1:18 RC model vozila Amewi X-Knight 22222, 2,4 GHz, RTR

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1:18 RC model vozila Amewi X-Knight 22222, 2,4 GHz, RTR"

Transkripcija

1 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 1:18 RC model vozila Amewi X-Knight 22222, 2,4 GHz, RTR Kataloška št.:

2 Kazalo O podjetju... 2 Varnostni napotki... 3 Izključitev odgovornosti... 3 Poenostavljena izjava EU o skladnosti... 3 Varnostni napotki in opozorila... 4 Napotki glede baterij in odstranjevanja baterij... 5 Napotki za odstranjevanje... 5 Uvod... 6 Polnjenje akumulatorja... 6 Upravljanje in trimanje... 7 Vstavljanje baterij in akumulatorja... 7 Prva vožnja... 7 Napotki glede akumulatorja/baterij... 8 Varnostni napotki za vozilo... 8 Vsebina paketa... 9 Dodatni varnostni napotki Garancijski list Prevod izvirne izjave EU o skladnosti Izvirna izjava EU o skladnosti O podjetju AMEWI TRADE e.k. je mlado, mednarodno dejavno podjetje, ki se ukvarja z uvozom in veleprodajo na področju radijsko vodenih modelov in igrač s sedežem v nemškem kraju Borchen v okrožju Paderborn. Naša paleta izdelkov obsega več kot izdelkov. Mednje sodijo predvsem daljinsko vodena vozila, helikopterji, čolni in goseničarji ter obsežna oprema in vsi potrebni rezervni deli. Prodajna mreža vključuje pribl. 600 specializiranih in spletnih trgovcev z vsega sveta. Podjetje AMEWI Trade e.k. se ukvarja samo z veleprodajo. Naše izdelke prodajamo izključno trgovcem na drobno. Ko kot potrošnik kupite izdelek AMEWI, potem sklenete pogodbo s trgovcem na drobno. Prosimo, da se v primeru uveljavljanja garancije vedno obrnete na svojega trgovca. 2

3 Varnostni napotki Ta model vozila ni igrača. Ni primeren za osebe, mlajše od 14. leta starosti. Pozorno preberite navodila za uporabo. Če ste začetnik, naj vam pomaga izkušen voznik radijsko vodenih modelov vozil. Model in oprema se morata nahajati izven dosega otrok, mlajših od 3 let. Otroci lahko pogoltnejo posamezne sestavne dele, kar lahko vodi do nevarnosti zadušitve. Opomba: Model je že tovarniško sestavljen, vendar pa uporabnik nosi izključno odgovornost za končno montažo in delovanje. Podjetje AMEWI ne prevzema odgovornosti, saj preverjanje ni možno Napravo za daljinsko krmiljenje uporabljajte samo za predviden namen. Nikoli ne upravljajte modela v javnem cestnem prometu ali v nevihti. Ko se v bližini nahajajo ljudje ali živali, bodite previdni pri krmiljenju modela. Poskrbite za zadostno razdaljo od ljudi oz. živali. Pri krmiljenju modela v dežju lahko v sprejemnik ali oddajnik vdre voda. Pri tem lahko pride do kratkega stika, ki lahko vodi do motenj. Pred začetkom krmiljenja modela vedno preverite delovanje sprejemnika in oddajnika. Pred krmiljenjem modela preverite tudi domet naprave za daljinsko krmiljenje. Tega modela ne krmilite, če servo ali regulator ne deluje pravilno. Izključitev odgovornosti Zagotavljamo, da na tem modelu v času nakupa ni bilo napak, nastalih pri proizvodnji, ali napak v materialu. Ta garancija ne velja za komponente ali pri uporabi poškodovanih delov, ki so posledica sprememb ali poškodb, nastalih zaradi uporabe drugih materialov, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo. Takoj ko uporabnik začne uporabljati model, prevzame vso odgovornost, ki je povezana s tem. Reklamacije zaradi nepravilnega ravnanja ali odškodninske zahtevke zaradi napačne uporabe tega modela bomo zavrnili, saj nimamo vpliva na praktično uporabo. Garancija ne velja v naslednjih primerih: škoda zaradi nepravilne uporabe, običajna obraba, pomanjkljivosti, ki samo nepomembno vplivajo na vrednost ali uporabnost naprave. V primeru posegov s strani specializiranih trgovcev, ki jih proizvajalec AMEWI ni pooblastil, ali pri uporabi neoriginalnih rezervnih delov AMEWI, izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Poenostavljena izjava EU o skladnosti Ta model je bil izdelan v skladu s trenutnim stanjem tehnike. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in državnih direktiv. Izdelek je opremljen z oznako skladnosti CE. Podjetje AMEWI Trade e.k. s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje 3

4 bistvene zahteve in ostala relevantrna določila Direktive o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi 2014/53/EU (R&TTE). Izdelek je v skladu z Direktivo o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Ustrezne izjave in dokumentacija so v lasti proizvajalca, kjer jih lahko tudi zahtevate. Izvirno izjavo EU o skladnosti in njen prevod v slovenščino najdete tudi na koncu teh navodil za uporabo. AMEWI Trade e.k., Nikolaus-Otto-Str. 6, Borchen, Nemčija, faks: / , elektronska pošta: info@amewi.com, Prosimo, da nadaljnja vprašanja glede izdelka in skladnosti naslovite na: AMEWI Trade e.k., Nikolaus-Otto-Str. 6, Borchen, Nemčija, faks: +49 (0)5251 / , elektronska pošta: info@amewi.com. Varnostni napotki in opozorila Pozor! Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo! Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! Pozor! Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje naprave na lastno pest nista dovoljena. Modela ne razstavljajte. Pozor! Majhni deli. Obstaja nevarnost zadušitve ali telesnih poškodb zaradi majhnih delov. Pozor! Izdelek ni igrača in ni primeren za osebe, mlajše od 14 let! Izdelek ne sme priti v stik z vlago ali mokroto. Model lahko uporabljate samo na gladkih, ravnih in čistih tleh. Že padec z majhne višine lahko poškoduje izdelek. Hkratna uporaba modelov z isto oddajno/sprejemno frekvenco zaradi medsebojnih vplivov ni možna. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. 4

5 Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. Napotki glede baterij in odstranjevanja baterij Pozor! Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke. Baterije ali akumulatorje lahko zamenja samo odrasla oseba. Nikoli ne mešajte polnilnih baterij z navadnimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih z delno polnimi akumulatorji/baterijami. Nikoli ne mešajte akumulatorjev z različno kapaciteto. Nikoli ne poskušajte polniti navadnih baterij. Pazite na pravilno polarnost. Okvarjene akumulatorje/baterije je treba pravilno odstraniti (posebni odpadki). Polnjenja nikoli ne izvajajte nenadzorovano. V primeru vprašanj glede časa polnjenja preberite navodila za uporabo ali pa se obrnite na proizvajalca. Napotki za odstranjevanje Podjetje AMEWI je prijavljeno pri združenju EAR pod naslednjo reg. št. za OEEO: DE Podjetje skrbi za pravilno reciklažo vseh odsluženih elektronskih komponent. Električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke! Izdelek po izteku njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje med gospodinjske odpadke je prepovedano! Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Dodatne oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanima simboloma smetnjakov). Proizvajalec z oznako RoHS potrjuje, da so bile pri proizvodnji upoštevane vse mejne vrednosti. Baterije, ki so označene s simbolom za recikliranje, lahko odvržete v vsak zbiralnik za odslužene baterije (pri večini supermarketov na blagajni). Ne smete jih metati med ostale odpadke oz. gospodinjske odpadke. 5

6 Podjetje AMEWI Trade e.k. sodeluje pri dvojnem sistemu za embalažo s podjetjem Landbell AG. Uporabljeno embalažo zbirajo partnerska podjetja (komunalna podjetja) pri potrošnikih (gospodinjstva, rumeni odpadki), jih sortirajo in ustrezno pripravijo za reciklažo. Sodelovanje pri dvojem sistemu prispeva k zmanjševanju emisij CO 2. Uvod Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Prosimo, da pred začetkom uporabe modela vozila pozorno preberete navodila za uporabo. Želimo vam zabavno vožnjo! vaša ekipa AMEWI Pozor! Ta radijsko voden model vozila ni primeren za otroke, mlajše od 14. leta starosti. Pri igranju z električnimi modeli morajo starši nadzorovati svoje otroke. Polnjenje akumulatorja (1) Temu izdelku je priložen NiMH-akumulator. Prosimo, da ga pred prvo vožnjo napolnite. (2) Za polnjenje povežite vtič akumulatorja in vtič polnilnika (polnilnega kabla) ter priključite polnilnik na električno vtičnico. (3) Pri prvih dveh postopkih polnjenja je treba akumulator polniti približno 8 ur. Nato zadostuje 5-6 ur. Akumulatorja ne polnite predolgo, saj s tem ne bo nič kaj bolj napolnjen. (4) Med postopkom polnjenja izdelka nikoli ne puščajte brez nadzora! (5) Redno preverjajte vtiče in druge električne dele na modelu, akumulatorju in polnilniku. Če odkrijete poškodbe, potem pred ponovno uporabo poskrbite za ustrezno popravilo. 6

7 Upravljanje in trimanje Vstavljanje baterij in akumulatorja (1) Odprite pokrov baterijskega predala spodaj na napravi za daljinsko krmiljenje. (2) Vstavite priložene baterije in ponovno zaprite predal. Prosimo, da pazite na pravilno polarnost. Vstavljanje akumulatorja: Odprite akumulatorski predal spodaj na vozilu (pri tem potrebujete križni izvijač). Vtič napolnjenega akumulatorja povežite z vtičem vozila. Vstavite akumulator v predal in ponovno privijte pokrov predala. Prva vožnja (1) Najprej vključite napravo za daljinsko krmiljenje, nato pa še vozilo. (2) Ročico na oddajniku potisnite naprej ali nazaj, da vozilo začne voziti naprej ali nazaj. Za krmiljenje vozila v levo ali desno uporabite vrtljivi gumb na oddajniku. (3) Če vozilo vleče v eno stran, potem uporabite trimer na dnu vozila. 7

8 Napotki glede akumulatorja/baterij (1) Med postopkom polnjenja izdelka nikoli ne puščajte brez nadzora. (2) Ko želite napolniti akumulator, prosimo, da ga najprej vzamete iz vozila. (3) Prazen akumulator in baterije pravočasno zamenjajte. (4) Preden vstavite akumulator, poskrbite za to, da je vozilo izključno. (5) Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost (+/-). (6) V nobenem primeru ne poskušajte polniti nepolnilnih baterij. (7) Ko vozila dalj časa ne nameravate uporabljati, prosimo, da odstranite akumulator in baterije iz oddajnika. (8) Baterije se naj nahajajo na zadostni razdalji od ognja in drugih virov vročine, da preprečite iztekanje baterij in eksplozijo. (9) Nikoli ne mešajte polnilnih baterij z navadnimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih z delno polnimi (polnilnimi) baterijami. (10) Nikoli ne mešajte polnilnih baterij z različno kapaciteto. Varnostni napotki za vozilo Ko se vozilo še premika, se v nobenem primeru ne dotikajte vrtečih se koles, saj lahko to vodi do materialne škode na vozilu. Vozila ne uporabljajte na prometnih cestah ali drugih nevarnih mestih, saj boste tako preprečili nesreče. 8

9 Prosimo, da z vozilom ne vozite čez luže, blato ali pesek. To lahko vodi do materialne škode, posledica tega pa je prenehanje veljavnosti garancije. Vsebina paketa 1 x model vozila 1:18 X-Knight 2,4 GHz naprava za daljinsko krmiljenje 1 x NiMH-akumulator (6 V, 700 mah) Polnilnik (polnilni kabel) 2 x baterija tipa AA 1 x navodila za uporabo 9

10 Dodatni varnostni napotki Napravo za daljinsko krmiljenje uporabljajte samo za predviden namen. Nikoli ne upravljajte modela v javnem cestnem prometu ali v nevihti. Ko se v bližini nahajajo ljudje ali živali, bodite previdni pri krmiljenju modela. Poskrbite za zadostno razdaljo od ljudi oz. živali. Pri krmiljenju modela v dežju lahko v sprejemnik ali oddajnik vdre voda. Pri tem lahko pride do kratkega stika, ki lahko vodi do motenj. Pred začetkom krmiljenja modela vedno preverite delovanje sprejemnika in oddajnika. Pred krmiljenjem modela preverite tudi domet naprave za daljinsko krmiljenje. Tega modela ne krmilite, če servo ali regulator ne deluje pravilno. Ta izdelek je zmogljiv daljinsko voden model, ki vam bo prinesel veliko veselja. Vendar pa lahko nepravilno ravnanje vodi do poškodb in telesnih poškodb. Prosimo, da si za preprečitev nepravilnega ravnanja pozorno preberete naslednje napotke: - Ta izdelek ni igrača. Otroci, mlajši od 14 let, morajo biti pod nadzorom odrasle..osebe. - Pozorno preberite napotke, da se seznanite z danostmi modela in posameznimi..postopki, preden se lotite krmiljenja modela. Če še nikoli niste krmilili daljinsko..vodenega modela, vam priporočamo, da se posvetujete z izkušeno osebo. - Preden se lotite krmiljenja modela, se prepričajte, da so napolnjene tako baterije v..napravi za daljinsko krmiljenje kot tudi v modelu. - Prosimo, da model krmilite samo na posebnem mestu. Izogibajte se krmiljenju..modela na živahnih ulicah in mestih ter na mokrih predelih. OPOZORILO: Model ne..smete krmiliti po vodi in blatu. Mokrota in vlaga lahko poškodujeta ESC, motor,..sprejemnik, servo in akumulator. - Pravilno priključite akumulator (upoštevajte polarnost +/-). - Za začetek uporabe modela najprej vključite napravo za daljinsko krmiljenje, nato..pa še model. Ko želite prenehati z uporabo modela, najprej izključite model, nato pa..še napravo za daljinsko krmiljenje. - Ko modela ne uporabljate, iz njega vzemite akumulator. - Redno preverjajte, če so se kabli modela morda zrahljali. - Če uporabljate akumulator, ki ni bil priložen modelu, se prepričajte, da je napetost..akumulatorja/število celic identično. Če potrebujete pomoč, prosimo, da se obrnete..na svojega trgovca. - Med delovanjem se ne dotikajte komponent vozila. ESC in motor se lahko močno..segrejeta...modela se ne dotikajte, dokler se ne ohladi. Napajanje tega modela lahko poteka z NiMH- ali LiPo-akumulatorji. Prosimo, da zaradi visoke energijske gostote akumulatorjev posebej upoštevate naslednje napotke: 10

11 - Akumulatorje je treba za polnjenje vzeti iz modela. - Akumulatorji se morajo pred polnjenjem ohladiti. - Akumulatorje shranjujete na suhem mestu. Uporaba in vzdrževanje zahtevata tehnično razumevanje, rokodelske spretnosti in previdno ravnanje. Ker proizvajalec in prodajalec nimata vpliva na pravilno uporabo in vzdrževanje modelov, izrecno opozarjamo na te nevarnosti, saj je vsakršna odgovornost z naše strani izključena. Vsi premični deli predstavljajo nenehno nevarnost telesnih poškodb. Upoštevajo, da lahko motorji in regulatorji med delovanjem dosegajo visoke temperature, zato se obvezno izognite dotikanju teh delov. Prav tako pazite na to, da vrteči se deli ne pridejo v stik s kakšnimi drugimi predmeti! Upoštevajte napotke proizvajalca akumulatorja. Prenapolnjenje ali napačno polnjenje lahko vodi do eksplozije akumulatorjev. Pazite na pravilno polarnost. Svoje naprave zaščitite pred prahom, umazanijo in vlago. Naprav ne izpostavljajte prekomerni vročini, mrazu ali vibracijam. Uporabljajte samo priporočene polnilnike in svoje akumulatorje polnite samo do navedenega časa polnjenja. Upoštevajte kontrolo polnjenja. Redno preverjajte, če so vaše naprave morda poškodovane, in poškodovane dele nadomestite z originalnimi rezervnimi deli. Poškodovanih ali mokrih naprav več ne uporabljajte, tudi ko so se že posušile. V takšnih primerih se morate posvetovati s svojim specializiranim trgovcem oz. z njegovim posredovanjem poslati naprave v preverjanju servisni službi AMEWI. Uporabite lahko samo komponente in kose opreme, ki jih priporoča proizvajalec. Na napravi za daljinsko krmiljenje ne smete izvajati sprememb. Če ima akumulator v oddajniku ali sprejemniku samo še nezadostno napetost, lahko izgubite nadzor nad svojim modelom. Akumulator v sprejemniku, ki mu po daljši uporabi pade napetost, samo še zelo počasi premika serve, nadzor nad modelom pa postane nepredvidljiv. Če imate model, pri katerem elektromotor in sprejemnik napaja isti akumulator (BEC-sistem), morate prekiniti z uporabo modela, takoj ko maksimalna hitrost močno upade. V nasprotnem primeru boste kmalu izgubili nadzor nad vozilom. Daljinsko vodeni modeli lahko z doseganjem visokih hitrosti poškodujejo osebe ali povzročijo materialno škodo. Čar krmiljenja daljinsko vodenega modela je v zanesljivem sestavljanju modela in skrbnem ter odgovornem upravljanju. 11

12 1. Upoštevajte vsa opozorila in napotke v teh navodilih za uporabo. 2. Bodite odgovorni in vedno uporabljajte zdrav človeški razum. 3. Imejte v mislih, da je krmiljenje daljinsko vodenega modela zahteven hobi, ki se ga...ni možno naučiti v kratkem času, temveč se ustrezna spretnost razvija postopoma...s pravilnimi napotki in vadbo. 4..Ne tvegajte, na primer da model krmilite v slabem vremenu ali z znano motnjo v...delovanju. 5..S posebno tehnologijo 2,4 GHz naprave za daljinsko krmiljenje oddajnik in...sprejemnik tvorita celoto in sta medsebojno usklajena. Na sprejemnik ne morejo...vplivati poljubni drugi oddajniki ali radijski signali....preverjanje, če se v bližini uporabljajo drugi modeli z istim frekvenčnim kanalom, ki...je bilo značilno pri dosedanjih frekvencah (27/35/40 MHz), ni več potrebno. 6. Če model krmilite na posebnem mestu za daljinsko vodene modele, upoštevajte...tamkajšnje predpise. 7..Tako za voznike kot tudi za daljinsko voden model je zelo nevarno, če model...krmilite na javni cesti. Iz tega razloga se izogibajte krmiljenju modela na javnih...cestah ali mestih. 8. Preprečite krmiljenje daljinsko vodenega modela v smeri oseb ali živali. Ti modeli...zelo hitro pospešujejo in lahko povzročijo resne telesne poškodbe. 9. Ta naprava za daljinsko krmiljenje ni priporočljiva za krmiljenje modelov plovil. 10. Takoj ko pri uporabi svojega modela opazite kakršnekoli nepravilnosti ali motnje,...prenehajte z uporabo. Svojo napravo za daljinsko krmiljenje in model vključite...šele takrat, ko ste prepričani, da je bila težava odpravljena....daljinsko vodeni modeli niso igrače. Varnostni ukrepi in daljnovidno ravnanje so...osnovni pogoj za uporabo daljinsko vodenega modela! 11. Uporabite možnost nastavitve zasilne ustavitve, ki v primeru morebitnega izpada...prenosa signala npr. zaradi prenizke napetosti oddajnika preklopi model v...stanje krmiljenja, pri katerem se ne premika nenadzorovano. 12

13 AMEWI Trade e.k. Nikolaus-Otto-Str Borchen Nemčija Telefon: +49(0) Faks: +49(0) service@amewi.com Kolofon AMEWI Trade e.k. Nikolaus-Otto-Str Borchen Nemčija Copyright by AMEWI Trade e.k. Za fotografiranje, snemanje na kakršenkoli način, fotokopiranje/kopiranje na kakršenkoli način, zajemanje in shranjevanje/obdelavo podatkov na kakršenkoli način, ponatiskovanje tudi delno in reproduciranje na kakršenkoli način je potrebno pisno dovoljenje podjetja AMEWI Trade e.k.. Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do izboljšav izdelka ter drugih sprememb opreme in tehnike. Na podlagi navodil za uporabo niso možni nobeni zahtevki. AMEWI Trade e.k. ne odgovarja za tipkarske napake. Pridržujemo si pravico do sprememb! 13

14 GARANCIJSKI LIST Conrad Electronic d.o.o. k.d. Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje Faks: 01/ Telefon: 01/ Izdelek: 1:18 RC model vozila Amewi X-Knight 22222, 2,4 GHz, RTR Kat. št.: Garancijska izjava: Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Hirschau, Nemčija. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom. Prodajalec: Datum izročitve blaga in žig prodajalca: Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom. 14

15 Prevod izvirne izjave EU o skladnosti IZJAVA O SKLADNOSTI Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca. Na lastno odgovornost izjavljamo, da je izdelek: Buggy Storm D5, rdeč, 1:18 4WD RTR Št. izdelka: na katerega se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami in standardi: (x) Direktiva o varnosti igrač 2009/48/ES (x) ES 71-1:2014 (x) ES 71-2:2011+A1:2014 (x) ES 71-3:2013+A1:2011 (x) ES 62115:2005+A12:2015 (x) Direktiva o radijski opremi 2014/53/EU (RED) (x) ETSI ES V1.6.1 (x) ETSI ES V1.4.1 (x) ETSI ES V1.9.2 (x) ETSI ES V1.6.1 (x) Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU (EMC) (x) ES :2006+A1:2009+A2:2011 (x) ES :1997+A1:2001+A2:2008 (x) ES :2014 (x) ES EN :2013 (x) Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU (x) ES 62479:2010 (x) ES :1994+A1:2001+A2:2002 (x) ES :2012 (x) ES : (x) Direktiva 2011/65/ES (RoHS) (x) ES 50581:2012 Oznaka CE na izdelku Oddajnik / avtomobil / polnilnik Alexander Widerspan / Borchen, Direktor podjetja AMEWI Trade e.k. AMEWI Trade e.k. Nikolaus-Otto-Str Borchen Tel.: Faks: info@amewi.com 15

16 Izvirna izjava EU o skladnosti 16

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 75 222 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Neprava nadzorna kamera z utripajočo LED Kataloška št.: 11 75 222 KAZALO PRAVILNA UPORABA... 3 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 64 63 82 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Veliki notranji/zunanji termometer Kataloška št.: 64 63 82 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

an-01-sl-Bluetooth_HD_glasbeni_sprejemnik_za_brezzicni_prenos_Belkin_G3A2000.docx

an-01-sl-Bluetooth_HD_glasbeni_sprejemnik_za_brezzicni_prenos_Belkin_G3A2000.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 43 34 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth HD glasbeni sprejemnik za brezžični prenos Belkin G3A2000 Kataloška št.: 55 43 34 KAZALO HITRI VODNIK

Prikaži več

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 91 60 80 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB digitalni zvočniki Logitech S-150 Kataloška št.: 91 60 80 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI... 3 2. NASTAVITEV VAŠIH

Prikaži več

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 130 76 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vodoodporna prenosna polnilna postaja Powerbank Beltrona Camouflage 5200mAh Kataloška št.: 130 76 00 KAZALO 1.

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 29 72 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška št.: 48 29 72 KAZALO SESTAVNI DELI NAPRAVE...3 NAMEN

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 19 14 56 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni širokopasovni predojačevalnik Kemo B073, komplet za sestavljanje Kataloška št.: 19 14 56 Kazalo Slike...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 77 93 47 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tester zavorne tekočine SecoRüt RSDOT Kataloška št.: 77 93 47 Ta navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo

Prikaži več

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 96 95 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Polnilnik za baterije Ansmann Powerline 8 Kataloška št.: 75 96 95 KAZALO Slika... 2 Uvod... 2 Varnostni napotki...

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 83 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška št.: 86 83 42 KAZALO 1. UVOD...3 2. OPOZORILO! POMEMBNI

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 15 83 215 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB-čitalnik prstnih odtisov Renkforce Windows Hello Kataloška št.: 15 83 215 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 97 22 09 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 4-vratni razdelilnik USB 2.0 Slim Kataloška št.: 97 22 09 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloš

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloš SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 19 00 65 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Utripalnik z nastavljivim zaporedjem utripa Kemo M114N Kataloška št.: 19 00 65 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 191097 www.conrad.si LED PREMIČNA SVETILKA Z JAVLJALNIKOM GIBANJA Št. izdelka: 191097 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI...3

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 132 63 11 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 63 11 KAZALO UVOD...3 VSEBINA PAKETA...3 SESTAVNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 13 67 583 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO IR-termometer Voltcraft Mini IR 10 Kataloška št.: 13 67 583 KAZALO Predvidena uporaba... 2 Vsebina paketa... 2

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 67 80 13 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 80 13 KAZALO VSEBINA PAKETA...3 NAMESTITEV IN UPORABA...3

Prikaži več

an-01-sl-Akumulatorski_sesalnik_za_prah_Clatronic_AKS_828

an-01-sl-Akumulatorski_sesalnik_za_prah_Clatronic_AKS_828 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 70 03 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski sesalnik za prah Clatronic AKS 828 Kataloška št.: 48 70 03 Kazalo Uvod... 2 Simboli v teh navodilih

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 16 57 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317 3 Kataloška št.: 10 16 57 KAZALO NAMEN UPORABE...3 TEHNIČNI PODATKI...3

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 51 08 22 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vtični napajalnik Dehner SYS1308 15~24 W Kataloška št.: 51 08 22 Osnovne informacije Država proizvajalka:... Kitajska

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 646217 www.conrad.si BREZŽIČNI MERILNIK TEMPERATURE IN ZRAČNE VLAGE Št. izdelka: 646217 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 NAVODILA ZA VARNOST...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 84 18 17 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Ogrevana masažna blazina MM 5568 Kataloška št.: 84 18 17 Kazalo 1. Varnostni napotki... 3 2. Namen uporabe... 4 3.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 202600 www.conrad.si UNIVERZALNI POLNILNIK P600-LCD Št. izdelka: 202600 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 OBSEG DOBAVE...3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...4 4 UPRAVLJALNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 97 37 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Kartica ExpressCard z 2 vrati USB 3.0 Kataloška št.: 97 37 62 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina paketa...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 00 143 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Skrita nadzorna kamera v kemičnem svinčniku Technaxx Kataloška št.: 10 00 143 Kazalo Izjava o skladnosti... 2

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št 1SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 14 26 526 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Zunanja svetlobna mreža s 100 toplo belimi LED Polarlite DIY-04-007 Kataloška št.: 14 26 526 Kazalo Predvidena

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 672647-672648 www.conrad.si MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka: 672647-672648 1 NAMEN UPORABE Izdelka sta namenjena za merjenje temperatur

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 66 10 34 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Ročni sesalnik za prah Clatronic HS 2631 Kataloška št.: 66 10 34 Kazalo Splošni varnostni napotki... 2 Otroci in

Prikaži več

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 28 43 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Računalniški zvočniki Hercules XPS 2.1 Bassboost Kataloška št.: 28 43 00 KAZALO 1. PREDSTAVITEV... 3 1.1 VSEBINA

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 512375 www.conrad.si DC-AC RAZSMERNIK PI 75-12 Št. artikla: 512375 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 RAZLAGA SIMBOLOV... 3 3 VARNOSTNA OPOZORILA...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 13 77 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Brezžični detektor odprtih oken/vrat Kataloška št.: 75 13 77 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 61 90 90 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: 61 90 90 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI DELI NAPRAVE...3

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 81 60 12 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Toaster z vgrajenim stojalom za kruh Severin AT2288 AT2288 Kataloška št.: 81 60 12 Kazalo 1. Priključitev na električno

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 25 17 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Brezžični zvonec Kataloška št.: 55 25 17 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Razlaga simbolov... 3 Vsebina paketa...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 71 269 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Solarna svetlobna veriga z 48 pisanimi mini LED-sijalkami Polarlite PSL-01-002 Kataloška št.: 11 71 269 Kazalo

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 750963 www.conrad.si KOMPLET ZA VIDEO NADZOR Z BARVNO KAMERO Št. artikla: 750963 Ta navodila za uporabo so priložena izdelku, kateremu so namenjena. Vsebujejo

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 121 41 10 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška št.: 121 41 10 KAZALO GLAVNE ZNAČILNOSTI...3 VSEBINA

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 860750 www.conrad.si HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: 860750 1 AKCIJSKA KAMERA XTC 200 Zahvaljujemo se vam za nakup akcijske kamere

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 884008 www.conrad.si SKENER CONRAD MOBILE SCAN COMFORT, 2 GB Št. izdelka: 884008 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE... 3 2 OBSEG DOBAVE... 3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 134 09 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO APA hitro-zaganjalni-sistem 16558 zaganjalna napetost (12 V)=600 A Kataloška št.: 134 09 58 Kazalo 1. Varnostna

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 40 51 71 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Večnamenski polnilnik Voltcraft MC 1.2, 4 v 1 Kataloška št.: 40 51 71 KAZALO PREDVIDENA UPORABA... 2 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art Alarm za odprta okna/vrata Stabo Št. izdelka: Navodila za uporabo so ses

SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art Alarm za odprta okna/vrata Stabo Št. izdelka: Navodila za uporabo so ses SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. 75 43 18 www.conrad.si Alarm za odprta okna/vrata Stabo Št. izdelka: 75 43 18 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122383 www.conrad.si ROČNI OSCILOSKOP VELLEMAN HPS140 Št. izdelka: 122383 1 KAZALO 1 MED UPORABO... 3 2 LASTNOSTI IN TEHNIČNI PODATKI... 3 3 OPIS SPREDNJE

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Katal

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Katal SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 57 74 69 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Zunanji LED reflektor z detektorjem gibanja Brennenstuhl Kataloška št.: 57 74 69 KAZALO TEHNIČNI PODATKI...3 SESTAVNI

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 122249 www.conrad.si ENDOSKOP BS-20 Št. izdelka: 122249 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 VARNOSTNI NAPOTKI...3 3 OBSEG DOBAVE...4 4 OPIS POSAMEZNIH DELOV...4

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 08 454 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 4-delni komplet za brezžično preklapljanje Renkforce Kataloška št.: 12 08 454 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 973911 www.conrad.si OJAČEVALNIK SIGNALA NETGEAR WN2000RPT Št. izdelka: 973911 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 LED PRIKAZI OJAČEVALNIKA SIGNALA... 3 3

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 67 25 25 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Radijsko vodena budilka z radiem Braun BNC010-RC Kataloška št.: 67 25 25 Kazalo Previdnostni ukrepi za baterije...

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 31 33 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: 75 31 33 KAZALO 1. PRIKLOP STROJNE OPREME...3 2. KONFIGURACIJA

Prikaži več

SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat

SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 51 947 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Pretvornik iz VGA na HDMI z zvokom SpeaKa Professional Kataloška št.: 12 51 947 Kazalo Predvidena uporaba... 2

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 84 11 17 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Kataloška št.: 84 11 17 Brezžični video sistem za vzvratno vožnjo DNT RFK Integro 3.5 Kazalo Varnostni napotki...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 64 63 43 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spletna vremenska postaja i@sky Kataloška št.: 64 63 43 Kazalo 1. Napotki k tem navodilom za uporabo... 2 2. Varnostna

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 05 607 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Kalorifer Einhell NKH 1800 Kataloška št.: 10 05 607 Kazalo Slike... 2 1. Varnostni napotki... 3 2. Sestavni deli

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 82 152 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Digitalni termometer za pečenko in pečico TFA Küchen-Chef 14.1503 Kataloška št.: 10 82 152 Najlepša hvala, da

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 06 03 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Solarni radio National Geographic 90-48000 Kataloška št.: 86 06 03 Kazalo Splošna opozorila... 2 Napotki glede

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 57 57 46 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Megaman Dekorativna razsvetljava LED nočna luč MEGAMANR MM00103 LED Bela Kataloška št.: 57 57 46 Kazalo 1. Prednosti

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 16 61 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Regulator sobne temperature TX2 Kataloška št.: 55 16 61 Kazalo 1. Namen uporabe... 3 2. Vsebina paketa... 3 3. Pomen

Prikaži več

docx

docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 139 55 62 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Full HD akcijska kamera Denver ACT-5040W Kataloška št.: 139 55 62 KAZALO UVOD... 3 SISTEMSKE ZAHTEVE... 3 LASTNOSTI

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 855319 www.conrad.si FANFARE S 5 RAZLIČNIMI ZVOKI LA CUCCARACHA Št. izdelka: 855319 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 OPIS NAPRAVE... 3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: , NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: , NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.:19 69 79, 19 69 94 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni regulator Voltcraft ETC 100+ Kataloška št.: 19 69 79 in 19 69 94 KAZALO 1. NAMEN UPORABE...3

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Daljinski sprožilec za fotoaparat, iskalec ključev in zaščita

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Daljinski sprožilec za fotoaparat, iskalec ključev in zaščita SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 132 67 52 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Daljinski sprožilec za fotoaparat, iskalec ključev in zaščita pred krajo X4 Life xmarty Kataloška št.: 132 67 52

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Refraktorski teleskop in mikroskop v kompletu Tasco Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Refraktorski teleskop in mikroskop v kompletu Tasco Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 49 17 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Refraktorski teleskop in mikroskop v kompletu Tasco Kataloška št.: 49 17 42 KAZALO REFRAKTORSKI TELESKOP...3 SESTAVNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : RADIJSKO VODENA STENSKA URA S PRIKAZOM TEMPERATURE Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : RADIJSKO VODENA STENSKA URA S PRIKAZOM TEMPERATURE Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 672439 www.conrad.si RADIJSKO VODENA STENSKA URA S PRIKAZOM TEMPERATURE Št. izdelka: 672439 1 Izdelek je v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Svetilka z dnevno svetlobo Beurer TL30 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Svetilka z dnevno svetlobo Beurer TL30 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 130 26 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Svetilka z dnevno svetlobo Beurer TL30 Kataloška št.: 130 26 42 KAZALO 1. O SVETILKI Z DNEVNO SVETLOBO...3 2. POMEN

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

(Slovenian) DM-HB Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT2

(Slovenian) DM-HB Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT2 (Slovenian) DM-HB0005-04 Navodila za trgovce CESTNO MTB Treking Mestno izletniško/ udobno kolo URBANO ŠPORTNO E-BIKE HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT200-B HB-RM33 FH-RM33 FH-RM35 HB-TX505 FH-TX505 Prednje

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 231679 www.conrad.si HELIKOPTER GYROTOR SILVERLIT RC Št. izdelka: 231679 1 KAZALO VSEBINE 1 VSEBINA KOMPLETA... 3 2 ZNAČILNOSTI... 3 3 VARNOSTNI UKREPI...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 00 179 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Pretvornik iz HDMI na AV SpeaKa Kataloška št.: 10 00 179 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina paketa... 2 Varnostni

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Namizna tehtnica Kern FCE 6K2 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Namizna tehtnica Kern FCE 6K2 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 43 82 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Namizna tehtnica Kern FCE 6K2 Kataloška št.: 12 43 82 KAZALO 1. TEHNIČNI PODATKI...3 2. IZJAVA O SKLADNOSTI...4 3.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 510834 www.conrad.si ADAPTER 206 ZA MAJHNE AVTOMOBI LSKE PORABNIKE, STABILIZIRAN Št. izdelka: 510834 1 KAZALO 1 UVOD... 3 2 NAMEN UPORABE... 4 3 ELEMENTI...

Prikaži več

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s predpisi Za sestavne dele sistema GRADE 1 Kazalo vsebine stran Varnostni znaki in oznake... 3 Varnostna sporočila... 4 Druge nalepke...

Prikaži več

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Disko zvočnik Magnat Soundforce 1200 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Disko zvočnik Magnat Soundforce 1200 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 30 53 83 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Disko zvočnik Magnat Soundforce 1200 Kataloška št.: 30 53 83 KAZALO RAZPAKIRANJE...4 PRIKLOP VAŠEGA MAGNAT ZVOČNIKA...5

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO TP LINK dvopasovni gigabitni WLANusmerjevalnik N600 Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO TP LINK dvopasovni gigabitni WLANusmerjevalnik N600 Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 98 68 78 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO TP LINK dvopasovni gigabitni WLANusmerjevalnik N600 Kataloška št.: 98 68 78 KAZALO 1. VSEBINA PAKETA...3 2. PRIKLOP

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 943577 www.conrad.si SISTEM BREZŽIČNEGA VIDEO PRENOSA PHILIPS SLV4200 Št. izdelka: 943577 1 KAZALO 1 POMEMBNE INFORMACIJE... 3 1.1 Priključitev na električno

Prikaži več

an-01-Sonar_za_ribe_Lowrance_Hook_3X.docx

an-01-Sonar_za_ribe_Lowrance_Hook_3X.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 148 82 22 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Sonar za ribe Lowrance Hook 3X Kataloška št.: 148 82 22 KAZALO PREDSTAVITEV NAPRAVE... 3 OSNOVNO DELOVANJE...

Prikaži več

an-01-sl-Plantronics_K100_Bluetooth_prostoročni_sistem

an-01-sl-Plantronics_K100_Bluetooth_prostoročni_sistem SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 121 84 31 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Plantronics K100 Bluetooth prostoročni sistem, črn, Bluetooth prostoročni sistem (čas pogovora, 360 ur 83900-05)

Prikaži več

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

Prikaži več

124534_-an-01-sl-_Tester_napetosti

124534_-an-01-sl-_Tester_napetosti SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 124534 www.conrad.si DVOPOLNI TESTER NAPETOSTI VC-58 Z LCD-PRIKAZOVALNIKOM Št. izdelka: 124534 1 KAZALO 1 UVOD...3 2 NAMEN UPORABE...3 3 VARNOSTNI IN

Prikaži več

Microsoft Word _30°PLUS XT_Manual_ORIGINAL-final_SLO

Microsoft Word _30°PLUS XT_Manual_ORIGINAL-final_SLO SLOVENSCINA Kazalo 1. Uvod... 3 1.1 Oznaka... 4 1.2 Jamstvo... 4 1.3 Garancijski pogoji... 4 1.4 Support... 4 1.5 Pravilna uporaba... 5 1.6 Ciljna skupina in predznanja... 5 1.7 Meje uporabe... 5 1.8 Osnovno

Prikaži več

an-01-sl-CCTV-tester_Voltcraft_LSG-5

an-01-sl-CCTV-tester_Voltcraft_LSG-5 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 13 67 585 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO CCTV-tester Voltcraft LSG-5 Kataloška št.: 13 67 585 KAZALO Predvidena uporaba... 2 Vsebina paketa... 3 Razlaga

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 24 54 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Impulzni števec Hengstler Tico 731, litijeva baterija, 8-mestni CR0731101 Kataloška št.: 10 24 54 Kazalo 1. Navodila

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 105 06 50 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Avtomobilska kamera Prestigio Roadrunner 300 Kataloška št.: 105 06 50 KAZALO 1. VSEBINA PAKETA...3 2. SESTAVNI DELI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 62 51 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni hitri polnilnik za akumulatorske baterije Medion Micromaxx MD 13769 Kataloška št.: 55 62 51 Kazalo

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 671439 www.conrad.si DALJNOGLED Z DIGITALNO KAMERO Št. Izdelka: 671439 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 OBSEG DOBAVE...3 3 ZNAČILNOSTI...3 a) Daljnogled...3

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 68 678 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Polnilni razdelilnik s 7+2 vrati USB 3.0 Renkforce Kataloška št.: 12 68 678 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 752262 www.conrad.si WLAN/LAN GIBLJIVA KAMERA 3,6 MM Št. izdelka: 752262 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 OBSEG DOBAVE...3 3 RAZLAGA SIMBOLOV...3 4 VARNOSTNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 59 56 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Mini prenosni zvočnik Technaxx MusicMan Giant Soundstation Kataloška št.: 59 56 58 Izjavo o skladnosti te naprave

Prikaži več

an-01-sl-Temperaturni_zapisovalnik_podatkov_Tempmate.-S1.docx

an-01-sl-Temperaturni_zapisovalnik_podatkov_Tempmate.-S1.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 14 24 835 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni zapisovalnik podatkov Tempmate. S1 Kataloška št.: 14 24 835 KAZALO 1. OPIS PROGRAMSKE OPREME ZA NAPRAVO...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 15 29 233 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik stroškov energije TFA Energy Control 37.3003 Kataloška št.: 15 29 233 KAZALO Uvod... 2 Predvidena uporaba...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 100856 www.conrad.si GREISINGER GPH 014 DIGITALNI MERILNIK PH-VREDNOSTI GPH 014 Št. izdelka: 100856 1 TEHNIČNI PODATKI Merilno območje: 0,00 do 14,00pH

Prikaži več