostinske in nastanitvene storitve (0,8 %) ter raznovrstno blago in storitve (0,4 %). Cene v skupini zdravje so ostale nespremenjene. The monthly inflation rate for January 2004 was 0.4 percent. This is how much prices of consumer goods rose compared to December 2003 (last year they rose by 1.0%). Inflation at the annual level (January 2004/January 2003) amounted to 4.0% (last year it was 6.6%), while the average twelve-month inflation rate (February 2003 January 2004/February 2002 January 2003) was 5.4%. The monthly inflation rate for January 2004, measured with the harmonised index of consumer prices, stood at 0.5%. The annual inflation rate was 4.0%, which is twice as much as the estimated January 2004 annual inflation rate for the twelve Eurozone countries. The 0.4% January inflation rate is the result of short-term seasonal influence It is not possible to draw conclusions about the future trend of lowering the general price growth, which started in the second part of 2003, on the basis of the inflation rate in January. The total result in January was namely strongly influenced by discounts and clearance sales of clothing and footwear. The general characteristic of lower prices of clothing and footwear is greater supply in terms of both retail outlets and types of goods. Higher prices of food, beverages and tobacco the greatest impact on the total price rise Prices of goods and services rose in the following groups: food and nonalcoholic beverages (2.0%), alcoholic beverages and tobacco (2.8%), housing, water, electricity, gas and other (0.6%), furnishing, household equipment and maintenance (0.4%), transport (0.1%), communication (1.4%), education (4.2%), hotels and restaurants (0.8%) and miscellaneous goods and services (0.4%). Prices in the group health remained the same.

10 10 Rapid Reports No 45/2004 K povišanju cen hrane so predvsem prispevale podražitve sveže zelenjave in sadja (skupaj za okoli 8 %). Povišanje cen v skupini alkohol in tobak je predvsem posledica spremembe cen cigaret (v povprečju za 4,6%) zaradi povišanja trošarin. Cene v skupini izobraževanje so se zvišale predvsem na račun povečanja cen v nekaterih vrtcih (za 7,4%). Na skupno spremembo cen so najbolj vplivala povečanja cen hrane, pijače in tobaka (0,6 odstotne točke); vse preostale navedene skupine so prispevale okoli 0,4 odstotne točke. Vpliv povprečnih podražitev v navedenih skupinah je tako skupaj znesel 1 odstotno točko. Zaradi pocenitve obleke in obutve manjši skupen dvig cen Znižale so se cene v skupini obleka in obutev (za skoraj 5 %) ter v skupini rekreacija in kultura (za 0,5 %). Pocenitve v omenjenih dveh skupinah so tako znižale skupno rast za 0,6 odstotne točke. Rast cen storitev se nadaljuje Cene blaga so se v povprečju povečale za 0,2 % (v decembru 2003 so se za enak odstotek znižale). Cene storitev so se povečale za enak odstotek kot v prejšnjem mesecu, to je za 0,8 %. Med storitvami se je najbolj podražila najemnina (za 4,5 %) in že omenjeno izobraževanje (za 4,2 %). Redna letna revizija indeksa Tako kot vsako leto smo tudi letos opravili redno letno revizijo indeksa. Ta obsega ažuriranje seznama prodajnih mest ter seznama proizvodov in storitev za opazovanje cen, pripravo novih uteži ter spremembo razporeditve zbiranja cen. 1) Ažuriranje seznama prodajnih mest ter seznama proizvodov in storitev obsega zamenjave starih in vključitev novih prodajnih mest v opazovanje cen kot tudi izločitev zastarelih in vpeljavo novih proizvodov in storitev ter ažuriranje opisov določenih proizvodov in storitev. Med pomembnejšimi novimi reprezentanti za opazovanje cen so nekatere storitve na področju visokega šolstva. Skupno število proizvodov in storitev, ki jih spremljamo, tako letos znaša 639. Zaradi ažuriranja seznama prodajnih mest ter seznama proizvodov in storitev je zato treba v decembru cene za velik del košarice zbirati dvakrat. 2) [Uteži, ki veljajo za izračun indeksa v določenem letu, temeljijo na izdatkih iz anket o potrošnji gospodinjstev kot glavnemu viru podatkov. Te podatke dopolnjujemo in preverjamo še z drugimi statističnimi in ostalimi dosegljivimi viri. Letošnje uteži temeljijo na triletnem povprečju izdatkov iz anket 2000, 2001 in 2002, preračunanih (indeksiranih) na cene decembra 2003, ki je bazni mesec za izračun indeksov.] Lani so uteži temeljile na izdatkih iz let 1999, 2000 in 2001, preračunanih na december Spremembe v utežeh so tako pretežno posledica dejanskih realnih sprememb izdatkov in sprememb v relativnih cenah. Vpliv uteži oz. razlik v utežeh na višino indeksa je, v nasprotju s splošnim prepričanjem, zelo majhen. Še zlasti to velja za vpliv sprememb v utežeh med dvema zaporednima letoma. Glavna prednost letnih sprememb uteži je, da se izognemo»šokom«zaradi možnih večjih sprememb, do katerih lahko pride ob spreminjanju uteži vsakih 5 let ali več. Druga prednost je boljši institucionalni spomin za metode in postopke, kot bi ga sicer bilo možno ohranjati, če bi jih redkeje spreminjali. The increase of food prices was mostly the result of higher prices of fresh vegetables and fruit (by about 8%). Higher prices in the group alcohol and tobacco were mainly the result of higher prices of cigarettes (on average by 4.6%) due to higher excise duties. Prices in the group education rose mostly on account of higher prices in some kindergartens (by 7.4%). The total price change was influenced the most by higher prices of food, beverages and tobacco (0.6 percentage point). All other groups contributed around 0.4 percentage point. The impact of average increases in the mentioned groups was thus 1 percentage point. Lower total price growth because of lower prices of clothing and footwear Prices fell in the groups clothing and footwear (by almost 5%) and recreation and culture (by 0.5%), which decreased the total price growth by 0.6 percentage point. The rise in prices of services continues Prices of goods rose on average by 0.2% (in December 2003 they fell by the same percent). Prices of services went up by the same percent as in December 2003, i.e. by 0.8%. Among services, prices of rents grew the most (by 4.5%) followed by the mentioned education (by 4.2%). Regular annual index revision As every year, this year too we revised the index. The revision covered updating of the list of retail outlets and the list of monitored products and services, preparation of new weights and change in organising price collection. 1) Updating of the list of retail outlets and the list of monitored products and services covers replacement of old and inclusion of new retail outlets into price monitoring as well as elimination of old, introduction of new and updating the description of certain goods and services. Among most important new representative products, there are some services from the field of higher education. The total number of goods and services monitored is thus 639. Because of updating of the list of retail outlets and the list of goods and services, in December prices for a big part of the basket of goods and services have to be collected twice. 2) [Weights for calculating the index in a certain year are based on expenditure from household budget surveys as the main data source. These data are supplemented and verified with other statistical and non-statistical sources. This year s weights are based on the threeyear average of expenditure from surveys in 2000, 2001 and 2002 recalculated (indexed) to the prices of December 2003, which is the index base month.] Last year weights were based on expenditure in 1999, 2000 and 2001 recalculated to December Changes in weights are thus predominantly the result of actual changes in expenditure and changes in relative prices. Contrary to the general opinion, weights or the difference in weights have a very small impact on the index. This is particularly true of the changes in weights between two successive years. The main advantage of annual changes is that we can avoid shocks which could happen if major changes were introduced every five or more years. The second advantage is better institutional memory of the methods and procedures than could be kept if weights were changed less frequently.

11 Rapid Reports No 45/ ) Sprememba v razporeditvi zbiranja cen. Proizvodi so za izvajanje in razporeditev časa opazovanj cen v posameznem mesecu razvrščeni v nekaj sorodnih skupin (kmetijski pridelki, neživilski izdelki, živilski izdelki, gostinske storitve, ostale storitve, naftni derivati). Opazovanje cen neživil, ki se je doslej izvajalo od 1. do 13. v mesecu (v praksi +- 1 dan), bomo od leta 2004 podaljšali za dva dneva. Glavna razloga za to spremembo sta povečevanje števila tovrstnih, za spremljanje cen sicer najzahtevnejših proizvodov ter vse večja razpršenost prodajnih mest. Opazovanje cen gostinskih storitev, ki je doslej potekalo v omenjenih dveh dnevih, premikamo na konec obdobja in ga združujemo s spremljanjem cen preostalih storitev. 3) Change in organising price collection. For the purpose of implementing and distributing price collection times within a month, products are divided into several related groups (agricultural products, non-food products, food products, services in hotels and restaurants, other services, petroleum products). Collecting prices of non-food products, which used to take place between the 1st and 13th of the month (+- 1 day), has been extended by two days. The main reasons for this change are the increase of the number of goods and ever greater dispersion of retail outlets. Collection of prices in hotels and restaurants, which used to be done in two days, was shifted to the end of the period and combined with collecting prices of other services. Sestavile / Prepared by: Zdenka Repotočnik, Ema Mišič, Mojca Maček Kenk Izdaja, založba in tisk Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, Vožarski pot 12 - Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira - Odgovarja generalna direktorica mag. Irena Križman - Urednica zbirke Statistične informacije Avguština Kuhar de Domizio - Slovensko besedilo jezikovno uredila Ivanka Zobec - Angleško besedilo jezikovno uredil Boris Panič - Tehnični urednik Anton Rojc - Naklada 273 izvodov - ISSN zbirke Statistične informacije X - ISSN podzbirke Cene Informacije daje Informacijsko središče, tel.: (01) El. pošta: info.stat@gov.si - Edited, published and printed by the Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Vožarski pot 12 - These data can be used provided the source is acknowledged - Director-General Irena Križman - Rapid Reports editor Avguština Kuhar de Domizio - Slovene language editor Ivanka Zobec - English language editor Boris Panič - Technical editor Anton Rojc - Total print run 273 copies - ISSN of Rapid Reports X - ISSN of subcollection Prices Information is given by the Information Centre of the Statistical Office of the Republic of Slovenia, tel.: info.stat@gov.si -

Microsoft Word - si-232 indeksi cen zivljenjskih potrebscin - julij 2004.doc

Microsoft Word - si-232 indeksi cen zivljenjskih potrebscin - julij 2004.doc 10. AVGUST 2004 10 AUGUST 2004 št./no 232 4 CENE PRICES št./no 37 INDEKSI CEN ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN, SLOVENIJA, JULIJ 2004 CONSUMER PRICE INDICES, SLOVENIA, JULY 2004 Cene življenjskih potrebščin so

Prikaži več

Microsoft Word - si-278 Indeksi cen na drobno - september 2005.doc

Microsoft Word - si-278 Indeksi cen na drobno - september 2005.doc 17. OKTOBER 2005 17 OCTOBER 2005 št./no 278 4 CENE PRICES št./no 40 INDEKSI CEN NA DROBNO, SLOVENIJA, SEPTEMBER 2005 RETAIL PRICE INDICES, SLOVENIA, SEPTEMBER 2005 Cene na drobno so se septembra 2005 v

Prikaži več

SPK predloga

SPK predloga REPUBLIKA SLOVENIJA STANDARDNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJI Indeks cen življenjskih potrebščin (ICŽP) Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICŽP) ZA LETO 2012 Poročilo pripravil: Jaka

Prikaži več

Microsoft Word - SPK_ICZP_2006.doc

Microsoft Word - SPK_ICZP_2006.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Sektor za statistiko cen STANDARDNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA ICŽP (indeks cen življenjskih potrebščin) HICŽP (harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin) ZA LETO 2006 Poročilo

Prikaži več

untitled

untitled Statistični letopis Republike Slovenije 2012 Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia 2012. CENE PRICES Cene Prices METODOLOŠKA POJASNILA Viri in metode zbiranja podatkov Podatke o drobnoprodajnih

Prikaži več

Microsoft Word - rr-803.doc

Microsoft Word - rr-803.doc ISSN 0352-0226 ISBN 961-239-041-X 20 TRGOVINA IN DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI DISTRIBUTIVE TRADE AND OTHER SERVICE ACTIVITIES LETNI PREGLED TRGOVINE 2002 YEARLY REVIEW OF DISTRIBUTIVE TRADE 2002 803 Ljubljana,

Prikaži več

Microsoft Word - si-9-09 paritete kupne moči doc

Microsoft Word - si-9-09 paritete kupne moči doc 20. FEBRUAR 2009 20 FEBRUARY 2009 št./no 9 4 CENE PRICES št./no 3 PARITETE KUPNE MOČI (PKM) IN BRUTO DOMAČI PROIZVOD (BDP) V STANDARDIH KUPNE MOČI (SKM), 2005 2007 PURCHASING POWER PARITIES (PPPS) AND

Prikaži več

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum: 5. januar 2016 Društvo za elektronske športe [1/5] spid.si Slovenska pravila 1 OSNOVNE INFORMACIJE 1.1 Format tekmovanja

Prikaži več

Microsoft Word - si-6 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije IKT v gospodinjstvih 1 cetrt 05.doc

Microsoft Word - si-6 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije IKT v gospodinjstvih 1 cetrt 05.doc 9. JANUAR 2006 9 JANUARY 2006 št./no 6 29 INFORMACIJSKA DRUŽBA INFORMATION SOCIETY št./no 1 UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) V GOSPODINJSTVIH IN PO POSAMEZNIKIH, SLOVENIJA, 1. ČETRTLETJE

Prikaži več

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

Microsoft Word - si-34 Nastanitvene zmogljivosti prihodi in prenocitve turistov - september 05.doc

Microsoft Word - si-34 Nastanitvene zmogljivosti prihodi in prenocitve turistov - september 05.doc 13. FEBRUAR 2006 13 FEBRUARY 2006 št./no 34 21 TURIZEM TOURISM št./no 1 NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI, PRIHODI IN PRENOČITVE TURISTOV, SLOVENIJA, SEPTEMBER 2005 ACCOMMODATION FACILITIES, TOURIST ARRIVALS AND

Prikaži več

Microsoft Word - si-63 Nastanitvene zmogljivosti prihodi in prenocitve turistov - november 05.doc

Microsoft Word - si-63 Nastanitvene zmogljivosti prihodi in prenocitve turistov - november 05.doc 27. MAREC 2006 27 MARCH 2006 št./no 63 21 TURIZEM TOURISM št./no 6 NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI, PRIHODI IN PRENOČITVE TURISTOV, SLOVENIJA, NOVEMBER 2005 ACCOMMODATION FACILITIES, TOURIST ARRIVALS AND OVERNIGHT

Prikaži več

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc Naše okolje, junij 212 METEOROLOŠKA POSTAJA JELENDOL Meteorological station Jelendol Mateja Nadbath V Jelendolu je padavinska meteorološka postaja; Agencija RS za okolje ima v občini Tržič še padavinsko

Prikaži več

ENV2:

ENV2: . Kazalo. KAZALO.... UVOD... 3. ANALIZA POPULACIJE DRŽAV EU...5 4. VSEBINSKE UGOTOVITVE...8 5. LITERATURA... . Uvod Vir podatkov za izdelavo statistične naloge je Eurostat ali Statistični urad Evropske

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011 Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 10/2011,

Prikaži več

Microsoft Word - si-12 Ekonomski racuni za kmetijstvo 2009.doc

Microsoft Word - si-12 Ekonomski racuni za kmetijstvo 2009.doc 31. MAJ 2011 31 MAY 2011 št./no 12 15 KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO AGRICULTURE AND FISHING št./no 2 EKONOMSKI RAČUNI ZA KMETIJSTVO, SLOVENIJA, 2009 ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE, SLOVENIA, 2009 Delež bruto

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

Microsoft Word - si-182 Zavodi domovi in druge ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 2005.doc

Microsoft Word - si-182 Zavodi domovi in druge ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 2005.doc 7. NOVEMBER 2006 7 NOVEMBER 2006 št./no 182 9 IZOBRAŽEVANJE EDUCATION št./no 11 ZAVODI, DOMOVI IN DRUGE USTANOVE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI, SLOVENIJA, 2005 INSTITUTIONS, CHILD AND

Prikaži več

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kanèevci1.doc

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kanèevci1.doc Naše okolje, april 21 METEOROLOŠKA POSTAJA KANČEVCI/IVANOVCI Meteorological station Kančevci/Ivanovci Mateja Nadbath N a vzhodnem delu Goričkega, na stiku vasi Kančevci in Ivanovci, je padavinska postaja.

Prikaži več

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) , Drsalni klub Jesenice in Zv

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) ,   Drsalni klub Jesenice in Zv Drsalni klub Jesenice in Zveza drsalnih športov Slovenije RAZPISUJETA TEKMOVANJE V UMETNOSTNEM DRSANJU Biellman Cup 1. Organizator: Drsalni klub Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 JESENICE www.dkjesenice.si

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12224223* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150 180 besed)

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Blaženje podnebnih sprememb: strošek ali razvojna priložnost? mag. Mojca Vendramin Okoljska Kuznetsova krivulja Pritiski na okolje na prebiv. Dohodek na prebivalca Neposredni vpliv različnih cen CO 2

Prikaži več

Microsoft Word - Met postajaLig.docx

Microsoft Word - Met postajaLig.docx Naše okolje, december 215 METEOROLOŠKA POSTAJA LIG Meteorological station Lig Mateja Nadbath VLigu je meteorološka postaja. Postaja je padavinska. Lig je razložen kraj na slemenu Kanalskega Kolovrata,

Prikaži več

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kobarid3.doc

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kobarid3.doc Naše okolje, avgust 28 METEOROLOŠKA POSTAJA KOBARID Meteorological station Kobarid Mateja Nadbath V zahodni polovici Slovenije je ena izmed meteoroloških padavinskih postaj v Kobaridu. To je kraj v Srednji

Prikaži več

The consumer journey to 2020

The consumer journey to 2020 NAJNOVEJŠI VPOGLED V VREDNOTE SLOVENCEV IN KAKO VPLIVAJO NA NAKUPNO ODLOČANJE Trendi in kako jih uporabiti GfK Slovenija GfK Slovenija 2013 Marketing na policah 1 Besede, fraze in tematike, ki najbolj

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation O slovenski nacionalni energetski politiki Zapuščamo čas energetskega udobja Slovenski nacionalni energetski svet - SNK WEC Franc Žlahtič Ljubljana, 13. junij 2017 O nacionalnih energetikah (politikah)

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ANKETA O MNENJU POTROŠNIKOV ZA LETO 2011 Poročilo pripravil: Martin Bajželj, Marta Arnež Datum: september 2012 1/12 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letih 2011-2012 (Uradni list RS, št. 49/2010) Splošne opombe: Obrazec izpolnjujte

Prikaži več

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA NALOGA Mentor: Andrej Prašnikar (tehnično komuniciranje)

Prikaži več

Microsoft Word - 25_LPK_E_PE_L2011.doc

Microsoft Word - 25_LPK_E_PE_L2011.doc REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O PORABI ENERGIJE, GORIV IN IZBRANIH NAFTNIH PROIZVODOV E-PE/L ZA LETO 2011 Poročilo pripravil: Jože Zalar,

Prikaži več

Microsoft Word - si Indeksi povprecnih vrednosti zun trgov 4. cetrtle–

Microsoft Word - si Indeksi povprecnih vrednosti zun trgov 4. cetrtle– 6. APRIL 2005 6 APRIL 2005 št./no 97 24 ZUNANJA TRGOVINA EXTERNAL TRADE INDEKSI POVPREČNIH VREDNOSTI ZUNANJE TRGOVINE 1), SLOVENIJA, 4. ČETRTLETJE 2004 EXTERNAL TRADE UNIT VALUE INDICES 1), SLOVENIA, 4

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx) ČAS JE ZA NAŠE PLAČE Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka Ljubljana, 16. 2. 217 KRIZE JE ZA NEKATERE KONEC RastBDP, rastzaposlenosti, izboljšujese poslovanjegd, netočistidobički, povečuje se pruktivnost,

Prikaži več

Microsoft Word - P072-A doc

Microsoft Word - P072-A doc [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *P072A22112* JESENSKI ROK ANGLE[^INA Izpitna pola 2 Pisno sporo~anje A: Kraj{i pisni sestavek B: Vodeni spis ^etrtek, 30. avgust 2007 / 60 minut (20 + 40) Dovoljeno

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Workhealth II

Workhealth II SEMINAR Development of a European Work-Related Health Report and Establishment of Mechanisms for Dissemination and Co- Operation in the New Member States and Candidate Countries - WORKHEALTH II The European

Prikaži več

Microsoft Word - SevnoIII.doc

Microsoft Word - SevnoIII.doc Naše okolje, april 8 METEOROLOŠKA POSTAJA SEVNO Meteorological station Sevno Mateja Nadbath V Sevnem je klimatološka meteorološka postaja Agencije RS za okolje. Sevno leži na prisojnem pobočju Sevniškega

Prikaži več

Microsoft Word - si Zavodi s posebnimi potrebani 2008.doc

Microsoft Word - si Zavodi s posebnimi potrebani 2008.doc 6. JULIJ 2009 6 JULY 2009 št./no 28 9 IZOBRAŽEVANJE EDUCATION št./no 1 ZAVODI, DOMOVI IN DRUGE USTANOVE ZA NASTANITEV OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI, SLOVENIJA, 2008 INSTITUTIONS, CHILD AND

Prikaži več

DMS-Valicon

DMS-Valicon Maja Makovec Brenčič Predsednica Društva za marketing Slovenije in Ekonomska fakuleta Andraž Zorko Partner, Valicon Trženjski monitor je nov kazalnik na slovenskem trgu, ki je nastal v okviru Društva za

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

ZSL Transfuzijska dejavnost

ZSL Transfuzijska dejavnost 21. TRANSFUZIJSKA DEJAVNOST / BLOOD TRANSFUSION SERVICES 21-0 Uvod Introduction 21-1 Zdravniki, zaposleni v transfuzijski dejavnosti, 2012 Physicians in the blood transfusion services, 2012 21-2 Drugi

Prikaži več

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1 IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/0) Letni program statističnih raziskovanj za leto 0 (Uradni list RS, št. 9/) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

Metodološka pojasnila - Predloga AN - Nova

Metodološka pojasnila - Predloga AN - Nova METHODOLOGICAL EXPLANATION ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICUTURE This methodological explanation relates to the data releases: - Economic accounts for agriculture, Slovenia, annually (First Release) - Real

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE Izdatki za varstvo okolja (OKI) ZA LETO 2006 Poročilo pripravila: Danica Bizjak in Boro Nikić Datum: oktober 2008 1/9 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ANKETA O MNENJU POTROŠNIKOV ZA LETO 2010 Poročilo pripravil: Martin Bajželj, Marta Arnež Datum: avgust 2011 1/12 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

(Microsoft Word - Ingli\350-SILC kot vir podatkov_prispevek.doc)

(Microsoft Word - Ingli\350-SILC kot vir podatkov_prispevek.doc) SILC KOT VIR PODATKOV ZA RAZISKOVALNE NAMENE Rihard Tomaž Inglič (rihard.inglic@gov.si), Statistični urad Republike Slovenije POVZETEK SILC (Raziskovanje o dohodkih in življenjskih pogojih) spada med večja

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Statistični letopis Republike Slovenije 2013 Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia ENERGETIKA ENERGY Energetika Energy 19 METODOLO

Statistični letopis Republike Slovenije 2013 Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia ENERGETIKA ENERGY Energetika Energy 19 METODOLO . ENERGETIKA ENERGY METODOLOŠKA POJASNILA Viri in metode zbiranja podatkov Vir podatkov za statistična raziskovanja, katerih rezultati so prikazani v tem poglavju, so bili naslednji statistični vprašalniki:

Prikaži več

WP

WP Danilo Dolenc DERIVING LABOUR FORCE CHARACTERISTICS FROM MULTIPLE SOURCES IN THE REGISTER- BASED CENSUS OF SLOVENIA Research Papers January 2017 Deriving Labour Force Characteristics from Multiple Sources

Prikaži več

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza 1961-90 nadpovprečno toplo, sončno in suho. Po vremenu bi ga lahko razdelili na

Prikaži več

LOGO

LOGO DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) Davčna številka po vsebini: 1. AT Avstrija https://www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm ni na voljo 2. BE Belgija http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/ https://www.checkdoc.be/checkdoc/homepage.do

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

ROSEE_projekt_Kolesarji

ROSEE_projekt_Kolesarji SEMINAR/DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA MOBILE2020 VARNOST KOLESARJEV IN KOLESARSKEGA PROMETA Ljubljana, 27. 3. 2013, Grand hotel Union ROSEE: Road safety in SouthEast Europe Predstavitev projekta mag.jure

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje sosveta_KONCNI.doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje sosveta_KONCNI.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Sektor za poslovne statistike Šifra: 013-13/2012/18 Datum: 4. 2. 2013 ZAPISNIK Tema sestanka: 8. seja Sosveta za statistiko notranje trgovine in storitvenih dejavnosti Zapisala: Barbara

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič PAST CONTNUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so v preteklosti trajali dalj

Prikaži več

2_Novosti na področju zakonodaje

2_Novosti na področju zakonodaje Agencija za civilno letalstvo Slovenija Civil Aviation Agency Slovenia Novosti s področja regulative Matej Dolinar 2. konferenca na temo začetne in stalne plovnosti 11. Maj 2018 Vsebina Viri Spremembe

Prikaži več

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB NRGTSKI INŽNIRING energetsko upravljanje in knjigovodstvo nergy management and bookkeeping Notranje usposabljanje podjetja UTRIP, d. o. o. Celje, 21. januar 2014 Cveto Fendre cveto.fendre@guest.arnes.si

Prikaži več

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar Si želite? 1. Študirati v neposredni bližini pomembnejših mest in pravnih prestolnic v EU? (Bruselj 90min vožnje; Pariz 6 ur Flixbus; Amsterdam

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

210X297

210X297 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Slovenian HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Povzetek Evropske države so v zadnjih desetletjih dosegle velik napredek na področju

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Pridelava in poraba žita v Sloveniji, Svetu in EU Marjeta Bizjak Direktorat za kmetijstvo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana, 25. 11. 2015 Vsebina Splošni podatki o kmetijstvu

Prikaži več

BARBARA POŠTUVAN - Izvozna nadomestila

BARBARA POŠTUVAN - Izvozna nadomestila REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO www.arsktrp.gov.si, e: aktrp@gov.si Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana t: 01 580 77 92, f: 01 478 92 06 IZVOZNA NADOMESTILA Barbara

Prikaži več

PH in NEH - dobra praksa

PH in NEH - dobra praksa Strokovno izpopolnjevanje, UL-FA, 5.4.219 SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE JAVNE STAVBE V SLOVENIJI Kako izpolniti zahteve za racionalno in visoko učinkovito javno skoraj nič-energijsko stavbo ter doseči pričakovano

Prikaži več

Microsoft Word - 21-SI doc

Microsoft Word - 21-SI doc 12. JUNIJ 2006 12 JUNE 2006 št./no 106 21 TURIZEM TOURISM št./no 8 OBISKANOST IZBRANIH TURISTIČNIH ZNAMENITOSTI, MUZEJEV IN GALERIJ, KOPALIŠČ, IGRALNIC IN IGRALNIH SALONOV, TER ŠTEVILO DNI NJIHOVEGA POSLOVANJA,

Prikaži več

2013 Yearbook Croatian Employment Service

2013 Yearbook Croatian Employment Service 2013 Yearbook 2013 Yearbook ISSN 1849-4420 Zagreb, May 2014 Impressum Publisher:, Zagreb, Radnička cesta 1 Phone: 00385 1 61 26 000 Fax: 00385 1 61 26 038 E-mail Editorial Office: marica.baric@hzz.hr

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Biotehniška fakulteta 2. LETNIK Msc. ŽIVILSTVO Razvoj izdelkov in marketing Živilskopredelovalna industrija in oskrbna veriga s hrano Globalno in regionalno doc. dr. Aleš KUHAR GLOBALNO Globalna agroživilska

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Matjaž Česen Fouad Al Mansour Koliko je Slovenija do sedaj izboljšala energetsko učinkovitost in kam jo to uvršča v EU? Seminar:»Ali je Slovenija uspešna pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti?«rcp-ijs,

Prikaži več

(Microsoft Word - Met_postaja_Ko\350evje.doc)

(Microsoft Word - Met_postaja_Ko\350evje.doc) Naše okolje, februar 215 METEOROLOŠKA POSTAJA KOČEVJE Meteorological station Kočevje Mateja Nadbath M eteorološka postaja Kočevje je v istoimenski občini Poleg omenjene, ki je podnebna ali klimatološka,

Prikaži več

Microsoft Word - si-52 Stevilo zivine doc

Microsoft Word - si-52 Stevilo zivine doc 14. FEBRUAR 2005 14 FEBRUARY 2005 št./no 52 15 KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO AGRICULTURE AND FISHING ŠTEVILO ŽIVINE, SLOVENIJA, 1. 12. 2004 LIVESTOCK NUMBER, SLOVENIA, 1. 12. 2004 št./no 8 ZAČASNI PODATKI PROVISIONAL

Prikaži več

Delovni zvezek / matematika za 8 izrazi POENOSTAVLJANJE IZRAZOV 3. skupina 2. Izra~unaj, koliko stane izdelava `i~nega modela, ~e meri rob

Delovni zvezek / matematika za 8 izrazi POENOSTAVLJANJE IZRAZOV 3. skupina 2. Izra~unaj, koliko stane izdelava `i~nega modela, ~e meri rob izrazi POENOSTAVLJANJE IZRAZOV 2. Izra~unaj, koliko stane izdelava `i~nega modela, ~e meri rob a = 10 dm in b = 20 dm. 1 m `ice stane 1,6. Mojster pa za izdelavo modela ra~una toliko, kot smo pla~ali za

Prikaži več

ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Gol

ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Gol ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Golte, proga Ročka FIS homologacija 11604/01/15 PROGRAM

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop poročanja za podatke iz leta 2016 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela družbo

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEPREKINJENOST NAPAJANJA 1.1. Ciljna raven neprekinjenosti

Prikaži več

PRILOGA 1 Seznam standardov Direktiva Sveta z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsadit

PRILOGA 1 Seznam standardov Direktiva Sveta z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsadit PRILOGA 1 Seznam standardov Direktiva Sveta z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev (UL L št. 189 z dne 20. 7. 1990, str. 17; v nadaljnjem

Prikaži več

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc Skupno sporočilo o običajni praksi pri splošnih navedbah naslovov razredov Nicejske klasifikacije (verzija 1.1) 1 20. februar 2014 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10 IP Translator

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

MergedFile

MergedFile CENIK TRGOVALNE PLATFORME OPTIMTRADER PREMIUM PAKET PREMIUM paket je določen glede na mesečni obseg trgovanja.. Pri trgovanju preko platforme OptimTrader veljajo splošni pogoji poslovanja podjetja CM-Equity.

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Predstavitev IJS kon\350na.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Predstavitev IJS kon\350na.ppt) Institut 'Jožef Stefan' Urban Šegedin Fotokatalizatorji s superiornimi lastnostmi Sinteza stabilnega tetragonalnega cirkonijevega oksida v obliki tankih plasti. Povečana učinkovitost razgradnje nevarnih

Prikaži več

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA Navdih Poizvedovanje po BD podatkovnih virih, ki imajo časovno dimenzijo in so dostopni. Večji promet pomeni večje število dobrin in močnejšo

Prikaži več

3.05.2019 6.05.2019 7.05.2019 8.05.2019 9.05.2019 10.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 29.05.2019

Prikaži več

ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada

ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada / Other Fund Names: Matična številka / Business Register

Prikaži več

Makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB za euroobmočje, marec 2013

Makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB za euroobmočje, marec 2013 Okvir MAKROEKONOMSKE PROJEKCIJE STROKOVNJAKOV ZA EUROOBMOČJE Strokovnjaki so na podlagi podatkov, ki so bili na voljo do 22. februarja 2013, pripravili projekcije makroekonomskih gibanj v euroobmočju.

Prikaži več