Microsoft Word - Osebne_reference_ docx

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Osebne_reference_ docx"

Transkripcija

1 LETO 2013 OBČINA SVET TOMAŽ, Izdelava elaborata kontrole katastrskega in lastniškega stanja zemljišč, preko katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v občini Sveti Tomaž MESTNA OBČINA PTUJ, VBCP Mestna občina Ptuj, leto 2013 OBČINA PREVALJE, Priprava sprememb Odloka o kategorizaciji občinskih cest Občine Prevalje, uskladitev BCP in posredovanje katastra GJI za občinske ceste na GURS, leto 2013 OBČINA KOMENDA, Terenska izmera novokategoriziranih občinskih cest ter občinskih cest, katerim se je spremenil potek (leto 2013), leto 2013 OBČINA CERKNICA, Vzdrževanje občinske BCP ter vpis sprememb občinskega cestnega omrežja v ZKGJI, leto 2013 MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest Mestne občine Nova Gorica, kontrola lastništva občinskih cest in ureditev BCP in GJI, leto 2013 LOCUS d.o.o., Vzpostavitev evidence nezazidanih v občini Gorenja vas- Poljane MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Vzpostavitev evidence nezazidanih na podlagi občinskega prostorskega načrta za območje Mestne občine Nova Gorica, leto 2013 OBČINA ŠENČUR, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Šenčur in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 2013), leto 2013 OBČINA TRZIN, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Trzin in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 2013), leto 2013 OBČINA MORAVČE, Vzdrževanje evidence nadomestil za uporabo (NUSZ) in posredovanje evidence na DURS za odmerno leto 2013, leto 2013 OBČINA PREDDVOR, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Preddvor in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 2013), leto 2013 MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Analiza obstoječe odmere nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) v Mestni občini Nova Gorica, leto 2013 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Cerklje na Gorenjskem in njeno posredovanje na DURS za leto 2013, leto 2013 OBČINA LITIJA, Posodobitev evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za odmerno leto 2013, leto 2013 OBČINA KAMNIK, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Kamnik in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 2013), leto 2013 OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Posodobitev obstoječega programa stavbnih zemljišč v letu 2013 v občini Gorenja vas-poljane MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Izdelava programa komunalnega za območje OPPN»Nadomestna gospodarska cona ob straški cesti«v mestni občini Novo mesto MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Novelacija programa za območje Mestne občine Nova Gorica ter njegova navezava na občinski prostorski načrt, leto 2013 LETO 2012 OBČINA PODVELKA, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Podvelka, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI za občinske ceste na GURS, leto 2012 GVIDO MODRIJAN Osebne reference STRAN 1

2 OBČINA IDRIJA, Ureditev BCP z veljavnim odlokom o kategorizaciji občinskih cest v letu 2012, leto 2012 OBČINA VIDEM, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest za Občino Videm, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI za občinsko cestno omrežje na GURS, leto 2012 OBČINA IDRIJA, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI za občinsko omrežje občine Idrija na GURS , leto 2012 CPK d.d., Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest za Občino Sežana, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI na GURS - dopolnjena dodatna dela, leto 2012 OBČINA PREDDVOR, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Preddvor, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI za občinsko cestno omrežje na GU, leto 2012 OBČINA ORMOŽ, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Ormož, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI na GURS v letu 2012, leto 2012 OBČINA TRZIN, Posodobitev obstoječe evidence NUSZ v občini Trzin v letu 2012 za odmerno leto 2013, leto 2012 OBČINA MENGEŠ, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Mengeš in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 2013), leto 2012 OBČINA ŠENČUR, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Šenčur in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 2012), leto 2012 OBČINA LUKOVICA, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Lukovica in njeno posredovanje na DURS za leto 2012, leto 2012 OBČINA TRZIN, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Trzin in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 2012), leto 2012 OBČINA LUKOVICA, Posodobitev obstoječe evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za odmerno leto 2013 v občini Lukovica, leto 2012 OBČINA KAMNIK, Izdelava sprememb odloka o nadomestilu za uporabo v občini Kamnik, leto 2012 OBČINA LITIJA, Posodobitev evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija za odmerno leto 2012, leto 2012 OBČINA POSTOJNA, Posodobitev evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za odmerno leto 2013 v občini Postojna, leto 2012 OBČINA MORAVČE, Vzdrževanje evidence NUSZ v Občini Moravče in njeno posredovanje na DURS za odmerno leto 2012, leto 2012 OBČINA PREDDVOR, Posodobitev evidence za odmero nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v občini Preddvor v letu 2012, leto 2012 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Vzdrževanje evidence NUSZ v Občini Cerklje na Gorenjskem in njeno posredovanje na DURS za odmerno leto 2012, leto 2012 OBČINA MENGEŠ, Vzdrževanje evidence NUSZ v Občini Mengeš in njeno posredovanje na DURS za odmerno leto 2012, leto 2012 Ostale reference s področja komunalnega gospodarstva OBČINA DOMŽALE, Priprava aplikacije za izračun komunalnega prispevka (PKO) in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za občino Domžale v letu 2012, leto 2012 OBČINA ŠENČUR, Izdelava programa za izgradnjo kanalizacije za območje naselij Milje in Visoko, leto 2012 OBČINA MENGEŠ, Izdelava programa za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju GVIDO MODRIJAN Osebne reference STRAN 2

3 "V potoku" in dela Ropretove ceste, leto 2012 OBČINA VRHNIKA, Izdelava programa za pekarno Vrhnika - Žito, leto 2012 OBČINA POSTOJNA, Program komunalnega za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno obrtne cone Veliki otok, leto 2012 OBČINA MORAVČE, Izdelava sprememb programa stvbnih zemljišč za območje občine Moravče, leto 2012 OBČINA TOLMIN, Novelacija odloka o programu zemljišč za gradnjo za območje občine Tolmin, leto 2012 OBČINA ŠENČUR, Spremembe in dopolnitve Odloka o programu zemljišč za gradnjo za območje občine Šenčur, leto 2012 LETO 2011 OBČINA MEŽICA, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah v občini Mežica, leto 2011 OBČINA BOROVNICA, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Borovnica v letu 2011, leto 2011 OBČINA KIDRIČEVO, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Kidričevo, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI zna GURS, leto 2011 OBČINA GROSUPLJE, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest občine Grosuplje, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI na GURS v letu 2011, leto 2011 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Preverjanje BCP podatkov, osi cest in kategorizacije občinskih javnih cest za leta 2011 do 2013, leto 2011 OBČINA KOMENDA, Izdelava sprememb kategorizacije občinskih cest, ureditev BCP in vpis cest v kataster GJI za območje občine Komenda, leto 2011 OBČINA IVANČNA GORICA, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Ivančna Gorica v letu 2011, leto 2011 OBČINA LENART, Izvedba terenske meritve občinskih cest in vpis v banko cestnih podatkov (BCP) občine Lenart, leto 2011 OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Pripava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest občine Šmpeter-Vrtojba v letu 2011, leto 2011 OBČINA BRDA, Priprava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Brda, ureditev BCP in posredovanje katasra GJI za občinsko cestno omrežje na GURS, leto 2011 OBČINA DOMŽALE, Spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Domžale, leto 2011 OBČINA ŽIROVNICA, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditvi BCP in katastra GJI omrežje občinskih javnih cest, leto 2011 OBČINA MENGEŠ, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditvi BCP in katastra GJI omrežje občinskih javnih cest za občino Mengeš v letu 2011, leto 2011 OBČINA HAJDINA, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev BCP in izdelava katastra GJI za omrežje občinskih cest občine Hajdina v letu 2011, leto 2011 OBČINA KAMNIK, Posodobitev evidence NUSZ v občini Kamnik in njeno posredovanje na DURS v odmerno leto 2012, leto 2011 OBČINA KAMNIK, Analiza obstoječe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča GVIDO MODRIJAN Osebne reference STRAN 3

4 (NUSZ) v občini Kamnik v letu 2011, leto 2011 OBČINA LUKOVICA, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Lukovica in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 2011), leto 2011 OBČINA POSTOJNA, Posodobitev evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za odmerno leto 2012 v občini Postojna, leto 2011 OBČINA LUKOVICA, Priprava mnenja na odmero NUSZ Grasto za leti 2007 in 2008, leto 2011 OBČINA KAMNIK, Izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Kamnik, leto 2011 OBČINA MORAVČE, Vzdrževanje evidence NUSZ v Občini Moravče in njeno posredovanje na DURS za odmerno leto 2011, leto 2011 OBČINA DOMŽALE, Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale za odmerno leto 2012, leto 2011 OBČINA LITIJA, Posodobitev evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na osnovi sprejetega občinskega prostorskega načrta (OPN), leto 2011 OBČINA PREDDVOR, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Preddvor in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 2011), leto 2011 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Vzdrževanje evidence NUSZ v Občini Cerklje na Gorenjskem in njeno posredovanje na DURS za odmerno leto 2011, leto 2011 OBČINA POSTOJNA, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Postojna in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 2011), leto 2011 Ostale reference s področja komunalnega gospodarstva OBČINA KOMENDA, Kontrola in dopolnitev podatkov za vpis v REN v delu določitve NRP za območje občine Komenda, leto 2011 OBČINA ŠENČUR, Priprava odloka o predkupni pravici občine Šenčur, leto 2011 OBČINA PREDDVOR, Izdelava programa komunalnega za izgradnjo vodovodnega omrežja za območje vikend naselja Možjanca v občini Preddvor v letu 2011, leto 2011 OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Izdelava programa za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naseljih Četena ravan, Murave, Javorje in Dolenčice, leto 2011 OBČINA BRDA, Izdelava programa za območje "OPPN v Malnu, Podsabotin", leto 2011 OBČINA PREVALJE, Izdelava programa za območje obrtne cone Lahovnikovo, leto 2011 HOFER TRGOVINA d.o.o., Program za območje OPPN "Belokranjska cesta v Novem mestu", leto 2011 OBČINA BRDA, Izdelava programa za območje občine Brda, leto 2011 LETO 2010 OBČINA POSTOJNA, Priprava osnutka odloka kategorizacije občinskih cest za Občino Postojna, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI za občinsko cestno omrežje na GURS, leto 2010 OBČINA RADLJE OB DRAVI, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah v občini Radlje ob Dravi, leto 2010 OBČINA REČICA OB SAVINJI, Priprava sprememb Odloka o kategorizaciji občinskih cest občine GVIDO MODRIJAN Osebne reference STRAN 4

5 Rečica ob Savinji vključno s spremljajočimi aktivnostmi v letu 2010, leto 2010 OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, Sprememba odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Sveti Jurij v Slov. goricah v letu 2010, leto 2010 OBČINA KOBARID, Sprememba kategorizacije občinskih cest v občini Kobarid v letu 2010, leto 2010 VOC Celje, d.d., Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah v Mestni občini Celje, leto 2010 OBČINA LITIJA, Posodobitev in kontrola evidence zazidanih iz obstoječe baze NUSZ ter njena nadgradnja z najnovejšimi geodetskimi podatki , leto 2010 OBČINA DOMŽALE, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Domžale in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 2011), leto 2010 OBČINA LUKOVICA, Posodobitev evidence zazidanih in nezazidanih za odmerno leto NUSZ 2010 v občini Lukovica, leto 2010 OBČINA PREDDVOR, Posodobitev evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Preddvor za odmerno leto 2010, leto 2010 OBČINA TRZIN, Vzdrževanje evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin za odmerno leto 2010, leto 2010 OBČINA ŠENČUR, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Šenčur in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 2011), leto 2010 OBČINA DOMŽALE, Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale za odmerno leto 2010, leto 2010 OBČINA TRZIN, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Trzin in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 2011), leto 2010 OBČINA LITIJA, Sprememba odloka za odmero nadometila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 2010, vključujoč analize finančnih učinkov, leto 2010 OBČINA POSTOJNA, Primerjalna analiza obstoječe odmere NUSZ in predvidenega davka na nepremičnine za Občino Postojna, leto 2010 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Posodobitev evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč za odmerno leto NUSZ 2010 v občini Cerklje na Gorenjskem, leto 2010 OBČINA MORAVČE, Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za občino Moravče za odmerno leto 2010, leto 2010 OBČINA ŠENČUR, Posodobitev evidence zazidanih in nezazidanih za odmerno leto NUSZ 2010 v občini Šenčur, leto 2010 OBČINA MENGEŠ, Vzdrževanje evidence NUSZ v občini Mengeš in njeno posredovanje na DURS (odmerno leto 2011), leto 2010 Ostale reference s področja komunalnega gospodarstva OBČINA POSTOJNA, Vzpostavitev evidence zemljišč za gradnjo, leto 2010 OBČINA LUKOVICA, Svetovanje s področja prostorskega načrtovanja, urbanizma in komunalnega gospodarstva, leto 2010 OBČINA POSTOJNA, Program za območje občine Postojna, leto 2010 MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Izdelava sprememb in dopolnitev programa zemljišč za gradnjo za celotno območje Mestne občine Novo mesto, leto 2010 GVIDO MODRIJAN Osebne reference STRAN 5

6 HOFER TRGOVINA d.o.o., Izdelava programa za območje OPPN za CU-423 v občini Brežice, leto 2010 OBČINA POSTOJNA, Program komunalnega za območje P12/S9 in del območja P12/S6 - Koče v občini Postojna, leto 2010 OBČINA PREVALJE, Izdelava programa za območje Stopar v občini Prevalje, leto 2010 OBČINA MENGEŠ, Priprava odmernih odločb za komunalni prispevek na podlagi programa za Topole, Gorenjsko in Prešernovo cesto, leto 2010 OBČINA PREVALJE, Izdelava programa za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju Črnec v občini Prevalje, leto 2010 LETO 2009 OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI za občinsko cestno omrežje na GURS v letu 2010, leto 2009 MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Dopolnitev kategorizacije občinskih cest v mestni občini Novo mesto v letu 2010, leto 2009 OBČINA SVETI TOMAŽ, Izdelava osnutka sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest za občino Sveti Tomaž, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI na GURS, leto 2009 OBČINA KAMNIK, Priprava gradiva za popravek kategorizacije ceste na Gozd (LC ) v občini Kamnik, leto 2009 OBČINA JURŠINCI, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in posredovanje katastra občinskih cest na GURS za občino Juršinci, leto 2009 OBČINA SVETA ANA, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah občine Sveta Ana (Banka cestnih podatkov), leto 2009 OBČINA PREVALJE, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah občine Prevalje, leto 2009 KOMUNALA MEŽICA d.o.o., Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev Banke cestnih podatkov in posredovanje katastra GJI na GURS za območje občine Mežica, leto 2009 OBČINA DOMŽALE, Vzdrževanje Banke cestnih podatkov v občini Domžale, leto 2009 OBČINA KOMEN, Priprava kartografskega gradiva kategoriziranih občinskih cest po posameznih naseljih za območje občine Komen, leto 2009 OBČINA ZAVRČ, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih javnih cestah občine Zavrč, leto 2009 OBČINA VIPAVA, Sprememba odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Vipava v letu 2010, leto 2009 OBČINA PREDDVOR, Prekategorizacija odseka obstoječe državne ceste v občinsko cesto v občini Preddvor, leto 2009 OBČINA LENART, Dopolnitev kategorizacije občinskih cest v Občini Lenart v letu 2010, leto 2009 OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih javnih cestah (vzdrževanje BCP) občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, leto 2009 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI na GURS za območje občine Miren-Kostanjevica, leto GVIDO MODRIJAN Osebne reference STRAN 6

7 2009 OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest za območje občine Sveti Andraž, leto 2009 OBČINA VRANSKO, Spremembe Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Vransko v letu 2010, leto 2009 OBČINA KOMEN, Terenska izmera novo kategoriziranih občinskih javnih cest v občini Komen v letu 2009, leto 2009 OBČINA DOMŽALE, Spremembe odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest Občine Domžale v letu 2009, leto 2009 OBČINA DESTRNIK, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest za občino Destrnik, ureditev BCP in izdelava katastra GJI za omrežje občinskih cest, leto 2009 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Preverjanje BCP podatkov, digitalnih osi in kategorizacije občinskih javnih cest za leto 2009 in 2010, leto 2009 OBČINA RENČE - VOGRSKO, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah občine Renče-Vogrsko, leto 2009 OBČINA REČICA OB SAVINJI, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih javnih cestah občine Rečica ob Savinji, leto 2009 OBČINA LENART, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah občine Lenart, leto 2009 OBČINA DORNAVA, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest za občino Dornava, ureditev BCP in izdelava katastra GJI za omrežje občinskih cest, leto 2009 OBČINA MORAVČE, Posodobitev evidence zazidanih in nezazidanih za odmerno leto NUSZ 2009, leto 2009 OBČINA TRZIN, Posodobitev obstoječe evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trzin za odmerno leto 2010, leto 2009 OBČINA ŠENČUR, Posodobitev evidence zazidanih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šenčur v letu 2009, leto 2009 OBČINA ŠENČUR, Ažuriranje evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana stavbna zemljišča za območje občine Šenčur, leto 2009 OBČINA DOMŽALE, Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za odmerno leto 2009, leto 2009 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Vpis novih objektov v evidenco zazidanih stavbnih zemljišč za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Cerklje na Gorenjskem, leto 2009 OBČINA ŠENČUR, Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šenčur, leto 2009 OBČINA PREDDVOR, Posodobitev evidence zazidanih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009 za območje občine Preddvor, leto 2009 OBČINA LUKOVICA, Posodobitev evidence zazidanih in nezazidanih za odmerno leto NUSZ 2009, leto 2009 OBČINA DOMŽALE, Posodobitev podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Domžale za odmerno leto 2010, leto 2009 OBČINA POSTOJNA, Izdelava analize obstoječe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, leto 2009 GVIDO MODRIJAN Osebne reference STRAN 7

8 OBČINA LUKOVICA, Svetovanje na področju odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča občine Lukovica v letu 2009, leto 2009 OBČINA DOMŽALE, Ažuriranje zbirke podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za odmerno leto 2009 v občini Domžale, leto 2009 Ostale reference s področja komunalnega gospodarstva OBČINA SEŽANA, Priprava podatkov za vpis namenske rabe prostora v register nepremičnin (REN) v letu 2009 za območje občine Sežana, leto 2009 OBČINA DOMŽALE, Izdelava evidence zemljišč v lasti, solasti in upravljanju Občine Domžale v letu 2009, leto 2009 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Izdelava programa komunalnega za območje OPPN ŠS 1/1-2 Stara Šiška, leto 2009 OBČINA MENGEŠ, Program za Topole in Gorenjsko cesto v občini Mengeš, leto 2009 OBČINA PREVALJE, Izdelava programa in odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za ureditveno območje Žerjavlje v občini Prevalje, leto 2009 IMP d.d., Izdelava programa za ureditveno območje "D20 - varovana stanovanja" v občini Domžale, leto 2009 OBČINA PREVALJE, Izdelava programa ter odloka zakomunnalno opremljanje ureditvenega območja "Račel log - Stražišče" v občini Prevalje, leto 2009 LETO 2008 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Vzpostavitev digitalne evidence Odlokov o kategorizaciji občinskih javnih cest, leto 2008 MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah Mestne občine Novo mesto, leto 2008 OBČINA KOBARID, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih javnih cestah (vzdrževanje BCP) občine Kobarid, leto 2008 OBČINA REČICA OB SAVINJI, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in katastra GJI za občinsko cestno omrežje občine Rečica ob Savinji na GURS, leto 2008 CPK d.d., Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest občine Sežana, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI za občinsko cestno omrežje na GURS, leto 2008 OBČINA RAZKRIŽJE, Vzdrževanje Banke cestnih podatkov za občino Razkrižje, leto 2008 OBČINA PESNICA, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, uskladitev BCP in ažuriranje katastra GJI za občinsko cestno omrežje občine Pesnica, leto 2008 OBČINA PREVALJE, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest, uskladitev BCP in ažuriranje katastra GJI za občinsko cestno omrežje občine Prevalje, leto 2008 OBČINA MENGEŠ, Uskladitev kategorizacije občinskih cest občine Mengeš, leto 2008 OBČINA VRANSKO, Pregledovalnik občinskih cest in plotanje preglednih kart občinskih javnih cest občine Vransko, leto 2008 CPK d.d., Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest za Občino Sežana, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI NA GURS dopolnjena dodatna dela, leto 2008 OBČINA TRBOVLJE, Uskladitev baze cestnih podatkov za občino Trbovlje v letu 2008, leto 2008 MESTNA OBČINA CELJE, Vzpostavitev "Banke cestnih podatkov" za omrežje občinskih javnih cest Mestne občine Celje, leto 2008 GVIDO MODRIJAN Osebne reference STRAN 8

9 OBČINA ZAVRČ, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, uskladitev BCP in ažuriranje katastra GJI za občinsko cestno omrežje občine Zavrč, leto 2008 OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in katastra GJI za občinske ceste občine Miklavž na Dravskem polju na GURS, leto 2008 OBČINA RAČE - FRAM, Vzdrževanje BCP v občini Rače Fram, leto 2008 MESTNA OBČINA PTUJ, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji javnih cest, vpis novih cest v BCP in posredovanje podatkov v KGJI (GURS) za Mestno občino Ptuj, leto 2008 OBČINA KOMEN, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in katastra GJI za občinsko cestno omrežje občine Komen na GURS, leto 2008 OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Priprava odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest, ureditev BCP in izdelava katastra GJI za omrežje občinskih cest občine Ravne na Koroškem, leto 2008 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in katastra GJI za občinsko cestno omrežje občine Cerklje na Gorenjskem na GURS, leto 2008 OBČINA RENČE - VOGRSKO, na območju občine Renče-Vogrsko, leto 2008 OBČINA ŠENTJERNEJ, Sprememba kategorizacije občinskih javnih cest občine Šentjernej v letu 2008, leto 2008 OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, Pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah za občino Šmarješke Toplice, leto 2008 OBČINA PREDDVOR, Izvedba terenskih meritev občinskih cest v občini Preddvor v letu 2008, leto 2008 OBČINA TRZIN, Vzdrževanje evidence zazidanih in nezazidanih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trzin, leto 2008 MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Pretvorba digitalnega sloja nezazidanih v evidenco za odmero nadomestila, leto 2008 OBČINA LUKOVICA, Ažuriranje evidence nezazidanih za odmerno leto 2008 v občini Lukovica, leto 2008 OBČINA MENGEŠ, Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Mengeš, leto 2008 Ostale reference s področja komunalnega gospodarstva OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Aplikacija za odmero komunalnega prispevka, leto 2008 OBČINA KOČEVJE, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev BCP in izdelavo katastra GJI za omrežje občinskih cest občine Kočevje, leto 2008 BERNARDA BOLKA, Program za del območja kompleksne pozidave v naselju Zalog pri Cerkljah, leto 2008 OBČINA TOLMIN, Izdelava programa komunalnega za industrijsko cono Poljubinj v občini Tolmin, leto 2008 OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, Izdelava programa za območje občine Gorenja vas - Poljane, leto 2008 OBČINA PREVALJE, Izdelava programa za komunalno infrastrukturo za območje občine Prevalje, leto 2008 OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Izdelava programa komunalnega za območje GVIDO MODRIJAN Osebne reference STRAN 9

10 sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Na hribu" v občini Šempeter-Vrtojba, leto 2008 S2-INVEST d.o.o., Program za del območja kompleksne pozidave v naselju Zalog pri Cerkljah, leto 2008 OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Izdelava programa za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlake, leto 2008 LETO 2007 OBČINA MENGEŠ, Terenska izmera občinskih cest in vpis podatkov v Banko cestnih podatkov občine Mengeš v letu 2008, leto 2007 OBČINA HAJDINA, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev BCP in izdelava katastra GJI za omrežje občinskih cest, leto 2007 OBČINA ORMOŽ, Delitev občisnkih cest na tri novonastale občine (občine Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi), leto 2007 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Preverjanje BCP podatkov, digitalnih osi in kategorizacije občinskih javnih cest, leto 2007 OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, uskladitev BCP in posredovanje katastra GJI občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah na GURS, leto 2007 OBČINA RAZKRIŽJE, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, uskladitev BCP in posredovanje katastra GJI za občinsko cestno omrežje občine Razkrižje, leto 2007 OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI, Delitev občisnkih cest na tri novonastale občine (občine Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi), leto 2007 OBČINA BENEDIKT, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest, uskladitev BCP in ažuriranje katastra GJI, leto 2007 OBČINA PODVELKA, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, uskladitev BCP in ažuriranje katastra GJI za občinsko cestno omrežje občine Podvelka, leto 2007 OBČINA KAMNIK, Izvedba terenskih meritev, ureditev BCP, izdelava katastra GJI ter novelacija odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest občine Kamnik, leto 2007 OBČINA ORMOŽ, Priprava osnutka odloka o kategorizaciji občinskih cest, uskladitev BCP in ažuriranje katastra GJI pri delitvi cest na tri novonastale občine, leto 2007 OBČINA SVETI TOMAŽ, Delitev občisnkih cest na tri novonastale občine (občine Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi), leto 2007 OBČINA MORAVČE, Vzdrževanje katastra cest (BCP) v občini Moravče, leto 2007 OBČINA SVETA ANA, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev BCP in izdelava katastra GJI za omrežje občinskih cest v občini Sveta Ana, leto 2007 OBČINA KAMNIK, Gradivo za pridobitev obveznega soglasja s strani DRSC za okalne ceste do zdravilišča Gaj, leto 2007 OBČINA ROGAŠOVCI, Priprava osnutka Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest, uskladitev BCP in ažuriranje katastra GJI za občino Rogašovci v letu 2007, leto 2007 OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, Delitev omrežja občinskih javnih cest Mestne občine Novo mesto na tri novonastale občine (Novo mesto, Straža, Šmarješke Toplice), leto 2007 MESTNA OBČINA PTUJ, Priprava gradiva za prekategorizacijo JP , JP Spuhlja ter posredovanje na DRSC za pridobitev soglasja, leto 2007 GVIDO MODRIJAN Osebne reference STRAN 10

11 OBČINA RAZKRIŽJE, Vzdrževanje Banke cestnih podatkov za leto 2007, leto 2007 OBČINA LENART, Izdelava odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev BCP in izdelava katastra GJI za omrežje občinskih cest občine Lenart, leto 2007 OBČINA RADLJE OB DRAVI, Osnutek odloka o kategorizaciji občinskih cest, uskladitev BCP in ažuriranje katastra GJI za občinsko cestno omrežje za občino Radlje ob Dravi, leto 2007 OBČINA ŠENČUR, Spremembe odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in uskladitev strokovnih podlag za občino Šenčur, leto 2007 OBČINA VRANSKO, Posredovanje podatkov za evidenco tehničnih podatkov podatkov o javnih cestah in objektih (BCP) za leto 2007, leto 2007 OBČINA STRAŽA, Delitev omrežja občinskih javnih cest Mestne občine Novo mesto na tri novonastale občine (Novo mesto, Straža, Šmarješke Toplice), leto 2007 OBČINA MENGEŠ, Vzdrževanje Banke cestnih podatkov v občini Mengeš, leto 2007 OBČINA STRAŽA, Vzdrževanje BCP v občini Straža, leto 2007 OBČINA VRANSKO, Vzdrževanje BCP v občini Vransko, leto 2007 OBČINA ŠENČUR, Vzdrževanje evidenc za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šenčur, leto 2007 OBČINA ŠENČUR, Priprava mnenj na posredovane pritožbe občanov na odmerne odločbe za nadomestilo za uporabo in popravki evidence, leto 2007 OBČINA LUKOVICA, Ažuriranje evidence nezazidanih za odmerno leto 2007 v občini Lukovica, leto 2007 OBČINA TRZIN, Ocena stanja za potrebe odmere nadomestila za zazidana stavbna zemljišča za območje občine Trzin, leto 2007 Ostale reference s področja komunalnega gospodarstva OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Izdelava aplikacije za izračun in vodenje evidence odločb o komunalnem prispevku v občini Šempeter-Vrtojba, leto 2007 OBČINA DORNAVA, Vpis občinskega cestnega omrežja v kataster gospodarske javne infrastrukture in prenos na GURS za občino Dornava, leto 2007 OBČINA HAJDINA, Vpis občinskega cestnega omrežja v kataster gospodarske javne infrastrukture in prenos na GURS za občino Hajdina, leto 2007 OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Priprava podatkov o občinskih javnih cestah za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture v občini Šempeter-Vrtojba, leto 2007 OBČINA MORAVČE, Uskladitev BCP in vpis občinskega cestnega omrežja v kataster gospodarske javne infrastrukture za občino Moravče, leto 2007 MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Program za območje zazidalnega načrta Mlac v Ozeljanu, leto 2007 OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Izdelava programa za komunalno infrastrukturo za območje občine Ravne na Koroškem, leto 2007 OBČINA TOLMIN, Izdelava programa za komunalno infrasturkturo za območje občine Tolmin, leto 2007 OBČINA LOŠKA DOLINA, Izdelava programa za komunalno infrastrukturo za območje občine Loška dolina, leto 2007 OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, Izdelava programa zemljišč za gradnjo v občini Šmarješke Toplice, leto 2007 GVIDO MODRIJAN Osebne reference STRAN 11

12 OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, Izdelava programa za območje občine Šmarješke toplice, leto 2007 OBČINA MENGEŠ, Izdelava programa za ureditveno območje M28/3 ob Pšati, leto 2007 MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Izdelava programa zemljišč za gradnjo v Mestni občini Novo mesto, leto 2007 OBČINA STRAŽA, Izdelava programa zemljišč za gradnjo v občini Straža, leto 2007 OBČINA SEŽANA, Izdelava programa zemljišč v občini Sežana s podlagami za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, leto 2007 OBČINA IVANČNA GORICA, Izdelava programa za komunalno infrastrukturo za območje občine Ivančna Gorica, leto 2007 OBČINA DOMŽALE, Analiza izdanih odločb o odmeri komunalnega prispevka za leto 2005 in 2006 ter primerjava s predvidenim načinom nove odmere komunalnega prispevka, leto 2007 OBČINA AJDOVŠČINA, Izdelava programa za območje občine Ajdovščina, leto 2007 LETO 2006 OBČINA PREDDVOR, Spremembe odloka o kategorizaciji javnih cest in uskladitev z banko cestnih podatkov v občini Preddvor v letu 2006, leto 2006 OBČINA VRANSKO, Sprememba odloka o kategorizaciji javnih cest, vpis novih cest v BCP in posredovanje podatkov v kataster gospodarske javne infrastrure (GURS), leto 2006 OBČINA JURŠINCI, Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture za občinske ceste v letu 2006 v občini Juršinci, leto 2006 OBČINA MARKOVCI, Uskladitev odloka o kategorizaciji javnih cest in izdelava zbirnega katastra GJI za omrežje občinskih cest v občini Markovci v letu 2006, leto 2006 OBČINA ŠENTJERNEJ, Terenska izmera cest za vpis manjkajočih podatkov v Banko cestnih podatkov občine Šentjernej v letu 2006, leto 2006 OBČINA BOROVNICA, Spremembe odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev Banke cestnih podatkov in vpis v kataster GJI za območje občine Borovnica v letu 2006, leto 2006 OBČINA LJUTOMER, Ureditev katastra cestne infrastrukture za občino Ljutomer v letu 2007, leto 2006 OBČINA VIDEM, Vzdrževanje BCP v občini Videm, leto 2006 OBČINA KOBARID, Usklajevanje podatkov v katastru javnih cest v občini Kobarid, leto 2006 OBČINA TOLMIN, Digitalizacija javnih cest, sprejem odloka o javnih cestah, uskladitev podatkov BCP in priprava katastra GJI za občinske javne ceste v občini Tolmin, leto 2006 OBČINA VIDEM, Spremembe odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev BCP in izdelava katastra GJI za omrežje občinskih cest, leto 2006 CPK d.d., Vzdrževanje BCP v občini Sežana, leto 2006 MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Delitev omrežja občinskih javnih cest Mestne občine Novo mesto na tri novonastale občine, leto 2006 OBČINA JURŠINCI, Sprememba odloka o kategorizaciji javnih cest in vpis novih cest v Banko cestnih podatkov občine Juršinci v letu 2006, leto 2006 GVIDO MODRIJAN Osebne reference STRAN 12

13 OBČINA TRZIN, Obravnava pritožb na odmero nadomestila za uporabo v občini Trzin, leto 2006 OBČINA LUKOVICA, Izdelava strokovnih mnenj na pritožbe občanov na izdane odločbe za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005 v občini Lukovica, leto 2006 Ostale reference s področja komunalnega gospodarstva OBČINA ŠENČUR, Vpis občinskega cestnega omrežja v kataster gospodarske javne infrastrukture, leto 2006 OBČINA KOBARID, Digitalizacija občinskih javnih cest in vzpostavitev zbirnega katastra javne gospodarske infrastrukture v letu 2006, leto 2006 MESTNA OBČINA PTUJ, Izvedba vpisa občinskega cestnega omrežja v kataster GJI na GURS, leto 2006 OBČINA TRZIN, Ažuriranje katastra javne razsvetljave in njegov prenos v kataster javne gospodarske infrastrukture, leto 2006 OBČINA KAMNIK, Izdelava elaborata za vpis občinskih cest v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture za občino Kamnik v letu 2006, leto 2006 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Izdelava katastra cestne infrastrukture, leto 2006 OBČINA KOČEVJE, Izdelava elaborata za vpis občinskih cest v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture za občino Kočevje v letu 2006, leto 2006 OBČINA ŠENTJERNEJ, Prenos podatkov banke cestnih podatkov v kataster gospodarske javne infrastrukture, leto 2006 GRASTO d.o.o., Izdelava katastra prometne signalizacije v občini Domžale, leto 2006 OBČINA DOBROVA - POLHOV GRADEC, Vzpostavitev zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Občini Dobrova - Polhov Gradec, leto 2006 OBČINA RADLJE OB DRAVI, Izdelava katastra občisnkih cest ter posredovanje podatkov v kataster gospodarske javne infrastrukture v letu 2007, leto 2006 OBČINA KOMEN, Izdelava zbirnega katastra javne gospodarske infrastrukture za občinske ceste v občini Komen, leto 2006 OBČINA VERŽEJ, Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture za omrežje občinskih javnih cest občine Veržej, leto 2006 OBČINA KRIŽEVCI, Digitalizacija javnih cest in priprava sprememb Odloka o kategorizaciji javnih cest ter uskladitev z Banko cestnih podatkov v občini Križevci, leto 2006 OBČINA MENGEŠ, Izdelava sprememb odloka o kategorizaciji javnih cest, ureditev BCP in izdelava katastra GJI za omrežje občinskih cest, leto 2006 OBČINA ZAVRČ, Vpis občinskega cestnega omrežja v kataster gospodarske javne infrastrukture in prenos na GURS za občino Zavrč, leto 2006 OBČINA TRNOVSKA VAS, Vzpostavitev zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za ceste za območje občine Trnovska vas v letu 2006, leto 2006 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Vzpostavitev zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za ceste za območje občine Miren-Kostanjevica v letu 2006, leto 2006 OBČINA LUKOVICA, Vzpostavitev katastrov komunalne infrastrukture za potrebe izvedbe projekta programa v občini Lukovica, leto 2006 OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Izdelava programa za komunalno infrastrukturo občine Šempeter - Vrtojba, leto 2006 GVIDO MODRIJAN Osebne reference STRAN 13

14 OBČINA DOBROVA - POLHOV GRADEC, Izdelava programa za komunalno infrastrukturo za območje občine Dobrova-Polhov Gradec, leto 2006 OBČINA KRANJSKA GORA, Izdelava programa za odmero komunalnega prispevka za občino Kranjska gora, leto 2006 OBČINA CERKNO, Izdelava programa komunalnega za območje občine Cerkno, leto 2006 OBČINA LUKOVICA, Izdelava programa za komunalno infrastrukturo za območje občine Lukovica, leto 2006 OBČINA TRBOVLJE, Program za komunalno infrastrukturo za območje občine Trbovlje, leto 2006 OBČINA KAMNIK, Izdelava programa za komunalno infrastrukturo na območju občine Kamnik in umestitev v prostorski informacijski sistem občine, leto 2006 ZUPANIČ MAJDA, Program za občinski lokacijski načrt ME 23/2-S "pri cegvenci zahod" v občini Mengeš, leto 2006 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Izdelava programa za komunalno infrastrukturo za območje občine Miren-Kostanjevica, leto 2006 GVIDO MODRIJAN Osebne reference STRAN 14

Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do SLOVENIJA: Od 1.1. do je bilo v program povabljenih 30

Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do SLOVENIJA: Od 1.1. do je bilo v program povabljenih 30 Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do 31.12.2018 SLOVENIJA: Od 1.1. do 31.12.2018 je bilo v program povabljenih 309.008 oseb in 307.701 osebi je bilo vabilo tudi vročeno.

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih

Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih skupinah in spolu, 30. junij 2002 Population of the

Prikaži več

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG SLOVENIJE 2019 Web stran projekta: FB stran projekta:

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Orientacija2011_1

Orientacija2011_1 Štrekljevec Semi Gorje-Po e-treben e Cerkno Loka pri Mengšu Mengeš Dovže Mislinjske doline Hrušica Jesenice Retje Loški potok Sora Medvode Sti na Ivan na Gorica Kolovrat Zagorje ob Savi Zagorica Trebnje

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Volilna enota NOVA GORICA

Volilna enota NOVA GORICA Na podlagi 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, UPB1, št. 69/04, 26/08, 7/09 - odl. US) in v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS,

Prikaži več

untitled

untitled VSEBINA STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI Vizija in cilji Načrt v LUR Regijsko regulatorno telo Usmeritve Trzin, 4. 6. 9 David Krivec david.krivec@omegaconsult.si VIZIJA IN CILJI Vizija

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV prostorske informacijske rešitve d.o.o. Občinski svet II. obravnava Naročnik: Občina Šenčur Kranjska cesta 11 4208 Šenčur PROJEKT ŠT. 939 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠENČUR

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib Štev.: 1810-1/19-297/013 Ljubljana, 30.7.2019 dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica 1 2000 Maribor Zadeva: Polletno poročilo o delovanju Programa Svit

Prikaži več

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 24.4.2019 objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št. 1307 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

KOPOP - REDNO TERMINI IN LOKACIJE - SPLETNA STRAN.pdf

KOPOP - REDNO TERMINI IN LOKACIJE - SPLETNA STRAN.pdf za leto 2016 Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation »Program projektov eprostor«zakon o katastru nepremičnin in informacijska prenova nepremičninskih evidenc Real estate cadastre act and renovation of real estate records Franc Ravnihar Geodetska uprava

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

pregled merodajnih nagibov in uporov

pregled merodajnih nagibov in uporov KAZALO PROGA 10 D.M. DOBOVA LJUBLJANA... 1 PROGA 20 LJUBLJANA JESENICE D.M.... 1 PROGA 21 LJUBLJANA ŠIŠKA KAMNIK GRABEN... 1 PROGA 30 ZIDANI MOST ŠENTILJ D.M.... 1 PROGA 31 CELJE VELENJE... 2 PROGA 32

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

33

33 33 33 Center za razvoj knjiţnic SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Ljubljana 2009 SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Podatke zbrala

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN predlog 20.4.2015 NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št. 1113 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA besedilni del IZVAJALEC LOCUS prostorske

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

PREDSTAVITEV AKTI

PREDSTAVITEV AKTI LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale TESTNI PRIMER ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA KAZALNIKOV SPREMLJANJA STANJA V PROSTORU NA LOKALNI RAVNI TESTNO OBMOČJE MESTNA OBČINA

Prikaži več

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc Občina Braslovče Braslovče 22, 3314 Braslovče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje ZN»Šmatevž«Dokument za usklajevanje z občinsko upravo Občine Braslovče Cerknica, januar 2013 Program opremljanja

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

tehnični podatki o progah

tehnični podatki o progah Slovenske železnice Infrastruktura,d.o.o. Program omrežja 019 PRILOGA 3A TEHNIČNI PODATKI O PROGAH KAZALO PROGA 10 D.M. DOBOVA LJUBLJANA... 1 PROGA 0 LJUBLJANA JESENICE D.M.... PROGA 1 LJUBLJANA ŠIŠKA

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

Cenik zimskih pnevmatik Infinity Kliknite za nakup! Serija Dimenzije Indeks nosilnosti/ hitrosti Opis Koda proizvajalca Blagovna št. Petrol

Cenik zimskih pnevmatik Infinity Kliknite za nakup! Serija Dimenzije Indeks nosilnosti/ hitrosti Opis Koda proizvajalca Blagovna št. Petrol maloprodajna zimske pnevmatike za osebna vozila 13 80 155/80R13 79T INF-049 221000121 101826 E C 71 2 38,60 28,10 70 155/70R13 75T INF-049 221000090 93601 E C 71 2 38,30 28,00 165/70R13 79T INF-049 221000226

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx Seznam pogodb 1. Javna naročila Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Pogodba o dobavi pisarniškega materiala Pogodba o dobavi pogrebnega materiala 14.03.2014 BIROPRODAJA d.o.o.,

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F GLASILO OB^INE KOMENDA {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. FEBRUAR 2010 KAZALO Stran 1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA O3 GRAMOZNICA

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word - Stacion_prodajna_mesta_v_sistemu_IJPP_SUB.docx

Microsoft Word - Stacion_prodajna_mesta_v_sistemu_IJPP_SUB.docx SEZNAM STACIONARNIH PROJNIH MEST V SISTEMU IJPP Prevoznik Naziv prodjanega mesta Ulica prodajnega mesta Kraj prodajnega mesta Št. prod. mest Obravn. vlog subvenc. voz. Obratovanje (pon.pet.) Obratovanje

Prikaži več

Cenik letnih pnevmatik 2019 Fulda Kliknite za nakup! Premer Dimenzije/Opis Sap koda Blagovna št. Petrol Izkoristek goriva Zaviranje na mokri podlagi Z

Cenik letnih pnevmatik 2019 Fulda Kliknite za nakup! Premer Dimenzije/Opis Sap koda Blagovna št. Petrol Izkoristek goriva Zaviranje na mokri podlagi Z maloprodajna letne pnevmatike za osebna vozila Serija 80 13 155/80R13 79T ECOCONTROL 542960 79004 E C 65 ) 54,30 33,10 14 175/80R14 88T ECOCONTROL 533458 146146 E C 68 )) 72,00 43,90 Serija 70 13 155/70R13

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Odobreni projekti 2015

Odobreni projekti 2015 Odobreni projekti 2015 1. PROJEKTI MOBILNOSTI (Ključni ukrep 1) Zap. št. Št. zadeve Organizacija Kraj Skupno št. doseženih točk Odobrena dotacija (v EUR) 1 KA1-SE-10/15 Šolski center Postojna Postojna

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * Aktivnost poteka od do L

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * Aktivnost poteka od do L Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo epilator BRAUN Silk Epil7 iz kataloga DECEMBER označen z * LJUBLJANA 1000, ŠMARTINSKA 152 - HALA A Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo leseni obesek HISTORY

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

SPONZORSTVA IN DONACIJE V LETU 2014 (11. odstavek 10.a člena ZDIJZ) VRSTA POSLA DATUM SKLENITVE POGODBENI PARTNER (ime, naslov, TRR) OTOK, Zavod za ra

SPONZORSTVA IN DONACIJE V LETU 2014 (11. odstavek 10.a člena ZDIJZ) VRSTA POSLA DATUM SKLENITVE POGODBENI PARTNER (ime, naslov, TRR) OTOK, Zavod za ra SPONZORSTVA IN DONACIJE V LETU 2014 (11. odstavek 10.a člena ZDIJZ) OTOK, Zavod za razvijanje filmske kulture Ljubljana VREDNOST v EUR IZPLAČILA TRAJANJE POSLA sponzorstvo 12.05.2014 Metelkova ulica 6

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET PE AMZS D.D., AMD/AMTK DELOVNI ČAS MVD DVTV SLO A CH CZ ECO AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajd

SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET PE AMZS D.D., AMD/AMTK DELOVNI ČAS MVD DVTV SLO A CH CZ ECO AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajd SEZNAM IZDAJNIH MEST MEDNARODNIH DOKUMENTOV IN PRODAJE VINJET AJDOVŠČINA AMZS d.d., PE Ajdovščina Goriška c. 75 5270 AJDOVŠČINA tel.: 05 3644 210 ajdovscina@amzs.si CELJE AMZS d.d., PE Celje Ljubljanska

Prikaži več

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo Zala gazirna pijača limona-limeta iz kataloga AVGUST označena z * Aktivnost poteka od do

Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo Zala gazirna pijača limona-limeta iz kataloga AVGUST označena z * Aktivnost poteka od do Seznam prodajaln dm, v katerih je na voljo Zala gazirna pijača limona-limeta iz kataloga AVGUST označena z * IZOLA 6310, PREŠERNOVA CESTA 51 GRADNIKOVA CESTA, 4240 RADOVLJICA Seznam prodajaln dm, v katerih

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/77 Ljubljana, 14.7.2015

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

J A V N A O B J A V A I. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna

J A V N A O B J A V A I. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna J A V N A O B J A V A I. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 odločba US) Državna volilna komisija objavlja seznam kandidatov na ponovnem glasovanju

Prikaži več

Uradni list RS 028/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 028/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več