Odbor za promet in turizem. ZAPISNIK seje z dne 23. maja 2016 od do in 24. maja 2016 od 9.07 do in od do 17.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Odbor za promet in turizem. ZAPISNIK seje z dne 23. maja 2016 od do in 24. maja 2016 od 9.07 do in od do 17."

Transkripcija

1 Evropski parlament Odbor za promet in turizem TRAN_PV(2016)0523 ZAPISNIK seje z dne 23. maja 2016 od do in 24. maja 2016 od 9.07 do in od do V BRUJU Seja se je začela v ponedeljek, 23. maja 2016, ob Vodil jo je predsednik Michael Cramer. * * * Ponedeljek, 23. maja 2016, od do Sprejetje dnevnega reda Dnevni red je bil sprejet. 2. Sprejetje zapisnikov s sej 25. in 26. aprila ter 12. maja Zapisniki so bili sprejeti. 3. Sporočila predsednika Sporočil ni bilo. 4. Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira : prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije TRAN/8/ /2353(INI) Pripravljavec mnenja: Marian-Jean Marinescu (PPE) PA PE v01-00 AM PE v01-00 PV\ doc PE v01-00 Združena v raznolikosti

2 Pristojni odbor: BUDG Jan Olbrycht (PPE) Isabelle Thomas (S&D) Obravnava predlogov sprememb PR PE v01-00 DT PE v01-00 Govorili so: Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Merja Kyllönen, Karima Delli, Georgi Pirinski, Stephane Ouaki (Evropska komisija). 5. Strukturiran dialog izmenjava mnenj s komisarko Violeto Bulc o delovnem programu Komisije in predstavitev transportnih projektov po skladu EFSI in instrumentu IPE Govorili so: komisarka Violeta Bulc, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Markus Pieper, Marie-Christine Arnautu, Matthijs van Miltenburg, Michael Cramer. 6. Evropska agencija za pomorsko varnost TRAN/8/05350 ***I 2015/0313(COD) COM(2015)0667 C8-0404/2015 Poročevalka: Marie-Christine Arnautu (ENF) PR PE v02-00 AM PE v01-00 Pristojni odbor: TRAN Mnenja: BUDG Sklep: brez mnenja ENVI Sklep: brez mnenja ITRE Sklep: brez mnenja LIBE Artis Pabriks (PPE) PA PE v02-00 AM PE v01-00 Obravnava predlogov sprememb Govorili so: Marie-Christine Arnautu, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Keith Taylor, Artis Pabriks (odbor LIBE), Barbara Sellier (Evropska komisija). Ponedeljek, 23. maja 2016, od do (sestanek koordinatorjev) 7. Sestanek koordinatorjev (brez navzočnosti javnosti) Torek, 24. maja 2016, od 9.07 do Sporočila predsednika (sklepi koordinatorjev z dne 23. maja 2016) Sklepi koordinatorjev so bili sprejeti. PE v /14 PV\ doc

3 Sklepi koordinatorjev z dne 14. marca 2016 I. Sprejetje osnutka dnevnega reda Osnutek dnevnega reda je bil sprejet. Sporočilo odbora LIBE za javnost o vzajemnosti vizumskih obveznosti bo ponovno obravnavano na naslednji seji. II. Sporočila predsednika Sporočil ni bilo. III. Imenovanje poročevalcev in pripravljavcev mnenj Pristojni odbor Mnenja Delovni dokument služb Komisije o predhodni oceni REFIT o Direktivi 92/106/EGS o kombiniranem prevozu (SWD(2016)0140 in (SWD(2016)0141) Sklep: povabiti GD za mobilnost in promet na eno od prihodnjih sej odbora. Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in Odboru regij Začetek posvetovanja o evropskem stebru socialnih pravic COM(2016)0127 Samoiniciativno poročilo Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve: Evropski steber socialnih pravic Sklep: brez ukrepanja. Samoiniciativno poročilo Odbora za ekonomske in monetarne zadeve: Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke ref. ECON/8/06380 Sklep: pripravljavca mnenja bo v skladu z rotacijsko tabelo imenovala skupina S&D. Samoiniciativno poročilo Odbora za ekonomske in monetarne zadeve: Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence ref. ECON/8/06421 Sklep: pripravljavca mnenja bo v skladu z rotacijsko tabelo imenovala skupina ECR. Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in Odboru regij Digitalizacija evropske industrije Izkoriščanje vseh prednosti enotnega digitalnega trga COM(2016)0180 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in Odboru regij Prednostne naloge na področju standardizacije IKT za enotni digitalni trg COM(2016)0176 Sklep: pripravljavca mnenja za točki 5 in 6 bo v skladu z rotacijsko tabelo imenovala PV\ doc 3/14 PE v01-00

4 skupina ALDE. V zvezi z naslednjimi dokumenti, ki so bili prejeti v vednost, se ne bo ukrepalo: predlog resolucije Evropskega parlamenta o ustanovitvi Evropskega turističnega urada B8-0533/2016 poslanke Isabelle Adinolfi (EFDD) predlog resolucije Evropskega parlamenta o izboljšanju negotovih delovnih pogojev v turizmu B8-0535/2016 poslanca Gianluce Buonanna (ENF) predlog resolucije Evropskega parlamenta o registraciji vozil iz tretjih držav B8-0530/2016 poslanke Isabelle Adinolfi (EFDD) predlog resolucije Evropskega parlamenta o nelojalni konkurenci zaradi režima kopenske kabotaže B8-0543/2016 poslanke Sophie Montel in poslanca Floriana Philippota (ENF) IV. Načrtovanje predstavitev Sklep: julija ne bo organizirana nobena predstavitev. Tema morebitne oktobrske predstavitve bo obravnavana na naslednjem sestanku koordinatorjev. V. Komitologija Sklep: koordinatorji so se seznanili z glasili št. 16 z dne 27. aprila 2016, št. 17 z dne 4. maja 2016 in št. 18 z dne 11. maja VI. Dokumenti v vednost Sklep: koordinatorji so se seznanili: s pismom komisarki Kristalini Georgievi o instrumentu za povezovanje Evrope s programom skupne seje odbora TRAN in komisije COTER s peticijo št. 1054/2015 o nezakonitem in nedovoljenem bogastvu letalskih prevoznikov s peticijo št. 0270/2015 o uvedbi minimalne plače v Nemčiji in posledicah tega položaja za poljska prevozna podjetja Na naslednjem sestanku koordinatorjev se bo razpravljalo o peticiji št. 0963/2015 o prepovedi uporabe zrakoplovov s strani invalidov. VII. Razno Drugih zadev ni bilo. 9. Skupni predpisi na področju civilnega letalstva in ustanovitev Evropske agencije PE v /14 PV\ doc

5 za varnost v letalstvu TRAN/8/05273 ***I 2015/0277(COD) COM(2015)0613 C8-0389/2015 Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (PPE) PR PE v01-00 Pristojni odbor: TRAN Mnenja: BUDG Jens Geier (S&D) PA PE v01-00 ENVI Sklep: brez mnenja ITRE Sklep: brez mnenja LIBE Sklep: brez mnenja Obravnava osnutka poročila Rok za vložitev predlogov sprememb, ki ga je napovedal predsednik: 8. junija 2016 ob Govorili so: Marian-Jean Marinescu, Thomas Mildenberger (Evropsko združenje pilotov), Jukka Hannola (Finska agencija za varnost v prometu (Trafi)), Richard Thummel (generalni direktorat za civilno letalstvo), Luc Tytgat (Evropska agencija za varnost v letalstvu), Gabriele Preuß, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Karima Delli, Dieter- Lebrecht Koch, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Daniela Aiuto, Michael Cramer, Filip Cornelis (Evropska komisija). 10. Boljša povezanost in dostopnost prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi TRAN/8/ /2347(INI) Poročevalec: Tomasz Piotr Poręba (ECR) PR PE v01-00 Pristojni odbor: TRAN Mnenje: REGI Joachim Zeller (PPE) AD PE v02-00 AM PE v01-00 Obravnava osnutka poročila Rok za vložitev predlogov sprememb, ki ga je napovedal predsednik: 2. junija 2016 do Govorili so: Tomasz Piotr Poręba, Andor Deli, Claudia Țapardel, Gesine Meissner, Pavel Telička, Davor Škrlec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Michael Cramer, Herald Ruijters. Seja je bila prekinjena ob Nadaljevala se je ob PV\ doc 5/14 PE v01-00

6 24. maja 2016 od do Nove priložnosti za mala prevozna podjetja, tudi sodelovalni poslovni modeli TRAN/8/ /2349(INI) Poročevalec: Dominique Riquet (ALDE) PR PE v01-00 Pristojni odbor: TRAN Mnenji: EMPL Elena Gentile (S&D) ITRE Sklep: brez mnenja Obravnava osnutka poročila Rok za vložitev predlogov sprememb, ki ga je napovedal predsednik: 14. junija 2016 do Govorili so: Dominique Riquet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Grapini, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Karima Delli, Peter Lundgren, Georges Bach, Isabella De Monte, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Michael Cramer, Marie-Christine Arnautu, Peter Szatmari (Evropska komisija). 12. Poročilo o uporabi direktive o poštnih storitvah TRAN/8/ /2010(INI) Poročevalec: Markus Ferber (PPE) PR PE v02-00 Pristojni odbor: TRAN Mnenja: EMPL Georges Bach (PPE) PA PE v01-00 AM PE v01-00 ITRE Sklep: brez mnenja IMCO Lucy Anderson (S&D) PA PE v01-00 AM PE v02-00 Obravnava osnutka poročila Rok za vložitev predlogov sprememb, ki ga je napovedal predsednik: 3. junija 2016 do Govorili so: Markus Ferber, Lucy Anderson, Pavel Telička, Tania González Peñas, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Kosma Złotowski, Karima Delli, Dominique Riquet, Robert Pochmarski (Evropska komisija). *** Elektronsko glasovanje *** 13. Evropska agencija za pomorsko varnost TRAN/8/05350 ***I 2015/0313(COD) COM(2015)0667 C8-0404/2015 Poročevalka: Marie-Christine Arnautu (ENF) PR PE v02-00 AM PE v01-00 Pristojni odbor: TRAN PE v /14 PV\ doc

7 Mnenja: BUDG Sklep: brez mnenja ENVI Sklep: brez mnenja ITRE Sklep: brez mnenja LIBE Artis Pabriks (PPE) PA PE v02-00 AM PE v01-00 Sprejetje osnutka poročila Sprejeti predlogi sprememb: Sklep: del IV SPS odbora LIBE spremenjeni osnutek besedila je bil zavrnjen z 19 glasovi za, 25 proti in 3 vzdržanimi glasovi. 14. Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira : prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije TRAN/8/ /2353(INI) Pripravljavec Marian-Jean Marinescu (PPE) mnenja: Pristojni odbor: BUDG Jan Olbrycht (PPE) Isabelle Thomas (S&D) Sprejetje osnutka mnenja PA PE v01-00 AM PE v01-00 PR PE v01-00 DT PE v01-00 Sprejeti predlogi sprememb: 3, 5, 7, SPS 1, SPS 2, SPS 3, 29, 30, SPS 4, SPS 5, 36, SPS 6, SPS 6A, SPS 7, 45, 46, 47, 48, SPS 8, SPS 9, 62, SPS 10, SPS 11, 73, 75. Sklep: spremenjeni osnutek mnenja je bil sprejet z 41 glasovi za, 4 proti in 2 vzdržanima glasovoma. 15. Strategija EU za alpsko regijo TRAN/8/ /2324(INI) COM(2015)0366 Pripravljavka mnenja: Daniela Aiuto (EFDD) PA PE v01-00 AM PE v01-00 Pristojni odbor: REGI Mercedes Bresso (S&D) PR PE v01-00 AM PE v01-00 Sprejetje osnutka mnenja Sprejeti predlogi sprememb: SPS 1, SPS 6, SPS 2, SPS 7, SPS 3, SPS 8, 64, SPS 4, SPS 9, SPS 5, SPS 5 dodatek, SPS 10, SPS 11, 86, 88, SPS 12, SPS 13, SPS 14, SPS 15, 27, SPS 17, SPS 19, SPS 20. Sklep: spremenjeni osnutek mnenja je bil sprejet s 40 glasovi za, 2 proti in 3 vzdržanimi glasovi. 16. Sprememba Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih PV\ doc 7/14 PE v01-00

8 plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov TRAN/8/06497 ***I 2013/0226(COD) COM(2013)0484 C7-0205/2013 Poročevalec: Bas Eickhout (Verts/ALE) Pristojni odbor: TRAN Glasovanje o besedilu, o katerem je bil dosežen dogovor v medinstitucionalnih pogajanjih Sklep: sporazum, dosežen v medinstitucionalnih pogajanjih o plovnih poteh, je bil sprejet z 38 glasovi za, 4 proti in 5 vzdržanimi glasovi. *** Konec elektronskega glasovanja *** 17. Predstavitev Komisije ocena REFIT direktive o pristaniški sprejemni zmogljivosti Govorili so: Christine Berg (Evropska komisija), Cláudia Monteiro de Aguiar, Jacqueline Foster, Izaskun Bilbao Barandica, Merja Kyllönen, Michael Cramer, Werner Kuhn. 18. Razno 19. Naslednji seji 15. in 16. junija 2016 (Bruselj) Seja se je končala ob PE v /14 PV\ doc

9 Results of roll-call votes Contents 1. European Maritime Safety Agency 2015/0313(COD) Rapporteur: Marie-Christine Arnautu Final vote Key to symbols: + : in favour - : against 0 : abstention PV\ doc 9/14 PE v01-00

10 1. European Maritime Safety Agency 2015/0313(COD) Rapporteur: Marie-Christine Arnautu 1.1. Final vote 19 + ECR PPE Greens/ALE Zīle Bach, Clune, Deli, Koch, Kuhn, Łukacijewska, Marinescu, Monteiro de Aguiar, Muselier, Pieper, Pogliese, Salini, Schmidt, de Grandes Pascual, van de Camp Cramer, Škrlec, Taylor 25 - ALDE EFDD ENF GUE S&D Bilbao Barandica, Radoš, Riquet, Telička Lundgren, Seymour, von Storch Arnautu, Mayer González Peñas, Kyllönen, Maltese De Monte, Ertug, Fleckenstein, Grapini, Graswander-Hainz, Kyrkos, Nilsson, Preuß, Rodust, Sassoli, Țapardel, Ujhelyi, Zemke 3 0 ECR Foster, Tošenovský, Złotowski Corrections to vote PE v /14 PV\ doc

11 ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/prezidijs/ Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) Michael Cramer, Dominique Riquet, Dieter-Lebrecht Koch, Tomasz Piotr Poręba (2), István Ujhelyi (2) Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/ Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Wim van de Camp, Deirdre Clune (2), Peter van Dalen, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas (2), Luis de Grandes Pascual (2), Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki (2), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (2), Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar (2), Renaud Muselier (2), Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese (2), Tomasz Piotr Poręba (2), Gabriele Preuß (2), Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli (2), Claudia Schmidt (2), Jill Seymour, Claudia Țapardel (2), Keith Taylor, Pavel Telička, Janusz Zemke (2), Roberts Zīle (2), Kosma Złotowski (2) Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/supleanţi/náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter Markus Ferber (2), Knut Fleckenstein (2), Michael Gahler (1), Maria Grapini (2), Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese (2), Georgi Pirinski (1), Franck Proust (2), Jozo Radoš (2), Davor Škrlec (2), Patricija Šulin (2), Ruža Tomašić (2), Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen (2) 200 (2) 206 (3) 53 (6) (Точка от дневния ред/punto del orden del día/bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/tagesordnungspunkt/ Päevakorra punkt/ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/point OJ/Točka dnevnog reda/punto all'ordine del giorno/darba kārtības punkts/darbotvarkės punktas/napirendi pont/punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/bod programu schôdze/točka UL/Esityslistan kohta/föredragningslista punkt) PV\ doc 11/14 PE v01-00

12 Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer По покана на председателя/por invitación del presidente/na pozvání předsedy/efter indbydelse fra formanden/auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Na poziv predsjednika/su invito del presidente/pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/pirmininkui pakvietus/az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-'chairman'/op uitnodiging van de voorzitter/na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/na pozvanie predsedu/na povabilo predsednika/puheenjohtajan kutsusta/på ordförandens inbjudan Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) Lepadatu, Williams Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) Commissioner Bulc, Berg, Conlon, Cornelis, Dominici, Gryc, Kodrin, Martisiute, O Connor, Oen, Ouaki, Roberts, Ruijters, Sellier, Szatmari, Versini Други институции/otras instituciones/ostatní orgány a instituce/andre institutioner/andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/other institutions/autres institutions/druge institucije/altre istituzioni/citas iestādes/kitos institucijos/ Más intézmények/istituzzjonijiet oħra/andere instellingen/inne instytucje/outras Instituições/Alte instituţii/iné inštitúcie/muut toimielimet/andra institutioner/organ EASA Permanent Rep. of Finland Permanent Rep. of Netherland Permanent Rep. of Italy Permanent Rep. of Germany Penedo del Rio Sotaniemi Boucke, Busscher, Staat Salazar Drexler, Hubbert Други участници/otros participantes/ostatní účastníci/endvidere deltog/andere Teilnehmer/Muud osalejad/επίσης Παρόντες/Other participants/autres participants/drugi sudionici/altri partecipanti/citi klātesošie/kiti dalyviai/más résztvevők/parteċipanti ohra/andere aanwezigen/inni uczestnicy/outros participantes/alţi participanţi/iní účastníci/drugi udeleženci/muut osallistujat/övriga deltagare PE v /14 PV\ doc

13 Секретариат на политическите групи/secretaría de los Grupos políticos/sekretariát politických skupin/gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/secrétariat des groupes politiques/tajništva klubova zastupnika/segreteria gruppi politici/politisko grupu sekretariāts/frakcijų sekretoriai/ Képviselőcsoportok titkársága/segretarjat gruppi politiċi/fractiesecretariaten/sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/secretariate grupuri politice/sekretariát politických skupín/sekretariat političnih skupin/poliittisten ryhmien sihteeristöt/ Gruppernas sekretariat PPE S&D ECR ALDE GUE/NGL Verts/ALE EFDD ENF NI Braescu, Sata Barneschi, Steenhaut Cassidy, Rejdych Terzi Madr, Alonso San Alberto, Klindzans Beeckmans, Rihovsky Facioni, Rucyte Кабинет на председателя/gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/pirmininko kabinetas/elnöki hivatal/kabinett tal-president/kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/urad predsednika/puhemiehen kabinetti/talmannens kansli Кабинет на генералния секретар/gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/ured glavnog tajnika/gabinetto del Segretario generale/ģenerālsekretāra kabinets/generalinio sekretoriaus kabinetas/ Főtitkári hivatal/kabinett tas-segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/urad generalnega sekretarja/pääsihteerin kabinetti/ Generalsekreterarens kansli Генерална дирекция/dirección General/Generální ředitelství/generaldirektorat/generaldirektion/peadirektoraat/γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/glavna uprava/direzione generale/ģenerāldirektorāts/generalinis direktoratas/főigazgatóság/ Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/generalni direktorat/pääosasto/generaldirektorat DG PRES DG IPOL DG EXPO DG EPRS DG COMM DG PERS DG INLO DG TRAD DG INTE DG FINS DG ITEC DG SAFE PV\ doc 13/14 PE v01-00

14 Правна служба/servicio Jurídico/Právní služba/juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/pravna služba/servizio giuridico/juridiskais dienests/teisės tarnyba/jogi szolgálat/servizz legali/juridische Dienst/ Wydział prawny/serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/oikeudellinen yksikkö/rättstjänsten Menegatti Секретариат на комисията/secretaría de la comisión/sekretariát výboru/udvalgssekretariatet/ausschusssekretariat/komisjoni sekretariaat/γραμματεία επιτροπής/committee secretariat/secrétariat de la commission/tajništvo odbora/segreteria della commissione/ Komitejas sekretariāts/komiteto sekretoriatas/a bizottság titkársága/segretarjat tal-kumitat/commissiesecretariaat/sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/secretariat comisie/sekretariat odbora/valiokunnan sihteeristö/utskottssekretariatet Götz, Bausch, Blasco, Borzsák, Ford, Fuchs, Kriskane, Ott, Pilar, Ramaekers-Jorgensen, Skreikes, Yeraris Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter Collaço, Simigh * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/pirmininko pavaduotojas/alelnök/ Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ Varapuheenjohtaja/Vice ordförande (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot (F) = Длъжностно лице/funcionario/úředník/tjenestemand/beamter/ametnik/υπάλληλος/official/fonctionnaire/dužnosnik/ Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ Tjänsteman PE v /14 PV\ doc

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0168/2017 21.4.2017 ***I POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo

Prikaži več

PVx

PVx EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve LIBE_PV(2015)0127_1 ZAPISNIK seje z dne 27. januarja 2015 od 9.00 do 12.30 V BRUJU Seja se je začela v torek,

Prikaži več

PR_INI_ImplReport

PR_INI_ImplReport Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0136/2018 4.4.2018 POROČILO o izvajanju kohezijske politike in tematskega cilja spodbujanje trajnostnega prevoza in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih

Prikaži več

PR_NLE-AP_Agreement

PR_NLE-AP_Agreement Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0193/2016 31.5.2016 *** PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo

Prikaži več

AM_Com_LegOpinion

AM_Com_LegOpinion EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 12.5.2015 2014/0012(COD) PREDLOGI SPREMEMB 14 75 Osnutek mnenja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PE552.114v01-00) Zmanjšanje

Prikaži več

PVx

PVx EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Odbor za industrijo, raziskave in energetiko ITRE_PV(2014)0924_1 ZAPISNIK seje z dne 24. septembra 2014 od 15.00 do 18.30 in 25. septembra 2014 od 9.00 do 12.30 V BRUJU 24.

Prikaži več

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0026/2018 22.2.2018 ***I POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/66/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti

Prikaži več

PR_NLE-AP_Agreement

PR_NLE-AP_Agreement Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0067/2017 22.3.2017 *** PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije Minamata o živem srebru v imenu Evropske unije (05925/2017 C8-0102/2017

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0378/2018 22.11.2018 POROČILO o oceni uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja (2018/2086(INI)) Odbor za proračunski nadzor Poročevalec: Brian

Prikaži več

AM_Com_NonLegReport

AM_Com_NonLegReport EVROPSKI PARLAMENT 2009-2014 Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov Odbor za promet in turizem 2012/2056(INI) 9.5.2012 PREDLOGI SPREMEMB 1 151 Osnutek poročila Olga Sehnalová, Dieter-Lebrecht Koch

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 8. junij 2015 (OR. en) 9700/15 OJ CRP1 22 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (1. del) Dat

Svet Evropske unije Bruselj, 8. junij 2015 (OR. en) 9700/15 OJ CRP1 22 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (1. del) Dat Svet Evropske unije Bruselj, 8. junij 2015 (OR. en) 9700/15 OJ CRP1 22 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: 2545. seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (1. del) Datum: 10. junij 2015 Ura: 10.00 Kraj: Bruselj 1. Sprejetje

Prikaži več

SL Politična raven ŽENSKE V EVROPSKEM PARLAMENTU Mednarodni dan žena 8. marec 2017

SL Politična raven ŽENSKE V EVROPSKEM PARLAMENTU Mednarodni dan žena 8. marec 2017 SL Politična raven ŽENSKE V EVROPSKEM PARLAMENTU Mednarodni dan žena 8. marec 2017 Ženske V EVROPSKEM PARLAMENTU Razen če je v brošuri navedeno drugače: ženske moški Viri statističnih podatkov uuevropski

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. de

Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. de Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: 2642. seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) Datum: 27. september 2017 Ura: 9.30 Kraj: Bruselj

Prikaži več

RE_Statements

RE_Statements Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0222/2019 25.3.2019 PREDLOG RESOLUCIJE ob zaključku razprave o izjavi Komisije v skladu s členom 123(2) Poslovnika o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

PR_CNS_LegAct_am

PR_CNS_LegAct_am Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0260/2018 16.7.2018 * POROČILO o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.4.2018 A8-0373/18 18 Uvodna izjava 1 a (novo) (1a) Razvilo se je dinamično politično okolje na ravni EU. Evropske politične stranke in z njimi povezane fundacije so dozorele, zato lahko zdaj zbirajo

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

PR_CNS_LegAct_am

PR_CNS_LegAct_am Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0307/2017 16.10.2017 * POROČILO o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc Sektor za pripravo in izvedbo sej vlade Gregorčičeva 20, SI-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.gsv.gov.si/ Ljubljana, 18. 5. 2016 PREČIŠČEN PREDLOG DNEVNEGA

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 6. oktober 2014 (OR. en) 13914/14 OJ/CRP2 34 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del)

Svet Evropske unije Bruselj, 6. oktober 2014 (OR. en) 13914/14 OJ/CRP2 34 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) Svet Evropske unije Bruselj, 6. oktober 2014 (OR. en) 13914/14 OJ/CRP2 34 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: 2513. seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) Datum: 8. oktober 2014 Ura: 10.30 Kraj: Bruselj 1.

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 18. november 2015 (OR. fr) 14209/1/15 REV 1 OJ/CRP2 41 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV

Svet Evropske unije Bruselj, 18. november 2015 (OR. fr) 14209/1/15 REV 1 OJ/CRP2 41 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV Svet Evropske unije Bruselj, 18. november 2015 (OR. fr) 14209/1/15 REV 1 OJ/CRP2 41 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: 2564. seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) Datum: 19. november 2015 Ura: 10.45 Kraj:

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

c_ sl

c_ sl Uradni list Evropske unije C 254 Slovenska izdaja Vsebina Informacije in objave Letnik 61 19. julij 2018 IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Evropski parlament

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

PRORAČUNSKI POSTOPEK 2017 Dokument št.: 4: (1) ******* ODBOR ZA PRORAČUN POROČEVALCA: JENS GEIER - ODDELEK III (KOMISIJA) INDREK TARAND - O

PRORAČUNSKI POSTOPEK 2017 Dokument št.: 4: (1) ******* ODBOR ZA PRORAČUN POROČEVALCA: JENS GEIER - ODDELEK III (KOMISIJA) INDREK TARAND - O PRORAČUNSKI POSTOPEK 2017 Dokument št.: 4: (1) ******* 23.09.2016 ODBOR ZA PRORAČUN POROČEVALCA: JENS GEIER - ODDELEK III (KOMISIJA) INDREK TARAND - OSTALI ODDELKI STALIŠČE PARLAMENTA Dopolnitve, predložene

Prikaži več

SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 7. februar 2013 (07.02) (OR. en) 6013/13 Medinstitucionalna zadeva: 2013/0015 (COD) TRANS 39 CODEC 226 PREDLOG Pošiljatel

SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 7. februar 2013 (07.02) (OR. en) 6013/13 Medinstitucionalna zadeva: 2013/0015 (COD) TRANS 39 CODEC 226 PREDLOG Pošiljatel SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 7. februar 2013 (07.02) (OR. en) 6013/13 Medinstitucionalna zadeva: 2013/0015 (COD) TRANS 39 CODEC 226 PREDLOG Pošiljatelj: Evropska komisija Datum: 31. januar 2013 Št. dok.

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

st11263.sl08.doc

st11263.sl08.doc SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 10. oktober 2008 (OR. en) 11263/08 Medinstitucionalna zadeva: 2007/0163 (COD) EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: UREDBA

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.10.2018 COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Agencija za civilno letalstvo Slovenija Civil Aviation Agency Slovenija Pravna ureditev sistemov brezpilotnih zrakoplovov Seminar o transportnih zavarovanjih Slovensko zavarovalno združenje Oktober 2018

Prikaži več

RC

RC Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0414/2017 } B8-0415/2017 } B8-0416/2017 } B8-0417/2017 } B8-0418/2017 } B8-0420/2017 } RC1 14.6.2017 SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE v skladu s členoma 135(5)

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES IZBOR ZAČASNEGA OSEBJA ZA GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO Evropska komisija razpisuje izbor za delovno mesto uslužbenca AD v Generalnem direktoratu za podjetništvo in industrijo, in

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0236 (NLE) 12503/17 ADD 2 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0236 (NLE) 12503/17 ADD 2 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 25. september 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0236 (NLE) 12503/17 ADD 2 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 25. september 2017 Prejemnik: COEST 239 CFSP/PESC

Prikaži več

Svet Evropske unije EVROPSKI SVET

Svet Evropske unije EVROPSKI SVET Svet Evropske unije EVROPSKI SVET STRATEŠKI ORGAN EU Evropski svet je institucija EU, ki določa splošne usmeritve in prednostne cilje Evropske unije. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad držav članic

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

ZAPISNIK seje v ponedeljek, 23. novembra 2015 P8_PV-PROV(2015)11-23 ZAČASNA RAZLIČICA PE SL Združena v raznolikosti SL

ZAPISNIK seje v ponedeljek, 23. novembra 2015 P8_PV-PROV(2015)11-23 ZAČASNA RAZLIČICA PE SL Združena v raznolikosti SL 2015-2016 ZAPISNIK seje v ponedeljek, 23. novembra 2015 P8_PV-PROV(2015)11-23 ZAČASNA RAZLIČICA PE 572.670 Združena v raznolikosti UPORABLJENI ZNAKI * Postopek posvetovanja *** Postopek odobritve ***I

Prikaži več

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0483/2018 20.12.2018 ***I POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za nizke

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Conseil UE Svet Evropske unije Bruselj, 1. junij 2015 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2014/0185 (COD) PUBLIC 9366/15 LIMITE TELECOM 136 COMPET 289

Conseil UE Svet Evropske unije Bruselj, 1. junij 2015 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2014/0185 (COD) PUBLIC 9366/15 LIMITE TELECOM 136 COMPET 289 Conseil UE Svet Evropske unije Bruselj, 1. junij 2015 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2014/0185 (COD) PUBLIC 9366/15 LIMITE TELECOM 136 COMPET 289 CODEC 796 DOPIS Pošiljatelj: Prejemnik: predsedstvo

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 7.6.2018 COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in

Prikaži več

SLOVENSKO-FRANCOSKI PROGRAM ZNANSTVENEGA SODELOVANJA»PROTEUS«Protokol 25. zasedanja slovensko-francoske mesane komisije za izbiro projektov programa P

SLOVENSKO-FRANCOSKI PROGRAM ZNANSTVENEGA SODELOVANJA»PROTEUS«Protokol 25. zasedanja slovensko-francoske mesane komisije za izbiro projektov programa P SLOVENSKO-FRANCOSKI PROGRAM ZNANSTVENEGA SODELOVANJA»PROTEUS«Protokol 25. zasedanja slovensko-francoske mesane komisije za izbiro projektov programa PROTEUS V okviru Sporazuma 0 sodelovanju na podrocju

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3,

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, novembra 2012, v okviru 1. točke dnevnega reda:»ugotovitev sklepčnosti in določitev zapisnikarja«sprejel naslednja sklepa: SKLEPA: 1. Na 52. seji Sveta regije Severne Primorske (Goriške statistične) regije,

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

TA

TA Evropski parlament 2014-2019 SPREJETA BESEDILA P8_TA(2017)0278 Evropski standardi za 21. stoletje Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2017 o evropskih standardih za 21. stoletje (2016/2274(INI))

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

PRORAČUNSKI POSTOPEK 2018 Dokument št.: 5: (1) ******* ODBOR ZA PRORAČUN POROČEVALCA: SIEGFRIED MURESAN- ODDELEK III (KOMISIJA) RICHARD ASH

PRORAČUNSKI POSTOPEK 2018 Dokument št.: 5: (1) ******* ODBOR ZA PRORAČUN POROČEVALCA: SIEGFRIED MURESAN- ODDELEK III (KOMISIJA) RICHARD ASH PRORAČUNSKI POSTOPEK 2018 Dokument št.: 5: (1) ******* 12.10.2017 ODBOR ZA PRORAČUN POROČEVALCA: SIEGFRIED MURESAN- ODDELEK III (KOMISIJA) RICHARD ASHWORTH - OSTALI ODDELKI STALIŠČE PARLAMENTA Predlogi

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Regulation common drafting file

Regulation common drafting file Svet Evropske unije Bruselj, 12. januar 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0002 (COD) 5034/17 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 12. januar 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: DATAPROTECT

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

PR_INI_AnnPETI

PR_INI_AnnPETI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0366/2016 2.12.2016 POROČILO o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2015 (2016/2146(INI)) Odbor za peticije Poročevalka: Ángela Vallina RR\1111644.docx

Prikaži več

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Dokument zasedanja 4.3.2015 B8-0222/2015 PREDLOG RESOLUCIJE ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več