(Microsoft Word - Hidrolo\232ko porocilo.docx)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word - Hidrolo\232ko porocilo.docx)"

Transkripcija

1 Ljubljana, Hidrološko poročilo o visokih vodah v dneh med 11. in 18. oktobrom 2015 Predhodna velika vodnatost rek, nasičenost tal z vodo in pogoste padavine od 10. do 15. oktobra so povzročile poplavljanje rek v jugovzhodni in vzhodni Sloveniji, med katerimi je v največjem obsegu v petek, 16. oktobra, poplavljala reka Krka. Poplavljene so bile večinoma kmetijske površine in ceste, poplavljenih objektov je bilo na srečo malo. Skupna količina padavin je bila sicer največja na Goriškem in v Posočju. V zaledju reke Vipave je v tridnevnem obdobju, od 13. do 15. oktobra, padlo tudi do okoli 240 mm dežja. Vipava s pritoki je v tem obdobju dvakrat poplavila na območjih pogostih poplav v srednjem in spodnjem toku. Ob močnejših nalivih so se razlivali manjši vodotoki in na izpostavljenih mestih ogrožali posamezne objekte. V dneh od 13. do 16. oktobra je bila gladina morja ob slovenski obali zaradi vpliva vetra južne smeri povišana. Na mareografski postaji v Kopru je gladina štirikrat presegla opozorilno višino 300 cm in ob tem je morje poplavilo najnižje predele obale. Spremljanje pretoka na reki Krki je bilo ob tem poplavnem dogodku prvič omogočeno na štirih novih samodejnih vodomernih postajah: v Podbukovju, Soteski, Gorenji Gomili in Podbočju, ki jih je Agencija RS za okolje postavila v sklopu evropskega projekta Bober. Prenova postaje v Podbočju se je zaključila ravno sredi poplavnega dogodka, pred poplavljanjem Krke v spodnjem toku, tako da so bili podatki na voljo 14. oktobra od 13. ure naprej. Nove postaje bodo pripomogle k izboljšanju analiz in napovedi hidroloških razmer v prihodnje, javno objavljeni podatki v realnem času pa bodo služili tudi obveščanju in spremljanju razmer, tako prebivalcev kot služb za zaščito in reševanje. Vremensko dogajanje s prikazom količine padavin je podrobneje opisano na spletni strani ARSO: Časovni potek poplavnega dogodka Hidrološko stanje pred začetkom poplavnega dogodka Pretoki rek po državi so bili v soboto, 10. oktobra, večinoma srednji in so se počasi zmanjševali. Posamezne manjše reke v severovzhodni in jugozahodni Sloveniji so imele male in ustaljene pretoke. Najpočasneje se je zmanjševala vodnatost reke Krke in njenih kraških pritokov. Predvsem v jugovzhodni Sloveniji, kjer je že v tednu pred začetkom poplavnega dogodka padlo od 30 do 60 mm padavin, je bila nasičenost tal z vodo velika. Padavine so v soboto sredi dneva od juga postopno zajele vso Slovenijo in se nad osrednjo in vzhodno Slovenijo ohranile do nedelje zvečer. Le v zahodnih krajih je dež ponehal že v zgodnjih jutranjih urah. 1

2 Prvi poplavni val in manjša razlivanja Krke in Dravinje V nedeljo, 11. oktobra popoldan, se je reka Krka pričela v manjšem obsegu razlivati na območjih vsakoletnih poplav v svojem srednjem in spodnjem toku. V tem času je v vzhodni Sloveniji prišlo tudi do razlivanj posameznih manjših potokov. Največji pretok je Krka pri prvem visokovodnem valu v spodnjem toku dosegla v ponedeljkovih jutranjih urah, ko je bil na vodomerni postaji Gorenja Gomila zabeležen pretok 240 m 3 /s (Slika 2, zgoraj). Krka se je v svojo strugo vrnila v torek popoldan. V nedeljo, 11. oktobra zvečer, se je v srednjem toku na izpostavljenih območjih pričela razlivati tudi reka Dravinja. V večjem delu vzhodne Slovenije so preostale reke do ponedeljka zjutraj dosegle velike pretoke in se ustalile ali že upadale. Drugod po državi je bila vodnatost srednja in ustaljena. Ponedeljek je povsod po državi minil brez padavin. Prehodno zmanjševanje vodnatosti in poplavljanje morja V torek, 13. oktobra zjutraj, so velike obdobne pretoke dosegale le še reke na skrajnem vzhodu in jugovzhodu države: reka Krka, ki se je še razlivala v manjšem obsegu v spodnjem toku, ter Kolpa, Sotla in Dravinja. Gladina morja je bila zaradi vpliva močnega južnega vetra vzdolž jadranske obale in visokega plimovanja povišana. Morje je prestopilo rob obalne črte in poplavilo na izpostavljenih mestih (Slika 3). V dopoldanskih urah so se padavine iznad jugozahoda v nekaj urah razširile nad večji del severozahodne in južne Slovenije. Največja vsota padavin je bila v torek zabeležena v Zgornjem Posočju, kjer je padlo do 80 mm padavin. Na Goriškem ter v predalpskem delu zahodne Slovenije je padlo od 25 do 50 mm dežja. Manjše reke na teh območjih so dosegle velike pretoke. Drugod po državi je bilo padavin malo, večinoma do 10 mm. Prvi poplavni val na Vipavi in hitro naraščanje rek v osrednji in jugovzhodni Sloveniji V noči na sredo in v sredo zjutraj, 14. oktobra, so se padavine na severozahodu in jugozahodu okrepile. Najprej so ponovno hitro narasle reke v Posočju in v Goriških Brdih, vendar nobena izmed rek na tem območju ni dosegla opozorilnega pretoka. Ob lokalnih močnih nalivih, ki so se na zahodu prehodno krepili v dopoldanskem času, so reke še dvakrat hitreje narasle, zaradi časovne razporeditve najbolj intenzivnih padavin pa nevarnosti za razlivanja ni bilo. Glavnina padavin se je nato v zgodnjih jutranjih urah pomaknila južneje, nad območje Vipavske doline in Trnovskega gozda, kjer so se močne padavine ohranile do poznega popoldneva. V 24 urah je na tem območju padlo med 115 in 135 mm dežja, v Srednjem Posočju in Zahodnem predalpskem hribovju pa med 60 in 100 mm. Dopoldan je hitro pričela naraščati reka Vipava v zgornjem in tudi srednjem toku zaradi hitrega porasta pritokov Hublja, Branice in Lijaka. V zgornjem toku je Vipava na vodomerni postaji v Dolenju okoli 11. ure dopoldan za kratek čas presegla opozorilni pretok. Ob istem času je bil presežen opozorilni tok tudi na vodomerni postaji Zalošče, kjer je Vipava dosegla največji pretok 165 m 3 /s v sredo ob 17. uri (Slika 1). Poplavljala je na običajnih območjih v srednjem in spodnjem toku v manjšem obsegu in se ponoči prehodno vrnila v svojo strugo. Padavine so se v sredo ves dan ohranile tudi v jugovzhodni in zahodni Sloveniji, kjer je padlo od 30 do 70 mm dežja, največ na porečju Kolpe. V osrednji Sloveniji in na Notranjskem je bila količina padavin nekoliko manjša, do 40 mm, ob tem pa je hitro narasla reka Ljubljanica, ki se je v četrtek in petek, 15. in 16. oktobra, razlivala na nižjih predelih Ljubljanskega barja. V sredo dopoldan sta pričeli naraščati tudi reki Krka in Kolpa. Krka je, zaradi predhodnega velikega pretoka, v srednjem toku po osmih urah naraščanja presegla opozorilni pretok in se ponovno pričela razlivati v manjšem obsegu. 2

3 Ponovno poplavljanje reke Vipave V četrtek, 15. oktobra, v nočnih urah so se padavine od jugozahoda ponovno okrepile. Do jutra se je ohranjal ozek pas intenzivnih iznad Slovenske Istre, preko Vipavske doline do Trnovskega gozda. Dopoldan se je padavinski pas pomikal čez osrednjo Slovenijo proti vzhodu, kjer so padavine ponehale v prvem delu noči. Najdlje so se padavine zadržale na območjih spodnjega toka Krke, Kolpe in Save ter porečij Sotle in Dravinje. Reka Vipava in njeni pritoki so v jutranjih urah v zgornjem toku ponovno hitro narasli. Vipava je v srednjem in spodnjem toku poplavljala v nekoliko večjem obsegu kot prejšnji dan, vendar še vedno na območjih pogostejših poplav. Zaradi kratkotrajnejših padavin kot v sredo, ki so bile sicer zelo intenzivne, v zgornjem toku Vipave je v 3 urah padlo tudi preko 50 mm padavin, je imel poplavni val v spodnjem toku v primerjavi s prejšnjim dnem višjo konico, vendar je hitreje upadel. Največji izmerjen pretok na vodomerni postaji Zalošče je ob 13:30 znašal 190 m 3 /s (Slika 1). Razlivanja manjših vodotokov na vzhodu in širjenje poplavljenih površin ob Krki V četrtek, 15. oktobra, okoli poldneva se je trend naraščanja Krke v srednjem in spodnjem toku, zaradi večje količine padavin prejšnji dan, ponovno povečal. Zvečer je Krka pričela poplavljati v širšem obsegu (Slika 2, zgoraj). V popoldanskih urah so hitro narasle manjši vodotoki in reke v Zasavju in Spodnji Savinjski dolini. Ob tem se je kratek čas, okoli 18. ure, v spodnjem toku razlila reka Savinja, ob 20. uri pa tudi Sava v okolici Hrastnika. Kmalu za tem so močno narasli tudi manjši vodotoki v jugovzhodni in vzhodni Sloveniji. Več potokov se je razlilo izven strug in poplavilo posamezne ceste in objekte. Razlivanj je bilo največ na območju Gorjancev in Krškega hribovja. Močan porast pritokov Krke z Gorjancev in sočasno potovanje visokovodnega vala dolvodno je v nočnem času povzročil dodatno naraščanje Krke v spodnjem toku. Poplave ob Krki in drugih rekah v vzhodni Sloveniji V četrtek zvečer sta hitro naraščali reki Dravinja in Sotla ter njuni pritoki, po prehodnem umirjanju pa je ponovno narasla tudi Kolpa. Ponoči in v petek, 16. oktobra, so omenjene reke poplavljale v spodnjem toku (Slika 2, sredina in spodaj). Poplavljenih in zaprtih za promet je bilo več cestnih odsekov. Znotraj protipoplavnih nasipov se je v noči na petek krajši čas razlivala tudi reka Mura. Največji pretok 650 m 3 /s je na vodomerni postaji v Gornji Radgoni dosegla ob 00:30. Pretok Krke v spodnjem toku se je ustalil v petek, 16. oktobra, ob 11. uri (Slika 2, zgoraj). Na vodomerni postaji v Podbočju je dosegel 358 m 3 /s. V soboto, 17. oktobra, je Krka upadala, vendar je še poplavljala v širšem obsegu. V nedeljo, 18. oktobra, se je upadanje nadaljevalo. Ob tem so še bile poplavljene površine na območjih vsakoletnih poplav. V poročilu objavljeni pretoki in hidrogrami so podatki samodejnih merilnih postaj, ki imajo začasni in informativni pomen. V postopku hidroloških obdelav in verifikacije podatkov lahko pride do določenih sprememb, zato se je za nadaljnjo uporabo objavljenih podatkov potrebno obrniti na ARSO, Sektor za analize in prognoze površinskih voda. 3

4 Preglednica 1: Opozorilne vrednosti in najvišji izmerjeni pretoki od 11. do 18. oktobra 2015 Vodotok Postaja Opozorilni pretok [m 3 /s] Konica pretoka [m 3 /s] Datum in čas konice Mura Gornja Radgona ob 0:10 Dravinja Loče ob 18:15 Dravinja Videm ob 4:45 Rogatnica Podlehnik ob 22:00 Polskava Tržec ob 3:45 Sava Jesenice na Dolenjskem ob 23:30 Mirna Martinja vas ob 17:15 Sotla Rakovec ob 10:30 Mestinjščica Sodna vas ob 22:00 Bistrica Zagaj ob 18:45 Kolpa Metlika ob 2:30 Lahinja Gradac ob 0:30 Ljubljanica Moste ob 15:00 Savinja Laško ob 18:45 Krka Podbukovje ob 2:30 Krka Soteska ob 19:30 Krka Gorenja Gomila ob 1:00 Krka Podbočje * ob 11:00 Radešca Meniška vas ob 20:00 Vipava Dolenje ob 8:00 Vipava Zalošče ob 13:45 Branica Branik ob 8:30 Lijak Volčja Draga ob 18:30 *Kontroliran in popravljen podatek na podlagi hidrometričnih meritev med dogodkom. V času dogodka je bil objavljen pretok 376 m 3 /s. Slika 1: Hidrogrami pretokov Vipave in njenih pritokov 4

5 Slika 2: Hidrogrami pretokov rek v vzhodni Sloveniji 5

6 Slika 3: Višina morja na mareografski postaji Koper Povzetek izdanih hidroloških opozoril Oddelek za hidrološke prognoze Agencije RS za okolje je v času izrednega hidrološkega dogodka redno izdajal opozorila z opisom razmer, napovedjo, hidrološko opozorilno karto in zvočnim zapisom. V nedeljo, 11. oktobra, je bilo izdano opozorilo za manjša razlivanja ob Krki in Dravinji, ki je bilo v ponedeljek obnovljeno s podatki o zmanjševanju poplavljenih območij. V torek, 13. oktobra, je bilo izdano prvo opozorilo za obdobje do petka, 16. oktobra. Napovedana je bila možnost močnega naraščanja in razlivanja rek v sredo na območju zahodne, južne in osrednje Slovenije, nadaljnjega naraščanja in poplavljanja v širšem obsegu v četrtek in petek, v medijskih izjavah je bilo izpostavljeno porečje Krke, ter nevarnost razlivanja manjših vodotokov. Napovedan razvoj hidrološkega dogajanja se je v prihodnjih 72 urah od izdaje prvega opozorila v veliki meri uresničil. V prihodnjih dneh je bilo opozorilo obnovljeno do petkrat dnevno. Poleg opisa trenutnih razmer je bila, glede na razvoj dogodka oziroma dejansko količino padavin, vsakokrat podana kratkoročna napoved ter možnost razvoja za do konca poplavnega dogodka. V četrtek, 15. oktobra ob 5. uri, je bila ob napovedanih padavinah v jugovzhodni Sloveniji izdana napoved o poplavljanju reke Krke v večjem obsegu. Prvotne napovedi so kazale na nekoliko manjši porast in predviden največji pretok od 320 do 330 m 3 /s na vodomerni postaji Podbočje. Zvečer, natančneje ob 21. uri, je bila glede na razvoj padavinskega dogajanja izdana nova napoved največjega pretoka, in sicer od 350 do 370 m 3 /s. Konico pretoka je Krka dosegla naslednji dan ob 11. uri, 14 ur po izdaji opozorila, ko se je naraščanje vode v spodnjem toku ustalilo. Takratni objavljen podatek o pretoku na vodomerni postaji Podbočje je znašal 376 m 3 /s. Med poplavnim dogodkom je Sektor za hidrometrijo na postaji izvedel več meritev pretoka. Po nadaljnji analizi je bila pretočna krivulja v rečnem profilu vodomerne postaje spremenjena, tako da znaša kontroliran in popravljen podatek o največjem izmerjenem pretoku v Podbočju 358 m 3 /s. 6

7 Slika 4: Povzetek objavljenih hidroloških opozorilnih kart 7

8 Viri Hidrološki arhiv Agencije RS za okolje Meteorološki arhiv Agencije RS za okolje ARSO, Jesensko deževje oktobra ( ) Uprava RS za zaščito in reševanje, Dnevni informativni bilteni od 12. do ( ) Pripravil: Oddelek za hidrološke prognoze 8

Visoke vode in poplave rek od 1. do 5. februarja

Visoke vode in poplave rek od 1. do 5. februarja Visoke vode in poplave rek od 1. do 5. februarja 2019 1 POROČILO O POPLAVAH Visoke vode in poplave rek od 1. do 5. februarja 2019 POVZETEK V petek, 1. februarja zjutraj je bila vodnatost rek po državi

Prikaži več

VODNATOST POVRŠINSKIH VODA LETA 2016 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 2016 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojk

VODNATOST POVRŠINSKIH VODA LETA 2016 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 2016 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojk VODNATOST POVRŠINSKIH VODA LETA 216 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 216 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, igor.strojan@gov.si Povzetek V prispevku

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril ARSO Oddelek za hidrološke prognoze Dravograd, 3. december 2015 Vsebina Kako lahko sami spremljate meteorološke in hidrološke razmere ter kako

Prikaži več

Microsoft Word - veter&nalivi_11maj2014.doc

Microsoft Word - veter&nalivi_11maj2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana, 3. 6. 1 Močan veter in nalivi med prehodom hladne fronte 11. maja 1 Splošna vremenska slika Dne 11. maja se je nad severozahodnim in deloma osrednjim, severnim

Prikaži več

Microsoft Word - OBILNE_PADAVINE_20-22_avgust.doc

Microsoft Word - OBILNE_PADAVINE_20-22_avgust.doc REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608 tel.: 01 478 40 00 faks.: 01 478 40 52 OBILNE PADAVINE MED 20. IN 22. AVGUSTOM 2005 Ob Sredozemskem ciklonu običajno

Prikaži več

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc Ljubljana, 10. oktober 2014 Padavine med 15. junijem in 15. septembrom 2014 Poletje 2014 je izstopalo po nadpovprečni višini padavin, še posebej po 15. juniju; pogoste in občasno tudi zelo obilne padavine

Prikaži več

Microsoft Word - padavine_16-19sep10.doc

Microsoft Word - padavine_16-19sep10.doc ARSO, Državna meteorološka služba Ljubljana, 23. 9. 2010 Poročilo o izjemno obilnih padavinah od 16. do 19. septembra 2010 Opis sinoptične situacije Dne 15. septembra je bilo nad severno Evropo obsežno

Prikaži več

VODNATOST POVRŠINSKIH VODA V LETU 2017 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 2017 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vo

VODNATOST POVRŠINSKIH VODA V LETU 2017 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 2017 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vo VODNATOST POVRŠINSKIH VODA V LETU 217 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 217 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, igor.strojan@gov.si Povzetek V prispevku

Prikaži več

Poročilo

Poročilo Močan veter od 16. do 19. januarja 17 Splošna vremenska slika Že v petek, 13. januarja, je hladen in vlažen polarni zrak iznad severnega Atlantika preplavil zahodno Evropo, hladna fronta pa je popoldne

Prikaži več

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana,. 1. 1 Zelo milo vreme od. decembra 13 do 3. januarja 1 Splošna vremenska slika Od konca decembra do sredine januarja je nad našimi kraji prevladoval južni do

Prikaži več

Obilne padavine in močan veter od 1. do 3. februarja

Obilne padavine in močan veter od 1. do 3. februarja Obilne padavine in močan veter od 1. do 3. februarja 219 1 Splošna vremenska slika Nad vzhodnim Atlantikom se je 31. januarja iznad južne Grenlandije proti Irski poglobila izrazita višinska dolina hladnega

Prikaži več

Močan veter in obilne padavine nov. 2013

Močan veter in obilne padavine nov. 2013 Obilne padavine in močan veter od 5. do 7. novembra 216 Splošna vremenska slika V petek, 4. novembra, je iznad Britanskega otočja začela vdirati višinska dolina s hladnim zrakom proti Pirenejskemu polotoku

Prikaži več

Neurja 11. junija

Neurja 11. junija Neurja 11. junija 2019 1 Splošna vremenska slika Enajstega junija je na sprednji strani odcepljene višinske doline z vremensko fronto, ki je vztrajala nad zahodno Evropo, v višinah k nam iznad Sredozemlja

Prikaži več

Microsoft Word - bilten doc

Microsoft Word - bilten doc Dekadni bilten vodnobilančnega stanja kmetijskih tal v Sloveniji 11. 20. avgust 2010 OBVESTILO Drugo dekado avgusta so zaznamovali pogosti intenzivni nalivi. Skupno je v teh dneh padlo največ dežja v zahodni

Prikaži več

Microsoft Word - agrobilten_ doc

Microsoft Word - agrobilten_ doc Dekadni bilten vodnobilančnega stanja v Sloveniji 1. april 3. april 9 OBVESTILO Ob prehodu v drugo polovico aprila so se tla že zelo izsušila. A visoke temperature zraka so popustile in po večini Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - neurja_22okt2014.doc

Microsoft Word - neurja_22okt2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana, 24.. 14 Neurja v noči z 21. na 22. oktober 14 Splošna vremenska slika V dneh med 9. in 21. oktobrom 14 smo v Sloveniji beležili eno najtoplejših obdobij za sredino

Prikaži več

Microsoft Word - bilten doc

Microsoft Word - bilten doc Dekadni bilten stanja vodne bilance kmetijskih tal v Sloveniji 11. do 20. avgusta 2011 OBVESTILO Spet je nastopila vročina. Vremenske razmere so idealne za dozorevanje zgodnjih sort hrušk in jablan, ki

Prikaži več

BC Naklo Strahinj Strahinj POROČILO PRI PREDMETU GEOGRAFIJA OPAZOVANJE VREMENA

BC Naklo Strahinj Strahinj POROČILO PRI PREDMETU GEOGRAFIJA OPAZOVANJE VREMENA BC Naklo Strahinj 99 4292 Strahinj POROČILO PRI PREDMETU GEOGRAFIJA OPAZOVANJE VREMENA Datum meritve Lokacija meritve Merjenje temperatur 19.2.2014 20.2.2014 21.2.2014 22.2.2014 23.2.2014 46.292418 SGŠ

Prikaži več

Microsoft Word - podnebne razmere slovenije71_00_internet.doc

Microsoft Word - podnebne razmere slovenije71_00_internet.doc PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI (OBDOBJE -2) 2 1 21 3 2 1 - -1 Ljubljana, november 26 1 PODNEBJE SLOVENIJE Podnebje v Sloveniji določajo številni dejavniki, najpomembnejši so njena geografska lega, razgiban

Prikaži več

Microsoft Word - vrocina-neurja_1-9jul15.doc

Microsoft Word - vrocina-neurja_1-9jul15.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana,14. 7. Vročina in neurja od 1. do 9. julija Splošna vremenska slika Ob koncu junija se je nad jugozahodno Evropo razprostiral obsežen višinski greben s toplim

Prikaži več

PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2017 CLIMATIC CONDITIONS IN SLOVENIA IN 2017 Tanja Cegnar mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko

PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2017 CLIMATIC CONDITIONS IN SLOVENIA IN 2017 Tanja Cegnar mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2017 CLIMATIC CONDITIONS IN SLOVENIA IN 2017 Tanja Cegnar mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b,, tanja.cegnar@gov.si Povzetek Leto

Prikaži več

Močan veter od 2. do 4. januarja

Močan veter od 2. do 4. januarja Močan veter od 2. do 4. januarja 2019 1 Splošna vremenska slika Nad severovzhodno Evropo je bilo 2. januarja globoko ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa je vztrajalo obsežno območje visokega zračnega

Prikaži več

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG SLOVENIJE 2019 Web stran projekta: FB stran projekta:

Prikaži več

(Microsoft Word - Hidravli\350no poro\350ilo \310rna na Koro\232kem maj 2014.doc)

(Microsoft Word - Hidravli\350no poro\350ilo \310rna na Koro\232kem maj 2014.doc) Program dela IzVRS za leto 2014 I/2 Priprava in zagotovitev strokovnih podlag za izvajanje poplavne direktive (2007/60/ES) I/2/11 Izdelava strokovnih podlag za izvajanje poplavne direktive Izdelava kart

Prikaži več

Microsoft Word - Fen 16. februarja 2012.doc

Microsoft Word - Fen 16. februarja 2012.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana, 20. 2. 2012 Močan karavanški fen 16. februarja 2012 Uvod Po prehodu vremenske fronte 15. februarja zvečer je naslednje jutro ponekod na Gorenjskem zapihal močan

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

PRESTOR-1_Analiza obremenitev

PRESTOR-1_Analiza obremenitev Analiza obremenitev in vplivov iz točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja mag. Joerg Prestor, univ.dipl.inž.geol. GeoZS, Oddelek za hidrogeologijo Ljubljana, 6. oktober 2009 Kdo je najbolj odgovoren

Prikaži več

BILTEN ZEVS avgust 2018 Fotografija na naslovnici: Velika planina ponoči. Foto: Matic Cankar

BILTEN ZEVS avgust 2018 Fotografija na naslovnici: Velika planina ponoči. Foto: Matic Cankar BILTEN ZEVS avgust 2018 Fotografija na naslovnici: Velika planina ponoči. Foto: Matic Cankar Kazalo Uvodnik... 3 Vremenski pregled meseca avgusta... 4 Vremenska statistika meseca avgusta 2018... 38 Zemljevid

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M07250122* JESENSKI ROK GEOGRAFIJA Izpitna pola 2 Petek, 31. avgust 2007 / 80 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese s seboj

Prikaži več

SZGG_2012_Dolsak_Sraj

SZGG_2012_Dolsak_Sraj Izdelava Huffovih krivulj in njihova analiza za izbrane padavinske postaje v Sloveniji Domen Dolšak, Mojca Šraj * Povzetek Prispevek predstavlja izdelavo, rezultate in analizo Huffovih krivulj za izbrane

Prikaži več

Microsoft Word - Podnebje_februar_2014-koncna.doc

Microsoft Word - Podnebje_februar_2014-koncna.doc KRATEK PREGLED PODNEBNIH RAZMER ISSN 2350-5729 Glavne značilnosti po svetu Arktični in antarktični led Nekaj izbranih dogodkov po svetu Podnebne razmere pri nas in v naši okolici februar 2014 Mojca Dolinar

Prikaži več

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza nadpovprečno toplo, s KLIMATSKE ZNAČILNOSTI LETA 1993 Aleška Bernot-lvančič* Leto 1993 je bilo glede na podatke 30-letnega klimatološkega niza 1961-90 nadpovprečno toplo, sončno in suho. Po vremenu bi ga lahko razdelili na

Prikaži več

(Microsoft Word - Kolofon Letno poro\350ilo.doc)

(Microsoft Word - Kolofon Letno poro\350ilo.doc) AGENCIJA RS ZA OKOLJE V LETU 2010 AGENCIJA RS ZA OKOLJE Ljubljana, 2011 Agencija za okolje v letu 2010 Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje, Vojkova ulica 1 b, Ljubljana http://www.arso.si

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Toplotni pasovi in podnebni tipi Toplotni pasovi: so območja, ki se v obliki pasov raztezajo okrog zemeljske oble. Ločimo: Tropski pas Subtropski pas Zmerno topli pas Subpolarni pas Polarni pas Znotraj

Prikaži več

Več varovanja, manj varnosti?

Več varovanja, manj varnosti? Optimizacija razporedov/izmen s pomočjo strojnega učenja Mag. Valerij Grašič, Iskratel valerij.grasic@iskratel.si FIŠ, Novo mesto, 4.4.2019 Portfolio produktov Iskratel SI3000 Portfolio produktov Public

Prikaži več

(Regijsko_poročilo_SVIT)

(Regijsko_poročilo_SVIT) ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO V LETU 2016 Rak na debelem črevesu in danki je zelo resen zdravstveni problem, ker je v Sloveniji to druga najpogosteje odkrita oblika raka. Pomembno

Prikaži več

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kanèevci1.doc

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kanèevci1.doc Naše okolje, april 21 METEOROLOŠKA POSTAJA KANČEVCI/IVANOVCI Meteorological station Kančevci/Ivanovci Mateja Nadbath N a vzhodnem delu Goričkega, na stiku vasi Kančevci in Ivanovci, je padavinska postaja.

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

MergedFile

MergedFile Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA HRVAŠKA 2014-2020 PROJEKT: FRISCO 1 ČEZMEJNO USKLAJENO SI-HR ZMANJŠEVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI - NEGRADBENI UKREPI NASLOV

Prikaži več

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 36. Goljevščkov spominski dan Modeliranje kroženja vode in spiranja hranil v porečju reke Pesnice Mateja Škerjanec 1 Tjaša Kanduč 2 David Kocman

Prikaži več

PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2005 Climate in Slovenia in 2005 Tanja Cegnar* UDK (497.4) 2005 Povzetek Povprečna temperatura v letu 2005, z

PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2005 Climate in Slovenia in 2005 Tanja Cegnar* UDK (497.4) 2005 Povzetek Povprečna temperatura v letu 2005, z PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA Climate in Slovenia in Tanja Cegnar* UDK 551.582(497.4) Povzetek Povprečna temperatura v letu, z izjemo Ljubljane, ni odstopala od dolgoletnega povprečja navzgor ali navzdol

Prikaži več

Microsoft Word - SevnoIII.doc

Microsoft Word - SevnoIII.doc Naše okolje, april 8 METEOROLOŠKA POSTAJA SEVNO Meteorological station Sevno Mateja Nadbath V Sevnem je klimatološka meteorološka postaja Agencije RS za okolje. Sevno leži na prisojnem pobočju Sevniškega

Prikaži več

Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju p

Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju p Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju ponese deroča voda, se lahko zaščitite, dokler se voda ne umiri. JUNIJ 2015

Prikaži več

UJMA_2007.indd

UJMA_2007.indd SNEŽNA SEZONA 5/ Snow season of 5/ Gregor Vertačnik* UDK 551.57.(97.) 5/ Povzetek Snežna sezona 5/ je bila v večjem delu Slovenije med najbolj sneženimi v zadnjih letih. V večjem delu države je močno izstopala

Prikaži več

Številka:

Številka: Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA HRVAŠKA 2014-2020 PROJEKT: FRISCO 1 ČEZMEJNO USKLAJENO SI-HR ZMANJŠEVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI - NEGRADBENI UKREPI NASLOV

Prikaži več

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM:

NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: GSM: NADALJEVALNI BILTEN DRŽAVNEGA PRVENSTEV ZA DEKLETA U13 1. SKL SEZONA 2018 2019 komisar tekmovanj Gorazd TRONTELJ telefon: 01 520 10 15 GSM: 031 878 805 e-mail: gorazd.trontelj@kzs.si 1. DEKLETA U13 1.

Prikaži več

ZALOGE PODZEMNIH VODA V SEPTEMBRU 2011 Groundwater reserves in September 2011 Urška Pavlič V septembru se je nadaljevalo sušno in vroče vreme, zaradi

ZALOGE PODZEMNIH VODA V SEPTEMBRU 2011 Groundwater reserves in September 2011 Urška Pavlič V septembru se je nadaljevalo sušno in vroče vreme, zaradi ZALOGE PODZEMNIH VODA V SEPTEMBRU 11 Groundwater reserves in September 11 Urška Pavlič V septembru se je nadaljevalo sušno in vroče vreme, zaradi česar so se gladine podzemnih voda že drugi mesec zapored

Prikaži več

Naslov

Naslov Kriminaliteta v mestnih občinah v Republiki Sloveniji KATJA EMAN ROK HACIN 1 Uvod Meško (2016) kriminaliteto zločinstvenost ali hudodelstvo opredeli kot skupek ravnanj, ki napadajo ali ogrožajo tako temeljne

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - poletna-sola_klima.ppt

Microsoft PowerPoint - poletna-sola_klima.ppt Analiza podatkov za potrebe proučevanja podnebja Predavanje na Poletni meteorološki šoli za ljubitelje spremljanja in opazovanja vremena Gregor Vertačnik Ljubljana, 12. junij 2010 1 Kazalo Metapodatki

Prikaži več

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kobarid3.doc

Microsoft Word - Meteoroloıka postaja Kobarid3.doc Naše okolje, avgust 28 METEOROLOŠKA POSTAJA KOBARID Meteorological station Kobarid Mateja Nadbath V zahodni polovici Slovenije je ena izmed meteoroloških padavinskih postaj v Kobaridu. To je kraj v Srednji

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Izvir Krupe

Izvir Krupe PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 73 Ime lokacije Izvir Krupe Tip Zahtevnost Nočni potop Zemljevid / skica Zemljepisna lega REKA P1 opomba: naravni spomenik zahteva primerno obnašanje vseh obiskovalcev,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Skrbimo za vode država in lokalne skupnosti (NUV 2009 2015) Irena Rejec Brancelj Vsebina 1. Pomen in vsebina NUV 2. Stanje voda 3. Pomembne zadeve upravljanja voda 4. Cilji 5. Ukrepi 6. Sodelovanje z javnostmi

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22 F: 01 431 81 17 E: gp.dgzr@urszr.si www.sos112.si DNEVNI INFORMATIVNI

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA GEOGRAFIJO KLAVDIJA ŠILC Občinski prostorski načrt in poplavna območja v občini Ribnica Magistrsk

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA GEOGRAFIJO KLAVDIJA ŠILC Občinski prostorski načrt in poplavna območja v občini Ribnica Magistrsk UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA GEOGRAFIJO KLAVDIJA ŠILC Občinski prostorski načrt in poplavna območja v občini Ribnica Magistrsko delo Ljubljana, 2017 UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA

Prikaži več

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc Naše okolje, junij 212 METEOROLOŠKA POSTAJA JELENDOL Meteorological station Jelendol Mateja Nadbath V Jelendolu je padavinska meteorološka postaja; Agencija RS za okolje ima v občini Tržič še padavinsko

Prikaži več

DRUGG – Digitalni repoziturij UL FGG

DRUGG – Digitalni repoziturij UL FGG Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija http://www3.fgg.uni-lj.si/ Jamova

Prikaži več

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc)

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc) REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE KISOVEC-MERITVE DELCEV PM 10 IN TEŽKIH KOVIN Kisovecmeritve delcev PM 10 in težkih kovin AGENCIJA REPUBLIKE

Prikaži več

Untitled

Untitled GRADBENI VESTNIK GLASILO ZVEZE DRUŠTEV GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV SLOVENIJE IN MATIČNE SEKCIJE GRADBENIH INŽENIRJEV INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE oktober 2017 Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Prikaži več

Vzdržeanje jeklenih konstrukcij

Vzdržeanje jeklenih konstrukcij UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Katja Ježovnik LIDAR TEHNOLOGIJA PRI PLANIRANJU, PROJEKTIRANJU, VZDRŽEVANJU IN UPRAVLJANJU V GRADBENIŠTVU TER EKONOMSKA UPRAVIČENOST

Prikaži več

Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri

Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri ne energije v hidroelektrarnah do 10 MW Št. Površinska

Prikaži več

Microsoft Word - NUV_VOD_pop.št1

Microsoft Word - NUV_VOD_pop.št1 REPUBLIKA SLOVENIJA VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Gregorčičeva 20-25, SI-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave

Prikaži več

Orientacija2011_1

Orientacija2011_1 Štrekljevec Semi Gorje-Po e-treben e Cerkno Loka pri Mengšu Mengeš Dovže Mislinjske doline Hrušica Jesenice Retje Loški potok Sora Medvode Sti na Ivan na Gorica Kolovrat Zagorje ob Savi Zagorica Trebnje

Prikaži več

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info:

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: http://www.vknautilus.si http://regate.veslanje.si 1. VABILO:

Prikaži več

NAJBOLJŠE PRAKSE ZA VARNO IN UČINKOVITO NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV Zmanjšajte zanašanje in obdržite fitofarmacevtska sredstva na svojem pose

NAJBOLJŠE PRAKSE ZA VARNO IN UČINKOVITO NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV Zmanjšajte zanašanje in obdržite fitofarmacevtska sredstva na svojem pose NAJBOLJŠE PRAKSE ZA VARNO IN UČINKOVITO NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV Zmanjšajte zanašanje in obdržite fitofarmacevtska sredstva na svojem posevku Ta letak vam nudi informacije o dobrih kmetijskih

Prikaži več

Sistemi za podporo odločanju

Sistemi za podporo odločanju Potresna varnost v Sloveniji s poudarkom na preventivi in pripravljenosti na potres in obnovi po potresu in potrebi po razvoju primerljivega orodja za obvladovanje poplavnih tveganj dr. R. Žarnič, E.Vivoda

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta Ljub

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta Ljub Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija http://www3.fgg.uni-lj.si/ Jamova

Prikaži več

Microsoft Word - report-2009-DMetS-ver1.doc

Microsoft Word - report-2009-DMetS-ver1.doc MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE POROČILO O METEOROLOŠKI DEJAVNOSTI v RS ZA LETO 2009 Junij 2010 Pripravili: Urad za meteorologijo Generalni direktor:

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Microsoft Word - Ozon_clanek_2012.doc

Microsoft Word - Ozon_clanek_2012.doc OZON NAŠ ZAŠČITNIK IN SOVRAŽNIK Kaj je ozon Ozon (O 3 ) je plin, katerega molekula je sestavljena iz treh atomov kisika. Pri standardnih pogojih (temperatura 0 C, tlak 1013 hpa) je bledo modre barve. Ozon

Prikaži več

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda september 6 četrtek september 7 petek september 8 sobota september 9 nedelja september 10 ponedeljek september

Prikaži več

izo_KHG_ZS_avgust2013_pf004 [Združljivostni nacin]

izo_KHG_ZS_avgust2013_pf004 [Združljivostni nacin] Zavod Republike Slovenije za šolstvo Razvoj predmetnih področij Program izobraževanj za gimnazijske učitelje splošnih predmetov Celje, avgust 2013 Preučevanje hidrogeografskih značilnosti na primeru visokih

Prikaži več

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR18-PTUJzrak-december.doc MESEČNO POROČILO O

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR18-PTUJzrak-december.doc MESEČNO POROČILO O NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJ, OKOLJ IN HRANO CNTR ZA OKOLJ IN ZDRAVJ DAT: DANTNLCOZMB22aPR8-PTUJzrak-december.doc MSČNO POROČILO O MRITVAH DLCV PM0 NA PTUJU DCMBR 208 Maribor, februar 209 Oddelek za

Prikaži več

NASELJENOST V SLOVENIJI

NASELJENOST V SLOVENIJI Skupina: LTL Šola: Šolski center Novo mesto Srednja zdravstvena in kemijska šola Regija: Jugovzhodna Kategorija: A Cilji in analize podatkov Kot prebivalke jugovzhodne statistične regije smo se odločile,

Prikaži več

Reško jezero pri Kočevski Reki

Reško jezero pri Kočevski Reki PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 105 Ime lokacije Reško jezero pri Kočevski Reki Tip Zahtevnost Nočni potop Zemljevid / skica JEZERO P1 opomba: umetno jezero na ponikalnici Reka (Reškem potoku).

Prikaži več

Soška fronta Na 93 km dolgem ozemlju ob reki Soči, sta se od konca maja 1915 do konca oktobra 1917 v 12 ofenzivah spopadli avstroogrska in italijanska

Soška fronta Na 93 km dolgem ozemlju ob reki Soči, sta se od konca maja 1915 do konca oktobra 1917 v 12 ofenzivah spopadli avstroogrska in italijanska Soška fronta Na 93 km dolgem ozemlju ob reki Soči, sta se od konca maja 1915 do konca oktobra 1917 v 12 ofenzivah spopadli avstroogrska in italijanska vojska. Avstro-ogrski 5. armadi, ki je branila ozemlje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - OBN_TECAJ_odg_os_BF_ljubljana_15sep2015_final

Microsoft PowerPoint - OBN_TECAJ_odg_os_BF_ljubljana_15sep2015_final Kmetijski inštitut Slovenije, Obnovitveni tečaj za svetovalce, BF, 15. sep. 2015 Nova zakonodaja s področja FFS v Sloveniji in EU ter varstvo naravnih virov dr. Andrej SIMONČIČ Nova zakonodaja s področja

Prikaži več

14 VPLIV SUŠE 1992 NA PRIDELEK KMETIJSKIH RASTLIN (KORUZA) Iztok Matajc* UDK Pričujoče delo obravnava vpliv kmetijske suše na pridelek koruze

14 VPLIV SUŠE 1992 NA PRIDELEK KMETIJSKIH RASTLIN (KORUZA) Iztok Matajc* UDK Pričujoče delo obravnava vpliv kmetijske suše na pridelek koruze 14 VPLIV SUŠE 1992 NA PRIDELEK KMETIJSKIH RASTLIN (KORUZA) Iztok Matajc* UDK 62.112 Pričujoče delo obravnava vpliv kmetijske suše na pridelek koruze v dveh severovzhodnih predelih Slovenije leta 1992.

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V

Prikaži več

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija januar TOREK, 1.1. SREDA, 2.1. ČETRTEK, 3.1. PETEK, 4.1. SOBOTA, 5.1. NEDELJA, :00 Infokanal otro

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija januar TOREK, 1.1. SREDA, 2.1. ČETRTEK, 3.1. PETEK, 4.1. SOBOTA, 5.1. NEDELJA, :00 Infokanal otro Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija 2 1.-6. januar TOREK, 1.1. SREDA, 2.1. ČETRTEK, 3.1. PETEK, 4.1. SOBOTA, 5.1. NEDELJA, 6.1. 10.00 12.00 novoletni program Dobra ura Dobra ura Svet v letu 2012 Slovenija

Prikaži več

Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena

Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena S. H., G. P. in U. Z. KLJUČNE TOČKE: Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena na splošno Prednosti programov Zakonodaja Spreminjanje programskih

Prikaži več

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija junij ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Tedenski izbor Tedenski izbor Ted

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija junij ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Tedenski izbor Tedenski izbor Ted 1. - 4. junij ČETRTEK, 1. 6. PETEK, 2. 6. SOBOTA, 3. 6. NEDELJA, 4. 6. 6:00 Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor 11.00 Vina sveta Na obisku redni blok 12:20 (6,0 EUR) redni blok

Prikaži več

marec, 2010

marec, 2010 Kosti Luske, ploščate, brez sklenine Škrge so prekrite s škržnim poklopcem Plavalni mehur Organi: zadnjična odprtina, sečni mehur, škržni lok, srce, jetra, pilorični žepki, črevesje, vranica, jajčnik ali

Prikaži več

SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET PE AMZS D.D., AMD/AMTK DELOVNI ČAS MVD DVTV SLO A CH CZ ECO AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajd

SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET PE AMZS D.D., AMD/AMTK DELOVNI ČAS MVD DVTV SLO A CH CZ ECO AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajd SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajdovščina Goriška c. 75 5270 AJDOVŠČINA tel.: 05 3644 210 ajdovscina@amzs.si CELJE AMZS d.d., PE Celje Ljubljanska

Prikaži več

Mesec, datum J U L I J A V G U S T SFL 2. SFL U19 vzhod/zahod U17 vzhod/zahod U15 vzhod/zahod U13 vzhod/zahod Pokal FUTSAL ŽENSKE R

Mesec, datum J U L I J A V G U S T SFL 2. SFL U19 vzhod/zahod U17 vzhod/zahod U15 vzhod/zahod U13 vzhod/zahod Pokal FUTSAL ŽENSKE R esec, datum L I V G S T. SFL. SFL vzhod/zahod 7 vzhod/zahod 5 vzhod/zahod 3 vzhod/zahod Pokal FTSL ŽNSK eprezentanca eprezentanca -7-5-ŽFL F termini reprezentanc F klubska tekmovanja Nedelja Ponedeljek

Prikaži več

kvartalno Poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za 2. četrtletje 2012 Geodetska uprava Republike Slovenije Avgust 2012

kvartalno Poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za 2. četrtletje 2012 Geodetska uprava Republike Slovenije Avgust 2012 kvartalno Poročilo o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za 2. četrtletje 2012 Geodetska uprava Republike Slovenije Avgust 2012 POROČILO O POVPREČNIH CENAH NEPREMIČNIN NA SLOVENSKEM TRGU ZA

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d.

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Predstavitev podjetja Elektro Gorenjska, d. d., je podjetje za distribucijo električne energije, ki uporabnikom distribucijskega omrežja dnevno

Prikaži več

Ogroženost zaradi poplav

Ogroženost zaradi poplav OGROŽENOST ZARADI POPLAV V REPUBLIKI SLOVENIJI Mitja Brilly Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za splošno hidrotehniko Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana mbrilly@fgg.uni-lj.si

Prikaži več

Številka:

Številka: Projektna naloga za KARTIRANJE NEGOZDNIH HABITATNIH TIPOV NA LIFE- IP NATURA.SI PROJEKTNIH OBMOČJIH SKLOP 1: Območje: SLOVENSKA ISTRA vzhod Območje: SLOVENSKA ISTRA zahod 1. UVOD SKLOP 2: Območje: VOLČEKE

Prikaži več

Vzdrževanje vodne infrastrukture in vodotokov – pomen, realnost in perspektive

Vzdrževanje vodne infrastrukture in vodotokov – pomen, realnost in perspektive VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE IN VODOTOKOV POMEN, REALNOST IN PERSPEKTIVE dr. Lidija Globevnik Društvo vodarjev Slovenije 1 UVOD Ob naravnih nesrečah se vedno dotaknemo problema»vzdrževanja vodotokov«in»vzdrževanja

Prikaži več

ovitek FIT-1

ovitek FIT-1 Funkcionalna inzulinska terapija Dnevnik vodenja FIT 1 Vaš diabetes v novi luči Sistem za merjenje glukoze v krvi 12:24 Moje vrednosti SRE TOR PET Danes, petek, 21. oktober 5.2 mmol L 12:23 Moj teden (Zadnjih

Prikaži več

MERITVE VISOKOVODNIH PRETOKOV SLOVENSKIH REK Z ULTRAZVOČNIMI MERILNIKI High discharge measurements of Slovene rivers using acoustic profilers Roman Tr

MERITVE VISOKOVODNIH PRETOKOV SLOVENSKIH REK Z ULTRAZVOČNIMI MERILNIKI High discharge measurements of Slovene rivers using acoustic profilers Roman Tr MERITVE VISOKOVODNIH PRETOKOV SLOVENSKIH REK Z ULTRAZVOČNIMI MERILNIKI High discharge measurements of Slovene rivers using acoustic profilers Roman Trček*, Barbara Cankar** UDK 556.16(497.4) 2005 Povzetek

Prikaži več

Microsoft Word - meritve-portal1.doc

Microsoft Word - meritve-portal1.doc MERITVE ONESNAŽENOSTI ZRAKA V KOPRU IN IZOLI OD JULIJA DO SEPTEMBRA 2002 Povzetek Avtomatska mobilna ekološka-meteorološka postaja je bila postavljena v Izoli in Kopru, na treh razlinih tipih lokacij od

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta Ljub

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta Ljub Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering Jamova cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija http://www3.fgg.uni-lj.si/ Jamova

Prikaži več

v v studio VTV STUDIO, d.o.o. Žarova cesta 10, 3320 Velenje ID: SI , MŠ: TRR: tel.: (03) , /fax: (03)

v v studio VTV STUDIO, d.o.o. Žarova cesta 10, 3320 Velenje ID: SI , MŠ: TRR: tel.: (03) , /fax: (03) v v studio VTV STUDIO, d.o.o. Žarova cesta 10, 3320 Velenje ID: SI 57097259, MŠ: 5495016 TRR: 24302-9003866089 tel.: (03) 898 60 00, /fax: (03) 898 60 20 E-mail: vtv.studio@siol.net, http://www.vtvstudio.com

Prikaži več

MODELSKA NAPOVED MOČNIH PADAVIN V ZAHODNI SLOVENIJI (7. in 8. novembra 1997) Model Forecast of Heavy Precipitation in Western Slovenia Mark Žagar*, Gr

MODELSKA NAPOVED MOČNIH PADAVIN V ZAHODNI SLOVENIJI (7. in 8. novembra 1997) Model Forecast of Heavy Precipitation in Western Slovenia Mark Žagar*, Gr MODELSKA NAPOVED MOČNIH PADAVIN V ZAHODNI SLOVENIJI (7. in 8. novembra 1997) Model Forecast of Heavy Precipitation in Western Slovenia Mark Žagar*, Gregor Gregorič**, Tomaž Vrhovec*** UDK 551.50(497.4)

Prikaži več

Mesec, datum J U L I J A V G U S T SFL 2. SFL U19 U17 U15 U13 Pokal FUTSAL ŽENSKE Reprezentanca A Reprezentanca U21 - U19 UEFA term

Mesec, datum J U L I J A V G U S T SFL 2. SFL U19 U17 U15 U13 Pokal FUTSAL ŽENSKE Reprezentanca A Reprezentanca U21 - U19 UEFA term esec, datum L I V G S T. SFL. SFL 9 5 3 Pokal FTSL ŽNSK eprezentanca eprezentanca - 9 F termini reprezentanc F klubska tekmovanja Petek Sobota 3 Nedelja 4 Ponedeljek 5 Torek Sreda Četrtek Žreb F futsal

Prikaži več

Urnik Treningov 3K Velenje_2017_2018

Urnik Treningov 3K Velenje_2017_2018 Triatlon klub Velenje +386 41334028 info@trivelenje.com Gubčeva cesta 20, 3320 Velenje, Slovenija 17. september 2017 SODELOVANJE TRIATLON KLUBA VELENJE s PLAVALNIM KLUBOM VELENJE (PK) ter ŠRK VELENJE in

Prikaži več