Odbor za promet in turizem. ZAPISNIK seje z dne 23. maja 2016 od do in 24. maja 2016 od 9.07 do in od do 17.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Odbor za promet in turizem. ZAPISNIK seje z dne 23. maja 2016 od do in 24. maja 2016 od 9.07 do in od do 17."

Transkripcija

1 Evropski parlament Odbor za promet in turizem TRAN_PV(2016)0523 ZAPISNIK seje z dne 23. maja 2016 od do in 24. maja 2016 od 9.07 do in od do V BRUJU Seja se je začela v ponedeljek, 23. maja 2016, ob Vodil jo je predsednik Michael Cramer. * * * Ponedeljek, 23. maja 2016, od do Sprejetje dnevnega reda Dnevni red je bil sprejet. 2. Sprejetje zapisnikov s sej 25. in 26. aprila ter 12. maja Zapisniki so bili sprejeti. 3. Sporočila predsednika Sporočil ni bilo. 4. Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira : prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije TRAN/8/ /2353(INI) Pripravljavec mnenja: Marian-Jean Marinescu (PPE) PA PE v01-00 AM PE v01-00 PV\ doc PE v01-00 Združena v raznolikosti

2 Pristojni odbor: BUDG Jan Olbrycht (PPE) Isabelle Thomas (S&D) Obravnava predlogov sprememb PR PE v01-00 DT PE v01-00 Govorili so: Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Merja Kyllönen, Karima Delli, Georgi Pirinski, Stephane Ouaki (Evropska komisija). 5. Strukturiran dialog izmenjava mnenj s komisarko Violeto Bulc o delovnem programu Komisije in predstavitev transportnih projektov po skladu EFSI in instrumentu IPE Govorili so: komisarka Violeta Bulc, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Markus Pieper, Marie-Christine Arnautu, Matthijs van Miltenburg, Michael Cramer. 6. Evropska agencija za pomorsko varnost TRAN/8/05350 ***I 2015/0313(COD) COM(2015)0667 C8-0404/2015 Poročevalka: Marie-Christine Arnautu (ENF) PR PE v02-00 AM PE v01-00 Pristojni odbor: TRAN Mnenja: BUDG Sklep: brez mnenja ENVI Sklep: brez mnenja ITRE Sklep: brez mnenja LIBE Artis Pabriks (PPE) PA PE v02-00 AM PE v01-00 Obravnava predlogov sprememb Govorili so: Marie-Christine Arnautu, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Keith Taylor, Artis Pabriks (odbor LIBE), Barbara Sellier (Evropska komisija). Ponedeljek, 23. maja 2016, od do (sestanek koordinatorjev) 7. Sestanek koordinatorjev (brez navzočnosti javnosti) Torek, 24. maja 2016, od 9.07 do Sporočila predsednika (sklepi koordinatorjev z dne 23. maja 2016) Sklepi koordinatorjev so bili sprejeti. PE v /14 PV\ doc

3 Sklepi koordinatorjev z dne 14. marca 2016 I. Sprejetje osnutka dnevnega reda Osnutek dnevnega reda je bil sprejet. Sporočilo odbora LIBE za javnost o vzajemnosti vizumskih obveznosti bo ponovno obravnavano na naslednji seji. II. Sporočila predsednika Sporočil ni bilo. III. Imenovanje poročevalcev in pripravljavcev mnenj Pristojni odbor Mnenja Delovni dokument služb Komisije o predhodni oceni REFIT o Direktivi 92/106/EGS o kombiniranem prevozu (SWD(2016)0140 in (SWD(2016)0141) Sklep: povabiti GD za mobilnost in promet na eno od prihodnjih sej odbora. Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in Odboru regij Začetek posvetovanja o evropskem stebru socialnih pravic COM(2016)0127 Samoiniciativno poročilo Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve: Evropski steber socialnih pravic Sklep: brez ukrepanja. Samoiniciativno poročilo Odbora za ekonomske in monetarne zadeve: Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke ref. ECON/8/06380 Sklep: pripravljavca mnenja bo v skladu z rotacijsko tabelo imenovala skupina S&D. Samoiniciativno poročilo Odbora za ekonomske in monetarne zadeve: Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence ref. ECON/8/06421 Sklep: pripravljavca mnenja bo v skladu z rotacijsko tabelo imenovala skupina ECR. Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in Odboru regij Digitalizacija evropske industrije Izkoriščanje vseh prednosti enotnega digitalnega trga COM(2016)0180 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in Odboru regij Prednostne naloge na področju standardizacije IKT za enotni digitalni trg COM(2016)0176 Sklep: pripravljavca mnenja za točki 5 in 6 bo v skladu z rotacijsko tabelo imenovala PV\ doc 3/14 PE v01-00

4 skupina ALDE. V zvezi z naslednjimi dokumenti, ki so bili prejeti v vednost, se ne bo ukrepalo: predlog resolucije Evropskega parlamenta o ustanovitvi Evropskega turističnega urada B8-0533/2016 poslanke Isabelle Adinolfi (EFDD) predlog resolucije Evropskega parlamenta o izboljšanju negotovih delovnih pogojev v turizmu B8-0535/2016 poslanca Gianluce Buonanna (ENF) predlog resolucije Evropskega parlamenta o registraciji vozil iz tretjih držav B8-0530/2016 poslanke Isabelle Adinolfi (EFDD) predlog resolucije Evropskega parlamenta o nelojalni konkurenci zaradi režima kopenske kabotaže B8-0543/2016 poslanke Sophie Montel in poslanca Floriana Philippota (ENF) IV. Načrtovanje predstavitev Sklep: julija ne bo organizirana nobena predstavitev. Tema morebitne oktobrske predstavitve bo obravnavana na naslednjem sestanku koordinatorjev. V. Komitologija Sklep: koordinatorji so se seznanili z glasili št. 16 z dne 27. aprila 2016, št. 17 z dne 4. maja 2016 in št. 18 z dne 11. maja VI. Dokumenti v vednost Sklep: koordinatorji so se seznanili: s pismom komisarki Kristalini Georgievi o instrumentu za povezovanje Evrope s programom skupne seje odbora TRAN in komisije COTER s peticijo št. 1054/2015 o nezakonitem in nedovoljenem bogastvu letalskih prevoznikov s peticijo št. 0270/2015 o uvedbi minimalne plače v Nemčiji in posledicah tega položaja za poljska prevozna podjetja Na naslednjem sestanku koordinatorjev se bo razpravljalo o peticiji št. 0963/2015 o prepovedi uporabe zrakoplovov s strani invalidov. VII. Razno Drugih zadev ni bilo. 9. Skupni predpisi na področju civilnega letalstva in ustanovitev Evropske agencije PE v /14 PV\ doc

5 za varnost v letalstvu TRAN/8/05273 ***I 2015/0277(COD) COM(2015)0613 C8-0389/2015 Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (PPE) PR PE v01-00 Pristojni odbor: TRAN Mnenja: BUDG Jens Geier (S&D) PA PE v01-00 ENVI Sklep: brez mnenja ITRE Sklep: brez mnenja LIBE Sklep: brez mnenja Obravnava osnutka poročila Rok za vložitev predlogov sprememb, ki ga je napovedal predsednik: 8. junija 2016 ob Govorili so: Marian-Jean Marinescu, Thomas Mildenberger (Evropsko združenje pilotov), Jukka Hannola (Finska agencija za varnost v prometu (Trafi)), Richard Thummel (generalni direktorat za civilno letalstvo), Luc Tytgat (Evropska agencija za varnost v letalstvu), Gabriele Preuß, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Karima Delli, Dieter- Lebrecht Koch, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Daniela Aiuto, Michael Cramer, Filip Cornelis (Evropska komisija). 10. Boljša povezanost in dostopnost prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi TRAN/8/ /2347(INI) Poročevalec: Tomasz Piotr Poręba (ECR) PR PE v01-00 Pristojni odbor: TRAN Mnenje: REGI Joachim Zeller (PPE) AD PE v02-00 AM PE v01-00 Obravnava osnutka poročila Rok za vložitev predlogov sprememb, ki ga je napovedal predsednik: 2. junija 2016 do Govorili so: Tomasz Piotr Poręba, Andor Deli, Claudia Țapardel, Gesine Meissner, Pavel Telička, Davor Škrlec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Michael Cramer, Herald Ruijters. Seja je bila prekinjena ob Nadaljevala se je ob PV\ doc 5/14 PE v01-00

6 24. maja 2016 od do Nove priložnosti za mala prevozna podjetja, tudi sodelovalni poslovni modeli TRAN/8/ /2349(INI) Poročevalec: Dominique Riquet (ALDE) PR PE v01-00 Pristojni odbor: TRAN Mnenji: EMPL Elena Gentile (S&D) ITRE Sklep: brez mnenja Obravnava osnutka poročila Rok za vložitev predlogov sprememb, ki ga je napovedal predsednik: 14. junija 2016 do Govorili so: Dominique Riquet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Grapini, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Karima Delli, Peter Lundgren, Georges Bach, Isabella De Monte, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Michael Cramer, Marie-Christine Arnautu, Peter Szatmari (Evropska komisija). 12. Poročilo o uporabi direktive o poštnih storitvah TRAN/8/ /2010(INI) Poročevalec: Markus Ferber (PPE) PR PE v02-00 Pristojni odbor: TRAN Mnenja: EMPL Georges Bach (PPE) PA PE v01-00 AM PE v01-00 ITRE Sklep: brez mnenja IMCO Lucy Anderson (S&D) PA PE v01-00 AM PE v02-00 Obravnava osnutka poročila Rok za vložitev predlogov sprememb, ki ga je napovedal predsednik: 3. junija 2016 do Govorili so: Markus Ferber, Lucy Anderson, Pavel Telička, Tania González Peñas, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Kosma Złotowski, Karima Delli, Dominique Riquet, Robert Pochmarski (Evropska komisija). *** Elektronsko glasovanje *** 13. Evropska agencija za pomorsko varnost TRAN/8/05350 ***I 2015/0313(COD) COM(2015)0667 C8-0404/2015 Poročevalka: Marie-Christine Arnautu (ENF) PR PE v02-00 AM PE v01-00 Pristojni odbor: TRAN PE v /14 PV\ doc

7 Mnenja: BUDG Sklep: brez mnenja ENVI Sklep: brez mnenja ITRE Sklep: brez mnenja LIBE Artis Pabriks (PPE) PA PE v02-00 AM PE v01-00 Sprejetje osnutka poročila Sprejeti predlogi sprememb: Sklep: del IV SPS odbora LIBE spremenjeni osnutek besedila je bil zavrnjen z 19 glasovi za, 25 proti in 3 vzdržanimi glasovi. 14. Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira : prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije TRAN/8/ /2353(INI) Pripravljavec Marian-Jean Marinescu (PPE) mnenja: Pristojni odbor: BUDG Jan Olbrycht (PPE) Isabelle Thomas (S&D) Sprejetje osnutka mnenja PA PE v01-00 AM PE v01-00 PR PE v01-00 DT PE v01-00 Sprejeti predlogi sprememb: 3, 5, 7, SPS 1, SPS 2, SPS 3, 29, 30, SPS 4, SPS 5, 36, SPS 6, SPS 6A, SPS 7, 45, 46, 47, 48, SPS 8, SPS 9, 62, SPS 10, SPS 11, 73, 75. Sklep: spremenjeni osnutek mnenja je bil sprejet z 41 glasovi za, 4 proti in 2 vzdržanima glasovoma. 15. Strategija EU za alpsko regijo TRAN/8/ /2324(INI) COM(2015)0366 Pripravljavka mnenja: Daniela Aiuto (EFDD) PA PE v01-00 AM PE v01-00 Pristojni odbor: REGI Mercedes Bresso (S&D) PR PE v01-00 AM PE v01-00 Sprejetje osnutka mnenja Sprejeti predlogi sprememb: SPS 1, SPS 6, SPS 2, SPS 7, SPS 3, SPS 8, 64, SPS 4, SPS 9, SPS 5, SPS 5 dodatek, SPS 10, SPS 11, 86, 88, SPS 12, SPS 13, SPS 14, SPS 15, 27, SPS 17, SPS 19, SPS 20. Sklep: spremenjeni osnutek mnenja je bil sprejet s 40 glasovi za, 2 proti in 3 vzdržanimi glasovi. 16. Sprememba Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih PV\ doc 7/14 PE v01-00

8 plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov TRAN/8/06497 ***I 2013/0226(COD) COM(2013)0484 C7-0205/2013 Poročevalec: Bas Eickhout (Verts/ALE) Pristojni odbor: TRAN Glasovanje o besedilu, o katerem je bil dosežen dogovor v medinstitucionalnih pogajanjih Sklep: sporazum, dosežen v medinstitucionalnih pogajanjih o plovnih poteh, je bil sprejet z 38 glasovi za, 4 proti in 5 vzdržanimi glasovi. *** Konec elektronskega glasovanja *** 17. Predstavitev Komisije ocena REFIT direktive o pristaniški sprejemni zmogljivosti Govorili so: Christine Berg (Evropska komisija), Cláudia Monteiro de Aguiar, Jacqueline Foster, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Michael Cramer, Werner Kuhn. 18. Razno 19. Naslednji seji 15. in 16. junija 2016 (Bruselj) Seja se je končala ob PE v /14 PV\ doc

9 Results of roll-call votes Contents 1. European Maritime Safety Agency 2015/0313(COD) Rapporteur: Marie-Christine Arnautu Final vote Key to symbols: + : in favour - : against 0 : abstention PV\ doc 9/14 PE v01-00

10 1. European Maritime Safety Agency 2015/0313(COD) Rapporteur: Marie-Christine Arnautu 1.1. Final vote 19 + ECR PPE Greens/ALE Zīle Bach, Clune, Deli, Koch, Kuhn, Łukacijewska, Marinescu, Monteiro de Aguiar, Muselier, Pieper, Pogliese, Salini, Schmidt, de Grandes Pascual, van de Camp Cramer, Škrlec, Taylor 25 - ALDE EFDD ENF GUE S&D Bilbao Barandica, Radoš, Riquet, Telička Lundgren, Seymour, von Storch Arnautu, Mayer González Peñas, Kyllönen, Maltese De Monte, Ertug, Fleckenstein, Grapini, Graswander-Hainz, Kyrkos, Nilsson, Preuß, Rodust, Sassoli, Țapardel, Ujhelyi, Zemke 3 0 ECR Foster, Tošenovský, Złotowski Corrections to vote PE v /14 PV\ doc

11 ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/prezidijs/ Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) Michael Cramer, Dominique Riquet, Dieter-Lebrecht Koch, Tomasz Piotr Poręba (2), István Ujhelyi (2) Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/ Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Wim van de Camp, Deirdre Clune (2), Peter van Dalen, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas (2), Luis de Grandes Pascual (2), Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki (2), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (2), Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar (2), Renaud Muselier (2), Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese (2), Tomasz Piotr Poręba (2), Gabriele Preuß (2), Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli (2), Claudia Schmidt (2), Jill Seymour, Claudia Țapardel (2), Keith Taylor, Pavel Telička, Janusz Zemke (2), Roberts Zīle (2), Kosma Złotowski (2) Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/supleanţi/náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter Markus Ferber (2), Knut Fleckenstein (2), Michael Gahler (1), Maria Grapini (2), Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese (2), Georgi Pirinski (1), Franck Proust (2), Jozo Radoš (2), Davor Škrlec (2), Patricija Šulin (2), Ruža Tomašić (2), Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen (2) 200 (2) 206 (3) 53 (6) (Точка от дневния ред/punto del orden del día/bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/tagesordnungspunkt/ Päevakorra punkt/ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/point OJ/Točka dnevnog reda/punto all'ordine del giorno/darba kārtības punkts/darbotvarkės punktas/napirendi pont/punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/bod programu schôdze/točka UL/Esityslistan kohta/föredragningslista punkt) PV\ doc 11/14 PE v01-00

12 Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer По покана на председателя/por invitación del presidente/na pozvání předsedy/efter indbydelse fra formanden/auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Na poziv predsjednika/su invito del presidente/pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/pirmininkui pakvietus/az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-'chairman'/op uitnodiging van de voorzitter/na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/na pozvanie predsedu/na povabilo predsednika/puheenjohtajan kutsusta/på ordförandens inbjudan Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) Lepadatu, Williams Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) Commissioner Bulc, Berg, Conlon, Cornelis, Dominici, Gryc, Kodrin, Martisiute, O Connor, Oen, Ouaki, Roberts, Ruijters, Sellier, Szatmari, Versini Други институции/otras instituciones/ostatní orgány a instituce/andre institutioner/andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/other institutions/autres institutions/druge institucije/altre istituzioni/citas iestādes/kitos institucijos/ Más intézmények/istituzzjonijiet oħra/andere instellingen/inne instytucje/outras Instituições/Alte instituţii/iné inštitúcie/muut toimielimet/andra institutioner/organ EASA Permanent Rep. of Finland Permanent Rep. of Netherland Permanent Rep. of Italy Permanent Rep. of Germany Penedo del Rio Sotaniemi Boucke, Busscher, Staat Salazar Drexler, Hubbert Други участници/otros participantes/ostatní účastníci/endvidere deltog/andere Teilnehmer/Muud osalejad/επίσης Παρόντες/Other participants/autres participants/drugi sudionici/altri partecipanti/citi klātesošie/kiti dalyviai/más résztvevők/parteċipanti ohra/andere aanwezigen/inni uczestnicy/outros participantes/alţi participanţi/iní účastníci/drugi udeleženci/muut osallistujat/övriga deltagare PE v /14 PV\ doc

13 Секретариат на политическите групи/secretaría de los Grupos políticos/sekretariát politických skupin/gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/secrétariat des groupes politiques/tajništva klubova zastupnika/segreteria gruppi politici/politisko grupu sekretariāts/frakcijų sekretoriai/ Képviselőcsoportok titkársága/segretarjat gruppi politiċi/fractiesecretariaten/sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/secretariate grupuri politice/sekretariát politických skupín/sekretariat političnih skupin/poliittisten ryhmien sihteeristöt/ Gruppernas sekretariat PPE S&D ECR ALDE GUE/NGL Verts/ALE EFDD ENF NI Braescu, Sata Barneschi, Steenhaut Cassidy, Rejdych Terzi Madr, Alonso San Alberto, Klindzans Beeckmans, Rihovsky Facioni, Rucyte Кабинет на председателя/gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/pirmininko kabinetas/elnöki hivatal/kabinett tal-president/kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/urad predsednika/puhemiehen kabinetti/talmannens kansli Кабинет на генералния секретар/gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/ured glavnog tajnika/gabinetto del Segretario generale/ģenerālsekretāra kabinets/generalinio sekretoriaus kabinetas/ Főtitkári hivatal/kabinett tas-segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/urad generalnega sekretarja/pääsihteerin kabinetti/ Generalsekreterarens kansli Генерална дирекция/dirección General/Generální ředitelství/generaldirektorat/generaldirektion/peadirektoraat/γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/glavna uprava/direzione generale/ģenerāldirektorāts/generalinis direktoratas/főigazgatóság/ Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/generalni direktorat/pääosasto/generaldirektorat DG PRES DG IPOL DG EXPO DG EPRS DG COMM DG PERS DG INLO DG TRAD DG INTE DG FINS DG ITEC DG SAFE PV\ doc 13/14 PE v01-00

14 Правна служба/servicio Jurídico/Právní služba/juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/pravna služba/servizio giuridico/juridiskais dienests/teisės tarnyba/jogi szolgálat/servizz legali/juridische Dienst/ Wydział prawny/serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/oikeudellinen yksikkö/rättstjänsten Menegatti Секретариат на комисията/secretaría de la comisión/sekretariát výboru/udvalgssekretariatet/ausschusssekretariat/komisjoni sekretariaat/γραμματεία επιτροπής/committee secretariat/secrétariat de la commission/tajništvo odbora/segreteria della commissione/ Komitejas sekretariāts/komiteto sekretoriatas/a bizottság titkársága/segretarjat tal-kumitat/commissiesecretariaat/sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/secretariat comisie/sekretariat odbora/valiokunnan sihteeristö/utskottssekretariatet Götz, Bausch, Blasco, Borzsák, Ford, Fuchs, Kriskane, Ott, Pilar, Ramaekers-Jorgensen, Skreikes, Yeraris Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter Collaço, Simigh * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/pirmininko pavaduotojas/alelnök/ Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ Varapuheenjohtaja/Vice ordförande (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot (F) = Длъжностно лице/funcionario/úředník/tjenestemand/beamter/ametnik/υπάλληλος/official/fonctionnaire/dužnosnik/ Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ Tjänsteman PE v /14 PV\ doc