untitled

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "untitled"

Transkripcija

1 VSEBINA STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI Vizija in cilji Načrt v LUR Regijsko regulatorno telo Usmeritve Trzin, David Krivec david.krivec@omegaconsult.si VIZIJA IN CILJI Vizija in cilji Načrt v LUR >% prebivalcev <=3m dostopnost IZHODIŠČA +1% dodana vrednost na zaposlenega Regijsko regulatorno telo Skupne usmeritve najvišja kakovost življenja v EU POSELITEV IN PROMETNA INFRASTRUKTURA 51. prebivalcev 252. delovnih 87. dijaških in študentskih 1

2 8 Skupno število dnevnih migracij na povprečen delovni dan v letu 8 v LUR je ocenjeno na več kot. >. / dan 3 avtobusov/dan 47 vlakov/dan vlakov/dan 3 avtobusov/dan 9 vlakov/dan 3 avtobusov/dan 45 vlakov/dan 23 avtobusov/dan 35 vlakov/dan 9% dnevnih migracij z osebnimi avtomobili DELOVNE MIGRACIJE LUR I DELOVNE MIGRACIJE LUR II POVEZAVE MED SREDIŠČI Z POVEZAVE MED SREDIŠČI Z Število povezav na delovni dan med središči LUR 1 AVTOBUSI 1 LJUBLJANA DOMŽALE KAMNIK GROSUPLJE TRZIN VRHNIKA MEDVODE IVANČNA GORICA LITIJA LOGATEC BREZOVICA MENGEŠ ŠKOFLJICA IG DOBROVAPOLHOV GRADEC DOL PRI LJUBLJANI KOMENDA LUKOVICA ŠMARTNO PRI LITIJI MORAVČE VODICE BOROVNICA LOGDRAGOMER VELIKE LAŠČE DOBREPOLJE HORJUL Povezave Delovni migranti (x) ŽELEZNICA 2

3 POGOSTNOST PONUDBE Na območju LUR se je ponudba prevozov zmanjšala za pol manj kot v Sloveniji DOSTOPNOST POSTAJALIŠČ LUR DOSTOPNOST PREBIVALCEV DO DOSTOPNOST PO OBČINAH Delež prebivalcev znotraj dostopnosti Delež delovnih znotraj dostopnosti Delež prebivalcev občine v oddaljenosti do 5 metrov od postajališč Delež prebivalcev posamezne občine med prebivalci LUR LJUBLJANA IG GROSUPLJE MENGEŠ KAMNIK MEDVODE BREZOVICA DOBREPOLJE VRHNIKA HORJUL BOROVNICA DOMŽALE VODICE DOBROVAPOLHOV GRADEC ŠKOFLJICA LOGATEC TRZIN ŠMARTNO PRI LITIJI LITIJA DOL PRI LJUBLJANI IVANČNA GORICA KOMENDA LUKOVICA MORAVČE LOGDRAGOMER VELIKE LAŠČE % 72% LJUBLJANA VELIKE LAŠČE 9 IG LOGATEC HORJUL LUKOVICA 7 MEDVODE MORAVČE BREZOVICA 5 IVANČNA GORICA VODICE 3 TRZIN 1 DOBREPOLJE ŠMARTNO PRI LITIJI KAMNIK LOGDRAGOMER GROSUPLJE LITIJA ŠKOFLJICA KOMENDA DOBROVAPOLHOV GRADEC BOROVNICA DOL PRI LJUBLJANI VRHNIKA DOMŽALE MENGEŠ Delež javnih storitev znotraj dostopnosti BREZOVICA LOGDRAGOMER KOMENDA BOROVNICA DOBREPOLJE TRZIN VODICE IVANČNA GORICA HORJUL GROSUPLJE MORAVČE LITIJA ŠKOFLJICA DOMŽALE LUKOVICA VELIKE LAŠČE KAMNIK MENGEŠ LJUBLJANA LOGATEC DOL PRI LJUBLJANI MEDVODE DOBROVAPOLHOV GRADEC ŠMARTNO PRI LITIJI IG VRHNIKA LJUBLJANA MENGEŠ HORJUL TRZIN 9 ŠMARTNO PRI LITIJI IVANČNA GORICA DOL PRI LJUBLJANI 7 VRHNIKA VODICE 5 LOGDRAGOMER BREZOVICA 3 KOMENDA DOBROVAPOLHOV GRADE 1 VELIKE LAŠČE MORAVČE LUKOVICA MEDVODE IG ŠKOFLJICA DOMŽALE BOROVNICA LOGATEC LITIJA KAMNIK DOBREPOLJE GROSUPLJE Delež komercialnih in prostočasnih dejavnosti znotraj dostopnosti IG ŠMARTNO PRI LITIJI MORAVČE LOGDRAGOMER 9 VELIKE LAŠČE DOMŽALE BOROVNICA 7 TRZIN DOBREPOLJE 5 GROSUPLJE HORJUL 3 MEDVODE 1 ŠKOFLJICA LUKOVICA DOL PRI LJUBLJANI IVANČNA GORICA BREZOVICA VRHNIKA KAMNIK LOGATEC DOBROVAPOLHOV GRADEC KOMENDA LJUBLJANA VODICE MENGEŠ LITIJA 3

4 PRIMERJAVA TARIF MED PREVOZNIKI DOSTOPNOST DO INFORMACIJ O PREVOZNIH STORITVAH Tarifni razredi v linijskem avtobus, vlak in taksi (vozovnica za eno vožnjo) 14, 13, 12, 11, 1, SPLETNE STRANI AVTOBUS. POSTAJA LJ MzP LPP ALPETOUR KAM BUS VEOLIA INTEGRAL STOJNA SŽ Cena (EUR) 9, 8, 7, 6, 5, Vozni red: a) Samostojno iskanje 4, 3, 2, b) Vozni redi po relacijah 1,, Cene storitev Razdalja (KM) Shema linij Avtobus prini / regionalni Vlak (2. razred) Vlak (1. razred) IC, MV, EC (2. razred) IC, MV, EC (1. razred) LPP ni Taksi Spletna vozovnica PROBLEMATIKA Neuravnotežen razvoj prometnega omrežja v korist osebnih vozil. Slaba mobilnost nemotoriziranih prebivalcev. KLJUČNI CILJI VZPOSTAVITVE Izboljšati mobilnost prebivalcev z. Zmanjšanje zdravju škodljivih emisij prometa in hrupa. Prometni zastoji in parkiranje. Izboljšanje prometne varnosti. Velika obremenitev okolja z emisijami in hrupom. Ublažitev prometnih zastojev na razumno raven. Slabšanje prometne varnosti. Oblikovati visokokakovosten. NAČRT V LUR Vizija in cilji Načrt v LUR Regijsko regulatorno telo Skupne usmeritve KONCEPT V LUR SHL frekvenca 5 v konicah potovalna hitrost 35km/h Intermodalne prestopne točke zbirnik Navezava regije na intermodalne prestopne točke Napajalne avtobusne linije do prestopnih točk. Intermodalna prestopna točka v nem središču. Razvoj železniškega omrežja s hitrimi potniškimi progami in povezavo mimo Brnika 4

5 KONCEPT SODOBNIH HITRIH LINIJ Simulacije sistema SISTEM je kombinacija tehnologij performans uitev v prostor Izdelane so simulacije prometnih obremenitev na območju LUR in sosednjih regij. Ugotavljali smo količino povpraševanja in učinkovitost sistemov. Osnove za izdelavo napovedi: Projekcija EUROSTAT dopolnjena z RRP LUR in sosednjih regij. Predvideno število potovanj v celotnem sistemu je 36. oseb v jutranji konični uri leta 8. ČASOVNA DOSTOPNOST Časovna dostopnost iz Letališča Jožeta Pučnika v dopoldanski konjici SISTEM 1A OBSTOJEČ SISTEM NOV SISTEM SISTEM 1B SISTEM 2A 5

6 SISTEM 2B POTNIKI KONICA 8 Potniki v jutranji konici povprečnega delovnega dne v letu 8 v LUR 3% 25% Delež migrantov na % 15% 1% +35% Javni P+R 5% % Obstoječe Sistem SHL UČINKOVITOST P+R Število vozil na P+R UČINKOVITOST P+R PO OBČINAH Izvor uporabnikov 27 Ostala P&R P&R Bizovik P&R Litija P&R Trzin P&R Nove Jarše P&R Log pri Brezovici P&R Rakova Jelša OSTALE OBČINE LUR P&R Dolgi Most IZVEN LUR P&R Brezovica IG P&R Zadobrova VRHNIKA DOBROVAPOLHOV GRADEC IVANČNA GORICA P&R Medvode P&R Ježica LOGATEC GROSUPLJE KAMNIK P&R Črnuče BREZOVICA DOMŽALE P&R Studenec LOGDRAGOMER MEDVODE UČINKOVITOST HITRIH LINIJ PRESTOPI V SISTEMU HITRIH LINIJ Urna obremenitev potnikov na hitrih linijah po postajališčih Urna obremenitev potnikov na hitrih linijah po postajališčih P&R Trzin Trzin Ind. cona P&R Črnuče Črnuče P&R Ježica P&R Vrhnika Log Brezovica P&R Brezovica P&R Dolgi most Urna obremenitev potnikov na hitrih linijah po postajališčih 5 3 Medvode P&R Medvode Medno P&R Stanežiče Vižmarje vstopi izstopi prestopi neposredni prestopi 6

7 PRESTOPI V SISTEMU HITRIH LINIJ UČINKOVITOST FINANČNO VREDNOTENJE Koncept SHL z nadzemno tehnologijo mio EUR, 5,, 3,,,,,, 3,, mio Denarni tok Denarna kumulativa 594mio 5,, 5, Koncept SHL s kombinirano nadzemno in podzemno tehnologijo vstopi izstopi prestopi mio EUR 1., 1.5, 2., 2.5, 3., Denarni tok Denarna kumulativa REGIJSKO REGULATORNO TELO REGIJSKO REGULATORNO TELO Vizija in cilji Načrt v LUR Izvrševanje Predpisovanje Usklajevanje, koordinacija Regijsko regulatorno telo Regionalna agencija za javni transport Ustanovitelj Regijsko regulatorno telo Usmeritve Določitev nalog in funkcij Vzpostavitev postopkov, določitev pogojev in meril Zagotavljanje nediskriminatornosti, preglednosti in objektivnosti RAVNI DELOVANJA REGULATORNEGA TELESA Država USMERITVE integralni potniški promet na državni ravni Vizija in cilji potrebe regije Država usklajevanje z državnimi oblastnimi organi Regijsko regulatorno telo usklajevalna vloga med partnerji na projektu, izvajalci in uporabniki sistema Izvajalci, uporabniki Načrt v LUR zahteve posameznih lokalnih skupnosti nasprotja med Agencijo in izvajalci Regijsko regulatorno telo nasprotja med Agencijo in uporabniki Izvajalci, uporabniki, lokalne skupnosti Usmeritve Obdobje razvoja ČAS Obdobje koriščenja 7

8 USMERITVE Skupni interes Intermodalna prestopna a Povezovanje z nemotoriziranim prometom Organizacijski ukrepi HVALA ZA POZORNOST OMEGA consult, d.o.o. Gregorčičeva 7, Ljubljana

9 BOROVNICA prebivalcev delovnih delovnih BOROVNICA TURIZEM Lokacije pomembnih P+R: 1 % uporabnikov v LUR Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Borovnica 45% % 35% 3% 25% % 15% 1% 5% % in P+R 1

10 BREZOVICA prebivalcev delovnih BREZOVICA TURIZEM ČASOVNA DOSTOPNOST Časovna dostopnost iz občinskega središča v dopoldanski konjici Lokacije pomembnih P+R: 4 % uporabnikov v LUR Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Brezovica 25% % 15% % 5% % in P+R 2

11 DOBREPOLJE prebivalcev delovnih delovnih DOBREPOLJE TURIZEM Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Dobrepolje 35% 3% 25% % 15% 1% 5% % in P+R 3

12 DOBROVA POLHOV GRADEC prebivalcev delovnih DOBROVAPOLHOV GRADEC TURIZEM Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina DobrovaPolhov Gradec % 5% % 3% % 1% % in P+R 4

13 DOL PRI LJUBLJANI prebivalcev delovnih DOL PRI LJUBLJANI TURIZEM Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Dol pri Ljubljani 7% % 5% % 3% % 1% % in P+R 5

14 DOMŽALE prebivalcev Središče regionalnega pomena delovnih DOMŽALE TURIZEM ČASOVNA DOSTOPNOST Časovna dostopnost iz občinskega središča v dopoldanski konjici Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Domžale 7% % 5% % 3% % 1% % in P+R 6

15 GROSUPLJE prebivalcev Središče medobčinskega pomena delovnih GROSUPLJE TURIZEM ČASOVNA DOSTOPNOST Časovna dostopnost iz občinskega središča v dopoldanski konjici Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Grosuplje 7% % 5% % 3% % 1% % in P+R 7

16 HORJUL prebivalcev 2. 9 delovnih delovnih HORJUL TURIZEM Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Horjul 5% 45% % 35% 3% 25% % 15% 1% 5% % in P+R 8

17 IG prebivalcev delovnih IG TURIZEM ČASOVNA DOSTOPNOST Časovna dostopnost iz občinskega središča v dopoldanski konjici Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Ig % 35% 3% 25% % 15% 1% 5% % in P+R 9

18 IVANČNA GORICA prebivalcev delovnih IVANČNA GORICA TURIZEM ČASOVNA DOSTOPNOST Časovna dostopnost iz občinskega središča v dopoldanski konjici Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Ivančna Gorica 7% % 5% % 3% % 1% % in P+R 1

19 KAMNIK prebivalcev Središče regionalnega pomena delovnih KAMNIK TURIZEM ČASOVNA DOSTOPNOST Časovna dostopnost iz občinskega središča v dopoldanski konjici Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Kamnik 5% 48% 46% 44% 42% % 38% 36% in P+R 11

20 KOMENDA prebivalcev delovnih KOMENDA TURIZEM Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Komenda 35% 3% 25% % 15% 1% 5% % in P+R 12

21 LITIJA prebivalcev Središče medobčinskega pomena delovnih LITIJA TURIZEM ČASOVNA DOSTOPNOST Časovna dostopnost iz občinskega središča v dopoldanski konjici Lokacije pomembnih P+R: 1,2 % uporabnikov v LUR Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Litija 45% % 35% 3% 25% % 15% 1% 5% % in P+R 13

22 MESTNA OBČINA LJUBLJANA 276. prebivalcev Središče mednarodnega pomena 3. delovnih LJUBLJANA TURIZEM ČASOVNA DOSTOPNOST Časovna dostopnost iz občinskega središča v dopoldanski konjici Lokacije pomembnih P+R: 76 % uporabnikov v LUR Povečanje uporabe v jutranji konici 27, MOL 5% 45% % 35% 3% 25% % 15% 1% 5% % in P+R 14

23 LOG DRAGOMER prebivalcev 2. delovnih delovnih LOGDRAGOMER TURIZEM Lokacije pomembnih P+R: 2,1 % uporabnikov v LUR Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Log Dragomer 7% % 5% % 3% % 1% % in P+R 15

24 LOGATEC prebivalcev Središče medobčinskega pomena delovnih LOGATEC TURIZEM ČASOVNA DOSTOPNOST Časovna dostopnost iz občinskega središča v dopoldanski konjici Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Logatec 35% 3% 25% % 15% 1% 5% % in P+R 16

25 LUKOVICA prebivalcev delovnih LUKOVICA TURIZEM Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Lukovica % 5% % 3% % 1% % in P+R 17

26 MEDVODE prebivalcev delovnih MEDVODE TURIZEM ČASOVNA DOSTOPNOST Časovna dostopnost iz občinskega središča v dopoldanski konjici Lokacije pomembnih P+R: 7,5 % uporabnikov v LUR Povečanje uporabe v v jutranji konici 27, občina Medvode 5% 45% % 35% 3% 25% % 15% 1% 5% % in P+R 18

27 MENGEŠ prebivalcev delovnih MENGEŠ TURIZEM Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Mengeš 5% 45% % 35% 3% 25% % 15% 1% 5% % in P+R 19

28 MORAVČE prebivalcev 2. 5 delovnih delovnih MORAVČE TURIZEM Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Moravče 7% % 5% % 3% % 1% % in P+R

29 ŠKOFLJICA prebivalcev delovnih ŠKOFLJICA TURIZEM Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Škofljica 45% % 35% 3% 25% % 15% 1% 5% % in P+R 21

30 ŠMARTNO PRI LITIJI prebivalcev delovnih ŠMARTNO PRI LITIJI TURIZEM ČASOVNA DOSTOPNOST Časovna dostopnost iz občinskega središča v dopoldanski konjici Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Šmartno pri Litiji 9% % 7% % 5% % 3% % 1% % in P+R 22

31 TRZIN prebivalcev delovnih TRZIN TURIZEM ČASOVNA DOSTOPNOST Časovna dostopnost iz občinskega središča v dopoldanski konjici Lokacije pomembnih P+R: 1,2 % uporabnikov v LUR Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Trzin % 7% % 5% % 3% % 1% % in P+R 23

32 VELIKE LAŠČE prebivalcev 2. 5 delovnih delovnih VELIKE LAŠČE TURIZEM Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Velike Lašče % 35% 3% 25% % 15% 1% 5% % in P+R 24

33 VODICE prebivalcev 2. 7 delovnih delovnih VODICE TURIZEM ČASOVNA DOSTOPNOST Časovna dostopnost iz občinskega središča v dopoldanski konjici Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Vodice 5% 45% % 35% 3% 25% % 15% 1% 5% % in P+R 25

34 VRHNIKA prebivalcev Središče medobčinskega pomena delovnih VRHNIKA TURIZEM ČASOVNA DOSTOPNOST Časovna dostopnost iz občinskega središča v dopoldanski konjici Povečanje uporabe v jutranji konici 27, občina Vrhnika % 5% % 3% % 1% % in P+R 26

untitled

untitled STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI Ljubljana, 27.5.2009 David Krivec david.krivec@omegaconsult.si NAČRT JPP V LUR Vizija in cilji Načrt JPP v LUR Regijsko regulatorno telo Skupne usmeritve

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv Dosežki Mestne občine Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti Matic Sopotnik Mestna občina Ljubljana Kako zagotoviti polnilno infrastrukturo za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in urbanih

Prikaži več

Orientacija2011_1

Orientacija2011_1 Štrekljevec Semi Gorje-Po e-treben e Cerkno Loka pri Mengšu Mengeš Dovže Mislinjske doline Hrušica Jesenice Retje Loški potok Sora Medvode Sti na Ivan na Gorica Kolovrat Zagorje ob Savi Zagorica Trebnje

Prikaži več

1. JAVNA RAZPRAVA

1. JAVNA RAZPRAVA I V OKVIRU IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE MESTNE OBČINE KOPER Januar, 2017 1. PEŠAČENJE: Spodbujanje hoje kot pomembnega potovalnega načina. Izboljšanje infrastrukture za pešce. 1A Širitev in izgradnja

Prikaži več

Anketa o prometu v Občini Škofja Loka Spoštovani! Občina Škofja Loka izdeluje Celostno prometno strategijo Občine Škofja Loka (CPS). Da bo CPS Občine Škofja Loka čim bolj prilagojena zahtevam in željam

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga predvidevajo pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti

Prikaži več

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx LETO 2013 OBČINA SVET TOMAŽ, Izdelava elaborata kontrole katastrskega in lastniškega stanja zemljišč, preko katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v občini Sveti Tomaž MESTNA OBČINA PTUJ, VBCP

Prikaži več

Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih

Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih skupinah in spolu, 30. junij 2002 Population of the

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Microsoft Word - Stacion_prodajna_mesta_v_sistemu_IJPP_SUB.docx

Microsoft Word - Stacion_prodajna_mesta_v_sistemu_IJPP_SUB.docx SEZNAM STACIONARNIH PROJNIH MEST V SISTEMU IJPP Prevoznik Naziv prodjanega mesta Ulica prodajnega mesta Kraj prodajnega mesta Št. prod. mest Obravn. vlog subvenc. voz. Obratovanje (pon.pet.) Obratovanje

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

pregled merodajnih nagibov in uporov

pregled merodajnih nagibov in uporov KAZALO PROGA 10 D.M. DOBOVA LJUBLJANA... 1 PROGA 20 LJUBLJANA JESENICE D.M.... 1 PROGA 21 LJUBLJANA ŠIŠKA KAMNIK GRABEN... 1 PROGA 30 ZIDANI MOST ŠENTILJ D.M.... 1 PROGA 31 CELJE VELENJE... 2 PROGA 32

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

ZA ČISTEJŠI IN BOLJŠI PROMET

ZA ČISTEJŠI IN BOLJŠI PROMET ZA ČISTEJŠI IN BOLJŠI PROMET 2008 2012 Pobuda CIITAS Pobuda CIITAS (kratica, izpeljana iz CIty-ITAlity-Sustainability) je pobuda Evropske komisije, ki poteka od leta 2002. Financira se v okvirnih raziskovalnih

Prikaži več

Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do SLOVENIJA: Od 1.1. do je bilo v program povabljenih 30

Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do SLOVENIJA: Od 1.1. do je bilo v program povabljenih 30 Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do 31.12.2018 SLOVENIJA: Od 1.1. do 31.12.2018 je bilo v program povabljenih 309.008 oseb in 307.701 osebi je bilo vabilo tudi vročeno.

Prikaži več

Microsoft Word - Osnovni podatki FACOST november 2018.docx

Microsoft Word - Osnovni podatki FACOST november 2018.docx OSNOVNI VHODNI PODATKI ZA PROGRAM OPCOST, NIVO CEN NOVEMBER 2018 Osnove za izračun: Navodila za izdelavo študij upravičenosti cest (DORSCH consult, 1974) Guide to Cost benefit Analysis of Investment Projects,

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 355-4/201

OBČINA LOGATEC ŽUPAN   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 355-4/201 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 355-4/2012-70 Datum: 25. 7. 2013 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb V skladu s 164. in 168.-170. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter 5.-7. členom Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS 40/12)

Prikaži več

U 11 Qualifikationsturnier

U 11 Qualifikationsturnier Razpored tekem kategorija U 11 NK Radomlje/Slovenija Sobota, 13. april 2019 Ura Ekipa Ekipa Rezultat Igrišče NK DREN VRHNIKA : NK OLIMPIJA BELI Igrišče 1 ND BILJE : NK ŠAMPION Igrišče 2 9:00 NK BARTOG

Prikaži več

U 11 Qualifikationsturnier

U 11 Qualifikationsturnier Razpored tekem kategorija U 11 NK Radomlje/Slovenija Sobota, 11. maj 2019 Ura Ekipa Ekipa Rezultat Igrišče NK DOL : NK BARTOG TREBNJE 1:1 Igrišče 1 NK RADOMLJE U10A : NK ŠAMPION 0:2 Igrišče 2 9:00 NK KOMENDA

Prikaži več

09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P

09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA P 09. POLJE (ZADOBROVŠKA C.) ŠT. PARCELE: 734/1, 1529/1 KATASTRSKA OBČINA: Slape MOŽNE DIMENZIJE KIOSKA: mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m +/- 5cm) LOKACIJA POSTAVITVE KIOSKA: kiosk - mali (2.80m +/- 5cm x 2.40m

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1»Projekcije prometnega dela«uporaba projekcij prometnega dela v analizi scenarijev za Dolgoročno strategijo za nizke emisije Matjaž Česen, IJS-CEU Reaktorski center Podgorica, Ljubljana, 21.11.2018 2

Prikaži več

tehnični podatki o progah

tehnični podatki o progah Slovenske železnice Infrastruktura,d.o.o. Program omrežja 019 PRILOGA 3A TEHNIČNI PODATKI O PROGAH KAZALO PROGA 10 D.M. DOBOVA LJUBLJANA... 1 PROGA 0 LJUBLJANA JESENICE D.M.... PROGA 1 LJUBLJANA ŠIŠKA

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

Microsoft Word - mag_Boštjan_Koren januar 2011.doc

Microsoft Word - mag_Boštjan_Koren januar 2011.doc BOŠTJAN KOREN MAGISTRSKA NALOGA 2010 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER MAGISTRSKA NALOGA RAZVOJ INTEGRIRANEGA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V SLOVENIJI BOŠTJAN KOREN KOPER, 2010 UNIVERZA

Prikaži več

Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav Kamnik - Mengeš - Trzin - MO Ljubljana Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav Kamnik - Mengeš - Trzin - MO Ljubljana Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav Kamnik - Mengeš - Trzin - MO Ljubljana Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Januar 2018 Naziv projekta: Načrtovanje in gradnja

Prikaži več

rezultati_mladinsko_obcinsko_2013

rezultati_mladinsko_obcinsko_2013 OBČI SKO LADI SKO TEKOVA JE 203 - DOLOITI Pionirji Vaja z vedrovko za Štafeta s prenosom vode za Vaja razvrščanja pionirje in pionirke pionirje in pionirke esto POLHOV GRADEC 344 9 86 7,90 0 7,90-97 -97,00

Prikaži več

Celostna prometna strategija Občine Postojna»Postojna je pomembno gospodarsko, prometno, infrastrukturno in turistično križišče, ki ima trajnostno zas

Celostna prometna strategija Občine Postojna»Postojna je pomembno gospodarsko, prometno, infrastrukturno in turistično križišče, ki ima trajnostno zas Celostna prometna strategija Občine Postojna»Postojna je pomembno gospodarsko, prometno, infrastrukturno in turistično križišče, ki ima trajnostno zasnovane povezave znotraj občine in širše. Je učinkovita

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prevozih

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Microsoft Word - NARAVA_VODE_DE.doc

Microsoft Word - NARAVA_VODE_DE.doc Urbanistični inštitut Republike Slovenije Institut»Jožef Stefan«Ljubljana PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. UL, BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO REGIONALNEGA PROSTORSKEGA

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Matjaž Česen Fouad Al Mansour Koliko je Slovenija do sedaj izboljšala energetsko učinkovitost in kam jo to uvršča v EU? Seminar:»Ali je Slovenija uspešna pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti?«rcp-ijs,

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 18. 8. 2017 / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja dolžina: - motorno vozilo razen avtobusa 12,00 m -

Prikaži več

NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrs

NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrs NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrsta posla Pogodbeni partner (pr.os.: naziv ali firma,

Prikaži več

NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrs

NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrs NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o. Informacije javnega značaja v skladu s 6.a členom v povezavi s prvo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ Vrsta posla Pogodbeni partner (pr.os.: naziv ali firma,

Prikaži več

ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 18. SEJE OBČINSKEGA SVETA Mateja POLJANŠEK, št. 173/2011 V soseski Mali grad je zelo veliko mladih družin in zato veli

ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 18. SEJE OBČINSKEGA SVETA Mateja POLJANŠEK, št. 173/2011 V soseski Mali grad je zelo veliko mladih družin in zato veli ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 18. SEJE OBČINSKEGA SVETA Mateja POLJANŠEK, št. 173/2011 V soseski Mali grad je zelo veliko mladih družin in zato veliko otrok, ki potrebujejo igrišče. V bližini soseske

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 354-40/2010 Datum: 20. 11. 2013 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: SEZNANITEV S POROČILOM O EVROPSKIH SREDSTVIH ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKEGA IN

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI Bohinjsk

SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI Bohinjsk SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI0340008 Bohinjsko jezero Ribčev Laz 48 Bohinj SI0340008 Bohinjsko jezero

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Navodila za pisanje diplomskih nalog UM FERI

Navodila za pisanje diplomskih nalog UM FERI UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Roman Herlah ZAGOTAVLJANJE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE IN UPORABNOSTI NA MOBILNI APLIKACIJI ZA JAVNE PREVOZE Magistrsko delo Maribor,

Prikaži več

NOVA H Y BR I D

NOVA H Y BR I D NOVA H Y BR I D PREFINJENOST HIBRIDA HIBRID Nova Toyota Camry Hybrid je limuzina, v kateri se združujeta prefinjena eleganca in izjemne zmogljivosti naslednje generacije hibridnega pogona. Z izjemno obliko,

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA Navdih Poizvedovanje po BD podatkovnih virih, ki imajo časovno dimenzijo in so dostopni. Večji promet pomeni večje število dobrin in močnejšo

Prikaži več

33

33 33 33 Center za razvoj knjiţnic SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Ljubljana 2009 SLOVENSKE KNJIŢNICE V ŠTEVILKAH SPLOŠNE KNJIŢNICE Poročilo za leto 2008 Podatke zbrala

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

1. TERENSKA VAJA V DOMAČEM KRAJU ŠTETJE PROMETA Datum izvedbe vaje: UVOD

1. TERENSKA VAJA V DOMAČEM KRAJU ŠTETJE PROMETA Datum izvedbe vaje: UVOD 1. TERENSKA VAJA V DOMAČEM KRAJU ŠTETJE PROMETA Datum izvedbe vaje: UVOD Velika večina ljudi si dandanes življenja brez avtomobila ne more predstavljati. Hitro napredujeta tako avtomobilska industrija

Prikaži več

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc DEJAVNIKI VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V SLOVENIJI Raziskava II. del Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Ljubljana, avgusta 2010 Vodja raziskave: dr. Dragan Petrovec Izvajalci in avtorji:

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Microsoft Word - taksi a, b, c tocka.doc

Microsoft Word - taksi a, b, c tocka.doc Ž U P A N J A Mestni trg 1, Ljubljana Štev.: 3402-2/02-29 Ljubljana: 17. 11. 2003 MESTNI SVET ZADEVA: NASLOV: PRIPRAVIL: POROČEVALCI: PRISTOJNO DELOVNO TELO: PREDLOG SKLEPA: Predlog za obravnavo na seji

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

Uradni vestnik št. 10/2018

Uradni vestnik št. 10/2018 Uradni vestnik št. 10/2018 Domžale, 26. 09. 2018, št. 10 cena z DDV: 65,09 Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C,

Prikaži več

PREDSTAVITEV AKTI

PREDSTAVITEV AKTI LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale TESTNI PRIMER ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA KAZALNIKOV SPREMLJANJA STANJA V PROSTORU NA LOKALNI RAVNI TESTNO OBMOČJE MESTNA OBČINA

Prikaži več

Zloženka športni dan 2018_2019.cdr

Zloženka športni dan 2018_2019.cdr zimski športni dan 18 / 19 osnovne in srednje šole Poslovalnice KRANJ AP Bleiweisova 5 00 Kranj tel. 04/ 13 222, 13 2 faks 04/ 13 221 kranj@alpetour.si ŠKOFJA LOKA Kapucinski trg 13 42 Škofja Loka tel.

Prikaži več

Bilten - Zaključni turnir ciklusa turnirjev mladih _docx

Bilten - Zaključni turnir ciklusa turnirjev mladih _docx ZAKLJUČNI turnir MLADIH 2017/2018 Komenda; 15. 6. 2018 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. PRAVILNIK 1. Šahovski klub Komenda organizira CIKLUS ŠAHOVSKIH TURNIRJEV MLADIH. 2. Ciklus šahovskih turnirjev

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 11.12.2013 Andrej Klemenc, Regionalni center za okolje Pisarna Ljubljana Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji

Prikaži več

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«jesenice (avtor fotografije: Aleš Krivec) Celostna prometna strat

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«jesenice (avtor fotografije: Aleš Krivec) Celostna prometna strat »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«jesenice (avtor fotografije: Aleš Krivec) Celostna prometna strategija občine Jesenice Naslov: CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo http://www.icon-project.eu/ Predstavitev projekta Vesna Kozar vesna.kozar@prc.si; POSOŠKI RAZVOJNI CENTER Dobrovo, 27. marec 2015 Ministero

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Junij2018

Junij2018 ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.427 ilegalnih prehodov državne meje. Lani so obravnavali

Prikaži več

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubl

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubl Številka: 007-21/2013-1 Datum: 18. 4. 2013 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

Celostna prometna strategija Občine Lenart Občina Lenart»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«

Celostna prometna strategija Občine Lenart Občina Lenart»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada« Celostna prometna strategija Občine Lenart Občina Lenart»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada« Občina Lenart, središče zelene mobilnosti. Promet naj postane

Prikaži več

cenik_klicev_na_090_komercialne_stevilke_bob

cenik_klicev_na_090_komercialne_stevilke_bob cenik klicev na 090 komercialne številke s storitvijo 090 komercialne številke omogočamo vsem bob uporabnikom klicanje na plačljive številke, na katerih želijo prek telefona dostopati do informacij, nasvetov,

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

SMERNICE NA PODROČJU HoReCa in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji

SMERNICE NA PODROČJU HoReCa  in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE  pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji SMERNICE NA PODROČJU HoReCa in VZPOSTAVITEV ZALEDNE PODPORE pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji Klavdija PERGER, direktorica TGZ Slovenije in koordinatorka SRIP trajnostni turizem

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Območna enota LJUBLJANA Zaloška 29 SI-1000 Ljubljana t f ID DDV: SI TRR:

Območna enota LJUBLJANA Zaloška 29 SI-1000 Ljubljana t f ID DDV: SI TRR: Območna enota LJUBLJANA Zaloška 29 SI-1000 Ljubljana t +386 1 586 39 00 f +386 1 540 31 90 www.nijz.si info@nijz.si ID DDV: SI 44724535 TRR: 011006000043188 Ljubljana, dne 18.02.2019 Vabimo vas na spomladansko

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

U 11 Qualifikationsturnier

U 11 Qualifikationsturnier Razpored tekem kategorija U 13 NK Radomlje/Slovenija Nedelja, 12. maj 2019 Ura Ekipa Ekipa Rezultat Igrišče 9:00 NK RADOMLJE OSE : MNK IZOLA 0:1 Igrišče 1 NK OLIMPIJA : NK SAVA KRANJ 0:0 Igrišče 2 NK TRAVNIK

Prikaži več

SPLOŠNI PREVOZNI POGOJI

SPLOŠNI PREVOZNI POGOJI Arriva Kam-Bus d.o.o. Perovo 30, 1241 KAMNIK SPLOŠNI PREVOZNI POGOJI ZA PREVOZ POTNIKOV IN PRTLJAGE V NOTRANJEM CESTNEM PROMETU Splošni prevozni pogoji veljajo od 15.11.2014 Kazalo 1. SPLOŠNE DOLOČBE...

Prikaži več

Microsoft Word - prve strani 2003.doc

Microsoft Word - prve strani 2003.doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 faks (01) 42 50 681 fgg@fgg.uni-lj.si Visokošolski program Gradbeništvo, Prometnotehnična

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 29.03.2013 Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji in severni Evropi urbano kolesarstvo vsestransko podprt

Prikaži več

Uradni list RS - 029/2019, Uredbeni del

Uradni list RS - 029/2019, Uredbeni del Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

IZDANI CERTIFIKATI O SKLADNOSTI SISTEMA KONTROLE PROIZVODNJE IN NADZORA NAD NJO (PO SISTEMU 2+)

IZDANI CERTIFIKATI O SKLADNOSTI SISTEMA KONTROLE PROIZVODNJE IN NADZORA NAD NJO (PO SISTEMU 2+) SEZNAM CERTIFIKATOV, IZDANIH NA PODLAGI AKTIM-u PODELJENE AKREDITACIJSKE LISTINE SA, PO ZAHTEVAH STANDARDA SIST EN 17065:2012 (CP- 006) VELJAVNI PREJEMNIK CERTIFIKATA OBRAT ŠTEVILKA CERTIFIKATA DATUM 1.

Prikaži več

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx

Bilten 4 - I ČLANSKE LIGE ZAHOD ZA LETO 2018_docx 19. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2018 SUPER LIGA Komenda: 13.9.2018 25.10.2018 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. REZULTATI Rezultati 5. kola 1. 5.5/2 ŠK TRZIN BUSCOTRADE (3) 2:2 (8) ŠK VIŠNJA GORA-STIČNA

Prikaži več

Št. 1/ Časopisje na portalu - celotna besedila

Št. 1/ Časopisje na portalu   - celotna besedila Št. 1/2010 23. 5. 2010 Časopisje na portalu www.dlib.si - celotna besedila UVODNIK Spoštovane uporabnice in uporabniki! Pred vami je 1. številka seznama časopisja na portalu Digitalne knjižnice Slovenije,

Prikaži več

MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE Slovenska ulica 40, 2000 Maribor RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javni razpis za upravljanje s Centr

MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE Slovenska ulica 40, 2000 Maribor RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javni razpis za upravljanje s Centr MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE Slovenska ulica 40, 000 Maribor RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javni razpis za upravljanje s Centrom mobilnosti Maribor (CMM) () Medobčinski urad za varstvo

Prikaži več

ISOFT , računalniški inženiring

ISOFT , računalniški inženiring ISOFT, računalniški inženiring Marko Kastelic s.p. Sad 2, 1296 Šentvid pri stični Spletna stran podjetja:http://www.isoft.si podjetja ISOFT Spletna stran sistema sledenja vozil track.si: http://www.track.si

Prikaži več

Na podlagi 5. člena zakona o načinu opravljanja in financiranju prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju

Na podlagi 5. člena zakona o načinu opravljanja in financiranju prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju Na podlagi 5. člena zakona o načinu opravljanja in financiranju prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Uradni list

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/ , fax 01/ Vegova ulica 9, 1251 Moravče Številka: /

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/ , fax 01/ Vegova ulica 9, 1251 Moravče   Številka: / OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-714-0, fax 01/723-10-35 Vegova ulica 9, 1251 Moravče E-mail: obcina@moravce.si Številka: 9000-0002/2019-10 Datum: 21.2.2019 Občina Moravče OBČINSKI SVET K TOČKI:

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več