(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc)"

Transkripcija

1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE KISOVEC-MERITVE DELCEV PM 10 IN TEŽKIH KOVIN

2 Kisovecmeritve delcev PM 10 in težkih kovin AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Ljubljana,

3 Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Agencija RS za okolje Vojkova 1b, Ljubljana Spletni naslov: e-naslov: Urednica mag.tanja Bolte Avtorji poročila Tanja Koleša Anton Planinšek Vodja Sektorja za kakovost zraka mag. Tanja Bolte Urad za hidrologijo in stanje okolja mag. Mojca Dobnikar Tehovnik Generalni direktor Agencije RS za okolje Joško Knez 3

4 KAZALO 1. UVOD MERILNO MESTO EKSPERIMENTALNI DEL Meritve Tehtanje Kemijska analiza Meteorološke razmere v času vzorčenja REZULTATI Rezultati meritev Rezultati kemijske analize ZAKLJUČEK

5 1. UVOD Po naročilu mestne občine Zagorje ob Savi smo v obdobju med in na merilnem mestu Kisovec izvedli vzorčenje delcev PM 10, ki smo jih nato v laboratoriju analizirali na težke kovine. V lanskem letu smo meritve delcev ter analizo na težke kovine opravili na štirih lokacijah v mestni občini Zagorje ob Savi: Izlake, Kisovec, Toplice in Proletarec v obdobju med in Rezultate teh meritev smo predstavili v poročilu: Meritve delcev PM 10 v občini Zagorje ob Savi, Vzorčenje delcev PM 10 je takrat potekalo v poletnem obdobju, ko so koncentracije običajno nizke in ne prihaja do preseganj mejnih dnevnih vrednosti, zato so se na mestni občini odločili da meritve ponovimo tudi v zimskem obdobju in sicer le na lokaciji Kisovec. Sama metodologija vzorčenja delcev PM 10 in njihova kemijska analiza, ter merilno mesto in emisije v Mestni občini Zagorje ob Savi so podrobno opisani že v lanskem poročilu. V nadaljevanju so tako predstavljeni rezultati iz zimskega obdobja meritev. 2. MERILNO MESTO V Zagorju ob Savi ima Agencija za okolje postavljeno stalno merilno mesto za spremljanje kakovosti zunanjega zraka v centru mesta. Merilno mesto je pod močnim vplivom emisij iz prometa najbolj prometne ceste v mestu. Prav tako je v bližini več industrijskih virov, v času kurilne sezone pa prispeva k onesnaženosti z delci tudi emisija iz individualnih kurišč. Merilno mesto je glede onesnaženosti zraka z delci reprezentativno za strogi center mesta. Merilno mesto Kisovec je izbrala občina Zagorje ob Savi. V tabeli 1 so predstavljene koordinate in nadmorska višina tega merilnega mesta, kjer je potekalo vzorčenje delcev PM 10. Tabela 1: Nadmorska višina in koordinate merilnih mest Gauss-Krugerjeve koordinate Nadmorska Merilno mesto Naslov GKY GKX višina Kisovec Trg Pohorskega bataljona m 3. EKSPERIMENTALNI DEL 3.1. Meritve Meritve delcev PM 10 smo izvedli z merilnikom Leckel. To je avtomatski vzorčevalniki z nizko volumskim pretokom LVS. Vzorčevalnik je narejen za zunanje meritve pri vseh temperaturah in pogojih okolja. V magazinu je 15 filtrov, ki jih vzorčevalnik samodejno menja ob datumu in uri, ki jo nastavimo. Časovna resolucija izpostavljenosti je bila 24 ur na enem filtru, pričetek je bil ob 0:00 po lokalnem času. Pretok zraka skozi vzorčevalnik je konstanten, in sicer 2,3 m 3 /h. Kot medij za zbiranje delcev smo uporabili kvarčne filtre Ø 47 mm 5

6 3.2. Tehtanje Ročno gravimetrično metodo izvajamo v skladu s standardom SIST EN12341:2000 in SIST EN 14907:2005. Meritve je opravil Preskuševalni laboratorij za delce, ki je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, reg. št. LP-030 za metodo določitve koncentracije delcev PM Kemijska analiza Delci PM 10 so bili analizirani na težke kovine: nikelj, arzen, kadmij, svinec, aluminij, vanadij, krom, mangan, železo, kobalt, baker, cink, stroncij, molibden, antimon, talij, galij in selen. Analizirali smo dnevne vzorce delcev PM 10 na kvarčnem filtru Ø 47 mm Meteorološke razmere v času vzorčenja Povprečna februarska temperatura je bila v nižinskem svetu Slovenije nekoliko nižja kot dolgoletno povprečje. Ekstremno visokih ali nizkih temperatur niso zabeležili. Prevladovalo je oblačno vreme in dolgoletno povprečje osončenosti ni bilo doseženo. V Ljubljani je bilo v vsem nizu opazovanj februarja le dvakrat manj sončnega vremena kot leta Padavine so bile pogoste in obilne. Na območju od Ljubljane prek Novega mesta do Črnomlja, v delu Štajerske in na severovzhodu države je padlo vsaj 2,5-krat toliko padavin kot običajno. V Ljubljani so bile februarske padavine 2013 druge najobilnejše od sredine minulega stoletja. Snežna odeja je tla prekrivala nadpovprečno dolgo, ni bila rekordno debela, a je bila nadpovprečna. Najobilnejše je bilo sneženje med 20. in 24. februarjem. Pogost je bil vzhodni veter, kar za območje Kisovca pomeni vpliv emisij iz Zagorja. Februar se je začel z nadpovprečno toplim vremenom, v visokogorju se je ohladilo že drugi dan meseca, po nižinah pa se je povprečna dnevna temperatura spustila pod običajno vrednost šele ob prvi izmed dveh izrazitih februarskih ohladitev. Največji negativni odkloni so bili med 9. in 11. februarjem. Sredi meseca se je povprečna dnevna temperatura nekoliko dvignila nad dolgoletno povprečje, nato pa je sledil drugi val hladnega zraka, največji negativni odkloni v tem hladnem valu so bili med 20. in 23. februarjem. Zadnje dni meseca se je povprečna dnevna temperatura ponovno dvignila nad dolgoletno povprečje. Prvi dnevi marca pa so bili nadpovprečno topli, brez padavin in z vzhodnim vetrom. Ob prevladujočem oblačnem vremenu z veliko padavinami je pojav temperaturnih inverzij redek, kar pomeni, da se emisije lahko širijo v večji volumen zraka in so zato koncentracije v naseljih nižje kot ob bolj stabilnih vremenskih pogojih. 4. REZULTATI 4.1. Rezultati meritev Na merilnem mestu Kisovec smo 36 dni vzorčili delce PM 10. V tabeli 2 so predstavljene izmerjene koncentracije delcev PM 10 na tem merilnem mestu. Za primerjavo smo iz istega obdobja dodali še koncentracije PM 10 iz štirih drugih merilnih mestih po Sloveniji, kjer meritve izvajamo v okviru državne merilne mreže in so različnega tipa. Ljubljana Biotehniška fakulteta (BF) je merilno mesto tipa mestno ozadje, Maribor center je prometno merilno 6

7 mesto, v Iskrbi pri Kočevski Reki pa izvajamo meritve ozadja. Poleg teh merilnih mest smo, kot najbližje Kisovcu, izbrali še Zagorje ob Savi, kjer ima Agencija za okolje postavljeno stalno merilno mesto za spremljanje kakovosti zunanjega zraka v centru mesta. Slika 2 grafično prikazuje koncentracije delcev PM 10 na teh merilnih mestih. Na sliki so poleg koncentracij delcev PM 10 prikazane tudi padavine iz avtomatske meterološke postaje Hrastnik, ki je najbližje merilnim mestom, kjer so se izvajale meritve delcev PM 10. Tabela 2: Dnevne koncentracije delcev PM 10 v µg/m 3 koncentracija PM 10 [µg/m 3 ] Kisovec Zagorje ob Savi Ljubljana BF Maribor center Iskrba / / / Cp Cmax >MV Cp povprečna koncentracija Cmax maksimalna izmerjena dnevna koncentracija >MV. število primerov s prekoračeno mejno dnevno vrednostjo 50 µg/m 3 7

8 Koncentracija PM 10 (µg/m3) Hrastnik padavine Kisovec Zagorje ob Savi Ljubljana BF Maribor center Iskrba Slika 2: Povprečne dnevne koncentracije delcev PM10 (µg/m 3 ) in padavine v Hrastniku od do

9 Meritve delcev PM 10 so potekale v zimskem obdobju, ko je zaradi individualnih kurišč in slabše prevetrenosti ozračja pričakovati višjo onesnaženost zraka z delci PM 10 kot v poletnem obdobju. Koncentracije delcev PM 10 so se na vseh merilnih mestih v času vzorčenja gibale okoli mejne dnevne vrednosti 50 µg/m 3. V 36 dneh vzorčenja delcev PM 10 v Kisovcu je bila sedemkrat presežena mejna dnevna vrednost, najvišja koncentracija 74 µg/m 3 pa je bila izmerjena Izmerjene koncentracije v Kisovcu so nekoliko nižje kot tiste na merilnem mestu Zagorje ob Savi in so primerljive s tistimi v Ljubljani in Mariboru. Merilno mesto Kisovec bi lahko uvrstili v tip mestnega ozadja Rezultati kemijske analize Po določitvi koncentracije delcev PM 10 smo le te analizirali na naslednje težke kovine: nikelj, arzen, kadmij, svinec, aluminij, vanadij, krom, mangan, železo, kobalt, baker, cink, stroncij, molibden, antimon, talij, galij in selen. Rezultati analiz so predstavljeni v tabeli 3. Analizo delcev PM 10 na težke kovine izvajamo še na treh merilnih mestih po Sloveniji: Ljubljana BF, Maribor center in Iskrba, a tako kot zahteva zakonodaja le vsaki drugi dan. Na merilnem mestu Kisovec smo v času vzorčenja analizo na težke kovine izvedli na vsakem filtru. Delci PM 10 so bili analizirani na težke kovine: nikelj, arzen, kadmij, svinec, aluminij, vanadij, krom, mangan, železo, kobalt, baker, cink, stroncij, molibden, antimon, talij, galij in selen. Analizirali smo dnevne vzorce delcev PM 10 na kvarčnem filtru Ø 47 mm. 9

10 Tabela 3: Koncentracije težkih kovin v ng/m 3 Ni As Cd Pb Al V Cr Mn Fe Co Cu Zn Se Ga Sr Mo Sb Tl ,9 0,51 0,23 4,7 <73 1,2 <3,6 4,2 148,8 <0,11 8,0 31,1 <0,91 <0,13 <1,1 0,85 0,59 <0, ,5 1,4 0,35 6,6 <73 1,5 13,4 8,8 204,3 <0,11 8,8 37,8 1,23 <0,13 1,3 1,7 0,77 <0, <1,8 <0,18 0,12 1,7 <73 0,35 <3,6 1,4 <54 <0,11 4,1 <20 <0,91 <0,13 <1,1 0,44 <0,54 <0, <1,8 <0,18 0,14 2,5 <73 0,12 <3,6 1,9 82,2 <0,11 5,1 28,6 <0,91 <0,13 <1,1 0,56 <0,54 <0, ,5 0,24 0,17 3,7 <73 0,49 <3,6 2,9 137,1 <0,11 6,5 28,5 <0,91 <0,13 <1,1 0,59 0,59 <0, ,2 0,46 0,13 3,8 <73 0,93 4,1 3,1 97,5 <0,11 5,6 24,8 <0,91 <0,13 <1,1 1,2 <0,54 <0, <1,8 0,41 0,21 4,9 <73 0,23 <3,6 2,0 73,6 <0,11 6,1 33,5 <0,91 <0,13 <1,1 0,45 <0,54 <0, <1,8 0,74 0,14 2,4 <73 <0,07 <3,6 1,5 55,7 <0,11 4,2 <20 <0,91 <0,13 <1,1 0,51 <0,54 <0, ,1 1,5 0,28 5,5 <73 0,15 3,7 3,3 85,8 <0,11 5,3 35,9 0,97 <0,13 <1,1 1,4 <0,54 <0, <1,8 0,35 0,25 7,8 <73 0,18 <3,6 3,9 100,5 <0,11 6,0 43,0 <0,91 <0,13 <1,1 1,0 0,62 <0, <1,8 0,29 0,21 3,4 <73 0,17 <3,6 1,6 <54 <0,11 5,3 24,5 <0,91 <0,13 <1,1 0,49 <0,54 <0, <1,8 0,42 0,29 5,2 <73 0,46 <3,6 2,7 108,1 <0,11 6,2 31,8 <0,91 <0,13 1,3 0,50 0,59 0, ,7 1,8 0,34 9,0 <73 0,75 <3,6 3,9 106,1 <0,11 6,2 44,0 1,5 0,13 <1,1 0,40 0,81 0, <1,8 0,99 0,23 6,4 <73 0,41 <3,6 3,8 91,8 <0,11 5,0 39,7 1,2 <0,13 <1,1 0,99 0,60 0, <1,8 1,3 0,31 8,6 <73 0,30 <3,6 2,8 78,2 <0,11 5,8 32,3 <0,91 0,16 <1,1 1,3 0,92 0, <1,8 3,1 0,87 24,2 <73 0,39 <3,6 7,1 216,8 0,13 11,6 79,8 1,8 0,50 <1,1 0,67 1,7 0, ,1 1,8 0,78 16,9 <73 0,31 <3,6 5,6 192,4 <0,11 8,8 75,6 1,1 0,26 <1,1 0,82 1,1 0, ,4 1,3 0,48 10,5 <73 0,27 <3,6 3,8 143,4 <0,11 6,4 54,9 0,96 0,15 <1,1 0,92 0,77 0, <1,8 1,8 0,57 17,3 <73 0,25 <3,6 4,0 151,2 <0,11 5,9 48,8 0,92 0,32 <1,1 <0,36 0,90 0, ,3 2,2 0,33 9,8 101,5 0,36 <3,6 2,9 135,5 <0,11 5,5 31,9 0,97 0,13 1,5 0,39 0,71 0, ,3 1,6 0,25 9,1 73,3 0,35 <3,6 3,9 120,1 <0,11 5,5 34,4 1,14 <0,13 <1,1 0,53 0,86 0, ,2 0,31 0,14 3,1 <73 0,26 <3,6 2,2 62,3 <0,11 3,9 20,7 <0,91 <0,13 <1,1 0,38 <0,54 <0, <1,8 1,29 0,31 6,8 <73 0,29 <3,6 2,7 62,4 <0,11 4,3 37,4 <0,91 <0,13 <1,1 <0,36 0,58 0, ,2 1,99 0,47 12,8 <73 0,31 4,8 3,3 77,3 <0,11 5,2 48,7 0,93 0,30 <1,1 0,41 1,2 0, ,9 0,68 0,49 6,3 <73 0,10 <3,6 1,4 <54 <0,11 5,3 52,6 <0,91 <0,13 <1,1 0,54 0,93 0, <1,8 1,1 0,31 6,3 <73 0,23 <3,6 2,2 84,0 <0,11 5,7 42,4 <0,91 <0,13 <1,1 1,1 0,57 0, ,1 1,6 0,40 7,6 <73 0,23 <3,6 3,4 157,9 <0,11 7,0 47,4 <0,91 <0,13 1,2 1,2 0,62 0, ,4 0,98 0,32 6,0 <73 0,17 <3,6 2,8 111,6 <0,11 6,6 35,8 0,97 <0,13 <1,1 0,73 1,50 0, ,3 2,1 0,47 10,1 117,2 0,31 <3,6 3,7 168,1 <0,11 6,5 46,5 1,0 0,15 1,5 0,61 0,76 0, ,6 1,7 0,48 9,3 144,5 0,43 8,4 6,7 222,1 <0,11 9,2 49,1 0,98 <0,13 2,1 0,83 0,79 0, ,7 0,78 0,24 4,8 76,3 0,27 <3,6 3,8 151,5 <0,11 6,4 33,2 <0,91 <0,13 1,1 0,58 0,65 <0, ,8 0,34 0,37 5,3 <73 0,33 <3,6 3,6 150,7 <0,11 7,3 38,3 <0,91 <0,13 1,2 0,57 0,72 <0, <1,8 1,11 0,37 6,3 137,1 0,61 <3,6 4,9 229,0 <0,11 9,4 45,3 1,31 <0,13 2,6 0,67 0,84 0, ,9 2,6 0,47 10,7 185,0 0,96 4,5 6,1 339,9 0,23 10,4 58,5 1,31 <0,13 3,8 0,89 1,0 0, ,9 1,1 1,19 8,6 144,4 1,0 4,1 5,8 251,4 <0,11 11,3 68,8 0,99 <0,13 1,7 0,88 1,6 0, ,4 1,8 0,37 7,1 202,8 0,65 4,6 3,0 108,4 <0,11 6,4 35,3 <0,91 <0,13 1,1 1,1 <0,54 <0,05 10

11 V Tabeli 4 so prikazane izračunane povprečne vrednosti koncentracije težkih kovin: nikelj, arzen, kadmij in svinec, za katere so po zakonodaji predpisane mejne letne vrednosti in pa maksimalna vrednost parametra, ki je bila izmerjena v tem obdobju. Na merilnem mestu Kisovec smo povprečno vrednost izračunali iz vseh podatkov v obdobju med in Za lažjo primerjavo smo dodali še povprečne in maksimalno izmerjeno koncentracijo posameznih kovin na ostalih merilnih mestih in mejno letno vrednost za te parametre. Na stalnih merilnih mestih vzorčimo delce PM 10 vsak dan, na težke kovine pa jih analiziramo le vsak drugi dan, zato je na teh merilnih mestih povprečje izračunano iz podatkov v istem obdobju ampak le za vsak drugi dan. Povprečne koncentracije težkih kovin v Kisovcu so bile nizke in primerljive s tistimi, izmerjenimi na drugih merilnih mestih po Sloveniji, ki jih po tipu uvrščamo med mestna ozadja. Maksimalno izmerjene dnevne koncentracije vseh štirih kovin so nižje od zakonsko predpisane mejne letne vrednosti. Tabela 4: Povprečne on maksimalne koncentracije težkih kovin v ng/m 3 na različnih postajah med in Nikelj Arzen Kadmij Svinec povp. max povp. max povp. max povp. max Kisovec 2,8 11,5 1,2 3,1 0,36 1,2 7,6 24,2 Ljubljana BF 8,8 30,7 0,74 1,9 0,34 0,73 8,5 21,5 Maribor center 5,4 37,8 0,93 2,2 0,33 0,73 11,2 20,4 Iskrba 1,8 4,5 0,54 2,1 0,13 0,31 3,6 11,5 Mejna letna vrednost 20 / 6 / 5 / 500 / ng/m Ni As Cd Pb Kisovec Ljubljana BF Maribor center Iskrba Slika 3: Grafičen prikaz povprečnih vrednosti težkih kovin na različnih postajah med in

12 5. ZAKLJUČEK Agencija Republike Slovenije za okolje je po naročilu mestne občine Zagorje ob Savi v obdobju med in na merilnem mestu Kisovec izvedla vzorčenje delcev PM 10 in določila vsebnost težkih kovin v teh delcih. Vzorčenje delcev se je izvedlo z referenčnim merilnikom Leckel. Vzorčenje je potekalo v zimskem obdobju ko je zaradi individualnih kurišč in slabše prevetrenosti ozračja pričakovati višjo onesnaženost zraka z delci PM 10 kot v poletnem obdobju. Povprečna temperatura je bila v obdobju vzorčenja nekoliko nižja kot dolgoletno povprečje. Padavine so bile pogoste in obilne. Pogost je bil vzhodni veter, kar za območje Kisovca pomeni vpliv emisij iz Zagorja. Prvi dnevi marca pa so bili nadpovprečno topli, brez padavin in z vzhodnim vetrom. Ob prevladujočem oblačnem vremenu z veliko padavinami je pojav temperaturnih inverzij redek, kar pomeni, da se emisije lahko širijo v večji volumen zraka in so zato koncentracije v naseljih nižje kot ob bolj stabilnih vremenskih pogojih. V celotnem obdobju meritev je bila v Kisovcu povprečna koncentracija delcev PM µg/m 3, dne je bila izmerjena najvišja dnevna koncentracija, ki je znašala 74 µg/m 3. V 36 dneh je bila sedemkrat presežena meja dnevna vrednost 50 µg/m 3. Na merilnem mestu Zagorje ob Savi so bile izmerjene višje koncentracije delcev PM 10 kot v Kisovcu, kjer so primerljive z merilnim mestom Ljubljana Biotehniška fakulteta, ki jo uvrščamo v tip mestno ozadje. Delce PM 10 smo analizirali na težke kovine. Koncentracije vseh težkih kovin v Kisovcu so primerljive s tistimi, izmerjenimi na drugih merilnih mestih po Sloveniji, ki jih po tipu uvrščamo med mestna ozadja. Koncentracije niklja, arzena, kadmija in svinca so v Kisovcu bistveno nižje od zakonsko predpisanih mejnih vrednosti. Za primerjavo lahko navedemo vrednosti težkih kovin iz degradiranega območja Zgornje Mežiške doline, kjer se vrednosti svinca gibljejo okoli 300 ng/m 3 (Kisovec 7,6 ng/m 3 ). 12

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V OBČINI PTUJ V LETU 2017 Maribor, februar 2018 Naslov: Poročilo o meritvah delcev

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-PtujZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V MESTNI OBČINI PTUJ V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Poročilo o meritvah

Prikaži več

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR18-PTUJzrak-december.doc MESEČNO POROČILO O

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR18-PTUJzrak-december.doc MESEČNO POROČILO O NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJ, OKOLJ IN HRANO CNTR ZA OKOLJ IN ZDRAVJ DAT: DANTNLCOZMB22aPR8-PTUJzrak-december.doc MSČNO POROČILO O MRITVAH DLCV PM0 NA PTUJU DCMBR 208 Maribor, februar 209 Oddelek za

Prikaži več

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana,. 1. 1 Zelo milo vreme od. decembra 13 do 3. januarja 1 Splošna vremenska slika Od konca decembra do sredine januarja je nad našimi kraji prevladoval južni do

Prikaži več

Model IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok in njegova uporaba na primeru Zgornje Mežiške doline

Model IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok in njegova uporaba na primeru Zgornje Mežiške doline MODEL IEUBK ZA NAPOVED VSEBNOSTI SVINCA V KRVI OTROK IN NJEGOVA UPORABA NA PRIMERU ZGORNJE MEŢIŠKE DOLINE ZZV Ravne na Koroškem mag. Matej Ivartnik Portorož 25.11.2011 IEUBK model Računalniško orodje,

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 466 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA TE ŠOŠTANJ STROKOVNO POROČILO Ljubljana, avgust 29 Št. poročila: EKO 466 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 4244 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA TE ŠOŠTANJ STROKOVNO POROČILO Ljubljana, januar 2 Št. poročila: EKO 4244 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA

Prikaži več

Microsoft Word - veter&nalivi_11maj2014.doc

Microsoft Word - veter&nalivi_11maj2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana, 3. 6. 1 Močan veter in nalivi med prehodom hladne fronte 11. maja 1 Splošna vremenska slika Dne 11. maja se je nad severozahodnim in deloma osrednjim, severnim

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 3937 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA TE ŠOŠTANJ STROKOVNO POROČILO Ljubljana, april 29 Št. poročila: EKO 3937 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 392 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA TE ŠOŠTANJ STROKOVNO POROČILO Ljubljana, marec 29 Št. poročila: EKO 392 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA

Prikaži več

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza 1961-90 nadpovprečno toplo, sončno in suho. Po vremenu bi ga lahko razdelili na

Prikaži več

Soil remediation

Soil remediation TLA PONOR IN IZVOR POTENCIALNO NEVARNIH SNOVI V OKOLJU prof. dr. Helena Grčman Okoljski dan gospodarstva 1.junij 2017 KAJ SO TLA? DEGRADACIJE TAL Thematic Strategy for Soil Protection (COM(2006) 231)

Prikaži več

Microsoft Word - agrobilten_ doc

Microsoft Word - agrobilten_ doc Dekadni bilten vodnobilančnega stanja v Sloveniji 1. april 3. april 9 OBVESTILO Ob prehodu v drugo polovico aprila so se tla že zelo izsušila. A visoke temperature zraka so popustile in po večini Slovenije

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 3928 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA IN OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK TE TRBOVLJE MAREC 29 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, april 29 Št. poročila:

Prikaži več

MB_Studenci

MB_Studenci RAZISKOVALNI PROJEKT TRAJNE MERITVE ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ V SLOVENSKIH OBČINAH Mestna občina Maribor (Mestna četrt Studenci) 13.12. - 15.12. 2009 MERILNA KAMPANJA OBČINA MARIBOR (MČ STUDENCI) stran 2

Prikaži več

Št. poročila: EKO 2110 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 200

Št. poročila: EKO 2110 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 200 Št. poročila: EKO 211 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 25 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 25 Št. poročila: EKO 211 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA

Prikaži več

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri (število/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Enterokoki 0 Zahteve za vodo, namenjeno za pakiranje:

Prikaži več

PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2005 Climate in Slovenia in 2005 Tanja Cegnar* UDK (497.4) 2005 Povzetek Povprečna temperatura v letu 2005, z

PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2005 Climate in Slovenia in 2005 Tanja Cegnar* UDK (497.4) 2005 Povzetek Povprečna temperatura v letu 2005, z PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA Climate in Slovenia in Tanja Cegnar* UDK 551.582(497.4) Povzetek Povprečna temperatura v letu, z izjemo Ljubljane, ni odstopala od dolgoletnega povprečja navzgor ali navzdol

Prikaži več

Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA FEBRUAR 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 2005 Dokumen

Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA FEBRUAR 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 2005 Dokumen Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA FEBRUAR 25 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 25 Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - Ozon_clanek_2012.doc

Microsoft Word - Ozon_clanek_2012.doc OZON NAŠ ZAŠČITNIK IN SOVRAŽNIK Kaj je ozon Ozon (O 3 ) je plin, katerega molekula je sestavljena iz treh atomov kisika. Pri standardnih pogojih (temperatura 0 C, tlak 1013 hpa) je bledo modre barve. Ozon

Prikaži več

REZULTATI ANALIZ MIVKE IN SOLATE PO POŽARU V PODJETJU FRAGMAT Na NIJZ smo v petek, 21. junija 2019, prejeli Poročilo o preiskavah mivke, odvzete v Vrt

REZULTATI ANALIZ MIVKE IN SOLATE PO POŽARU V PODJETJU FRAGMAT Na NIJZ smo v petek, 21. junija 2019, prejeli Poročilo o preiskavah mivke, odvzete v Vrt REZULTATI ANALIZ MIVKE IN SOLATE PO POŽARU V PODJETJU FRAGMAT Na NIJZ smo v petek, 21. junija 2019, prejeli Poročilo o preiskavah mivke, odvzete v Vrtcu Martina Krpana v Cerknici ter danes, v sredo 26.

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA OCENJEVANJE PRIMERNOSTI MATERIALOV IN PROIZVODOV, KI PRIHAJAJO V STIK S PITNO VODO (P-MPPV) December 2018

PRIPOROČILA ZA OCENJEVANJE PRIMERNOSTI MATERIALOV IN PROIZVODOV, KI PRIHAJAJO V STIK S PITNO VODO (P-MPPV) December 2018 PRIPOROČILA ZA OCENJEVANJE PRIMERNOSTI MATERIALOV IN PROIZVODOV, KI PRIHAJAJO V STIK S PITNO VODO (P-MPPV) December 2018 KAZALO 1. UVOD... 3 1.1 Splošno... 3 1.2 Pravna podlaga... 4 2. POSTOPEK OCENJEVANJA

Prikaži več

Specifikacija obračuna - GoSoft

Specifikacija obračuna - GoSoft Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-17/46560 14.05.62276 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2017 CLIMATIC CONDITIONS IN SLOVENIA IN 2017 Tanja Cegnar mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko

PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2017 CLIMATIC CONDITIONS IN SLOVENIA IN 2017 Tanja Cegnar mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2017 CLIMATIC CONDITIONS IN SLOVENIA IN 2017 Tanja Cegnar mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b,, tanja.cegnar@gov.si Povzetek Leto

Prikaži več

Microsoft Word - podnebne razmere slovenije71_00_internet.doc

Microsoft Word - podnebne razmere slovenije71_00_internet.doc PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI (OBDOBJE -2) 2 1 21 3 2 1 - -1 Ljubljana, november 26 1 PODNEBJE SLOVENIJE Podnebje v Sloveniji določajo številni dejavniki, najpomembnejši so njena geografska lega, razgiban

Prikaži več

Microsoft Word - Podnebje_februar_2014-koncna.doc

Microsoft Word - Podnebje_februar_2014-koncna.doc KRATEK PREGLED PODNEBNIH RAZMER ISSN 2350-5729 Glavne značilnosti po svetu Arktični in antarktični led Nekaj izbranih dogodkov po svetu Podnebne razmere pri nas in v naši okolici februar 2014 Mojca Dolinar

Prikaži več

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc Ljubljana, 10. oktober 2014 Padavine med 15. junijem in 15. septembrom 2014 Poletje 2014 je izstopalo po nadpovprečni višini padavin, še posebej po 15. juniju; pogoste in občasno tudi zelo obilne padavine

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril ARSO Oddelek za hidrološke prognoze Dravograd, 3. december 2015 Vsebina Kako lahko sami spremljate meteorološke in hidrološke razmere ter kako

Prikaži več

Obilne padavine in močan veter od 1. do 3. februarja

Obilne padavine in močan veter od 1. do 3. februarja Obilne padavine in močan veter od 1. do 3. februarja 219 1 Splošna vremenska slika Nad vzhodnim Atlantikom se je 31. januarja iznad južne Grenlandije proti Irski poglobila izrazita višinska dolina hladnega

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Microsoft Word - bilten doc

Microsoft Word - bilten doc Dekadni bilten stanja vodne bilance kmetijskih tal v Sloveniji 11. do 20. avgusta 2011 OBVESTILO Spet je nastopila vročina. Vremenske razmere so idealne za dozorevanje zgodnjih sort hrušk in jablan, ki

Prikaži več

Porocilo I-1-2-5

Porocilo I-1-2-5 PROGRAM DELA INŠTITUTA ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 Poročilo o delu za leto 2007 PROGRAMSKI SKLOP: NAČRT UPRAVLJANJA VODA NA VODNEM OBMOČJU DONAVE IN VODNEM OBMOČJU JADRANSKEGA MORJA PROJEKT:

Prikaži več

Poročilo

Poročilo Močan veter od 16. do 19. januarja 17 Splošna vremenska slika Že v petek, 13. januarja, je hladen in vlažen polarni zrak iznad severnega Atlantika preplavil zahodno Evropo, hladna fronta pa je popoldne

Prikaži več

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_ Prednostne snovi v luči Načrta upravljanja voda 2009 do 2015 Dr. Tanja Mohorko, uni. dipl. inž. kem. inž. Ljubljana, 03.07.2012 Pregled predstavitve Evropska zakonodaja za področje prednostnih snovi Metodologija

Prikaži več

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje Enota za varno hrano Vsebnost kovin v notranjih organih divjadi, mesu kokoši in jajcih iz Občine Kanal ob Soči

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje Enota za varno hrano Vsebnost kovin v notranjih organih divjadi, mesu kokoši in jajcih iz Občine Kanal ob Soči Vsebnost kovin v notranjih organih divjadi, mesu kokoši in jajcih iz Občine Kanal ob Soči Avtor: dr. Zlatka Bajc (zlatka.bajc@vf.uni-lj.si), prof. dr. Ksenija Šinigoj Gačnik Namen preiskav: Z namenom ugotoviti

Prikaži več

KATALOG SREBROVIH SPAJK

KATALOG SREBROVIH SPAJK KATALOG SREBROVIH SPAJK UNIVERZALNE SREBROVE SPAJKE BREZ KADMIJA Spajka Sestava % Območje Natezna Standardi Delovna Gostota taljenja trdnost Ag Cu Zn Ostalo temp. g/cm3 EN 17672 DIN 8513 N/mm2 Ag 56Sn

Prikaži več

Močan veter od 2. do 4. januarja

Močan veter od 2. do 4. januarja Močan veter od 2. do 4. januarja 2019 1 Splošna vremenska slika Nad severovzhodno Evropo je bilo 2. januarja globoko ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa je vztrajalo obsežno območje visokega zračnega

Prikaži več

Močan veter in obilne padavine nov. 2013

Močan veter in obilne padavine nov. 2013 Obilne padavine in močan veter od 5. do 7. novembra 216 Splošna vremenska slika V petek, 4. novembra, je iznad Britanskega otočja začela vdirati višinska dolina s hladnim zrakom proti Pirenejskemu polotoku

Prikaži več

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! je v zadnjih letih pridobil številne izkušnje in znanja za podporo privlačnejšemu vzgojnoizobraževalnemu

Prikaži več

Microsoft Word - meritve-portal1.doc

Microsoft Word - meritve-portal1.doc MERITVE ONESNAŽENOSTI ZRAKA V KOPRU IN IZOLI OD JULIJA DO SEPTEMBRA 2002 Povzetek Avtomatska mobilna ekološka-meteorološka postaja je bila postavljena v Izoli in Kopru, na treh razlinih tipih lokacij od

Prikaži več

Št. poročila: EKO 3845 REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA MESTNE OBČINE LJUBLJANA LETO 2008 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 2009 Dokument pr

Št. poročila: EKO 3845 REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA MESTNE OBČINE LJUBLJANA LETO 2008 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 2009 Dokument pr Št. poročila: EKO 3845 REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA MESTNE OBČINE LJUBLJANA LETO 28 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 29 Št. poročila: EKO 3845 REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA

Prikaži več

Microsoft Word - OBILNE_PADAVINE_20-22_avgust.doc

Microsoft Word - OBILNE_PADAVINE_20-22_avgust.doc REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608 tel.: 01 478 40 00 faks.: 01 478 40 52 OBILNE PADAVINE MED 20. IN 22. AVGUSTOM 2005 Ob Sredozemskem ciklonu običajno

Prikaži več

Microsoft Word - SI_vaja5.doc

Microsoft Word - SI_vaja5.doc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Sanitarno inženirstvo Statistika Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Š.l. 2011/2012, 3. letnik (1. stopnja), Vaja 5 Naloge 1. del: t test za

Prikaži več

Neurja 11. junija

Neurja 11. junija Neurja 11. junija 2019 1 Splošna vremenska slika Enajstega junija je na sprednji strani odcepljene višinske doline z vremensko fronto, ki je vztrajala nad zahodno Evropo, v višinah k nam iznad Sredozemlja

Prikaži več

Milan Repič Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi-LD [Združljivostni način]

Milan Repič Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi-LD [Združljivostni način] Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi poljščin v praksi Milan Repič, ŽIPO Lenart Drago Majcen, Karsia Dutovlje d.o.o Draga Zadravec KGZS-Zavod Maribor Razlogi za spremembe Strokovno

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

KATALOG SREBROVIH SPAJK PIKAS d.o.o. Brunov drevored 11 SI TOLMIN Tel.: Fax: Internet:

KATALOG SREBROVIH SPAJK PIKAS d.o.o. Brunov drevored 11 SI TOLMIN Tel.: Fax: Internet: KATALOG SREBROVIH SPAJK PIKAS d.o.o. Brunov drevored 11 SI - 5220 TOLMIN Tel.: 05 381 03 84 Fax: 05 381 03 87 E-mail: pikas@pikas.si Internet: www.pikas.si UNIVERZALNE SREBROVE SPAJKE BREZ KADMIJA Spajke

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Toplotni pasovi in podnebni tipi Toplotni pasovi: so območja, ki se v obliki pasov raztezajo okrog zemeljske oble. Ločimo: Tropski pas Subtropski pas Zmerno topli pas Subpolarni pas Polarni pas Znotraj

Prikaži več

Microsoft Word - SevnoIII.doc

Microsoft Word - SevnoIII.doc Naše okolje, april 8 METEOROLOŠKA POSTAJA SEVNO Meteorological station Sevno Mateja Nadbath V Sevnem je klimatološka meteorološka postaja Agencije RS za okolje. Sevno leži na prisojnem pobočju Sevniškega

Prikaži več

M-Tel

M-Tel Poročilo o meritvah / Test report Št. / No. 16-159-M-Tel Datum / Date 16.03.2016 Zadeva / Subject Pooblastilo / Authorization Meritve visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS) Ministrstvo za okolje

Prikaži več

Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu Teharska 4, 3000 Celje, Tel: , fax: , POROČILO O OBČASNI

Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu Teharska 4, 3000 Celje, Tel: , fax: ,   POROČILO O OBČASNI Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu Teharska 4, 3000 Celje, Tel: 03 428 23 10, fax: 03 428 23 21, e-mail: info@kova.si POROČILO O OBČASNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK (SIST EN 15259:2008)

Prikaži več

Microsoft Word - bilten doc

Microsoft Word - bilten doc Dekadni bilten vodnobilančnega stanja kmetijskih tal v Sloveniji 11. 20. avgust 2010 OBVESTILO Drugo dekado avgusta so zaznamovali pogosti intenzivni nalivi. Skupno je v teh dneh padlo največ dežja v zahodni

Prikaži več

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T pred požarnim preskokom Q FO za požarni preskok polnorazviti

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M07250122* JESENSKI ROK GEOGRAFIJA Izpitna pola 2 Petek, 31. avgust 2007 / 80 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese s seboj

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc Naše okolje, junij 212 METEOROLOŠKA POSTAJA JELENDOL Meteorological station Jelendol Mateja Nadbath V Jelendolu je padavinska meteorološka postaja; Agencija RS za okolje ima v občini Tržič še padavinsko

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Poroèilo o pitni vodi - Ravne 2017 [Samo za branje] [Združljivostni naèin])

(Microsoft PowerPoint - Poroèilo o pitni vodi - Ravne 2017 [Samo za branje] [Združljivostni naèin]) NA OBMOČJU OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM - 2017 Na območju občine Ravne na Koroškem se za 8834 uporabnikov pitna voda dobavlja iz 3 sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS ŠUMC, VS Kotlje-Ravne in VS Strojna. Upravljavec

Prikaži več

Peltonova turbina ima srednji premer 120 cm, vrti pa se s 750 vrtljaji na minuto

Peltonova turbina ima srednji premer 120 cm, vrti pa se s 750 vrtljaji na minuto V reki 1 s pretokom 46 m 3 /s je koncentracija onesnažila A 66,5 g/l in onesnažila B 360 g/l. V reko 1 se izliva zelo onesnažena reka 2 s pretokom 2400 l/s in koncentracijo onesnažila A 0,32 mg/l in onesnažila

Prikaži več

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

ELEKTROKEMIJA 1. Izračunajte potencial inertne elektrode v raztopine, ki jo dobimo, če zmešamo 5,0 ml 0,1 M Ce 4+ in 5,0 ml 0,3 M raztopine Fe 2+! (E

ELEKTROKEMIJA 1. Izračunajte potencial inertne elektrode v raztopine, ki jo dobimo, če zmešamo 5,0 ml 0,1 M Ce 4+ in 5,0 ml 0,3 M raztopine Fe 2+! (E ELEKTROKEMIJA 1. Izračunajte potencial inertne elektrode v raztopine, ki jo dobimo, če zmešamo 5,0 ml 0,1 M Ce 4+ in 5,0 ml 0,3 M raztopine Fe 2+! (E o Fe 2+ /Fe 3+ = 0,771 V) Rez.: 0,735 V 2. Izračunajte

Prikaži več

Microsoft Word - report-2009-DMetS-ver1.doc

Microsoft Word - report-2009-DMetS-ver1.doc MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE POROČILO O METEOROLOŠKI DEJAVNOSTI v RS ZA LETO 2009 Junij 2010 Pripravili: Urad za meteorologijo Generalni direktor:

Prikaži več

Onesnazenost tal in mobilnost Pb, , KONCNA

Onesnazenost tal in mobilnost Pb, , KONCNA 3.1 ONESNAŽENOST TAL IN MOBILNOST SVINCA mag. Nives Vrbič Kugonič 1, univ. dipl. biol. mag. Leon Finžgar 2, univ. dipl. inž. str. Melita Šešerko 1, univ. dipl. inž. kmet. Andrej Glinšek 1, univ. dipl.

Prikaži več

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kanèevci1.doc

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kanèevci1.doc Naše okolje, april 21 METEOROLOŠKA POSTAJA KANČEVCI/IVANOVCI Meteorological station Kančevci/Ivanovci Mateja Nadbath N a vzhodnem delu Goričkega, na stiku vasi Kančevci in Ivanovci, je padavinska postaja.

Prikaži več

(Microsoft Word - 3. Pogre\232ki in negotovost-c.doc)

(Microsoft Word - 3. Pogre\232ki in negotovost-c.doc) 3.4 Merilna negotovost Merilna negotovost je parameter, ki pripada merilnem rezltat. Označje razpršenost vrednosti, ki jih je mogoče z določeno verjetnostjo pripisati merjeni veličini. Navaja kakovost

Prikaži več

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO PRIVZEM KOVIN V SOJO (Glycine max (L.) Merrill) IN OLJNO OGRŠČICO (Brassica napus L. var. napus) KATJA BO

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO PRIVZEM KOVIN V SOJO (Glycine max (L.) Merrill) IN OLJNO OGRŠČICO (Brassica napus L. var. napus) KATJA BO VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO PRIVZEM KOVIN V SOJO (Glycine max (L.) Merrill) IN OLJNO OGRŠČICO (Brassica napus L. var. napus) KATJA BOBIK VELENJE, 2018 DIPLOMSKO DELO PRIVZEM KOVIN V SOJO

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi

Poročilo o izvedeni nalogi Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-17/40464 06.06.13140 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje

Prikaži več

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111 1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale (E101, E111, E114 in E160) pa so bile zamazane z različnimi umazanijami

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

Microsoft Word - neurja_22okt2014.doc

Microsoft Word - neurja_22okt2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana, 24.. 14 Neurja v noči z 21. na 22. oktober 14 Splošna vremenska slika V dneh med 9. in 21. oktobrom 14 smo v Sloveniji beležili eno najtoplejših obdobij za sredino

Prikaži več

Prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe – pomoč AGROMETEOROLOGIJE pri izboljšanju upravljanja z vodo

Prilagajanje kmetijstva na podnebne  spremembe – pomoč AGROMETEOROLOGIJE pri  izboljšanju upravljanja z vodo MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE REPUBLIKA SLOVENIJA Vojkova 1b, 1000 Ljubljana p.p. 2608, tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 52 Prilagajanje kmetijstva

Prikaži več

PRILOGA II OSNOVNA SESTAVA NADALJEVALNIH FORMUL ZA DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti, določene v Prilogi, s

PRILOGA II OSNOVNA SESTAVA NADALJEVALNIH FORMUL ZA DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti, določene v Prilogi, s PRILOGA II OSNOVNA SESTAVA NADALJEVALNIH FORMUL ZA DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti, določene v Prilogi, se nanašajo na končno pripravljeni obrok, ki se kot

Prikaži več

LETNO POROČILO O PITNI VODI

LETNO POROČILO O PITNI VODI LETNO POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2017 V Kamniku pod Krimom, 12.3.2018 1 / 8 Kazalo PODATKI VOODOOSKRBNEGA SISTEMA... 3 PORABA V VODOOSKRBNEM SISTEMU... 4 DOBAVA PITNE V SISTEM IZ DRUGEGA SISTEMA...

Prikaži več

Microsoft Word - vrocina-neurja_1-9jul15.doc

Microsoft Word - vrocina-neurja_1-9jul15.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana,14. 7. Vročina in neurja od 1. do 9. julija Splošna vremenska slika Ob koncu junija se je nad jugozahodno Evropo razprostiral obsežen višinski greben s toplim

Prikaži več

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 36. Goljevščkov spominski dan Modeliranje kroženja vode in spiranja hranil v porečju reke Pesnice Mateja Škerjanec 1 Tjaša Kanduč 2 David Kocman

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Microsoft Word - padavine_16-19sep10.doc

Microsoft Word - padavine_16-19sep10.doc ARSO, Državna meteorološka služba Ljubljana, 23. 9. 2010 Poročilo o izjemno obilnih padavinah od 16. do 19. septembra 2010 Opis sinoptične situacije Dne 15. septembra je bilo nad severno Evropo obsežno

Prikaži več

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega projekta je bil izdelati učilo napravo za prikaz delovanja

Prikaži več

Microsoft Word - MESECNI BILTEN ARSO.doc

Microsoft Word - MESECNI BILTEN ARSO.doc VSEBINA METEOROLOGIJA 3 Klimatske razmere v decembru 25... 3 Razvoj vremena v decembru 25... 22 Klimatske značilnosti leta 25... 29 Meteorološka postaja Senovica... 45 AGROMETEOROLOGIJA 47 HIDROLOGIJA

Prikaži več

Microsoft Word - Fen 16. februarja 2012.doc

Microsoft Word - Fen 16. februarja 2012.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana, 20. 2. 2012 Močan karavanški fen 16. februarja 2012 Uvod Po prehodu vremenske fronte 15. februarja zvečer je naslednje jutro ponekod na Gorenjskem zapihal močan

Prikaži več

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k 10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, ki ga sprejme antena in dodatni šum T S radijskega sprejemnika.

Prikaži več

Učinkovita izvedba algoritma Goldberg-Tarjan Teja Peklaj 26. februar Definicije Definicija 1 Naj bo (G, u, s, t) omrežje, f : E(G) R, za katero v

Učinkovita izvedba algoritma Goldberg-Tarjan Teja Peklaj 26. februar Definicije Definicija 1 Naj bo (G, u, s, t) omrežje, f : E(G) R, za katero v Učinkovita izvedba algoritma Goldberg-Tarjan Teja Peklaj 26. februar 2009 1 Definicije Definicija 1 Naj bo (G, u, s, t) omrežje, f : E(G) R, za katero velja 0 f(e) u(e) za e E(G). Za v V (G) definiramo presežek

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

PRILOGA I OSNOVNA SESTAVA ZAČETNIH FORMUL ZA DOJENČKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti določene v tej prilogi se nanašajo na končno

PRILOGA I OSNOVNA SESTAVA ZAČETNIH FORMUL ZA DOJENČKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti določene v tej prilogi se nanašajo na končno PRILOGA I OSNOVNA SESTAVA ZAČETNIH FORMUL ZA DOJENČKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti določene v tej prilogi se nanašajo na končno pripravljeni obrok, ki se kot tak daje v promet ali

Prikaži več

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI OVICI OJ IN MAŠČOB SI Zaščitimo podtalnico ulovimo onesnaževalce ovilce olj uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Prva LIFE delavnica za pripravo prijav Ljubljana, 15. in 16. januar 2019 Program 1. LIFE delavnice za pisanje prijav: Program delavnice Trajanje Naslov sklopa Nosilec 08.30 09.00 Registracija udeležencev

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

BC Naklo Strahinj Strahinj POROČILO PRI PREDMETU GEOGRAFIJA OPAZOVANJE VREMENA

BC Naklo Strahinj Strahinj POROČILO PRI PREDMETU GEOGRAFIJA OPAZOVANJE VREMENA BC Naklo Strahinj 99 4292 Strahinj POROČILO PRI PREDMETU GEOGRAFIJA OPAZOVANJE VREMENA Datum meritve Lokacija meritve Merjenje temperatur 19.2.2014 20.2.2014 21.2.2014 22.2.2014 23.2.2014 46.292418 SGŠ

Prikaži več

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dr. Nike KRAJNC Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dejanski tržni potenciali lesa slabše kakovosti Podatki na nivoju občin so dostopni na: http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov-okroglega-lesa

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Hydrovod, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Evidenčna oznaka: 2132-17/19433-18/18890 06.02.18415 Naročnik: HYDROVOD D.O.O., DRUŽBA ZA KOMUNALNO DEJAVNOST

Prikaži več

Poskusi s kondenzatorji

Poskusi s kondenzatorji Poskusi s kondenzatorji Samo Lasič, Fakulteta za Matematiko in Fiziko, Oddelek za fiziko, Ljubljana Povzetek Opisani so nekateri poskusi s kondenzatorji, ki smo jih izvedli z merilnim vmesnikom LabPro.

Prikaži več

(Microsoft Word - Diplomsko delo - N\216-27_9_06.doc)

(Microsoft Word - Diplomsko delo - N\216-27_9_06.doc) UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Informatika v organizaciji in managementu ODLOČITVENI MODEL ZA OCENJEVANJE DOBAVITELJEV ZA POTREBE REGIONALNEGA TEHNOLOŠKEGA CENTRA ZASAVJE Mentor:

Prikaži več

(Microsoft Word - Hidrolo\232ko porocilo.docx)

(Microsoft Word - Hidrolo\232ko porocilo.docx) Ljubljana, 23. 10. 2015 Hidrološko poročilo o visokih vodah v dneh med 11. in 18. oktobrom 2015 Predhodna velika vodnatost rek, nasičenost tal z vodo in pogoste padavine od 10. do 15. oktobra so povzročile

Prikaži več

Osnove verjetnosti in statistika

Osnove verjetnosti in statistika Osnove verjetnosti in statistika Gašper Fijavž Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerza v Ljubljani Ljubljana, 26. februar 2010 Poskus in dogodek Kaj je poskus? Vržemo kovanec. Petkrat vržemo

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Specifikacija obračuna - GoSoft

Specifikacija obračuna - GoSoft Poročilo o izvedeni nalogi Komunala Cerknica, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Evidenčna oznaka: 2132-1920157-1944862 08.10.21207 Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O.

Prikaži več