OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE"

Transkripcija

1 C E N I K STORITEV VELJAVNOST OD DALJE (VSE CENE SO V EUR)

2 KAZALO 1. OSKRBA S PITNO VODO OSKRBA S PITNO VODO POSEBNA STORITEV Cena vodarine za oskrbo s pitno, ki se ne šteje za javno službo* Cena omrežnine MENJAVE, ODKLOPI, PRIKLOPI VODOMEROV Izredna menjava vodomera na zahtevo stranke ali zaradi okvare Odklop vodomera - demontaža Ponovni priklop vodomera- montaža Začasni odklop vodomera na željo stranke STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI ČRPANJE, PREVOZ IN ČIŠČENJE GREZNIČNIH GOŠČ IN BLATA IZ MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZA NEREDNO ČIŠČENE GREZNICE NA ČISTILNI NAPRAVI S CISTERNO S 5 M³ CISTERNO VSI UPORABNIKI RAVNANJE Z ODPADKI CENA ZBIRANJA ODPADKOV PRI GOSPODINJSTVIH»NA KLIC«S KONTEJNERJEM CENA OBDELAVE IN ODLAGANJA TER PREVOZA ODPADKOV V RCERO, V PRIMERU, KO UPORABNIK SAM PRIPELJE ODPADKE V ZBIRNI CENTER TUNCOVEC VSI UPORABNIKI MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI OSTALI KOMUNALNI IN NEKOMUNALNI ODPADKI -GRADBENI ODPADKI in odpadki pri rušenju objektov, ki NE VSEBUJEJO NEVARNIH SNOVI (mešanice gradbenih materialov, beton, opeka, ploščice, keramika in strešna opeka, les, steklo, plastika, kovine); klasifikacija: , , , in NEVARNI ODPADKI (gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest) CENA DODATNIH VREČ Cena ZELENE vreče za mešane odpadke z logotipom OKP Cena RUMENE vreče za odpadno embalažo z logotipom OKP ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV ODVOZ»NA KLIC« ODVOZ SEKUNDARNIH SUROVIN Zbiranje mešane embalaže Ločeni odpadki»na KLIC« Zbiranje in obdelava biološko razgradljivih odpadkov CENA ZAČASNEGA SKLADIŠČENJA ODPADKOV Ločeni odpadki - embalaža (lesena, plastična,steklena, kartonska), papir in kovine Kartonska embalaža Steklena embalaža Plastična embalaža, sveče Papir Bela tehnika, železo, kovine Leseni kosovni odpadki Odpadna električna in elektronska oprema RAZVRŠČANJE ODPADKOV VODENJE EVIDENČNIH LISTOV (DO 5 NA MESEC) PRIPRAVA PODATKOV ZA LETNO POROČILO ZA POROČANJE ARSO TEHTANJE Gospodinjstvo Gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti Šole, vrtci, zdravstveni domovi in druge ustanove PRANJE KONTEJNERJEV Posoda 120 l Posode 120 < litrov Posode 240 < litrov Kontejnerji 5, 7, 8 m³ NAJEMNINA POSOD ZA ODPADKE PRENOS POSOD ZA ODPADKE DO ODJEMNEGA MESTA

3 4. PRODAJNE URE IN STORITVE Pomožni komunalni delavec Monter, vodoinštalater Komunalni delavec Tehnik, inženir Bager nakladalnik (rovokopač JCB) Prevozi s pol tovornim avtomobilom do 1,5 t Cisterna z visokotlačno črpalko za prebijanje kanalov Cisterna za odvoz fekalij Kompresor brez strojnika Agregat 24 kw Samonakladač Kamera za pregled kanalizacije Storitve vrtanja* CENA NADZORA NAD PRIKLJUČITVIJO NA JAVNO KANALIZACIJO POŠKODOVANJE VODOVODNIH NAPRAV POŠKODOVANJE KANALIZACIJSKIH NAPRAV OSTALE STORITVE GEODETSKE STORITVE Delovne ure geodeta Cene storitev za gospodinjstva Priprava dela za izvedbo priključka s skico priključka in dokumentacijo Geodetski posnetek (do 30 m) Cene storitev za družbeni sektor Pregled dokumentacije, ogled in popis materiala in priprava dela za izvedbo priključka IZDAJA DIGITALNIH PROSTORSKIH PODATKOV IZ KATASTRA (INFORMATIVNA IZDAJA) priprava podatkov posredovanje podatkov plotanje SESTAVA SLUŽNOSTNE POGODBE STROŠKI OPOMINA, IZTERJAVE Stroški navadnega opomina Stroški opomina poslanega priporočeno s povratnico Stroški prevoza in izgube časa zaradi izterjave na terenu STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

4 1. OSKRBA S PITNO VODO 1.1. Oskrba s pitno vodo posebna storitev Cena vodarine - za oskrbo s pitno, ki se ne šteje za javno službo* NAZIV STORITVE ENOTA MERE CENA (EUR/m³ brez ) CENA (EUR/m³ z 9,5 % ) VODARINA (cena ne vključuje vodnega povračila) m³ 0,7657 0,8384 VODNO POVRAČILO S POVRAČILOM ZA VODNE IZGUBE m³ 0,1297 0,1420 *Oskrba s pitno vodo, ki se ne šteje za obvezno javno službo je določena v 2. točki 3. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 88/2012) Cena omrežnine PREMER VODOMERA FAKTOR OMREŽNINE CENA NA MESEC (EUR/mesec brez ) CENA NA MESEC (EUR/mesec z 9,5 % ) DN ,1420 6, < DN < , , DN < , , DN < , , DN < , , DN < , , DN < , , Menjave, odklopi, priklopi vodomerov OPIS Izredna menjava vodomera na zahtevo stranke ali zaradi okvare ME CENA BREZ CENA Z kom 58, , , Odklop vodomera - demontaža kom 58, , , Ponovni priklop vodomeramontaža kom 58, , , Začasni odklop vodomera na željo stranke kom 58, , ,7600 Cena vključuje delo in prevoz, porabljen material z vodomerom se obračuna po dejanskih stroških. 4

5 2. STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI 2.1. Črpanje, prevoz in čiščenje grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav za NEREDNO čiščene greznice na čistilni napravi s cisterno s 5 m³ cisterno VSI UPORABNIKI Naziv storitve v EUR ČRPANJE 47,2500 ČIŠČENJE 75,0000 ODVOZ 50,0000 cena brez 172,2500 9,5 % 16,3638 PRODAJNA CENA Z 188,6138 V primeru intervencijskega praznjenja se cena poveča za 50 %. Če se dela izvedejo izven delovnega časa, se cena poveča za 30 %. Storitev praznjenja greznic in MKČN se zaračuna po ceni za neredno praznjenje v primeru, ko stranka ne dovoli oziroma ovira praznjenje po razporedu. Storitev praznjenja greznic in MKČN se zaračuna po ceni za interventno praznjenje v primeru, ko je potrebno praznjenje zaradi zamašitve greznice oz. kanalizacije. 5

6 3. RAVNANJE Z ODPADKI 3.1. Cena ZBIRANJA odpadkov pri gospodinjstvih»na KLIC«s kontejnerjem - zbiranja kosovnih odpadkov pri gospodinjstvih»na KLIC«- dodatni odvoz, ko je bil odvoz na podlagi naročilnice že izveden OPIS STORITVE elementi cene EUR ODVOZ S KONTEJNERJEM Zbiranje in odvoz 55,7442 Prevoz in odlaganje v RCERO 133,8047 Cena brez 189,5489 9,5 % 18,0071 Prodajna cena EUR / kontejner 207,5560 Najemnina kontejnerja na dan 1 6, % 1,3771 Prodajna cena EUR / kontejner / dan 7, Cena OBDELAVE IN ODLAGANJA TER PREVOZA odpadkov v RCERO, v primeru, ko uporabnik SAM PRIPELJE odpadke v zbirni center Tuncovec VSI UPORABNIKI Opomba: Gospodinjstva lahko v zbirni center brezplačno pripeljejo 10 kg nevarnih odpadkov in 500 kg ostalih frakcij. Količine, ki presegajo te količine, se stranki zaračunajo po veljavnem ceniku. Uporabniki, ki izvajajo pridobitno dejavnost lahko oddajo ločeno zbrane odpadke v zbirnem centru le proti plačilu MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI Prevzem in začasno skladiščenje sprejetih odpadkov 0,0075 Prevoz odpadkov v RCERO Celje 0,0125 Obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov v RCERO 0,1114 Cena v EUR/kg brez 0,1314 Prodajna cena z 9,5 % EUR / kg 0, če traja najem več kot dva dni, se zaračuna mesečna najemnina po ceni iz poglavja

7 OSTALI KOMUNALNI IN NEKOMUNALNI ODPADKI -GRADBENI ODPADKI in odpadki pri rušenju objektov, ki NE VSEBUJEJO NEVARNIH SNOVI (mešanice gradbenih materialov, beton, opeka, ploščice, keramika in strešna opeka, les, steklo, plastika, kovine); klasifikacija: , , , in Prevzem in začasno skladiščenje sprejetih odpadkov 0,0075 Prevoz odpadkov v RCERO Celje 0,0125 Odlaganje odpadkov v RCERO Celje 0,1472 Cena v EUR/kg brez 0,1672 Prodajna cena z 9,5 % EUR / kg 0, NEVARNI ODPADKI (gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest) Prevzem in začasno skladiščenje sprejetih odpadkov 0,0075 Prevoz odpadkov v RCERO Celje 0,0125 Odlaganje odpadkov v RCERO Celje 0,1582 Cena v EUR/kg brez 0,1782 Prodajna cena z 9,5 % EUR / kg 0, Cena dodatnih vreč Cena ZELENE vreče za mešane odpadke z logotipom OKP Zbiranje komunalnih odpadkov cena storitve 2,9826 Zbiranje komunalnih odpadkov cena javne infrastrukture 0,1073 Cena brez 3,0899 9,5 % 0,2935 Prodajna cena z 9,5 % EUR za 1 VREČO 3, Cena RUMENE vreče za odpadno embalažo z logotipom OKP Lastna cena za zavoj 10 vrečk 1, % 0,2200 Prodajna cena EUR / zavoj (10 vrečk) 1,2200 7

8 3.4. ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV ODVOZ»NA KLIC«ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH odpadkov»na KLIC«za gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti, šole, vrtce in zdravstvene domove po velikosti posode 2 Volumen posode v l Cena brez Prodajna cena na odvoz z (EUR) 120 8,9626 9, , , , , , , , , , , , , , , , ,7588 Kontejner s stiskalnico (press kontejner) za mešane komunalne odpadke Zbiranje komunalnih odpadkov cena storitve 0,2807 Zbiranje komunalnih odpadkov cena javne infrastrukture 0,0101 Cena v EUR/kg brez 0,2908 Prodajna cena z 9,5 % EUR / kg 0, ODVOZ SEKUNDARNIH SUROVIN Zbiranje mešane embalaže - REDNI ODVOZ za gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti po velikosti posode Volumen posode v l cena zbiranja in odvoza ločeno zbiranje odpadkov Osnova za 9,5 % Prodajna cena na odvoz (EUR) 120 1,3379 1,1889 2,5267 0,2400 2, ,6757 2,3777 5,0534 0,4801 5, , , ,1616 2, , pri tem se zaračuna še najemnina posode po ceniku v točki 4.12.,v kolikor se izvede ta storitev in prevoz kontejnerja po ceni 1 km=1,7500 EUR (cena brez ) oz. 1,9163 EUR/km (cena z )

9 - REDNI ODVOZ za šole in vrtce po velikosti posode za 2 odvoza na mesec Volumen posode v l ločeno zbiranje odpadkov 9,5 % Prodajna cena na odvoz (EUR) 120 2,6757 0,2542 2, ,3514 0,5084 5, ,5274 2, ,8575 Kontejner s stiskalnico (press kontejner) za mešano embalažo Zbiranje in prevoz mešane embalaže 0,1459 Cena v EUR/kg brez 0,1459 Prodajna cena z 9,5 % EUR / kg 0, Ločeni odpadki»na KLIC«-EMBALAŽA, (lesena, plastična, steklena, kartonska), PAPIR IN KOVINE, ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA za gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti, šole, vrtce in zdravstvene domove Volumen posode v l cena zbiranja in odvoza cena začasnega skladiščenja osnova za 9,5 % Prodajna cena na odvoz (EUR) 120 5,7512 1,5316 7,2828 0,6919 7, ,6269 2, ,9243 1, , ,5025 3, ,5657 1, , ,3782 3, ,2072 1, , ,1294 5, ,4900 2, , ,7562 7, ,4142 3, , , , , , , , , , , , Zbiranje in obdelava biološko razgradljivih odpadkov - za gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti, šole, vrtce in zdravstvene domove zbiranje in Prodajna zbiranje in obdelava obdelava Volumen odvoz BIO Cena brez cena na odvoz BIO BIO - cena BIO - cena posode v l - cena odvoz z - cena infr. infr. storitve storitve (EUR) 120 0,3739 7,1130 0,9341 1,0347 9, , , ,6694 1,4011 1, , , , ,8954 3,2692 3, , ,2385 9

10 3.6. Cena začasnega skladiščenja odpadkov - v primeru, ko uporabnik SAM PRIPELJE odpadke - gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti, šole vrtci, zdravstveni domovi in ustanove Ločeni odpadki - embalaža (lesena, plastična,steklena, kartonska), papir in kovine Kartonska embalaža Lastna cena 0,2931 9,5 % 0,0278 Prodajna cena EUR / kg 0, Steklena embalaža Lastna cena 0,0782 9,5 % 0,0074 Prodajna cena EUR / kg 0, Plastična embalaža, sveče Lastna cena 0,3908 9,5 % 0,0371 Prodajna cena EUR / kg 0, Papir Lastna cena 0,1465 9,5 % 0,0139 Prodajna cena EUR / kg 0, Bela tehnika, železo, kovine Lastna cena 0,1954 9,5 % 0,0186 Prodajna cena EUR / kg 0, Leseni kosovni odpadki Cena začasnega skladiščenja 0,1645 Manipulativni stroški 0,0075 9,5 % 0,

11 Prodajna cena EUR / kg 0, Odpadna električna in elektronska oprema Cena začasnega skladiščenja 0,0298 Manipulativni stroški 0,0014 9,5 % 0,0030 Prodajna cena EUR / kg 0, Razvrščanje odpadkov 3 Lastna cena 0,1507 9,5% 0,0143 Prodajna cena EUR /kg 0,1650 OPIS STORITVE elementi cene EUR 3.8. Vodenje evidenčnih listov (do 5 na mesec) Lastna cena 25, % 5,5000 Prodajna cena EUR /mesec 30, Priprava podatkov za letno poročilo za poročanje ARSO Lastna cena 20, % 4,4000 Prodajna cena EUR /mesec 24, Tehtanje Gospodinjstvo Lastna cena 5, % 1, Če so odpadki nepravilno odloženi, se poleg storitve razvrščanja odpadkov, zaračuna trikratna cena dejanskega volumna zabojnika za mešane komunalne odpadke (14. člen Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki). 11

12 Prodajna cena EUR / kom 6, Gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti Lastna cena 30, % 6,6000 Prodajna cena EUR / kom 36, Šole, vrtci, zdravstveni domovi in druge ustanove Lastna cena 20, % 4,4000 Prodajna cena EUR / kom 24,4000 OPIS STORITVE elementi cene Pranje kontejnerjev EUR Posoda 120 l Lastna cena 5, % 1,1000 Prodajna cena EUR / kom 6, Posode 120 < litrov 240 Lastna cena 7, % 1,6500 Prodajna cena EUR / kom 9, Posode 240 < litrov Lastna cena 10, % 2,2000 Prodajna cena EUR / kom 12, Kontejnerji 5, 7, 8 m³ Lastna cena 30, % 6,6000 Prodajna cena EUR / kom 36,

13 3.12. NAJEMNINA posod za odpadke OPIS najemnina 22 % cena z * 120- litrska posoda/mesec 0,8167 0,1797 0,9964 * 240- litrska posoda/mesec 1,2500 0,2750 1,5250 * litrska posoda/ mesec 8,3333 1, ,1666 Skupna posoda EUR/mesec 0,8167 0,1797 0,9964 * 5-8 m3 rabljen kontejner/ mesec 16,6667 3, ,3334 * 5-8 m3 rabljen kontejner/ dan 4 6,2594 1,3771 7, PRENOS posod za odpadke DO ODJEMNEGA MESTA 5 OPIS Cena za prenos zabojnika ali vreče od 5 m do 10 m ME CENA BREZ CENA Z 22 % prenos 2,4000 0,5280 2, V primeru, da najem traja več kot dva (2) dni, se zaračuna mesečna najemnina kontejnerja. V primeru, ko se kontejner pusti pri stranki in se ponj ponovno vrača, ko ga stranka napolni, se zaračuna prevoz kontejnerja, pri čemer znaša cena za 1 km=1,7500 EUR (cena brez ) oz. 1,9163 EUR/km (cena z ) 5 Za vsakih naslednjih 5 m se cena poveča za 1,2000 EUR (brez ) oz. za 1,4640 EUR (z ). 13

14 4. PRODAJNE URE IN STORITVE OPIS ME 14 CENA BREZ CENA Z Pomožni komunalni delavec 22% ure v rednem delovnem času h 12,0000 2, ,6400 ure izven rednega delovnega časa h 15,6000 3, ,0320 intervencijsko posredovanje h 24,0000 5, , Monter, vodoinštalater 22% ure v rednem delovnem času h 15,0000 3, ,3000 ure izven rednega delovnega časa h 19,5000 4, ,7900 intervencijsko posredovanje h 30,0000 6, , Komunalni delavec 22% ure v rednem delovnem času h 15,0000 3, ,3000 ure izven rednega delovnega časa h 19,5000 4, ,7900 intervencijsko posredovanje h 30,0000 6, , Tehnik, inženir 22% ure v rednem delovnem času h 35,0000 7, ,7000 ure izven rednega delovnega časa h 45, , ,5100 intervencijsko posredovanje h 70, , , Bager nakladalnik (rovokopač JCB) 22% ure v rednem delovnem času h 35,0000 7, ,7000 ure izven rednega delovnega časa h 45, , ,5100 intervencijsko posredovanje h 70, , ,4000 premik km 2,0000 0,4400 2, Prevozi s pol tovornim 22 % avtomobilom do 1,5 t ure v rednem delovnem času h 13,5000 2, ,4700 kilometrina km 0,7400 0,1628 0, Cisterna z visokotlačno črpalko za prebijanje kanalov 9,5 % ure v rednem delovnem času h 50,0000 4, ,7500 ure izven rednega delovnega časa h 65,0000 6, ,1750 intervencijsko posredovanje h 100,0000 9, , % Cisterna za odvoz fekalij km 2,0000 0,4400 2, Kompresor brez strojnika h 18,5000 4, , Agregat 24 kw h 18,5000 4, , Samonakladač 22 % ure v rednem delovnem času h 35,0000 7, ,7000 ure izven rednega delovnega časa h 45, , ,5100 intervencijsko posredovanje h 70, , ,4000 kilometrina km 1,7500 0,3850 2,1350

15 Kamera za pregled kanalizacije 22 % Snemanje s kamero h 90, , ,8000 Izdelava poročila kos 30,0000 6, ,6000 Pregled zasutega hišnega priključka brez pridobljenega soglasja 22 % - Pregled po dejanskem času, h 90, , ,8000 vendar ne manj kot 1 ura - poročilo kos 30,0000 6, , Storitve vrtanja* Vrtanje armirano betonskega jaška s krono DN 182 mm (za cev UKC 160) kos 50, , ,0000 Vrtanje večjih količin cm 1,9000 0,4180 2,3180 Vrtanje plastičnih jaškov s krono DN mm kos 10,0000 2, ,2000 * Posebej se zaračuna še prevoz po ceni 0,74 EUR/km brez oz. 0,9028 EUR z ter tesnilo po dejanskih stroških Cena nadzora nad priključitvijo na javno kanalizacijo (zaračuna se v primeru, ko dela izvaja drug izvajalec) OPIS Ogled, priprava dokumentacije, prevoz, nadzor nad priključitvijo na JKO in prevzem v upravljanje (brez materiala) ME CENA BREZ 22% CENA Z kpl 55, , , Poškodovanje vodovodnih naprav vodovodne naprave CENA brez CENA z / 22% /poškodbo poškodbo cevovodi do DN , , ,6000 cevovodi od DN 50 do DN , , ,4540 cevovodi od DN 100 do DN , , ,8000 cevovodi nad DN , , ,6000 Opomba Zgornja cena predstavlja fiksni del cene. Dodatno se zaračunavajo po trenutno veljavnih cenah in dejanskih količinah naslednje storitve: popravilo okvar tlačni preizkus vodovoda izpiranje cevovoda dezinfekcija vodovoda poraba pitne vode vzpostavitev terena v prvotno stanje 15

16 4.4. Poškodovanje kanalizacijskih naprav kanalizacijske naprave CENA brez /poškodbo 22% CENA z / poškodbo kanalizacijski vodi do DN , , ,8400 kanalizacijski vodi do DN , , ,8800 kanalizacijski vodi do DN , , ,9400 kanalizacijski vodi do DN , , ,8400 kanalizacijski vodi do DN , , ,8400 Opomba Zgornja cena predstavlja fiksni del cene. Dodatno se zaračunavajo po trenutno veljavnih cenah in dejanskih količinah naslednje storitve: popravilo okvar (poškodbe cevi na JKO) pregled kanalizacije s kamero nalivalni preizkus kanalizacije vzpostavitev terena v prvotno stanje 5. OSTALE STORITVE OPIS 16 ME CENA BREZ 22% CENA Z 5.1. Geodetske storitve Delovne ure geodeta h 42,0000 9, , Cene storitev za gospodinjstva Priprava dela za izvedbo priključka s skico priključka in dokumentacijo kom 123, , , Geodetski posnetek (do 30 m) kom 123, , ,0600 za vsakih 10 m cevi se cena poveča kom 8,0400 1,7688 9, Cene storitev za družbeni sektor Pregled dokumentacije, ogled in popis materiala in priprava dela za izvedbo priključka kom 300, , ,0000 Izdelava projekta priključka se za družbeni sektor zaračuna po dejanskih stroških Izdaja digitalnih prostorskih podatkov iz katastra (informativna izdaja) priprava podatkov vodovoda kom 47, , ,0964 kanalizacije kom 52, , , posredovanje podatkov izris lista s podatki JVO in JKO kom 10,9200 2, ,3224 zapis na CD kom 10,2000 2, ,4440

17 po elektronski pošti kom 3,8400 0,8448 4,6848 CD po pošti kom 4,9200 1,0824 6, plotanje format A0 list 16,3200 3, ,9104 format A1 list 10,9200 2, ,3224 format A2 list 8,1600 1,7952 9,9552 format A3 list 5,4000 1,1880 6,5880 format A4 list 3,7800 0,8316 4, Sestava služnostne pogodbe kom 83, , , Stroški opomina, izterjave Stroški navadnega opomina kom 0,6000 0,0000 0, Stroški opomina poslanega priporočeno s povratnico kom 2,0000 0,0000 2, Stroški prevoza in izgube časa zaradi izterjave na terenu kom 6,0000 1,3200 7, STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OPIS ME Cena v EUR Cena v EUR 22 % brez z Ena stran fotokopije formata A4 kos 0,0600 0,0132 0,0732 Ena stran fotokopije formata A3 kos 0,1300 0,0286 0,1586 Elektronski zapis na eni zgoščenki CD kos 2,0900 0,4598 2,5498 Pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektr. v fizično obliko Pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz elektr. v fizično obliko kos 0,0800 0,0176 0,0976 kos 0,1300 0,0286 0,1586 Cene po tem ceniku so oblikovane skladno s sklepi Skupščine OKP Rogaška Slatina d.o.o. in sklepi Sveta ustanoviteljev OKP Rogaška Slatina d.o.o.. Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik z dne mag. Bojan Pirš, l.r. Direktor 17

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: 354-0008/2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, 25. 2. 2019 Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2 016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA IN ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE SODRAŽICA Goriča vas, marec 2019 1. Opis javne službe čiščenja in odvajanja

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Akta o določitvi

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc EKOmisija 1. obisk ZAPISNIK 18. 11. 2011 Kranj in Škofja Loka: TŠC Kranj (strokovna gimnazija in strokovna in poklicna šola), Gimnazija Kranj, ŠC Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

Betonarna Sava, d.o.o. BREZPLAČNI TELEFON Blejska Dobrava 123 B obrat Hrušica, 4276 Hrušica CENIK BETONOV ozn. vrste

Betonarna Sava, d.o.o. BREZPLAČNI TELEFON Blejska Dobrava 123 B obrat Hrušica, 4276 Hrušica CENIK BETONOV ozn. vrste CENIK BETONOV ozn. vrste betonov namen EM cena v brez DDV cena v z 22% DDV ČRPNI BETON granulacije Dmax 16 in 32 mm R1 C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax16 S3 temelji, plošče, stebri, vezi, industrijski tlaki m3 61,00

Prikaži več

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo 2016-2017 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Elaborat o oblikovanju cen za javno službo je

Prikaži več

LETNO POROČILO 2008

LETNO POROČILO 2008 avtorja] PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2016 Marec 2017 1 ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2016 Področje cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10 Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06 ZMetD, 66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US,

Prikaži več

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc)

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc) OPOZORILO! Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o oskrbi s pitno vodo na območju

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljuto

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljuto Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09), 7.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskeg

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskeg OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž 37 2258 Sveti Tomaž Številka: 032-2/2014 01/ZH Datum: 29. 3. 2016 Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 29. marca 2016

Prikaži več

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A,

Prikaži več

PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Pro

PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Pro PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_3_obisk_29_in_30_3_2012.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_3_obisk_29_in_30_3_2012.doc EKOmisija 3. obisk ZAPISNIK 29. 3. 2012 Jesenice in Radovljica: Srednja šola Jesenice, Gimnazija Jesenice, Ekon. gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 30.

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri

II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: PROGRAM ZBIRANJA

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-839-36-50 fax: 03-839-36-60 ID ZA DDV: SI 25344650 TRR: 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net ELABORAT O OBLIKOVANJU

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, 4. 1. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine

Prikaži več

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl. Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.US, 51/10, 84/10 - Odl.US), 3. in 7. člena Zakona o

Prikaži več

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr CENIK 2019 Vse cene so v evrih. Cenik velja od 1.3.2019 do preklica, oziroma objave novega cenika! Telefon: 07/30 48 350, 07/34 89 706, fax: 07/30 48 610, gsm: 040 666 627 www.gorec.info j.gorec@siol.net

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Na podlagi 5

Na podlagi 5 PREDLOG: Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica

Prikaži več

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc)

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc) JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-83-93-650 fax: 03-83-93-660 davčna št. 25344650 transakcijski rač. 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net PROGRAM

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA,

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, TRZIN IN CERKLJE NA GORENJSKEM / april 2016 / direktorica

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 17. 11. 2011 / Stran 12147 št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 11. seji dne 27. 10. 2011 sprejel O D L O K o spremembah Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU PROGRAM RAVNANJA Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI NA OBMOČJU OBČINE RADENCI V LETU 2019 Radenci, oktober 2018 VSEBINA 1. UVOD... 3 2. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE... 5 3. OSNOVE REPUBLIŠKIH USMERITEV NA

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno A 2. 4. 5. 6. 7.a 7.b 8. V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osnovi 33a. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

Cenik gasilskih storitev_april 2010 veljavni.xls

Cenik gasilskih storitev_april 2010 veljavni.xls VELJAVNI CENIK GASILSKIH STORITEV (SPREJET 27.03.2010 NA UPRAVNEM ODBORU GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE IN VELJA DO PREKLICA) 1. Moštvo (Cene so brez DDV) 1.1. na delavnik med 6. in 18. uro: na osebo in uro

Prikaži več

LIFE13 NAT/SI/ Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, L

LIFE13 NAT/SI/ Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, L LIFE13 NAT/SI/000314 Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje Popis onesnaženosti

Prikaži več

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka : 354-75/2013-5 Datum : 28.10.2013

Prikaži več

CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019

CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019 CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019 Kazalo 1. ZAMENJAVA SIJALKE (BREZ DOBAVE IN MONTAŽE)... 3 2. ZAMENJAVA DUŠILK IN VŽIGALNIH NAPRAV (BREZ DOBAVE IN MONTAŽE)... 4 3.

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

katja_ _ pdf

katja_ _ pdf 2 KAZALO 1 UVOD... 5 1.1 VSEBINA ELABORATA... 5 1.2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA... 6 1.3 DOLOČITEV TRILETNEGA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA... 6 2 IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje Goriča vas, marec 2016 LETNO POROČILO 2015 KAZALO Poročilo direktorja...1 Poročilo o delu...3 Računovodsko poročilo...32 Poročilo direktorja Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno

Prikaži več

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud Datum objave: 25.09.2017 10:54 prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tudi poddigestorijske omarice in kakšne, za kakšen namen shranjevanja? Hvala,

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

1

1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE V OBČINI SEVNICA - POGREBNA DEJAVNOST- - 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA - SEVNICA, marec 2019 KAZALO VSEBINE 1.

Prikaži več

(PZI_predra\350un.xls)

(PZI_predra\350un.xls) POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, 23. 04. 2014 Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 - UPB2) Odrejam Objavo spodaj navedenih

Prikaži več

Glava MOP

Glava MOP V skladu s 18. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 88/2011, 8/2012 in 108/2013), je izvajalec gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne in padavinske

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje Goriča vas, marec 2016 LETNO POROČILO 2015 KAZALO Poročilo direktorja...1 Poročilo o delu...3 Računovodsko poročilo...32 Poročilo direktorja Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno

Prikaži več

BM2

BM2 MOBILNI PROSTORSKI PLINSKI GRELNIK Z DIREKTNIM Za gradbišča, manjše delavnice, plastenjake, steklenjake Direktno zgorevanje, ne potrebuje dimnika. Zelo hitra montaža ker priklopimo samo plinsko jeklenko

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, T

INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, T INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3 8340 ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, TOPLOTNA ČRPALKA NAČRT: 5.5. VODOVOD in KANALIZACIJA

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

Cerc-net

Cerc-net ponikovalnica fi800 dno -3,60 drenažna cev H=80cm, dno -3,38 H=80cm, dno -3,38 drenažna cev peskolov fi300 dno -0,60 PVC, fi50, l=1,50m, 2% H=40cm, dno -2,98 H=40cm, dno -2,98 BET, fi100, l=7,50m, 2% odtočni

Prikaži več

Pohodništvo na OŠ Hudinja in na OŠ Braslovče

Pohodništvo na OŠ Hudinja in na OŠ Braslovče Mestna občina Celje Komisija Mladi za Celje LOČEVANJE ODPADKOV V GOSPODINJSTVU Raziskovalna naloga AVTORICE Ines Ermenc Tea Kelavid Ana Sečki MENTORICA Tina Presker LEKTORICA Jelka Presker Celje, marec

Prikaži več

Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije Klas. št. (1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu odpadkov, primeri Papirna in kartonska embalaža Pla

Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije Klas. št. (1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu odpadkov, primeri Papirna in kartonska embalaža Pla Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 15 01 02 Plastična embalaža Sem spada tudi biorazgradljiva plastična embalaža. 15 01 03 Lesena embalaža 15 01 04 Kovinska embalaža

Prikaži več

II.1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri

II.1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri II.1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: TEHNIČNI PRAVILNIK

Prikaži več

Uradni list RS – 88/2008, Uredbeni del

Uradni list RS – 88/2008, Uredbeni del Stran 12162 / Št. 88 / 12. 9. 2008 4. člen Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. 5. člen Udeleženec cestnega

Prikaži več

Uradni list RS 082/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 082/2012, Uredbeni del Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije Klas. št. (1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 15 01 02 Plastična embalaža Sem spada tudi biorazgradljiva plastična embalaža. Hierarhija

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje Goriča vas, marec 2018 LETNO POROČILO 2017 KAZALO Poročilo direktorja...1 Poročilo o delu...3 Računovodsko poročilo...41 Poročilo direktorja Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Priloga I RAZVRSTITEV OPREME POD TLAKOM GLEDE NA STOPNJO NEVARNOSTI Oprema pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti je, glede na vrsto fluida, pogoje ob

Priloga I RAZVRSTITEV OPREME POD TLAKOM GLEDE NA STOPNJO NEVARNOSTI Oprema pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti je, glede na vrsto fluida, pogoje ob Priloga I RAZVRSTITEV OPREME POD TLAKOM GLEDE NA STOPNJO NEVARNOSTI Oprema pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti je, glede na vrsto fluida, pogoje obratovanja in vrsto opreme, razvrš ena v dvanajst skupin

Prikaži več

ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO

ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO Na podlagi 26.èlena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96 ter odloèbe US Uradni list RS, št.44/95, 9/99, 56/99, 22/00), prvega odstavka 6.èlena Zakona o

Prikaži več

POSLOVNO POROČILO ZA LETO KOCEROD D.O.O.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO KOCEROD D.O.O. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 KOCEROD D.O.O. Marec 2017 1 VSEBINA 1. SPLOŠNO 3 2. PREDSTAVITEV PODJETJA KOCEROD D.O.O. 4 3. VHODNE KOLIČINE V LETU 2016 5 4. PREGLED OBDELAVE PO OBRATIH 12 5. REZULTATI

Prikaži več

letno poročilo o delu doc

letno poročilo o delu doc POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2005 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več