Tarifa Abanke

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Tarifa Abanke"

Transkripcija

1 ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. september 2019

2 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI Splošne določbe pri poslovanju s fizičnimi osebami Kreditni posli Posli v domači valuti Devizno - valutni posli Bančne kartice Bančne kartice drugih izdajateljev POSLOVANJE S TUJIMI OSEBAMI Tuje fizične osebe ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO Sistem ABANET Ostali sistemi MOBILNO BANČNIŠTVO MOBILNA DENARNICA ABADENARNICA DRUGE STORITVE Ostalo poslovanje PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE stran 2 od 36

3 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI 5.2. Splošne določbe pri poslovanju s fizičnimi osebami Določbe pri poslih, vezanih na domačo valuto Osebni račun, transakcijski račun in knjižica v domači valuti Vodenje osebnega računa vključuje izdelavo bančne kartice ob otvoritvi in poteku veljavnosti, odobritev rednega limita, izdelavo in pošiljanje izpiskov ter uporabo bančnih avtomatov. Nadomestilo za vodenje Osnovnega računa vključuje: (a) pologe in dvige sredstev v poslovalnici banke, (b) dvige gotovine v Evropski uniji na bančnem okencu ali na bankomatih med obratovalnim časom banke ali izven njega, (c) uporabnino za spletno banko Abanet, (d) izvrševanje prvih osem (seštevke vključno s točko f) domačih in čezmejnih direktnih obremenitev, (e) izvrševanje domačih in čezmejnih plačilnih transakcij s plačilno kartico, vključno s spletnimi plačili, (f) izvrševanje prvih osem (seštevek vključno s točko d) domačih in čezmejnih kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi, na bankomatih, okencih in prek spletne banke Abanet. V kolikor na računu ali knjižici zadnji dve leti ni bilo prometa in je stanje 20 EUR in manj, Banka takšen račun ali knjižico ob letni obdelavi saldira in prenese v dobro prihodkov Banke. V kolikor na računu ali knjižici ni zneska v višini nadomestila za stroške saldacije in stroška saldacije od komitenta ni možno izterjati, se saldacija zaračuna v višini sredstev na računu ali knjižici Kreditni posli Obdelava vloge in odobritev kredita Potrošniški krediti krediti do 12 mesecev 1,6%, min. 35,00 EUR, maks. 120,00 EUR krediti nad 12 mesecev v domači valuti 1,6%, min. 55,00 EUR maks. 180,00 EUR Stanovanjski krediti krediti v domači valuti 1,6%, min. 70,00 EUR, maks. 350,00 EUR Ekološki krediti polovično nadomestilo iz točke Krediti zavarovani s hipoteko 1,5 %, maks. 450,00 EUR stran 3 od 36

4 Premostitveni krediti 1%, min. 25,00 EUR, maks. 60,00 EUR Lombardni krediti 1,5%, min. 45,00 EUR, maks. 270,00 EUR Krediti, vezani na skupine kreditojemalcev krediti za študente uporabnike osebnega računa AKEŠ 0,00 EUR krediti za upokojence potrošniški krediti 1%, min. 15,00 EUR, maks. 70,00 EUR stanovanjski krediti 1,5%, min. 30,00 EUR, maks. 150,00 EUR zavarovani s hipoteko 1,3%, maks. 300,00 EUR Priprava separatne vloge za zavarovalnico dodatno 9,00 EUR k nadomestilu iz točke , in Spremembe pogojev pri kreditih v odplačevanju ali črpanju, ki zahtevajo izdelavo aneksa k pogodbi ali izdelavo pogodbe o prevzemu dolga izdelavo pogodbe o pristopu k dolgu Izdelavo aneksa k pogodbi v obliki notarskega zapisa 1,1% od preostale glavnice kredita, min. 30,00 EUR, maks. 85,00 EUR 30 EUR 1,1% od preostale glavnice kredita, min. 80,00 EUR, maks. 300,00 EUR Predčasno delno ali dokončno odplačilo kredita Nadomestilo za predčasno dokončno odplačilo kredita oz. nadomestilo za predčasno delno odplačilo, ki ima za posledico spremembo ročnosti in/ali anuitete kredita za kreditne pogodbe sklenjene do vključno s fiksno ali spremenljivo obrestno mero za kreditne pogodbe sklenjene po s fiksno obrestno mero kadar je vsota predčasnih odplačil v dvanajstih mesecih več kot EUR, preostanek odplačilne dobe je manj kot eno leto polovica stroškov odobritve kredita 0,5% od zneska predčasno odplačane glavnice, toda ne več kot bi plačal obresti do zapadlosti kredita stran 4 od 36

5 kadar je vsota predčasnih odplačil v dvanajstih mesecih več kot EUR, preostanek odplačilne dobe je več kot eno leto 1% od zneska predčasno odplačane glavnice, toda ne več kot bi plačal obresti do zapadlosti kredita kreditne pogodbe sklenjene po s spremenljivo obrestno mero Izdaja potrdil, predlogov in izdelava načrtov Priprava zemljiško-knjižnih in ostalih dovoljenj, izjav, soglasij (npr. priprava izbrisnega dovoljenja) vključeni tudi stroški notarja Izdaja potrdil, soglasij, izjav in ostalih dovoljenj, brez overovitve podpisa pri notarju 52,00 EUR 25,00 EUR Izjava o nameri izdaje izbrisne pobotnice 30,00 EUR Stroški pošiljanja izbrisnega dovoljenja na naslov stranke Deponiranje izbrisnega dovoljenja pri notarju 100,00 EUR in dejanski stroški Pošiljanje opominov Opomini prvi opomin (navaden) drugi opomin (priporočen) tretji opomin (priporočen s povratnico) vsak nadaljnji opomin (navaden) v v višini zamudnih obresti oz. max. 4,00 EUR v višini zamudnih obresti oz. max. 5,00 EUR v višini zamudnih obresti oz. max. 2,50 EUR Garancijski posli (FO) Obdelave vloge za vse vrste storitvenih garancij za vse vrste plačilnih garancij in avale na menicah od 0,1% do 0,5% od višine garancije, enkratno ob sklenitvi pogodbe, min. 21,00 EUR od 0,2% do 0,8% od višine garancije, enkratno ob sklenitvi pogodbe, min Spremembe v zvezi z garancijo podaljšanje roka veljavnosti nadomestilo iz točke ostale spremembe 15,00 EUR 5.4. Posli v domači valuti Osebni račun Odprtje stran 5 od 36

6 Otvoritev Aračuna gotovinskega, Aračuna s knjižico, Ostalih osebnih računov Aračuna gotovinskega Aračuna s knjižico Aračuna s knjižico delno ali v celoti nesposobni osebi v posebnem postopku - pupilna vloga Ostalih osebnih računov Drugega in vsakega naslednjega računa enake vrste 10,00 EUR ob odprtju 15,00 EUR ob odprtju 35,00 EUR Vodenje Vodenje transakcijskih računov fizičnih oseb Aračuna Aračuna senior Aračuna gotovinskega Aračuna elektronskega Akeša Akeša juniorja Aračuna s knjižico Premium računa Osnovnega računa Osnovnega računa uporabniku, ki je upravičenec do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka Osebnega računa osebe v stečaju Razpolaganje z deviznimi sredstvi pred potekom 10 dni od prvega pologa Izredni limit zavrnitev obravnavane vloge za izredni limit zavrnitev separatno obravnavane vloge za izredni limit s strani zavarovalnice 2,40 EUR mesečno 1,70 EUR mesečno 1,50 EUR mesečno 50,00 EUR mesečno 4,60 EUR mesečno 2,30 EUR mesečno 0,6% od vrednosti, min. 4,50 EUR 9,00 EUR odobritev izrednega limita z rokom vračila do 6 mesecev 1% od višine limita, min. 7,00 EUR z rokom vračila do 6 mesecev 0,50% od višine limita, min. 3,50 EUR za uporabnike Aračuna senior z rokom vračila do 6 mesecev in pripravo separatne vloge za zavarovalnico 8,00 EUR dodatno k nadomestilu iz prejšnjih dveh vrstic z rokom vračila do 12 mesecev 2% od višine limita, min. 10,00 EUR stran 6 od 36

7 z rokom vračila do 12 mesecev za uporabnike Aračuna senior z rokom vračila do 12 mesecev in pripravo separatne vloge za zavarovalnico 1% od višine limita, min. 5,00 EUR 8,00 EUR dodatno k nadomestilu iz prejšnjih dveh vrstic vodenje izrednega limita 1,00 EUR mesečno Za imetnike Temeljnega paketa velja 10 % popust na stroške odobritve izrednega limita na TRR (zniža se % nadomestila in min. znesek) Pooblastilo komitenta za plačilo iz računa trajni nalog o interni na osebne račune in v korist banke o interni na TRR PO in s.p. 0,30 EUR po obremenitvi o eksterni 0,40 EUR po obremenitvi direktna obremenitev SEPA Pošiljanje čekovnih blanketov po pošti, priporočeno s povratnico 0,26 EUR po obremenitvi 4,00 EUR Izdaja čekovnih blanketov 0,45 EUR za vsak ček Fotokopija čeka neupravičena reklamacija 1,50 EUR Pošiljanje opominov prvi opomin (navaden) drugi opomin (priporočen) vsak nadaljnji opomin (priporočen s povratnico) poziv poroka (priporočen s povratnico) v višini zamudnih obresti oz. max. 2,50 EUR v višini zamudnih obresti oz. max. 4,00 EUR v višini zamudnih obresti oz. max. 5,00 EUR v višini zamudnih obresti oz. max. 5,00 EUR Zamenjava knjižice osebnega računa 15,00 EUR delno ali v celoti nesposobni osebi v posebnem postopku - pupilna vloga Saldacija saldacija zaradi sprememb Splošnih pogojev za poslovanje z osebnim računom saldacija po preteku 6 mesecev od odprtja računa saldacija v primerih, ki niso iz 1. in 2. alinee te točke saldacija Osnovnega računa saldacija Premium računa v primerih, ki niso iz 1. in 2. alinee te točke 7,00 EUR 7,00 EUR stran 7 od 36

8 Preklic knjižice osebnega računa 5,00 EUR Izpiski na osebnem računu Izpisek o stanju in prometu 1x mesečno več kot 1x mesečno za posamezni mesec 1,30 EUR uporabnikom Akeša in Akeša juniorja za zadnjih 6 mesecev # Ponovna izdaja izpiska za temeljni račun, depozitni račun, študentski račun, standardni račun, najstniški račun, račun Herman Lisjak, seniorski račun, zlati račun, račun nerezidenta, račun za osebni stečaj na zahtevo imetnika, ki prejema izpiske po pošti. (velja za TRR s številko SI56 06XX) Obveščanje o neizvršenih plačilnih nalogih trajni nalogi (na varčevalne produkte in odplačevanje kreditov v CHF), direktna obremenitev SEPA in poravnava obveznosti po bančnih karticah Visa, Mastercard, Karanta 3,37 EUR 2,20 EUR za obvestilo Varčevalni račun in Otroški varčevalni račun Saldacija 6,25 EUR Saldacija, zaradi sprememb Splošnih pogojev v roku 15 dni Storitev prenosa drobiža Pristopnina za uporabo storitve prenosa drobiža 2,00 EUR Rentno varčevanje Izplačilo rentnega varčevanja na račun pri Banki Odstop od pogodbe pri zlatem rentnem varčevanju Prekinitev pogodbe o vezavi sredstev (depoziti, namensko in rentno varčevanje) do vključno 90 dni od 91 dni do vključno 180 dni od 181 dni do vključno 1 leta nad 1 leto 40,00 EUR 1,10%, min. 40,00 EUR 1,10%, min. 50,00 EUR 1,20%, min. 60,00 EUR 1,25%, min. 80,00 EUR stran 8 od 36

9 Odstop od pogodbe 6. NSVS in nadaljnjih shem 10,00 EUR Gotovina v domači valuti Izplačilo gotovine izplačilo prek poštne nakaznice nakazilo na naslov izplačilo prek poštne nakaznice ob ukinitvi računa ali pri trajnih nakazilih na zahtevo fizične osebe 0,50 EUR od nakaznice in dejanski stroški dejanski stroški Nerealizirana najava dviga 0,5%, maks Zamenjava gotovine v domači valuti za komitente zamenjava do 25 bankovcev ali kovancev zamenjava bankovcev za bankovce, pri zamenjavi več kot 25 bankovcev zamenjava kovancev za bankovce ali bankovcev za kovance ali kovancev za kovance, pri zamenjavi več kot 25 kovancev 2,0 % od zneska menjave, min. 1,50 EUR 2,0% od zneska menjave, min. 1,50 EUR Zamenjava gotovine v domači valuti za nekomitente zamenjava bankovcev za bankovce zamenjava kovancev za bankovce ali bankovcev za kovance ali kovancev za kovance 2,0% od zneska menjave, min. 1,50 EUR 2,0% od zneska menjave, min. 1,50 EUR Polog kovancev na osebni račun Polog kovancev na osebni račun do vrednosti 50 EUR Polog kovancev na osebni račun nad vrednostjo 50 EUR Polog kovancev na osebni račun za osnovnošolce in Akeš ali Ježkovo varčevanje 2,0 %, min. 1,00 EUR stran 9 od 36

10 Plačila v domači valuti Plačila in prenosi na račune fizične osebe odprte pri Abanki na bančnem okencu Banke v znesku do EUR plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga predloženega s strani tretje osebe oziroma nekomitenta prenosi med računi fizičnih oseb v Banki Plačila na račune pravnih oseb, podjetnikov in zasebnikov na bančnem okencu Banke v znesku do EUR vplačilo z UPN z OCR vrstico ali QR kodo (avtomatski zajem podatkov) vplačilo z UPN z OCR vrstico ali QR kodo (avtomatski zajem podatkov) za uporabnike Aračuna senior vplačilo z UPN z ročnim vnosom podatkov plačila in prenosi na fiduciarni račun stečajnega upravitelja na bančnem avtomatu Banke avtomatski UPN z OCR vrstico ali QR kodo do 1.000,00 EUR na bančnem avtomatu druge banke v Sloveniji avtomatski UPN z OCR vrstico ali QR kodo do 1.000,00 EUR nujni nalog na željo komitenta in nalog nad EUR 1,95 EUR po nalogu 1,50 EUR po nalogu 0,55 EUR po nalogu 1,95 EUR po nalogu 7,20 EUR po nalogu 0,55 EUR po nalogu 1,00 EUR po nalogu 7,50 EUR po nalogu Izdaja potrdila o izvršenem plačilnem nalogu osebni prevzem 0,80 EUR po faksu po pošti na naslov v Sloveniji po pošti na naslov v tujini 0,90 EUR 1,20 EUR 1,80 EUR Plačila in prenosi prek Abaneta in nalogi odrejeni preko tretjih ponudnikov plačilnih storitev plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga v okviru Banke 0,37 EUR po nalogu stran 10 od 36

11 plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga na drugo banko v državi o do EUR o nad EUR prenosi med računi fizičnih oseb v Banki plačila v spletnih trgovinah / pri ponudnikih storitev čezmejna nakazila do vključno EUR Plačila in prenosi prek mobilne banke ABAMOBI Plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga v okviru banke do vključno ,99 EUR Plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga na drugo banko v državi do vključno ,99 EUR Prenosi med računi fizičnih oseb v banki do vključno ,99 EUR Čezmejna nakazila do vključno ,99 EUR Plačila prejeta v Abanko prek posrednika UPN z vrstico OCR ali QR kodo (avtomatski zajem podatkov) 0,39 EUR po nalogu 4,20 EUR po nalogu 0,39 EUR po nalogu 0,37 EUR po nalogu 0,39 EUR po nalogu 0,39 EUR po nalogu 0,65 EUR po nalogu Čeki v domači valuti Unovčevanje čekov pravnih oseb, poslanih v inkaso 0,70 EUR od čeka Pošiljanje čekov v inkaso 0,29 EUR od čeka Unovčenje menice unovčenje menice zavrnitev unovčenja menice 20,00 EUR 7,80 EUR Sprejem in izvršitev sodnih sklepov, sodnih ali upravnih odločb in plačilo terjatev Sodni sklep ali izvršba prejem in obdelava sklepa vsako nakazilo za izvršitev sklepa 32,00 EUR od sklepa ali izvršbe 2,20 EUR za vsak nalog Izvršitev sklepa o dedovanju 12,50 EUR po dediču Apaket družina Pristopnina k uporabi storitve Apaket družina za nosilca za ostale člane stran 11 od 36

12 Obisk izven prostorov banke 20,00 EUR v primeru spletne oddaje vloge za osebni račun 5.5. Devizno - valutni posli Knjižica Saldacija 4,17 EUR Prekinitev pogodbe o vezavi sredstev nadomestilo iz točke Tuja gotovina Odkup tuje gotovine s pologom na TRR odkup bankovcev Prodaja tuje gotovine iz sredstev na TRR Nerealizirana najava dviga 0,6%, maks. 70,00 EUR Odkup, prodaja in menjava tuje gotovine na podlagi prinešene gotovine komitenti nekomitenti 0,6% od zneska menjave, min. 2,00 EUR 1,2% od zneska menjave, min. 4,50 EUR Čezmejni plačilni promet Čezmejna nakazila (odlivi) Papirni nalog standardni do vključno EUR v EUR, SEK in 1,95 EUR po nalogu RON nad EUR v EUR, SEK in RON 7,50 EUR po nalogu nujni nalog v EUR, SEK in RON na željo stranke 7,50 EUR po nalogu v drugi valuti države članice EU standardni 0,15%, min. 8,00 EUR, maks. 170,00 EUR po nalogu nujni 0,25%, min. 10,00 EUR, maks. 180,00 EUR po nalogu stran 12 od 36

13 Elektronski nalog odrejen preko tretjih ponudnikov plačilnih storitev standardni v EUR, SEK in RON do vključno EUR v EUR, SEK in 1,95 EUR po nalogu RON nad EUR v EUR, SEK in RON 7,50 EUR po nalogu nujni nalog v EUR, SEK in RON na željo stranke v drugi valuti države članice EU 7,50 EUR po nalogu 0,07%, min. 6,00 EUR, maks. 60,00 EUR po nalogu nepopolni čezmejni plačilni nalog komitenta v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu za nalog (prve tri alinee te točke) nekomitenta 21,00 EUR, dodatno k nadomestilu za redni nalog (prve tri alinee te točke) Prejeta čezmejna nakazila (prilivi) v korist računov in hranilnih vlog izplačilo gotovine 1,20%, min. 5,40 EUR po nalogu Kreditna plačila SEPA Prejeta kreditna plačila SEPA (prilivi) v korist osebnih računov Hitro nakazilo prek sistema, ki ga omogoča MoneyGram Hitro nakazilo od 1,00 EUR do 50,00 EUR od 50,01 EUR do 100,00 EUR od 100,01 EUR do 150,00 EUR od 150,01 EUR do 250,00 EUR od 250,01 EUR do 350,00 EUR od 350,01 EUR do 450,00 EUR od 450,01 EUR do 600,00 EUR od 600,01 EUR do 750,00 EUR od 750,01 EUR do 1.000,00 EUR od 1.000,01 EUR do 1.500,00 EUR od 1.500,01 EUR do 2.000,00 EUR od 2.000,01 EUR do 3.000,00 EUR od 3.000,01 EUR do 4.500,00 EUR od 4.500,01 EUR do 6.000,00 EUR od 6.000,01 EUR do 7.000,00 EUR 5,00 EUR 6,50 EUR 10,00 EUR 1 18,00 EUR 21,00 EUR 24,00 EUR 29,00 EUR 32,00 EUR 44,00 EUR ,00 EUR 160,00 EUR 190,00 EUR stran 13 od 36

14 Menjalniška provizija pri hitrem nakazilu pri pošiljanju EUR v GBP 5 % pri pošiljanju EUR v EUR 0 % pri pošiljanju EUR v druge valute 2 % pri prejemu denarnih sredstev 2 % Plačilni promet s tretjimi državami Nakazila (odlivi) v tretje države Papirni nalog nalog za plačilo v tretje države 0,20%, min. 8,00 EUR, maks. 170,00 EUR po nalogu nujni nalog na željo stranke 0,25%, min. 10,00 EUR, maks. 180,00 EUR po nalogu Elektronski nalog odrejen preko tretjih ponudnikov plačilnih storitev nalog za plačilo v tretje države 0,07%, min. 6,70 EUR, maks. 60,00 EUR po nalogu Nakazila v državi v valuti, ki ni EUR 0,20%, min. 8,00 EUR, maks. 170,00 EUR po nalogu Prejeta nakazila (prilivi) iz tretjih držav v korist računov in hranilnih vlog izplačilo gotovine 1,20%, min. 5,40 EUR po nalogu Druge storitve vezane na nakazila Poizvedba za plačilo po nalogu komitenta 1 in stroški tuje banke Sprememba podatkov, preklic in zahteva za vračilo sredstev po že izvršenem nakazilu na zahtevo komitenta Telefonska komunikacija s tujo banko na zahtevo komitenta 21,00 EUR in stroški tuje banke 50,00 EUR stran 14 od 36

15 Čeki Nostro čeki Izstavitev 0,10%, min. 18,00 EUR po nalogu Anuliranje čekov 2,09 EUR za ček Loro čeki Prevzem čeka v plačilo inkaso - komitenti 8,00 EUR za ček Prevzem čeka v plačilo inkaso - nekomitenti 18,00 EUR za ček Odkup čekov pokojninskih 6,50 EUR za ček plača 6,50 EUR za ček preživnina 6,50 EUR za ček bančnih in privatnih potovalnih Unovčenje tujega čeka nad 5.000,00 EUR s pravico do regresa, ki ne predstavlja izplačila plače 1%, min. 9,50 EUR, dodatno k nadomestilu iz točke za ček 1%, min. 4,50 EUR 28,00 EUR za ček Stroški pri neplačanem čeku s strani tuje banke 25,00 EUR za ček Konverzija valut Konverzija pri vezavi iz valut, pri katerih vezava ni možna 0,2% od protivrednosti v domači valuti, min. 1,50 EUR Sprejem in izvršitev sodnih sklepov, sodnih ali upravnih odločb in plačilo terjatev Sodni sklep ali izvršba prejem in obdelava sklepa nadomestilo iz točke vsako nakazilo za izvršitev sklepa nadomestilo iz točke Izvršitev sklepa o dedovanju nadomestilo iz točke Obisk izven prostorov banke 20,00 EUR stran 15 od 36

16 5.6. Bančne kartice Bančna kartica BA Maestro Izstavitev osebne številke ob odprtju osebnega računa in/ali prijavi pooblaščenca pri računih za osnovnošolce, dijake in študente pri ostalih računih pri preoblikovanju iz računa za osnovnošolce, dijake in študente v ostale račune Strošek storitve Oblikuj si kartico! (velja za nove in obnovljene kartice) 3,20 EUR 8,00 EUR Ponovno naročilo osebne številke po osebnem računu pri računih za osnovnošolce, dijake in študente pri ostalih računih pri preoblikovanju iz računa za osnovnošolce, dijake in študente v ostale račune 6,00 EUR Predčasna zamenjava kartice in osebne številke po osebnem računu zamenjava zaradi izgube, kraje ali poškodovanja zamenjava zaradi spremembe matičnih podatkov 7,20 EUR 4,00 EUR Deblokada kartice po osebnem računu 4,30 EUR Blokada kartice po osebnem računu 4,20 EUR Dvig gotovine na bančnem avtomatu druge banke v Sloveniji in državi EU v EUR, SEK in RON iz vseh vrst računov v državi EU v valuti, ki ni EUR, SEK ali RON ter v ostalih državah iz vseh vrst računov 0,55 EUR 1%, min. 2,50 EUR, maks 22,10 EUR stran 16 od 36

17 Dvig gotovine na bančnem okencu ali dvig gotovine na POS-u v drugi banki (domači ali tuji) Vpogled v stanje na osebnem računu na bančnem avtomatu drugih bank 1%, min. 2,50 EUR, maks. 22,10 EUR 0,50 EUR Izpis prometa na bančnem avtomatu Abanke drugih bank v Sloveniji Zamenjava osebne številke na bančnem avtomatu drugih bank Deblokada osebne številke na bančnem avtomatu drugih bank Neupravičena reklamacija dviga na bančnem avtomatu, plačila na terminalu POS 0,13 EUR za posamezno stran izpisa 0,28 EUR za posamezno stran izpisa 0,50 EUR 0,50 EUR 4,50 EUR Neupravičeno poizvedovanje po neprejeti kartici 8,60 EUR Sprememba višine limita na zahtevo uporabnika oddana na poslovalnici banke oddana preko digitalnih poti Bančna kartica VISA 4,50 EUR Letna članarina debetna kartica osnovna kartica dodatna kartica kreditna kartica delež poravnave osnovna kartica 18,50 EUR družinska kartica (druga številka, 18,50 EUR obvestilo pri osnovni kartici) kreditna kartica obročno odplačevanje osnovna kartica 2 družinska kartica (druga številka, 2 obvestilo pri osnovni kartici) klasična kartica osnovna kartica 20,50 EUR dodatna kartica 20,50 EUR zlata kartica osnovna kartica 58,50 EUR dodatna kartica 58,50 EUR stran 17 od 36

18 Strošek obroka kreditna kartica obročno odplačevanje 1,20 EUR Strošek storitve Oblikuj si kartico! (velja za nove in obnovljene kartice) debetna kartica Visa 8,00 EUR Ponovno naročilo osebne številke (PIN) za debetno VISA kartico na računu za dijake in študente na ostalih računih 6,00 EUR za ostale kartice VISA 6,00 EUR Ponovna izdelava kartice in osebne številke 7,20 EUR vse kartice VISA v primeru razmagnetenja ali poškodbe na prodajnem mestu, če je bilo testiranje kartice opravljeno v Banki; v nasprotnem primeru zaračuna Banka stroške za ponovno izdelavo kartice Sprememba dneva obremenitve 4,20 EUR Sprememba višine limita na zahtevo uporabnika oddana na poslovalnici banke (za debetno kartico) oddana preko digitalnih poti (za debetno kartico) 4,50 EUR Obvestila o prometu s kartico VISA (razen za kartico - debetno) dodatno obvestilo na dodatni naslov ponovno obvestilo stanje čakalnice 1,50 EUR Izpis prometa za želeno obdobje Dvig gotovine s kartico debetno v državi EU v EUR, SEK in RON na bančnem avtomatu ali na bančnem okencu v državi EU v valuti, ki ni EUR, SEK ali RON ter v ostalih državah na bančnem avtomatu ali na bančnem okencu v Sloveniji 0,55 EUR 2,55 EUR stran 18 od 36

19 pri Banki na bančnem okencu ali na bančnem avtomatu, ki je last Banke pri drugi banki na bančnem okencu ali na bančnem avtomatu, ki je last druge banke 0,55 EUR s kreditno kartico Visa v tujini ali v Sloveniji 5% od zneska transakcije, min. 9,00 EUR, maks. 125,50 EUR s klasično ali zlato kartico v tujini ali v Sloveniji 5% od zneska transakcije, min. 12,00 EUR, maks. 125,50 EUR Strošek blokade kartice 9,00 EUR Vpogled v stanje na bančnem avtomatu drugih bank Odvzem kartice VISA, preklicane s strani Banke na prodajnem mestu in na bančnem avtomatu 0,50 EUR dejanski stroški, maks. 190,00 EUR Neupravičenost reklamacije dejanski stroški, min. 4,50 EUR Zahteva uporabnika kartice za kopijo dokumenta (računa, slipa, ) 4,00 EUR Objavljanje v Biltenu blokiranih kartic (CRB) dejanski stroški, min. 50,00 EUR Pošiljanje opominov prvi opomin (navaden) drugi opomin (priporočeno s povratnico) v višini zamudnih obresti oz. max 2,50 EUR v višini zamudnih obresti oz. max 5,00 EUR Neupravičeno poizvedovanje po neprejeti kartici 8,60 EUR Bančna kartica MASTERCARD Letna članarina klasična kartica osnovna letna članarina 20,50 EUR klasična kartica dodatna letna članarina 20,50 EUR Ponovno naročilo osebne številke (PIN) 6,00 EUR Ponovna izdelava kartice in osebne številke 7,20 EUR vse kartice Mastercard v primeru razmagnetenja ali poškodbe na prodajnem mestu, če je bilo testiranje kartice opravljeno v Banki; v nasprotnem primeru stran 19 od 36

20 Sprememba dneva obremenitve 4,20 EUR Sprememba višine limita na zahtevo uporabnika 4,20 EUR zaračuna banka stroške za ponovno izdelavo kartice Obvestilo o prometu s kartico Mastercard (ponovno obvestilo) Izpis prometa za želeno obdobje Dvig gotovine s kartico v tujini ali v Sloveniji 5% od zneska transakcije, min. 12,00 EUR, maks. 125,50 EUR Strošek blokade kartice 9,00 EUR Odvzem kartice Mastercard, preklicane s strani Banke na prodajnem mestu in na bančnem avtomatu dejanski stroški, maks. 190,00 EUR Neupravičenost reklamacije dejanski stroški, min. 4,50 EUR Zahteva uporabnika kartice za kopijo dokumenta (računa, slipa, ) 4,00 EUR Objavljanje v Biltenu blokiranih kartic (v tujini) dejanski stroški, min. 50,00 EUR Neupravičeno poizvedovanje po neprejeti kartici 8,60 EUR Vpogled v stanje na bančnem avtomatu drugih bank Zamenjava osebne številke na bančnem avtomatu drugih bank 0,50 EUR 0,50 EUR Pošiljanje opominov prvi opomin (navaden) drugi opomin (priporočeno s povratnico) Deblokada osebne številke na bančnem avtomatu drugih bank v višini zamudnih obresti oz. max 2,50 EUR v višini zamudnih obresti oz. max 5,00 EUR 0,50 EUR Bančna kartica Karanta Letna članarina klasična kartica letna članarina 19,00 EUR Ponovna izdelava kartice klasična kartica 5,20 EUR stran 20 od 36

21 v primeru razmagnetenja ali poškodbe na prodajnem mestu Sprememba dneva obremenitve in načina poravnavanja obveznosti Obvestilo o prometu s kartico Karanta (ponovno obvestilo) Izpis prometa za želeno obdobje za kartice Karanta, če je bilo testiranje kartice opravljeno v Banki; v nasprotnem primeru zaračuna banka stroške za ponovno izdelavo kartice 4,00 EUR Sprememba višine limita na zahtevo uporabnika 4,20 EUR Strošek blokade kartice 9,00 EUR Odvzem kartice Karanta preklicane s strani Banke na prodajnem mestu dejanski stroški, maks. 70,00 EUR Neupravičenost reklamacije dejanski stroški, min. 4,50 EUR Zahteva uporabnika kartice za kopijo dokumenta (računa, slipa, ) 4,00 EUR Neupravičeno poizvedovanje po neprejeti kartici 8,60 EUR Pošiljanje opominov prvi opomin (navaden) drugi opomin (priporočeno s povratnico) v višini zamudnih obresti oz. max 2,50 EUR v višini zamudnih obresti oz. max 5,00 EUR 5.7. Bančne kartice drugih izdajateljev Izven Evropskega gospodarskega prostora (EEA European Economic Area) Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatu 4,00 EUR stran 21 od 36

22 6. POSLOVANJE S TUJIMI OSEBAMI 6.3. Tuje fizične osebe Račun v domači valuti in devizni račun Odpiranje računa nerezidenta 10,00 EUR dodatno k nadomestilu iz točke Vodenje računa Aračuna Aračuna senior Aračuna elektronskega Ostali osebni računi nerezidenta 2,95 EUR mesečno 2,75 EUR mesečno 2,20 EUR mesečno nadomestilo iz točke Dvig gotovine iz osebnega računa nerezidenta nad ,00 EUR dnevno Razpolaganje z deviznimi sredstvi na računu pred potekom 10 dni od prvega pologa Konverzija pri vezavi iz valut, pri katerih vezava ni možna 0,6%, min. 55,00 EUR 0,6%, min. 4,50 EUR 0,20% od protivrednosti v domači valuti, min. 1,50 EUR Saldacija saldacija zaradi sprememb Splošnih pogojev za poslovanje z osebnim računom saldacija po preteku 6 mesecev od odprtja računa saldacija Osnovnega računa saldacija v primerih, ki niso iz 1. in 2. alinee te točke 7,00 EUR Gotovinsko poslovanje Gotovinski pologi Izplačilo gotovine izplačilo v domači valuti izplačilo tuje gotovine ostala izplačila do vključno 500 EUR v ustrezni valuti ostala izplačila nad 500 EUR v ustrezni valuti 0,2%, min. 4,50 EUR Nerealizirana najava dviga 0,6%, min. 21,00 EUR, maks Nakazila stran 22 od 36

23 Čezmejni plačilni nalogi (odlivi) nadomestilo iz prvih treh alinei točke Plačilni nalogi (odlivi) v tretje države nadomestilo iz prvih dveh alinei točke Nostro ček 0,10%, min. 18,00 EUR po nalogu Nepopolni čezmejni plačilni nalogi nadomestilo iz četrte alinee točke Nepopolni nalogi za plačila v tretje države nadomestilo iz tretje alinee točke Prenos med računi v Banki in nakazila v državi v valuti, ki ni EUR 0,3%, min. 6,80 EUR Prejeta čezmejna nakazila (prilivi) v korist računov in hranilnih vlog izplačilo gotovine čezmejni plačilni nalogi, ki so prispeli prek druge slovenske banke Prejeta kreditna plačila SEPA (prilivi) 1%, min. 6,50 EUR po nalogu 1,80 EUR, ta strošek predstavlja provizijo druge slovenske banke in ga banka tuji fizični osebi ne zaračuna v korist osebnih računov Prejeta nakazila (prilivi) iz tretjih držav v korist računov in hranilnih vlog izplačilo gotovine plačilni nalogi iz tretjih držav, ki so prispeli prek druge slovenske banke 1%, min. 6,50 EUR po nalogu 1,80 EUR, ta strošek predstavlja provizijo druge slovenske banke in ga banka tuji fizični osebi ne zaračuna Druge storitve vezane na nakazila Poizvedba za plačilo po nalogu komitenta 1 in stroški tuje banke Sprememba podatkov, preklic in zahteva za vračilo sredstev po že izvršenem nakazilu na zahtevo komitenta Telefonska komunikacija s tujo banko na zahtevo komitenta 21,00 EUR in stroški tuje banke 50,00 EUR Loro čeki stran 23 od 36

24 Prevzem čeka v inkaso 6,50 EUR Unovčenje tujega čeka nad 5.000,00 EUR s pravico do regresa, ki ne predstavlja izplačila plače 15,00 EUR za ček Odobritev kredita nadomestilo iz točke Pošiljanje izpiskov ali obvestil v tujino na željo stranke 6,26 EUR stran 24 od 36

25 10. ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO Sistem ABANET Pristopnina k uporabi spletne banke Abanet Pristopnina k uporabi spletne banke Abanet z naročilom standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta CA za fizične osebe, s prevzemom na osebni računalnik fizične osebe o uporabniki osebnega računa Akeš, Akeš junior in Aračuna senior zasebniki Pristopnina k uporabi spletne banke Abanet z naročilom standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta CA za fizične osebe, na USB ključu fizične osebe o uporabniki osebnega računa Akeš, Akeš junior in Aračuna senior zasebniki Pristopnina k uporabi spletne banke Abanet brez naročila standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta CA (komitent si nakup le-tega uredi samostojno) fizične osebe o uporabniki osebnega računa Akeš, Akeš junior in Aračuna senior zasebniki Obnova kvalificiranega digitalnega potrdila Obnova standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta CA za fizične osebe, s prevzemom na osebni računalnik fizične osebe zasebniki Obnova standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta CA za fizične osebe, izdanega na novem USB ključu fizične osebe zasebniki Obnova standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta CA za fizične osebe, izdanega za prevzem na obstoječem USB ključu uporabnika fizične osebe 18,00 EUR 1 18,00 EUR 35,00 EUR 30,00 EUR 35,00 EUR 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR ,00 EUR 35,00 EUR 17,00 EUR stran 25 od 36

26 zasebniki 17,00 EUR Mesečna uporabnina (za možnost izvajanja transakcij) fizične osebe o uporabniki osebnega računa Akeš, Akeš junior in Osnovnega računa zasebniki 0,61 EUR 0,61 EUR Naročila strank prek spletne banke ABANET oddaja naročila obdelava naročila Naročilo depozita in namenskega varčevanja odstop stranke od pogodbe depozita, varčevalnega računa, namenskega varčevanja v zakonsko določenem roku 6,25 EUR Naročilo potrdila o izvršenem plačilu pošiljanje potrdila o izvršenem plačilnem nalogu na naslov v Sloveniji (za plačilne naloge izvršene z osebnega računa fizične osebe) pošiljanje potrdila o izvršenem plačilnem nalogu na naslov v tujini (za plačilne naloge izvršene z osebnega računa fizične osebe) pošiljanje potrdila o izvršenem plačilnem nalogu na naslov v Sloveniji (za plačilne naloge izvršene s poslovnega računa zasebnika) pošiljanje potrdila o izvršenem plačilnem nalogu na naslov v tujini (za plačilne naloge izvršene s poslovnega računa zasebnika) 1,20 EUR 1,80 EUR 1,00 EUR 2,20 EUR Naročilo plačila v tujino prek spletne banke Abanet (fizične osebe) izvršitev naročila nakazila v tretje države nepopolno nakazilo v tretje države 0,07 %, min. 6,70 EUR, maks. 60,00 EUR po nalogu v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu za nalog (prva alineja te točke) stran 26 od 36

27 Čezmejna nakazila izvršitev naročila čezmejnega naloga v drugi valuti države članice EU izvršitev naročila čezmejnega naloga do EUR oz. v protivrednosti v valuti SEK ali RON izvršitev naročila čezmejnega naloga nad EUR oz. v protivrednosti v valuti SEK ali RON 0,07 %, min. 6,70 EUR, maks. 60,00 EUR po nalogu 0,39 EUR po nalogu 4,20 EUR po nalogu nepopolni čezmejni nalog v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu za nalog (prvi dve alineji te točke) Naročilo plačila v tujino prek spletne banke Abanet (zasebniki/podjetniki) Nakazila v tretje države Čezmejna nakazila izvršitev naročila nakazila v tretje države nadomestilo iz prve aline točke nepopolno nakazilo v tretje države nadomestilo iz točke izvršitev naročila čezmejnega naloga do EUR oz. v protivrednosti v valuti SEK ali RON izvršitev naročila čezmejnega naloga v drugi valuti države članice EU nadomestilo iz prve aline točke nadomestilo iz tretje aline točke izvršitev naročila čezmejnega naloga nad nadomestilo iz tretje aline točke EUR oz. protivrednosti v valuti SEK ali RON nepopolni čezmejni nalog nadomestilo iz točke Posredovanje e-računov Prejemnik e-dokumentov fizična oseba, zasebnik Posredovanje v spletno banko Abanet Posredovanje e-prijave/odjave Sprejem povratne informacije na e- prijavo/odjavo stran 27 od 36

28 10.4. Ostali sistemi Sistem SKLADINET Uporaba storitev 20,00 EUR mesečno Sistem ABASMS Pristopnina prijava funkcionalnosti ključna beseda prijava funkcionalnosti SMS obveščanje Pošiljanje sporočil pri funkcionalnosti ključna beseda odhodno sporočilo (poslano uporabniku) 0,09 EUR (banka zaračuna storitev preko mobilnega operaterja) Mesečna uporabnina ključna beseda SMS obveščanje - Varnostni paket 1,60 EUR - Info paket (fizične osebe) 1,00 EUR - Info paket (zasebniki) 2,00 EUR - Info paket (fizične osebe + zasebniki) - Varnostni paket + Info paket (fizične osebe) 2,00 EUR - Varnostni paket + Info paket (zasebniki) - Varnostni paket + Info paket (fizične osebe + zasebniki) 4,00 EUR Sistem Spletni plačilni servis Uporaba storitev Opravljen nakup v spletni trgovini 3% od vrednosti transakcije, maks. 10,02 EUR Sistem ABASMS COM Pristopnina prijava SMS obveščanja po poslovnem računu prijava SMS obveščanja po poslovni kartici Mesečna uporabnina za velika in srednja podjetja SMS obveščanje po poslovnem računu (prilivi, odlivi, stanje) SMS obveščanje po poslovni kartici / račun / pooblaščenca 1,10 EUR stran 28 od 36

29 Mesečna uporabnina za mala, mikro podjetja, društva ter samostojne podjetnike SMS obveščanje po poslovnem računu (prilivi, odlivi, stanje) SMS obveščanje po poslovni kartici 1,90 EUR / račun / pooblaščenca 1,10 EUR stran 29 od 36

30 11. MOBILNO BANČNIŠTVO ABAMOBI za fizične osebe/zasebnike Pristopnina k uporabi ABAMOBI z mžetonom Akeš Aračun elektronski Aračun gotovinski Akeš junior Aračun Aračun Senior Premium račun Poslovni račun podjetnika/zasebnika Mesečna uporabnina mobilne banke ABAMOBI Akeš Aračun elektronski Aračun gotovinski Akeš junior Aračun Aračun Senior Premium račun Poslovni račun podjetnika/zasebnika Mesečna uporabnina mobilne banke ABAMOBI in spletne banke Abanet Akeš Aračun elektronski Aračun gotovinski Akeš junior Aračun Aračun Senior Premium račun Poslovni račun podjetnika/zasebnika Naročilo mžetona Akeš Aračun elektronski Aračun gotovinski Akeš junior Aračun Aračun Senior Premium račun Poslovni račun podjetnika/zasebnika Zamenjava mžetona Akeš Aračun elektronski Aračun gotovinski Akeš junior 8,00 EUR 8,00 EUR 7,00 EUR 5,00 EUR 9,00 EUR 0,65 EUR 0,65 EUR 0,65 EUR 0,65 EUR 0,65 EUR 0,90 EUR 0,90 EUR 0,90 EUR 0,90 EUR 0,90 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR stran 30 od 36

31 Aračun Aračun Senior Premium račun Poslovni račun podjetnika/zasebnika ABAMOBI COM za pravne osebe/zasebnike Pristopnina k uporabi ABAMOBI COM z mžetonom za hrambne račune notarjev, rezervne sklade etažnih lastnikov, stečajne upravitelje ter fiduciarne račune (odvetniki, izvršitelji, odvetniške družbe, nepremičninske družbe) za podjetnike/zasebnike za rezidente pravne osebe, društva za nerezidente pravne osebe Pristopnina - istočasni pristop k uporabi mobilne banke ABAMOBI COM in spletne banke ABANET COM za hrambne račune notarjev, rezervne sklade etažnih lastnikov, stečajne upravitelje ter fiduciarne račune (odvetniki, izvršitelji, odvetniške družbe, nepremičninske družbe) za podjetnike/zasebnike za rezidente pravne osebe, društva za nerezidente pravne osebe Mesečna uporabnina mobilne banke ABAMOBI COM za mala in mikro podjetja,hrambne račune notarjev, rezervne sklade etažnih lastnikov, stečajne upravitelje, društva ter fiduciarne račune (odvetniki, izvršitelji, odvetniške družbe, nepremičninske družbe) za podjetnike/zasebnike za velika in srednja podjetja za nerezidente pravne osebe Mesečna uporabnina mobilne banke ABAMOBI COM in spletne banke ABANET COM za mala in mikro podjetja,hrambne račune notarjev, rezervne sklade etažnih lastnikov, stečajne upravitelje, društva ter fiduciarne račune (odvetniki, izvršitelji, odvetniške družbe, nepremičninske družbe) za podjetnike/zasebnike za velika in srednja podjetja za nerezidente pravne osebe 9,00 EUR 7,00 EUR 12,00 EUR 12,00 EUR 25,00 EUR 25,00 EUR 35,00 EUR 35,00 EUR 6,00 EUR 6,00 EUR 6,50 EUR 6,50 EUR 12,00 EUR 12,00 EUR stran 31 od 36

32 Naročilo mžetona za društva, hrambne račune notarjev, rezervne sklade etažnih lastnikov, stečajne upravitelje ter fiduciarne račune (odvetniki, izvršitelji, odvetniške družbe, nepremičninske družbe) za rezidente pravne osebe za nerezidente pravne osebe za podjetnike/zasebnike 12. MOBILNA DENARNICA ABADENARNICA Enkratna pristopnina k uporabi mobilne denarnice Abadenarnica Za potrošniške kartice Za poslovne kartice 5,00 EUR 5,00 EUR na uporabnika 13. DRUGE STORITVE Ostalo poslovanje Sefi * Najem avtomatskega sefa Njegoševa trimesečna najemnina (40 % letne najemnine) sef A (4,9 x 30 x 43,5 cm) sef B (8,4 x 30 x 43,5 cm) sef C (15,2 x 30 x 43,5 cm) sef D (18,6 x 30 x 43,5 cm) letna najemnina sef A (4,9 x 30 x 43,5 cm) sef B (8,4 x 30 x 43,5 cm) sef C (15,2 x 30 x 43,5 cm) sef D (18,6 x 30 x 43,5 cm) 26,00 EUR 30,00 EUR 34,00 EUR 38,00 EUR 65,00 EUR 75,00 EUR 85,00 EUR 95,00 EUR * Najem avtomatskega sefa Trnovo trimesečna najemnina (40 % letne najemnine) sef A (5 x 31 x 41,5 cm) 26,00 EUR stran 32 od 36

33 sef B (7,5 x 31 x 41,5 cm) sef C (10 x 31 x 41,5 cm) sef D (17,5 x 31 x 41,5 cm) letna najemnina sef A (5 x 31 x 41,5 cm) sef B (7,5 x 31 x 41,5 cm) sef C (10 x 31 x 41,5 cm) sef D (17,5 x 31 x 41,5 cm) 30,00 EUR 33,20 EUR 38,00 EUR 65,00 EUR 75,00 EUR 8 95,00 EUR * Izdelava novih ključev zaradi izgube (tudi menjava ključavnice) * Dejanski stroški izdelave ključev za poslovalnico Njegoševa * Dejanski stroški izdelave ključev za poslovalnico Trnovo * # * # * # * # * # * # Dejanski stroški izdelave ključev za poslovalnico Miklošičeva Dejanski stroški izdelave ključev za poslovalnico Žalec Dejanski stroški izdelave ključev za poslovalnico Šentjur Dejanski stroški izdelave ključev za poslovalnico Rogaška Slatina Dejanski stroški izdelave ključev za poslovalnico CMH Dejanski stroški izdelave ključev za poslovalnico Slovenske Konjice * Izdelava nove magnetne kartice za dostop do avtomatskega sefa zaradi izgube ali uničenja 27,00 EUR 114,00 EUR 225,15 EUR 172,52 EUR 147,47 EUR 147,47 EUR 147,47 EUR 147,47 EUR 147,47 EUR 3,80 EUR * # Celje - Celjska mestna hranilnica trimesečna najemnina sef A (24,5x32,5x4cm) sef B (23,5x32x10cm in 24,5x32,5x9,5cm) sef C (23,5x32x16cm in 24,5x32,5x16cm) letna najemnina sef A (24,5x32,5x4cm) 20,80 EUR 27,20 EUR 32,00 EUR 52,00 EUR stran 33 od 36

34 sef B (23,5x32x10cm in 24,5x32,5x9,5cm) sef C (23,5x32x16cm in 24,5x32,5x16cm) * Celje - Poslovalnica Miklošičeva # trimesečna najemnina sef A (24,5x34,5x4cm) sef B (23,5x32x7,5cm in 24,5x34,5x6,5cm) sef C (23,5x32x10cm in 24,5x34,5x8,5cm) sef D (23,5x32x16cm in 24,5x34,5x13,5cm) sef E (25,5x35,5x69cm) letna najemnina sef A (24,5x34,5x4cm) sef B (23,5x32x7,5cm in 24,5x34,5x6,5cm) sef C (23,5x32x10cm in 24,5x34,5x8,5cm) sef D (23,5x32x16cm in 24,5x34,5x13,5cm) sef E (25,5x35,5x69cm) * Slovenske Konjice - Poslovalnica Sl. Konjice # trimesečna najemnina sef A (23,5x32x4,5cm) sef B (23,5x32x7,5cm) sef C (23,5x32x10cm) sef D (23,5x32x16cm) sef E (23,5x32x28cm) letna najemnina sef A (23,5x32x4,5cm) sef B (23,5x32x7,5cm) sef C (23,5x32x10cm) sef D (23,5x32x16cm) sef E (23,5x32x28cm) 68,00 EUR 80,00 EUR 22,00 EUR 24,80 EUR 27,20 EUR 32,00 EUR 44,00 EUR 55,00 EUR 62,00 EUR 68,00 EUR 80,00 EUR 110,00 EUR 22,00 EUR 24,80 EUR 27,20 EUR 32,00 EUR 36,00 EUR 55,00 EUR 62,00 EUR 68,00 EUR 80,00 EUR 90,00 EUR * # Žalec - Poslovalnica BC Žalec trimesečna najemnina sef A (23,5x32x4,5cm) sef B (23,5x32x7,5cm) sef C (23,5x32x10cm) sef D (23,5x32x16cm) sef E (23,5x32x28cm) letna najemnina sef A (23,5x32x4,5cm) sef B (23,5x32x7,5cm) sef C (23,5x32x10cm) sef D (23,5x32x16cm) sef E (23,5x32x28cm) * # Šentjur - Poslovalnica Šentjur trimesečna najemnina sef A (23,5x32x4,5cm) 22,00 EUR 24,80 EUR 27,20 EUR 32,00 EUR 36,00 EUR 55,00 EUR 62,00 EUR 68,00 EUR 80,00 EUR 90,00 EUR 22,00 EUR stran 34 od 36

35 sef C (23,5x32x10cm) sef D (23,5x32x16cm) sef E (23,5x32x28cm) letna najemnina sef A (23,5x32x4,5cm) sef C (23,5x32x10cm) sef D (23,5x32x16cm) sef E (23,5x32x28cm) * Rogaška Slatina - Poslovalnica Rogaška Slatina # trimesečna najemnina sef B (23,5x32x7,5cm) sef C (23,5x32x10cm) sef D (23,5x32x16cm) letna najemnina sef B (23,5x32x7,5cm) sef C (23,5x32x10cm) sef D (23,5x32x16cm) 27,20 EUR 32,00 EUR 36,00 EUR 55,00 EUR 68,00 EUR 80,00 EUR 90,00 EUR 24,80 EUR 27,20 EUR 32,00 EUR 62,00 EUR 68,00 EUR 80,00 EUR * # Uporabnikom sefov pred v poslovalnici Miklošičeva Celje se najemnina za sefe do ne zaračunava. V okviru ponudbe»zlati Seniorski paket«velja 20 % popust pri najemnini za bančni sef # Depo v hrambi 15,00 EUR Opomin za sefe Fizične osebe prvi opomin (priporočen) drugi in vsak nadaljnji opomin (priporočen) v višini zamudnih obresti oz. max. 2,50 EUR v višini zamudnih obresti oz. max. 4,00 EUR Prenos k odvetniku (ci) 19,00 EUR Potrdila, izpisi Izdaja potrdila o stanju sredstev in prilivih za 1 do 3 mesece za 3 do 6 mesecev za 6 do 12 mesecev Uradno potrdilo o številki, stanju ali prometu na osebnem računu/kreditu za fizične osebe Ponovna izdelava izpisa obvestila za davčne namene za rezidente RS (izvzete so dividende) 8,20 EUR 12,20 EUR 18,20 EUR 6,50 EUR 6,50 EUR stran 35 od 36

36 Izpis obvestila za davčne namene za nerezidente RS Posredovanje podatkov o številki računa na podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju 6,50 EUR 5,50 EUR Izdaja pisnih potrdil v obliki rač. izpisov na željo komitenta izpis prometa na bančnem okencu 1,90 EUR na stran Izračun obresti, ki niso predmet bančnega poslovanja, na željo komitenta potrditev že izračunanih obresti od 10,00 EUR do 20,00 EUR izračun obresti po že pripravljeni shemi obračuna od 20,00 EUR do 40,00 EUR za glavnico in 0,50 EUR za vsako spremembo glavnice brez izdelane sheme obračuna od 25,00 EUR do 50,00 EUR za glavnico in 0,60 EUR za vsako spremembo glavnice Izhodiščna cena za glavnico se pomnoži z ustreznim faktorjem v primeru, da je za izračun v programu potrebno spreminjati obrestne mere in sicer s faktorjem 1.5, če izračun zajema obdobje, daljše od enega leta in s faktorjem 2, če izračun zajema obdobje, daljše od dveh let Informacije o veljavnih obrestnih merah, tečajih, načinu obračunavanja obresti, revalorizaciji in podobno za pretekla obdobja podatki iz obdobja zadnjih 12 mesecev podatki iz obdobja pred zadnjimi 12 meseci * Fotokopiranje dokumentov na željo komitenta 15,00 EUR za obvestilo od 25,00 EUR do 50,00 EUR za obvestilo 0,25 EUR od strani * Prevod iz tujega jezika in obratno nadomestilo v višini veljavne tarife Združenja znanstvenih in strokovnih prevajalcev, povečano za 22% DDV 14. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE Tarifa Abanke velja od dalje. Ljubljana, september 2019 stran 36 od 36

TARIFA FO_marec_12_3_2019

TARIFA FO_marec_12_3_2019 ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. marec 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.3. Kreditni posli... 3 5.4. Posli v domači valuti... 5 5.5. Devizno - valutni

Prikaži več

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI EVRSKO POSLOVANJE TRANSAKCIJSKI

Prikaži več

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON

Prikaži več

Tarifa_PO_

Tarifa_PO_ TARIFA ZA PRAVNE OSEBE Velja od 1.8.2019 KAZALO 1. KREDITNO POSLOVANJE... 2 1.1 PROVIZIJA OB ODOBRITVI KREDITA (PLAČILO OB ODOBRITVI)... 2 1.2 OSTALI STROŠKI... 2 2. GARANCIJE IN POROŠTVA... 3 3. DRUGE

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 25.4.2018 Velja

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Mesić, članica uprave Velja od: 16.10.2017 KAZALO NAVODILA

Prikaži več

Izvleček iz tarife DBS

Izvleček iz tarife DBS IZVLEČEK IZ TARIFE DBS ZA FIZIČNE OSEBE, ZASEBNIKE IN DRUŠTVA LJUBLJANA, 12. OKTOBER 2015 A. SPLOŠNA DOLOČILA... 3 B. POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM... 1 I. TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN PLAČILNI PROMET ZA FIZIČNE

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRANSAKCIJSKI RAČUNI DOMAČIH PRAVNIH OSEB, SAMOSTOJNIH

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani,

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, 28.06.2019 Vsebina I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE... 3 A. TRANSAKCIJSKI RAČUN... 3 B.

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE 1. Splošni del 1.1. Uvodne določbe Izdajatelj teh splošnih pogojev je Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt TBP -Transakcijski račun ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 TRANSAKCIJSKI RAČUN Banke

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od Addiko Bank d.d. SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV SPLOŠNO S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti banke in uporabnika v zvezi z odprtjem

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe... 3 2. Opredelitev pojmov... 3 3. Odprtje NLB Poslovnega računa... 4 4. Vrste NLB Poslovnih računov... 5 4.1. Klasični NLB Poslovni

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike 1. Splošno in opredelitev pojmov Izdajatelj splošnih pogojev je: Nova Kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava,

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam 1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih vodenja

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

KDD NAVODILA

KDD NAVODILA CENIK KDD KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽA D.D. LJULJANA Datum veljavnosti: 1.1.2019 Verzija: 1.1 KAZALO 1 POJASNILA K CENIKU 3 2 ZAGOTAVLJANJE STRUKTURE REGISTRA 5 3 OMOGOČANJE VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Obrazec za gradiva za sejo SBS

Obrazec za gradiva za sejo SBS KAZALO 1. Uvod... 3 2. Analiza nadomestil... 3 3. Izračun stroškov košaric plačilnih storitev... 4 Dodatek 1: Metodologija... i Dodatek 2: Tabele nadomestil za plačilne storitve na dan 31. 12. 2007, 31.

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PONUDBA BANK ZA FIZIČNE OSEBE Ljubljana, september 2009 Eva Debelec 1 IZJAVA Študentka Eva Debelec izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela,

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

SPP Net StikPRO_2014

SPP Net StikPRO_2014 SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ELEKTRONSKE BANKE Net.StikPRO 1. UVOD Predmetni splošni pogoji (v nadaljevanju SPP Net.StikPRO) so sestavni del splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in opravljanja

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NSP/2018/008 10. seja Nacionalnega Sveta za Plačila; Banka Slovenija Ljubljana, 5. 4. 2018 Pospeševanje rasti brezgotovinske družbe v Sloveniji Teze in opazovanja (za diskusijo) Predstavita: Simon Steinman

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za uporabo Spletne banke esberbank SI je Sberbank d.d.,

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

• SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM IN UPORABO POS TERMINALOV TER SPREJEMANJE PLAČILNIH KARTIC I) OPREDELITEV POJMOV S Splošnimi pogoji za najem in uporabo POS terminalov ter sprejemanje plačilnih kartic (v nadaljevanju:

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Delo diplomskega projekta ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO Avgust, 2017 Monika Gradišnik

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Delo diplomskega projekta ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO Avgust, 2017 Monika Gradišnik UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Delo diplomskega projekta ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO Avgust, 2017 Monika Gradišnik UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Delo diplomskega projekta

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april 2017 1 K A Z A L O SPLOŠNE POGOJE DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME... 3 V KOROŠKI REGIJI... 3 I. SPLOŠNE DOLOČBE...

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE SO NASLEDNJE NEPREMIČNINE: A. STANOVANJA OBREMENJENA Z NAJEMNIM

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: Vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR Pripravil

Številka: /2019 Datum: Vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR Pripravil Številka: 4051-19/2019 Datum: 16. 4. 2019 Vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR Pripravila: Projektna skupina za vzpostavitev RTR v AJPES; Strokovna

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Knjiženje izdanih računov iz modula Fakturiranje glede na način plačila V navodilih, ki sledijo obravnavamo tematiko priprave temeljnice izdanih računov, ki smo jih fakturirali v modulu Fakturiranje. Glede

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

navodilo - izvršbe

navodilo - izvršbe NAVODILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV O IZVRŠBI PRI BANKAH 1. SPLOŠNO 1.1. Namen in veljavnost To navodilo je namenjeno poenotenju izvrševanja sklepov o izvršbi pri bankah. Predlog navodila je sprejel odbor za

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

plačilnih kartic Temeljna pravila varne uporabe Stranke bank in hranilnic želimo seznaniti z navodili o priporočenem ravnanju s plačilnimi karticami (

plačilnih kartic Temeljna pravila varne uporabe Stranke bank in hranilnic želimo seznaniti z navodili o priporočenem ravnanju s plačilnimi karticami ( plačilnih kartic Temeljna pravila varne uporabe Stranke bank in hranilnic želimo seznaniti z navodili o priporočenem ravnanju s plačilnimi karticami (bodisi, da so izdane v fizični obliki in/ali virtualno,

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti MG, Tolmin 2017

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti  MG, Tolmin 2017 Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/2015 - v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu

Prikaži več

Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: Verzija: 1.2 Sberba

Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana   esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: Verzija: 1.2 Sberba Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana www.sberbank.si esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: 17.11.2017 Verzija: 1.2 Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana.

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju

Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju Vrsta dokumenta: Uporabniška navodila Pripravil/i: Za: Naviservice +386 1 548 3999 naviservice@adacta.si Adacta d.o.o. Verovškova 55a, 1000 Ljubljana

Prikaži več

Premium Garant Nova priložnost na obzorju.

Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant je vseživljenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Zavarovanje je namenjeno predvsem

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več