EN

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "EN"

Transkripcija

1 SL SL SL

2 KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, XXX Osnutek UREDBE KOMISIJE (ES) št. /2009 z dne [ ] o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (Besedilo velja za EGP) SL SL

3 Osnutek UREDBE KOMISIJE (ES) št. / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (Besedilo velja za EGP) KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe, ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES 1, predvsem člena 5(5) te uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Da bi v Evropi ohranili visoko enotno stopnjo varnosti v letalstvu, je potrebno uvesti spremembe zahtev in postopkov za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij, še zlasti, da bi opredelili pravila, povezana z izdajo certifikatov tipa z omejitvami in spričeval o plovnosti z omejitvami. (2) Uredbo (ES) št. 1702/2003 je zato treba ustrezno spremeniti. (3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju 2, ki ga je izdala Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljevanju: agencija) v skladu s členoma 17(2) in 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008. (4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem odbora, ustanovljenim s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: Člen 1 Uredba (ES) št. 1702/2003 se spremeni: 1. Doda se nov člen 2f: Člen 2f Odobritev projekta zrakoplova 1 2 UL L 79, , str. 1 Mnenje 03/2009 o certifikatih tipa z omejitvami in spričevalih o plovnosti z omejitvami. SL 2 SL

4 Odobritev projekta zrakoplova za zadevni zrakoplov predstavljajo posebne plovnostne specifikacije, ki jih izda agencija ali opredeli Uredba (ES) 1702/2003 pred [začetek veljavnosti te uredbe o spremembi]. 2. Priloga (Del 21) je spremenjena v skladu s Prilogo k tej uredbi. Člen 2 Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, Za Komisijo SL 3 SL

5 PRILOGA 1. Priloga (Del 21) k Uredbi (ES) št. 1702/2003 se spremeni: (1) kazalo se nadomesti z naslednjim: Vsebina 21.1 Splošno ODDELEK A TEHNIČNE ZAHTEVE PODDEL A SPLOŠNE DOLOČBE 21A.1A Področje uporabe 21A.1B Terminologija 21A.2 Delovanje oseb, ki niso prosilci za certifikat ali njegovi nosilci 21A.3 Napake, motnje v delovanju in okvare 21A.3B Plovnostne zahteve 21A.4 Usklajevanje projektiranja in proizvodnje PODDEL B CERTIFIKATI TIPA IN CERTIFIKATI TIPA Z OMEJITVAMI 21A.11 Področje uporabe 21A.12 Certifikati tipa z omejitvami 21A.13 Upravičenost 21A.14 Dokazovanje sposobnosti 21A.15 Vloga 21A.16A Plovnostne kode 21A.16B Posebni pogoji 21A.17 Osnova za izdajo certifikata tipa 21A.18 Določitev veljavnih zahtev glede varstva okolja in certifikacijskih specifikacij 21A.19 Spremembe, zaradi katerih je potreben nov certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami 21A.20 Izpolnjevanje zahtev glede osnove za certifikacijo tipa in varstva okolja 21A.21 Izdaja certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami 21A.31 Projekt tipa 21A.33 Preiskave in testiranje 21A.35 Testni leti 21A.41 Certifikat tipa in certifikat tipa z omejitvami 21A.44 Obveznosti nosilca SL 4 SL

6 21A.47 Prenosljivost 21A.51 Trajanje in stalna veljavnost 21A.55 Vodenje evidenc 21A.57 Priročniki 21A.61 Navodila za stalno plovnost (PODDEL C SE NE UPORABLJA) PODDEL D SPREMEMBE CERTIFIKATOV TIPA IN CERTIFIKATOV TIPA Z OMEJITVAMI 21A.90 Področje uporabe 21A.91 Razvrstitev sprememb projektov tipa 21A.92 Upravičenost 21A.93 Vloga 21A.95 Male spremembe 21A.97 Velike spremembe 21A.101 Določitev certifikacijskih specifikacij in zahtev glede varstva okolja 21A.103 Izdaja potrdila 21A.105 Vodenje evidenc 21A.107 Navodila za stalno plovnost 21A.109 Obveznosti in oznake EPA PODDEL E DODATNI CERTIFIKATI TIPA 21A.111 Področje uporabe 21A.112A Upravičenost 21A.112B Dokazovanje sposobnosti 21A.113 Vloga za dodatni certifikat tipa 21A.113B Dodatni certifikat tipa z omejitvami 21A.114 Prikaz ustreznosti 21A.115 Izdaja dodatnega certifikata tipa 21A.116 Prenosljivost 21A.117 Spremembe tistega dela proizvoda, za katerega velja dodatni certifikat tipa 21A.118A Obveznosti in oznake EPA 21A.118B Trajanje in stalna veljavnost 21A.119 Priročniki 21A.120 Navodila za stalno plovnost SL 5 SL

7 PODDEL F PROIZVODNJA BREZ ODOBRITVE PROIZVODNE ORGANIZACIJE 21A.121 Področje uporabe 21A.122 Upravičenost 21A.124 Vloga 21A.125A Izdaja izjave o soglasju 21A.125B Ugotovitve 21A.125C Trajanje in stalna veljavnost 21A.126 Sistem kontrole proizvodnje 21A.127 Testi: zrakoplovi 21A.128 Testi: motorji in propelerji 21A.129 Obveznosti proizvajalca 21A.130 Izjava o skladnosti PODDEL G ODOBRITEV PROIZVODNE ORGANIZACIJE 21A.131 Področje uporabe 21A.133 Upravičenost 21A.134 Vloga 21A.135 Izdaja potrdila proizvodne organizacije 21A.139 Sistem kakovosti 21A.143 Predstavitev 21A.145 Zahteve za odobritev 21A.147 Spremembe v odobreni proizvodni organizaciji 21A.148 Spremembe lokacije 21A.149 Prenosljivost 21A.151 Pogoji odobritve 21A.153 Spremembe pogojev odobritve 21A.157 Preiskave 21A.158 Ugotovitve 21A.159 Trajanje in stalna veljavnost 21A.163 Ugodnosti 21A.165 Obveznosti nosilca PODDEL H SPRIČEVALA O PLOVNOSTI IN SPRIČEVALA O PLOVNOSTI Z OMEJITVAMI 21A.171 Področje uporabe 21A.172 Upravičenost 21A.173 Razvrstitev SL 6 SL

8 21A.174 Vloga 21A.175 Jezik 21A.177 Sprememba ali dopolnitev 21A.179 Prenosljivost in ponovna izdaja v državah članicah 21A.180 Inšpekcijski pregled 21A.181 Trajanje in stalna veljavnost 21A.182 Identifikacija zrakoplova 21A.183 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij vloga za odobritev projekta 21A.185 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij določitev posebnih plovnostnih specifikacij in zahtev glede varstva okolja 21A.187 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij skladnost s posebnimi plovnostnimi specifikacijami in zahtevami glede varstva okolja 21A.189 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij odobritev projekta zrakoplova 21A.191 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij obveznosti nosilca odobritve projekta 21A.192 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij izdaja odobritve projekta in spričevala o plovnosti z omejitvami v primeru preklica ali odpovedi certifikata tipa 21A.193 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij izdaja spričevala o plovnosti z omejitvami zaradi preklica certifikata tipa 21A.195 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij vsebina in veljavnost odobritve projekta zrakoplova 21A.196 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij odobritev sprememb projekta zrakoplova 21A.197 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij odobritev načrta popravila PODDEL I SPRIČEVALA O HRUPU 21A.201 Področje uporabe 21A.203 Upravičenost 21A.204 Vloga 21A.207 Sprememba ali dopolnitev SL 7 SL

9 21A.209 Prenosljivost in ponovna izdaja v državah članicah 21A.210 Inšpekcijski pregled 21A.211 Trajanje in stalna veljavnost PODDEL J ODOBRITEV PROJEKTIVNE ORGANIZACIJE 21A.231 Področje uporabe 21A.233 Upravičenost 21A.234 Vloga 21A.235 Izdaja potrdila projektivne organizacije 21A.239 Sistem zagotavljanja projektov 21A.243 Podatki 21A.245 Zahteve za odobritev 21A.247 Spremembe v sistemu zagotavljanja projektov 21A.249 Prenosljivost 21A.251 Pogoji odobritve 21A.253 Spremembe pogojev odobritve 21A.257 Preiskave 21A.258 Ugotovitve 21A.259 Trajanje in stalna veljavnost 21A.263 Ugodnosti 21A.265 Obveznosti nosilca PODDEL K DELI IN NAPRAVE 21A.301 Področje uporabe 21A.303 Izpolnjevanje veljavnih zahtev 21A.305 Odobritev delov in naprav 21A.307 Sprostitev delov in naprav za vgradnjo (PODDEL L SE NE UPORABLJA) PODDEL M POPRAVILA 21A.431 Področje uporabe 21A.432A Upravičenost 21A.432B Dokazovanje sposobnosti 21A.433 Načrt popravil 21A.435 Klasifikacija popravil 21A.437 Izdaja potrdila načrta popravila 21A.439 Proizvodnja delov za popravila 21A.441 Vključitev popravil SL 8 SL

10 21A.443 Omejitve 21A.445 Nepopravljena škoda 21A.447 Vodenje evidenc 21A.449 Navodila za stalno plovnost 21A.451 Obveznosti in oznake EPA (PODDEL N SE NE UPORABLJA) PODDEL O DOVOLJENJA PO ODREDBI O EVROPSKEM TEHNIČNEM STANDARDU 21A.601 Področje uporabe 21A.602A Upravičenost 21A.602B Dokazovanje sposobnosti 21A.603 Vloga 21A.604 Dovoljenje ETSO za pomožno pogonsko enoto (PPE) 21A.605 Zahteve glede podatkov 21A.606 Izdaja dovoljenja ETSO 21A.607 Ugodnosti dovoljenja ETSO 21A.608 Deklaracija o projektu in izvedbi (DPI) 21A.609 Obveznosti nosilcev dovoljenj ETSO 21A.610 Odobritev odstopanj 21A.611 Spremembe načrtov 21A.613 Vodenje evidenc 21A.615 Inšpekcijski pregled agencije 21A.619 Trajanje in stalna veljavnost 21A.621 Prenosljivost PODDEL P DOVOLJENJE ZA LETENJE 21A.701 Področje uporabe 21A.703 Upravičenost 21A.705 Pristojni organ 21A.707 Vloga za pridobitev dovoljenja za letenje 21A.708 Pogoji letenja 21A.709 Vloga za odobritev pogojev letenja 21A.710 Odobritev pogojev letenja 21A.711 Izdaja dovoljenja za letenje 21A.713 Spremembe 21A.715 Jezik SL 9 SL

11 21A.719 Prenosljivost 21A.721 Inšpekcijski pregledi 21A.723 Trajanje in stalna veljavnost 21A.725 Podaljšanje dovoljenja za letenje 21A.727 Obveznosti nosilca dovoljenja za letenje 21A.729 Vodenje evidenc PODDEL Q IDENTIFIKACIJA PROIZVODOV, DELOV IN NAPRAV 21A.801 Identifikacija proizvodov 21A.803 Ravnanje z identifikacijskimi podatki 21A.804 Identifikacija delov in naprav 21A.805 Identifikacija kritičnih delov 21A.807 Identifikacija artiklov ETSO ODDELEK B POSTOPKI ZA PRISTOJNE ORGANE PODDEL A SPLOŠNE DOLOČBE 21B.5 Področje uporabe 21B.20 Obveznosti pristojnega organa 21B.25 Zahteve glede organizacije pristojnega organa 21B.30 Dokumentirani postopki 21B.35 Spremembe v organizaciji in postopkih 21B.40 Reševanje sporov 21B.45 Poročanje/koordinacija 21B.55 Vodenje evidenc 21B.60 Plovnostne zahteve PODDEL B CERTIFIKATI TIPA IN CERTIFIKATI TIPA Z OMEJITVAMI (PODDEL C SE NE UPORABLJA) PODDEL D SPREMEMBE CERTIFIKATOV TIPA IN CERTIFIKATOV TIPA Z OMEJITVAMI PODDEL E DODATNI CERTIFIKATI TIPA PODDEL F PROIZVODNJA BREZ ODOBRITVE PROIZVODNE ORGANIZACIJE 21B.120 Preiskave 21B.125 Ugotovitve 21B.130 Izdaja izjave o soglasju 21B.135 Ohranitev izjave o soglasju SL 10 SL

12 21B.140 Sprememba izjave o soglasju 21B.145 Omejitev, začasna razveljavitev in preklic izjave o soglasju 21B.150 Vodenje evidenc PODDEL G ODOBRITEV PROIZVODNE ORGANIZACIJE 21B.220 Preiskave 21B.225 Ugotovitve 21B.230 Izdaja potrdila 21B.235 Stalen nadzor 21B.240 Sprememba potrdila proizvodne organizacije 21B.245 Začasna razveljavitev in preklic potrdila proizvodne organizacije 21B.260 Vodenje evidenc PODDEL H SPRIČEVALA O PLOVNOSTI IN SPRIČEVALA O PLOVNOSTI Z OMEJITVAMI 21B.320 Preiskave 21B.325 Izdaja spričeval o plovnosti 21B.326 Spričevalo o plovnosti 21B.327 Spričevalo o plovnosti z omejitvami 21B.328 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij izdaja odobritve projekta in spričevala o plovnosti z omejitvami v primeru preklica ali odpovedi certifikata tipa 21B.330 Začasna razveljavitev in preklic spričeval o plovnosti in spričeval o plovnosti z omejitvami 21B.345 Vodenje evidenc PODDEL I SPRIČEVALA O HRUPU 21B.420 Preiskave 21B.425 Izdaja spričeval o hrupu 21B.430 Začasna razveljavitev in preklic spričeval o hrupu 21B.445 Vodenje evidenc PODDEL J ODOBRITEV PROJEKTIVNE ORGANIZACIJE PODDEL K DELI IN NAPRAVE (PODDEL L SE NE UPORABLJA) PODDEL M POPRAVILA (PODDEL N SE NE UPORABLJA) PODDEL O DOVOLJENJA PO ODREDBI O EVROPSKEM TEHNIČNEM STANDARDU SL 11 SL

13 PODDEL P DOVOLJENJE ZA LETENJE 21B.520 Preiskava 21B.525 Izdaja dovoljenj za letenje 21B.530 Preklic dovoljenj za letenje 21B.545 Vodenje evidenc PODDEL Q IDENTIFIKACIJA PROIZVODOV, DELOV IN NAPRAV DODATKI OBRAZCI EASA ; (2) oštevilčenje točke 21A.1 se spremeni v 21A.1A (3) vstavi se nova točka 21A.1B: 21A.1B Terminologija Za namene Dela 21A.3 in Dela 21A.3B so certifikati tipa, certifikati tipa z omejitvami, dodatni certifikati tipa, dodatni certifikati tipa z omejitvami, dovoljenja po odredbi o evropskem tehničnem standardu (ETSO) in potrdila načrta velikega popravila odobritve velikih projektov. (4) točka 21A.3 se nadomesti z naslednjim: 21A.3A (c) Napake, motnje v delovanju in okvare Sistem za zbiranje, pregled in analizo podatkov. Nosilec odobritve velikega projekta mora imeti vzpostavljen sistem za zbiranje, pregled in analizo poročil in informacij v zvezi z napakami, motnjami v delovanju in okvarami ali drugimi dogodki, ki povzročajo ali bi lahko povzročili negativne učinke na stalno plovnost proizvoda, dela ali naprave, za katero velja odobritev velikega projekta. Informacije o tem sistemu se dajo na voljo vsem znanim upravljavcem proizvoda, dela ali naprave in na zahtevo kateri koli osebi, pooblaščeni po drugih povezanih izvedbenih uredbah. Poročanje Agenciji 1. Nosilec odobritve velikega projekta ali odobritve projekta zrakoplova v skladu z 21A.191 poroča agenciji o vseh njemu znanih napakah, motnjah v delovanju, okvarah in drugih dogodkih v zvezi s proizvodom, delom ali napravo, za katero velja odobritev velikega projekta ali odobritev projekta zrakoplova v skladu z 21A.191 in ki je povzročila ali bi lahko povzročila nevarne razmere. 2. Ta poročila se takoj, ko je mogoče, dajo v obliki in na način, ki ju določi agencija, v vsakem primeru pa jih je treba odposlati najpozneje 72 ur po ugotovitvi možnih nevarnih razmer, razen če tega ne preprečijo izredne razmere. Preiskava o sporočenih dogodkih 1. Kadar je dogodek, sporočen po odstavku ali 21A.129(f)(2) ali 21A.165(f)(2), rezultat pomanjkljivosti v projektih ali izdelavi, bodisi nosilec odobritve velikega projekta ali odobritve projekta SL 12 SL

14 zrakoplova v skladu z 21A.191 bodisi po potrebi proizvajalec razišče vzrok za pomanjkljivost in agencijo obvesti o rezultatih preiskave in kakršnih koli ukrepih, ki jih izvede ali predlaga za odpravo navedene pomanjkljivosti. 2. Če agencija ugotovi, da je za odpravo pomanjkljivosti treba ukrepati, mora bodisi nosilec odobritve velikega projekta ali odobritve projekta zrakoplova v skladu z 21A.191 bodisi po potrebi proizvajalec agenciji poslati ustrezne podatke. (5) V točki 21A.3B se podtočka (c) nadomesti z naslednjim: (c) Če mora agencija izdati plovnostno zahtevo, da se popravijo nevarne razmere iz odstavka ali zahteva inšpekcijski pregled, mora nosilec odobritve velikega projekta: 1. predlagati ustrezen korektivni ukrep ali zahtevane inšpekcijske preglede ali oboje ter podrobnosti o teh predlogih poslati agenciji v odobritev; 2. potem ko agencija odobri predloge iz pododstavka (1), dati na voljo vsem znanim upravljavcem ali lastnikom proizvoda, dela ali naprave in na zahtevo katerikoli osebi, od katere se zahteva, da upošteva plovnostno zahtevo, ustrezne opisne podatke in izvedbena navodila. (6) točka 21A.4 se nadomesti z naslednjim: 21A.4 Usklajevanje projektiranja in proizvodnje Vsak nosilec odobritve velikega projekta, odobritve projekta zrakoplova v skladu z 21A.191 ali potrdila načrta malega popravila mora po potrebi sodelovati s proizvodno organizacijo, da se zagotovi: zadovoljivo usklajevanje projektiranja in proizvodnje, zahtevano v 21A.122 ali 21A.133 ali 21A.165(c)(2), kakor je ustrezno; ter pravilna podpora stalni plovnosti proizvoda, dela ali naprave. (7) vstavi se nova točka 21A.12: 21A.12 Certifikat tipa z omejitvami Za certifikat tipa z omejitvami se lahko zaprosi, kadar je certifikat tipa neustrezen in je zrakoplov projektiran za namen, za katerega se agencija strinja, da upravičuje odstopanja od bistvenih zahtev Priloge I osnovne uredbe, ali pa motor ali propeler, vgrajen v zrakoplov, nima certifikata tipa. (8) točka 21A.17 se nadomesti z naslednjim: 21A.17 Osnova za izdajo certifikata tipa Osnovo za izdajo certifikata tipa, ki jo je treba objaviti za izdajo certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami, sestavljajo: 1. Veljavna plovnostna koda, ki jo je določila agencija in je veljavna na dan vložitve vloge za certifikat, razen če: (i) agencija ne določi drugače; ali SL 13 SL

15 (c) (d) (ii) se prosilec ne odloči za izpolnjevanje pozneje veljavnih sprememb ali to ni zahtevano v odstavkih (c) in (d); ali (iii) za certifikate tipa z omejitvami brez odstavkov o veljavni plovnostni kodi, za katere agencija meni, da ne ustrezajo namenu, za katerega se bo uporabljalo zrakoplov, in vključno z morebitnimi alternativnimi specifikacijami. 2. Vsi posebni pogoji, predpisani v skladu z 21A.16B. Vloga za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami za velika letala in velike zrakoplove z rotorjem velja pet let, vloga za vse druge certifikate tipa ali certifikat tipa z omejitvami pa tri leta, razen če prosilec v času vložitve vloge ne dokaže, da je za njegov proizvod potrebno daljše obdobje za projektiranje, razvoj in testiranje ter agencija to daljše obdobje odobri. Če certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami ni bil izdan ali je jasno, da ne bo izdan v roku iz odstavka, lahko prosilec: 1. vloži novo vlogo za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami in upošteva vse določbe iz odstavka, ki veljajo za prvotno vlogo; ali 2. zaprosi za podaljšanje prvotne vloge in upošteva veljavno plovnostno kodo, ki je bila veljavna na datum, ki ga izbere prosilec, ki pa ni predhoden datumu izdaje certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami, s časovno omejitvijo, določeno po odstavku za prvotno vlogo. Če se prosilec odloči, da bo upošteval spremembo plovnostne kode, ki velja po predložitvi vloge za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami, mora upoštevati tudi vse druge spremembe, ki jih agencija šteje za neposredno povezane. (9) točka 21A.18 se nadomesti z naslednjim: 21A.18 Določitev veljavnih zahtev glede varstva okolja in certifikacijskih specifikacij Zahteve glede hrupa, ki se uporabljajo za izdajo certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami za zrakoplov, so predpisane v skladu z določbami Poglavja 1 Priloge 16, Zvezek I, Del II k Čikaški konvenciji in: 1. za podzvočna letala v Zvezku I, Del II, Poglavja 2, 3 in 4, kakor je ustrezno; 2. za propelerska letala v Zvezku I, Del II, Poglavja 3, 4, 5, 6 in 10, kakor je ustrezno; 3. za helikopterje v Zvezku I, Del II, Poglavji 8 in 11, kakor je ustrezno; 4. za nadzvočna letala v Zvezku I, Del II, Poglavje 12, kakor je ustrezno. SL 14 SL

16 (c) Zahteve glede emisij, ki se uporabljajo za izdajo certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami za zrakoplov in motor, so predpisane v Prilogi 16 k Čikaški konvenciji: 1. za preprečevanje namernega izpuščanja goriva v Zvezku II, Del II, Poglavje 2; 2. za emisije turboreaktivnih in turboventilatorskih motorjev, namenjenih samo za pogon pri podzvočnih hitrostih, v Zvezku II, Del III, Poglavje 2; in 3. za emisije turboreaktivnih in turboventilatorskih motorjev, namenjenih samo za pogon pri nadzvočnih hitrostih, v Zvezku II, Del III, Poglavje 3. Agencija v skladu s členom 14 osnovne uredbe izda certifikacijske specifikacije in tako zagotovi sprejemljive načine za dokazovanje skladnosti z zahtevami glede hrupa in emisij iz odstavkov ali. (10) točka 21A.19 se nadomesti z naslednjim: 21A.19 Spremembe, zaradi katerih je potreben nov certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami Vsaka fizična ali pravna oseba, ki predlaga spremembo proizvoda, mora zaprositi za nov certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami, če agencija meni, da je sprememba konstrukcije, moči, potiska ali mase tako velika, da je potrebna tehtna preiskava skladnosti z veljavno osnovo za izdajo certifikata tipa. (11) točka 21A.21 se nadomesti z naslednjim: 21A.21 Izdaja certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami Prosilec je upravičen, da mu agencija izda certifikat tipa za proizvod ali certifikat tipa za zrakoplov, potem ko: dokaže svojo sposobnost v skladu z 21A.14; predloži izjavo iz 21A.20; in (c) je dokazano, da: 1. proizvod, ki naj bi se certificiral, ustreza veljavni osnovi za certifikacijo tipa in zahtevam glede varstva okolja, opredeljenim v skladu z 21A.17 in 21A.18; 2. se vse neizpolnjene določbe o plovnosti kompenzirajo z dejavniki, ki zagotavljajo enakovredno raven varnosti; 3. ni zaradi nobene značilnosti ali lastnosti nevaren za uporabe, za katere se zahteva certifikacija; in 4. je prosilec za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami izrecno izjavil, da je pripravljen ravnati v skladu z 21A.44. (d) Pri certifikatu tipa za zrakoplov je bil za motor ali propeler ali oba, če sta vgrajena v zrakoplov, certifikat tipa izdan ali opredeljen v skladu s to uredbo. SL 15 SL

17 (e) Pri certifikatu tipa z omejitvami je bil za motor ali propeler ali oba, če sta vgrajena v zrakoplov: 1. certifikat tipa izdan ali opredeljen v skladu s to uredbo; ali 2. je bilo dokazano, da sta v skladu s certifikacijskimi specifikacijami, potrebnimi za zagotovitev varnega letenja zrakoplova. (12) točka 21A.23 se izbriše (13) v točki 21A.35 se podtočka nadomesti z naslednjim: Testiranje letenja zaradi pridobitve certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami se opravi v skladu s pogoji za takšna testiranja letenja, ki jih določi agencija. (14) točka 21A.41 se nadomesti z naslednjim: 21A.41 Certifikat tipa in certifikat tipa z omejitvami Za certifikat tipa in certifikat tipa z omejitvami se šteje, da vključujeta projekt tipa, obratovalne omejitve, listo podatkov certifikata tipa za plovnost in emisije, veljavno osnovo za certifikacijo tipa in zahteve glede varstva okolja, s katerimi agencija beleži skladnost, ter vse druge pogoje ali omejitve, predpisane za proizvod v veljavnih certifikacijskih specifikacijah in zahtevah glede varstva okolja, za certifikat tipa z omejitvami pa vse dodatne omejitve uporabe v zvezi z namenom in kakršno koli neskladnost s Prilogo 8 Čikaške konvencije. Certifikat tipa in certifikat tipa z omejitvami za zrakoplove poleg tega vključujeta tudi listo podatkov certifikata tipa za hrup. Lista podatkov certifikata tipa za motor vključuje zapis o skladnosti glede emisij. (15) točka 21A.44 se nadomesti z naslednjim: 21A.44 Obveznosti nosilca Vsak nosilec certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami mora: sprejeti vse obveznosti, določene v 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.55, 21A.57 in 21A.61; in v ta namen še naprej izpolnjevati zahteve za upravičenost po 21A.14 ali po alternativnem postopku zaprositi za soglasje agencije za uporabo postopkov, ki določajo njegove dejavnosti za prevzem teh obveznosti; ter opredeliti oznake v skladu s Poddelom Q; ter (c) agenciji poročati o vsakršnem neizpolnjevanju obveznosti, ki mu jih nalaga Poddel B. (16) točka 21A.47 se nadomesti z naslednjim: 21A.47 Prenosljivost Certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami se lahko prenese samo na fizično ali pravno osebo, ki je sposobna prevzeti obveznosti po 21A.44 in je v ta namen dokazala svojo sposobnost po merilih iz 21A.44. (17) točka 21A.51 se nadomesti z naslednjim: 21A.51 Trajanje in stalna veljavnost SL 16 SL

18 Certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami se izdata za neomejen čas. Veljavna ostaneta pod pogojem, da se certifikat ne odpove ali prekliče po veljavnih upravnih postopkih, ki jih uvede agencija. Ob odpovedi ali preklicu je treba certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami vrniti agenciji. (18) naslov Poddela E se nadomesti z naslednjim: PODDEL E DODATNI CERTIFIKATI TIPA IN DODATNI CERTIFIKATI TIPA Z OMEJITVAMI (19) točka 21A.111 se nadomesti z naslednjim: 21A.111 Področje uporabe Ta poddel določa postopke za odobritev velike spremembe projektov tipa po postopkih za dodatne certifikate tipa in odobritev velike spremembe zrakoplova po postopkih za dodatne certifikate tipa z omejitvami ter določa pravice in obveznosti prosilcev za te odobritve in njihovih nosilcev. (20) vstavi se nova točka 21A.113B: 21A.113B Dodatni certifikat tipa z omejitvami (c) (d) Za dodatni certifikat tipa z omejitvami za veliko spremembo projekta tipa zrakoplova se lahko zaprosi, kadar 1. je dodatni certifikat tipa ali odobritev velike spremembe neustrezna; ter 2. je zrakoplov modificiran za namen, za katerega se agencija strinja, da upravičuje odstopanja od bistvenih zahtev Priloge I osnovne uredbe. Točke 21A.112, 21A.112B, 21A.113, 21A.116, 21A.117, 21A.118A, 21A.118B, 21A.119 in 21A.120 veljajo za vloge za dodatni certifikat tipa z omejitvami. Veljavne certifikacijske specifikacije so tiste, vzpostavljene v skladu z 21A.101, brez odstavkov o veljavni plovnostni kodi, za katere agencija meni, da ne ustrezajo namenu, za katerega se bo uporabljalo zrakoplov, in vključno z morebitnimi alternativnimi specifikacijami. Prosilec je upravičen, da mu agencija izda dodatni certifikat tipa z omejitvami, potem ko: 1. dokaže, da je spremenjeni zrakoplov skladen s certifikacijskimi specifikacijami, navedenimi v pododstavku (c), in veljavnimi zahtevami glede varstva okolja, tako da: (i) agenciji predloži dokazne podatke z vsemi potrebnimi opisnimi podatki za dopolnitev projekta tipa; (ii) da izjavo, da je dokazal skladnost z vsemi veljavnimi certifikacijskimi specifikacijami in zahtevami glede varstva okolja, in Agenciji dostavi osnovo, na kateri temelji ta izjava; (iii) če ima prosilec ustrezno potrdilo projektivne organizacije, da izjavo iz pododstavka (d)(1)(ii) v skladu z določbami Poddela J; SL 17 SL

19 (iv) izpolnjuje zahteve 21A.33 in po potrebi 21A dokaže svojo sposobnost v skladu z 21A.112B; 3. če je po 21A.113 prosilec sklenil dogovor z nosilcem projekta tipa, (i) je nosilec certifikata tipa sporočil, da nima tehničnih pripomb na informacije, podane po 21A.93, in (ii) nosilec certifikata tipa soglaša, da bo sodeloval z nosilcem dodatnega certifikata tipa, da se zagotovi izpolnjevanje vseh obveznosti za stalno plovnost spremenjenega proizvoda z izpolnjevanjem 21A.44 in 21A.118A. 4. Pri dodatnem certifikatu tipa z omejitvami za zrakoplov za vgradnjo motorja ali propelerja mora biti za motor ali propeler ali oba: (i) certifikat tipa izdan ali opredeljen v skladu s to uredbo; ali (ii) dokazano, da sta v skladu s certifikacijskimi specifikacijami, potrebnimi za zagotovitev varnega letenja zrakoplova. (e) Dodatni certifikat tipa z omejitvami opredeli vse dodatne omejitve z namenom povezane uporabe. (21) točka 21A.118A se nadomesti z naslednjim: 21A.118A Obveznosti in oznake EPA Vsak nosilec dodatnega certifikata tipa ali dodatnega certifikata tipa z omejitvami mora: prevzeti obveznosti: 1. določene v 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.105, 21A.119 in 21A.120; 2. so implicitno zajete v sodelovanju z nosilcem certifikata tipa pod 21A.115(c)(2); in v ta namen še naprej izpolnjevati merila iz 21A.112B; opredeliti oznake, vključno s črkami EPA, v skladu z 21A.804. (c) agenciji poročati o vsakršnem neizpolnjevanju obveznosti, ki mu jih nalaga Poddel E. (22) točka 21A.118B se nadomesti z naslednjim: 21A.118B Trajanje in stalna veljavnost Dodatni certifikat tipa ali dodatni certifikat tipa z omejitvami se izdata za neomejen čas. Veljavna ostaneta pod pogojem, da se certifikat ne odpove ali prekliče po veljavnih upravnih postopkih, ki jih uvede agencija. Ob odpovedi ali preklicu je treba dodatni certifikat tipa ali dodatni certifikat tipa z omejitvami vrniti agenciji. (23) točka 21A.173 se nadomesti z naslednjim: 21A.173 Razvrstitev SL 18 SL

20 Spričevala o plovnosti se izdajo za zrakoplove, ki so v skladu s certifikatom tipa, izdanim v skladu s tem delom. Spričevala o plovnosti z omejitvami se izdajo za zrakoplove: 1. ki so v skladu s certifikatom tipa z omejitvami, izdanim v skladu s tem delom, ali 2. ki so v skladu s certifikatom tipa, kot ga dopolnjuje dodatni certifikat tipa z omejitvami, izdan v skladu s tem delom, ali 3. za katere je bilo agenciji dokazano, da so v skladu s posebnimi plovnostnimi specifikacijami, ki zagotavljajo ustrezno varnost. (24) točka 21A.174 se nadomesti z naslednjim: 21A.174 Vloga V skladu z 21A.172 se vloga za spričevalo o plovnosti ali spričevalo o plovnosti z omejitvami vloži pri pristojnem organu države članice registracije v obliki in na način, ki ju določi zadevni organ. Vloge za spričevalo o plovnosti ali spričevalo o plovnosti z omejitvami morajo vključevati: 1. vrsto spričevala o plovnosti, za katero se zaprosi; 2. pri novih zrakoplovih: (i) izjavo o skladnosti: - izdano po 21A.163, ali - izdano po 21A.130, ki jo validira pristojni organ, - ali za uvožen zrakoplov izjavo, ki jo podpiše izvozni organ, da je zrakoplov v skladu s projektom, ki ga je odobrila agencija; (ii) poročilo o masi in ravnotežju z razporedom nakladanja; (iii) priročnik za letenje, če ga za ta zrakoplov zahteva veljavna plovnostna koda; 3. pri rabljenih zrakoplovih: (i) s poreklom iz države članice certifikat pregleda plovnosti, izdan v skladu z Delom M; (ii) s poreklom iz države nečlanice: - izjavo pristojnega organa države, v kateri je zrakoplov registriran ali je bil registriran, o statusu plovnosti zrakoplova v njegovem registru ob predaji, - poročilo o masi in ravnotežju z razporedom nakladanja, - priročnik za letenje, če ga za ta zrakoplov zahteva veljavna plovnostna koda, - preteklo evidenco, da se ugotovi standard proizvodnje, sprememb in vzdrževanja zrakoplova, vključno z vsemi omejitvami, povezanimi z zrakoplovom po predpisih države, v kateri je registriran ali je bil registriran zrakoplov, SL 19 SL

21 (c) (d) - priporočilo za izdajo certifikata pregleda plovnosti po pregledu plovnosti v skladu z Delom M. Vsaka vloga za spričevalo o plovnosti z omejitvami za zrakoplov, za katerega je spričevalo o plovnosti postalo neveljavno zaradi vključitve dodatnega certifikata tipa z omejitvami, mora vključevati priporočilo za izdajo certifikata pregleda plovnosti po pregledu plovnosti v skladu z Delom M. Če ni dogovorjeno drugače, je treba izjave iz pododstavkov (2)(i) in (3)(ii) izdati največ 60 dni pred predstavitvijo zrakoplova pristojnemu organu države članice registracije. (25) točka 21A.177 se nadomesti z naslednjim: 21A.177 Sprememba ali dopolnitev Spričevalo o plovnosti ali spričevalo o plovnosti z omejitvami sme spremeniti ali dopolniti samo pristojni organ države članice registracije. (26) točka 21A.179 se nadomesti z naslednjim: 21A.179 Prenosljivost in ponovna izdaja v državah članicah Pri spremembi lastništva zrakoplova: 1. se, če zrakoplov ostane v istem registru, spričevalo o plovnosti ali spričevalo o plovnosti z omejitvami prenese skupaj z zrakoplovom; 2. se, če se zrakoplov registrira v drugi državi članici, izda spričevalo o plovnosti ali spričevalo o plovnosti z omejitvami: (i) ob predložitvi prejšnjega spričevala o plovnosti ali spričevala o plovnosti z omejitvami in veljavnega certifikata pregleda plovnosti, izdanega po Delu M, in (ii) ob izpolnitvi 21A.175. Pri spremembi lastništva zrakoplova, ki ima spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi odobritve projekta, izdane ali določene v skladu z 21A.191, 21A.194A ali 21A.194B, se taka odobritev projekta prenese novemu lastniku. (27) točka 21A.180 se nadomesti z naslednjim: 21A.180 Inšpekcijski pregled Prosilec za spričevalo o plovnosti ali spričevalo o plovnosti z omejitvami ali njegov nosilec mora na zahtevo pristojnega organa države članice registracije zagotoviti dostop do zrakoplova, za katerega bo ali je bilo izdano navedeno spričevalo. (28) točka 21A.181 se nadomesti z naslednjim: 21A.181 Trajanje in stalna veljavnost Spričevalo o plovnosti se izda za neomejen čas. Veljavno ostane pod pogojem, da: 1. je v skladu z odobrenim projektom in zahtevami za stalno plovnost, in SL 20 SL

22 2. zrakoplov ostaja v istem registru, in 3. certifikat tipa, v skladu s katerim je bilo izdano, ni bil predhodno razveljavljen po 21A.51, 4. spričevalo ni bilo odpovedano, začasno razveljavljeno ali preklicano, 5. zrakoplov ni bil spremenjen v skladu z dodatnim certifikatom tipa z omejitvami. Spričevalo o plovnosti z omejitvami se izda za neomejen čas. Veljavno ostane pod pogojem, da: 1. je v skladu z veljavnim odobrenim projektom in zahtevami za stalno plovnost, in 2. zrakoplov ostaja v istem registru, in 3. odobritve projekta, v skladu s katerimi je bilo izdano, niso bile predhodno odpovedane ali preklicane po 21A.51, 21A.118B ali 21A191(d), kakor je ustrezno; in 4. spričevalo ni bilo odpovedano, začasno razveljavljeno ali preklicano. (c) Ob odpovedi ali preklicu je treba spričevalo vrniti pristojnemu organu države članice registracije. (29) točka 21A.182 se nadomesti z naslednjim: 21A.182 Identifikacija zrakoplova Vsak prosilec za spričevalo o plovnosti ali spričevalo o plovnosti z omejitvami po tem poddelu mora dokazati, da je njegov zrakoplov identificiran v skladu s Poddelom Q. (30) vstavi se nova točka 21A.183: 21A.183 (c) Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij vloga za odobritev projekta Če certifikat tipa in certifikat tipa z omejitvami nista primerna, je prosilec za spričevalo o plovnosti na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij upravičen vložiti vlogo za odobritev projekta po tem odstavku. Prosilec svojo sposobnost dokaže s potrdilom projektivne organizacije, ki ga izda agencija v skladu s Poddelom J. Prosilec lahko po alternativnem postopku za dokaz svoje sposobnosti zaprosi za soglasje Agencije za uporabo postopkov, ki določajo posebno projektivno prakso, vire in zaporedje dejavnosti, potrebnih za upoštevanje točk 21A.187, 21A.189, 21A.191, 21A.195, 21A.196 in 21A.197. Vloga za odobritev projekta zrakoplova, ki je upravičen do certifikata plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij, se vloži v obliki in na način, ki ju določi agencija. SL 21 SL

23 (d) Vlogi je treba priložiti tridimenzionalen načrt tega zrakoplova in predhodne osnovne podatke, vključno s predlaganimi obratovalnimi karakteristikami in omejitvami. (31) vstavi se nova točka 21A.185: 21A.185 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij določitev posebnih plovnostnih specifikacij in zahtev glede varstva okolja Za odobritev projekta zrakoplova, ki je upravičen do spričevala o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij, agencija objavi posebne plovnostne specifikacije, ki zagotavljajo ustrezno varnost. Veljavne zahteve glede varstva okolja in certifikacijske specifikacije so navedene v 21A.18. (32) vstavi se nova točka 21A.187: 21A.187 (c) Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij skladnost s posebnimi plovnostnimi specifikacijami in zahtevami glede varstva okolja Prosilec za odobritev projekta zrakoplova, ki je upravičen do certifikata plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij, dokaže skladnost s posebnimi plovnostnimi specifikacijami in zahtevami glede varstva okolja, opredeljenimi v skladu z 21A.185, in agenciji predloži sredstva, s katerimi je bila dokazana skladnost. Prosilec da izjavo, da je dokazal skladnost s posebnimi plovnostnimi specifikacijami in zahtevami glede varstva okolja, opredeljenimi v skladu z 21A.185. Izjavo iz pododstavka se da v skladu z določbami Poddela J ali alternativnih postopkov za potrdilo projektivne organizacije. (33) vstavi se nova točka 21A.189: 21A.189 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij odobritev projekta zrakoplova Prosilec je upravičen, da mu agencija izda odobritev projekta zrakoplova, potem ko: predloži izjavo iz 21A.187; in je dokazano, da: 1. zrakoplov, ki se ga odobri, izpolnjuje posebne plovnostne specifikacije in zahteve glede varstva okolja, opredeljene v skladu z 21A.185; 2. ni zaradi nobene značilnosti ali lastnosti nevaren za uporabe, za katere se zahteva odobritev; in 3. je za v zrakoplov vgrajen motor ali propeler ali oba: (i) certifikat tipa izdan ali opredeljen v skladu s to uredbo; ali SL 22 SL

24 (ii) je bilo dokazano, da sta v skladu s posebnimi plovnostnimi specifikacijami, ki zagotavljajo ustrezno varnost. (34) vstavi se nova točka 21A.191: 21A.191 (c) Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij obveznosti nosilca odobritve projekta Nosilec odobritve projekta zrakoplova poroča agenciji o vseh njemu znanih napakah, motnjah v delovanju, okvarah in drugih dogodkih v zvezi z zrakoplovom, za katerega velja odobritev projekta, in ki je povzročila ali bi lahko povzročila nevarne razmere. Ta poročila se takoj, ko je mogoče, dajo v obliki in na način, ki ju določi agencija, v vsakem primeru pa jih je treba odposlati najpozneje 72 ur po ugotovitvi možnih nevarnih razmer, razen če tega ne preprečijo izredne razmere. Kadar je dogodek, sporočen po odstavku, rezultat pomanjkljivosti v projektih, nosilec odobritve projekta razišče vzrok za pomanjkljivost in agencijo obvesti o rezultatih preiskave in kakršnih koli ukrepih, ki jih izvede ali predlaga za odpravo navedene pomanjkljivosti. Če agencija ugotovi, da je za odpravo pomanjkljivosti treba ukrepati, mora nosilec odobritve projekta agenciji poslati ustrezne podatke za odobritev. Nosilec odobritve projekta zrakoplova: 1. po potrebi hrani vse pomembne projektne informacije, načrte in poročila o testiranjih, da je mogoče zagotoviti informacije, potrebne za zagotavljanje stalne plovnosti in skladnosti z veljavnimi zahtevami glede varstva okolja za zrakoplov, 2. ustrezno izdela, vzdržuje in ažurira potrebne priročnike ter agenciji na zahtevo zagotovi njihove kopije, 3. ustrezno izdela, vzdržuje in ažurira navodila za stalno plovnost. (35) vstavi se nova točka 21A.192: 21A.192 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij izdaja odobritve projekta in spričevala o plovnosti z omejitvami v primeru preklica ali odpovedi certifikata tipa Z odstopanjem od 21A.174, 21A.183, 21A.185, 21A.187 in 21A.189: za zrakoplove, za katere se certifikat tipa (z omejitvami) odpove ali prekliče iz razloga, ki ni povezan z varnostjo projekta, lahko oseba, pod imenom katere je registriran zrakoplov, zaprosi za odobritev projekta tega zrakoplova; prosilec za odobritev projekta svojo sposobnost dokaže s potrdilom projektivne organizacije, ki ga izda agencija v skladu s Poddelom J. Prosilec lahko po alternativnem postopku za dokaz svoje sposobnosti zaprosi za soglasje agencije za uporabo postopkov, ki določajo posebne dejavnosti, potrebne za upoštevanje točk 21A.191, 21A.196 in 21A.197; SL 23 SL

25 (c) (d) ko se agencija prepriča, da prosilec izpolnjuje pododstavek, izda odobritev projekta za zrakoplov, ki zajema certifikat tipa (z omejitvami) pred njegovim preklicem ali odpovedjo in takrat veljavne plovnostne zahteve, razen če agencija ugotovi, da takšna odobritev projekta ne zagotavlja ustrezne varnosti. Šteje se, da so določbe prvotne osnove za izdajo certifikata tipa posebne plovnostne specifikacije, po katerih se odobri projekt; v skladu z 21A.172 se vloga za spričevalo o plovnosti z omejitvami vloži pri pristojnem organu države članice registracije v obliki in na način, ki ju določi zadevni organ. (36) vstavi se nova točka 21A.193: 21A.193 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij izdaja spričevala o plovnosti z omejitvami zaradi preklica certifikata tipa Z odstopanjem od 21A.174, 21A.183, 21A.185, 21A.187, 21A.189 in 21A.192: za zrakoplove, opredeljene v 21A.14, za katere se zaradi odsotnosti nosilca certifikata tipa prekliče certifikat tipa (z omejitvami), se šteje, da je bila odobritev projekta zrakoplova izdana lastniku zrakoplova. Odobritev projekta zajema certifikat tipa (z omejitvami) pred njegovim preklicem ali odpovedjo in takrat veljavne plovnostne zahteve, razen če agencija ugotovi, da takšna odobritev projekta ne zagotavlja ustrezne varnosti. Šteje se, da so določbe prvotne osnove za izdajo certifikata tipa posebne plovnostne specifikacije, po katerih se odobri projekt; v skladu z 21A.172 se vloga za spričevalo o plovnosti z omejitvami vloži pri pristojnem organu države članice registracije v obliki in na način, ki ju določi zadevni organ. (37) vstavi se nova točka 21A.195: 21A.195 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij vsebina in veljavnost odobritve projekta zrakoplova Šteje se, da odobritev projekta zrakoplova vključuje: 1. projektne podatke; 2. obratovalne omejitve; 3. listo podatkov odobritev za plovnost, hrup in emisije. Kadar motor nima certifikata tipa, lista podatkov vključuje tudi zapis o skladnosti glede emisij. Lista podatkov navaja vsako neskladnost s Prilogo 8 k Čikaški konvenciji; 4. po potrebi posebne plovnostne specifikacije in zahteve glede varstva okolja, s katerimi agencija beleži skladnost; 5. vse druge pogoje ali omejitve, predpisane za zrakoplov in po potrebi motor in propeler v veljavnih certifikacijskih specifikacijah in zahtevah glede varstva okolja; in SL 24 SL

26 6. vse dodatne omejitve uporabe, povezane s spričevalom o plovnosti z omejitvami. Odobritev projekta zrakoplova se izda za neomejen čas. Veljavna ostane pod pogojem, da se odobritve ne odpove ali prekliče po veljavnih upravnih postopkih, ki jih uvede agencija. (c) Ob odpovedi ali preklicu je treba potrdilo o odobritvi projekta zrakoplova vrniti Agenciji. (38) vstavi se nova točka 21A.196: 21A.196 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij odobritev sprememb projekta zrakoplova Spremembe projektov zrakoplova, za katerega je bilo izdano spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij, so razvrščene na male in velike v skladu z 21A.91. Velike spremembe odobri agencija v skladu z 21A.189. (c) Male spremembe odobri agencija ali ustrezno potrjena projektivna organizacija v skladu z 21A.189. (39) vstavi se nova točka 21A.197: 21A.197 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij odobritev načrta popravila Načrti popravila zrakoplova, za katerega je bilo izdano spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij, so razvrščeni na male in velike v skladu z 21A.435. Velike načrte popravil odobri agencija v skladu z 21A.189. (c) Male načrte popravil odobri agencija ali ustrezno potrjena projektivna organizacija v skladu z 21A.189. (40) točka 1. v 21A.211 se nadomesti z naslednjim: 1. je v skladu z veljavnim odobrenim projektom ter zahtevami glede varstva okolja in za stalno plovnost, in (41) točka 21B.327 se nadomesti z naslednjim: 21B.327 Spričevalo o plovnosti z omejitvami Pristojni organ države članice registracije izda spričevalo o plovnosti z omejitvami za: 1. nov zrakoplov ob predložitvi dokumentacije, zahtevane v točki 21A.174(2), ki dokazuje, da je zrakoplov v skladu s projektom, ki ga je agencija odobrila po certifikatu tipa z omejitvami, po certifikatu tipa, dopolnjenim z dodatnim certifikatom tipa z omejitvami, ali v skladu s posebnimi plovnostnimi specifikacijami, in je varen za uporabo; 2. rabljen zrakoplov: (i) ob predložitvi dokumentacije, zahtevane v točki 21A.174(3), ki dokazuje, da: SL 25 SL

27 (c) (A) je zrakoplov v skladu s projektom, ki ga je agencija odobrila po certifikatu tipa z omejitvami, po certifikatu tipa, dopolnjenim z dodatnim certifikatom tipa z omejitvami, ali v skladu s posebnimi plovnostnimi specifikacijami, in (B) so bile upoštevane ustrezne plovnostne zahteve, in (C) je bil zrakoplov pregledan v skladu z ustreznimi določbami Dela M, in (ii) ko se pristojni organ države članice registracije prepriča, da je zrakoplov v skladu z odobrenim projektom in je varen za uporabo. To lahko vključuje preglede pristojnega organa države članice registracije. Za rabljen zrakoplov, za katerega je spričevalo o plovnosti postalo neveljavno zaradi vključitve dodatnega certifikata tipa z omejitvami, pristojni organ države članice registracije izda spričevalo o plovnosti z omejitvami, 1. ob predložitvi dokumentacije, zahtevane v točki 21A.174(c), ki dokazuje, da: (i) je zrakoplov skladen s projektom, ki ga je odobrila agencija po certifikatu tipa, dopolnjenim z dodatnim certifikatom tipa z omejitvami, in (ii) so bile upoštevane ustrezne plovnostne zahteve, in (iii) je bil zrakoplov pregledan v skladu z ustreznimi določbami Dela M, in 2. ko se pristojni organ države članice registracije prepriča, da je zrakoplov v skladu z odobrenim projektom in je varen za uporabo. To lahko vključuje preglede pristojnega organa države članice registracije. Spričevalo o plovnosti z omejitvami določa omejitve uporabe, opredeljene v skladu z 21A.41, 21A.113B(e) ali 21A.195(6). (42) vstavi se nova točka 21B.328: 21B.328 Spričevalo o plovnosti z omejitvami na podlagi posebnih plovnostnih specifikacij izdaja odobritve projekta in spričevala o plovnosti z omejitvami v primeru preklica ali odpovedi certifikata tipa V skladu z 21A.192 ali 21A.193 in z odstopanjem od 21B.327 pristojni organ države članice registracije ob predložitvi predhodno veljavnega spričevala o plovnosti izda spričevalo o plovnosti z omejitvami, razen če ugotovi, da zrakoplov ni skladen z odobritvijo projekta, kot je določeno v 21A.192(c) ali 21A.193, ali ni varen za uporabo. SL 26 SL

CL2012R0748SL _cp 1..1

CL2012R0748SL _cp 1..1 2012R0748 SL 21.07.2015 003.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA KOMISIJE (EU) št. 748/2012 z dne 3.

Prikaži več

Microsoft Word - AESA ENSL.doc

Microsoft Word - AESA ENSL.doc Predlog UREDBA KOMISIJE (ES) št. / z dne [ ] o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx Evropska agencija za varnost v letalstvu 22. nov. 2012 MNENJE ŠT. 05/2012 EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST V LETALSTVU Z DNE 22 NOVEMBRA 2012 o Uredbi Komisije o določitvi izvedbenih predpisov za operatorje

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

ULN Novi predpisi in pravila za pilote ultralahkih letalnih naprav

ULN Novi predpisi in pravila za pilote ultralahkih letalnih naprav ULN Novi predpisi in pravila za pilote ultralahkih letalnih naprav UVOD IN VSEBINA Uvod Po vzoru evropske zakonodaje, ki določa pravila za pridobitev in ohranjanje licenc pilotov zrakoplovov, ki sodijo

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.12.2018 C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.12.2018 o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in XII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 12.3.2019 C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Agencija za civilno letalstvo Slovenija Civil Aviation Agency Slovenija Pravna ureditev sistemov brezpilotnih zrakoplovov Seminar o transportnih zavarovanjih Slovensko zavarovalno združenje Oktober 2018

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih 28.3.2008 Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES)

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1821 final ANNEX PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1821 final ANNEX PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 12.3.2019 C(2019) 1821 final ANNEX PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav

Prikaži več

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne 5. decembra o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne 5. decembra o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in 12.12.2014 L 355/59 PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 5. decembra 2014 o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in vozil v skladu z direktivama 2008/57/ES in

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

31999L0037_001sl

31999L0037_001sl 07/Zv. 4 351 31999L0037 1.6.1999 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI L 138/57 DIREKTIVA SVETA 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.10.2018 C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 22.10.2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 30. oktobra o odobritvi dajanja na trg bazičnega izolata beljakovin sirotke

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 30. oktobra o odobritvi dajanja na trg bazičnega izolata beljakovin sirotke 31.10.2018 SL L 272/23 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1632 z dne 30. oktobra 2018 o odobritvi dajanja na trg bazičnega izolata beljakovin sirotke iz kravjega mleka kot novega živila v skladu z Uredbo

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

CL2007R0653SL bi_cp 1..1

CL2007R0653SL bi_cp 1..1 2007R0653 SL 31.05.2011 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA KOMISIJE (ES) št. 653/2007 z dne 13.

Prikaži več

Introduction

Introduction AESA/2004/0022/00/00/SL MNENJE št. 3/2004 EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST V LETALSTVU za spremembo Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 1592/2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.10.2014 COM(2014) 673 final 2014/0312 (NLE) Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o pooblastitvi Hrvaške, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

OPINION No 04/2007

OPINION No 04/2007 Evropska agencija za varnost v letalstvu 11. december 2009 MNENJE št. 04/2009 EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST V LETALSTVU z dne 11. decembra 2009 o Uredbi Komisije o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

untitled

untitled 2004R0552 SL 04.12.2009 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA (ES) 552/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o SL L 125/6 Uradni list Evropske unije 21.5.2009 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 152 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije

Uradni list Evropske unije L 152 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije Uradni list Evropske unije L 152 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 62 11. junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

EN

EN SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, [...] C Osnutek UREDBA KOMISIJE (ES) št..../.. z dne [ ] o zahtevah za osebje (Besedilo velja za EGP) SL SL Osnutek UREDBA KOMISIJE (ES) št..../.. z dne [

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

SANCO/12328/2013-EN Rev. 5

SANCO/12328/2013-EN Rev. 5 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.9.2014 COM(2014) 556 final 2014/0255 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o proizvodnji, dajanju na trg in uporabi medicirane krme ter razveljavitvi Direktive

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta L 92/16 Uradni list Evropske unije 30.3.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več